BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI"

Transkript

1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Genel Bilgi Yüksekokulumuzda Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında teknik eğitim verilmektedir. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. Öğretim programı temel bilimler, teknik alanlar, öğrencileri alanı dışında ya da alanıyla dolaylı olarak ilgili olan bilgi ve beceri katmaya yönelik seçmeli dersleri ve ingilizce derslerini içermektedir. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. Bölümümüzde 1 Yardımcı Doçent ve 5 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca Mühendislik Fakültesinden ve üniversitenin diğer birimlerinden gelen öğretim görevlileri de ders vermektedir. Şu anda birinci sınıfta 23, ikinci sınıfta 41, toplam 64 öğrencisi vardır. Kazanılan Derece Önlisans Derece Seviyesi Önlisans Kabul ve Kayıt Koşulları Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. Önceki Öğrenmenin Tanınması Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır. Program Profili Yüksekokulumuzda Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında teknik eğitim verilmektedir. Programda elektronik ve bilgisayar teknolojisiyle ilgili bilgi ve becerilerle beraber, biyomedikal alanında tıbbi teşhis ve tedavi cihazları tanıtılmakta ve tıbbi cihazların çalışma ilkeleri, kullanımları, bakım-onarım aşamaları ve arıza bulma teknikleri aktarılmaktadır. Öğretim programı temel bilimler, teknik alanlar, öğrencileri alanı dışında ya da alanıyla dolaylı olarak ilgili olan bilgi ve beceri katmaya yönelik seçmeli dersleri ve ingilizce derslerini içermektedir. Toplam 120 AKTS kredi, 33 ders ve 100 ders saati içeren bir program olup, bunların 10 tanesi zorunlu (35 AKTS kredisi), 11

2 tanesi mesleki (46 AKTS kredisi), 4 tanesi teknik seçimlik (18 AKTS kredisi) ve 8 tanesi de seçimlik derstir (21 AKTS kredisi). Mezun olmak için öğrenci, programda yer alan bütün derslerden geçer not almak (30 işgünü süreli staj da ders olarak kabul edilmektedir) ve genel not ortalamasını da 4.00 üzerinden en az 2.00 yapmak zorundadır. Program Yeterlilikleri (Çıktıları) N o P r o g r a m Y e t e r l i l i k l e r i ( Ç ı k t ı l a r ı ) Programı tamamlayan öğrenciler 1 Sorunların çözümünde bilimsel yöntemler kullanmayı benimser ve problem çözme becerisini geliştirir. 2 Birlikte çalışacakları diğer disiplinlerden kişilerle diyalog kurabilme, bilgi paylaşabilme, ekip çalışması yapabilme, teknik yardımda bulunabilme, sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir. 3 Yeni teknolojileri öğrenerek kendini sürekli geliştirebilir, eğitebilir ve yeni alanlara ilgi duyar. 4 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. 5 Temel bilimler, yaşam bilimleri, mühendislik alanında yeterli bilgiyi kazanma ve bu bilgileri etkin şekilde kullanma becerisine sahiptir. 6 Medikal enstrümantasyon bilgilerini kazanır. 7 Bilgisayar ve bilişim teknolojilerini ihtiyaç duyduğu teknik/mesleki düzeyde kullanır. 8 Sağlık alanında kullanılan tıbbi ve teknik cihazların tamir, ayar ve bakımını yapar. 9 Arıza arama-bulma teknikleri, üretici firma teknik dokümanları ve koruyucu bakım talimatnamelerini bilir. 10 Sağlık personeline tıbbi cihazların kullanım ve işletim eğitimini verebilir. 11 Tıbbi cihazların satın alınmaları sırasında şartname hazırlama ve cihaz seçimi ile ilgili faaliyetleri yürütür. 12 Bir yabancı dili temel düzeyde bilir. 13 Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar. 14 Kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Đstihdam Olanakları Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektör ve hastanelerde biyomedikal teknikeri olarak çalışabilirler. Yine özel sektörde satış temsilcisi ya da aplikatör olarak görev alabilirler. Üst Derece Programlarına Geçiş Öğrenciler ilgili alanlar olan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği Lisans Bölümlerine ÖSYM tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre geçiş yapabilirler.

3 Dersler - AKTS Kredileri Birinci Yarıyıl Ders Planı (Güz) Yarıyıl Ders Yükü: 8 Ders 25 Kredi 27 Saat Dersin Dersin Adı Z/M/S D U K AKTS Kodu BMET101 DOĞRU AKIM DEVRE ANALĐZĐ M BMET105 MESLEKĐ MATEMATĐK I Z BMET107 ANATOMĐ VE FĐZYOLOJĐ Z BMETXXX TEKNĐK SEÇĐMLĐK DERS 1 S ENGXX1 BÖLÜM ĐNGĐLĐZCE DERSĐ I Z TÜRK101 TÜRK DĐLĐ I Z XXXXXX SEÇĐMLĐK DERS 1 S XXXXXX SEÇĐMLĐK DERS 2 S TOPLAM Đkinci Yarıyıl Ders Planı (Bahar) Yarıyıl Ders Yükü: 7 Ders 23 Kredi 25 Saat Dersin Dersin Adı Z/M/S D U K AKTS Kodu BMET102 ALTERNATĐF AKIM DEVRE ANALĐZĐ M BMET104 ELEKTRONĐK ELEMANLAR VE ANALĐZ M BMET106 MESLEKĐ MATEMATĐK II Z BMET108 FĐZYOLOJĐK SĐNYAL ĐZLEYĐCĐLER M ENGXX2 BÖLÜM ĐNGĐLĐZCE DERSĐ II Z TÜRK102 TÜRK DĐLĐ II Z XXXXXX SEÇĐMLĐK DERS 3 S TOPLAM Üçüncü Yarıyıl Ders Planı (Güz) Yarıyıl Ders Yükü: 9 Ders 20 Kredi 23 Saat Dersin Dersin Adı Z/M/S D U K AKTS Kodu ATA201 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ I Z BMET100 STAJ Z BMET201 LABORATUVAR CĐHAZLARI M BMET203 YAŞAM DESTEK CĐHAZLARI M BMET205 ARIZA GĐDERME M BMET207 KALĐBRASYON M BMETXXX TEKNĐK SEÇĐMLĐK DERS 2 S XXXXXX SEÇĐMLĐK DERS 4 S XXXXXX SEÇĐMLĐK DERS 5 S TOPLAM Dördüncü Yarıyıl Ders Planı (Bahar) Yarıyıl Ders Yükü: 9 Ders 22 Kredi 25 Saat Dersin Dersin Adı Z/M/S D U K AKTS Kodu ATA202 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ II Z

4 BMET202 TIBBĐ GÖRÜNTÜLEME CĐHAZLARI M BMET204 TEDAVĐ CĐHAZLARI M BMET206 TEKNĐK SERVĐS ORGANĐZASYONU M BMETXXX TEKNĐK SEÇĐMLĐK DERS 3 S BMETXXX TEKNĐK SEÇĐMLĐK DERS 4 S XXXXXX SEÇĐMLĐK DERS 6 S XXXXXX SEÇĐMLĐK DERS 7 S XXXXXX SEÇĐMLĐK DERS 8 S TOPLAM TEKNĐK SEÇĐMLĐK DERSLER Dersin Dersin Adı Z/M/S D U K AKTS Kodu BMET103 SAYISAL MANTIK TASARIMI S BMET208 MĐKRODENETLEYĐCĐ S BMET209 STERĐLĐZASYON CĐHAZLARI S BMET210 GÜÇ VE KONTROL SĐSTEMLERĐ S BMET211 FĐZĐK TEDAVĐ CĐHAZLARI S BMET212 TIBBĐ TAHLĐL CĐHAZLARI S BMET214 GÖZ TANI VE TEDAVĐ CĐHAZLARI S BMET216 AMELĐYATHANE CĐHAZLARI S BMET218 DESTEK SĐSTEM VE CĐHAZLARI S BMET220 IŞINLI TEDAVĐ CĐHAZLARI S BMET222 ONARIM UYGULAMALARI VE PROJE S SEÇĐMLĐK DERSLER Dersin Dersin Adı Z/M/S D U K AKTS Kodu TEKN171 BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ S TEKN172 KALĐTE GÜVENCESĐ VE STANDARTLARI S TEKN173 ĐŞLETME YÖNETĐMĐ S TEKN174 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNĐKLERĐ S TEKN175 ĐLETĐŞĐM S TEKN176 ÇEVRE KORUMA S TEKN177 MESLEK ETĐĞĐ S TEKN178 ĐLK YARDIM S TEKN179 ELEKTRONĐK ĐMALAT TEKNOLOJĐSĐ S TEKN180 TIBBĐ BĐLĐŞĐM S TEKN181 BĐLGĐSAYAR PROGRAMLAMA S TEKN182 ELEKTRĐK TESĐSATI ÇĐZĐMĐ S BÖLÜM ĐNGĐLĐZCE DERSLERĐ Dersin Dersin Adı D U K AKTS Kodu ENG142 BASIC ENGLISH I ENG180 ADVANCED ENGLISH I ENG242 BASIC ENGLISH II ENG280 ADVANCED ENGLISH II ) STAJ(BMET 100): ĐKĐNCĐ YARIYILI TAMAMLAYAN ÖĞRENCĐLER 30 ĐŞ GÜNÜ STAJ YAPMAKLA YÜKÜMLÜDÜRLER. STAJ ĐŞLEMLERĐ BÖLÜM STAJ KILAVUZUNA GÖRE YAPILIR. 2) TEKNĐK SEÇĐMLĐK DERSLER, TEKNĐK BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BĐYOMEDĐKAL CĐHAZ TEKNOLOJĐSĐ PROGRAMINDA AÇILACAK OLAN VE KREDĐSĐ KREDĐ SÜTUNLARINDA BELĐRTĐLEN KREDĐ KOŞULLARINA SAHĐP TEKNĐK SEÇĐMLĐK DERSLERDEN SEÇĐLECEKTĐR. 3) SEÇĐMLĐK DERSLER, TEKNĐK BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNDA AÇILACAK SEÇĐMLĐK DERSLERDEN YA DA YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜNÜN ONAYI ĐLE BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ NĐN DĐĞER MESLEK

5 YÜKSEKOKULLARINDAKĐ PROGRAMLARDA AÇILAN, KREDĐSĐ EN AZ KREDĐ SÜTUNLARINDA BELĐRTĐLEN KREDĐ KOŞULLARINA SAHĐP DERSLERDEN SEÇĐLECEKTĐR. D:Ders Saati U:Uygulama Saati K:Kredi Z:Zorunlu S:Seçmeli ÖK:Ön Koşul AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi Ölçme ve Değerlendirme Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, quiz, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Kredili sistemde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerin türü ile (sınav, ödev, uygulama ve benzeri) ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde ilgili bölüm başkanlığına bildirilir ve ilgili öğretim birimi yönetimi tarafından öğrencilere duyurulur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir. B A Ş A R I N O T U K A T S A Y I A 4,0 A- 3,7 B+ 3,3 B 3,0 B- 2,7 C+ 2,3 C 2,0 C- 1,7 D+ 1,3 D 1 F1 0 F2 0 K Y Z E T Mezuniyet Koşulları

6 Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır. Çalışma Şekli Tam Zamanlı AKTS Koordinatörü ve Bölüm Başkanı AKTS Bölüm Koordinatörü Đsim-Soy isim: Öğr.Gör. Ayhan Serkan Şık, Müdür Yardımcısı Tel: Bölüm Başkanı Đsim-Soy isim: Prof. Dr. Cevdet Tezcan, Müdür Tel: Derslerin Program Çıktılarını Karşılama Ölçütleri: 0: Desteklemiyor 1 : Alt seviyede destekliyor 2 : Orta seviyede destekliyor 3 : Üst seviyede destekliyor P r o g r a m Ç ı k t ı l a r ı D e r s T o p l a m BMET101 DOĞRU AKIM DEVRE ANALĐZĐ BMET105 MESLEKĐ MATEMATĐK I BMET107 ANATOMĐ VE FĐZYOLOJĐ ENGXX1 BÖLÜM ĐNGĐLĐZCE DERSĐ I TÜRK101 TÜRK DĐLĐ I BMET102 ALTERNATĐF AKIM DEVRE ANALĐZĐ BMET104 ELEKTRONĐK ELEMANLAR VE ANALĐZ BMET106 MESLEKĐ MATEMATĐK II BMET108 FĐZYOLOJĐK SĐNYAL ĐZLEYĐCĐLER ENGXX2 BÖLÜM ĐNGĐLĐZCE DERSĐ II TURK 102 TÜRK DĐLĐ II ATA201 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ I BMET100 STAJ BMET201 LABORATUVAR CĐHAZLARI BMET203 YAŞAM DESTEK CĐHAZLARI BMET205 ARIZA GĐDERME BMET207 KALĐBRASYON ATA202 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ II BMET202 TIBBĐ GÖRÜNTÜLEME CĐHAZLARI BMET204 TEDAVĐ CĐHAZLARI BMET206 TEKNĐK SERVĐS ORGANĐZASYONU

7 Teknik Seçmeli Dersler BMET103 SAYISAL MANTIK TASARIMI BMET208 MĐKRODENETLEYĐCĐ BMET209 STERĐLĐZASYON CĐHAZLARI BMET210 GÜÇ VE KONTROL SĐSTEMLERĐ BMET211 FĐZĐK TEDAVĐ CĐHAZLARI BMET212 TIBBĐ TAHLĐL CĐHAZLARI BMET214 GÖZ TANI VE TEDAVĐ CĐHAZLARI BMET216 AMELĐYATHANE CĐHAZLARI BMET218 DESTEK SĐSTEM VE CĐHAZLARI BMET220 IŞINLI TEDAVĐ CĐHAZLARI BMET222 ONARIM UYGULAMALARI VE PROJE Seçimlik Dersler TEKN171 BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ TEKN172 KALĐTE GÜVENCESĐ VE STANDARTLARI TEKN173 ĐŞLETME YÖNETĐMĐ TEKN174 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNĐKLERĐ TEKN175 ĐLETĐŞĐM TEKN176 ÇEVRE KORUMA TEKN177 MESLEK ETĐĞĐ TEKN178 ĐLK YARDIM TEKN179 ELEKTRONĐK ĐMALAT TEKNOLOJĐSĐ TEKN180 TIBBĐ BĐLĐŞĐM TEKN181 BĐLGĐSAYAR PROGRAMLAMA TEKN182 ELEKTRĐK TESĐSATI ÇĐZĐMĐ

8 DERS BĐLGĐ FORMLARI 1- Đsim: DOĞRU AKIM DEVRE ANALĐZĐ BMET Tanım: Temel elektrik tanımları, devre elemanları, direnç devreleri, kaynaklar ve dönüşümleri, DA devre çözüm yöntemleri (ohm ve Kirchoff kanunları, çevre, düğüm, süperpozisyon, Thevenin-Norton eşdeğer devreleri, maksimum güç teoremi), DA da bobin, kondansatör ve RLC devreleri, iş, güç, enerji ve manyetizma, DA gerilim kaynakları, akım, gerilim, direnç ölçme metotları ve ölçüm cihazları. 3- Düzey: Ön koşulları: Dersin önkoşul dersi yoktur. Öğrencinin temel matematik ve fizik bilgilerini kullanması yeterlidir. Hedefler ve amaçlar: Bu ders sonunda öğrenciler; 1. DA akım ve gerilimle ilgili temel tanım, kavram ve birimleri bilir ve kullanır, 2. DA akım devre çözümlemelerini ve eşdeğer direnç, akım, gerilim, güç, enerji hesaplamalarını yapar, 3. Devre çözümlemelerinde kullanılan Thevenin, Northon, çevre akımları, kol akımları, düğüm, maksimum güç teoremi ve yöntemlerini bilir ve uygular, 4. Devre elemanlarını ve bunların DA akım ve gerilim altındaki özelliklerini bilir, 6. DA devre çözümlemelerini ve gerekli hesaplamaları yapar, Öğrenme Çıktıları: ÖÇ.1: Problem çözebilme yeteneğini kazanmak. ÖÇ.2: Devre analizinde verilen ve istenilenleri belirlemek. ÖÇ.3: Akım gerilim, empedans, güç ve enerji kavramlarını bilmek ve kullanmak. ÖÇ.4: Devre ve sistemlerin aktarım işlevini hesaplayabilmek. ÖÇ.5: Deneylerle kuramsal bilgileri pekiştirmek. ÖÇ. 1 ÖÇ. 2 ÖÇ. 3 ÖÇ. 4 ÖÇ. 5 PÇ. PÇ. PÇ X X X X PÇ. 4 PÇ. 5 PÇ. 6 PÇ. 7 PÇ. 8 PÇ. 9 X X X X X X X X X PÇ.1 0 PÇ.1 1 PÇ.1 2 PÇ.1 3 PÇ.1 4 Bibliyografya: Alexander Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw Hill Nilsson Riedel, Electric Circuits, Pearson Education Floyd, Principles of Electric Circuits Merril Publishing and Instruction Akar F., Yağımlı M., Doğru Akım Devreleri ve Problem Çözümleri, Beta Yayıncılık

9 4-Zorunlu ve Seçmeli Dersler: BMET101 Doğru Akım Devre Analizi dersi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında zorunlu olarak birinci yarıyılda verilen bir derstir. 5-Öğretim Elemanları: Haydar ANKIŞHAN, Öğretim Görevlisi. 6- Süre: Ders, 1 dönemlik bir ders olup, 14 hafta sürede tanım başlığı altında verilen konular haftada 3 saat teorik 2 saat uygulama olarak işlenir. HAFTA KONULAR 1 Dersin Tanıtımı, Temel kavramlar, Devre Modelleri 2 Seri - Paralel Direnç Devreleri, 3 Kirchoff Kanunları 4 DA Devrelerinin Çözümünde Kullanılan Yöntemler 5 Matrisler, Çevre Akımları yöntemi 6 Düğüm Gerilimleri Yöntemi, Thevenin Teoremi 7 Norton Teoremi, Max Güç Teoremi, Yıldız - Üçgen Dönüşümleri 8 Genel Tekrar - Soru Çözme 9 ARA SINAV HAFTASI 10 DA Devrelerinde Bobin ve Kondansatör 11 R-C Devresi, R-L Devresi, 12 R-L-C Devresi, 13 Doğru Akım devrelerinde Güç ve Enerji 14 Genel tekrar 7- Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri: Ders düz anlatım yöntemi ve deneysel uygulama olarak işlenmektedir. 8- Değerlendirme: Küçük Sınavlar Ödevler Laboratuar Ara sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam %10 %5 %15 %30 %40 % Dil: Dersin anlatım dili Türkçe dir. 10- AKTS kredisinin tahsisi: 4

10 1- Đsim: MESLEKĐ MATEMATĐK I BMET Tanım: Sayılar ve kümeler ile ilgili işlemler, cebir ve uygulamaları, denklemler ve eşitsizlikler, matrisler ve lineer denklem sistemleri, Trigonometri, Geometri. 3- Düzey: Ön koşulları: Dersin önkoşul dersi yoktur. Hedefler ve amaçlar: Bu ders sonunda öğrenciler; 1. Sayılar, 2. Kümeler ile ilgili işlemler 3. Cebirsel uygulamalar 4. Denklemler ve Eşitsizlikler, 5. Matrisler 6. Lineer denklem sistemleri 7. Trigonometri, 8. Geometriyi öğrenirler. Öğrenme Çıktıları: 1. Doğrusal denklem sistemlerini çözebilir. 2. Verilen bir fonksiyonun grafiğini çizebilir. 3. Matrisleri çözebilir. 4. Trigonometriyi bilir. 5. Geometrik çözümleri yapar. PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 ÖÇ1 X X ÖÇ2 X X ÖÇ3 X X ÖÇ4 X X ÖÇ5 X X Bibliyografya: Mustafa Balcı, Genel Matematik, Balcı Yayınları Seyfettin Aydın, Analize Giriş, Başarı Yayınları 4-Zorunlu ve Seçmeli Dersler: BMET 105 Mesleki Matematik I dersi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında zorunlu olarak birinci yarıyılda verilen bir derstir. 5-Öğretim Elemanları: Nizami Gasilov, Öğretim Üyesi/Doçent 6- Süre: Ders, 1 yarıyıllık bir ders olup, 14 hafta sürede tanım başlığı altında verilen konular haftada 4 saat olarak işlenir. HAFTA KONULAR 1 Sayılar ve kümeler ile ilgili işlemler

11 2 Sayılar ve kümeler ile ilgili işlemler 3 Cebir ve uygulamaları 4 Cebir ve uygulamaları 5 Denklemler ve eşitsizlikler 6 Denklemler ve eşitsizlikler 7 Matrisler ve lineer denklem sistemleri 8 ARASINAV HAFTASI 9 Matrisler ve lineer denklem sistemleri 10 Trigonometri 11 Trigonometri 12 Trigonometri 13 Geometri 14 Geometri 7- Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri: Ders düz anlatım yöntemi ile işlenmektedir. 8- Değerlendirme: Derse devam Küçük Ödev Arasınav Yarıyıl Toplam Sınavlar Sonu Sınavı %2 % %38 %40 % Dil: Dersin anlatım dili Türkçe dir. 10- AKTS kredisinin tahsisi: 4 11-SÖZLÜK: PÇ OÇ Program çıktısı Öğrenim çıktısı

12 1- ĐSĐM: Anatomi ve Fizyoloji BMET TANIM: Đnsan vücudunun anatomik yapısı, hücre ve dokular, iskelet, kas, dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım, üreme ve sinir sistemleri ve bunlara ait parametreler. 3-DÜZEY Ön koşullar: Dersin önkoşul dersi yoktur. Hedefler ve Amaçlar: Öğrencilere biyomedikal teknoloji alanında gerekecek düzeyde insan anatomisi ve fizyolojisinin öğretilmesi. Öğrenim Çıktıları: Bu dersi alan öğrenciler 1.Biyomedikal sistemlerde anatomik parametreleri ayırt eder. 2.Biyomedikal sistemlerde fizyolojik parametreleri ayırt eder. PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 ÖÇ1 X X X X X X ÖÇ2 X X X X X X Bibliyografya: (1) Marieb, E.N. (2004) Human Anatomy and Physiology, Pearson Benjamin Cummings; (2) Martini, F.H. (2004) Fundamentals of Human Anatomy and Physiology, Pearson Benjamin Cummings; (3) Mader, S. (1991) Understanding Human Anatomy and Physiology, Wm. C. Brown Communications Inc. 4-ZORUNLU VE SEÇMELĐ DERSLER: BMET 107 Anatomi ve Fizyoloji dersi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Programında zorunlu olarak birinci yarıyılda verilen bir derstir. 5-ÖĞRETĐM ELEMANLARI: Serap Baytar, Öğretim Görevlisi 6-SÜRE: Ders, 1 dönemlik bir ders olup, 14 hafta sürede tanım başlığı altında verilen konular haftada 3 saat olarak işlenir. HAFTA KONULAR 1 Temel Anatomi 2 Temel Anatomi 3 Temel Anatomi 4 Temel Anatomi 5 Organların Anatomik Yerleşimi 6 Đskelet Sistemi 7 Kas Sistemi 8 ARASINAV 9 Dolaşım Sistemi 10 Sinir Sistemi 11 Sindirim ve Boşaltım Sistemi 12 Solunum ve Üreme Sistemleri 13 Anatomik ve Fizyolojik Parametreler 14 Anatomik Parametreleri Kullanan Cihazlar

13 7-ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERĐ: Slayt ve yansılarla desteklenmiş düz anlatım. 8-DEĞERLENDĐRME Derse Devam Quiz Arasınav Yarıyıl Sonu Toplam Sınavı %50 % % 9-DĐL: Dersin anlatım dili Türkçedir. 10-AKTS: 3 11-SÖZLÜK: PÇ OÇ Program çıktısı Öğrenim çıktısı.

14 1- Đsim: ALTERNATĐF AKIM DEVRE ANALĐZĐ BMET Tanım: Alternatif akım tanımı, elde edilmesi, değerleri, AA devrelerde bobin, kondansatör, seri ve paralel AA devreleri, empedans, güç, rezonans devreleri, endüktif ve kapasitif devre hesapları ve fazör diyagramları, üç fazlı sistemler ve bu sistemlerde güç ve enerji, AA sinyal ve ölçüm cihazları (osiloskop, AA sinyal üreteci vb.) AA devrelerinde empedans ölçülmesi, AA gerilimlerinin ve faz farklarının izlenmesi, filtre ve rezonans devreleri ile ilgili ölçümler. 3- Düzey: Ön koşulları: Dersin önkoşul dersi yoktur. Öğrencinin temel matematik ve fizik bilgilerini kullanması yeterlidir. Hedefler ve amaçlar: Bu ders sonunda öğrenciler; 1. AA akım ve gerilimle ilgili temel tanım, kavram ve birimleri bilir ve kullanır, 2. AA akım devre çözümlemelerini ve eşdeğer direnç, akım, gerilim, güç, enerji hesaplamalarını yapar, 3. Devre elemanlarını ve bunların AA akım ve gerilim altındaki özelliklerini bilir, 4. AA devre çözümlemelerini (RL, RC, RLC) ve gerekli hesaplamaları yapar, 5. Rezonans durumu bilir ve AA gerilimlerinin ve faz farklarının hakkında bilgi sahibi olur. Öğrenme Çıktıları: ÖÇ.1: Problem çözebilme yeteneğini kazanmak. ÖÇ.2: Alternatif akım devre analizinde verilen ve istenilenleri belirlemek. ÖÇ.3: Alternatif akım gerilim, empedans, güç ve enerji kavramlarını bilmek ve kullanmak. ÖÇ.4: Alternatif akım için devre ve sistemlerin aktarım işlevini hesaplayabilmek. ÖÇ.5: Deneylerle kuramsal bilgileri pekiştirmek. ÖÇ. 1 ÖÇ. 2 ÖÇ. 3 ÖÇ. 4 ÖÇ. 5 PÇ. PÇ. PÇ X X X X PÇ. 4 PÇ. 5 PÇ. 6 PÇ. 7 PÇ. 8 PÇ. 9 X X X X X X X X X PÇ.1 0 PÇ.1 1 PÇ.1 2 PÇ.1 3 PÇ.1 4 Bibliyografya: Alexander Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw Hill Nilsson Riedel, Electric Circuits, Pearson Education Floyd, Principles of Electric Circuits Merril Publishing and Instruction Akar F., Yağımlı M., Alternatif Akım Devreleri ve Problem Çözümleri, Beta Yayıncılık Selek H. S., Alternatif Akım Devre Analizi, Seçkin yayınları

15 4-Zorunlu ve Seçmeli Dersler: BMET 102Alternatif Akım Devre Analizi dersi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında zorunlu olarak ikinci yarıyılda verilen bir derstir. 5-Öğretim Elemanları: Haydar ANKIŞHAN, Öğretim Görevlisi. 6- Süre: Ders, 1 dönemlik bir ders olup, 14 hafta sürede tanım başlığı altında verilen konular haftada 2 saat teorik 1 saat uygulama olarak işlenir. HAFTA KONULAR 1 Dersin Tanıtımı, Temel kavramlar, Devre Modelleri 2 Seri - Paralel Direnç Devreleri, 3 Kirchoff Kanunları 4 AA Devrelerinin Çözümünde Kullanılan Yöntemler 5 Matrisler, Çevre Akımları yöntemi 6 Düğüm Gerilimleri Yöntemi, Thevenin Teoremi 7 Norton Teoremi, Max Güç Teoremi, Yıldız - Üçgen Dönüşümleri 8 Genel Tekrar - Soru Çözme 9 ARA SINAV HAFTASI 10 AA Devrelerinde Bobin ve Kondansatör 11 R-C Devresi, R-L Devresi, R-L-C devreleri 12 Genel Tekrar - Soru Çözme AA Devre Analizi, Seri AA Devreleri 13 Seri ve paralel rezonans devreleri 14 Genel tekrar 7- Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri: Ders düz anlatım yöntemi ile işlenmektedir. 8- Değerlendirme: Küçük Sınavlar Ödevler Laboratuar Ara sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam %10 %5 %15 %30 %40 % Dil: Dersin anlatım dili Türkçe dir. 10- AKTS kredisinin tahsisi: 3

16 1- Đsim: Elektronik Elemanlar ve Analiz BMET Tanım: Atom teorisi, yarıiletkenler, diyotlar, diyot uygulamaları (doğrultucular, kenetleyiciler, kırpıcılar, voltaj çoklayıcılar), zener diyotlar, transistör ve çeşitleri, BJT ve JFET yükselteçlerin DA ve AA analizleri, güç yükselteçleri, opamp lar, opamp uygulamaları (karşılaştırıcı, toplayıcı, çıkarıcı, integral ve türev alıcı devreler, eviren ve evirmeyen yükselteçler, enstrümantasyon yükselteci), yükselteçlerin frekans tepkisi, aktif filtreler. 3- Düzey: Ön koşulları: Dersin önkoşul dersi yoktur. Öğrencinin devre analizi dersinde öğrendikleriyle birlikte matematik temel bilgilerini de kullanması gerekmektedir. Hedefler ve amaçlar: Bu dersin amacı, öğrencilere TANIM başlığı altında yazılan konuları öğretmek ve bu konulardaki uygulamaları yapmalarını sağlamaktır. Öğrenme Çıktıları: Bu ders sonunda öğrenciler: 1.P tipi, N tipi madde, iletken, yarıiletken ve yalıtkan madde kavramlarını bilir, 2.PN birleşimi ve diyot yapısını bilir. Diyot uygulamaları olarak; yarım dalga, tam dalga, köprü tipi doğrultmaçları, filtreleme, kırpma, kenetleme ve gerilim çoklayıcı devrelerinin yapılarını, çalışmalarını bilir ve bunları gereken yerlerde kullanır, 3.Diyot çeşitlerini tanır ve zener diyodun yapısını, kullanım alanlarını bilir, 4.Operasyonel yükselteçlerin yapısını, çalışma prensiplerini, uygulama devrelerini ve kullanım alanlarını bilir, opamp parametrelerini tanır, nerelerde kullanıldığını bilir, 5.BJT transistörlerin yapısını, çalışma prensiplerini bilir, DA ve AA analizlerini yapar, 6. JFET transistörlerin yapısını bilir, DA ve AA analizlerini yapar, 7. Güç yükselteçlerini tanır. 8. Yükselteçlerin alçak ve yüksek frekans tepkilerini, band genişliklerini hesaplar, bode diyagramlarını çizer, 9. Aktif süzgeçlerin (alçak, yüksek, band geçiren, band durduran ve notch) yapılarını ve frekans tepkilerini öğrenir, tasarım ve hesaplamalarını yapar. PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 ÖÇ1 X X ÖÇ2 X X X X ÖÇ3 X X X ÖÇ4 X X X ÖÇ5 X X X X ÖÇ6 X X X X ÖÇ7 X X ÖÇ8 X X X X ÖÇ9 X X X X Bibliyografya: Electronics fundamentals: circuits, devices, and applications, Floyd, Thomas L., Macmillan Publishing Electronic devices and circuit theory, Boylestad, Robert, Prentice Hall Microelectronics, Millman & Grabel, McGraw-Hill

17 4-Zorunlu ve Seçmeli Dersler: BMET 104 Elektronik Elemanlar ve Analiz dersi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında zorunlu olarak ikinci yarıyılda verilen bir meslek dersidir. 5-Öğretim Elemanları: Derya YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. 6- Süre: : Ders, 1 dönemlik bir ders olup, 14 hafta sürede tanım başlığı altında verilen konular haftada 5 saat olarak işlenir. HAFTA KONULAR 1 N ve P tipi yarıiletkenler, ideal diyot, gerçek diyot, elektriksel davranışı ve akımgerilim eğrisi 2 Diyotlu devrelerin DC analiz yöntemleri, Diyot küçük işaret eşdeğeri ve diyotlu devrelerin AC analizi 3 Doğrultucular, kenetleyiciler ve kırpıcılar 4 Zener diyot ve regülasyon 5 Bipolar jonksiyonlu transistörün (BJT) analizi, BJT li devrelerin kutuplanması ve DC analizi 6 BJT nin küçük işaret eşdeğeri, Tek katlı BJT li devrelerin AC analizi 7 JFET ler ve DC analizleri, JFET yükselteçler ve AC analizleri 8 ARASINAV 9 Kaskat kuvvetlendirilerin analizi 10 Đşlemsel kuvvetlendiriciler (OPAMP), OPAMP uygulamaları, Karşılaştırıcılar,toplayıcı, çıkarıcı, türev alıcı 11 Aktif filtreler 12 Yükselteçlerin alçak frekans tepkileri (BJT ve JFET) 13 Yükselteçlerin yüksek frekans tepkileri (BJT ve JFET) 14 Güç yükselteçleri (A, AB, C sınıfı ) 7- Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri: Slayt ve yansılarla desteklenmiş düz anlatımdır ve her hafta laboratuvar çalışması yaptırılır. 8- Değerlendirme: Quiz Laboratuar Ödev Arasınav Yarıyıl Sonu Toplam Çalışması Sınavı % 10 % 15 % 5 % 30 % 40 % Dil: Dersin anlatım dili Türkçe dir. 10-AKTS kredisinin tahsisi: 5 11-SÖZLÜK: AC Alternatif Akım DC Doğru Akım BJT Bipolar Junction Transistor OPAMP Operational Amplifier PÇ Program çıktısı OÇ Öğrenim çıktısı

18 1- Đsim: Mesleki Matematik II BMET Tanım: Karmaşık sayılar, limit, süreklilik ve uygulamaları, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları. 3- Düzey: Ön koşulları: Dersin önkoşul dersi yoktur. Hedefler ve amaçlar: Bu ders sonunda öğrenciler; 1. Karmaşık sayılar ile ilgili uygulamaları yapar. 2. Limit ve süreklilik ile ilgili uygulamaları yapar. 3. Türev ile ilgili uygulamaları yapar. 4. Đntegral ile ilgili uygulamaları yapar. c)öğrenme Çıktıları: 1. Karmaşık sayılarla işlem yapabilir. 2. Limit ve süreklilik kavramlarını açıklayabilir. 3. Verilen bir fonksiyonun türev ve integralini bulabilir. 4. Đntegral yardımı ile alan ve hacim hesaplayabilir. PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 ÖÇ1 X X ÖÇ2 X X ÖÇ3 X X ÖÇ4 X X ÖÇ5 X X d)bibliyografya: Mustafa Balcı, Genel Matematik, Balcı Yayınları A. Özdeğer, Analiz Problemleri, Gönen Yayınları 4-Zorunlu ve Seçmeli Dersler: BMET 106 Mesleki Matematik II dersi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programında zorunlu olarak ikinci yarıyılda verilen bir derstir. 5-Öğretim Elemanları: Nizami Gasilov, Öğretim Üyesi/Doçent 6- Süre: Ders, 1 dönemlik bir ders olup, 14 hafta sürede tanım başlığı altında verilen konular haftada 4 saat olarak işlenir. HAFTA KONULAR 1 Karmaşık sayılar 2 Karmaşık sayılar 3 Karmaşık sayılar 4 Limit, süreklilik ve uygulamaları 5 Limit, süreklilik ve uygulamaları 6 Limit, süreklilik ve uygulamaları 7 Türev ve türevle ilgili uygulamalar

19 8 ARASINAV 9 Türev ve türevle ilgili uygulamalar 10 Türev ve türevle ilgili uygulamalar 11 Türev ve türevle ilgili uygulamalar 12 Đntegral ve integral ile ilgili uygulamalar 13 Đntegral ve integral ile ilgili uygulamalar 14 Đntegral ve integral ile ilgili uygulamalar 7- Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri: Ders düz anlatım yöntemi ile işlenmektedir. 8- Değerlendirme: Küçük Sınavlar Ödevler Ara sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam %15 %10 %35 %40 %100 9-Dil: Dersin anlatım dili Türkçe dir. 10- AKTS kredisinin tahsisi: 4 11-SÖZLÜK: PÇ OÇ Program çıktısı Öğrenim çıktısı

20 1. ĐSĐM: Fizyolojik Sinyal Đzleyiciler BMET TANIM: Bu ders kapsamında; elektrofizyolojik sinyal izleyicilerden olan EKG, EEG, EOG, ENMG, uyku bozukluk teşhis, solunum ölçüm sistemleri, hasta başı sinyal izleyicileri, odyometrik izleyicileri, NIBP (tansiyon aleti) ve timponometri cihazlarının tanıtımı ve çalışma prensipleri gösterilip bu cihazların olası elektrik ve mekanik arızalarını giderme konuları işlenmektedir. 3-DÜZEY Ön koşullar: Dersin ön koşul dersi yoktur. Hedefler ve Amaçlar: 1. Fizyolojik sinyal izleyicilerinin genel özelliklerinin kavratılması. 2. Biyomedikal cihaz teknikerlerin görev ve sorumluluklarının ve bunların ne şekilde gerçekleştirileceğinin öğretilmesi 3. Kardiyoloji, beyin, kas, göz, sinir, solunum, hasta başı monitörleri, tansiyon aletleri ve odyometre, sistemleri ile ilgili elektrofizyolojik ölçüm sistemlerinin ve çalışma prensiplerinin öğretilmesi 4. Fizyolojik sinyal izleyicilerinin olası elektrik, elektronik ve elektromekanik arızalarını tespit ederek gidermek. Öğrenme Çıktıları: ÖÇ.1: Fizyolojik sinyal izleyicilerden olan, EKG, EEG, EOG, ENMG, uyku bozukluk teşhis, solunum ölçüm sistemleri, hasta başı sinyal izleyicileri, odyometrik izleyicileri, NIBP (tansiyon aleti) ve timponometri cihazlarının çalışma prensiplerini ve kullanım alanlarını bilir. ÖÇ.2: Fizyolojik sinyal izleyicilerinin sık karşılaşılan elektrik, elektronik ve elektromekanik arızlarını giderir. ÖÇ.3: Fizyolojik sinyalleri ölçen cihazlarla ilgili simulatörlerin yapısı ve kullanım amaçlarını bilir ÖÇ.4 Fizyolojik sinyal izleyicilerinin blok diyagramlarını bilir. PÇ.1 PÇ.2 PÇ.3 PÇ.4 PÇ.5 PÇ.6 PÇ.7 PÇ.8 PÇ.9 PÇ.10 PÇ.11 PÇ.12 PÇ.13 PÇ.14 ÖÇ.1 X X X X X ÖÇ.2 X X X X ÖÇ.3 X X X X X ÖÇ.4 X X a) Bibliyografya: MEGEP ders notları Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Fikret Küçükdeveci, Ders Notları Biomedical Instrumentation Technology and Applications-R.S. Khandpur

MYO BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

MYO BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Bi lim le rm YO Te kn ik BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2 İçindekiler 05 Müdürün Mesajı 07 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı 3 4 Müdürün Mesajı Sevgili öğrenciler, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunuzun amacı,

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Adı Öğretim Dili Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TEKNĐK BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVĐZYON TEKNOLOJĐSĐ PROGRAMI

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TEKNĐK BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVĐZYON TEKNOLOJĐSĐ PROGRAMI BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TEKNĐK BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU RADYO VE TELEVĐZYON TEKNOLOJĐSĐ PROGRAMI Genel Bilgi Yüksekokulumuzda Radyo ve Televizyon Teknolojisi alanında teknik eğitim verilmektedir. Öğrenciler,

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) BAŞKENT Üniversitesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (Türkçe) Genel Bilgi Muhasebe ve Finansal Yönetim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ders No : 06900006 Teorik : Pratik : Kredi :.5 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Türkçe) Yoğun rekabet koşulları altında olan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Doğru Akım Devreleri Ders No : 0690220027 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü, Eskişehir Yolu 18. km Etimesgut TR06790 ANKARA t 0312 246 67 22 f 0312 246 66 44 baskent.edu.tr BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Devre Analizi I (EE 209) Ders Detayları

Devre Analizi I (EE 209) Ders Detayları Devre Analizi I (EE 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Devre Analizi I EE 209 Güz 3 2 2 4 8.5 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 157 Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Sayısal Elektronik Ders No : 0690220088 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Elektronik Devreler (AEE204) Ders Detayları

Elektronik Devreler (AEE204) Ders Detayları Elektronik Devreler (AEE204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Elektronik Devreler AEE204 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları

Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları Elektronik Devreler I (EE 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Devreler I EE 201 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i EE 102 (FD)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 3008

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 3008 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: DEVRE TEORİSİ VE ELEKTRONİK Dersin Orjinal Adı: CIRCUIT THEORY AND ELECTRONICS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi 2 EEE

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi 2 EEE DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Devre Teorisi 2 EEE224 4 6 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Ölçme Tekniği Ders No : 0690220028 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ELEKTRİK BAKIM VE ARIZA BULMA Ders No : 0690220067 Teorik : 1 Pratik : 1 Kredi : 1.5 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Devre Teorisi EEE221 3 6+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DC Devre Analizi Ders No : 0690260002 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Elektronik Devreler II (EE 313) Ders Detayları

Elektronik Devreler II (EE 313) Ders Detayları Elektronik Devreler II (EE 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Devreler II EE 313 Güz 3 0 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i EE 212 Dersin

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü (Türkçe) Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Doğrusal Entegre Devreler EEE325 5 4+2 5 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Doğrusal Entegre Devreler EEE325 5 4+2 5 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Doğrusal Entegre Devreler EEE325 5 4+2 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) ELEKTRİK VE ENERJİ. Okul Eğitimi Süresi ) ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR (0860120192-0860170102) (Proje, İş Yeri ) Kredisi Bu derste, her türlü asenkron ve senkron elektrik makinalarının uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması

Detaylı

Elektrik Devreleri-II (AEE202) Ders Detayları

Elektrik Devreleri-II (AEE202) Ders Detayları Elektrik Devreleri-II (AEE202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Elektrik Devreleri-II AEE202 Bahar 3 2 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Elektromekanik Kumanda Sistemleri Ders No : 0690220094 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Devre Analizi II (EE 210) Ders Detayları

Devre Analizi II (EE 210) Ders Detayları Devre Analizi II (EE 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Devre Analizi II EE 210 Bahar 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i EE 209 Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Adı : Pano Tasarım ve Montajı Ders No : Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : Pano Tasarım ve Montajı Ders No : Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Pano Tasarım ve Montajı Ders No : 0690220134 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı : Özel Tesisat Ders No : Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : Özel Tesisat Ders No : Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Özel Tesisat Ders No : 0690220131 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Güç Elektroniği-I Ders No : 0690220090 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı : Bilgisayar Destekli Tasarım Ders No : Teorik : 1 Pratik : 1 Kredi : 1.5 ECTS : 2. Ders Bilgileri.

Ders Adı : Bilgisayar Destekli Tasarım Ders No : Teorik : 1 Pratik : 1 Kredi : 1.5 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Bilgisayar Destekli Tasarım Ders No : 0690220063 Teorik : 1 Pratik : 1 Kredi : 1.5 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 102 ) Ders Detayları

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 102 ) Ders Detayları Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş (EE 102 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş EE 102 Bahar

Detaylı

Elektronik Devreler (AEE204) Ders Detayları

Elektronik Devreler (AEE204) Ders Detayları Elektronik Devreler (AEE204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Elektronik Devreler AEE204 Bahar 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Electronic Instrumentation And Measurements EEE428 8 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Microprocessors EEE

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Microprocessors EEE DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Microprocessors EEE421 7 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Matematik Ders No : 0690230018 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 Katalog Bilgisi : EEM 419 Mikroişlemciler (3+2) 4 Bir mikroişlemci kullanarak mikrobilgisayar tasarımı. Giriş/Çıkış ve direk hafıza erişimi. Paralel ve seri iletişim ve

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel elektronik Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Elektronik Devreler (MECE 212) Ders Detayları

Elektronik Devreler (MECE 212) Ders Detayları Elektronik Devreler (MECE 212) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Devreler MECE 212 Bahar 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MECE 211 Elektrik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Lojik Tasarımı BIL281 3 5+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Elektrik Enerji Santralleri Ders No : 0690220128 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü (Türkçe) Başkent Üniversitesi Sigortacılık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Dersin ön koşulu var mı? ***** İntibak Dersi mi? **** TOPLAM SAAT ** AKTS Kredisi ** ANKARA ÜNİVERSİTESİ A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 05-06 ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLUDERSLERİ.SINIF /.YARIYIL* BMT0 Fizik

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Trafo ve Doğru Akım Makinaları Ders No : 0690220059 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BPU101 5 AKTS 1. yıl/1.yarıyıl

Detaylı

FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEME TEŞHİS VE KAYIT CİHAZLARI TEKNİSYENİ

FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEME TEŞHİS VE KAYIT CİHAZLARI TEKNİSYENİ TANIM Fizyolojik sinyallerin teşhis ve tedavi amaçlı izlenmesi ve işlenmesinde kullanılan, tüm vücut/fizyolojik sinyal izleme cihazları ile teşhis ve takip cihazlarının kurulum, montaj, bakım, onarım ve

Detaylı

Ders Adı : Özel Tasarımlı Motorlar Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : Özel Tasarımlı Motorlar Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Özel Tasarımlı Motorlar Ders No : 0690220130 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Dersin ön koşulu var mı? ***** İntibak Dersi mi? **** TOPLAM SAAT ** AKTS Kredisi ** ANKARA ÜNİVERSİTESİ A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 2015-2016 1.SINIF /1.YARIYIL* ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLUDERSLERİ 1 BMT101

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ,İLETİMİ VE DAĞITIMI Ders No : 0690220072 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 5 Ders Bilgileri

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri

Elektrik Devre Temelleri Elektrik Devre Temelleri Yrd. Doç. Dr. Sibel ÇİMEN Elektronik ve Haberleşeme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi Ders Kitabı Fundamentals of Electric Circuits, by Charles K. Alexander and Matthew N. O. Sadiku,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Kalite Güvencesi ve Standartlar Ders No : 0690220127 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ

AVRASYA UNIVERSITY ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X ) Uzaktan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yarıiletken Malzemeler EEE213 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Zorunlu / Lisans Yüz Yüze

Detaylı

Elektrik Makinalarının Dinamiği (EE 553) Ders Detayları

Elektrik Makinalarının Dinamiği (EE 553) Ders Detayları Elektrik Makinalarının Dinamiği (EE 553) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Elektrik Makinalarının Dinamiği EE 553 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS MATEMATİK-2 FM-121 1/ 2.YY 5 5+0+0 6 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans Dersin

Detaylı

Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları

Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları Güç Sistemleri Analizi (EE 451) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güç Sistemleri Analizi EE 451 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 210,

Detaylı

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ FEN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS SAYISAL YÖNTEMLER FM-223 2 / 2.YY 2 2+0+0 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

Devre Analizi (EE 206) Ders Detayları

Devre Analizi (EE 206) Ders Detayları Devre Analizi (EE 206) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Devre Analizi EE 206 Bahar 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 102 (FD), MATH 158 (FD)

Detaylı

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kompleks Analiz MATH 346 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 251 Dersin Dili

Detaylı

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI 1 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Sağlık hizmetlerinin görünen yüzü hastaneler ve hekimler olmakla birlikte, her ferdi

Detaylı

Mikroişlemciler (EE 208) Ders Detayları

Mikroişlemciler (EE 208) Ders Detayları Mikroişlemciler (EE 208) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Mikroişlemciler EE 208 Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE 102 (FD) Dersin Dili

Detaylı

RF Mikroelektroniği (EE 433) Ders Detayları

RF Mikroelektroniği (EE 433) Ders Detayları RF Mikroelektroniği (EE 433) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati RF Mikroelektroniği EE 433 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 301, EE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Mikroişlemciler BIL242 4 3+2 4 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Dijital Tasarım EEE324 6 3+2 4 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Dijital Tasarım EEE324 6 3+2 4 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Dijital Tasarım EEE324 6 3+2 4 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU TASLAK RAPOR DEVRE ANALİZİ 1. Dersin Kodu: EHE 4101

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU TASLAK RAPOR DEVRE ANALİZİ 1. Dersin Kodu: EHE 4101 Dersi Veren Birim: Elektronik Haberleşme Teknolojisi Dersin Adı: DEVRE ANALİZİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Ön Lisans Dersin Kodu: EHE 0 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Programlanabilir Lojik Kontrolörler EEE419 7 3+2 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Programlanabilir Lojik Kontrolörler EEE419 7 3+2 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Programlanabilir Lojik Kontrolörler EEE419 7 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-421 4/Bahar (3+1+0) 3,5 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-421 4/Bahar (3+1+0) 3,5 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Mekatronik MK-421 4/Bahar (3+1+0) 3,5 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-426 4/Bahar (2+0+0) 2 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-426 4/Bahar (2+0+0) 2 3 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Mekatronik MK-426 4/Bahar (2+0+0) 2 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Mesleki Matematik-II Ders No : 0690040050 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Görme EE 430 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 275, MATH

Detaylı

Temel elektronik laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvarda ders alan öğrencilerimiz;

Temel elektronik laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvarda ders alan öğrencilerimiz; L4 Laboratuvarı Temel elektronik laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvarda ders alan öğrencilerimiz; Temel pasif devre elemanlarını öğrenir. Temel Elektrik-Elektronik büyüklükleri ve elemanların

Detaylı

Elektronik Harp Sistemlerine Giriş (EE 411) Ders Detayları

Elektronik Harp Sistemlerine Giriş (EE 411) Ders Detayları Elektronik Harp Sistemlerine Giriş (EE 411) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Elektronik Harp Sistemlerine Giriş EE 411 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Elektromanyetik Alan Teorisi EEE315 5 4+2 5 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Elektromanyetik Alan Teorisi EEE315 5 4+2 5 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Elektromanyetik Alan Teorisi EEE315 5 4+2 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

V-LAB BİLGİSAYAR ARAYÜZLÜ EĞİTİM SETİ

V-LAB BİLGİSAYAR ARAYÜZLÜ EĞİTİM SETİ Çeşitli ölçüm ünitelerine ve sinyal üreteçlerine sahip olan, tüm entegre cihazlarının bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir ve gözlemlenebilir olması özellikleri ile Mesleki Eğitim'in önemli bir enstrümanıdır.

Detaylı

Mantık fonksiyonlarından devre çizimi 6 Çizilmiş bir devrenin mantık fonksiyonunun bulunması

Mantık fonksiyonlarından devre çizimi 6 Çizilmiş bir devrenin mantık fonksiyonunun bulunması DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Dijital Elektronik EEE328 6 3+2 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Dijital Elektronik EEE328 6 3+2 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Dijital Elektronik EEE328 6 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Kontrol Sistemleri (EE 326) Ders Detayları

Kontrol Sistemleri (EE 326) Ders Detayları Kontrol Sistemleri (EE 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kontrol Sistemleri EE 326 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 275, MATH 276

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Ofis Yazılımları Ders No : 0690220030 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Elektromekanik (AEE302) Ders Detayları

Elektromekanik (AEE302) Ders Detayları Elektromekanik (AEE302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektromekanik AEE302 Bahar 3 2 2 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler (EE 312) Ders Detayları

Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler (EE 312) Ders Detayları Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler (EE 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Tümleşik Devreler ve Sistemler EE 312 Güz 3 0 0 3

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Elektronik Devreler EEE226 4 6 5 6

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Elektronik Devreler EEE226 4 6 5 6 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Elektronik Devreler EEE226 4 6 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş (CMPE236) Ders Detayları

Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş (CMPE236) Ders Detayları Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş (CMPE236) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Mikroişlemciler ve Mikrokontrolörlere Giriş CMPE236

Detaylı

RF ve Mikrodalga Mühendisliği (EE 310*) Ders Detayları

RF ve Mikrodalga Mühendisliği (EE 310*) Ders Detayları RF ve Mikrodalga Mühendisliği (EE 310*) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati RF ve Mikrodalga Mühendisliği EE 310* Bahar 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı Dersin adı: AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Dersin Kodu: İNŞ 206 Şube Kodu: 01 4 AKTS Kredisi 2. yıl 4. yarıyıl

Detaylı

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik Mühendisliğine Giriş EE 234 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Diferansiyel Denklemler Teorisi (MATH 562) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler Teorisi (MATH 562) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler Teorisi (MATH 562) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Teorisi Ders Kodu MATH 562 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön

Detaylı

Elektromekanik Enerji Dönüşümü (ENE 309) Ders Detayları

Elektromekanik Enerji Dönüşümü (ENE 309) Ders Detayları Elektromekanik Enerji Dönüşümü (ENE 309) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektromekanik Enerji Dönüşümü ENE 309 Güz 3 2 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinyaller ve Sistemler EE 303 Güz 3 0 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i EE 206 (FD),

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mantık Devreleri EEE307 5 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mantık Devreleri EEE307 5 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Mantık Devreleri EEE307 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mikrodalga II EEE

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mikrodalga II EEE DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Mikrodalga II EEE444 8 3+2 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

RF Entegre Devre Tasarımı (EE 575) Ders Detayları

RF Entegre Devre Tasarımı (EE 575) Ders Detayları RF Entegre Devre Tasarımı (EE 575) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS RF Entegre Devre Tasarımı EE 575 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Ders Adı Termodinamik ve Isı Aktarımı Ders Kodu MECE 310 Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı