Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.atsovizyon.org.tr"

Transkript

1 Kasım 2008 ATSO

2 izyon.org.tr yon.org.tr on.org.tr n.org.tr rg.tr g.tr w.tr w.tr ww w.atsovizyon.org.tr www. o www ww.atsovizyon.org.tr www. w.atsovizyon.org.tr tsovizyon.org.tr sovizyon.org.tr ovizyon.org.tr ovizyon.org.tr izyon.org.tr yon.org.tr on.org.tr n.org.tr rg.tr g.tr w.tr w.tr ww w.atsovizyon.org.tr www. o ATSO Kasım yayında Derginiz ATSO Vizyon la artık sanal dünyada da buluşabileceksiniz. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın 1987 yılından bu yana aralıksız yayınlanan ve her ay 13 bin adet basılarak Antalya iş dünyasının yanı sıra, devlet protokolü, özel sektör kurum ve kuruluşlarına dağıtılan dergi, bir yeniliğe imza atarak, sanal dünyada da okuyucuyla buluşuyor. Derginin, w w w.atsoviz yon.org.tr adresiyle internetten yayınına başlandı. ATSO Vizyon Dergisi, artık ile internet sayesinde dünyanın her yerinden okuyucular tarafından takip edilebilecek. sitesinde ATSO Vizyon un son iki yılda yayınlanmış sayılarının tamamına ulaşmak mümkün. Site dergi kalitesini, bilgisayar ekranına da taşıyor. Dergi sayfalarını birebir inceleme ve okuma fırsatı sunarken, dilenirse PDF formatında yayınlanan sayfaları, bilgisayara indirmeyi de mümkün kılıyor. Antalya da çeşitli konulardaki araştırma dosyaları, kültür sanat, edebiyat, çevre konularında yayınları ile iş dünyasının yakından takip ettiği dergi, ekonominin yanı sıra, Antalya tarihine yönelik yayınları ile adeta kentin belleği ve kaynak yayın niteliği de taşıyor.

3 .org.tr rg.tr w g.tr ww.tr ww tr www r www. www. ww. ww. w.yon. n.org.tr.atso.o atso.or so.org..org.tr vizyon. izyon. yon.or on.org. on.org..org.tr rg.tr w g.tr ww.tr ww tr www r www. www. ww. ww. w.yon. n.org.tr A N T A L Y A T İ C A R E T V E S A N A Y İ O D A S I TAŞINDIK Üyelerimize özel ücretsiz ring servisi hafta içi her gün 9:00-12:00 ve 14:00-16:00 saatleri arasında saat başı hizmet verecektir. Ring Güzergahları Çevreyolu Üzeri, Göksu Mahallesi, Gazi Bulvarı No: 531, ANTALYA Tel. : Fax : Kasım 2008 ATSO

4 Bekliyoruz Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomik krizlerin depremlere benzer yönleri vardır. Bir fay hattında gerilim birikmesi gibi ekonomide yapısal sorunların birikmesi de gerilim demektir. Gerilimin büyümesi sarsıntılara neden olur. Fakat deprem doğal bir olaydır, engellenemez, sadece kaybı azaltmak için önlem alınır. Ekonomide ise devletlerin müdahale aracı vardır, manevra kabiliyeti düşük veya yüksek olabilir, ancak her durumda çaresizlik yoktur. Belirsizliğin çok yüksek, beklentilerin kötümser, güven duygusunun çok düşük olduğu bir durumda piyasa mekanizması kendiliğinden düzelmez, piyasanın devlet tarafından yönlendirilmesi gerekir. Bugün bu konuda kısıtlayıcı bir durum krizin küresel boyutu dolayısıyla bir noktada küresel çapta önlem gerektirmesidir. Buna rağmen her devletin alması gereken, alabileceği önlem vardır. Ekim ayından bu yana piyasalarda genel olarak üç alanda hızlı bir bozulma yaşıyoruz: İlk olarak kredi daralması yaşıyoruz. ikinci olarak ihracat talebi, üçüncü olarak yurtiçi talep düşmüştür. Demek ki, kredi darlığını gidermek, ihracatı desteklemek, yurtiçi talebi canlandırmak yönünde mümkün olan önlemlerin alınması gereklidir. Kredi daralmasının biri yapısal, ikisi dönemsel üç nedeni vardır: Türkiye de mevduat kısa vadeli olduğu için orta ve uzun vadeli krediye dönüşememektedir. Son yıllarda gerek bireysel krediler gerek ticari kredilerin esas kaynağı yurtdışından alınan banka kredileri ve ticari kredilerdir. Dış kaynağın kuruması kredi maliyetini yükseltmiş, kredi darlığı yaratmıştır. Reel sektörün finansman imkanı daralmış ve konut, otomobil gibi sektörlerde talebi destekleyen tüketici kredilerinin maliyeti aşırı derecede yükselmiştir. Belirsizlik nedeniyle likit kalma davranışı öne çıkmıştır. Likidite talebi piyasadan paranın çekilmesine, finansman sorununun artmasına neden olmaktadır. Şu ana kadar Merkez Bankası nın aldığı önlemler likidite önlemleridir. Bu önlemler kredi darlığını ortadan kaldırmaz. Yapılması gereken KOBİ kredilerinin, tüketici kredilerinin sübvanse edilmesi ve arttırılmasıdır. Bunun için dış kaynak dışında birkaç kaynak vardır: Bütçe, bankalardaki kısa vadeli mevduatın uzun vadeli mevduata kaymasının güçlü bir biçimde teşvik edilmesi ve en önemlisi likidite talebini azaltmak için güven artıracak önlem programı. Bu kapsamda; 2B arazilerinin satışı bir kısım tasarrufun ortaya çıkmasını sağlar, bütçe kanalıyla ekonominin finansmanı kolaylaşır. İşçi dövizleri gibi hareketsiz fonlar değerlendirilebilir. Mevcut fonlardan kredi havuzu, kredi garanti fonu oluşturularak, kullanım etkinliği artırılabilir. Zorunlu karşılık oranları düşürülebilir. Merkez Bankası reeskont penceresi geçici olarak açılarak, şirketlerin finansman maliyeti düşürülebilir. Finansman sorununu büyüten alacak tahsili ile ilgili TTK 711 in değiştirilmesi gibi yasal düzenlemeler acilen yapılmalıdır. ATSO Kasım

5 İhracatın desteklenmesi özellikle belirli sektörler ve ürünler için gereklidir. Dış pazarların daralması aslında rekabetin artmasıdır. Pazar payını arttırabilen firmalar krizden daha az etkilenebilirler. İhracatı destekleyebilecek dört faktör vardır: Döviz kurunun artması, Girdi maliyetlerinin (enerji, istihdam, vergiler) düşürülmesi, İhracata doğrudan teşvik, Dış pazarlarda firmalara tanıtım desteği, siyasi destek. Önemli olmasına rağmen krizde en imkansız gibi görünen önlemler bunlardır. Kur artışı konusunda alınmış olunan kur riskleri nedeniyle adeta rehin alınmış durumdayız. İçerde kur artışı sorun yaratıyor, dışarıda ise kur riski nedeniyle yabancı sermaye gelmiyor. IMF ile anlaşma yapıldığı takdirde kur riski azalacak, fakat ihracatta avantaj kalmamış olacak. Girdi maliyetlerinin düşürülmesinde marj çok düşük. İhracat teşviklerinde Dünya Ticaret Örgütü kuralları var. Bu durumda Rusya, Orta Doğu gibi pazarlar için siyasi destekler tek çözüm oluyor. Yurtiçi talebin canlandırılması en önemli ve acil konu olarak karşımızda duruyor. İç pazarda talep daralmasının iki nedeni var: Birincisi, tüketim ve yatırım kredilerinin kısılması ve faizlerin yüksekliği. İkinci ve daha önemli neden ise belirsizlik ve karamsarlık nedeniyle tüketimin ertelenmesi veya tüketimden kaçınma. Bu konuda özellikle doğrudan tüketimi teşvik edecek ve yerli üretime yansıyacak önlemler gereklidir. İlk kez konut alanlara, satış kısıtlaması ile konut kredisi faiz desteği verilebilir. Bu destek konut firmalarını da içine alacak bir kampanya şeklinde yapıldığı takdirde başarılı olur. Konut kampanyası ekonomide ağırlığı yüksek olan inşaat sektörünü güçlendirir, ekonomide finansman sorununu azaltır. Belirli ürünlerde KDV indirimi, vergi gelirini azaltmaz, aksine arttırır. Otomotivde motorlu taşıt alım vergisi düşürülebilir. Asgari ücretten alınan gelir vergisinin kaldırılması veya düşürülmesi, nakdi sosyal yardımlar (örneğin dar kapsamlı da olsa asgari sosyal gelir sistemine geçilmesi), işsizlik ödenekleri, mevsimlik işsizlere destek, istihdamı koruyan firmalara istihdam desteği gibi önlemler ekonomiyi olduğu kadar sosyal yapıyı da koruyacak önlemlerdir. Yine en önemli konu tüketimden kaçışa neden olan karamsarlığın azaltılması, bunun için de belirsizliği artıracak, güven artıracak bir programın ortaya konulması ve doğru yönde bir iletişime önem verilmesidir. Son aylarda, en azından son üç ayda bu konuda gerekli veya yeterli adımlar atılmamıştır. Krizden önce iyimser açıklamalar, bugün yerini güvensizliği derinleştiren karamsar ifadelere bırakmıştır. Riskler ve önlemler açıklanmadığı için gereğinden fazla korku ve karamsarlık doğmuştur. Doğru bir iletişim, sorunların ve risklerin, her senaryoda alınacak önlemlerin açık olarak ilan edilmesiyle başlar. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Avrupa Birliği nde 27 ülke mevduat güvencesi kararını sorun başladıktan hemen sonra bir hafta sonu bir araya gelerek almışlardır. Bizde ise ekonomi yönetimi hazırlık süresini fazlasıyla kullanmıştır. Bu konuda yoğun bir gayret sarfedildiğini, muhtemelen IMF ile anlaşmanın beklendiğini biliyoruz. IMF ile anlaşma olmazsa dahi alınabilecek önlemler bulunmaktadır, bu önlemlerle başlanabilirdi ve daha iyi olurdu. Artık bu sürecin daha fazla uzamayacağını ümit ediyor, krize karşı önlemlerin açıklanmasını bekliyoruz. Değerli Üyelerimiz, Hükümet veya ekonomi yönetiminin alacağı önlemlerin sihirli değnek olmayacağını da unutmamak gerekiyor. Ekonomide daralma her sektör ve her firma için eşit derecede daralma değildir. Pazar daraldığında, o pazardaki ürün miktarı, hatta firma sayısı da azalmak zorundadır. Her zaman söylediğim gibi, öncelikle sektör düzeyinde işbirliği yapmak, sektör için en acil önlemleri belirlemek ve ilgili kurumlardan talep etmek zorundayız. İkinci aşamada ise artık ortaklıklar kurarak faaliyetimize daha güçlü, daha verimli bir şekilde devam etmenin yollarını aramalıyız. Ekonomi yönetiminin önlemlerini beklemeye hakkımız var, fakat kendimizin alması gereken önlemler için bekleyemeyiz. Bu nedenle, ticareti canlandırmak için indirim kampanyaları, reklam, ürün ve hizmet kalitesini artırmak gibi her yolu denemeliyiz. Bu konularda Odamız her sektörle, her cadde esnafıyla tam bir dayanışma içinde olacaktır. Bir araya gelmek, yapılabilecek çalışmalara birlikte karar vermek ve çalışmak zorundayız. Beklemek yerine, harekete geçmeliyiz. Yeni yılın hepinize bereket, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kasım 2008 ATSO

6 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI YIL:21 / KASIM 2008 / SAYI:250 ATSO ADINA SAHİBİ: Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ÖZGEN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali Rıza AKINCI Arif SELÇUK Özdağ ÇANCI YAYINA HAZIRLIK: Mete TEKİN Orhan ÇAKMUR TASARIM: Kaan ESİNGÜNER BASKI: ÇAĞDAŞ YAŞATAN Reklam Matbaacılık Tanıtım Organizasyon A.Ş. Kızılsaray Mh. 63. Sk. No:4, Yaşatan İş Merkezi, ANTALYA Tel.: Faks: Dünyanın İlk Şarap Kentİ 4 Bİn yıl sonra Yenİden DoĞuyor ATSO YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI KÜRESEL ISINMA BİZE NE YAPIYOR? DAĞITIM: ÖZYILDIRIM DAĞITIM Tahılpazarı Mahallesi 468.Sokak Kaymak Apt. No: 6/4, ANTALYA Tel.: Faks: ATSO: Çevreyolu Üzeri Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı No: 531, ANTALYA Tel.: Faks: URL: Ayda bir yayınlanır. Dergimizdeki yazılar kaynak gösterilerek alınabilir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüşler yazarlarına aittir. Ekonomİdekİ Belİrsİzlİk Turİzm Trendlerİne de Yansıdı EKONOMİ 26 FUAR 32 NOSTALJİ 36 HUKUK 38 CANSUYU KREDİSİ 39 ANTALYA ALTIN IN KALBİ OLDU 40 GÜNEŞİMİZDEN ELEKTRİK ÜRETMELİYİZ 42 AB DEN GÜNCEL HABERLER 50 KÜLTÜR-SANAT 52 EKONOMİK GÖSTERGELER 68 FUARLAR 70 İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ 72 ANTALYA DAN LEZZETLER ATSO Kasım

7 Sanayicinin canı çok sıkkın Sevgili Üyelerimiz, Değerli Okurlarımız, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Geleneksel Ödülleri bu yıl da görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Artık Antalya iş dünyası için bir prestij göstergesi haline gelen törenimizi bu yıl ilk kez kendi binamızda gerçekleştirirken iki sevinci ve gururu birlikte yaşadık. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Tunca Toskay, Antalya Milletvekilleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile iş, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı açılış ve ödül törenimizle ilgili ayrıntıları dergimizde bulacaksınız. Bu vesileyle açılışımızda ve ödül törenimizde bizleri yalnız bırakmayan üyelerimize teşekkür ediyoruz. Değerli Üyelerimiz, Küresel mali krizin etkilerini ülkemizde giderek daha belirgin olarak hissetmeye başladık. Başta sanayi ve ticaret kesimi olmak üzere tüm iş dünyası büyük bir tedirginlik yaşıyor. Turizm ve tarımdaki lokomotif görevi nedeniyle Antalya diğer illere göre daha şanslı gösterilse de ekonomide yaşanan durgunluğun hiçbir ili ya da sektörü teğet geçmeyeceği ortada. Nitekim üyelerimizden bize gelen konuların başında, bazı bankaların firmalara verdikleri kredileri erken tahsile, ileriye dönük çekleri de gününden önce tahsil etmeye başladıkları yönündeki şikayetler yer alıyor. Oysa ATSO olarak Antalya daki bazı bankaların yetkilileri ile geçtiğimiz günlerde yaptığımız toplantılarda, çek ve kredilerin erken tahsil edilmemesi konusunda görüşlerimizi kendilerine iletmiştik. Buna rağmen, bazı bankaların Antalya da üretim ve ihracat yapan firmalara verilen kredilerle çekleri tahsil etmeye başladıkları ifade ediliyor. Türkiye nin en büyük sanayi firmaları arasında yer alan şirketler bile sıkıştırılıyor. Bu yüzden sanayicinin ve esnafın canı çok sıkkın. Doğal gaz ve elektrik zammından sonra sanayicinin girdi maliyetleri arttı. Bazı şirketler krizden etkilenmemek amacıyla üretim kapasitelerini azaltıyor. Tüm bu olumsuzluklara karşın, Antalya Organize Sanayi Bölgesi nde tesis kurmak isteyenler hala mevcut. Antalya turizm kenti olduğu için çevreye çok önem veriyoruz. Bu nedenle Antalya OSB de yatırımlar için kriterler ortaya koyduk. Bu kriterlere uygun bulunan firmalara yer tahsis edeceğiz. Dergimizin iç sayfalarında konuyla ilgili detayları okuyabilirsiniz. Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü nden Doç. Dr. Şükrü Erdem, küresel krizi ve Türkiye ye etkilerini yazdı. Yıllar önce Çin de başlayan kuş gribinin yayılması Birleşmiş Milletler in de çabalarıyla bütün riskli ülkelerde ciddi tedbirlerle önlenmişti. Ekonomide yaşanan kriz, Amerikan yatırım bankalarının batmasıyla internet sayesinde kuş gribinden daha hızlı yayıldı diyen Erdem in incelemesini ilgiyle okuyacaksınız. Odamız AR-GE Merkezi nin araştırmasına göre, Küresel mali krizin bir yansıması olarak tüketimde yaşanan daralmanın, fiyatlar üzerinde baskı oluşturması sonucu Kasım ayı enflasyonu düşük çıktı. Bölgemizdeki aylık TÜFE oranı % 0,2, yıllık bazda % 9,23 olarak gerçekleşti. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi; aylık, on bir aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının altında kaldı. Değerli Okurlarımız, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, dünyanın en önemli fuar organizasyonu olan EXPO nun kentimizde düzenlenmesini çok önemsiyor ve bu konudaki çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Son olarak organizasyonun hangi kentte yapılacağının karar verilmesinde büyük rol oynayan Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) Genel Sekreteri Vicente Gonzales Loscertales i Odamızda ağırladık. Valimiz Sayın Alâaddin Yüksel in Başkanlığında yapılan toplantıda, sivil toplum örgütleri ve iş dünyası temsilcileri ile görüş alıverişi yapan Loscertales in EXPO için tüm koşulların Antalya`da var olduğunu düşünüyorum. Şimdi tek yapılacak şey başlamak sözleri bizi ümitlendirdi. Biz kararlılığımızı ortaya koyduk. Şimdi sıra tüm Antalya ile el ele verip bu organizasyonun Antalya ya getirilmesinde. Çetin Osman BUDAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yayın Kurulu Başkanı ATSO olarak Dünya Altın Konseyi ile 2006 yılında startını verdiğimiz Altın Kalp Antalya projesinde adım adım hedefe ulaşılıyor. 10 yılda 20 milyon turist ve 4 milyar dolarlık altın ihracatına ulaşma hedefiyle yola çıkılan kampanya kapsamında Antalya da 3 yılda 3 ton ekstra altın satışı yapıldığı ifade edildi. Bu da yaklaşık 90 milyon dolarlık gelir anlamına geliyor. Türkiye de bir ilk olan Antalya Altın Kalp projesinde elde edilen başarı bizi mutlu ediyor. Benzer projeleri başka sektörlerde de gerçekleştirmemiz gerekiyor. Öte yandan ATSO da düzenlenen Antalya Günelektrik Potansiyeli Uygulama Stratejileri Çalıştayı nda yılın 360 günü güneşli olan kentimizde güneşten neden daha fazla yararlanmıyoruz? sorusunun yanıtı arandı. Dış kaynağa dayalı enerji için milyarlarca dolar harcıyoruz. Buna rağmen güneşin olmadığı Kuzey Avrupa ülkeleri kadar güneşten faydalanamıyoruz. Çalıştayın, ülkemizde bu yönde yapılacak çalışmalara ivme kazandıracağını ümit ediyoruz. Dergimizin bu sayısında ilginç bir girişim öyküsünü okuyacaksınız. Antalyalı iki genç girişimci kardeşin Elmalı İlçesi nde 10 yıl önce yatırıma başladığı üzüm bağları ve şarap fabrikası bu yıl üretime başladı. Bu yatırım sonucu Elmalı bölgesi, Türkiye şarapçılık haritasına girdi ve şarapçılık sektörünün dikkatini çekmeyi başardı. Özkan kardeşlerin hedefi, Elmalı yı dünyanın önemli şarap bölgelerinden biri haline getirerek, hem bölgeyi kalkındırmak, hem de Elmalı yı Antalya da alternatif turizmin önemli aktörlerinden biri yapmak. Kentimizin ve ülkemizin bu tip yenilikçi ve cesur yatırımcılara ihtiyacı var. Yeni sayımızda görüşmek ümidiyle. 5 Kasım 2008 ATSO

8 AT S O G e l e n e k s e l Ö d ü l l e r i S a h i p l e r i n i B u l d u Antalya İş Dünyasının Gurur Günü HABER ATSO Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ATSO Yeni Hizmet Binasının açılış kurdelesini Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tunca Toskay, Antalya Milletvekilleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATSO Başkanı Kemal Özgen birlikte kesti. ATSO Başkanı Özgen, Ticaret ve Sanayi Odalarının binası bir şehrin sembollerinden birisidir. Biz sadece bina yapmakla kalmadık, odamızın kurumsal yapısını güçlendirdik. İnanıyorum ki, Odamız gelecek yıllarda, daha güçlü kurumsal yapısı ve bütçesiyle, Antalya ya daha fazla katkı yapacaktır dedi. ATSO Kasım

9 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Geleneksel Ödül Töreni bu yıl ilk kez bir otel yerine ATSO nun yeni hizmet binasında yer alan Atatürk Konferans Salonu nda düzenlendi. Törene Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tunca Toskay, Antalya Milletvekilleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Alâaddin Yüksel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile iş, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Antalya ekonomisine yön veren işadamları ve firmalar için önemli bir prestij göstergesi olan ATSO Ödülleri, bu yıl da görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın yeni hizmet binasındaki Atatürk Konferans Salonu nda yapılan törene Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tunca Toskay, Antalya Milletvekilleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Alâaddin Yüksel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile iş, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Ünlü Keman virtiözü Canan Anderson un konseriyle başlayan törenin açılış konuşmasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özgen, İlk kez bu töreni kendi binamızda yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Konuşmasının başında Türkiye yi de etkileyen küresel krize dikkat çeken Özgen, krizden çıkarılması gereken dersler olduğunu belirterek, Artık küreselleşme yeni bir dünya yaratmıştır. Hiçbir ülkenin içe kapanarak kurtulma yolu yoktur. Artık yeni küresel kurumların yaratılması gereklidir. Artık ulusal ve küresel düzeyde daha insancıl bir piyasa ekonomisi gereklidir. İnsanı ve çevreyi dikkate alan, sosyal adaleti dikkate alan yeni bir küresel ahlak gereklidir diye konuştu. Ödül töreninde sahneye çıkan ünlü keman virtiözü Canan Anderson, davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. 7 Kasım 2008 ATSO

10 Antalya nın sektörel sorunlarının çözümünde öncelikle genel ekonomik duruma ve yasal çözümlere bağlı olduğunu ifade eden Özgen şunları kaydetti; Büyük Mağazalar Kanunu, Hal Kanunu, KOBİ destekleri, tarıma girdi destekleri Antalya nın da beklediği çözümlerdir. Antalya ya özel diğer sorunlar çevre yolu gibi geciken yatırımlar, turizm sektörümüzün sorunları, modern seralarla ilgili sorunlar, serbest bölgenin gelişmesi, organize sanayimizin gelişmesidir. ATSO nun yeni hizmet binası açılış ve geleneksel ödül törenine Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tunca Toskay, Antalya Milletvekilleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Alâaddin Yüksel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Vergi Dairesi Başkanı Mahmut Sütçü, Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan ile siyaset, iş ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Antalya bu yıl dokuz milyon turiste ev sahipliği yapmıştır. Türkiye milli gelirinin yaklaşık %3 ü burada üretiliyor. Fakat esnafımız üyemiz bunun bereketini görmüyor. Bunun önemli bir sebebi Antalya da kazanılan gelirin burada kalmamasıdır. Kazanılan gelirin önemli bir kısmı Antalya dışına gidiyor. Kâr transferi olarak gidiyor, sanayi malı alımına gidiyor, vergi olarak gidiyor. Dolayısıyla, Antalya sermayesi mutlaka birleşmelidir. Burada yaratılan gelirin önemli kısmı burada kalmalıdır. Türkiye nin 2023 e Yönelik Güçlü Bir Vizyonu Olmalıdır Türkiye nin kriz öncesinde yapısal reformlar konusunda uzun bir zaman kaybettiğini belirten Özgen, ekonominin son iki yılda ülke gündeminin dışında kaldığını söyledi. Dünya kriz sonrasına hazırlanıyor. Biz de kriz kadar kriz sonrasını da düşünmeliyiz. Türkiye nin gücüne ve fırsatlarına güvenmeliyiz diyen Özgen, Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılı için Türkiye nin güçlü bir vizyon ortaya koyması gerektiğini bildirdi. Özgen, Cumhuriyetimizin 100. yılına sadece 15 yıl kaldı. 15 sene bir insan için çok, ama bir ülke, hatta bir şehir için kısa bir süredir. Artık sadece 15 yıl var. Herkesi bunun telaşı sarmalıdır. Cumhuriyetin 100. yılında bu ülkenin her insanı Cumhuriyetle övünmeli ve gurur duymalıdır. AB çıpası, IMF çıpasından daha önemli olan 2023 çıpasıdır. Bunun için Türkiye nin 2023 e yönelik güçlü bir vizyonu olmalıdır. Bu sadece rakamlardan ibaret bir vizyon olamaz. Kaliteli bir demokrasiye, sosyal bir devlete ve güçlü bir ekonomik yapıya dayalı bir vizyon olmalıdır. Bunun için kaybedecek zaman yoktur dedi. Antalya Ekonomisi Konuşmasında Antalya ekonomisi ile ilgili bilgiler veren Özgen, Antalya nın turizmde, sanayide, tarımda ve inşaatta geçen yıla kadar önemli bir gelişme kaydettiğini, 2007 yılından bu yana ticaret ve inşaat sektörlerinin zorda olduğunu bildirdi. Tarım sektöründe, modern seracılıkta Odamız önemli açılımlar sağladı. Teşvik çıktı, tahsis çıktı. Bunlar sayesinde yatırımlar arttı. Fakat her adımda yeni bir mevzuat sorunu çıkıyor. Şimdi seraların konut gibi imar planına bağlı olmasını çözmeye çalışıyoruz. 180 bin dekar örtü altı tarımın en az %30 unu modernize etmemiz gerekiyor. Henüz %1 deyiz. Üretici örgütlerinin çok güçlenmesi ve ortak yatırım, üretim, pazarlama yapması gerekiyor. Her üretici bölge bir organize sera veya tarım bölgesi gibi planlanmalıdır. Sanayi ihracatını milyar dolarlara çıkarmalıyız. Bunun için de yenilenebilir enerji teknolojilerinde, çevreci olmak koşuluyla gıda, yapı, kimya gibi birkaç sektörde uzmanlaşmak, uluslararası ölçeğe çıkmak gerekir. Organize Sanayi ve Serbest Bölgedeki küçük sorunlardan artık kurtulmalı, kriterleri yükseltmeliyiz. Serbest Bölge çevresindeki konutlar yıkılmalıdır. Yeni marinalar yat üretimi ve yat turizmi teşvik edilmelidir. Antalya bu yıl dokuz milyon turiste ev sahipliği yapmıştır. Türkiye milli gelirinin yaklaşık % 3 ü burada üretiliyor. Fakat esnafımız üyemiz bunun bereketini görmüyor. Bunun önemli bir sebebi Antalya da kazanılan gelirin burada kalmamasıdır. Kazanılan gelirin önemli bir kısmı Antalya dışına gidiyor. Kâr transferi olarak gidiyor, sanayi malı alımına gidiyor, vergi olarak gidiyor. Dolayısıyla, Antalya sermayesi mutlaka birleşmelidir. Burada yaratılan gelirin önemli kısmı burada kalmalıdır. Turizm sektörümüzde en önemli sorun önümüzdeki aylarda onbinlerce kişinin işsiz kalacak olmasıdır. Sektöre sezonluk istihdam desteği verilmesi, direkt tarifeli seferlerin düzenlenmesi, bu sezon için özel ürün ve kampanyalar, özel tanıtımlar düzenlenmesi, kültür turizmi, kırsal turizm gibi birçok konu ATSO Kasım

11 var. Turizm, ticaret ve inşaat sektörlerimizin ortak bir boyutu vardır ki, o da ilimizdeki kentleşmenin yapısıdır. Tarım ve sanayi dönemlerinde kent çok önemli değildi. Ancak şimdi sanayi ötesi çağdayız. Bu çağda kentler başlı başına bir üretim faktörüdür. Hatta çağımız ekonomisinin en önemli dinamiğini küresel şirketlerden sonra kentlerin sağladığını söyleyebiliriz. Turizm, ticaret ve inşaat sektörlerimizin gelişmesi Antalya nın küresel yarışta alacağı mesafeye bağlıdır. Bir kentin küresel yarıştaki konumunu şu özellikler belirler; - kent hayatının kalitesi, - kentin küresel şirket yöneticileri ve çalışanları için cazip olması, - kentte yabancı toplulukların yaşaması, - havalimanının uluslararası ulaşımda bir aktarma merkezi olması, - kentin otoyol ve demiryolu ve liman ağına bağlı olması, - uluslararası örgütlere ev sahipliği yapılması, - dünyaca ünlü bilimsel ve kültürel kurumların, müzelerin, üniversitelerin varlığı, - dünya çapında kültürel organizasyonlara ev sahipliği yapması. Şimdi, Antalya da bu özelliklerden bazıları olma yolunda, çoğuysa henüz görünmüyor. Önemli olan da bunların bugün olması değildir, Antalya nın bu yönde bir gelişme vizyonuna sahip olmasıdır. Bu açıdan bakarsak, son yıllarda kentimizi güzelleştiren önemli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan her güzel proje bir mücevherdir. Bunlar şehrimizin takılarıdır. Güzel görünmesi için gereklidir. Fakat Antalya sadece takılarla güzelleşemez. Antalya nın estetik ameliyatlara ihtiyacı vardır. Kentin bir bütün olarak bir estetik yenilenmeye ihtiyacı var. Trafik korkumuz önemlidir. Otomobil sayısı her yıl en az % 7 artıyor. Antalya da motosiklet dışındaki 400 bin taşıtın 300 bini merkezdedir. Bu hızla giderse 15 yıl sonra bu sayı en az 800 bin olacaktır. Bu nedenle yeni ve geniş bulvarlara, hatta bisiklet yollarına ihtiyaç var. Bunlar bugün için mümkün olmayabilir. Kaynaklar yeterli değildir. Fakat bunlar bugünden planlanmalıdır. Eğer bugünden planlanırsa gelecekte yapılması mümkün olur. Aksi halde bugün yapamadığımız için bunlar planlanmazsa 20 yıl sonra kaynak olacaktır, fakat iş işten geçmiş olacaktır. Bugün ise yapılabilecekler bellidir. Artık ilçe ve beldelere dahi yayılan yüksek ve yoğun yapılaşmadan hemen yarın vazgeçmeliyiz. Nüfusa göre yerleşim değil, imar planına göre nüfus olmalıdır. Altyapısı yapılmamış bölgelerde konut yapılmamalıdır. Konut yapımına yer, emsal, yükseklik, inşaat kalitesi, mimari nitelik koşulları getirilmelidir. Kontrolsüz yapılaşma ve Antalya nın ihtiyacı olmayan TOKİ konutları ile göç teşvik edilmemelidir. Hem göçten yakınıp, hem de göçü teşvik edemeyiz. Batı Çevre Yolu gibi önemli projelerimiz acil olarak tamamlanmalıdır. Kentsel gelişmede odak noktası, ticaretteki katma değerin yükseltilmesi olmalıdır. Bu nedenle ticari alan yaratılması kısıtlanmalı, işyeri enflasyonu engellenmeli ve işyeri kriterleri yükseltilmelidir. Her apartmanın altı işyeri olmamalıdır. Antalya da esnafın sorunu sadece alışveriş merkezleri, sadece her yeri saran zincir mağazalar değildir. Kentleşme şeklimiz esnaflığı öldüren bir özelliğe sahiptir. Çünkü bir caddede gelişi güzel işyerleri bulunursa, insanlar yürüyerek veya otomobilini dur kalk yaptırarak alışveriş yapamaz. Aslında her semtte kasabın, manavın, küçük marketin, berberin, ayakkabıcının, kafelerin bir arada olacağı estetik çarşılar yapılabilir. Her semtte, çevresi yeşil, ulaşımı kolay böyle mekanlar yaratılabilir. Bu hem esnaflığı canlandırır, hem sosyal hayatı canlandırır, hem de Şerif Mardin in söylediği mahalle kültürünü yaratır. Bu dileklerimiz dikkate alınırsa, alınabilirse, Antalya da daha güçlü bir ticaret ve turizm olacaktır. Hisarcıklığlu: Yeni Bir Rotaya İhtiyaç Var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomik krizden çıkmak için Türkiye nin yeni bir rotaya ve yeni bir reform listesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye nin ekonomik krizden çıkması için yeni bir rotaya ihtiyacı olduğunu belirterek, Yapılması gereken bir dizi yapısal değişiklikler var. Yani mikro reform adımlar var. Bunlar yoksa, bir rotanız yok demektir. Küresel krizin oluşturduğu toz bulutunun belirsizliğini giderici, yeni bir süreç, yeni bir yol haritasına, yeni bir perspektife ihtiyaç var dedi. Ekonomik yönden güçlü olmanın ölçüsünün dünya ölçeğinde iş yapabilen şirket sayısı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: Türkiye yi büyüten, sırtında taşıyanlar Türk müteşebbisleridir. Buradaki mükelleflerimiz sadece Antalya nın değil Türkiye nin gururu olan şirketlerdir. İktisaden güçlü olmanın ölçüsü dünya ölçeğinde iş yapabilen şirket sayısıdır. Bizim tüm güvencemiz reel sektörümüzdür. Baykal: Yolsuzlukla Mücadele İçin Dokunulmazlıkların Kaldırılması Şart Konuşmasının başında ödül alan tüm firmaları kutlayan Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, yeni ATSO hizmet binasının mimari yönden Antalya ya yakışır bir yapı olduğunu söyledi. ATSO nun son dönemde dikkate değer bir atılım gerçekleştirdiğini anlatan Baykal, ATSO Antalya iş adamlarının sorunlarını çözmek için çok sistemli bir gayret sergiliyor. Bu nedenle Başkan Kemal Özgen i yürekten kutluyorum dedi. 9 Kasım 2008 ATSO

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi AYLIK RAPOR İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi Ocak ayında başlıca pazarlara ihracat geriledi, enflasyonda gerileme beklentisi ile Merkez Bankası politika faizini indirdi. EKONOMİK VE SEKTÖREL

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 33 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor AYLIK RAPOR Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor İlk dört ayda enflasyon MB nin sene sonu hedefine yaklaştı. İhracatta düşüş sürüyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi HAFTALIK EKONOMİ RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ IMKB 100 Endeksi haftanın ilk yüzde 0,4 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta İMKB 100 Endeksi,

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

23.09.2015 Sabah Analizi

23.09.2015 Sabah Analizi 23.09.2015 Sabah Analizi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu Sürpriz bir şekilde yeniden milletvekili adayı olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI SUNUM PLANI 1 KÜRESEL KRİZİN GELİŞİMİ 2 KÜRESEL KRİZİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ 3 4 TÜRKİYE NİN KONUMU KRİZDE SON DURUM KÜRESEL KRİZ 1929 DÜNYA

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 15 TEMMUZ 2013

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor?

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Pınar ELMAS Otomotiv sektörü, ekonomide yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı ve ilişkide bulunduğu diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmenin

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor İstanbul görkemli maketi ve inşaat firmalarıyla MIPIM Fuarı nda İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor "Nasıl ki Nuri Bilge, Cannes film festivalinin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33 i Bu sayıda; Kısa vadeli Dış Borç Stoku, Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu rakamları Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Ve İmalat Sanayi

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı Tarih: 16.01.2011 Sayı: 2011/01 Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı 2003-2010 yıllarını kapsayan 8 yılda, şirketlerin kâr aktarımı, faiz ödemeleri ve portföy yatırımları aracılığıyla,

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI BİRİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm

DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm 15 Aralık 2014 DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm OPEC in piyasaların yön bulmasındaki etkisi hala sürüyor. Geçtiğimiz hafta OPEC ABD de arzın artması ve küresel tüketim beklentilerin azalmasını beklediklerini

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Fitch, Türkiye nin kredi notu ve görünümünü korudu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BBB- olarak korurken, kredi notunun Durağan olan görünümü de değiştirmedi.

Detaylı

Her. Pazar BRUNCH. #OlmasadaOlur. Düzenli destekte bulunmak için 0850 222 1863 ü arayabilirsiniz.

Her. Pazar BRUNCH. #OlmasadaOlur. Düzenli destekte bulunmak için 0850 222 1863 ü arayabilirsiniz. Her Pazar BRUNCH #OlmasadaOlur Düzenli destekte bulunmak için 0850 222 1863 ü arayabilirsiniz. www.darussafaka.org GÖSTERGELER Alaattin AKTAŞ l ala.aktas@gmail.com PROJEKSİYON CARİ DENGE: Cari işlemler

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5 Bu sayıda; Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünümü Raporu tahminleri değerlendirilmiştir. i Küresel

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Dünya Ekonomisi Ne Durumda. Dolayısıyla ülkemiz ekonomisi, dünya ekonomisindeki büyüme-gelişme konjonktürüne daha duyarlı hale geldi.

AR& GE BÜLTEN. Dünya Ekonomisi Ne Durumda. Dolayısıyla ülkemiz ekonomisi, dünya ekonomisindeki büyüme-gelişme konjonktürüne daha duyarlı hale geldi. Dünya Ekonomisi Ne Durumda Ahmet YETİM Türkiye ekonomisi özellikle 2000 ve 2001 krizlerinden itibaren giderek artan ölçekte dünya ekonomisine daha duyarlı hale geldi. Bunda; AB tam üyelik maratonunda kaydedilen

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4 Bu sayıda; Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poor s (S&P) un yerel para cinsinden Türkiye nin kredi not artış kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak

Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak Sami Altınkaya nın Bloomberg TV de canlı olarak yayınlanan çıkış yolu programına katılan KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük: 2023 te Kahramanmaraş ın 5 milyar dolar

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD de başlayan ve ardından tüm gelişmiş ülke piyasalarına

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor AYLIK RAPOR Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor Mevsimsellik ve geçişkenlik nedeniyle yıllık enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açıkta daralma devam ediyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2013, No: 77

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2013, No: 77 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Kasım 2013, No: 77 i Bu sayıda; Eylül ayı sanayi üretim verileri, Eylül ayı ödemeler dengesi verileri, Türkiye nin yapısal cari açığına ilişkin veriler değerlendirilmiştir.

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

Günlük Bülten 10 Nisan 2012

Günlük Bülten 10 Nisan 2012 Bülten 10 an 20 Hazine Yönetimi /Aktif Pasif Yönetimi ve Ekonomik ştırmalar PİYASALAR Döviz Piyasası USD/TL kuru Pazartesi gününe 1,7950 seviyesinden başladı. Gün içinde yatay bir seyir izleyen kur günü

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71 i Bu sayıda; 2013 2. Üç Ay Büyüme Verileri değerlendirilmiştir. i 1 Yurtiçi talep coştu, stoklar patladı, büyüme tahminleri aştı Ekonomi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Turkey Data Monitor Ekonomi Bülteni. 07 Mart 2016 I. KÜRESEL GELİŞMELER

Turkey Data Monitor Ekonomi Bülteni. 07 Mart 2016 I. KÜRESEL GELİŞMELER I. KÜRESEL GELİŞMELER Zayıf ücret artışları, güçlü istihdam artışını gölgede bıraktı ABD de Şubat ayında toplam tarım dışı istihdam 195 bin kişilik beklentilerin belirgin üzerinde 242 bin kişi olarak açıklandı.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 20 Haziran 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 20 Haziran 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 20 Haziran 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Altın, Fed sonrası 3 haftanın yükseğinde ABD merkez bankası Fed'in faiz oranlarının düşük kalmaya devam edeceğini bildirmesi ile, alternatif yatırım aracı

Detaylı

DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm

DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm 17 Kasım 2014 DAX Haftalık Temel/Teknik Görünüm Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da deflasyon, işsizlik ve en önemlisi bilanço genişleme kararları hakkında

Detaylı

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 1 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi Kamuoyuna Galatasaray'la yaptığı ortaklıkla gelen American Finans kuruluşu AIG'nin Türkiye Genel Müdürü Paolo Zapparoli,

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 26 Kasım 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 26 Kasım 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 26 Kasım 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER ABD'de tüketici güveni sert düştü Conference Board adlı özel araştırma şirketinin ABD tüketici güven endeksi, Ekim'deki 94.1'den Kasım ayında 88.7'ye geriledi.

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Global Krizin Bankalar ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri ITU, Mart 2009

Global Krizin Bankalar ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri ITU, Mart 2009 Global Krizin Bankalar ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri ITU, Mart 2009 0 Bankacılık sektöründeki zararlar 1 trilyon $ ı aştı... :: :: IMF nin tahminlerine göre zararlar 2 trilyon $ ı aşabilir Hükümetler

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte %1.7 olarak

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:7

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:7 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:7 Bu sayıda; Ağustos ayı dış ticaret verileri, Eylül ayı enflasyon verileri, Döviz yükümlülüklere uygulanan munzam karşılıkların düşürülmesine

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 i Bu sayıda; Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri; Ocak-Ağustos Bütçe verileri değerlendirilmiştir. i 1 Gerçek işsizlikte ciddi artış

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 44

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 44 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2012, No: 44 i Bu sayıda; Ekim ayı enflasyon verileri, Eylül ayı dış ticaret verileri; TİM Ekim ihracat verileri değerlendirilmiştir. i 1 2012 de Türkiye

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR -1- 109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR Yabancıların, 8 Haziran itibariyle Türkiye de 53 milyar 130 milyon dolarlık hisse senedi, 38 milyar 398 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 407

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

tepav PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Ocak2015 N201501 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Ocak2015 N201501 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Ocak2015 N201501 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Aytaç 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ÖTEKİ YÜZÜ Petrol fiyatları, 2014 yılının

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

FAİZLER ARTTI. ŞİMDİ NE OLACAK?

FAİZLER ARTTI. ŞİMDİ NE OLACAK? FAİZLER ARTTI. ŞİMDİ NE OLACAK? 2008 deki mali krizin ardından piyasalardaki likiditeyi artırmak amacıyla FED in faiz oranlarını oldukça düşük bir seviye olan 0.25 e düşürdüğünü görmüştük. Bu süreçte tahvil

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR

İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR İZMİR TİCARET ODASI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... VII BÖLÜM I DÜNYADA DEĞİŞİM RÜZGARLARI YÖN ARIYOR, TÜRKİYE İSTİKRARA ODAKLANIYOR 1. Dünyada Değişen Dengeler Ülkeleri Yeniden

Detaylı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Türkiye nin topal ayağı eğitimdir diyen Özyeğin, düşük eğitim düzeyi ile ekonominin gelişmesini mucize olarak yorumladı. Cari açığın

Detaylı

Sanayi Üretimi. Enflasyon. Faiz Oranı. Peki, şimdi hangi noktayız; Makro Ekonominin Etkisi ve İstikrarın Önemi

Sanayi Üretimi. Enflasyon. Faiz Oranı. Peki, şimdi hangi noktayız; Makro Ekonominin Etkisi ve İstikrarın Önemi Şu u andaki durum ne siyah ne de beyaz; gidişat olumlu ama yönetilmesi y gereken riskler de var Olumlu gelişmeler 1.Makro Ekonomide düzelme Yüksek büyüme oranları 1.Kamu maliyesinde düzelme Ancak, etkin

Detaylı

Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul

Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul Akış I. Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler II. Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü III. 2007 Yılında Doğuş Otomotiv

Detaylı

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45%

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45% EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 85 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %15 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor TOPLUMSAL RAPORLAR 15 YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor 10 yıllık dönemler itibariyle teşvik sisteminin istihdama etkisi Yıllık Yıllık Yıllık Yıl

Detaylı

Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek

Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek 31.03.2014 YATIRIMSIZ BÜYÜME Seyfettin Gürsel*, Zümrüt İmamoğlu, ve Barış Soybilgen Yönetici Özeti TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre Türkiye ekonomisi 2013

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet ÇETİK Dış Ticaret Uzmanı 17 Serbest Bölgeler, İthalat Yurtdışı Genel Yatırım Müdürlüğü ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

KRİZİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

KRİZİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ DÜNYA EKONOMİSİNDE ÇÖKÜŞ VE KRİZİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ 26 Şubat 2009 İstanbul Petrol-İş Kapitalizm Kapitalist ekonominin iki temel özelliği; Sermayenin çıkarı olarak üretim Piyasanın anarşik yapısı - Çok

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 22.10.2014 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı IŞİD TERÖRÜ 2014 yılında; Batı dünyası krizle boğuşurken Kuzey ve Güney den de sıcak çatışma haberleri

Detaylı