Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.atsovizyon.org.tr"

Transkript

1 Kasım 2008 ATSO

2 izyon.org.tr yon.org.tr on.org.tr n.org.tr rg.tr g.tr w.tr w.tr ww w.atsovizyon.org.tr www. o www ww.atsovizyon.org.tr www. w.atsovizyon.org.tr tsovizyon.org.tr sovizyon.org.tr ovizyon.org.tr ovizyon.org.tr izyon.org.tr yon.org.tr on.org.tr n.org.tr rg.tr g.tr w.tr w.tr ww w.atsovizyon.org.tr www. o ATSO Kasım yayında Derginiz ATSO Vizyon la artık sanal dünyada da buluşabileceksiniz. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın 1987 yılından bu yana aralıksız yayınlanan ve her ay 13 bin adet basılarak Antalya iş dünyasının yanı sıra, devlet protokolü, özel sektör kurum ve kuruluşlarına dağıtılan dergi, bir yeniliğe imza atarak, sanal dünyada da okuyucuyla buluşuyor. Derginin, w w w.atsoviz yon.org.tr adresiyle internetten yayınına başlandı. ATSO Vizyon Dergisi, artık ile internet sayesinde dünyanın her yerinden okuyucular tarafından takip edilebilecek. sitesinde ATSO Vizyon un son iki yılda yayınlanmış sayılarının tamamına ulaşmak mümkün. Site dergi kalitesini, bilgisayar ekranına da taşıyor. Dergi sayfalarını birebir inceleme ve okuma fırsatı sunarken, dilenirse PDF formatında yayınlanan sayfaları, bilgisayara indirmeyi de mümkün kılıyor. Antalya da çeşitli konulardaki araştırma dosyaları, kültür sanat, edebiyat, çevre konularında yayınları ile iş dünyasının yakından takip ettiği dergi, ekonominin yanı sıra, Antalya tarihine yönelik yayınları ile adeta kentin belleği ve kaynak yayın niteliği de taşıyor.

3 .org.tr rg.tr w g.tr ww.tr ww tr www r www. www. ww. ww. w.yon. n.org.tr.atso.o atso.or so.org..org.tr vizyon. izyon. yon.or on.org. on.org..org.tr rg.tr w g.tr ww.tr ww tr www r www. www. ww. ww. w.yon. n.org.tr A N T A L Y A T İ C A R E T V E S A N A Y İ O D A S I TAŞINDIK Üyelerimize özel ücretsiz ring servisi hafta içi her gün 9:00-12:00 ve 14:00-16:00 saatleri arasında saat başı hizmet verecektir. Ring Güzergahları Çevreyolu Üzeri, Göksu Mahallesi, Gazi Bulvarı No: 531, ANTALYA Tel. : Fax : Kasım 2008 ATSO

4 Bekliyoruz Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomik krizlerin depremlere benzer yönleri vardır. Bir fay hattında gerilim birikmesi gibi ekonomide yapısal sorunların birikmesi de gerilim demektir. Gerilimin büyümesi sarsıntılara neden olur. Fakat deprem doğal bir olaydır, engellenemez, sadece kaybı azaltmak için önlem alınır. Ekonomide ise devletlerin müdahale aracı vardır, manevra kabiliyeti düşük veya yüksek olabilir, ancak her durumda çaresizlik yoktur. Belirsizliğin çok yüksek, beklentilerin kötümser, güven duygusunun çok düşük olduğu bir durumda piyasa mekanizması kendiliğinden düzelmez, piyasanın devlet tarafından yönlendirilmesi gerekir. Bugün bu konuda kısıtlayıcı bir durum krizin küresel boyutu dolayısıyla bir noktada küresel çapta önlem gerektirmesidir. Buna rağmen her devletin alması gereken, alabileceği önlem vardır. Ekim ayından bu yana piyasalarda genel olarak üç alanda hızlı bir bozulma yaşıyoruz: İlk olarak kredi daralması yaşıyoruz. ikinci olarak ihracat talebi, üçüncü olarak yurtiçi talep düşmüştür. Demek ki, kredi darlığını gidermek, ihracatı desteklemek, yurtiçi talebi canlandırmak yönünde mümkün olan önlemlerin alınması gereklidir. Kredi daralmasının biri yapısal, ikisi dönemsel üç nedeni vardır: Türkiye de mevduat kısa vadeli olduğu için orta ve uzun vadeli krediye dönüşememektedir. Son yıllarda gerek bireysel krediler gerek ticari kredilerin esas kaynağı yurtdışından alınan banka kredileri ve ticari kredilerdir. Dış kaynağın kuruması kredi maliyetini yükseltmiş, kredi darlığı yaratmıştır. Reel sektörün finansman imkanı daralmış ve konut, otomobil gibi sektörlerde talebi destekleyen tüketici kredilerinin maliyeti aşırı derecede yükselmiştir. Belirsizlik nedeniyle likit kalma davranışı öne çıkmıştır. Likidite talebi piyasadan paranın çekilmesine, finansman sorununun artmasına neden olmaktadır. Şu ana kadar Merkez Bankası nın aldığı önlemler likidite önlemleridir. Bu önlemler kredi darlığını ortadan kaldırmaz. Yapılması gereken KOBİ kredilerinin, tüketici kredilerinin sübvanse edilmesi ve arttırılmasıdır. Bunun için dış kaynak dışında birkaç kaynak vardır: Bütçe, bankalardaki kısa vadeli mevduatın uzun vadeli mevduata kaymasının güçlü bir biçimde teşvik edilmesi ve en önemlisi likidite talebini azaltmak için güven artıracak önlem programı. Bu kapsamda; 2B arazilerinin satışı bir kısım tasarrufun ortaya çıkmasını sağlar, bütçe kanalıyla ekonominin finansmanı kolaylaşır. İşçi dövizleri gibi hareketsiz fonlar değerlendirilebilir. Mevcut fonlardan kredi havuzu, kredi garanti fonu oluşturularak, kullanım etkinliği artırılabilir. Zorunlu karşılık oranları düşürülebilir. Merkez Bankası reeskont penceresi geçici olarak açılarak, şirketlerin finansman maliyeti düşürülebilir. Finansman sorununu büyüten alacak tahsili ile ilgili TTK 711 in değiştirilmesi gibi yasal düzenlemeler acilen yapılmalıdır. ATSO Kasım

5 İhracatın desteklenmesi özellikle belirli sektörler ve ürünler için gereklidir. Dış pazarların daralması aslında rekabetin artmasıdır. Pazar payını arttırabilen firmalar krizden daha az etkilenebilirler. İhracatı destekleyebilecek dört faktör vardır: Döviz kurunun artması, Girdi maliyetlerinin (enerji, istihdam, vergiler) düşürülmesi, İhracata doğrudan teşvik, Dış pazarlarda firmalara tanıtım desteği, siyasi destek. Önemli olmasına rağmen krizde en imkansız gibi görünen önlemler bunlardır. Kur artışı konusunda alınmış olunan kur riskleri nedeniyle adeta rehin alınmış durumdayız. İçerde kur artışı sorun yaratıyor, dışarıda ise kur riski nedeniyle yabancı sermaye gelmiyor. IMF ile anlaşma yapıldığı takdirde kur riski azalacak, fakat ihracatta avantaj kalmamış olacak. Girdi maliyetlerinin düşürülmesinde marj çok düşük. İhracat teşviklerinde Dünya Ticaret Örgütü kuralları var. Bu durumda Rusya, Orta Doğu gibi pazarlar için siyasi destekler tek çözüm oluyor. Yurtiçi talebin canlandırılması en önemli ve acil konu olarak karşımızda duruyor. İç pazarda talep daralmasının iki nedeni var: Birincisi, tüketim ve yatırım kredilerinin kısılması ve faizlerin yüksekliği. İkinci ve daha önemli neden ise belirsizlik ve karamsarlık nedeniyle tüketimin ertelenmesi veya tüketimden kaçınma. Bu konuda özellikle doğrudan tüketimi teşvik edecek ve yerli üretime yansıyacak önlemler gereklidir. İlk kez konut alanlara, satış kısıtlaması ile konut kredisi faiz desteği verilebilir. Bu destek konut firmalarını da içine alacak bir kampanya şeklinde yapıldığı takdirde başarılı olur. Konut kampanyası ekonomide ağırlığı yüksek olan inşaat sektörünü güçlendirir, ekonomide finansman sorununu azaltır. Belirli ürünlerde KDV indirimi, vergi gelirini azaltmaz, aksine arttırır. Otomotivde motorlu taşıt alım vergisi düşürülebilir. Asgari ücretten alınan gelir vergisinin kaldırılması veya düşürülmesi, nakdi sosyal yardımlar (örneğin dar kapsamlı da olsa asgari sosyal gelir sistemine geçilmesi), işsizlik ödenekleri, mevsimlik işsizlere destek, istihdamı koruyan firmalara istihdam desteği gibi önlemler ekonomiyi olduğu kadar sosyal yapıyı da koruyacak önlemlerdir. Yine en önemli konu tüketimden kaçışa neden olan karamsarlığın azaltılması, bunun için de belirsizliği artıracak, güven artıracak bir programın ortaya konulması ve doğru yönde bir iletişime önem verilmesidir. Son aylarda, en azından son üç ayda bu konuda gerekli veya yeterli adımlar atılmamıştır. Krizden önce iyimser açıklamalar, bugün yerini güvensizliği derinleştiren karamsar ifadelere bırakmıştır. Riskler ve önlemler açıklanmadığı için gereğinden fazla korku ve karamsarlık doğmuştur. Doğru bir iletişim, sorunların ve risklerin, her senaryoda alınacak önlemlerin açık olarak ilan edilmesiyle başlar. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Avrupa Birliği nde 27 ülke mevduat güvencesi kararını sorun başladıktan hemen sonra bir hafta sonu bir araya gelerek almışlardır. Bizde ise ekonomi yönetimi hazırlık süresini fazlasıyla kullanmıştır. Bu konuda yoğun bir gayret sarfedildiğini, muhtemelen IMF ile anlaşmanın beklendiğini biliyoruz. IMF ile anlaşma olmazsa dahi alınabilecek önlemler bulunmaktadır, bu önlemlerle başlanabilirdi ve daha iyi olurdu. Artık bu sürecin daha fazla uzamayacağını ümit ediyor, krize karşı önlemlerin açıklanmasını bekliyoruz. Değerli Üyelerimiz, Hükümet veya ekonomi yönetiminin alacağı önlemlerin sihirli değnek olmayacağını da unutmamak gerekiyor. Ekonomide daralma her sektör ve her firma için eşit derecede daralma değildir. Pazar daraldığında, o pazardaki ürün miktarı, hatta firma sayısı da azalmak zorundadır. Her zaman söylediğim gibi, öncelikle sektör düzeyinde işbirliği yapmak, sektör için en acil önlemleri belirlemek ve ilgili kurumlardan talep etmek zorundayız. İkinci aşamada ise artık ortaklıklar kurarak faaliyetimize daha güçlü, daha verimli bir şekilde devam etmenin yollarını aramalıyız. Ekonomi yönetiminin önlemlerini beklemeye hakkımız var, fakat kendimizin alması gereken önlemler için bekleyemeyiz. Bu nedenle, ticareti canlandırmak için indirim kampanyaları, reklam, ürün ve hizmet kalitesini artırmak gibi her yolu denemeliyiz. Bu konularda Odamız her sektörle, her cadde esnafıyla tam bir dayanışma içinde olacaktır. Bir araya gelmek, yapılabilecek çalışmalara birlikte karar vermek ve çalışmak zorundayız. Beklemek yerine, harekete geçmeliyiz. Yeni yılın hepinize bereket, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kasım 2008 ATSO

6 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI YIL:21 / KASIM 2008 / SAYI:250 ATSO ADINA SAHİBİ: Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ÖZGEN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali Rıza AKINCI Arif SELÇUK Özdağ ÇANCI YAYINA HAZIRLIK: Mete TEKİN Orhan ÇAKMUR TASARIM: Kaan ESİNGÜNER BASKI: ÇAĞDAŞ YAŞATAN Reklam Matbaacılık Tanıtım Organizasyon A.Ş. Kızılsaray Mh. 63. Sk. No:4, Yaşatan İş Merkezi, ANTALYA Tel.: Faks: Dünyanın İlk Şarap Kentİ 4 Bİn yıl sonra Yenİden DoĞuyor ATSO YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI KÜRESEL ISINMA BİZE NE YAPIYOR? DAĞITIM: ÖZYILDIRIM DAĞITIM Tahılpazarı Mahallesi 468.Sokak Kaymak Apt. No: 6/4, ANTALYA Tel.: Faks: ATSO: Çevreyolu Üzeri Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı No: 531, ANTALYA Tel.: Faks: URL: Ayda bir yayınlanır. Dergimizdeki yazılar kaynak gösterilerek alınabilir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki görüşler yazarlarına aittir. Ekonomİdekİ Belİrsİzlİk Turİzm Trendlerİne de Yansıdı EKONOMİ 26 FUAR 32 NOSTALJİ 36 HUKUK 38 CANSUYU KREDİSİ 39 ANTALYA ALTIN IN KALBİ OLDU 40 GÜNEŞİMİZDEN ELEKTRİK ÜRETMELİYİZ 42 AB DEN GÜNCEL HABERLER 50 KÜLTÜR-SANAT 52 EKONOMİK GÖSTERGELER 68 FUARLAR 70 İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ 72 ANTALYA DAN LEZZETLER ATSO Kasım

7 Sanayicinin canı çok sıkkın Sevgili Üyelerimiz, Değerli Okurlarımız, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Geleneksel Ödülleri bu yıl da görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Artık Antalya iş dünyası için bir prestij göstergesi haline gelen törenimizi bu yıl ilk kez kendi binamızda gerçekleştirirken iki sevinci ve gururu birlikte yaşadık. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Tunca Toskay, Antalya Milletvekilleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile iş, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı açılış ve ödül törenimizle ilgili ayrıntıları dergimizde bulacaksınız. Bu vesileyle açılışımızda ve ödül törenimizde bizleri yalnız bırakmayan üyelerimize teşekkür ediyoruz. Değerli Üyelerimiz, Küresel mali krizin etkilerini ülkemizde giderek daha belirgin olarak hissetmeye başladık. Başta sanayi ve ticaret kesimi olmak üzere tüm iş dünyası büyük bir tedirginlik yaşıyor. Turizm ve tarımdaki lokomotif görevi nedeniyle Antalya diğer illere göre daha şanslı gösterilse de ekonomide yaşanan durgunluğun hiçbir ili ya da sektörü teğet geçmeyeceği ortada. Nitekim üyelerimizden bize gelen konuların başında, bazı bankaların firmalara verdikleri kredileri erken tahsile, ileriye dönük çekleri de gününden önce tahsil etmeye başladıkları yönündeki şikayetler yer alıyor. Oysa ATSO olarak Antalya daki bazı bankaların yetkilileri ile geçtiğimiz günlerde yaptığımız toplantılarda, çek ve kredilerin erken tahsil edilmemesi konusunda görüşlerimizi kendilerine iletmiştik. Buna rağmen, bazı bankaların Antalya da üretim ve ihracat yapan firmalara verilen kredilerle çekleri tahsil etmeye başladıkları ifade ediliyor. Türkiye nin en büyük sanayi firmaları arasında yer alan şirketler bile sıkıştırılıyor. Bu yüzden sanayicinin ve esnafın canı çok sıkkın. Doğal gaz ve elektrik zammından sonra sanayicinin girdi maliyetleri arttı. Bazı şirketler krizden etkilenmemek amacıyla üretim kapasitelerini azaltıyor. Tüm bu olumsuzluklara karşın, Antalya Organize Sanayi Bölgesi nde tesis kurmak isteyenler hala mevcut. Antalya turizm kenti olduğu için çevreye çok önem veriyoruz. Bu nedenle Antalya OSB de yatırımlar için kriterler ortaya koyduk. Bu kriterlere uygun bulunan firmalara yer tahsis edeceğiz. Dergimizin iç sayfalarında konuyla ilgili detayları okuyabilirsiniz. Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü nden Doç. Dr. Şükrü Erdem, küresel krizi ve Türkiye ye etkilerini yazdı. Yıllar önce Çin de başlayan kuş gribinin yayılması Birleşmiş Milletler in de çabalarıyla bütün riskli ülkelerde ciddi tedbirlerle önlenmişti. Ekonomide yaşanan kriz, Amerikan yatırım bankalarının batmasıyla internet sayesinde kuş gribinden daha hızlı yayıldı diyen Erdem in incelemesini ilgiyle okuyacaksınız. Odamız AR-GE Merkezi nin araştırmasına göre, Küresel mali krizin bir yansıması olarak tüketimde yaşanan daralmanın, fiyatlar üzerinde baskı oluşturması sonucu Kasım ayı enflasyonu düşük çıktı. Bölgemizdeki aylık TÜFE oranı % 0,2, yıllık bazda % 9,23 olarak gerçekleşti. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi; aylık, on bir aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının altında kaldı. Değerli Okurlarımız, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, dünyanın en önemli fuar organizasyonu olan EXPO nun kentimizde düzenlenmesini çok önemsiyor ve bu konudaki çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Son olarak organizasyonun hangi kentte yapılacağının karar verilmesinde büyük rol oynayan Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) Genel Sekreteri Vicente Gonzales Loscertales i Odamızda ağırladık. Valimiz Sayın Alâaddin Yüksel in Başkanlığında yapılan toplantıda, sivil toplum örgütleri ve iş dünyası temsilcileri ile görüş alıverişi yapan Loscertales in EXPO için tüm koşulların Antalya`da var olduğunu düşünüyorum. Şimdi tek yapılacak şey başlamak sözleri bizi ümitlendirdi. Biz kararlılığımızı ortaya koyduk. Şimdi sıra tüm Antalya ile el ele verip bu organizasyonun Antalya ya getirilmesinde. Çetin Osman BUDAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yayın Kurulu Başkanı ATSO olarak Dünya Altın Konseyi ile 2006 yılında startını verdiğimiz Altın Kalp Antalya projesinde adım adım hedefe ulaşılıyor. 10 yılda 20 milyon turist ve 4 milyar dolarlık altın ihracatına ulaşma hedefiyle yola çıkılan kampanya kapsamında Antalya da 3 yılda 3 ton ekstra altın satışı yapıldığı ifade edildi. Bu da yaklaşık 90 milyon dolarlık gelir anlamına geliyor. Türkiye de bir ilk olan Antalya Altın Kalp projesinde elde edilen başarı bizi mutlu ediyor. Benzer projeleri başka sektörlerde de gerçekleştirmemiz gerekiyor. Öte yandan ATSO da düzenlenen Antalya Günelektrik Potansiyeli Uygulama Stratejileri Çalıştayı nda yılın 360 günü güneşli olan kentimizde güneşten neden daha fazla yararlanmıyoruz? sorusunun yanıtı arandı. Dış kaynağa dayalı enerji için milyarlarca dolar harcıyoruz. Buna rağmen güneşin olmadığı Kuzey Avrupa ülkeleri kadar güneşten faydalanamıyoruz. Çalıştayın, ülkemizde bu yönde yapılacak çalışmalara ivme kazandıracağını ümit ediyoruz. Dergimizin bu sayısında ilginç bir girişim öyküsünü okuyacaksınız. Antalyalı iki genç girişimci kardeşin Elmalı İlçesi nde 10 yıl önce yatırıma başladığı üzüm bağları ve şarap fabrikası bu yıl üretime başladı. Bu yatırım sonucu Elmalı bölgesi, Türkiye şarapçılık haritasına girdi ve şarapçılık sektörünün dikkatini çekmeyi başardı. Özkan kardeşlerin hedefi, Elmalı yı dünyanın önemli şarap bölgelerinden biri haline getirerek, hem bölgeyi kalkındırmak, hem de Elmalı yı Antalya da alternatif turizmin önemli aktörlerinden biri yapmak. Kentimizin ve ülkemizin bu tip yenilikçi ve cesur yatırımcılara ihtiyacı var. Yeni sayımızda görüşmek ümidiyle. 5 Kasım 2008 ATSO

8 AT S O G e l e n e k s e l Ö d ü l l e r i S a h i p l e r i n i B u l d u Antalya İş Dünyasının Gurur Günü HABER ATSO Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ATSO Yeni Hizmet Binasının açılış kurdelesini Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tunca Toskay, Antalya Milletvekilleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATSO Başkanı Kemal Özgen birlikte kesti. ATSO Başkanı Özgen, Ticaret ve Sanayi Odalarının binası bir şehrin sembollerinden birisidir. Biz sadece bina yapmakla kalmadık, odamızın kurumsal yapısını güçlendirdik. İnanıyorum ki, Odamız gelecek yıllarda, daha güçlü kurumsal yapısı ve bütçesiyle, Antalya ya daha fazla katkı yapacaktır dedi. ATSO Kasım

9 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Geleneksel Ödül Töreni bu yıl ilk kez bir otel yerine ATSO nun yeni hizmet binasında yer alan Atatürk Konferans Salonu nda düzenlendi. Törene Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tunca Toskay, Antalya Milletvekilleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Alâaddin Yüksel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile iş, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Antalya ekonomisine yön veren işadamları ve firmalar için önemli bir prestij göstergesi olan ATSO Ödülleri, bu yıl da görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın yeni hizmet binasındaki Atatürk Konferans Salonu nda yapılan törene Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tunca Toskay, Antalya Milletvekilleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Alâaddin Yüksel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile iş, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Ünlü Keman virtiözü Canan Anderson un konseriyle başlayan törenin açılış konuşmasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özgen, İlk kez bu töreni kendi binamızda yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Konuşmasının başında Türkiye yi de etkileyen küresel krize dikkat çeken Özgen, krizden çıkarılması gereken dersler olduğunu belirterek, Artık küreselleşme yeni bir dünya yaratmıştır. Hiçbir ülkenin içe kapanarak kurtulma yolu yoktur. Artık yeni küresel kurumların yaratılması gereklidir. Artık ulusal ve küresel düzeyde daha insancıl bir piyasa ekonomisi gereklidir. İnsanı ve çevreyi dikkate alan, sosyal adaleti dikkate alan yeni bir küresel ahlak gereklidir diye konuştu. Ödül töreninde sahneye çıkan ünlü keman virtiözü Canan Anderson, davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. 7 Kasım 2008 ATSO

10 Antalya nın sektörel sorunlarının çözümünde öncelikle genel ekonomik duruma ve yasal çözümlere bağlı olduğunu ifade eden Özgen şunları kaydetti; Büyük Mağazalar Kanunu, Hal Kanunu, KOBİ destekleri, tarıma girdi destekleri Antalya nın da beklediği çözümlerdir. Antalya ya özel diğer sorunlar çevre yolu gibi geciken yatırımlar, turizm sektörümüzün sorunları, modern seralarla ilgili sorunlar, serbest bölgenin gelişmesi, organize sanayimizin gelişmesidir. ATSO nun yeni hizmet binası açılış ve geleneksel ödül törenine Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tunca Toskay, Antalya Milletvekilleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Alâaddin Yüksel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Vergi Dairesi Başkanı Mahmut Sütçü, Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan ile siyaset, iş ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Antalya bu yıl dokuz milyon turiste ev sahipliği yapmıştır. Türkiye milli gelirinin yaklaşık %3 ü burada üretiliyor. Fakat esnafımız üyemiz bunun bereketini görmüyor. Bunun önemli bir sebebi Antalya da kazanılan gelirin burada kalmamasıdır. Kazanılan gelirin önemli bir kısmı Antalya dışına gidiyor. Kâr transferi olarak gidiyor, sanayi malı alımına gidiyor, vergi olarak gidiyor. Dolayısıyla, Antalya sermayesi mutlaka birleşmelidir. Burada yaratılan gelirin önemli kısmı burada kalmalıdır. Türkiye nin 2023 e Yönelik Güçlü Bir Vizyonu Olmalıdır Türkiye nin kriz öncesinde yapısal reformlar konusunda uzun bir zaman kaybettiğini belirten Özgen, ekonominin son iki yılda ülke gündeminin dışında kaldığını söyledi. Dünya kriz sonrasına hazırlanıyor. Biz de kriz kadar kriz sonrasını da düşünmeliyiz. Türkiye nin gücüne ve fırsatlarına güvenmeliyiz diyen Özgen, Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılı için Türkiye nin güçlü bir vizyon ortaya koyması gerektiğini bildirdi. Özgen, Cumhuriyetimizin 100. yılına sadece 15 yıl kaldı. 15 sene bir insan için çok, ama bir ülke, hatta bir şehir için kısa bir süredir. Artık sadece 15 yıl var. Herkesi bunun telaşı sarmalıdır. Cumhuriyetin 100. yılında bu ülkenin her insanı Cumhuriyetle övünmeli ve gurur duymalıdır. AB çıpası, IMF çıpasından daha önemli olan 2023 çıpasıdır. Bunun için Türkiye nin 2023 e yönelik güçlü bir vizyonu olmalıdır. Bu sadece rakamlardan ibaret bir vizyon olamaz. Kaliteli bir demokrasiye, sosyal bir devlete ve güçlü bir ekonomik yapıya dayalı bir vizyon olmalıdır. Bunun için kaybedecek zaman yoktur dedi. Antalya Ekonomisi Konuşmasında Antalya ekonomisi ile ilgili bilgiler veren Özgen, Antalya nın turizmde, sanayide, tarımda ve inşaatta geçen yıla kadar önemli bir gelişme kaydettiğini, 2007 yılından bu yana ticaret ve inşaat sektörlerinin zorda olduğunu bildirdi. Tarım sektöründe, modern seracılıkta Odamız önemli açılımlar sağladı. Teşvik çıktı, tahsis çıktı. Bunlar sayesinde yatırımlar arttı. Fakat her adımda yeni bir mevzuat sorunu çıkıyor. Şimdi seraların konut gibi imar planına bağlı olmasını çözmeye çalışıyoruz. 180 bin dekar örtü altı tarımın en az %30 unu modernize etmemiz gerekiyor. Henüz %1 deyiz. Üretici örgütlerinin çok güçlenmesi ve ortak yatırım, üretim, pazarlama yapması gerekiyor. Her üretici bölge bir organize sera veya tarım bölgesi gibi planlanmalıdır. Sanayi ihracatını milyar dolarlara çıkarmalıyız. Bunun için de yenilenebilir enerji teknolojilerinde, çevreci olmak koşuluyla gıda, yapı, kimya gibi birkaç sektörde uzmanlaşmak, uluslararası ölçeğe çıkmak gerekir. Organize Sanayi ve Serbest Bölgedeki küçük sorunlardan artık kurtulmalı, kriterleri yükseltmeliyiz. Serbest Bölge çevresindeki konutlar yıkılmalıdır. Yeni marinalar yat üretimi ve yat turizmi teşvik edilmelidir. Antalya bu yıl dokuz milyon turiste ev sahipliği yapmıştır. Türkiye milli gelirinin yaklaşık % 3 ü burada üretiliyor. Fakat esnafımız üyemiz bunun bereketini görmüyor. Bunun önemli bir sebebi Antalya da kazanılan gelirin burada kalmamasıdır. Kazanılan gelirin önemli bir kısmı Antalya dışına gidiyor. Kâr transferi olarak gidiyor, sanayi malı alımına gidiyor, vergi olarak gidiyor. Dolayısıyla, Antalya sermayesi mutlaka birleşmelidir. Burada yaratılan gelirin önemli kısmı burada kalmalıdır. Turizm sektörümüzde en önemli sorun önümüzdeki aylarda onbinlerce kişinin işsiz kalacak olmasıdır. Sektöre sezonluk istihdam desteği verilmesi, direkt tarifeli seferlerin düzenlenmesi, bu sezon için özel ürün ve kampanyalar, özel tanıtımlar düzenlenmesi, kültür turizmi, kırsal turizm gibi birçok konu ATSO Kasım

11 var. Turizm, ticaret ve inşaat sektörlerimizin ortak bir boyutu vardır ki, o da ilimizdeki kentleşmenin yapısıdır. Tarım ve sanayi dönemlerinde kent çok önemli değildi. Ancak şimdi sanayi ötesi çağdayız. Bu çağda kentler başlı başına bir üretim faktörüdür. Hatta çağımız ekonomisinin en önemli dinamiğini küresel şirketlerden sonra kentlerin sağladığını söyleyebiliriz. Turizm, ticaret ve inşaat sektörlerimizin gelişmesi Antalya nın küresel yarışta alacağı mesafeye bağlıdır. Bir kentin küresel yarıştaki konumunu şu özellikler belirler; - kent hayatının kalitesi, - kentin küresel şirket yöneticileri ve çalışanları için cazip olması, - kentte yabancı toplulukların yaşaması, - havalimanının uluslararası ulaşımda bir aktarma merkezi olması, - kentin otoyol ve demiryolu ve liman ağına bağlı olması, - uluslararası örgütlere ev sahipliği yapılması, - dünyaca ünlü bilimsel ve kültürel kurumların, müzelerin, üniversitelerin varlığı, - dünya çapında kültürel organizasyonlara ev sahipliği yapması. Şimdi, Antalya da bu özelliklerden bazıları olma yolunda, çoğuysa henüz görünmüyor. Önemli olan da bunların bugün olması değildir, Antalya nın bu yönde bir gelişme vizyonuna sahip olmasıdır. Bu açıdan bakarsak, son yıllarda kentimizi güzelleştiren önemli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan her güzel proje bir mücevherdir. Bunlar şehrimizin takılarıdır. Güzel görünmesi için gereklidir. Fakat Antalya sadece takılarla güzelleşemez. Antalya nın estetik ameliyatlara ihtiyacı vardır. Kentin bir bütün olarak bir estetik yenilenmeye ihtiyacı var. Trafik korkumuz önemlidir. Otomobil sayısı her yıl en az % 7 artıyor. Antalya da motosiklet dışındaki 400 bin taşıtın 300 bini merkezdedir. Bu hızla giderse 15 yıl sonra bu sayı en az 800 bin olacaktır. Bu nedenle yeni ve geniş bulvarlara, hatta bisiklet yollarına ihtiyaç var. Bunlar bugün için mümkün olmayabilir. Kaynaklar yeterli değildir. Fakat bunlar bugünden planlanmalıdır. Eğer bugünden planlanırsa gelecekte yapılması mümkün olur. Aksi halde bugün yapamadığımız için bunlar planlanmazsa 20 yıl sonra kaynak olacaktır, fakat iş işten geçmiş olacaktır. Bugün ise yapılabilecekler bellidir. Artık ilçe ve beldelere dahi yayılan yüksek ve yoğun yapılaşmadan hemen yarın vazgeçmeliyiz. Nüfusa göre yerleşim değil, imar planına göre nüfus olmalıdır. Altyapısı yapılmamış bölgelerde konut yapılmamalıdır. Konut yapımına yer, emsal, yükseklik, inşaat kalitesi, mimari nitelik koşulları getirilmelidir. Kontrolsüz yapılaşma ve Antalya nın ihtiyacı olmayan TOKİ konutları ile göç teşvik edilmemelidir. Hem göçten yakınıp, hem de göçü teşvik edemeyiz. Batı Çevre Yolu gibi önemli projelerimiz acil olarak tamamlanmalıdır. Kentsel gelişmede odak noktası, ticaretteki katma değerin yükseltilmesi olmalıdır. Bu nedenle ticari alan yaratılması kısıtlanmalı, işyeri enflasyonu engellenmeli ve işyeri kriterleri yükseltilmelidir. Her apartmanın altı işyeri olmamalıdır. Antalya da esnafın sorunu sadece alışveriş merkezleri, sadece her yeri saran zincir mağazalar değildir. Kentleşme şeklimiz esnaflığı öldüren bir özelliğe sahiptir. Çünkü bir caddede gelişi güzel işyerleri bulunursa, insanlar yürüyerek veya otomobilini dur kalk yaptırarak alışveriş yapamaz. Aslında her semtte kasabın, manavın, küçük marketin, berberin, ayakkabıcının, kafelerin bir arada olacağı estetik çarşılar yapılabilir. Her semtte, çevresi yeşil, ulaşımı kolay böyle mekanlar yaratılabilir. Bu hem esnaflığı canlandırır, hem sosyal hayatı canlandırır, hem de Şerif Mardin in söylediği mahalle kültürünü yaratır. Bu dileklerimiz dikkate alınırsa, alınabilirse, Antalya da daha güçlü bir ticaret ve turizm olacaktır. Hisarcıklığlu: Yeni Bir Rotaya İhtiyaç Var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomik krizden çıkmak için Türkiye nin yeni bir rotaya ve yeni bir reform listesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye nin ekonomik krizden çıkması için yeni bir rotaya ihtiyacı olduğunu belirterek, Yapılması gereken bir dizi yapısal değişiklikler var. Yani mikro reform adımlar var. Bunlar yoksa, bir rotanız yok demektir. Küresel krizin oluşturduğu toz bulutunun belirsizliğini giderici, yeni bir süreç, yeni bir yol haritasına, yeni bir perspektife ihtiyaç var dedi. Ekonomik yönden güçlü olmanın ölçüsünün dünya ölçeğinde iş yapabilen şirket sayısı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: Türkiye yi büyüten, sırtında taşıyanlar Türk müteşebbisleridir. Buradaki mükelleflerimiz sadece Antalya nın değil Türkiye nin gururu olan şirketlerdir. İktisaden güçlü olmanın ölçüsü dünya ölçeğinde iş yapabilen şirket sayısıdır. Bizim tüm güvencemiz reel sektörümüzdür. Baykal: Yolsuzlukla Mücadele İçin Dokunulmazlıkların Kaldırılması Şart Konuşmasının başında ödül alan tüm firmaları kutlayan Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, yeni ATSO hizmet binasının mimari yönden Antalya ya yakışır bir yapı olduğunu söyledi. ATSO nun son dönemde dikkate değer bir atılım gerçekleştirdiğini anlatan Baykal, ATSO Antalya iş adamlarının sorunlarını çözmek için çok sistemli bir gayret sergiliyor. Bu nedenle Başkan Kemal Özgen i yürekten kutluyorum dedi. 9 Kasım 2008 ATSO

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Ekim 2008 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Ağustos 2008 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Nisan 2009 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Eylül 2008 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

Çağımızda zenginlik yaratan en önemli faktörler bilgi, yenilik ve farklılık olmaya başladı.

Çağımızda zenginlik yaratan en önemli faktörler bilgi, yenilik ve farklılık olmaya başladı. Kasım 2009 ATSO ATSO Kasım 2009 2 Kasım 2009 ATSO Çağımızda zenginlik yaratan en önemli faktörler bilgi, yenilik ve farklılık olmaya başladı Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu

Detaylı

ATSO AKADEMİ 2014 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (OCAK HAZİRAN 2014)

ATSO AKADEMİ 2014 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (OCAK HAZİRAN 2014) AKADEMİ ATSO AKADEMİ 2014 YILI I. DÖNEM EĞİTİM PROGRAMLARI (OCAK HAZİRAN 2014) Odamız 2014 yılı 1. dönem eğitim programları başlamış olup, ayrıntılı ve güncel bilgilere www.atso.org.tr/atso Akademi sayfasından

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Mart 2008 ATSO ATSO Mart 2008 2 vizyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyo zyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon. on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or on.org.tr www.atsovizyon.org.tr

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Ocak 2009 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Mayıs 2008 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Nisan 2008 ATSO ATSO Nisan 2008 2 vizyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyo zyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon. on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or on.org.tr www.atsovizyon.org.tr

Detaylı

Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır

Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır Nisan 2007 ATSO ATSO Nisan 2007 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, Değerli

Detaylı

Yüz yüze iletişim merkezimizde güler yüzlü hizmet emrinizde

Yüz yüze iletişim merkezimizde güler yüzlü hizmet emrinizde Yüz yüze iletişim merkezimizde güler yüzlü hizmet emrinizde Yeni hizmete giren yüz yüze iletişim merkezimizde; tüm sorularınıza samimiyetle cevap alabileceğiniz gibi merkezde hizmetinize sunulan bilgisayar

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim bilgilerini

Detaylı

Sorunlarımızı ancak birlikte, paylaşarak çözebiliriz

Sorunlarımızı ancak birlikte, paylaşarak çözebiliriz Haziran 2009 ATSO ATSO Haziran 2009 2 Sorunlarımızı ancak birlikte, paylaşarak çözebiliriz Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Odamızın Çok Değerli Üyeleri, Sevgili Okurlarımız, Yedinci aya

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Şubat - Mart 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet

Detaylı

Geleceğin resmini bugünden çizmek, hedefi büyük, çıtayı yüksek koymak hepimizin sorumluluğudur

Geleceğin resmini bugünden çizmek, hedefi büyük, çıtayı yüksek koymak hepimizin sorumluluğudur Şubat 2007 ATSO ATSO Şubat 2007 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Geleceğin resmini bugünden çizmek, hedefi büyük, çıtayı yüksek koymak hepimizin sorumluluğudur Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın

Detaylı

2012 yılında, Antalya yı Antalya yapan değerleri, kent kültürümüzü ve kimliğimizi ele alacağız

2012 yılında, Antalya yı Antalya yapan değerleri, kent kültürümüzü ve kimliğimizi ele alacağız 2012 yılında, Antalya yı Antalya yapan değerleri, kent kültürümüzü ve kimliğimizi ele alacağız Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ocak ayında Türkiye nin Kıbrıs davası

Detaylı

Yerel düşünüp, yerel davranırsak çağın gerisinde kalır ve sorunlarımızı çözemeyiz

Yerel düşünüp, yerel davranırsak çağın gerisinde kalır ve sorunlarımızı çözemeyiz Temmuz 2009 ATSO ATSO Temmuz 2009 2 Temmuz 2009 ATSO Yerel düşünüp, yerel davranırsak çağın gerisinde kalır ve sorunlarımızı çözemeyiz Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Ticaret ve Sanayi

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

Kasım Aralık 2009 ATSO

Kasım Aralık 2009 ATSO Kasım Aralık 2009 ATSO Günlük konulara takılıp kalırken derindeki yapısal sorunları konuşmaktan kaçınıyoruz Saygıdeğer Üyelerimiz ve ATSOVİZYON Okuyucuları, 2010 yılına girerken en önemli konulardan birisinin

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim bilgilerini

Detaylı

antalyabilgisistemi Antalya nın Nabzı Bu Adreste... www.antalyabilgisistemi.org.tr

antalyabilgisistemi Antalya nın Nabzı Bu Adreste... www.antalyabilgisistemi.org.tr antalyabilgisistemi www. org.tr Antalya nın Nabzı Bu Adreste... Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tüm üyelerini Antalya Bilgi Sistemi Projesi ne katılmaya davet ediyor www.antalyabilgisistemi.org.tr Daha

Detaylı

Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi

Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Antalya Organize Sanayi Bölgesi son yıllardaki yoğun talep doğrultusunda 384 ha alandan, 692 ha alana ve 246 adet parselden 321 adet

Detaylı

ATSO dan HABERİNİZ OLSUN

ATSO dan HABERİNİZ OLSUN ATSO dan HABERİNİZ OLSUN www.atso.org.tr twitter.com/antalya_atso facebook.com/antalyatso youtube.com/user/antalyatso instagram.com/antalyatso www.atsovizyon.org.tr ATSO QR ATSO Mart - Nisan 2015 1 Türkiye

Detaylı

Popülist politikalar, tarıma zarar veriyor

Popülist politikalar, tarıma zarar veriyor Haziran 2007 ATSO ATSO Haziran 2007 2 9 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI YIL:20 / TEMMUZ 2007 / SAYI:234 ATSO ADINA SAHİBİ: Yönetim Kurulu Başkanı Kemal ÖZGEN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN

Detaylı

Devletlerin başarısı politikalarının bilimsel ve felsefi güçlü bir temelde hazırlanmış senaryolara ve stratejilere bağlı olmasıyla mümkündür

Devletlerin başarısı politikalarının bilimsel ve felsefi güçlü bir temelde hazırlanmış senaryolara ve stratejilere bağlı olmasıyla mümkündür ww.atsov w.atsoviz.atsoviz y atsoviz yo tsoviz yo soviz yon oviz yon. viz yon.o iz yon.org zyon.org org.tr ww on.org.tr n.org.tr w.org.tr w rg.tr ww g.tr www.tr www. r www.at www.ats www.ats ww.atsov w.atsoviz.atsoviz

Detaylı

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız, Van depremi ve terör nedeniyle kaybettiğimiz insanlarımız

Detaylı

Sorunu çok, sorumlusu az bir toplum olamaz

Sorunu çok, sorumlusu az bir toplum olamaz Temmuz 2006 ATSO ATSO Temmuz 2006 2 Sorunu çok, sorumlusu az bir toplum olamaz Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, ATSO VİZYON un Değerli Okuyucuları,

Detaylı

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU (Genel Sekreter) YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR

Detaylı

Antalya nın 2010 yılına daha hazırlıklı girmesi, tanıtım stratejisinin gözden geçirilmesi gerekmektedir

Antalya nın 2010 yılına daha hazırlıklı girmesi, tanıtım stratejisinin gözden geçirilmesi gerekmektedir Ağustos 2009 ATSO ATSO Ağustos 2009 2 Ağustos 2009 ATSO Antalya nın 2010 yılına daha hazırlıklı girmesi, tanıtım stratejisinin gözden geçirilmesi gerekmektedir Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Sayın

Detaylı