GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1

2 Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı var olmalarının yegâne koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

3 SUNUŞ Kalkınma planlarının ve programların içerdiği hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kamu kaynaklarının rasyonel kullanımını, verimliliğini, saydamlığı ve hesap verebilirliği öngören 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, bütçelerin hazırlanıp uygulanması ile muhasebeleştirme, raporlama ve mali kontrol açılarından köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Söz konusu kanunun Mali saydamlık başlığını taşıyan 7. maddesinde, Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. ifadesine ve Hesap verme sorumluluğu başlığını taşıyan 8. maddesinde, Her türlü kamu kaynağının elde edilmesinde ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlandırılmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. ifadesine yer verilmiştir. Kanun un 41. maddesinde ise, yukarıda belirtilen maddelere istinaden, kamu idarelerinin faaliyet raporlarını her yıl kamuoyuna açıklamalarından söz edilmektedir. Elinizdeki bu rapor, işte hem bu hukuksal gereği yerine getirmek, hem de günümüzde açık, şeffaf, hesap verebilir ve saydam bir yönetim anlayışını açığa vurmak adına kaleme alınmıştır. Çağdaş yönetim, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının kamuya anlatılmasını gerektirmektedir. Üniversiteler, bu gereği yerine getirmede en çok öne çıkması gereken kurumlardır. Bunda, üniversitelerin aydınlatma ve örnek olma işlevlerinin belirleyici olduğunu söylemek mümkündür yılında 5467 sayılı Kanun ile kurulan Giresun Üniversitesi, çok genç ve yeni bir üniversitedir. Kuruluş aşamasında olduğu ve nasıl başlanırsa öyle gideceği bilindiği için, yukarıda değinilen köklü değişikliklere uyum konusunda Giresun Üniversitesinin daha istekli olduğunu ve bunun Giresun Üniversitesi için daha kolay olduğunu belirtmek gerekir. Giresun Üniversitesi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu nun 4. ve 5. maddelerinde yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin sonsuza kadar yaşaması yolunda çaba içinde olan, Büyük Atatürk ün açtığı ve aydınlattığı yolda ilerleyen, bulunduğu ve bir parçasını oluşturduğu kente ve çevreye karşı sorumluluk duyan bir üniversitedir. Önü açık, potansiyel sahibi ve hızlı büyüme eğilimi içinde bir üniversite olarak Karadeniz Havzası nda süratle öne çıkmaktadır yılı sonunda; I

4 Üniversitemizin 2007 yılı sonu itibariyle dört olan fakülte sayısı yediye, bir olan dört yıllık yüksekokul sayısını üçe, dört olan iki yıllık meslek yüksekokulu sayısını yediye, bir olan araştırma merkezi sayısını üçe çıkartımış ve üç enstitümüzün yanına ayrıca bir konservatuvar ilave edilmiştir. Yine 2008 yılı sonunda; Üniversitemiz 2007 yılındaki 8653 olan öğrenci sayısını ye, 222 olan akademik personel sayısını 264 e, 134 olan idari personel sayısını 147 ye çıkarmış bulunmaktadır yılı faaliyetlerimizi kamuoyuna duyurmayı öngören bu raporda bir yıl gibi kısa bir sürede ne kadar geliştiğini ve büyüdüğünü göstermektedir yılında yaptıklarımız, 2009 ve daha sonraki yıllarda yapacaklarımızın bir işareti olarak görülmelidir. Üniversitemizin öğrencileri ile akademik ve idari personelin birbiri ile kenetlenmiş olarak bir aile ve işletme bilinci içerisinde huzurlu bir ortamda olmaları ve çalışmaları amaçlanmaktadır. Bu rapor ve bu rapora konu olan iyi ve güzel şeylerin ortaya çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemiz bu güne kadar iyi ve güzel şeyleri, bütün çalışanları ile birlikte yapmıştır. Bu birlikteliğin daha ileriye götürülerek, iç ve dış paydaşlarımızın beklentilerini daha çok karşılayacağımızdan asla şüphem yoktur. Giresun Üniversitesi, hayata açılan bilgi limanı dır. Giresun Üniversitesi, Türkiye nin aydınlık yüzü ve geleceğidir. Saygılarımla. Prof. Dr. Osman Metin ÖZTÜRK Rektör II

5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...I I.GENEL BİLGİLER... 1 A.Tarihçe... 1 B.Misyon, Vizyon Değerler... 2 C.Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 D.İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Taşıtlar Taşınır Mal ve Malzemeler Listesi Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi I I.AMAÇ ve HEDEFLER A.İdarenin Amaç ve Hedefleri B.Temel Politikalar ve Öncelikler I I I.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER A.Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Bilgiler Mali Denetim Sonuçları B.Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri IV.KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Güçlü Yönler-Zayıf Yönler B. Fırsatlar ve Tehditler V.ÖNERİ ve ÖNLEMLER Ek-1. Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı Ek-2. Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Beyanı... 63

6 A. Tarihçe I.GENEL BİLGİLER Üniversitemizin temeli 1962 yılında Kız Öğretmen Okuluyla atılmıştır. Bu, aynı zamanda Eğitim Fakültemizin temelinin atıldığı tarihtir eğitim-öğretim yılında Giresun İlk Öğretmen Okuluna; eğitim-öğretim yılında ise, statüsü değiştirilip (üç yıllık yatılıgündüzlü) Giresun Öğretmen Lisesine ve ( iki yıllık yatılı-gündüzlü) Giresun Eğitim Enstitüsüne dönüştürülen bu okul, eğitim-öğretim yılından itibaren Giresun Eğitim Enstitüsü olarak öğretime devam etmiştir yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan bu okul, aynı yıl, iki yıllık Giresun Eğitim Yüksekokulu adını almış ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi ne bağlanmış; 1992 yılında KTÜ Giresun Eğitim Fakültesi halini almıştır. Halen 2006 yılında kurulan Giresun Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesi olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, 1998 yılında KTÜ ne bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra bağlantısı değiştirilerek Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003 yılında KTÜ ne bağlı olarak kurulmuştur yılında da bağlantısı değiştirilerek Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi, 2007 yılında kurulmuştur yılında Görele Güzel Sanatlar Fakültesi ve Tirebolu İletişim Fakültesi kurulmuştur. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Üniversitemiz kuruluş Kanunu ile 2006 yılında kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Enstitüsü ise, Tıp Fakültesi ile birlikte 2007 yılında kurulmuştur. Sağlık Yüksekokulu, 1992 yılında YÖK ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde sağlık meslek lisesi binaları içerisinde açılması kararlaştırılan 27 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan biri olarak eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. Daha sonra 1996 yılında KTÜ ne bağlı Sağlık Yüksekokulu olarak, lisans düzeyinde eğitim veren bir kurum haline gelmiştir yılında da Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla da Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 15 Ekim 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 1

7 Giresun Meslek Yüksek Okulu, 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyete geçmiş ve bu okul daha sonra 1982 yılında KTÜ ne devredilmiştir yılına kadar KTÜ ne bağlı olan Yüksekokul, bu tarihte Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Alucra Meslek Yüksekokulu, 2005 yılında Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) ne bağlı olarak kurulmuş, eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini almış, 2006 yılında da Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu, 1997 yılında kurulmuştur. Daha önce CÜ ne bağlı olan Yüksekokul, 2006 yılında Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Tirebolu Meslek Yüksekokulu, 1994 yılında KTÜ ne bağlı olarak kurulmuş, 2006 yılında da Giresun Üniversitesi ne bağlanmıştır. Eynesil Meslek Yüksekokulu, Kasım 2007 de kurulmuştur eğitim-öğretim yılında öğrenci almıştır. Espiye Meslek Yüksekokulu, Keşap Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuarı, Temmuz 2008 de kurulmuştur. Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sağlık Uygulama ve Araştırmalar Merkezi ile Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2007 yılı içinde kurulmuştur. B. Misyon, Vizyon ve Değerler Misyon Üniversitemiz ülkemizin ve milletimizin temel değerlerine ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, ülkemiz ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı araştırıcı ve üretici bireyler yetiştirmek, kentsel ve bölgesel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek; mensuplarının ve bir parçası olduğu toplumun ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlamak; kent ile, bölge ile, ülke ile ve dünya ile uyumlu ve kaynaşmış, bunlardan etkilenen ama aynı zamanda bunları etkileyebilecek ve yönlendirebilecek akademik çalışmalar yapmak; temelinde aklın ve bilimin yer aldığı genel aydınlanmaya katıda bulunmak; insanlığın gelişimine ve evrensel ilerlemeye katkı sağlamak misyonunu üstlenmiştir. 2

8 Vizyon Giresun Üniversitesi nin vizyonu; yaşanacak değişim ve gelişmelerle oluşacak yarının eğitim, bilim ve teknoloji dünyasında uluslararası öneme sahip bir bilgi limanı olmaktır. Karadeniz Havzasında özellikle sosyal bilimler alanındaki akademik/bilimsel çalışmaları ile öne çıkmak, bütün dünyada bu konuda tanınan bir üniversite olmaktır. Değerler Atatürkçülük Yurtseverlik Anayasaya ve hukuka bağlılık Öğrenci merkezlilik Bilimsellik Etik değerlere bağlılık Katılımcılık Toplumsal yararlılık Güvenilirlik Sorumluluk Akılcılık Saydamlık Evrensellik C. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Giresun Üniversitesi, bir devlet üniversitesidir. Bünyesindeki akademik, idari ve mali yetki ve sorumlulukları 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, diğer ilgili yasa ve mevzuat ile düzenlenmektedir. Üniversitemizin akademik ve idarî birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, ilgili yasa, yönetmelik ve diğer mevzuat ile belirlenmiştir. 3

9 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU D. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 4

10 Üniversitenin Giresun merkezde dört yerleşkesi vardır. Kale/Kapu mevkiinde Rektörlük yer almaktadır. Giresun Merkez Güre mevkiindeki Güre Yerleşkesinde Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile açık spor alanları, kütüphane, iki konferans salonu, iki toplantı salonu, çok amaçlı uygulama salonu, laboratuvarlar, gezi alanları ve kafeterya bulunmaktadır. Eğitim, yeni binalarda ve geniş dersliklerde verilmektedir. Gazipaşa Yerleşkesi şehir merkezinde yer almaktadır. Yerleşke içinde Fen Edebiyat Fakültesi, Giresun Meslek Yüksekokulu, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜSEM), misafirhane ile spor salonu, kütüphane, teknoloji salonu, laboratuvarlar, dinlenme ve yürüyüş alanları, kafeterya ve kantin vardır. Nizamiye Yerleşkesi de yine şehir merkezinde yer almaktadır. Tıp Fakültesi idare binası, Mediko Sosyal Merkezi, Fen Edebiyat Fakültesinin bazı bölümleri ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi yerleşke içinde bulunmaktadır. Görele Güzel Sanatlar Fakültesi, Görele ilçesinde yer almaktadır. Tirebolu İletişim Fakültesi, Tirebolu ilçesinde yer almaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Piraziz ilçesinde yer almaktadır. Fakülte bünyesinde açık spor alanı, laboratuvarlar, teknik bakım ve beceri geliştirme odaları ve kütüphane vardır. Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Görele ilçesinde yer almaktadır. Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Şebinkarahisar ilçesinde yer almaktadır. Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bulancak ilçesinde yer almaktadır. Şebinkarahisar Meslek Yüksek Okulu Şebinkarahisar ilçesinde yer almaktadır. Bünyesinde; laboratuvarlar, atölyeler, kantin, spor salonu ve konferans salonu bulunmaktadır. Tirebolu Meslek Yüksek Okulu, Tirebolu ilçesinde yer almaktadır. Tirebolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde; laboratuvarlar, konferans salonu ve kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca donanımlı bir de teknoloji sınıfı mevcuttur. Alucra Meslek Yüksek Okulu, Alucra ilçesinde yer almaktadır. Alucra Meslek Yüksekokulu bünyesinde laboratuvarlar bulunmaktadır. Eynesil Meslek Yüksekokulu Eynesil İlçesinde yer almaktadır. Ayrıca, Espiye ve Keşap ilçelerinde Meslek Yüksekokullarımız kurulmuştur. 5

11 REKTÖRLÜK- FAKÜLTELER- YÜKSEKOKULLAR- ENSTİTÜLER MEVCUT FİZİKİ ALANLAR M2 İDARİ BİNALAR EĞİTİM ALANI Derslik Laborat. SOSYAL ALANLAR Kantin Kaft. Vb. Lojman/Misafirhane Yurtlar SPOR ALANLARI Açık spor Tesisi Kapalı Spor Tesisi Toplam Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi İktisadi İdari Birimler Fakültesi Sağlık Yüksek Okulu Giresun MYO Alucra MYO Şebinkarahisar MYO Tirebolu MYO Rektörlük Binası Misafirhane Lojman Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası Yurt Binası Eynesil MYO Keşap MYO Espiye MYO Piraziz Sağlık Bilimleri Fak T O P L A M

12 MEVCUT FİZİKİ ALANLARIN DAĞILIMI İDARİ BİNALAR DERSLİK LABARATUVAR KANTİN/KAFETERYA VB. LOJMAN/MİSAFİRHANE YURTLAR KAPALI SPOR ALANLARI TOPLAM MEVCUT FİZİKİ ALANLARIN DAĞILIMI MEVCUT FİZİKİ ALANLARIN DAĞILIMI (%) LOJMAN/MİSAFİRHANE (3,04) YURTLAR (3,78) KAPALI SPOR ALANLARI (1,33) İDARİ BİNALAR (15,91) KANTİN/KAFET. VB. (14,91) LABARATUVARLAR (7,71) DERSLİKLER (53,32) 7

13 2. Örgüt Yapısı 8

14 9

15 3. Taşıtlar 10

16 4. Taşınır Mal ve Malzemeler Listesi Birim Taşınır Mal ve Malzemeler Listesi Adet/Takım/Ünite/Metre MAKİNELER GRUBU* Tarım ve Ormancılık Makineleri 3 İnşaat Makineleri 23 Atölye Makineleri 198 İş Makineleri 34 Matbaa Makineleri 3 Posta, Paketleme, Etiketleme, Ayırma, Sınıflandırma Makineleri 4 Diğer Makineler 29 CİHAZLAR VE ALETLER GRUBU** Tıbbi Laboratuar Cihazları ve Aletleri 110 Yangın Söndürme Cihazları ve Aletleri 157 Ulaştırma Haberleşme Cihazları ve Aletleri Isıtıcı, Soğutucu ve Dondurucu Cihazları ve Aletleri 27 Aydınlatma Cihazları ve Aletleri 13 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri 186 Temizleyici Cihazlar ve Aletler ( Yıkama, temizleme, ütüleme) 1 Sportif Cihazlar ve Aletler Pişirici Cihazları ve Aletler 11 Enerji Sağlayan Cihazlar ve Aletler ( Uydu, yansıtıcı, gözlem cihazları v.b.) 8 Araştırma ve Üretim amaçlı Laboratuar Cihazları ve Aletleri Eğitim Amaçlı Laboratuar Cihazları ve Aletleri 166 Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihazları ve Aletleri Diğer Cihazlar ve Aletler Grubu 17 GİYECEK, DÖŞEME, MOBİLYA, MEFRUŞAT, MALZEMELER VE DİĞER DEMİRBAŞLAR GRUBU Giysiler ( koruyucu, temsil, tören, folklorik, gösteri v.b.) Halılar 956 m 2 Perde, Bayrak, Flama, Afişler 990 Çadırlar ve Teferruatı Mehter, Bando ve Boru Takımları Masalar 580 Oturma Amaçlı Malzemeler (Mobilya, Mefruşat, Koltuk, Sandalye, Kanepe) 2563 Yatma Amaçlı Malzemeler ( Yatak, battaniye v.b ) 72 Sehpa, Etejer, Komidin v.b. 367 Panel ve Paravanlar 5 Dolaplar 371 Askılık, Vestiyer, Portmanto 64 *Makine: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü. **Cihaz ve alet: Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne, bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri. Kasalar 4 11

17 Numaratörler, Soğuk Damga ve Tarih Damgaları 5 Masa Takımları Çanta ve Bavullar Tıbbi Amaçlı Mobilya ve Mefruşatlar Vantilâtör DVD - VCD 1 Video 9 TV 44 Klima 34 Buzdolabı 21 Mühür 28 Atatürk Büst, Resim, Tablo, Pano Çerçeve 92 Aydınlatma Malzemeleri ( Abajur, Masa Lambası v.b ) 2 Diğer Büro Demirbaşları 22 Diğer Giyecek, Döşeme, Mobilya, Mefruşat, Malzemeler ve Diğer Demirbaşlar Grubu 3 EĞİTİM GRUBU Öğrenci Sırası 2249 Öğretmen Kürsüsü 125 Yazı Tahtaları ve Panolar 142 Diğer Eğitim Demirbaşları SPOR AMAÇLI KULLANILAN MALZEMELER GRUBU Doğa Sporlarında Kullanılan Malzemeler Salon Sporlarında Kullanılan Malzemeler 26 Saha Sporlarında Kullanılan Malzemeler 45 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Malzemele 18 MUTFAK GRUBU Mutfak Malzemeleri ( Tepsi, Tabak, Çatal, Kaşık, Şiş, Tuzluk v.b.) 2 Diğer Mutfak Malzemeleri 10 DİĞER DEMİRBAŞLAR GRUBU Süs eşyaları Yukarıda Sayılanlar Dışında Kalan Diğer Demirbaşlar 3 12

18 5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Adet Baskı makinesi 7 Fotokopi makinesi 14 Faks 11 Telefon 234 Telsiz 2 Daktilolar 1 Fotoğraf Cihazları ve Aletleri 11 Ses, Gösteri, Görüntüleme ve Müzik Cihazları ve Aletleri 189 Projeksiyon perdeleri 7 Sunucular 10 Yazıcı ve Tarayıcılar 98 Bilgisayar Masaları 93 Santraller 3 Jeneratörler 16 Kesintisiz Güç Kaynakları 10 Bilgisayar çevre birimleri (DVD RW, USB Bellek v.b.) Kütüphane Mobilyaları 196 Kitap Diğer Kütüphane Demirbaşları 8 Ciltli Dergi Görsel ve İşitsel Materyal Harita, Plan ve Paftalar Bilgisayar ve Ekipmanları 543 Dizüstü Bilgisayarlar 28 Tüm bilgi sistemleri, firewall, posta, web, dns hizmetlerinde çeşitli özelliklerde güçlü sunucularımız hizmet vermektedir. Tüm bilgi sistemleri, firewall, posta, web, dns hizmetlerinde çeşitli özelliklerde 8 adet sunucu hizmet vermektedir. ANA YÖNLENDİRİCİ (Router) Cihaz özellikleri: 400 Mhz işlemcisi, 256MB memory bulunmaktadır. ATM hat 10 Mb ile ULAKBIM, 1 Gb Ethernet ile iç network, C-HDSL ile de yerleşkelere bağlantı yapılmaktadır. ANA ANAHTAR (SWİTCH): Chaz üzerinde 333 Mhz işlemcisi 512 Mb memory bulunmaktadır. Switch üzerinde 24 adet port modülleri bulunmaktadır. 5.1-Kütüphane kaynakları 950 m2 alan üzerinde hizmet veren Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK Merkez Kütüphanesi Eğitim Fakültesi içerisinde bulunmaktadır. Bununla birlikte üniversitemiz birimlerinde 6 kütüphane daha mevcuttur. BASILI KİTAP: GAZETELER: 3 (YEREL GAZETE) 10 (UUSAL GAZETE) 13

19 AKADEMİK PERSONEL KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE KADROLARIN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE UNVAN DOLU BOŞ TOPLAM TAM ZAMANLI YARI ZAMANLI Profesör İnsan Kaynakları Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici 2 2 Eğitim-Öğretim Planlamacısı 2 2 Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM

20 Akademik Personel Doluluk Oranları DOLU 1 BOŞ2 TOPLAM 3 AKADEMİK KADRONUN DOLULUK ORANLARI 28,09 (%) 71,91 (%) DOLU BOŞ 15

21 ÜNİVERSİTEMİZDEN DİĞER ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 35. maddesi) UNVAN BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM GÖREVLENDİRİLDİĞİ ÜNİVERSİTE Araştırma Görevlisi Biyoloji ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Araştırma Görevlisi Biyoloji ANKARA ÜNİVERSİTESİ Araştırma Görevlisi Türk Dili ve Edebiyatı GAZİ ÜNİVERSİTESİ Araştırma Görevlisi Tarih HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Araştırma Görevlisi İlköğretim Bölümü ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Araştırma Görevlisi İlköğretim Bölümü GAZİ ÜNİVERSİTESİ Araştırma Görevlisi Kimya ODTÜ Araştırma Görevlisi Fizik ODTÜ Araştırma Görevlisi Eğitim Bilimleri ODTÜ Araştırma Görevlisi Kimya ODTÜ Araştırma Görevlisi İlköğretim Fen Bilgisi Öğrt. ODTÜ Araştırma Görevlisi İlköğretim Fen Bilgisi Öğrt. ODTÜ Araştırma Görevlisi İlköğretim Fen Bilgisi Öğrt. ODTÜ TOPLAM 13 16

22 İDARİ PERSONEL SINIFLARA GÖRE KADROLARIN DOLULUK ORANLARINA GÖRE CİNSİYETE GÖRE TOPLAM DOLU BOŞ K E Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli TOPLAM

23 İDARİ PERSONEL DOLULUK ORANLARI 18,04 (%) 81,96 (%) DOLU BOŞ İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI 108 KİŞİ KİŞİ K 2 E 18

24 EĞİTİM DURUMUNA GÖRE İDARÎ PERSONEL SAYILARI İlkokul 5 Orta ve Dengi 3 Lise ve Dengi 47 2 Yıllık Yüksekokul 41 3 Yıllık Yüksekokul 0 4 Yıl ve Üstü 48 Yüksek Lisans 3 Doktora 0 TOPLAM İlkokul Orta ve Dengi Lise ve Dengi 2 Yıllık YO 4 Yıl ve Üstü Yüksek lisans 41 19

25 İDARİ PERSONELİN HİZMET YILLARINA GÖRE CİNSİYET DAĞILIMI KADIN ERKEK 1 Yıldan Az Yıl Arası Yıl Arası Yıl Arası Yıl Arası Yıl Arası Yıl Arası Yıl Üzeri 0 3 TOPLAM TOPLAM (1 YILDAN AZ) 64 (1-5 YIL ARASI) 19 (6-10 YIL ARASI) 17 (11-15 YIL ARASI) 13 (16-20 YIL ARASI) 21 (21-25 YIL ARASI) 4 (26-30 YIL ARASI) 3 (31 YIL ÜZERİ) İDARİ PERSONELİN HİZMET YILLARINA GÖRE DAĞILIMI (TOPLAM) 20

26 İDARİ PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI YAŞ SAYI (KİŞİ) YÜZDE (%) , , , , , , , ,68 TOPLAM ,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 22 (21-25 YAŞ ARASI) 37 (26-30 YAŞ ARASI) 21 (31-35 YAŞ ARASI) 20 (36-40 YAŞ ARASI) 21 (41-45 YAŞ ARASI) 18 (46-50 YAŞ ARASI) 7 (51-55 YAŞ ARASI) 1 (56+) 0, İDARİ PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI (KİŞİ) 21

27 ÖĞRENCİ SAYILARI (ÖN LİSANS/LİSANS/YÜKSEK LİSANS) Birimin Adı 1. Öğretim 2. öğretim Yüksek lisans Cinsiyete Göre 7. Sunulan Hizmetler Hazırlık Sınıfı Diğer Sınıf Toplam Hazırlık Sınıfı Diğer Sınıf Toplam Toplam K E Fakülteler Enstitüler Sağlık YO Meslek YO Toplam GENEL TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

28 2008 YILI ÖĞRENCİ DOLULUK ORANLARI M.Y.O (7098 Öğrenci) FAKÜLTELER (3411 Öğrenci) ENSTİTÜLER (6 Öğrenci) SAĞLIK Y.O (317 Öğrenci) MESLEK YÜKSEKOKULLARI FAKÜLTELER ENSTİTÜLER SAĞLIK YÜKSEKOKULU

29 7.1- Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖĞRENCİ KONTENJANLARI DOLULUK ORANLARI ÖSS Kontenjanları ÖSS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı (%) Fakülteler ,79 Yüksekokullar ,6 Meslek Yüksekokulları ,45 TOPLAM , Üniversiteden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı ÜNİVERSİTEDEN AYRILAN ÖĞRENCİ SAYILARI Kendi isteğiyle Ayrılanlar Öğr. Ücr. ve Katkı Payı Yatırmayanlar Başarısızlık (Azami Süre) Yüksek Öğrt. çıkar. Yatay Geçişle Gyrılanlar Diğer TOPLAM Fakülteler Yüksekokullar MeslekYüksekokulları Enstitüler TOPLAM

30 7.3- Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar DİSİPLİN CEZASI ALAN ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE ALDIKLARI CEZALAR Yük. Öğr. Çıkarma 2 Yarıyıl Uzaklaştırma 1 Yarıyıl Uzaklaştırma 1 Hafta- 1 Ay Arası Uzaklaştırma Kınama Uyarma Toplam Toplam Yeni Kayıt Doluluk Oranları FAKÜLTE BÖLÜM KONTENJANLARI ÖĞRENCİ SAYILARI ORAN (%) EĞİTİM FAKÜLTESİ ,2 Fen Bilgisi Öğretmenliği ,85 Fen Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö) ,57 Okul Öncesi Öğretmenliği Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ,85 Sınıf Öğretmenliği ,85 Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö) ,42 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ,85 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(İ.Ö) ,85 Türkçe Öğretmenliği ,28 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ,78 Biyoloji ,15 Biyoloji (İ.Ö) ,61 Coğrafya ,5 Fizik Fizik(İ.Ö) İstatistik ,5 Kimya Kimya(İ.Ö) ,5 Matematik ,5 Tarih Tarih(İ.Ö) Türk Dili ve Edebiyatı ,5 Türk Dili ve Edebiyatı(İ.Ö)

31 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ,3 İktisat ,5 İktisat (İ.Ö) İşletme ,42 TIP FAKÜLTESİ Tıp Fakültesi SAĞLIK YÜKSEKOKULU ,6 Ebelik ,5 Hemşirelik MESLEK YÜKSEKOKULU ,62 Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık(İ.Ö) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama(İ.Ö) ,33 Büro Yönetimi ve sekreterlik ,75 Büro Yönetimi ve sekreterlik(i.ö) ,75 Elektirik ,33 Elektirik(İ.Ö) ,33 Endüstriyel Elektronik ,33 Endüstriyel Elektronik(İ.Ö) ,33 Fındık Eksperliği ,5 Fındık Eksperliği(İ.Ö.) Grafik Tasarımı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İ.Ö) Harita Kadastro ,25 Harita Kadastro(İ.Ö.) İşletme ,75 İşletme(İ.Ö.) ,75 Kostüm Tasarımı Makine ,66 Makine(İ.Ö) ,66 Mobilya ve Dekorasyon(İ.Ö.) ,33 Muhasebe Muhasebe(İ.Ö.) ,25 Pazarlama Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Tekstil(İ.Ö) Turizm ve Seyahat İşletmeciliği

32 ALUCRA MESLEK YÜKSEKOKULU ,68 Bankacılık ve Sigortacılık Büro Yönetimi ve sekreterlik Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İşletme Maliye Muhasebe ,33 EYNESİL MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Gelişimi İşletme ŞEBİNKARAHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ,63 Bankacılık ve Sigortacılık ,66 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Büro Yönetimi ve Sekreterlik ,66 Büro Yönetimi ve Sekreterlik(İ.Ö.) ,33 Elektrik ,33 Endüstriyel Elektronik ,66 Endüstriyel Elektronik(İ.Ö) ,66 Gıda Teknolojisi Gıda Teknolojisi(İ.Ö.) ,66 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ,33 İşletme ,66 İşletme(İ.Ö) Makine Mekatronik Mobilya ve Dekorasyon ,5 Muhasebe ,33 Muhasebe(İ.Ö) ,66 Pazarlama ,5 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ,5 Tekstil Tıbbi Mümessilik ve Pazarlama Turizm ve Otel İşletmeciliği Yerel Yönettimler TİREBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ,17 Bankacılık ve Sigortacılık ,66 Bankacılık ve Sigortacılık(İ.Ö) ,66 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama El Sanatları ,33 İşletme ,333 İşletme(İ.Ö) Muhasebe ,33 Muhasebe(İ.Ö) Pazarlama ,33 Pazarlama(İ.Ö) Su Ürünleri ,66 Turizm ve Seyahat İşletmeciği Turizm ve Seyahat İşletmeciği(İ.Ö)

33 8. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Üniversitemizin atama işlemleri 2547, 2914 ve 657 sayılı yasalarda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır. 01/01/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanunun 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerine göre hazırlanan İç kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile diğer mevzuatlarda belirtilen esaslara uygun olarak harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca kontroller yapılmaktadır. Üniversitemiz harcama birimleri ödeneklerin kullanımında bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuatlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılması konularında büyük bir titizlik göstererek çalışmaktadırlar. Üniversitemizin mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre bütçe ödeneklerimizin öncelikler belirlenerek kullanılması esas alınarak yapılmaktadır. II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve hedefleri Üniversitemiz 2006 yılı Mart ayında kurulduğundan 2008 Yılı için Stratejik Plan hazırlamamıştır. B. Temel Politikalar Ve Öncelikler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yıllık Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, Temel esasları dâhilinde; Temel Politikalar Üniversitemiz, 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Kuruluş ve İşleyişinin Temel İlkeleri Kanununun 5 inci maddesi gereğince kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinde, 28

34 Anayasamızda üniversiteler ile ilgili hükümlere halel getirmeden ve özerkliğin gereklerini unutmadan idarenin bütünlüğünü esas almaktadır. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; Sürekli gelişim, Katılımcılık; Saydamlık, Hesap verebilirlik, Öngörülebilirlik, Yerindelik, Beyana güven, Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılık esas alınır. Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek, Öğrencilerin sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunmak, Eğitim öğretim kalitesini geliştirmek, Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek, Bilimsel çalışmaları teşvik etmek, İç paydaşların memnuniyetini sağlamaktır. Öncelikler Eğitim programlarını sürekli gözden geçirmek, Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak ve bilimsel gelişmeleri eğitim programlarına yansıtmak, Fakülte ve yüksekokulların başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirmek. 29

35 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Yılı Fonksiyonel Ayrıma Göre Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları YTL FONK KOD AÇIKLAMA 2008 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2008 YILI TOPLAM ÖDENEK 2008 YILI TOPLAM HARCAMA HARCAMA- TOPLAM ÖDENEK ORANI (%) GENEL KAMU HİZMETLERİ , , ,12 75,54 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ , , ,06 94,82 07 SAĞLIK HİZMETLERİ , , ,81 3,01 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , , ,97 87,67 09 EĞİTİM HİZMETLERİ , , ,85 88,16 GENEL TOPLAM , , ,81 86, YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2008 YILI TOPLAM ÖDENEK 2008 YILI TOPLAM HARCAMA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 0,00 GENEL KAMU HİZMETLERİ KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 1 2 SAĞLIK 3 HİZMETLERİ DİNLENME 4KÜLTÜR VE 5 DİN HİZMETLERİ EĞİTİM HİZMETLERİ 30

Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa

Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar. SUNUŞ Kalkınma planlarının ve programların

Detaylı

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) EĞİTİM - ÖĞRETİM B) ARAŞTIRMA VE YAYIN C) KURUMSAL İLİŞKİLER D) TOPLUMSAL İLİŞKİLER

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) EĞİTİM - ÖĞRETİM B) ARAŞTIRMA VE YAYIN C) KURUMSAL İLİŞKİLER D) TOPLUMSAL İLİŞKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 Misyon:... 3 Vizyon:... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 3 Rektör:... 6 Senato:... 7 Üniversite Yönetim Kurulu:... 8 C- Teşkilat

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2013 1 İÇİNDEKİLER I.GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 1. MİSYON... 3 2. VİZYON B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımız yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılap

Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımız yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılap Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımız yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılap yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu ideali

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2014 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. YILI FAALİYET RAPORU ...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M. Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER I -... 1 A.

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARCAMA BİRİMİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARCAMA BİRİMİ T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 0 1 4 Y I L I B İ R İ M F A A L İ Y E T R A P O R U İÇİNDEKİLER I -... 1 A. MİSYON ve VİZYON... 1 B. YETKİ ve SORUMLULUKLAR... 1 C.... 7 1. FİZİKSEL YAPI... 7 2. ÖRGÜT

Detaylı

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite NİSAN 2011 Değer Üreten Üniversite Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız." 2 İÇİNDEKİLER BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 MİSYON VİZYON 5 ÖRGÜT YAPISI 6

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YAHŞİHAN KAMPÜSÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAHŞİHAN / KIRIKKALE 0318 357 24 38 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder.

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder in Vatanın bağımsızlığı tehlikededir.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

Üst Yönetici Sunuşu. Prof. Gökay YILDIZ Rektör. 2011 Yılı Performans Programı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Üst Yönetici Sunuşu. Prof. Gökay YILDIZ Rektör. 2011 Yılı Performans Programı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Üst Yönetici Sunuşu Üniversiteler bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip olarak yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak üzere kurulan yükseköğretim kurumlarıdır.

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 8 A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ... 9 Misyon... 9 Vizyon... 9 Temel Değerlerimiz... 9 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Burdur 2009 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ii ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ...3 GİRİŞ.. 3 I- GENEL BİLGİLER. 5 A-VİZYON VE MİSYON...5 B-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...8 1-Fiziksel Yapı...8 2-Örgüt Yapısı.. 23 3-Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 İZMİR Tel: 0 232

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı