ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ 141EO0022 Ankara, 2011

2 Bu mdül, mesleki ve teknik eğitim kul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Prgramlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik larak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz larak verilmiştir. PARA İLE SATILMAZ. 1

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ Serbest Zaman Etkinliklerinin Tanımı ve Önemi Serbest Zaman Etkinliklerinin Çcuğa Olan Etkileri İlgi Köşelerinin Çcuğa Olan Etkileri Sanat Etkinliklerinin Çcuğa Olan Etkileri Serbest Zaman Etkinliklerinin Çeşitleri İlgi Köşeleri Sanat Etkinlikleri Sanat Çalışmaları...29 UYGULAMA FAALİYETİ...56 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...58 ÖĞRENME FAALİYETİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNİ HAZIRLAMA Serbest Zaman Etkinliklerinin Planlanıp Uygulanmasında ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Nktalar Sanat Etkinliklerinin Planlanıp Uygulanmasında ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Nktalar İlgi Köşelerinin Planlanıp Uygulanmasında ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Nktalar Serbest Zaman Etkinliklerinin Özelliklerine Uygun Araç-Gereç Hazırlama Serbest Zaman Etkinlikleri Hazırlama Sanat Etkinlikleri İlgi Köşeleri...66 UYGULAMA FAALİYETİ...68 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...71 MODÜL DEĞERLENDİRME...72 CEVAP ANAHTARLARI...77 KAYNAKÇA...79 i

4 AÇIKLAMALAR MODÜLÜN KODU ALAN DAL/MESLEK AÇIKLAMALAR 141EO0022 Çcuk gelişimi ve eğitimi Erken çcuklukta öğretmen yardımcılığı MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE 40/24 Serbest zaman etkinlikleri Erken çcuklukta serbest zaman etkinliklerine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik öğrenme materyalidir. ÖNKOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu mdülün ön kşulu yktur. Serbest zaman etkinliklerini hazırlamak Genel Amaç: Bu mdül ile uygun rtam sağlandığında serbest zaman etkinliklerini hazırlayabileceksiniz. Amaçlar: 1. Uygun rtam sağlandığında serbest zaman etkinliklerini seçebileceksiniz. 2. Uygun rtam sağlandığında serbest zaman etkinliklerini hazırlayabilecek/uygulayabileceksiniz. Ortam: Sınıf, erken çcukluk eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, rehberlik araştırma merkezleri, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eğitim daları. Dnanım: Kaynak kitaplar, bilgisayar, prjeksiyn, ftğraflar, afiş, brşür, dergiler, uyarıcı pan tepegöz, asetat, ftğraflar, cd, vcd, bilgisayar dnanımları, vcd, DVD, televizyn, prjeksiyn. leglar, yapbzlar, çeşitli kavram geliştirici eğitici yuncaklar, eğitici kitaplar, zeka geliştiren yunlar. Mdülde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden snra, verilen ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi değerlendirebileceksiniz. Öğretmen tarafından mdül snunda kazandığınız bilgi ve becerileri değerlendirmek amacıyla çeşitli ölçme araçları uygulanacaktır. ii

5 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci; Serbest zaman etkinlikleri; kul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen rehberliğinde, çcukların küçük gruplar halinde kendi ilgi ve ihtiyaçları dğrultusunda ilgilendikleri etkinliklerdir. İlgi köşeleri ve sanat çalışmalarından luşmaktadır. Bu iki temel etkinlik bir arada ve dengeli biçimde yürütüldüğü zaman eğitim başarılı lur. Çcuklar serbest zaman etkinlikleri sırasında kendi isteklerine ve ilgilerine göre çğu zaman da kendi seçtikleri arkadaşlarıyla bir etkinliğe yöneldikleri zaman yetişkin baskısı hissetmeden, rahat ve özgür bir rtamda daha yaratıcı lurlar, denemelere girişirler ve buluşlarını serbestçe rtaya kyabilirler. Okulöncesi eğitimin çcuğun ssyal, zihinsel, duygusal, dil ve fiziksel gelişim alanlarına sağlayacağı kazanımlar, öğrenme ve öğretme rtamının kalitesiyle dğrudan ilişkilidir. Öğrenmeyi klaylaştırmak için öğrenme rtamının, çcukların ihtiyaçları dğrultusunda düzenlenmesi gerekir. Bu mdülde; erken çcukluk eğitim kurumlarında serbest zaman etkinliklerini planlama, eğitim rtamını düzenleme, etkinliklere çcukları yönlendirirken dikkat edilecek nktaları kavrayacaksınız. Ayrıca bu etkinliği hazırlayabilecek ve çcuklara uygulayabilme becerisi elde edeceksiniz. Serbest zaman etkinlikleri ile ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de yaratıcılığınızı kullanarak, hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız. 1

6 2

7 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler dğrultusunda uygun rtam sağlandığında serbest zaman etkinliklerini seçebileceksiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyette öncelikle yapmanız gereken araştırmalar şunlardır: Çeşitli rtamlarda serbest zaman etkinliklerini gözleyiniz. Serbest zaman etkinliklerini inceleyiniz. Serbest zaman etkinliklerinin çeşitlerini araştırınız. 1. SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ BUGÜNÜN ÇOCUKLARINI YETİŞTİRİNİZ. ONLARI YURDA, ULUSA YARARLI İNSANLAR YAPINIZ. BUNU SİZDEN İSTİYOR VE DİLİYORUM. K. ATATÜRK BİLİM, BİR NESNEYİ BİLMEK, ONU KULLANMAK VE ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLMEKTİR. Jean PİAGET Serbest zaman etkinlikleri, prgramın ilk etkinlikleridir. Bu etkinliklerin çcukları diğer etkinliklere ve güne hazırlama özelliği vardır. Ancak her güne serbest etkinlikle başlama mecburiyeti yktur. Öğretmen isterse çcukların ilgisini çekmek ya da günkü etkinliklere çcuğu hazırlamak amacıyla serbest zaman etkinlikleri yerine farklı bir etkinlikle de güne başlayabilir. Öğretmen, serbest zaman etkinliklerinde çcukların bireysel ihtiyaçlarına ve ilgilerine yönelik larak çk sayıda seçeneği aynı anda sunmalıdır. Bu etkinliklerdeki serbestlik çcukların etkinlik seçmedeki özgürlükleridir. Bu etkinliğe ayrılan süre içinde tek başlarına ya da grup halinde istedikleri etkinlikte bulunabilirler. Planda belirlenen amaçlar dğrultusunda gerekli araç gereç öğretmen tarafından hazırlanır. Ancak çcuklar istedikleri araç gereci seçmede özgürdürler. İyi planlanmış bir serbest zaman etkinliği çcukların amaçlanan kazanımlara ulaşmaların da sayısız yarar sağlar. Serbest zaman etkinlikleri, ilgi köşelerinde yun ve sanat etkinliklerinden luşmaktadır. 3

8 Okulöncesi eğitim kurumlarında ilgi köşeleri; Evcilik, Fen ve matematik, Sanat, Resimli kitap, Blk, Müzik, Kukla, Eğitici yuncak, Geçici ilgi köşelerini içermektedir. Serbest zaman içinde sanat etkinlikleri de yapılabilir. Bu etkinlikler: Yğurma maddeleri, Kağıt çalışmaları, Bya çalışmaları, Klaj gibi çalışmalardan luşur. Resim 1.1:Serbest zaman etkinlikleri Serbest zaman diliminde çcuklar yetişkin yönlendirmesi lmadan kendi ilgileri dğrultusunda ynayacakları köşeleri ve yun arkadaşlarını seçerler. Köşelerde yun larak da isimlendirilen serbest zaman etkinlikleri çcuk yunlarından yarı yapılandırılmış yun kategrisi için değerlendirilmektedir Serbest Zaman Etkinliklerinin Tanımı ve Önemi Serbest zaman etkinlikleri, prgramın ilk etkinliğidir. İlgi köşelerinde yun ve sanat etkinliklerinden luşmaktadır. Çcukları diğer etkinliklere ve güne hazırlama özelliği taşıdığı için mümkün lduğunca prgramdaki yeri değiştirilmemelidir. Bu etkinliklere prgramda ayrılan süre yaş gruplarına göre belirlenmelidir. Yine de çk katı davranmamalı, çcukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre süre ayarlanmalıdır. 4

9 Eğitimci günlük eğitim prgramında seçtiği amaçlar ve kazanımlar ile araç edindiği temayı göz önüne alarak, çcuğun kazanımlarını rtaya çıkaracak şekilde, rtamın nasıl hazırlanacağını, uyarıcıların hangi düzenlemelerle sunulacağını, hangi araçların kullanılacağını belirlemelidir. Buna göre çcuklar serbest zamanda ilgi ve ihtiyaçlarına göre istedikleri etkinliklere öğretmen müdahalesi lmadan kendi tercihini yaparak yönelmelidir. Resim 1.2: Serbest zaman etkinlikleri çcuğun yaratıcılı Serbest zaman etkinlikleri çcuğun yaratıcılığını geliştirme, kendisini ifade etmesini sağlama, yardımlaşma, paylaşma, iş birliği, başladığı işi bitirme knusunda kararlı lma, srumluluk alma ve aldığı srumluluğu yerine getirme, prblem çözme, laylar arasında neden-snuç ilişkisi kurma ve kas becerilerini geliştirme açısından önemlidir. Serbest zaman etkinliklerinde, seçeneklerin çeşitli lması çcukların ilgilerine göre karar vermelerini klaylaştırır. Bu etkinliklere serbest zaman etkinlikleri denilmesi çcukların tamamen serbest bırakılması anlamına gelmemelidir. Eğitimci, çcuklar ihtiyaç duyduklarında nlara rehberlik etmelidir. Ancak bu rehberlik, uyarıcı rtamı düzenleyici ve çcukların kendi istekleri dğrultusunda karar verme becerilerini geliştirici nitelikte lmalıdır. Çcukların çalışmalarına rehberlik, kesinlikle müdahale anlamı taşımamalıdır. Öğretmen, çcukların etkinlikler sırasında araç gereçleri nasıl kullanacaklarını göstermelidir. Örneğin, makası tutma ve kullanma, bya fırçalarını kullanma vb. Öğretmenin sadece bu araçları kullanım knusunda yardımcı larak, çcukları çalışmalarında serbest bırakması, nların bağımsız çalışma alışkanlığını kazanmaları açısından önemlidir. Bağımsız çalışma alışkanlığını kazanan çcukların kendilerine güven duyguları güçlenir. Böylece çcukların çalışmalarını bitirme knusunda kararlı davranışlar sergiledikleri gözlenir. Buna karşın öğretmenin müdahale anlamı taşıyan yönergeleri dğrultusunda çalışan çcuklar yaratıcılıklarını rtaya kyamayacakları gibi öğretmen yanlarından ayrıldığında çalışmayı yarım bırakabilirler. Çünkü kendi kararlarını kendi başlarına vermede zrlanabilirler. 5

10 Serbest zaman etkinlikleri süresince çcukların birden fazla çalışmaya katılmaları desteklenmelidir. Etkinlik süresince başarısızlık endişesi nedeniyle daima aynı çalışmaya katılan ve bu çalışmada çğu zaman kararlı lan çcuklara diğer çalışmalar tanıtılmalı ve düzeyine uygun en basit çalışmalardan başlayarak, daha ileri çalışmalara geçilmelidir. Bunun snucunda öğretmen, çcukların başarabildiklerinden başaramadıklarına dğru bir yl izleyerek nları cesaretlendirmelidir. Serbest zaman etkinliklerinin snunda çcukların rtaya çıkardıkları ürünler, çcuğun adı syadı, tarih ve gerekiyrsa çalışmayla ilgili küçük açıklamalar nt edilerek sergilenmeli, daha snra bu çalışmalar çcuklarla birlikte değerlendirilmelidir. Öğretmen çcukların çalışmalarına değer vermeli ve bu çalışmaları dsyalayarak uygun bir yerde saklamalıdır. Çcukların gelişim raprlarının yazılmasında, diğer etkinliklerde lduğu gibi serbest zaman etkinlikleri sırasındaki gözlemleri de öğretmen açısından önemli bir yer tutmaktadır. Eğitimci günlük eğitim prgramında ilgi köşelerinde yun ve sanat etkinliklerine aynı anda yer vermelidir. Resim 1.3:Serbest zamanda ilgi köşelerinde yun 1.2. Serbest Zaman Etkinliklerinin Çcuğa Olan Etkileri İlgi Köşelerinin Çcuğa Olan Etkileri Resim 1.4: İlgi köşesi yunu 6

11 Okul öncesi dönemde çcuklara amaçların kazandırılabilmesi için uyarıcı rtamın, nların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi gereklidir. Uyarıcı rtamın düzenlenmesindeki özellikler, çcukların gelişimleri, yeni ve özgün ürünler, yeni davranışlar rtaya kyabilmeleri ve özellikle yaratıcılığa yöneltilmeleri açısından önemlidir. İlgi köşelerinde ynadıkları yunlar sırasında çcuklar iç dünyalarında yaşadıkları mutluluklarını öfkelerini, kızgınlıklarını, krkularını duygularını ve hayallerini yansıtarak kendilerini ifade ederler. Çevresindeki kişilerle özdeşim kurarak nları taklit ederler. Çcuklar ayrıca ilgi köşelerindeki yunları aracılığıyla arkadaşlarıyla etkileşime girerek paylaşma, yardımlaşma, iş birliği gibi ssyal davranışları kazanırlar. İlgi köşelerindeki araç gereçleri kullanarak çcuklar, deneme yanılmalar yaparlar, bjeleri incelemeyi ve araştırmayı öğrenirler. Böylece laylar arasında neden-snuç ilişkileri kurma ve prblem çözme becerileri gelişir. Çcukların ilgi köşelerinde katıldıkları etkinlikler kas becerilerinin gelişimini de destekler. Çcukların birbirleriyle etkileşimi snucu dil becerileri gelişir, başkalarını anlama ve kendilerini başkalarına anlatma yetenekleri artar. Bütün bunlardan da görüldüğü gibi ilgi köşeleri çcuğun gelişiminde önemli bir yer tutar. Okulöncesi dönemde çcuklara amaçların kazandırılabilmesi için uyarıcı rtamın, nların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi gereklidir. Uyarıcı rtamın düzenlenmesindeki özellikler, çcukların gelişimleri, yeni ve özgün ürünler, yeni davranışlar rtaya kyabilmeleri ve özellikle yaratıcılığa yöneltilmeleri açısından önemlidir. İlgi köşelerinde ynadıkları yunlar sırasında çcuklar iç dünyalarında yaşadıkları mutluluklarını öfkelerini, kızgınlıklarını, krkularını duygularını ve hayallerini yansıtarak kendilerini ifade ederler. Çevresindeki kişilerle özdeşim kurarak nları taklit ederler Sanat Etkinliklerinin Çcuğa Olan Etkileri Resim 1.5: Sanat çalışması 7

12 Sanat etkinlikleri, temelde yaratıcılığı ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir. Bu çalışmalarda önemli lan nkta elde edilen snuç değil kullanılan yöntemlerdir. Bu nedenle çcuklara yeterli zaman, rahat çalışabilecekleri genişlikte bir yer, yaş, gelişim düzeyi ve bireysel ayrıcalıklarına uygun araç gereçler verilmeli, böylece yaratıcılığını daha iyi rtaya kyması sağlanmalıdır. İyi planlanmış sanat çalışmalarıyla çcukların değişik malzemelerle karşılaşması çcukların psikmtr, bilişsel, duygusal ve ssyal gelişimleri desteklenir. Çcuk açısından sanat çalışmaları bir nesnenin aynen kpya edilebilmesi anlamını taşımamalıdır. Çcuğun duygu ve düşüncelerini algılamasını, prblemlerini, krkularını, kaygılarını, kızgınlıklarını, üzüntülerini, mutluluklarını, hayallerini, merak ettiklerini yansıtmalıdır. Okul öncesi dönemde verilen sanat eğitimi çcukların zevk alarak katılacakları etkinlikler aracılığıyla kendisini etkileyen bje ve laylara karşı lumlu tutum ve tavır geliştirmelerini, sanat çalışmalarına ilgiyi artırmayı, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeyi geliştirici, hayal gücünü ve yaratıcılığını destekleyici nitelikte lmalıdır. Sanat etkinlikleri sırasında çcukların çalışmalarına müdahale edilmesi (örnek verme, çizgilerini düzeltme, aynen taklit etmesini isteme, baskı yapma gibi) nların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini, bağımsızlık duygularının gelişimini engeller. Böylece yetişkine bağımlılıkları artar ve kendilerini serbestçe ifade edebilme istekleri engellenmiş lur. Öğretmen, çcukları yaratıcı çalışmalara teşvik etmek için gerekli çevresel düzenlemeleri yapmalı ve bu dğrultuda prgramlar hazırlayarak çcukların sanat çalışmalarına zevk alarak katılmalarına lanak sağlamalıdır. Böylece çcukların; Çevrelerine karşı duyarlı lmalarına, Hayal güçlerini kullanabilmelerine, Yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine, Yeni durumlara daha klay uyum sağlayabilmelerine, Hşlandıkları ve hşlanmadıkları durumları fark edebilmelerine, Kendilerini ifade edebilmeyi öğrenmelerine, Esnek bir kişilik geliştirmelerine, Bağımsızlıklarını geliştirerek, kendilerine lan güvenlerini artırmalarına yardımcı lunacaktır. Öğretmen, serbest zaman etkinlikleri sırasında çcukların sanat çalışmalarına yetişkinlerin ölçülerine göre değil, her çcuğun yaş, ilgi ve gelişim düzeyine göre değer vermelidir. Çcuklar birbiriyle kesinlikle kıyaslanmamalıdır. 8

13 1.3. Serbest Zaman Etkinliklerinin Çeşitleri Serbest zaman etkinlikleri ilgi köşelerinde yun ve sanat etkinliklerinden luşmaktadır İlgi Köşeleri Okul öncesi eğitim kurumlarında çcukların tüm gelişimlerine yardımcı lan ilgi köşeleri ancak dğru larak seçilen araç gereçlerin uygun bir şekilde yerleştirilmesi ile amaçlarına ulaşır. İyi planlanmamış yetersiz araç gereçlerle rastgele düzenlenmiş köşeler çcukların gelişimine yardımcı ve destek lmakta yetersiz kalır. Okul öncesi eğitim kurumlarında ilgi köşeleri; evcilik, fen ve matematik, sanat, resimli kitap, blk, müzik, kukla, eğitici yuncak köşeleri ile amaçlar ve kazanımlar dğrultusunda düzenlenen geçici ilgi köşelerini içermektedir. Eğitimci ilgi köşelerinin hepsini aynı anda düzenlemelidir. Ancak sınıfın küçük lması ve çcuk sayısının mekâna göre fazla lması durumunda, ilgi köşelerine dönüşümlü larak yer verebilir. Öğretmen hangi ilgi köşesine ne zaman yer vereceğine, çcuğa kazandırmak istediği kazanımlara ve araç larak seçtiği knuları dikkate alarak karar verebilir. Bununla birlikte öğretmen çcukların ilgilerini artırabilmek için zaman zaman ilgi köşelerinin yerlerini değiştirebilir. Köşelerdeki araç gereçleri gözden geçirerek, gerektiğinde yenilerini ilave edebilir. Uzun süre köşede bulunan araçları kaldırıp yerine yenilerini kyabilir veya sınıflar arasında araç gereç değişimi yapılabilir Sanat Etkinlikleri Yğurma maddeleriyle çalışma, Bya çalışmaları, Kağıt çalışmaları, Klaj çalışmaları larak ifade edilmektedir. Resim 1.6: Sanat çalışması 9

14 Sanat etkinlikleri birkaç çcuğun bir arada çalıştığı prje çalışmalarına dönüştürülerek de yapılabilir Her sanat etkinliği, ayrı ayrı prje çalışmasına dönüştürülerek planlanabileceği gibi sanat etkinliklerinin tamamı bir prjeye dönük larak da planlanabilir İlgi Köşelerinde Oyun Okul öncesi eğitimde ilgi köşeleri önemli bir yer tutmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında bulunabilecek ilgi köşeleri; Atatürk köşesi, evcilik, fen ve matematik, sanat, resimli kitap, blk, müzik, kukla, eğitici yuncak köşeleri ile amaçlar ve kazanımlar dğrultusunda düzenlenen geçici ilgi köşelerini içermektedir. Atatürk Köşesi Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre düzenlenmeli, çcuklarla birlikte güncelleştirilmelidir. Evcilik Köşesi Evcilik köşesi kul öncesi eğitim kurumlarında mutlaka bulunması gereken köşelerden biridir. Resim 1.7: Çcuklar evcilik köşesinde ynamaktan büyük zevk alırlar Çünkü çcuklar bu köşelerde ynamaktan büyük zevk alırlar. Aldıkları çeşitli rllerle hayal güçlerini de kullanarak değişik yunlar ynarlar. Bazen anne, baba, çcuk dktr, hemşire, öğretmen, pstacı gibi çeşitli kimliklerle gelecekte üstlenecekleri rllere hazırlanırlar. Çcuk bu köşede kendi kendine ya da arkadaşları ile ynarken hayal gücünü geliştirir. Paylaşmayı, yardımlaşmayı ve kurallara uyma gibi pek çk ssyal davranışı kazanır. Evcilik köşesinde çcuk arkadaşları ile bir yunu paylaşırken nlarla iletişim kurar. Kelime hazinesini zenginleştirir. Hayal güçlerini de yuna katarak yaratıcılıklarını geliştirirler. Bu köşelerde ynanan yunlar bazen öğretmene çcuk hakkında hiçbir zaman elde edemeyeceği bilgileri de verebilir. Tek başına ya da grupla ynanan yunlarda çcuk bazen duygusal prblemlerini, sıkıntılarını kendini ifade ederek duygusal rahatlama sağlar. Bu nedenle öğretmenin iyi bir gözlemci lması gerekmektedir. 10

15 Evcilik köşesinin çcuklara sağladığı yararlar şöyle sıralanabilir: Dil gelişimine yardımcı lur. Paylaşmayı yardımlaşmayı ve başkalarının hakkına saygılı lmayı öğrenir. Gelecekte üstlenecekleri rlleri tanır. Aldığı görevi yerine getirmeyi öğrenir srumluluk duygusu gelişir. Cinsel kimliğini kazanır. Tplum kurallarını öğrenir. Duygusal yönden rahatlar. Ssyal gelişmesini sağlar. Yaratıcılığı gelişir. Hayal gücü gelişir. Çcuk için bu kadar önemli gelişimine bu kadar katkılı bir köşenin amacına ulaşabilmesi, hazırlanacak köşe ile dğru rantılıdır. Bu nedenle evcilik köşesi gerekli materyallerle dnatılmalıdır. Köşede yer alacak materyaller gerçek yaşamdakilerin küçük mdelleri lmalıdır. Çcuklar için ayırdığımız evcilik köşesinin içinde turma grupları, yemek dası mutfak, yatak dası gibi bölümler yer alır. Oturma bölümünde çcuklara göre yapılmış divan, sedir ya da kltuklar yer alır. Üzerine canlı renklerde desenli çcukların sevebileceği kumaşlar geçirilebilir. Oturma grupları cam kenarlarında yer alabilir. Eğer cam kenarlarında lamıyrsa duvara küçük bir perde dikilip asılarak pencere havası verilebilir. Hazırlanan turma grubunun yanına minderler knulabilir. Minderlerin kaplanacağı kumuş da yıkanabilir, dayanıklı ve canlı renklerde lmalıdır seçilen kumaşların birbirine uyumlu lmasına dikkat edilmesi gerekir. Evcilik köşesinde bulunabilecek eşyalardan masa ve sandalyeler çcuklara uygun büyüklükte lmalıdır. Köşe içerisinde çcukların çarpmadan rahatça dlaşabilecekleri bir yere yerleştirilmelidir. Daha sevimli görülmesi açısından üzerine bir örtü ve vaz knulabilir. Bu köşede yer alan araç ve gereçler arasında mutfak eşyaları da önemli bir yer tutar. Çcukların rahatça ynayabileceği küçük tabaklar tencereler, kaşıklar, çatallar, bıçaklar, çaykahve takımları bardaklar, fırın, buzdlabı gibi pek çk yuncak bu bölümde yer alır. Bu tür yuncakların kesici lmamasına dikkat edilmelidir. Evcilik köşesinde yer alabilecek yuncaklar arasında ütüler, bebekler, çantalar, terlikler, şapkalar, büyüklere ait giysiler yer alır. Çcuklar yetişkin giysilerini giymekten hşlandıkları için yetişkinlere ait giysiler iş kıyafetleri de köşede yer almalıdır. Bütün malzemeler çcuklara değişik ve zevkli yun ynama imkânı verir. Bu kadar çk yuncağın bir arada durması estetik açıdan hş görülmeyeceği gibi çcukların rahatça ynamasına da imkân vermez. O nedenle bu araç gereçlerin knabileceği bir dlaba ihtiyaç vardır. Dlapları çcuklar rahatça açıp kapatabilmeli yuncaklarını buraya kyup çıkarabilmelidir. Köşedeki araç ve gereçlerin bir kısmı kaldırılmalı zaman, zaman bu araç gereçler dönüşümlü getirilerek köşenin havası değiştirilmelidir. 11

16 Evcilik köşesinde ynayan çcuklara zaman zaman öğretmen kendisi de bir rl alarak katılmalıdır. Çcukların ev ve aile yaşamlarındaki prblemleri (varsa) rtaya çıkarılarak çcuğa yardım edebilmesi açısından böyle bir katılım yararlı labilir. Eğitimci köşede ynayan çcukları rahatsız etmeden nları gözlemeli yeri geldiği zaman da köşedeki araç gereçlerin tanıtımı için çcuklara rehberlik etmelidir. Evcilik köşesinde ynadıktan snra temiz ve düzenli bir duruma getirilmesinin sağlanması da öğretmenin görevidir. Bunun için öğretmen köşenin tplanması ve temizlenmesinde çcuklara rehberlik etmelidir. Çcukların hayal güçlerini diledikleri gibi kullandıkları, duygularını dğal bir şekilde dile getirdikleri, düşüncelerini kendilerini ifade ederek paylaştıkları ilgi köşelerinden biridir. Çcukların hayal güçlerini diledikleri gibi kullandıkları, duygularını dğal bir şekilde dile getirdikleri, düşüncelerini kendilerini ifade ederek paylaştıkları ilgi köşesidir. Blk Köşesi Çcukların tam anlamıyla hayal güçlerini kullanarak yaratıcılıklarını geliştirip rtaya kydukları köşe blk köşesidir. Bu nedenle yaratıcılıklarının gelişmesinde blklar önemli yer tutar. Blklarla ynama çcukların büyük ve küçük kas gelişimini de sağlar. Bu köşede ynanan beraber yunlar, çcukların blklardan yaptıkları bir ürünün içinde aldığı rller. Onların ssyal gelişmesine etkisi açısından önemlidir. Arkadaşlarıyla birlikte ynama, yardımlaşma, iş birliği yapma gibi ssyal davranışları gösterirler. Ortaya çıkarılan ürünler çcuğun güven duygusunun artmasına, daha değişik ürünler yapmak için çalışmasına faydalıdır. Blklarla ynanan yunlar, aynı zamanda çcuğun prblem çözme becerisini de geliştirir, Blk köşesinde bulundurulacak blklar çeşitli büyüklüklerde lmalıdır. Bunlar bir araya geldiğinde bir bütün luşturabilmelidir. Tahtadan yapılmış çeşitli büyüklüklerde blklar, içi bş kutular, tahta kaşıklar, yuncaklar, hayvanlar, trafik işaret takımları bu köşede bulundurulabilecek yuncaklardır. Resim1.8: Çeşitli büyüklükteki tahta blklar 12

17 Blklar çcukların rahatça ynayabilmesi açısından çk sayıda lmalıdır. Klay taşınması için tahtadan ve zımparalanmış lmalıdır. Aksi halde çcukların eline kıymık batabilir ve istenmeyen snuçlara yl açabilir. Zımparalanan blkların üzerine bir kat mat cilanın sürülmesi blkları daha dayanıklı hale getirir. Blklar büyüklük ve ağırlık yönünden çcukların rahat taşıyabilecekleri ölçülerde lmalıdır. Blkların yerleştirileceği raflar çcukların byuna, göre yapılmalıdır. Blklarla ynamak isteyen çcuklar rahatça buradan blkları alabilmeli yerine klayca kyabilmelidir. Blklar üst üste kyulurken çcuğun byunu geçmemesine dikkat edilmelidir. Çcuğun byunu aşan blklar devrilerek tehlike yaratabilir. Blk köşesi, ynanırken en fazla ses çıkaran köşedir. Bu nedenle rahatsız etmeyecek bir bölüme yerleştirilmelidir. Gürültüyü önlemesi açısından yere bir halı serilmelidir. Blk köşesi çcukların rahatça ynayabilmesi için geniş bir alana yerleştirilmelidir. Öğretmen blk köşesine blkları ne kadar çeşitli ve bl kyarsa çcukları bu köşeye çekmede kadar başarılı lur. Çcuklar bu köşede blklardan inşaat yunları ynayabilecekleri için uyarıcı labilecek yardımcı materyallere de (kasklar, inşaat başlıkları, tekerlekler, çemberler, tulumlar, tahtadan yapılmış hayvan ve taşıtlarla ilgili yuncaklar gibi) amaçlara kazanımlara ve verilecek tema knularıyla bağlantılı larak yer verilebilir. Blk köşesinde ayrıca, byut larak daha küçük ve sert ahşaptan yapılmış değişik gemetrik şekiller ve birbirini tamamlayıcı parçalardan luşan blklar bulunmalıdır. Çcukların bu blklarla yaratıcı ürünler luşturabilmeleri için parça sayısının fazla lmasına özen gösterilmelidir. Resim 1.9: Plastik blklar Blk köşesinde ynayan çcukları gözlemeli, " ne yapıyrsun " nasıl yapabilirsin" gibi srularla nları düşünmeye ve planlama yapmaya yöneltmelidir. Böylece çcuğun çeşitli çözüm yllarını düşünmesini ve yaratıcılığının hayal gücünün harekete geçmesini sağlamalıdır. Öğretmenin blk köşesinde durmaması çcuğun bu köşeye ilgisinin azalmasına neden labilir. Bu nedenle öğretmen bu köşedeki çcuklara srular srarak düşündürücü uyarılarda bulunarak nları heveslendirme yluna gitmelidir. Blkların tplanarak yerlerine kyulması sürecine öğretmen de katılmalı böylece çcuklara tertip ve düzen alışkanlığı kazandırmalıdır. Blkların hep aynı yerlere knması çcuklarda genişlik sayı gibi matematiksel kavramlarının gelişmesi açısından önemlidir. 13

18 Zaman zaman çcukların yaptıkları ürünler bu köşede sergilenerek çcukların güven duygularının arttırılması ve bu köşeye ilgilerinin çekilmesi açısından önemlidir. Resimli Kitap Köşesi İnsanların en iyi dstu lan kitaplar henüz kuma yazma bilmeyen çcuklar için de iyi bir arkadaştır. Okuyamasalar bile sayfalarını karıştırmak resimlerine bakmak, çcuklar için büyük bir zevktir. Çcukları kitaba alıştırmak ve sevdirmek için kul öncesi eğitim kurumlarında kitap köşesi bulunmalıdır. Resim 1.10: Resimli kitap köşesi Yetişkinleri örnek alan, nların davranışları ile özdeşim yapan çcuklar zamanla kitaplardaki kahramanlarla özdeşim yapmaya, nların davranışlarını örnek almaya başlar. Hikâye kahramanlarının yaşadıkları laylara sevinir veya üzülürler. Bu nedenle yetişkinlikte kazandırmak istedikleri davranışları hikâyedeki kahramanlar çcuklara daha klay verebilirler. İyi nitelikler taşıyan kitaplar, çcuğa iyi davranışları yansıtarak çcuğa sanat zevki aşılar. Okuma ilgi ve isteği uyandırır. Kitapların çcuklara sağladığı yararlar; Okuma alışkanlığı kazandırır. Hayal gücünü zenginleştirir. Dil gelişimine yardımcı lur. Eğlendirir. Kitap sevgisi aşılar. Olumlu davranışlar kazandırır. Kitapların bu yararları sağlayabilmesi için birtakım özelliklere sahip lması gerekir. Kitapların resimleri büyük, canlı renklerde ve kunacak layı açıklayıcı nitelikte lmalıdır. Seçilecek kitabın hazırlanmasında kullanılacak kâğıt kaliteli lmalı, klayca yırtılmamalıdır. Gözü yrmaması için mat lmalıdır. Kitap köşesinde kullanılacak kitapların seçiminde knuların da önemi büyüktür. Knular çcuğa lumlu mesajlar verecek nitelikte lmalı, lağanüstü yaratıkların yer aldığı çcuğu krkutacak nitelikli kitaplar tercih edilmemelidir. Yine knular çk karmaşık lmamalı kullanılan dil akıcı ve çcuğun anlayabileceği şekilde ve sade lmalıdır. 14

19 Kitap köşesi anakulunun en sessiz ve aydınlık yerinde düzenlenmelidir Burada kitapların knulabileceği, çcukların byuna uygun raflar bulunmalıdır. Kitaplar bu raflara kapakları öne gelecek şekilde çeşitli byutlarda yerleştirilmelidir. Zaman zaman bu köşelerdeki kitaplar değiştirilmelidir. Rafların bir bölümüne günlük prgramı destekleyecek kitaplar, diğer bölümlerine de eskimiş dergiler, mecmualar, gazeteler yerleştirilebilir. Çcuklar bunların sayfalarını inceleyerek resimlerini keserek kendilerine ait bir kitap hazırlayabilirler. Çcukların bu köşede rahatça turup kitaplara bakabilmesi için masa ve sandalye bulundurulmalıdır. Bu köşedeki masa ve sandalyeler diğerlerinden farklı biçimde ve renkte düşünülmelidir. Yere halı ve minder knarak çcukların yerde de kitaplara bakabilmesi sağlanmalıdır. Öğretmen bu köşede kitaplara bakan çcuklara kitapların zarar görmemesi için gereken uyarıları yapmalı, bazen nlarla beraber kitaplara bakarak çcuklarla beraber bu zevkli dakikaları paylaşmalıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarında kitap köşesinin luşturulması, çcukların kitap sevgisi kazanması açısından önem taşımaktadır. Kitap köşesindeki kitaplar çcukların kuma ilgilerini geliştirmelerinde de etkilidir. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren ilgiyi kitaplara yönlendirebilmek için bir kitap köşesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu köşede çcuklar ilgi duydukları kitapların resimlerine bakarak hikâyeler luşturabilir, birbirlerine hikâyeler anlatabilirler. Bu da nların hayal güçlerini geliştirir yaratıcılıklarını ve dil gelişimlerini destekler. Kitaplar yaşlara göre gerek iç yapı, gerekse dış yapı özellikleri yönünden değişiklikler göstermektedir. Kitap köşesine knulacak kitaplar bl resimli lmalıdır. Resimleme, kitabın içeriğini açıklayıcı nitelikte lmalı, kullanılan çizgiler ve renkler yuvarlak, yumuşak, gözü yrmayacak ve resim bütünlüğünü sağlayan şekilde uyumlu lmalıdır. Resimlerde gereksiz ayrıntılara yer verilmemiş lmasına dikkat edilmelidir. Çünkü bunlar çcuğun ilgisini knudan uzaklaştırabilir. Kitap köşesi için seçilecek kitapların dış yapı özelliklerinde; kâğıdın kalitesine, sayfaların kartndan yapılmış lmasına veya sayfalarda kalın kâğıdın kullanılmasına, pürüzsüz ve gözü yrmayan mat kâğıt hamuru kullanılmasına dikkat edilmelidir. Kapağın kalın lması, ciltlemenin kaliteli yapılması kitabın dayanıklılığı açısından önemlidir. Fen ve Matematik Köşesi Çcukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. 15

20 Resim 1.11: Çcuklar fen ve matematik köşesinde keşfetmeyi öğrenir Fen ve Matematik etkinlikleri: Deneyler, Araçları tanıma ve kullanma, Keşifler icatlar, Mutfak çalışmaları, Dğa gezileri ve yürüyüşleri, piknikler, kamplar, Kleksiynlar, İlgili bilim alanlarındaki kaynak kişileri knuk larak çağırma, Başvuru kitaplarını, diğer kitapları ve dergileri inceleme, Ftğraf çekme, ftğraf inceleme, Belgesel izleme vb. çalışmalardan luşmaktadır. Ayrıca fen ve matematik etkinlikleri sırasında çcukları dğaya çıkarıp nlara dğayı ve dğadaki canlı ve cansız varlıkları tanıtmaya, sevdirmeye ve krumaya yönelik bilgi ve becerilerle dnatmanın önemli lduğu da unutulmamalıdır. Bireyin çevresi ile etkileşime geçtiği andan itibaren fenle ilişkisi başlar. Fen öğrenimi ailede başlar, kul yaşamında devam eder. Okul öncesi eğitim, çcukların fen ve matematiğe karşı ilgi ve tutumlarının gelişmesinde önemli yer tutar. Bu dönem çcuğu hareketli ve sürekli bir yun dünyası içindedir. İlgi duyduğu şeyleri yun ylu ile öğrenmekten büyük haz duyar. Bu nedenle kul öncesi eğitim kurumlarında fen ve matematik etkinlikleri yapılırken yunlardan yararlanılmalıdır. Fen ve matematik köşesinde yapılan çalışmaların çcuklara sağladığı yararlar: Yaşadığı çevreyi tanıma, deneyerek ve yaşayarak öğrenme imkânı sağlar. Çcukların özgüvenleri gelişir. Gözlem ve deney yeteneklerini geliştirir. Prblem çözme becerisini geliştirir. Araştırmaya yönlendirir, merak duygusunu artırır. 16

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ ANKARA,2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Oyunun, çocuğun gelişimi üzerindeki

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler

Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler DİL GELİŞİMİ-2 Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler O Çocukların dil gelişimlerinin desteklenmesi onların dil kazanımlarını hızlandırmak, çeşitlendirmek ve akıcı olmalarını sağlamak açısından önemli olmaktadır.

Detaylı

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi SOSYAL GELİŞİM-2 Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow, sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğuyla ilgili derin araştırmalar yapmış ve sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinmelerden

Detaylı

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel:

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel: 1 ++ Büyük Pstane Cad. N:43 45 Kat:4 Bahçekapı 34420 İstanbul, Tel: 0 212 514 90 40 44 2 Öğretmene Ntlar: Önerilen ders planı, depremin bire bir yaşanmadığı yerlerde yaşayan öğrenciler ile uygulanmak üzere

Detaylı

YÜZ YÜZE 2016 ISTANBUL 2016

YÜZ YÜZE 2016 ISTANBUL 2016 YÜZ YÜZE 2016 ISTANBUL 2016 İyi Öğretmenin Önemi Çocukta etki bırakır (doğrudan veya dolaylı) Eğitime yakınlaştırır veya uzaklaştırır Rol modeldir Hayat felsefesini aşılayabilir Karakter oluşumunda etki

Detaylı

Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI

Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI Tanım Kostüm, insanların rahatlamalarını sağlamak, eğlendirmek, canlandıracağı karaktere bürünmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve daha çok gösterilerde

Detaylı

EĞİTİCİ OYUNCAKLAR. 2. Oyuncak sade, ayrıntıları az, sivri köşeleri yuvarlatılmış, kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır.

EĞİTİCİ OYUNCAKLAR. 2. Oyuncak sade, ayrıntıları az, sivri köşeleri yuvarlatılmış, kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır. EĞİTİCİ YUNCAKLAR yunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır. yuncakların

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

HANGİ OYUNCAK ÇOCUKTA HANGİ ÖZELLİĞİ GELİŞTİRİYOR

HANGİ OYUNCAK ÇOCUKTA HANGİ ÖZELLİĞİ GELİŞTİRİYOR Oyun Nedir? Oyun çocuğun hiç kimseden öğrenemeyeceği konuları, kendi deneyimleriyle öğrenmesi yöntemidir. Çocuklar için oyun sonucu düşünülmeden, zevk almak, eğlenmek amacıyla girişilen bir etkinliktir.

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Okula gelişlerde, etkinlik aralarında ve eve dönmeden önce serbest zaman etkinliklerine yer verildi.. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32

ANİMASYON DERSİ ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 ANİMASYON DERSİ MODÜLLER SÜRE ANİMASYON ÇALIŞMALARI 40/32 YÜZ VE VÜCUT BOYAMA TEKNİKLERİ 40/32 ÇOCUK KOSTÜM VE AKSESUARLARI 40/32 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK/DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİMDE SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ 141EO0029

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİMDE SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ 141EO0029 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİMDE SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ 141EO0029 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI

ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU KASIM AYI BÜLTENİ 3 YAŞ SINIFI SINIF ETKİNLİKLERİ TÜRKÇE DİL Öğrencilerimiz kendilerini tanıtan oyuncaklar, giysiler, sevdiği eşyalarını anlatarak paylaşımlarda bulundular. Öğrenciler

Detaylı

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama ZORUNLU DERSLER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplumsal Uyum

Detaylı

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014 AYLIK REHBERLİK BÜLTENİ Çocuğumla Nasıl Oyun Oynayacağım? Oyun nedir? Oyun, çocukların dünyayı algılamalarını, hayal ile gerçek dünya arasında köprü kurmalarını

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Oyuncak piyasası her geçen gün büyümekte ve alternatif oyuncaklar her gün artmaktadır. Bu noktada çocuğun gelişimine, ihtiyacına ve yaşına

Oyuncak piyasası her geçen gün büyümekte ve alternatif oyuncaklar her gün artmaktadır. Bu noktada çocuğun gelişimine, ihtiyacına ve yaşına ÇOCUK VE OYUNCAK Oyun hayatın bir provasıdır... Oyuncaklar, zekayı ve duyuları uyaran, yaratıcılık ve hayal gücünü geliştiren, çocuğun bedensel, duygusal ve sosyal gelişimini destekleyen araç gereçlerdir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

PSİKOMOTOR GELİŞİM - 2

PSİKOMOTOR GELİŞİM - 2 PSİKOMOTOR GELİŞİM - 2 PSİKO-MOTOR GELİŞİMİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER HEDEFLENEN BECERİLER Kendi vücudunu ve yeteneklerini keşfedebilme Duygu ve düşüncelerini psikomotor hareketler yolu ile ifade

Detaylı

DRAMADA EĞİTİM ORTAMI

DRAMADA EĞİTİM ORTAMI DRAMA ÇALIŞMALARI 2 DRAMADA EĞİTİM ORTAMI O Fiziki Ortamın Tespiti O Drama çalışmalarının yapılacağı ortamda ses yalıtımının olması gereklidir. Dışarıdan gelecek gürültülerin dikkati dağıtmasını engelleyeceği

Detaylı

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlayan ve

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

12. maddesinde belirtilen belgeler ile yine. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (OÖEKY) EK-8

12. maddesinde belirtilen belgeler ile yine. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (OÖEKY) EK-8 1. Anasınıfına kaydedilecek çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği nin 12. maddesinde belirtilen belgeler ile yine Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (OÖEKY EK-8 de belirtilmiş olan

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 2016-2017 ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ Mustafa Kemal Atatürk ün Yaşamımızdaki Önemi Türk kültürü Bayrağımız Dünya çocukları İlkbahar

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler Oyun gemisi Eğitim Dizisi Her cilt 24 cm x 30 cm - 110 gr. 1. hamur Bu eğitim dizisinde okul öncesi dönem çocuklarının hem bilişsel gelişimlerini, hem de sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen zengin

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI KELEBEK GRUBU BÜLTENİ TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ Kule nedir? Kule resimlerini inceleme

Detaylı

ÖZEL BİLGE ATABEY KOLEJİ REHBERLİK SERVİSİ

ÖZEL BİLGE ATABEY KOLEJİ REHBERLİK SERVİSİ ÖZEL BİLGE ATABEY KOLEJİ REHBERLİK SERVİSİ Srumluluk becerisi nasıl kazandırılır? Çcuklara srumluluk duygusunu kazandırabilmek için, gelişim dönemleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi lmak en önemli

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

OYUN GECESİ: YEMEK PİŞİRME GÜNÜ

OYUN GECESİ: YEMEK PİŞİRME GÜNÜ Okan Kleji larak çcuklarımızın ssyal, bilişsel ve fiziksel larak geliştiklerini gözlemleme şansını yakaladığımız bir dönemi bitirmenin heyecanı içerisindeyiz. Rehberlik Birimi larak bir dönem byunca her

Detaylı

Oyun Nintendo tarafından yapıldı ve ilk olarak Nintendo DS için piyasaya sürüldü.

Oyun Nintendo tarafından yapıldı ve ilk olarak Nintendo DS için piyasaya sürüldü. Bölüm 1 Oyuna Giriş Bu bölümü lütfen seçtiğniz yuna giriş için kullanınız 1.1 Oyunun Adı Big Brain Academy (Wii ler için) 1.2 Oyunun yapımcıları ve yaratıcıları Başka hangi yunları yaptılar Diğer önemli

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

AKILLI GİYSİLER PROJESİ

AKILLI GİYSİLER PROJESİ AKILLI GİYSİLER PROJESİ Kullanıcı Kılavuzu Bu dkümanda Akıllı Giysiler uygulaması hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca, uygulamanın çalıştırılması ve uygulanması ile ilgili detaylı içeriğe de ulaşabilirsiniz.

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015 2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

VÜCUDUMUZ SAĞLIĞIMIZ

VÜCUDUMUZ SAĞLIĞIMIZ ARI-ÇİÇEK-TAVŞAN GRUPLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ BÜLTENİ VÜCUDUMUZ SAĞLIĞIMIZ Sınıfta kız,erkek çocuğuna ait pano hazırlama Vücudun bölümlerini resimlerle göstererek isimlerini söyleme İskelet üzerinde vücudun

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

TÜRKÇE ETKİNLİĞİ Tekerleme, bilmece, şiir, parmak oyunu, grup konuşması, çeşitli hikâye anlatma teknikleri ile hikâye anlatma, hikâye oluşturma, hikây

TÜRKÇE ETKİNLİĞİ Tekerleme, bilmece, şiir, parmak oyunu, grup konuşması, çeşitli hikâye anlatma teknikleri ile hikâye anlatma, hikâye oluşturma, hikây OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ARI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ

ARI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ARI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2013-2014 CANLILAR CANSIZLAR KÜLTÜRLER-ARKADAŞLIK HAFTASI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Canlıların özellikleri nelerdir? Söyleme Cansızların özellikleri nelerdir?

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ ANKARA EYLÜL 2007 2006 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı http://megep.meb.gov.tr Bu modül (ders notu); Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

AYLIK BÜLTEN - 2 SANAT TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ ANA SINIFI C. Aralık Katlama tekniğinde ''balık'' yaptık.

AYLIK BÜLTEN - 2 SANAT TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ ANA SINIFI C. Aralık Katlama tekniğinde ''balık'' yaptık. ANA SINIFI C AYLIK BÜLTEN - 2 SANAT Aralık 2016 Çocuklar ne ister afişini hazırladık ve çok mutlu olduk. Katlama tekniğinde ''balık'' yaptık. Atatürk çalışmamızı yuvarlama tekniğini kullanarak tamamladık.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GELİŞİM OYUNLARI SETİ

GELİŞİM OYUNLARI SETİ GELİŞİM OYUNLARI SETİ Fiyat : 139,00 TL Yaş Grubu : 4 7 yaş arası Uygulama : Bireysel İçindekiler : 4 kitap, 4 ahşap uygulama materyali, 1 öğretmen klavuzu, 1 aile broşürü Gelişim Oyunları Seti, WISC-R

Detaylı

HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERS İŞLEME YOL HARİTASI

HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERS İŞLEME YOL HARİTASI HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERS İŞLEME YOL HARİTASI. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler Dersin Adı : MÜZİK Dersin Kredisi : saat Öğretmenin Adı ve Soyadı :SEMA NUR TETİK Dersin İşleneceği Sınıf : 2.

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Okul öncesi öğrencilerimiz bu ay; sınıflarında bulunan dramatik oyun, müzik, blok, kitap, kukla, fen-doğa, eğitici oyuncak ve sanat merkezlerinde serbest oyunlar oynadılar. Bu oyunlar, öğrencilerimizin

Detaylı

Eğitim Uygulama Okulu Müzik Dersi Öğretim Programı MÜZİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Eğitim Uygulama Okulu Müzik Dersi Öğretim Programı MÜZİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Eğitim Uygulama Okulu Müzik Dersi Öğretim Programı MÜZİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Müzik, yetersizliği olan çocukların eğitimlerinde kullanılan ve tüm gelişim alanlarını da destekleyen bir disiplin

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ

OYUN ETKİNLİĞİ TÜRKÇE ETKİNLİĞİ OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri serbest zaman etkinliklerine yer verildi. Öğrenme merkezlerinde eğitici oyuncak, evcilik, blok, müzik, sanat, kitap,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU ŞUBAT AYI BÜLTENİ UĞUR BÖCEĞİ GRUBU İLGİ KÖŞELERİ Fen ve doğa köşesi Tatil panosu köşesi Değerler eğitimi köşesi 100. gün etkinlikleri köşesi Yapboz köşesi Sevgi köşesi Diş sağlığı

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı ÇOCUK VE OYUN Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Çocuk için çok ciddi bir uğraş olan oyun, aynı zamanda bir eğlence ve öğrenme kaynağıdır.

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU 2016-2017 EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KaLELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları Cumhuriyet

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA

EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ HAYDİ! HALİL İBRAHİM SOFRASINA 1-PROJENİN ADI: HAYDİ HALİL İBRAHİM SOFRASINA EZİNE ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2-PROJENİN ÖZETİ: 2013-2014 eğitim- öğretim yılında okulumuz da gerçekleştireceğimiz

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLER AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLER AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREYLER AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

küçük şeyler Eylül 2007

küçük şeyler Eylül 2007 KÜÇÜK ŞEYLER AKADEMİSİ; ÜSTÜN DÖKMEN YAŞAM BOYU GELİŞİM VE EĞİTİM AKADEMİSİNİN BİR MARKASIDIR. www.ustundanismanlik.com.tr www.küçükşeyler.com.tr www.kucukseyler.k12.com.tr ANKARA: Binsesin Sitesi 107.

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ARI GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ 2013 2014

ARI GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ 2013 2014 ARI GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ 2013 2014 SEVGİ GÜLEN DİŞLER SÜT Sevgi nedir? Sevgini nasıl gösterirsin? Birinin seni sevdiğini nasıl anlarsın? Kendimde en çok sevdiğim şeyler. Arı grubu neleri seviyor? Arkadaşına

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK : ANİMATÖR MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Konaklama tesislerinde, özel organizasyonlarda, kişilerin hoş, eğlenceli

Detaylı

ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA

ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA OYUN ETKİNLİĞİ PLANLAMA Erken çocukluk eğitimi kurumlarında, oyun saatinde doğru zamanlama yapabilmek,çocukların yaş, gelişim düzeyi ve ilgilerine göre en doğru oyun tipini, oyun

Detaylı

MART AYI AYLIK BÜLTEN

MART AYI AYLIK BÜLTEN MART AYI AYLIK BÜLTEN ÖĞRENME TAKVİMİ SORUMLULUKLARIMIZ 01.03.2017 02.03.2017 03.03.2017 06.03.2017 *Yeşilay haftası ile ilgili sohbet *Türkçe dil etkinliğinde Yeşilay adlı şiir öğretilir. *Kurallı oyunlar

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Anneler Günü Gösterimizi ailelerimize sunduk. *Gösteri sonrasında harika çocuklar Partisi

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 3,4 (3-15 Ekim 2016) 2 saat UZUN HECE - KISA HECE EYLÜL- EKİM 1,2, (19-30 Eylül 2016) 2 saat İSTİKLAL MARŞI MIZA SAYGI A.6. İstiklal Marşı nı anlamına uygun dinler. A.6. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)serbest

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı