ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ 141EO0022 Ankara, 2011

2 Bu mdül, mesleki ve teknik eğitim kul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Prgramlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik larak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz larak verilmiştir. PARA İLE SATILMAZ. 1

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ Serbest Zaman Etkinliklerinin Tanımı ve Önemi Serbest Zaman Etkinliklerinin Çcuğa Olan Etkileri İlgi Köşelerinin Çcuğa Olan Etkileri Sanat Etkinliklerinin Çcuğa Olan Etkileri Serbest Zaman Etkinliklerinin Çeşitleri İlgi Köşeleri Sanat Etkinlikleri Sanat Çalışmaları...29 UYGULAMA FAALİYETİ...56 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...58 ÖĞRENME FAALİYETİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNİ HAZIRLAMA Serbest Zaman Etkinliklerinin Planlanıp Uygulanmasında ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Nktalar Sanat Etkinliklerinin Planlanıp Uygulanmasında ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Nktalar İlgi Köşelerinin Planlanıp Uygulanmasında ve Değerlendirilmesinde Dikkat Edilecek Nktalar Serbest Zaman Etkinliklerinin Özelliklerine Uygun Araç-Gereç Hazırlama Serbest Zaman Etkinlikleri Hazırlama Sanat Etkinlikleri İlgi Köşeleri...66 UYGULAMA FAALİYETİ...68 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...71 MODÜL DEĞERLENDİRME...72 CEVAP ANAHTARLARI...77 KAYNAKÇA...79 i

4 AÇIKLAMALAR MODÜLÜN KODU ALAN DAL/MESLEK AÇIKLAMALAR 141EO0022 Çcuk gelişimi ve eğitimi Erken çcuklukta öğretmen yardımcılığı MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE 40/24 Serbest zaman etkinlikleri Erken çcuklukta serbest zaman etkinliklerine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik öğrenme materyalidir. ÖNKOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu mdülün ön kşulu yktur. Serbest zaman etkinliklerini hazırlamak Genel Amaç: Bu mdül ile uygun rtam sağlandığında serbest zaman etkinliklerini hazırlayabileceksiniz. Amaçlar: 1. Uygun rtam sağlandığında serbest zaman etkinliklerini seçebileceksiniz. 2. Uygun rtam sağlandığında serbest zaman etkinliklerini hazırlayabilecek/uygulayabileceksiniz. Ortam: Sınıf, erken çcukluk eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, rehberlik araştırma merkezleri, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eğitim daları. Dnanım: Kaynak kitaplar, bilgisayar, prjeksiyn, ftğraflar, afiş, brşür, dergiler, uyarıcı pan tepegöz, asetat, ftğraflar, cd, vcd, bilgisayar dnanımları, vcd, DVD, televizyn, prjeksiyn. leglar, yapbzlar, çeşitli kavram geliştirici eğitici yuncaklar, eğitici kitaplar, zeka geliştiren yunlar. Mdülde yer alan her bir öğrenme faaliyetinden snra, verilen ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi değerlendirebileceksiniz. Öğretmen tarafından mdül snunda kazandığınız bilgi ve becerileri değerlendirmek amacıyla çeşitli ölçme araçları uygulanacaktır. ii

5 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci; Serbest zaman etkinlikleri; kul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen rehberliğinde, çcukların küçük gruplar halinde kendi ilgi ve ihtiyaçları dğrultusunda ilgilendikleri etkinliklerdir. İlgi köşeleri ve sanat çalışmalarından luşmaktadır. Bu iki temel etkinlik bir arada ve dengeli biçimde yürütüldüğü zaman eğitim başarılı lur. Çcuklar serbest zaman etkinlikleri sırasında kendi isteklerine ve ilgilerine göre çğu zaman da kendi seçtikleri arkadaşlarıyla bir etkinliğe yöneldikleri zaman yetişkin baskısı hissetmeden, rahat ve özgür bir rtamda daha yaratıcı lurlar, denemelere girişirler ve buluşlarını serbestçe rtaya kyabilirler. Okulöncesi eğitimin çcuğun ssyal, zihinsel, duygusal, dil ve fiziksel gelişim alanlarına sağlayacağı kazanımlar, öğrenme ve öğretme rtamının kalitesiyle dğrudan ilişkilidir. Öğrenmeyi klaylaştırmak için öğrenme rtamının, çcukların ihtiyaçları dğrultusunda düzenlenmesi gerekir. Bu mdülde; erken çcukluk eğitim kurumlarında serbest zaman etkinliklerini planlama, eğitim rtamını düzenleme, etkinliklere çcukları yönlendirirken dikkat edilecek nktaları kavrayacaksınız. Ayrıca bu etkinliği hazırlayabilecek ve çcuklara uygulayabilme becerisi elde edeceksiniz. Serbest zaman etkinlikleri ile ilgili verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde, siz de yaratıcılığınızı kullanarak, hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için yeni bilgi ve beceriler kazanacaksınız. 1

6 2

7 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler dğrultusunda uygun rtam sağlandığında serbest zaman etkinliklerini seçebileceksiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyette öncelikle yapmanız gereken araştırmalar şunlardır: Çeşitli rtamlarda serbest zaman etkinliklerini gözleyiniz. Serbest zaman etkinliklerini inceleyiniz. Serbest zaman etkinliklerinin çeşitlerini araştırınız. 1. SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ BUGÜNÜN ÇOCUKLARINI YETİŞTİRİNİZ. ONLARI YURDA, ULUSA YARARLI İNSANLAR YAPINIZ. BUNU SİZDEN İSTİYOR VE DİLİYORUM. K. ATATÜRK BİLİM, BİR NESNEYİ BİLMEK, ONU KULLANMAK VE ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLMEKTİR. Jean PİAGET Serbest zaman etkinlikleri, prgramın ilk etkinlikleridir. Bu etkinliklerin çcukları diğer etkinliklere ve güne hazırlama özelliği vardır. Ancak her güne serbest etkinlikle başlama mecburiyeti yktur. Öğretmen isterse çcukların ilgisini çekmek ya da günkü etkinliklere çcuğu hazırlamak amacıyla serbest zaman etkinlikleri yerine farklı bir etkinlikle de güne başlayabilir. Öğretmen, serbest zaman etkinliklerinde çcukların bireysel ihtiyaçlarına ve ilgilerine yönelik larak çk sayıda seçeneği aynı anda sunmalıdır. Bu etkinliklerdeki serbestlik çcukların etkinlik seçmedeki özgürlükleridir. Bu etkinliğe ayrılan süre içinde tek başlarına ya da grup halinde istedikleri etkinlikte bulunabilirler. Planda belirlenen amaçlar dğrultusunda gerekli araç gereç öğretmen tarafından hazırlanır. Ancak çcuklar istedikleri araç gereci seçmede özgürdürler. İyi planlanmış bir serbest zaman etkinliği çcukların amaçlanan kazanımlara ulaşmaların da sayısız yarar sağlar. Serbest zaman etkinlikleri, ilgi köşelerinde yun ve sanat etkinliklerinden luşmaktadır. 3

8 Okulöncesi eğitim kurumlarında ilgi köşeleri; Evcilik, Fen ve matematik, Sanat, Resimli kitap, Blk, Müzik, Kukla, Eğitici yuncak, Geçici ilgi köşelerini içermektedir. Serbest zaman içinde sanat etkinlikleri de yapılabilir. Bu etkinlikler: Yğurma maddeleri, Kağıt çalışmaları, Bya çalışmaları, Klaj gibi çalışmalardan luşur. Resim 1.1:Serbest zaman etkinlikleri Serbest zaman diliminde çcuklar yetişkin yönlendirmesi lmadan kendi ilgileri dğrultusunda ynayacakları köşeleri ve yun arkadaşlarını seçerler. Köşelerde yun larak da isimlendirilen serbest zaman etkinlikleri çcuk yunlarından yarı yapılandırılmış yun kategrisi için değerlendirilmektedir Serbest Zaman Etkinliklerinin Tanımı ve Önemi Serbest zaman etkinlikleri, prgramın ilk etkinliğidir. İlgi köşelerinde yun ve sanat etkinliklerinden luşmaktadır. Çcukları diğer etkinliklere ve güne hazırlama özelliği taşıdığı için mümkün lduğunca prgramdaki yeri değiştirilmemelidir. Bu etkinliklere prgramda ayrılan süre yaş gruplarına göre belirlenmelidir. Yine de çk katı davranmamalı, çcukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre süre ayarlanmalıdır. 4

9 Eğitimci günlük eğitim prgramında seçtiği amaçlar ve kazanımlar ile araç edindiği temayı göz önüne alarak, çcuğun kazanımlarını rtaya çıkaracak şekilde, rtamın nasıl hazırlanacağını, uyarıcıların hangi düzenlemelerle sunulacağını, hangi araçların kullanılacağını belirlemelidir. Buna göre çcuklar serbest zamanda ilgi ve ihtiyaçlarına göre istedikleri etkinliklere öğretmen müdahalesi lmadan kendi tercihini yaparak yönelmelidir. Resim 1.2: Serbest zaman etkinlikleri çcuğun yaratıcılı Serbest zaman etkinlikleri çcuğun yaratıcılığını geliştirme, kendisini ifade etmesini sağlama, yardımlaşma, paylaşma, iş birliği, başladığı işi bitirme knusunda kararlı lma, srumluluk alma ve aldığı srumluluğu yerine getirme, prblem çözme, laylar arasında neden-snuç ilişkisi kurma ve kas becerilerini geliştirme açısından önemlidir. Serbest zaman etkinliklerinde, seçeneklerin çeşitli lması çcukların ilgilerine göre karar vermelerini klaylaştırır. Bu etkinliklere serbest zaman etkinlikleri denilmesi çcukların tamamen serbest bırakılması anlamına gelmemelidir. Eğitimci, çcuklar ihtiyaç duyduklarında nlara rehberlik etmelidir. Ancak bu rehberlik, uyarıcı rtamı düzenleyici ve çcukların kendi istekleri dğrultusunda karar verme becerilerini geliştirici nitelikte lmalıdır. Çcukların çalışmalarına rehberlik, kesinlikle müdahale anlamı taşımamalıdır. Öğretmen, çcukların etkinlikler sırasında araç gereçleri nasıl kullanacaklarını göstermelidir. Örneğin, makası tutma ve kullanma, bya fırçalarını kullanma vb. Öğretmenin sadece bu araçları kullanım knusunda yardımcı larak, çcukları çalışmalarında serbest bırakması, nların bağımsız çalışma alışkanlığını kazanmaları açısından önemlidir. Bağımsız çalışma alışkanlığını kazanan çcukların kendilerine güven duyguları güçlenir. Böylece çcukların çalışmalarını bitirme knusunda kararlı davranışlar sergiledikleri gözlenir. Buna karşın öğretmenin müdahale anlamı taşıyan yönergeleri dğrultusunda çalışan çcuklar yaratıcılıklarını rtaya kyamayacakları gibi öğretmen yanlarından ayrıldığında çalışmayı yarım bırakabilirler. Çünkü kendi kararlarını kendi başlarına vermede zrlanabilirler. 5

10 Serbest zaman etkinlikleri süresince çcukların birden fazla çalışmaya katılmaları desteklenmelidir. Etkinlik süresince başarısızlık endişesi nedeniyle daima aynı çalışmaya katılan ve bu çalışmada çğu zaman kararlı lan çcuklara diğer çalışmalar tanıtılmalı ve düzeyine uygun en basit çalışmalardan başlayarak, daha ileri çalışmalara geçilmelidir. Bunun snucunda öğretmen, çcukların başarabildiklerinden başaramadıklarına dğru bir yl izleyerek nları cesaretlendirmelidir. Serbest zaman etkinliklerinin snunda çcukların rtaya çıkardıkları ürünler, çcuğun adı syadı, tarih ve gerekiyrsa çalışmayla ilgili küçük açıklamalar nt edilerek sergilenmeli, daha snra bu çalışmalar çcuklarla birlikte değerlendirilmelidir. Öğretmen çcukların çalışmalarına değer vermeli ve bu çalışmaları dsyalayarak uygun bir yerde saklamalıdır. Çcukların gelişim raprlarının yazılmasında, diğer etkinliklerde lduğu gibi serbest zaman etkinlikleri sırasındaki gözlemleri de öğretmen açısından önemli bir yer tutmaktadır. Eğitimci günlük eğitim prgramında ilgi köşelerinde yun ve sanat etkinliklerine aynı anda yer vermelidir. Resim 1.3:Serbest zamanda ilgi köşelerinde yun 1.2. Serbest Zaman Etkinliklerinin Çcuğa Olan Etkileri İlgi Köşelerinin Çcuğa Olan Etkileri Resim 1.4: İlgi köşesi yunu 6

11 Okul öncesi dönemde çcuklara amaçların kazandırılabilmesi için uyarıcı rtamın, nların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi gereklidir. Uyarıcı rtamın düzenlenmesindeki özellikler, çcukların gelişimleri, yeni ve özgün ürünler, yeni davranışlar rtaya kyabilmeleri ve özellikle yaratıcılığa yöneltilmeleri açısından önemlidir. İlgi köşelerinde ynadıkları yunlar sırasında çcuklar iç dünyalarında yaşadıkları mutluluklarını öfkelerini, kızgınlıklarını, krkularını duygularını ve hayallerini yansıtarak kendilerini ifade ederler. Çevresindeki kişilerle özdeşim kurarak nları taklit ederler. Çcuklar ayrıca ilgi köşelerindeki yunları aracılığıyla arkadaşlarıyla etkileşime girerek paylaşma, yardımlaşma, iş birliği gibi ssyal davranışları kazanırlar. İlgi köşelerindeki araç gereçleri kullanarak çcuklar, deneme yanılmalar yaparlar, bjeleri incelemeyi ve araştırmayı öğrenirler. Böylece laylar arasında neden-snuç ilişkileri kurma ve prblem çözme becerileri gelişir. Çcukların ilgi köşelerinde katıldıkları etkinlikler kas becerilerinin gelişimini de destekler. Çcukların birbirleriyle etkileşimi snucu dil becerileri gelişir, başkalarını anlama ve kendilerini başkalarına anlatma yetenekleri artar. Bütün bunlardan da görüldüğü gibi ilgi köşeleri çcuğun gelişiminde önemli bir yer tutar. Okulöncesi dönemde çcuklara amaçların kazandırılabilmesi için uyarıcı rtamın, nların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi gereklidir. Uyarıcı rtamın düzenlenmesindeki özellikler, çcukların gelişimleri, yeni ve özgün ürünler, yeni davranışlar rtaya kyabilmeleri ve özellikle yaratıcılığa yöneltilmeleri açısından önemlidir. İlgi köşelerinde ynadıkları yunlar sırasında çcuklar iç dünyalarında yaşadıkları mutluluklarını öfkelerini, kızgınlıklarını, krkularını duygularını ve hayallerini yansıtarak kendilerini ifade ederler. Çevresindeki kişilerle özdeşim kurarak nları taklit ederler Sanat Etkinliklerinin Çcuğa Olan Etkileri Resim 1.5: Sanat çalışması 7

12 Sanat etkinlikleri, temelde yaratıcılığı ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir. Bu çalışmalarda önemli lan nkta elde edilen snuç değil kullanılan yöntemlerdir. Bu nedenle çcuklara yeterli zaman, rahat çalışabilecekleri genişlikte bir yer, yaş, gelişim düzeyi ve bireysel ayrıcalıklarına uygun araç gereçler verilmeli, böylece yaratıcılığını daha iyi rtaya kyması sağlanmalıdır. İyi planlanmış sanat çalışmalarıyla çcukların değişik malzemelerle karşılaşması çcukların psikmtr, bilişsel, duygusal ve ssyal gelişimleri desteklenir. Çcuk açısından sanat çalışmaları bir nesnenin aynen kpya edilebilmesi anlamını taşımamalıdır. Çcuğun duygu ve düşüncelerini algılamasını, prblemlerini, krkularını, kaygılarını, kızgınlıklarını, üzüntülerini, mutluluklarını, hayallerini, merak ettiklerini yansıtmalıdır. Okul öncesi dönemde verilen sanat eğitimi çcukların zevk alarak katılacakları etkinlikler aracılığıyla kendisini etkileyen bje ve laylara karşı lumlu tutum ve tavır geliştirmelerini, sanat çalışmalarına ilgiyi artırmayı, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeyi geliştirici, hayal gücünü ve yaratıcılığını destekleyici nitelikte lmalıdır. Sanat etkinlikleri sırasında çcukların çalışmalarına müdahale edilmesi (örnek verme, çizgilerini düzeltme, aynen taklit etmesini isteme, baskı yapma gibi) nların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini, bağımsızlık duygularının gelişimini engeller. Böylece yetişkine bağımlılıkları artar ve kendilerini serbestçe ifade edebilme istekleri engellenmiş lur. Öğretmen, çcukları yaratıcı çalışmalara teşvik etmek için gerekli çevresel düzenlemeleri yapmalı ve bu dğrultuda prgramlar hazırlayarak çcukların sanat çalışmalarına zevk alarak katılmalarına lanak sağlamalıdır. Böylece çcukların; Çevrelerine karşı duyarlı lmalarına, Hayal güçlerini kullanabilmelerine, Yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine, Yeni durumlara daha klay uyum sağlayabilmelerine, Hşlandıkları ve hşlanmadıkları durumları fark edebilmelerine, Kendilerini ifade edebilmeyi öğrenmelerine, Esnek bir kişilik geliştirmelerine, Bağımsızlıklarını geliştirerek, kendilerine lan güvenlerini artırmalarına yardımcı lunacaktır. Öğretmen, serbest zaman etkinlikleri sırasında çcukların sanat çalışmalarına yetişkinlerin ölçülerine göre değil, her çcuğun yaş, ilgi ve gelişim düzeyine göre değer vermelidir. Çcuklar birbiriyle kesinlikle kıyaslanmamalıdır. 8

13 1.3. Serbest Zaman Etkinliklerinin Çeşitleri Serbest zaman etkinlikleri ilgi köşelerinde yun ve sanat etkinliklerinden luşmaktadır İlgi Köşeleri Okul öncesi eğitim kurumlarında çcukların tüm gelişimlerine yardımcı lan ilgi köşeleri ancak dğru larak seçilen araç gereçlerin uygun bir şekilde yerleştirilmesi ile amaçlarına ulaşır. İyi planlanmamış yetersiz araç gereçlerle rastgele düzenlenmiş köşeler çcukların gelişimine yardımcı ve destek lmakta yetersiz kalır. Okul öncesi eğitim kurumlarında ilgi köşeleri; evcilik, fen ve matematik, sanat, resimli kitap, blk, müzik, kukla, eğitici yuncak köşeleri ile amaçlar ve kazanımlar dğrultusunda düzenlenen geçici ilgi köşelerini içermektedir. Eğitimci ilgi köşelerinin hepsini aynı anda düzenlemelidir. Ancak sınıfın küçük lması ve çcuk sayısının mekâna göre fazla lması durumunda, ilgi köşelerine dönüşümlü larak yer verebilir. Öğretmen hangi ilgi köşesine ne zaman yer vereceğine, çcuğa kazandırmak istediği kazanımlara ve araç larak seçtiği knuları dikkate alarak karar verebilir. Bununla birlikte öğretmen çcukların ilgilerini artırabilmek için zaman zaman ilgi köşelerinin yerlerini değiştirebilir. Köşelerdeki araç gereçleri gözden geçirerek, gerektiğinde yenilerini ilave edebilir. Uzun süre köşede bulunan araçları kaldırıp yerine yenilerini kyabilir veya sınıflar arasında araç gereç değişimi yapılabilir Sanat Etkinlikleri Yğurma maddeleriyle çalışma, Bya çalışmaları, Kağıt çalışmaları, Klaj çalışmaları larak ifade edilmektedir. Resim 1.6: Sanat çalışması 9

14 Sanat etkinlikleri birkaç çcuğun bir arada çalıştığı prje çalışmalarına dönüştürülerek de yapılabilir Her sanat etkinliği, ayrı ayrı prje çalışmasına dönüştürülerek planlanabileceği gibi sanat etkinliklerinin tamamı bir prjeye dönük larak da planlanabilir İlgi Köşelerinde Oyun Okul öncesi eğitimde ilgi köşeleri önemli bir yer tutmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında bulunabilecek ilgi köşeleri; Atatürk köşesi, evcilik, fen ve matematik, sanat, resimli kitap, blk, müzik, kukla, eğitici yuncak köşeleri ile amaçlar ve kazanımlar dğrultusunda düzenlenen geçici ilgi köşelerini içermektedir. Atatürk Köşesi Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre düzenlenmeli, çcuklarla birlikte güncelleştirilmelidir. Evcilik Köşesi Evcilik köşesi kul öncesi eğitim kurumlarında mutlaka bulunması gereken köşelerden biridir. Resim 1.7: Çcuklar evcilik köşesinde ynamaktan büyük zevk alırlar Çünkü çcuklar bu köşelerde ynamaktan büyük zevk alırlar. Aldıkları çeşitli rllerle hayal güçlerini de kullanarak değişik yunlar ynarlar. Bazen anne, baba, çcuk dktr, hemşire, öğretmen, pstacı gibi çeşitli kimliklerle gelecekte üstlenecekleri rllere hazırlanırlar. Çcuk bu köşede kendi kendine ya da arkadaşları ile ynarken hayal gücünü geliştirir. Paylaşmayı, yardımlaşmayı ve kurallara uyma gibi pek çk ssyal davranışı kazanır. Evcilik köşesinde çcuk arkadaşları ile bir yunu paylaşırken nlarla iletişim kurar. Kelime hazinesini zenginleştirir. Hayal güçlerini de yuna katarak yaratıcılıklarını geliştirirler. Bu köşelerde ynanan yunlar bazen öğretmene çcuk hakkında hiçbir zaman elde edemeyeceği bilgileri de verebilir. Tek başına ya da grupla ynanan yunlarda çcuk bazen duygusal prblemlerini, sıkıntılarını kendini ifade ederek duygusal rahatlama sağlar. Bu nedenle öğretmenin iyi bir gözlemci lması gerekmektedir. 10

15 Evcilik köşesinin çcuklara sağladığı yararlar şöyle sıralanabilir: Dil gelişimine yardımcı lur. Paylaşmayı yardımlaşmayı ve başkalarının hakkına saygılı lmayı öğrenir. Gelecekte üstlenecekleri rlleri tanır. Aldığı görevi yerine getirmeyi öğrenir srumluluk duygusu gelişir. Cinsel kimliğini kazanır. Tplum kurallarını öğrenir. Duygusal yönden rahatlar. Ssyal gelişmesini sağlar. Yaratıcılığı gelişir. Hayal gücü gelişir. Çcuk için bu kadar önemli gelişimine bu kadar katkılı bir köşenin amacına ulaşabilmesi, hazırlanacak köşe ile dğru rantılıdır. Bu nedenle evcilik köşesi gerekli materyallerle dnatılmalıdır. Köşede yer alacak materyaller gerçek yaşamdakilerin küçük mdelleri lmalıdır. Çcuklar için ayırdığımız evcilik köşesinin içinde turma grupları, yemek dası mutfak, yatak dası gibi bölümler yer alır. Oturma bölümünde çcuklara göre yapılmış divan, sedir ya da kltuklar yer alır. Üzerine canlı renklerde desenli çcukların sevebileceği kumaşlar geçirilebilir. Oturma grupları cam kenarlarında yer alabilir. Eğer cam kenarlarında lamıyrsa duvara küçük bir perde dikilip asılarak pencere havası verilebilir. Hazırlanan turma grubunun yanına minderler knulabilir. Minderlerin kaplanacağı kumuş da yıkanabilir, dayanıklı ve canlı renklerde lmalıdır seçilen kumaşların birbirine uyumlu lmasına dikkat edilmesi gerekir. Evcilik köşesinde bulunabilecek eşyalardan masa ve sandalyeler çcuklara uygun büyüklükte lmalıdır. Köşe içerisinde çcukların çarpmadan rahatça dlaşabilecekleri bir yere yerleştirilmelidir. Daha sevimli görülmesi açısından üzerine bir örtü ve vaz knulabilir. Bu köşede yer alan araç ve gereçler arasında mutfak eşyaları da önemli bir yer tutar. Çcukların rahatça ynayabileceği küçük tabaklar tencereler, kaşıklar, çatallar, bıçaklar, çaykahve takımları bardaklar, fırın, buzdlabı gibi pek çk yuncak bu bölümde yer alır. Bu tür yuncakların kesici lmamasına dikkat edilmelidir. Evcilik köşesinde yer alabilecek yuncaklar arasında ütüler, bebekler, çantalar, terlikler, şapkalar, büyüklere ait giysiler yer alır. Çcuklar yetişkin giysilerini giymekten hşlandıkları için yetişkinlere ait giysiler iş kıyafetleri de köşede yer almalıdır. Bütün malzemeler çcuklara değişik ve zevkli yun ynama imkânı verir. Bu kadar çk yuncağın bir arada durması estetik açıdan hş görülmeyeceği gibi çcukların rahatça ynamasına da imkân vermez. O nedenle bu araç gereçlerin knabileceği bir dlaba ihtiyaç vardır. Dlapları çcuklar rahatça açıp kapatabilmeli yuncaklarını buraya kyup çıkarabilmelidir. Köşedeki araç ve gereçlerin bir kısmı kaldırılmalı zaman, zaman bu araç gereçler dönüşümlü getirilerek köşenin havası değiştirilmelidir. 11

16 Evcilik köşesinde ynayan çcuklara zaman zaman öğretmen kendisi de bir rl alarak katılmalıdır. Çcukların ev ve aile yaşamlarındaki prblemleri (varsa) rtaya çıkarılarak çcuğa yardım edebilmesi açısından böyle bir katılım yararlı labilir. Eğitimci köşede ynayan çcukları rahatsız etmeden nları gözlemeli yeri geldiği zaman da köşedeki araç gereçlerin tanıtımı için çcuklara rehberlik etmelidir. Evcilik köşesinde ynadıktan snra temiz ve düzenli bir duruma getirilmesinin sağlanması da öğretmenin görevidir. Bunun için öğretmen köşenin tplanması ve temizlenmesinde çcuklara rehberlik etmelidir. Çcukların hayal güçlerini diledikleri gibi kullandıkları, duygularını dğal bir şekilde dile getirdikleri, düşüncelerini kendilerini ifade ederek paylaştıkları ilgi köşelerinden biridir. Çcukların hayal güçlerini diledikleri gibi kullandıkları, duygularını dğal bir şekilde dile getirdikleri, düşüncelerini kendilerini ifade ederek paylaştıkları ilgi köşesidir. Blk Köşesi Çcukların tam anlamıyla hayal güçlerini kullanarak yaratıcılıklarını geliştirip rtaya kydukları köşe blk köşesidir. Bu nedenle yaratıcılıklarının gelişmesinde blklar önemli yer tutar. Blklarla ynama çcukların büyük ve küçük kas gelişimini de sağlar. Bu köşede ynanan beraber yunlar, çcukların blklardan yaptıkları bir ürünün içinde aldığı rller. Onların ssyal gelişmesine etkisi açısından önemlidir. Arkadaşlarıyla birlikte ynama, yardımlaşma, iş birliği yapma gibi ssyal davranışları gösterirler. Ortaya çıkarılan ürünler çcuğun güven duygusunun artmasına, daha değişik ürünler yapmak için çalışmasına faydalıdır. Blklarla ynanan yunlar, aynı zamanda çcuğun prblem çözme becerisini de geliştirir, Blk köşesinde bulundurulacak blklar çeşitli büyüklüklerde lmalıdır. Bunlar bir araya geldiğinde bir bütün luşturabilmelidir. Tahtadan yapılmış çeşitli büyüklüklerde blklar, içi bş kutular, tahta kaşıklar, yuncaklar, hayvanlar, trafik işaret takımları bu köşede bulundurulabilecek yuncaklardır. Resim1.8: Çeşitli büyüklükteki tahta blklar 12

17 Blklar çcukların rahatça ynayabilmesi açısından çk sayıda lmalıdır. Klay taşınması için tahtadan ve zımparalanmış lmalıdır. Aksi halde çcukların eline kıymık batabilir ve istenmeyen snuçlara yl açabilir. Zımparalanan blkların üzerine bir kat mat cilanın sürülmesi blkları daha dayanıklı hale getirir. Blklar büyüklük ve ağırlık yönünden çcukların rahat taşıyabilecekleri ölçülerde lmalıdır. Blkların yerleştirileceği raflar çcukların byuna, göre yapılmalıdır. Blklarla ynamak isteyen çcuklar rahatça buradan blkları alabilmeli yerine klayca kyabilmelidir. Blklar üst üste kyulurken çcuğun byunu geçmemesine dikkat edilmelidir. Çcuğun byunu aşan blklar devrilerek tehlike yaratabilir. Blk köşesi, ynanırken en fazla ses çıkaran köşedir. Bu nedenle rahatsız etmeyecek bir bölüme yerleştirilmelidir. Gürültüyü önlemesi açısından yere bir halı serilmelidir. Blk köşesi çcukların rahatça ynayabilmesi için geniş bir alana yerleştirilmelidir. Öğretmen blk köşesine blkları ne kadar çeşitli ve bl kyarsa çcukları bu köşeye çekmede kadar başarılı lur. Çcuklar bu köşede blklardan inşaat yunları ynayabilecekleri için uyarıcı labilecek yardımcı materyallere de (kasklar, inşaat başlıkları, tekerlekler, çemberler, tulumlar, tahtadan yapılmış hayvan ve taşıtlarla ilgili yuncaklar gibi) amaçlara kazanımlara ve verilecek tema knularıyla bağlantılı larak yer verilebilir. Blk köşesinde ayrıca, byut larak daha küçük ve sert ahşaptan yapılmış değişik gemetrik şekiller ve birbirini tamamlayıcı parçalardan luşan blklar bulunmalıdır. Çcukların bu blklarla yaratıcı ürünler luşturabilmeleri için parça sayısının fazla lmasına özen gösterilmelidir. Resim 1.9: Plastik blklar Blk köşesinde ynayan çcukları gözlemeli, " ne yapıyrsun " nasıl yapabilirsin" gibi srularla nları düşünmeye ve planlama yapmaya yöneltmelidir. Böylece çcuğun çeşitli çözüm yllarını düşünmesini ve yaratıcılığının hayal gücünün harekete geçmesini sağlamalıdır. Öğretmenin blk köşesinde durmaması çcuğun bu köşeye ilgisinin azalmasına neden labilir. Bu nedenle öğretmen bu köşedeki çcuklara srular srarak düşündürücü uyarılarda bulunarak nları heveslendirme yluna gitmelidir. Blkların tplanarak yerlerine kyulması sürecine öğretmen de katılmalı böylece çcuklara tertip ve düzen alışkanlığı kazandırmalıdır. Blkların hep aynı yerlere knması çcuklarda genişlik sayı gibi matematiksel kavramlarının gelişmesi açısından önemlidir. 13

18 Zaman zaman çcukların yaptıkları ürünler bu köşede sergilenerek çcukların güven duygularının arttırılması ve bu köşeye ilgilerinin çekilmesi açısından önemlidir. Resimli Kitap Köşesi İnsanların en iyi dstu lan kitaplar henüz kuma yazma bilmeyen çcuklar için de iyi bir arkadaştır. Okuyamasalar bile sayfalarını karıştırmak resimlerine bakmak, çcuklar için büyük bir zevktir. Çcukları kitaba alıştırmak ve sevdirmek için kul öncesi eğitim kurumlarında kitap köşesi bulunmalıdır. Resim 1.10: Resimli kitap köşesi Yetişkinleri örnek alan, nların davranışları ile özdeşim yapan çcuklar zamanla kitaplardaki kahramanlarla özdeşim yapmaya, nların davranışlarını örnek almaya başlar. Hikâye kahramanlarının yaşadıkları laylara sevinir veya üzülürler. Bu nedenle yetişkinlikte kazandırmak istedikleri davranışları hikâyedeki kahramanlar çcuklara daha klay verebilirler. İyi nitelikler taşıyan kitaplar, çcuğa iyi davranışları yansıtarak çcuğa sanat zevki aşılar. Okuma ilgi ve isteği uyandırır. Kitapların çcuklara sağladığı yararlar; Okuma alışkanlığı kazandırır. Hayal gücünü zenginleştirir. Dil gelişimine yardımcı lur. Eğlendirir. Kitap sevgisi aşılar. Olumlu davranışlar kazandırır. Kitapların bu yararları sağlayabilmesi için birtakım özelliklere sahip lması gerekir. Kitapların resimleri büyük, canlı renklerde ve kunacak layı açıklayıcı nitelikte lmalıdır. Seçilecek kitabın hazırlanmasında kullanılacak kâğıt kaliteli lmalı, klayca yırtılmamalıdır. Gözü yrmaması için mat lmalıdır. Kitap köşesinde kullanılacak kitapların seçiminde knuların da önemi büyüktür. Knular çcuğa lumlu mesajlar verecek nitelikte lmalı, lağanüstü yaratıkların yer aldığı çcuğu krkutacak nitelikli kitaplar tercih edilmemelidir. Yine knular çk karmaşık lmamalı kullanılan dil akıcı ve çcuğun anlayabileceği şekilde ve sade lmalıdır. 14

19 Kitap köşesi anakulunun en sessiz ve aydınlık yerinde düzenlenmelidir Burada kitapların knulabileceği, çcukların byuna uygun raflar bulunmalıdır. Kitaplar bu raflara kapakları öne gelecek şekilde çeşitli byutlarda yerleştirilmelidir. Zaman zaman bu köşelerdeki kitaplar değiştirilmelidir. Rafların bir bölümüne günlük prgramı destekleyecek kitaplar, diğer bölümlerine de eskimiş dergiler, mecmualar, gazeteler yerleştirilebilir. Çcuklar bunların sayfalarını inceleyerek resimlerini keserek kendilerine ait bir kitap hazırlayabilirler. Çcukların bu köşede rahatça turup kitaplara bakabilmesi için masa ve sandalye bulundurulmalıdır. Bu köşedeki masa ve sandalyeler diğerlerinden farklı biçimde ve renkte düşünülmelidir. Yere halı ve minder knarak çcukların yerde de kitaplara bakabilmesi sağlanmalıdır. Öğretmen bu köşede kitaplara bakan çcuklara kitapların zarar görmemesi için gereken uyarıları yapmalı, bazen nlarla beraber kitaplara bakarak çcuklarla beraber bu zevkli dakikaları paylaşmalıdır. Okul öncesi eğitim kurumlarında kitap köşesinin luşturulması, çcukların kitap sevgisi kazanması açısından önem taşımaktadır. Kitap köşesindeki kitaplar çcukların kuma ilgilerini geliştirmelerinde de etkilidir. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren ilgiyi kitaplara yönlendirebilmek için bir kitap köşesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu köşede çcuklar ilgi duydukları kitapların resimlerine bakarak hikâyeler luşturabilir, birbirlerine hikâyeler anlatabilirler. Bu da nların hayal güçlerini geliştirir yaratıcılıklarını ve dil gelişimlerini destekler. Kitaplar yaşlara göre gerek iç yapı, gerekse dış yapı özellikleri yönünden değişiklikler göstermektedir. Kitap köşesine knulacak kitaplar bl resimli lmalıdır. Resimleme, kitabın içeriğini açıklayıcı nitelikte lmalı, kullanılan çizgiler ve renkler yuvarlak, yumuşak, gözü yrmayacak ve resim bütünlüğünü sağlayan şekilde uyumlu lmalıdır. Resimlerde gereksiz ayrıntılara yer verilmemiş lmasına dikkat edilmelidir. Çünkü bunlar çcuğun ilgisini knudan uzaklaştırabilir. Kitap köşesi için seçilecek kitapların dış yapı özelliklerinde; kâğıdın kalitesine, sayfaların kartndan yapılmış lmasına veya sayfalarda kalın kâğıdın kullanılmasına, pürüzsüz ve gözü yrmayan mat kâğıt hamuru kullanılmasına dikkat edilmelidir. Kapağın kalın lması, ciltlemenin kaliteli yapılması kitabın dayanıklılığı açısından önemlidir. Fen ve Matematik Köşesi Çcukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. 15

20 Resim 1.11: Çcuklar fen ve matematik köşesinde keşfetmeyi öğrenir Fen ve Matematik etkinlikleri: Deneyler, Araçları tanıma ve kullanma, Keşifler icatlar, Mutfak çalışmaları, Dğa gezileri ve yürüyüşleri, piknikler, kamplar, Kleksiynlar, İlgili bilim alanlarındaki kaynak kişileri knuk larak çağırma, Başvuru kitaplarını, diğer kitapları ve dergileri inceleme, Ftğraf çekme, ftğraf inceleme, Belgesel izleme vb. çalışmalardan luşmaktadır. Ayrıca fen ve matematik etkinlikleri sırasında çcukları dğaya çıkarıp nlara dğayı ve dğadaki canlı ve cansız varlıkları tanıtmaya, sevdirmeye ve krumaya yönelik bilgi ve becerilerle dnatmanın önemli lduğu da unutulmamalıdır. Bireyin çevresi ile etkileşime geçtiği andan itibaren fenle ilişkisi başlar. Fen öğrenimi ailede başlar, kul yaşamında devam eder. Okul öncesi eğitim, çcukların fen ve matematiğe karşı ilgi ve tutumlarının gelişmesinde önemli yer tutar. Bu dönem çcuğu hareketli ve sürekli bir yun dünyası içindedir. İlgi duyduğu şeyleri yun ylu ile öğrenmekten büyük haz duyar. Bu nedenle kul öncesi eğitim kurumlarında fen ve matematik etkinlikleri yapılırken yunlardan yararlanılmalıdır. Fen ve matematik köşesinde yapılan çalışmaların çcuklara sağladığı yararlar: Yaşadığı çevreyi tanıma, deneyerek ve yaşayarak öğrenme imkânı sağlar. Çcukların özgüvenleri gelişir. Gözlem ve deney yeteneklerini geliştirir. Prblem çözme becerisini geliştirir. Araştırmaya yönlendirir, merak duygusunu artırır. 16

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN. Marmara Üniversitesi www.mehmetzekiaydin.com EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN ÖZGEÇMİŞİ 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu. 1985 de Ankara

Detaylı

1.1.1. Okulöncesi Eğitimin Tanımı

1.1.1. Okulöncesi Eğitimin Tanımı 1 BÖLÜM I 1. GİRİŞ Okulöncesi eğitimin önemi yüzyıllardır bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti nin kurulduğu yıllarda da okulöncesi eğitimin gerekliliği açıkça görülmüştür. Ancak o dönemde okur-yazar oranını

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM KURUMLARINDA FİZİKSEL ÖZELLİKLER VE PERSONEL 141EO0042

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM KURUMLARINDA FİZİKSEL ÖZELLİKLER VE PERSONEL 141EO0042 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM KURUMLARINDA FİZİKSEL ÖZELLİKLER VE PERSONEL 141EO0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ EVE TAŞINMA 814EH0025 Ankara, 2011 Bu mdül, mesleki ve teknik eğitim kul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Prgramlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır.

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. ÖN SÖZ Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, Mavi Yunus Okul Öncesi, geleceğin büyüklerinin yetiştirilmesinde üzerine

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

ÜNİTE ÇOCUK VE OYUN İÇİNDEKİLER HEDEFLER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III. Öğr. Gör. Esra METİNER

ÜNİTE ÇOCUK VE OYUN İÇİNDEKİLER HEDEFLER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III. Öğr. Gör. Esra METİNER OYUN DAĞARCIĞI GELİŞTİRME III İÇİNDEKİLER Okul Öncesi eğitim kurumlarında etkinliklerde oyun Öğrenme Merkezlerinde Oyun Sanat Etkinliklerinde Oyun Müzik Etkinliklerinde Oyun Türkçe Etkinliklerinde Oyun

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠKLERĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM Dr. Şengül GENÇ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU OKULÖNCESİ EĞİTİM Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Hangi Yeterlikler Kazandırılmalıdır

Detaylı

ÖN SÖZ. Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri,

ÖN SÖZ. Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, ÖN SÖZ Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, Mavi Yunus Okul Öncesi, geleceğin büyüklerinin yetiştirilmesinde üzerine düşen sorumluluğun farkında olan, bu alana hizmet etmekten mutluluk duyan yenilikçi bir

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ DRAMA ÇALIġMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

Eğitimde Drama Uygulamaları

Eğitimde Drama Uygulamaları Eğitimde Drama Uygulamaları Dramada bir organizasyon gereklidir. Bu nedenle çocuklarla drama etkinlikleri yapılırken öncelikle göz önüne alınması gereken bazı koşullar vardır. Daha sonra her tür eğitim

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

OKUL ÖNCESİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR OKUL ÖNCESİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARI DESTEKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR BELİRTİLERİ Gözlerini sıklıkla ovuşturma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0 36 AY ÖZBAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0 36 AY ÖZBAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0 36 AY ÖZBAKIM ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

Engellilik ve Beceri Rehberi:

Engellilik ve Beceri Rehberi: ...eğitim gören engelli gençlere destek Engellilik ve Beceri Rehberi: Fiziksel Engeller 75%ini finanse eden İçindekiler Fiziksel Engeller... 5 Neden engelim hakkında daha fazla bilgi sahibi lmalıyım?...

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ DEKORASYON ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

0-4 AY BEBEKLER İÇİN BEYİN GELİŞTİRİCİ AKTİVİTELER

0-4 AY BEBEKLER İÇİN BEYİN GELİŞTİRİCİ AKTİVİTELER Bir kuşun beyni bir bezelyenin yarısı kadar ağırdır. Bir bebeğin beyni elma kadar ağırdır. 7 yaşında bir çocuğun beyni bir patates kadar ağırdır. Bir yetişkinin beyni balkabağı kadar ağırdır. 0-4 AY BEBEKLER

Detaylı

1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8

1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 1. Çocuğun beden gelişimi kaç yaşına kadar çok hızlıdır. A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 2. Bedenin boy ve ağırlık yönünden artışı, organların belli bir düzeye gelinceye kadar geçirdikleri biçim, hacim ve ağırlıkla

Detaylı