TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKİRDAĞ 50. YIL ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİ II. DÖNEM ÇALIŞMA KÂĞIDI"

Transkript

1 1) En az iki bilgisayarın birbirleriyle bağlantı kurup veri alışverişi yapmasına ne denir? A) Bilgisayar ağı B) Donanım C) e-alışveriş D) internet 2) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının kullanım amaçlarından biri değildir A) Dosya Paylaşımı B) İnternet Paylaşımı C) Yazıcı Paylaşımı D) Kişisel Şifre Paylaşımı 3) Yakın mesafeler için kullanılan Ağ Türü A) MAN B) LAN C) WAN D) CAN Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki site uzantılarından hangisi devlet kurumlarına ait resmi sitelerde A) com B) gov C) edu D) org 9) Ticari amaçla kurulan web sitelerin web uzantısı aşağıdakilerden hangisidir. A) com B) tic C) org D) mil 10) Resimlerde örneklendirilen ağ çeşitlerinin isimlerini altlarına yazınız (10p) 4) İnternet aşağıdaki ağ türlerinden hangisi içinde yer alır? A) MAN B) LAN C) WAN D) CAN 5) Bir ağa bağlanmak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur? A) Ethernet (Ağ) Kartı B) İnternet C) Kablo D) İşletim sistemi 6) I- İnternet Servis Sağlayıcısı II- İşletim Sistemi III- Web Tarayıcısı IV- Telefon Hattı Yukarıdaki seçeneklerden hangisi internete bilgisayardan bağlanmak için mutlaka olmak zorundadır? A) I-II-III B) I-III-IV C) I-II-III-IV D) Sadece I 7) İnternet sitelerine girerken kullanılan programlara web browser (internet tarayıcısı)denir. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıda verilenlerden hangisi bir internet tarayıcısı değildir? (5p) A) İnternet Explorer B) Chrome C) Mozilla D) Unix 8) İnternet sitelerinde kullanılan bazı uzantılar sitenin türü hakkında bize bilgi verir. Örneğin mil uzantılı siteler askeri kurumlar için kurulmuş olan sitelerdir. 11) Murat, Akif ve Selma aynı binada oturan arkadaşlardır. Oyun oynamak amacıyla bilgisayarlarını birbirine bağladıklarında büyüklüklerine göre nasıl bir ağ elde ederiz? (5 P) a) LAN b) MAN c) WAN D) CAN 12) HSBC dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren bir bankadır. Bu bankanın dünya üzerine yayılmış olan şubelerindeki bilgisayarları birbirine bağladığımızda büyüklüğüne göre nasıl bir ağ çeşidi elde ederiz? a) LAN b) MAN c) WAN D) USB 13) Word programı temel olarak ne amaçla kullanılmaktadır? A) Hesap Programıdır B)Grafik Programıdır C) Kelime İşlemci Programıdır D) İşletim Sistemidir 14) A) Paragraf B) Pano

2 15) A) Paragraf B) Çizimler 16) A) Paragraf B) Çizimler 17) Yandaki butonun görevi nedir? A)Aç B) Kaydet C) Yeni D) Yazdır 18) Yandaki butonun görevi nedir? A) İtalik B) Yazı Rengi C) Yazı tipi D) Altı Çizili 19) Yandaki butonun görevi nedir? A) Kalın B) Kaydet C) Yazı Boyutu D) Altı Çizili 20) CTRL+Z tuşunun görevi nedir? A) Geri Al B) Kapat C) Yeni D) Kaydet 21) Word programında daha önceden var olan dosyayı ekrana getirmek için hangi komutlar A) Office Düğmesi Kaydet B) Office Düğmesi Aç C) Office Düğmesi Yeni D) Office Düğmesi - Kapat 22) Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar A) Ctrl+S B) Ctrl+V C) Shift+B D) Ctrl+A 23) Word programında hangi tuşlar ile yazı seçme işlemi (Bloklama) yapılır? A) Casp Lock + Yön Tuşları B) Shift + Yön Tuşları C) Alt + Yön Tuşları D) Alt Gr + Yön Tuşları 24) Word programında metni gazete gibi sütunlara nasıl bölebiliriz? A) Görünüm - Paragraf Sütunlar B) Sayfa Düzeni Sayfa Yapısı Sütunlar C) Sayfa Düzeni Ekle D) Ekle Sayfa Yapısı Sütunlar 25) Yandaki butonun görevi nedir? A) Sayfa sütunlara böler B) Numaralandırma C) Artan sıralama yapar D) Sayfa Numarası ekler 26) Yandaki düğmenin görevi nedir? A) Yazıyı hizalamaya yarar B) Satır aralığı seçeneklerini ekrana getirir C) Çizgi eklemeye yarar D) Madde işareti eklemeye yarar 27) Metne bir tablo eklemek için hangi menü A) Araçlar Menüsü B) Ekle Menüsü C) Görünüm Menüsü D) Biçim Menüsü 28) Aşağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes Kopyala Yapıştır sıralaması doğrudur? A) CTRL+X - CTRL+ C - CTRL+V B) CTRL+Y - CTRL+ O - CTRL+S C) CTRL+L - CTRL+ R - CTRL+G D) CTRL+F - CTRL+ H F5 29) Bir yazıyı kopyalama yöntemini kullanarak çoğaltmanın geçerli ve en uygun kullanımı hangisidir? A) Kes Yapıştır B) Kopyala - Yapıştır C) Kes - Kopyala Yapıştır D) Hiçbiri 30) Yandaki simgeler ne işe yarar? A) Alt simge ve üst simge eklemeye B) X in karesini almaya C) X sayısını 2 ile çarpmaya D) Toplama işlemi 31) Belgenin herhangi bir noktasında iken belge başına gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır? A)Page Up B)Page Down C)Ctrl + Home D)Ctrl + End

3 32) Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu A) Başlat Programlar Microsoft Office B) Başlat - Ayarlar C) Başlat - Programlar - Donatılar D) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası 33) Belgenin herhangi bir noktasında iken belge sonuna gelebilmek için aşağıdaki seçeneklerin hangisi yapılmalıdır? A) Page Up B) Page Down C) Ctrl + Home D) Ctrl + End 34) Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kopyalanır? 35) Belge üzerinde seçili olan alan klavyeden nasıl kesilir? 36) Belge üzerinde daha önceden kesilen veya kopyalanan bir alan klavyeden nasıl yapıştırılır? 37) Aşağıdakilerin hangisinde sıralanış doğru olarak verilmiştir? A) Yasla Ortala Sola hizala Sağa hizala B) Sola hizala Ortala Sağa hizala Yasla C) Ortala Sola hizala Yasla Sağa hizala D) Yasla Sağa hizala Ortala Sola hizala 40) Yazı tipi rengini değiştiren simge 41) Otomatik bir şekle dolgu rengi vermek için kullanılan simge hangisidir? 42) Seçili olan yazıyı Kalın yazdırmak için hangi düğme kullanılmalıdır? 43) 23 NİSAN yandaki yazıda aşağıdaki butonlardan hangisine basılmıştır? a) B) 44) Seçili olan yazıyı İtalik yazdırmak için hangi düğme kullanılmalıdır? 45) Oluşturulmuş bir listeye madde işareti eklemek için hangi düğme kullanılmalı? 38) Düğmelerin sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A) Girinti azalt Girinti arttır B) Girinti arttır Girinti azalt C) Numaralandırma Madde işareti D) Madde işareti Numaralandırma 46) Oluşturulmuş bir listeye numara eklemek için hangi düğme kullanılmalıdır? 39) Yanda bulunan düğmelerinin görevi sırası ile nedir? A) Kalın İtalik Altı Çizili B) Kalın Altı Çizili İtalik C) İtalik Altı Çizili Kalın D) Kes Kopyala Yapıştır. 47) Sayfaya TABLO eklemek için aşağıdakilerden hangisi A) Ekle/Tablo B) Biçim/Tablo C)Araçlar/Tablo Ekle D) sayfa düzeni/tablo Ekle

4 48) Hazırlanan bir dosyayı kaydetmek için aşağıdakilerden hangisi A) B) Office Düğmesi /Kaydet C) CTRL+S D) Hepsi 49) Enter tuşunun görevi nedir? A)Bir alt satıra geçirir B)Silme tuşudur C)Boşluk tuşudur D)Yazıyı kalın yapar 50) Yandaki simgelerin doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Simge Durumuna Küçült Kapat Ekranı Kapla B) Kapat Ekranı Kapla Simge Durumuna Küçült C) Simge Durumuna Küçült Ekranı Kapla Kapat D) Ekranı Kapla Simge Durumuna Küçült Kapat 51) Word programında metin yazarken yanıp sönen ışığa ne denir? A) Backspace B) İmleç C) Shift D) İnsert 52) Aşağıdaki düğmelerden hangisi numaralandırma düğmesidir? A) B) 53) I. Kes düğmesine basınız II. Taşımak istediğiniz yere gidiniz III. Metni Seçiniz IV. Kopyala düğmesine basınız V. Kopyalamak istediğiniz yere gidiniz VI. Yapıştır düğmesine basınız Bir metni başka bir yere Kopyalamak için yukarıdaki işlemlerden hangileri hangi sıra ile kullanılmalıdır.? A) I II- IV B) III I II VI C) III IV V VI D) II-III-IV-I 55) Yan taraftaki düğmeleri soldan sağa doğru sırası ile aşağıda yazılmış olan maddelerden hangisi doğrudur? A) Boyut - İtalik - Kalın Altı Çizili B) Görünüm Kalın Altı Çizili İtalik C) Boyut Kalın İtalik Altı Çizili D) Boyut Kalın İtalik - Renk 56) Trafik Kuralları.doc Yukardaki arama tekniğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Powerpoint programı ile ilgili dosyayı arar B) Word programı ile ilgili dosyayı arar C) Excel programı ile ilgili dosyayı arar D) Adobe Reader programı ile ilgili dosyayı arar 57) I- II- Sayfa Düzeni - Sayfa Tipi III- Sağ Tuş Yazı tipi Yukarıdaki seçenek ya da seçeneklerden hangileriyle Yazı tipi menüsü açılır A) Yalnız I B) Yalnız III C) I-II-III D) I- III 58. Microsoft Word de sayfayı yatay konuma getirmek için hangisi A) Giriş Yönlendirme B) Ekle Boş Sayfa C) Sayfa Düzeni Yönlendirme D) Görünüm Yakınlaştır 59. Sayfanın rengini nasıl değiştiririz? A)Giriş-Biçim boyacısı B)Sayfa Düzeni-Sayfa rengi C)Ekle-Sayfa Numarası D)Görünüm-Sayfa rengi 54) Aşağıdaki maddelerden hangisi yazı tipi kutusudur? A) B) 60) Yukarıdaki şekilde Paragraf Başı nereden yapılır A) Girinti-Özel B) Girinti-SOL C) Aralık- Önce D) Aralık- Satır Aralığı

5 61)Aşağıdaki yollardan hangisini kullanırsak kâğıdımızı iki veya daha fazla sütun halinde kullanabiliriz. (5p) A) Giriş Ekle Sütunlar B) Ekle Sütunlar C) Sayfa Düzeni Sütunlar D) Başvurular Sütunlar 62) simgesi ne işe yarar? A) Sayfaya çizim yapmayı sağlar. B) Seçili metnin arka plan rengini değiştirir. C) Seçili şekillerin dolgu rengini değiştirir. D) Sayfayı renklendirir. 63) Microsoft Word de sayfaya kenar süsü(kenarlık) eklemek için hangi menü A) Giriş B) Ekle C) Sayfa Düzeni D) Görünüm 64) Şekilli yazılar hangisi ile yazılır? A) B) 65) Sayfa arkasına filigran nasıl eklenir? A) Giriş-filigran B) Ekle-filigran C) Sayfa Düzeni- Filigran D) Görünüm-filigran 66) H2O ve X2+Y2 simgeleri hangi buton ile H 2 O ve X 2 +Y 2 yapılır? A) B) 67) Sayfanın rengini değiştirmek için hangi yol takip edilmelidir? A) Giriş Sayfa arka planı Sayfa B) Sayfa Düzeni Sayfa arka planı Sayfa rengi C) Ekle Sayfa arka planı Sayfa rengi D) Yazı Tipi Sayfa arka planı Sayfa rengi 68) Bir kelimeyi seçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? A) Farenin sol tuşu basılı tutularak kelime üzerinde sürüklenir B) Kelime üzerinde farenin sol tuşu iki kez tıklanır C) Shift ve yön tuşları ile D) Satır başına gelinir ve farenin sol tuşu tıklanır. 69) Microsoft Word 2007 programında, Giriş menüsünde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz? A) Yazı büyüklüğünü değiştirme işlemi B) Yazı rengini değiştirme işlemi C) Sola Hizala D) Küçük resim ekleme işlemi 70) Düğmesinin adı nedir? A) Word B) Office C) Paint D) Çizim 71) Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu A) Başlat Programlar Microsoft Office B) Başlat Ayarlar C) Başlat - Programlar Donatılar D) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası 72) Düz metin yazarken ENTER tuşuna basmak Word için ne anlama gelir? A) Kelimeler arası boşluk B) Yeni sütun başı C) Yeni paragraf başı D) Yeni sayfa başı 73) Word 2007 programında yandaki şekilde görülen A) Paragraf ile ilgili işlemler B) Çizimler ile ilgili işlemler C) Yazı tipi ile ilgili işlemler D) Sayfa Arka Planı ile ilgili işlemler 74) Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen A) Paragraf ile ilgili işlemler B) Çizimler ile ilgili işlemler C) Yazı tipi ile ilgili işlemler D) Düzenleme ile ilgili işlemler

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI (CEVAPLAR belgenin sonundadır) 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d)

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar-Microsoft office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası

Detaylı

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir;

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; Word Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; 1- Biçimlendirilmiş yazılar yazılır 2- Tablolar hazırlanır 3- Mektup ve zarf hazırlanabilir 4- Tez yazılabilir 5- Makrolar oluşturulur.

Detaylı

C)İşletim sistemi D)E-posta 9-Aşağıdakilerden hangi internet adresi devlet daireleri için kullanılır?

C)İşletim sistemi D)E-posta 9-Aşağıdakilerden hangi internet adresi devlet daireleri için kullanılır? BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1- Coğrafi olarak uzak mesafelerdeki yerel ağları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için kullanılan ağ aşağıdakilerden hangisidir? A) Yerel Alan

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Word Programı Penceresinde Bulunan Elemanların Tanıtımı Menüler,, İçerik ve Uygulamaları Dosya, Düzen ve Görünüm Menülerinin İçerikleri

Detaylı

Powerpoint 2007 Modül 6 Çalışma Soruları

Powerpoint 2007 Modül 6 Çalışma Soruları Powerpoint 2007 Modül 6 Çalışma Soruları BÖLÜM 1 ARAYÜZ(26s)... 1 BÖLÜM 2 SLAYT İŞLEMLERİ(15s)... 1 BÖLÜM 3 TASARIM(14s)... 1 BÖLÜM 4 SLAYT NESNELERİ(37s)... 1 BÖLÜM 5 GÖSTERİ AYARLARI(25s)... 1 BÖLÜM

Detaylı

Resim 6.1: Sunu uygulamasını açma. Resim 6.2: Mevcut sunu belgesini açma

Resim 6.1: Sunu uygulamasını açma. Resim 6.2: Mevcut sunu belgesini açma A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Bildiğiniz sunu hazırlama yazılımlarının adlarını yazınız. 2. PowerPoint programında sunu ve slayt hazırlamayla ilgili bildiklerinizi sınıf ortamında paylaşınız. PowerPoint,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Nokta Yayılım Bilgisayar ve Muhasebe Kursu BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Nokta Yayılım Bilgisayar ve Muhasebe Kursu BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Nokta Yayılım Bilgisayar ve Muhasebe Kursu BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kasasında bulunan ünitelerden

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Bilgisayardaki verilerin gösterilmesini sağlayan birimlere çıkış birimleri denir. (Monitör,Hoparlör, Yazıcı, Çizici)

TEMEL BİLGİSAYAR. Bilgisayardaki verilerin gösterilmesini sağlayan birimlere çıkış birimleri denir. (Monitör,Hoparlör, Yazıcı, Çizici) TEMEL BİLGİSAYAR Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bileşenden oluşur. Donanım gözle görülen tüm fiziki parçaları kapsar. Yazılım ise programlardır. Bilgisayarda olmazsa olmaz yazılım işletim

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

KELİME İŞLEMCİ MODÜLÜ WORD 2007 01.01.2014 UZM. ÖĞRT. FİKRİYE GÖNÜL

KELİME İŞLEMCİ MODÜLÜ WORD 2007 01.01.2014 UZM. ÖĞRT. FİKRİYE GÖNÜL KELİME İŞLEMCİ MODÜLÜ WORD 2007 01.01.2014 UZM. ÖĞRT. FİKRİYE GÖNÜL İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ÇALIŞTIRILMASI VE PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 4 GİRİŞ SEKMESİ... 6 1-) GİRİŞ SEKMESİ-PANO GRUBU... 6 GİRİŞ

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 5. Kaynak programı makine diline çeviren programa ne ad verilir? A) Derleyici B) Yorumlayıcı C) Uygulama D) Amaç

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 5. Kaynak programı makine diline çeviren programa ne ad verilir? A) Derleyici B) Yorumlayıcı C) Uygulama D) Amaç BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgiler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur? A) Disket B) Hard disk C) RAM D) ROM 2. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın çalışması için gerekli değildir? A) Giriş ünitesi

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı Bölüm 4: Kelime İşlemci Uygulaması Hazırlayan: Emine Cabı Bu konuyu bitirdiğinizde; o Kelime işlemci uygulamasını açabilecek, o Yeni belge açabilecek ve kapatabilecek, o Belgeyi kaydedebilecek, o Belgeyi

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Bilgisayarın yaygın

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

M I C R O S O F T. K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? A r a ç ç u b u k l a r ı B E L G E L E R İ A Ç M A K - K A P A T M A K - K A Y D E T M E K

M I C R O S O F T. K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? A r a ç ç u b u k l a r ı B E L G E L E R İ A Ç M A K - K A P A T M A K - K A Y D E T M E K M I C R O S O F T W O R D K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? Kelime işlemci, bilgisayarda belge oluşturmak amacıyla kullanılan programlara verilen genel bir addır Bu programlar kağıda dökmek istediğimiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ii

İÇİNDEKİLER. Sayfa ii İÇİNDEKİLER A MICROSOFT OFFICE POWERPOİNT 2007 PROGRAMI GENEL...1 Microsoft Office Powerpoint 2007 Programına Giriş...1 Powerpoint 2007 Ekranı...1 Powerpoint 2007 Ekranını Nasıl Kullanabilirim?...1 B DOSYA

Detaylı

Örnek Bilgisayar Soruları WİNDOWS XP İşletim Sistemi I 1) Görev çubuğunda saat ayarı, denetim masası içerisindeki hangi nesne yoluyla yapılır?

Örnek Bilgisayar Soruları WİNDOWS XP İşletim Sistemi I 1) Görev çubuğunda saat ayarı, denetim masası içerisindeki hangi nesne yoluyla yapılır? Örnek Bilgisayar Soruları WİNDOWS XP İşletim Sistemi I 1) Görev çubuğunda saat ayarı, denetim masası içerisindeki hangi nesne yoluyla yapılır? A) Görüntü B) Klavye C) Tarih/Saat D) Bölgesel Ayarlar 2)

Detaylı

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 2014 Microsoft Office Word 2007 Öğr. Gör. Serkan KORKMAZ Harran Üniversitesi Birecik Meslek Yüksekokulu İçindekiler MİCROSOFT OFFİCE WORD 2007... 7 WORD ORTAMINDA ÇALIŞMAK... 8 OFFİCE DÜĞMESİ / DOSYA MENÜSÜ

Detaylı

ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSYAR KURSU

ÖZEL ANKARA ETKİN Y.DİL, MATEMATİK ve BİLGİSYAR KURSU BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemini ifade eder? A) Yazılan kaynak programı makina diline çevirmek için kullanılır. B) Bir problemin çözümü için hazırlanan programdır. C) Bilgisayar

Detaylı

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ BÖLÜM 1: MICROSOFT OFFICE 2003 PROGRAMLARINI YÜKLEME Microsoft Office 2003 Programlarını Değiştirme - Kaldırma Uygun Office 2003 Paketini Belirleyin BÖLÜM

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. ŞİFRE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ Güvenliğin en zayıf ve en kritik halkası insandır! Evet, dışarda yüzbinlerce

Detaylı

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software)

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software) Temel Bilgiler Bilgisayarı Tanıyalım Bilgisayar günümüzde teknolojisinde en önemli yeri olan elektronik bir makinedir. Herkesinde bildiği gibi bilgisayar sadece kendisine verilen bilgileri bize geri verebilir.

Detaylı

:Metin kutusu. numarası. :Kenarlık :Sayfa rengi :Kes(ctrl ve x) :Alt simge :Simge ekle :Kopyala(ctrl ve c) :Üst bilgi.

:Metin kutusu. numarası. :Kenarlık :Sayfa rengi :Kes(ctrl ve x) :Alt simge :Simge ekle :Kopyala(ctrl ve c) :Üst bilgi. Word 2010 Ders Notları : Yazı tipinin değiştirildiği alan :Köprü :Alt simge : Yazı tipini büyüt :Küçük resim :Üst simge : Yazı tipini daralt :Kalın :İtalik :Altı çizgili :Metin kutusu :Resim :Satır aralığı

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bir bilgisayar sisteminde aşağıdaki programlardan hangisinin olması zorunludur?

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bir bilgisayar sisteminde aşağıdaki programlardan hangisinin olması zorunludur? BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Birden fazla bilgisayar arasında telefon hattı aracılığı ile iletişim sağlayan cihaza ne ad verilir? A) Printer B) Modem C) Plotter D) Scanner 2. Aşağıdaki ünitelerden hangisi giriş

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI A. İÇİNDEKİLER TABLOSU A. İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ BÖLÜMÜ... 3 A.1 Giriş:... 3 A.2 İşlem:... 3 A.3 Bellek:... 3 A.4 Çıkış:... 3 A.5 Donanım (Hardware):... 3 A.6

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Bilgisayarın yaygın

Detaylı