ARAŞTIRMA, RAPOR, KİTAP VE TEZ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAŞTIRMA, RAPOR, KİTAP VE TEZ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ARAŞTIRMA, RAPOR, KİTAP VE TEZ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ DMİ Yayınları Yayın No: 2002 / 04 Nisan 2002 Ankara

2 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ARAŞTIRMA, RAPOR, KİTAP VE TEZ YAZIM KURALLARI YÖNERGESİ DMİ Yayınları Yayın No: 2002 / 04 Nisan 2002 Ankara

3 Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Yayın No: 2002 / 4 Baskı: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Matbaası, ANKARA, 2002 Yayın Kurulu Karar No: 14 Yayın Kurulu Karar Tarihi: Yayın Kurulu Üyeleri: Ömer YILMAZ (Başkan), Halil KÜTAHYA, Yavuz TUĞRAL, Faruk KÜÇÜK, Seyfullah ÇELİK, Şakir SOYLU, Hüsnü GÖRGEÇ, Ahmet HAYKIR ve Hayrettin BACANLI Yazım Kuralları Yönergesi Hazırlama Komisyonu üyeleri: İstatistik ve Yayın Şube Müdürü Mehmet EKEN (Başkan), Doç. Dr. Murat TÜRKEŞ, Dr. Mithat ATABAY, Fizik Mühendisi Bülent AKSOY, Çevre Yüksek Mühendisi Cihan DÜNDAR, Dr. Mücahit KARAOĞLU ve Matematikçi Abdullah CEYLAN. Her türlü yayın ve telif hakları mahfuz olup, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ne aittir.

4 ÖNSÖZ Bu Yazım Kuralları Yönergesi, Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) Genel Müdürlüğü nde hazırlanan, özgün araştırma çalışmaları ve proje sonuç raporları, ders kitapları, DMİ uzmanlık tezleri, yabancı bir dilden yapılan çeviriler ve derleme çalışmaları ile yurtdışı geçici görevlendirme raporlarının yazılmasında uyulması gereken yazım kurallarını göstermektedir. Kitabın hazırlanması için, DMİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili başkanlıkların uzmanlarından oluşan bir yazım Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon, kitabın hazırlanmasında, Ankara da bulunan çeşitli üniversitelere bağlı enstitülerin, özellikle Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nün Tez Yazım Kılavuzu Yönergesi nden (HÜ, 2001) ve kamu kuruluşlarının uygulamakta oldukları uzmanlık tezi yazım kılavuzlarından yararlanmıştır. Özgün araştırma çalışmaları ve proje sonuç raporları, ders kitapları, DMİ uzmanlık tezleri, yabancı bir dilden yapılan çeviriler ve derleme çalışmaları ile yurtdışı geçici görevlendirme raporlarının hazırlanmasında ve yazılmasında uyulması gereken yazım kurallarını içeren bu yönerge, hem önceki kuralsızlığı ortadan kaldırmayı hem de yazarlara biçimsel ve içerik açısından bir kolaylık sağlamayı amaçlamıştır. Yazım Yönergesi, yazarlara yönelik bağlayıcı bir kurallar topluluğu olmaktan çok bir yol gösterici ve yönlendirici olarak algılanmalıdır. Bu yüzden, yazarlar, belirlenen temel kurallara uymak koşuluyla, çalışmanın konusundan ve içeriğinden kaynaklanan biçimsel sunum ve anlatım farklılıkları konusunda özgür bırakılmışlardır. Kitapta, kişisel bilgisayar yazılımlarının metnin oluşturulmasındaki rolü de dikkate alınmış ve belirtilen biçimsel kuralların yazarlar tarafından kolaylıkla uygulanmasını sağlamak amacıyla gereksinim duyulan bilgiler ve örnekler ayrıntılı olarak sunulmuştur. Bu çerçevede, bu kitapçığın tüm araştırmacılarımıza ve uzmanlık tezi hazırlayan genç elemanlarımıza yararlı olacağını düşünmekteyim. Doç. Dr. Atila DORUM Genel Müdür i

5 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... ii ÇİZELGELER... iv 1.GİRİŞ KILAVUZ DÜZENİ GENEL BİLGİLER Basımda Kullanılacak Kağıdın Niteliği Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni Kullanılacak Yazı Karakterinin Niteliği Satır Aralıkları ve Boşluklar ÖZGÜN ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI, PROJE RAPORU, DERS KİTABI VE UZMANLIK TEZİ YAZIM PLANI YAZI İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ Ön Boş Sayfa Özel Sayfalar Dış ve iç kapak sayfası Türkçe çalışma adının yazılacağı bölüm İngilizce çalışma adının yazılacağı bölüm Yazar adının yazılacağı bölüm Uzmanlık teziyle ilgili ayrıntının yazılacağı bölüm Yayımlandığı yılın ve yerin yazılacağı bölüm Özet sayfası İngilizce Özet (Abstract) sayfası Teşekkür sayfası Dizinler İçindekiler dizini Şekiller dizini Çizelgeler dizini Simgeler ve kısaltmalar dizini Öteki dizinler Metin Bölümü ii

6 Giriş bölümü Veri ve yöntem bölümleri Ana bölüm Sonuçlar Kaynaklar Dizini Ek Açıklamalar Ekler Özgeçmiş Sayfası ve Arka Boş Sayfa METNİN YAZIMINA İLİŞKİN AYRINTILAR Anlatım Dili Ara Notlar Alıntılar Dipnotlar Simgeler ve Kısaltmalar Resimlemeler Resimlemelerin hazırlanışı Resimlemelerin yerleştirilmesi Resimlemelerin numaralanması Resimlemelerin açıklamaları Eşitlikler Kaynak Gösterme Başka çalışmalara değinmeler Değinmelere ilişkin öteki ayrıntılar Metin içi ve dışı resimlemelere değinmeler ÇEVİRİ VE DERLEME ÇALIŞMALARI YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV RAPORU EKLER KAYNAKLAR iii

7 ÇİZELGELER Sayfa Çizelge 1. DMİ Genel Müdürlüğü nde yayımlanacak olan çalışmaların yazımında uygulanması istenen karakter büyüklükleri, satır aralıkları ve karakter kalınlığı... 5 Çizelge 2. Resimleme numaralandırma örnekleri iv

8 1. GİRİŞ Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) Genel Müdürlüğü ndeki özgün araştırma çalışmaları ve proje sonuç raporları, ders kitapları, DMİ uzmanlık tezleri, yabancı bir dilden yapılan çeviriler ve derleme çalışmaları ile yurtdışı geçici görevlendirme raporlarının hazırlanmasında ve yazılmasında, bilimsel yazılı sunum ilkelerine uygun bir ölçütü sağlamayı amaçlayan bu kitapçıkta; özgün araştırma çalışmaları ve proje raporları, kitaplar ve DMİ Uzmanlık tezleri vb. bilimsel yazılı sunumun değişik biçimleriyle ilgili genel ilkeler, olabildiğince kısa ve öz bir biçimde örneklerle anlatılmıştır. Bu Yazım Kuralları Yönergesi nin yayım tarihinden sonra, DMİ Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde özgün araştırma çalışmaları ve proje sonuç raporları, ders kitapları, DMİ uzmanlık tezleri, yabancı bir dilden yapılan çeviriler ve derleme çalışmaları ile yurtdışı geçici görevlendirme raporları hazırlayacak olan personelin ve DMİ Uzmanı adaylarının, kitapta belirtilen biçim (format) ve içerik ile ilgili kuralları uygulamaları gerekmektedir. 1

9 2. KILAVUZ DÜZENİ Bu kılavuzda verilen bilgiler, aşağıda belirtilen düzen içinde aktarılmaktadır: 1. Eserin (çalışmaların) yazımında kullanılacak malzemelere ve bu kılavuzda kullanılan yazım terminolojisine ilişkin açıklamalar (Bölüm 3. GENEL BİLGİLER); 2. Çalışmanın biçimsel içeriğine ilişkin açıklamalar (Bölüm 4. ÖZGÜN ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI VE PROJE RAPORU, DERS KİTABI VE UZMANLIK TEZİ YAZIM PLANI); 3. Çalışmanın içerik sırasına göre her bir bölümünde uyulması gereken biçimsel kurallara ilişkin açıklamalar ve örnekler (Bölüm 5. YAZI İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ); 4. Çalışmanın olabildiğince doğru ve güzel bir biçimde hazırlanması ve sunulması için gereksinim duyulan bilimsel/teknik ayrıntılar ve örnekler (Bölüm 6. METİN YAZIMINA İLİŞKİN AYRINTILAR); 5. Çeviri ve derleme çalışmaları için ek açıklama (Bölüm 7. ÇEVİRİ VE DERLEME ÇALIŞMALARI); 6. Yurtdışı geçici görevlendirme raporlarının hazırlanması için ek açıklama (Bölüm 8. YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV RAPORU); ve 7. Çalışmanın özel sayfalarına ilişkin örnekler (EKLER). 2

10 3. GENEL BİLGİLER Bu bölümde; yazımda kullanılacak kağıdın ve yazıların niteliği, sayfa kenarlarında bırakılacak boşluklar ve sayfa düzeni, satır aralıkları, sayfaların numaralanması, bölüm ve alt bölümlerin başlıkları, kaynaklar ve dip notlar ile ilgili ilkeler örneklerle açıklanmıştır Basımda Kullanılacak Kağıdın Niteliği Çalışmalar, A4 boyutlarında (21 cm x 29.7 cm), birinci hamur olarak bilinen beyaz kağıda basılmalı ve kağıdın yalnız bir yüzü kullanılmalıdır. Yazar(lar) tarafından kağıdın tek yüzü temel alınarak hazırlanan çalışmalar, karar verilmesi durumunda, matbaada önlü arkalı basılabilir Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni Yazımda, her sayfanın sol kenarında, cilt boşluğunu da içerecek biçimde toplam 3.5 cm, alt, üst ve sağ kenarlarda ise 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılan metin bu çerçevenin dışına kesinlikle çıkmamalı ve kağıttan ekonomi sağlamak amacı ile tüm satırların sağ ve sol kenarları, metin alanının sağ ve sol kenarlarına ulaşacak biçimde bloklanmalıdır (justified). Sayfa numarası, metin alanının dışında, sayfanın alt ortasında yer almalıdır. Bu kılavuz, bu bölümde verilen ölçülere uygun olarak hazırlanmış ve metin alanı bloklanmıştır. Çalışmanın ismi, metin alanının dışında üst bilgi notu olarak, 10 karakter büyüklüğünde ve bir satırı geçmemek koşuluyla konulabilir Kullanılacak Yazı Karakterinin Niteliği Bu kılavuzda belirtilen genel biçimin kolaylıkla uygulanabilmesi için, çalışmaların kişisel bilgisayar ile, DMİ Genel Müdürlüğü nde yaygın olarak yararlanılan Microsoft Word for Windows yazılımı kullanılarak yazılması gerekmektedir. Çalışmalardaki tüm metinler için yazı karakteri 12 punto Arial ya da Times New Roman dır. Arial ve Times New Roman yazı karakterleri, okunaklılık konusunda genel kabul görmesi nedeniyle önerilmiştir. Yazar(lar), bunlardan birini kullanabilir. Uzun eşitliklerin yazılması ya da dipnot numara ve açıklamalarının verilmesi durumunda karakter büyüklüğü 10 puntoya indirilebilir. Alt ve üst indis (subscript, superscript) karakter büyüklükleri de, 12 punto 3

11 olmalıdır. Çizelgeler, haritalar ve grafikler gibi sunum biçimlerinde, sayfaya sığdırma güçlükleri gibi özel koşullarda, karakter büyüklüğü 10 puntoya indirilebilir. Yazımda, nokta, virgül, iki nokta üst üste, noktalı virgül, soru ve ünlem vb. noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılmalıdır Satır Aralıkları ve Boşluklar Satır aralıkları (line spacing) ile birden fazla satıra yayılan metin satırları arasındaki uzaklık ifade edilmektedir. Boşluk (spacing) terimi ise, her türden başlık, metin paragrafı, eşitlikler, şekil ve çizelge alanları vb. öncesinde ve / ya da sonrasında boş bırakılması gereken alanlar için kullanılmıştır. Bazı yazı biçim terimlerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. Punto (point, nokta): Yazı karakterinin büyüklüğünü gösteren bir ölçü birimidir. Bu kılavuz metninin yazımında kullanılan karakter büyüklüğü de 12 puntodur. Satır aralığı (line spacing): Satır aralığı, bir cümlenin satır başı yapılmaksızın ikinci satıra sarkarak devam etmesi durumunda, iki satır arasında kalan uzaklığı belirtmektedir. Yazımda 1 satır aralığının uygulanması durumunda, ardışık iki satır arasındaki boşluk, yazımda kullanılan (örneğin, 12 punto) karakter büyüklüğü kadardır. Bu durumda, metin yazımı için 1.5 satır aralığı uygulandığında, iki satır arasındaki uzaklık (1.5 x 12 punto =) 18 punto olmaktadır. Boşluk (spacing): Metinde bölüm başlıklarından, şekil ve çizelge başlıklarından, paragraflarından önce ya da sonra bırakılması istenilen aralık boşluk olarak adlandırılmıştır. Bu boşluk ilgili birimden önce ya da sonra verilebileceği gibi, önce ve sonra verilen boşluklar, birbirinden farklı aralık değerlerine sahip olabilirler. Satır aralığı gibi boşluk da göreli bir uzaklık ölçüsüdür ve büyüklüğü seçilen yazı karakterinin büyüklüğüne bağlıdır. 4

12 Çizelge 1. DMİ Genel Müdürlüğü nde yayımlanacak olan çalışmaların yazımında uygulanması istenen karakter büyüklükleri, satır aralıkları ve karakter kalınlığı. Metin Türü Yazı Karakteri Büyüklüğü (punto) Satır Aralığı (satır) Karakter Kalınlığı Alan (Resimleme alanı) 12 1 geçersiz a Başlıklar (Bölümler: 1.,2.,3., 4. derece) 12 1 Koyu (bold) Başlıklar (Özel sayfalar) 12 1 Koyu (bold) Başlıklar (Resimlemeler) 12 1 Normal Başlıklar (Çalışmanın adı) Koyu (bold) Metin (Kaynaklar) 12 1 Normal Metin (Özel sayfalar) Normal Metin (Çalışma metni) Normal b Metin (Dip not) 10 1 Normal Metin (Eşitlik) Normal Metin (Alt/üst indis) geçersiz Normal a: ilgili kural uygulanamaz. b: özel sözcükler italik yazılabilir. Bu yazım kılavuzunda, metin, şekil, çizelge, başlık vb. birimlerin birbirinden ayrılması ve estetik bir yazılı sunumun sağlanabilmesi açısından, yazar(lar)ın, çalışmanın farklı bölümlerinde farklı satır aralıkları ve boşlukları kullanmaları önerilmektedir. Çalışmadaki eşitliklerin ve her türden dizinlerin yazımında, 1 satır aralığı uygulanmalıdır. Bunun dışında, eserin öteki bölümlerinde, 1.5 satır aralığı kullanılır. Çizelge başlığı (çizelge numarasını ve açıklamasını içerir), çizelgenin üst bölümünde; şekil başlığı ise şeklin alt bölümünde yer almalıdır. Çalışmaların çeşitli bölümleri için uygulanması gereken satır aralık ve boşluk ölçüleri, Çizelge 1 de özetlenmiş ve ilgili bölümlerde açıklanmıştır. Metni oluşturan paragraflar arasında iki boşluk verilmelidir. Başlık bulunması durumunda, önceki paragraf ile başlık arasında iki boşluk, sonraki paragraf ile başlık arasında ise bir boşluk uzaklık bulunmalıdır. 5

13 Özet, Abstract, Teşekkür ve İçindekiler, Şekiller, Çizelgeler, Simgeler ve Kısaltmalar ve Kaynaklar dizinleri ile birinci derece bölüm başlıkları sayfa başından başlatılmalıdır. Bu başlıklardan sonra, Çizelge 1 de belirtilen satır aralığı bırakılarak metin yazımına geçilir. 6

14 4. ÖZGÜN ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI, PROJE RAPORU, DERS KİTABI VE UZMANLIK TEZİ YAZIM PLANI Yayımlanacak olan bir çalışma (özgün araştırma çalışması, proje raporu, ders kitabı ve DMİ Uzmanlık Tezi); 1. Özel Sayfalar, 2. Ana Metin (Gövde Metni), 3. Kaynaklar Dizini, 4. Ek Açıklamalar (gerekiyorsa) ve Ekler (gerekiyorsa) ve 5. Özgeçmiş (gerekiyorsa) olarak adlandırılan beş ana bölümden oluşur. Bu plan çerçevesinde sayfaların dizilimi aşağıdaki gibidir: 1. Cilt ön kapağı, 2. Ön boş sayfa, 3. İç kapak sayfası, 4. Yayın numarası ve Yayın Kurulu kararı. 5. Atıf sayfası (isteniyorsa), 6. Özet sayfası (ders kitaplarında Özet sayfası yerine, Önsöz sayfası), 7. Abstract sayfası, 8. Teşekkür (katkı belirtme) sayfası, 9. İçindekiler dizini sayfaları, 10. Şekiller dizini sayfaları, 11. Çizelgeler dizini sayfaları, 12. Simgeler ve kısaltmalar dizini sayfaları, 13. Diğer dizin(ler) sayfaları (varsa), 14. Gövde metni sayfaları, 15. Kaynaklar sayfaları, 16. Ek açıklamalar sayfaları (varsa), 17. Ekler sayfaları (varsa), 18. Özgeçmiş sayfası (DMİ uzmanlık tezleri için), 19. Arka boş sayfa, 20. Cilt arka kapağı. Bu sayfaların düzeni ve yazımı hakkındaki açıklamalar ilerideki bölümlerde verilmektedir. 7

15 Ancak yukarıda verilen yazım planı ve sayfaların dizilimi ile bundan sonraki bölümde açıklanacak olan yazı içeriğinin düzenlenmesine ilişkin bilgiler, daha çok özgün araştırma çalışması ve proje raporu ile DMİ Uzmanlık Tezi için kullanılabilir niteliktedir. Bu yüzden, ders kitaplarının hazırlanmasında ve düzenlenmesinde, bu Yazım Kuralları Yönergesi ndeki açıklamalar ve kurallar yetersiz kalabilir. Örneğin, ders kitaplarında, konunun ayrıntılı olarak işlendiği bölümlere (alt konulara) başlamadan önce, bir Giriş bölümü; kitabı oluşturan her bölümden sonra Özet ve/ya da Değerlendirme Soruları bölümleri bulunabilmektedir. Ayrıca, çok sayıda ders kitabında, Kaynaklar bölümünden sonra, bir İndeks (Bulduru) ve/ya da Sözlük (Alfabetik Sözlük) yer alabilmektedir. Ders kitaplarının hazırlanması için gerekli olan Giriş, kitabın bölümlerindeki Özet ve/ya da Değerlendirme Soruları ile kitabın sonundaki İndeks ve Sözlük bölümlerine ilişkin düzenlemelerde, Milli Eğitim Bakanlığı nın (MEB) ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi nin yayımladığı ders kitapları örnek alınmalıdır. 8

16 5. YAZI İÇERİĞİNİN DÜZENLENMESİ 5.1. Ön Boş Sayfa Çalışmanın Kapak sayfası ile karton cilt ön kapağı arasında, yazımda kullanılan bir boş sayfa bırakılmalıdır. Bu sayfaya sayfa numarası verilmez Özel Sayfalar Özel sayfalar; çalışmanın İç kapak, Özet, Abstract ve Teşekkür sayfaları ile İçindekiler Dizini, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini, Şekiller Dizini, Çizelgeler Dizini ve gerekiyorsa diğer dizinler (örneğin, Yer Bulduru Dizini) olarak adlandırılan sayfaları kapsar. Bu sayfaların bazılarına ilişkin örnekler, Ekler bölümünde verilmiştir. İç kapağın sayfa numarası yoktur. Bunları izleyen, Özet, Abstract, Önsöz, Teşekkür, İçindekiler Dizini, Şekiller Dizini, Çizelgeler Dizini, Simgeler ve Kısaltmalar Dizini (ve varsa diğer dizinlere ait) özel sayfaları, Özet sayfasının numarası i ile başlamak üzere, küçük harf Romen rakamları kullanılarak (ii, iii, iv...) biçiminde; çalışmanın giriş bölümü ile başlayan tüm öteki sayfaları ise, 1, 2, 3... biçiminde numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları, sayfanın alt ortasında yer almalıdır. Sayfa numaraları, 10 punto büyüklükte olmalı, önünde ve arkasında herhangi bir işaret kullanılmamalıdır Dış ve iç kapak sayfası İç kapak sayfası, çalışmanın karton cilt ön kapağına basılacak bilgileri içermektedir. Çalışmanın karton dış cilt kapağı, iç kapak sayfasındaki bilgiler temel alınarak DMİ Genel Müdürlüğü Matbaası tarafından hazırlanacaktır. Çalışmanın kapak sayfasına sayfa numarası verilmez. Kapak sayfasında sırasıyla, T.C. Başbakanlık, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, çalışmanın Türkçe ve İngilizce adı, yazar adı, bölümleri ile çalışmanın yayımlandığı ay/yıl ve yer, EK 2 de verilen örneğe uygun biçimde ve aşağıda belirtilen yazım tarzları kullanılarak yazılır. Bu bölümlerin sayfa üzerindeki konumları yaklaşıktır ve yazar, ilgili metinleri düşey yönde ortalayarak yazmalıdır. Yayın Numarası ve Yayın Kurulu kararı vb. bilgiler, çalışmanın 9

17 karton dış cilt kapağının arka bölümüne yazılır. Yayın Numarası ve Yayın Kurulu kararı vb. bilgiler, Yayın Kurulunca yayımlanmasına karar verilen DMİ Uzmanlık Tezlerine de, öngörülen biçimde yazılır Türkçe çalışma adının yazılacağı bölüm Çalışma adı büyük harflerle, 16 punto karakter büyüklüğünde koyu olarak ve ad için bırakılan alan düşey yönde ortalanarak yazılır (Bkz. EK 2.1 ve EK 2.2). Ad yazımında 1.5 satır aralığı kullanılır. Bununla birlikte, çalışma adının belirlenen boşluğa sığmaması durumunda, satır aralığı 1 satır aralığına; bu da yeterli olmadığında, yazımda kullanılan karakter büyüklüğü 15 ya da 14 puntoya indirilebilir İngilizce çalışma adının yazılacağı bölüm Çalışmanın İngilizce adı da, aynı yazım kurallarına uygun olarak, Türkçe Çalışma Adı nı izleyerek EK 2 de verilen örneklerdeki gibi yazılır Yazar adının yazılacağı bölüm Yazarın adı, 12 punto büyüklüğünde, koyu olarak ve düşey yönde ortalanarak yazılır. Yazar adı ve soyadı büyük harflerle yazılmalıdır (Bkz. EK 2.1 ve EK 2.2) Uzmanlık teziyle ilgili ayrıntının yazılacağı bölüm Eğer yayımlanacak olan çalışma bir DMİ Uzmanlık Tezi ise, onu öteki çalışmalardan açık bir biçimde ayırmak gerekir. Bu bölümün yazımında 1 satır aralığı uygulanır. Uygulanması gereken yazı karakteri 12 puntodur. Bu yazım kılavuzunda kabul edilen öteki kurallara uyarak, dış ve iç kapak sayfasında, tez başlığının altına ve sayfayı ortalayacak bir biçimde, koyu olarak DMİ UZMANLIK TEZİ açıklaması yazılır (Bkz. EK 2.2). 10

18 Yayımlandığı yılın ve yerin yazılacağı bölüm Çalışmanın yayımlandığı ay ve yıl (örneğin, Ocak 2002) bu amaçla ayrılan boşluğa düşey yönde ortalanarak, 12 punto yazı karakteri ile yazılır (Bkz. EK 2.1 ve EK 2.2). Bunun altına, uygun bir boşluktan sonra yine 12 punto yazı karakteri ile çalışmanın yayımlandığı yer (örneğin, Ankara) yazılır Özet sayfası Özet sayfası, çalışmanın oldukça kısa bir özetini içerir. Bu sayfa, okurun kısa bir sürede, yapılan çalışma hakkında hızla bir düşünce kazanmasını sağlamak amacıyla kaleme alınmalıdır. Özet i okuduktan sonra konuyu kendisi açısından yararlı ve ilgi çekici bulan okur, çalışmanın öteki bölümlerini de (öncelikle Sonuçlar bölümünü) inceleyebilir. Özet te, çalışmanın amacı, kapsamı, kullanılan yöntem(ler) ve ulaşılan sonuç(lar), açık ve öz olarak belirtilmeli; 'amaç', 'kapsam', 'yöntem', 'sonuç', gibi alt başlıklar ve dip not kullanılmamalıdır. Özet sayfası ya da sayfaları, ayrı yayımlanabileceği için, burada başka çalışmalara değinme yapılmamalıdır. Özet sayfası, bu ilkeler dikkate alınarak yazılmalı ve çalışmanın yalnız ana hatları hakkında bilgi vermelidir. Okurun, söz konusu çalışmada öncelikle ne tür bilgileri arayacağı yazar tarafından dikkatle düşünülmeli ve Özet bu bilgileri içerecek biçimde kaleme alınmalıdır. Bu amaçla, yazarların daha deneyimli kişilerden destek almaları önerilir. Bir çalışmanın yaygın olarak duyurulması yönündeki en önemli araçlardan birisi Anahtar Sözcükler dir. Günümüzde pek çok kütüphane ve diğer türden yayın sağlama sistemleri, bilimsel yayınları anahtar sözcükler bazında sınıflamakta ve aramaktadır. Bu nedenle, yazar(lar) anahtar sözcüklerin seçimine özen göstermelidir. Anahtar Sözcükler in yazımında, ilgili bilim dalının ve/ya da araştırma alanının bilgi veri tabanlarınca kullanılan anahtar sözcüklerin kullanılması yararlı olacaktır. Yazar(lar), bu amaçla, uluslararası süreli yayınlardan (hakemli bilimsel dergilerden) yararlanabilir. 11

19 Özet in uzunluğu, en fazla iki sayfa olmalıdır. Özet bölümünün birinci sayfasının numarası i dir ve metin alanı dışında sayfanın alt ortasında yer almalıdır. Bu sayfada, çalışmanın başlığı büyük harflerle, metnin yazımında kullanılan yazı karakteri ve büyüklüğü kullanılarak koyu olarak yazılmalıdır. Çalışmanın adından sonra bir satır aralığı boşluk bırakılarak, yazar(lar)ın adı ve soyadı yazılmalıdır. İzleyen satırda, ÖZET başlığı, tümüyle büyük harflerle, metin alanı ilk satırına ortalanarak koyu olarak yazılmalıdır. Başlıktan sonra, ilk satıra, paragraf başı yapılarak başlanmalıdır. Özet metninden sonra 1.5 satır aralığı boşluk bırakılmalı ve koyu olarak yazılan 12 punto ANAHTAR SÖZCÜKLER: ifadesinden sonra, anahtar sözcükler virgül ya da noktalı virgül ile ayrılarak sıralanmalıdır. Eğer bu çalışma bir DMİ Uzmanlık Tezi ise, Anahtar Sözcüklerin yazımından sonra, onu izleyen satırda tez danışmanının (advisor) ve varsa ortak-danışmanın (co-advisor) adı, soyadı ve bağlı bulunduğu kurum (Kamu kuruluşu, Üniversite/Enstitü, Üniversite/Fakülte/Bölüm, vb.) yazılmalıdır İngilizce Özet (Abstract) sayfası Özet in İngilizce çevirisi (Abstract), Özet ten sonraki sayfada, izleyen sayfa numarası ile verilir. Abstract ın yazımına en az Özet in yazımı kadar özen gösterilmelidir. Özet in yalnızca ulusal erişime açık olduğu; buna karşın, Abstract ın uluslararası düzeyde ulaşılabilir olacağı dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, Abstract ın yazımında düzgün bir İngilizce kullanılması, hem çalışmanın istenilen biçimde tanıtılması hem de yazarın akademik saygınlığı açısından oldukça önemlidir. Yazarın, Özet ve Abstract yazımında, kendisinden daha deneyimli kişilerden destek alması yararlı ve akılcı bir yaklaşım olacaktır. Özet gibi Abstract da iki sayfadan uzun olmamalı; içeriği ve sayfa düzeni, tümüyle Özet sayfasının aynı olmalıdır Teşekkür sayfası Yazar(lar), ayrı bir Teşekkür sayfası hazırlayabilir ya da teşekkürlerini, Özet te de uygun bir biçimde belirtebilirler. Ayrı bir Teşekkür sayfası hazırlanacaksa; bu sayfanın düzeni, Özet sayfasınınki ile aynı olmalı ve sayfanın başlığı TEŞEKKÜR biçiminde 12 punto ile koyu yazılmalıdır. Bu bölümde, özgün araştırmanın ya da tezin yapılmasında ve bunların metinlerinin 12

20 hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan kişiler ile doğrudan ilgileri olmamalarına karşın, çalışmaya olağan görevleri dışında katkıda bulunmuş kişilerin ve kuruluşların katkıları belirtilir ve teşekkür edilir. Çalışma, bir proje kapsamında gerçekleştirilmiş ise; projenin ve ilgili kuruluşun adı da bu bölümde belirtilmelidir. Katkısı belirtilen kişinin, (varsa) unvanı, adı, soyadı, (varsa) görevli olduğu kuruluş (ayraç içinde) ve çalışmaya olan katkısı, olabildiğince kısa ve öz bir biçimde belirtilmelidir. Bu bölümün uzunluğunun, yarım sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir Dizinler Çalışmada Teşekkür sayfasından sonraki bölümü dizinler izler. Bu bölümde, çalışma metninde kullanılan birinci, ikinci, üçüncü (ve gerekiyorsa dördüncü) derece başlık adlarını içeren İçindekiler dizini ile sunulan resimlemelere ilişkin Şekiller dizini ve Çizelgeler dizini belirtilen sırada yer alır. Bu dizinlerden sonra, gerekiyorsa Ekler dizini, Simgeler ve Kısaltmalar dizini ile yazar tarafından gerekli görülen öteki dizinler (örneğin, Yerbulduru dizini) yer alır İçindekiler dizini İçindekiler dizini, bu kılavuzdaki dizine benzer bir biçimde hazırlanır. İÇİNDEKİLER başlığı, 12 punto büyük harfler ile koyu olarak metin alanının ilk satırına, metin içindeki paragraf başlarında olduğu gibi içeriden (1 tab) başlayarak yazılır. Bir satır aralığı boşlukla başlayan ikinci satırda, altı çizili olarak Sayfa sözcüğü sağa dayalı olarak yazılır ve 1 satır aralık ile dizin yazımına geçilir. İçindekiler dizininin yazımında, 12 punto karakter büyüklüğü ve 1 satır aralığı uygulanır. Dizin ÖZET sayfası ile başlar, ABSTRACT, TEŞEKKÜR, İÇİNDEKİLER, ŞEKİLLER, ÇİZELGELER, (varsa, SİMGELER VE KISALTMALAR, YERBULDURU dizinleri vb.) ile devam eder. Bu dizinlerden sonra 1. GİRİŞ bölümünden başlayarak, metnin içerdiği tüm bölüm ve alt bölüm başlıkları, 13

21 metin içindeki sayfa numaraları ile sıralanır. Çalışmanın Ana Metin bölümünü izleyen (varsa) EK AÇIKLAMALAR, KAYNAKLAR ve (varsa) EKLER gibi bölümler ise, yalnızca ilk sayfa numaraları ile sıralanırlar. Çalışma metninde kullanılan her bir bölüm başlığı, numarası ile birlikte hiçbir değişiklik yapılmaksızın, tümüyle aynı olarak İÇİNDEKİLER dizininde yer almalıdır. İçindekiler dizininde, her bir başlığın hizasına, sadece o başlığın yer aldığı ilk sayfanın numarası yazılır. Her bir satırın başlık ve sayfa numarası arasındaki boşluk bölümü, noktalama (...) ile doldurulur. Tüm dizinlerde, sayfa numaralarının doğru olarak yer alması amacıyla, yazımda kullanılan kişisel bilgisayar yazılımının (varsa) İçindekiler Çizelgesi (Table of Contents) hazırlama işlevinden yararlanılması kolay ve hatasız bir çözüm sağlayabilecektir Şekiller dizini Şekiller dizini, İçindekiler dizininin hazırlanmasında uygulanan kurallar çerçevesinde hazırlanmalıdır. ŞEKİLLER başlığı, büyük harfler ile koyu olarak metin alanının ilk satırına, 1 tab içeriden başlayarak yazılır. Bir satır aralığı boşlukla başlayan ikinci satırda, altı çizili olarak Sayfa sözcüğü sağa dayalı olarak yazılır ve 1 satır aralık ile dizin yazımına geçilir. Dizin yazımında, 12 punto karakter büyüklüğü ve 1 satır aralığı uygulanır. Bu dizinde, şekil başlıkları değiştirilmeden (olduğu gibi) kullanılmalıdır. Her bir satırın başlık ve sayfa numarası arasındaki boşluk, noktalama (...) ile doldurulur. Şekiller dizininin başlangıç bölümüne ait bir örnek aşağıda verilmiştir. Örnek: ŞEKİLLER Sayfa Şekil 1.1. Kışın Türkiye yi etkileyen hava kütleleri...15 Şekil 1.2. Yazın Türkiye yi etkileyen hava kütleleri

22 Çizelgeler dizini Çizelgeler dizini, İçindekiler dizininin hazırlanmasında uygulanan kurallar çerçevesinde hazırlanmalıdır. ÇİZELGELER başlığı, büyük harfler ile koyu olarak ve metin alanının ilk satırına 1 tab içeriden yazılır. Bir satır aralığı boşlukla başlayan ikinci satırda, Sayfa sözcüğü altı çizili olarak sağa dayalı yazılır ve 1 satır aralık ile dizin yazımına geçilir. Dizin yazımında, 12 punto karakter büyüklüğü ve 1 satır aralığı uygulanır. Çizelgeler dizinindeki çizelge başlıkları, metnin içindeki başlıklar ile tümüyle aynı olmalıdır. Her bir satırın başlık ve sayfa numarası arasındaki boşluk, noktalama (...) ile doldurulur. Çizelgeler dizininin başlangıç bölümüne ait bir örnek aşağıda verilmiştir. Örnek: ÇİZELGELER Sayfa Çizelge 1.1. Çalışmada kullanılan 80 istasyonun yıllık ortalama sıcaklıklarının uzun süreli ortalamaları ve değişkeleri...21 Çizelge 1.2. Çalışmada kullanılan 80 istasyonun yıllık ortalama güneşlenme sürelerinin uzun süreli ortalamaları ve değişkeleri Simgeler ve kısaltmalar dizini Simgeler ve Kısaltmalar dizini, Ek 3'teki örneğe uygun olarak hazırlanır. SİMGELER VE KISALTMALAR başlığı, büyük harfler ile koyu olarak ve metin alanının ilk satırına 1 tab içeriden yazılır. Dizinin düzenlenmesinde, 12 punto karakter büyüklüğü ve 1 satır aralığı uygulanır. Dizinde kullanılan simge ve kısaltmalar sol kenara dayalı yazılır. : işaretinden sonra kısa ve özlü açıklama cümlesi yazılır. Bir satırı aşan açıklamalarda, bölünen cümle arasındaki boşluk 1 satır aralığı olarak seçilmelidir. Bu bölümde, simge ya da kısaltmadan sonra yer alan açıklama cümlelerinin hepsi aynı düşey hizadan başlamalıdır. 15

23 Öteki dizinler Yazar(lar)ın kullanılmasını gerekli gördüğü diğer dizinler (Örneğin, Yer Bulduru dizini), Simgeler ve Kısaltmalar dizininden sonra yer almalıdır. Bu tür dizinlerin yazımında, yukarıda belirtilen estetik yaklaşımlar uygulanmalıdır Metin Bölümü Çalışma metni, bölümlerden ve alt bölümler den oluşur. Metin bölümü, 1. GİRİŞ ile başlar ve SONUÇLAR ya da gerekiyorsa SONUÇLAR ve TARTIŞMA bölümü ile biter. Bu iki bölüm arasında, çalışmanın amaç ve kapsamı doğrultusunda, yazarın ve uzmanlık tezlerinde danışmanının uygun gördüğü öteki bölümler, tasarlanan anlatım düzeni içinde yer alır. SONUÇLAR ya da gerekiyorsa SONUÇLAR ve TARTIŞMA bölümünden sonra, KAYNAKLAR ve (gerekiyorsa) EKLER dizinleri yer alır. Çalışmanın bölümlerinin ve alt bölümlerinin belirlenmesinde, gereksiz ayrıntıya inilmemeli, mantıksal bir bölümleme sistemi izlenilmelidir. Bölüm ve alt bölümlerin içerik açısından birbirlerine göre öncelik sırasına dikkat edilmelidir. Çalışmanın, birinci, ikinci ve üçüncü derece bölüm ya da alt bölüm başlıkları, 12 punto ile koyu olarak yazılmalıdır. Başlık yazımından sonra : işareti kullanılmamalıdır. Birinci derece bölüm başlıkları, BÜYÜK HARF ile yazılmalı (örneğin, 1. GİRİŞ); ikinci derece alt bölüm başlıklarında ise, her sözcüğün ilk harfi büyük, ötekiler küçük harflerle yazılmalıdır (örneğin, 1.2. Önceki Çalışmalar). Üçüncü derece başlıklarda ise yalnızca ilk sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır (örneğin, Sinoptik çalışmalar). Birinci derece başlıklarda, ile, vb. gibi bağlaçlar varsa, bunlar da büyük harflerle yazılmalı; ikinci derece başlıklardaki bağlaçlar ise, küçük yazılmalıdır. Dördüncü derece bölüm başlıkları, üçüncü derece bölüm başlıkları gibi yazılır (örneğin, Sinoptik hava tipleri). Dördüncü ve daha ileri dereceden alt bölüm başlıkları, zorunlu durumlar dışında kullanılmamalıdır. 16

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürlüğü Bitirme Projesi Yazım İlke ve Kuralları 1. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özelliği Projede kullanılacak kağıt A4 boyutunda

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri İşleyiş Prosedürü uyarınca, bitirme

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN-2008 1. GİRİŞ Bu kılavuzun * amacı Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ocak 2015 1. GENEL YAZIM KURALLARI Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği Tez Yazım Esasları 1.Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Bitirme tezi, A4 standardında (21cm x 29,5 cm) birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yazımda kullanılan tüm karakterler siyah renkte olmalıdır. 2.Yazım

Detaylı

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bitirme ödevinin amacı öğrencilerin derslerde öğrendikleri teori ve uygulama konuları,

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlı bölümlerde hazırlanan Bitirme Çalışmalarında uygun bir standardı

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2012 TABLE OF CONTENTS I. GİRİŞ... 1 II. TEZ YAZIM KURALLARI... 2 2.1. TEZ YAZIM KURALLARI... 3 2.1.1. Birinci seviye başlık... 4 2.1.2.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzu İçindekiler 1. GİRİŞ...2 2. TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 3. TEZDE YER ALACAK BİLGİLERİN SUNUŞ

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AĞUSTOS 2015 UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. KILAVUZUN VE TEZ ŞABLONUNUN HAZIRLANMASINDA İSTANBUL

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TASARIM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 2015 TRABZON 1. GENEL YAZIM PLANI KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri tasarım projesi raporlarını hazırlarken

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZ YÖNERGESİ 2013 2 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 4 2. KILAVUZ DÜZENİ... 4 3. GENEL BİLGİLER... 4 3.1. BASIMDA KULLANILACAK KAĞIDIN NİTELİĞİ...

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE AYRICA

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI EK 1: 1.ARAŞTIRMA PROJESİNİN RAPOR HALİNE GETİRİLMESİ 1.1. Kullanılacak Kağıdın Niteliği Araştırma Projesininim yazılacağı

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU Ağustos 2011 EDİRNE T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Haziran, 2013 İçindekiler GİRİŞ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri...

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ UYGULAMA KURALLARI VE TEZ YAZIM KILAVUZU Derleyen: Dr. Ali Murat KILIÇ 2007 GENEL İLKELER Bu kılavuz,

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Đçindekiler http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU 1. BĐTĐRME TEZĐ/PROJESĐ NASIL HAZIRLANMALIDIR?... 2 1.1 Bitirme Tezinin Başlığı Nasıl Olmalıdır?... 2 1.2 Önsöz Nasıl Yazılmalıdır?...

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

GENEL DÜZEN Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalışmaların genel düzeni aşağıda belirtildiği gibidir.

GENEL DÜZEN Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalışmaların genel düzeni aşağıda belirtildiği gibidir. 1 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÖDEVİ, BİTİRME PROJESİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU Üniversite Senato sunun 2.2.2001 tarih ve 2001/05 sayılı toplantısında kabul edilmiştir I. AMAÇ VE KAPSAM Bu yazım klavuzunun amacı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde hazırlanan Mühendislik Tasarımı Proje

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam Amaç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 48. Maddesi ile 3.2.1984

Detaylı

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU KASIM- 2012 GİRİŞ Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Detaylı

MADENCILIK DERGISI YAZıM VE YAYıNA KABUL ILKELERI

MADENCILIK DERGISI YAZıM VE YAYıNA KABUL ILKELERI MADENCILIK DERGISI YAZıM VE YAYıNA KABUL ILKELERI 1. YAZININ TÜRÜ Madencilik Dergisi'nde yayımlanması istemiyle gönderilecek olan yazılar; başka bir yerde daha önce yayımlanmamış koşuluyla aşağıda sıralanan

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM İLKELERİ İnşaat Mühendisliği Bölümünde hazırlanacak bitirme çalışmalarının yazılı sunumlarında birliği sağlamak amacıyla

Detaylı

Poster Nasıl Hazırlanır?

Poster Nasıl Hazırlanır? Poster Nasıl Hazırlanır? Dr. Mustafa SÜNBÜL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SAMSUN Poster özeti yazımı Poster yazımı İçerik Görünüm

Detaylı

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ(18 punto).programi MEZUNİYET PROJESİ(14 punto) Hazırlayan: Nadir YUSUF(14

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU OCAK 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 1.1. Kompakt Disklerin Hazırlanması 3 2. GENEL YAZIM KURALLARI 5 2.1.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KILAVUZU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KILAVUZU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU YAZIM KILAVUZU Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 1 2. İÇERİK 1 2.1. GİRİŞ BÖLÜMÜ 1 2.2. MADENE/TESİSE/FABRİKAYA AİT DETAY

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDSİLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 2013 BATMAN İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI...3 2.1 Kâğıt Özelliği...3

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Manisa, 2015 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. Bu Kılavuz Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında

Detaylı

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir.

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. YAZIM KURALLARI Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2014 ÖNSÖZ Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümündeki

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 1. AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimeler Fakültesi

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU 1- GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI 1-1-Kullanılacak Kâğıdın Özelliği: Tez yazımında kullanılacak kâğıtlar A4 standardında (210x297) birinci

Detaylı

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları

Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları Yayınlanacak makaleler için yazım kuralları Dergide yayımlanan makaleler yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler

Detaylı

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 1) Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dir. BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 2) Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak seçilmelidir.

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ / PROJESİ YAZIM KLAVUZU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ / PROJESİ YAZIM KLAVUZU T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ / PROJESİ YAZIM KLAVUZU 1- TANIM Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin tüm bölümlerinde lisans

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Bu kılavuz, Harran Üniversitesi, Birecik Meslek Yüksek Okulu, Sistem Analizi ve Tasarımı

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GİRİŞ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GİRİŞ TEZİN ADI GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GİRİŞ Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörlüğü Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler Enstitüsü ne

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ TEZİN ADI Son Güncelleme Tarihi : 10/06/2013 1. GİRİŞ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI PROJE YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI PROJE YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI PROJE YAZIM KILAVUZU Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Şekli Çalışma A4 standardında (21 x 29.7 cm) beyaz birinci hamur (70-100 g/m 2 ) kalitesindeki kağıda ve kağıdın bir yüzüne

Detaylı

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI BİLDİRİ YAZIM KURALLARI Sempozyumda sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri internet aracılığıyla ile sempozyum sekreteryasına göndermelidir.

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui A.K.Ü. Çay M.Y.O. Yönetim ve

Detaylı

Çizelge/çizim vb. metni

Çizelge/çizim vb. metni İKTİSAT BÖLÜMÜ EKONOMİ SEMİNERLERİ DERSİ TEZ YAZIM KLAVUZU 1-) Tezlerin Arş. Gör. Sedat ALATAŞ veya Arş. Gör. Burcu YILMAZ a teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim tarihi daha sonra duyurulacaktır. 2-)

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

Yazımda her sayfanın üst kenarından 3 cm, sol kenarından 3,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve alt kenarından 3 cm. boşluk bırakılmalıdır.

Yazımda her sayfanın üst kenarından 3 cm, sol kenarından 3,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve alt kenarından 3 cm. boşluk bırakılmalıdır. T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK TASARIMI I-II DERSLERİ PROJE YAZIM YÖNERGESİ Revizyon: Nisan 2008 1.TEZ DÜZENİ Tez düzeni aşağıda belirtilen

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING <DEPARTMENT NAME> KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING INTERNSHIP REPORT 2013 2014 Name and Surname : [Name Surname] Student ID : [Student ID] Field of Work : Internship Start

Detaylı

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan

Detaylı

YAZIM VE YAYINA KABUL İLKELERİ

YAZIM VE YAYINA KABUL İLKELERİ YAZIM VE YAYINA KABUL İLKELERİ Madencilik Dergisi'nde yayımlanması istemiyle gönderilecek olan yazılar; a) Maden Mühendisliği'nin çeşitli dallarında ilk kez yazarı tarafından açıklanan kuramsal, uygulamalı

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ LĠSANS PROGRAMI BĠTĠRME TEZĠ YAZIM ĠLKELERĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ LĠSANS PROGRAMI BĠTĠRME TEZĠ YAZIM ĠLKELERĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ LĠSANS PROGRAMI BĠTĠRME TEZĠ YAZIM ĠLKELERĠ Burada sunulan bitirme tezi yazım ilkeleri, Mühendislik fakültesi bölümlerinde son sınıf öğrencilerince hazırlanan bitirme

Detaylı

HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Bu kılavuz, Haliç Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Sistem Analizi ve Tasarımı dersi için Proje önerileri

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Temel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM. Temel Esaslar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 48. Maddesi ile 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi

Detaylı

ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI. Büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır.

ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI. Büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır. ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI 17.08.2012 a) Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 5,5 cm, alt 5,5 cm, sağ 4,3 cm, sol 4,3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri sol kenar boşluklu yazılmalıdır.

Detaylı

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU

T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU BĐLECĐK 2012 T.C. BĐLECĐK ŞEYH EDEBALĐ ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ BĐLGĐSAYAR

Detaylı

INTERSTENO 2011 Paris World championship professional word processing

INTERSTENO 2011 Paris World championship professional word processing KULLANILAN IŞLETIM SISTEMI KULLANILAN KELIME IŞLEM YAZILIMI YARIŞMA NO A 1 Katılımcılar için talimatlar WINDENERGY.DOC adlı taslak belgesini açınız, XXX sizin yarışma kimlik numaranız olacak şekilde WINDENERGYXXX.DOC

Detaylı

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç 1-Bu kurallar Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu nun 25Nisan 2012 tarihli 2 sayılı toplantısında kabul edilerek

Detaylı

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Şubat, 2015 İSTANBUL BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA SÜRECİ 1. Bitirme Projesine Kayıt

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU ġanliurfa 2009 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... i 1). GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR...

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu Amaç ve Kapsam Bu metnin amacı, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Lisans Bitirme ödevlerinin yazımı ve basımıyla ilgili

Detaylı

BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Hazırlayan: İsmail Şahin İSTANBUL, 2003 1 Sevgili öğrenciler, Bitirme Çalışması Yazım Klavuzu, bitirme

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KLAVUZU ZONGULDAK 2013 Sayfa düzeni ve sıralaması Kağıt Kenar boşlukları Sayfa Sıralaması A4 boyutunda, 80 g/m 2-100 g/m 2 kalitesinde,

Detaylı

MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI YAZIM KILAVUZU Versiyon 1.02 Eskişehir, 30/05/2012 İÇİNDEKİLER Sayfa SEMBOLLER LİSTESİ...

Detaylı

Birinci Seviye Alt başlık (14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda ortada)

Birinci Seviye Alt başlık (14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda ortada) BİLDİRİ YAZIM KURALLARI Kongreye sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri Internet aracılığıyla ve CD ile kongre sekreteryasına göndermelidir.

Detaylı

T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME PROJESİ (I-II) YÖNERGESİ

T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME PROJESİ (I-II) YÖNERGESİ T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME PROJESİ (I-II) YÖNERGESİ Bu Yönerge, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KLAVUZU

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KLAVUZU GENEL KURALLAR Tezin dili Türkçe olmalıdır. SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KLAVUZU Tez bilgisayar ortamında A4 kağıdın tek yüzüne yazılmalıdır. Tez bilimsel alana fayda sağlayacak herhangi bir alandan

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI 1. Dönem projesi başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere hazırlanmış olmalıdır. Yazılardaki görüş ve sorumluluklar

Detaylı

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİTESİ

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİTESİ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİTESİ İçindekiler 1.GİRİŞ... 3 2.RAPOR NASIL HAZIRLANMALIDIR... 3 3.RAPOR GEREKLİLİKLERİ... 3

Detaylı

2. Sayfa numaraları alt kenarını ortalayacak şekilde yerleştirilir.

2. Sayfa numaraları alt kenarını ortalayacak şekilde yerleştirilir. GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNİYET TEZİ YAZIM KURALLARI 1. Mezuniyet tezleri A4 boyutlarındaki beyaz kağıda her sayfanın üst, alt ve sağ kenarından 2,5 cm sol kenarından 3,5 cm boşluk kalacak şekilde hazırlanır.

Detaylı

Staj raporları aşağıda ayrıntıları verilmiş olan plana uygun olarak yazılmalıdır.

Staj raporları aşağıda ayrıntıları verilmiş olan plana uygun olarak yazılmalıdır. III. YAZ STAJ RAPOR FORMATI Staj raporları aşağıda ayrıntıları verilmiş olan plana uygun olarak yazılmalıdır. İç Kapak Sayfası Teşekkür İçindekiler Şekiller Listesi Çizelgeler Listesi GİRİŞ KURULUŞ HAKKINDA

Detaylı

APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN.

APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN. APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN. APA yazım stili, sosyal ve davranışçı alanlarda çalışan bilim

Detaylı

Temel İlkeler Sembol. Koç Üniversitesi nin sembolü, koç boynuzu formundan hareketle tasarlanmıştır.

Temel İlkeler Sembol. Koç Üniversitesi nin sembolü, koç boynuzu formundan hareketle tasarlanmıştır. Sembol Koç Üniversitesi nin sembolü, koç boynuzu formundan hareketle tasarlanmıştır. 1 Yazı Üniversitenin adı Lubalin fontu ile yazılmış ve Ç harfinin fonta özgü çengeli revize edilmiş, kare biçimine getirilmiştir.

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇALIŞMALARI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇALIŞMALARI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇALIŞMALARI Çevre Durum Raporları Şube Müdürlüğü Çevre Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı Afyonkarahisar

Detaylı