T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ / 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon /5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar / 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler / 6 1- Fiziksel Yapı / 6 2- Örgüt Yapısı / Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar / İnsan Kaynakları / Sunulan Hizmetler / Yönetim ve İç Kontrol Sistemi / 24 D- Diğer Hususlar / 24 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri / 25 B- Temel Politikalar ve Öncelikler / 26 C- Diğer Hususlar / 26 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler / Bütçe Uygulama Sonuçları / Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar / Mali Denetim Sonuçları / Diğer Hususlar / 28 B- Performans Bilgileri / Faaliyet ve Proje Bilgileri / Performans Sonuçları Tablosu / Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi / Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi / Diğer Hususlar / 32 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler / 33 B- Zayıflıklar / 33 C- Değerlendirme / 33 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER / 34 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI / 36 EKLER 2012 Yılında Yapılan Faaliyetler ve Görselleri / Yapı İşleri ve Satın Alma / Eğitim Kültür Faaliyetleri / Entegre Eğitim Projeleri / Performans Bilgileri / 45 2

3 SUNUŞ Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu nda üniversitemizde lisans veya önlisans eğitimlerine başlayacak olan öğrencilere yönelik hazırlık eğitimi verilmektedir. Almanca, Fransızca, İngilizce ve Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe dillerinde yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri, alanlarında deneyimli öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda okulumuzda bir taraftan tamamen ve kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapılan fakülte ve bölümlerin zorunlu yabancı dil eğitimi verilirken, öte taraftan Türkçe eğitim-öğretim yapan bazı birimlerin isteğe bağlı ve kontenjan dahilinde yabancı dil hazırlık eğitimi verilmektedir. Bunun yanı sıra, yüksekokulumuz kadrosunda bulunan öğretim elemanları MÜSEM bünyesinde halka açık yabancı dil kurslarının gerçekleşmesinde de çalışmaktadırlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lisansüstü eğitim görmek için yurt dışına gönderilecek öğrencilerin yabancı dil eğitimleri 2008 yılından bu yana yüksekokulumuz tarafından gerçekleştirilmektedir. Aynı çerçevede YÖK tarafından düzenlenen Öğretim Elemanı Yetiştirme Projesi (ÖYP) kapsamında gönderilen bursiyerlere yabancı dil eğitimi verilmektedir. Bunun dışında UZEM aracılığıyla okutulan Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) ve Türk Dili derslerinin içerikleri yüksekokulumuz akademik personelinin öz verili çalışmaları ile hazırlanmıştır eğitim-öğretim yılında bu ders içeriklerinden üniversitemize kaydolan bütün öğrenciler yararlanmıştır. Yüksekokul öğretim elemanlarının bilgilerini artırıcı hizmet içi eğitimler, panel, konferans ve sempozyumlar düzenlenmiştir. Bu kapsamda müfredat grubu etkin olarak çalışmalarını sürdürerek yabancı dil eğitiminin Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde yapılmasını sağlayıcı düzenlemeleri gerçekleştirmiştir. Aynı anlayışla eğitimöğretim yılından itibaren müfredat dört dil becerisini kapsayacak şekilde uygulanmaya başlanmıştır. Bunu üniversitemiz yabancı dil hazırlık eğitiminde köklü bir devrim ve değişim olarak nitelendirmek mümkündür. Yüksekokulumuzun misyon ve vizyonunu gösteren ve gelecekle ilgili stratejik yaklaşımını belirleyen 2014 Yılı Faaliyet Raporu beş bölümden oluşmaktadır: Genel Bilgiler başlığını taşıyan Birinci Bölümde Yüksekokulun kuruluş tarihçesi, misyonu, vizyonu ve değerleri yer almaktadır. Ayrıca idareyle ilgili görev ve sorumluluklar bu bölümde verilmektedir. Raporun İkinci Bölümünde Amaç ve Hedefler belirlenmiştir. Bu bölümde İdarenin Amaç ve Hedeflerinin yanı sıra, Temel Politika ve Öncelikler üzerinde durulmuştur. Üçüncü Bölümde Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler başlığı altında Mali Yapı ve Performans Bilgileri bulunmaktadır. Dördüncü Bölüm ise Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Bilgilerine ayrılmıştır. Bu bölümde ayrıntılı olarak kurumun güçlü ve zayıf yönleri üzerinde durulmuştur. Beşinci ve son bölümde Öneri ve Tedbirler ele alınmıştır. Yüksekokulun daha etkin ve daha verimli çalışabilmesi, geleceği daha gerçekçi ölçülerde planlayabilmesi için alınması gereken tedbirler bu bölümde yer almaktadır. Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu evrensel bilgiyi, gelişmeyi ve ilerlemeyi kapsayan bir eğitim felsefesine sahiptir. Bu doğrultuda idare olarak temel hedefimiz, ülkemizin saygın eğitim kurumları arasında yer alan Marmara Üniversitesi ndeki yabancı dil eğitim-öğretim kalitesini en üst düzeye taşımak ve yeniliklerin öncüsü yapmaktır 19 Ocak 2015 Prof. Dr. Murat DEMİRKAN MÜ-YADYO Müdürü 3

4 I- GENEL BİLGİLER Tarihsel geçmişi 1883 yılına dayanan üniversitemiz 20 Temmuz 1982 tarihinde Marmara Üniversitesi adını alır. 28 Mart 1983 tarihinde çıkarılan 2809 sayılı yasa ile İstanbul da bulunan eğitim kurumlarından bazıları Marmara Üniversitesi ne katılır. Bu eğitim kurumlarından biri de Millî Eğitim Bakanlığı na bağlı olan İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu dur. Önceleri Rektörlük bünyesinde Yabancı Diller Bölümü olarak faaliyetini sürdüren okulumuz, 01 Mart 2006 tarihinde Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (MÜ-YADYO) adını alır yılına kadar yabancı dil hazırlık sınıflarının yanı sıra, Almanca-Fransızca-İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümleri ni de çatısı altında barındıran yüksek okulumuzun hâlihazırdaki faaliyet alanı zorunlu ve hazırlık yabancı dil derslerini vermekle sınırlıdır. Bunun yanı sıra MÜSEM bünyesinde verilen yabancı dil dersleri de yüksekokulumuz kadrosunda bulunan öğretim elemanlarının katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından organize edilen yüksek lisans yapmak için yurt dışına gönderilecek bursiyerlerin yabancı dil eğitimleri de yüksek okulumuz elemanları tarafından sağlanmaktadır. A- Misyon-Vizyon-Değerler Misyonumuz Yüksek Öğretim Kanunu'nun 49. maddesinde belirtildiği gibi, üniversitelerde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulları'nın temel görevleri yabancı dilde eğitim yapacak öğrencileri bu konuda hazırlamak ve belli bir düzeye yükselmelerini sağlamaktır. Üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerini kısmen veya tamamen yabancı dilde yapan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil konusundaki eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalarda bulunmaktır. Seviye tespit sınavında yabancı dil sorunu olan öğrencilerin ilerideki eğitimlerinde sıkıntı yaşamamalarına ve öğrendikleri dili rahatça kullanmalarına yardımcı olmaktır. Üniversitemiz bünyesine katılan gençlerimizi kurumsal kimliğe sahip akademik kadromuzla tanıştırmak ve Marmara Üniversitesi ailesinin bir parçası olduklarını benimsetmektir. YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığı gibi devlet kuruluşlarının eğitim amacıyla yurt dışına göndereceği bursiyerlerin yabancı dil eksikliklerini tamamlamaları konusunda destekleyici çalışmalar yapmaktır. Vizyonumuz MÜ-YADYO'nun vizyonu eğitim-öğretim kalitesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerin ve eğitim almak isteyen paydaşlarının yabancı dil konusundaki sorunlarına akılcı çözümler sunabilmektir. Fiziki olanakları ve eğitim kadrosu ölçüsünde yabancı dil öğrenmeyi bir külfet olmaktan çıkarıp, profesyonelce yapılan bir dil eğitimine dönüştürmektir. 4

5 Bilişim teknolojisinin sağladığı olanaklardan yararlanarak yabancı dil eğitimi konusunda yeni ufuklara yönelmek ve bu alanda öncü rolü üstlenmektir Zorunlu yabancı dil dersleri dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyenler için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır. Hazırlık derslerine katılan öğrencilere, dil eğitiminin yanı sıra öğrendikleri dilin kültürünü ve zihniyetini tanıtabilmektir. Ulusal ve uluslararası arenada Marmara Üniversitesi'nin başarılarına katkı sağlamak ve benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükseltebilmektir. Değerlerimiz Kaliteli eğitim anlayışından ödün vermemek Huzurlu eğitim-öğretim ortamı sunabilmek Kurumsal kimliği güçlendirmek Marmara Üniversitesi nin itibarını yükseltmek Paydaşlarımızla işbirliğini artırmak Sorunlara akılcı ve profesyonel çözümler sunabilmek Yeni ufuklara bakıp yarını oluşturmak Benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselebilmek İnsani değerler ışığında topluma hizmet vermek. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yüksekokul Müdürü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1. Yüksekokul Kuruluna başkanlık etmek ve Yüksekokulun Birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak; 2. Her öğretim yılı sonunda veya istendiğinde Yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek; 3. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek; 4. Yüksekokul birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak; 5. Üniversite Senato toplantılarına katılmak; 6. Marmara Üniversitesi Kuruluş Yasası ve Yüksekokul ile ilgili Tüzük ve Yönetmelikler uyarınca görev yapmak; 7. Eğitim tür ve niteliğine göre çalışmalarda bulunmak, görüş ve önerilerini almak üzere birim kurulları oluşturmak; 8. Yasa ve Tüzükler uyarınca Rektörlükçe kendisine verilen diğer uygun görevleri yapmak. Yüksekokul Sekreteri nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1. Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, mali işler ve destek hizmetleri birimiyle eş güdüm içinde çalışır. 2. Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, yüksekokulun idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. 3. Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurullarında raportörlük yapmak. 5

6 Yüksekokul Kurulu nun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1. Yüksekokulun eğitim-öğretim ile ilgili faaliyetlerinin planlanması, ders programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi, programların uygulanmasında görülen aksaklıkların giderilmesi konularında okul müdürüne görüş bildirmek, sunulan önerilere ilişkin karar oluşturmak; 2. Rektörlüğe sunulmak üzere Yüksekokulun yatırım programı ve bütçe tasarısını hazırlamak; 3. Eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler hakkında okul müdürüne görüş bildirmek ve bu konularda karar oluşturmak; 4. Okul müdürünün, Yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği konularda görüş bildirmektir. Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1. İdari faaliyetlerde müdüre yardımcı bir organ durumundaki Yönetim Kurulu alınan kararların uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda müdüre görüş bildirmek ve öneriler hazırlamak, 3. Faaliyet plan ve programların uygulanmasını sağlamak üzere öğrenci kayıt takvimini düzenlemek, 4. Üniversite ve Yüksekokul bünyesinde yapılacak görevlendirmelere karar vermek, 6. Yüksekokulda açılacak eğitim kontenjanlarını ve koşullarını belirlemek, 7. Yüksekokulun disiplin yönetmeliğinde öngörülen cezaların uygulanmasını yerine getirmektir. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü nde yüksekokulumuzun kullandığı biri idari birimlerin, üçü de dersliklerin yer aldığı 4 bina bulunmaktadır. Söz konusu binalardaki kullanım alanlarını şu şekilde göstermek mümkündür: Nihat Sayar Binası: 42 derslik, 1 Müfredat Geliştirme Ofisi, 3 Öğretim Elemanları odası, 5 Bilgisayar Laboratuarı Fen Edebiyat Fakültesi Binası: 18 Derslik, 2 Öğretim Elemanları odası, 1 Bilgisayar Laboratuarı Yeni Enstitüler Binası: 5 Derslik İdari Bina: 13 Büro, 1 Konferans Salonu (50 kişilik), 1 Depo 6

7 İdari Birimlerin Fiziki Dağılımı Birimler Oda Sayısı Alanı (m 2 ) Toplam alanı (m 2 ) Müdür Odası 1 50 (m 2 ) 50 (m 2 ) Müd. Yrd. Odası (m 2 ) 2x25=50 (m 2 ) Y. Okul Sekr (m 2 ) 25 (m 2 ) Sekreter. Odası 1 25 (m 2 ) 25 (m 2 ) İd. ve Mali İşl (m 2 ) 25 (m 2 ) Öğrenci İşleri 1 50 (m 2 ) 50 (m 2 ) Personel İşleri 1 25 (m 2 ) 25 (m 2 ) Kurs Koor. Odası 1 25 (m 2 ) 25 (m 2 ) ÖYP/MEB Odası 1 25 (m 2 ) 25 (m 2 ) Toplantı Odası 1 25 (m 2 ) 25 (m 2 ) Arşiv Odası (m 2 ) 15+25=40 (m 2 ) Eğitim Birimleri Almanca Koor (m 2) 25(m 2 ) Marmara TÖMER 1 15 (m 2 ) 15 (m 2 ) Almanca Derslik 9 25(m 2 ) 9x25=225 (m 2 ) Fransızca Koor (m 2) 25(m 2 ) Bilişim Ofisi 1 15 (m 2 ) 15 (m 2 ) Fransızca Derslik 9 25(m 2 ) 9x25=225 (m 2 ) İngilizce Koor (m 2) 25(m 2 ) Testing Ofisi 1 50 (m 2 ) 50 (m 2 ) İngilizce Derslik 42 25(m 2 ) 42x25=1050 (m 2 ) Bilgisayar Lab 6 5x40(m 2 )- 1x50(m 2 ) 250 (m 2 ) Müfredat Ofisi 1 25 (m 2 ) 25 (m 2 ) Toplam Alan (m 2 ) 2295 (m 2 ) 7

8 1.1. Eğitim Alanları Derslikler Tablo: 2 - M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu-2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu EĞİTİM ALANLARI DERSLİKLER Eğitim Alanı Kapasite 0 50 Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 251 Üzeri Toplam Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. 1 x 26 2 x 23 2 x 20 1 x Diğer Lab Toplam Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: - Kantin Alanı: - Kafeterya Sayısı: - Kafeterya Alanı: Yemekhaneler: Yok Misafirhaneler: Yok Öğrenci Yurtları: Yok Lojmanlar: Yok Spor Tesisleri: Yok 8

9 Toplantı Konferans Salonları Tablo: 3 - M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu-2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu TOPLANTI KONFERANS SALONLARI Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Toplam Sinema Salonu: Yok Eğitim ve Dinlenme Tesisleri: Yok Öğrenci Kulüpleri: Yok Mezun Öğrenciler Derneği: Yok Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları: Yok 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Tablo: 4 - M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu-2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu AKADEMİK PERSONEL HİZMET ALANLARI Sayısı (Adet Ofis) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası Toplam

10 İdari Personel Hizmet Alanları Tablo: 5 - M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu-2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONEL HİZMET ALANLARI Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Servis Çalışma Odası Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: 1 Adet Ambar Alanı: 20,24 m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: 1 Adet Arşiv Alanı: 25 m Atölyeler: Yok 1.7- Hastane Alanları: Yok 10

11 2- Örgüt Yapısı : Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu örgüt yapısını gösteren şema aşağıda verilmektedir: 11

12 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yüksekokul öğretim elemanları kullanımına açık, yaklaşık 25 m 2 büyüklüğünde, Müfredat Geliştirme ofisi bulunmaktadır. Öğretim elemanları odalarında bilgisayarla bunların uzantısı olan yazıcı ve tarayıcılar mevcuttur. Bunun dışında, öğrencilerin bilgisayar derslerini gördükleri, toplam 113 bilgisayarın bulunduğu 6 adet bilgisayar laboratuarı vardır. Hemen her birimin ihtiyacı halinde kullanabileceği 3 yansı (tepe göz) ve 78 adet projeksiyon makinası mevcuttur. Yüksekokulumuzda dijital fotoğraf makinası, kamera ve benzeri teknik aletler bulunmaktadır. Yabancı dil hazırlık eğitiminin verildiği 71 sınıfın tamamında ses düzeni, internete bağlı bilgisayar, projeksiyon, beyaz tahta ve klima bulunmaktadır Yazılımlar: Yok 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 233 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 38 Adet 3.3- Kütüphane Kaynakları: Yok 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo: 6 - M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu-2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Cinsi DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Epidiyaskop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi 2 - Faks Fotoğraf makinesi 1 - Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Kasetçalar Optik Okuyucu LCD Monitör Ses Sistemi Monitör

13 4- İnsan Kaynakları Yüksekokul bünyesinde görev yapan ve üretilen hizmetlerden yararlananlar sayısal olarak aşağıda belirtilen gruplar halinde gösterilebilir: 4.1- Akademik Personel Tablo: 7 - M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu-2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu AKADEMİK PERSONEL Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim - - Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam Yabancı Uyruklu Akademik Personel Tablo: 8 - M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu-2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI (OKUTMAN) Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Birim Profesör - - Doçent - - Yrd. Doçent - - Öğretim Görevlisi Okutman ABD (4)-İngiltere (2) Fransa (5)-Alm. (3) Kanada (2)- İtalya (1) Gürcistan(1) Avurstralya (1) Suriye (1) İran (1) İngilizce (11) Fransızca (4) Almanca (3) Çevirici Toplam

14 4.3- Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Tablo: 9 - M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu-2014 Mali Yılı Faaliyet Rapor DİĞER ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLENDİRİLEN ÜNİVERSİTEMİZİN AKADEMİK PERSONELİ Görevlendirildiği Görevlendirildiği Birim Akademik Personel Adı Dönem Üniversite İngilizce Vusulat Savut Güz/Bahar Yeditepe İngilizce Nedret Kilimcigöldelioğlu Güz/Bahar Yeditepe İngilizce Naile Gürçay Irmak Güz/Bahar Yeditepe İngilizce Aslı Hülya Öve Yıldırım Güz/Bahar Yeditepe İngilizce Utku Kara Güz/Bahar Plato M.Y.Okulu İngilizce Mehmet Cüneyt Atlan Güz/Bahar Plato M.Y.Okulu 4.4- Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel MÜ-YADYO bünyesinde başka üniversitelerden görevlendirilen akademik personel bulunmamaktadır Sözleşmeli Akademik Personel Tablo: 10 - M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu-2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu SÖZLEŞMELİ AKADEMİK PERSONEL SAYISI Profesör - Doçent - Yrd. Doçent - Öğretim Görevlisi - Uzman - Okutman 16 Sanatçı Öğrt. Elm. - Sahne Uygulatıcısı - Toplam 16 14

15 4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo: 11 - M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu-2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Kişi Sayısı (Toplam:146) AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Yaş Yüzde (%) İdari Personel Tablo: 12 -M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu-2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler MÜSEM 4b Sözleşmeli Din Hizmetleri Sınıfı Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu Tablo: 13- M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu-2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı (Toplam: 9) Yüzde (%) İdari Personelin Hizmet Süreleri 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Üzeri Yıl Kişi Sayısı (Toplam: 10) Yüzde

16 4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo:15 - M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu-2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Kişi Sayısı (Toplam: 10) İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Yaş Yüzde İşçiler Tablo: 16 -M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu-2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu İŞÇİLER (ÇALIŞTIKLARI POZİSYONLARA GÖRE) Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) Vizesiz işçiler (3 Aylık) Toplam Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri Tablo: 17 - M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu-2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu SÜREKLİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRESİ 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo: 18 - M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu-2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu SÜREKLİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde

17 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim I. II. Öğretim ve HDP Toplamı(a) E K Top. E K Top. Sayı Yüzde* % Fakülteler %88.5 Yüksekokullar %4 Meslek Yüksekokulları %7.5 Enstitüler Toplam *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) 5.3-İdari Hizmetler Akademik Hizmetler Yüksekokulumuzda Almanca-Fransızca-İngilizce ve Türkçe olmak üzere dört birimde akademik eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. Bu hizmetleri öğretim yapılan dillere göre şöyle gösterebiliriz: Almanca Yabancı Dil Hazırlık Bölümü Almanca Birimi, üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine bağlı bölümlerini kazanmış olan öğrencilerden yeterlik sınavını aşamamış olanlara zorunlu hazırlık eğitimi vermektedir. Söz konusu fakültelerin ilgili bölümleri şöyle sıralanabilir: İşletme Fakültesi: Almanca Enformatik Bölümü, Almanca İşletme Bölümü, Atatürk Eğitim Fakültesi: Almanca Öğretmenliği Bölümü. Son 7 yılda Almanca hazırlık bölümünde okuyan öğrenci sayısı aşağıda yer almaktadır. Almanca Hazırlık Öğretim Yılları Öğrenci Sayısı

18 Fransızca Yabancı Dil Hazırlık Bölümü Fransızca Birimi üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültelerine bağlı bölümleri kazanmış olan öğrencilerden yeterlik sınavını aşamamış olanlara zorunlu hazırlık eğitimi vermektedir. Söz konusu fakültelerin ilgili bölümleri şöyle sıralanabilir: Siyasal Bilgiler Fakültesi: Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü, Atatürk Eğitim Fakültesi: Fransızca Öğretmenliği Bölümü. Son 7 yılda Fransızca hazırlık bölümünde okuyan öğrenci sayısı aşağıda yer almaktadır. Öğretim Yılları Fransızca Hazırlık Öğrenci Sayısı İngilizce Yabancı Dil Hazırlık Bölümü İngilizce Birimi nde tamamen yabancı dille eğitim öğretim yapan birimlere, kısmen yabancı dille eğitim yapan birimlere ve Türkçe eğitim yapıp isteğe bağlı ve kontenjan dâhilinde yabancı dil hazırlık sınıfı olan birimlere hazırlık eğitimi verilmektedir. İngilizce birimi, tamamen yabancı dille eğitim yapan bölümleri kazanmış öğrencilerden yeterlik sınavını aşamamış olanlara zorunlu yabancı dil eğitimi kapsamında bir yıl süre ile eğitim hizmeti vermektedir. Bu kapsamda eğitim hizmeti sunulan üniversitemiz birimleri şunlardır: Tıp Fakültesi İktisat Fakültesi: İngilizce İktisat Siyasal Bilgiler Fakültesi : Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Atatürk Eğitim Fakültesi: İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi: İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve Sosyoloji Bölümleri, Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölümleri, İşletme Fakültesi: İngilizce İşletme 18

19 Eğitimlerini Kısmen İngilizce Yapan Birimler İngilizce biriminde, kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapan bölümleri kazanmış öğrencilerden yeterlik sınavını geçememiş olanlara bir yıl süre ile hazırlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda hizmet sunulan üniversitemiz birimleri arasında; Diş Hekimliği Fakültesi İletişim Fakültesi: (I. Öğretim için) Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo- TV ve Sinema Bölümleri, Mühendislik Fakültesi: Kimya Mühendisliği Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi; F!izik, Kimya Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksek Okulu: Takı Tasarımı Bölümü, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu: Turizm ve Otel İşletmeciliği, (I.ve II. Öğretim) Turizme Rehberliği ile Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümleri yer almaktadır. Kontenjana Bağlı İngilizce Eğitim Yapan Birimler İngilizce birimimizin isteğe bağlı kontenjan dâhilinde yabancı dil hazırlık eğitimi verdiği üniversitemiz birimleri arasında; Fen-Edebiyat Fakültesi: Bilgi ve Belge Yönetimi ( döneminden itibaren) Sağlık Bilimleri Fakültesi: Tüm Bölümler Güzel Sanatlar Fakültesi: Sinema TV Bölümü, Bankacılık Sigortacılık Yüksek Okulu: Bankacılık, Sermaye Piyasası, Sigortacılık ve Aktüerya Bölümü. Yukarıda belirtilen bölümleri kazanmış, yeterlik sınavını aşamamış olan öğrencilere bir yıl ure ile hazırlık eğitimi verilmektedir. Birinci yılın sonunda başarısız olan öğrenciler birinci sınıftan lisans eğitimine başlamaktadırlar. Son 7 yılda İngilizce hazırlık bölümünde okuyan öğrenci sayısı aşağıda yer almaktadır. İngilizce Hazırlık Öğretim Yılları Öğrenci Sayısı

20 Bunların dışında YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokoller gereği eğitim-öğretim yılı içinde Öğretim Elemanı Yetiştirme Projesi (ÖYP) ve MEB Yurt Dışı Bursiyerleri için MÜSEM bünyesinde aşağıda sayıları belirtilen personele yoğun İngilizce eğitimi verilmiştir. Proje Adı Dönem Katılan Kişi ÖYP-I ÖYP-II ÖYP-III ÖYP-IV ÖYP-V ÖYP-VI ÖYP-VII ÖYP-VIII MEB-I MEB-II MEB-III MEB-IV MEB-V Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Türkçe öğrenmek isteyenlere eğitim hizmeti sunan MARMARA-TÖMER, M.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde faaliyetini sürdürmektedir. Özellikle yurt dışından Türkiye ye gelen öğrenci veya çalışanlara yönelik dil eğitimi verilmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu kadrosunda yer alan deneyimli okutmanların yanı sıra, üniversitemizin diğer birimlerinden de destek alınmaktadır. 08 Haziran 1997 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre bu statüde eğitim almak isteyen öğrencilerden Türkçe seviyesi düşük olanlara Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlık eğitimi verilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 10 Haziran 2011 tarihinde YADYO tarafından hazırlanan teklif 11 Temmuz 2011 tarihli üniversite senatosunda görüşülmüş ve 2011/8 sayılı toplantıda MARMARA-TÖMER in kuruluşu kabul edilmiştir. Marmara Üniversitesi 2011 yılından itibaren hazırladığı MÜYÖS sınavı ile dünyanın farklı ülkelerinden yabancı öğrenci kabul etmektedir. Bu sınava girip C düzeyinde not alan öğrenciler talep ettikleri takdirde, YADYO bünyesinde bulunan MARMARA-TÖMER de bir yıl süren hazırlık eğitimi alabileceklerdir. Üniversiteyi kazanamayan öğrenciler veya Türkçe öğrenmek isteyen diğer şahıslar ise MÜSEM bünyesinde verilecek Türkçe kurslarından ücretini ödeyerek yararlanabilirler. 20

21 İdari Hizmetler MÜ-YADYO da akademik hizmetlerin dışında kalan konular, idari personel tarafından yürütülmektedir. Bu alandaki hizmetler şu bürolar tarafından yapılmaktadır: Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Bürosu, Personel İşleri Bürosu, İdari-Mali İşler Bürosu Öğrenci İşleri Bürosu, Birim Sekreterliği, Bilişim Hizmetleri, Destek Hizmetleri. Söz konusu birimlerde çalışan elemanlar ve bunların kısa görev tanımları aşağıda yer almaktadır: Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Bürosu Büro Personeli: Vildan ÇAPKIN Görev Tanımları Sekreterlik Gelen ve Giden Evrak Kayıt TestDaF-TesDAS Yüksekokul kurulu ve yönetim kurul kararları 2547 S. Kanunun 40/a maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler Personel İşleri Bürosu Büro Personeli Yakup UĞUR Arzu ÇAĞUL ELİAÇIK Görev Tanımları Özlük İşleri Soruşturmalar Görevlendirmeler Yazışmalar 21

22 İdari-Mali İşler Bürosu Büro Personeli Esma ŞAHİN Hale OTYILDIZ MACAR Şirin ŞABAN Görev Tanımları Maaş Mutemetliği Görevi Yolluk Tahakkukları Bütçe İle İlgili Görevler Genel İdari İşlerle İlgili Görevler Satın Alma Görevleri Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Görevleri Döner Sermaye İşletmesine Bağlı Görevler Öğrenci İşleri Bürosu Büro Personeli Muazzez DEMİRCİ Sıdıka GÖCECİ Adem KAPLAN Görev Tanımları Öğrenci Bürosunun idaresini sağlamak Almanca ve Fransızca Hazırlık Birimine ait işleri yapmak. Öğrencilerle ilgili her türlü işlemi kayıt altına almak Devamsızlıkları takip etmek Sınavları optik okuyucudan geçirmek Sınav sonuçlarını ilan etmek Öğrencilerin idareyle ilgili olan yazışmalarını sağlamak 22

23 Birim Sekreterliği Büro Personeli Buket ÇİÇEK MEB-ÖYP programında görevli şef Gülay BALLI Almanca, Fransızca, İngilizce birim sekreterliği Bilşim Hizmetleri Büro Personeli Hakan KAYA Görev Tanımları WEB Sayfası Sorumlusu olarak Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesi içeriklerini geliştirmek, düzenlemek ve YADYO duyurularını web sitesinde yayınlamak EBYS Sorumlusu olarak Yüksekokulumuzdaki evrak üretimi ve takibi konusunda Yüksekokul Personeline gerekli desteği vermek Ağ Bağlantıları Sorumlusu olarak Laboratuarlardaki ve Yüksekokulumuzdaki internet ağı ve erişiminin etkin ve düzgün bir şekilde hizmete açık olmasını sağlamak Destek Hizmetleri Bürosu Büro Personeli Memurlar İbrahim ÇİYDEM (İdari Bina Sorumlusu) İsmail ERSOY (Şoför) (2014 Eylül ayında emekli oldu) İşçiler Ali DALKILIÇ Görev Tanımları Temiz, güvenilir bir eğitim ve çalışma ortamının sağlanması Taşeron işçileri ile her gün yapılan (periyodik) iş akışının takibi Arıza durumlarında ilgili teknisyenler ile arızanın giderilmesinin takibi Sivil Savunma ile ilgili yapılacak işler 23

24 5.4- Diğer Hizmetler Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan öğretim elemanlarına yönelik olarak seminer, panel, konferans ve benzeri faaliyetleri sürdürülmektedir. Ayrıca haftalık ve aylık konferanslarla kampüste bulunan öğrencilere ve topluma kültürel açıdan hizmet edilmektedir. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yüksekokul müdürlüğü başkanlığında Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu yönetim ve iç kontrol sistemini oluşturur. Bunların yanı sıra koordinatörler yönetiminde ilgili birimlerdeki ders programlaması ve planlanmasında görev yapmaktadırlar. Satın almalar 4734 sayılı ihale kanununun hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. D- Diğer Hususlar Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde çeşitli faaliyetler kurullar, komite ve komisyonlar tarafından yürütülmektedir. Bu kurul, komite ve komisyon üyeleri aşağıda yer almaktadır. 1. Stratejik Planlama Kurulu Doç. Dr.Leyla COŞAN (Müdür Yrd.) Doç.Dr.Mahmut TEKÇE (Müdür Yrd.) Öğr.Gör.Aylin ŞENALP (Fransızca Koordinatörü) Öğr.Gör.Hayriye KİRAZ (Almanca Koordinatörü) Mehmet KOCATAŞ (YADYO Sekreteri) 2. İçkontrol Standartlarına Uyum ve Eylem Planı Hazırlama Kurulu Doç.Dr.Leyla COŞAN (Müdür Yrd.) Doç.Dr.Mahmut TEKÇE (Müdür Yrd.) Öğr.Gör.Aylin ŞENALP (Fransızca Koordinatörü) Öğr.Gör.Hayriye KİRAZ (Almanca Koordinatörü) Mehmet KOCATAŞ (YADYO Sekreteri) 3. Risk Belirleme Komitesi Doç.Dr.Leyla COŞAN (Müdür Yrd.) Doç.Dr.Mahmut TEKÇE (Müdür Yrd.) Öğr.Gör.Aylin ŞENALP(Fransızca Koordinatörü) Öğr.Gör.Hayriye KİRAZ (Almanca Koordinatörü) Mehmet KOCATAŞ (YADYO Sekreteri) 4. Muayene Komisyonu Doç.Dr.Leyla COŞAN (Müdür Yrd.) Arzu ÇAĞUL ELİAÇIK (Şef) Hale OTYILDIZ MACAR (Bilgisayar İşletmeni) 5. Alt Yayın Komisyonu Prof. Dr. Murat DEMİRKAN (Müdür) Doç.Dr.Leyla COŞAN (Müdür Yrd.) Doç.Dr.Mahmut TEKÇE (Müdür Yrd.) Öğr.Gör.Aylin ŞENALP (Fransızca Koordinatörü) Öğr.Gör.Hayriye KİRAZ (Almanca Koordinatörü) 24

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 1 FAALİYET RAPORU 2016 YILI İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER.. A- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul-2016 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ / 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon /4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar / 5 C- İdareye

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul-2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ / 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon /4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar / 5 C- İdareye

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul-2013 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ / 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon /5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar / 6 C- İdareye

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul-2011 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ / 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon /4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul-2012 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ / 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon /4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM)

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GAZİSEM) 2016 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 2016 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU......3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon.....4

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

2016 YILI D.E.Ü. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2016 YILI D.E.Ü. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2016 YILI D.E.Ü. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1-

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU (2016 YILI)

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU (2016 YILI) GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU (2016 YILI) İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar....4 C- İdareye

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İstanbul-2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ / 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon /5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar / 6 C- İdareye

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU 2015 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2017 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağustos 2011 tarihinde

Detaylı

2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2016 YILI AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Ağrı 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ....1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....2

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BİRİM AMİRİNİN SUNUŞU..3 1- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler.. 5 1-

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki...

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI.. BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 1/23 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C-

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 5 1- Fiziksel

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇERKEŞ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ii İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 5 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 2016 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz Yüksek lisans ve doktora eğitiminin gerektirdiği

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER KURULUŞ VE TARİHÇE Bakanlar Kurulunun 13.08.2012 tarihli kararına göre, Bartın Üniversitesinde İslami ilimler

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım *BEND4KTDB* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 97490392-040.05- Konu : 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Dağıtım 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 21 İÇİNDEKİLER DEKANIN SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-6

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2017-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU......3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar....4

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik. Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TurizmİşletmeciliğiveOtelcilik Yüksekokulu 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ağrı İbrahim ÇeçenÜniversitesi 2016 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT- 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı