Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde Ýstanbul Sanayi Odasý Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi Projesi Kimya Sektörü

2

3 Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde Ýstanbul Sanayi Odasý Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi Projesi Kimya Sektörü Ýlaç Sabun, Deterjan ve Kozmetik Boya Yalýtým LPG Sýnai Gazlar Gübre Tarým Ýlaçlarý Petrokimya Tekstil Kimyasallarý Yapýþtýrýcýlar Aþýndýrýcýlar

4 ISBN Baský, 1000 Adet Aralýk 2004 Ýstanbul Ýstanbul Sanayi Odasý Yayýnlarý No: 2004/20 Sanayi Þubesi Meþrutiyet Cad. No: 118 Tepebaþý Ýstanbul Tel: (212) (pbx) Faks: (212) Grafik ve Mizanpaj E.M.A. Limited Baský Lebib Yalkýn Yayýmlarý ve Basým Ýþleri A.Þ. 4. Levent, Oto Sanayii Barbaros Cad. No: 78 Kaðýthane-Ýstanbul Tel: (212) Faks: (212) Tüm haklarý Ýstanbul Sanayi Odasý'na aittir. Bu yayýndaki bilgiler ancak kaynak gösterilmek suretiyle kullanýlabilir.

5 ÝSO 21. Grup "Çeþitli Kimya Sanayii" Meslek Komitesi Üyeleri: Turan N. ÝNKAYA - MEKAP AYAKKABI ENDÜSTRÝ VE TÝC. A.Þ. Uður YÜZEN - YÜZEN TÝCARET UÐUR YUZEN Semih Tuðrul GENÇ - AYGAZ A.Þ. Necdet Nuri ÝNKAYA - KÝMAK KÝMYA VE MAKÝNE TÝC. VE SAN. LTD. ÞTÝ. Ahmet Can ALTINBAÞ - SÝNEFEKT FÝLM LABORATUVARLARI A.Þ. Ýlhan EGELÝ - EGESAN AÞINDIRICI TAÞLAR SAN. A.Þ. Ahmet ÇUHADAROÐLU - ÇUHADAROÐLU KÝMYA SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝSO 22. Grup "Týbbi Müstahzarat Sanayii" Meslek Komitesi Üyeleri: Saffet ÖZBAY - EÝS ECZACIBAÞI ÝLAÇ SAN. VE TÝC. A.Þ. Meltem KURTSAN - KURTSAN ÝLAÇLARI A.Þ. Kamil GÖKNAR - YENÝ ÝLAÇ VE HAMMADDELERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ. Erol KÝRESEPÝ - SANTA FARMA ÝLAÇ SAN. A.Þ. Erman ATASOY - ABDÝ ÝBRAHÝM ÝLAÇ SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝSO 23. Grup "Sabun, Temizleyici Maddeler ve Kozmetik Sanayii" Meslek Komitesi Üyeleri: Sevda ARIKAN - UZAY KÝMYA SAN. VE TÝC. A.Þ. Ahmet Fikret EVYAP - EVYAP SABUN - YAÐ GLÝSERÝN SAN. VE TÝC. A.Þ. Ali Demir ATAÇ - ATAÇ KOZMETÝK VE KÝMYA SAN. VE TÝC. A.Þ. Miþel GÜLÇÝÇEK - GÜLÇÝÇEK KÝMYA VE UÇAN YAÐLAR SAN. VE TÝC A.Þ. ÝSO 25. Grup "Boya-Reçine ve Baský Mürekkepleri Sanayi" Meslek Komitesi Üyeleri: Atilla DÝÞÇÝOÐLU - MARSHALL BOYA VE VERNÝK SAN. A.Þ. Ali Þeref ÞENOK - ÝZOSAN BOYA VE ÝZOLASYON SAN. TÝC. A.Þ. Ali E. ÇAVUÞOÐLU - ÇBS BOYA - KÝMYA SAN. VE TÝC. A.Þ. Gökhan EREL - MEGES BOYA SAN. VE TÝC. A.Þ. Mustafa Melih KARAKAÞ - SUNKEM ENDÜSTRÝ ÜRÜNLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ. Cumhur BÝLGÝÇ - ÇBS PRÝNTAÞ BASKI MÜREKKEPLERÝ VE GEREÇLERÝ SAN. A.Þ. Saydun GÖKÞÝN - PÜRKAY BOYA VE KÝMYA SAN. A.Þ. ÝSO 38. Grup "Ana Kimya Sanayii" Meslek Komitesi Üyeleri: Ýsmail AYTEMÝZ - KARBOGAZ KARBONDÝOKSÝT VE KURUBUZ SAN. A.Þ. Doç. Dr. Enis ERKÝN - HEKTAÞ TÝCARET T.A.Þ. Refik S. ÖNÜR - AK-KÝM KÝMYA SAN. VE TÝC. A.Þ. Metin Necmettin MANSUR - EGE KÝMYA SAN. VE TÝC. A.Þ. Osman Þahit KANUNÝ - DETEKS KÝMYA SAN. A.Þ. Türkay ÜST - ENKÝMTEKS TEKSTÝL TÝC. VE SAN. A.Þ. Haluk ERCEBER - ORGANÝK KÝMYA SAN. VE TÝC. A.Þ. Çalýþma Grubu Üyeleri: Ýlaç Sektörü Çalýþma Grubu Üyeleri: Nurettin TURAN - Fako Ýlaçlarý A.Þ. Danýþman Nuray KAPLAN - ÝEÝS (Ýlaç Endüstrisi Ýþverenler Sendikasý) Eski Genel Sekreter Yardýmcýsý Sabun, Deterjan ve Kozmetik Sektörü Çalýþma Grubu Üyeleri: Vuranel C. OKAY - Sabun ve Deterjan Sanayicileri Derneði Genel Sekreteri Bekir KILIÇ - EVYAP Sabun Yað Gliserin San. ve Tic. A.Þ. Yönetim Kurulu Üyesi Alpay ERGUN - EVYAP Sabun Yað Gliserin San. ve Tic. A.Þ. Özalp ERKEY - TKSD (Türkiye Kimya Sanayicileri Derneði) Yalýtým Sektörü Çalýþma Grubu Üyeleri: Ertuðrul ÞEN - Ýzoder Isý Su Ses ve Yangýn Yalýtýmcýlarý Derneði Genel Sekreteri Boya Sektörü Çalýþma Grubu Üyeleri: Demirkan BARLAS - Betek Boya ve Kimya San. A.Þ. Genel Müdür Yardýmcýsý Arzu AYVAZ - T.S.K.B. (Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý) Uzman

6 LPG Sektörü Çalýþma Grubu Üyeleri: Yýlmaz CÖMERT - Türkiye Likid Petrol Gazcýlarý Derneði Genel Sekreteri Sýnai Gazlar Sektörü Çalýþma Grubu Üyeleri: Sacit CANKAT - Karbogaz A.Þ. Tüplü Gazlar Teknik Müdürü Gübre Sektörü Çalýþma Grubu Üyeleri: Hüseyin PEKESEN - Toros Gübre Genel Müdür Yardýmcýsý Ali KESGÝN - Toros Gübre Genel Müdür Yardýmcýsý Tarým Ýlaçlarý Sektörü Çalýþma Grubu Üyeleri: Ahmet KÝÞMÝR - Hektaþ Ticaret A.Þ. Pazarlama ve Satýþ Müdürü Petro-kimya Sektörü Çalýþma Grubu Üyeleri: Yaþar ATACIK - Sabancý Holding A.Þ. Kimya Grup Baþkanlýðý Strateji ve Ýþ Geliþtirme Direktörü Celal USTAOÐLU - TÜPRAÞ Genel Müdür Yardýmcýsý Ata GÖKLER - TÜPRAÞ Planlama ve Bilgi Ýþlem Müdürü Ruhittin SÖNMEZ - TÜPRAÞ Ticaret Müdürü Serdar BÝLGÝ - PETKÝM Genel Müdür Yardýmcýsý Macit KARABORAN - PETKÝM Sektör Geliþtirme Müdürü Merih ÜLKÜÜYE - PETKÝM Sektör Geliþtirme Bölümü Müdür Yardýmcýsý Eray SANVER - SUSEB (Suni ve Sentetik Ýplik Üreticileri Birliði) Genel Sekreteri Ersan YILDIRIM - Baþer Holding Yatýrým Koordinatörü Tekstil Kimyasallarý Sektörü Çalýþma Grubu Üyeleri: Gündüz GÜL - Cognis A.Þ. Tekstil Kimyasallarý Bölümü Müdürü Yapýþtýrýcýlar Sektörü Çalýþma Grubu Üyeleri: Þahap BENER - Türk Henkel Kimya San. A.Þ. Endüstriyel Yapýþtýrýcýlar Bölümü Müdürü Danýþman: Doç. Dr. Ruhi GÜRDAL Proje Koordinatörü: Haktan AKIN (Ýstanbul Sanayi Odasý, Genel Sekreter Yardýmcýsý) ÝSO Proje Grubu: Þenol DEMÝRBAÞ (Ýstanbul Sanayi Odasý, Sanayi Þubesi Müdür Yardýmcýsý) Ýlhan BAYRAKTAR (Ýstanbul Sanayi Odasý, Kapasite Þubesi, Mühendis) Ýstanbul Sanayi Odasý

7 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÝLAÇ SEKTÖRÜ SABUN - DETERJAN - KOZMETÝK SEKTÖRÜ BOYA SEKTÖRÜ YALITIM SEKTÖRÜ LPG SEKTÖRÜ SINAÝ GAZLAR SEKTÖRÜ GÜBRE SEKTÖRÜ TARIM ÝLAÇLARI SEKTÖRÜ PETROKÝMYA SEKTÖRÜ TEKSTÝL KÝMYASALLARI SEKTÖRÜ 147 Ýçindekiler... v Grafikler ve Tablolar Listesi... xvi Sunuþ... xxiii 11. YAPIÞTIRICILAR SEKTÖRÜ AÞINDIRICILAR SEKTÖRÜ Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde ÝSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi Projesi - "Kimya Sektörü" v

8 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÝLAÇ SEKTÖRÜ 1.1. SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI TÜRKÝYE'DE ÝLAÇ SANAYÝÝ GELÝÞÝMÝ VE TEMEL GÖSTERGELER Türkiye Ýlaç Sanayiinin Geliþimi Temel Göstergeler Üretim Ýhracat Ýthalat Ýstihdam Yatýrýmlar SEKTÖRDE DÜNYA, AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE ÜLKEMÝZDE GELÝÞMELER Araþtýrma Geliþtirme Biyoteknoloji ve Ýlaç Ýstihdam TÜRKÝYE ÝLAÇ SANAYÝÝNÝN REKABET GÜCÜ Türkiye Ýlaç Sanayii Swot Analizi SEKTÖR STRATEJÝLERÝ VE POLÝTÝKALARI Sektör Stratejileri Sektör Stratejileri Uygulama Planý vi Ýstanbul Sanayi Odasý

9 ÝÇÝNDEKÝLER 2. SABUN - DETERJAN - KOZMETÝK SEKTÖRÜ 2.1. SABUN SEKTÖRÜ Sektörün ve Sektör Ürünlerinin Tanýmý Mevcut Durum Üretim Ýhracat Ýthalat AB'de Sabun Sektörüne Bakýþ Sabun Sektörünün Rekabet Gücü DETERJAN SEKTÖRÜ Sektörün ve Sektör Ürünlerinin Tanýmý Mevcut Durum Üretim Ýhracat Ýthalat Uluslararasý Eðilimler ve Karþýlaþtýrmalar AB'de Deterjan Sektörüne Bakýþ AB ve Türkiye Tüketim Ýstatistikleri Karþýlaþtýrmasý Deterjan Sektörünün Rekabet Gücü KOZMETÝK SEKTÖRÜ Sektörün ve Sektör Ürünlerinin Tanýmý Mevcut Durum Üretim Ýhracat Ýthalat AB'de Kozmetik Sektörüne Bakýþ AB ve Türkiye Tüketim Ýstatistikleri Karþýlaþtýrmasý Kozmetik Sektörünün Rekabet Gücü SABUN, DETERJAN ve KOZMETÝK SANAYÝÝ SEKTÖRLERÝ MEVCUT DURUMUN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ STRATEJÝ VE POLÝTÝKALAR Sektör Stratejileri Uygulama Planý Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde ÝSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi Projesi - "Kimya Sektörü" vii

10 ÝÇÝNDEKÝLER 3. BOYA SEKTÖRÜ 3.1. SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI Sektörün Tanýmý Sektör Ürünlerinin Tanýmý Sektör Hammaddeleri SEKTÖRÜN GELÝÞÝMÝ VE TEMEL GÖSTERGELER Sektörün Ekonomideki Yeri Sektörün Geliþimi Sektör Temel Göstergeleri Sektördeki Kuruluþlar Üretim Dýþ Ticaret Gümrük Birliði Kararýnýn Sektöre Etkileri DÜNYA VE SEÇÝLMÝÞ ÜLKELERLE KIYASLAMA Dünyada Sektörün Geliþimi Dünyada Sektördeki Son Geliþmeler Dünyadaki Üretici Firmalarýn Durumu Küreselleþmenin Sektör Üzerindeki Etkileri Geliþmiþ Ülkelerdeki Uygulamalar SEKTÖRDEKÝ TEKNOLOJÝK GELÝÞMELER VE ETKÝLERÝ Dünya Ürün veya Üretim Teknolojisindeki Geliþmeler Türkiye Üretim Teknolojisindeki Geliþmeler SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜ Rekabet Gücü Analizi SEKTÖRDE GELECEÐE YÖNELÝK BEKLENTÝLER Yurtiçi Ürün Talebi SEKTÖR STRATEJÝLERÝ VE POLÝTÝKALAR Stratejiler ve Stratejik Hedefler AB'ye Uyum Sürecinde Etkileþimler Sektör Stratejileri Uygulama Planý viii Ýstanbul Sanayi Odasý

11 ÝÇÝNDEKÝLER 4. YALITIM SEKTÖRÜ 4.1. SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI Sektörün Tanýmý Sektör Ürünlerinin Tanýmý Sektör Ürünleri Sektör Hammaddeleri SEKTÖRDEKÝ MEVCUT DURUM VE GELÝÞMELER Yalýtým Sektörünün Altyapýsý Sektörün Ekonomideki Yeri ve Geliþimi Sektör Temel Göstergeleri Genel Yapý Sektördeki Kuruluþlar Üretim Ýthalat Ýhracat Ýstihdam Gümrük Birliði Kararýnýn Sektöre Etkileri DÜNYA VE SEÇÝLMÝÞ ÜLKELERLE KIYASLAMA SEKTÖRDEKÝ TEKNOLOJÝK GELÝÞMELER VE ETKÝLERÝ SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜ SEKTÖR STRATEJÝLERÝ VE POLÝTÝKALAR Sektör Stratejileri Uygulama Planý Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde ÝSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi Projesi - "Kimya Sektörü" ix

12 ÝÇÝNDEKÝLER 5. LPG SEKTÖRÜ 5.1. SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI Sektörün Tanýmý Ürünün Tanýmý SEKTÖRÜN EKONOMÝDEKÝ ÖNEMÝ Tüplü LPG Pazarlama Faaliyetleri Dökme LPG Pazarlama Faaliyetleri Oto LPG Pazarlama Faaliyetleri SEKTÖRÜN GELÝÞÝMÝ VE TEMEL GÖSTERGELER Sektörün Geliþimi Sektördeki Kuruluþlar Türkiye LPG Üretimi Türkiye'nin LPG Ýthalatý DÜNYADA VE SEÇÝLMÝÞ ÜLKELERDE UYGULAMALAR Dünyada LPG Sektörü ve Arz ve Talep Dengesi Dünyadaki Ýthalatçý, Üretici ve Ýhracatçý Ülkeler Dünya Avrupa Sektöre Ýliþkin Yasal Düzenlemeler SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜ STRATEJÝ VE POLÝTÝKALAR Sektör Stratejileri Uygulama Planý x Ýstanbul Sanayi Odasý

13 ÝÇÝNDEKÝLER 6. SINAÝ GAZLAR SEKTÖRÜ 6.1. SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI Sektörün Tanýmý ve Kapsamý Sektör Ürünlerinin Tanýmý SEKTÖRDEKÝ MEVCUT DURUM VE GELÝÞMELER Sektörün Ekonomideki Önemi Sektörün Geliþimi Sektörün Temel Göstergeleri Genel Yapý Sektördeki Kuruluþlar Üretim, Ýthalat, Ýhracat Ýstihdam Gümrük Birliði Kararýnýn Sektöre Etkileri DÜNYA VE SEÇÝLMÝÞ ÜLKELERLE KIYASLAMA Dünya Genelinde Sektördeki Son Geliþmeler Dünyadaki Üretici Firmalarýn Pazardaki Durumu Küreselleþmenin Sektör Üzerindeki Etkileri Seçilmiþ Ülkelerde Pazar Durumu SEKTÖRDEKÝ TEKNOLOJÝK GELÝÞMELER VE ETKÝLERÝ Dünya Üretim ve Ürün Teknolojisi Hakkýnda Genel Bilgiler Türkiye'de Üretim ve Ürün Teknolojisi Hakkýnda Genel Bilgiler SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜ STRATEJÝ VE POLÝTÝKALAR Sektör Stratejileri Uygulama Planý Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde ÝSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi Projesi - "Kimya Sektörü" xi

14 ÝÇÝNDEKÝLER 7. GÜBRE SEKTÖRÜ 7.1. SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI Sektörün Tanýmý Sektör Ürünlerinin Tanýmý Sektör Ürünleri Sektör Hammaddeleri SEKTÖRDEKÝ MEVCUT DURUM VE GELÝÞMELER Sektörün Ekonomideki Önemi Sektörün Geliþimi Sektörün Temel Göstergeleri Genel Yapý Üretim Ýthalat Ýhracat Tüketim Ýstihdam Gümrük Birliði Kararýnýn Sektöre Etkileri DÜNYADAKÝ DURUM Ürünler Tüketim Üretim Ticaret Amonyak ve Azotlu Gübre Ticareti Fosfat Kayasý, Fosforik Asit ve Fosfatlý Gübreler Ticareti Potas Ticareti SEKTÖRDEKÝ TEKNOLOJÝK GELÝÞMELER VE ETKÝLERÝ Dünya Ürün ve Üretimdeki Eðilimler Türkiye Üretim Teknolojisindeki Geliþmeler SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜ SEKTÖRDE GELECEÐE YÖNELÝK BEKLENTÝLER SEKTÖR STRATEJÝLERÝ VE POLÝTÝKALARI Sektör Stratejileri Uygulama Planý xii Ýstanbul Sanayi Odasý

15 ÝÇÝNDEKÝLER 8. TARIM ÝLAÇLARI SEKTÖRÜ 8.1. SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI Sektörün Tanýmý Sektör Ürünlerinin Tanýmý Sektör Ürünleri Sektör Hammaddeleri SEKTÖRDEKÝ MEVCUT DURUM VE GELÝÞMELER Sektörün Ekonomideki Önemi Sektörün Geliþimi Sektör Temel Göstergeleri Genel Yapý Sektördeki Kuruluþlar Üretim Ýhracat Ýstihdam DÜNYA VE SEÇÝLMÝÞ ÜLKELERLE KARÞILAÞTIRMA Dünyada Sektörün Geliþimi Ýlaç Kullanýmý ve Ürünler Dünyada Sektördeki Son Geliþmeler Seçilmiþ Ülkelerdeki Uygulamalar SEKTÖRDEKÝ TEKNOLOJÝK GELÝÞMELER VE ETKÝLERÝ SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜ SEKTÖR STRATEJÝLERÝ VE POLÝTÝKALAR Strateji ve Politikalar Sektör Stratejileri Uygulama Planý Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde ÝSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi Projesi - "Kimya Sektörü" xiii

16 ÝÇÝNDEKÝLER 9. PETROKÝMYA SEKTÖRÜ 9.1. PETROKÝMYA SEKTÖRÜ KAPSAMI VE GELÝÞÝMÝ Sektörün Tanýmý ve Kapsamý Ýlk ve Ara Ürünler Termoplastikler Lastik Hammaddeleri Sentetik Elyaflar Tükiye Petrokimya Sektörü Geliþimi Dünya Petrokimya Sektöründeki Geliþmeler TERMOPLASTÝKLER Termoplastikler Sektörü Temel Göstergeler Termoplastikler Üretimi Termoplastikler Ýthalatý Termoplastikler Ýhracatý Termoplastikler Sektörü Rekabet Gücü Sektör Strateji ve Politikalarý Sektör Stratejileri Uygulama Planý SENTETÝK ELYAF HAMMADDELERÝ VE SENTETÝK ELYAFLAR Sektörün Tanýmý Sentetik Elyaf ve Ýplik Hammaddeleri Sektörün Geliþimi Sentetik Elyaf ve Ýplik Hammaddeleri Üretimi Sentetik Elyaf ve Ýplik Hammaddeleri Ýthalatý Sentetik Elyaf ve Ýplik Hammaddeleri Ýhracatý Sektörün Rekabet Gücü Politika ve Stratejiler Sektör Stratejileri Uygulama Planý LASTÝK HAMMADDELERÝ Sektörün Tanýmý ve Temel Göstergeler Üretim Ýthalat Ýhracat Ýstihdam Gümrük Birliðinin Sektöre Etkileri ve Üretim Teknolojisindeki Geliþmeler Gümrük Birliði Kararýnýn Sektöre Etkileri Türkiye Üretim Teknolojisindeki Geliþmeler Dünyadaki Üretici Firmalarýn Pazardaki Durumu Sektörün Rekabet Gücü Sektör Strateji ve Politikalarý Sektör Stratejileri Uygulama Planý xiv Ýstanbul Sanayi Odasý

17 ÝÇÝNDEKÝLER 10. TEKSTÝL KÝMYASALLARI SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI SEKTÖRÜN GELÝÞÝMÝ VE TEMEL GÖSTERGELER Sektörün Geliþimi Üretim ve Kurulu Kapasite Ýhracat Ýthalat Ýstihdam SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜ SEKTÖR STRATEJÝ VE POLÝTÝKALARI Sektör Stratejileri Uygulama Planý YAPIÞTIRICILAR SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI SEKTÖRÜN GELÝÞÝMÝ VE TEMEL GÖSTERGELER Sektör Temel Göstergeleri Üretim, Ýthalat, Ýhracat ve Ýstihdam Gümrük Birliðinin Sektöre Etkileri DÜNYA VE SEÇÝLMÝÞ ÜLKELERLE KARÞILAÞTIRMA SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜ SEKTÖR STRATEJÝ VE POLÝTÝKALARI Sektör Stratejileri Uygulama Planý AÞINDIRICILAR SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI VE KAPSAMI SEKTÖRÜN GELÝÞÝMÝ VE TEMEL GÖSTERGELER DÜNYA VE SEÇÝLMÝÞ ÜLKELERLE KARÞILAÞTIRMA SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜ SEKTÖR STRATEJÝLERÝ VE POLÝTÝKALARI Sektör Stratejileri Uygulama Planý Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde ÝSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi Projesi - "Kimya Sektörü" xv

18 GRAFÝKLER VE TABLOLAR LÝSTESÝ 1. ÝLAÇ SEKTÖRÜ Grafikler Grafik 1. Müstahzar ilaç üretimi... 3 Grafik 2. Ýlaç hammaddeleri üretimi... 4 Grafik 3. Türkiye ilaç sanayii ihracatý... 5 Grafik 4. Ýlaç sanayii ithalatý... 6 Grafik 5. Ýlaç sanayiinde ihracatýn ithalatý karþýlama oraný... 6 Grafik 6. Ýlaç sanayiinin istihdamý... 7 Grafik 7. Dünya ilaç pazarý geliþimi... 9 Grafik yýlý dünya ilaç pazarýnýn daðýlýmý... 9 Grafik yýlý dünya ilaç pazarýnda ülkelerin payý Grafik yýlýnda ilk 20 firmanýn ülkelere göre sayýsý ve toplam satýþlarý Grafik yýlýnda Avrupa ülkeleri ilaç pazar hacimleri Grafik 12. Batý Avrupa Ar-Ge harcamalarý Grafik yýlýnda Batý Avrupa ilaç endüstrisinin Ar-Ge harcamalarý Grafik 14. ABD'de yurtiçi ve yurtdýþý Ar-Ge yatýrýmlarý Grafik 15. Avrupa Birliði ülkeleri ile Ýsviçre ve Norveç'te ilaç sanayii istihdamý Grafik 16. ABD ilaç sanayiinde istihdam Tablolar Tablo 1. Türkiye ilaç sanayii profili... 3 Tablo 2. Toplam ihracatýn ülkelere daðýlýmý... 5 Tablo 3. Mamul ilaç ithalatýnýn ülkelere daðýlýmý... 6 Tablo 4. Ýstihdamýn mamul ve hammadde tesisleri daðýlýmý... 8 Tablo 5. Yatýrým... 8 Tablo 6. Üç büyük pazarda ilaç sanayiinin payý... 9 Tablo 7. Tablo 8. Tablo yýlýnda AB ülkelerinde yüksek teknoloji sektörlerinin dýþ ticaret dengesi Avrupa'da patent alýnabilen ilaç ve biyoteknoloji buluþlarýnýn ülkelere göre daðýlýmý Yüksek satýþ seviyelerine ulaþmýþ yeni ilaç sayýsý Tablo 10. _ Tablo yýlý için biyofarmasötiklerde AB/ABD karþýlaþtýrmasý Tablo yýlý için sektörler arasý Ar-Ge harcamalarýnýn satýþlara oraný karþýlaþtýrmasý Tablo 13. Rekabet gücü analizi: dünya ve Türkiye'de ilaç sektöründe geliþmeler Tablo 14. Türkiye ilaç sektörü Swot analizi xvi Ýstanbul Sanayi Odasý

19 GRAFÝKLER VE TABLOLAR LÝSTESÝ 2. SABUN - DETERJAN - KOZMETÝK SEKTÖRÜ Grafikler Grafik 1. Sabun üretim, iç talep, ihracat ve ithalatý Grafik 2. Türkiye sabun ticareti Grafik 3. Grafik yýlý AB ülkeleri sabun, deterjan ve kozmetik ihracat oranlarý yýlý AB içinde temizlik ürünlerinin pazar büyüklükleri Grafik 5. Kozmetik ürün ihracatý Grafik 6. Kozmetik ürün ithalatý Tablolar Tablo yýlý Türkiye sabun tüketimi Tablo 2. Kiþi baþý tüketim Tablo 3. Sabun iç piyasasý Tablo 4. Sabun iç piyasasý Tablo 5. Türkiye sabun sektörü Swot analizi Tablo 6. Ýç tüketim miktarlarý ve deðerleri Tablo 7. Tablo 8. Tablo yýlý Türkiye çamaþýr deterjaný pazarýnda tüketim Deterjan ve temizlik hammadde ve ürün-ihracat-ithalatý Toplam pazarýn muhtelif kategorilere göre daðýlýmý Tablo yýlý AB ve Türkiye istatistikleri karþýlaþtýrmasý Tablo 11. AB içinde ve Türkiye'de ortalama kiþi baþý temizlik maddeleri tüketimi Tablo 12. Türkiye deterjan sektörü Swot analizi Tablo 13. AB içinde ve Türkiye'de ortalama kiþi baþý tüketim Tablo 14. Türkiye'deki kozmetik tüketiminin son 5 yýldaki geliþimi Tablo yýlý AB ve Türkiye istatistikleri karþýlaþtýrmasý Tablo 16. Türkiye kozmetik sektörü Swot analizi Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde ÝSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi Projesi - "Kimya Sektörü" xvii

20 GRAFÝKLER VE TABLOLAR LÝSTESÝ 3. BOYA SEKTÖRÜ Grafikler Tablolar Tablo 1. Boya hammaddelerinin türlerine göre daðýlýmý Tablo 2. Boya sanayiinde üretim Tablo yýlýnda Türkiye'de mürekkep pazarý Tablo 4. Boya sanayiinde ithalat Tablo 5. Boya sanayiinde ihracat Tablo 6. Matbaa mürekkepleri ithalat-ihracat geliþimi Tablo yýlý boya tüketiminin daðýlýmý Tablo 8. Türkiye boya sektörünün rekabet gücü analizi Tablo 9. Türkiye boya sektörü Swot analizi YALITIM SEKTÖRÜ Grafikler Grafik 1. Yýllara gore birincil enerji ihtiyacýnýn deðiþimi Grafik 2. Yýllara üretim-tüketim oranlarý Grafik 3. Grafik yýlý nihai enerji enerji tüketimlerinin sektörlere göre daðýlýmý Almanya ve Türkiye'de binalarda enerji kaybý limitleri Tablolar Tablo 1. Türkiye yalýtým sektörü Swot analizi LPG SEKTÖRÜ Grafikler Grafik 1. Türkiye LPG arz yapýsý Grafik 2. Dünya LPG arz-talep dengesi Grafik 3. Grafik yýlý Avrupa LPG pazarýnda üretim ve tüketimde ilk beþ ülke yýlý dünya LPG pazarýnda üretim ve tüketimde ilk beþ ülke Grafik 5. LPG'nin birincil enerji içindeki payý Tablolar Tablo 1. Türkiye yýllýk LPG üretim kapasiteleri Tablo 2. Türkiye LPG sektörü Swot analizi xviii Ýstanbul Sanayi Odasý

21 GRAFÝKLER VE TABLOLAR LÝSTESÝ 6. SINAÝ GAZLAR SEKTÖRÜ Grafikler Tablolar Grafik 1. Dünya sýnai gaz talebi Tablo yýlý üretim, ithalat ve ihracat deðerleri Tablo 2. Dünyadaki gaz arz ve talep durumu Tablo 3. Batý Avrupa'daki gaz arz ve talep durumu. 86 Tablo 4. Firmalarýn Batý Avrupa pazarýndaki satýþ paylarý (2002) Tablo 5. ABD'de sýnai gaz arzý ve talebi Tablo 6. Almanya'da sýnai gaz talebi Tablo 7. Türkiye sýnai gazlar sektörü Swot analizi GÜBRE SEKTÖRÜ Grafikler Grafik 1. Dünya azotlu gübre tüketimi Grafik 2. Dünya fosfatlý gübre tüketimi Grafik 3. Dünya potasyumlu gübre tüketimi Grafik 4. Dünya gübre tüketimi Grafik 5. Dünya azotlu gübre üretiminin daðýlýmý Grafik 6. Dünya fosfat kayasý üretiminin daðýlýmý Grafik 7. Dünya potasý üretiminin daðýlýmý Grafik 8. Amonyak ve azotlu gübreler net ticareti Grafik 9. Fosfat kayasý, fosforik asit ve fosfatlý gübreler net ticareti Grafik 10. Fosfat kayasý ihracatýnýn daðýlýmý Tablolar Tablo 1. Tablo yýlý yaygýn olarak kullanýlan gübreler ve BBM içerikleri Yan ürün olarak gübre veya hammadde/ara madde üreten kuruluþlar (2002) Tablo 3. Gübre üretici kuruluþlar Tablo 4. Gübre daðýtýcý/pazarlayýcý kuruluþlar Tablo 5. Firmalar bazýnda üretim Tablo 6. Ürün bazýnda üretim Tablo 7. Ürün bazýnda ithalat, ihracat ve tüketim Tablo 8. Gübre sektörü istihdam durumu Tablo yýlý dünya potas ticareti Tablo 10. Türkiye gübre sektörü Swot analizi Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde ÝSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi Projesi - "Kimya Sektörü" xix

22 GRAFÝKLER VE TABLOLAR LÝSTESÝ 8. TARIM ÝLAÇLARI SEKTÖRÜ Grafikler Grafik 1. Grafik yýlýnda Türkiye'de pestisit gruplarýna göre tarým ilacý kullanýmý Yýllara göre tarým ilaçlarý tüketim miktarlarý Grafik 3. Tarým ilaçlarý tüketim deðerleri Grafik 4. Grafik 5. Grafik 6. Grafik 7. Grafik yýlýnda pestisit gruplarýna göre dünyada kullaným yýlýnda Türkiye'de ürünlere göre pestisit kullanýmý yýlýnda ürünlere göre dünyada tarým ilaçlarý kullanýmý yýlýnda kýta bazýnda tarým ilacý kullanýmý yýlýnda dünyada formülasyonlarýna göre pestisit kullanýmý Tablolar Tablo 1. Türkiye'de ruhsatlý tarým ilaçlarýnýn daðýlýmý Tablo 2. Türkiye'de teknik madde üreten firmalar. 104 Tablo 3. Tarým ilaçlarý tüketim miktarlarý Tablo 4. Tarým ilaçlarý tüketim deðerleri Tablo 5. Tablo 6. Zirai mücadele ilaçlarý konusunda faaliyet gösteren firma sayýsý yýlý Türkiye'de ilaç satýþ miktarý ve satýþ tutarý Tablo yýlý ihracat rakamlarý Tablo 8. Firmalar ve istihdam rakamlarý (2002) Tablo yýllarý dünya bölgesel pestisit satýþlarý Tablo 10. Dünya ilk 10 firma satýþ cirolarý Tablo 11. Küreselleþmenin sektör üzerine etkileri Tablo 12. AB ülkelerinde kullanýlan tarým ilacý miktarý, ekili araziye hektar baþýna düþen miktar ve Türkiye ile kýyaslamasý (2002) 109 Tablo 13. Türkiye tarým ilaçlarý sektörü Swot analizi xx Ýstanbul Sanayi Odasý

23 GRAFÝKLER VE TABLOLAR LÝSTESÝ 9. PETROKÝMYA SEKTÖRÜ Grafikler Grafik 1. Petrokimya üretim zinciri Grafik 2. Temel petrokimyasallar ve plastikler (faiz ve vergi öncesi karlýlýk (EBIT)) Grafik 3. Ortadoðu etilen kapasite artýþý Grafik 4. Termoplastiklerde yurtiçi üretimin pazar payý Grafik yýlý kiþi baþýna termoplastik tüketimi Grafik 6. Türkiye termoplastikler üretimi Grafik 7. Türkiye termoplastikler ithalatý Grafik 8. Türkiye termoplastikler ihracatý Grafik 9. Lastik hammaddelerinde yurtiçi pazar payý Grafik 10. Lastik hammaddeleri üretimi Grafik 11. Türkiye lastik hammaddeleri ithalatý Grafik 12. Türkiye lastik hammaddeleri ihracatý Tablolar Tablo 1. Termoplastiklerin yurtiçi tüketimleri ve büyüme hýzlarý Tablo 2. Termoplastikler arz-talep durumu Tablo 3. Türkiye termoplastik kapasiteleri Tablo 4. Türkiye termoplastik üretimleri Tablo 5. Türkiye termoplastikler ithalatý Tablo 6. Türkiye termoplastikler ihracatý Tablo 7. Türkiye petrokimya sektörü Swot analizi Tablo 8. ACN, DMT, PTA, MEG üretim miktarlarý Tablo 9. Ýthalat miktarlarý Tablo 10. Sentetik iplik ve elyaf ithalatý Tablo 11. Ýhracat miktarlarý Tablo 12. Sentetik iplik ve elyaf ihracatý Tablo 13. Türkiye sentetik elyaf sektörü Swot analizi Tablo 14. Lastik hammaddelerinin yurtiçi tüketimleri ve büyüme hýzlarý Tablo 15. Lastik hammaddelerinin arz-talep durumu Tablo 16. Lastik hammaddelerinin yýllar itibariyle kapasiteleri ve kullaným oranlarý Tablo 17. Lastik hammaddeleri üretimi Tablo 18. Miktar bazýnda lastik hammaddeleri Türkiye ithalatý Tablo 19. Deðer bazýnda lastik hammaddeleri Türkiye ithalatý Tablo 20. Miktar bazýnda, AB, BDT ve önemli diðer ülkelere lastik hammaddeleri ihracatý Tablo 21. Deðer bazýnda, AB, BDT ve önemli diðer ülkelere lastik hammaddeleri ihracatý Tablo 22. Türkiye lastik hammaddeleri sektörü Swot analizi Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde ÝSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi Projesi - "Kimya Sektörü" xxi

24 GRAFÝKLER VE TABLOLAR LÝSTESÝ 10. TEKSTÝL KÝMYASALLARI SEKTÖRÜ Grafikler Tablolar Grafik 1. Yýllara göre üretim Tablo 1. Sektörde faaliyet gösteren baþlýca firmalar Tablo 2. Türkiye tekstil kimyasallarý sektörü Swot analizi YAPIÞTIRICILAR SEKTÖRÜ Grafikler Tablolar Tablo 1. Tablo 2. Sektörde faaliyet gösteren baþlýca firmalar Türkiye yapýþtýrýcýlar sektörü Swot analizi AÞINDIRICILAR SEKTÖRÜ Grafikler Tablolar Tablo 1. Türkiye aþýndýrýcýlar sektörü Swot analizi xxii Ýstanbul Sanayi Odasý

25 SUNUÞ Küreselleþmenin sýnýr tanýmadýðý günümüzde, iþletmelerin varlýklarýný sürdürebilmeleri ve yeni ekonomide baþarýyý yakalayabilmelerinin altýn anahtarý "rekabet gücü" olarak karþýmýza çýkmakta, rekabet gücü, iþletmelerin ve ekonomilerin kaderini belirleyen bir rol üstlenmektedir. Bu koþullarda, ekonomimizin lokomotifi olan imalat sanayii iþletmelerimizin daha dinamik, daha yenilikçi bir yapýya ulaþarak, rekabet güçlerini artýrmalarý ve yakýn gelecekte tam üyesi olmayý hedeflediðimiz AB ülkeleri düzeyini yakalamalarý zorunlu hale gelmiþtir. Önümüzde bir Çin tehdidinin olduðu da unutulmamalýdýr. Bu zorunluluðun farkýnda olan Ýstanbul Sanayi Odasý, 2001 yýlýndan bu yana uyguladýðý "AB'ne Tam Üyelik Sürecinde Ýstanbul Sanayi Odasý Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi Projesi" çerçevesinde, imalat sanayiinin çeþitli sektörlerinin deðerlendirilmesini kapsayan çalýþmalar gerçekleþtirmektedir. Proje kapsamýnda ilk olarak "Elektronik ve Telekomünikasyon Sektörü", raporu yayýnlanmýþ, bunu sýrasýyla "Otomotiv Sanayii Sektörü" ile "Deri ve Deri Ürünleri, Ayakkabý, Ayakkabý Yan Sanayii ve Suni Deri Sektörü" raporlarý izlemiþtir. Türkiye Kimya Sanayiinin; içinde bulunduðu durumun tespitini, rekabet koþullarý açýsýndan incelenmesini ve strateji-politika önerilerini içeren bu çalýþmamýz ise serinin dördüncü kitabýný oluþturmaktadýr. Kimya sanayiinde üretilen ürünlerin çokluðu ve çeþitliliði, sektörün, açýk bir tanýmýnýn yapýlmasýný zorlaþtýrmaktadýr. Kimya sanayii sektörü, genel olarak "laboratuvar ölçeðinde üretilen kimyasallarýn en ekonomik þekilde tüketime sunulabilmesi için gerekli tüm teknolojiler" olarak tanýmlanmaktadýr. Kimya sektörünün çok geniþ bir ürün yelpazesi bulunmaktadýr. Sektör, bir yandan saðlýk, temizlik, beslenme, barýnma, bakým gibi modern toplum yaþantýsýnýn temel gereksinmelerine ve biyoteknoloji, bilgi ve iletiþim gibi ileri teknoloji alanlarýna cevap verirken, öte yandan hammadde ve ara ürünleri arz ederek diðer sanayi kollarýnýn geliþmesine de yardýmcý olmaktadýr. Bu anlamda kimya sektörü, hemen hemen bütün sanayi kollarýný destekler durumdadýr. Kimya sektörünü, hizmet verilen alt sektörler itibariyle iki ana gruba ayýrmak mümkündür. Birincisi, toplam sektör üretiminin yaklaþýk yüzde 20'sini oluþturan sabun-deterjan-kozmetik, ilaç gibi "nihai tüketim ürünleri" grubudur. Ýkincisi, toplam sektör üretiminde yüzde 80 gibi çok önemli bir paya sahip olan özgün ve özel kimyasallar, boya ve mürekkepler, tarým ilaçlarý, petrokimyasallar, plastik ve sentetik kauçuklar, suni elyaf, diðer temel inorganik maddeler, sýnai gazlar, gübreler gibi deðiþik sanayi dallarý için üretilen "kimyasallar"dýr. Bir ülkenin sanayileþmesiyle kimyasal ürüne olan gereksinim de artmaktadýr. Kimya sanayii bu özelliðiyle, hem kimya alanýný doðrudan kapsayan konularda hem de arz ettiði ürünlerin yöneldiði diðer sektörlerde araþtýrma-geliþtirme faaliyetleriyle yeni ürünler ve yeni teknolojiler geliþtirilmesine yardýmcý olmaktadýr. Kýsaca, kimya sanayii geliþmemiþ ülkelerin diðer alanlarda geliþmesi de mümkün görülmemektedir. Bu da sektörün taþýdýðý önemi ortaya koymaktadýr. Kimya sanayii, yarattýðý katma deðer ve istihdam ettiði personelin niteliði ile refah toplumu yaratma potansiyeli en yüksek sektör olarak deðerlendirilmektedir. Yukarýda belirtildiði gibi, sektörün heterojen yapýsý, sorunlarýnýn da çeþitlilik göstermesine neden olmaktadýr. Hammaddede büyük çoðunlukla ithalata baðýmlýlýk ve enerji baþta olmak üzere yüksek girdi maliyetleri, kayýt dýþý faaliyetlerden kaynaklanan haksýz rekabet, Uzakdoðu ve Doðu Avrupa'dan gelen kalitesiz ürünlerin yarattýðý haksýz rekabet, Ar-Ge gereksinimi, artan çevre sorunlarý, bürokratik engeller sektörün temel sorunlarý arasýnda yer almaktadýr. Tüm alt sektörlerde üretim kapasitesinin yüksekliði, teknolojinin yeterli düzeyde oluþu ise Türk kimya sektörünün güçlü yanlarý olarak öne çýkmaktadýr. Kimya sanayii raporumuz Odamýz bünyesinde sektörü temsil eden 21. Grup Çeþitli Kimya Sanayii, 22. Grup Týbbi Müstahzarat Sanayii, 23. Grup Sabun, Temizleyici Maddeler ve Kozmetik Sanayii, 25. Grup Boya-Reçine ve Baský Mürekkepleri Sanayii ve 38. Grup Ana Kimya Sanayii Meslek Komiteleri üyelerimiz ile Türkiye Likid Petrol Gazcýlarý Derneði, Isý Su Ses ve Yangýn Yalýtýmcýlarý Derneði, Ýlaç Ýþverenler Sendikasý, Sabun-Deterjan ve Kozmetik Sanayicileri Derneði ve sektörde önde gelen kuruluþ temsilcilerinin aktif katýlýmlarý ve çalýþmalarýyla gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþmamýzda kimya sanayii, "Ýlaç Sektörü", "Sabun, Deterjan ve Kozmetik Sektörü", "Boya Sektörü", "Yalýtým Sektörü", "Likid Petrol Gazý Sektörü", "Sýnai Gazlar Sektörü", "Gübre Sektörü", Tarým Ýlaçlarý Sektörü", "Petrokimya Avrupa Birliði'ne Tam Üyelik Sürecinde ÝSO Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Geliþtirilmesi Projesi - "Kimya Sektörü" xxiii

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 KİMYA SEKTÖR RAPORU İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 DÜNYA TİCARETİ Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38 ini ana kimyasallar,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Türkiye'de Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 7-8 Þubat IPARD - TAIEX Semineri Süt ve Süt Mamulleri Deðer Zinciri Süt Hayvaný Yetiþtiricisi Çið Süt Süt

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

D ü n y a v e T ü r k i y e S ü t E n d ü s t r i s i R a p o r u Dünya ve Türkiye Süt Endüstrisi Raporu T e þ e k k ü r l e r Prof. Dr. Adem Þahin TOBB ETÜ ÝÝBF Prof. Dr. Atilla Yetiþemiyen Ankara Üniversitesi

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ. Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2005 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- III-

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

6. ARTAN ÇÝN REKABETÝ

6. ARTAN ÇÝN REKABETÝ 6. ARTAN ÇÝN REKABETÝ KARÞISINDA TÜRKÝYE 63 25 yýlý verilerine göre Çin Halk Cumhuriyeti artýk dünyanýn en büyük dördüncü ekonomisi, satýn alma gücü göz önüne alýndýðýnda ise ABD nin ardýndan ikinciliðe

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006

Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006 Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006 HAZIRLAYANLAR Gündüz ULUSOY Sumru ÖZ Selçuk KARAATA Melsa ARARAT Burçin YURTOÐLU Hande YEÐENOÐLU TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Ekim 2006 TÜSÝAD-Sabancý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ULUSLARARASI REKABET STRATEJÝLERÝ: TÜRKÝYE GIDA SANAYÝÝ TÜSÝAD REKABET STRATEJÝLERÝ DÝZÝSÝ-10 EYLÜL 2007 Yayýn No. TÜSÝAD/T-2007-09-442 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212)

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2

ÜRETÝM. Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. Tablo III-2 III ÜRETÝM 33 34 ÜRETÝM Bu bölümde ekonominin temel sektörlerindeki üretim geliþmelerine ana hatlarý itibariyle yer verilmektedir. A. TARIM Ülkemizde tarým sektörünün GSMH daki payý yüzde 13.2, sivil istihdamdaki

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ TOBB ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR Temmuz - Eylül 2007 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ekonomik Araþtýrmalar ve Ýstatistik Müdürlüðü Sayfa düzeni ve baský Uzman Matbaacýlýk

Detaylı

İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler

İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler İthal Edilen Kimyasallar İhraç Edilen Kimyasallar Kimya Temelli Meslekler KİMYA SEKTÖRÜ : Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar, inorganik

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 Ü Ç AY L I K E KO N O M Ý K R A P O R 2 0 0 8 1987 N Ý S A N - H A Z Ý R A N 2 0 0 8 1986 NÝSAN-HAZÝRAN

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1.BÖLÜM TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 TEKSTİL İMALATI SANAYİ 1.2 TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN KAPSAMI 2.BÖLÜM SEKTÖRÜN GELİŞİMİ

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Þekil 1.1 1975 ve 2004 Yýllarýnda Seçilmiþ Ülkeler Ýçin Dýþ Ticaretin GSYÝH ye ABD* Hindistan. Ýngiltere. Ýtalya. Ýspanya. Meksika. Portekiz.

Þekil 1.1 1975 ve 2004 Yýllarýnda Seçilmiþ Ülkeler Ýçin Dýþ Ticaretin GSYÝH ye ABD* Hindistan. Ýngiltere. Ýtalya. Ýspanya. Meksika. Portekiz. 1. EKONOMÝNÝN ÝTÝCÝ GÜCÜ 1 OLARAK DIÞ TÝCARET Yaþanan ekonomik krizin ardýndan 02 yýlýndaki %, lik yüksek GSYÝH (Gayri Safi Yurt Ýçi Hasýla) büyümesi Liranýn deðer kaybýna baðlý olarak artan Türk ihraç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI (Ön Araştırma)

KİMYA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI (Ön Araştırma) Petrol-iş Araştırma KİMYA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI (Ön Araştırma) Dünyada ve Türkiye de Sektörün Genel Dinamikleri Aralık 2004 Araştırma Yöntemi Kimya Sektörü Araştırması 2004 çalışmasında, sektörün dünya ve

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA TİCARETİ. HS No: ( , 28-39, , )

KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA TİCARETİ. HS No: ( , 28-39, , ) KİMYA SEKTÖRÜ HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar (27 GTİP li), inorganik kimyasallar (28

Detaylı

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ

TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ TÜRKÝYE DE ÝLAÇTA VERÝ KORUMASI ve UYGULANMASININ MALÝ ETKÝLERÝ Tamer Baykara, Prof. Dr. Hülya Çaylý Hüseyin Çelik, Uz. Mehmet Tokat, Prof. Dr. Turgay Ünalan, Doç. Dr. Ankara Temmuz 2003 Bilimsel Çalýþma

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE SANAYÝSÝNE SEKTÖREL BAKIÞ: GEMÝ ÝNÞA SANAYÝÝ TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE SANAYÝSÝNE SEKTÖREL BAKIÞ: GEMÝ ÝNÞA SANAYÝÝ Ekim 2010 Yayýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki aksamalara karþý

Detaylı

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI Gözde SEVİLMİŞ Kimya sanayi; önümüzdeki yıllarda küresel üretim ve ticarette etkin olacak sektörlerden otomotiv, bilgi ve iletişim

Detaylı

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ 48 HAZÝRAN 2005 * 2004 YILI DEÐERLENDÝRMESÝ * 2005 - YARI YIL DEÐERLENDÝRMESÝ VE BEKLENTÝLER * EKONOMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÝÇÝN MÜSÝAD IN ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Bu Rapor MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ 2009 YILINA GÝRERKEN TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ ARALIK 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-12/479 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ

KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ 470 TOPLUM ve HEKÝM Eylül - Ekim - Kasým - Aralýk 2006 Cilt 21 Sayý 5-6 DOSYA/DERLEME KORE DEMOKRATÝK HALK CUMHURÝYETÝ SAÐLIK SÝSTEMÝ Selim YÜKSEL *, Nilay ETÝLER ** Doðu Asya da, Kore yarýmadasýnýn kuzey

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE

WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE WORLD ENERGY 2 0 11 OUTLOOK TÜRKÇE iþbirliði ile TÜRKIYE TANITIMI Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/12/521 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212)

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006

Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006 Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006 HAZIRLAYANLAR Gündüz ULUSOY Sumru ÖZ Selçuk KARAATA Melsa ARARAT Burçin YURTOÐLU Hande YEÐENOÐLU TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Ekim 2006 TÜSÝAD-Sabancý

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017)

SEKTÖRÜN TANIMI DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI. HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) SEKTÖRÜN TANIMI HS No: (2705-2715, 28-39, 4001-4010, 4014-4017) Kimya sektörü ürünleri oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör; mineral yakıtlar/yağlar (27 GTİP li), inorganik kimyasallar (28

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Þeker Dünyada Þeker Dünyada þeker üç temel tarým ürününden üretilmektedir: Þeker Kamýþý Þeker Pancarý Mýsýr Pancar ve þeker kamýþýndan elde edilen þekere sakaroz denilmektedir. Dünyada

Detaylı

TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI:

TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI: TÜRKÝYE'DE TURÝZMÝN ÇEÞÝTLENDÝRÝLMESÝ POLÝTÝKALARI: ANTALYA ÖRNEÐÝ ve MANAVGAT'TA GOLF TURÝZMÝ YATIRIMLARI Hazýrlayan: Dr. Oytun Eylem DOÐMUÞ Yüksek Þehir Plancýsý Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı