eğitim izleme raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "eğitim izleme raporu 2014-15"

Transkript

1 eğitim izleme raporu

2

3 e itim izleme raporu

4 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları olan kaliteli eğitime erişimlerini güvence altına alacak ve Türkiye nin toplumsal ve ekonomik gelişimini üst düzeylere taşıyacak eğitim politikalarının oluşmasına katkıda bulunmaktır. ERG nin katkıda bulunduğu diğer başlıca alan ise eğitime ilişkin katılımcı, saydam ve yenilikçi politika üretme süreçlerinin yaygınlaşmasıdır yılında Sabancı Üniversitesi bünyesinde yaşama geçen ERG, bu amaçlara yönelik olarak araştırma, savunu ve eğitim çalışmalarını herkes için kaliteli eğitim vizyonu doğrultusunda sürdürüyor. ERG, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Borusan Kocabıyık Vakfı, Elginkan Vakfı, Enerji-Su, Enka Vakfı, İDEV Ankara, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Kadir Has Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, MV Holding, Sabancı Üniversitesi, The Marmara Collections, Türkiye Vodafone Vakfı, Vehbi Koç Vakfı ve Yapı Merkezi tarafından desteklenmektedir. Eylül 2015 Raporda kullanılan verilerin güncelliği Temmuz 2015 ile sınırlıdır. kurumsal destekçilerimiz Bu yayının tüm hakları Sabancı Üniversitesi ne aittir.

5 içindekiler ÖNSÖZ: HAKAN ALTINAY 13 ÖZET DEĞERLENDİRME 17 YÖNETİŞİM VE FİNANSMAN Millî Eğitim Şûrası 29 Müdür Atamaları 30 Özel Öğretim Kurumlarına İlişkin Düzenlemeler 33 Eğitimin Finansmanı 39 EĞİTİMİN BİLEŞENLERİ: ÖĞRENCİ 45 Okulöncesi Eğitime Erişim 45 İlk ve Ortaöğretime Erişim 48 Çalışan Çocuklar 57 Eğitimden Erken Ayrılma 60 EĞİTİMİN BİLEŞENLERİ: ÖĞRETMEN 63 Öğretmen Politikalarının Önceliklendirilmesi 63 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Yılı Öğretmen Atamaları Yılı Öğretmen Yer Değiştirmeleri ten 2015 e Öğretmen Politikaları 73 EĞİTİMİN BİLEŞENLERİ: EĞİTİMİN İÇERİĞİ 75 Seçmeli Ders Uygulamaları 75 Güncellenen Öğretim Programları ve İzleme Çalışmaları 80 Din ve Eğitim Alanındaki Gelişmeler 82 Ortaöğretimde Genel Eğitim ve Mesleki Eğitim Dengesi 85 Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi 96 EĞİTİMİN BİLEŞENLERİ: ÖĞRENME ORTAMLARI 100 Türkiye de Eğitim Ortamlarına İlişkin Sayısal Bilgiler 100 Okulların Fiziksel Koşullarına İlişkin Standartlar ve Sorun Alanları 106 Okullarda Risk ve Güvenlik 107 Okullarda Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri 110 Öğle Yemeği ve Okul Kantini 111 Sonuç 113 SONSÖZ: DOÇ. DR. PINAR UYAN SEMERCİ 115 EK: EĞİTİM İZLEME GÖSTERGELERİ 121 e itim izleme raporu

6 grafikler, harita, şekil ve tablolar Grafikler Grafik 1.1: Kamu kesimi eğitim harcamalarının gelişimi, Grafik 1.2: Öğrenci başına yapılan merkezi bütçe eğitim harcamaları, Grafik 2.1: Okulöncesi eğitim alma süresinin PISA 2012 puanlarına yansımaları 46 Grafik 2.2: Okulöncesi net okullulaşma oranları ve toplam öğrenci sayısı, ve yılları arası 47 Grafik 2.3: Anaokulu, anasınıfı ve öğrenci sayıları (özel ve resmi toplam), ve yılları arası 48 Grafik 2.4: Ortaöğretimde cinsiyet ve bölgeler ayrımında net okullulaşma oranları, Grafik 2.5: Ailenin gelir düzeyi ile devamsızlık arasındaki ilişki 54 Grafik 2.6: Seçilmiş ülkelerde cinsiyet ayrımında eğitimden erken ayrılma oranları, Grafik 3.1: Öğretmen niteliği ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki 65 Grafik 3.2: Okulunuzda nitelikli öğretmen açığı eğitimi ve öğretimi ne kadar aksatıyor? (Müdürlerin yanıtları, çok aksatıyor) 66 Grafik 3.3: Alanlara göre ÖABT ye giren aday sayısı, 2013 ve Grafik 3.4: Alanlara göre ÖABT de ortalama net doğru sayıları, 2013 ve Grafik 3.5: 6 Şubat 2014 tarihli ilk atamaların bölgelere göre dağılımı 69 Grafik 3.6: 19 Eylül 2014 tarihli ilk atamaların bölgelere göre dağılımı 70 Grafik 3.7: Ocak dönemi yer değiştirmelerinin bölgelere göre dağılımı 71 Grafik 3.8: Haziran dönemi yer değiştirmelerinin bölgelere göre dağılımı 72 Grafik 3.9: Eylül dönemi yer değiştirmelerinin bölgelere göre dağılımı 72 Grafik 3.10: Ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayıları, ve yılları arası 73 Grafik 4.1: İmam-hatip ortaokulu öğrencilerinin aynı sınıfa devam eden ortaokul öğrencilerine oranı, (5. sınıflar), (5 ve 6. sınıflar) ve (5, 6 ve 7. sınıflar) 79 Grafik 4.2: Ortaöğretimde öğrencilerin program türlerine göre dağılımı, ve yılları arası 87 Grafik 4.3: Örgün ortaöğretime yeni kayıtlar içinde öğrencilerin farklı program türlerine göre dağılımı, ve yılları arası 88 Grafik 4.4: Örgün ortaöğretime yeni kayıtlar içinde öğrencilerin cinsiyet ayrımında farklı program türlerine dağılımı, ve yılları arası 89 Grafik 5.1: Coğrafi bölgelere göre ilköğretim düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayıları, ve yılları arası 104 Harita Harita 2.1: Ortaöğretimde illere göre net okullulaşma oranları, Şekil Şekil 4.1: Okul-işletme işbirliklerinde kritik başarı faktörleri 92 4 e itim reformu giri imi

7 Tablolar Tablo 1.1: Okul müdürlüğü sözlü sınavı değerlendirme formu 33 Tablo 1.2: Kademeler ayrımında eğitim ve öğretim desteğinden yararlanan öğrenci sayısı, Tablo 1.3: Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencileri değerlendirme ölçütleri 37 Tablo 1.4: Eğitim ve öğretim desteği verilecek okulları değerlendirme ölçütleri 38 Tablo 1.5: Merkezi yönetim eğitim harcamalarının ekonomik kodlara dağılımı, Tablo 1.6: MEB ödenek dağılımı, Tablo 2.1: Cinsiyet ve bölgeler ayrımında ilkokul ve ortaokulda net okullulaşma oranları, Tablo 2.2: Örgün ilköğretimde özel eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı, Tablo 2.3: İlkokul ve ortaokulda devamsızlık oranları, ve Tablo 2.4: Başarı algısı ve devamsızlık 55 Tablo 2.5: Okula devam, cinsiyet, yaş grubu ve çalışma durumuna göre çalışan çocuklar, 2006 ve Tablo 3.1: 2014 Eylül ilk ataması ve 2014 ÖABT nin alanlara göre dağılımı 70 Tablo 4.1: Ortaokulda sunulan seçmeli dersler 76 Tablo 4.2: Ortaöğretimde sunulan seçmeli dersler 77 Tablo 4.3: Ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde en çok seçilen seçmeli dersler 78 Tablo 5.1: Resmi ve özel anaokulu ve anasınıflarında okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayıları, ve yılları arası 102 Tablo 5.2: İlköğretimde okul, öğretmen, öğrenci ve derslik sayıları, ve yılları arası 103 Tablo 5.3: Ortaöğretimde okul, öğretmen, öğrenci ve derslik sayıları, ve yılları arası 105 e itim izleme raporu

8 6 e itim reformu giri imi

9 k saltmalar A.g.e. AB ABD AÇEV ADEY ADNKS AFAD AİHM AİHS ASPB AYM CHP ÇOÇA DİDDK DKAB DVİHE Eğitim Sen ERG ETCEP FATİH GSYH Adı geçen eser Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Anne Çocuk Eğitim Vakfı Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Projesi Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Eğitim Reformu Girişimi Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İçişleri Bakanlığı MİGM İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü İDAP İSGB KDK KPSS MEB MEB İKGM MEB MTEGM MEB OGM MEB ÖÖKGM MEB SGB MEB TEGM MEB TTKB MEB YEĞİTEK MTO OECD OTCETA OTMG OYP ÖABT ÖSYM İlköğretimde Devam Oranlarının Artırılması Projesi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Personeli Seçme Sınavı Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Mesleki ve teknik ortaöğretim Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) Okullarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Takip Aracı Okul Temelli Mesleki Gelişim Okul Yemeği Programı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi e itim izleme raporu

10 PISA SYDTF ŞEY t.y. TEGV TEOG TIMSS TOKİ TÜBİTAK TÜİK Türk Eğitim-Sen UNESCO UNICEF vb. vd. vs. YBO YÖK Program for International Student Assessment (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Şartlı eğitim yardımı Tarih yok Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Trends in International Mathematics and Science Study (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Çalışması) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) United Nations International Children s Emergency Fund (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) ve benzeri ve devamı vesaire Yatılı bölge ortaokulu Yükseköğretim Kurulu 8 e itim reformu giri imi

11 teşekkürler Eğitim İzleme Raporu in hazırlık sürecinde birçok kişi bizlere destek verdi. Raporda kullanılan ayrıntılı Millî Eğitim İstatistikleri için Millî Eğitim Bakanlığı na ve diğer veriler için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı na, İstanbul da düzenlenen deneyim paylaşımı toplantısına katılan Adnan Kocataş, Meryem Karaşal, Nazan Fettahoğlu, Sevcanur Özcan ve Şengül Kesler e, Ankara da düzenlenen danışma toplantısına katılan ve/veya görüşlerini yazılı olarak paylaşan Ali Ercan Su, Ali Karatay, Arzu Gökerkek, Aydın Erdoğan, Aynur Arslan, Bahar Erdoğan, Dr. Binnur Uzun, Burcu Ertuğrul, Burcu Kılıç, Doç. Dr. Canan Koca Arıtan, Cem Gülan, Ceren Tunaboylu, Derya Dostlar, Dilruba Toklucu, Dr. Elif Çelebioğlu, Prof. Dr. Emine Gül Kapçı Seyitoğlu, Ergül Aslan, Fatma Özdemir Uluç, Prof. Dr. Figen Çok, Fulya Koyuncu, H. Merve Erdoğan, Hacı Ali Okur, Hasan Yıldız, Hülya Ertürk Koç, Makbule Zabcı, Doç. Dr. Mehmet Buldu, Mehmet İnan, Melih Akın, Mükerrem Güler, Nagehan Köseoğlu, Onur Açıkgöz, Pınar Demiray Satıcı, Sadi Türeli, Seda Yılmaz İnal, Sinem Bayraktar, Şule Karadavut, Dr. Tuncay Morkoç, Yasemin Taşkın Alp, Yunus Emre Sarıavcı ve Zeynep Öçgüder e, Danışma toplantısının organizasyonunda destek veren Prof. Dr. Murat Günel e, Bölümlerin hazırlık aşamasında katkı sunan Barış Özkaranfil, Cansu Atlay ve Yeşim Hancı ya, içten teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca, Hakan Altınay ve Doç. Dr. Pınar Uyan Semerci ye raporun önsöz ve sonsözünde değerli görüşlerini paylaştıkları için bir kez daha teşekkür ederiz. eğitim reformu girişimi e itim izleme raporu

12 10 e itim reformu giri imi

13 sunuş Eğitim Reformu Girişimi olarak Eğitim İzleme Raporları nın sekizincisini kamuoyuyla paylaşmaktan gurur duyuyoruz yılından bu yana yayımladığımız Eğitim İzleme Raporları vesilesiyle, her yıl eğitim sistemindeki gelişmeleri izliyoruz ve tarihe not düşüyoruz. Aynı zamanda bu raporların eğitime dair saydam ve yenilikçi politika üretme süreçlerinin ve ortak akıl üretme çabalarının yaygınlaşmasına katkı sunmasını amaçlıyoruz. Sadece nihai ürün olan rapor değil, raporun hazırlık aşaması da bu yaklaşımımızı yansıtıyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da son haline getirmeden önce raporu eğitim alanındaki değerli paydaşların görüşlerine açtık. Ankara da düzenlediğimiz danışma toplantısına Millî Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ndan temsilciler, akademisyenler, sivil toplum örgütlerinden temsilciler ve öğretmenler katıldı, taslak raporla ilgili görüşlerini ve önerilerini bizimle paylaştılar. Bu danışma toplantılarını da en az raporun kendisi kadar önemli buluyor, eğitime emek veren farklı paydaşları bir araya getiren ve yapıcı diyaloğu teşvik eden fırsatlar olarak değerlendiriyoruz. Bu vesileyle, danışma toplantısında veya sonrasında görüşlerini sözlü ve yazılı olarak bizimle paylaşan herkese içtenlikle teşekkür etmek isterim. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eğitim İzleme Raporu muzda geçtiğimiz eğitim-öğretim yılındaki gelişmeleri değerlendirdik. Bu bağlamda raporumuzun başlığını eğitim-öğretim yılı ile örtüşecek biçimde güncellediğimizi göreceksiniz. Bu yıl hazırladığımız raporda yaklaşımımız biraz değişik; birçok farklı konuya değinmeye çalışıyoruz. Ancak, bu konular arasında belki de en önemlisi öğretmenlerin niteliği. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmanın yolu kuşkusuz nitelikli öğretmenlerden geçiyor. Alanyazındaki araştırmalar, öğretmen niteliğinin sadece öğrenci başarısıyla değil, bireylerin uzun vadede üretkenlikleri ve gelirleriyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Öğretmen niteliği, öğrenme, verimlilik ve ücretler üzerindeki etkisiyle ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuyor. Bu nedenle, özellikle 2023 hedefleri dikkate alındığında Türkiye de öğretmen niteliğini yükseltecek girişimlere gereksinim artıyor. Öğretmen yetiştirme programlarından başlayarak bu konuya yatırım yapmak zorundayız, çünkü okullarda verdiğimiz eğitimin kalitesini başka türlü artıramayız. Raporda da okuyacağınız gibi, bu alanda izlenmesi gereken yol haritası MEB liderliğinde belirlendi. Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi hazırlandı, Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim modeli üzerine önemli çalışmalar yapıldı. Ne yazık ki bu çalışmalar yaşama geçirilmedi. Bu konuda gerekli iradenin gösterilmesi, çizilen yol haritasının bir an önce uygulamaya konması önem taşıyor. Eğitim İzleme Raporu iyi bir ekip çalışmasının ürünü. Başta raporun önsözünü ve sonsözünü kaleme alan Hakan Altınay ve Doç. Dr. Pınar Uyan Semerci olmak üzere, raporda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Raporumuzun Türkiye deki eğitim camiası için yararlı bir kaynak olmasını diliyorum. prof. dr. üstün ergüder eğitim reformu girişimi yönetim kurulu başkanı e itim izleme raporu

14 12 e itim reformu giri imi

15 önsöz Eğitim Reformu Girişimi ne (ERG) hepimiz teşekkür borçluyuz. ERG, temel eğitim gibi çok yaşamsal bir alanda dürüst veri derlemenin, aklıselim çözümleme yapmanın ve sağduyulu tartışmanın nasıl yapılabileceğini hepimize 12 yıldır gösteriyor. Toplumların iyi uygulamalardan esin alarak evrildiğini biliyoruz; ERG, bu açıdan da hepimiz için çok önemli bir iyi örnek oluşturuyor. ERG, eğitim politikalarında yıllık genel durum tespitini kamuoyuyla Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla paylaşıyor. Elinizdeki Eğitim İzleme Raporu de bizlere detaylı bir resim sunuyor ve önemli değerlendirmelerde bulunuyor. Yapılması gerekenlerin listesi uzun. Lakin başarılarımızı da hiç azımsamamamız gerekir. ERG nin kuruluş yıllarına şahitlik etme ayrıcalığına sahip olmuş birisi olarak, o zaman dert ettiğimiz her konuda çok önemli ilerlemelere işaret ediyor Raporu: Eğitime ayrılan bütçe 2008 küresel krizine rağmen reel olarak % 50 artmış. Okulöncesine katılım hızla artmaya, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı düşmeye devam ediyor. Çok dert ettiğimiz PISA 1 performansımız bile her seferinde iyileşiyor. Bu başarılar yeterli mi? Tabii ki değil. Peki, başarılarımızı tespit edip ülke olarak ortak emeğimizin sonucu olan bu başarıların tadını sürmeden bir sonraki sorun kümesine etkin bir şekilde eğilmek mümkün mü? Bence değil. ERG de zaten kurulduğu ilk yıldan beri Eğitimde İyi Örnekler Konferansı nı organize ederek eğitim sisteminin her düzeyindeki iyi örnekleri bulma ve alkışlama iradesini gösteriyor. On yıl önce tespit ettiği sorunları çözme konusunda anlamlı ölçüde yol kat etmiş bir ülke olmanın özgüveniyle bundan sonraki on yıl içinde ne tür hedeflerimiz olması gerektiği konusunda elimizdeki rapor ve genelde ERG, bize önemli kerteriz noktaları veriyor. Önümüzdeki on yıl için ne tür hedeflerimiz olmalı sorusunu ben kendime sorduğumda dert edindiğim başka bir başlık var: Küresel dünyada nasıl yaşayacağız? İnsanlık son 200 yıldır kaderine yön verebilme konusunda çok önemli kazanımlar elde etti. Demokrasi ve teknoloji sayesinde hem toplumların hem de bireylerin yollarını gittikçe artan ölçüde kendilerinin çizebildiği bir dönem geçirdik. Lakin son yıllarda küresel süreçler, edindiğimiz bu iktidarı erozyona uğratıyor. Amerika daki finans sektörünün ya da Yunan Maliye Bakanlığı nın yaptıkları dünyanın her köşesindeki büyüme ve istihdamı derinden etkileyebiliyor. Çin in karbondioksit salımı Konya daki iklimi ve tarımı belirleyebiliyor. Hindistan daki anneler çocuklarına aşırı antibiyotik verdiğinde, bizim antibiyotiğe dirençli hastalıklara yakalanma olasılığımız artıyor. Bunlar ve benzeri çok sayıdaki dinamik nedeniyle kaderimiz artık sadece kendi elimizde değil. Dünyayı paylaştığımız 7 milyar insanla bir ölçüde kaderimizi de paylaşıyoruz. Bu güzel ülkenin insanları olarak böyle bir dünyada nasıl yaşayacağımız, pek sormadığımız, ama gittikçe kendini dayatan bir soru olarak karşımızda duruyor. Bu sorular sadece avare bir merakın konusu değil. 12 yıllık temel eğitimi tamamlayan öğrenciler, eğitim hayatları süresince bu meseleyi öğrenme, araştırma, düşünme fırsatı elde etmezlerse, 1 Program for International Student Assessment (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı). e itim izleme raporu

16 biz onları yetişkinliğe eksik hazırlamış olacağız. Okuldan dışarı adım attıkları anda bu konular zaten gelip onları bulacak. Eğer bu dinamikleri görmezden gelmeye devam edersek, iyileştirme ülküsüne sahip olduğumuz bu dünyaya şüpheyle ve savunma saikleriyle yaklaşan eğreti bir nesli hazırlamış olacağız. Eğer eğitimleri sırasında bu dinamiklerin ayrımında olma fırsatı elde ederlerse, hızla küreselleşen bu dünyada daha yetkin bireyler ve dünyada iyiliklere imza atma iddiasındaki ülkelerinin gurur duyacakları nesiller olacaklar. Yapılan bazı araştırmalar, 2015 yılında dönem başkanlığını yaptığımız G20 ülkeleri arasında, dünyaya en düşük notu veren ve dünya hakkında en karamsar kanılara sahip olan ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. Dünyada şüphesiz çok sayıda sorun ve adaletsizlik var; bunların bazıları da hemen bizim yanımızda. Lakin dünyanın diğer önemli ülkelerine en düşük notu verenin, dünya düzeni konusunda en karamsar olanın bizler olmamız acaba dert etmemiz gereken bir konu değil mi? Çoğumuz dünyadaki adaletsizliklerin belli başlılarını bir çırpıda sayabilir. Lakin aynı insanlık 19. yüzyılda köleliği ortadan kaldırmayı, 20. yüzyılda yaşam beklentisini iki katına çıkarmayı, 21. yüzyılda da Uluslararası Ceza Mahkemesi ni kurmayı başardı. İyiliklere vesile olmak istediğimiz dünya hakkında acaba fazlasıyla eksiklere odaklanan bir muhasebe yapıyor olabilir miyiz? Eğer böyle bir muhasebe eksik ise bu eğitim sistemimizin sunduğu çerçevenin eksikliği olarak değerlendirebilir mi? Dünyanın birçok ülkesinde öğrenciler aldıkları temel eğitim sırasında belli başlı küresel etkileşim dinamiklerini öğreniyor, bunların kendilerine getirdiği sorumlulukları irdeleme fırsatı elde ediyor ve insanlığın geçmişini, bugününü ve geleceğini muhasebeye tabi tutacak yöntemler geliştiriyorlar. Bizim de bu tür bir kulvar ve farkındalık oluşturmaya başlamamız bence elzemdir. Kaderimizi gittikçe daha çok kişiyle paylaştığımız bir dünya, aynı zamanda bizden farklı insanlarla iş yapma, sorun çözme pratiklerine, alışkanlıklarına ihtiyaç duyduğumuz bir dünya demektir. Biz ise doğruyu bir bilende, kurtarıcı tek liderde arama eğilimi yüksek bir gelenekten geliyoruz. En iyi kararlara nasıl ulaşıldığı konusunda son dönemde çok sayıda araştırma yapıldı. Bu araştırmalarda ortaya çıkan önemli bir sonuç, grupların tek tek kişilerden daha yerinde kararlar verdiği. İyi kararlar alan grupların ise iki belirleyici özelliği var: Çoğulcu olmaları ve iyi niyet ortamını kaybetmemeleri. Aslında çok da şaşırtıcı değil bu iki özellik. Eğer grup çoğulcu değilse, oydaşma kararları hızla oluşuyor, ama bunlar farklı açılardan yeterince sınanmamış kararlar oluyor; o nedenle çoğulculuk önemli. Lakin çoğulculuk olup da iyi niyet olmazsa, o zaman da verimsiz, tatsız süreçlerde boğulmamız muhtemel. İdeal bir eğitim sistemi, iyi bir koreografiye sahip grupların en akıllı üyelerinden bile daha iyi kararlar alabildiğini sadece anlatmaz, aynı zamanda deneylerle veya uygulamada da gösterir. Eğitimleri sırasında bu şekilde çok sayıda süreç deneyimleyen öğrencilerimiz, küresel dünyada en akıllı bireyi arayıp onun peşinden gitmek yerine iyiye, güzele ve doğruya dair cevapların kendisinde olduğunu bilir, çoğulcu ve iyi niyetli gruplara katkı verme becerisiyle donanmış olmanın haklı özgüveniyle hayatına devam eder. 14 e itim reformu giri imi

17 Peki, küresel bir dünyanın ayrımında olmak, eğitim sistemimizde küreselleşen dünyanın gerektirebileceği becerilere yer vermek milliyetçilik, vatanseverlik, yurtseverlik ile çelişir mi? Bence çelişmez. Hatta 21. yüzyılda milliyetçilik, vatanseverlik, yurtseverlik bu farkındalıkları ve becerileri gerektirir. Dünyada artan etkileşimi durduracak ya da kendimizi bu dinamiklerden yalıtacak güce sahip değilsek, böyle bir dünyaya küsmek veya böyle bir dünyada başarılı olmak için gerekli becerileri edinmeyi reddetmek çok mantıklı bir tercih olamaz. Türkiye nin geleceğe güvenle bakmak için iyi nedenleri var. Güven, kibir demek değil elbette; zaten kibir çoğu zaman sadece kendine güvensizliği kapatma çabasıdır. Dünyaya doğru attığımız adımların karşılığını fazlasıyla alacağımız kanısındayım. Umarım on yıl sonra yapacağımız muhasebe bu kulvarda da önemli kazanımlara işaret eder. hakan altınay küresel vicdan akademisi başkanı e itim izleme raporu

18 16 e itim reformu giri imi

19 eğitim izleme raporu : özet değerlendirme e itim izleme raporu

20 18 e itim reformu giri imi

21 özet değerlendirme Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitim İzleme Raporları nın sekizincisini kamuoyuyla paylaşarak Türkiye de güncel eğitim politikalarına ve uygulamalarına ilişkin nesnel, veri temelli ve bütüncül değerlendirmeler üretmeye devam ediyor. ERG böylelikle, eğitim alanında veri temelli politika oluşturma süreçlerine katkı sunmayı hedefliyor. Eğitim İzleme Raporu , çeşitli bilgi toplama ve paylaşım süreçleri sonucunda hazırlandı. ERG nin yıl boyunca gerçekleştirdiği ziyaret, gözlem, değerlendirme ve öneri sunma çalışmalarının yanı sıra, Tebliğler Dergisi, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve diğer kurumlar tarafından sağlanan veriler raporun soruları bağlamında incelendi. Verilerin ve yazılı kaynakların incelenmesine ek olarak, İstanbul da düzenlenen deneyim paylaşımı toplantısında öğretmenlerin ve okul idarecilerinin uygulamalara ilişkin görüşleri alındı. Eğitim alanından farklı paydaşların katılımıyla Ankara da düzenlenen danışma toplantısı aracılığıyla taslak rapor tartışmaya açıldı. Paydaşların görüşlerini sözlü ve yazılı olarak sunmalarının ardından raporun hazırlık süreci tamamlandı. Eğitim alanında yaşanan başlıca gelişmeler, raporda yönetişim ve finansman, öğrenci, öğretmen, eğitimin içeriği ve öğrenme ortamları başlıkları altında değerlendiriliyor. Bu başlıklar altında ayrıntılı olarak ele alınan konular arasında eğitim ve öğretim desteği; dershanelerin dönüşüm süreci; öğrencilerin okulöncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretime erişim düzeyleri; Türkiye deki Suriyeli çocukların eğitime erişimleri; 2014 yılında öğretmen atamaları, yer değiştirmeleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sonuçları; din ve eğitim alanındaki gelişmeler; öğrencilerin ortaöğretimde program türlerine göre dağılımı; eğitim ortamlarına ilişkin güncel sayısal bilgiler; okullardaki rehberlik hizmetleri, okul kantinleri ve okul güvenliğine ilişkin mevcut durum yer alıyor. Eğitim, çocukların hem günümüzdeki hem de gelecekteki yaşam koşullarını iyileştirmede kritik bir rol oynar. İdeal koşullarda nitelikli bir eğitim sistemi, en dezavantajlı durumdakiler dahil, tüm çocuklara eşit olanaklar sunar ve var olan eşitsizlikleri giderme potansiyeli taşır. Peki, bu bağlamda Türkiye eğitim sistemi ne durumda? Çocukların ne kadarı eğitime erişebiliyor? Hangi çocuklar eğitim sisteminin dışında kalıyor? Çocuklara ne kadar nitelikli bir eğitim sunabiliyoruz? Türkiye de on yıl öncesine kıyasla eğitime erişimde önemli gelişmeler kaydedildi. Okullulaşma oranlarının her kademede yükseldiğini, özellikle ilköğretim düzeyinde 2007 den bu yana % 95 in üzerinde olduğunu görüyoruz. Yine de biliyoruz ki bu gelişmelere rağmen belirli gruplardan çocuklar, eğitim sistemi dışında kalıyor veya okula kayıtlı olsalar da düzenli devam edemiyorlar. Örneğin özel gereksinimli çocukların, Suriyeli sığınmacıların, çalışan veya mevsimlik tarım göçünü deneyimleyen çocukların önemli bir bölümü okula gidemiyor veya okula kayıtlı olsa da düzenli devam edemiyor eğitim-öğretim yılında okulöncesi eğitimde 1.935, ilköğretimde , ortaöğretim düzeyinde ise yalnızca çocuk özel eğitim hizmetlerinden yararlandı. Özel gereksinimli e itim izleme raporu

22 çocukların özellikle okulöncesi eğitime ve ortaöğretime erişimlerinin sınırlı olduğunu görüyoruz. Nüfus ve Konut Araştırması 2011 e göre 3-9 ve yaş grubunun % 2,3 ünün en az bir engeli bulunuyor. Buna göre okulöncesi çağda , lise çağında ise civarında çocuğun en az bir engeli bulunuyor. Dolayısıyla, engeli olan çocukların yaklaşık yalnızca % 2,7 si okulöncesi eğitime erişebiliyor. Okulöncesi eğitimin özel gereksinimli çocuklar için zorunlu eğitim kapsamında olduğu, erken tanılama ve müdahale için kritik önemi göz önünde bulundurularak bu alanda daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerekiyor. İlköğretimde örgün eğitime devam edebilen engelli çocuklar, liseye geldiklerinde örgün eğitim dışında kalıyorlar. Ortaöğretim çağındaki engelli çocukların % 35 i örgün ortaöğretime erişebiliyor. İlkokulda ve ortaokulda bin civarında özel eğitim öğrencisi varken bu sayı ortaöğretimde 41 bine düşüyor. Bu da demek oluyor ki ilköğretimde örgün eğitime devam edebilen çocuklar, liseye geldiklerinde örgün eğitim dışında kalıyorlar. Örgün ortaöğretime devam edebilen özel gereksinimli öğrenciler arasında kaynaştırma öğrencilerinin oranı ilköğretime göre çok daha düşük. Ortaöğretime geçişte kaynaştırmadan yararlanan öğrenci sayısında fazla artış görülmezken özel eğitim kurumu öğrencilerinin sayısı artıyor. Bu durum, ortaöğretim kurumlarının kaynaştırma eğitimine hazır olmadığına işaret ediyor. Türkiye deki Suriyeli çocukların çoğu, temel hakları olan eğitime erişemiyor. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı nın (AFAD) son verilerine göre Türkiye deki Suriyeli sığınmacı sayısı 1,7 milyonu geçti 1 ve Suriyeli sığınmacıların yaklaşık yarısını çocuklar oluşturuyor. 2 Okul çağındaki çocukların % 70 inin okula devam edemediği tahmin ediliyor. 3 Eğitime erişimde sorun yaşayan bir grup da çalışan çocuklar itibarıyla 6-17 yaş grubundaki çocukların % 2,9 u, yani yaklaşık 450 bin çocuk, hem ekonomik bir işte çalışıyor, hem de okula devam ediyor. Bu yaş grubundaki çocukların yaklaşık yarısı (7 milyon çocuk), okula devam ederken aynı zamanda ev işlerine destek oluyor. Çalışan çocuklar, akranlarına göre daha fazla dezavantajla karşı karşıya. Bu alandaki araştırmalar, çalışan çocukların okula düzenli devam edemediğini, iş yükleri nedeniyle derslerine ve sosyal etkinliklere diğer akranları kadar zaman ayıramadıklarını, okulu terk etme olasılıklarının daha yüksek ve okuldaki başarılarının çalışmayan akranlarına göre daha düşük olduğunu gösteriyor. Ayrıca sadece ekonomik işler değil, ev işlerine ayrılan zaman da okula devamı ve akademik başarıyı olumsuz etkiliyor. Bu konuda bir örnek de mevsimlik tarım göçüne katılan ailelerin çocukları. Bu çocukların eğitim yaşamları mevsimlik göç sürecinden fazlasıyla etkileniyor. Güncel bir araştırmaya 4 göre, görüşme yapılan çocuklardan tarlada çalışan 18 yaş ve altı çocukların % 50 si eğitimlerini terk etmiş, eğitimine devam eden çocukların % 57 si ise okula düzenli devam edemiyor. Çocuklar tarlada çalışmasalar da eğitimleri aksıyor. Tarlada çalışmayan çocuklar için eğitimi terk oranı % 21, okula düzenli devam etmeme oranı ise % 43. Çocukların yaşları arttıkça eğitimi terk etme olasılıkları yükseliyor. Ayrıca bu oran, kız çocuklar için her yaş grubunda oğlan çocuklara kıyasla daha yüksek. 1 https://www.afad.gov.tr/tr/icerikdetay1.aspx?id=16&icerikid=747 2 AFAD (2013). Türkiye deki Suriyeli sığınmacılar, 2013 saha araştırması sonuçları. Ankara: AFAD. 3 OCHA, UNDP ve UNHCR (2014). Regional refugee and resilience plan Turkey. 4 Uyan Semerci, P., Erdoğan, E. ve Kavak, S. (2014). Mevsimlik tarım işçiliği 2014: Araştırma raporu. İstanbul: Hayata Destek Derneği. 20 e itim reformu giri imi

23 Türkiye de çocukların eğitime erişim düzeyleri büyük ölçüde okullulaşma oranları üzerinden izleniyor, ancak bu göstergenin eğitime erişimi anlamada tek başına yeterli olmadığını akılda tutmak gerekiyor eğitim-öğretim yılında okulöncesi eğitime erişim yükselişte. Bununla birlikte, ilkokul okullulaşma oranlarında % 3,3 lük, ortaokulda % 0,2 lik gerileme görülüyor. Ortaöğretimde ise net okullulaşma oranı % 76,7 den % 79,4 e yükseldi. Okullulaşma oranlarındaki gelişmeleri izlemek önemli, ancak bu göstergenin eğitime erişimi anlamada tek başına yeterli olmadığını akılda tutmak gerekiyor. Eğitime erişimi okula kayıtlı öğrenci oranlarının ötesinde analiz edebilmek için bu alana ilişkin ayrıntılı verilerin kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Örneğin okula devam oranları, okulu terk oranları, açıköğretimde yaş ayrımında aktif öğrenci sayısı, TEOG ve ortaöğretime yerleşim sonuçları, kaynaştırma eğitiminden yararlanan öğrencilerin engel grubu ayrımında sayıları, şartlı eğitim yardımından yararlanan öğrenci sayısı vb. bilgiler okullulaşma oranlarını tamamlayıcı niteliktedir. Bu verilerin kamuoyuyla paylaşılması, Türkiye de sunulan eğitimin niteliğine ve geliştirilen politikaların etkilerine ilişkin daha ayrıntılı çıkarımlar yapma olanağı sunacaktır e geçişle birlikte sekteye uğrayan okulöncesi eğitimde, düzenlemenin üçüncü yılı itibarıyla öğrenci sayısı ve okullulaşma oranları eğitimöğretim yılındaki rakamlara yeniden yaklaşıyor. Buna karşın, MEB in okulöncesi eğitimde okullulaşma hedefini küçülttüğü görülüyor eğitim-öğretim yılı itibarıyla, 4-5 yaş grubunda net okullulaşma oranı % 41,6 ya ulaştı. Kasım 2014 te yayımlanan MEB 2015 Mali Yılı Performans Programı nda, eğitim-öğretim yılında 4-5 yaş grubunda % 43 net okullulaşma hedeflendiği belirtiliyor. MEB in bu düzeyde daha önceki hedefi 2014 yılında % 70 e erişilmesiydi. Ancak bu hedef düzenlemesi yaşama geçmeden ve okula başlama yaşı 66 aya çekilmeden önce belirlenmişti; bu nedenle güncellenmesi gerekiyordu. Yeni belirlenen hedef (% 43) mevcut erişim düzeylerine daha yakın ve gerçekçi gibi görünse de 2013 yılında, dolayısıyla sistemine geçiş sonrasında yayımlanan Onuncu Kalkınma Planı nda belirlenen hedefin (% 70) gerisinde kalıyor. Ayrıca hedefin geriye çekilmesi, okulöncesi eğitimin MEB için önceliğini yitirdiğine işaret ediyor. Okulöncesi eğitimde ve ortaöğretimde öğrenci sayıları artıyor. Bu artışta özel okullara giden öğrencilerin etkisi var. Giderek daha fazla aile özel öğretim kurumlarına yöneliyor. Bunun bir açıklaması, eğitim sistemine güvenin azalması ve maddi imkânı olan ailelerin çocuklarını özel kurumlara göndermeyi tercih etmesi olabilir yazında yapılan yönetmelik değişikliği, aylık çocukların okulöncesine kayıt olmalarını kolaylaştırdı ve eğitim-öğretim yıllarında bu düzenlemenin olumlu etkileri gözlemleniyor. Son iki yıldır 5 yaş grubundaki çocuklar ağırlıklı olarak okulöncesi eğitime yönelmeye başladı ve okulöncesi eğitimde öğrenci sayısı önemli ölçüde arttı. Bu konuda dikkat çeken bir nokta, okulöncesi eğitimde öğrenci artışının özel ve resmi kurumlar arasındaki dağılımı. Özel okulöncesi eğitim kurumlarında öğrenci sayısı bir yılda % 26 oranında arttı, resmi kurumlarda ise öğrenci artış oranı yalnızca % 7 dir. Benzer biçimde, ortaöğretimde e itim izleme raporu

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013 ERG RAPORLARI eğitim izleme raporu 2013 e itim izleme raporu 2013 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları

Detaylı

eğitim izleme raporu 2012

eğitim izleme raporu 2012 eğitim izleme raporu 2012 e itim izleme raporu 2012 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları olan kaliteli

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ YAYINA HAZIRLAYANLAR İREM AKTAŞLI SUNA KAFADAR IŞIK TÜZÜN Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen, Engin Doğan

Detaylı

HERKES İÇİN KALİTELİ EĞİTİM

HERKES İÇİN KALİTELİ EĞİTİM HERKES İÇİN KALİTELİ EĞİTİM EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ 2013 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları olan

Detaylı

10 YILDIR HERKES İÇİN KALİTELİ EĞİTİM

10 YILDIR HERKES İÇİN KALİTELİ EĞİTİM 10 YILDIR HERKES İÇİN KALİTELİ EĞİTİM EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ 2012 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların

Detaylı

başarı motivasyon öğretmen tutumları meslek ve istihdam Meslek Lİselerİnde staj rakip rekabet erkek işi kapasite

başarı motivasyon öğretmen tutumları meslek ve istihdam Meslek Lİselerİnde staj rakip rekabet erkek işi kapasite Meslek Lİselerİnde Toplumsal Cİnsİyet Eşİtlİğİ Ümranİye ve Şİşlİ Meslekİ ve Teknİk Anadolu Lİselerİ Örneğİ güven erkekleşmek kaliteli eğitim kalabalık ortam önyargı kapasite farkındalık rakip rekabet mesleki

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

Türkiye de Din ve Eğitim. Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci

Türkiye de Din ve Eğitim. Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci Türkiye de Din ve Eğitim Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci Türkiye de Din ve Eğitim Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci Bu belge Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

İLKÖĞRETİM KURUMLARININ MALİ YÖNETİMİ

İLKÖĞRETİM KURUMLARININ MALİ YÖNETİMİ İLKÖĞRETİM KURUMLARININ MALİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMA RAPORU YRD. DOÇ. DR. AYŞEN KÖSE AYTUĞ ŞAŞMAZ www.meb.gov.tr erg.sabanciuniv.edu www.unicef.org.tr Bu belgede dile getirilen görüşler yazarlara aittir ve

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi

Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi ALL CHILDREN IN SCHOOL BY 2015 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi TÜRKİYE ÜLKE RAPORU Mart 2012 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti UNICEF 2011-2015 Ülke

Detaylı

ERG RAPORLARI. türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve akademik başarı araştırma raporu ve analiz

ERG RAPORLARI. türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve akademik başarı araştırma raporu ve analiz ERG RAPORLARI türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve akademik başarı araştırma raporu ve analiz türkiye eğitim sisteminde eşitlik ve akademik başarı araştırma raporu ve analiz ERG, Anne Çocuk Eğitim Vakfı,

Detaylı

2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara

2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara 2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara Bu yapıtın tüm yayın hakları saklıdır. Aynen ya da özet olarak hiçbir bölümü,

Detaylı

RAPOR. seta YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER. Bekir S. Gür - Zafer Çelik TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ

RAPOR. seta YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER. Bekir S. Gür - Zafer Çelik TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ TÜRKİYE DE MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ seta RAPOR SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ekim 2009 TÜRKİYE DE Millî Eğitim Sistemi YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER Bekir S. Gür - Zafer

Detaylı

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU Yayına Hazırlayan: Ceyda Dedeoğlu Bu yayın, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER Bankalar Cad. Minerva Han No: 2 Kat: 5 Karaköy 34420, İstanbul T +90 212 292 05 42

Detaylı

Düşler Akademisi engelsiz yaşam yolculuğu serüvenine devam ediyor

Düşler Akademisi engelsiz yaşam yolculuğu serüvenine devam ediyor Düşler Akademisi engelsiz yaşam yolculuğu serüvenine devam ediyor Düşler Akademisi nin 2013-2014 eğitim programı, ilk dönemini geride bıraktı. Eğitim programının ikinci dönemi 10 Şubat ta açılıyor. Ankara,

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: MAHALLE KREŞLERİ 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Mart 2009 1 Bu araştırma Açık Toplum Vakfı'nın desteği ile kamuoyuna

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-01-0 YAYIN NO: KB: 2901- ÖİK: 741 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

İçindekiler. 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı. 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik. Sınırları Aşan Eğitim Ödülü

İçindekiler. 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı. 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik. Sınırları Aşan Eğitim Ödülü İçindekiler 2 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı 12 5 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik Sınırları Aşan Eğitim Ödülü 14 Okul Öncesi Eğitim Komisyonu 15 16 İlkokul Komisyonu 18 Ortaokul

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR HAZIRLAYAN/RAPORTÖR Doç. Dr. Hakan ACAR Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 28 Ağustos 2012

Detaylı

2014 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU D eğerlendirme D1 2014 Eğitim Değerlendirme Raporu Basım Yeri ve Tarihi İşkur Matbaacılık Kağıtçılık San. ve Tic. Ltd. Şti Ağaç işleri sanayi sitesi 1370 Sokak No: 5, İvedik

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1. Tıpkı insanlar gibi. kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2012 Sayı: 1 Tıpkı insanlar gibi kurumlar da kendi kişiliklerini geliştirirler C M Y CM MY CY CMY K Çocuk okuru olmayan bir toplumun büyük okuru

Detaylı