KARAR NUMARASI: Y(K-I)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2621/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan Sempati Deri Deri Mamülleri Giyim Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin bir Denizaşırı (Yabancı) Şirket olarak tescil müracaatını Fasıl 113 Şirketler Yasası'nın 346. ve 347'nci maddeleri uyarınca onayladı. DAĞITIM: Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

2 KARAR NUMARASI: Y(K-I) RESMİ GAZETE ÜCRETLERİ (Önerge No:2685/2013) (M.B.) Bakanlar Kurulu, 1 Ocak 2014 tarihinden başlayarak Resmi Gazete satış fiyatlarının ve abonelik ücretlerinin KDV. dahil aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verdi. 1 Adet Resmi Gazete : 4.- TL 3 Aylık Abone Ücreti: TL 6 Aylık Abone Ücreti: TL 1 Yıllık Abone Ücreti: TL Tereke İlanları: 49.- TL

3 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MÜŞTEREK BAHİSLERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KAYIT VE KOŞULLAR (Önerge No:2700/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 67/1998 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasası nın 26 ncı maddesinin (2) nci fıkrasının (C) ve (D) bentlerinin verdiği yetkiye dayanarak Müşterek Bahislerin düzenlenmesine ilişkin 2014 yılı için aşağıda belirtilen kayıt ve koşulları onayladı. 1- Bakanlar Kurulu nca Müşterek Bahis düzenleme izni verilen her şirketin 2014 yılı için 400,000 (Dört Yüz Bin) Euro teminat mektubu sunması. 2- Bakanlar Kurulu nca Müşterek Bahis düzenleme izni verilen her şirket ada genelinde toplam 10 şube açar ve buna karşılık olarak Müşterek Bahis Düzenleme İzni ve 10 şube adedi bedeli olarak 1,000,000 (Bir Milyon) Euro yu 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 10 ayda 100,000 (Yüz Bin) Euro taksitle Spor Fonu na ödeme yapar. 3- Müşterek Bahis düzenleme izni verilen her şirket 10 şubenin üzerinde açacağı 15 inci şubeye kadar her yeni şube için ayrıca 75,000 (Yetmiş Beş Bin) Euro Spor Fonu na taksitlendirmeye dahil edilerek, ödeme yapar Şubenin üzerinde açacağı 20. şubeye kadar her yeni şube için (Yüz Bin) Euro Spor Fonu na taksitlendirmeye dahil edilerek, Spor Fonu na yatırılır şubenin üzerinde açacağı her şube için 125,000 (Yüz Yirmi Beş Bin) Euro taksitlendirmeye dahil edilerek Spor Fonu na yatırılır. 6- Sadece İnternet üzerinden bahis oynatacak kurulumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde olan şirketler 150,000 (Yüz Elli Bin) Euro yu Spor Fonu na peşin olarak ödeme yapar. 7- Ödenecek mali yükümlülükler, Bakanlar Kurulu tarafından Müşterek Bahis İzni verilmesini müteakip imtiyaz izni sözleşmesi imzalanmadan önce Spor Fonu na yatırılmalıdır. 8- Taksitli ödenecek mali yükümlülüklere Müşterek Bahis Evleri denetimi için görevlendirilen personel giderleri ve zorunlu harcamalar düşüldükten sonra Spor Fonu na yatırılır. 9- Müşterek Bahis Ofisleri nin açılacağı mekanlar Müşterek Bahis Tüzüğü nün ikinci kısmı 7. madde (2) A ve B bendinde belirtildiği gibi olacaktır.

4 10- Müşterek Bahis oynatma izni olan şirketler iki ay taksitlerini ödemediği zaman teminatı kırılıp taksitler alınır ve şirket hakkında yasal işlem başlatılır. 11- Ocak ayı içerisinde ödenmeyen izin bedelleri için Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası nda öngörülen şekilde gecikme zammı uygulanır. 12- Bakanlar Kurulu nca Müşterek Bahis düzenleme izni verilen her şirket yukarıda ifade edilen mali yükümlülükleri ve yürürlükte olan idari hükümleri kapsayan bir sözleşmeyi, spor işleriyle görevli Bakanlık veya Genel Koordinatörlük ile imzalamak zorundadır. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

5 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BRUCELLALI HAYVANLARIN NAKLİYE VE İTLAF EDİLMESİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN ÖDENEĞİN KARŞILANMASI (Önerge No:2725/2013) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, Brucellalı Hayvanların İtlaf Edilmesi ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K sayı ve tarihli karar uyarınca, Güngör Katı Atık Depolama Tesisi nde itlaf işlemlerine devam edilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların nakliye ve itlaf bedellerinin karşılanması için ihtiyaç duyulan 50, TL nın 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Öngörülmeyen Giderler Ödeneği kaleminden karşılanmasına karar verdi. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

6 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAMU YOLU AYRILMASI (KARŞIYAKA) (Önerge No:2726/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Karşıyaka P/H XI/5 W2 & W1 de yer alan özel mülkiyetteki 9/1/2 no lu parsele ulaşımın sağlanması için; 1) Şehir Planlama Dairesi nin görüşlerine göre KKTC adındaki önergeye ekli haritada sarı ile boyalı olarak gösterildiği şekilde 8 ve 84 no lu parsellerin batı ve güney hududu boyunca 20 ayak genişliğinde kamu yolu ayrılmasını; 2) Önergeye ekli haritada yeşil ile boyalı olarak gösterildiği şekilde özel mülkiyetteki 9/1/2 no lu parselin kuzey hududu boyundan kamu yoluna dönüştürülmesini ve taşınmaz mal koçanının yeniden düzenlenmesini; 3) Sözkonusu kamu yolunun, Soner Bayram tarafından projelendirilip gerekli izinlerin Şehir Planlama Dairesi, Karayolları Dairesi ve ilgili diğer dairelerden alınmak suretiyle her türlü alt yapı ve asfaltlama masraflarının da ilgili mal sahibi tarafından karşılanmasını; 4) Yukarıda verilen tüm şartların yerine getirilmesinden sonra sözkonusu kamu yolunun Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından haritalara işlenmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

7 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DEVLET EMLAK VE MALZEME DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE MEHMET OKUMUŞ ARASINDA İMZALANACAK KİRA SÖZLEŞMESİNİN ONAYI (Önerge No:2727/2013) (M.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu nun T sayı ve tarihli kararı gereği Mehmet Salih Rahvancıoğlu na kiralanmış, daha sonra kiracının feragatnamesi doğrultusunda 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası nın 20(2) maddesine atfen ve yine Bakanlığın tarihli onayı ile tarihli kira sözleşmesiyle Mehmet Okumuş a Ayni Haklarla tarihine kadar kiralanan Girne de P/H XII.21.I.VI Blok A da kain parsel 28/1/2 deki taşınmazın kira süresinin hitam bulması nedeniyle, Kira Sözleşmesi, 63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası nın 12(3) ve 20(2) maddeleri uyarınca incelenmiş ve uygun bulunmuş olduğundan Mehmet Okumuş ile 63/1993 sayılı Yasa nın 12(2) maddesine atfen 5 yıl daha süre ile hazırlanan ve önergeye ekli sunulan Kira Sözleşmesi ni onayladı.

8 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ARAZİ TAKASI VE HUDUT DÜZELTME (HAMİTKÖY) (Önerge No:2728/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Hamitköy pafta/harita XXI/23 W1 blok C de kain olup Ekrem Ahmet adına kayıtlı bulunan 45, 56, 57 ve 58 no lu parseller içinden geçen kamu yolu nedeniyle parselasyonda yaşanan sorunun çözümü amacıyla; 1) Önergeye ekli krokide yeşil boyalı kamu yolu alanının (yaklaşık 45 m²), Ekrem Ahmet adına kayıtlı 58 no lu parselden alınacak önergeye ekli turuncu boyalı alanla (yaklaşık 114 m²) takas edilmesini; 2) Önergeye ekli yeşil boyalı alanın Ahmet Ekrem adına 158 (4) no lu parsele amalgame edilerek tapu kaydının ayni şahıs adına yapılmasını, önergeye ekli turuncu boyalı alanın tapu kaydının ise KKTC (yaya geçidi) adına yapılmasını; 3) Müracaatçı Ahmet Ekrem den muvaffakatname alınmak ve her türlü tapu harç ve masrafların yine ayni şahıs tarafından karşılanmak kaydıyla, koçanlar ile tapu kayıt ve haritalarının bu şekilde düzenlenmesi hususunda Tapu ve Kadastro Dairesi nin yetkili kılınmasını onayladı. İçişleri Bakanlığı

9 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KONTEYNER ALMA YETKİSİ (Önerge No:2730/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Gençlik Dairesi Müdürlüğü nün Kantara Gençlik Kampı nda ders odası olarak kullanılmak üzere Hebo Construction Ltd. den 2 adet konteyner alınabilmesi amacıyla Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasını ve gereksinim duyulan 21,000.- TL nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Gençlere Yönelik Etkinliklerin Desteklenmesi Projesi kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

10 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HOLLANDA NIN UTRECHT ŞEHRİNDE GERÇEKLEŞECEK VAKANTIEBEURS 2014 TURİZM FUARI STAND YAPIM ÜCRETİ (Önerge No:2731/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Ocak 2014 tarihleri arasında Hollanda nın Utrecht şehrinde düzenlenecek Vakantiebeurs 2014 Turizm Fuarı nda 86 m² lik boş alan üzerine yapılan standın yapım ücreti olan 14, Euro nun (KDV dahil) fuarı organize eden firma Vink Stanbouw, Ontweap&Realistie isimli firmaya ödenmesini ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) PROF. DR. FAZIL TUNCAY AKI VE PROF. DR. MEVLANA DERYA BALBAY IN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:2732/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi nde böbrek nakli operasyonlarının gerçekleştirilebilmesi hedefi doğrultusunda, sözkonusu ameliyatların yapılabilmesi hususunda gerekli altyapı çalışmalarının başlatılabilmesi amacıyla, böbrek nakilleri konusunda danışmanlık yapmak üzere Sağlık Bakanlığı nın daveti üzerine 2-3 Aralık 2013 tarihlerinde KKTC ne gelen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı nda görevli Prof. Dr. Fazıl Tuncay Akı nın Ercan-Ankara-Ercan gelişdönüş uçak bileti bedeli; ayrıca Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Üroloji Servisi nde gerçekleştirilen ameliyatlara katılmak üzere tarihlerinde KKTC ne davet edilen Şişli Memorial Hastanesi nde görevli Prof. Dr. Mevlana Derya Balbay ın Ercan-İstanbul-Ercan geliş-dönüş uçak bileti bedeli ile KKTC nde kaldıkları süre içerisinde beliren iaşe ve ibate giderlerinin Sağlık Bakanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ NİN DÜZENLEDİĞİ TOPLANTIYA KATILIM (Önerge No:2733/2013) (D.B.) Bakanlar Kurulu, İstanbul Kültür Üniversitesi nin 20 Aralık 2013 tarihinde İstanbul da düzenlediği Kıbrıs Sorunu yla ilgili toplantıya katılmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel ile birlikte günübirlik İstanbul a giden Dışişleri Bakanı Özdil Nami nin 20 Aralık 2013 Ercan-İstanbul- Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, mevzuat gereği harcırahları, iaşe ve orada beliren diğer tüm resmi giderlerin Dışişleri Bakanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasını onayladı. Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

13 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI (Önerge No:2734/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve detayları önergede sunulan Western Travel & Turizm Limited Şirket isminin Uranos Travel & Tourism Limited olarak değiştirilmesini Fasıl 113 Şirketler Yasası'nın 19 (1) maddesi uyarınca onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

14 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2735/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan Aıg Sigorta Anonim Şirketi nin bir Denizaşırı (Yabancı) Şirket olarak tescil müracaatını Fasıl 113 Şirketler Yasası nın 346. ve 347. maddeleri uyarınca onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

15 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MTS TUR TARAFINDAN ÜLKEMİZE GETİRİLEN İNFO GRUBUNUN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2736/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC ni tanıtmak amacı ile Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın onayı ile Mart 2013 tarihleri arsında MTS TUR tarafından ülkemize Türkiye den getirilen info grubunun, KKTC ndeki masraflarına karşılık MTS TUR a verilecek 2,500 Euro nun Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

16 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KÖSEZADE TURİZM TARAFINDAN KKTC NE GETİRİLEN İNFO GRUBUNUN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2737/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC ni tanıtımak amacı ile Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın onayı ile 6-8 Nisan 2013 tarihleri arasında Kösezade Turizm tarafından KKTC ne Türkiye den getirilen info grubunun, ülkemizdeki masraflarına karşılık Kösezade Turizm e verilecek 2,500.- Euro nun Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

17 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI NCA YAPILAN KATKILARIN ONAYI (Önerge No:2738/2013) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından çeşitli kurum veya tüzel kişilere yapılan ve aşağıda konusu ve miktarı belirtilen katkıların Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun Turizm Acentelerine kaleminden karşılanmasını onayladı. Konu 1. Bakanlık onayı ile Hetim Turizm e ülkemize getirmiş 2. Bakanlık onayı ile Puzzle Travel e ülkemize getirmiş 3. Bakanlık onayı ile Saro Turizm e ülkemize getirmiş 4. Bakanlık onayı ile Bellapais Travel e ülkemize getirmiş 5. Bakanlık onayı ile Kaleidoskop Turizm e ülkemize getirmiş 6. Bakanlık onayı ile Akmina Travel e ülkemize getirmiş 7. Bakanlık onayı ile Northern Travel e ülkemize getirmiş 8. Bakanlık onayı ile Northern Travel e ülkemize getirmiş 9. Bakanlık onayı ile Artur a ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. 10. Bakanlık onayı ile İlkos Travel e ülkemize getirmiş 11. Bakanlık onayı ile Northern Travel e ülkemize getirmiş Ödenecek Miktar Euro 3,307.5 Euro Euro 1, Euro 2, Euro Euro 1,956.- Euro Euro 4,387.5 Euro 4, Euro 4,171.2 Euro

18 12. Bakanlık onayı ile Kyrenia Holidays e ülkemize getirmiş 13. Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm e ülkemize getirmiş 14. Bakanlık onayı ile Akmina Travel e ülkemize getirmiş 15. Bakanlık onayı ile Tursem Turizm e ülkemize getirmiş 16. Bakanlık onayı ile Unique Cyprus a ülkemize getirmiş 17. Bakanlık onayı ile Örnek Turizm e ülkemize getirmiş 18. Bakanlık onayı ile Örnek Turizm e ülkemize getirmiş 19. Bakanlık onayı ile Örnek Turizm e ülkemize getirmiş 20. Bakanlık onayı ile Örnek Turizm e ülkemize getirmiş 21. Bakanlık onayı ile MTS e ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. 22. Bakanlık onayı ile Kaleidoskop Turizm e ülkemize getirmiş 23. Bakanlık onayı ile Tursan Turizm e ülkemize getirmiş 24. Bakanlık onayı ile Unique Cyprus a ülkemize getirmiş 25. Bakanlık onayı ile Akmina Travel e ülkemize getirmiş 26. Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm e ülkemize getirmiş 27. Bakanlık onayı ile Northern Travel e ülkemize getirmiş 28. Bakanlık onayı ile Pleasant Tourism e ülkemize getirmiş Euro 38, Euro 7, Euro 1,041.- Euro 1, Euro 3, Euro 7, Euro 4,017.6 Euro 1,567.2 Euro Euro 1,020.- Euro 36,420.- Euro 30,733.4 Euro 55, Euro 6,885.- Euro 1,542.- Euro 25, Euro

19 29. Bakanlık onayı ile Northern Travel e ülkemize getirmiş 30. Bakanlık onayı ile Northern Travel e ülkemize getirmiş 31. Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm e ülkemize getirmiş 32. Bakanlık onayı ile Tursan Turizm e ülkemize getirmiş 33. Bakanlık onayı ile Kösezade Turizm e ülkemize getirmiş 34. Bakanlık onayı ile MTS e ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. 35. Bakanlık onayı ile Demtur a ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. 36. Bakanlık onayı ile Akmina Travel e ülkemize getirmiş 37. Bakanlık onayı ile Northern Travel e ülkemize getirmiş 38. Bakanlık onayı ile Kaleidoskop Turizm e ülkemize getirmiş 39. Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm e ülkemize getirmiş 40. Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm e ülkemize getirmiş 41. Bakanlık onayı ile Sevener Travel Agency e ülkemize getirmiş 42. Bakanlık onayı ile Unique Cyprus Travel e ülkemize getirmiş 43. Bakanlık onayı ile Maestro Turizm e ülkemize getirmiş 44. Bakanlık onayı ile Tursan Turizm e ülkemize getirmiş 45. Bakanlık onayı ile Akmina Travel e ülkemize getirmiş 8, Euro Euro 20,701.2 Euro 40, Euro 11,545.- Euro 5, Euro Euro Euro 2, Euro Euro 2, Euro Euro Euro 1, Euro 40,449.- Euro 9,925.5 Euro 4,728.- Euro

20 46. Bakanlık onayı ile Unique Cyprus Travel e ülkemize getirmiş 47. Bakanlık onayı ile Demtur a ülkemize getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı. 48. Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm e ülkemize getirmiş 49. Bakanlık onayı ile Northern Travel e ülkemize getirmiş 50. Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm e ülkemize getirmiş 51. Bakanlık onayı ile Northern Travel e ülkemize getirmiş 52. Bakanlık onayı ile Northern Travel e ülkemize getirmiş 53. Bakanlık onayı ile Akgünler Turizm e ülkemize getirmiş 1, Euro Euro 6, Euro 1,632.- Euro 7, Euro 9,142.2 Euro Euro 16,230.- Euro Sn. Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr. Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı DAĞITIM Bilgi Gereği Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) K(II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:2739/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 39 uncu sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, TC uyruklu Svetlana Yanardağ a Girne İlçesi Kocatepe de Koçan No:4081, Pafta/Harita No:XI/23.E1.W2, Parsel No:140/2/3/1, Yüzölçümü: 1 evlek 1200ay² olan taşınmaz malı ve üzerinde inşa edilen evi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

22 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SİBER(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:2740/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Siber(K-I) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 11 inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, TC uyruklu Halil Durmaz a Gazimağusa İlçesi Yeniboğaziçi nde Koçan No:7658, Pafta/Harita No:XXIV/34. Parsel No:üz 51/2/11, üzerinde kain A Blok zemin katta 2 no lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

23 KARAR NUMARASI: Y(K-I) E SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:2741/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu E sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 62 nci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, İngiliz uyruklu Thomas Hilder ile Diane Hilder e Girne İlçesi Doğanköy de Koçan No:1266, Pafta/Harita No:XII/29, köy, Parsel No:49/1+49/2, Yüzölçümü: 7 dönüm 3 evlek 1525ay² olan taşınmaz mal üzerinde kain Blok 3 de 3 no lu apartman daireyi satın almaları için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

24 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No:2742/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri taşınmaz malın yer, parsel ve alanı belirtilen 36 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi. Sn. Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr. Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı İçişleri Bakanlığı

25 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MİLHAN LAKADAMYALI NIN ÖDENEKSİZ İZNİNİN UZATILMASI (Önerge No:2744/2013) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K sayı ve tarihli karar ile ödeneksiz izinli sayılan KKTC Hukuk Dairesi nde (Başsavcılık) III. Derece Tercüman-Mütercim (İngilizce) olarak görev yapan Milhan Lakadamyalı nın ödeneksiz izninin, 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 110(5) maddesi uyarınca tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasını onayladı. Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

26 KARAR NUMARASI: Y(K-I) K(II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:2745/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 4 üncü sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, İrlanda uyruklu Michael Gillespie ye İskele ilçesi Yarköy de Koçan No: 3955, Pafta/Harita No: XV/21, Parsel No: 18/6, Yüzölçümü: 2 evlek 400 ay² olan taşınmaz malın ½ hissesi ve/veya yaklaşık 3800 ay² alanındaki 18/B no lu yarı müstakil haneyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

27 KARAR NUMARASI: Y(K-I) K(II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:2746/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 45 inci sırasında yer alan Liudmila Leontyeva isminin iptal edilerek, Rus uyruklu Valery Leontyev e Girne İlçesi Esentepe de Koçan No: , P/H No:XIII/12.E2 + XIII/20.E1, Parsel No: /1 + 46/1 + 46/2 + 46/3 + 46/4 + 46/ , Yüzölçümü: 33 dönüm 3 evlek 2300ay² olan taşınmaz mal üzerinde kain Blok 14B de 8 no lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

28 KARAR NUMARASI: Y(K-I) K(II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:2747/2013) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 3 üncü sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, İngiliz uyruklu Elizbieta Turnbull a Koçan No:3955, Pafta/Harita No:XV/21, Parsel No:18/6, Yüzölçümü: 2 evlek 400ay² olan taşınmaz malın ½ hissesi ve/veya yaklaşık 3800 ay² alanındaki 18/A no lu yarı müstakil haneyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı. İçişleri Bakanlığı

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HIRVATİSTAN IN AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILDIĞININ İLAN EDİLMESİ (Önerge No:2748/2013) (M.B.) Bakanlar Kurulu, 44/1996 sayılı Gümrük Vergileri Tarife Yasası nın 7(1)(B) maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, gümrük işlemlerinin yürütülmesi açısından Hırvatistan ın Avrupa Birliği ne katıldığının ilan edilmesine karar verdi. Sn. Dr. Ahmet Gülle Sağlık Bakanı Sn. Aziz Gürpınar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Dr. Hamit Bakırcı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SİVİL SAVUNMA KOMİTESİ NE ÜYE ATANMASI (Önerge No:2750/2013) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş şekliyle 3/1972 sayılı Sivil Savunma Yasası nın 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına atfen Sivil Savunma Komitesi ndeki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi Mustafa Defteralı ile İçişleri Bakanlığı Temsilcisi Cevdet Hacıoğlu nun emekli olmaları nedeniyle boşalan üyeliklerin yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi olarak Halil Sakallı nın, İçişleri Bakanlığı Temsilcisi olarak Engin Kunt un anılan Komiteye Üye olarak atanmalarını onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

31 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÖDENEK AKTARILMASI (Önerge No:2751/2013) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı 2013 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ve ödeneği yetersiz kalan Diğer Hizmet Alımları ödenek kalemine aşağıda belirtilen ödenek kalemlerinden karşılarında belirtilen miktarlarda toplam 12, TL aktarma yapılmasını onayladı. Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları kaleminden; 1,000 TL "Yurtiçi Geçici Görev Yollukları" kaleminden; 1,000 TL "Yurtiçi Geçici Görev Yollukları" kaleminden; 2,400 TL Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları kaleminden; 6, TL "Yurtiçi Geçici Görev Yollukları" kaleminden; 1,600 TL Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

32 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ SPOR DALLARINDA DÜZENLENECEK YARI FİNAL VE FİNAL BİRİNCİLİKLERİNE ŞAMPİYON OLAN OKULLARIN KATILIMI (Önerge No:2754/2013) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye de çeşitli spor dallarında düzenlenecek Yarı Final ve Final Birincilikleri ne şampiyon olan okulların katılımına ilişkin aşağıdaki kararı aldı: 1. Eskrim Genç Türkiye Birinciliği: a) 6-10 Ocak 2014 tarihleri arasında Kocaeli şehrinde yapılacak Eskrim Genç (Kız-Erkek), Türkiye Final Birinciliği ne, katılacak olan, 1 idareci, 2 çalıştırıcı ve 16 sporcu öğrencinin Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi; b) 16 sporcu öğrenciye (her birine) günlük TL harçlık verilmesi; c) 1 idareci ve 2 çalıştırıcıya yürürlükteki mevzuat uyarınca dış görev yolluğu verilmesi; d) Kocaeli şehrinde yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı TL nın ödenmesi. 2. Hentbol Genç Türkiye Yarı Final Birinciliği: a) Ocak 2014 tarihleri arasında Denizli şehrinde yapılacak Hentbol Genç (Kız-Erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği ne katılacak olan, 1 kafile başkanı, 2 idareci, 2 çalıştırıcı ve 28 sporcu öğrencinin Ercan-Antalya- Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi; b) 28 sporcu öğrenciye (her birine) günlük TL harçlık verilmesi; c) 1 kafile başkanı, 2 idareci, 2 çalıştırıcıya yürürlükteki mevzuat uyarınca dış görev yolluğu verilmesi; d) Denizli şehrinde yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 1, TL nın ödenmesi; 3. Voleybol Genç Türkiye Yarı Final Birinciliği: a) Ocak 2014 tarihleri arasında Bolu şehrinde yapılacak Voleybol Genç (Kız-Erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği ne katılacak olan 1 kafile başkanı, 2 idareci, 2 çalıştırıcı ve 24 sporcu öğrencinin Ercan-Ankara- Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi; b) 24 sporcu öğrenciye (her birine) günlük TL harçlık verilmesi; c) 1 kafile başkanı, 2 idareci ve 2 çalıştırıcıya yürürlükteki mevzuat uyarınca dış görev yolluğu verilmesi; d) Bolu şehrinde yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı 1, TL nın ödenmesi;

33 4. Futsal Genç Türkiye Yarı Final Birinciliği: a) Ocak 2014 tarihleri arasında Adana şehrinde yapılacak Futsal Genç (Kız-Erkek) Türkiye Yarı Final Birinciliği ne katılacak olan 1 kafile başkanı, 2 idareci, 2 çalıştırıcı ve 24 sporcu öğrencinin Ercan-Adana- Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi; b) 24 sporcu öğrenciye (her birine) günlük TL harçlık verilmesi; c) 1 kafile başkanı, 2 idareci ve 2 çalıştırıcıya yürürlükteki mevzuat uyarınca dış görev yolluğu verilmesi; d) Adana şehrinde yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı TL nın ödenmesi; 5. Eskrim Yıldız Türkiye Final Birinciliği: a) Ocak 2014 tarihleri arasında Kocaeli şehrinde yapılacak Eskrim Yıldız (Kız-Erkek) Türkiye Final Birinciliği ne katılacak olan 1 idareci, 2 çalıştırıcı ve 16 sporcu öğrencinin Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi; b) 16 sporcu öğrenciye (her birine), günlük TL harçlık verilmesi; c) 1 idareci ve 2 çalıştırıcıya yürürlükteki mevzuat uyarınca dış görev yolluğu verilmesi; d) Kocaeli şehrinde yapılacak müsabakalardaki ulaşım tutarı TL nın ödenmesi; 6. Yukarıda belirtilen tüm harcamaların Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri kaleminden karşılanması. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

34 KARAR NUMARASI: Y(K-I) AKTİF ÖĞRENME KURSU NA EĞİTMEN OLARAK DAVET EDİLEN PROF. DR. AYŞE FERSUN PAYKOÇ UN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:2755/2013) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Ocak 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) KKTC nde düzenlenecek Aktif Öğrenme Kursu na eğitmen olarak katılacak Prof. Dr. Ayşe Fersun Paykoç a İstanbul-Ercan-İstanbul geliş-dönüş uçak bileti temin edilmesini, iaşe-ibate ve taşımacılık giderleri ile yapılacak tüm masrafların Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri kaleminden karşılanmasını onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 2008 İSKELELER (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1589/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, İskeleler Yasası nın 13 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan,

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 GÜZELYURT-LEFKE DUBLE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE YEŞİLYURT TA AĞILI ZARAR GÖREN ERTAY PAŞA YA ZARAR-ZİYAN ÖDEMESİ YAPILMASI (Önerge No:559/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Güzelyurt-Lefke

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2014-30.6.2014

Detaylı

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' 21.12.2012 Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve 7.12:2012 tarihinde almış olduğu Bakanlığınızı ilgilendiren: kararlar bilgi ve/veya

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES SAMPİYONASI'NA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:822/2012) (M.E.G.S.B)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanuna istinaden T.C. Ziraat Bankası

Detaylı

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001

Kanunlar. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 Kanunlar Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 4684 Kabul Tarihi : 20.6.2001 BİRİNCİ BÖLÜM Kamu Bankalarına İlişkin Hükümler MADDE 1. A) 15.11.2000 tarihli

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı