MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU"

Transkript

1 1. ŞİRKET VE ÜRÜN TANIMI ÜRÜN İSMİ : MANIFESTO 24 EC AKTİF MADDE : OXYFLUORFEN ÜRÜN KODU : ERTKİM 054 ÜRÜN TİPİ : HERBİSİT ŞİRKET ADI : ERTAR KİMYA TARIM URUNLERİ LTD. ADRES : HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ZAFER CAD. NO.8 ADANA, TÜRKİYE ACİL DURUM TEL : 114 (UZEM) TELEFON : FAKS : TAVSİYE EDİLEN KULLANIM: Etiket üzerinde kullanım talimatı tablosunda belirtildiği gibi kullanılır. DİĞER BİLGİ: Bu MGBF konsantre ürünün özelliklerini bizim bilgimiz çerçevesinde ifade etmektedir. Fiziksel özellikler ve bazı değerlendirmeler eğer ürün uygulama için bir defa seyreltilmişse, ürünün özellikleri için uygulanmaz. Seyreltilmiş ürünün akut sağlık etkilerinin daha az sert olması muhtemeldir. 2. İÇERİĞİN BİLEŞİMİ, İÇERİKLE İLGİLİ BİLGİ Kimyasal Yapı CAS Tehlike Sembolleri Risk İbareleri Güvenlik İbareleri Miktar (g/kg) Oxyfluorfen Xn, F, N / Em D Xi <-<150 Zararsız Yardımcı Maddeler <-<200 Ksilen Xn, F 10-20/ / <-< TEHLİKE TANIMI Yanıcı. Teneffüs edilmesi halinde zararlıdır. Gözleri ve cildi tahriş eder. Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. 1/7

2 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ Solunması halinde: Kolinesteraz inhibisyonunun belirtileri görülmesi durumunda temiz havaya çıkarın. Hemen tıbbi yardım isteyin. Ciltle teması halinde: Derhal sabun ve bol su ile yıkayın. Sağlık personeline başvurunuz. Kirlenmiş giysileri derhal çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın. Kemerler ve saat kayışı gibi diğer deri eşyaları atın. Gözle teması halinde: 5 dakika bol su ile yıkayın. Tahriş devam ederse doktora başvurunuz. Yutulması halinde: Derhal doktora veya Zehir Danışma Merkezine başvurunuz. Bir veya iki bardak su içirin ve parmak ile boğazın arkasına dokunarak kusturun. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. DOKTOR İÇİN NOT: Semptomatik tedavi. Atropin, sadece enjeksiyon yoluyla tercih edilen panzehirdir. Destekleyici bakım gerektirir. 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ Parlama noktası: 30 C Tehlikeli yanma ürünleri: Yangın sırasında oluşan duman tanımlanmamış zehirli ve / veya tahriş edici bileşiklerin yanı sıra orijinal maddede içerebilir. Yanma ürünleri sülfür oksitleri, fosfor bileşikleri, azot oksit, hidrojen klorür, karbon monoksit ve karbon dioksit ile sınırlı değildir. Yoğun duman ürün yandığı zaman üretilir. Mekanik taşıma toz oluşumuna neden olabilir. Toz patlama riskini azaltmak için, toz birikmesine izin vermeyin. Şiddetli buhar jenerasyonu veya patlama sıcak sıvılara doğrudan doğruya su püskürtme uygulaması yapılırsa oluşabilir. Bir yangın durumunda gaz jenerasyonu nedeniyle ürün kabı yarılabilir. Yangın söndürme maddeleri: Su sisi veya ince sprey, karbon dioksit, kuru kimyasal ve veya köpük. Varsa alkole dirençli köpükler (ATC tipi) tercih edilir. Genel amaçlı sentetik köpükler (AFFF dâhil) veya protein köpükleri iş görebilir, ama çok daha az etkili olabilir. Yavaşça uygulanan su sis, yangın söndürme için bir örtü olarak kullanılabilir. Doğrudan doğruya su püskürtme kullanmayın. Yangının yayılmasına neden olabilir. Sakınılacak söndürme ortamı: Direkt su püskürtme kullanmayın. YANGINLA MÜCADELE TALİMATLARI: İnsanları uzak tutun. Yangın alanını izole edin ve gereksiz girilmeleri önleyin. Çevresel zararın en aza indirmek için kontrollü bir yangın söndürme uygulanabilirliği düşünün. Kontrolsüz su muhtemel kirlilik yayılmasına neden olabileceğinden köpüklü yangın söndürme sistemi tercih edilmektedir. Küçük yangınlar için düzenlenen karbon dioksit veya kuru kimyasal söndürücüler kullanılabilir. Yanan sıvılar personeli korumak ve maddi hasarı en aza indirmek için su püskürtülerek hareket ettirilebilir. Yavaşça uygulanan su sis, yangın söndürme için bir örtü olarak kullanılabilir. İnsansız hortum tutucu veya monitör memeleri kullanın. Yangın ve yeniden ateşleme tehlikesi geçinceye kadar ateşe maruz kalmış kaplar ve yangından etkilenen bölge için soğuk su spreyi kullanın. Havalandırma güvenlik cihazından gelen sesin artması veya kabın renginin değişmesi durumunda bütün personeli o alandan geri çekin. Eğer tehlikesiz ise yangın alanından konteynerleri taşıyın. 2/7

3 Mümkünse söndürme suyunu toplayın. Yangın söndürme suyu sızıntısı olmaması halinde çevreye zarar verebilir. MGBF unda ki "Kaza sonucu salıverme tedbirleri" ve "Ekolojik Bilgileri" bölümlerini inceleyin. İTFAİYECİLER İÇİN KORUYUCU EKİPMANLAR: pozitif basınçlı oksijen tüplü solunum aparatı (SCBA) ve koruyucu yangın elbisesi giyin (yangın kaskı, ceket, pantolon, bot ve eldiven içeren). Koruyucu donanım kullanılmıyor ya da mevcut değil ise, korumalı bir yerden veya emniyetli bir mesafeden yangınla mücadele edin. 6. KAZAYLA DÖKÜLMESİ SONUCU ALINACAK TEDBİRLER Kişisel önlemler: Uygun koruyucu giysi giyin. Çevresel önlemler: Kanalizasyona ya da çevreye boşaltmayın etmeyin. Temizleme Yöntemleri: Uzak tutun: açık alev, kıvılcım ve ısı. Kum veya diğer inert bir madde ile absorbe edin. Yetkili bir atık toplama alanında imha edin. 7. KULLANMA VE DEPOLAMA KULLANMA VE DEPOLAMA ALINACAK ÖNLEMLER: Ürün etiketine bakınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Yutulması ölümcül olabilir. Göz ve cilt temasından kaçının. Kullandıktan sonra ve yemeden, içecek veya sigara içmeden önce su ve sabunla iyice yıkayın. Tozu solumaktan kaçının. Balıklar için zehirlidir. Yüksek sıcaklık, sıcak borular ve direkt güneş ışığından uzak, serin, kuru bir yerde depolamayı öneririz. Orijinal ambalajında muhafaza ediniz. 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ VE KİŞİSEL KORUMA Acil koşulları ilave önlemler gerektirebilir. MÜHENDİSLİK KONTROLLERİ: Havadaki seviyesini maruz kalma sınırının altında tutmak için genel ve / veya lokal havalandırma sağlayın. SOLUNUM KORUMA: Havadaki konsantrasyonların sınırının altında tutulması gerekir. KİŞİSEL KORUMA: Solunum sistemi: İyi havalandırma sürdürüldüğü takdirde solunum koruması gerekli değildir. Ancak yeterli havalandırmanın olmadığı ve yüksek sıcaklıklarda kullanımı halinde, NIOSH tarafından onaylanan hava temizleyici respiratör kullanın. Deri ve vücut: Uygun koruyucu giysi giyin. Kimyasal maddelere dayanıklı botlar. Eller: Kimyasallara dayanıklı eldivenler. Gözler: Koruyucu gözlük veya koruyu maske. 3/7

4 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Görünüm ve Fiziksel Durum : Açık kahve renkli berrak sıvı Molekül ağırlığı : 361,7 ph : 8,0 Özgül ağırlık : 0,990 g/cm³ Parlama noktası : 30 C 10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE KARARLILIK: Normal depolama koşullarında kararlıdır. Yüksek sıcaklıklarda kararsızdır. KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR: 70 C üzerindeki sıcaklıklarda kaçının. Ürün yüksek sıcaklıklarda dekompoze olabilir. Bozunum sırasında gaz jenerasyonu kapalı sistemlerde basınca neden olabilir. UYUŞMAZLIK: Oksitleyici malzemeler ve bazlar ile temastan kaçının. TEHLİKELİ AYRIŞMA: Tehlikeli ayrışma ürünlerinin oluşması sıcaklığa, hava tedarikine ve diğer maddelerin varlığına bağlıdır. Zararlı bozunma ürünleri de içerebilir ve hidrojen klorür, organik sülfidler, ve / ya da kükürt dioksit ile sınırlı değildir. TEHLİKELİ POLİMERİZASYON: Bilinmiyor. 11. ZEHİRLİLİK BİLGİSİ Oral Akut toksisite : LD50 (sıçan) = 4,599 mg / kg Dermal Akut toksisite : LD50 (tavşan)> 4,000 mg / kg Soluma Akut toksisite : LC50 ~ 5 mg / L (4 saat) Deri tahrişi Göz tahrişi Duyarlılık : Orta derecede tahriş edici (tavşan). : İleri derecede tahriş edici(tavşan). : Hassasiyeti yapmaz (kobay). Ortak ad: Oxyfluorfen Kronik toksisite: NOEL: sıçan = 40 mg / kg / gün; köpek = 100 mg / kg / gün; fare = 2 mg / kg / gün. Kanserojenlik: EPA : C Grubu AB : Sınıflandırılmamış IARC : Sınıflandırılmamış Mutajenite: Mutajenik değildir Üreme toksisite: NOEL (sıçan): 100 ppm (Anne), 400 ppm (Fetal). Diğer bilgiler: Teratojenite - NOEL (tavşan): 30 mg / kg / gün. 4/7

5 12. EKOLOJİK BİLGİLER Ürün Ekotoksisitesi Balık LC50 (96 saat) gökkuşağı alabalığı = 25 mg / L Zebra balığı = mg / L Daphnia magna EC50 (48 saat) = 2,8 mg / L Kuşlar Bıldırcın LD50> 2000 mg / kg NOEL = mg / kg Arılar Oral LD50> 170 mg / arı Temas LD50> 200 mg / arı Sudaki organizmalar için çok toksiktir. Düşük toksisite: kuşlar. Toksik olmayan: arılar. Ortak ad: Oxyfluorfen Toprakta Hareketlilik: Mobil değil. Yüksek organik içerikli topraklarda adsorbe edilmiş. Koc = ml / g Yeraltı suyu kirlenme riski yoktur. Toprakta Dayanıklılık / Ayrışma: Ürün bir dereceye kadar kalıcı olur. Yarılanma ömrü (t ½): 5 55 gün. Parçalanma öncelikle fotoliz yoluyla olmaktadır. Ekotoksisite: Balık LC50 (96 saat) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) = 0,1 mg / L Daphnia magna EC50 (48 saat) = 0,07 mg / L Kuşlar Bıldırcın (colinus virginianus) LD50> 2150 mg / kg Bıldırcın (colinus virginianus) ve Yeşilbaş ördek (Anas platyrhynchos) LC50 (8 günlük besleme)> 5000 ppm Arılar Oral LD50 (48 saat)> 173 mg / arı (48 saat) LD50 temas> 200 mg / arı Sudaki organizmalar için çok toksiktir. Düşük toksisite: kuşlar. Toksik olmayan: arılar. 5/7

6 13. İMHA ETME DEĞERLENDİRMELERİ Bu ürünün kullanımından kaynaklanan atıklar etiket talimatlarına göre imha edilemiyorsa, ulusal ve bölgesel yönetmeliklere uygun olarak onaylanmış bir tesiste bu atıkları imha edin. 14. NAKLİYAT BİLGİSİ Uluslararası taşımacılık kuralları UN numarası: 1993 Kara - Kara yolu / Demiryolu Uygun nakliye adı Yanıcı sıvı, N.O.S. (Ksilen) ADR / RID Sınıfı: 3, F1, PG III Tehlike Tanımlama Numara: 30 İç Sularda Taşımacılık Uygun nakliye adı Yanıcı sıvı, N.O.S. (Ksilen) ADNR Sınıfı: 3, F1, PG III Deniz Taşımacılığı Uygun nakliye adı: Yanıcı sıvı, N.O.S. (Ksilen) IMDG Sınıf: 3, Etiket 3 Ambalaj grubu: III Acil Durum Planı: F-E, S-E Hava Taşımacılığı Uygun nakliye adı: Yanıcı sıvı, N.O.S. (Ksilen) BM / ID numarası: 1993 IATA-DGR Sınıfı: 3, PG III 15. DİĞER DÜZENLEYİCİ BİLGİ VE SEMBOLLER Tehlike Kodu Xn : Zararlı F : Yüksek derecede yanıcı N : Çevre için tehlikeli Xi : Tahriş edici 6/7

7 Risk İbareleri R10 : Parlayıcı R11 : Oldukça Parlayıcı R20/21 : Solunması ve cilde teması zararlı. R36/38 : Gözleri ve cildi tahriş eder. R43 : Cilde teması duyarlılaşmaya sebep olabilir. R50/53 : Suda yaşayan organizmalara karşı çok toksik, sulu ortamda uzun süreli yan etkiye sebep olabilir. R65 : Zararlı: Yutulması akciğer hasarına sebep olabilir. R67 : Buharlar baş dönmesine sebep olabilir. Güvenlik İbareleri S2 : Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. S25 : Gözlere temasından kaçının. S26 : Gözlerle teması halinde, bol miktarda su ile yıkayın ve tıbbi tavsiye alın. S36 : Uygun koruyucu kıyafetler giyin. S60 : Bu madde ve ambalajı tehlikeli madde olarak imha edilmelidir. S61 : Çevreye salınımından kaçının. Özel talimatlara/güvenlik bilgi formlarına başvurun. S62 : Yutulursa, kusmaya çalışmayın: hemen tıbbi tavsiye alın ve bu ambalajı ya da etiketi gösterin. 16. DİĞER BİLGİLER Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler yayın tarihi itibari ile mevcut bilgimizle doğrudur. Burada verilen bilgiler, yalnızca güvenli kullanım, nakliye, depolama ve bertaraf için kılavuz olması amacıyla hazırlanmıştır ve bir garanti veya ürün spesifikasyonu olarak değerlendirilmemelidir. Bilgiler sadece ilgili ürüne aittir ve formda belirtilmedikçe başka maddelerle kombinasyonu durumları için veya faklı prosesler için geçerli olmayabilir. 7/7

1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI

1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürün Adı: CITADEL Yayınlama Tarihi: 0000/00/00 Baskı Tarihi: 11 Ocak 2012 Dow AgroSciences A.Ş., bu belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan dolayı, sizden Güvenlik Bilgi Formu nu (GBF) baştan

Detaylı

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011 1.ġĠRKET VE ÜRÜN TANIMI 1.1. Ürün Tanımı Ürün ismi : Tasarım Kodu : A12720B 1.2 Ürünün TanımlanmıĢ ve Önerilen Ġlgili Kullanım Alanları Kullanım Alanı : Rodentisit 1.3 Güvenlik Bilgi Formunu Sağlayan Firma

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Ürün adı: LONTREL* Extra Herbicide Çıkarma tarihi: 2012/12/19 Basım Tarihi : 19 Dec 2012 Dow AgroSciences A.S. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan,

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : 1.2 Ġnsektisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Kullanım Alanı : İnsektisit Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil durum

Detaylı

Sınıflandırma (27092 T.C.) Hassaslaştırıcı Xi: Tahriş edici R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Sınıflandırma (27092 T.C.) Hassaslaştırıcı Xi: Tahriş edici R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz.

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B1230141 DPX-GBF2 75PX Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 64742-81-0 Kullanım alanları : Aromatik bir kimyasal çeşidi olan

Detaylı

MİR TİCARET Tersane caddesi Kuyumcu Tahir sokak No:7 Tel. 0 212 244 57 54 Faks : 0 212 244 57 54

MİR TİCARET Tersane caddesi Kuyumcu Tahir sokak No:7 Tel. 0 212 244 57 54 Faks : 0 212 244 57 54 Safety Data Sheet ( EC ) 1907 /2006 ( REACH ) Madde 31 ve Ek II 1.. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Maddenin veya karışımın tanımlanması : Selon 210, 230, 240, 335, 336, 335 TO,389,

Detaylı

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent)

POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK (A- Komponent) 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : POLİSÜLFİT ÇİFT CAM MASTİK Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk.

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 2006/1907/EC KLERAT MUM BLOK Versiyon. 1 Revizyon tarihi: 07/01/2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 2006/1907/EC KLERAT MUM BLOK Versiyon. 1 Revizyon tarihi: 07/01/2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : Dizayn Kodu: A-12720B 1.2 Kullanum Alanı:Rodentisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

UNIPU 045 1K. Madde veya Bileşik Cas No. İçerik% Sınıflandırma. MDI nın prepolimeri ve polyol Gizli 30-45 -

UNIPU 045 1K. Madde veya Bileşik Cas No. İçerik% Sınıflandırma. MDI nın prepolimeri ve polyol Gizli 30-45 - 1.MADDE VE FiRMA TANIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu /No POL01UNP-09 1.2 Kullanımı / Uygulama Alanı: Tek komponentli, solvent bazlı nem kürlenmeli asfalt ve beton astarıdır. Spor zeminlerinin

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi PYRADEX T Kullanım: tarım ilaçları, herbisit Firma: BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti. 34752 Icerenkoy - Atasehir / Istanbul TURKEY

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu ACROBAT PLUS. 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi. 2. Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi

Güvenlik Bilgi Formu ACROBAT PLUS. 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi. 2. Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/10 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi ACROBAT PLUS Kullanım: tarım ilaçları, fungisit Firma: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY İletişim adresi: BASF Tuerk Kimya San. ve Tic.

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

UNIPU 030 1K. Madde veya Bileşik Cas No. İçerik% Sınıflandırma. 1.MADDE VE FiRMA TANIMI. 1.1 Madde Hakkında Bilgiler

UNIPU 030 1K. Madde veya Bileşik Cas No. İçerik% Sınıflandırma. 1.MADDE VE FiRMA TANIMI. 1.1 Madde Hakkında Bilgiler 1.MADDE VE FiRMA TANIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu /No POL01UNP-08 1.2 Kullanımı / Uygulama Alanı: Tek komponentli, poliüretan yapıştırıcı ve bağlayıcı polimer reçine Kauçuk/EPDM

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Karayollarındaki dizel motorlar için yakıt. Ürün Kodu : 002D2252 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh.

Detaylı

Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım

Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : DetaktifWC-Banyo Temizlik Kimyasalı Kimyasal Aile : Karışım 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 45/2010 EC ye göre) Motorin 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ ACİL DURUM TELEFONU Motorin Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Antifreeze

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Gulf Antifreeze Sayfa no: 1 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI Ürün Adı: Ürün Kodu: Ürün Tipi: Firma Bilgileri: Telefon: E-mail: Antifreeze 6900 Antifriz konsantre.karışmamış olanı kullanmayınız. Delta Akaryakıt Tic. A.Ş. Yeşilce

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/20 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Her tür çamaşır makinesinde, beyaz, pamuklu, keten gibi çamaşırların ağartılmasında ve

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Transmisyon yağı. Ürün Kodu : 001D8263 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh. Salih Tozan Sk.No:18bblk

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı