Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 Panel Denetleyc MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC tr Kullanım Kılavuzu

2

3 3 tr Içndekler Panel Denetleyc Içndekler 1 Blgnze Adım açıklamaları Başlat menüsünün çağrılması Dl değştrme ekranı Garant ve sorumluluk Telf hakkı 9 2 Güvenlğnz çn Kullanılan smgeler ve uyarılar Dokunmatk ekranın kullanımı Bakım Düzenlemelere uygun kullanım Personelde bulunması gereken özellkler 11 3 Br bakışta tüm şlevler Başlat menüsünün çağrılması Bypass/İzole Bypass İzole Teşhs Bakım Sstem Test Lsanı değştr Ç k ºlar Aktve Et İletşm chazını etknleştrr Dedektör çıkarma Geçmş günlüğü V.24 Arayüzündek chazı değştr Konfgürasyon Gündüz veya gece konumuna geçme Çeştl Arama Fonksyonu/Eleman Sıfırla 18 4 Genel Bakış İşletm elemanları Ekran elemanları Dokunmatk ekran Bekleme ekranı Ekran servs bölümü 24 5 Çalışma lkes Oturum açma ve kapatma Oturum açma Oturum kapatma 26 F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

4 Panel Denetleyc Içndekler tr Erşm yetks Başlat menüsünün çağrılması Menü seçme Öncek seçme ger dönme Lstelerle çalışma Lsteler kaydırma Lste alanlarının çeştl durumları Eleman/şlev seçm Atama modu Arama Fonksyonu/Eleman Ad le ara Numara le arama Sayı ve metn grme Br grşn değştrlmes Tüm sayıların slnmes Dl ekranının değştrlmes Tuş kombnasyonu grerek Durum çubukları arasında geçş yapma Mantıksal ve fzksel adreslern atanması 33 6 Ağ bağlantılı paneller Ekrandak smgeler Ağ adres ataması Ağ bağlantılı br panelle uzak bağlantı kurulması Ağ bağlantılı br panelle uzak bağlantının sonlandırılması Bloke ve kısıtlı bağlantı 36 7 Uzak tuş takımı Çalıştırma ve ekran 37 8 Alarm Alarm tpler Grş geckmeler Gündüz ve gece konumu Panele alarm mesajı Optk ve akustk snyaller Alarm durumunda dedektör bölgelernn görüntülenmes Alarm mesajlarının sırası Alarm durumunda mantıksal zone'lar hakkında blgler En yen mesaj Br mantıksal zone'dak dedektörlernn ayrı ayrı görüntülenmes Ayrı ayrı dedektörler hakkında blgler Ek blglern görüntülenmes 43 9 Yangın alarmı Optk ve akustk snyaller Mesajın onaylanması Dahl sesl uyarının kapatılması 45 Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

5 5 tr Içndekler Panel Denetleyc 9.4 Harc snyalleme chazlarının açılması ve kapatılması Harc snyalleme chazları ve letşm chazlarının sıfırlanması Yangın doğrulamanın tetklenmes Yangın PAS Araştırma süresnn başlatılması Alarmın manuel olarak tetklenmes Alarm mesajının sıfırlanması Dedektörlern bypass edlmes Hata mesajı Arıza göstergesnn çağırılması Paneldek problem mesajı Mesajın onaylanması Hata mesajları sırası Arızalı eleman grupları hakkında blgler En yen mesaj Eleman grubu elemanlarının ayrı ayrı görüntülenmes Tek tek elemanlar hakkında blgler Ek blglern görüntülenmes Snyaller Arıza mesajının resetlenmes Br elemanın bloke edlmes Baypas Menüye genel bakış Elemanların baypas edlmes ve bypassın kaldırılması Baypas edlmş eleman gruplarının görüntülenmes ve baypasın kaldırılması Baypas edlmş tüm elemanların lstesnn görüntülenmes Menüyü kullanarak Durum çubuğu yoluyla Baypas etme/baypası kaldırma sesl uyarısı Bloke Menüye genel bakış Elemanların bloke edlmes ve blokesnn açılması Bloke edlmş tüm elemanların lstesnn görüntülenmes Menüyü kullanarak Durum çubuğu yoluyla Teşhs Menüye genel bakış Eleman detayları Modüller Donanım Adres kartları Ekran Ser Arayüz CAN-Bus 62 F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

6 Panel Denetleyc Içndekler tr Panel Şfres Modül LED test Ağ Acl Anons Sstem (VAS) Bakım Menüye genel bakış Dl ekranının değştrlmes Outputları Aktve Et İletşm Üntesn aç Dedektör çıkarma V.24 Arabrmndek chazı değştr Baypas etme/baypası kaldırma sesl uyarısı Bakım sstem test Sstem test grupları Elemanların eklenmes veya slnmes Sstem testnn başlatılması ve sonlandırılması Sstem testnn başlatılması Sstem testnn sonlandırılması Sstem testnn tüm elemanlar çn sonlandırılması Test edlen veya edlmeyen elemanların görüntülenmes Test edlen elemanların br sstem test grubuna atanması Bakım tarh log Fltrelern seçlmes Fltrelern ayarlanması Fltre Koy Çeştl fltrelern brlkte kullanılması Durum çubuğu şlevler Verlern yazdırılması Gündüz ve gece konumu Gündüz ve gece konumları arasında geçş Ayrıntıların gösterlmes Gece konumuna sıfırlamak çn saatn değştrlmes Konfgürasyon Menüye genel bakış Grş / Çıkış Grubu Ayarı Elemanların eklenmes veya slnmes İsm değştr Grup ayarı Ekleme veya çıkarma Dedektör hassasyet Operatör Şfre değştr Tümü çn şfrey değştr 83 Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

7 7 tr Içndekler Panel Denetleyc Varsayılan şfreye dön Elementlere yen sm ver Genel bakış Çeştl Menüye genel bakış Tarh / Zaman Değştr Ana şfre Süresz geçerl ana şfrey grn saatlk ana şfrey grn Uzaktan Grş Şfre değştr Br yangın tatbkatı gerçekleştrmek Alarm Sayacı Sıfırla Menüye genel bakış Elemanların sıfırlanması Arama Fonksyonu/Eleman Menüye genel bakış İşlev ve chaz açıklamasının aranması Eleman arama 90 Indeks 91 F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

8 Panel Denetleyc Blgnze tr 8 1 Blgnze Bu çalıştırma kılavuzu, FPA-5000 ve FPA-1200 yangın panellernn çalıştırılmasıyla lgl öneml blgler ve uyarılar çerr. Adım adım talmatları uygulayarak, tüm şlevler hakkında blg sahb olablrsnz: Bölüm 4 Genel Bakış, Sayfa 19, çalıştırma, ekran elemanları ve dokunmatk ekran hakkında genel blgler sağlar. Bölüm 5 Çalışma lkes, Sayfa 25 bölümünde, menüler arasında nasıl gezneceğnz ve hang seçmler yapableceğnz öğreneceksnz. Her şlev, ayrı br bölümde ayrıntılı olarak açıklanır. Bekleme modunda, bekleme ekranı görüntülenr. Bu ekran, konfgürasyona bağlı olarak farklı blgler çerr. Başlat menüsünü çağırmak veya dl değştrmek çn, bkz. Bölüm 5 Çalışma lkes, Sayfa 25. İçndekler bölümünde özel başlıkları bulablrsnz. Menüler kullanablyorsanız, Bölüm 3 Br bakışta tüm şlevler, Sayfa 12 bölümünde tüm menülern genel blglern bulablrsnz. 1.1 Adım açıklamaları Br şlev yürütmek çn gereken adımlar dzs aşağıdak şeklde açıklanablr: 1. Başlat menüsünde, Baypas Bloke et seçeneğn seçn 2. Baypas Daha ayrıntılı şeklde: 1. Başlat menüsünü çağırın. 2. Baypas Bloke et seçeneğn seçn. 3. Baypas seçeneğn seçn. 1.2 Başlat menüsünün çağrılması 1. "Ev" tuşuna basın. Bu tuşu, herhang br alt menüden başlat menüsüne dönmek çn kullanablrsnz. Br dakka çnde herhang br grş yapılmazsa ekran, her menü elemanından bekleme ekranına geçer. Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

9 9 tr Blgnze Panel Denetleyc 1.3 Dl değştrme ekranı Panel dl br kısayol le kolayca değştrleblr; Menü kullanarak panel dlnn değştrlmes le lgl talmatlar çn bkz. Bölüm 5.9 Dl ekranının değştrlmes, Sayfa "Ev" tuşuna basın. 2. Hemen ardından alfanümerk tuş takımında 1'e basın. 3. Grş onaylamak çn Tamam seçeneğn veya şlem ptal etmek çn İptal seçeneğn seçn. Mevcut dller lstes görüntülenr. 4. İstedğnz dl seçn. Ekranlar, stenlen dlde görüntülenr. Br güç kesnts veya akü yeterszlğ nedenyle sstem yenden başlatıldığında, FSP-5000-RPS'de ayarlanan varsayılan dl tekrar görüntülenr. 1.4 Garant ve sorumluluk Aşağıdaklerden br veya brden fazlasının neden olduğu can ve mala gelen zararlar, garant ve sorumluluk kapsamında değldr: FPA-5000 ve FPA-1200 yangın panellernn düzenlemelere aykırı kullanılması Uygun olmayan ayarlama, montaj, çalıştırma, şletm veya bakım Kullanım kılavuzunun dkkate alınmaması Sonradan yapılan yapısal değşklkler Hatalı onarımlar Doğal felaketler, yabancı csmlern tesr ve mücbr sebepler. Bosch'un zn olmaksızın, panel denetleyc dahl olmak üzere panel üzernde değşklk, ekleme veya yenden oluşturma gerçekleştrlemez. Yenden oluşturma çn yazılı zn gerekmektedr. Onaylanmayan yapısal değşklkler yapılması durumunda, Bosch garants geçersz olur. 1.5 Telf hakkı Bosch, tüm belgelern telf hakkını saklı tutar. Bosch'un açık yazılı zn olmaksızın, bu belgelern hçbr kısmı hçbr şeklde çoğaltılamaz veya aktarılamaz. Bosch, önceden uyarı yapmaksızın bu belge üzernde değşklk yapma hakkını saklı tutar. F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

10 Panel Denetleyc Güvenlğnz çn tr 10 2 Güvenlğnz çn Chazı kullanmadan önce, aşağıdak talmatlar hakkında blg ednn. Bu açıklamaları okumaz ve anlamazsanız, chazı hatasız şeklde çalıştıramazsınız. Çalıştırma talmatları, yetkl personel tarafından eğtm gerekllğn ortadan kaldırmaz. Panel denetleyc, sadece eğtml personel tarafından kullanılmalıdır. Bkz. personelde bulunması gereken özellkler. Bu çalıştırma kılavuzu, güvenlk sorunlarıyla lgl genel veya özel blgler çermez. Bu tür sorunlar hakkındak blgler, sadece chazın çalıştırılması çn gereken oranda sağlanır. Bölgenzdek güvenlkle lgl tüm şlemler ve düzenlemeler öğrenn. Buna, alarm durumunda neler yapmak gerektğ ve yangın çıkması durumunda lk yapılacaklar da dahldr. Çalıştırma kılavuzu, her zaman tesste bulundurulmalıdır. Kılavuz, sstemn zorunlu br parçasıdır ve sstemn satılması durumunda yen sahbne verlmeldr. Özel erşm kodu (kullanıcı kmlğ ve şfreden oluşur) üçüncü taraflar tarafından blnmemeldr. 2.1 Kullanılan smgeler ve uyarılar Çeştl bölümler sadece, sstemn çalıştırılması çn gereken güvenlk blgler ve uyarılarını çerr. Uyarılar ve operatör kılavuzluğu uyarıları, yararınız çn panel denetleyc ekranının uygun yerlernde görüntülenr. Aşağıdak arama smgeler kullanılmıştır:! DİKKAT! Bu smgeyle şaretl metn alanları, kend güvenlğnz ve çevrenzdek nsanların güvenlğ çn kesnlkle uymanız gereken uyarılar çerr. Bu smgeyle şaretl metn alanları, FPA-5000 ve FPA-1200 yangın panellern çalıştırmanız çn yararlı blgler çerr. 2.2 Dokunmatk ekranın kullanımı Dokunmatk ekranı kullanırken ucu svr veya keskn nesneler kullanmayın. Aks halde ekran yüzey zarar göreblr. Dokunmatk ekrana, parmağınız (tırnak) veya panel denetleycnn sol yanında yer alan çubukla dokunun. Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

11 11 tr Güvenlğnz çn Panel Denetleyc 2.3 Bakım Dokunmatk ekranı ve membran tuş takımını sadece yumuşak br bezle sln. Gerekrse, standart montör temzleme malzemeleryle bez haffçe nemlendrn. Herhang br aşındırıcı temzlk malzemes kullanmayın ve chazın çne sıvı grmemesne dkkat edn. 2.4 Düzenlemelere uygun kullanım Panel denetleyc, FPA-5000 ve FPA-1200 yangın panellern çalıştırmak çn tasarlanmıştır. Aşağıdak görevler gerçekleştreblr: Alarm ve problem mesajları gb çeştl mesaj türlernn görüntülenmes ve şlenmes Elemanların bypass edlmes, zole edlmes ve sıfırlanması Sstem testnn uygulanması Her LSN elemanı hakkında dagnostk blglernn görüntülenmes Dedektörlern programlanması (kısa metnler ve dedektör hassasyet) Tatbkat uygulama Olayların kaydedlmes, görüntülenmes ve yazdırılması Sstemn gündüz veya gece konumuna geçrlmes. 2.5 Personelde bulunması gereken özellkler Panel denetleycde olay mesajlarının görüntülenmes, sadece eğtml personel tarafından şlenmeldr. Sstem test ve dedektör konfgürasyonu sadece eğtml ve yetkl personel tarafından gerçekleştrlmeldr. F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

12 Panel Denetleyc Br bakışta tüm şlevler tr 12 3 Br bakışta tüm şlevler 3.1 Başlat menüsünün çağrılması Herhang br alt menüden başlat menüsüne dönmek çn "ev" tuşuna basın. Br dakka çnde herhang br grş yapılmazsa ekran, her menü elemanından bekleme ekranına geçer; ayrıca bkz. Bölüm 4.4 Bekleme ekranı, Sayfa Bypass/İzole Bypass Baypas -> Baypas -> Byp edl chzlrı göster Numaraya göre Sesl uyarıyı Yazıcı Bloke et seç baypas et Bloke NAC Aktarım chazı HVAC Kapı tutucu Dedektör Mantıksal Yangın söndürme Snyal tablosu bölge sstem Baypas grubu Daha... -> Kontrol elemanı Arayüz modülü Byp edl chzlrı göster Tüm bypass edlmş elemanların lstesnn görüntülenmes: Bypass edlmş elemanların bypassının kaldırılması. Numaraya göre seç Tüm bypass edlmş elemanların lstesnn görüntülenmes: Numarasını grerek lstede eleman arar. Br elemanın bypassının kaldırılması veya bypass edlmes. Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

13 13 tr Br bakışta tüm şlevler Panel Denetleyc İzole Baypas -> Baypas Bloke edlen chazları Numaraya göre Bloke Grubu Yazıcı Bloke et göster seç Bloke -> Sren Flaşör HVAC Kapı tutucu Aktarım chazı Dedektör Yangın söndürme sstem Snyal tablosu Mantıksal bölge Daha... -> Kontrol elemanı Arayüz modülü Bloke edlen chazları göster İzole olan tüm elemanların lstesn görüntüler İzole edlmş elemanların zolesn kaldırır Numaraya göre seç İzole edleblecek tüm elemanların lstesn görüntüler Numarasını grerek lstede eleman arar Br elemanı zole eder veya zolesn kaldırır 3.3 Teşhs Dagnostk -> Eleman ayrıntıları Modüller Donanım Modüllerde LED test Ağ Panel pasaportu Geçmş kaydı VAS Eleman ayrıntıları Br eleman çn tüm blgler: Br LSN modülü loop'undak br elemanla lgl tüm dyagnostk blglern görüntüler. Eleman grubu çn blgler: Seçl LSN modülündek brden fazla elemanla lgl belrl dyagnostk blglern seçer ve görüntüler. Modüldek tüm elemanlar çn blgler: Seçl LSN modülündek tüm LSN elemanlarıyla lgl belrl dyagnostk blglern seçer ve görüntüler. Modüller Modül pasaportu: Her br modül çn; üretm verler, sw versyonu, CAD-ID, uyumluluk gb dyagnostk blglern görüntüler. Modül Uyumluluğu: Seçl modülün sw versyonu, panel yazılımının sürümüyle karşılaştırarak görüntüler. Modül durumu: Seçl modülün donanım dyagnostk verlern görüntüler. Sadece LSN modüller çn: Modül durumu ve sayaçlar Sayaçları resetle: Çeştl olayların gerçekleştğ frekansı kaydeden sayaçları sıfırlar. F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

14 Panel Denetleyc Br bakışta tüm şlevler tr 14 Donanım Adres kartları: Ser numarasının kart yuvası başına lave görüntüsü ve kart başına adres sayısı. Ekran LED test: Panel denetleycdek tüm LED ekranlarını test eder. Bunlar, yaklaşık olarak beş sanye boyunca yanmaya devam eder. Anahtar test: Membran tuş takımı çalışırlığını test eder. Ekran test: Ekranın çalışırlığını test eder. Ekrana dokunma test: Dokunmaya duyarlı yüzeyn çalışırlığını test eder. Dokunmatk ekranı ayarla (kalbrasyon): Dokunmatk ekrana dokunma sırasında konum hassasyetn ayarlar. Ser arayüz: Aktarım statstksel verlern görüntüler. CAN bus: CAN arabrmler durumunu görüntüler. Panel pasaportu Üretm blgler veya panel denetleycnn sw versyonu gb dyagnostk blgler görüntüler. Modüllerde LED test LED test, ayrı ayrı modüller görüntüler ve aynı anda tüm LED ekranlarını test eder. Geçmş kaydı Bkz. Bakım geçmş günlüğü Ağ Sstem ağındak dğer düğümlern kullanılablrlğ le lgl blgler. VAS Sesl tahlye sstemler çn kullanılan tüm bağlı acl anons sstemler le lgl blgler. 3.4 Bakım Bakım -> Çalş tst Dl değştr Çıkışları etknleştr Dedektörü çıkar V.24 arayüzündek chazı değştr Aktarım chazını etknleştr Geçmş kaydı Sesl uyarıyı baypas et Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

15 15 tr Br bakışta tüm şlevler Panel Denetleyc Sstem Test Çalışma testn başlat / btr Sstem test çn elemanlar bu alt menüde seçlr. Seçm çn aşağıdakler görüntülenr: Numaraya göre seç: Tüm elemanların lstesnn görüntülenmes: Numarasını grerek lstede eleman arar. Çalışma test grubu Loop Mantıksal bölge Elemanlar Aktarım chazı Kontrol elemanı Daha... DACT Anahtar kutusu Batarya Ana şebeke Sstem test tamamlandığında aşağıdak seçenekler görüntülenr: Test edlen elemanları farklı br sstem test grubuna ekle (Test edlen elemanları çalışma test grubuna ata). Sstem testne devam et (Hayır). Test edlen veya edlmeyen elemanları görüntüle (Test edlmed, Test edld). Çlş tst grb oluştur / değştr Belrlenmş sstem test gruplarında tek tek elemanları slme veya ekleme. Br sstem test grubundak tüm elemanları sler Lsanı değştr Ekran dln değştrr (Dl değştr) Çıkışları Aktve Et Çıkışları etknleştr: Numaraya göre seç: Tüm kontrol edleblr elemanların lstesnn görüntülenmes: Numarasını grerek lstede eleman arar. Sren Flaşör HVAC Daha... Seçl elemanların etknleştrlmesn başlatır ve btrr İletşm chazını etknleştrr Seçl br aktarım üntesn etknleştrr (Aktarım chazını etknleştr) Dedektör çıkarma Dedektör çıkarılırken, tüm srenler ve letşm chazlarını 15 dakka süreyle bypass eder (Dedektörü çıkar). F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

16 Panel Denetleyc Br bakışta tüm şlevler tr Geçmş günlüğü Özel verlern fltrelenmes ve görüntülenmes Çeştl fltrelern br arada kullanılması Fltrelenmş tüm verler veya verlern belrl br parçasını yazdırır Aşağıdak fltreler bulunmaktadır: Fltre Fltresz Tümünü gstr Fltry sl Dönem Olay tpler Chaz tpler Adres aralığı Kullanıcı komutları Çalş tst Fltrelenmş verler Tüm verler Olay numarası, tarh, saat, eleman numarası ve mesaj türünün belrtlmesyle tüm verler görüntüler. Mevcut fltreler slnr. Başlangıç tarh, btş tarh ve saat Mesaj tpler, Arıza gb Chaz tpler, Dedektörler gb Br sstem çndek adres aralığı Onay veya Reset gb seçlen şlev alanları Sstem test moduna geçen elemanlar V.24 Arayüzündek chazı değştr V.24 arayüzüne farklı br chaz atar (V.24 arayüzündek chazı değştr). 3.5 Konfgürasyon Konfgürasyon -> Grş / çıkış grupları ayarla Dedektör hassasyet Elemanları yenden adlandır Grup ayarla Operatör Genel blgler Grş / çıkış grupları ayarla Grş grubu veya Çıkış grubu Atanmış elemanların görüntülenmes. Eleman ekler veya sler. Grupları yenden adlandırır. Grup ayarla Bypass grubu, zole grubu veya sstem test grubu Atanmış elemanların görüntülenmes. Elemanları ekle veya sl. Sstem test, bypass ve zole gruplarını yenden adlandırır. Dedektör hassasyet Dedektörlern veya bölgelern hassasyetn değştrr. İk seçenek bulunmaktadır: FSP RPS programlama yazılımında, ana hassasyet ve başka hassasyet atanır. Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

17 17 tr Br bakışta tüm şlevler Panel Denetleyc Operatör Her br erşm sevyes çn aynı şfre kullanılıyorsa aşağıdak seçenekler sağlanır: Evrensel şfrey değştr FSP-5000-RPS programlama yazılımında her erşm sevyes çn aynı şfre konfgüre edleblr. Erşm sevyeler k - dört çn şfre değştrleblr. Her br kullanıcının farklı şfres varsa aşağıdak seçenekler sağlanır: Operatör verlern değştr Br kullanıcının şfresn değştrr. Varsayılan şfre ayarla Br operatör şfresn öncek şfresne sıfırlar. Elemanları yenden adlandır Eleman açıklamalarını değştrr. Genel blgler Sstemn geçerl konfgürasyonu le lgl blg. 3.6 Gündüz veya gece konumuna geçme Gündüz veya gece konumuna geç Gündüz konumunda: Geçerl gün çn sıfırlama zamanını gece konumuna ayarlar. 3.7 Çeştl Gelşmş fonksyonlar -> Tarh / saat değştr Ana şfre Uzaktan erşm Tatbkat Şfrey değştr. Alarm sayaçları Tarh / saat değştr Saat ve tarhn değştrlmes Ana şfre Paneln nasıl programlandığına bağlı olarak k seçenekten br görüntülenecektr: Süresz geçerl olan br ana şfre grme. Bu şfre değştrlemez ve lgl Bosch şubesnden stek üzerne alınablr Belrl br süre boyunca geçerl olan br ana şfre grme. Bu şfre sadece 24 saat süreyle geçerldr ve önce stenmeldr; bkz. Bölüm 19.3 Ana şfre, Sayfa 85. Şfre grldkten sonra, konfgürasyona bağlı olarak çeştl seçenekler sunulur; bkz. Bölüm 18.5 Operatör, Sayfa 83. Tatbkat Tatbkat, yangın alarmları, problem mesajları ve ev otomasyon alarmları görüntülenrken yangın tatbkatı başlatır ve sonlandırır. Uzaktan erşm Teleservsle bağlantı oluşturma. Şfrey değştr. Paneln nasıl programlandığına bağlı olarak her kullanıcıya şfre değştrme seçeneğ sağlanmıştır. F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

18 Panel Denetleyc Br bakışta tüm şlevler tr 18 Alarm sayaçları Dahl ve harc alarm mesajlarının sayısını ve panel kullanım süres boyunca rapor edlen servs alarmları sayısını görüntüler. Her alarm tp çn alarm sayacını sıfırlar 3.8 Arama Fonksyonu/Eleman Arama fonksyonu / elemanı -> Arama fonksyonu Elemana gt Arama fonksyonu Tüm şlev ve chaz açıklamaları lstesn alfabetk olarak görüntüler. Lsteden br şlev veya chaz açıklaması seçer. Elemana gt Ssteme bağlı tüm elemanların lstesn görüntüler ve daha ayrıntılı blg görüntülemek çn bu lsteden br eleman seçer. mantıksal adrese göre: Lstede elemanı mantıksal adres grerek arayın. fzksel adrese göre: Lstede elemanı fzksel adres grerek arayın. Açklamaya göre: Lstede elemanı açıklama grerek arayın. 3.9 Sıfırla Reset -> Olay tp Kapsam Mantıksal bölge Dedektör Bu panel Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

19 19 tr Genel Bakış Panel Denetleyc 4 Genel Bakış Bu bölümde, panel denetleycsnn aşağıdak parçaları hakkında blgler bulunmaktadır: Bölüm 4.1 İşletm elemanları Bölüm 4.2 Ekran elemanları Bölüm 4.3 Dokunmatk ekran Bölüm 4.4 Bekleme ekranı Bölüm 4.5 Ekran servs bölümü 1 Alarm Test Aktarım Chazı aktf hale getrld 4 Baypas edlm? Aktarım Chazı baypaslandı Snyaller baypaslandı Güç Baypas Yal?t?m Bak?m Dagnostk Konfgürasyon 2 Hata Gündüz moduna geç Gel?m? fonksyonlar Hata sstem Hata Aktarım Chazı Hata Snyaller Arama Fonksyonu/ Ö? e Reset Yang?n Kontrol Hata Baypas Durum İşlev tuşları 3 Anahtar 2 Alfanümerk tuş takımı 4 LED ekranı F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

20 Panel Denetleyc Genel Bakış tr İşletm elemanları İşletm elemanları 1-3 noktalarını kapsamaktadır. İşlev tuşları Br şlev seçmek çn uygun membran tuşuna basın. Aşağıdak şlevler, şlev tuşları kullanılarak gerçekleştrleblr: Ağ bağlantılı panellern lstesn görüntüler ve ağ bağlantılı br panel (sadece FPA-5000 çn geçerldr) veya uzak tuş takımı le uzak bağlantı kurar. Eğer programlanmışsa servs bölümünün adresn görüntüler. "Ev" tuşu. Başlat menüsünü çağırın. Öncek seçme ger döner. "Anahtar" tuşu. Oturum açma ve kapatma: Kullanıcı kmlğn ve şfrey grer. Dahl sesl uyarıyı geçc olarak kapatır. "Sol ok" tuşu. İmlec arama ekranında br hane sola hareket ettrr. "Sağ ok" tuşu. İmlec arama ekranında br hane sağa hareket ettrr. Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

21 21 tr Genel Bakış Panel Denetleyc "Çft ok" tuşu. İk veya daha fazla durum çubuğu varsa aralarında geçş yapar. Lstelerde hızlı şeklde geznmek çn durum çubuğunu açar. "Enter" tuşu. Alfanümerk grş onaylar. Dokunmatk alanda Tamam alanı seçlerek onaylanmamış br grş onaylar. Alfanümerk tuş takımı Harf, özel karakter ve sayıların grş. Anahtar Anahtarın, k programlanablr anahtar konumu bulunmaktadır. Konfgürasyona bağlı olarak, örneğn, gündüz ve gece şletm arasında geçş yapmak mümkündür. Anahtarı sadece, panel denetleycsn şletmek çn eğtm görmüş ve yangın koruması konusunda blgs olan kşlere vern. Aks halde, şletme doğru olmayablr ve nsanlar yaralanablr. Olası yanlış kullanımı önlemek çn, kullanımdan sonra anahtarı çıkarın ve güvenl br yerde saklayın. 4.2 Ekran elemanları LED ekranı Ekran Renk Işık snyal Anlamı Sabt Yanıp sönüyor Alarm Kırmızı x Panel alarm durumunda Ayrıca, Yangın PAS durumunda sürekl yanar Test Sarı x Sstem test edlyor İletşm Üntes Kırmızı x İletşm chazı etknleştrld aktf Devre dışı Sarı x Elemanlar bypass ve/veya zole edld İletşm Üntes Sarı x İletşm chazı etknleştrlmed devre dışı Snyaller devre Sarı x Snyalleme chazları etknleştrlmed dışı Sstem Devrede Yeşl x Panel çalışıyor Yeşl x Panel denetleyc yenden başlatılıyor ve henüz çalışır durumda değl Yeşl x Güç kaynağı arızası Genel arıza Sarı x Hata mesajı var Sstem Arızası Sarı x Ana şlemc arızalı Arıza İletşm Sarı x İletşm chazı arızalı Üntes Arıza Snyal Sarı x Harc snyalleme chazı arızalı F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

22 Panel Denetleyc Genel Bakış tr Dokunmatk ekran Blg çubuğu 2 Menü alanı 3 Durum çubuğu Blg çubuğu Operatör oturumu açık olduğu sürece, blg çubuğunun sağ tarafında bu smge görüntülenr. Ağ bağlantılı br panel veya uzak tuş takımı le uzak bağlantı var. Ağ bağlantılı panel, başka br panelden veya uzak tuş takımından çalıştırılıyor ve kullanımı engell. Panel A ve ağ bağlantılı panel B veya uzak tuş takımı arasında uzak bağlantı var ve panel A, aynı zamanda başka br C panelnden çalıştırılıyor. Ağ bağlantılı br panel veya uzak tuş takımı le kısıtlı bağlantı var. Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

23 23 tr Genel Bakış Panel Denetleyc Bu smge sadece, henüz br bağlantı kurulmamışsa uzak tuş takımında görüntülenr. Panel 4-1 I Sevye 4 oturum açıldı Oturum açan (4) operatörün ağ adres ve erşm yetks görüntülenr. Bu smge, sstemde toprak arızası gerçekleşrse görüntülenr. Ayrıca, seçl menülern adları görüntülenr. Menü yolunun görüntülenmes sze yardımcı olacaktır. Alan darlığı nedenyle, yolun tamamının görüntülenmes her zaman mümkün olmayablr. Seçl menü ve çnde bulunduğunuz menü her zaman önce görüntülenr. Örnek: Aşağıdak yol, Bloke ana menüsünün Sren alt menüsünde görüntülenr: * Baypas Bloke et\bloke\sren Menü alanı Br ana menü seçmek çn, dokunmatk ekrandak uygun menü alanına dokunun. I Bölüm 3 Br bakışta tüm şlevler, Sayfa 12, tüm ana menülern, lgl alt menüler le br genel görünümü vardır. Durum çubuğu Yangın Kontrol Sorun Baypas Durum Bu durum çubuğu her menüde bulunmaktadır. Ayrıca, bazı menülerde başka durum çubukları gösterlr; ayrıca bkz. Bölüm 5.10 Durum çubukları arasında geçş yapma, Sayfa 33: Öndek numara, lgl durumdak eleman sayısını belrtr: Yangın Yangın alarmı tetkleyen elemanlar Kontrol Etknleştrlmş elemanlar Sorun Br arıza rapor eden elemanlar Baypas Baypas edlmş veya bloke edlmş elemanlar Ayrıca, panel tarafından alınan tüm mesaj tplernn tp ve özellkler hakkında genel blgler görüntülemek de mümkündür: Durum İlgl durumdak çeştl mesaj ve durum tplernn lstesn ve eleman sayısını görüntüler Elemanları görüntülemek çn lgl alana parmağınızla dokunun. F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

24 Panel Denetleyc Genel Bakış tr Bekleme ekranı Panel bekleme modundaysa bekleme ekranı görüntülenr. On dakka çnde herhang br grş yapılmazsa ekran, menü elemanlarından bekleme ekranına geçer. Gr br ekran gösterlyorsa, bekleme ekranını görüntülemek çn dokunmatk ekrana haffçe dokunun Bekleme ekranında aşağıdak blgler görüntülenr: Tarh Saat Gece konumu veya Gündüz konumu Konfgürasyona bağlı olarak, ek blgler görüntüleneblr. Ağ bağlantılı br yangın algılama sstemnde, ağ ayarlarına bağlı olarak bekleme ekranında daha fazla smge görüntüleneblr; bkz. Bölüm 6 Ağ bağlantılı paneller, Sayfa Ekran servs bölümü Destek servsnn adresn görüntülemek çn aşağıdak düğmeye basın: Destek servs hakkındak blgler sadece, daha önce FSP-5000-RPS'ye grlmş olması halnde görüntülenr. Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

25 25 tr Çalışma lkes Panel Denetleyc 5 Çalışma lkes Menü hakkındak kısa genel blglere ek olarak, bu bölümde aşağıdak hususlar konusunda blgler yer almaktadır: Bölüm 5.1 Oturum açma ve kapatma, Sayfa 25 Bölüm 5.2 Erşm yetks, Sayfa 26 Bölüm 5.3 Başlat menüsünün çağrılması, Sayfa 26 Bölüm 5.4 Menü seçme, Sayfa 26 Bölüm 5.5 Öncek seçme ger dönme, Sayfa 26 Bölüm 5.6 Lstelerle çalışma, Sayfa 27 Bölüm 5.7 Arama Fonksyonu/Eleman, Sayfa 30 Bölüm 5.8 Sayı ve metn grme, Sayfa 31 Bölüm 5.9 Dl ekranının değştrlmes, Sayfa 32 Bölüm 5.10 Durum çubukları arasında geçş yapma, Sayfa 33 Bölüm 5.11 Mantıksal ve fzksel adreslern atanması, Sayfa Oturum açma ve kapatma 2-4 arasındak erşm sevyelerne erşeblmek çn oturum açmak gerekr. Ön koşul, erşm yetksne sahp olmanızdır. Oturum açmak çn, br kullanıcı kmlğ ve şfreye sahp olmanız gerekr. Erşm yetknze bağlı olarak, sadece belrl şlevler kullanablrsnz. Aşağıdak durumlarda, br şfre grmenz stenr: Oturum açmadınız ancak şfre gerektren br şlev seçmek styorsunuz. Oturum açtınız ancak seçtğnz şlev çn daha yüksek sevyel br erşm zn gerekyor Oturum açma Panel denetleycsnde oturum açmak çn: 1. "Anahtar" tuşuna basın. Oturum açma penceres görüntülenr: 2. Brnc alana kullanıcı kmlğnz grn. Rakamların nasıl grleceğyle lgl blg çn bkz. Bölüm 5.8 Sayı ve metn grme, Sayfa İknc alana şfrenz grn. Şfrey kmsenn görmemes çn, ekranda şfrenn her basamağı br yıldız şaretyle gösterlr. Şfrenz yoksa aşağıdak sayıları grn: Grşler onaylamak çn Tamam seçeneğn veya şlem ptal etmek çn İptal seçeneğn seçn. Kend şfrenz nasıl oluşturacağınızla lgl blg çn bkz. Bölüm 19.5 Şfre değştr, Sayfa 87. Bekleme ekranı görüntülenr. F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

26 Panel Denetleyc Çalışma lkes tr 26 Br operatör oturumu açık olduğu sürece, blg çubuğunda anahtar smges görüntülenr. Ayrıca, oturum açan kullanıcının kmlğ de blg çubuğunun başlangıç sayfasında görüntülenr. FSP-5000-RPS programlama yazılımında, panel denetleycde oturum açmış br operatörün belrl br süre sonra oturumunun kapatılması çn br süre belrleneblr Oturum kapatma 1. Panel denetleycde oturum kapatmak çn "anahtar" tuşuna basın: Oturumu kapat? steğyle br grş penceres görüntülenr: 2. İsteğ onaylamak çn Evet veya şlem ptal etmek çn Hayır seçeneğn seçn. 5.2 Erşm yetks Erşm yetknze bağlı olarak, panel denetleycsnn sadece belrl şlevlern kullanablrsnz. Özel br erşm zn gerektren br şlev seçersenz ve uygun zne sahp hç br kullanıcı oturum açmadıysa, kullanıcı kmlğnz ve şfrenz grmenz stenr. Erşm yetkler, k-dört arasındak erşm sevyelerne atanır. Brnc erşm sevyesnde, sadece brkaç şlev kullanılablrken, dördüncü sevyede tüm şlevler kullanılablr. Oturum açan kşnn erşm yetksn kontrol etmek çn, oturum açtıktan sonra "anahtar" tuşuna basın: İlgl erşm yetks görüntülenr. 5.3 Başlat menüsünün çağrılması Herhang br alt menüden başlat menüsüne dönmek çn "ev" tuşuna basın. Br dakka çnde herhang br grş yapılmazsa ekran, her menü elemanından bekleme ekranına geçer; ayrıca bkz. Bölüm 4.4 Bekleme ekranı, Sayfa Menü seçme Başlat menüsünde br menü seçmek çn, stedğnz alana parmağınızla dokunun: Alt menüler görüntülenr. Br alt menü seçmek çn, gerekl alana haffçe dokunun. 5.5 Öncek seçme ger dönme Öncek seçme ger dönmek çn, "Ger" tuşuna basın: Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu VIP X1600 Ağ Vdeo Sunucusu tr Kurulum ve İşletm Kılavuzu VIP X1600 Içndekler tr 3 Içndekler 1 Grş 7 1.1 Bu Kılavuz Hakkında 7 1.2 Bu Kılavuzun Kuralları 7 1.3 Kullanım Amacı 7 1.4 AB Yönergeler 8 1.5

Detaylı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Kullanım Klavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı İsvçre'de mal İsvçre'de edlmştr mal edlmştr... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık! teknk uzmanlık! 1. Güvenlk ve sorumluluk 4 1.1.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

AMAX panel. AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel 4000. tr Kullanım Kılavuzu

AMAX panel. AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel 4000. tr Kullanım Kılavuzu AMAX panel AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel 4000 tr Kullanım Kılavuzu AMAX panel İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 5 2 Kısa bilgi 6 2.1 Giriş 6 2.2 Tuş takımları 6 2.3

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

2X-F Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kullanım Kılavuzu

2X-F Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kullanım Kılavuzu 2X-F Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kullanım Kılavuzu P/N 501-405019-2-20 REV 2.0 ISS 08JUN11 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Versiyon Sertifikasyon Avrupa Birliği direktifleri İletişim

Detaylı

ABB endüstriyel sürücüler. Yazılım el kitabı ACQ810 sürücüler için standart pompa kontrol programı

ABB endüstriyel sürücüler. Yazılım el kitabı ACQ810 sürücüler için standart pompa kontrol programı ABB endüstriyel sürücüler Yazılım el kitabı ACQ810 sürücüler için standart pompa kontrol programı İlgili el kitapları listesi Sürücü donanım el kitapları ve kılavuzları Kod (İngilizce) Kod (Türkçe) ACQ810-04

Detaylı

R-LINK2 KULLANIM KİTABI

R-LINK2 KULLANIM KİTABI R-LINK2 KULLANIM KİTABI performans tutkusu ELF işbirliğiyle RENAULT, ELF i tavsiye eder Kendi sınıfları içinde yüksek otomobil teknolojisine sahip Elf ve Renault şehir için olduğu gibi dağlık araziler

Detaylı

C59 HH C59. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C59 HH C59. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C59 HH C59 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaylı

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu P/N 501-405119-1-20 REV 2.0 ISS 08JUN11 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Versiyon Sertifikasyon Avrupa Birliği direktifleri İletişim

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation

Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation Alpine INE-W925R için navigasyon yaz ılımı Türkçe (TR) Araç yol bilgisayar ı olarak Alpine-NAVI cihaz ını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazın ız ı hemen kullanmaya

Detaylı

Bosch Recording Station Appliance. Yazılım Kurulumu El Kitabı

Bosch Recording Station Appliance. Yazılım Kurulumu El Kitabı Bosch Recording Station Appliance tr Yazılım Kurulumu El Kitabı Bosch Recording Station Appliance İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik bilgileri 6 1.1 Kullanılan güvenlik sembolleri 6 1.2 Kurulum/konfigürasyon

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

KX-PRX110TRW. Kullanım Kılavuzu. Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon. Model No.

KX-PRX110TRW. Kullanım Kılavuzu. Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon. Model No. Kullanım Kılavuzu Dokunmatik Ekranlı Premium Tasarımlı Telefon Model No. KX-PRX110TRW Bir Panasonic ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu belgeyi okuyun ve gerektiğinde başvurmak için saklayın.

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. Alpine Navigation System. Alpine Navigation System için navigasyon yazılımı. Türkçe Mart 2015, sürüm 1.0

Kullanıcı Kılavuzu. Alpine Navigation System. Alpine Navigation System için navigasyon yazılımı. Türkçe Mart 2015, sürüm 1.0 Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation System Alpine Navigation System için navigasyon yazılımı Türkçe Mart 2015, sürüm 1.0 İçindekiler 1 Uyarılar ve güvenlik bilgileri... 5 2 Başlarken... 6 2.1 İlk kurulum...6

Detaylı

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu SHR-6080/6082/6160/6162/6163/6164 8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu olanakları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkürler ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü

Detaylı

Gigaset C610 IP Güçlü ev arkadaşınız

Gigaset C610 IP Güçlü ev arkadaşınız Tebrikler Bir Gigaset satın alarak, kendisini bütünüyle sürdürülebilirliğe adamış bir markayı seçmiş oldunuz. Bu ürünün ambalajı çevre dostudur! Daha fazla bilgi için www.gigaset.com sitesini ziyaret edin.

Detaylı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı

Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Divar MR Dijital Kayıt Cihazı Modeller DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L tr Kullanım Kılavuzu_tr Dijital Video Kaydedici İçindekiler tr 1 İçindekiler 1 Güvenlik 3 1.1 Önemli güvenlik talimatları 3 1.2

Detaylı

VUZU RU KILA U V Ş BA

VUZU RU KILA U V Ş BA BAŞVURU KILAVUZU BAŞLARKEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 VERTU PAKETİ NİN İÇİNDEKİLER... 1 CD-ROM... 1 Ş EBEKELER... 1 BU KILAVUZDA KULLANILAN Sİ MGELER... 1 SÖZLÜK... 1 VERTU

Detaylı

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 Bu kılavuzun sahibi: 2 PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E310

GPRS TELEFON SGH-E310 GPRS TELEFON SGH-E310 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu igo primo

Kullanıcı Kılavuzu igo primo Kullanıcı Kılavuzu igo primo Navigation Device için navigasyon yazılımı Türkçe Mayıs 2012, Sürüm 2.0 Araç yol bilgisayarı olarak Navigation Device'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Önce Hızlı Başlangıç

Detaylı

SGH-E730 Kullanım kılavuzu

SGH-E730 Kullanım kılavuzu * Yüklü yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuzdan farklı olabilir. * Ülkenize bağlı olarak, telefonunuz ve aksesuarları bu kılavuzdaki resimlerden

Detaylı

SECOM 737 XL. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.12/03

SECOM 737 XL. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.12/03 SECOM 737 XL Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.12/03 s c h e r m u l y t e x t i l e c o m p u t e r Kullanım Kılavuzu SECOM 737XL Yayın Hakkı 1998-1999 SETEX Schermuly textile computer GmbH SETEX Schermuly textile

Detaylı

Bosch Video Management System. tr Yapılandırma Kılavuzu

Bosch Video Management System. tr Yapılandırma Kılavuzu Bosch Video Management System tr Yapılandırma Kılavuzu Bosch Video Management System İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Yardım menüsünün kullanımı 14 1.1 Bilgi bulma 14 1.2 Yardım'ın yazdırılması 15 2 Giriş

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SCORPION Z16040C ALARM PANELİ

KULLANIM KILAVUZU SCORPION Z16040C ALARM PANELİ KULLANIM KILAVUZU SCORPION Z16040C ALARM PANELİ Simge LCD Tuş Takımı 3 Bölge ve Grafik LCD tuş takımı Göstergeleri 4 On Altı Bölge LED Tuş Takımı 4 Tuş Takımı ve Telefon Girişi Komutlar Tablosu 5 Kullanıcı

Detaylı

Bosch Recording Station. Kurulum el kitabı

Bosch Recording Station. Kurulum el kitabı Bosch Recording Station tr Kurulum el kitabı Bosch Recording Station İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik bilgileri 6 1.1 Kullanılan güvenlik sembolleri 6 1.2 Kurulum/konfigürasyon 6 1.3 İmha Etme

Detaylı

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 11/2006 11557184 / TR

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 11/2006 11557184 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektrok Hız Kotrol Chazları \ Sürücü Otomasyo \ Servs MOVITRAC B İletşm arabrm FSC11B Aalog modül FIO11B Baskı 11/2006 11557184 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Drvg the world

Detaylı