Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 Panel Denetleyc MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC tr Kullanım Kılavuzu

2

3 3 tr Içndekler Panel Denetleyc Içndekler 1 Blgnze Adım açıklamaları Başlat menüsünün çağrılması Dl değştrme ekranı Garant ve sorumluluk Telf hakkı 9 2 Güvenlğnz çn Kullanılan smgeler ve uyarılar Dokunmatk ekranın kullanımı Bakım Düzenlemelere uygun kullanım Personelde bulunması gereken özellkler 11 3 Br bakışta tüm şlevler Başlat menüsünün çağrılması Bypass/İzole Bypass İzole Teşhs Bakım Sstem Test Lsanı değştr Ç k ºlar Aktve Et İletşm chazını etknleştrr Dedektör çıkarma Geçmş günlüğü V.24 Arayüzündek chazı değştr Konfgürasyon Gündüz veya gece konumuna geçme Çeştl Arama Fonksyonu/Eleman Sıfırla 18 4 Genel Bakış İşletm elemanları Ekran elemanları Dokunmatk ekran Bekleme ekranı Ekran servs bölümü 24 5 Çalışma lkes Oturum açma ve kapatma Oturum açma Oturum kapatma 26 F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

4 Panel Denetleyc Içndekler tr Erşm yetks Başlat menüsünün çağrılması Menü seçme Öncek seçme ger dönme Lstelerle çalışma Lsteler kaydırma Lste alanlarının çeştl durumları Eleman/şlev seçm Atama modu Arama Fonksyonu/Eleman Ad le ara Numara le arama Sayı ve metn grme Br grşn değştrlmes Tüm sayıların slnmes Dl ekranının değştrlmes Tuş kombnasyonu grerek Durum çubukları arasında geçş yapma Mantıksal ve fzksel adreslern atanması 33 6 Ağ bağlantılı paneller Ekrandak smgeler Ağ adres ataması Ağ bağlantılı br panelle uzak bağlantı kurulması Ağ bağlantılı br panelle uzak bağlantının sonlandırılması Bloke ve kısıtlı bağlantı 36 7 Uzak tuş takımı Çalıştırma ve ekran 37 8 Alarm Alarm tpler Grş geckmeler Gündüz ve gece konumu Panele alarm mesajı Optk ve akustk snyaller Alarm durumunda dedektör bölgelernn görüntülenmes Alarm mesajlarının sırası Alarm durumunda mantıksal zone'lar hakkında blgler En yen mesaj Br mantıksal zone'dak dedektörlernn ayrı ayrı görüntülenmes Ayrı ayrı dedektörler hakkında blgler Ek blglern görüntülenmes 43 9 Yangın alarmı Optk ve akustk snyaller Mesajın onaylanması Dahl sesl uyarının kapatılması 45 Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

5 5 tr Içndekler Panel Denetleyc 9.4 Harc snyalleme chazlarının açılması ve kapatılması Harc snyalleme chazları ve letşm chazlarının sıfırlanması Yangın doğrulamanın tetklenmes Yangın PAS Araştırma süresnn başlatılması Alarmın manuel olarak tetklenmes Alarm mesajının sıfırlanması Dedektörlern bypass edlmes Hata mesajı Arıza göstergesnn çağırılması Paneldek problem mesajı Mesajın onaylanması Hata mesajları sırası Arızalı eleman grupları hakkında blgler En yen mesaj Eleman grubu elemanlarının ayrı ayrı görüntülenmes Tek tek elemanlar hakkında blgler Ek blglern görüntülenmes Snyaller Arıza mesajının resetlenmes Br elemanın bloke edlmes Baypas Menüye genel bakış Elemanların baypas edlmes ve bypassın kaldırılması Baypas edlmş eleman gruplarının görüntülenmes ve baypasın kaldırılması Baypas edlmş tüm elemanların lstesnn görüntülenmes Menüyü kullanarak Durum çubuğu yoluyla Baypas etme/baypası kaldırma sesl uyarısı Bloke Menüye genel bakış Elemanların bloke edlmes ve blokesnn açılması Bloke edlmş tüm elemanların lstesnn görüntülenmes Menüyü kullanarak Durum çubuğu yoluyla Teşhs Menüye genel bakış Eleman detayları Modüller Donanım Adres kartları Ekran Ser Arayüz CAN-Bus 62 F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

6 Panel Denetleyc Içndekler tr Panel Şfres Modül LED test Ağ Acl Anons Sstem (VAS) Bakım Menüye genel bakış Dl ekranının değştrlmes Outputları Aktve Et İletşm Üntesn aç Dedektör çıkarma V.24 Arabrmndek chazı değştr Baypas etme/baypası kaldırma sesl uyarısı Bakım sstem test Sstem test grupları Elemanların eklenmes veya slnmes Sstem testnn başlatılması ve sonlandırılması Sstem testnn başlatılması Sstem testnn sonlandırılması Sstem testnn tüm elemanlar çn sonlandırılması Test edlen veya edlmeyen elemanların görüntülenmes Test edlen elemanların br sstem test grubuna atanması Bakım tarh log Fltrelern seçlmes Fltrelern ayarlanması Fltre Koy Çeştl fltrelern brlkte kullanılması Durum çubuğu şlevler Verlern yazdırılması Gündüz ve gece konumu Gündüz ve gece konumları arasında geçş Ayrıntıların gösterlmes Gece konumuna sıfırlamak çn saatn değştrlmes Konfgürasyon Menüye genel bakış Grş / Çıkış Grubu Ayarı Elemanların eklenmes veya slnmes İsm değştr Grup ayarı Ekleme veya çıkarma Dedektör hassasyet Operatör Şfre değştr Tümü çn şfrey değştr 83 Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

7 7 tr Içndekler Panel Denetleyc Varsayılan şfreye dön Elementlere yen sm ver Genel bakış Çeştl Menüye genel bakış Tarh / Zaman Değştr Ana şfre Süresz geçerl ana şfrey grn saatlk ana şfrey grn Uzaktan Grş Şfre değştr Br yangın tatbkatı gerçekleştrmek Alarm Sayacı Sıfırla Menüye genel bakış Elemanların sıfırlanması Arama Fonksyonu/Eleman Menüye genel bakış İşlev ve chaz açıklamasının aranması Eleman arama 90 Indeks 91 F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

8 Panel Denetleyc Blgnze tr 8 1 Blgnze Bu çalıştırma kılavuzu, FPA-5000 ve FPA-1200 yangın panellernn çalıştırılmasıyla lgl öneml blgler ve uyarılar çerr. Adım adım talmatları uygulayarak, tüm şlevler hakkında blg sahb olablrsnz: Bölüm 4 Genel Bakış, Sayfa 19, çalıştırma, ekran elemanları ve dokunmatk ekran hakkında genel blgler sağlar. Bölüm 5 Çalışma lkes, Sayfa 25 bölümünde, menüler arasında nasıl gezneceğnz ve hang seçmler yapableceğnz öğreneceksnz. Her şlev, ayrı br bölümde ayrıntılı olarak açıklanır. Bekleme modunda, bekleme ekranı görüntülenr. Bu ekran, konfgürasyona bağlı olarak farklı blgler çerr. Başlat menüsünü çağırmak veya dl değştrmek çn, bkz. Bölüm 5 Çalışma lkes, Sayfa 25. İçndekler bölümünde özel başlıkları bulablrsnz. Menüler kullanablyorsanız, Bölüm 3 Br bakışta tüm şlevler, Sayfa 12 bölümünde tüm menülern genel blglern bulablrsnz. 1.1 Adım açıklamaları Br şlev yürütmek çn gereken adımlar dzs aşağıdak şeklde açıklanablr: 1. Başlat menüsünde, Baypas Bloke et seçeneğn seçn 2. Baypas Daha ayrıntılı şeklde: 1. Başlat menüsünü çağırın. 2. Baypas Bloke et seçeneğn seçn. 3. Baypas seçeneğn seçn. 1.2 Başlat menüsünün çağrılması 1. "Ev" tuşuna basın. Bu tuşu, herhang br alt menüden başlat menüsüne dönmek çn kullanablrsnz. Br dakka çnde herhang br grş yapılmazsa ekran, her menü elemanından bekleme ekranına geçer. Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

9 9 tr Blgnze Panel Denetleyc 1.3 Dl değştrme ekranı Panel dl br kısayol le kolayca değştrleblr; Menü kullanarak panel dlnn değştrlmes le lgl talmatlar çn bkz. Bölüm 5.9 Dl ekranının değştrlmes, Sayfa "Ev" tuşuna basın. 2. Hemen ardından alfanümerk tuş takımında 1'e basın. 3. Grş onaylamak çn Tamam seçeneğn veya şlem ptal etmek çn İptal seçeneğn seçn. Mevcut dller lstes görüntülenr. 4. İstedğnz dl seçn. Ekranlar, stenlen dlde görüntülenr. Br güç kesnts veya akü yeterszlğ nedenyle sstem yenden başlatıldığında, FSP-5000-RPS'de ayarlanan varsayılan dl tekrar görüntülenr. 1.4 Garant ve sorumluluk Aşağıdaklerden br veya brden fazlasının neden olduğu can ve mala gelen zararlar, garant ve sorumluluk kapsamında değldr: FPA-5000 ve FPA-1200 yangın panellernn düzenlemelere aykırı kullanılması Uygun olmayan ayarlama, montaj, çalıştırma, şletm veya bakım Kullanım kılavuzunun dkkate alınmaması Sonradan yapılan yapısal değşklkler Hatalı onarımlar Doğal felaketler, yabancı csmlern tesr ve mücbr sebepler. Bosch'un zn olmaksızın, panel denetleyc dahl olmak üzere panel üzernde değşklk, ekleme veya yenden oluşturma gerçekleştrlemez. Yenden oluşturma çn yazılı zn gerekmektedr. Onaylanmayan yapısal değşklkler yapılması durumunda, Bosch garants geçersz olur. 1.5 Telf hakkı Bosch, tüm belgelern telf hakkını saklı tutar. Bosch'un açık yazılı zn olmaksızın, bu belgelern hçbr kısmı hçbr şeklde çoğaltılamaz veya aktarılamaz. Bosch, önceden uyarı yapmaksızın bu belge üzernde değşklk yapma hakkını saklı tutar. F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

10 Panel Denetleyc Güvenlğnz çn tr 10 2 Güvenlğnz çn Chazı kullanmadan önce, aşağıdak talmatlar hakkında blg ednn. Bu açıklamaları okumaz ve anlamazsanız, chazı hatasız şeklde çalıştıramazsınız. Çalıştırma talmatları, yetkl personel tarafından eğtm gerekllğn ortadan kaldırmaz. Panel denetleyc, sadece eğtml personel tarafından kullanılmalıdır. Bkz. personelde bulunması gereken özellkler. Bu çalıştırma kılavuzu, güvenlk sorunlarıyla lgl genel veya özel blgler çermez. Bu tür sorunlar hakkındak blgler, sadece chazın çalıştırılması çn gereken oranda sağlanır. Bölgenzdek güvenlkle lgl tüm şlemler ve düzenlemeler öğrenn. Buna, alarm durumunda neler yapmak gerektğ ve yangın çıkması durumunda lk yapılacaklar da dahldr. Çalıştırma kılavuzu, her zaman tesste bulundurulmalıdır. Kılavuz, sstemn zorunlu br parçasıdır ve sstemn satılması durumunda yen sahbne verlmeldr. Özel erşm kodu (kullanıcı kmlğ ve şfreden oluşur) üçüncü taraflar tarafından blnmemeldr. 2.1 Kullanılan smgeler ve uyarılar Çeştl bölümler sadece, sstemn çalıştırılması çn gereken güvenlk blgler ve uyarılarını çerr. Uyarılar ve operatör kılavuzluğu uyarıları, yararınız çn panel denetleyc ekranının uygun yerlernde görüntülenr. Aşağıdak arama smgeler kullanılmıştır:! DİKKAT! Bu smgeyle şaretl metn alanları, kend güvenlğnz ve çevrenzdek nsanların güvenlğ çn kesnlkle uymanız gereken uyarılar çerr. Bu smgeyle şaretl metn alanları, FPA-5000 ve FPA-1200 yangın panellern çalıştırmanız çn yararlı blgler çerr. 2.2 Dokunmatk ekranın kullanımı Dokunmatk ekranı kullanırken ucu svr veya keskn nesneler kullanmayın. Aks halde ekran yüzey zarar göreblr. Dokunmatk ekrana, parmağınız (tırnak) veya panel denetleycnn sol yanında yer alan çubukla dokunun. Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

11 11 tr Güvenlğnz çn Panel Denetleyc 2.3 Bakım Dokunmatk ekranı ve membran tuş takımını sadece yumuşak br bezle sln. Gerekrse, standart montör temzleme malzemeleryle bez haffçe nemlendrn. Herhang br aşındırıcı temzlk malzemes kullanmayın ve chazın çne sıvı grmemesne dkkat edn. 2.4 Düzenlemelere uygun kullanım Panel denetleyc, FPA-5000 ve FPA-1200 yangın panellern çalıştırmak çn tasarlanmıştır. Aşağıdak görevler gerçekleştreblr: Alarm ve problem mesajları gb çeştl mesaj türlernn görüntülenmes ve şlenmes Elemanların bypass edlmes, zole edlmes ve sıfırlanması Sstem testnn uygulanması Her LSN elemanı hakkında dagnostk blglernn görüntülenmes Dedektörlern programlanması (kısa metnler ve dedektör hassasyet) Tatbkat uygulama Olayların kaydedlmes, görüntülenmes ve yazdırılması Sstemn gündüz veya gece konumuna geçrlmes. 2.5 Personelde bulunması gereken özellkler Panel denetleycde olay mesajlarının görüntülenmes, sadece eğtml personel tarafından şlenmeldr. Sstem test ve dedektör konfgürasyonu sadece eğtml ve yetkl personel tarafından gerçekleştrlmeldr. F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

12 Panel Denetleyc Br bakışta tüm şlevler tr 12 3 Br bakışta tüm şlevler 3.1 Başlat menüsünün çağrılması Herhang br alt menüden başlat menüsüne dönmek çn "ev" tuşuna basın. Br dakka çnde herhang br grş yapılmazsa ekran, her menü elemanından bekleme ekranına geçer; ayrıca bkz. Bölüm 4.4 Bekleme ekranı, Sayfa Bypass/İzole Bypass Baypas -> Baypas -> Byp edl chzlrı göster Numaraya göre Sesl uyarıyı Yazıcı Bloke et seç baypas et Bloke NAC Aktarım chazı HVAC Kapı tutucu Dedektör Mantıksal Yangın söndürme Snyal tablosu bölge sstem Baypas grubu Daha... -> Kontrol elemanı Arayüz modülü Byp edl chzlrı göster Tüm bypass edlmş elemanların lstesnn görüntülenmes: Bypass edlmş elemanların bypassının kaldırılması. Numaraya göre seç Tüm bypass edlmş elemanların lstesnn görüntülenmes: Numarasını grerek lstede eleman arar. Br elemanın bypassının kaldırılması veya bypass edlmes. Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

13 13 tr Br bakışta tüm şlevler Panel Denetleyc İzole Baypas -> Baypas Bloke edlen chazları Numaraya göre Bloke Grubu Yazıcı Bloke et göster seç Bloke -> Sren Flaşör HVAC Kapı tutucu Aktarım chazı Dedektör Yangın söndürme sstem Snyal tablosu Mantıksal bölge Daha... -> Kontrol elemanı Arayüz modülü Bloke edlen chazları göster İzole olan tüm elemanların lstesn görüntüler İzole edlmş elemanların zolesn kaldırır Numaraya göre seç İzole edleblecek tüm elemanların lstesn görüntüler Numarasını grerek lstede eleman arar Br elemanı zole eder veya zolesn kaldırır 3.3 Teşhs Dagnostk -> Eleman ayrıntıları Modüller Donanım Modüllerde LED test Ağ Panel pasaportu Geçmş kaydı VAS Eleman ayrıntıları Br eleman çn tüm blgler: Br LSN modülü loop'undak br elemanla lgl tüm dyagnostk blglern görüntüler. Eleman grubu çn blgler: Seçl LSN modülündek brden fazla elemanla lgl belrl dyagnostk blglern seçer ve görüntüler. Modüldek tüm elemanlar çn blgler: Seçl LSN modülündek tüm LSN elemanlarıyla lgl belrl dyagnostk blglern seçer ve görüntüler. Modüller Modül pasaportu: Her br modül çn; üretm verler, sw versyonu, CAD-ID, uyumluluk gb dyagnostk blglern görüntüler. Modül Uyumluluğu: Seçl modülün sw versyonu, panel yazılımının sürümüyle karşılaştırarak görüntüler. Modül durumu: Seçl modülün donanım dyagnostk verlern görüntüler. Sadece LSN modüller çn: Modül durumu ve sayaçlar Sayaçları resetle: Çeştl olayların gerçekleştğ frekansı kaydeden sayaçları sıfırlar. F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

14 Panel Denetleyc Br bakışta tüm şlevler tr 14 Donanım Adres kartları: Ser numarasının kart yuvası başına lave görüntüsü ve kart başına adres sayısı. Ekran LED test: Panel denetleycdek tüm LED ekranlarını test eder. Bunlar, yaklaşık olarak beş sanye boyunca yanmaya devam eder. Anahtar test: Membran tuş takımı çalışırlığını test eder. Ekran test: Ekranın çalışırlığını test eder. Ekrana dokunma test: Dokunmaya duyarlı yüzeyn çalışırlığını test eder. Dokunmatk ekranı ayarla (kalbrasyon): Dokunmatk ekrana dokunma sırasında konum hassasyetn ayarlar. Ser arayüz: Aktarım statstksel verlern görüntüler. CAN bus: CAN arabrmler durumunu görüntüler. Panel pasaportu Üretm blgler veya panel denetleycnn sw versyonu gb dyagnostk blgler görüntüler. Modüllerde LED test LED test, ayrı ayrı modüller görüntüler ve aynı anda tüm LED ekranlarını test eder. Geçmş kaydı Bkz. Bakım geçmş günlüğü Ağ Sstem ağındak dğer düğümlern kullanılablrlğ le lgl blgler. VAS Sesl tahlye sstemler çn kullanılan tüm bağlı acl anons sstemler le lgl blgler. 3.4 Bakım Bakım -> Çalş tst Dl değştr Çıkışları etknleştr Dedektörü çıkar V.24 arayüzündek chazı değştr Aktarım chazını etknleştr Geçmş kaydı Sesl uyarıyı baypas et Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

15 15 tr Br bakışta tüm şlevler Panel Denetleyc Sstem Test Çalışma testn başlat / btr Sstem test çn elemanlar bu alt menüde seçlr. Seçm çn aşağıdakler görüntülenr: Numaraya göre seç: Tüm elemanların lstesnn görüntülenmes: Numarasını grerek lstede eleman arar. Çalışma test grubu Loop Mantıksal bölge Elemanlar Aktarım chazı Kontrol elemanı Daha... DACT Anahtar kutusu Batarya Ana şebeke Sstem test tamamlandığında aşağıdak seçenekler görüntülenr: Test edlen elemanları farklı br sstem test grubuna ekle (Test edlen elemanları çalışma test grubuna ata). Sstem testne devam et (Hayır). Test edlen veya edlmeyen elemanları görüntüle (Test edlmed, Test edld). Çlş tst grb oluştur / değştr Belrlenmş sstem test gruplarında tek tek elemanları slme veya ekleme. Br sstem test grubundak tüm elemanları sler Lsanı değştr Ekran dln değştrr (Dl değştr) Çıkışları Aktve Et Çıkışları etknleştr: Numaraya göre seç: Tüm kontrol edleblr elemanların lstesnn görüntülenmes: Numarasını grerek lstede eleman arar. Sren Flaşör HVAC Daha... Seçl elemanların etknleştrlmesn başlatır ve btrr İletşm chazını etknleştrr Seçl br aktarım üntesn etknleştrr (Aktarım chazını etknleştr) Dedektör çıkarma Dedektör çıkarılırken, tüm srenler ve letşm chazlarını 15 dakka süreyle bypass eder (Dedektörü çıkar). F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

16 Panel Denetleyc Br bakışta tüm şlevler tr Geçmş günlüğü Özel verlern fltrelenmes ve görüntülenmes Çeştl fltrelern br arada kullanılması Fltrelenmş tüm verler veya verlern belrl br parçasını yazdırır Aşağıdak fltreler bulunmaktadır: Fltre Fltresz Tümünü gstr Fltry sl Dönem Olay tpler Chaz tpler Adres aralığı Kullanıcı komutları Çalş tst Fltrelenmş verler Tüm verler Olay numarası, tarh, saat, eleman numarası ve mesaj türünün belrtlmesyle tüm verler görüntüler. Mevcut fltreler slnr. Başlangıç tarh, btş tarh ve saat Mesaj tpler, Arıza gb Chaz tpler, Dedektörler gb Br sstem çndek adres aralığı Onay veya Reset gb seçlen şlev alanları Sstem test moduna geçen elemanlar V.24 Arayüzündek chazı değştr V.24 arayüzüne farklı br chaz atar (V.24 arayüzündek chazı değştr). 3.5 Konfgürasyon Konfgürasyon -> Grş / çıkış grupları ayarla Dedektör hassasyet Elemanları yenden adlandır Grup ayarla Operatör Genel blgler Grş / çıkış grupları ayarla Grş grubu veya Çıkış grubu Atanmış elemanların görüntülenmes. Eleman ekler veya sler. Grupları yenden adlandırır. Grup ayarla Bypass grubu, zole grubu veya sstem test grubu Atanmış elemanların görüntülenmes. Elemanları ekle veya sl. Sstem test, bypass ve zole gruplarını yenden adlandırır. Dedektör hassasyet Dedektörlern veya bölgelern hassasyetn değştrr. İk seçenek bulunmaktadır: FSP RPS programlama yazılımında, ana hassasyet ve başka hassasyet atanır. Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

17 17 tr Br bakışta tüm şlevler Panel Denetleyc Operatör Her br erşm sevyes çn aynı şfre kullanılıyorsa aşağıdak seçenekler sağlanır: Evrensel şfrey değştr FSP-5000-RPS programlama yazılımında her erşm sevyes çn aynı şfre konfgüre edleblr. Erşm sevyeler k - dört çn şfre değştrleblr. Her br kullanıcının farklı şfres varsa aşağıdak seçenekler sağlanır: Operatör verlern değştr Br kullanıcının şfresn değştrr. Varsayılan şfre ayarla Br operatör şfresn öncek şfresne sıfırlar. Elemanları yenden adlandır Eleman açıklamalarını değştrr. Genel blgler Sstemn geçerl konfgürasyonu le lgl blg. 3.6 Gündüz veya gece konumuna geçme Gündüz veya gece konumuna geç Gündüz konumunda: Geçerl gün çn sıfırlama zamanını gece konumuna ayarlar. 3.7 Çeştl Gelşmş fonksyonlar -> Tarh / saat değştr Ana şfre Uzaktan erşm Tatbkat Şfrey değştr. Alarm sayaçları Tarh / saat değştr Saat ve tarhn değştrlmes Ana şfre Paneln nasıl programlandığına bağlı olarak k seçenekten br görüntülenecektr: Süresz geçerl olan br ana şfre grme. Bu şfre değştrlemez ve lgl Bosch şubesnden stek üzerne alınablr Belrl br süre boyunca geçerl olan br ana şfre grme. Bu şfre sadece 24 saat süreyle geçerldr ve önce stenmeldr; bkz. Bölüm 19.3 Ana şfre, Sayfa 85. Şfre grldkten sonra, konfgürasyona bağlı olarak çeştl seçenekler sunulur; bkz. Bölüm 18.5 Operatör, Sayfa 83. Tatbkat Tatbkat, yangın alarmları, problem mesajları ve ev otomasyon alarmları görüntülenrken yangın tatbkatı başlatır ve sonlandırır. Uzaktan erşm Teleservsle bağlantı oluşturma. Şfrey değştr. Paneln nasıl programlandığına bağlı olarak her kullanıcıya şfre değştrme seçeneğ sağlanmıştır. F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

18 Panel Denetleyc Br bakışta tüm şlevler tr 18 Alarm sayaçları Dahl ve harc alarm mesajlarının sayısını ve panel kullanım süres boyunca rapor edlen servs alarmları sayısını görüntüler. Her alarm tp çn alarm sayacını sıfırlar 3.8 Arama Fonksyonu/Eleman Arama fonksyonu / elemanı -> Arama fonksyonu Elemana gt Arama fonksyonu Tüm şlev ve chaz açıklamaları lstesn alfabetk olarak görüntüler. Lsteden br şlev veya chaz açıklaması seçer. Elemana gt Ssteme bağlı tüm elemanların lstesn görüntüler ve daha ayrıntılı blg görüntülemek çn bu lsteden br eleman seçer. mantıksal adrese göre: Lstede elemanı mantıksal adres grerek arayın. fzksel adrese göre: Lstede elemanı fzksel adres grerek arayın. Açklamaya göre: Lstede elemanı açıklama grerek arayın. 3.9 Sıfırla Reset -> Olay tp Kapsam Mantıksal bölge Dedektör Bu panel Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

19 19 tr Genel Bakış Panel Denetleyc 4 Genel Bakış Bu bölümde, panel denetleycsnn aşağıdak parçaları hakkında blgler bulunmaktadır: Bölüm 4.1 İşletm elemanları Bölüm 4.2 Ekran elemanları Bölüm 4.3 Dokunmatk ekran Bölüm 4.4 Bekleme ekranı Bölüm 4.5 Ekran servs bölümü 1 Alarm Test Aktarım Chazı aktf hale getrld 4 Baypas edlm? Aktarım Chazı baypaslandı Snyaller baypaslandı Güç Baypas Yal?t?m Bak?m Dagnostk Konfgürasyon 2 Hata Gündüz moduna geç Gel?m? fonksyonlar Hata sstem Hata Aktarım Chazı Hata Snyaller Arama Fonksyonu/ Ö? e Reset Yang?n Kontrol Hata Baypas Durum İşlev tuşları 3 Anahtar 2 Alfanümerk tuş takımı 4 LED ekranı F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

20 Panel Denetleyc Genel Bakış tr İşletm elemanları İşletm elemanları 1-3 noktalarını kapsamaktadır. İşlev tuşları Br şlev seçmek çn uygun membran tuşuna basın. Aşağıdak şlevler, şlev tuşları kullanılarak gerçekleştrleblr: Ağ bağlantılı panellern lstesn görüntüler ve ağ bağlantılı br panel (sadece FPA-5000 çn geçerldr) veya uzak tuş takımı le uzak bağlantı kurar. Eğer programlanmışsa servs bölümünün adresn görüntüler. "Ev" tuşu. Başlat menüsünü çağırın. Öncek seçme ger döner. "Anahtar" tuşu. Oturum açma ve kapatma: Kullanıcı kmlğn ve şfrey grer. Dahl sesl uyarıyı geçc olarak kapatır. "Sol ok" tuşu. İmlec arama ekranında br hane sola hareket ettrr. "Sağ ok" tuşu. İmlec arama ekranında br hane sağa hareket ettrr. Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

21 21 tr Genel Bakış Panel Denetleyc "Çft ok" tuşu. İk veya daha fazla durum çubuğu varsa aralarında geçş yapar. Lstelerde hızlı şeklde geznmek çn durum çubuğunu açar. "Enter" tuşu. Alfanümerk grş onaylar. Dokunmatk alanda Tamam alanı seçlerek onaylanmamış br grş onaylar. Alfanümerk tuş takımı Harf, özel karakter ve sayıların grş. Anahtar Anahtarın, k programlanablr anahtar konumu bulunmaktadır. Konfgürasyona bağlı olarak, örneğn, gündüz ve gece şletm arasında geçş yapmak mümkündür. Anahtarı sadece, panel denetleycsn şletmek çn eğtm görmüş ve yangın koruması konusunda blgs olan kşlere vern. Aks halde, şletme doğru olmayablr ve nsanlar yaralanablr. Olası yanlış kullanımı önlemek çn, kullanımdan sonra anahtarı çıkarın ve güvenl br yerde saklayın. 4.2 Ekran elemanları LED ekranı Ekran Renk Işık snyal Anlamı Sabt Yanıp sönüyor Alarm Kırmızı x Panel alarm durumunda Ayrıca, Yangın PAS durumunda sürekl yanar Test Sarı x Sstem test edlyor İletşm Üntes Kırmızı x İletşm chazı etknleştrld aktf Devre dışı Sarı x Elemanlar bypass ve/veya zole edld İletşm Üntes Sarı x İletşm chazı etknleştrlmed devre dışı Snyaller devre Sarı x Snyalleme chazları etknleştrlmed dışı Sstem Devrede Yeşl x Panel çalışıyor Yeşl x Panel denetleyc yenden başlatılıyor ve henüz çalışır durumda değl Yeşl x Güç kaynağı arızası Genel arıza Sarı x Hata mesajı var Sstem Arızası Sarı x Ana şlemc arızalı Arıza İletşm Sarı x İletşm chazı arızalı Üntes Arıza Snyal Sarı x Harc snyalleme chazı arızalı F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

22 Panel Denetleyc Genel Bakış tr Dokunmatk ekran Blg çubuğu 2 Menü alanı 3 Durum çubuğu Blg çubuğu Operatör oturumu açık olduğu sürece, blg çubuğunun sağ tarafında bu smge görüntülenr. Ağ bağlantılı br panel veya uzak tuş takımı le uzak bağlantı var. Ağ bağlantılı panel, başka br panelden veya uzak tuş takımından çalıştırılıyor ve kullanımı engell. Panel A ve ağ bağlantılı panel B veya uzak tuş takımı arasında uzak bağlantı var ve panel A, aynı zamanda başka br C panelnden çalıştırılıyor. Ağ bağlantılı br panel veya uzak tuş takımı le kısıtlı bağlantı var. Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

23 23 tr Genel Bakış Panel Denetleyc Bu smge sadece, henüz br bağlantı kurulmamışsa uzak tuş takımında görüntülenr. Panel 4-1 I Sevye 4 oturum açıldı Oturum açan (4) operatörün ağ adres ve erşm yetks görüntülenr. Bu smge, sstemde toprak arızası gerçekleşrse görüntülenr. Ayrıca, seçl menülern adları görüntülenr. Menü yolunun görüntülenmes sze yardımcı olacaktır. Alan darlığı nedenyle, yolun tamamının görüntülenmes her zaman mümkün olmayablr. Seçl menü ve çnde bulunduğunuz menü her zaman önce görüntülenr. Örnek: Aşağıdak yol, Bloke ana menüsünün Sren alt menüsünde görüntülenr: * Baypas Bloke et\bloke\sren Menü alanı Br ana menü seçmek çn, dokunmatk ekrandak uygun menü alanına dokunun. I Bölüm 3 Br bakışta tüm şlevler, Sayfa 12, tüm ana menülern, lgl alt menüler le br genel görünümü vardır. Durum çubuğu Yangın Kontrol Sorun Baypas Durum Bu durum çubuğu her menüde bulunmaktadır. Ayrıca, bazı menülerde başka durum çubukları gösterlr; ayrıca bkz. Bölüm 5.10 Durum çubukları arasında geçş yapma, Sayfa 33: Öndek numara, lgl durumdak eleman sayısını belrtr: Yangın Yangın alarmı tetkleyen elemanlar Kontrol Etknleştrlmş elemanlar Sorun Br arıza rapor eden elemanlar Baypas Baypas edlmş veya bloke edlmş elemanlar Ayrıca, panel tarafından alınan tüm mesaj tplernn tp ve özellkler hakkında genel blgler görüntülemek de mümkündür: Durum İlgl durumdak çeştl mesaj ve durum tplernn lstesn ve eleman sayısını görüntüler Elemanları görüntülemek çn lgl alana parmağınızla dokunun. F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

24 Panel Denetleyc Genel Bakış tr Bekleme ekranı Panel bekleme modundaysa bekleme ekranı görüntülenr. On dakka çnde herhang br grş yapılmazsa ekran, menü elemanlarından bekleme ekranına geçer. Gr br ekran gösterlyorsa, bekleme ekranını görüntülemek çn dokunmatk ekrana haffçe dokunun Bekleme ekranında aşağıdak blgler görüntülenr: Tarh Saat Gece konumu veya Gündüz konumu Konfgürasyona bağlı olarak, ek blgler görüntüleneblr. Ağ bağlantılı br yangın algılama sstemnde, ağ ayarlarına bağlı olarak bekleme ekranında daha fazla smge görüntüleneblr; bkz. Bölüm 6 Ağ bağlantılı paneller, Sayfa Ekran servs bölümü Destek servsnn adresn görüntülemek çn aşağıdak düğmeye basın: Destek servs hakkındak blgler sadece, daha önce FSP-5000-RPS'ye grlmş olması halnde görüntülenr. Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

25 25 tr Çalışma lkes Panel Denetleyc 5 Çalışma lkes Menü hakkındak kısa genel blglere ek olarak, bu bölümde aşağıdak hususlar konusunda blgler yer almaktadır: Bölüm 5.1 Oturum açma ve kapatma, Sayfa 25 Bölüm 5.2 Erşm yetks, Sayfa 26 Bölüm 5.3 Başlat menüsünün çağrılması, Sayfa 26 Bölüm 5.4 Menü seçme, Sayfa 26 Bölüm 5.5 Öncek seçme ger dönme, Sayfa 26 Bölüm 5.6 Lstelerle çalışma, Sayfa 27 Bölüm 5.7 Arama Fonksyonu/Eleman, Sayfa 30 Bölüm 5.8 Sayı ve metn grme, Sayfa 31 Bölüm 5.9 Dl ekranının değştrlmes, Sayfa 32 Bölüm 5.10 Durum çubukları arasında geçş yapma, Sayfa 33 Bölüm 5.11 Mantıksal ve fzksel adreslern atanması, Sayfa Oturum açma ve kapatma 2-4 arasındak erşm sevyelerne erşeblmek çn oturum açmak gerekr. Ön koşul, erşm yetksne sahp olmanızdır. Oturum açmak çn, br kullanıcı kmlğ ve şfreye sahp olmanız gerekr. Erşm yetknze bağlı olarak, sadece belrl şlevler kullanablrsnz. Aşağıdak durumlarda, br şfre grmenz stenr: Oturum açmadınız ancak şfre gerektren br şlev seçmek styorsunuz. Oturum açtınız ancak seçtğnz şlev çn daha yüksek sevyel br erşm zn gerekyor Oturum açma Panel denetleycsnde oturum açmak çn: 1. "Anahtar" tuşuna basın. Oturum açma penceres görüntülenr: 2. Brnc alana kullanıcı kmlğnz grn. Rakamların nasıl grleceğyle lgl blg çn bkz. Bölüm 5.8 Sayı ve metn grme, Sayfa İknc alana şfrenz grn. Şfrey kmsenn görmemes çn, ekranda şfrenn her basamağı br yıldız şaretyle gösterlr. Şfrenz yoksa aşağıdak sayıları grn: Grşler onaylamak çn Tamam seçeneğn veya şlem ptal etmek çn İptal seçeneğn seçn. Kend şfrenz nasıl oluşturacağınızla lgl blg çn bkz. Bölüm 19.5 Şfre değştr, Sayfa 87. Bekleme ekranı görüntülenr. F.01U Kullanım Kılavuzu Bosch Scherhetssysteme GmbH

26 Panel Denetleyc Çalışma lkes tr 26 Br operatör oturumu açık olduğu sürece, blg çubuğunda anahtar smges görüntülenr. Ayrıca, oturum açan kullanıcının kmlğ de blg çubuğunun başlangıç sayfasında görüntülenr. FSP-5000-RPS programlama yazılımında, panel denetleycde oturum açmış br operatörün belrl br süre sonra oturumunun kapatılması çn br süre belrleneblr Oturum kapatma 1. Panel denetleycde oturum kapatmak çn "anahtar" tuşuna basın: Oturumu kapat? steğyle br grş penceres görüntülenr: 2. İsteğ onaylamak çn Evet veya şlem ptal etmek çn Hayır seçeneğn seçn. 5.2 Erşm yetks Erşm yetknze bağlı olarak, panel denetleycsnn sadece belrl şlevlern kullanablrsnz. Özel br erşm zn gerektren br şlev seçersenz ve uygun zne sahp hç br kullanıcı oturum açmadıysa, kullanıcı kmlğnz ve şfrenz grmenz stenr. Erşm yetkler, k-dört arasındak erşm sevyelerne atanır. Brnc erşm sevyesnde, sadece brkaç şlev kullanılablrken, dördüncü sevyede tüm şlevler kullanılablr. Oturum açan kşnn erşm yetksn kontrol etmek çn, oturum açtıktan sonra "anahtar" tuşuna basın: İlgl erşm yetks görüntülenr. 5.3 Başlat menüsünün çağrılması Herhang br alt menüden başlat menüsüne dönmek çn "ev" tuşuna basın. Br dakka çnde herhang br grş yapılmazsa ekran, her menü elemanından bekleme ekranına geçer; ayrıca bkz. Bölüm 4.4 Bekleme ekranı, Sayfa Menü seçme Başlat menüsünde br menü seçmek çn, stedğnz alana parmağınızla dokunun: Alt menüler görüntülenr. Br alt menü seçmek çn, gerekl alana haffçe dokunun. 5.5 Öncek seçme ger dönme Öncek seçme ger dönmek çn, "Ger" tuşuna basın: Bosch Scherhetssysteme GmbH Kullanım Kılavuzu F.01U

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Panel Denetleyici. MPC-xxxx-C FPA-1200-MPC-C. tr Çalıştırma kılavuzu

Panel Denetleyici. MPC-xxxx-C FPA-1200-MPC-C. tr Çalıştırma kılavuzu Panel Denetleyici MPC-xxxx-C FPA-1200-MPC-C tr Çalıştırma kılavuzu Panel Denetleyici İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Bilginize 8 1.1 Açık Kaynak lisans sözleşmesi 8 1.2 Adım açıklamaları 8 1.3 Başlat menüsünün

Detaylı

Panel Denetleyici. MPC-xxxx-C FPA-1200-MPC-C. tr Çalıştırma kılavuzu

Panel Denetleyici. MPC-xxxx-C FPA-1200-MPC-C. tr Çalıştırma kılavuzu Panel Denetleyici MPC-xxxx-C FPA-1200-MPC-C tr Çalıştırma kılavuzu Panel Denetleyici İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Bilginize 8 1.1 Adım açıklamaları 8 1.2 Başlat menüsünün çağrılması 8 1.3 Dil ekranının

Detaylı

Panel Denetleyici MPC-xxxx-C FPA-1200-MPC-C

Panel Denetleyici MPC-xxxx-C FPA-1200-MPC-C Panel Denetleyici MPC-xxxx-C FPA-1200-MPC-C tr Çalıştırma kılavuzu Panel Denetleyici İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Bilginize 8 1.1 Açık Kaynak lisans sözleşmesi 8 1.2 Adım açıklamaları 8 1.3 Başlat menüsünün

Detaylı

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu Laser Dstancer LD 40 tr Kullanma kılavuzu İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genel bakış

Detaylı

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ TR ] Içndekler 1 Grş ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Bu el ktabı hakkında ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Referans Kılavuz. Kurma ve Sıvı Geçirme

Referans Kılavuz. Kurma ve Sıvı Geçirme Referans Kılavuz Kurma ve Sıvı Geçrme Kurulum öncesnde şu malzemey toplayın: Br 500 ml veya 1000 ml sıvı geçrme solüsyonu (1 U/ml heparn eklenmş olarak %0,9 NaCl) torbası/şşes Mühür sıvı geçrme çn br 500

Detaylı

Kullanım Kitapçığı. Ürün: tempmate. -M1 Veri Toplayıcısı Kapsam: İşlem Talimatları. tempmate. -M1 için Çok Kullanımlı PDF Sıcaklık Veri Toplayıcısı

Kullanım Kitapçığı. Ürün: tempmate. -M1 Veri Toplayıcısı Kapsam: İşlem Talimatları. tempmate. -M1 için Çok Kullanımlı PDF Sıcaklık Veri Toplayıcısı Kullanım Ktapçığı tempmate. -M1 çn Çok Kullanımlı PDF Sıcaklık Ver Toplayıcısı Ürün: tempmate. -M1 Ver Toplayıcısı Kapsam: İşlem Talmatları Özet Tema Sayfa 01. Teknk Ver 2 02. Chaz İşlem Talmatı 2 03.

Detaylı

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu VIP X1600 Ağ Vdeo Sunucusu tr Kurulum ve İşletm Kılavuzu VIP X1600 Içndekler tr 3 Içndekler 1 Grş 7 1.1 Bu Kılavuz Hakkında 7 1.2 Bu Kılavuzun Kuralları 7 1.3 Kullanım Amacı 7 1.4 AB Yönergeler 8 1.5

Detaylı

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN tr Kullanıcı Kılavuzu AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Sistemi Devreye Alma ve Devre Dışı Bırakma

Detaylı

İçindekiler. Содержание

İçindekiler. Содержание Содержание İçndekler Güvenlk Kuralları... 4 Alıcının Ön ve Arka Panel... 5 Uydu Alıcısının Bağlanması... 6 Değşk Donanımın Bağlanması... 7 Uydu alıcısı açma-kapama... 7 Uzaktan Kumanda Üntes... 8 Ana Fonksyonlar...

Detaylı

Konvansiyonel Yangın Paneli

Konvansiyonel Yangın Paneli Konvansyonel Yangın Panel FPC-500- FPC-500-4 FPC-500-8 tr Çalıştırma Kılavuzu Konvansyonel Yangın Panel İçndekler tr 3 İçndekler Güvenlk Talmatları 4 Kısa Genel Görünüm 5 3 Sstem Genel Blgler 6 3. İşlevsellk

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

İçindekiler Cihazın Kurulumu İşlemler Teknik Veriler Ayarlar Mesaj Kodları Bakım Garanti Emniyet Talimatnamesi İşlevler

İçindekiler Cihazın Kurulumu İşlemler Teknik Veriler Ayarlar Mesaj Kodları Bakım Garanti Emniyet Talimatnamesi İşlevler DEWALT DW03201 İçndekler Chazın Kurulumu- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Grş- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Genel bakış - - -

Detaylı

VMX OFFICE. Türkçe Kullanma Kılavuzu. İlgili modeller : VMX OFFICE 502473

VMX OFFICE. Türkçe Kullanma Kılavuzu. İlgili modeller : VMX OFFICE 502473 VMX OFFICE Türkçe Kullanma Kılavuzu İlgl modeller : VMX OFFICE 502473 Özellkler Kulaklık Özellkler : VoceMax Çft mkrofon teknolojs Adaptve Intellgence : Ortam gürültüsünü otomatk olarak dengeler ve kullanıcının

Detaylı

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 TUŞLAR: START : Program çalıştırmak için kullanılır. STOP: Çalışmakta olan programı sonlandırmak için kullanılır. Stop tuşuna 1 kez basıldığında program

Detaylı

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008 Kullanım Kitapçığı KIT FW8 8 Bölgeli Kontrol Paneli [PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER] tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının programa girdiği belirtilir. Program moduna

Detaylı

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Runner 4-8 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Her türlü sorun ve sorularınız için teknik@alarmdestek.com adresine mail atınız. Satış ve pazarlama için lütfen 0532 605 13 45 numaralı telefon ile irtibata geçin

Detaylı

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 adresli alarm paneli mikroişlemci tabanlı ve SMD teknolojisi ile üretilmiştir. 3MK-AFP29 adresli alarm paneline 64 adet dedektör veya buton

Detaylı

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Grş -

Detaylı

"SERVİS TORK ANAHTARI" CT, Nm

SERVİS TORK ANAHTARI CT, Nm Anahtarları SYSTEM 5000-1 CT "SERVİS TORK ANAHTARI" 5000-1 CT, 10 0 Sürekl tekrarlanalen torklama hassasyet ± % Sesl ve ttreşml hssedlelr tork erşm uyarısı Sıkma ve sökme yön ayarı çn kısa yol gevşetmes

Detaylı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Kullanım Klavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı İsvçre'de mal İsvçre'de edlmştr mal edlmştr... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık! teknk uzmanlık! 1. Güvenlk ve sorumluluk 4 1.1.

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 kart okuyucusunu; Mody serisi dış kapı buton modülleri ile birlikte kullanılır. Fp52 ile iki farklı röle çıkışı vardır.500 kullanıcıya kadar tanımlanabilir.

Detaylı

Konvansiyonel Yangın Paneli

Konvansiyonel Yangın Paneli Konvansiyonel Yangın Paneli FPC-500-2 FPC-500-4 FPC-500-8 tr Hızlı Montaj Kılavuzu Konvansiyonel Yangın Paneli Montaj tr 3 1 Montaj 1.1 Kabloların takılması 1.2 Muhafazanın açılması 1.3 Muhafazanın montajı

Detaylı

Braillino Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braillino Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braillino Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Kabartma hücrelerin arka tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu

Detaylı

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM GENEL TANITIM EDA Tasarım Analiz Mühendislik İÇİNDEKİLER 1. FARE TUŞLARININ GÖSTERİMİ...2 2. CAEeda TM YAZILIMININ GÖRSEL ARAYÜZ YAPISI...3 3. CAEeda TM VARSAYILAN İKON PANELİ TANIMLAMALARI...4

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

Shell Chemicals MÜŞTERİ PORTALI HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU GİRİŞ

Shell Chemicals MÜŞTERİ PORTALI HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU GİRİŞ Shell Chemcals MÜŞTERİ PORTLI HIZLI ŞLNGIÇ KILVUZU GİRİŞ İÇİNDEKİLER KULLNICI RYÜZÜ KILVUZU SİPRİŞ YÖNETİMİ SÜREÇLERİ KYITLR VE RPORLM na ekran Sparşler verme Portal sparşlerm Sparş yönetm ekranı Yenden

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 FARKLI YÜZEY ÖZELLİKLERİNE SAHİP PLAKALARIN ISIL IŞINIM YAYMA ORANLARININ HESAPLANMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

G-Note Dijital Not Kaydedici

G-Note Dijital Not Kaydedici G-Note Djtal Not Kaydedc Model: G-Note Seres Kullanıcı kılavuzu Federal Communcatons Commsson (FCC) Radyo Frekansı Parazt Bldrs Bu ekpman, FCC kuralları 15. Kısmı'na göre, B Sınıfı djtal br chaz çn belrlenmş

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Blgsayarla Görüye Grş Ders 8 Görüntü Eşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocael.edu.tr Panorama Oluşturma Görüntüler eşlememz / çakıştırmamız gerekmektedr Panorama Oluşturma İk görüntüden özntelkler çıkar Panorama

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1. Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.03) PowerWave - 4 4 Bölgeli Kontrol Paneli Kullanım Kitapçığı

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU.

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU. NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU www.fiatnavigation.com www.daiichi.com.tr Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

Horoz Programlanabilir Zaman Rölesi

Horoz Programlanabilir Zaman Rölesi Horoz lanabilir Zaman Rölesi 1 Giriş: Horoz programlanabilir zaman rölesi android işletim sistemine sahip mobil cihazlar ile bluetooth üzerinden programlanabilen bir zaman rölesidir. Röle üzerinde 1 adet

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

İçindekiler. Giriş Tarif edilen kullanım şekli... Sayfa 85 Gönderi kapsamı... Sayfa 85 Parça tarifi... Sayfa 85 Teknik bilgiler...

İçindekiler. Giriş Tarif edilen kullanım şekli... Sayfa 85 Gönderi kapsamı... Sayfa 85 Parça tarifi... Sayfa 85 Teknik bilgiler... İçndekler Grş Tarf edlen kullanım şekl... Sayfa 85 Gönder kapsamı... Sayfa 85 Parça tarf... Sayfa 85 Teknk blgler... Sayfa 85 Güvenlk uyarıları... Sayfa 85 Kullanım Elektrkl chazları bağlayınız... Sayfa

Detaylı

TELESKOPLAR AZ Destekli

TELESKOPLAR AZ Destekli TLSKOPLAR AZ Destekl Kullanma talmatları No. 1 F B C G B I c j h 1%1^ 1& No. 1a C 1& D 1$ G h No. 1b c d Z 1) 1# C D 1@ 2@ No. 1c 1$ No. 4 1$ 1! No. 1d No. 2 No. 3 J 2) 1) 2! 1% 1& 1^ I Aksesuarlar modele

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

GPS NAVI GASYON SI STEMI

GPS NAVI GASYON SI STEMI GPS NAVI GASYON SI STEMI NAV HIZLI BAS LANGIÇ KILAVUZU MOTOR ANA SAYFA TÜRK Başlarken Navigasyon yazılımı ilk kez kullanıldığında otomatik olarak bir ilk kurulum işlemi başlar. Aşağıdaki işlemleri yapın:

Detaylı

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu www.makrodedektor.com Kullanım Kılavuzu Cihazın Tanıtımı 360 Algılama Ucu Kontrol Ünitesi Açma / Kapama Titreşim / Ses & LED LED Aydınlatma Ses Çıkışı Hassasiyet Ayarı Pil Yuvası IP Koruma Sınıfı IP67

Detaylı

LS 900 Kullanma Klavuzu

LS 900 Kullanma Klavuzu SİSTEM Otomasyon & Elektrik Sipariş ve Teknik Sorularınız İçin 0212 577 57 91-92 Alarm ve Kamera Sistemleri LS 900 Kullanma Klavuzu Adres: Rami Kışla Cad. Emintaş Binatlı San. Sit. No: 9 / 30 Eyüp / İstanbul

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER AVIC-S1 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER AVIC-S1 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Braille Star 80 Başvuru Kitapçığı

Braille Star 80 Başvuru Kitapçığı Braille Star 80 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 80 cihazını, tuşları ve kabartma hücreleri önünüzde

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç Motorola Phone Tools Hızlı Başlangıç İçerik Minimum Gereksinimler... 2 Motorola Phone Tools Yüklemeden Önce... 3 Yükleme Motorola Phone Tools... 4 Cep Telefonu Cihazını Yükleme ve Yapılandırma... 5 Çevrimiçi

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun

Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun 2 1200 Serisi Yangın Paneli Rahatlık kurmak İhtiyaçlarınıza göre tasarlanmış eksiksiz koruma 1200 Serisi Yangın Paneli, yangın koruma için esnek,

Detaylı

OPAX 208CN 8 BÖLGELİ KABLOLU PROFOSYONEL SOYGUN ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KODLARI

OPAX 208CN 8 BÖLGELİ KABLOLU PROFOSYONEL SOYGUN ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KODLARI OPAX 208CN 8 BÖLGELİ KABLOLU PROFOSYONEL SOYGUN ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KODLARI www.opax.com.tr 1 PROGRAM DIŞINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Tarih Saat Göstergesi [*] [4] Yapıldığı zaman sistem üzerindeki

Detaylı

AMAX 2100 / 3000 / 4000. tr Guia do Usuário

AMAX 2100 / 3000 / 4000. tr Guia do Usuário AMAX 2100 / 3000 / 4000 tr Guia do Usuário AMAX İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Sistemi Kurma ve Sistemi Çözme 10 2.1 Sistemi Kurma 10 2.1.1 AWAY Modunda Sistemi Kurma 10 2.1.2 STAY Modunda sistemi

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SCORPION Z16040C ALARM PANELİ

KULLANIM KILAVUZU SCORPION Z16040C ALARM PANELİ KULLANIM KILAVUZU SCORPION Z16040C ALARM PANELİ Simge LCD Tuş Takımı 3 Bölge ve Grafik LCD tuş takımı Göstergeleri 4 On Altı Bölge LED Tuş Takımı 4 Tuş Takımı ve Telefon Girişi Komutlar Tablosu 5 Kullanıcı

Detaylı

AMAX panel. AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel 4000. tr Kullanım Kılavuzu

AMAX panel. AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel 4000. tr Kullanım Kılavuzu AMAX panel AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel 4000 tr Kullanım Kılavuzu AMAX panel İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 5 2 Kısa bilgi 6 2.1 Giriş 6 2.2 Tuş takımları 6 2.3

Detaylı

IP Sistem Özellikleri ve Kablo Türleri

IP Sistem Özellikleri ve Kablo Türleri IP AKS Sistemi IP Sistem Özellikleri ve Kablo Türleri Özellikleri: Sınırsız kapasite Daireler arası görüşme Çevre birimi olarak sadece switch kullanılır Bloklar birbiriyle switchler üzerinden bağlanır

Detaylı

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz.

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. GW420 Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. KATALOG Bölüm 1 Klavye Arayüzü... 1 Bölüm 2 Çalışma Talimatı... 2 1. Sistem Başlatma... 2 2. Parametre Ayarları...

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Microsoft Office Kursu Eğitim İçeriği Microsoft WORD 1. PENCERE ELEMANLARI VE GÖRÜNTÜLEME BİÇİMLERİ 1.1. Genel Bilgiler 1.2. Ekran Görünümleri 1.3. Metin Sınırları ve Basımda Çıkmayan

Detaylı

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960 E-posta Web sitesi bilgi@erte.com.tr

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL TURKISH Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip edin: Program

Detaylı

DSC Kullanım Kılavuzu. å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) å LED Şifre Paneli Görünümü. å LCD Şifre Paneli Görünümü

DSC Kullanım Kılavuzu. å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) å LED Şifre Paneli Görünümü. å LCD Şifre Paneli Görünümü DSC Kullanım Kılavuzu å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) Sisteminizde, kullanım amacına ve bölge sayısına göre farklı şifre paneli kullanılabilir. Genel olarak tuş takımları, numara tuşları, acil yardım

Detaylı

TÜRKÇE KURULUM KILAVUZU

TÜRKÇE KURULUM KILAVUZU TÜRKÇE KURULUM KILAVUZU * CompactFlash(TM), bir A.B.D şirketi olan SanDisk Corporation a ait ticari bir markadır. İÇİNDEKİLER. BAŞLANGIÇTA YAPILAN KONTROLLER... () Kullanılacak olan kontrol kutusu... ()

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Program Tercihleri. Bölüm 5 Tercihler

Program Tercihleri. Bölüm 5 Tercihler Bölüm 5 Tercihler Windows masaüstü çalışırken ZoomText in nasıl başladığını, oluştuğunu ve göründüğünü kontrol eden özelliklerdir. Ayrıca buradan otomatik güncellemelerde yapılabilir. Böylece ZoomText

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda RM-LVR1 Bu el kitabı üniteye ait Kullanma Kılavuzu için bir tamamlayıcı niteliğindedir. Bazı eklenen veya değiştirilen işlevleri tanıtır ve çalışmalarını açıklar. Ayrıca bu

Detaylı

Laboratuvar Çalışması Eşler Arası Ağ Oluşturma

Laboratuvar Çalışması Eşler Arası Ağ Oluşturma Laboratuvar Çalışması 3.1.5 Eşler Arası Ağ Oluşturma Hedefler Eğitmen tarafından verilen çapraz kabloyu kullanarak basit bir eşler arası ağ tasarlama ve oluşturma. Ping komutunu kullanarak eşler arasındaki

Detaylı

İçindekiler Instrument Instellen Bediening Technische gegevens Instellingen Meldingcodes Verzorging Garantie Veiligheidsvoorschriften Functies

İçindekiler Instrument Instellen Bediening Technische gegevens Instellingen Meldingcodes Verzorging Garantie Veiligheidsvoorschriften Functies İçndekler Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introducte - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overzcht - - - - - - - - - - - - -

Detaylı

Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU

Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU Lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve kontrolörün nasıl doğru kullanıldığını anlayınız. TEKNİK ÖZELLİKLER 1) Ürün Ana Teknik Özellikleri Madde Özellikler Voltaj 12VDC + %12

Detaylı

Alarm Sistemleri Teknik Eğitim

Alarm Sistemleri Teknik Eğitim Alarm Sistemleri Teknik Eğitim İçerik Teknik Eğitim Sensör yapısı ve kurulumu Kablolama Panel diyagramı PC üzerinden programlama Tuş takımı üzerinden programlama 2 Teknik Eğitim Etkinleştirme Modları Gece

Detaylı

Windows Grup İlkesi Düzenleyici

Windows Grup İlkesi Düzenleyici Windows Grup İlkesi Düzenleyici Microsoft Windows ta kullanıcı ve bilgisayar grupları için kullanıcı ve bilgisayar yapılandırmaları tanımlamak üzere Grup İlkesi kullanılır. Grup ilkesi Microsoft Yönetim

Detaylı

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA

IV. Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER ELEKTRONİK TABLOLAMA IV. ELEKTRONİK TABLOLAMA Ünite A. BAŞLANGIÇ B. TEMEL İŞLEMLER C. FORMÜLLER VE FONKSİYONLAR D. BİÇİMLEME E. İLERİ ÖZELLİKLER 99 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Excel le Word ün farklılıkları neler olabilir?

Detaylı

PİLSAY KULLANMA KILAVUZU

PİLSAY KULLANMA KILAVUZU PİLSAY KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Cihazın Genel Özellikleri... 3 Çağrıların Ücretlendirilmesi... 4 Sayaçların Takibi ve Silinmesi... 5 Aranan Numaraların Takibi... 6 Program Moduna Girme...

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Görüntülü Sesli Posta Sürüm 8.5 ve Üstü için Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Görüntülü Sesli Posta Sürüm 8.5 ve Üstü için Hızlı Başlangıç Kılavuzu QUICK START GUIDE Görüntülü Sesli Posta Sürüm 8.5 ve Üstü için Hızlı Başlangıç Kılavuzu Visual Voicemail nedir? 2 Visual Voicemail telefonunuzda 2 Visual Voicemail Uygulamasına Erişim 3 Oturumun Açık Kalması

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu VRT 250; VRT 250f TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1 ML TFT 5 Genel Özellikleri... 3 2 Arayüz... 3 2.1 Arayüz Hakkında... 3 2.2 Cihaz Haberleşmesi... 4 2.3 Kat Görselleri ve Ok Tipi Seçenekleri... 4 2.4 Tema

Detaylı

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU AGRİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU EKİM 2014 AKHİSAR 1 ) Kuluçka Makinesi Sürüm 14.04 ın Temel Özellikleri 1. Gelişim makineleri 115200,57600,38400,19200,9600

Detaylı