OKULLARDA VE EĞĠTĠM KURUMLARINDA SANALLAġTIRMA TEKNOLOJĠLERĠ VIRTUALIZATION TECHNOLOGY IN SCHOOLS AND EDUCATION INSTITUTIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKULLARDA VE EĞĠTĠM KURUMLARINDA SANALLAġTIRMA TEKNOLOJĠLERĠ VIRTUALIZATION TECHNOLOGY IN SCHOOLS AND EDUCATION INSTITUTIONS"

Transkript

1 OKULLARDA VE EĞĠTĠM KURUMLARINDA SANALLAġTIRMA TEKNOLOJĠLERĠ VIRTUALIZATION TECHNOLOGY IN SCHOOLS AND EDUCATION INSTITUTIONS Prof.Dr. Mehmet GÜROL University of Fırat, ELAZIG, TURKEY Nuh YAVUZALP Elazığ Minestry of Education ÖZET: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanallaģtırma teknolojileri yaygın bir Ģekilde kullanılmaya baģlanmıģtır. Birçok kamu kurumu bünyesindeki bilgi iģlem odalarında sanallaģtırma çözümlerine geçilmiģ, enerji ve iģgücü tasarrufu sağlanmıģtır. Sunucu sanallaģtırma teknolojilerinin eğitim kurumlarında ve okullarımızda da kullanılması için çalıģmalar yapılmaktadır. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıllarda okullarımızdaki BT laboratuvarları için birçok donanım yatırımı yapmıģtır. Ancak yapılan yatırımlar, teknolojinin hızlı geliģimi karģısında ihtiyacı karģılayamaz hale gelmiģtir. Bu noktada yeni donanımlara yatırımlar yapılırken sunucu sanallaģtırma teknolojilerinin göz önünde bulundurulması, maliyet ve merkezi yönetim açısından çok önemlidir. Böylece yeni bir laboratuvar kurma maliyetinin yerine, var olan istemci bilgisayarların kullanılarak sunucu sanallaģtırma modelleri ile daha performanslı BT laboratuvarları hazırlanabilir. Bu makalede, sunucu sanallaģtırma konusunun yanı sıra okullarda ve eğitim kurumlarında, sanallaģtırma teknolojilerinden nasıl yararlanılabileceğine yönelik örnekler verilmiģtir. Anahtar Kelimeler: SanallaĢtırma, SanallaĢtırma teknolojileri, Eğitim kurumlarında sanallaģtırma ABSTRACT: Virtualization technologies have been commonly used in our country as in all around the world. Virtualization solutions have been started the used in most of the computer rooms of the public institutions and as a result of this energy and labour saving have been occurred. Many studies have been continued to make server virtualization technologies common in educational institutions and schools. Directorate of Educational Technology has made lots of hardware investments for IT laboratories in our schools in recent years. But these investments haven t satisfied the need of the fast technological developments. At this point, it is very important for central government and costs that server virtualization technologies have to be considered to make new hardware investment. In this way, instead of setting cost of new laboratory people can use exist client computers with the server virtualization models and more performance IT laboratories can be prepared. In this paper, in addition to server virtualization subjects, many examples have been showed to explain how people can use virtualization technologies in schools and educational institutions. Key Words: Virtualization, Virtualization technologies, Virtualization in educational institution GĠRĠġ Son zamanlarda dünya genelinde büyük bir ivme kazanan sanallaģtırma teknolojileri, ülkemizi de etkilemiģ, birçok kurumun teknolojik altyapısında ve bilgi iģlem merkezlerinde sanallaģtırma çözümleri kullanılmaya baģlanmıģtır. IBM firmasının 2002 yılında yaptığı bir araģtırmaya göre; dünya üzerindeki birçok Ģirketin sunucu bilgisayarlarının yıl içerisinde çoğu zaman boģ kaldığını, ayrıca masaüstü bilgisayar kullanıcılarının da, mevcut sistemlerini %5 den daha az kapasite ile kullandıklarını ortaya koymuģtur (Berstis, 2002). Özellikle enerji kullanımının ve enerji ihtiyacının her geçen gün artması, dünya üzerindeki enerji kaynaklarının zamanla azalması nedeni ile geliģtirilen yeni cihazlar ve teknolojiler, enerjiyi daha verimli kullanabilecek tasarımlarda üretilmektedir. SanallaĢtırma teknolojileri bu temeller üzerine kurulmuģ ve enerji tüketiminin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması gibi birçok avantajının yanı sıra iģgücü ihtiyacını azaltan, kolay yönetilebilirliğe imkan tanıyan yapısıyla daha fazla tercih edilmeye baģlanmıģtır.

2 SanallaĢtırma; IBM'in 1960'lı yıllarda geliģtirmeye baģladığı bir teknolojidir (Denning, 1981). Bu teknolojinin temelinde fiziksel sistemlerin sanal kopyalarının oluģturulması yatar. SanallaĢtırma sayesinde iģlemci, bellek, sabit disk ve ağ adaptörleri gibi mevcut fiziksel kaynaklar mantıksal bölümlere ayrılarak, her mantıksal bölümün farklı bir bilgisayar gibi davranması sağlanabilir (Nanda & Chiueh, 2005). SanallaĢtırma, biliģim kaynaklarının (iģlemci, depolama, ağ, bellek, platform, sunucu, masaüstü, uygulama vb.) gerçekte var olan kaynağın değil de, gerçek kaynağa dayandırılarak tanımlanmıģ olan soyut halinin, kullanıcılara sunulması olarak tanımlanabilir. Böylece gerçek kaynak, göreceli olarak daha az kapasiteli çok sayıda sanal kaynak olarak kullandırılabilmektedir (TBD Kamu-BĠB, 2010, s. 2). Bilgisayar biliminde, sanal makine programları gerçek bir bilgisayar sistemindeki gibi çalıģtıran mekanizmaların yazılım uyarlaması olarak tanımlanmıģtır. Sanal makine, iģletim sistemi ile bilgisayar platformu arasında bir sanal ortam oluģturur ve bu sanal ortam üzerinde yazılımların çalıģtırılabilmesine olanak sağlar (Vikipedi, 2007). Ġlk sanal makine Gerald J. Popek ve Robert P. Goldberg tarafından 1974 yılında Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures isimli makale ile tanımlanmıģtır (Wikipedia, 2004). Pokek ve Goldberg, sanal makineyi tanımlarken gerçek makinenin soyut ve etkili bir kopyası olduğunu ifade etmektedirler (Popek & Goldberg, 1974). SanallaĢtırma teknolojileri günümüzde çok farklı Ģekillerde kullanılmakta ve yeni kullanım alanları geliģmektedir. Yaygın olarak kullanılan sanallaģtırma türleri aģağıdaki gibidir (TBD Kamu-BĠB, 2010, s. 6-9; Wikipedia, 2008); Sunucu SanallaĢtırması: SanallaĢtırma deyince akla ilk gelen türdür. Sunucu sanallaģtırması, temel olarak aynı donanım üzerinde birden fazla iģletim sisteminin aynı anda çalıģtırılması anlamına gelmektedir. Masaüstü SanallaĢtırması: Masaüstü bilgisayarların sanallaģtırılarak kullanıcıların uzaktan eriģimine açılması ve son kullanıcılara yönelik iģletim sistemi lisans ücretlerinde tasarruf sağlama gibi olanak sağlamaktadır. Uygulama SanallaĢtırması: Bu sanallaģtırma türü, uygulamaların istemcilere gerçek anlamda kurulmadan ağ üzerindeki ya da uzak (internet) noktalardan çalıģtırılabilmesine olanak verir. Uygulama sanallaģtırması bir uygulamanın ara katmanlar yardımıyla kendi platformu dıģındaki diğer platformlarda da çalıģtığını ya da birden çok platformda çalıģabildiğini açıklayan bir kavramdır. Ağ SanallaĢtırması: Bu tür, sistemlerin bağlanabildiği sanal ağlar oluģturulmasını sağlar ve bu sanal ağlara bağlı sistemler, tıpkı fiziksel bir ağa bağlanmıģlar gibi haberleģebilirler. Ağdaki uygun kaynakların ve uygun bant geniģliklerinin her birinin, birbirinden bağımsız ve belli sunuculara ya da cihazlara atanmıģ kanallara etkin bir Ģekilde paylaģtırılması mantığı üzerine kurulmuģtur. Veri Depolama Sistemleri SanallaĢtırması: Verilerin sanal depolama sistemleri tarafından yönetilmesine olanak veren sanallaģtırma türüdür. Tek bir birimde toplanan çoklu fiziksel disk sürücülerinin, RAID uygulamalarına sahip ana bilgisayar ve iģletim sisteminde sunulmasıdır. Veri ve Veritabanı SanallaĢtırması: Veri sanallaģtırması, kullanıcıların tamamen farklı bölgelerde yer alan çeģitli kaynaklara verinin ne olduğuna nerede olduğuna bakmaksızın eriģimine imkân sağlar. Veritabanı sanallaģtırması katmanlar üzerinde yapılan sanallaģtırmadır. Bellek SanallaĢtırması: Bu sanallaģtırma ile biliģim merkezindeki sunucuların belleklerinin tek bir havuzda toplanması ve birbirlerinin belleklerini kullanabilmeleri mümkün olmaktadır. Gerçekte bellek havuzunda ne kadar bellek olduğunu bilmeyen sunucu bilgisayarlar, birbirlerinin belleklerine belirli bir sanallaģtırma ara yüzü üzerinden eriģebilir ve bellek gereksinimlerini değiģen koģullara göre karģılayabilir. SanallaĢtırma çözümlerinin en yaygın kullanıldığı türü sunucu sanallaģtırması çözümleridir. Bu sanallaģtırma türü birçok kurumun bilgi iģlem merkezlerinde kullanıldığı gibi, eğitim kurumları ve okullarda da önemli bir sanallaģtırma modeli olarak kullanılabilir.

3 ġekil 1: SanallaĢtırılmıĢ Sistem Mimarisi ġekil 1 de görüldüğü üzere, sanallaģtırma teknolojisi olmayan bir bilgisayarda mevcut donanımları kullanan bir iģletim sistemi vardır. Bu teknolojide bilgisayar üzerindeki iģletim sistemi birden fazla uygulama çalıģtırabilir. SanallaĢtırma teknolojisinin kullanıldığı bilgisayarlarda birden fazla iģletim sisteminin aynı anda çalıģtırılabilmesine olanak veren Sanal Makine Monitörü adını verdiğimiz Hypervisor katmanı yer almaktadır. Bu katman sayesinde kendi donanımı ve iģletim sistemi bulunan birden fazla sanal bilgisayarlar oluģturabilir. Bu sanal bilgisayarların her birinde farklı uygulamalar, birbirlerinden tamamen bağımsız bir Ģekilde çalıģtırılabilir. SANALLAġTIRMA ÇÖZÜMLERĠNE GEÇEN KURUMLARIMIZ Türkiye de sanallaģtırma çözümlerini kullanmaya baģlayarak buna öncülük eden kurumlardan birisi Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel Müdürlüğü olmuģtur. SanallaĢtırma süreçleri ile ilgili kurumun resmi web sitesinden yapılan açıklamalara göre; SanallaĢtırma yapılırken mevcut uygulamalar olduğu gibi taģınmayıp güvenlik ve performans politikaları yeniden gözden geçirilerek uygulamaların güncel sürümleri ile yeni kurulumların yapıldığı belirtilmiģtir. SanallaĢtırma ile hizmet seviyesi performansında, eriģebilirlikte ve RAM, CPU kullanımlarında artıģ olduğu, sunucu sayısı ile paralel olarak altyapı ve bakım maliyetlerinde ise azalma sağlandığı ifade edilmiģtir. 10 tane tam dolu kabin sanallaģtırma projesi sonrasında tek kabin içinde birleģtirilerek daha yönetilebilir bir yapıya kavuģulmuģtur. SYDGM, sanallaģtırma çözümleri ile daha yönetilebilir bir yapı kurmanın yanı sıra yedekli bir yapı oluģturmuģtur. SanallaĢtırmanın yüksek eriģilebilirlik (High Availability) çözümü ile iģ sürekliliği ve sistem kaynaklarının dinamik kullanılması (Dynamic Scheduling of System Resources) çözümü ile kaynakların etkin kullanımı ve performans artıģı sağlandığı da ifade edilmiģtir (SYDGM, 2009). Tablo 1: Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel Müdürlüğü SanallaĢtırma Öncesi ve Sonrası Genel Durum SanallaĢtırma Öncesi SanallaĢtırma Sonrası Kabin Sayısı: 10 2 Fiziksel Sunucu Sayısı: 40 8 Toplam Network Kablo Sayısı: Toplam Enerji Kablo Sayısı: 20 4 Toplam Enerji Kullanımı: 43 KW 13 KW ĠĢletim Sistemi Kurma Süresi: 1-2 Saat Dakika Kaynak: SYDGM. (2009). SanallaĢtırma Projesi. Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel Müdürlüğü web sitesinden tarihinde indirilmiģtir [http://www.sydgm.gov.tr/tr/html/340/sanallastirma+projesi].

4 Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu, dünyanın en büyük ikinci Avrupa nın ise en büyük sanallaģtırma altyapısını kurmuģtur. BT Haber yazarlarından Yusuf Çağlayan ın haberine göre; Sun çözümleriyle gerçekleģen proje ile kurumun veri merkezi harcamalarını ciddi oranda azaltan bir yatırım sağladığı, yapılan tasarrufla kurulum maliyeti SGK ya kendini 1 yılda geri ödeyecektir. Medula, e-eczane, e-bildirge gibi uygulamalarda vatandaģların kesintisiz ve daha hızlı hizmet almasını sağlayan projede, Sun iģ ortağı Servus da bütünleģtirici Ģirket olarak yer almıģtır. SGK sanallaģtırma teknolojisiyle, 2400 fiziksel sunucunun getireceği toplam maliyetin yüzde 5 ine, daha büyük ölçekte bir yatırım gerçekleģtirmiģtir. Proje kapsamında SGK nın Kızılay ve Mamak Ģubelerinde de sistem odaları kurulmuģ ve olası bir felaket durumunda iģ sürekliliğini sağlayacak yedekleme ve geri alma noktalarının da kurulduğunu ifade etmiģtir (Çağlayan, 2009). SanallaĢtırma çözümlerinin yapılan yatırımlarda enerji tasarrufu sağlaması ve toplam satın alma maliyetlerinin düģük olması sebebiyle çok kısa sürelerde yapılan yatırımların kuruma geri döneceği ortadadır. Buradan hareketle, eğitim kurumlarımızda ve okullarımızda BT laboratuvarlarının yenilenmesinde ya da yeni yatırımlarda, sanallaģtırma çözümleri göz önünde bulundurulmalıdır. EĞĠTĠM KURUMLARINDA SANALLAġTIRMA IBM firması yayımladığı bir makalesinde, ABD de hizmet veren çoğu eğitim kurumunun uzun bir süreçte mevcut bilgisayarlarını edinebildiğini ve öğrencilere devamlı yeni bilgisayar almanın ülke bütçesi açısından pahalı olduğunu ifade etmiģtir. Masaüstü sanallaģtırması ile mevcut eski bilgisayarların daha uzun süre kullanılmasına olanak sağlayacağını ifade etmektedir (IBM, 2007). ABD, Kaliforniya, Fresno Ģehrinde Clovis birleģik okullarında hem sunucu hem de istemci taraflı sanallaģtırma çözümleri dört yılı aģkın süredir uygulanmaktadır. Bölgedeki 42 okul arasında WAN kurulmuģ olup her bir sınıftan medya merkezine ve dokümanlara eriģilebilmektedir. Sistem sanallaģtırmanın yanı sıra önbellekleme, proxy, web filtreleme, VPN vb. için 300 den fazla Windows Server 2003 kullanılırken 7200 den fazla iģ istasyonuna hizmet vermektedir (IBM, 2007). Wales deki Cardiff Üniversitesinde var olan sunucuların sanallaģtırması yapılırken yaklaģık 1000 sunucu bilgisayarını 12 önemli sunucu odasına dönüģtürerek iki network yönetim merkezi ile daha kullanılabilir ve esnek bir yapıya kavuģturmuģtur. Üniversite sistem yönetici yardımcısı Simon Vaughan, sanallaģtırma sonrası sadece sunucuların tükettikleri enerjiden tasarruf yapmadıklarını, aynı zamanda sunucuların soğutulması için de harcanan enerjiden tasarruf ettiklerini ifade etmiģtir (IBM, 2007). ÖRNEK SANALLAġTIRMA ÇÖZÜMLERĠ Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, birçok proje kapsamında okulların bilgisayar donatı ihtiyaçlarını karģılamaktadır. Ancak teknolojiye yapılan yatırımların ancak 1,5 yıl verimli kullanılabildiği gerçeği zorlu süreçte yapılan yatırımların ülke genelinde tamamlanmadan yükseltme (upgrade) ihtiyacı duyuyor olması, bu konuda karar vericileri zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenle teknolojinin sunduğu yeni imkanları değerlendirmek yerinde olacaktır. Örnek olarak Bakanlığımızın 1997 yılında kurmaya baģladığı ve bir süredir yenileme için çalıģmalar yürüttüğü BT sınıfları hala birçok okulumuzda neredeyse kullanılamaz halde bulunmaktadır. Dünya Bankası 2. FAZ kapsamında ve Avrupa Yatırım Bankası projeleri kapsamında kurulan laboratuvarların yenilenmesi gerekmektedir. Bu durumda mevcut laboratuvarlar nasıl ve hangi maliyetlerle kullanılabilir hale getirilebilir, küçük bir hesaplama yapalım. Örnek 1: Yaygın Çözüm: 15+1 TEP 2 (A. Tipi) yerine 15+1 (yeni bilgisayarlar + mevcut ağ alt yapısı) ~ YaklaĢık maliyet 16x750 TL=12000 TL maliyet Sanallaştırma Çözümü: 15+1 TEP 2 (A. Tipi) ilave olarak 1 adet sunucu bilgisayar + Ağ altyapısının yenilenmesi ~YaklaĢık maliyet 5000 TL (sunucu bilgisayar) TL (ağ altyapısının yenilenmesi) = 6000 TL Sonuç %50 kurulum tasarrufu

5 Örnek 2: Yaygın Çözüm: 20+1 AYB yerine 20+1 (yeni bilgisayar + mevcut ağ alt yapısı) ~YaklaĢık maliyet 21x750= TL maliyet Sanallaştırma Çözümü: 20+1 AYB ilave olarak 1 adet sunucu bilgisayar + Ağ alt yapısının yenilenmesi ~ YaklaĢık maliyet 5000 TL (sunucu bilgisayar) TL (ağ altyapısının yenilenmesi) = 6500 TL Sonuç neredeyse %60 tasarruf Yukarıdaki örneklerde sanallaģtırma çözümünün yaygın çözüme göre farklı yönlerini detaylandıracak olursak; Sunucu sanallaģtırma olarak ücretsiz teknolojilerden ve yazılımlardan yararlanabiliriz. Ayrıca Microsoft firması eğitim kurumlarına Windows Server iģletim sistemini ücretsiz lisansla vermektedir (bkz. Bugün alınacak sistemde sunucu ihtiyacımıza 2 yıl sonra cevap vermezse sadece iģlemci ve bellek yükseltmesi ile çok küçük maliyetlerle daha uzun yıllar elimizdeki atıl durumdaki bilgisayarlardan faydalanabiliriz. Sunucu bilgisayar üzerine kurulacak yazılımların (Ofis Yazılımları, Adobe CS4, AutoCAD, vb yüksek sistem kaynağı gerektiren yazılımlar) sanallaģtırılması ise güncel uygulamaların 5-10 yıl önce kurulmuģ bir bilgisayar üzerinde çalıģtırılabilmesi, öğrencilerin ve öğretmenlerin sorunsuz bir Ģekilde kullanabilmeleri sanallaģtırma teknolojisinin bir sonucu olacaktır. Yaptığımız küçük bir yaklaģık maliyet hesabı ile elde edilen tasarrufun eğitim kurumlarımızda farklı ve yeni projelerde kullanılmasını sağlayacaktır. Yapılan birçok araģtırma göstermektedir ki (Ercan, 2010; IBM, 2007; Nanda & Chiueh, 2005); eğitim kurumlarının yapacağı sanallaģtırma yatırımları yeni laboratuvar kurulumlardan daha az maliyetli ve daha uzun süre ihtiyaca cevap verebilecektir. Bakanlığımızın hayata geçirmeye hazırlandığı Eğitimde FATĠH projesi kapsamında okullarımıza yeni bilgisayarlar satın alınacağı düģünülmektedir. Bugün satın alınacak bilgisayarlar 2-3 yıl için ihtiyaca cevap verebilir ancak bilgisayarlar teknolojinin gerisinde kaldığında yeni yatırımların yapılmasını gerektirecektir. Bu açıdan değerlendirildiğinde yapılacak yatırımların kalıcı olabilmesi ve yönetilebilirliğinin kolay olması açısından merkezi sistemlere bağlı olması ya da diğer bir ifade ile sanallaģtırma teknolojisinin bir üyesi olması gelecekte oluģabilecek birçok hatanın ve problemin baģlamadan önüne geçilebilecektir. Ercan (2010) da bir çalıģmasında sanallaģtırma teknolojileri ve sanallaģtırmanın önemli bir yansıması olan bulut biliģim konusunda eğitim kurumlarının, resmi kurumların, üniversitelerin ve özel kuruluģların yatırımlar yaparak sanallaģtırma teknolojilerini kullanmasının gerekliliğine vurgu yapmıģtır. SONUÇ Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere, sanallaģtırma çözümlerine yapılan yatırımlar enerji tasarrufu ve toplam satın alma maliyetlerindeki indirimlerle çok kısa sürelerde yatırım maliyetlerini kuruma geri ödeyebilmektedir. Buradan hareketle özellikle eğitim kurumlarımızda ve okullarımızda mevcut BT laboratuvarlarının ihtiyaca cevap verebilir hale getirilmesinde ya da yeni yatırımlarda sanallaģtırma çözümlerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bakanlığımızın ve merkez teģkilatın örnek oluģturacak pilot sanallaģtırma projelerini hayata geçirmesiyle ülke genelinde diğer resmi ve özel eğitim kurumları da bu teknolojileri kullanmaya yönlendireceği düģünülmektedir. Teknolojik açıdan makalede bahsi geçen resmi kurumlarımızın dünya genelinde örnek teģkil edecek yatırımları hayata geçirmiģ olması, ülkemiz açısından önemli bir geliģmedir. Yeni kurulacak sistemlerde bu kurumlardaki yetkin personelden yardım alarak daha kolay ve etkili sanallaģtırma çözümlerini Bakanlığımızın da üretebileceğine inanmaktayız. ÖNERĠLER SanallaĢtırma teknolojilerine geçilirken ücretsiz ve açık kaynak kodlu yazılımlar/çözümler tercih edilebilir. SanallaĢtırma teknolojileri kullanılarak yapılacak laboratuvar yenileme çalıģmalarından elde edilen maddi tasarruf öğretmenlerimizin bu teknolojileri daha etkili bir Ģekilde kullanabilmelerini desteklemek amacı ile düzenlenecek Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine de harcanabilir. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Eğitimde FATĠH projesi için sanallaģtırma ve bulut biliģim teknolojilerini kullanarak kurulacak sistemin devamlılığını destekleyebilir.

6 KAYNAKÇA Berstis, V. (2002). Fundamentals of Grid Computing tarihinde IBM Red Books Paper: adresinden alındı Çağlayan, Y. (2009, 27 Aralık). SGK SanallaĢtırma Sürecini Tamamladı. BT Haber (751). Denning, P. J. (1981). Performance Modeling: Experimental Computer Science at its Best. Communications of the ACM, Ercan, T. (2010). Effective use of cloud computing in educational institutions. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2010), doi: /j.sbspro IBM. (2007). Virtualization in Education. IBM White Paper: 07.ibm.com/solutions/in/education/ download/virtualization%20in%20education.pdf Nanda, S., & Chiueh, T.-c. (2005). A Survey on Virtualization Technologies. Experimental Computer Systems Lab Department of Computer Science, State University of New York. doi= Popek, G. J., & Goldberg, R. P. (1974). Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures. Communications of the ACM, 17(7), doi: / SYDGM. (2009). Sanallaştırma Projesi , 2011 tarihinde Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Genel Müdürlüğü: adresinden alındı TBD Kamu-BĠB. (2010). Sanallaştırma. Kamu BiliĢim Platformu XII, 1.ÇalıĢma Grubu Raporu Mayıs Antalya. Vikipedi. (2007). Sanal Makine tarihinde Vikipedi: adresinden alındı Wikipedia. (2004). Popek and Goldberg virtualization requirements tarihinde Wikipedia: adresinden alındı Wikipedia. (2008). Virtualization tarihinde Wikipedia: adresinden alındı

Sanallaştırma. Bilişim dünyasını yakından takip edenlerin son yıllarda çok sık duyduğu bir kavram, Sanallaştırma (Virtualization)

Sanallaştırma. Bilişim dünyasını yakından takip edenlerin son yıllarda çok sık duyduğu bir kavram, Sanallaştırma (Virtualization) Sanallaştırma Bilişim dünyasını yakından takip edenlerin son yıllarda çok sık duyduğu bir kavram, Sanallaştırma (Virtualization) Getirdiği yenilikler ile pek çok firmanın ilgisini çeken bu kavram üzerine

Detaylı

Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin. Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye

Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin. Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesine geçin Oğuz Pastırmacı IT Pro Teknolojileri Yöneticisi Microsoft Türkiye Endüstrideki trendler ve zorluklar Windows Server 2012: Sanallaştırmanın ötesinde Eksiksiz

Detaylı

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014 Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr SaaS Gündem Kullanım alanları IaaS PaaS Sanallaştırma Hizmet Şekilleri

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri

Bulut Bilişim. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Bulut Bilişim Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Web Servisleri Ediz TÜRKOĞLU 05-07-8509 Özlem GÜRSES 05-07-8496 Savaş YILDIZ 05-07-8569 Umut BENZER 05-06-7670 İ çerik İçerik...2 Bulut Bilişim Nedir?...3

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Introduction to NComputing Changing the Economics of Computing with Desktop Virtualization

Introduction to NComputing Changing the Economics of Computing with Desktop Virtualization Introduction to NComputing Changing the Economics of Computing with Desktop Virtualization IT sorumlularının günümüzdeki soruları ve sorunları. Esnek ve ölçeklenebilir bir teknolojiye ihtiyacımız var.

Detaylı

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation

Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ. 2012 IBM Corporation Bilgi İşlemde Yeni Bir Çağ BT İşletim Maliyetleri Dünya Genelinde Sunucu, Güç, Soğutma ve Yönetim İçin Yapılan Harcamalar 100 %8 %29 %63 130 %11 %46 %43 175 %16 %51 %33 217 %12 %66 %22 tahmini 247 %11

Detaylı

Hasan ARMUTLU 1 Muammer AKÇAY 2

Hasan ARMUTLU 1 Muammer AKÇAY 2 Hasan ARMUTLU 1 Muammer AKÇAY 2 1 Uşak Üniversitesi, Karahallı MYO, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Uşak hasan.armutlu@usak.edu.tr 2 Dumlupınar Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kütahya makcay@dpu.edu.tr

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime Bulut Bilişim-Planlama Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime geçemden önce dikkat edilmesi

Detaylı

UHeM ve Bulut Bilişim

UHeM ve Bulut Bilişim UHeM ve Bulut Bilişim Özden AKINCI Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (UHeM) Bilim ve Mühendislik Uygulamalar Müdürü 11.07.2012 UHeM hakkında Vizyon: Yüksek başarımlı hesaplama, bilgi teknolojileri

Detaylı

Cloud Computing and Virtualization. Cloud Computing and Virtualization. Tarkan Eyerci Cybersoft

Cloud Computing and Virtualization. Cloud Computing and Virtualization. Tarkan Eyerci Cybersoft Cloud Computing and Virtualization Tarkan Eyerci Cybersoft İçerik Virtualization (Sanallaştırma) Sanallaştırma Tipleri Faydaları Sanallaştırma Çözümleri Sanallaştırma Çözümü : VirtualBox Sanallaştırma

Detaylı

Șirket Profilimiz Kusursuz IT Projeleri Kurumsal Sistem Çözümlerimiz Kurumsal Bilișim Hizmetlerimiz İș Ortaklarımız

Șirket Profilimiz Kusursuz IT Projeleri Kurumsal Sistem Çözümlerimiz Kurumsal Bilișim Hizmetlerimiz İș Ortaklarımız Șirket Profilimiz Kusursuz IT Projeleri Kurumsal Sistem Çözümlerimiz Kurumsal Bilișim Hizmetlerimiz İș Ortaklarımız Șirket Profilimiz Novatech Computer Systems, bilișim hizmetleri alanında müșterilerine

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİSİ ALTYAPISI. Mustafa Çetinkaya

BİLGİ TEKNOLOJİSİ ALTYAPISI. Mustafa Çetinkaya BİLGİ TEKNOLOJİSİ ALTYAPISI Mustafa Çetinkaya Bilgi Teknolojisi Altyapısı Kurumların bilgi sistemi uygulamaları için platform sağlayan teknoloji kaynaklarıdır. Donanım, Yazılım, Danışmanlık Eğitim, Öğretim

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu

Detaylı

Servis olarak Altyapı

Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı (Infrastructure as a Servis, IaaS) fiziksel makineler, sanal makineler ve sanal depolama gibi temel kaynaklara erişebilmeyi sağlar. Bu kaynaklardan başka IaaS

Detaylı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı

CloudPro Server Backup. Güçlü bir Veri Yedekleme Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Güçlü bir Çözümü ile İş Sürekliliğinizde Devamlılığın Anahtarı CloudPro Server Backup Uygun Maliyetli Buluta Çözümü Küçük ve orta ölçekli birçok firma, kurumsal seviyede veri yedekleme

Detaylı

Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur

Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur BuluTT TÜRK TELEKOM Gurubu Türk Telekom Grubu 2011 de %46 pazar payıyla 12 milyar TL gelir elde eden Türkiye deki lider Telekom grubudur Gelirde Türkiye telekom pazarında %46 pazar payı ~15 milyon erişim

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

IPAD KAZANMAK IÇIN. 1 - @EMCTurkey hesabını takip etmelisiniz.

IPAD KAZANMAK IÇIN. 1 - @EMCTurkey hesabını takip etmelisiniz. IPAD KAZANMAK IÇIN 1 - @EMCTurkey hesabını takip etmelisiniz. 2 - Tweetinizde 4 noktayı belirtmeyi unutmayın! Soru Görseli ( soru ekrana geldiğinde resmini çekiniz) Doğru cevabı ekleyiniz #EMCForum hashtag

Detaylı

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com

Powered by www.etgigrup.com. www.vedubox.com Powered by www.etgigrup.com www.vedubox.com Entegre E-Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim Sisteminiz 1DK da Hazır! Kolay Basit İnovatif Esnek Entegre Entegre Eğitim Platformu Uzaktan Eğitim, e-eğitim, Online

Detaylı

Selahattin Esim CEO

Selahattin Esim CEO info@esimyazilim.com www.esimyazilim.com Selahattin Esim CEO A private cloud is a new model for IT delivery. It turns a datacenter s infrastructure resources into a single compute cloud and enables the

Detaylı

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr

WINDESKPORTA. sıgnum. Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi. Uygulama Çözümü. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKPORTA Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi Uygulama Çözümü Kurum içinde veya dışında faaliyet gösteren Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri İletişim Merkezi uygulama alanında, tek bir

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri I

Temel Bilgi Teknolojileri I Temel Bilgi Teknolojileri I Bilgisayar Ağları İşletim Sistemleri İnternet, Web ve Güvenlik Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU Bilgisayar Ağları Bilgisayar Ağının Bileşenleri İletim ortamı İletim yöntemi Arayüz

Detaylı

Dell EMC VDI Cloud Client Computing Uçtan Uca Çözümler. İsel Horada Dell EMC Forum İstanbul

Dell EMC VDI Cloud Client Computing Uçtan Uca Çözümler. İsel Horada Dell EMC Forum İstanbul Dell EMC VDI Cloud Client Computing Uçtan Uca Çözümler İsel Horada isel.horada@dell.com 03.10.2017 Dell EMC Forum İstanbul Dell, uçtan uca «eksiksiz» bulut masaüstü Sadece Dell... Veri Merkezi Yazılım

Detaylı

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Kurumsal unsurlar ve BT üzerindeki etkileri ÇEVİKLİK Hızlı hareket edin, çevik ve esnek olun İşletme sahiplerinin %66'sı kurumsal çevikliğin öncelik olduğunu

Detaylı

Kursad MANGALOGLU Sales Specialist Power Systems Systems & Technology Group IBM Turkey

Kursad MANGALOGLU Sales Specialist Power Systems Systems & Technology Group IBM Turkey Kursad MANGALOGLU Sales Specialist Power Systems Systems & Technology Group IBM Turkey AJANDA Günümüz IT Trendleri Power Systems nedir? Neden Power Systems Sanallaştırma Teknolojisi? İNSANOĞLUNUN TEKNOLOJİ

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Bilgisayar, kendine önceden yüklenmiş program gereğince

Detaylı

KURUMSAL PORTAL TASARIMI

KURUMSAL PORTAL TASARIMI KURUMSAL PORTAL TASARIMI Ender ŞAHİNASLAN Bilgi Güvenlik Yöneticisi BANK ASYA, İstanbul ender.sahinaslan@bankasya.com.tr İmran ÖZCAN Bilgi Güvenlik Uzmanı BANK ASYA, İstanbul imran.ozcan@bankasya.com.tr

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği

ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU. Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği ÖNDER BİLGİSAYAR KURSU Sistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi İçeriği BÖLÜM 1 KİŞİSEL BİLGİSAYAR DONANIMI 1.1. Kişisel Bilgisayarlar ve Uygulamalar Bilgisayarların Kullanım Şekli ve Yeri Bilgisayar Tipleri (Sunucular,

Detaylı

Bosch Video Yönetim Sistemi IP ile geleceğinizi güvence altına alıyor

Bosch Video Yönetim Sistemi IP ile geleceğinizi güvence altına alıyor Bosch Video Yönetim Sistemi IP ile geleceğinizi güvence altına alıyor IP video güvenlik sistemleri Hepsini bir araya getirmek Bosch Video Yönetim Sistemi (VMS), IP ağınız üzerinden iletilen tüm IP, video,

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

Yenilikçi bulut mimarimiz ve güçlü altyapımız bizi farklı kılıyor

Yenilikçi bulut mimarimiz ve güçlü altyapımız bizi farklı kılıyor KAPAK KONUSU RÖPORTAJI Yenilikçi bulut mimarimiz ve güçlü altyapımız bizi farklı kılıyor Türkiye de DorukCloud markasıyla, Microsoft Hyper-V platformu üzerinde, bulut bilişim hizmetini veren ilk firma

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. TTGV HAKKINDA II. DESTEKLER 1. AR-GE PROJE DESTEKLERĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME PROJELERĠ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YAZARLAR HAKKINDA... v. RESİMLER LİSTESİ...xv. 1.1.Bulut Bilişim Kavramının Analizi...1 BÖLÜM 1: TEMELLER...1

İÇİNDEKİLER. YAZARLAR HAKKINDA... v. RESİMLER LİSTESİ...xv. 1.1.Bulut Bilişim Kavramının Analizi...1 BÖLÜM 1: TEMELLER...1 vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... v İÇİNDEKİLER... vii RESİMLER LİSTESİ...xv BÖLÜM 1: TEMELLER...1 1.1.Bulut Bilişim Kavramının Analizi...1 1.1.1.Bulut Alt-Kavramı...1 1.1.2. Bilişim Alt-Kavramı...3

Detaylı

Windows Depolama Sunucusu 2008 Windows Storage Server 2008 Çözümü. INFOSAFE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ www.infosafe.com.

Windows Depolama Sunucusu 2008 Windows Storage Server 2008 Çözümü. INFOSAFE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ www.infosafe.com. Windows Depolama Sunucusu 2008 Windows Storage Server 2008 Çözümü INFOSAFE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ www.infosafe.com.tr Geri Dönüş Süresi/Geri Dönüş Noktası Tape Bazlı Yedekleme/Kurtarmanın

Detaylı

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI GĠRĠġ 1. Özet 2. E-Devlet Nedir? 3. ĠĢ Sürekliliği Ve FKM ÇalıĢmalarının E-Devlet Projelerindeki Önemi 4. ĠĢ Sürekliliği Planlaması

Detaylı

Linux İşletim Sistemi Tanıtımı

Linux İşletim Sistemi Tanıtımı Linux İşletim Sistemi Tanıtımı Burak DAYIOĞLU Hi-Tech World, Mart '98, Ankara İçerik Linux İşletim Sistemi nedir? Linux un benzer işletim sistemlerine göre avantajları nelerdir? Türkiye Linux Kullanıcıları

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

WD NAS Sabit Disk Ürün Ailesi

WD NAS Sabit Disk Ürün Ailesi WD NAS Sabit Disk Ürün Ailesi Arkın Balıkçıoğlu WD Türkiye Ülke Müdürü Nisan, 2014 GİRİŞ Western Digital DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİNDE LİDER Global olarak Pazar lideri ve trend belirleyicisi $40 milyar değerinde

Detaylı

www. gelecege dokun.com

www. gelecege dokun.com www. gelecege dokun.com Rekabetçi ve yenilikçi çalışma anlayışı ile her geçen gün büyüyen Anitec yoluna emin adımlarla devam etmektedir. 20 yılı aşkın süredir teknolojik sistemler alanında faaliyet gösteren

Detaylı

Haydar Erdem Yılmaz Sistemler & Teknoloji Grubu Teknik Mimarlar Müdürü

Haydar Erdem Yılmaz Sistemler & Teknoloji Grubu Teknik Mimarlar Müdürü Haydar Erdem Yılmaz Sistemler & Teknoloji Grubu Teknik Mimarlar Müdürü Gündem Bilgi Teknolojileri Eğilimleri Bulut BT Nedir Bulut a Uygun İşyükleri Bulut BT İş Modelleri IBM Açık Standart ları Destekliyor

Detaylı

Zekeriya Beşiroğlu TURKISH ORACLE USER GROUP. Oracle Cloud G nin GİDİŞİ. C nin GELİŞİ. Bilginc IT Academy /Oracle University Istanbul

Zekeriya Beşiroğlu TURKISH ORACLE USER GROUP. Oracle Cloud G nin GİDİŞİ. C nin GELİŞİ. Bilginc IT Academy /Oracle University Istanbul TURKISH ORACLE USER GROUP Zekeriya Beşiroğlu Oracle Cloud G nin GİDİŞİ C nin GELİŞİ Bilginc IT Academy /Oracle University Istanbul Kıdemli Oracle Eğitmeni ve Danışmanı http://zekeriyabesiroglu.blogspot.com

Detaylı

ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ

ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ ĐZLEME(MONITORING) HĐZMETĐ İÇİNDEKİLER KAPSAM DAHİLİNDEKİ SERVİSLER ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE GEREKSİNİMLER SIKÇA SORULAN SORULAR KAPSAM DAHĐLĐNDEKĐ SERVĐSLER Her geçen gün artan bilişim envanterinde yaklaşık

Detaylı

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi

Kullanıcı Hesabı ve Şifre Yönetimi 1. Amaç Bu prosedürün amacı BĠLGĠ bünyesinde veya yan kuruluģlarda çalıģan ve BILGINETWORKS alanına dahil olan kullanıcıların Ģifrelerinin azami ölçüde güvenlikli ve sağlam bir yapıda oluģturulmasını,

Detaylı

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk

SERVER TANFER. Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk SERVER TANFER Yazılım Ürünleri Satış Müdürü IBM Türk Rethink IT. Reinvent Business. Onur Buçukoğlu Tivoli Ürün Yöneticisi, Orta ve Doğu Avrupa / Türkiye / Rusya Başlıca Üç Dönüşüm Gerçekleşiyor Akıllı

Detaylı

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır.

BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. BioAffix Ones Technology nin tescilli markasıdır. ? NEDEN BİYOMETRİK DOĞRULAMA SUNUCU TABANLI BİYOMETRİK MICROSOFT WINDOWS OTURUM AÇMA UYGULAMASI Biyometrik veri taklit edilemez, şifre gibi unutulamaz!

Detaylı

Bulut Bilişim ile Altyapı Maliyetlerinizi Düşürün

Bulut Bilişim ile Altyapı Maliyetlerinizi Düşürün Bulut Bilişim ile Altyapı Maliyetlerinizi Düşürün Arden Agopyan Client Technical Professional Lead WebSphere Application Infrastructure IBM Central & Eastern Europe, Middle East & Africa 2009 IBM Corporation

Detaylı

Bulut Bilişim ile Altyapı Maliyetlerinizi Düşürün

Bulut Bilişim ile Altyapı Maliyetlerinizi Düşürün Bulut Bilişim ile Altyapı nizi Düşürün Arden Agopyan Client Technical Professional Lead WebSphere Application Infrastructure IBM Central & Eastern Europe, Middle East & Africa 2009 IBM Corporation Gündem

Detaylı

BİLGİSAYAR DERSLERİNDE UYGULAMA DOSYALARININ ÖĞRENCİLERDEN ÇEVRİM İÇİ (ONLİNE) ALINARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİSAYAR DERSLERİNDE UYGULAMA DOSYALARININ ÖĞRENCİLERDEN ÇEVRİM İÇİ (ONLİNE) ALINARAK DEĞERLENDİRİLMESİ BİLGİSAYAR DERSLERİNDE UYGULAMA DOSYALARININ ÖĞRENCİLERDEN ÇEVRİM İÇİ (ONLİNE) ALINARAK DEĞERLENDİRİLMESİ COMPUTER LESSONS, RECEIPT AND EVALUATION OF THE APPLICATION FILES ONLINE Fatih ERTAM University

Detaylı

1. hafta Bulut Bilişime Giriş

1. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 1. hafta Bulut Bilişime Giriş 1. Bulut kavramı Türkçe bulut İngilizce adıyla cloud internet ve bilgisayar ağlarını kasteden bir terimdir. Başka bir ifade ile bulut terimi ile uzak mesafedeki bir yer

Detaylı

Enterprise Power Platformu. F. Korhan ALTAN Teknik Satış Uzmanı Power Sistemler Systems & Technology Group IBM Turkiye

Enterprise Power Platformu. F. Korhan ALTAN Teknik Satış Uzmanı Power Sistemler Systems & Technology Group IBM Turkiye Enterprise Power Platformu F. Korhan ALTAN Teknik Satış Uzmanı Power Sistemler Systems & Technology Group IBM Turkiye İNSANOĞLUNUN TEKNOLOJİ ADAPTASYONU 10 0 M İ L Y O N 9 AYD A K U L L A N IC I 5 0 MİL

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar Yılmaz DEMİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ Ünitelerimiz

Detaylı

BT DENETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜM 1 Bilgi Teknolojilerinin Hayatımızdaki Yeri

BT DENETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜM 1 Bilgi Teknolojilerinin Hayatımızdaki Yeri BT DENETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜM 1 Bilgi Teknolojilerinin Hayatımızdaki Yeri Kağan Temel CISA, ISO27001LA 27.5.2016 www.tebit.com.tr 1 EĞİTİMİN AMACI Eğitim Amaçları, Bu eğitim, genel BT denetim konuları, kontrolleri

Detaylı

SANALLAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ

SANALLAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ SANALLAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ MURAT ÖZDEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 16 Nisan 2013 Sanallaştırma Nedir? Bilgisayar dünyasında sanal kelimesi, fiziksel formatın mantıksal şekilde

Detaylı

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM Tek Elden Teknoloji SİSBİM HAKKINDA Farklı sektör ve ölçekten firmalara tüm teknolojik alt yapıları ile ilgili kurumsal yazılım ve donanım çözümleri sunan IT

Detaylı

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır.

windesk.com.tr BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. windesk.com.tr WINDESKINTEGRA BT Servis Masası Uygulaması İç ve dış paydaş / müşterilere sunulan Hizmetler için ITIL uyumlu iş sürekliliği artışı sağlanır. sıgnum WINDESK Süreç Tabanlı Uygulama Platformu

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

KULÜP İÇİ EĞİTİM: Virtualization. (Sanallaştırma) Sanallaştırmaya Giriş ve Kurumsal Uygulamaları

KULÜP İÇİ EĞİTİM: Virtualization. (Sanallaştırma) Sanallaştırmaya Giriş ve Kurumsal Uygulamaları KULÜP İÇİ EĞİTİM: Virtualization (Sanallaştırma) Sanallaştırmaya Giriş ve Kurumsal Uygulamaları Eğitmen: Ali İkinci, ali at ikinci.info Tarih: 29 Ocak 2009 Gündem Giriş Sanallaştırma Nedir? Sanallaştırma

Detaylı

Sanallaştırmada Özgür Yazılım Çözümleri. Alper YALÇINER alper.yalciner@gmail.com

Sanallaştırmada Özgür Yazılım Çözümleri. Alper YALÇINER alper.yalciner@gmail.com Sanallaştırmada Özgür Yazılım Çözümleri Alper YALÇINER alper.yalciner@gmail.com 1 Sanallaştırma Nedir? Sanallaştırma; işletim sistemleri, sistem ya da ağ kaynakların mantıksal olarak bölünmesi veya yalıtılmasıdır.

Detaylı

IBM Servis Yönetimi Stratejisi. Çağlar Uluğbay Ürün Yöneticisi Tivoli IBM Türk Limited Şirketi

IBM Servis Yönetimi Stratejisi. Çağlar Uluğbay Ürün Yöneticisi Tivoli IBM Türk Limited Şirketi IBM Servis Yönetimi Stratejisi Çağlar Uluğbay Ürün Yöneticisi Tivoli IBM Türk Limited Şirketi Yenilikçilik & Değişim - yeni ürünler, servisler, süreçler ve iş modelleri ile rekabette öne geçerek büyümeyi

Detaylı

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz;

HAKKIMIZDA. Misyonumuz; Vizyonumuz; HAKKIMIZDA SOFTKEY kurumsal teknoloji hizmetlerinde, müşteri odaklı yaklaşımı, rekabetçi fiyatları ve eksiksiz destek hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur. Sektörün önde gelen teknoloji firmaları ile iş

Detaylı

Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ

Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ Bütünleşik İletişim 9.0 İletişimde Yeni Çağ Cisco Bütünleşik İletişim 9.0 (UC 9.0) İletişim ve işbirliğindeki en son teknoloji olan Cisco Bütünleşik İletişim Sistemi 9.0 (Cisco Unified Communications System

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012)

NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012) NETCAD 6 GIS KURULUMU (2012) 1 İçindekiler 1. MĠNĠMUM SĠSTEM GEREKSĠNĠMĠ... 3 2. KURULUM ÖNCESĠ DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKENLER... 3 3. NETCAD 6 GIS KURULUMU... 3 a. TEKLĠ KURULUM... 4 i. HASP Driver Kurulumu...

Detaylı

IBM BulutHizmetleri. Ali Gündüz IBM Bulut Hizmetleri Ülke Lideri

IBM BulutHizmetleri. Ali Gündüz IBM Bulut Hizmetleri Ülke Lideri IBM BulutHizmetleri Ali Gündüz IBM Bulut Hizmetleri Ülke Lideri Pek çok servis ve kolay kullanım ile Kurumsal bulut kullanımı için geniş hizmet portfolyosu IBM Cloud marketplace IBM ve Üçüncü Partiler

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Intel Xeon Processor L5638 (12M Cache, 2.00 GB boş disk RAID

Detaylı

Swissotel the Bosphorus, İstanbul / 15 Şubat 2012

Swissotel the Bosphorus, İstanbul / 15 Şubat 2012 Swissotel the Bosphorus, İstanbul / 15 Şubat 2012 Veri Depolama Sistemlerinin Yönetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Fatih AKGÜL Proje Yönetici Yardımcısı Türkiye İş Bankası A.Ş. Giriş İş Bankası Hedefleri

Detaylı

GEOPORTAL SİSTEMLERİNDE GRID VE CLOUD COMPUTING TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

GEOPORTAL SİSTEMLERİNDE GRID VE CLOUD COMPUTING TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI GEOPORTAL SİSTEMLERİNDE GRID VE CLOUD COMPUTING TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Fatih SARI 1 1 SÜ, Selçuk Üniversitesi, Harita Müh. Bölümü, Selçuklu 42250 Konya, fatihsari@selcuk.edu.tr

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

"Bilişimde Devrime Devam"

Bilişimde Devrime Devam "Bilişimde Devrime Devam" Melih Murat Kıdemli Analist, BT Hizmetleri Copyright 2012 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Küresel Belirsizlik Çağında Yönetim Geleceğimizi

Detaylı

intercomp.com.tr İşinizi büyütmenin en hızlı yolu Bilişimde doğru çözüm ortağınız

intercomp.com.tr İşinizi büyütmenin en hızlı yolu Bilişimde doğru çözüm ortağınız En doğru Teknoloji Yatırımı için Intercomp'u tercih edin! biz kimiz? Kuruluş, 1993, Bilişim 500 sıralamasında bilişim hizmetleri sıralamasında ilk 30 da, Sistem Entegratörü, 45 kişiden oluşan seritifikalı

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzman Yardımcısı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 11 Temmuz 2013 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Plus / Tiger 3) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk GB boş disk *** Disk sistemi için pil yedeklemeli, yüksek ön bellekli (512 MB ve üstü) RAID control kartı ve RAID seviyesi

Detaylı

1 / 5. Berkay Yiğit Nalbant. İletişim Bilgileri

1 / 5. Berkay Yiğit Nalbant. İletişim Bilgileri Berkay Yiğit Nalbant İletişim Bilgileri E-Posta : berkayyigit.nalbant@gmail.com berkayyigit.nalbant@outlook.com Adres Bilgileri : Türkiye - Kayseri - Talas - Bahçelievler Mh. Ev Telefonu : 90 (352) 438

Detaylı

Masaüstü Sanallaş4rma. Ökkeş Özdemir Kurumsal Teknoloji Danışmanı

Masaüstü Sanallaş4rma. Ökkeş Özdemir Kurumsal Teknoloji Danışmanı Yarını Bugünden Yapılandırıyoruz Masaüstü Sanallaş4rma Ökkeş Özdemir Kurumsal Teknoloji Danışmanı Mevcut Durum Analizi Dünyada 2013 yılı sonunda tahminen 1.5 milyar PC olacak (Gartner). 2012 yılında ülkemizde

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 EXCHANGE SERVER 1 Geçmiş Sürümler ve Geleceği 2 Exchange Server 2016 ile Gelen Yenilikler 4 İstemci Tarafındaki Yenilikler 5 Birlikte Çalışma Şekilleri 6 Mapi Over HTTP 7

Detaylı

KURUMSAL TANITIM. Kasım 2017

KURUMSAL TANITIM. Kasım 2017 KURUMSAL TANITIM Kasım 2017 KISACA TESLAKOM... TESLAKOM KİMDİR? (*) Ref: Tubisad, Deloitte 2017 ELEKTRONİK HABERLEŞME 15 B USD İLETİŞİM TEK. DONANIM 6,4 B USD TÜRKİYE BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI İÇERİK 2 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK Ders izlencesi Bilgisayara giriş Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarların sınıflandırılması Bilgisayar nasıl çalışır?

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI GÖREV TANIMLARI 1 Fidan IŞIK DAİRE BAŞKANI Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılan tüm işlerin sevk ve idaresini yapmak. SEKRETERLİK 1 Halit

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *BEL9B1H4* Sayı : 82018567-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

System Storage DS3200, DS3300 ve DS3400 Hızlı Kuruluş Kılavuzu

System Storage DS3200, DS3300 ve DS3400 Hızlı Kuruluş Kılavuzu System Storage DS3200, DS3300 ve DS3400 Hızlı Kuruluş Kılavuzu Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce, IBM System Storage DS3200 Kuruluş, Kullanıcı ve Bakım Kılavuzu, IBM System Storage DS3300

Detaylı

EYLÜL 2012 ENFORMATİK. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 ENFORMATİK. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 ENFORMATİK İÇERİK Ders izlencesi Muafiyet sınavı hakkında bilgi Bilgisayara giriş 2 Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarların sınıflandırılması Bilgisayar nasıl çalışır? Bit-Byte

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

Esnek ve Yönetilebilir Depolama Sistemleri. Arda Açıl Depolama Sistemleri Ürün Yöneticisi

Esnek ve Yönetilebilir Depolama Sistemleri. Arda Açıl Depolama Sistemleri Ürün Yöneticisi Esnek ve Yönetilebilir Depolama Sistemleri Arda Açıl Depolama Sistemleri Ürün Yöneticisi Akıllı bir dünya bilgi ile beslenir.. Organizasyonların 90% ı önümüzdeki 3 yıl içerisinde bulut çözümlerini kullanmayı

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon. Sayı 1 / Eylül 2017 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim ve Oryantasyon İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, uzaktan eğitimle ilgili gelişen teknolojiyi takip ederek, öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında,

Detaylı

VERİNETWORK BİLGİ VE İLETİŞİMTEKNOLOJİLERİ Anafartalar Mh. Sanayi Cd. Doğan Sk. No: 1/148 Ulus Altındağ / ANKARA

VERİNETWORK BİLGİ VE İLETİŞİMTEKNOLOJİLERİ Anafartalar Mh. Sanayi Cd. Doğan Sk. No: 1/148 Ulus Altındağ / ANKARA VERİNETWORK Türkiye genelinde hizmet veren firmaların teknoloji alt yapıları optimum seviyeye çıkartmayı hedeflemektedir. Kurumlara özel Müşteri ilişkileri yönetim yazılımları,kuruma özel yazılımlar ve

Detaylı

HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri

HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri HP CloudSystem Matrix Yükseltme Uygulama Hizmetleri HP Hizmetleri Teknik veriler HP CloudSystem Matrix ortamınızı yükseltirken, ortamınızdaki her bileşenin uygun ve ilgili ürün yazılımı sürümüne yükseltildiğinden

Detaylı

MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI. IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler

MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI. IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler MAKİNELERE IBM SPSS Statistics 24 nin KURULMASI IBM SPSS Statistics 24 Yüklemeye Başlamadan Önce Kontrol Edilmesi Gerekenler 1. Antivirüs programları kapalı olmalı 2. Kurulum süresince Administrator yetkisi

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü Sistem Yönetim Uzmanı Görev Tanımı Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 17 Eylül 2012 Yayın Taslak Hazırlayan Ersun Ersoy Doküman Numarası

Detaylı