SANAL ÖLÇME UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANAL ÖLÇME UYGULAMASI"

Transkript

1 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 11. Otomotiv Sempozyumu 8-9 Mayıs 2009 SANAL ÖLÇME UYGULAMASI Özet Uygulamanın temel amacı Otomotiv sac kalıpçılığında, kalıptan elde edilen parçanın kalite seviyesinin bilgisayar ortamında kontrol altına alınarak kalıp deneme sayılarının düşürülmesidir. Bu iş için ileri simulasyon yazılım teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Bir sac parçanın gerçek fiziksel imalat süreci, hassas bir şekilde birebir olarak bilgisayar ortamında simulasyon yazılımı ile modellenmektedir. Sanal imalat diyeceğimiz bu işlemin arkasından yine gerçeği ile birebir olarak modellenmiş Sanal Ölçme işlemi yapılmaktadır. Sanal İmalat ve Sanal Ölçme işlemi bir bütün olarak, parça istenilen tolerans değerlerine gelinceye kadar tekrarlanmaktadır. Bu da Sanal Kalite Çevrimi adını almaktadır. Anahtar Sözcükler : Kalıp Prosesi, Sanal İmalat,Sanal Ölçme, Simulasyon, STL 1. GİRİŞ Otomotiv endüstrisinde kullanılan kalıpların imalatında, kalıp imalatçısı kalıbın fiziksel olarak imalatından sorumlu olduğu gibi o kalıpta üretilecek olan sac parçanın kalitesinden de sorumludur. Parça kalitesi imalatın en başında yeralan Kalıp Proses ve en sonunda yeralan Kalıp Denemeleri aşamalarında şekillenmektedir. Sac şekillendirme simulasyon yazılımlarının ve cad yazılımlarının gelişmesine paralel olarak Kalıp Proses aşaması parça kalitesinde çok etkin bir rol oynamaya başlamıştır. Daha önce parçayı istenen kalite seviyesine getirmek için kalıp deneme safhasında deneme yanılma yoluyla tekrarlı bir şekilde ve gerektiğinde de kalıp üzerinde tadilatlarla, kalite çevrimi denen bir çalışma yapılıyordu. Bugün bu maliyeti yüksek kalite çevriminin kalıp proses aşamasında sanal olarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla sanal imalat, sanal ölçme kavramları geliştirilmiştir. Bilgisayar ortamında yapılan kalite çevrimi de sanal kalite çevrimi adını almaktadır. 2. SANAL İMALAT Sanal imalat adı altında yapılan bir simulasyon çalışmasıdır. Fakat düzensiz,plansız bir simulasyon çalışmasını sanal imalat olarak adlandıramayız. Sanal imalat dendiği zaman, bir sac parçanın kalıp prosesine,tasarımına ve pres şartlarına çok benzer parametrelerle ve operasyonlarla simulasyonunun yapılması anlaşılmalıdır. Örneğin bir sac parça için çekme,kesme,flanş bükme ve son form gibi operasyonlar öngörülmüşse bu farklı operasyonların herbirinin sırasıyla simulasyonun yapılması gerekmektedir. Böyle bir simulasyon çalışması sonunda parça, yayınlanan cad datası ile birebir şekilde sanal ortamda elde edilmiş olur. Geri yaylanma da operasyonel bazda bu simulasyon çalışmasına dahil edilmektedir. Şekil-1: Simulasyonda çekme operasyonu sonucu Şekil-2: Simulasyonda flanş operasyonu sonucu

2 Şekil-1 ve Şekil-2 de farklı operasyonlara ait simulasyon çıktıları görülmektedir. Sanal imalattan gerçeğe en yakın sonuçların elde edilmesi hedefimiz olan sanal kalite çevrimini gerçekleştirmek yolunda en önemli adımı teşkil etmektedir. Gerçeğe yaklaşımın arttırılması için simulasyon parametrelerinin doğru seçilmesi ve doğru yöntemler kullanılması gereklidir ki, uygulamanın can alıcı noktası burasıdır. Bugün birçok imalatçı tarafından simulasyon yazılımlarından faydanılmakta olmasına rağmen, yukarıda anlattığımız tarzda doğru şekilde sanal imalat yapan imalatçı sayısı azdır. Şirketimizde sanal imalatı geliştirmek için simulasyonda kullanılan parametreler ve yöntemler üzerinde deneysel çalışmalar da yapılmıştır. Tübitak destekli yürütülen Ar-ge projelerimiz kapsamında süzdürme çubuklarındaki geometriler ve kuvvetler,değişik malzemeler bazında incelenmiştir. Yine aynı şekilde geri yaylanma ile ilgili çalışmalar, deney kalıpları kullanılarak yapılmıştır. Şekil-3 : Süzdürme çubuğu deney aparatı Şekil-4 : Süzdürme çubuğu kuvvet eğrileri Şekil-3 de Ar-ge projesinde kullanılan süzdürme çubuğu deney aparatı görülmektedir.bu aparat sayesinde süzdürme çubuğu içinden geçen sacın maruz kaldığı kuvvetler ölçülebilmektedir ve farklı süzdürme çubuğu geometrileri ile malzemeler arasında kıyaslama yapılabilmektedir. Şekil-4 de batması 8 mm olan bir süzdürme çubuğu geometrisine ait kuvvet değerleri görülmektedir. Şekil-5: HSLA300 malzemenin geri yaylanma davranışı Şekil-6: DP600 malzemenin geri yaylanma davranışı U-profil deney kalıbı ile yapılan çalışmalarda Şekil-5 ve Şekil-6 da görüldüğü üzere farklı yüksek mukavemetteki çeliklerin geri yaylanma davranışları gözlenmiş ve simulasyon sonuçları ile olan ilişkileri ortaya çıkarılmıştır. 3. SANAL ÖLÇME Yaptığımız uygulama içerisinde sanal imalat, çalışmaların ana kısmını oluşturmasına karşın, yapılanları değerlendirme ve sanal kalite çevrimini oluşturmak için sanal ölçme uygulamasına ihtiyaç vardır. Bir parça için sanal ölçme yapmanın anlamlı olabilmesi için, sanal imalat kısmının eksiksiz bir şekilde tamamlanmış olması şarttır. Çünkü sanal ölçme sonucunda çıkartılacak olan sanal ölçme raporu doğrultusunda yapılacak değerlendirmelerden sonra sanal kalite çevrimi uygulanmaya başlayacaktır.

3 Yazımızın ilk başında da belirtildiği gibi nihayi hedefimiz atelyede yapılan maliyeti yüksek kalite çevrimini, bilgisayar ortamına taşıyarak parça kalitesini kalıp proses aşamasında kontrol altına almaktır. 3.1 Sanal Ölçmenin Gelişimi İlk zamanlarda sanal ölçmenin doğrulanması yönünde bir ihtiyaç oluşmuştur. Bir parçanın en detaylı şekilde simulasyonları yapılıyordu ve sonuçlar elde ediliyordu. Ama bu sonuçların gerçeğe ne oranda yaklaşım sağladığına dair sayısal bir veri elde yoktu. Sanal ölçmenin geçerli ve güvenilir bir işlem olduğunun doğrulanması amacıyla seçilen bir örnek projedeki tüm parçalar üzerinde kalıp proses zamanında sanal ölçme raporları çıkartıldı. Daha sonra kalıplar imal edilip kalıp deneme zamanı geldiğinde preste elde edilen parçaların ölçme raporları ile sanal ölçme raporları karşılaştırılarak, sanal ölçme doğrulandı ve standart bir uygulama olarak kalıp imalat sürecine dahil edildi. Panel No INKR Sanal ölçme raporu 8V21-18A344 - AD V21-18A344 - BD A61-18D317 - AB A61-A281A07 - A A61-A00216-A A61-B281A07-A Tablo-1 : Örnek proje parça ölçme rapor değerleri COMPARISON OF PIST VALUES ISIR PIST VIR PIST Şekil-7: Gerçek ölçme ile sanal ölçme raporları karşılaştırma grafiği Tablo-1 6 parçadan oluşan bir projede, parçaların ilk numune ölçüm raporları (INKR) ile sanal ölçüm raporlarının yüzde cinsinden sonuç değerlerini göstermektedir. Bu rapor parçanın dış konturu,birleşme ve serbest yüzeylerinden alınan ölçüm noktalarından yüzde kaçının Tolerans dahilinde olduğunu gösterir. Şekil-7 de de VIR olarak gözüken sanal ölçüm değerleri ile ISIR olarak gözüken gerçek ölçüm değerleri grafik olarak gösterilmiştir. Grafikten görüleceği üzere değerler yakın ve paralel bir seyir izlemektedir. Bu ilk doğrulama çalışmasından sonra uygulama gelişerek devam etmiştir. 3.2 Sanal Ölçmenin Uygulanışı

4 Sanal Ölçme esasen gerçeği ile birebir aynı şekilde yapılan basit bir ölçme işlemidir. Bu işlemde Sanal imalatı tamamlanmış olan bir parçanın simulasyondan alınan stl mesh formatlı datası, cad data ile belirlenen ölçüm planı çerçevesinde ölçülerek raporu çıkartılır. Ölçme için basit bir makro kullanılmaktadır. Ölçme esnasında esas olan sanal olarak ölçerken kullandığımız yöntem ile gerçek parçayı ölçerken kullanacağımız yöntemin ve ölçüm planının aynı olmasıdır. Sanal Ölçmeye sokacağımız parça için, ölçme fikstüründeki şekliyle klempleri ve pimleri ile tanımlanmış geri yaylanma simulasyonunun yapılmış olması gereklidir. Simulasyon yazılımı bize fikstürdeki şekliyle klempleme ve pimleme imkanını vermektedir. Şekil-8: Sanal Ölçme raporu örneği Şekil-9: Aynı parçanın gerçek ölçme rapor örneği Şekil-8 de bir parçanın flanşlarında sanal ölçmeden alınmış rapor örneği görülürken Şekil-9 da da aynı parçanın aynı flanş bölgesindeki gerçek ölçüm raporu görülmektedir. Sanal Ölçmenin doğrulanması ve uygulamaya geçirilmesini takiben sanal kalite çevrimi devreye alınmaya başlamıştır. Önceki projelerde sadece sanal ölçme uygulaması yapılmış ve bu uygulama bir deneme süreci geçirmiştir. Geri yaylanmanın etkin olduğu parçalarda kalite çevrimi yapmadan ilk haliyle elde edilecek sanal ölçme sonuçları ortalama % 70 dolaylarında olabilmektedir. Gerçek parçalar için istenen min. %90 değerini elde etmek sanal kalite çevriminin efektif şekilde devreye alınması ile mümkün olmaktadır. İlk alınan sanal ölçüm değerlerine göre kalıp prosesinin bilhassa geri yaylanma telafisi ile ilgili olarak revize edilmesi ve istenen %90 değerine proses aşamasında ulaşılana dek sanal kalite çevrimi devam ettirilmelidir. İş akışı buna uygun düzenlenmelidir. SANAL KALİTE ÇEVRİMİ ÜRETİLMESİ İSTENEN PARÇANIN CAD DATASI SANAL İMALAT SANAL ÖLÇME SANAL ÖLÇME RAPORU TASARIM İMALAT PRESTE DENEME FİKSTÜRDE ÖLÇME ÖLÇME RAPORU KALİTE ÇEVRİMİ Şekil-10 İş akışında fiziksel kalite çevriminden sanal kalite çevrimine geçiş

5 Şekil-10 da görüldüğü gibi mevcut kalıp deneme safhasını oluşturan deneme,ölçme ve rapor kısımlarına tam karşılık olarak sanal olanları yerleştirilmek suretiyle sanal kalite çevrimi tamamlanmaktadır. 4. SONUÇ Yazıda anlatılan sanal imalat,sanal ölçme ve sanal kalite çevrimi süreçleri bugün itibariyle yüzdeyüz istenilen seviyede gerçekleşmiş değildir.halen preste birkaç kalıp denemesine ihtiyaç olmaktadır. Fakat bu yöntem çok hızlı bir şekilde gelişmekte olup yakın bir zamanda kalıp deneme sayısı bir taneye kadar düşecektir. Burada önemli olan sadece kalıp deneme sayısının düşmesi olmayıp,parçanın kalite seviyesinin proses zamanı içinde kontrol edilebiliyor olması da kalıp imalatında çok önemli bir gelişmedir.

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu

Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Banka EFT / Havale Sürecinin Merkezileştirilmesi Projesi Raporu Hazırlayanlar Esma Sultan SEZEN Sultan ATEŞ Fatih ÇİL Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Şubat 2009 Bu proje, İstanbul Teknik

Detaylı

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP)

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) Bu el kitabının amacı tedarikçilere İleri Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planı hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır. Bu kapsamda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini

Detaylı

KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA

KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 KALİTE FONKSİYONU YAYILIMI ve BİR UYGULAMA Emin GÜLLÜ* Yusuf ULCAY** Özet: Günümüzde hızlı bir gelişme sergileyen endüstriyel

Detaylı

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP...

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2 2. Geçmişten Geleceğe ERP... 4 3. ERP Sistemlerinin Yapısal Özellikleri...8 4. ERP Sistemlerinin

Detaylı

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI CNC TEZGAHLARI Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım

Detaylı

KALIP İMALAT SEKTÖRÜNÜN TEKNİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KALIP İMALAT SEKTÖRÜNÜN TEKNİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KALIP İMALAT SEKTÖRÜNÜN TEKNİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mehmet Emin YURCİ 1 Muzaffer TAMER 2 1 : Prof.,Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi 2 : Dr. Müh., Pimaş A.Ş., P.K.D. A.Ş., İTÜ Öğretim

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI Ayşe ÖZKIRAN Hafize DÜŞÜNÜR Danışman Yrd.

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. IAS 2012-Uluslararası Otomotiv Sempozyumu 1 MAN Ar-Ge Merkezi Tanıtımı 2

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. IAS 2012-Uluslararası Otomotiv Sempozyumu 1 MAN Ar-Ge Merkezi Tanıtımı 2 SAYI 38 EKİM 2012 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

Detaylı

2007-5. TICARET. ODASı

2007-5. TICARET. ODASı YAYıNNO : 2007-5. İSTANBUL TICARET ODASı İSTANBUL TİcARET ODASı... TURKIYE'DE KALIPÇILIK......... SEKTORUNUN BUGUNU VE YARıNı SEMİNER 05.10.2007 YAYıN NO: 2007-5 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

Dergimizin 6 ncı sayısının yayın tarihinin, 29 Ekim-

Dergimizin 6 ncı sayısının yayın tarihinin, 29 Ekim- DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-3 / Sayı: 6 (Ekim-Kasım-Aralık 2014) SSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adına Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

Ölçümlemeli Test Platformu

Ölçümlemeli Test Platformu Ölçümlemeli Test Platformu Tuncay Şentürk, İsmail Aydemir, Barış Eker Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul tuncay.senturk@mkk.com.tr, ismail.aydemir@mkk.com.tr, baris.eker@mkk.com.tr Özet. Kaliteli yazılım,

Detaylı

INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI

INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI INOTEC 2014 YILI II. DÖNEM % 70 DEVLET DESTEKLİ EĞİTİM PROGRAMI Sıra No 1 2 Eğitim Adı Süre (Gün) Kalite Yönetim Sistemi (KYYP) Sertifika Programı 8 Eğitmen Dönem Eğitim Tarihleri Eğitim Yeri Hayati Çağlar,

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 639 NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Gürcan DURMAZ Erhan URAS Aytunç EREK ÖZET Bu çalışmada, ev tipi bir buzdolabı çeşidi olan No-Frost tip bir

Detaylı

GÜDÜMLÜ FÜZE SİSTEMLERİNİN TASARIM ve GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

GÜDÜMLÜ FÜZE SİSTEMLERİNİN TASARIM ve GELİŞTİRME SÜREÇLERİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası VI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 06-07 Mayıs 2011 / ESKİŞEHİR GÜDÜMLÜ FÜZE SİSTEMLERİNİN TASARIM ve GELİŞTİRME SÜREÇLERİ 1 2 Alpin YALÇI, Güliz

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

Düzenleme ve Tasarım: Arş. Gör. Erdal AYDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Isparta.

Düzenleme ve Tasarım: Arş. Gör. Erdal AYDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Isparta. Bu kitap, Fabrika Organizasyonu, Üretim Sistemi Yapılandırma ve Performans Ölçmeye Yönelik Simülasyon Yazılımı Geliştirilmesi (Faborg-Sim) başlıklı 104M377 nolu araşrıma projesi kapsamında 26 Mayıs 2008

Detaylı

CAM ELYAFI TAKVİYELİ KOMPOZIT TEKNELERİN SERİ ÜRETİM ŞARTLARINA UYGUN OLARAK DETAYLI TASARIMI VE SMP MODELLERİNİN ÜRETİMİ

CAM ELYAFI TAKVİYELİ KOMPOZIT TEKNELERİN SERİ ÜRETİM ŞARTLARINA UYGUN OLARAK DETAYLI TASARIMI VE SMP MODELLERİNİN ÜRETİMİ CAM ELYAFI TAKVİYELİ KOMPOZIT TEKNELERİN SERİ ÜRETİM ŞARTLARINA UYGUN OLARAK DETAYLI TASARIMI VE SMP MODELLERİNİN ÜRETİMİ 1 CAM ELYAFI TAKVİYELİ KOMPOZIT TEKNELERİN SERİ ÜRETİM ŞARTLARINA UYGUN OLARAK

Detaylı

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları

ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM424 Endüstride Bilgisayar Uygulamaları Ders Notları Öğr. Gör. İrfan MACİT Adana,2006 Bölüm 1 Yazılım Mühendisliği ve

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ.

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ. T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ Murat DİLMEÇ DOKTORA TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak 2012

Detaylı

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Eğitmen Cihangir HURŞİ ŞİTOĞLU 1 2 KALİTE Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir. Kalite

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) KONYA SÜT VE SÜT İ SEKTÖRÜ DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ VE KÜMELENME DOKÜMANI -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 3 GRAFİKLER LİSTESİ... 4 ŞEKİLLER LİSTESİ...

Detaylı