Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı Sanal Banka Şubesi ve Sigorta Acentesi Proje Yürütücüsünün İsmi Prof.Dr. Ömer İlhan Karaçal Yardımcı Araştırmacıların İsmi Öğr.Gör. Sabri Serkan Kızılsu Proje Numarası 11Y Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Rapor Tarihi Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ankara

2 I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Sanal Banka Şubesi ve Sigorta Acentesi Özet Bu Alt Yapı Projesi ile Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu nda bir Sanal Banka Şubesi ve Sigorta Acentesi oluşturulmuştur. Projenin amacı, Yüksekokulun Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerinin mesleğe ilişkin yeterlilik düzeylerinin artırılması, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olarak eğitim almalarının sağlanmasıdır. Bunu sağlamak için, çağdaş teknoloji metotlarını bilen, yorumlayan, kullanan, geliştiren ve yeniliklere uyum sağlayan vasıflı insan gücünün yetiştirilmesi, Beypazarı Meslek Yüksekokulunda eğitimin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Böylece, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün işletmelerle iş birliği yapılarak yetiştirilmesi, çağdaş, teknolojik bilgi ve beceriler ile donatılması sağlanacaktır. A Virtual Bank Branch and An Insurance Agency Summary A virtual bank branch and an insurance agency have been set up with this infrastructural project at Beypazari Vocational School of Ankara University. The main aims of the project are to improve the proffessional proficiency levels of the students studying in the banking and insurance department of Beypazari Vocational School and to provide them with the training that fits into the European Proficiency Framework. To achieve this, it has been aimed to create a qualified manpower that knows, interprets and improves the contemporary technological methods and keeps up to the new developments and to increase the quality of education at Beypazari Vocational School. Thus, it will be possible to train the qualified manpower needed in the sector in collaboration with the enterprises and equip them with contemporary and technological knowledge and abilities. II. Amaç ve Kapsam Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu tarafından 1994 yılında kurulmuş ve eğitim yılında Bankacılık Programına alınan 30 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Daha sonra sigortacılık sektöründeki gelişmeye paralel

3 olarak ortaya çıkan sigortacılık tekniği ve mevzuatına hakim eleman ihtiyacını karşılamak amacı ile Sigortacılık Programı açılmıştır. Yükseköğretim Kurulu, Meslek Yüksekokulları bünyesinde bulunan bu iki programı öğretim yılında birleştirerek tek program haline getirmiş ve programın adı, Bankacılık ve Sigortacılık Programı olmuştur. Beypazarı Meslek Yüksekokulu nun bu programı için ÖSYM tarafından belirlenen öğrenci kontenjanı 80 olup, öğretim faaliyetleri 1. ve 2. sınıfta 2 şube halinde sürdürülmektedir. Yükseköğretimde Bologna süreci ile başlayan ve Üniversitelerimizi Avrupa Yükseköğretim alanı içerisinde yer alacak pozisyona getirecek çalışmalar Ankara Üniversitesinde de sürdürülmekte olup, bu amaçla Beypazarı Meslek Yüksekokulu nun eğitim programları da yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede esas alınan kriter, bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Mezunların, mesleğe ilişkin yeterlilik düzeyleri, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olarak hazırlanmış bulunmaktadır. Ülkemizde hizmet sektöründe teknolojik gelişmelere uyumlu, mesleki ve teknik bilgi ve becerilerle donatılmış insan kaynağına ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için, çağdaş teknoloji metotlarını bilen, yorumlayan, kullanan, geliştiren ve yeniliklere uyum sağlayan vasıflı insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla Meslek Yüksekokullarında eğitimin kalitesinin artırılması zorunludur. İnsan gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün işletmelerle iş birliği yapılarak yetiştirilmesi, mesleki ve teknik eğitim sistemi bütünlüğü içerisinde desteklenerek geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Özellikle uluslararası rekabet açısından, mezunların alanlarında kullanılan teknolojiyi ve bilişim sistemlerini uygulamalı olarak öğrenmeleri bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bu projenin amacı, Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe gereksinim duyulan, yukarıda söz konusu edilen nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için Beypazarı Meslek Yüksekokulunda günümüzdeki çağdaş bilgilerin aktarılacağı, uygulamaların öğrenileceği, modern teknoloji ile donatılmış, bilişim teknolojilerinin kullanılacağı yeni bir uygulama alanı tesis etmektir. Bu amaç için bütçe olanakları ile sağlanamayan alt yapı bu proje ile gerçekleştirilmiştir. III. Materyal ve Yöntem Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencilerinin eğitimleri süresince görmüş oldukları teorik derslerin uygulamalarını gerçekleştirmek, bankaların bankacılık işlemlerini yürütürken kullandıkları yazılım programları ile sigorta şirketlerinin poliçe oluşturma ve diğer işlemleri için kullanılan yazılım programları üzerinden işlemlerin yapılacağı bir Sanal Banka Şubesi ve Sigorta

4 Acentesi oluşturulmuştur. Bu Alt Yapı Projesi ile Sanal Şubede, bir banka şubesinde ve sigorta acentesinde bulunması gerekli bütün olanakların sağlanmasına çalışılmıştır. Bu amaçla; 1)Banka Şubesi fiziksel özelliklerine sahip bir salon hazırlanmıştır. 2)Banka Şubesi ve Sigorta Acentesinde bulunması gerekli büro donanımı sağlanmıştır. 3)Banka Şubesi ve Sigorta Acentesinde bulunması gerekli makine, teçhizat ve ağ ekipmanları donanımı sağlanmıştır. 4)Eğitim Simülasyonu sağlanmıştır. IV. Analiz ve Bulgular 1) Fiziksel Mekanın Hazırlanması Beypazarı Meslek Yüksekokulu binasında 1. katta bulunan ve derslik olarak kullanılan 120 m 2 alana sahip mekan Sanal Banka Şubesi ve Sigorta Acentesi yapılmak üzere Yüksekokul Müdürlüğü tarafından tahsis edilmiştir. Bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi yıkım ve inşaat faaliyetlerini gerektirmiş, derslerin devam ettiği ve oluşacak gürültünün eğitimi aksatacağı dikkate alınarak eğitim dönemi sonuna (Haziran 2011 sonu) kadar proje süresinin dondurulması talep edilmiştir. Bu talebin, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun tarih ve 06 sayılı toplantısında kabul edildiği Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi nin 14 Nisan 2011 tarih ve 601/13372 sayılı yazısı ile bildirilmiştir (EK 1). Dondurulan proje, talebimiz üzerine BAP Komisyonunun tarih ve 11 sayılı toplantısında alınan kararla tekrar açılmış ve dondurulan sürenin (3 ay) proje süresine eklenmesi kararlaştırılmıştır (EK 2). Bu tarihten itibaren mekanın düzenleme çalışmalarına başlanmış, gerekli inşaat, tadilat, imalat ve onarım işlemleri Beypazarı Meslek Yüksekokulu bütçe imkanları ile gerçekleştirilmiştir. 2) Büro Malzemeleri Temini Sanal Banka Şubesi ve Sigorta Acentesi için gerekli çalışma masası, çalışma koltuğu gibi büro malzemelerinin satın alınması için Proje bütçesinde ödenek bulunmadığı görüldüğünden, proje bütçesi içerisinde kalmak koşulu ile büro malzemelerinin alımı için ödenek aktarımı talep edilmiştir. BAP Komisyonu tarih ve 12 sayılı toplantısında bu talebi uygun görerek, TL ödenek kullanılmasını kararlaştırmıştır (EK 3). Büro malzemeleri DMO dan temin edilerek hazırlanan mekana banka şubesi ve sigorta acentesi düzeninde yerleştirilmiştir (EK: Taşınır İşlem Fişi 1).

5 3) Makine Teçhizat Temini Proje teklifinde alınması öngörülen Makine Teçhizat için gerekli Teknik Şartnameler Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmış ve satın alımlarda bu şartnamelere uygunluk önkoşul olarak istenmiştir. Satın alınan Makine Teçhizatın şartnamelere uygunluğu, yine Bilgi İşlem Dairesi Teknik Elemanları tarafından denetlenmiştir. Makine Teçhizat olarak, Masa üstü PC ler ve yazıcılar DMO dan satın alınmıştır. Bu kapsamda 25 adet Acer marka Bilgisayar Kasası, 25 adet 19 LCD Monitör ve 25 Xerox Lazer Yazıcı temin edilmiştir. Ayrıca öngörülen 2 adet Sunucu (Server) ile Ağ Ekipmanları ( 1 adet Sunucu ve Ağ Cihaz Kabini, 1 adet Omurga Switch) ihale ile piyasadan satın alınmıştır (EK: Taşınır İşlem Fişi 2). İhale ile satın alınan bir diğer ekipman, 1 adet Powerserve İnteraktif Ups dir (EK: Taşınır İşlem Fişi 3). 4) Hizmet Alımı Proje teklifinde öngörülen Bankacılık Eğitim Simülasyonu ve Sigortacılık Eğitim Simülasyonu alınması için çeşitli bankalar ve sigorta şirketleri ile görüşülerek, hazırlanacak yazılımların özellikleri, çalışma şekilleri ve bilgisayar programları ile uyumlarının detaylandırıldığı Teknik Şartnameler hazırlanmıştır. Bu şartnameler, teklif vermeleri amacı ile çeşitli yazılım firmalarına gönderilmiş ve önerileri alınmaya çalışılmıştır. Tekliflerin tarafımıza ulaşmasının proje süresi içerisinde gerçekleşemeyeceği anlaşıldığından bu yazılımların alınabilmesi için ek süre talep edilmiştir. BAP Komisyonunun tarih ve 18 sayılı toplantısında proje için 2 ay ek süre verilmiştir (EK 4). Böylece daha önce dondurulan süreyle birlikte proje süresi toplamda 5 ay uzatılmıştır. Simülasyon Yazılımı için gelen teklifler değerlendirildiğinde, Sigortacılık Eğitim Simülasyonu için, Sakarya Üniversitesi Teknoparkı içerisinde bulunan Polisoft yazılım firmasının Sakarya Üniversitesi için hazırladığı yazılımı ücretsiz olarak vermeyi teklif ettiği görülmüştür. Önerilen eğitim amaçlı Simülasyonun tarafımızdan hazırlanan teknik şartnameye uygun olduğu değerlendirmesi üzerine, firma ile temasa geçilerek yazılım ücretsiz olarak alınmış ve Sanal Sigorta Acentesi sunucusuna yüklenmiştir. İlgili firma yetkilisi Beypazarı Meslek Yüksekokuluna gelerek öğretim elemanlarımıza programın kullanımı için gerekli eğitimi vermiştir. Bankacılık Eğitim Simülasyonu için sadece bir firmadan teklif gelmiş ve bu teklif değerlendirildiğinde, istenilen fiyatın projenin toplam bütçesinden bile fazla olduğu görülmüştür (EK 5) USD olarak verilen teklifin % 92.5 indirimli fiyat olduğunun belirtilmesi üzerine firma ile yapılan uzun görüşmeler sonucunda fiyatın aşağı çekilebileceği, ancak kısaltılan ve özelliklerini kaybeden böyle bir yazılım programının tarafımızdan öngörülen eğitici özellikleri taşımayacağı anlaşılmıştır. Bu değerlendirme üzerine, Sigortacılık Eğitim Simülasyonunu ücretsiz sağlayan

6 firma ile temasa geçilmiş ve Bankacılık için de eğitim amaçlı benzer bir yazılımı Beypazarı MYO için hazırlayabilecekleri anlaşıldığından Bankacılık Eğitim Simülasyonu satın alınmasından vazgeçilmiştir. İleride temin edilecek bu yazılım sunucuya yüklenecektir. Ayrıca, Sanal Şubede bilgisayar ağ sistemi oluşturulması (kablolama) hizmet alımı yolu ile sağlanmıştır. V. Sonuç ve Öneriler Bu Altyapı Projesi kapsamında, bir banka şubesinde ve bir sigorta acentesinde bulunması gerekli fiziksel olanaklar hazırlanmış, banka şubesi ve sigorta acentesi konseptine uygun çağdaş donanım sağlanmış, tefriş edilmiş, gerekli teknolojik ekipman temin edilmiş ve temin edilen yazılım ile öğrencilerin gerekli işlemleri yapma olanağı hazırlanarak Sanal Banka Şubesi ve Sigorta Acentesi kurulmuştur. Sanal Banka Şubesi ve Sigorta Acentesi için alınması öngörülen simülasyon yazılımlarından Sigortacılık Simülasyonu, ücretsiz olarak temin edilmiş ve yazılımı sağlayan firmaya Rektörümüz tarafından bir Teşekkür Belgesi verilmiştir. Ancak, teklif edilen çok yüksek fiyat nedeni ile Bankacılık Simülasyonu satın alınamamıştır. Bu yazılımın da Sigortacılık Simülasyonunu sağlayan firmaya hazırlatılması önerilmiş ve firma öneriyi ilgi ile karşılayarak çalışmalarını Beypazarı Meslek Yüksekokulu ile işbirliği içerisinde yürüteceğini bildirmiştir. Sanal Banka Şubesi ve Sigorta Acentesi, Beypazarı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Öğrenme Merkezi adı ile 7 Aralık 2011 günü Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Cemal TALUĞ tarafından hizmete açılmış ve öğrenciler burada eğitim almaya başlamışlardır (EK 6). VI. Kaynaklar Anonim., Türk Ticaret Bankası A.Ş. Eğitim Müdürlüğü, Hizmet İçi Eğitim Notları, Genel Bankacılık Bilgileri ve Şube Yapılanması, 1998, İstanbul Anonim., Ray Sigorta A.Ş., Genel Sigorta Branşları Uygulama Eğitim Notları, , İstanbul Anonim., Anadolu Türk Sigorta A.Ş., Sigorta Branşları Uygulama El Kitabı, Genel Müdürlük, 2008, İstanbul Takan, M., Bankacılık-Teori Uygulama ve Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım, 2001, Ankara

7 Yurtsever, G., Bankacılığımızda İç Kontrol, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Nisan 2008, İstanbul VII. Ekler a) Mali Bilanço ve Açıklamaları Ekte sunulan taşınır işlem fişlerinde de görüldüğü gibi, proje bütçesinden yapılan harcamalar şu şekilde gerçekleşmiştir: -25 adet Bilgisayar,2 adet Raf Sunucu (Server),1 adetağ Cihazı Kabini: TL -25 adet Lazer Yazıcı : TL -1 adet Omurga Switch : TL - 1 adet İnteraktif Ups : TL - Büro Malzemeleri (17 adet Çalışma Masası, 24 adet Çalışma Koltuğu, 2 adet Misafir Koltuğu, 1adet Orta Sehpa, 1 adet Banko).: TL - Hizmet Alımları : TL TOPLAM GİDER MİKTAR : TL PROJE BÜTÇESİNDE KALAN TOPLAM MİKTAR : TL PROJE BÜTÇESİ : TL Simülasyon yazılımları için harcama yapılmadığından bilançoda görüldüğü gibi, proje bütçesinden TL kullanılamamıştır. b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar Proje bütçesinden alınan makine teçhizat Sanal Banka Şubesi ve Sigorta Acentesi (Beypazarı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Öğrenme Merkezi) nde bulunmaktadır. Bu malzeme öğrencilerin eğitim ve uygulama faaliyetlerinde, ilgili öğretim elemanının yönlendirmesi, gözetimi ve denetiminde kullanılacaktır. Sorumluluk görevli öğretim elemanında olacaktır.

8 Sanal Banka Şubesi ve Sigorta Acentesi nde bulunan Makine, Teçhizat, Çalışma Masası, Çalışma Koltuğu ve Banko dan oluşan Büro Malzemeleri Beypazarı Meslek Yüksekokulu Ayniyat Memurluğunca numaralandırılarak Ayniyat kayıtları yapılmıştır. Prof. Dr. Ö. İlhan KARAÇAL Proje Yürütücüsü Öğr.Gör. Sabri Serkan KIZILSU Yardımcı Araştırıcı

9 RAPOR FORMATI Bilgisayarda 12 punto büyüklüğünde karakterler ile, tercihan "Times New Roman" stili kullanılarak yazılacak ve aşağıdaki kesimlerden (alt kesimler de dahildir) oluşacaktır. I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri II. Amaç ve Kapsam III. Materyal ve Yöntem IV. Analiz ve Bulgular V. Sonuç ve Öneriler VI. Kaynaklar VII. Ekler a) Mali Bilanço ve Açıklamaları b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları) d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar) (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) NOT: Verilen kesin rapor bir (1) nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, kesin rapor Komisyon onayından sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD ile birlikte sunulacaktır. Kesin raporda proje sonuçlarını içeren, ISI nın SCI veya SSCI veya AHCI dizinleri kapsamında ve diğer uluslar arası dizinlerce taranan hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler, III. Materyal ve Yöntem ve IV. Analiz ve Bulgular bölümleri yerine kabul edilir.

10

Yukarıda bilgileri yazılı olan projemin sonuç raporunun e-kütüphanede yayınlanmasını; İSTİYORUM

Yukarıda bilgileri yazılı olan projemin sonuç raporunun e-kütüphanede yayınlanmasını; İSTİYORUM ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Proje No Proje Yöneticisi Proje Konusu : ALTYAPI PROJESİ : 12Y5358002 : Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ :

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 SUNUŞ Günümüzde, iletişim teknolojisi beklenenin ötesinde gelişme göstermekte, sınırların ve

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-15 I- GENEL BİLGİLER 2-20 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3-5

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER...5

Detaylı

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak!

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sunuş Yalova Üniversitesi, sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBU) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi kapsamında öğretim

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2011 MAKALELER / Articles Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Standardization of the Undergraduate Training of the Health

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder.

Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Eğitimdir Ki, Bir Ulusu Ya Hür, Bağımsız, Şanlı, Yüksek Bir Toplum Halinde Yaşatır, Ya Da Bir Ulusu Esaret Ve Sefalete Terk Eder. Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder in Vatanın bağımsızlığı tehlikededir.

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. 2 İçindekiler

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2008 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2008 ANKARA T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2008 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 6 - A-HESAP UZMANLARI KURULU MİSYON VE

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMA PROJESİNİN ORMANCILIK ARAŞTIRMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARIMSAL ARAŞTIRMA PROJESİNİN ORMANCILIK ARAŞTIRMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TARIMSAL ARAŞTIRMA PROJESİNİN ORMANCILIK ARAŞTIRMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İsmet DAŞDEMİR *, Muammer ŞENYURT ** * ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, ** AÜ Çankırı Orman Fakültesi ÖZET Bu

Detaylı