BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (C#) DERS NOTU 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (C#) DERS NOTU 1"

Transkript

1 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (C#) DERS NOTU 1 Kaynaklar: Sefer Algan, Her Yönüyle C#, 6. Baskı, Pusula Yayıncılık. 1. DÜZEYLERİNE GÖRE BİLGİSAYAR DİLLERİ Script Dilleri Yüksek Düzeyli Diller Orta Düzeyli Diller Düşük Düzeyli Diller Makine Dili Javascript, Perl Script, VBScript Visual Basic ve Delphi C# ve Java C/C++ Assembly Script dilleri, derlenmek (compile) yerine sadece yorumlanarak (interpret) çalıştırılan dillerdir. Bu diller browser denilen yorumlayıcılara ihtiyaç duyarlar. HTML kodlarının arasına gömülerek kullanılabilir. Yüksek düzeyli diller ise yeterince esnek değildir ve büyük boyutlu programlarda kısıtları bulunmaktadır. Düşük düzeyli dillerde ise yazılımdan gelen zorluklar mevcuttur ve kod yazmak zaman alıcıdır. C# ile hem alt hem de üst düzeyli programlar yazılabilir. C# ın söz dizimi C++ ve Java dan gelmiştir. Yazılım sektöründe program geliştirme konusunda günümüze kadar birçok yaklaşım denenmiştir. Bunların ilki programın baştan aşağıya sırası ile yazılıp çalıştırılmasıdır. Bu yaklaşımla BASIC dili kullanılarak birçok program yazıldığını biliyoruz. Burada sorun programın akışı sırasında değişik kısımlara goto deyimi ile atlanmasıdır. Program kodu bir kaç bin satır olunca, kodu okumak ve yönetmek gerçekten çok büyük sorun oluyordu. İkinci yaklaşım ise prosedürel yaklaşımdır. Programlarda birçok işin tekrar tekrar farklı değerleri kullanılarak yapıldığı fark edildi. Mesela herhangi bir programda iki tarih arasında ne kadar gün olduğunu bulmak birçok kez gerekebilir. Bu durumda başlangıç ve bitiş tarihlerini alıp aradaki gün sayısını veren bir fonksiyon yazılabilir ve bu fonksiyon ihtiyaç duyulduğu yerde uygun parametrelerle çağrılıp istenen sonuç elde edilebilir. Prosedürel yaklaşım Pascal ve C dillerinde uzun yıllar başarı ile kullanılmıştır. Ama her geçen gün programların daha karmaşık bir hal alması, program kodunun kurumsal uygulama projelerinde on binlerce satırı bulması ve yazılım geliştirme maliyetinin çok arttığını gören bilim adamları, programcılara yeni bir yaklaşımın kullanılabilineceğini öğrettiler. Bu yaklaşımın ismi Nesne Yönelimli Programlama(Object Oriented Programming)dır. Nesne yönelimli programlama tekniği, diğer yaklaşımlara nazaran, yazılım geliştiren insanlara büyük avantajlar sağlamaktadır. Birincisi karmaşık yazılım projelerinin üretilmesini ve bakımını kolaylaştırıyor olmasıdır. 1

2 Diğeri ise program kodunun tekrar kullanılabilmesine (code reusability) olanak sağlamasıdır. Bu noktada program kodunun tekrar kullanılabilmesi profesyonel yazılım şirketlerinin maliyetlerini azaltmıştır. Dolayısıyla programların lisans ücretleri düşmüş ve sektörün sürekli olarak canlı kalmasına ve rekabet içinde gelişmesine yardımcı olmuştur. C# da nesne yönelimliliği tam destekleyen en iyi dillerdendir. C# dışında.net ortamını destekleyen yüzlerce dil bulunmaktadır. C# dilini, Borland firmasının Delphi yazılımcısı Anders Hejlsberg ekibi ile birlikte Microsoft a geçerek yaratmıştır. 2. C# KULLANMA NEDENLERİ a) C# öğrenilmesi kolay bir dildir: Az sayıda anahtar kelime içerir ve basit kontrol yapıları ile çalışır. b) Nesne yönelimli programlamaya tam destek: C++ tam anlamıyla nesne yönelimli olmamasına karşın C# gerçek anlamda (object oriented) nesne yönelimlidir. VB.NET de artık nesne yönelimli olsa da atası BASIC olduğundan dolayı ciddi anlamda programlama için uygun bir dil değildir. c) Yüksek verim: C ve C++ dilleri daha zor, hataya yapmaya daha açık ve program hazırlama süreleri daha uzundur. Fakat C# tasarlanırken sık yapılan hataları önlemek için tedbirler alınmıştır. d) Güç ve kolaylık arasındaki denge: VB, kullanımı kolay bir dil olmasına rağmen C++ a göre hem yavaş hem de yetenekleri azdır. Buna karşın C++ güçlü bir dil olmasına rağmen birçok işi programcıya bıraktığı için kullanımı zor bir dildir. C# ile VB kadar hızlı hazırlanan ve C++ daki kadar güçlü programlar hazırlamak mümkündür. e) XML (Extensible Markup Language) desteği: Farklı platformların birbiri arasında veri alışverişi yaparken ortak bir dil ile konuşmaları bir ihtiyaç olmuştur. Bu dilin XML olduğu ve giderek yaygınlaştığı görüldüğü için C# içine XML desteği eklenmiştir. Özellikle dağıtık uygulama geliştirmede büyük faydalar sağlamaktadır. f) Yönetilmeyen kod (Unmanaged Code): C# ile değil de eski versiyonlarda yazılmış kodlar da (COM ve DLL gibi) yönetilemese de okunarak çalıştırılabilir. g) VB deki Olay (event) ve Form mantığını destekler: C++ dilinin zorluğunun yanında MFC (Microsoft Foundation Class Library) ile Windows un kullanıcı grafik ara yüzünün elemanlarını kullanarak programlamayı öğrenmek ve program geliştirmek çok zordu. VB de form tabanlı yazılım geliştirme modeli ile programlar çok hızlı hazırlanabiliyordu. Ama bunlarda yavaş çalışan ve az yetenekli programlardı. C# ile Windows veya ASP.NET programı geliştirmek Form mantığı sayesinde hem daha hızlıdır hem de geliştirilen uygulamalar daha güçlüdür. h) C# Modern bir dil: Tüm bu maddeler dikkate alındığında C#, diğer dillerin güzel yanlarını alıp dezavantajlarını bertaraf eden modern bir dildir. Ayrıca eskiden yazılmış bileşenlerle (COM ve DLL) anlaşır ve gerekirse onlarla aynı dili konuşur. 2

3 3. C# IN.NET DEKİ YERİ VE KULLANIM ALANLARI VB.NET ve C++.NET de.net e tam destek veriyor olsa da türedikleri dillerin eksikliklerini ve sorunlarını eleyemedikleri için C# kadar etkin kullanmak mümkün olamamaktadır. C# ile.net ortamında yapılabilecekler aşağıdaki gibi sıralanabilir: a) Konsol uygulaması geliştirme aracı: Windows uygulaması geliştirme ve ASP.NET uygulaması geliştirme noktaları dikkate alındığında konsol uygulaması geliştirmeye gerek kalmayacağı düşünülebilir. Fakat dilin temel özelliklerini tam anlamı ile öğrenmek için konsol uygulamaları gerekmektedir. b) Windows için program yazma: Programımızın çalıştığı sistemde.net platformu yüklü ise Windows için gelişmiş, güçlü, hızlı ve güvenli programlar yazılabilir. c) ASP.NET için en uygun dil:.net in tamamı C# ile yazılmıştır. Bu sebeple Web Form (ASP.NET in diğer adı) ile daha becerikli ve hızlı uygulamalar geliştirilebilir. Ayrıca ASP.NET artık ASP gibi script yorumlamalı değil, tam olarak nesne yönelimli derlenen (compiled) ve çalıştırılan (executable) bir model haline gelmiştir. d) Web Servisleri: Web servisleri yani web üzerinden servis veren program parçacıkları, http protokolünü kullanmaktadır. Bu servisleri yazmak için de C# uygun bir tercih olacaktır. e) Mobil Uygulama Geliştirme:.NET ile tüm IP (internet protokolü) tabanlı (cep telefonları ve PDA personel data assistant gibi) cihazlara erişmek mümkündür. Bu cihazlara yazılım geliştirmek için ayrı bir dil veya platforma ihtiyaç yoktur. Sadece.NET Mobil Geliştirme Aracı ve C# ile mobil cihazlara yönelik yazılımlar geliştirilebilir. f) DLL yazılabilir: C# programları ve.net desteği olan diller için güçlü, hızlı ve esnek dll (Dynamic Link Library) bileşenleri yazılarak birçok yerde kullanılabilir..net BİLEŞENLERİ Microsoft.NET, çok katmanlı ve dağınık uygulama geliştirme modellerini benimsemiştir..net platformu aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 3

4 .NET i oluşturan bileşenler genel olarak aşağıdaki gibi incelenebilir. Java dan önce geliştirilen yazılımlar direkt olarak makine koduna derlenir ve bu şekilde çalıştırılırdı. Bu programların her biri işletim sistemine özel olarak ayrı ayrı geliştirilirdi ve o işletim sisteminin kuralları çerçevesinde derlenirdi. Yani programların taşınabilirliği yok denecek kadar azdı. Sonuç olarak, yazılan kod hem işlemciye hem de işletim sistemine duyarlı ve bağımlıdır. Amaç ise bu bağımlılığı ortadan kaldırarak, yazılan kodun her ortamda kullanılabilir olmasını sağlamaktır. Bu problemi ilk olarak SUN şirketi Java ile çözmüştür. Bunu da işlemci ve işletim sistemi için farklı çözümler üreterek sağlamıştır. Java öncelikle program kodu byte koda çevirir. Bu kodu Java Sanal makinesi (Java Virtual Machine VM) alarak işletim sistemi ve işlemciye uygun olarak farklı bir koda çevirir. Fakat Java ile yazılan programlar direkt olarak makine koduna çevrilmiş yazılımlara kıyasla daha yavaş çalışırlar. Zaten sanal makineler ilk olarak ara yüzü olmayan, arka planda çalışan programlar için yapılmışlardır. Bu sebeple diğer durumlarda hantal kalırlar. Birde SDK (Software Development Kid) denilen, uygulamalar yaratmak için kullanılan kod yığınları vardır. Bunlar daha önce yazılıp paket haline getirilmiş kodlardır. Linux, Microsoft vs. her işletim sistemi için farklı SDK lar vardır. Bunlara Framework denilir..net de de benzer bir yapı vardır..net kodu öncelikle IL ye (Microsoft Intermediate Language Ara dil) derler. Bu IL kodu çalıştırılmak istendiği zaman.net CLR (Common Language Runtime Ortak dil çalışma platformu), JIT (just in time) derleyicilerini kullanarak makine diline çevirir. Java daki VM den farklı olarak CLR makine diline çevrilmiş program kodunu ön bellekte tutar. Bu da büyük oranda hız artışı sağlarken, hafızada çok daha fazla yer işgal eder..net uyumlu dillerin hepsi Ortak dil tanımları (CLS Common Language Specifications) ve Ortak tip sistemi (CTS Common Type System) ile belirlenmiş değişkenleri ve benzer nesne yönelimli özellikleri taşımak zorundadır. Örneğin Visual Studio editörü ile C# dilinde yazılmış bir program IL e çevrilmeden önce CLS ve CTS tanımlarına uygun hale gelmiş olacaktır. IL e dönüşen kod doğru şekilde derlenmiş bir çıktıdır. Bu artık bir assembly yani.exe uzantılı CLR tarafından çalıştırılabilecek bir koddur. Fakat CLR bu kodu çalıştırabilmek için framework e ihtiyaç duyar. Framework: ADO.NET, ASP.NET, WINFORM, MOBILE ve COMMON diye ayırabileceğimiz kısımlardan oluşur. ADO.NET (Activex Data Object): Veri tabanı uygulamalarında kullanılır. SQL, Oracle, Access gibi veri tabanları ve XML verilerine ADO.NET ile ulaşılarak üzerinde istenen işlemler gerçekleştirilir. ASP.NET (Active Server Pages): Web üzerindeki uygulamaların gerçekleştirilmesinde faydalanılan kısımdır. WINFORM: Windows uygulamalarında kullanılan kısımdır. MOBILE: Mobil uygulamalar için gerekli kısımdır. COMMON: Her uygulama için kullanılan kısımdır. 4

5 İşte CLR kullanıcı tarafından.net uyumlu bir dilde yazılmış, IL e çevrilmiş kodu.net Framework içindeki ilgili verilerle birleştirerek çalıştırır. CLR ile IL kodunu çalıştırırken JIT derleyicileri devreye girer. Bu derleyiciler programın çalıştırıldığı işletim sisteminin ve işlemcinin anlayabileceği makine kodunu oluşturur. 5

C # www.bilisimogretmeni.com

C # www.bilisimogretmeni.com C # 1 Neler Öğreneceğiz Nesneye yönelik programla nedir? (Metot nedir?, sınıf nedir?, nesne nedir?, nesneler nasıl tü retilir?...) Nesneye yönelik programlamanın üstünlükleri?.net teknolojisi nedir? Neleri

Detaylı

GÖRSEL PROGRAMLAMA - I 2013-2014

GÖRSEL PROGRAMLAMA - I 2013-2014 GÖRSEL PROGRAMLAMA - I 2013-2014 Ders Hakkında Ders Sorumlusu Öğr.Gör. Ekrem Eşref KILINÇ Dersle İlgili İletişim İçin ekremesrefkilinc@gmail.com Neler Öğreneceğiz? Nesneye yönelik programla nedir? (Metot

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 1 482BK0074 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Programı: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 JAVA PLATFORMU Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 Dil ve Platform Programlama Dili Java bir programlama dilidir. En basit tanımıyla

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü HASTANE OTOMASYON PROJESİ Ferat AKTAŞ Danışman Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay Haziran, 2013 Kütahya Bu çalışma.../.../2013 tarihinde aşağıdaki jüri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Her Yönüyle ilk C# Programımız C# dili ortaya çıkalı daha hiç birşey yapmayan varsa ya da birşeyler yapıp da ne yaptığından emin olmayan varsa işte bu yazı tam size göre. Bu yazımızda klasik Merhaba Dünya

Detaylı

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION EV VE İŞYERİ OTOMASYONUNUN UZAKTAN ÇOKLU YÖNTEMLE SAĞLANMASI A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION ARMAĞAN ÜNER Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB TABANLI PROGRAMLAMA DİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ Ferhat BAĞÇACI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK

Detaylı

UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ

UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR Erden SAÇAN Tolunay ÖZBAY Bitirme Yöneticisi : Yrd.Doç.Dr Hasan

Detaylı

Visual Basic Programlama Diline Giriş

Visual Basic Programlama Diline Giriş Visual Basic Programlama Diline Giriş Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI Hatice ÖZCAN Mücahit M. YEŞİLKAYA BİTİRME ÖDEVİ DERS SORUMLUSU :

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI.NET (Dat Net Diye Okunur) FRAMEWORK NET Framework, Microsoft tarafından geliştirilen, açık İnternet protokolleri ve standartları üzerine kurulmuş komple bir uygulama

Detaylı

3.3 Yazılım Evrimi Hakkında Konular

3.3 Yazılım Evrimi Hakkında Konular Saraiva, Antonio Mauro, André Riyuti Hirakawa, and Carlos Eduardo Cugnasca. 2006. Section 3.3 Topics on Software Evolution, pp. 139-153 of Chapter 3 Methods, Algorithms, and Software, in CIGR Handbook

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

CGI/PERL PROGRAMLAMA VE SANAL KÜTÜPHANEUYGULAMASI

CGI/PERL PROGRAMLAMA VE SANAL KÜTÜPHANEUYGULAMASI UBMK 2001: 1. ULUSAL BİLİŞİM-MULTİMEDYA KONFERANSI 157 CGI/PERL PROGRAMLAMA VE SANAL KÜTÜPHANEUYGULAMASI Hatice ÖZCAN * Mücahit Mustafa YEŞİLKAYA * Hasan H. BALIK ** * Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Mobil Stok Takibi Programı

Mobil Stok Takibi Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mobil Stok Takibi Programı Bitirme Tezi Gürsel ÖZLÜ Trabzon 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I 1 İÇİNDEKİLER VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ... 2 1. TEMEL VERİ TABANI KAVRAMLARI... 2 1.1. Veri Nedir?... 2 1.2. Veri Tabanı Nedir?... 3 1.3. Veri Modeline Göre Veritabanı Yönetim Sistemleri... 4 1.4.

Detaylı

Java'nın Özellikleri

Java'nın Özellikleri Önsöz Kitap Hakkında Bu kitap Java'ya yeni başlayanlar veya az bilenler için yazılmıştır. Java'da şu veya bu şekilde kod yazabilen, fakat dilin temel yapısını henüz tam olarak anlamadığını düşünenler için

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINA GİRİŞ 482BK0142 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

WINDOWS AZURE. İçindekiler

WINDOWS AZURE. İçindekiler WINDOWS AZURE Windows Azure, Microsoft un Genel Bulut uygulama ve altyapı platformudur. Bu platformu pek çok şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin Windows Azure ile verilerini Microsoft veri merkezleri üzerinden

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ-III Yazılım Uygulama Yazılımları Sistem Yazılımları İşletim Sistemleri Programlama Dilleri Kötü amaçlı yazılımlar TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

ActiveX ile Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı

ActiveX ile Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı ActiveX ile Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı Ahmet Kaya 1, Özgür Akkoyun 2 1 Ege Üniversitesi, Tire Kutsan MYO, İzmir 2 Dicle Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Diyarbakır Ahmet.kaya@ege.edu.tr,

Detaylı

Bilgisayara Giriş 20092010 Güz Bahar Öğretim Yılı Ders Notları

Bilgisayara Giriş 20092010 Güz Bahar Öğretim Yılı Ders Notları 2009 2010 Bilgisayara Giriş 20092010 Güz Bahar Öğretim Yılı Ders Notları Arzu Erdem Kaynaklar: 1. Yazılım Uzmanı 1, Selçuk Tüzel 2. Yazılım Profesyoneli 2, Fulya SATAR. Engin ÖREN 3. Herkes için Visual

Detaylı

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN NOTLARDAN OLUŞMAKTADIR. NOTLAR ÜZERİNDE HİÇBİR DÜZELTME

Detaylı

Interneer Intellect Platformu. Interneer Intellect Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı

Interneer Intellect Platformu. Interneer Intellect Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı Platformu Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı İÇİNDEKİLER BU TANITIM BELGESİ HAKKINDA... 3 HEDEF KİTLE... 3 KISACA INTERNEER... 4 GİRİŞ... 5 TEKNOLOJİ PLATFORMU... 6 Kurumsal platform...

Detaylı