Java ile Programlama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Java ile Programlama"

Transkript

1 TEMEL KAVRAMLAR Java ile Programlama Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki ana bileşenden oluşur. Donanım (Hardware), bilgisayarın fiziksel yapısını ifade eder. Fiziksel yapı, sadece bir metal yığınından ibarettir. Kısaca gözle görebildiğimiz elle dokunabildiğimiz parçalardır. Bilgisayarda kullandığımız her türlü programlara yazılım (software) denir. Kısaca donanımı kullanmak için gerekli programlara yazılım diyoruz. Bir nevi bilgisayara hayat veren, canlılık veren programlar yazılımlardır. Yazılımsız bilgisayarın ölü bir bedenden farkı yoktur. Bu iki temel kavramdan sonra programlama dilleri yazılımın neresindedir? Sorusuna aşağıdaki şema ile cevap verebiliriz. Programlama dillerini kurup, çalıştırabilmek için donanım üzerinde yüklü bir işletim sisteminin (sistem yazılımının) olması gerektiği açıktır. programcı, komutların bütününe ise programlama dili denir. Program, bilgisayara ne yapması gerektiğini söyleyen bir grup komuta (kod topluluğuna) verilen isimdir. Bu komutları veren kişiye İnsan ya da programcı ( yapay dil - konuşma dili bilen) ile bilgisayar ( makine dili- 1,0 bilen) arasındaki iletişim nasıl gerçekleşir? Bu sorunun cevabı için şu örneği verebiliriz. Birbirinin konuşma dilini bilmeyen iki yabancı devlet adamı bir araya gelip nasıl görüşür veya anlaşır? Doğal olarak bu görüşmenin ancak tercüman veya çevirmenler aracılığı ile gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Benzer şekilde bilgisayar üreticileri, aynı sorunu insanın konuşma dilini bilgisayarın makine diline çevirecek, bir nevi tercümanlık yapacak derleyici veya yorumlayıcı programlar geliştirerek çözmüşlerdir. DERLEYİCİ ve YORUMLAYICI KAVRAMLARI 1

2 Yazdığımız programları makine diline çeviren, makine dilinde elde edilen sonuçları bizim anladığımız biçime dönüştüren programlara çevirici ( derleyici veya yorumlayıcı) programlar denir. Kaynak Program (Source Program) Bir programlama dili ile yazılmış programlardır. Kaynak program dosyasının uzantısı örneğin Visual Basic dilinde ise.bas veya.frm, C dilinde yazıldı ise.c, Java dilinde yazıldı ise.java, Assembly dilinde yazıldı ise.asm dir. Amaç Program (Object Program) Bir programlama dilinde yazılmış kaynak programın derlenmesi ile elde edilen program. Amaç program makine diline dönüştürülmüş ve çalıştırılmaya hazır programdır. Programlama dilleri, kaynak kodun makine koduna (amaç programa) çevrilmesi ve çalıştırılması işleminde derleyici, yorumlayıcı veya her ikisini birlikte kullanabilir. Derleyici (Compiler) Programlama dili ile yazılmış bir programı, makine dili ile yazılmış amaç veya hedef programa çevirirler. Yüksek seviyeli bir dil ile yazılanlarda kurallarına ters düşen hata kontrollerini oluşturduktan sonra komut ve bilgilerin makine tarafından tanınarak işlemlerin yapılmasını sonuçların tekrar yüksek seviyeli program diline anlaşılır duruma çevrilmesini sağlarlar. Fortran, C, C ++, C#, Pascal, Delphi gibi diller derleyici kullanırlar. Yorumlayıcı (Interpreter) Program kodlarının ilk satırından son satırına kadar satır satır belirtilmiş komut ve işlemleri inceleyerek kaynak programın hatalarının düzeltilmesine imkân veren ve çalıştıran programdır. Herhangi bir komut satırının çevrilmesinde ya da çalıştırılmasında bir hatayla karşılaştığında çalışmayı durdurur ve hatalı satırı programcıya bildirir. Basic, PHP, Perl, Lisp gibi diller yorumlayıcı kullanırlar. Derleyici ile Yorumlayıcının Farkı 2

3 Yorumlayıcıda kodun okunması ve çevrilmesi programın çalışması sırasında yapıldığından hız düşüktür. Ayrıca yorumlayıcı yalnızca karşılaştığı ilk hatayı rapor edebilir. Bu hata düzeltildiğinde sonraki çalışmada da program ancak bir sonraki hataya kadar ilerleyebilir. Oysa derleyici kaynak kodundaki bütün hataları bulabilir. Buna karşılık hata ayıklama işlemi yorumlayıcılarla daha kolaydır. Ayrıca derleyicilerle gelen bazı sınırlamaların kalkması nedeniyle daha esnek bir çalışma ortamı sağlanır. Son yıllarda iki yöntemin üstün yanlarını birleştiren karma diler (Java ve Python gibi) öne çıkmaya başlamışlardır. Derleyici, programın tamamını kontrol eder bir satırında hata varsa program satırları bittikten sonra hatayı gösterir. Yani kaynak kodu bir defa çevirir. Yorumlayıcı ise programın bir yerinde hata varsa çalışırken hatalı satıra geldiğinde durur ve hata mesajı verir. Hata düzeldikten sonra tekrar birinci satırdan itibaren kodu çevirir. Hem derleyici hem de yorumlayıcı tekniği birlikte de kullanılabilir. Bu tip çalışmada kaynak kodu sanal bir bilgisayarın makine koduna (bytecode) çevrilir ve daha sonra bu sanal bilgisayarı gerçekleyen bir program yardımıyla yorumlanarak çalıştırılır. Örneğin Java dilinde yazılmış bir kaynak kodu önce Java derleyicisinden geçirilerek Java Sanal makinesinin (Java Virtual Machine- JVM) makine koduna dönüştürülür; sonrada bu sanal makineyi gerçekleyen bir Java çalışma ortamı ( Java Runtime Environment JRE ) yardımıyla çalıştırılır. Bu işlemin nasıl yapıldığı aşağıda grafiksel olarak gösterilmiştir. Bağlama (Linking) Günümüzde yazılan birçok program, genellikle programlama dili içerisinde bulunan kütüphane fonksiyonlarına ve yordamlara bağlantı içerdiğinden kaynak programdan üretilen amaç program kodunun (obje) bilgisayarda çalıştırılmaya hazır olması için bu amaç program (object code) bağlama (linking) işlemine tabi tutulur. Bu bağlama işleminide bağlayıcı 3

4 (Linker) denilen yazılımlar yapmaktadır. Bu işlem sonucu eksik parçaların program kodu içerisine eklenmesi ile artık yazılan program (uygulama dosyası) çalışmaya hazır hale gelmiş olur. Algoritma Algoritma herhangi bir problemin çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Bir problemi sonlu bir zamanda çözebilmek için geliştirilmiş açık seçik, yürütülebilir, sıralı, basit ve gerektikçe tekrar eden adımlardan oluşan yöntemlerdir. Bir problemin çözüleceği yöntemi oluşturma ise algoritma tasarlama olarak tanımlanır. Bu tanıma göre bir algoritmanın özellikleri; Açık seçik olmalı (belirsizliklere yer vermemesi) Yürütülebilir olmalı Sıralı olmalı olarak sıralanabilir. Algoritma, bir problemi çözmek için geliştirilmiş açık- seçik, yürütülebilir ve sıralı adımlardan oluşan bir yöntemdir. Bir algoritma, programlama dillerine (C, Pascal, Java gibi) uygulandığında program adını alır. Algoritmalar tarafından işlenen en temel elemanlara (sayısal bilgiler, metinsel bilgiler, resimler, sesler, vb.) veri adı verilir. Bir algoritmanın etkin, anlaşılır ve doğru olabilmesi için algoritmanın işleyeceği verilerin düzenlenmesi, işlenmesi gerekir. Veri (data), işlenmemiş bilgi veya bilginin ham halidir. Bilgi ise, en basit anlamda verinin işlenmiş şeklidir Verilerin düzenlenme biçimini belirleyen yapıtaşlarına veri yapıları denir. Bir program değişkeni bile basit bir veri yapısı olarak kabul edilebilir. Değişik algoritmalarda verilerin diziler, yığınlar, kuyruklar ve ağaçlar gibi veri yapıları şeklinde düzenlenmesi gerekebilir. Bir programda veri, yapı ve algoritma, önemli ve birbirlerinden ayrılmaz bileşenlerdir. Verilerin düzenlenme biçimleri de önemlidir. Çünkü yapı iyi tasarlandığında, etkin, anlaşılır, doğru ve hızlı çalışıp az kaynak kullanan algoritma geliştirmek kolaylaşır. Algoritma sözcüğü nereden gelmektedir? Algoritma sözcüğü adını Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa El Harezmi adındaki Müslüman - Türk âlimden almıştır. Adı Latinceye Alkhorizmi, Fransızcaya Algorithme, İngilizceye ise Augrim şeklinde geçmiştir. Âlimin ismini telaffuz edemeyen Avrupalılar "algorizm" sözcüğünü "sayıları kullanarak aritmetik problemler çözme kuralları" anlamında kullanırlar. Bu sözcük daha sonra "algoritma"ya dönüşür ve yaygın olarak kullanılır. Latince çevirisinin Avrupa'da çok büyük ilgi gördüğü, Hisab el-cebir ve elmukabala kitabı dünyanın ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu oluşturur. Âlimin 780 (H.164) senesinde Harezm de doğduğu kabul edilir. 850 (H.236) senesinde ise Bağdat ta vefat etmiştir. 4

5 PROGRAMLAMA DİLLERİ VE JAVA DİLİ Bir programlama dili, programcının bir bilgisayara ne yapması gerektiğini anlatmasının standartlaştırılmış bir yoludur. Bir programcı komutları farklı programlama dilleri kullanarak yazabilir. Günümüzde yüzlerce programlama dili mevcuttur. Bu dilleri Şekil de gösterildiği gibi insanın algılamasına veya makineye yakın olmasına göre 3 gruba ayırabiliriz; 4. Pascal, Delphi, Cobol, FoxPro, Java gibi..) 1. Alt seviyeli diller ( Assembly dili) 2. Orta seviyeli diller ( C, Ada dili) 3. Yüksek seviyeli diller( Visual Basic, NOT: Programlama, temel olarak çözüm algoritması geliştirme işlemi, bilgisayar programı ise bir programlama dili ile yazılmış algoritmadır. Programlama dilleri kavramı, günümüzde kabına sığamamış cep telefonlarından kol saatlerine kadar tüm işlem birimlerinde (Mikroişlemci-CPU, Mikro denetleyici-mcu, Sayısal İşaret İşleyici-DSP ) bulunan elektronik cihazlarda kullanım alanı bulmuştur. Şüphesiz bu yönelim, programlanabilir bir elektronik aygıtın özelleştirilebilme büyüsünden ileri gelmektedir. Programlama dilleri, daha sonraları yalnız programlama kavramı içerisine sıkışıp kalmadı. Grafik Kullanıcı Arabirimi (GUI) tanımlama, veritabanı sorgulama gibi alanlarda da kullanım bularak uygulama geliştiricilerin daha çok işlem yapabilen programları, daha kısa sürede yazmalarına imkân tanıdı. Programalama dilleri ise artık yalnızca uygulama geliştirmek için değil uygulamaları özelleştirmek için de sıkça kullanılır hale geldiler. Günümüzdeki birçok modern programlama dilinin temeli, hiç şüphesiz Zuse'un Plankalkül hesaplama dili ve IBM tarafından geliştirilen Fortran'ın öncülüğünden sonra uygulama sahası bulmuştur. Programlama dillerinin tarihsel gelişimindeki FORTRAN, ALGOL, LISP, Pascal, APL, SIMULA, CPL, Ada, Smalltalk, BASIC, C gibi büyük atlama taşlarının bir çoğu günümüzde şekil değiştirmek suretiylede olsa güncelliğini korumaktadır. Bunların yanında daha yakın bir tarihte geliştirilmiş olan, bu dillerin torunları olarak gösterebileceğimiz Java, C++, C#, Python, Ruby, Perl, Delphi, Visual 5

6 Basic, PHP gibi diller de sahnede kendilerini göstermiş ve programlama dili pastasında önemli bir pay sahibi olmuşlardır JAVA PROGRAMLAMA DİLİNİN ÖZELLİKLERİ Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından geliştirilmeye başlanmış gerçek nesneye yönelik, platformdan bağımsız, yüksek performanslı, çok işlevli, yüksek seviye, adım adım işletilen bir dildir. İlk sürümü 1996 yılında çıkmış olup, 1.1,1.2,1.3,1.4 ve 5.0,6.0 gibi sürümleri geliştirilmiştir. Java ilk çıktığında daha çok küçük cihazlarda kullanılmak için tasarlanmış ortak bir platform dili olarak düşünülmüştü. Ancak platform bağımsızlığı özelliği ve standart kütüphane desteği C ve C++'tan çok daha üstün ve güvenli bir yazılım geliştirme ve işletme ortamı sunduğundan, hemen her yerde kullanılmaya başlanmıştır. Şu anda özellikle kurumsal alanda ve mobil cihazlarda son derece popüler olan Java özellikle J2SE 1.4 ve 5 sürümü ile masaüstü uygulamalarda da yaygınlaşmaya başlamıştır. Java nın ilk sürümü olan Java 1.0 (1995) Java Platform 1 olarak adlandırıldı ve tasarlama amacına uygun olarak küçük boyutlu ve kısıtlı özelliklere sahipti. Daha sonra platformun gücü gözlendi ve tasarımında büyük değişiklikler ve eklemeler yapıldı. Bu büyük değişikliklerden dolayı geliştirilen yeni platforma Java Platform 2 adı verildi ama sürüm numarası 2 yapılmadı, 1.2 olarak devam etti sonbaharında çıkan Java 5, geçen 1.2, 1.3 ve 1.4 sürümlerinin ardından en çok gelişme ve değişikliği barındıran sürüm oldu. Java SE 7 ise (kod adı: Dolphin) Sun'un üzerinde çalıştığı, Java teknolojisinin gelecekteki sürümüdür. 13 Kasım 2006 da Java platformu GPL lisansıyla açık kodlu hale gelmiştir. Java dilinin farklı sürümleri ve çıkış tarihleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Java dilinin temel özelliklerini sıralarsak; 6

7 Basit (Simple) Güvenli (Secure) Taşınabilirlik (Portable) Nesne Yönelimli (Object Orient) Sağlam (Robust) Çoklu kullanım (Multithreaded) Mimariden bağımsız (Architecture-neutral) Yorumlayıcı- Interpreted Yüksek performans (High performance) Dağıtık (Distributed ) Dinamik (Dynamic ) Ücretsiz Java dili kısa ve özlü komut yapısına sahip, öğrenmesi kolay bir dildir. Ayrıca C,C++ diline benzerliği nedeni ile bu dillere aşina olanlar için Java da kod yazmak kolay olacaktır. Java programlama dili ile hazırlanan programlar güvenliğin çok önemli olduğu uygulamalarda (internet uygulamaları gibi) tercih edilmektedir. C, C++ gibi dillerden daha güvenlidir. Sadece derleme esnasında değil aynı zamanda yükleme(çalıştırma) esnasında da Byte-code doğrulaması yapılır. Java teknolojisinin en önemli özelliği her ortamda çalışabilmesidir. JVM (Java Sanal Makinesi) nin kurulduğu her ortamda (Java platformunu destekleyen her türlü ortamda) çalışır. Nesne yönelimli bir programlama dilidir. Java da her şey ya nesnedir ya da bir nesnenin parçasıdır. Java sağlam bir dildir. Programlamadaki hataların çoğu daha yazılım aşamasında anlaşılabilmektedir. Yazılım aşamasında yakalanamayan hatalar, çalışma zamanında (run-time) düzeltilebilmektedir. Java dili çoklu kullanım (multithreaded) programlama desteği sağlar. Çoklu kullanım, program içinde birden fazla işlemin çalışabilmesi demektir. Bir belirli makine ya da işletim sistemi mimarisine Java programlama dili bağlı değildir. Java dili hem derleyici hem yorumlayıcı kullanır. Java diğer dillere nazaran nispeten yavaş olmakla birlikte, Java bytecode u çalışma hızı için en iyi şekilde optimize edilmektedir. 'Dağıtık' birden fazla bilgisayarda çalışan programların bir biriyle uyumlu çalışabilmesidir. Bir yazılım parçasının bir kısmının bir makinede diğerinin başka makinede aynı anda çalışması mümkündür. (Özellikle internet uygulamalarında Java tercih edilmektedir. Java da bir programın birimlerinin (kütüphaneler, modüller veya sınıfların) birbirine bağlanması çalışma zamanında (run-time) yapılır. Kullanılan birimlerin içyapısı değiştirildiğinde, bu birimleri kullanan programın değişmesi gerekmez Java programını ve her türlü yazılımını internet adresinden (www.java.sun.com) ücretsiz edinebilirsiniz. 7

8 Java, kendini çok hızlı bir şekilde yenileyen bir dil, sürekli yeni versiyonları çıkmakta ve her çıkan sürümle birlikte dile yeni özellikler eklenmektedir. Bu programcılar için hem dezavantaj hem de avantaj sağlamaktadır. Dezavantajı, programcının sürekli yeni özellikleri öğrenmek zorunda kalması ama bu dezavantajı java dili geriye uyumluluk ile avantaja dönüştürmektedir. Yani 1.4 sürümündeki bir komut, 1.6 sürümünde de çalışmaktadır. Java nın mevcut sürümleri ve aralarındaki bazı farkları aşağıdaki listede görebilirsiniz. 1995: Version 1.0 : o 8 paket ile 212 sınıfa(class) sahip. o İlk sürüm 1997: Version 1.1: o 23 paket ile 504 sınıfa (class) sahip. o JVM iyileştirildi, iç sınıflar ve daha etkili hata yakalama içermektedir. o Çoğu web tarayıcı 1.1 ile uyumlu hale geldi 1999: Version 1.2: o 59 paket ile 1520 sınıfa (class) saip. o Java 2 Platformu olarak adlandırıldı. o Eski sürümlere oranla 10 kat daha hızlıdır. o API'de önemli değişiklikler, reflection özelliği ve JIT Derleyicisi nin eklenmesi ancak dilin kendisinde önemli değişiklikler olmadı. 2000: Version 1.3: o 76 paket ile 1842 sınıfa (class) saip. o Hotspot JVM sunuldu. 2002: Version 1.4: o 135 paket ile 2991 sınıfa (class) saip. o XML desteği ve pek çok yeni API değişikliği 2004: Version 5.0 (1.5 sürümü): o 165 paket ile 3000 den fazla sınıfa (class) sahip. o Grafik alt yapısında ve sanal makine başarımında gelişmeler oldu. o For- each benzeri döngü yapısı, yeni komutların eklenmesi 2006: Version 6.0 (1.6 sürümü): o Java 1.5 göre daha fazla paket ve sınıfa sahip. o Derleyici erişimi, program içerisinden javac derleyicisi kontrol edilebiliyor. o Daha fazla güvenlik desteği 8

9 o Yeni masaüstü özellikleri ve pek çok yeni API değişikliği Bir Java programını çalıştırabilmek için Sun ın web adresinden ( ) en son sürümünü indirebilirsiniz (download edebilirsiniz). Örnek olarak Java 6.0 sürümünü indirebilirsiniz. Aşağıdaki şema Java programlama dilinde yazılan bir programın derleme aşamalarını göstermektedir. BASİT BİR JAVA PROGRAMININ KALIBI 9

10 Her programlama dilinde olduğu gibi Java programlama dilinde de komutlar (sınıfları, nesneleri içeren), sabitler, mesajlar, değişkenler, operatörler ve açıklama satırları vardır. Bu kavramları açıklamadan önce Java dilinin yapısını (ne nereye yazılıyor?) basit bir program (Merhaba.java) üzerinde açıklayalım.? Herhangi bir Java programı derlendikten sonra çalıştırılabiliyorsa, programın belli bir metodundan çalıştırılmaya başlanır. Bu metot nedir? Cevap: public static void main(string[] args) {... } Açıklama; public deyimi ile yöntemin herkese açık olduğunu, static deyimi ile sınıf tarafından paylaşıldığı, void deyimi ile geriye değer döndürmediğini, main yöntemine sahip olduğunu, String [] args ile yöntemde 10

11 kullanacağımız parametreleri belirtiyoruz. Parametre belirtirken sınıfını ve parametre adını veriyoruz. String deyimi sınıf adı, args ise parametre adını belirtir Java Dili Gramer Yapısı Java programlama dili C,C++ dilinin gramer yapısını kullanır. Her komut satırı ; karakteri ile sonlandırılmalıdır. Komutlar küçük harflerle yazılır (class deyimini Class şeklinde yazdığınızda program hata verir). Açıklama (Yorum) satırları içinde; Eğer tek satırlık bir açıklama yapılacaksa // karakteri, // Bu karakterlerden sonra yazılanlar ekranda görünmez Birden fazla satırlık açıklama yapılacaksa /*. */ karakterleri kullanılır. /* Bu karakterlerden sonra yazılanlar ekranda görünmez ve Derleyici tarafından dikkate alınmazlar */ İlk Java Programımız; Bir Java programını (örneğimizde Merhaba.java isimli) farklı yöntemlerle çalıştırabiliriz. I.Yol : Not defteri ile.. 1.adım: Metin editöründe (Not defteri) ilk Java programını yazıyoruz. 2.adım: Yazdığım programı javac derleyicisinin bulunduğu klasör içerisine.java uzantılı kaydediyoruz. Bunun için; Dosya Farklı Kaydet C:\Program Files \ Java\jdk1.6.0_02\bin klasörünü seçiyoruz ve Merhaba. java ismiyle kaydediyoruz. 11

12 3.adım: MS-DOS komut istemine geçiyoruz (Windows XP için, Başlat Çalıştır CMD yazarak ). Programı derlemek için javac isimli derleyicinin bulunduğu yolu yazıyoruz. (Örnek olarak C:\Program Files \ Java\jdk1.6.0_02\bin klasörünün içerisinde) 4.Adım: javac Merhaba.java komut satırı ile java uzantılı programı derliyoruz. Programda bir yazım hatası yoksa derlenecektir. Bu aşamada Merhaba.class dosyası oluşmuş olur. 5.adım: class dosyasını oluşturduğumuz dosyayı son aşama olarak java komutu ile (java Merhaba ) çalıştırabiliriz. Programı çalıştırdığımızda ekrana Merhabalar, bu ilk JAVA Programımız mesajını aldık. Not: (Windows XP için) Her defasında MS-DOS komut isteminde programı derlemek için javac isimli 12

13 derleyicinin bulunduğu yolu yazmamak ( C:\Program Files \ Java\jdk1.6.0_02\bin ) için ; Masaüstündeki Bilgisayarım (My Computer) simgesine sağ(ters) tıklama yapılır Özellikler (Properties) Gelişmiş (Advanced) Ortam Değişkenleri (Environment Variables) seçilir ve PATH (yol) tanımı ; C:\Program Files \ Java\jdk1.6.0_02\bin şeklinde yapılır. Artık sadece MS-DOS komut isteminde c:\> javac dosya_adi.java yazarak programınızı derleyebilirsiniz. 2.yol: Bir Java Editör programı (JCreator) ile Eğer MS-DOS komut istemi ile uğraşmak istemiyorsanız, yazdığım kod direkt çalışsın diyorsanız, bir Java editörü kullanmanızı tavsiye ederim. Sık kullanılan bazı Java editörleri ve ücretsiz indirebileceğiniz web adresleri aşağıda verilmiştir. Eclipse (http://www.eclipse.org/downloads) NetBeans (http://www.netbeans.info/downloads) JCreator (http://www.jcreator.com/download.htm) BlueJ (http://www.bluej.org/download/download.html) 1. Adım: Bizde kitabımızdaki Java uygulamalarını JCreator editör programı ile derleyip, çalıştırdık. Bunun için ilk önce JCreator programının JCreator LE v4.00 ücretsiz olan sürümünü yukarıda belirtilen web adresinden indirdik ve bilgisayarımıza kurduk. 2. Adım: Programımızı yazdıktan sonra F5 tuşuna basarak çalıştırdık. 3.yol: Bir Java Apleti ile 13

14 Bir Java apleti, appletviewer programı veya html (web) dosyası ile çalıştırılabilir. Apletler sayesinde görsel araçlar (buton, label, gibi) kullanılabilmektedir. Yazılan java kodları derlenerek önce.class dosyasına dönüştürülür, daha sonrada bir html dosyası içinde kullanıcıya sunulur. Java aplet program kodunun başlangıcında iki önemli paketi import etmek (çağırmak) gerekir. Grafiksel ara yüz için java.awt ve Applet sınıfı için gerekli olan java.applet paketini çağırmamız gerekir. Merhaba.java dosyasını aşağıdaki gibi oluşturup derliyoruz ( Merhaba.class dosyası haline dönüştürüyoruz. import java.awt.*; public class Merhaba extends java.applet.applet { public void paint(graphics g) { g.drawstring ("Merhabalar, bu ilk JAVA Programımız",110,100); } } Daha sonra HTML tagları arasına applet kodumuzu yerleştiriyoruz. Bunun için Not defterini açıp aşağıdaki kodu yazalım ve <html> <applet code="merhaba.class" width=300 height=150> </applet> </html> Bu dosyamızı Merhaba.html olarak kaydedip, MS-DOS komut satırında appletviewer komutu ile C:\Program Files \ Java\jdk1.6.0_02\bin appletviewer Merhaba.html Veya 14

15 C:\Program Files \ Java\jdk1.6.0_02\bin klasöründeki Merhaba.html dosyasının üzerine çift tıklayarak çalıştırdığımızda aşağıdaki ekran çıktısını elde ederiz. GİRİŞ-ÇIKIŞ (I/O) İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ KOMUTLAR Java dilinde, giriş çıkış işlemleri için gerekli olan kavramları ( komut, sınıf ve paketler) kısaca açıklayalım. Paket (Package) Kavramı: Java dilinde modülerliği sağlayan en önemli kavramlardan biri paket kavramıdır. Birbiriyle işlev veya kullanım açısından ilişkili sınıf (class) lar paket' adı verilen bir birim altında birleştirilir. Bir sınıfın (class) ait olduğu paketi belirtmek için 'java.paketin_adi.sınıfın_adi' anahtar kelimesi kullanılır (java.util.scanner gibi). Java'nın kendi API (Application Programming Interface - Uygulama Programlama Arayüzü) birçok sınıftan oluştuğu için birçok paket altında gruplandırılmıştır. Bunların çoğu 'java.' veya 'javax.' ifadeleri ile başlar. 'javax' öneki daha çok, sonradan extension (ekleme) paketler için kullanılır. Önceden 'extension' olan paketler daha sonra standart API'a dâhil olabilmektedir. Hangi paketlerde ne tür sınıfların bulunduğunun öğrenilmesi iyi olur. Örneğin, ara yüzle ilgili sınıflar 'java.awt', tarih ve zamanla ilgili fonksiyonlar, rastgele sayı üreteci gibi genel araçlar java.util paketindedir. 15

16 Aslında bütün class'lar bir pakete ait olmak zorundadır. Bir program yazıldığında otomatik olarak Java standart kütüphanesi (java.lang paketi) çağrılır. Diğer herhangi bir sınıfı(class) kullanacağımız zaman o sınıfın ait olduğu paket, import deyimi ile çağrılır. Import Kavramı: Bir sınıfın, kendisiyle aynı pakette olmayan başka bir sınıfı kullanabilmesi için, sınıf(class) tanımından önce import edilmesi gerekir. Bu sadece kullanılan sınıfların tam olarak hangi pakette olduğunu söylemek anlamına gelir. Bunun için 'import' anahtar kelimesi kullanılır. import kelimesi, kaynak kod o paketi kullanmadan önce yazılmalıdır. Kullanım şekli; import paket_adi.sınıf_adi; Java aynı dizin içindeki sınıfları, bir paketin içindeymiş gibi görür. Import deyimi ile birlikte * joker karakteri kullanılabilir. Örneğin import java.util.*; şeklindeki tanımlama, java.util paketindeki tüm sınıfları çağır anlamındadır. * joker karakterini ilgili bir paket için kullanabilirsiniz fakat java.* şeklinde Java nın altındaki tüm paketlere erişemezsiniz. Scanner deyimi: Giriş Çıkış işlemleri için java.util.scanner sınıfının yöntemleri kullanılır. Scanner, Java 5.0 ile birlikte gelen yeni bir sınıftır. Daha önceki versiyonlarda (Java gibi) bulunmaz. Scanner sınıfının yöntemlerini kullanabilmek için programın başında import java.util.scanner veya import java.util.* ifadesi kullanılır. Bilgi giriş-çıkışı için genelde üç yöntem kullanılır. Bunlar; System.in Klavyeden bilgi girişi için kullanılır. o { Scanner oku=new Scanner(System.in); gibi} System.out -- İşlem sonuçlarını, mesajları ekranda göstermek için kullanılır. System.err Hata mesajlarını verir. 16

17 Klavyeden bilgi girişi yapıldıktan sonra o veri üzerinde işlem yaparken Scanner sınıfının bazı yöntemleri kullanılır. Bu yöntemler, Tablo1-1.de gösterilmiştir. Tablo 1-1 Bazı Scanner Yöntemleri İşlevi Klavyeden girilen tamsayı (integer) türündeki sayıyı okur. Klavyeden girilen tamsayı (byte) türündeki sayıyı okur. Klavyeden girilen Boolean türündeki önermeyi okur. Klavyeden girilen ifadeyi kesirli(gerçek) sayı (float) türüne çevirir Klavyeden girilen ifadeyi uzun kesirli(gerçek) sayı (double) türüne çevirir Klavyeden girilen String ifadenin ilk kelimesini okur {boşluk (space) karakterine kadar olan kısmı tarar} Klavyeden girilen tüm satırı okur. String türünde bir satır okur. Tek bir karakteri okur (girilen ifadeyi karakter karakter okur) Yöntem nextint() nextbyte() nextboolean() nextfloat() nextdouble() next() nextline() findinline(. ).charat(0) System.out.print( )/ println( ) deyimi: 17

18 Ekrana yazı yazmak için System.out.println( ) veya System.out.print( ) şeklinde bir ifade kullanılır. Bu işlem, System adlı sınıfın out adlı özelliğinin print() veya println() adlı yöntemini çağırarak gerçekleşir. print () deyimi ile mesajlar yan yana yazılırken, println() deyimi ile mesaj yazıldıktan sonra bir alt satıra geçilir ( alt alta yazılır). Örneğin aşağıdaki kod satırlarının; System.out.print ("Sakarya"); System.out.print ("Adapazarı"); System.out.println ("MYO"); System.out.println("Esentepe"); Ekran çıktısı aşağıdaki gibidir. SakaryaAdapazarıMYO Esentepe System.out.printf( ) deyimi: Ekrana yazı yazmak ve çıkış formatını belirlemek için Java diline 1.5 sürümü ile birlikte printf() yöntemi eklenmiştir. Bu deyim print() deyimi ile aynı işleve sahip olmakla birlikte ek özellikler içermektedir. Kullanım şekli; System.out.printf( çıkış formatı, ifadeler); printf () metodu, çıkış formatı olarak 2. Bölümde bahsedilen çıkış karakterlerine ek olarak aşağıdaki karakterleri de kullanır. Basılacak Karakter veya İşlevi Çıkış Karakteri Örnek kod Ekran Çıktısı Ondalıklı System.out.printf( "%d\n", +26 ); (Decimal) tamsayı %d System.out.printf( "%d\n", -26 ); Sekizli (Octal) tamsayı %o System.out.printf( "%o", +26 ); 32 Onaltılı (Hexadecimal) %x veya %X System.out.printf( "%x\n", 26 ); System.out.printf( "%X", 26 ); 1a 1A 18

19 tamsayı Tek Karakter %c System.out.printf( "%c",'a' ); A System.out.printf( "%s\n","ali" ); String ifade %s veya %S System.out.printf( "%S\n","Veli" ); System.out.printf("%3.2s\n","bade" ); Ali VELİ ØØba (3 karakter boşluk bıraktıktan sonra 2 karakter gösterir) Gerçel (float) sayı, Standart gösterim %f System.out.printf( "%f", ); 26, Gerçel(float)sayı, Bilimsel gösterim %e veya %E System.out.printf( "%e", ); e+01 DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Program, programcı ve programlama dili kavramlarını kısaca açıklayınız? 2. Yazılım ve donanım kavramlarını kısaca açıklayıp sistem yazılımlarının fonksiyonunu belirtiniz? 3. Derleyici ve yorumlayıcı kavramlarını kısaca açıklayıp, aralarındaki farkı belirtiniz? 4. Algoritma nedir? Algoritma kelimesi nereden gelmektedir? 5. Veri, bilgi kelimelerini açıklayıp, aralarındaki farkı belirtiniz? 6. Java dilinin diğer programlama dillerinden farklarını belirtiniz? 7. Bir java editörü ile yazdığımız kaynak dosyamızı (.java uzantılı) derlediğimizde (javac ile) dosya uzantımız ne olur? 8. Java programlama dili hangi dilin gramer yapısını kullanır? 9. Yaygın olarak kullanılan Java editör programları hangileridir? 10. Bir sınıfın, kendisiyle aynı pakette olmayan başka bir sınıfı kullanabilmesi için, sınıf(class) tanımından önce hangi deyim kullanılmalıdır? 11. Yüksek seviyeli diller ile alt seviyeli diller arasındaki farklar nelerdir? 12. Byte kodundan makine diline çevrimi sağlayan programa ne ad verilir? 13. Kalveyeden girilen iki sayının çarpımını hesaplayan basit bir matematiksel işlemin algoritmasını yazınız. 19

20 14. Klavyeden girilen ifadeyi aynen ekranda gösteren programı yazınız? 15. Aşağıdaki programın ekran çıktısı ne olur? import java.util.*; class TarihSaat{ public static void main(string[] args) { Date bugun = new Date(); System.out.println ("Sakarya Universitesi"); System.out.printf("Date nesnesinin ürettiği Tarih-Saat.. %s \n", bugun); System.out.printf("Formatlı Tarih-Saat.. %tc \n", bugun); System.out.printf("(YYYY-AA-GG) Formatında Tarih.. %tf \n", bugun); System.out.printf("(AA-GG-YY) Formatında Tarih.. %td \n", bugun); System.out.printf("12 Saat Formatında.. %tr \n", bugun); System.out.printf("24 Saat Formatında.. %tr \n", bugun); System.out.printf("24 Saat Formatında Saniyeli.. %tt \n", bugun); } } 20

Bilgisayarda Programlama. Temel Kavramlar

Bilgisayarda Programlama. Temel Kavramlar Bilgisayarda Programlama Temel Kavramlar KAVRAMLAR Programlama, yaşadığımız gerçek dünyadaki problemlere ilişkin çözümlerin bilgisayarın anlayabileceği bir biçime dönüştürülmesi / ifade edilmesidir. Bunu

Detaylı

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş Yard. Doç. Dr. Alper Kürşat Uysal Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akuysal@anadolu.edu.tr Ders Web Sayfası: http://ceng.anadolu.edu.tr/ders.aspx?dersid=101

Detaylı

Java Temel Özellikleri

Java Temel Özellikleri Java Temel Özellikleri Java Programlama Dili Java programlama dili şu anda dünyadaki en popüler programlama dillerinden biri haline gelmiştir. Java SUN bilgisayar şirketince elektrikli ev aletlerinin birbiriyle

Detaylı

Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri

Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri Klavyeden veri girilmesi, girilen verilere çeşitli işlemler uygulandıktan sonra ekrana yazdırılması ya da herhangi bir yazıcıdan çıktı alınması gibi işlemlerdir. Javada

Detaylı

Görsel Programlama DERS 01. Görsel Programlama - Ders01/ 1

Görsel Programlama DERS 01. Görsel Programlama - Ders01/ 1 Görsel Programlama DERS 01 Görsel Programlama - Ders01/ 1 Takdim Planı Nesneye Dayalı Programlama Kavramı Nesne, Sınıf Kavramı Java Programlama Dili Java Programlama Dili Temel Özellikleri Java Sürümleri

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104)

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) Yazar: Doç.Dr. İ. Hakkı CEDİMOĞLU S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

2007-2008 Bahar. BM 211 Programlama Dilleri 3 1

2007-2008 Bahar. BM 211 Programlama Dilleri 3 1 Programlama Dilleri III 2007-2008 Bahar BM 211 Programlama Dilleri 3 1 Ders Hakkında Ders Sorumlusu Öğr.Gör. Bora UĞURLU Ders Slaytları İçin http://members.comu.edu.tr/boraugurlu/ Dersle İlgili İletişim

Detaylı

// hataları işaret eden referans

// hataları işaret eden referans System sınıfı java.lang.object java.lang.system public final class System extends Object System sınıfı, java.lang paketi içindedir. Platformdan bağımsız olarak sistem düzeyindeki eylemleri belirleyen dingin

Detaylı

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız.

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. 1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. [10 puan] int param = 30; int result = 300; if (param > 45) result

Detaylı

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Bilgisayar Programlama Ders 1 Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Bilgisayar Programlamaya C ile Programlamaya Yazılım: Bilgisayarın işlemler yapması ve karar vermesi

Detaylı

Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import

Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import Java programlamada paket yapısı ve import Java Programlamada Paket yapısı ve Java programları paketlerden oluşmaktadır. Paketlerin içinde sınıflar ve arayüzler bulunur. İstenirse var olan paketlerden başka

Detaylı

Java Programlamaya Giriş

Java Programlamaya Giriş Java Programlamaya Giriş Amaçlar: 1. Java kurulumu (Netbeans ve JDK) 2. Java Netbeans Kullanımı 3. Program yazma Java Kurulumu Java dili ile programlama yapabilmek için java jdk ve java kodlama yapılabilecek

Detaylı

BİL 542 Paralel Hesaplama. Dersi Projesi. MPJ Express Java Paralel Programlama

BİL 542 Paralel Hesaplama. Dersi Projesi. MPJ Express Java Paralel Programlama BİL 542 Paralel Hesaplama Dersi Projesi MPJ Express Java Paralel Programlama Recep Ali YILMAZ 131419106 Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Detaylı

Nesne Tabanlı Programlama Dersi Edirne Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Nesne Tabanlı Programlama Dersi Edirne Kız Teknik ve Meslek Lisesi 2011-2012 Nesne Tabanlı Programlama Dersi Edirne Kız Teknik ve Meslek Lisesi Programlama Dili Nedir? 2 Programlama dili, yazılımcının bir algoritmayı ifade etmek amacıyla, bir bilgisayara ne yapmasını

Detaylı

Bölüm 24. Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri. Bir Applet in Yaşam Döngüsü:

Bölüm 24. Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri. Bir Applet in Yaşam Döngüsü: Bölüm 24 Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri Applet, Web tarayıcısında çalışan bir Java programıdır. Bir applet, Java uygulaması için tamamen fonskiyonel olabilir çünkü bütün Java API ye sahiptir.

Detaylı

GÖRSEL PROGRAMLAMA - I 2013-2014

GÖRSEL PROGRAMLAMA - I 2013-2014 GÖRSEL PROGRAMLAMA - I 2013-2014 Ders Hakkında Ders Sorumlusu Öğr.Gör. Ekrem Eşref KILINÇ Dersle İlgili İletişim İçin ekremesrefkilinc@gmail.com Neler Öğreneceğiz? Nesneye yönelik programla nedir? (Metot

Detaylı

1.BÖLÜM PROGRAMLAMA ve TEMEL KAVRAMLAR

1.BÖLÜM PROGRAMLAMA ve TEMEL KAVRAMLAR 1.BÖLÜM PROGRAMLAMA ve TEMEL KAVRAMLAR GİRİŞ Program, bilgisayara ne yapması gerektiğini söyleyen bir grup komuta (kod topluluğuna) verilen isimdir. Bu komutları veren kişiye programcı, komutların bütününe

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

Yazılım Çeşitleri. Uygulama Yazılımları. İşletim Sistemleri. Donanım

Yazılım Çeşitleri. Uygulama Yazılımları. İşletim Sistemleri. Donanım Yazılım Yazılım Bilgisayarlar üretildikleri anda içlerinde herhangi bir bilgi barındırmadıkları için bir işlevleri yoktur. Bilgisayarlara belirli yazılımlar yüklenerek işlem yapabilecek hale getirilirler.

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir YAŞAR, Murathan Yay., 2011

Detaylı

5. PROGRAMLA DİLLERİ. 5.1 Giriş

5. PROGRAMLA DİLLERİ. 5.1 Giriş 5. PROGRAMLA DİLLERİ 8.1 Giriş 8.2 Yazılım Geliştirme Süreci 8.3 Yazılım Geliştirme Sürecinde Programlama Dilinin Önemi 8.4 Programlama Dillerinin Tarihçesi 8.5 Programlama Dillerinin Sınıflandırılması

Detaylı

Program Nedir? Program, bir problemin çözümü için herhangi bir programlama dilinin kuralları ile oluşturulmuş komut kümesidir.

Program Nedir? Program, bir problemin çözümü için herhangi bir programlama dilinin kuralları ile oluşturulmuş komut kümesidir. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Program Nedir? Program, bir problemin çözümü için herhangi bir programlama dilinin kuralları ile oluşturulmuş komut kümesidir. C de yazılan bir programın çalışması için çoğunlukla aşağıdaki

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (C#) DERS NOTU 1

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (C#) DERS NOTU 1 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (C#) DERS NOTU 1 Kaynaklar: Sefer Algan, Her Yönüyle C#, 6. Baskı, Pusula Yayıncılık. www.sharpnedir.com 1. DÜZEYLERİNE GÖRE BİLGİSAYAR DİLLERİ Script Dilleri Yüksek Düzeyli Diller

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları Konsol Uygulaması Oluşturma Konsol uygulaması oluşturmak için program açıldıktan sonra Create: Project ya da New Project seçeneği tıklanabilir. New Project penceresini açmak için farklı yollar da vardır.

Detaylı

Java Programlama Giriş

Java Programlama Giriş Java Programlama Giriş 2013-2014 Bahar Dönemi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Burdur 2014 Muhammer İLKUÇAR 1 Neden Java Programlama Platformdan bağımsızdır

Detaylı

BİL BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (JAVA)

BİL BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (JAVA) BİL 141 - BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (JAVA) KURULUM DÖKÜMANI Ders kapsamında lab saatlerinde veya lab saatleri dışında Java kodları yazabilmek ve çalıştırabilmek için bilgisayarınıza bazı yazılımların kurulması

Detaylı

OMNET++ 4.2.2. Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

OMNET++ 4.2.2. Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları. GYTE - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü OMNET++ 4.2.2 Ağ Benzetim Yazılımı (Network Simulation Framework) BİL 372 Bilgisayar Ağları OMNET++ OMNET++ (Objective Modular Network Testbed in C++), nesneye yönelik (objectoriented)

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Editör Disk 1)Kaynak kodlar editör aracılığı ile oluşturulur. (.c) Kaynak dosya Önişleyici Disk 2)Önişleyici kodlar içerisindeki ilk işleme işini

Detaylı

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java)

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) 1 BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Not: Bu dersin sunumları, Java Bilgisayar Programlamaya Giriş, A. Yazıcı, E. Doğdu,

Detaylı

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism )

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Ders #9 (16 Aralık 2009) Geçen ders: Java Applet lerde bileşen yerleştirme türleri ( applet layouts

Detaylı

JAL IN İNTERNET TEN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI

JAL IN İNTERNET TEN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI JAL IN İNTERNET TEN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI WINDOWS TA JAL IN İNDİRİLMESİ VE KURULMASI JAL derleyicisi aslında Jal.exe isimli tek bir dosyadan oluşur. Jal.exe derleyici programı, yazılan JAL programı

Detaylı

Bölüm1. İlk Bilgiler ISBN 0-321-49362-1

Bölüm1. İlk Bilgiler ISBN 0-321-49362-1 Bölüm1 İlk Bilgiler ISBN 0-321-49362-1 Bölüm 1 Konuları Niye Programlama Dilleri prensiplerini öğreniyoruz? Programlama alanları Dil değerlendirme kriterleri Dit tasarımına etkiler Dil kategorileri Dil

Detaylı

Eclipse, Nesneler ve Java 2 Java Nereden Çıktı? 2

Eclipse, Nesneler ve Java 2 Java Nereden Çıktı? 2 1 Eclipse, Nesneler ve Java 2 Java Nereden Çıktı? 2 Eclipse Mimarisi 4 Java Teknolojisine Genel Bir Bakış 6 Taşınabilirlik 6 Java Derleyicisi ve Bytecode 6 Java Sanal Makinası (Java Virtual Machine - JVM)

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama Temel Bilgisayar Programlama C Programlamaya Giriş Yrd. Doç. Dr. Tahir Emre Kalaycı 2012 Yrd. Doç. Dr. Tahir Emre Kalaycı () Temel Bilgisayar Programlama 2012 1 / 29 İçerik 1 Temel Kavramlar Algoritmanın

Detaylı

İçerik. Temel Kavramlar. Yazılım Geliştirme Aşamaları. Problemi Anlama ve Çözümleme. Biçimsel Gösterim - 1. Nesneye Yönelik Programlama

İçerik. Temel Kavramlar. Yazılım Geliştirme Aşamaları. Problemi Anlama ve Çözümleme. Biçimsel Gösterim - 1. Nesneye Yönelik Programlama İçerik Nesneye yönelik programlama Ne demektir, nasıl ortaya çıkmıştır? Temel Kavramlar Nesneye yönelik dil olarak JAVA ve ilişkili kavramlar Basit bir Java programı BS-515 Nesneye Yönelik Programlama

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI

10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI 10 LU SAYISAL SİSTEMİ İLE 2 Lİ SAYISAL SİSTEMİ ARASINDA ÇEVİRİM UYGULAMASI Sayısal Sistemler Sayısal sistem, sayıları temsil eden simgeler için bir yazma sistemi yani matematiksel bir gösterim sistemidir.

Detaylı

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1.PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bilindiği gibi internet üzerindeki statik web sayfaları ziyaretçinin interaktif olarak web sayfasını kullanmasına olanak vermemektedir. Bu yüzden etkileşimli web sayfaları oluşturmak

Detaylı

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011 Programlamaya Giriş Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve FONKSİYONLAR Sunum İçeriği Nesne Tabanlı Programlama Kavramı Fonksiyon tanımlama ve kullanma Formal Parametre nedir? Gerçel Parametre nedir? Fonksiyon

Detaylı

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma Algoritmalar ve Programlama Algoritma Algoritma Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü

Detaylı

Temel Kavramlar. BS-515 Nesneye Yönelik Programlama. Ders #1 (26 Ekim 2009)

Temel Kavramlar. BS-515 Nesneye Yönelik Programlama. Ders #1 (26 Ekim 2009) Temel Kavramlar BS-515 Nesneye Yönelik Programlama Dr. Ayça Tarhan Ders #1 (26 Ekim 2009) İçerikç Nesneye yönelik programlama Ne demektir, nasıl ortaya çıkmıştır? Nesneye yönelik dil olarak JAVA ve ilişkili

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

Programlama Dilinin Özellikleri

Programlama Dilinin Özellikleri Programlama Dilinin Özellikleri *Kaynak Kodun Taşınabilirliği: Taşınabilirlik (portability), bir sistem için yazılmış kaynak kodunun başka bir sisteme götürüldüğünde hatasız olarak derlenerek, doğru bir

Detaylı

5.HAFTA. Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi

5.HAFTA. Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi 5.HAFTA Sınıf ve Nesne Kavramı, Metot Oluşturma, Kurucu Metot, this Deyimi Sınıf Kavramı: Sınıf (class) soyut bir veri tipidir. Nesne (object) onun somutlaşan bir cismidir. Java da sınıf (class) kavramını

Detaylı

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6 ix Yazılım Nedir? 2 Yazılımın Tarihçesi 3 Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5 Yazılımın Önemi 6 Yazılımcı (Programcı) Kimdir? 8 Yazılımcı Olmak 9 Adım Adım Yazılımcılık 9 Uzman

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama

BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama BLG 1306 Temel Bilgisayar Programlama Öğr. Grv. M. Mustafa BAHŞI WEB : mustafabahsi.cbu.edu.tr E-MAIL : mustafa.bahsi@cbu.edu.tr Bilgisayar ile Problem Çözüm Aşamaları Programlama Problem 1- Problemin

Detaylı

KODLAMAYA HAZIRLIK MODÜLÜ 1. YAZILI SINAV ÇALIŞMA SORULARI VE MODÜL ÖZETİ

KODLAMAYA HAZIRLIK MODÜLÜ 1. YAZILI SINAV ÇALIŞMA SORULARI VE MODÜL ÖZETİ KODLAMAYA HAZIRLIK MODÜLÜ 1. YAZILI SINAV ÇALIŞMA SORULARI VE MODÜL ÖZETİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME-1 SORULAR Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 1.., elektronik

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. BLGM 318 Ara Sınavı 2012 2013 Đlkbahar Dönemi 13 Nisan 2013. Ad, Soyad Öğrenci No.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. BLGM 318 Ara Sınavı 2012 2013 Đlkbahar Dönemi 13 Nisan 2013. Ad, Soyad Öğrenci No. Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BLGM 318 Ara Sınavı 2012 2013 Đlkbahar Dönemi 13 Nisan 2013 Ad, Soyad Öğrenci No. : : Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Zeki BAYRAM Süre: 100 dakika Talimatlar:

Detaylı

JAVA API v2.0 Belge sürümü: 2.0.2

JAVA API v2.0 Belge sürümü: 2.0.2 JAVA API v2.0 Belge sürümü: 2.0.2 1. İçindekiler 1. İÇİNDEKİLER... 2 2. BU BELGENİN AMACI... 3 3. BELGE SÜRÜMLERİ... 3 4. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ... 3 5. KULLANIM ŞEKLİ... 4 5.1. GENEL... 4 5.2. UYARILAR...

Detaylı

BEUN VPN Hizmeti. VPN Nedir?

BEUN VPN Hizmeti. VPN Nedir? BEUN VPN Hizmeti VPN Nedir? VPN, Virtual Private Network, yani Sanal Özel Ağ ın kısaltılmasıdır. VPN, İnternet gibi halka açık telekomünikasyon altyapılarını kullanarak kullanıcılar veya uzak ofisleri

Detaylı

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler C# Programlama Dili İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler 1 İlk Programımız Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı geçen derste anlatıldığı gibi derleyin, sonra

Detaylı

Java JDK (Java Development Kit) Kurulumu:

Java JDK (Java Development Kit) Kurulumu: Java JDK ve Eclipse Kurulumu Öncelikle java ile program geliştirmeye başlamak istiyorsanız iki şeye ihtiyacınız olacak; 1-Java JDK (Java Development Kit) : Java ile yazdığımız kodları derleyip çalıştırmak

Detaylı

SIMAN KULLANIM KILAVUZU

SIMAN KULLANIM KILAVUZU SIMAN KULLANIM KILAVUZU Önder Öndemir SIMAN Simülasyon programı Model Çatı ve Deneysel Çatı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Model çatı genel itibariyle modullerin ve işlem bloklarının yazıldığı kısımdır.

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

JAVA PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

JAVA PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1.HAFTA JAVA PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Java Kurulumu Java dili ile programlama yapabilmek için java jdk ve java kodlama yapılabilecek uygun bir geliştirme ortamı kurulmalıdır. NetBeans IDE yaygın olarak kullanılan

Detaylı

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar EM205 26/9/2014 Programlamaya giriş Algoritmalar Temel kavramlar Algoritmalar Amaçlar Algoritma kavramını öğrenmek, Algoritmaları ifade edebilmek, Temel matematiksel algoritmaları yazabilmek C programlama

Detaylı

Erişim konusunda iki taraf vardır:

Erişim konusunda iki taraf vardır: Erişim Erişim konusunda iki taraf vardır: Kütüphaneyi kullanan kişiler (client) Kütüphaneyi yazan kişiler Paket (package) Paketler kütüphaneyi oluşturan elemanlardır. PaketKullanim.java Varsayılan Paket

Detaylı

BMÜ-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LABORATUARI

BMÜ-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LABORATUARI BİR BOYUTLU DİZİLER Amaçlar: 1. 1 BOYUTLU DİZİLERİ TANIMLAMAK 2. 1 BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI YAPMAK Örnek 5-1 Aşağıdaki program öğrenci notlarını bularak en iyi notu hesaplar. Harf notu şu şekilde hesaplanır:

Detaylı

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler

Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler Karşılaştırma İşlemleri ve Koşullu İfadeler BİL131 - Bilişim Teknolojileri ve Programlama Hakan Ezgi Kızılöz Karşılaştırma İşlemleri Java'da sayısal veri tiplerinin karşılaştırılması için aşağıdaki karşılaştırma

Detaylı

4- ALGORİTMA (ALGORITHM)

4- ALGORİTMA (ALGORITHM) (ALGORITHM) Algoritma: Bir Problemin çözümünün, günlük konuşma diliyle adım adım yazılmasıdır. Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi adındaki Türkistan'lı alimden kaynaklanır. Bu

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Servlet Üst Düzey Programlama-ders01/ 1 Servlet Nedir? Web sayfaları ilk başlarda durağan bir yapıya sahipti ve kullanıcıdan bilgi alarak işlemler yapmıyordu. Zamanın geçmesiyle kullanıcıya

Detaylı

İsimler ve Kapsam. 24 Şubat 2011. Programlama Dilleri - Pamukkale Üniversitesi 1

İsimler ve Kapsam. 24 Şubat 2011. Programlama Dilleri - Pamukkale Üniversitesi 1 İsimler ve Kapsam Tanım: Bir değişkenin kapsamı (scope) değişkenin görülebilir olduğu komutların alanıdır. Görülebilir olduğu alan, bir komut içinde belirlenen değerle kullanılabildiği alandır. Tanım:

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİ. Hedefler

C PROGRAMLAMA DİLİ. Hedefler C PROGRAMLAMA DİLİ Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; C programlama dili genel özelliklerini ve yapısını bilir, Kütüphane fonksiyonlarının çağrılmasını gerçekleştirebilir, Değişken, sabit tanımlamaları

Detaylı

/*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/

/*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/ Ana Main Kodları /*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/ package javaapplication1; public class JavaApplication1 public static void

Detaylı

Paket Erişimleri. Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 4 1

Paket Erişimleri. Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 4 1 Paket Erişimleri Altuğ B. Altıntaş 2003 Java ve Yazılım Tasarımı - Bölüm 4 1 Erişim Erişim konusunda iki taraf vardır: Kütüphaneyi kullanan kişiler (client) Kütüphaneyi yazan kişiler Altuğ B. Altıntaş

Detaylı

MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK

MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK MPLAB IDE ve ISIS ile ASSEMBLY DİLİNDE UYGULAMA GELİŞTİRMEK 1.1 Programın Başlatılması 1.2 Yeni Proje Oluşturma 1.3 MCU Seçimi Yrd.Doç.Dr.Bülent Çobanoğlu 1.4 MCU Programlama Dil Seçimi 1.5 Proje İsmi

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I Güz Dönemi. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I Güz Dönemi. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 2016 2017 Güz Dönemi Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Yük. Müh. Köksal Gündoğdu koksalgundogdu@ekargemuhendislik.com Yük. Müh. Köksal Gündoğdu

Detaylı

PHP 1. Hafta 2.Sunum

PHP 1. Hafta 2.Sunum PHP 1. Hafta 2.Sunum Hello World Bu derste görülecekler WAMP ve PHP Hosting kavramı ve bizi neden ilgilendirmediği Domain ve localhost kavramları www klasörü İlk PHP kodunun

Detaylı

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 1. Yrd.Doç.Dr.Hacer Karacan

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 1. Yrd.Doç.Dr.Hacer Karacan NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA HAFTA # 1 Yrd.Doç.Dr.Hacer Karacan NESNEYE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Program Nedir? Programlama Dili Nedir? Programlamanın Tarihçesi Programlama Türleri Makine Dili Programlama

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU II. DÖNEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ DERS NOTLARI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU II. DÖNEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ DERS NOTLARI 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU II. DÖNEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ DERS NOTLARI Bilgi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (BTY) Türkiye de orta eğitimde bilgisayar eğitimi,

Detaylı

Bigisayar Programlama

Bigisayar Programlama Bigisayar Programlama (GÜZ 2015) DERS-02: C de Programlamaya Giriş Yrd. Doç Dr. Yakup EMÜL Cumhuriyet Üniv., Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü yakupemul@cumhuriyet.edu.tr Ofis Saatleri :

Detaylı

Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import

Java Programlamada Paket Yapısı Ve Import Java programlamada paket yapısı ve ımport Java Paketleri Java Kaynak Programları Java programları paketlerden (packages) oluşur. Paketlerin içinde sınıflar ve arayüzler (classes and interfaces) bulunur.

Detaylı

Ruby Nedir? 1.1 Amaçlar. 1.2 Ruby nin Yapısal Sıradüzeni

Ruby Nedir? 1.1 Amaçlar. 1.2 Ruby nin Yapısal Sıradüzeni 1 Ruby Nedir? 1.1 Amaçlar Bu kitabın asıl amacı, Ruby on Rails Web Framework u ile web programcılığı yapacaklara gerekli olan Ruby bilgilerini vermektir. Bunu yaparken, kitap okura şu becerileri de kazandıracaktır:

Detaylı

Kaynak Kodlardan Derleme. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün. 26 Mart 2005

Kaynak Kodlardan Derleme. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün. 26 Mart 2005 Kaynak Kodlardan Derleme Turquaz Muhasebe Versiyon 0.2 Hüseyin Ergün 26 Mart 2005 Turquaz Muhasebe, Kaynak Kodları Derleme Sayfa 2 İçindekiler İÇİNDEKİLER 2 GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER 3 1. GİRİŞ 4 1.1 AÇIKLAMA

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

GÖRSEL PROGRALAMA HAFTA 3 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

GÖRSEL PROGRALAMA HAFTA 3 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI GÖRSEL PROGRALAMA HAFTA 3 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI DERS İÇERİĞİ Algoritma nedir? Akış Diyagramı nedir? Örnek Uygulama ALGORİTMA Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi adındaki

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

JAVADA DİZİ İŞLEMLERİ

JAVADA DİZİ İŞLEMLERİ JAVADA DİZİ İŞLEMLERİ Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız.

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini

Detaylı

APPLET KAVRAMI ve GRAFİKSEL ÇİZİM UYGULAMLARI

APPLET KAVRAMI ve GRAFİKSEL ÇİZİM UYGULAMLARI APPLET KAVRAMI ve GRAFİKSEL ÇİZİM UYGULAMLARI Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Applet kavramını öğreneceksiniz, Java grafik eksenini tanıyacaksınız, Grafiksel çizim komutlarını öğreneceksiniz, Renk

Detaylı

4- ALGORİTMA (ALGORITHM) M.İLKUÇAR - 1

4- ALGORİTMA (ALGORITHM) M.İLKUÇAR - 1 (ALGORITHM) M.İLKUÇAR - imuammer@yahoo.com 1 M.İLKUÇAR - imuammer@yahoo.com 2 Algoritma: Bir Problemin çözümünün, günlük konuşma diliyle adım adım yazılmasıdır. Algoritma sözcüğü Ebu Abdullah Muhammed

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı. 26 Şub. 2013 Öğr. Gör.

Ders Tanıtım Sunumu. Internet Programming II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı. 26 Şub. 2013 Öğr. Gör. Ders Tanıtım Sunumu Internet Programming II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 26 Şub. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU PHP Nedir? Platformdan bağımsız (işletim Sistemi) dinamik web sayfaları

Detaylı

public static int Toplam int x, int y

public static int Toplam int x, int y static Kavramı 1 İçinde bulunduğu sınıftan nesne oluşturulmadan veya hiç bir nesneye referans olmadan kullanılabilen üyeler static olarak nitelendirilir. Metotlar ve alanlar static olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Bilgisayar Programı Nedir?

Bilgisayar Programı Nedir? BİL1002 Bilgisayar Programlama PROF.DR.TOLGA ELBİR Bilgisayar Programı Nedir? Program, bilgisayarda i belirli libir amacı gerçekleştirmek için geliştirilmiş yöntemlerin ve verilerin, bilgisayarındonanımınınyerine

Detaylı

Bilgisayarın Yapıtaşları

Bilgisayarın Yapıtaşları Bilgisayarın Yapıtaşları Donanım (Hardware) bilgisayarın fiziki yapısını oluşturan şeylerdir. Yazılım (Software) bilgisayarın fiziki yapısını kulanan ve ona hayat veren komutlar bütünüdür. 1 Dosyalar (Files)

Detaylı

Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı. www.cengizcetin.net

Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı. www.cengizcetin.net Ünite-3 Bilgisayar Yazılımı Yazılım Kavramı Bilgisayarın belirli bir işi gerçekleştirebilmesi için kullanıcı tarafından her adımda ne yapacağı tarif edilmiş olmalıdır. Yani kullanıcı bilgisayara uygun

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı

C Programlama Dili'ne Giriş

C Programlama Dili'ne Giriş Ders 1: Giriş Giriş C Programlama Dili'ne Giriş Bu ilk derste, bir C programın nasıl derlenip çalıştırılacağı ve Internet'te bulabileceğiz derleyicilerden bahsedilecektir. En basit C programının derleyip

Detaylı

2.Eclipse açıldıktan sonra Workspace alanı seçilmesi gerekir. Workspace alanı projelerinizin fiziksel olarak bulunduğu kısımdır.

2.Eclipse açıldıktan sonra Workspace alanı seçilmesi gerekir. Workspace alanı projelerinizin fiziksel olarak bulunduğu kısımdır. 1.Eclipse http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/juno/s R2/eclipse-jee-juno-SR2-win32.zip&mirror_id=1163 linkinden indiriyoruz. 2.Eclipse açıldıktan sonra

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Yazılımda Günlükleme (Logging) Üst Düzey Programlama-ders07/ 1 Günlükleme -Logging Tüm büyük çaplı uygulamalarda günlükleme(logging) ihtiyaçları bulunmaktadır. Bir uygulamanın hata

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN 2012-2013 Güz Dönemi Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN 2012-2013 Güz Dönemi Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN 2012-2013 Güz Dönemi Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dersin amacı *Bilgisayarlara giriş, algoritma geliştirme, akış diyagramları *Programlamaya giriş, Java diliyle

Detaylı

Data Structures Lab 1 2012-Güz

Data Structures Lab 1 2012-Güz Data Structures Lab 1 2012-Güz C# Ortamı Tanıtımı ve Uygulama Geliştirilmesi Visual Studio 2010 Ortamının Temini -NYG'ndan MSDN üyeliği için başvuru dilekçesi alınıp doldurulmalı ve yine NYG'ye teslim

Detaylı

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu

Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr. Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör. Gökhan TURAN www.gokhanturan.com.tr Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayarın Yapısı Donanım (Hardware): Bir bilgisayara genel olarak bakıldığında; Kasa, Ekran, Klavye, Fare, Yazıcı, Hoparlör,

Detaylı

C# Eğitimi-1 (Giriş) Melih Hilmi Uludağ www.melihhilmiuludag.com

C# Eğitimi-1 (Giriş) Melih Hilmi Uludağ www.melihhilmiuludag.com C# Eğitimi-1 (Giriş) Melih Hilmi Uludağ www.melihhilmiuludag.com Nesne Yönelimli Programlama Nesne Yönelimli Programlama, 1990 lı yıllarda başlayan ve günümüzde de yoğun olarak kullanılan bir programlama

Detaylı