ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D."

Transkript

1 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/ Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. Adana İk.Tic.İlimler Akademisi Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçent Doçent Doçent İşletme Çukurova Üniversitesi 1985 Y.Ö. K. Doçentlik Sınav Komisyonu 1989 Çukurova Üniversitesi Erciyes Üniversitesi 2001 Erciyes Üniversitesi 1995 Kazakistan Türkistan Uluslararası 2000 Ahmet Yesevi Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası Türkiye Kırgızistan 2002 Manas Üniversitesi - İİBF Kazakistan Türkistan Uluslararası 2005 Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi Beykent Üniversitesi İİBF 2006 İstanbul Arel Üniversitesi İİBF 2011 İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekim 2013 Bildiği Yabancı Diller KPDS: 72 (Fransızca) KPDS: 76 (İngilizce) Rusça: İyi Derecede, Kazakça: İyi Derecede, Kırgızca: İyi Derecede

2 Doçent unvanını aldığı tarih: 24/10/ Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1 Yüksek Lisans Tezleri 1.Türkiye'de Turizm Eğitimi ve Konaklama Sektörüne Personel Eğitimi için Bir Model Önerisi, Kemal KANTARCI, Erciyes Üni. Sosyal Bil. Enstitüsü, Personel Seçiminde Psikoteknik Yöntem ve Nevşehir Yöresi Otel İşletmelerinde Bir Anket Uygulaması, Lütfi BUYRUK, Erciyes Üni. Sosyal Bil. Enstitüsü, İşletmelerde İş Değerlemenin Ücretlerin Belirlenmesindeki Etkisi ve Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama, Erciyes Üni. Sosyal Bil. Enstitüsü, Turizm Sektöründe Personel Eğitimi ve Verimliliğe Etkisi(Turizm İşletmelerinde Bir Uygulama), Erciyes Üni. Sosyal Bil. Enstitüsü, İşletmelerde Verimlilik Araştırma Tekniği Olarak İş Ölçümü ve Bir Uygulama, Lale ÖZBAKIR, Erciyes Üni. Sosyal Bil. Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Üniversiteler: Teori ve Uygulama, Muhibbi Suat AKSOY, Erciyes Üni. Sosyal Bil. Enstitüsü, İşletmelerde Verimlilik Aracı Olarak Metod Etüd ve Bir Uygulaması, Özlem SÖYLER, Erciyes Üni. Sosyal Bil. Enstitüsü, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Bilgisayar Kullanımının Yönetim Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri, Mustafa ÖZ, Erciyes Üni. Sosyal Bil. Enstitüsü, Bankalar ve Özel Finans Kurumlarında Kriz Yönetimi, İsmail KUZ, Erciyes Üni. Sosyal Bil. Enstitüsü, İşletmelerde Verimlilik Artırma Tekniklerinden İş Etüdü Ve Manas Üniversitesinde Uygulama, Sezen ÖZEK, Uluslararası Türk-Kırgız Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Bişkek, Kariyer Yönetiminin Değerlendirilmesi ve Kardar Trade Company Uygulaması, Nesrin MAT, Uluslararası Türk-Kırgız Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Bişkek, Kırgızistan ın Potansiyel Girişimci Profilindeki Kültürel Farklılığın Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi ve Ampirik Bir Çalışma, Yunus TEKAYAK, Uluslararası Türk-Kırgız Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Bişkek, Matris Organizasyonların İnsan Kaynaklarının Verimliliğine Etkisi ve Bir Uygulama, Mahmut DURMAZ, Uluslararası Türk-Kırgız Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Bişkek, 2005

3 14. Japon İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamaları ile Kırgız İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamalarını Karşılaştırma Sonucunda Kırgız İnsan Kaynakları Yönetim Modelini Oluşturma ve Bişkek te bir Uygulama, Seyil NECMUDDİNOVA, Uluslararası Türk-Kırgız Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Bişkek, Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler. 1. Kırgızistan da Faaliyet Gösteren Yabancı Yatırımcıların Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma, Türk Dünyası Araştırma Vakfı İşletme Fakültesi, 23 Mayıs 2003, Celalabat, Kırgızistan. 2. Yönetimde Yeni Teknikler: Şebeke Organizasyon, Manas Üniversitesi, 18 Nisan, 2004, Bişkek, Kırgızistan. 3. Bolonya Sürecinde Yüksek Öğretim ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System ECTS), Kırgız Milli Teknik Üniversitesi, Mayıs, 2004, Bişkek, Kırgızistan (Rusça) 4. Uzaktan Eğitim Sisteminin Organizasyonu ve Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP örneği, Türk Dünyası VI. Ekonomi, Dil ve Bilişim Formu, Manas Üniversitesi, Bişkek, Kasım, Uzaktan Eğitimin Türk Uygarlığının Gelişmesine Katkısı ve Beykent Üniversitesi Örnegi, Prof. Dr. Cuma Bayat ile birlikte, Manas Üniversitesi, Üçüncü Türk Uygarlığı Kongresi,, Mayıs 2007, Bişkek Kırgızistan 6. Uzaktan Eğitimin Türk Dünyası Bilim Hayatına Katkısı ve Beykent Üniversitesi Örneği, Prof. Dr. Cuma Bayat ile birlikte, 5. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 7 10 Haziran 2007, Celalabat Ekonomi ve Girişimcilik Üniversitesi, Kırgızistan. 7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. "Organizasyonlarda Çatışma, Çatışma Nedenleri, Çatışmanın Yönetimi ve Erciyes Üniversitesinde Bir Anket Uygulaması", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:1994, Sayı: "Yalın Organizasyon: Yönetim Düşüncesinde Yeni Bir Yaklaşım", Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 1994, Cilt5, Sayı:1. 3. "Turizm İşletmelerinde Planlama İşlevinin Yeri ve Önemi", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Dergisi, Mayıs, 1989.

4 4. "Türk Turizminin Geleceğe Yönelik Sorunları", AKTİD, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Yayın Organı, Antalya, 1986, Yıl:1, SayıI:1, s Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. İşletmelerin Yönetiminde Beşeri ilişkilerin Yeri", Yönetici Geliştirme, Bildiriler, Adana, 1989, ss.65-69, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üniversite - Sanayi İşbirliği Yayınlan, No: Diğer Yayınlar Kitaplar 1. Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları, Yesevi.net. Web Tabanlı Sanal Kitap, Kazakistan, Türkistan, Yönetim Düşüncesinin Evrimi, Yesevi.net. Web Tabanlı Sanal Kitap, Kazakistan, Türkistan, İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, Beta Yayınevi, 1. Basım. 4. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, 1998 Beta Yayınevi, 2. Basım. 5. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, Beta Yayınevi, 3. Basım. 6. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, Beta Yayınevi, 4. Basım. 7. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, Beta Yayınevi, 5. Basım. 8. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, Beta Yayınevi, 6. Basım. 9. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, 2013, Beta Yayınevi, 7. Basım. 10. İşletme Biliminin Temel İlkeleri, İstanbul, 1995, Beta Yayınevi, 1. Baskı. 11. İşletme Biliminin Temel İlkeleri, İstanbul, 1996, Beta Yayınevi, 2. Baskı. 12. İşletme Biliminin Temel İlkeleri, İstanbul, 1998, Beta Yayınevi, 3. Baskı. 13. İşletme Biliminin Temel İlkeleri, İstanbul, 2000, Beta Yayınevi, 4. Baskı. 14. İşletme Biliminin Temel İlkeleri, İstanbul, 2001, Beta Yayınevi, 5. Baskı. 15. İşletme Biliminin Temel İlkeleri, İstanbul, 2006, Beta Yayınevi, 6. Baskı. 16. İşletme Biliminin Temel İlkeleri, İstanbul, 2009, Beta Yayınevi, 7. Baskı. 17. İşletme Biliminin Temel İlkeleri, İstanbul, 2011, Beta Yayınevi, 8. Baskı 18. İşletme Biliminin Temel İlkeleri, İstanbul, 2013, Beta Yayınevi, 9. Baskı 19. Meslek Yüksek Okulları Müfredatına Göre Hazırlanmış Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, 2009, Beta Yayınevi, 1. Baskı. 20. Meslek Yüksek Okulları Müfredatına Göre Hazırlanmış Yönetim ve Organizasyon, İstanbul, 2013, Beta Yayınevi, 2. Baskı 21. İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, 2011, Beta Yayınevi, 1. Baskı. 22. Bir Yönetim Aracı Olarak P.E.R.T. Yönteminin Uygulaması, Fransızcadan Türkçeye Çeviri, Kayseri, 1995.

5 7.6.2.Ulusal Yayın Organlarında Yayınlanan Makaleler 1. "Adana Tekstil Sanayiinde Verimlilik Düzeyi", Dünya Gazetesi, Adana Sanayii Özel Sayısı, 27 Nisan 1984, s "Döviz Sorunu İhracatla Çözümlenir", Çukurova Expres, İthalat - İhracat Uluslararası Taşımacılık Özel Sayısı, Haziran Tebliğler 1. "Japon Yönetim Sistemi", Erciyes Üniversitesi - MPM İşbirliği ile Düzenlenen Verimlilik Konferansı, Nisan "Atatürk'ün Dış Politikası", Çukurova Üniversitesi Atatürk ü Anma Günü, 10 Kasım 1988, Mersin. 3. "Atatürk'ün Milli Birlik ve Beraberlik Politikası", Erciyes Üniversitesi Atatürk ü Anma Günü, 10 Kasım 1991, Nevşehir. 4. Atatürk ve Gençlik, Türkiye Kazakistan Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi, 19 Mayıs 2001 Atatürk ü Anma Günü, Türkistan, Kazakistan. 5. Yönetim Düşüncesinde Yeni Bir : Etkinlik, Verimlilik, Kalite, Toplam Kalite, Uluslararası Türk- Kırgız Manas Üniversitesi, 12 Şubat 2003, Bişkek, Kırgızistan. 8. Projeler 1. İş Etüdü Tekniği Yardımıyla Çukurova Bölgesi Tekstil Sanayiinde Verimlilik Araştırması I, YURTAŞ İplik Fabrikasında Bir Metot Etüdü Uygulaması, Adana, İş Etüdü Tekniği Yardımıyla Çukurova Bölgesi Tekstil Sanayiinde Verimlilik Araştırması II, YURTAŞ İplik Fabrikasında Bir Zaman Etüdü Uygulaması, Adana, İş Etüdü Tekniği Yardımıyla Çukurova Bölgesi Tekstil Sanayiinde Verimlilik Araştırması IV, BOSSA A.Ş. İplik Tesislerinde Bir Zaman Etüdü Uygulaması, Adana, İş Etüdü Tekniği Yardımıyla Çukurova Bölgesi Tekstil Sanayiinde Verimlilik Araştırması VI, Çukobirlik İplik Tesislerinde Bir Zaman Etüdü Uygulaması, Adana, İdari Görevler 1. Adana Atatürk Gençlik Sarayı Müdürlüğü, 28/10/ /01/ Adana İkt. ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 01/03/ /07/ Çukurova Üniversitesi Mersin Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, 08/10/ /12/ Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü, 27/08/ /09/1992

6 5. Erciyes Üniversitesi Genel Sekreterliği ve Üniversite İta Amirliği, 08/10/ /03/ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 17/03/ /12/ Erciyes üniversitesi Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekilliği, 18/12/ /02/ Erciyes Üniversitesi Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, 14/02/ /09/ Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Dönem Başkanlığı, Dönemi (29/05/ /05/2000) 10. Uluslararası Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi Rektör Danışmanlığı, 05/09/ /07/ Uluslararası Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi İnteraktif İşletme Yüksek Lisans Programı Yöneticiliği, 05/09/ /07/ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Danışmanlığı, 14/10/ /09/ Uluslararası Türk Kırgız Manas Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölüm Başkanlığı, 22/09/ /02/ Uluslararası Türk Kırgız Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 01/02/ /08/ Uluslararası Türk Kırgız Manas Üniversitesi Senato Üyeliği, 22/09/ /08/ Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk Kazak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi Yönetim Bilimleri Bölüm Başkanlığı, 02/11/ /07/ Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Danışmanlığı, 03/08/ /01/ Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı, 01/09/ /07/ Beykent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Koordinatörü, 01/09/ /07/ Beykent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, 01/09/ /07/ Beykent Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 01/09/ /09/ Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 01/09/ /09/ İstanbul Arel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Koordinatörü, 16/10/ /02/ İstanbul Arel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Müdürü, 27/02/ /10/ İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, 16/10/ /10/ İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı, 16/10/ /10/ İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi, 08/10/2013

7 10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Güz İlkbahar Güz İlkbahar Yüksek Lisans (e-mba): Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans (MBA): Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans (Yönetim Organizasyon): Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans (e-mba): Yönetim ve Organizasyon Sayısı İletişim Bilgileri:

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER 1

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER 1 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER 1 1. Unvanı : Doç. Dr. 2. Adı : Muhammed Asıf 3. Soyadı : YOLDAŞ 4. Bölümü : Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 5. Anabilim Dalı : İşletme 6. Doğum Tarihi : 21.03.1975 7. E-Posta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008 ÖZ GEÇMiŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Zaimoğlu 2. Doğum Tarihi : 22 Ocak 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000 Sanatları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kadir Aykut Top 2. Doğum Tarihi : 15.08.195. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uçak Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : -

1. ÖZGEÇMİŞ. 1.5. Aldığı Ödüller : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Üstün Başarı Ödülü (1993) 1.6. Aldığı Burslar : - 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı, Soyadı : Münir ŞAKRAK 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 08.03.1960 1.3. Eğitimi : 1.3.1. Lisans : Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1981

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: 27.08.1959 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y.

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri :İnönü- Eskişehir Doğum Tarihi :13.02.1947 Medeni Hali :Evli, iki çocuklu Telefon :0 312 354 17 79 (ev) 0 312 586 86 28 (iş) 0 532 223 06 28 (GSM)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı