SORUMLU MÜDÜR / EDITOR-IN-CHIEF Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb.Levent KUŞOĞLU. EDİTÖR / EDITORS Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP Tar.Uzm.Fatma İLHAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORUMLU MÜDÜR / EDITOR-IN-CHIEF Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb.Levent KUŞOĞLU. EDİTÖR / EDITORS Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP Tar.Uzm.Fatma İLHAN"

Transkript

1 ASKERÎ TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF MILITARY HISTORY STUDIES Hakemli dergi, yılda iki kez yayımlanır. Yerel süreli yayındır. Bi-annual peer-reviewed journal. Local periodical. SAHİBİ / OWNER Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı adına / In the name of TGS Personnel Directorate, Military History and Strategic Studies (ATASE) Division Tuğg.Necdet TUNA SORUMLU MÜDÜR / EDITOR-IN-CHIEF Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb.Levent KUŞOĞLU EDİTÖR / EDITORS Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP Tar.Uzm.Fatma İLHAN YAYIN KURULU EDITORIAL BOARD Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb.Levent KUŞOĞLU Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP Tar.Uzm.Ahmet ÇALIŞKAN Tar.Uzm.Alev KESKİN Tar.Uzm.Fatma İLHAN DANIŞMA KURULU ADVISORY BOARD Prof.Dr.İlber ORTAYLI Prof.Dr.Ergün AYBARS Prof.Dr.Sabahattin ÖZEL Prof.Dr.Reşat GENÇ Prof.Dr.Ömer Önder ARI Prof.Dr.Recep BOZTEMUR Prof.Dr.Ömer TURAN Prof.Dr.Feridun EMECEN Prof.Dr.İlhami DURMUŞ Prof.Dr.Mustafa TÜRKEŞ Prof.Dr.Yusuf SARINAY İNGİLİZCE DÜZELTİ ENGLISH REDACTION Uzm.Müt.Arzu ERKAAN DÜZELTİ / SAYFA DÜZENİ REDACTION / PAGE SETUP Red.Uzm.İlkay SARIKAYA ADRES / ADDRESS Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı Bakanlıklar/Ankara Telefon / Phone: +(90) Belgegeçer / Fax: +(90) Elmek / Ankara, Genelkurmay Basımevi, 2013 Ankara, TGS Printing House, 2013

2 HAKEM KURULU REFEREES BOARD Prof.Dr.Ethem Ruhi FIĞLALI Prof.Dr.Sadık TURAL Prof.Dr.Gülnihal BOZKURT Prof.Dr.A.Mete TUNCOKU Prof.Dr.Hikmet ÖZDEMİR Prof.Dr.Kemal ARI Prof.Dr.Altan ÇETİN Prof.Dr.Saadettin GÖMEÇ Prof.Dr.Hamiyet SEZER FEYZİOĞLU Prof.Dr.Melek ÇOLAK Prof.Dr.İhsan GÜNEŞ Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN Prof.Dr.Neşe ÖZDEN Prof.Dr.Zekeriya KURŞUN Prof.Dr.Selami KILIÇ Prof.Dr.Aygün ATTAR Prof.Dr.İbrahim YILMAZÇELİK Prof.Dr.İbrahim GÜLER Prof.Dr.Serpil SÜRMELİ Prof.Dr.Esat ARSLAN Doç.Dr.Bülent ARI Doç.Dr.Selda KAYA KILIÇ Doç.Dr.Bekir KOÇ Doç.Dr.Davut KILIÇ Doç.Dr.Kadir ULUSOY Doç.Dr.Bayram AKÇA Doç.Dr.Haldun YALÇINKAYA Yrd.Doç.Dr.Ahmet Emin YAMAN Yrd.Doç.Dr.İsmet GÖRGÜLÜ Yrd.Doç.Dr.Barış METİN Yrd.Doç.Dr.Abdurrahim F. AYDIN Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb.Ertan EROL Yrd.Doç.Dr.Vehbi Zeki SERTER Yrd.Doç.Dr.Burhan SAYILIR Yrd.Doç.Dr.Ahmet TOKSOY Yrd.Doç.Dr.Havva KÖK ARSLAN Dr.Erdal YURDAKUL Dr.Rıfat UÇAROL Dr.Fahriye EMGİLİ Dr.Hürkan ÇELEBİ

3 ASKERÎ TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF MILITARY HISTORY STUDIES Hakemli dergi, yılda iki kez yayımlanır. Yerel süreli yayındır. Bi-annual peer-reviewed journal. Local periodical. YIL: 11 ARALIK 2013 SAYI: 22 YEAR: 11 DECEMBER 2013 ISSUE: 22 Dergimizdeki yazı ve makalelerin her hakkı saklıdır; ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi nde yayımlanan makaleler sadece yazarların görüşlerini yansıtır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve/veya Yayın Kurulunun görüşlerini temsil etmez. All rights for all articles and papers in this Journal are reserved; academic citations are only allowed with proper acknowledgement. All papers published in the Journal of Military History Studies reflect solely the opinions of their authors. They do not represent the views of the Turkish Armed Forces and/or the Editorial Board. ISSN: NSN: 7610KK Ankara, Genelkurmay Basımevi, Aralık 2013 Ankara, TGS Printing House, December 2013

4 İÇİNDEKİLER Sunuş İlklerin Savaşı: Kırım Savaşı ( ) F.Rezzan ÜNALP Çanakkale Muharebeleri ile Normandiya Çıkarması nın Uluslararası Politika Açısından Karşılaştırmalı Tahlili Ahmet TOKGÖZ Der-Saadet (İstanbul) Piyade Küçük Zabit ve Küçük Zabit İptidai Mektepleri Ali BAL ABD Türkiye Askerî Ataşesi Albay ELLIOT un Raporları Işığında Cumhuriyet Donanmasının İtalya dan Aldığı Harp Gemileri İskender TUNABOYLU Türkiye Cumhuriyeti nin Çağı Yakalama Mücadelesinde Önemli Bir Adım: Demir Yolları Osman YALÇIN Askerî Tarih Araştırmaları İçin Kaynaklar - II: Topçu Mecmuası Efdal AS - Hakan BACANLI Yayım İlkeleri

5 CONTENTS Introduction War of the Firsts: The Crimean War ( ) F.Rezzan ÜNALP The Comparative Analysis of the Çanakkale Campaign and the Normandy Landing in the Context of International Politics Ahmet TOKGÖZ Der-Saadet (Istanbul) Non-Commissioned Officer Infantry School and Non-Commissioned Officer Elementary School Ali BAL The Battleships Purchased from Italy by the Navy of Turkish Republic in the Light of the Reports of Captain ELLIOT, US Military Attaché in Turkey İskender TUNABOYLU An Important Step for the Republic of Turkey in the Struggle of Catching up with the Age: Railways Osman YALÇIN Sources for Military History Researches - II: Topçu Mecmuası (the Artillery Journal) Efdal AS - Hakan BACANLI Publication Guidelines

6 SUNUŞ Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığınca yayıma hazırlanan Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi nin 22 nci sayısında altı makaleyi okuyucuların istifadesine sunmaktayız. İlklerin Savaşı: Kırım Savaşı ( ) adlı makalede; XIX. yüzyıl Avrupa tarihinin önemli bir sayfasını teşkil eden Kırım Savaşı nın Türk ordusunun o güne kadar yapmış olduğu savaşlardan farkının neler olduğu ortaya konulmuş ve genel olarak bu savaşla harp tarihine kazandırılmış olan yenilikler ele alınmıştır. Yine savaşın genel anlatımı içinde taraf devletlerin savaş sırasında yaptıkları ittifaklara ve askerî harekâtlara yer verilmiş, savaşın Osmanlı Devleti açısından sonuçları değerlendirilmiştir. Ayrıca Kırım Savaşı nın Osmanlı Devleti ni göç sorunuyla tanıştıran ilk savaş olduğu vurgulanmıştır. Çanakkale Muharebeleri ile Normandiya Çıkarması nın Uluslararası Politika Açısından Karşılaştırmalı Tahlili adlı makalede; Birinci Dünya Savaşı nda Çanakkale Cephesi ile İkinci Dünya Savaşı nda Normandiya Çıkarması sebep - sonuçları itibarıyla ve uluslararası ilişkiler teorileri kapsamında değerlendirilmiştir. Çanakkale Savaşlarında elde edilen siyasi, ekonomik ve askerî tecrübelerden, gerek Normandiya Çıkarması nın planlama ve icrasında gerekse bu süreçte ittifakların oluşmasındaki diplomaside faydalanıldığı tespitinde bulunulmuştur. Der-Saadet (İstanbul) Piyade Küçük Zabit ve Küçük Zabit İptidai Mektepleri adlı makalede; söz konusu okulların açılış süreci, idari teşkilatı ve öğretmen kadrosu ile okulda yürütülen eğitim - öğretim faaliyetleri incelenmiştir. Okulun ilk diploma töreni, ilk mezunlarına ilişkin bilgilerle Birinci Dünya Savaşı döneminde okulun durumu ve okulun kapatılması ile ilgili hususlara da yer verilmiştir. ABD Türkiye Askerî Ataşesi Albay ELLIOT un Raporları Işığında Cumhuriyet Donanmasının İtalya dan Aldığı Harp Gemileri adlı makalede; Cumhuriyet in ilanı ile birlikte tüm yurtta başlayan yeniden inşa ve teşkilatlanma sürecinde donanmanın teşkilatlanmasına, Bahriye Vekâleti ve Deniz Müsteşarlığının kurulması suretiyle donanmanın kurumsallaştırılmasına değinilmiştir. Bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde yurt dışından alınan ilk su üstü gemileri olması ve donanmanın temelini teşkil etmesi açısından önemli olduğu düşünülen İtalyan savaş gemileri, ABD askerî ataşesince tanzim edilen raporlar ışığında değerlendirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti nin Çağı Yakalama Mücadelesinde Önemli Bir Adım: Demir Yolları adlı makalede; teknolojik gelişme açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen demir yolu sisteminin, XIX. yüzyıldan günümüze uzanan süreçte Osmanlı Devleti ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti nde kuruluşu ve yaygınlaşması detaylı olarak incelenmiş; bu sistemin askerî, ekonomik ve siyasi hedefleri üzerinde durulmuştur. Askerî Tarih Araştırmaları İçin Kaynaklar - II : Topçu Mecmuası adlı makale; askerî tarih araştırmaları için kaynaklar çalışmasının ikinci kısmını oluşturmaktadır ve Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi nin 20 nci sayısında

7 yayımlanan Askerî Tarih Araştırmaları İçin Kaynaklar - I : Süvari Mecmuası adlı makalenin devamı niteliğindedir. Makalede Topçu Mecmuası hakkında bilgi verilirken aynı zamanda konuyla ilgili olarak çalışma yapacaklara kolaylık sağlamak amacıyla dergideki makalelerin dizini oluşturularak okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Farklı tarihî konularda yazılmış makalelerin yer aldığı dergimizin bu sayısının da ilgiyle okunacağını ümit ediyoruz. Necdet TUNA Tuğgeneral ATASE D.Başkanı

8 INTRODUCTION In this 22 nd issue of the Journal of Military History Studies, prepared by Turkish General Staff Military History and Strategic Studies (ATASE) Division, six articles are presented for the use of its readers. The article War of the Firsts: The Crimean War ( ) deals with the differences between the Crimean War, which constitutes one of the most important pages of the 19 th century European history, and the other wars the Turks had waged until then. It also puts forth the innovations brought by this war to the war history in general terms. Furthermore, the alliances established and military operations conducted by the belligerent parties during the war are discussed; and the results of the war for the Ottoman State are assessed. In addition, it is emphasized that this war is the first one introducing the Ottoman State to the migration problem. The article titled The Comparative Analysis of the Çanakkale Campaign and the Normandy Landing in the Context of International Politics analyzes the Çanakkale front in the First World War and the Normandy Landing in the Second World War, in terms of their causes and consequences and in the context of international relations theories. It s suggested that the political, economic and military experiences gained in the Çanakkale Campaign were used during the planning and the conduct of the Normandy Landing and also in the diplomatic interactions while establishing alliances in that period. The article Der-Saadet (Istanbul) Non-Commissioned Officer Infantry School and Non-Commissioned Officer Elementary School focuses on the opening process of these schools, their administrative organization, teaching staff and academic activities. It also gives information on the first graduation ceremony of the schools, the first graduates, situation of the schools during the World War I, and closing of these schools. The article The Battleships Purchased from Italy by the Navy of Turkish Republic in the Light of the Reports of Captain Elliot, US Military Attaché in Turkey touches on the restructuring of the Turkish navy within the scope of the rebuilding and reorganization efforts all around the country after the proclamation of the republic, and the institutionalization of the navy through the foundation of the Ministry of the Navy (Bahriye Vekaleti) and Undersecretariat of the Sea (Deniz Müsteşarlığı). In this context, the Italian battleships, which were the first surface ships purchased from abroad in the history of Turkish Naval Forces and which formed the basis of the modern Turkish navy and thus were considered important, are assessed in the light of the reports prepared by US military attaché in Turkey. The article bearing the title An Important Step for the Republic of Turkey in the Struggle of Catching up with the Age: Railways analyzes in detail the establishment and progress of the railway system, an important step in terms of technological developments, in the Ottoman State and the Republic of Turkey, which is a process extending from the 19 th century to the present days; and emphasizes the military, economic and political objectives of this system.

9 The article titled Sources for Military History Researches - II: Topçu Mecmuası (The Artillery Journal) is the second part of a study on sources for military history researches, and can be evaluated as the continuation of the article Sources for Military History Researches - I: Süvari Mecmuası (Journal of Cavalry) that was published in Issue 20 of the Journal of Military History Studies. Besides giving information on Topçu Mecmuası, this paper includes the index of the articles covered by the journal in order to contribute to researchers for their future studies on the issue. We hope that this issue of our Journal, which covers articles on different historical subjects, will attract interest of the readers. Necdet TUNA Brigadier General Chief of ATASE Division

10 İLKLERİN SAVAŞI: KIRIM SAVAŞI ( ) F.Rezzan ÜNALP Öz: İlk modern dünya savaşı hükmünde gerçekleşen Kırım Savaşı ( ), yine modern anlamda Türk ordusunun içinde yer aldığı ilk birleşik harekât özelliği taşımaktadır. Bu savaş aynı zamanda Osmanlı Devleti ni göç sorunuyla tanıştıran ilk savaş olma özelliği taşır. Rusya ya karşı Osmanlı İmparatorluğu, Fransa, İngiltere ve Piemonte - Sardinya Krallığı ittifakının birlikte savaştığı Kırım Savaşı, pek çok tekniğin ve yöntemin ilk kez kullanıldığı benzersiz bir savaştır. Osmanlılar ilk kez Batı Avrupa devletlerinin orduları ile ittifak kurarken ilk siper savaşları, ilk telgraflı haberleşme, ilk savaş fotoğrafları da tarih sahnesine bu savaşta çıkmıştır. Dünya denizcilik tarihinin ilk çok uluslu amfibi harekâtı ve yelkenli savaş gemilerinin son deniz muharebeleri bu savaşta icra edilmiştir. Savaşın asli tarafları olan Osmanlı Devleti ile Rusya nın ilişkileri bu savaştan asırlar önce başlamış ve iki devlet arasında önemli savaşlar yaşanmıştı. Çariçe II. Katerina döneminden itibaren bir dünya devleti olma politikasını benimseyen Rusya; Boğazlar, Kafkaslar ve Balkanları ele geçirmek üzere savaş dâhil her türlü yolu denemiş, 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile hedeflerine bir hayli yaklaşmıştı. Osmanlı tabiiyeti altında yaşayan Ortodoksların himayesini elde ederek yakaladığı her fırsatı değerlendirmiş, 1853 yılına gelindiğinde özellikle Boğazlar üzerindeki hedeflerine ulaşmak için elindeki azınlıklar kozunu bir kez daha devreye sokmuştur. Bunun dışında Kudüs teki kutsal yerlerin gözetimini bahane ederek yeni bir sorun çıkaran Rusya, bu sorunların çözümlenmesi adına garantör devlet olarak Eflak ve Boğdan ı işgal etmiştir. Rusya nın Balkanlar ve Boğazlar üzerindeki talepleri, olayı uluslararası bir sorun boyutuna taşımıştır. Rusya nın Doğu Akdeniz üzerinde etkin bir konuma gelme ihtimali karşısında son derece hassas davranan İngiltere, o güne kadar Rusya yı Karadeniz e hapsetme siyaseti güderken bu tarihten itibaren bununla da yetinmeyerek Rusya nın denizlerdeki varlığını tümüyle yok etme siyasetine başvurmuştur. Bu safhadan sonra Osmanlı Devleti nin İngiltere, Fransa ve sonradan bu ittifaka dâhil olan ve savaş sonrasında İtalyan birliğini sağlayacak olan Piemonte ile Rusya ya karşı çarpıştığı tek ve XIX. asrın en önemli savaşlarından biri olan Kırım Savaşı başlamıştır. Bu bildiride; XIX. yüzyıl Avrupa tarihinin önemli bir sayfasını teşkil eden Kırım Savaşı na katılan taraf ülkelerin savaş sırasında yaptıkları ittifakların yanı sıra özellikle askerî faaliyetler kapsamında Rus ordu ve donanmasının Eflak - Boğdan, Karadeniz, Kırım ve Kafkaslardaki faaliyetleri ile müttefiklerin bunlara karşı aldıkları önlemler ve gerçekleştirdikleri harekâtlara ve sonuçlarına yer verilecektir. Ayrıca savaşın, taraf devletlere ne gibi kazançlar sağladığı ve ne gibi kayıplara yol açtığı değerlendirilecektir. Anahtar Sözcükler: Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı, Sivastopol, Silistre, Ömer Lütfi Paşa, İngiltere, Fransa, Rusya, Piemonte. WAR OF THE FIRSTS: THE CRIMEAN WAR ( ) Abstract: The Crimean War ( ), which can be qualified as the first modern world war, is also the first combined operation in which the Turkish army took part in modern terms. Furthermore, this war is the first one that introduced the Ottoman State to the migration problem. The Crimean War, in which the alliance of the Ottoman Empire, France, Britain and Piedmont-Sardinian Kingdom fought against Russia, is an incomparable war wherein many techniques and methods were used for the first time. The Ottomans allied themselves with the Western European states for the first time, and in addition, the first trench warfare, the first wire communication, and the first war photographs appeared on the history scene during this war. Likewise, the first multinational amphibious operation in the world naval history and the last naval campaign of the sailing warships were conducted in this war. Dr.Hv.Öğ.Alb. Gnkur. Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) D. Bşk.lığı, Askerî Tarih Ş.Md. 1

11 The relations between the Ottoman State and Russia, the principal belligerent parties, had started centuries before this war and important battles had been waged between the two. Having adopted the policy of becoming a global state as from the rule of Tsarina Catherine II (the Great), Russia left no stone unturned including war in order to take control of the (Istanbul and Canakkale) Straits, the Caucasus and the Balkans; and it fairly approached its objectives through the 1774 Treaty of Kuchuk Kainarji. After taking the Ottoman Orthodox subjects under its protection, Russia took advantage of every opportunity and played its trump card on the minorities in 1853 particularly for attaining its goals on the Straits. Furthermore, Russia stirred up a new trouble under the pretext of controlling the holy places in Jerusalem. Thereafter, as the guarantor state, it occupied Wallachia and Moldavia for the settlement of these problems. Russian demands on the Balkans and the Straits turned the situation into an international problem. Although Britain, who was extremely sensitive about the probability of Russian influence on the Eastern Mediterranean, had pursued a policy of confining Russia to the Black Sea until then, it thenceforth resorted to a policy of totally annihilating Russian presence in the seas. At this stage started the Crimean War, in which the Ottoman State fought against Russia for the first time together with Britain, France and Piedmont (participated in the war at a later time and established the Italian Unification after the war) and which was one of the most important wars of the 19 th century. This article deals with the alliances between the belligerent parties of the Crimean War, which constitutes one of the most important pages of the 19 th century European history; as well as the activities of the Russian army and navy in Wallachia-Moldavia, the Black Sea, Crimea and the Caucasus; the measures taken by the allies against these Russian activities, their operations and the results of those operations. Moreover, the gains and losses of the combatant parties due to this war will be assessed. Keywords: The Ottoman State, Crimean War, Sevastopol, Silistra, Omer Lutfi Pasha, Britain, France, Russia, Piedmont. İlklerin Savaşı: Kırım Savaşı ( ) XIX. yüzyıl Avrupa tarihinin önemli bir sayfasını işgal eden bu savaş; ittifaklarla topyekûn, uzak mesafeli askerî harekâtlar ve modern cephe savaşlarının ilki sayılır. İlklerin Savaşı olarak adlandırılan bu savaş; askerî harekâtlardan başka sağlık, haberleşme, lojistik gibi pek çok alanda yeni uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Fakat Osmanlı Devleti tarafından organize edilen ve bir bakıma Rus Çarlığı nın 1917 deki çöküşüne zemin teşkil eden bu savaş, Türk tarihinde daha çok Osmanlı Devleti nin dış borçlanmaya gittiği savaş olarak hafızalarda yer edinmiştir. Kırım ın Türk halkının tarihi içindeki yerini belirlemek adına geçmişe bir bakılırsa Kırım da Türk kavimlerinin mevcudiyetinin VI ncı yüzyıla kadar indiği görülür. Kırım Tatarlarının otantik tarihî devleti olan Kırım Hanlığı, Altın Orda İmparatorluğu nun bir uzantısı ve halefi olarak XV inci yüzyıl başlarında kurulmuştur. Hanların merkezi ise Bahçesaray şehridir. Kırım Hanlığı Fatih Sultan Mehmet döneminde, 1475 te Osmanlı himayesine girmiş, Osmanlı - Rus Savaşı sonucunda imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması ile bu hâkimiyet sona ermiştir. Çarlık Rusya sı hâkimiyetindeki Kırım Tatar tarihinin, özellikle bu hâkimiyetin ilk yüzyılı boyunca en çarpıcı cephesi, Kırım Tatarlarının kitleler hâlinde Osmanlı Türkiye sine göçleridir. En büyük ve en yıkıcı göç dalgası, 2

12 Kırım Savaşı dönemini de içine alan yılları arasında olmuştur (Kırımlı, 2010: 5-16.) Osmanlı Devleti ni Kırım Savaşı na sürükleyen sebeplere bakıldığında XIX uncu yüzyılın ilk yarısında merkezden uzak topraklarda yaşananların yönetimi sıkıntıya düşürdüğü gözlemlenmektedir. Lübnan da Dürzi ve Maruniler arasında çıkan ilk çatışmalar (1841 / 1842), Fransa nın Katolik olan Maruniler lehine askerî müdahalesine yol açmıştır. Neticede, 1846 da Dürziler ve Maruniler ayrı kaymakamlıklara ayrılmış, nihayet 1866 da tekrar alevlenen çatışmalar sonunda Maruniler yine Fransa nın yardımıyla Cebel-i Lübnan da yarı muhtar bir idare kurmayı başarabilmişlerdir. Bu arada Bosna, Arabistan ve Irak ta bazı ayaklanmalar olmuşsa da bunlar Avrupa nın müdahalesine fırsat verilmeden önlenebilmiştir. Avrupa devletleri arasında Osmanlı topraklarını hedef alan rekabet, 1840 tan sonra yeni bir şekilde canlanmaya yüz tutmuştur. Mısır meselesi (1840) ve Boğazlar rejimi 13 Temmuz 1841 de Osmanlı menfaatlerine kısmen de olsa uygun bir şekilde karara bağlanmıştır. Bu netice ancak Rusya ile İngiltere nin birbirleriyle anlaşarak hareket etmeleri sonucunda elde edilmiştir. Rusya nın böyle davranmasının sebebi, İngiltere nin dostluğunu kazanarak barış yoluyla Osmanlı topraklarını onunla bölüşmekti. Fransa yı Orta Doğu da etkisiz hâle getiren ve Mısır meselesini kendi lehine istismar ederek Osmanlı Devleti üzerinde bir çeşit ekonomik, siyasi ve kültürel vesayet kuran İngiltere, bu imtiyazlı durumunu Rusya ile paylaşmak istememiştir. Anlaşma yolu ile Osmanlı topraklarını bölüşme konusunda birkaç defa İngiltere ile temas eden Rus çarı, nihayet 1844 te İngiltere yi ziyareti esnasında konuyu tekrar ortaya atmıştır. Şark meselesini milletlerarası hâle getirmek isteyen Çar I. Nikola, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Hristiyanlara beraberce sahip çıkmayı İngiltere ye açıkça teklif etmişse de arzu ettiği neticeyi elde edememiştir. Bu arada 1848 de Macarların ve Polonyalıların bağımsızlık yönündeki ayaklanmaları, Rusya ve Avusturya tarafından çok ağır bir şekilde bastırılmış, ünlü Macar Lideri Lajos KOSSUTH ve ona bağlı subaylar Osmanlı topraklarına sığınmışlardır. Sayıları kadar (3.600 Macar, 800 Polonyalı) olan bu mültecileri, Rusya ve Avusturya nın savaş tehdidine rağmen Osmanlı Devleti geri vermemiş, bu tutumundan dolayı Fransa ve İngiltere, Osmanlı Devleti ni Rusya ve Avusturya ya karşı ortaklaşa desteklemiştir. Fransız ve İngiliz kamuoyu arasında Rusya aleyhine büyük bir tepkinin ortaya çıkmasına sebep olan bu olay kapanır kapanmaz mukaddes yerler meselesi patlak vermiştir. Fransa, Kudüs te eskiden beri sahip olduğu dinî imtiyazlarını genişletmeye çalışmış, neticede mukaddes yerlerin bir kısmının anahtarlarını Katoliklere verdirmek suretiyle Ortodokslar aleyhine başarı sağlamıştır. Ortodoksların koruyucusu olduğunu bir defa daha gözler önüne sermek isteyen Rusya, Fransa nın Kudüs teki bu tasarrufunu fırsat bilerek Prens MENŞIKOV u olağanüstü elçi olarak İstanbul a göndermiştir. 3

13 MENŞİKOV un esas vazifesi, Kudüs meselesini çözmekten ziyade Osmanlı Devleti ile gizli bir anlaşma imzalayarak onun üzerinde bir çeşit Rus nüfuzu kurmaktı. Zira çar, artık İngiltere ile anlaşarak Osmanlı Devleti ni aralarında paylaşmaktan ümidini kesmiş bulunuyordu. MENŞIKOV, davranışları yüzünden herkesin tepkisini çekmiş ve onun bu hareket tarzı Avrupa elçilerini bile telaşa düşürmüştür. İngiltere, Menşikov un gelişinden 36 gün sonra, 5 Nisan 1853 te (Rus düşmanı olarak bilinen) Stratford CANNING i sefir olarak İstanbul a göndermiştir. Bir buçuk ay sonra MENŞIKOV un hiçbir sonuç alamadan Rusya ya geri dönmek zorunda kalması, iki devlet arasındaki ilişkilerin kesilmesine yol açmış ve Rusya savaş ilan etmeden Boğdan ın işgaline girişmiştir. Bu arada yapılmakta olan diplomatik görüşmelerden de hiçbir netice alınamamıştır. Bu durumda Osmanlı Devleti, tebaası olan Ortodokslar adına yabancı bir iltimas ve müdahaleye tahammül edemeyeceğini bildirerek Boğdan ın derhâl tahliyesini bir ültimatom ile Rusya dan talep etmiştir. (Karpat, 2012: 49-51) Şöyle ki Şumnu daki Osmanlı Rumeli Ordusu Komutanı Ömer Lütfi Paşa 4 Ekim 1853 te, Rus Komutan Prens GORÇAKOV a bir ültimatom vererek prenslikleri boşaltmasını bildirmiş, 1 Eflak ve Boğdan ın boşaltılmasının General GORÇAKOV tarafından reddedilmesi üzerine bütün ordulara Rusya ya verilen sürenin bitimiyle beraber savaşa hazır olmaları emredilmiştir Ekim de verilen ültimatomun süresi dolunca Türkler 23 Ekimde Vidin de Tuna yı geçmişler ve böylece resmen savaş başlamıştır. (Aksan, 2011: 478) İki devlet arasında başlayan savaşın seyri sırasında Amiral Pavel NAHIMOV komutasındaki bir Rus filosu, Batum a erzak ve savaş malzemesi götürmekte olan ve fırtına dolayısı ile Sinop a sığınmış olan Osmanlı filosunu bir baskınla 30 Kasım 1853 te yakmış ve şehri top ateşine tutmuştur. (Uçarol, 2000: ) Sinop baskını Türk deniz savaşları tarihi içinde çok üzüntü verici olaylardan biridir. Baskın sonucu Osmanlı filosu tamamen yok edilmiş, filo komutanı Osman Paşa esir düşmüş, dört bine yakın mürettebatın yarıya yakını zayi olmuştur. Bu olayla İstanbul, denizden muhtemel bir Rus işgaline açık hâle gelmiştir. İstanbul un Rusların eline geçme ihtimali karşısında İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti nin yanında yer almış ve Rusya ile diplomatik münasebetlerini kesmeye karar vermiştir. Böylece Rusya ya karşı üç devlet birleşmiştir. (Çakır, 2009: 1857; Askerî Tarih Bülteni, 1980: 14; Özcan, 2008: 90-91) Rus çarı bu sırada Gelibolu ya asker çıkarmış olan Batılı devletlerin birliklerini konuşlandırmasına ve İstanbul a doğru Rus ilerleyişini durdurmalarına zaman kalmadan önce güneyde Varna ya ve Karadeniz 1 Stanford Shaw; Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, E Yayınları, İstanbul, 1977, s Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA); Hariciye Nezareti Siyasi Kalemi (HR.SYS), 903/2-37, BOA; HR.SYS, 903/

14 kıyısına olabildiğince erken ulaşmak istemiştir. Saldırı harekâtının anahtarı ise Türk kalesi Silistre yi ele geçirmektir. Bu sırada, 1852 de Rus ordusuna topçu subayı olarak katılan ve Mart 1854 te Bükreş e, Tuna daki Rus ilkbahar saldırısının başlangıcına yetişen Rus edebiyatının ünlü isimlerinden Lev TOLSTOY, halasına gönderdiği mektupta, Henüz Türk barutunun kokusunu almış değilim. diye yazıyordu. (Figes, 2012: ) Fransız ve İngiliz kuvvetleri Gelibolu da toplanırken Rus kuvvetleri Silistre yi muhasara etmek için 10 Mayıs 1854 te ileri harekâta geçmiştir. Bunun üzerine Osmanlı Harbiye Nazırı Rıza Paşa, Fransız Kuvvetleri Komutanı Mareşal Jacques Leroy de Saint ARNOUD, (daha sonra koleradan ölecek, yerine General CANROBERT geçecektir.) İngiliz Kuvvetleri Komutanı General Lord James Henry RAGLAN, (Waterloo Savaşı nda bir kolunu kaybetmişti, o da savaş sırasında koleradan ölecektir.) Varna ya gelerek Rumeli Harekât Komutanı (3 üncü Ordu Komutanı) Müşir Ömer Lütfi Paşa ile muhtemel harekât tarzlarını değerlendirmişlerdir. Ömer Lütfi Paşa; Silistre Kalesi nin altı hafta kadar dayanabileceğini, fakat 15 gün içinde Rusların işgaline maruz kalabileceğini anlatarak müttefik kuvvetlerin en kısa zamanda bu bölgede muharebeye müdahale etmelerini istemiştir. İngiliz ve Fransız komutanlar, Balkan Dağları kuzeyine ulaşan yolların yetersizliğine ve lojistik güçlükleri ileri sürerek Ömer Lütfi Paşa nın düşüncesini kabul etmemişlerdir. Musa Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri Silistre de Ruslara karşı tek başına direnirken müttefik kuvvet komutanları emir - komuta, müşterek harekât tarzları hakkındaki münakaşalarına 3 devam etmişlerdir. Nihayetinde müttefik kuvvetlerin Varna da toplanmaları ve Eflak - Boğdan a taarruz etmeleri fikri benimsenmiş ve ancak kuvvetler Varna ya karadan ve denizden intikallerini, haziran ayı sonlarında tamamlayabilmişlerdir. ( Kırım Harbi nde 3 üncü Ordu, 1991) Yaklaşık bir ay top başında durmuş olan kahraman garnizona yardım için ne Şumnu daki Ömer Lütfi Paşa ordusu ve ne de müttefikler bir adım atmışlardır. Silistre, kuşatma nedeniyle çekilen erzaksızlık yüzünden âdeta teslim olmak noktasına gelmiş, ancak Ruslar Silistre de yiyecek kıtlığı olduğunu akıllarına bile getirmemişlerdir. Çünkü kalenin erzak ve yardım yolu açıktır. (Slade, 2012: 278) Rusların Silistre Kalesi ne yaptıkları sürekli hücumlarda çok ağır zayiat vermelerine rağmen başarısız olmaları nedeniyle Ruslar 22 Haziran 1854 te muhasarayı kaldırmışlar ve Tuna nehri gerisine çekilmişlerdir. Bu savaşta 3 İngilizler Gelibolu da karaya çıktıktan sonra iç kesimlere doğru temkinli bir ilerleyişi yeğ tutarken Fransızlar İstanbul a yönelik Rus ilerleyişinin önünü kesmek için çıkarmanın Varna da yapılmasını istemişti. Fransızların bir başka önerisi İngilizlerin deniz harekâtını yönlendirmeleri, buna karşılık kara harekâtında komutanın kendilerine verilmesiydi. Cezayir de çarpışmanın getirdiği tecrübe, Waterloo dan beri büyük çaplı bir muharebe görmeyen İngiliz ordusu karşısında Fransız ordusunun belirleyici bir avantajıydı. Bk. Orlando Figes, age.; s

15 Rus General PASKEVIÇ ağır yaralanmış, ( Kırım Harbi nde 3 üncü Ordu, 1991) Silistre Kalesi Komutanı Musa Paşa ise bir Rus humbarasının isabeti sonucunda şehit düşmüştür. (Slade, 2012: 276) Bu arada 1854, 22 Nisan ında İngiliz ve Fransız donanması Karadeniz in önemli limanlarından Odessa yı bombardımana tutarak Rus topraklarına ilk doğrudan saldırıya başlamıştır. (Figes, 2012, ) Sefer yılının geri kalanında müttefik devletlerin Sivastopol u ele geçirmeyi hedef alan harekât planı üzerinde görüş birliğine varmaları üzerine Varna da bulunan Fransız ve İngiliz birlikleri Varna ve Baltık limanlarından hareket ederek Sivastopol un kuzeyindeki Gözleve sahiline çıkarma harekâtı icrasına başlamışlardır. 18 Eylül günü taşınması tamamlanan çıkarma harekâtına yedi bin kişilik bir Osmanlı kuvveti de katılmıştır. ( Kırım Harbi nde 3 üncü Ordu, 1991) İngilizler 22 bin piyade, bin süvari, üç bin mühendis ve 60 sahra topunu taşıyan 52 yelkenli gemi, 27 buharlı nakliye gemisi ve bazı savaş gemilerini kullandılar. Fransızlar çoğunluğu Cezayirli olmak üzere 25 bin piyade, mühendis ve 68 sahra topunu, savaş gemilerine ek olarak 200 küçük gemiyle sevk ettiler. Bu, o zamana kadar girişilen en büyük amfibi operasyonu olarak kabul edilmektedir sonbaharında Avrupalı müttefikler 40 yıldır ilk kez, tahmin edilemez, yabancı bir arazi olan bu muharebe meydanında karşı karşıya geldiler. Altı Osmanlı savaş gemisini de içeren donanma ile eş güdümün olmayışı ve kara harekâtlarının sorumlusu subaylar arasındaki anlaşmazlık, seferin ilk günlerinin belirgin niteliği oldu. (Bugün çoğu tarihçi girişimin tamamının harbin amaçlarına yönelik stratejik tanımlamalar bulunmamasından muzdarip olduğu ve nakliye, tıbbi bakım gibi yeterli ölçüde merkezîleşmemiş ve kötü yönetilen yardımcı sistemlerin ne denli sınırlı olduğunu gözler önüne serdiği konusunda hemfikirdir.) (Aksan, 2011: ) Çıkarma yeri olarak Fransızlar tarafından Balaklava ve Kaça (Kancaçay) önerilmişti. Gözleve ile Sivastopol (Akyar) arasındaki kıyılarda yapılan keşif sonucunda çıkarma yeri olarak Alma Çayı ağzı ile Gözleve arasındaki Eskikale bölgesi seçilmişti yılının 14 Eylül ünde İngiliz, Fransız ve Türk kuvvetlerinin çıkarma harekâtı başlamış ve 17 Eylül günü tamamlanmış bulunuyordu. Müttefik kara birlikleri 19 Eylül günü Sivastopol a doğru ileri harekete geçmişler, 20 Eylül deki Alma Çayı Muharebesi ni kazanan müttefik kuvvetler, 26 Eylül de Sivastopol Limanı kuzeyine varmışlardı. İngilizler Balaklava, Fransızlar ise Kamış Limanı nda bulunmaktaydılar. Yapılan keşifte Sivastopol a kuzeyden taarruz etmenin olanaksızlığı anlaşılınca limanın güney kısmına geçilerek deniz kuvvetlerinin desteğinden yararlanmaya karar verilmiş, bu sırada Ruslar Sivastopol da önemli bir mevkide bulunan Malakoff Tabyasını güçlendirmişler, ayrıca Sivastopol Limanı nın ağzını gemilerin batırılması suretiyle kapatmışlardı. İlk 6

16 esaslı bombardıman 17 Ekim de başlamış, müttefiklerin ve Rusların 116 topu arasında şiddetli bir mücadele yaşanmıştır. 700 tondan fazla mermi harcanan bu bombardımanda Fransız ve İngiliz amirallerinin taktiği birbirinden ayrı olmuştur. Fransızlar gemilerini toplu bulundurmak suretiyle bunlardan hiçbirini diğerinden fazla ateşe maruz bırakmamış, İngilizler ise filolarının bir kısmını ayrı bulundurmak suretiyle gemilerinin fazla hasara uğramasına neden olmuşlardır. Sonuç olarak: Bombardıman istenilen düzeyde etkili olmamış ve Ruslar müttefik donanmaya karşı duydukları korkunun tasarlandığı kadar pek de büyük olmadığını anlamışlardır. Rus topçusunun tecrübesizliğine rağmen bu gemi - kara topçu mücadelesi Rusların lehine sonuçlanmıştır. Bu bombardımanın ardından 25 Ekim de Rusların taarruzuyla başlayan ve müttefiklerin geri çekilmesiyle sonuçlanan Balaklava Muharebesi yaşanacaktır. ( Osmanlı - Rus ve Kırım Savaşı Deniz Harekâtı, 1977: 70-75) Balaklava stratejik mevki açısından önem arz ediyordu. Çünkü Ruslar Balaklava yı aldıkları takdirde limanı kullanmaktan mahrum kalacak olan İngilizler, Sivastopol u kuzeyden uzun müddet muhasaraya devam edemeyecekler ve Sivastopol a yardım yolu açılacaktı. Ruslar bu savaşta önce tabyalara hücum ederek bu tabyaları koruyan İngiliz ve Osmanlı kuvvetlerini yerlerinden atmaya muvaffak olmuşlardır. (Fuat Andıç ve Süphan Andıç, 2002: 35) Canrobert Tepesi ni savunan Türkler bir saati aşkın bir süre boyunca Ruslara karşı koymuş, bu arada Türklerin yarısı ölüp gitmiştir. Ruslar toprak tabyalara tırmanırken Türk direnişi çökmüştür. (Palmer, 1987: 123) Rus süvarilerinin Balaklava ya girmek üzere olduğu sırada İngilizlerin ağır süvarileri Rus kıtalarının merkezine saldırmış ve zayiat her iki taraf için de ağır olmuştur. Ruslar işgal etmiş oldukları tabyalara çekilirken bu kez İngiliz birliklerinin başkomutanı RAGLAN, İngiliz Hafif Süvari Tugayı Kumandanı General LUCAN a Rusların tabyalardaki topları geri çekmesine engel olmasını emretmiştir. Emri yanlış anlayan 4 LUCAN, tugayını Rus toplarına karşı saldırıya geçirmiş; bu, ağır kayıplarla neticelenen bir hata olmuştur. Çatışmayı izleyen Fransız generalinin İngiliz hafif süvari hücumu hakkında söylediği, Bu muhteşem, ama harp değil ki. cümlesi tarihe geçecek, İngiltere de Lord Alfred TENNYSON un hücumun Londra ya haberi geldikten sonra yazdığı Hafif Süvari Tugayının Hücumu şiiri İngiliz halkını derinden etkileyecekti. (Andıç ve Andıç, 2002: 35) Ancak bu savaş ile ilgili olarak 2003 yılı sonbaharında İngiltere nin beşinci Kanal TV sinde yayımlanan dört bölümlük belgeselde; 600 İngiliz askerinin canına mal olduğu iddia edilen Balaklava Savaşı nda ölenlerin aslında Türk askerleri olduğu, İngiltere nin kamuoyu desteği sağlamak için 4 İngiliz savaş tarihçileri arasında hafif süvari tugayının hücumu hâlâ tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Bazı tarihçiler Lord Raglan ın 28 Ekim de Londra ya gönderdiği raporunu esas alarak General Lucan ın emri yanlış anladığını, diğerleri ise Raglan ın yanlış emir verdiğini iddia ederler. 7

17 böyle bir bilgiyi öne sürdüğü açıklanmıştır. Battlefields Detectives in (Savaş Alanları Detektifleri) savaş sahasında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde elde ettiği sonuçlar şaşırtıcı olmuş, bunun üzerine zayiat kayıtları tek tek incelendiğinde Balaklava da öldüğü söylenen 600 İngiliz askerinden sadece 120 sinin can verdiği, Rus ordusunun Don Kazakları Bataryasının 1854 ün 25 Kasım günü İngilizlere karşı açtığı yoğun top ateşi karşısında ilk ateş altında kalanların Türk askerleri olduğu belirtilmiştir. Türk tarafında, Sivastopol önünde yatar gemiler / Atar da nizam topunu yer gök iniler dizelerinin yer aldığı marş / türküye konu olan Kırım Savaşı nın bir evresi olan Balaklava daki savaş, The Charge of the Light Brigade şiirinde ölümsüzleştirilmiş olmakla birlikte bu şiirde anlatıldığı gibi ölenlerin çoğunluğu efsaneleştirilen İngiliz süvarileri değil, Rus topçusunun yoğun ateşi karşısında hayatını kaybeden Türk askeridir ve bu husus yakın tarihte, anlaşılacağı üzere İngilizler tarafından ortaya atılmış ve doğrulanmıştır. 5 Gerçekten o dönemde Londra da muhalefet savaş karşıtı bir hareketi savunurken kahramanlık hislerinin canlandırılması için Balaklava Savaşı işe yaramış; müteakiben 5 Kasım da Rusların taarruzuyla başlayan İnkerman Muharebesi nden sonra müttefikler, Sivastopol u kuşatma kararı almışlardır. ( Osmanlı - Rus..., 1977: 70-75) İstanbul daki İngiliz Büyükelçisi Stratford CANNING in fazladan bir 20 bin asker için Osmanlılarla anlaşma yapma teklifini, ordusundaki asker sayısının 10 bine düşmüş olmasının etkisiyle düşünmeye başlayan İngiliz General RAGLAN da Londra daki savaş bakanına gönderdiği mektubunda, 10 bin kişiye daha ihtiyacı olduğunu yazmıştır. (Palmer, 1987: 130) Bu amaçla Şubat 1855 te bir İngiliz - Osmanlı anlaşması imzalanmış, ama Şumnu da toplanan askerler, yazın sonlarına değin savaş mahalline gelememiştir. Ömer Lütfi Paşa nın mevcut Osmanlı kuvveti, Alma Irmağı nın kuzeyinde bir liman olan Gözleve yi (Kezlev) savunmuş ve Rusların kenti almaya yönelik girişimini boşa çıkarmıştır. (Aksan, 2011: ) Bu muharebe Kırım da, yalnız Türk kuvvetleriyle kazanılmış bir muharebe olarak tarihe geçmiştir. Bundan sonra Gözleve yi uzaktan abluka ile yetinen Rus kuvvetlerinin gittikçe artması karşısında Türk birlikleri, Varna ve İstanbul dan gönderilen birliklerle takviye edilmiştir. Ömer Paşa, yeni toplanmış olan askerlerinden 20 binini Sivastopol a sevk etmiştir. Gözleve yenilgisini haber alan Çar I. Nikola, Kırım daki kuvvetlerini pekiştirdiği sıralarda ölmüş ve yerine II. Aleksander geçmiştir. Bundan yararlanmak isteyen Avusturya Hükûmeti, Rusya ile müttefikler arasındaki savaşa son vermek için Viyana da bir konferans toplanmasını önermiş ve bu öneri savaşan taraflarca kabul edilmiştir. Yaklaşık iki buçuk ay süren bu görüşmelerde Rus Karadeniz filosunun sınırlandırılması konusunda bir anlaşmaya varılamamıştır. ( Murat Bardakçı; Hürriyet Gazetesi,

18 Osmanlı - Rus..., 1977: 81-82) Görüşmeler uzadıkça İngiltere İçişleri Bakanı Lord PALMERSTON, (Daha sonra başbakan olacaktır.) barış girişimini baltalama ve büyük çaplı bir çarpışmayı başlatma konusunda daha kararlı bir duruş sergilemiştir. Ama savaş ya da barış için nihai karar, tereddütlü Fransız İmparatoru III. Napolyon un tutumuna bağlıydı. Sonuçta barış planları reddedildi ve kısa bir süre sonra Napolyon, İngiliz ittifakını ve Rusya ya karşı genişletilmiş bir savaş fikrini isteksizce benimsemiştir. Böyle bir savaş için yeni müttefikleri bulmada sıkıntı çekilmemiş, Avusturya nın siyasal denetiminden çıkmış tek İtalyan devleti olan Piemonte- Sardinya Krallığı Fransa ve Britanya (İngiltere) ile bir askerî anlaşma (26 Ocak Torino Anlaşması) imzalamıştı. Anlaşma uyarınca İtalyan generali Alfonso La MARMORA komutasındaki 15 bin asker, 6 Kırım daki İngilizlere katılmak üzere yola çıktı ve 8 Mayıs ta Kırım a vardı. Piemonte Başbakanı Camillo CAVOUR açısından, bu sefer kuvvetini göndermek Piemonte nin önderliğinde İtalyan birliği davasını destek için Batılı devletlerle bir ittifakı pekiştirmeyi sağlayacak bir fırsattı. Bu yüzden Rusya ya karşı bir genel savaş fikrini destekledi. Balaklava da gemiden inişlerini izleyen bir Fransız generaline göre hepsi, İyi yetiştirilmiş, organize, disiplinli, yeni ve parlak lacivert üniformaları içinde dinç görünmekteydi. (Figes, 2012: ) Bu sırada Kırım daki kuvvetler 115 bin Fransız ve Sardinyalı, 32 bini İngiliz ve 55 bini Türk olmak üzere 200 bini bulmaktaydı. Sardinya kuvvetleri 18 Haziran da Sivastopol a yapılan hücumda Türk kuvvetleriyle birlikte müttefik kuvvetlerin gerisini korumuşlar, Rus taarruzuyla başlayan Çerneya Muharebesi nde ve Sivastopol un düşmesindeki harekâta katılmışlardır ( Osmanlı - Rus..., 1977: 82-83). Polonyalılar da Rusya ya karşı bir genel Avrupa savaşı fikrini desteklemişler, Fransız ve İngilizler, bir Polonya lejyonu kurulması için maddi kaynak sağlamışlardır. Toplam Polonyalı sürgün, savaş tutsağı ve çarlık ordusu firarisinden oluşan lejyon Kırım ve Kafkasya da Ruslara karşı Osmanlı Kazakları adıyla çarpışmıştır ilkbaharına varıldığında müttefikler yeni saldırıların nerelere yöneltilmesi gerektiğini tartışmaktaydı. Birçok İngiliz yetkili, umudunu Şeyh Şamil komutasındaki Müslüman yerel kabilelerin Gürcistan ve Çerkezistan daki Ruslara saldırmak üzere Türk ordusuyla bağlantı kurmuş olduğu Kafkasya daki bir harekâta bağladı. Ancak kendi kuvvetlerini Kafkasya ya göndermek istemeyen ve Müslüman birliklerine dayanmaktan çekinen İngiliz ve Fransızlar, bu can alıcı bölgede nasıl bir politika izlemek gerektiğine karar vermeyi ertelediler. Oysaki müttefikler Kafkasya da etkili bir kuvvetle Rusya ya on bir aylık Sivastopol kuşatmasının sağladığından çok 6 Sardinya nın on beş bin asker ile İngiltere, Fransa ve Osmanlı ittifakına katılacağını bildiren belge için Bk. BOA; İrade Hariciye, (İ.HR), 5672, 8 Mart

19 daha çabuk ve yıkıcı bir darbeyi indirebilirlerdi. Ama bu potansiyelden istifade etmeyecek kadar temkinliydiler. Müttefiklerin Kırım da izlenen askerî stratejiyi yeniden değerlendirme yolunda yeni adımlar atması 1855 Nisan ayını buldu. İngiliz ve Fransız savaş bakanlarının mutabakata vardığı yeni plan; Sivastopol u güneyden bombardımana tutmak yerine 79 km doğuya düşen Aluşta ya çıkarılacak bir müttefik ordusunun Rus ikmal malzemelerinin geçtiği Simferopol (Akmescit) üzerine yürümesi idi. Ancak bu plan, siyasal üstlerine açık bir başkaldırı sayılacak bir davranışla İngiliz ordusu başkomutanı RAGLAN tarafından, kuşatmadan asker çekilmemesi için bahaneler uydurularak yokuşa sürüldü. Bundan dolayı Fransızlar Akmescit üzerine yürüme ve Kırım ın geri kalan kısmını ele geçirme planının aksamasından, yıllarca İngilizleri suçlayacaklardı. İkmal hatlarının bir saldırıya ne kadar açık olduğunun farkında olan Ruslar; Kezlev den gelen güzergâhı, her zaman Akmescit e ya da Perekop a yönelik bir müttefik saldırısının en olası hedefi olarak görmüşlerdi. İngilizlerin ve Fransızların böyle bir saldırıya hiç kalkışmamalarına şaşırmışlardı. (Figes, 2012: ) 1855 yazının savaşları pek kesin sonuç vermedi, ancak Haziran ortalarında Ruslar Kars üzerine yürüyerek Osmanlılarla doğrudan doğruya çarpışmaya girdiler. Doğu Anadolu tehlikeye girince Osmanlı Devleti müttefiklerden yardım istedi. Ancak Avrupa devletleri savaşı yalnızca Kırım içinde tutmak istiyor ve doğuda olup bitenlere kayıtsız kalmayı yeğliyordu. Bu nedenle Osmanlılar Kars ı yardımsız savunmak zorunda kalmışlar, Kırım da da Ağustos sonlarında genel bir saldırı başlamıştır. (Shaw, 1977: ). Sivastopol un artık kuşatmaya çok daha fazla dayanmayacağını anlayan çar, GORÇAKOV a müttefik birliklerinin çemberini kırmaya yönelik son bir girişimde bulunma emri verdi. Başkomutan GORÇAKOV, sayıca üstün ve sağlam mevzilere yerleşmiş bir düşmana karşı bir saldırının çılgınlık olacağını söyledi. Çara göre barış görüşmelerine daha güçlü konumda oturmak için askerî bir başarıya ihtiyaç vardı. Kırım a üç yedek tümen gönderdikten sonra, GORÇAKOV u saldırı yönünde talimat bombardımanına tuttu. GORÇAKOV un başarı şansı taşıdığına inandığı tek hareket hattı, Çernaya Nehri kıyısındaki Fransız ve Sardinya mevzilerine yönelik saldırıydı, ancak bunun da başarıya ulaşacağından kuşkuluydu. Ruslar 16 Ağustos günü 47 bin piyade, 10 bin süvari ve 270 sahra topundan oluşan bir kuvvetle ilerlediler. Ne var ki Rusların ilk top atışları hedeflerine ulaşmadı. Çerneya yenilgisi Ruslar için bir felaket oldu. GORÇAKOV, Sivastopol un bütün güney yakasının boşaltılmasını emretti. Askerî tesisler havaya uçuruldu, depolar ateşe verildi. Kalabalık asker ve sivil halk yüzer köprüden kuzey yakasına geçmeye hazırlandı. Şehri boşaltma kararının bir ihanet olduğuna inanan epeyce Rus askeri vardı. Önceki günün çarpışmalarını MALAKOFF dışında bütün tabyalarda düşman saldırılarını püskürtme açısından kısmi bir zafer olarak gördükleri için 10

20 kaybedilen mevzinin şehri savunmaya devam etmede vazgeçilmez olduğunu anlamadılar ya da kabul etmeye yanaşmadılar. Birçok bahriyeli ömrünü geçirdiği Sivastopol dan ayrılmak istemedi. Akşam başlayan tahliye sabaha kadar sürdü, son askerler ayrılmadan önce geriye kalan toplarla Karadeniz filosunun limanda kalan son gemilerini batırdı. TOLSTOY, Sivastopol un düşüşünü Yıldız İstihkâmından izledi. Şehre hücum sırasında beş topluk bir bataryanın başına getirilmişti ve yüzer köprüyü geçen son savunucular arasındaydı. Tam o gün 27 yaşına basmıştı ama önündeki manzara çok hazindi. Alevler içindeki şehri ve tabyalarımıza çekilmiş Fransız bayraklarını görünce ağladım. diye yazacaktı. Müttefik orduları 12 Eylül de Sivastopol a girerken çar da 14 Eylül de Rus Başkomutan GORÇAKOV a, 1812 yi hatırla. diye yazdı. Sivastopol Moskova değildir, Kırım da Rusya değildir. Moskova nın yanmasından iki yıl sonra, zafer kazanmış birliklerimiz Paris teydi. Hâlâ aynı Rus halkıyız ve Tanrı bizimledir. Çar Fransa nın savaştan yorulduğunu ve Sivastopol un düşüşüyle barıştan yana tutum takınacağını biliyordu. Buna karşılık İngilizlerin savaşı sona erdirmeye daha az eğilimli olduğunun farkındaydı. Gerçekten İngiliz kamuoyu da savaşın sürmesinden yanaydı. Küçük Asya ve Kafkasya cephelerini uzun süre ihmal etmiş olan İngiltere nin (Britanya) asıl ilgilendiği, Kars a yönelik Rus kuşatmasıydı. Çar Aleksander, Sivastopol un düşüşünden sonra İngilizlerle müzakere konumunu güçlendirmek açısından, bu Türk kale şehri olan Kars üzerindeki baskısını artırdı. Kars ın ele geçirilmesi Rus askerlerinin Erzurum ve Anadolu ya doğru ilerlemesinin yolunu açacak, Hindistan yolu üzerindeki İngiliz çıkarlarını tehdit altına alacaktı. (Figes, 2012: ) Sivastopol un düşmesi ile sonuçlanan Kırım Savaşı, yeni bir manevra başlatan Rusların karşı atağı ile beklenmedik bir gelişmeye sahne olacaktır. Kırım Savaşı Osmanlı Devleti ile Rusya arasında başladığında Ruslar, Gümrü - Ahıska çizgisi ağırlıklı olmak üzere Güney Kafkasya da askerî hazırlıklarını sürdürmüştür. Bu dönemde Rusya nın işi Osmanlı Devleti nden daha zordu. Çünkü Rusya, Batı Kafkasya daki Çerkezlerin saldırılarından korunmaya çalışırken Doğu Kafkasya daki Şeyh Şamil in akınlarını durdurmak zorundaydı. Her şeyden önce Şeyh Şamil, Rusların Güney Kafkasya da Osmanlı ordularına karşı girişeceği bir savaşa yönelik askerî hazırlıklarını engellemeye çalışmıştır. Burada Şeyh Şamil in amacı karşılıklı olarak Osmanlı ordularıyla birlikte Rusları Güney Kafkasya da kesin bir yenilgiye uğratmaktı. Ne yazık ki Osmanlı askerî makamları, Şeyh Şamil in bu tarz bir stratejik harekât talebine yeterince karşılık verememişlerdir yazında Kafkas Cephesi nde Rusların lehine sonuçlanan muharebeler karşısında müttefik devletlerden İngiltere, Rusların Kafkaslarda güçlü bir konuma gelmelerinden rahatsızlık duyarak Anadolu daki Osmanlı ordusunun güçlendirilmesine karar vermiş ve Albay WILLIAMS ı Kars 11

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III

İÇİNDEKİLER... SUNUŞ III SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... III BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 (1) Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Osmanlı tarihinde çok dikkat. Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren

Osmanlı tarihinde çok dikkat. Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Çanakkale Savaşlarından 110 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşı Osmanlı tarihinde çok dikkat çekmeyen konulardan biri de, 1807 yılında, İngiliz Donanmasının Çanakkale Boğazı

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ Yrd. Doç. Dr. A. Poyraz GÜRSON Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Dr. A. Poyraz Gürson, İlk-ortaöğretim ve liseyi İzmir Karşıyaka'da tamamlamayı müteakip

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ. Bayram Akça *

ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ. Bayram Akça * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXI, Sayı/Number 2 Aralık/December 2006, 1-15 ÇANAKKALE SAVAŞLARI NDA MUSTAFA KEMAL İN ROLÜ Bayram Akça * Özet Bu çalışmada, Osmanlı Devleti nin I.Dünya Savaşı na

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII JULY 2011 NUMBER: 80 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

RECENT PERIOD TURKISH STUDIES

RECENT PERIOD TURKISH STUDIES YAKIN DÖNEM TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI RECENT PERIOD TURKISH STUDIES ISSN 1304-9720 CİLT/VOLUME:12 YIL/YEAR: 2013 / 1 SAYI/ISSUE: 23 Yılda İki Kez Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergi National Peer Reviewed Journal

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Cenk ÖZGEN 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: Cenk ÖZGEN Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa / 07.08.1979 Uyruğu: T.C. Medeni Hali: Evli Adres: Giresun Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR

ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR. Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR ÇANAKKALE SAVAŞI NDA SAĞLIKÇILAR Yrd. Doç. Dr. Burhan SAYILIR Yaralıların Cepheden Sevki Cephe Yuva Sargıyeri Araba Durakları Seyyar, Harp, Menzil Hastaneleri Memleket Hastaneleri AÇIKLAMA Bu kartlarda

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLİK HAYATI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 1. ÜNİTE Atatürk ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla

Detaylı

KORE DE TÜRK MUHAREBELERİ

KORE DE TÜRK MUHAREBELERİ T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA KORE DE TÜRK MUHAREBELERİ 2. BASKI Genelkurmay Personel Başkanlığı Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayınları ANKARA GENELKURMAY BASIMEVİ

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

Çarlık Rusya ordusu, 1917 yılında, Doğu Anadolu yu işgal. Türk Askerlerinin Ele Geçirdiği Rus Köyü. Galiçya Cephesi ve

Çarlık Rusya ordusu, 1917 yılında, Doğu Anadolu yu işgal. Türk Askerlerinin Ele Geçirdiği Rus Köyü. Galiçya Cephesi ve Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Galiçya Cephesi ve Türk Askerlerinin Ele Geçirdiği Rus Köyü Çarlık Rusya ordusu, 1917 yılında, Doğu Anadolu yu işgal altında tutarken, Türk askeri de, Avrupa sınırındaki

Detaylı

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL

9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 BAKİ SARISAKAL 9 EYLÜL 1922 Güzel İzmir imizin kurtuluşu, bugün doksan birinci yılına basıyor. Bu mutlu günü anarken, harp tarihinde eşi görûlmiyen Başkomutanlık Meydan Muharebesindeki geniş

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAŞININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

ÇANAKKALE SAVAŞININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ ÇANAKKALE SAVAŞININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Burhan SAYILIR Uluslararası savaşların dünya medeniyetine indirdiği en büyük darbe, milyonlarca insan hayatının söndürülmesinden ibarettir. Genel savaş, özellikle

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giydirme Tören Programı Eastern Mediterranean University Dr. Fazıl Küçük Faculty of Medicine 14 th March Medicine

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com

Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk. mustafasell@gmail.com Mustafa SELÇUK Doç. Dr. istanbul.academia.edu/mustafaselçuk mustafasell@gmail.com İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü T.C. Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İstanbul- Türkiye ÖZGEÇMĠġ/

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu

TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye'nin Cerablus bölgesinin IŞİD'ten geri alınması için operasyon başlatıldı 24.08.2016 /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Hitler ABD'ye hiç savaş ilan etmeseydi ne olurdu?

Hitler ABD'ye hiç savaş ilan etmeseydi ne olurdu? Hitler ABD'ye hiç savaş ilan etmeseydi ne olurdu? Analistlerin uzun süredir üzerinde düşündüğü, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili olası senaryolardan birisi de ABD'nin savaşın dışında kalması ihtimali. 11.09.2016

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 43 Volume: 9 Issue: 43 Nisan 2016 April 2016

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 43 Volume: 9 Issue: 43 Nisan 2016 April 2016 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 43 Volume: 9 Issue: 43 Nisan 2016 April 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KIRIM SAVAŞI

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

ULUSLARARASI SEMPOZYUM HAVA HARP TARİHİ. Tarihinde Derinleş, Geleceğini Aydınlat ULUSLARARASI HAVA HARP TARİHİ SEMPOZYUMU HAVA HARP AKADEMİSİ

ULUSLARARASI SEMPOZYUM HAVA HARP TARİHİ. Tarihinde Derinleş, Geleceğini Aydınlat ULUSLARARASI HAVA HARP TARİHİ SEMPOZYUMU HAVA HARP AKADEMİSİ ULUSLARARASI SEMPOZYUM 2014 HAVA HARP TARİHİ Tarihinde Derinleş, Geleceğini Aydınlat ULUSLARARASI HAVA HARP TARİHİ SEMPOZYUMU Hava Gücü Teorileri ve Uygulamaları 20 nci Yüzyıl Savaşlarında Hava ve Uzay

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

TÜRKİYE NİN KORE SAVAŞI NA KATILIŞI VE KUNURİ MUHAREBELERİ

TÜRKİYE NİN KORE SAVAŞI NA KATILIŞI VE KUNURİ MUHAREBELERİ TÜRKİYE NİN KORE SAVAŞI NA KATILIŞI VE KUNURİ MUHAREBELERİ Kore Savaşı nın Çıkışı İkinci Dünya Savaşı nda Sovyetler Birliği nin Japonya ya savaş ilanı üzerine Amerika Savunma Bakanlığının 38 inci paralelin

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

AMAÇ VE KAPSAM About KALEMİŞİ

AMAÇ VE KAPSAM About KALEMİŞİ KALEMİŞİ DERGİSİ Kalemişi Dergisine gönderilecek yazıların özgün olması ve evrensel bilime katkı sağlaması beklenmektedir. Bununla birlikte, bilim insanı ve sanatçıları tanıtan, yeni etkinlikleri veya

Detaylı

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye

ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA. Bodur, Kadriye ABSTRACT IMPACT OF POLISH MEMBERSHIPS IN NATO AND THE EU ON POLISH FOREIGN POLICY TOWARDS RUSSIA Bodur, Kadriye Master of Science, Department of European Studies Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever

Detaylı

1915 TARTIŞILIRKEN GÖZDEN KAÇIRILANLAR

1915 TARTIŞILIRKEN GÖZDEN KAÇIRILANLAR GENELKURMAY BAŞKANLIĞI TURKISH GENERAL STAFF ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT BAŞKANLIĞI MILITARY HISTORY AND STRATEGIC STUDIES DIRECTORATE STRATEJİK ARAŞTIRMA VE ETÜT MERKEZİ STRATEGIC RESEARCH AND STUDY

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cevat ŞAYİN 2. Doğum Tarihi : 1965 3. Unvanı : Doktor (E) Albay 4. Öğrenim Durumu : sayincevat@gmail.com, 5352443369 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Kara

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi:.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đşletme Kara Harp Okulu 1978-1982 YÜKSEK LĐSANS Strateji-Savunma

Detaylı

ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1

ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1 ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1 Pentagon yetkilileri Fransa'nın talep ettiği Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) veya dronların satışına yönelik olarak Kongre'de

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

MİLLİ GURURU. Türkiye nin. YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK

MİLLİ GURURU. Türkiye nin. YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK Türkiye nin MİLLİ YILMAZ: 2023 TE HEDEFİMİZ 25 MİlYAr DOlAr İHrAcAT YAPMAK 2015 yılında 5 milyar ciroya ulaşan savunma sanayisi sektörü, 1.7 milyar lık ihracata imza atıyor. Türk savunma sanayisinin her

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme

Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Kent Devleti nden Akdeniz İmparatorluğuna: İtalya da Fetih ve Genişleme Geçmiş İ.Ö. 5. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar Roma, bir yandan sınıf çatışmalarına sahne olurken öte yandan İtalya yarımadasındaki diğer

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Evrensel Bakış Açısı. 400 Yıllık Türk Egemenliğini. 4 Saatte Bitiren Savaş:

Evrensel Bakış Açısı. 400 Yıllık Türk Egemenliğini. 4 Saatte Bitiren Savaş: Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren 400 Yıllık Türk Egemenliğini Navarin 4 Saatte Bitiren Savaş: Paris te yaşadığım yıllarda, 9. Bölgede bulunan evimin telefonu için arıza ve fatura gibi sorunlar olduğunda,

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

Türkmenistan ata yurdumuz

Türkmenistan ata yurdumuz Türkmenistan ata yurdumuz Ağustos 15, 2013-5:41:17 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye, Türkmenistan'ı ata yurdumuz olarak görüyoruz. Türkmenistan'ın her başarısından en az Türkmenistan kadar büyük

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri Fatih'in Askerî ve İdarî Vasıfları > Fatih, büyük hayallerin ve geniş coğrafyaları fethetmeyi öngören hedeflerin insanıydı. Fatih Sultan Mehmed'in

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

67. SOHBET ÇANAKKALE ZAFERİ ÇANAKKALE YE GELMEDEN. ÇANAKKALE SAVAŞı'NıN ZAHİR NEDENLERİ EV SOHBETLERİ

67. SOHBET ÇANAKKALE ZAFERİ ÇANAKKALE YE GELMEDEN. ÇANAKKALE SAVAŞı'NıN ZAHİR NEDENLERİ EV SOHBETLERİ 67. SOHBET ÇANAKKALE ZAFERİ ÇANAKKALE YE GELMEDEN 20'nci yüzyıl başlarında Avrupa ülkeleri sanayi devrimini yapmış ve zenginleşmişti. Fakat Almanya sömürge paylaşımında yeteri kadar pay alamadığı için

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Atahan Birol KARTAL Doğum Tarihi: 14.04.1967 Unvanı : Yrd.Doç.Dr. İletişim : atahankartal@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp

Detaylı

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU DAĞLIK KARABAĞ SORUNU DAR ALANDA BÜYÜK OYUN ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Avrasya Araştırmaları Merkezi USAK RAPOR NO: 11-07 Yrd. Doç. Dr. Dilek M. Turgut Karal Demirtepe Editör Eylül 2011

Detaylı

1 AĞUSTOS 1914, CUMARTESİ

1 AĞUSTOS 1914, CUMARTESİ 1 AĞUSTOS 1914, CUMARTESİ Amiral Souchon 29 Temmuz günü henüz onarımları tamamlanmamış Goeben ile Pola dan Trieste ye geçmiş ve 30 Temmuz günü buradan güneye hareket etmişti. 1 Ağustos sabahı Adriyatik

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

RumeliDE. Uluslararası Hakemli. rumelide.com. ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 2 (Nisan) / Year 2015, issue 2 (April)

RumeliDE. Uluslararası Hakemli. rumelide.com. ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 2 (Nisan) / Year 2015, issue 2 (April) RumeliDE Uluslararası Hakemli DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ rumelide.com ISSN: 2148-7782 (page) / 2148-9599 (online) Yıl 2015, sayı 2 (Nisan) / Year 2015, issue 2 (April) RumeliDE International

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

The Kaiser s Army, The German Army in World War One. David Stone. Conway, London/New York, 2015, 511 sayfa, ISBN: Cemal CANDAN 1

The Kaiser s Army, The German Army in World War One. David Stone. Conway, London/New York, 2015, 511 sayfa, ISBN: Cemal CANDAN 1 The Kaiser s Army, The German Army in World War One David Stone Conway, London/New York, 2015, 511 sayfa, ISBN: 978-1-8448-6235- Cemal CANDAN 1 60 Birinci Dünya Savaşı nda Türk-Alman askeri ilişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası

Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası Mcmeekin, S. (2013). I. Dünya Şavaşı'nda Rusya'nın Rolü. :. Saygılı, H. (2013). "Birinci Dünya Harbi'nde Rumeli'nden Osmanlı Ordusuna Müslüman Gönüllü Katılımları / Muslim

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı