SORUMLU MÜDÜR / EDITOR-IN-CHIEF Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb.Levent KUŞOĞLU. EDİTÖR / EDITORS Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP Tar.Uzm.Fatma İLHAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORUMLU MÜDÜR / EDITOR-IN-CHIEF Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb.Levent KUŞOĞLU. EDİTÖR / EDITORS Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP Tar.Uzm.Fatma İLHAN"

Transkript

1 ASKERÎ TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF MILITARY HISTORY STUDIES Hakemli dergi, yılda iki kez yayımlanır. Yerel süreli yayındır. Bi-annual peer-reviewed journal. Local periodical. SAHİBİ / OWNER Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı adına / In the name of TGS Personnel Directorate, Military History and Strategic Studies (ATASE) Division Tuğg.Necdet TUNA SORUMLU MÜDÜR / EDITOR-IN-CHIEF Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb.Levent KUŞOĞLU EDİTÖR / EDITORS Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP Tar.Uzm.Fatma İLHAN YAYIN KURULU EDITORIAL BOARD Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb.Levent KUŞOĞLU Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP Tar.Uzm.Ahmet ÇALIŞKAN Tar.Uzm.Alev KESKİN Tar.Uzm.Fatma İLHAN DANIŞMA KURULU ADVISORY BOARD Prof.Dr.İlber ORTAYLI Prof.Dr.Ergün AYBARS Prof.Dr.Sabahattin ÖZEL Prof.Dr.Reşat GENÇ Prof.Dr.Ömer Önder ARI Prof.Dr.Recep BOZTEMUR Prof.Dr.Ömer TURAN Prof.Dr.Feridun EMECEN Prof.Dr.İlhami DURMUŞ Prof.Dr.Mustafa TÜRKEŞ Prof.Dr.Yusuf SARINAY İNGİLİZCE DÜZELTİ ENGLISH REDACTION Uzm.Müt.Arzu ERKAAN DÜZELTİ / SAYFA DÜZENİ REDACTION / PAGE SETUP Red.Uzm.İlkay SARIKAYA ADRES / ADDRESS Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı Bakanlıklar/Ankara Telefon / Phone: +(90) Belgegeçer / Fax: +(90) Elmek / Ankara, Genelkurmay Basımevi, 2013 Ankara, TGS Printing House, 2013

2 HAKEM KURULU REFEREES BOARD Prof.Dr.Ethem Ruhi FIĞLALI Prof.Dr.Sadık TURAL Prof.Dr.Gülnihal BOZKURT Prof.Dr.A.Mete TUNCOKU Prof.Dr.Hikmet ÖZDEMİR Prof.Dr.Kemal ARI Prof.Dr.Altan ÇETİN Prof.Dr.Saadettin GÖMEÇ Prof.Dr.Hamiyet SEZER FEYZİOĞLU Prof.Dr.Melek ÇOLAK Prof.Dr.İhsan GÜNEŞ Prof.Dr.Temuçin Faik ERTAN Prof.Dr.Neşe ÖZDEN Prof.Dr.Zekeriya KURŞUN Prof.Dr.Selami KILIÇ Prof.Dr.Aygün ATTAR Prof.Dr.İbrahim YILMAZÇELİK Prof.Dr.İbrahim GÜLER Prof.Dr.Serpil SÜRMELİ Prof.Dr.Esat ARSLAN Doç.Dr.Bülent ARI Doç.Dr.Selda KAYA KILIÇ Doç.Dr.Bekir KOÇ Doç.Dr.Davut KILIÇ Doç.Dr.Kadir ULUSOY Doç.Dr.Bayram AKÇA Doç.Dr.Haldun YALÇINKAYA Yrd.Doç.Dr.Ahmet Emin YAMAN Yrd.Doç.Dr.İsmet GÖRGÜLÜ Yrd.Doç.Dr.Barış METİN Yrd.Doç.Dr.Abdurrahim F. AYDIN Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb.Ertan EROL Yrd.Doç.Dr.Vehbi Zeki SERTER Yrd.Doç.Dr.Burhan SAYILIR Yrd.Doç.Dr.Ahmet TOKSOY Yrd.Doç.Dr.Havva KÖK ARSLAN Dr.Erdal YURDAKUL Dr.Rıfat UÇAROL Dr.Fahriye EMGİLİ Dr.Hürkan ÇELEBİ

3 ASKERÎ TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF MILITARY HISTORY STUDIES Hakemli dergi, yılda iki kez yayımlanır. Yerel süreli yayındır. Bi-annual peer-reviewed journal. Local periodical. YIL: 11 ARALIK 2013 SAYI: 22 YEAR: 11 DECEMBER 2013 ISSUE: 22 Dergimizdeki yazı ve makalelerin her hakkı saklıdır; ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi nde yayımlanan makaleler sadece yazarların görüşlerini yansıtır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve/veya Yayın Kurulunun görüşlerini temsil etmez. All rights for all articles and papers in this Journal are reserved; academic citations are only allowed with proper acknowledgement. All papers published in the Journal of Military History Studies reflect solely the opinions of their authors. They do not represent the views of the Turkish Armed Forces and/or the Editorial Board. ISSN: NSN: 7610KK Ankara, Genelkurmay Basımevi, Aralık 2013 Ankara, TGS Printing House, December 2013

4 İÇİNDEKİLER Sunuş İlklerin Savaşı: Kırım Savaşı ( ) F.Rezzan ÜNALP Çanakkale Muharebeleri ile Normandiya Çıkarması nın Uluslararası Politika Açısından Karşılaştırmalı Tahlili Ahmet TOKGÖZ Der-Saadet (İstanbul) Piyade Küçük Zabit ve Küçük Zabit İptidai Mektepleri Ali BAL ABD Türkiye Askerî Ataşesi Albay ELLIOT un Raporları Işığında Cumhuriyet Donanmasının İtalya dan Aldığı Harp Gemileri İskender TUNABOYLU Türkiye Cumhuriyeti nin Çağı Yakalama Mücadelesinde Önemli Bir Adım: Demir Yolları Osman YALÇIN Askerî Tarih Araştırmaları İçin Kaynaklar - II: Topçu Mecmuası Efdal AS - Hakan BACANLI Yayım İlkeleri

5 CONTENTS Introduction War of the Firsts: The Crimean War ( ) F.Rezzan ÜNALP The Comparative Analysis of the Çanakkale Campaign and the Normandy Landing in the Context of International Politics Ahmet TOKGÖZ Der-Saadet (Istanbul) Non-Commissioned Officer Infantry School and Non-Commissioned Officer Elementary School Ali BAL The Battleships Purchased from Italy by the Navy of Turkish Republic in the Light of the Reports of Captain ELLIOT, US Military Attaché in Turkey İskender TUNABOYLU An Important Step for the Republic of Turkey in the Struggle of Catching up with the Age: Railways Osman YALÇIN Sources for Military History Researches - II: Topçu Mecmuası (the Artillery Journal) Efdal AS - Hakan BACANLI Publication Guidelines

6 SUNUŞ Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığınca yayıma hazırlanan Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi nin 22 nci sayısında altı makaleyi okuyucuların istifadesine sunmaktayız. İlklerin Savaşı: Kırım Savaşı ( ) adlı makalede; XIX. yüzyıl Avrupa tarihinin önemli bir sayfasını teşkil eden Kırım Savaşı nın Türk ordusunun o güne kadar yapmış olduğu savaşlardan farkının neler olduğu ortaya konulmuş ve genel olarak bu savaşla harp tarihine kazandırılmış olan yenilikler ele alınmıştır. Yine savaşın genel anlatımı içinde taraf devletlerin savaş sırasında yaptıkları ittifaklara ve askerî harekâtlara yer verilmiş, savaşın Osmanlı Devleti açısından sonuçları değerlendirilmiştir. Ayrıca Kırım Savaşı nın Osmanlı Devleti ni göç sorunuyla tanıştıran ilk savaş olduğu vurgulanmıştır. Çanakkale Muharebeleri ile Normandiya Çıkarması nın Uluslararası Politika Açısından Karşılaştırmalı Tahlili adlı makalede; Birinci Dünya Savaşı nda Çanakkale Cephesi ile İkinci Dünya Savaşı nda Normandiya Çıkarması sebep - sonuçları itibarıyla ve uluslararası ilişkiler teorileri kapsamında değerlendirilmiştir. Çanakkale Savaşlarında elde edilen siyasi, ekonomik ve askerî tecrübelerden, gerek Normandiya Çıkarması nın planlama ve icrasında gerekse bu süreçte ittifakların oluşmasındaki diplomaside faydalanıldığı tespitinde bulunulmuştur. Der-Saadet (İstanbul) Piyade Küçük Zabit ve Küçük Zabit İptidai Mektepleri adlı makalede; söz konusu okulların açılış süreci, idari teşkilatı ve öğretmen kadrosu ile okulda yürütülen eğitim - öğretim faaliyetleri incelenmiştir. Okulun ilk diploma töreni, ilk mezunlarına ilişkin bilgilerle Birinci Dünya Savaşı döneminde okulun durumu ve okulun kapatılması ile ilgili hususlara da yer verilmiştir. ABD Türkiye Askerî Ataşesi Albay ELLIOT un Raporları Işığında Cumhuriyet Donanmasının İtalya dan Aldığı Harp Gemileri adlı makalede; Cumhuriyet in ilanı ile birlikte tüm yurtta başlayan yeniden inşa ve teşkilatlanma sürecinde donanmanın teşkilatlanmasına, Bahriye Vekâleti ve Deniz Müsteşarlığının kurulması suretiyle donanmanın kurumsallaştırılmasına değinilmiştir. Bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetleri tarihinde yurt dışından alınan ilk su üstü gemileri olması ve donanmanın temelini teşkil etmesi açısından önemli olduğu düşünülen İtalyan savaş gemileri, ABD askerî ataşesince tanzim edilen raporlar ışığında değerlendirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti nin Çağı Yakalama Mücadelesinde Önemli Bir Adım: Demir Yolları adlı makalede; teknolojik gelişme açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen demir yolu sisteminin, XIX. yüzyıldan günümüze uzanan süreçte Osmanlı Devleti ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti nde kuruluşu ve yaygınlaşması detaylı olarak incelenmiş; bu sistemin askerî, ekonomik ve siyasi hedefleri üzerinde durulmuştur. Askerî Tarih Araştırmaları İçin Kaynaklar - II : Topçu Mecmuası adlı makale; askerî tarih araştırmaları için kaynaklar çalışmasının ikinci kısmını oluşturmaktadır ve Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi nin 20 nci sayısında

7 yayımlanan Askerî Tarih Araştırmaları İçin Kaynaklar - I : Süvari Mecmuası adlı makalenin devamı niteliğindedir. Makalede Topçu Mecmuası hakkında bilgi verilirken aynı zamanda konuyla ilgili olarak çalışma yapacaklara kolaylık sağlamak amacıyla dergideki makalelerin dizini oluşturularak okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Farklı tarihî konularda yazılmış makalelerin yer aldığı dergimizin bu sayısının da ilgiyle okunacağını ümit ediyoruz. Necdet TUNA Tuğgeneral ATASE D.Başkanı

8 INTRODUCTION In this 22 nd issue of the Journal of Military History Studies, prepared by Turkish General Staff Military History and Strategic Studies (ATASE) Division, six articles are presented for the use of its readers. The article War of the Firsts: The Crimean War ( ) deals with the differences between the Crimean War, which constitutes one of the most important pages of the 19 th century European history, and the other wars the Turks had waged until then. It also puts forth the innovations brought by this war to the war history in general terms. Furthermore, the alliances established and military operations conducted by the belligerent parties during the war are discussed; and the results of the war for the Ottoman State are assessed. In addition, it is emphasized that this war is the first one introducing the Ottoman State to the migration problem. The article titled The Comparative Analysis of the Çanakkale Campaign and the Normandy Landing in the Context of International Politics analyzes the Çanakkale front in the First World War and the Normandy Landing in the Second World War, in terms of their causes and consequences and in the context of international relations theories. It s suggested that the political, economic and military experiences gained in the Çanakkale Campaign were used during the planning and the conduct of the Normandy Landing and also in the diplomatic interactions while establishing alliances in that period. The article Der-Saadet (Istanbul) Non-Commissioned Officer Infantry School and Non-Commissioned Officer Elementary School focuses on the opening process of these schools, their administrative organization, teaching staff and academic activities. It also gives information on the first graduation ceremony of the schools, the first graduates, situation of the schools during the World War I, and closing of these schools. The article The Battleships Purchased from Italy by the Navy of Turkish Republic in the Light of the Reports of Captain Elliot, US Military Attaché in Turkey touches on the restructuring of the Turkish navy within the scope of the rebuilding and reorganization efforts all around the country after the proclamation of the republic, and the institutionalization of the navy through the foundation of the Ministry of the Navy (Bahriye Vekaleti) and Undersecretariat of the Sea (Deniz Müsteşarlığı). In this context, the Italian battleships, which were the first surface ships purchased from abroad in the history of Turkish Naval Forces and which formed the basis of the modern Turkish navy and thus were considered important, are assessed in the light of the reports prepared by US military attaché in Turkey. The article bearing the title An Important Step for the Republic of Turkey in the Struggle of Catching up with the Age: Railways analyzes in detail the establishment and progress of the railway system, an important step in terms of technological developments, in the Ottoman State and the Republic of Turkey, which is a process extending from the 19 th century to the present days; and emphasizes the military, economic and political objectives of this system.

9 The article titled Sources for Military History Researches - II: Topçu Mecmuası (The Artillery Journal) is the second part of a study on sources for military history researches, and can be evaluated as the continuation of the article Sources for Military History Researches - I: Süvari Mecmuası (Journal of Cavalry) that was published in Issue 20 of the Journal of Military History Studies. Besides giving information on Topçu Mecmuası, this paper includes the index of the articles covered by the journal in order to contribute to researchers for their future studies on the issue. We hope that this issue of our Journal, which covers articles on different historical subjects, will attract interest of the readers. Necdet TUNA Brigadier General Chief of ATASE Division

10 İLKLERİN SAVAŞI: KIRIM SAVAŞI ( ) F.Rezzan ÜNALP Öz: İlk modern dünya savaşı hükmünde gerçekleşen Kırım Savaşı ( ), yine modern anlamda Türk ordusunun içinde yer aldığı ilk birleşik harekât özelliği taşımaktadır. Bu savaş aynı zamanda Osmanlı Devleti ni göç sorunuyla tanıştıran ilk savaş olma özelliği taşır. Rusya ya karşı Osmanlı İmparatorluğu, Fransa, İngiltere ve Piemonte - Sardinya Krallığı ittifakının birlikte savaştığı Kırım Savaşı, pek çok tekniğin ve yöntemin ilk kez kullanıldığı benzersiz bir savaştır. Osmanlılar ilk kez Batı Avrupa devletlerinin orduları ile ittifak kurarken ilk siper savaşları, ilk telgraflı haberleşme, ilk savaş fotoğrafları da tarih sahnesine bu savaşta çıkmıştır. Dünya denizcilik tarihinin ilk çok uluslu amfibi harekâtı ve yelkenli savaş gemilerinin son deniz muharebeleri bu savaşta icra edilmiştir. Savaşın asli tarafları olan Osmanlı Devleti ile Rusya nın ilişkileri bu savaştan asırlar önce başlamış ve iki devlet arasında önemli savaşlar yaşanmıştı. Çariçe II. Katerina döneminden itibaren bir dünya devleti olma politikasını benimseyen Rusya; Boğazlar, Kafkaslar ve Balkanları ele geçirmek üzere savaş dâhil her türlü yolu denemiş, 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile hedeflerine bir hayli yaklaşmıştı. Osmanlı tabiiyeti altında yaşayan Ortodoksların himayesini elde ederek yakaladığı her fırsatı değerlendirmiş, 1853 yılına gelindiğinde özellikle Boğazlar üzerindeki hedeflerine ulaşmak için elindeki azınlıklar kozunu bir kez daha devreye sokmuştur. Bunun dışında Kudüs teki kutsal yerlerin gözetimini bahane ederek yeni bir sorun çıkaran Rusya, bu sorunların çözümlenmesi adına garantör devlet olarak Eflak ve Boğdan ı işgal etmiştir. Rusya nın Balkanlar ve Boğazlar üzerindeki talepleri, olayı uluslararası bir sorun boyutuna taşımıştır. Rusya nın Doğu Akdeniz üzerinde etkin bir konuma gelme ihtimali karşısında son derece hassas davranan İngiltere, o güne kadar Rusya yı Karadeniz e hapsetme siyaseti güderken bu tarihten itibaren bununla da yetinmeyerek Rusya nın denizlerdeki varlığını tümüyle yok etme siyasetine başvurmuştur. Bu safhadan sonra Osmanlı Devleti nin İngiltere, Fransa ve sonradan bu ittifaka dâhil olan ve savaş sonrasında İtalyan birliğini sağlayacak olan Piemonte ile Rusya ya karşı çarpıştığı tek ve XIX. asrın en önemli savaşlarından biri olan Kırım Savaşı başlamıştır. Bu bildiride; XIX. yüzyıl Avrupa tarihinin önemli bir sayfasını teşkil eden Kırım Savaşı na katılan taraf ülkelerin savaş sırasında yaptıkları ittifakların yanı sıra özellikle askerî faaliyetler kapsamında Rus ordu ve donanmasının Eflak - Boğdan, Karadeniz, Kırım ve Kafkaslardaki faaliyetleri ile müttefiklerin bunlara karşı aldıkları önlemler ve gerçekleştirdikleri harekâtlara ve sonuçlarına yer verilecektir. Ayrıca savaşın, taraf devletlere ne gibi kazançlar sağladığı ve ne gibi kayıplara yol açtığı değerlendirilecektir. Anahtar Sözcükler: Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı, Sivastopol, Silistre, Ömer Lütfi Paşa, İngiltere, Fransa, Rusya, Piemonte. WAR OF THE FIRSTS: THE CRIMEAN WAR ( ) Abstract: The Crimean War ( ), which can be qualified as the first modern world war, is also the first combined operation in which the Turkish army took part in modern terms. Furthermore, this war is the first one that introduced the Ottoman State to the migration problem. The Crimean War, in which the alliance of the Ottoman Empire, France, Britain and Piedmont-Sardinian Kingdom fought against Russia, is an incomparable war wherein many techniques and methods were used for the first time. The Ottomans allied themselves with the Western European states for the first time, and in addition, the first trench warfare, the first wire communication, and the first war photographs appeared on the history scene during this war. Likewise, the first multinational amphibious operation in the world naval history and the last naval campaign of the sailing warships were conducted in this war. Dr.Hv.Öğ.Alb. Gnkur. Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) D. Bşk.lığı, Askerî Tarih Ş.Md. 1

11 The relations between the Ottoman State and Russia, the principal belligerent parties, had started centuries before this war and important battles had been waged between the two. Having adopted the policy of becoming a global state as from the rule of Tsarina Catherine II (the Great), Russia left no stone unturned including war in order to take control of the (Istanbul and Canakkale) Straits, the Caucasus and the Balkans; and it fairly approached its objectives through the 1774 Treaty of Kuchuk Kainarji. After taking the Ottoman Orthodox subjects under its protection, Russia took advantage of every opportunity and played its trump card on the minorities in 1853 particularly for attaining its goals on the Straits. Furthermore, Russia stirred up a new trouble under the pretext of controlling the holy places in Jerusalem. Thereafter, as the guarantor state, it occupied Wallachia and Moldavia for the settlement of these problems. Russian demands on the Balkans and the Straits turned the situation into an international problem. Although Britain, who was extremely sensitive about the probability of Russian influence on the Eastern Mediterranean, had pursued a policy of confining Russia to the Black Sea until then, it thenceforth resorted to a policy of totally annihilating Russian presence in the seas. At this stage started the Crimean War, in which the Ottoman State fought against Russia for the first time together with Britain, France and Piedmont (participated in the war at a later time and established the Italian Unification after the war) and which was one of the most important wars of the 19 th century. This article deals with the alliances between the belligerent parties of the Crimean War, which constitutes one of the most important pages of the 19 th century European history; as well as the activities of the Russian army and navy in Wallachia-Moldavia, the Black Sea, Crimea and the Caucasus; the measures taken by the allies against these Russian activities, their operations and the results of those operations. Moreover, the gains and losses of the combatant parties due to this war will be assessed. Keywords: The Ottoman State, Crimean War, Sevastopol, Silistra, Omer Lutfi Pasha, Britain, France, Russia, Piedmont. İlklerin Savaşı: Kırım Savaşı ( ) XIX. yüzyıl Avrupa tarihinin önemli bir sayfasını işgal eden bu savaş; ittifaklarla topyekûn, uzak mesafeli askerî harekâtlar ve modern cephe savaşlarının ilki sayılır. İlklerin Savaşı olarak adlandırılan bu savaş; askerî harekâtlardan başka sağlık, haberleşme, lojistik gibi pek çok alanda yeni uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Fakat Osmanlı Devleti tarafından organize edilen ve bir bakıma Rus Çarlığı nın 1917 deki çöküşüne zemin teşkil eden bu savaş, Türk tarihinde daha çok Osmanlı Devleti nin dış borçlanmaya gittiği savaş olarak hafızalarda yer edinmiştir. Kırım ın Türk halkının tarihi içindeki yerini belirlemek adına geçmişe bir bakılırsa Kırım da Türk kavimlerinin mevcudiyetinin VI ncı yüzyıla kadar indiği görülür. Kırım Tatarlarının otantik tarihî devleti olan Kırım Hanlığı, Altın Orda İmparatorluğu nun bir uzantısı ve halefi olarak XV inci yüzyıl başlarında kurulmuştur. Hanların merkezi ise Bahçesaray şehridir. Kırım Hanlığı Fatih Sultan Mehmet döneminde, 1475 te Osmanlı himayesine girmiş, Osmanlı - Rus Savaşı sonucunda imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması ile bu hâkimiyet sona ermiştir. Çarlık Rusya sı hâkimiyetindeki Kırım Tatar tarihinin, özellikle bu hâkimiyetin ilk yüzyılı boyunca en çarpıcı cephesi, Kırım Tatarlarının kitleler hâlinde Osmanlı Türkiye sine göçleridir. En büyük ve en yıkıcı göç dalgası, 2

12 Kırım Savaşı dönemini de içine alan yılları arasında olmuştur (Kırımlı, 2010: 5-16.) Osmanlı Devleti ni Kırım Savaşı na sürükleyen sebeplere bakıldığında XIX uncu yüzyılın ilk yarısında merkezden uzak topraklarda yaşananların yönetimi sıkıntıya düşürdüğü gözlemlenmektedir. Lübnan da Dürzi ve Maruniler arasında çıkan ilk çatışmalar (1841 / 1842), Fransa nın Katolik olan Maruniler lehine askerî müdahalesine yol açmıştır. Neticede, 1846 da Dürziler ve Maruniler ayrı kaymakamlıklara ayrılmış, nihayet 1866 da tekrar alevlenen çatışmalar sonunda Maruniler yine Fransa nın yardımıyla Cebel-i Lübnan da yarı muhtar bir idare kurmayı başarabilmişlerdir. Bu arada Bosna, Arabistan ve Irak ta bazı ayaklanmalar olmuşsa da bunlar Avrupa nın müdahalesine fırsat verilmeden önlenebilmiştir. Avrupa devletleri arasında Osmanlı topraklarını hedef alan rekabet, 1840 tan sonra yeni bir şekilde canlanmaya yüz tutmuştur. Mısır meselesi (1840) ve Boğazlar rejimi 13 Temmuz 1841 de Osmanlı menfaatlerine kısmen de olsa uygun bir şekilde karara bağlanmıştır. Bu netice ancak Rusya ile İngiltere nin birbirleriyle anlaşarak hareket etmeleri sonucunda elde edilmiştir. Rusya nın böyle davranmasının sebebi, İngiltere nin dostluğunu kazanarak barış yoluyla Osmanlı topraklarını onunla bölüşmekti. Fransa yı Orta Doğu da etkisiz hâle getiren ve Mısır meselesini kendi lehine istismar ederek Osmanlı Devleti üzerinde bir çeşit ekonomik, siyasi ve kültürel vesayet kuran İngiltere, bu imtiyazlı durumunu Rusya ile paylaşmak istememiştir. Anlaşma yolu ile Osmanlı topraklarını bölüşme konusunda birkaç defa İngiltere ile temas eden Rus çarı, nihayet 1844 te İngiltere yi ziyareti esnasında konuyu tekrar ortaya atmıştır. Şark meselesini milletlerarası hâle getirmek isteyen Çar I. Nikola, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Hristiyanlara beraberce sahip çıkmayı İngiltere ye açıkça teklif etmişse de arzu ettiği neticeyi elde edememiştir. Bu arada 1848 de Macarların ve Polonyalıların bağımsızlık yönündeki ayaklanmaları, Rusya ve Avusturya tarafından çok ağır bir şekilde bastırılmış, ünlü Macar Lideri Lajos KOSSUTH ve ona bağlı subaylar Osmanlı topraklarına sığınmışlardır. Sayıları kadar (3.600 Macar, 800 Polonyalı) olan bu mültecileri, Rusya ve Avusturya nın savaş tehdidine rağmen Osmanlı Devleti geri vermemiş, bu tutumundan dolayı Fransa ve İngiltere, Osmanlı Devleti ni Rusya ve Avusturya ya karşı ortaklaşa desteklemiştir. Fransız ve İngiliz kamuoyu arasında Rusya aleyhine büyük bir tepkinin ortaya çıkmasına sebep olan bu olay kapanır kapanmaz mukaddes yerler meselesi patlak vermiştir. Fransa, Kudüs te eskiden beri sahip olduğu dinî imtiyazlarını genişletmeye çalışmış, neticede mukaddes yerlerin bir kısmının anahtarlarını Katoliklere verdirmek suretiyle Ortodokslar aleyhine başarı sağlamıştır. Ortodoksların koruyucusu olduğunu bir defa daha gözler önüne sermek isteyen Rusya, Fransa nın Kudüs teki bu tasarrufunu fırsat bilerek Prens MENŞIKOV u olağanüstü elçi olarak İstanbul a göndermiştir. 3

13 MENŞİKOV un esas vazifesi, Kudüs meselesini çözmekten ziyade Osmanlı Devleti ile gizli bir anlaşma imzalayarak onun üzerinde bir çeşit Rus nüfuzu kurmaktı. Zira çar, artık İngiltere ile anlaşarak Osmanlı Devleti ni aralarında paylaşmaktan ümidini kesmiş bulunuyordu. MENŞIKOV, davranışları yüzünden herkesin tepkisini çekmiş ve onun bu hareket tarzı Avrupa elçilerini bile telaşa düşürmüştür. İngiltere, Menşikov un gelişinden 36 gün sonra, 5 Nisan 1853 te (Rus düşmanı olarak bilinen) Stratford CANNING i sefir olarak İstanbul a göndermiştir. Bir buçuk ay sonra MENŞIKOV un hiçbir sonuç alamadan Rusya ya geri dönmek zorunda kalması, iki devlet arasındaki ilişkilerin kesilmesine yol açmış ve Rusya savaş ilan etmeden Boğdan ın işgaline girişmiştir. Bu arada yapılmakta olan diplomatik görüşmelerden de hiçbir netice alınamamıştır. Bu durumda Osmanlı Devleti, tebaası olan Ortodokslar adına yabancı bir iltimas ve müdahaleye tahammül edemeyeceğini bildirerek Boğdan ın derhâl tahliyesini bir ültimatom ile Rusya dan talep etmiştir. (Karpat, 2012: 49-51) Şöyle ki Şumnu daki Osmanlı Rumeli Ordusu Komutanı Ömer Lütfi Paşa 4 Ekim 1853 te, Rus Komutan Prens GORÇAKOV a bir ültimatom vererek prenslikleri boşaltmasını bildirmiş, 1 Eflak ve Boğdan ın boşaltılmasının General GORÇAKOV tarafından reddedilmesi üzerine bütün ordulara Rusya ya verilen sürenin bitimiyle beraber savaşa hazır olmaları emredilmiştir Ekim de verilen ültimatomun süresi dolunca Türkler 23 Ekimde Vidin de Tuna yı geçmişler ve böylece resmen savaş başlamıştır. (Aksan, 2011: 478) İki devlet arasında başlayan savaşın seyri sırasında Amiral Pavel NAHIMOV komutasındaki bir Rus filosu, Batum a erzak ve savaş malzemesi götürmekte olan ve fırtına dolayısı ile Sinop a sığınmış olan Osmanlı filosunu bir baskınla 30 Kasım 1853 te yakmış ve şehri top ateşine tutmuştur. (Uçarol, 2000: ) Sinop baskını Türk deniz savaşları tarihi içinde çok üzüntü verici olaylardan biridir. Baskın sonucu Osmanlı filosu tamamen yok edilmiş, filo komutanı Osman Paşa esir düşmüş, dört bine yakın mürettebatın yarıya yakını zayi olmuştur. Bu olayla İstanbul, denizden muhtemel bir Rus işgaline açık hâle gelmiştir. İstanbul un Rusların eline geçme ihtimali karşısında İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti nin yanında yer almış ve Rusya ile diplomatik münasebetlerini kesmeye karar vermiştir. Böylece Rusya ya karşı üç devlet birleşmiştir. (Çakır, 2009: 1857; Askerî Tarih Bülteni, 1980: 14; Özcan, 2008: 90-91) Rus çarı bu sırada Gelibolu ya asker çıkarmış olan Batılı devletlerin birliklerini konuşlandırmasına ve İstanbul a doğru Rus ilerleyişini durdurmalarına zaman kalmadan önce güneyde Varna ya ve Karadeniz 1 Stanford Shaw; Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, E Yayınları, İstanbul, 1977, s Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA); Hariciye Nezareti Siyasi Kalemi (HR.SYS), 903/2-37, BOA; HR.SYS, 903/

14 kıyısına olabildiğince erken ulaşmak istemiştir. Saldırı harekâtının anahtarı ise Türk kalesi Silistre yi ele geçirmektir. Bu sırada, 1852 de Rus ordusuna topçu subayı olarak katılan ve Mart 1854 te Bükreş e, Tuna daki Rus ilkbahar saldırısının başlangıcına yetişen Rus edebiyatının ünlü isimlerinden Lev TOLSTOY, halasına gönderdiği mektupta, Henüz Türk barutunun kokusunu almış değilim. diye yazıyordu. (Figes, 2012: ) Fransız ve İngiliz kuvvetleri Gelibolu da toplanırken Rus kuvvetleri Silistre yi muhasara etmek için 10 Mayıs 1854 te ileri harekâta geçmiştir. Bunun üzerine Osmanlı Harbiye Nazırı Rıza Paşa, Fransız Kuvvetleri Komutanı Mareşal Jacques Leroy de Saint ARNOUD, (daha sonra koleradan ölecek, yerine General CANROBERT geçecektir.) İngiliz Kuvvetleri Komutanı General Lord James Henry RAGLAN, (Waterloo Savaşı nda bir kolunu kaybetmişti, o da savaş sırasında koleradan ölecektir.) Varna ya gelerek Rumeli Harekât Komutanı (3 üncü Ordu Komutanı) Müşir Ömer Lütfi Paşa ile muhtemel harekât tarzlarını değerlendirmişlerdir. Ömer Lütfi Paşa; Silistre Kalesi nin altı hafta kadar dayanabileceğini, fakat 15 gün içinde Rusların işgaline maruz kalabileceğini anlatarak müttefik kuvvetlerin en kısa zamanda bu bölgede muharebeye müdahale etmelerini istemiştir. İngiliz ve Fransız komutanlar, Balkan Dağları kuzeyine ulaşan yolların yetersizliğine ve lojistik güçlükleri ileri sürerek Ömer Lütfi Paşa nın düşüncesini kabul etmemişlerdir. Musa Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri Silistre de Ruslara karşı tek başına direnirken müttefik kuvvet komutanları emir - komuta, müşterek harekât tarzları hakkındaki münakaşalarına 3 devam etmişlerdir. Nihayetinde müttefik kuvvetlerin Varna da toplanmaları ve Eflak - Boğdan a taarruz etmeleri fikri benimsenmiş ve ancak kuvvetler Varna ya karadan ve denizden intikallerini, haziran ayı sonlarında tamamlayabilmişlerdir. ( Kırım Harbi nde 3 üncü Ordu, 1991) Yaklaşık bir ay top başında durmuş olan kahraman garnizona yardım için ne Şumnu daki Ömer Lütfi Paşa ordusu ve ne de müttefikler bir adım atmışlardır. Silistre, kuşatma nedeniyle çekilen erzaksızlık yüzünden âdeta teslim olmak noktasına gelmiş, ancak Ruslar Silistre de yiyecek kıtlığı olduğunu akıllarına bile getirmemişlerdir. Çünkü kalenin erzak ve yardım yolu açıktır. (Slade, 2012: 278) Rusların Silistre Kalesi ne yaptıkları sürekli hücumlarda çok ağır zayiat vermelerine rağmen başarısız olmaları nedeniyle Ruslar 22 Haziran 1854 te muhasarayı kaldırmışlar ve Tuna nehri gerisine çekilmişlerdir. Bu savaşta 3 İngilizler Gelibolu da karaya çıktıktan sonra iç kesimlere doğru temkinli bir ilerleyişi yeğ tutarken Fransızlar İstanbul a yönelik Rus ilerleyişinin önünü kesmek için çıkarmanın Varna da yapılmasını istemişti. Fransızların bir başka önerisi İngilizlerin deniz harekâtını yönlendirmeleri, buna karşılık kara harekâtında komutanın kendilerine verilmesiydi. Cezayir de çarpışmanın getirdiği tecrübe, Waterloo dan beri büyük çaplı bir muharebe görmeyen İngiliz ordusu karşısında Fransız ordusunun belirleyici bir avantajıydı. Bk. Orlando Figes, age.; s

15 Rus General PASKEVIÇ ağır yaralanmış, ( Kırım Harbi nde 3 üncü Ordu, 1991) Silistre Kalesi Komutanı Musa Paşa ise bir Rus humbarasının isabeti sonucunda şehit düşmüştür. (Slade, 2012: 276) Bu arada 1854, 22 Nisan ında İngiliz ve Fransız donanması Karadeniz in önemli limanlarından Odessa yı bombardımana tutarak Rus topraklarına ilk doğrudan saldırıya başlamıştır. (Figes, 2012, ) Sefer yılının geri kalanında müttefik devletlerin Sivastopol u ele geçirmeyi hedef alan harekât planı üzerinde görüş birliğine varmaları üzerine Varna da bulunan Fransız ve İngiliz birlikleri Varna ve Baltık limanlarından hareket ederek Sivastopol un kuzeyindeki Gözleve sahiline çıkarma harekâtı icrasına başlamışlardır. 18 Eylül günü taşınması tamamlanan çıkarma harekâtına yedi bin kişilik bir Osmanlı kuvveti de katılmıştır. ( Kırım Harbi nde 3 üncü Ordu, 1991) İngilizler 22 bin piyade, bin süvari, üç bin mühendis ve 60 sahra topunu taşıyan 52 yelkenli gemi, 27 buharlı nakliye gemisi ve bazı savaş gemilerini kullandılar. Fransızlar çoğunluğu Cezayirli olmak üzere 25 bin piyade, mühendis ve 68 sahra topunu, savaş gemilerine ek olarak 200 küçük gemiyle sevk ettiler. Bu, o zamana kadar girişilen en büyük amfibi operasyonu olarak kabul edilmektedir sonbaharında Avrupalı müttefikler 40 yıldır ilk kez, tahmin edilemez, yabancı bir arazi olan bu muharebe meydanında karşı karşıya geldiler. Altı Osmanlı savaş gemisini de içeren donanma ile eş güdümün olmayışı ve kara harekâtlarının sorumlusu subaylar arasındaki anlaşmazlık, seferin ilk günlerinin belirgin niteliği oldu. (Bugün çoğu tarihçi girişimin tamamının harbin amaçlarına yönelik stratejik tanımlamalar bulunmamasından muzdarip olduğu ve nakliye, tıbbi bakım gibi yeterli ölçüde merkezîleşmemiş ve kötü yönetilen yardımcı sistemlerin ne denli sınırlı olduğunu gözler önüne serdiği konusunda hemfikirdir.) (Aksan, 2011: ) Çıkarma yeri olarak Fransızlar tarafından Balaklava ve Kaça (Kancaçay) önerilmişti. Gözleve ile Sivastopol (Akyar) arasındaki kıyılarda yapılan keşif sonucunda çıkarma yeri olarak Alma Çayı ağzı ile Gözleve arasındaki Eskikale bölgesi seçilmişti yılının 14 Eylül ünde İngiliz, Fransız ve Türk kuvvetlerinin çıkarma harekâtı başlamış ve 17 Eylül günü tamamlanmış bulunuyordu. Müttefik kara birlikleri 19 Eylül günü Sivastopol a doğru ileri harekete geçmişler, 20 Eylül deki Alma Çayı Muharebesi ni kazanan müttefik kuvvetler, 26 Eylül de Sivastopol Limanı kuzeyine varmışlardı. İngilizler Balaklava, Fransızlar ise Kamış Limanı nda bulunmaktaydılar. Yapılan keşifte Sivastopol a kuzeyden taarruz etmenin olanaksızlığı anlaşılınca limanın güney kısmına geçilerek deniz kuvvetlerinin desteğinden yararlanmaya karar verilmiş, bu sırada Ruslar Sivastopol da önemli bir mevkide bulunan Malakoff Tabyasını güçlendirmişler, ayrıca Sivastopol Limanı nın ağzını gemilerin batırılması suretiyle kapatmışlardı. İlk 6

16 esaslı bombardıman 17 Ekim de başlamış, müttefiklerin ve Rusların 116 topu arasında şiddetli bir mücadele yaşanmıştır. 700 tondan fazla mermi harcanan bu bombardımanda Fransız ve İngiliz amirallerinin taktiği birbirinden ayrı olmuştur. Fransızlar gemilerini toplu bulundurmak suretiyle bunlardan hiçbirini diğerinden fazla ateşe maruz bırakmamış, İngilizler ise filolarının bir kısmını ayrı bulundurmak suretiyle gemilerinin fazla hasara uğramasına neden olmuşlardır. Sonuç olarak: Bombardıman istenilen düzeyde etkili olmamış ve Ruslar müttefik donanmaya karşı duydukları korkunun tasarlandığı kadar pek de büyük olmadığını anlamışlardır. Rus topçusunun tecrübesizliğine rağmen bu gemi - kara topçu mücadelesi Rusların lehine sonuçlanmıştır. Bu bombardımanın ardından 25 Ekim de Rusların taarruzuyla başlayan ve müttefiklerin geri çekilmesiyle sonuçlanan Balaklava Muharebesi yaşanacaktır. ( Osmanlı - Rus ve Kırım Savaşı Deniz Harekâtı, 1977: 70-75) Balaklava stratejik mevki açısından önem arz ediyordu. Çünkü Ruslar Balaklava yı aldıkları takdirde limanı kullanmaktan mahrum kalacak olan İngilizler, Sivastopol u kuzeyden uzun müddet muhasaraya devam edemeyecekler ve Sivastopol a yardım yolu açılacaktı. Ruslar bu savaşta önce tabyalara hücum ederek bu tabyaları koruyan İngiliz ve Osmanlı kuvvetlerini yerlerinden atmaya muvaffak olmuşlardır. (Fuat Andıç ve Süphan Andıç, 2002: 35) Canrobert Tepesi ni savunan Türkler bir saati aşkın bir süre boyunca Ruslara karşı koymuş, bu arada Türklerin yarısı ölüp gitmiştir. Ruslar toprak tabyalara tırmanırken Türk direnişi çökmüştür. (Palmer, 1987: 123) Rus süvarilerinin Balaklava ya girmek üzere olduğu sırada İngilizlerin ağır süvarileri Rus kıtalarının merkezine saldırmış ve zayiat her iki taraf için de ağır olmuştur. Ruslar işgal etmiş oldukları tabyalara çekilirken bu kez İngiliz birliklerinin başkomutanı RAGLAN, İngiliz Hafif Süvari Tugayı Kumandanı General LUCAN a Rusların tabyalardaki topları geri çekmesine engel olmasını emretmiştir. Emri yanlış anlayan 4 LUCAN, tugayını Rus toplarına karşı saldırıya geçirmiş; bu, ağır kayıplarla neticelenen bir hata olmuştur. Çatışmayı izleyen Fransız generalinin İngiliz hafif süvari hücumu hakkında söylediği, Bu muhteşem, ama harp değil ki. cümlesi tarihe geçecek, İngiltere de Lord Alfred TENNYSON un hücumun Londra ya haberi geldikten sonra yazdığı Hafif Süvari Tugayının Hücumu şiiri İngiliz halkını derinden etkileyecekti. (Andıç ve Andıç, 2002: 35) Ancak bu savaş ile ilgili olarak 2003 yılı sonbaharında İngiltere nin beşinci Kanal TV sinde yayımlanan dört bölümlük belgeselde; 600 İngiliz askerinin canına mal olduğu iddia edilen Balaklava Savaşı nda ölenlerin aslında Türk askerleri olduğu, İngiltere nin kamuoyu desteği sağlamak için 4 İngiliz savaş tarihçileri arasında hafif süvari tugayının hücumu hâlâ tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Bazı tarihçiler Lord Raglan ın 28 Ekim de Londra ya gönderdiği raporunu esas alarak General Lucan ın emri yanlış anladığını, diğerleri ise Raglan ın yanlış emir verdiğini iddia ederler. 7

17 böyle bir bilgiyi öne sürdüğü açıklanmıştır. Battlefields Detectives in (Savaş Alanları Detektifleri) savaş sahasında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde elde ettiği sonuçlar şaşırtıcı olmuş, bunun üzerine zayiat kayıtları tek tek incelendiğinde Balaklava da öldüğü söylenen 600 İngiliz askerinden sadece 120 sinin can verdiği, Rus ordusunun Don Kazakları Bataryasının 1854 ün 25 Kasım günü İngilizlere karşı açtığı yoğun top ateşi karşısında ilk ateş altında kalanların Türk askerleri olduğu belirtilmiştir. Türk tarafında, Sivastopol önünde yatar gemiler / Atar da nizam topunu yer gök iniler dizelerinin yer aldığı marş / türküye konu olan Kırım Savaşı nın bir evresi olan Balaklava daki savaş, The Charge of the Light Brigade şiirinde ölümsüzleştirilmiş olmakla birlikte bu şiirde anlatıldığı gibi ölenlerin çoğunluğu efsaneleştirilen İngiliz süvarileri değil, Rus topçusunun yoğun ateşi karşısında hayatını kaybeden Türk askeridir ve bu husus yakın tarihte, anlaşılacağı üzere İngilizler tarafından ortaya atılmış ve doğrulanmıştır. 5 Gerçekten o dönemde Londra da muhalefet savaş karşıtı bir hareketi savunurken kahramanlık hislerinin canlandırılması için Balaklava Savaşı işe yaramış; müteakiben 5 Kasım da Rusların taarruzuyla başlayan İnkerman Muharebesi nden sonra müttefikler, Sivastopol u kuşatma kararı almışlardır. ( Osmanlı - Rus..., 1977: 70-75) İstanbul daki İngiliz Büyükelçisi Stratford CANNING in fazladan bir 20 bin asker için Osmanlılarla anlaşma yapma teklifini, ordusundaki asker sayısının 10 bine düşmüş olmasının etkisiyle düşünmeye başlayan İngiliz General RAGLAN da Londra daki savaş bakanına gönderdiği mektubunda, 10 bin kişiye daha ihtiyacı olduğunu yazmıştır. (Palmer, 1987: 130) Bu amaçla Şubat 1855 te bir İngiliz - Osmanlı anlaşması imzalanmış, ama Şumnu da toplanan askerler, yazın sonlarına değin savaş mahalline gelememiştir. Ömer Lütfi Paşa nın mevcut Osmanlı kuvveti, Alma Irmağı nın kuzeyinde bir liman olan Gözleve yi (Kezlev) savunmuş ve Rusların kenti almaya yönelik girişimini boşa çıkarmıştır. (Aksan, 2011: ) Bu muharebe Kırım da, yalnız Türk kuvvetleriyle kazanılmış bir muharebe olarak tarihe geçmiştir. Bundan sonra Gözleve yi uzaktan abluka ile yetinen Rus kuvvetlerinin gittikçe artması karşısında Türk birlikleri, Varna ve İstanbul dan gönderilen birliklerle takviye edilmiştir. Ömer Paşa, yeni toplanmış olan askerlerinden 20 binini Sivastopol a sevk etmiştir. Gözleve yenilgisini haber alan Çar I. Nikola, Kırım daki kuvvetlerini pekiştirdiği sıralarda ölmüş ve yerine II. Aleksander geçmiştir. Bundan yararlanmak isteyen Avusturya Hükûmeti, Rusya ile müttefikler arasındaki savaşa son vermek için Viyana da bir konferans toplanmasını önermiş ve bu öneri savaşan taraflarca kabul edilmiştir. Yaklaşık iki buçuk ay süren bu görüşmelerde Rus Karadeniz filosunun sınırlandırılması konusunda bir anlaşmaya varılamamıştır. ( Murat Bardakçı; Hürriyet Gazetesi,

18 Osmanlı - Rus..., 1977: 81-82) Görüşmeler uzadıkça İngiltere İçişleri Bakanı Lord PALMERSTON, (Daha sonra başbakan olacaktır.) barış girişimini baltalama ve büyük çaplı bir çarpışmayı başlatma konusunda daha kararlı bir duruş sergilemiştir. Ama savaş ya da barış için nihai karar, tereddütlü Fransız İmparatoru III. Napolyon un tutumuna bağlıydı. Sonuçta barış planları reddedildi ve kısa bir süre sonra Napolyon, İngiliz ittifakını ve Rusya ya karşı genişletilmiş bir savaş fikrini isteksizce benimsemiştir. Böyle bir savaş için yeni müttefikleri bulmada sıkıntı çekilmemiş, Avusturya nın siyasal denetiminden çıkmış tek İtalyan devleti olan Piemonte- Sardinya Krallığı Fransa ve Britanya (İngiltere) ile bir askerî anlaşma (26 Ocak Torino Anlaşması) imzalamıştı. Anlaşma uyarınca İtalyan generali Alfonso La MARMORA komutasındaki 15 bin asker, 6 Kırım daki İngilizlere katılmak üzere yola çıktı ve 8 Mayıs ta Kırım a vardı. Piemonte Başbakanı Camillo CAVOUR açısından, bu sefer kuvvetini göndermek Piemonte nin önderliğinde İtalyan birliği davasını destek için Batılı devletlerle bir ittifakı pekiştirmeyi sağlayacak bir fırsattı. Bu yüzden Rusya ya karşı bir genel savaş fikrini destekledi. Balaklava da gemiden inişlerini izleyen bir Fransız generaline göre hepsi, İyi yetiştirilmiş, organize, disiplinli, yeni ve parlak lacivert üniformaları içinde dinç görünmekteydi. (Figes, 2012: ) Bu sırada Kırım daki kuvvetler 115 bin Fransız ve Sardinyalı, 32 bini İngiliz ve 55 bini Türk olmak üzere 200 bini bulmaktaydı. Sardinya kuvvetleri 18 Haziran da Sivastopol a yapılan hücumda Türk kuvvetleriyle birlikte müttefik kuvvetlerin gerisini korumuşlar, Rus taarruzuyla başlayan Çerneya Muharebesi nde ve Sivastopol un düşmesindeki harekâta katılmışlardır ( Osmanlı - Rus..., 1977: 82-83). Polonyalılar da Rusya ya karşı bir genel Avrupa savaşı fikrini desteklemişler, Fransız ve İngilizler, bir Polonya lejyonu kurulması için maddi kaynak sağlamışlardır. Toplam Polonyalı sürgün, savaş tutsağı ve çarlık ordusu firarisinden oluşan lejyon Kırım ve Kafkasya da Ruslara karşı Osmanlı Kazakları adıyla çarpışmıştır ilkbaharına varıldığında müttefikler yeni saldırıların nerelere yöneltilmesi gerektiğini tartışmaktaydı. Birçok İngiliz yetkili, umudunu Şeyh Şamil komutasındaki Müslüman yerel kabilelerin Gürcistan ve Çerkezistan daki Ruslara saldırmak üzere Türk ordusuyla bağlantı kurmuş olduğu Kafkasya daki bir harekâta bağladı. Ancak kendi kuvvetlerini Kafkasya ya göndermek istemeyen ve Müslüman birliklerine dayanmaktan çekinen İngiliz ve Fransızlar, bu can alıcı bölgede nasıl bir politika izlemek gerektiğine karar vermeyi ertelediler. Oysaki müttefikler Kafkasya da etkili bir kuvvetle Rusya ya on bir aylık Sivastopol kuşatmasının sağladığından çok 6 Sardinya nın on beş bin asker ile İngiltere, Fransa ve Osmanlı ittifakına katılacağını bildiren belge için Bk. BOA; İrade Hariciye, (İ.HR), 5672, 8 Mart

19 daha çabuk ve yıkıcı bir darbeyi indirebilirlerdi. Ama bu potansiyelden istifade etmeyecek kadar temkinliydiler. Müttefiklerin Kırım da izlenen askerî stratejiyi yeniden değerlendirme yolunda yeni adımlar atması 1855 Nisan ayını buldu. İngiliz ve Fransız savaş bakanlarının mutabakata vardığı yeni plan; Sivastopol u güneyden bombardımana tutmak yerine 79 km doğuya düşen Aluşta ya çıkarılacak bir müttefik ordusunun Rus ikmal malzemelerinin geçtiği Simferopol (Akmescit) üzerine yürümesi idi. Ancak bu plan, siyasal üstlerine açık bir başkaldırı sayılacak bir davranışla İngiliz ordusu başkomutanı RAGLAN tarafından, kuşatmadan asker çekilmemesi için bahaneler uydurularak yokuşa sürüldü. Bundan dolayı Fransızlar Akmescit üzerine yürüme ve Kırım ın geri kalan kısmını ele geçirme planının aksamasından, yıllarca İngilizleri suçlayacaklardı. İkmal hatlarının bir saldırıya ne kadar açık olduğunun farkında olan Ruslar; Kezlev den gelen güzergâhı, her zaman Akmescit e ya da Perekop a yönelik bir müttefik saldırısının en olası hedefi olarak görmüşlerdi. İngilizlerin ve Fransızların böyle bir saldırıya hiç kalkışmamalarına şaşırmışlardı. (Figes, 2012: ) 1855 yazının savaşları pek kesin sonuç vermedi, ancak Haziran ortalarında Ruslar Kars üzerine yürüyerek Osmanlılarla doğrudan doğruya çarpışmaya girdiler. Doğu Anadolu tehlikeye girince Osmanlı Devleti müttefiklerden yardım istedi. Ancak Avrupa devletleri savaşı yalnızca Kırım içinde tutmak istiyor ve doğuda olup bitenlere kayıtsız kalmayı yeğliyordu. Bu nedenle Osmanlılar Kars ı yardımsız savunmak zorunda kalmışlar, Kırım da da Ağustos sonlarında genel bir saldırı başlamıştır. (Shaw, 1977: ). Sivastopol un artık kuşatmaya çok daha fazla dayanmayacağını anlayan çar, GORÇAKOV a müttefik birliklerinin çemberini kırmaya yönelik son bir girişimde bulunma emri verdi. Başkomutan GORÇAKOV, sayıca üstün ve sağlam mevzilere yerleşmiş bir düşmana karşı bir saldırının çılgınlık olacağını söyledi. Çara göre barış görüşmelerine daha güçlü konumda oturmak için askerî bir başarıya ihtiyaç vardı. Kırım a üç yedek tümen gönderdikten sonra, GORÇAKOV u saldırı yönünde talimat bombardımanına tuttu. GORÇAKOV un başarı şansı taşıdığına inandığı tek hareket hattı, Çernaya Nehri kıyısındaki Fransız ve Sardinya mevzilerine yönelik saldırıydı, ancak bunun da başarıya ulaşacağından kuşkuluydu. Ruslar 16 Ağustos günü 47 bin piyade, 10 bin süvari ve 270 sahra topundan oluşan bir kuvvetle ilerlediler. Ne var ki Rusların ilk top atışları hedeflerine ulaşmadı. Çerneya yenilgisi Ruslar için bir felaket oldu. GORÇAKOV, Sivastopol un bütün güney yakasının boşaltılmasını emretti. Askerî tesisler havaya uçuruldu, depolar ateşe verildi. Kalabalık asker ve sivil halk yüzer köprüden kuzey yakasına geçmeye hazırlandı. Şehri boşaltma kararının bir ihanet olduğuna inanan epeyce Rus askeri vardı. Önceki günün çarpışmalarını MALAKOFF dışında bütün tabyalarda düşman saldırılarını püskürtme açısından kısmi bir zafer olarak gördükleri için 10

20 kaybedilen mevzinin şehri savunmaya devam etmede vazgeçilmez olduğunu anlamadılar ya da kabul etmeye yanaşmadılar. Birçok bahriyeli ömrünü geçirdiği Sivastopol dan ayrılmak istemedi. Akşam başlayan tahliye sabaha kadar sürdü, son askerler ayrılmadan önce geriye kalan toplarla Karadeniz filosunun limanda kalan son gemilerini batırdı. TOLSTOY, Sivastopol un düşüşünü Yıldız İstihkâmından izledi. Şehre hücum sırasında beş topluk bir bataryanın başına getirilmişti ve yüzer köprüyü geçen son savunucular arasındaydı. Tam o gün 27 yaşına basmıştı ama önündeki manzara çok hazindi. Alevler içindeki şehri ve tabyalarımıza çekilmiş Fransız bayraklarını görünce ağladım. diye yazacaktı. Müttefik orduları 12 Eylül de Sivastopol a girerken çar da 14 Eylül de Rus Başkomutan GORÇAKOV a, 1812 yi hatırla. diye yazdı. Sivastopol Moskova değildir, Kırım da Rusya değildir. Moskova nın yanmasından iki yıl sonra, zafer kazanmış birliklerimiz Paris teydi. Hâlâ aynı Rus halkıyız ve Tanrı bizimledir. Çar Fransa nın savaştan yorulduğunu ve Sivastopol un düşüşüyle barıştan yana tutum takınacağını biliyordu. Buna karşılık İngilizlerin savaşı sona erdirmeye daha az eğilimli olduğunun farkındaydı. Gerçekten İngiliz kamuoyu da savaşın sürmesinden yanaydı. Küçük Asya ve Kafkasya cephelerini uzun süre ihmal etmiş olan İngiltere nin (Britanya) asıl ilgilendiği, Kars a yönelik Rus kuşatmasıydı. Çar Aleksander, Sivastopol un düşüşünden sonra İngilizlerle müzakere konumunu güçlendirmek açısından, bu Türk kale şehri olan Kars üzerindeki baskısını artırdı. Kars ın ele geçirilmesi Rus askerlerinin Erzurum ve Anadolu ya doğru ilerlemesinin yolunu açacak, Hindistan yolu üzerindeki İngiliz çıkarlarını tehdit altına alacaktı. (Figes, 2012: ) Sivastopol un düşmesi ile sonuçlanan Kırım Savaşı, yeni bir manevra başlatan Rusların karşı atağı ile beklenmedik bir gelişmeye sahne olacaktır. Kırım Savaşı Osmanlı Devleti ile Rusya arasında başladığında Ruslar, Gümrü - Ahıska çizgisi ağırlıklı olmak üzere Güney Kafkasya da askerî hazırlıklarını sürdürmüştür. Bu dönemde Rusya nın işi Osmanlı Devleti nden daha zordu. Çünkü Rusya, Batı Kafkasya daki Çerkezlerin saldırılarından korunmaya çalışırken Doğu Kafkasya daki Şeyh Şamil in akınlarını durdurmak zorundaydı. Her şeyden önce Şeyh Şamil, Rusların Güney Kafkasya da Osmanlı ordularına karşı girişeceği bir savaşa yönelik askerî hazırlıklarını engellemeye çalışmıştır. Burada Şeyh Şamil in amacı karşılıklı olarak Osmanlı ordularıyla birlikte Rusları Güney Kafkasya da kesin bir yenilgiye uğratmaktı. Ne yazık ki Osmanlı askerî makamları, Şeyh Şamil in bu tarz bir stratejik harekât talebine yeterince karşılık verememişlerdir yazında Kafkas Cephesi nde Rusların lehine sonuçlanan muharebeler karşısında müttefik devletlerden İngiltere, Rusların Kafkaslarda güçlü bir konuma gelmelerinden rahatsızlık duyarak Anadolu daki Osmanlı ordusunun güçlendirilmesine karar vermiş ve Albay WILLIAMS ı Kars 11

Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915)

Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915) Birinci Dünya Savaşı nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar (1915) Collisions Between Britain And Ottoman Empire In Iraq Front During the World War I (1915) Özet Serdar

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları

Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 11, Güz 2013, Sayı: 15, ss. 53-76 Çanakkale ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul da Okullara Yansımaları İsmail SABAH * Özet Bu çalışma Çanakkale Kara Muharebelerinin

Detaylı

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ 1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ ÖZET Muharrem DÖRDÜNCÜ * Osmanlı Devleti 1453 yılında İstanbul un fethini takiben Karadeniz çevresini kendi hakimiyetine

Detaylı

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI KAYITLARINA GÖRE I. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA OSMANLI DEVLETİ VE İRAN ARASINDAKİ ULAŞIM YOLLARI

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI KAYITLARINA GÖRE I. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA OSMANLI DEVLETİ VE İRAN ARASINDAKİ ULAŞIM YOLLARI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 3, p. 1067-1107, March 2013 İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI KAYITLARINA GÖRE I. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA

Detaylı

Ölüm ve Zulmün Üç Hali: Birinci Dünya Savaşı nda Bitlis Cephesi Three State of Death and Oppression: Bitlis Front in World War I Adem Ölmez

Ölüm ve Zulmün Üç Hali: Birinci Dünya Savaşı nda Bitlis Cephesi Three State of Death and Oppression: Bitlis Front in World War I Adem Ölmez Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/Volume: 9, Sayı/Issue: 2, Yıl/Year: 2014 1 Ölüm ve Zulmün Üç Hali: Birinci Dünya Savaşı nda Bitlis Cephesi Three State of Death and Oppression:

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS G.Ü. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 1, (2004), 101-112 101 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE Doğu Akdeniz de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE The Problem of Delimitation of Maritime Areas in Eastern Mediterranean

Detaylı

İkinci Dünya Savaşı nda Almanya nın İki Cepheli Savaş Sorunu

İkinci Dünya Savaşı nda Almanya nın İki Cepheli Savaş Sorunu İkinci Dünya Savaşı nda Almanya nın İki Cepheli Savaş Sorunu Germany s Two-Front War Question during the Second World War Burak ÇINAR * Öz Uluslararası siyasette barışta ve savaşta önemli bir yer tutan

Detaylı

PETROL, PETROL POLİTİKALARI VE ORTA DOĞU: GLOBAL POLİTİKALARIN BÖLGESEL YANSIMALARI VE IRAK SAVAŞI

PETROL, PETROL POLİTİKALARI VE ORTA DOĞU: GLOBAL POLİTİKALARIN BÖLGESEL YANSIMALARI VE IRAK SAVAŞI AVRASYA DOSYASI 133 PETROL, PETROL POLİTİKALARI VE ORTA DOĞU: GLOBAL POLİTİKALARIN BÖLGESEL YANSIMALARI VE IRAK SAVAŞI Dr. M. Vedat GÜRBÜZ* Oil and oil politics are important in the Middle East history.

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

163 Güvenlik Stratejileri Yıl: 8 Sayı: 15

163 Güvenlik Stratejileri Yıl: 8 Sayı: 15 Osmanlı Bahriyesi* nde İlk Denizaltılar: Abdülhamid ve Abdülmecid The First Turkish Submarines in Ottoman Navy: Abdülhamid and Abdülmecid Evren MERCAN ** Özet Osmanlı Bahriyesi tarafından Nordenfelt şirketinden

Detaylı

Hava Gücünün Yükselişi ve Harp Prensipleri. The Rise of Air Power and Principles of War

Hava Gücünün Yükselişi ve Harp Prensipleri. The Rise of Air Power and Principles of War Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Kasım/November 2014, Cilt/Volume 13, Sayı/Issue 2, 1-25. ISSN (Basılı) : 1303-6831 ISSN (Online): 2148-1776 Hava Gücünün Yükselişi ve Harp Prensipleri

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİN ADI 21.YÜZYILDA KERKÜK TEKİ GELİŞMELER, TÜRKİYE YE YANSIMALARI VE BÖLGEDEKİ TÜRKMEN HALKIN

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu *

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * Kemal YAKUT ** II. Dünya Savaşı na kadar Türk-Sovyet ilişkileri, Bağımsızlık Savaşı sırasında Lenin

Detaylı

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR Gönüllü Şehit Oldular 1 1. Dünya Savaşı ndan Kurtuluş Savaşı na Giresun GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) nin Kültür Hizmetidir Bu belgesel kitap İlim, Kültür, Tarih

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı

Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı Birinci Dünya Savaşı ndan Sonra Avrupa Barışı İçin Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı Erkan CEVİZLİLER * Ali Servet ÖNCÜ ** Özet Birinci Dünya Savaşı ndan sonra, Almanya ya kabul ettirilen Versailles

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Dr. H. Bayram SOY Özet: Osmanlı Devleti nde Tanzimatla birlikte modern okulların açılmasıyla ve Suriye, Cebel-i Lübnan ve Filistin deki misyoner okullarının

Detaylı

I. DÜNYA SAVAŞI NDA ERZURUM UN İLK İŞGAL GÜNLERİ First Invasion Days of Erzurum During World War I. Mevlüt YÜKSEL *

I. DÜNYA SAVAŞI NDA ERZURUM UN İLK İŞGAL GÜNLERİ First Invasion Days of Erzurum During World War I. Mevlüt YÜKSEL * A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 37 Erzurum 2008-259- I. DÜNYA SAVAŞI NDA ERZURUM UN İLK İŞGAL GÜNLERİ First Invasion Days of Erzurum During World War I. Mevlüt YÜKSEL * ÖZ I. Dünya Savaşı

Detaylı

19. YÜZYILDA TERÖRE KARŞI ULUSLARARASI GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRME ÇABALARI: 1898 ROMA KONFERANSI *

19. YÜZYILDA TERÖRE KARŞI ULUSLARARASI GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRME ÇABALARI: 1898 ROMA KONFERANSI * 305 19. YÜZYILDA TERÖRE KARŞI ULUSLARARASI GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRME ÇABALARI: 1898 ROMA KONFERANSI * ÖZET BAKTIAYA, Adil TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Günümüzde teröre karşı uluslararası iş birliği oluşturma çabalarının

Detaylı

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI

ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Editör: R. Kutay KARACA ASYA DA GÜVENLİK SORUNLARI VE YANSIMALARI Yazarlar: Özgür KÖRPE Uğur Yasin ASAL Tarık Çağrı ORUÇ Bengü TÜRK Cansın ÖZEL Ayla YİĞİTEL Ahmet YAVAŞ İstanbul, 2013 BİLGESAM YAYINLARI

Detaylı

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999)

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ

Detaylı

Aynı Coğrafyada İki Savaş: Troia ve Çanakkale Savaşlarının Karşılaştırılması

Aynı Coğrafyada İki Savaş: Troia ve Çanakkale Savaşlarının Karşılaştırılması Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 131-160, 100. Yıl Aynı Coğrafyada İki Savaş: Troia ve Çanakkale Savaşlarının Karşılaştırılması Rehyan KÖRPE * Öz Yaklaşık üç bin

Detaylı

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922)

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) ÜNİTE 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) XIX. YüZYıL BŞLRıN SY VE VRUP vrupa evletlerinin Genel Politikaları İNGİLTERE XIX. yüzyılın en güçlü devleti

Detaylı

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi-

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- Gözden geçirilmiş ilâveli 2. Baskı 376 Sayfa Yunus ZEYREK Ankara 2011 Bu kitabın mevcudu vardır. Fiyatı: Posta ücreti dâhil: 20 TL. İsteme adresi: zeyrek.y@gmail.com

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı