Kamu da İyi Yönetişimin Desteklenmesi Projesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu da İyi Yönetişimin Desteklenmesi Projesi"

Transkript

1 Kamu da İyi Yönetişimin Desteklenmesi Projesi Başbakanlık Dernek Çalıştayı 8 Nisan 2015 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir.

2 İyi yönetişim, yaşam kalitesini geliştirmenin ve kurumların sürdürülebilirliğini artırmanın anahtarıdır İnsanoğlu özlemlerini gerçekleştirebilmek ve yaşam ile ilgili riskleri yönetmek için kurumlar halinde organize olmuştur. Ekonomik İnsanlar topluluklar halinde yaşamaya başladıklarından bu yana o Karar almak o Alınan kararları uygulamak o Çıkarlarını dile getirmek o Çatışmaların çözümünü sağlamak o Yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla etkin çalışan mekanizmalar, süreçler ve kurumlar kurmaya çalışıyor. Kamu İnsan Yönetsel Hak ve Sorumluluklar Vatandaşların birbirlerine ve kamu yönetimine güven duyması uygulama etkinliğini artırıyor, işlem maliyetlerini azaltıyor, gelişmeyi hızlandırıyor. Toplumsal Özel Sektör Kurumlar Sivil Toplum Çevresel 1

3 Toplum yaşamını etkileyen konularda nasıl karar verileceği dönemin ihtiyaçlarına göre değişmektedir Doğrudan Demokrasi Oy hakkına sahip olanlar tarafından topluca karar alma Temsili Demokrasi Oy hakkına sahip olanların seçtiği temsilcilerin karar alması Katılımcı Demokrasi STK ların karar vericileri bilgi, tepki ve görüşleri ile yönlendirerek karara katılım sağlamaları AÇIKLAMA o Demokrasinin oluşumu o İlk kanun o Mecliste oy verme hakkı o Her bireyin mahkemede kendini savunma hakkı o İlk yazılı anayasa o Kadınlara oy hakkı o İnsan Hakları o Ülkeler arası özgürlük ve demokrasi hakkı o Kurumların sürdürülebilir politikalar izlemesi ve sürdürülebilirlik raporları ULUSLARASI o Hammurabi Yasaları (M.Ö. 1750) o Magna Carta (1215) o ABD Anayasası (1787) o Magna Carta (1215) o ABD Anayasası (1787) o Yeni Zelanda Kadınların Seçim Kanunu (1893) TÜRKİYE o Sened-i İttifak (1808) o Muhtarlıkların kuruluşu- II.Mahmud dönemi ( ) o Tanzimat Fermanı (1839) o Osmanlı Vatandaşlık Kanunu (1864) o Islahat Fermanı (1856) o 1. Meşrutiyet (1876) o İlk Anayasa (1921) o Kadınlara Seçme Seçilme Hakkının Verilmesi (1934) o BM Uluslar arası İnsan Hakları Bildirgesi (1948) o Avrupa Birliği (1951) o Global Compact (2000) o o Sivil Toplumun ortaya çıkışı Muhtarlıkların kurulması 2

4 İyi yönetişim bir kurallar dizisi değil, bir kültürdür ŞEFFAFLIK ADİLLİK TUTARLILIK SORUMLULUK KATILIMCILIK HESAP VEREBİLİRLİK ETKİLİLİK o Yönetişim, sadece karar vericileri değil, tüm paydaşları kapsar o Karar verenlerin yetkilerini kötüye kullanmalarının önlenmesini değil, yetkilerini sağduyulu, adil ve değer yaratacak şekilde kullanmalarını sağlar o Kurum içinde yedi ilkenin yansıtılmasını gerektirir 3

5 Misyonumuz Argüden Yönetişim Akademisi; kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında "yönetişim" kalitesini artırarak kurumlar ve toplum için sürdürülebilir değer yaratmayı ve yaşam kalitesini artırmayı desteklemek misyonu ile kurulmuş, kâr amacı gütmeyen gönüllü bir girişimdir. Hayalimiz; kurum ve toplumların birlikte çalışarak, katılımcı ve sürdürülebilir bir geleceği birlikte şekillendirmeleridir. Bu amaçla, uluslararası uzmanlık, tüm kurumları içeren kapsamlı bakış açısı ve etkin değer yaratmak için kurduğumuz ortaklıklar ile mevcut ve gelecek nesiller için yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Eğitim, araştırma ve iletişim programlarımız ile hedeflerimiz: Kamu - Özel Sektör - Sivil Toplum - Bireyler arasında yönetişimin öneminin anlaşılmasına hizmet etmek; Yeni nesil liderlerin "yönetişim" anlamında yetkin ve vizyon sahibi olmaları için etkin bir referans modeli oluşturmak, Kurumlar ve bireyler için sürdürülebilir büyüme ve küresel erişim açısından yönetişim anlamında önemli olan becerilerin gelişimini özendirmek ve desteklemek; ve Yönetişim uygulamaları konusunda araştırma, eğitim ve ileri düzeyde çalışmalar sağlayan örnek bir merkez haline gelmektir. 4

6 Odak alanlarımız KAMU SİVİL TOPLUM ÖZEL SEKTÖR KÜRESEL Katılımcı demokrasiye geçişte öncelikler ve süreçlerde iyi yönetişim ilkelerinin kamu kurumları tarafından benimsenmesi İnnovasyon, işbirliği ve katılımcı demokrasiyi teşvik eden sistemlerin kurulması Yönetişim ve kamu politikaları ile ilgili konularda farkındalık yaratılması ve uygulamada şeffaflık ile kamu kurumlarına güvenin artırılması Veri bazlı ve etkin politika oluşturma süreçleri ile çevresel, toplumsal ve ekonomik hedeflere ulaşılması Sivil-toplum kuruluşlarında yönetişim kalitesi ve hizmet etkinliğinin arttırılması Standart belirleme, veribazlı karar verme ve katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesi için algı ve katılımın arttırılmasında sivil toplumun rolünün güçlendirilmesi Şirketlerin sorumlulukları, hissedarlarına kâr üretmenin ötesinde tüm paydaşlarına ve topluma etkilerini ve katkılarını değerlendirmeleri için farkındalık yaratılması Sürdürülebilirlik hedeflerinin kurumun stratejisinde oynadığı rolün arttırılması Entegre raporlama ile ekonomik, toplumsal ve çevresel kaynakların kullanımı ve etkilerinin tüm paydaşlar ile paylaşılması Uluslararası örgütler, sivil toplum ve devletin yönetişim kalitesi ve hizmet etkinliğinin arttırılması ile küresel sorunlara çözüm oluşturacak yapıların güçlendirilmesi Paydaşlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ile küresel sorunların çözümü için etkin yönetişim araçlarının geliştirilmesi 5

7 Ekibimiz Danışma Kurulu Yönetim Kurulu Akademik Kurul Ödül Komitesi Direktör Gönüllüler Koordinatör Araştırma Uzmanı Sosyal Medya ve İletişim Uzmanı 6

8 Danışma Kurulumuz 7

9 Yönetim Kurulumuz Prof. Dr. Metin Çakmakçı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ilgaz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz Akademik Temsilci Gizem Argüden Kurucu Yönetici Barış Dinçer Akademi Direktörü Mevcut Görev Anadolu Sağlık Merkezi ARGE Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi McKinsey & Company Argüden Yönetişim Akademisi Eğitim Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği İhtisas: Hacettepe Üniversitesi, Genel Cerrahi Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Uluslar arası İlişkiler Doktora: University of Pennsylvania, Ekonomi Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Lisans: Wharton School, University of Pennsylvania, Ekonomi (Felsefe ve Mimarlık alt dalı) Doktora: Hacettepe Üniversitesi ve Harvard Kennedy School, Kamu Politikası Yüksek Lisans: Bilkent, Pforzheim ve Londra City University, Ekonomi ve Uluslararası Yönetim Lisans: Galatasaray Üniversitesi, İşletme Uzmanlık Alanları Cerrahi enfeksiyonlar, onkolojik abdominal ve göğüs cerrahisi Hasta güvenliği Sağlık hizmeti kalitesi Sağlık sistemleri yönetimi Kâr amacı gütmeyen organizasyonlarda yönetişim İnsan kaynakları yönetimi Organizasyon yapılandırma Kurumsallaşma Toplam Kalite Yönetimi Mikroekonomi teorisi Kamu ekonomisi Çalışma ekonomisi Rekabet politikası Regülasyon Çevre ekonomisi Aile şirketlerinde iyi yönetişim ve kurumsallaşma Sürdürülebilirlik Sosyal girişimcilik Performans yönetimi Operasyonel verimlilik ve etkililik Sermaye piyasaları Kurumsal yönetişim Özelleştirme Kamu iktisadi teşekkülleri reformları 8

10 Akademik Kurul Prof. Dr. Ünal Zenginobuz Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Vedat Akgiray Boğaziçi Üniversitesi Dr. Erkin Erimez ARGE Danışmanlık Mevcut Görev Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü Direktörü Ekonomi Bölümü Profesörü Association of Southern European Economics Theorists (ASSET) Genel Sekreteri Eğitim Doktora: University of Pennsylvania, Ekonomi Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi Centre for Research in Corporate Governance and Financial Regulation Direktörü İşletme Bölümü Profesörü Doktora: Syracuse University, Finans Yüksek Lisans: Maxwell School, Syracuse University, Ekonomi MBA: Syracuse University, Finans Lisans: Boğaziçi Üniversitesi ARGE Danışmanlık Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyinin (WBCSD) üyesi TÜSİAD Kurumsal Yönetişim çalışma grubu ve Sürdürülebilirlik Görev gücü üyesi Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Bilim Kurulu Başkanı Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Stratejik Ortaklıklar MBA: Boğaziçi Üniversitesi, Pazarlama Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Uzmanlık Alanları Mikroekonomi teorisi Kamu ekonomisi Çalışma ekonomisi Rekabet politikası ve regülasyon Çevre ekonomisi Sermaye piyasaları Türev ürünler Portföy yönetimi Finansal matematik Kurumsal yönetişim Sürdürülebilirlik Enerji ve kaynak verimliliği 9

11 Koordinasyon Ekibimiz F.Müjde Çetin Koordinatör Fatma Öğücü Şen Araştırma Uzmanı Eğitim Yüksek Lisans: Galatasaray Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Lisans: Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Doktora: Gaziantep-Zirve Üniversitesi, İşletme- Finans Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi - Finans Lisans: Sabancı Üniversitesi, Üretim Sistemleri Mühendisliği Uzmanlık Alanları Hibe Projeleri Yönetimi ve Eğitimleri Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı STK İşbirliği Projeleri ve Eğitimleri Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) fonlu Kadın Girişimcilik, kurumsal koordinasyon, İletişim ve İtibar Yönetimi / İş Hukuku Danışmanlığı Genç Girişimcilik Eğitimleri (KOSGEB) Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde çözüm ortaklıkları Kurumsal yönetişim Fiyat yakınsaması analizi Paydaş analizi 10

12 Misyonumuza ulaşmak için uzun dönemli ortaklıklar kurarak iyi yönetişimin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz MODEL ORTAKLIKLARIMIZ AKADEMİK KURUMLAR Yerel ve uluslararası akademik kurumlar ile birlikte çalışarak öncü iyi yönetişim uygulamalarını geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. ULUSLARARASI KURUMLAR VE STK LAR Yerel ve uluslararası kuruluşlar ile ortak projeler gerçekleştirerek iyi yönetişim anlayışının, uygulamasının ve etkinliğinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Ortak çalışmalarımız kamuoyu oluşturma aktiviteleri, anketler, uygulama projeleri ve toplantıları kapsamaktadır. BAĞIŞÇILAR Kamu, sivil toplum ve özel sektör kurumlarında yönetişim kalitesini arttırma misyonumuzu destekleyen bağımsız kurumlardan, vakıflardan ve bireysel bağışçılardan destek alıyoruz. 11

13 Programlarımız FAALİYETLER AMAÇ BAŞLICA PROGRAMLAR EĞİTİM VE LİDERLİK GELİŞİMİ Eğitimler aracılığıyla, sürdürülebilir büyüme ve küresel erişim açısından, yönetişim ile ilgili becerilerdeki eksiklikleri gidererek mevcut ve gelecek nesil liderlerin yönetişim anlamında yetkin ve vizyon sahibi olmalarını sağlamak Kamu İyi Yönetişim Uzmanlık Sertifika Programı OECD Karar Kalitesi İlkeleri Eğitimi Uluslararası Kurum ve Kamu Kuruluşlarıyla ortak çalıştay ve seminerler ARAŞTIRMA VE ANKET Türkiye ve çevresinde yönetişim ve kamu politikaları ile ilintili konularda farkındalık yaratacak ileri araştırmalara öncülük etmek ve iyi uygulama yaklaşımlarını yaygınlaştırmak Hissedar Güven ve Sürdürülebilirlik Endeksi OECD Kamuda Karar Kalitesi İlkeleri Vatandaş Katılım ve Güven Endeksi İLETİŞİM VE KAMUOYU OLUŞTURMA Sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların çözümünde iyi yönetişimin öneminin anlaşılmasına hizmet etmek ve kamu - sivil toplum - özel sektör arasında ortak çalışmayı desteklemek Panel ve Oturumlar İyi yönetişimin geliştirilmesini destekleyen öncü kuruluşlar ile işbirlikleri 12

14 Kamu Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Programı Program yapısı Amaç Kamu sektörüne yönelik olarak tasarlanan eğitim programı, kamu sektöründe görev alan veya alacak yönetici ve yönetici adaylarının yönetişim ve sürdürülebilirlik konularında bilinç ve bilgi düzeylerini arttırmayı, bilimsel metodoloji kullanarak topluma katkı sağlayacak kamu politikaları üretme ve uygulamalarına katkıda bulunmayı, kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında katılımcı demokrasiyi arttırmayı ve yenilikçi yöntemler ile kamu işletmelerinde hizmet kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır. Katılımcı Profili Program, kamu sektörü yöneticilerini hedeflemekte olup, ilgili üniversite mezunlarına da açıktır. Bu programda eğitim almaya aday bireylerin yönetişim konusunda farkındalık seviyelerinin yükseltilmesi, gelecekte ülkeye çeşitli seviyelerde hizmet edecek bireyler olması beklenmektedir. Yöntem Program Kamu Yönetişimi konusunda teorik bilgileri kapsamakla birlikte, katılımcının deneyimleyerek kazanım sağlamasını hedeflemektedir. Bu nedenle katılımcılar ile vaka çalışmaları üzerinden atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Teorik olarak işlenen bilgilerin pratik bir uygulama ile pekiştirilmesi ve katılımcıların değerlendirilebilmesi amacı ile, her modül sonunda katılımcıların bireysel veya grup olarak tamamladığı uygulama projeleri planlanmaktadır. Program içerisinde kullanılacak deneyimsel yöntemler ile ilgili detaylı çalışma, eğitmenlerin seçilmesini takiben yapılacaktır. Eğitim Süresi Program 24 er saatlik 4 modülden oluşmaktadır. Haftada 1 tam gün (ör.: Cumartesi), her gün 2 ders, toplam 4 hafta sınıf içi eğitim olarak verilecektir. Eğitim programının tümünün uygulanması için toplam 96 saatlik aktif eğitim ve katılım öngörülmektedir. 13

15 Kamu Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Programı Ders Programı MODÜL 1 Kamu Sektöründe İyi Yönetişim ve Sürdürülebilirlik 1 Yönetimden Yönetişime: Kamu Sektöründe Yönetişim ve Katılımcı Demokrasi 2 Modern Devlet ve Devletin Rolü 3 Kamu Kurumlarının Düzenleyici ve Denetleyici Rolü 4 Gelecek Trendleri: Nüfus, Göç, Silahlanma, Kaynaklar, Küresel Isınma 5 Sürdürülebilirlik ve Entegre Yönetişim 6 Kamu Sektöründe Güvenin Arttırılması 7 Yönetişim Kalitesinin Ölçümü: Yönetişim Göstergeleri 8 Küresel Sorunlar ve Global Yönetişim MODÜL 3 Katılımcı Demokrasi ve Açık Devlet 1 Kamu/Vatandaş İlişkilerinin Değişimi ve Katılımcı Demokrasi 2 Paydaşlar ve Ortak Çözüm Üretim - Uygulama Döngüsü 3 Katılımcı Demokrasiyi Arttırma ve İletişim Yöntemleri 4 Katılımcı Demokraside Yerel Yönetimlerin Rolü 5 Kamu Sektöründe Saydamlık ve Etik 6 Katılımcı Demokraside İyi Yönetişim Araçları 1: Gelişmişlik Haritaları 7 Katılımcı Demokraside İyi Yönetişim Araçları 2: Kamu Harcamaları Analizi 8 Katılımcı Demokraside İyi Yönetişim Araçları 3: Hizmet Memnuniyet Raporları MODÜL 2 Düzenleyici Reform ve Kamu Politikalarında Bilimsel Metodlar 1 Düzenleyici Reform ve Bütünsel Devlet 2 Stratejik Yönetim ve Planlama 3 Kamu Politikalarında Bilimsel Metodlar 1: Karar Teorisi ve Analizi (Fayda- Maliyet Analizi, Oyun Teorisi, Karar Ağaçları ve Seçim Teorisi) 4 Kamu Politikalarında Bilimsel Metodlar 2: Düzenleyici Etki Analizi 5 Kamu Politikalarında Bilimsel Metodlar 3: Sosyal-ağ Analizi, Basitleştirme, Paydaş Katılımı 6 Kamu Politikalarında Bilimsel Metodlar 4: Ölçme ve Değerlendirme 7 Kapasitenin Geliştirilmesi ve İdari Yükün Azaltılması 8 Kamu Politikalarında Etkin Uygulama MODÜL 4 Kamu Servislerinde Etkinlik ve Inovasyon 1 Kamu Sektöründe Çözüm Üretimi ve Uygulamanın Etkinleştirilmesi 2 Çözüm Üretimi ve Uygulamanın Etkinleştirilmesi 1: Kamu, Özel Sektör ve STK İşbirlikleri 3 Çözüm Üretimi ve Uygulamanın Etkinleştirilmesi 2: Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi 4 Çözüm Üretimi ve Uygulamanın Etkinleştirilmesi 3: Performans Yönetimi ve Öğrenme Kültürü 5 Kamu Sektöründe Inovasyon 6 Kamu Sektöründe Inovasyon 1: E-devlet Uygulamaları 7 Kamu Sektöründe Inovasyon 2: Sosyal Girişimcilik 8 Kamu Sektöründe Inovasyon 3: Davranışsal Ekonomi ve 'Nudge' 14

16 Hayal ettiğimiz geleceğin tohumlarını iyi yönetişim gönüllüleri ile birlikte atıyoruz. Kurumlarda gelişimi sağlamak ve kaliteyi sürekli geliştirmek için, etkin ve gelişime açık liderlerin yönlendirmeleri ile, o Katılımcı, o Müşteri / Vatandaş beklentilerini göz önüne alan, o Bilgiye dayanan kararlarla yöneten, o Sonuçları ölçen, o Sürekli iyileştirme anlayışını gözeten, o İçeriği, işbirliklerini ve iletişimi geliştiren yaklaşımları belirlemeliyiz. Toplumumuzla en yüksek etkileşimi olan ve geleceğimizi şekillendirme misyonuna sahip kamu kurumlarının oluşturduğu değerler, geliştirdiği yaklaşımlar gelecek on yıllarda ülkemizin değerleri olacaktır. 15

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU

BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU BM AVRUPA EKONOMİK KONSEYİ (UNECE) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM STRATEJİSİ VİZYONU Gelecek için bölgeye yönelik vizyonumuz; insanlar, ülkeler ve kuşaklar arasında dayanışma, eşitlik ve karşılıklı

Detaylı

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlar ve Ýyi Yönetiþim Dr. Yýlmaz Argüden Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Pýnar Ilgaz Gönüllü Kuruluşların Yönetimi Dr.Yılmaz ARGÜDEN Pınar ILGAZ ARGE Danışmanlık

Detaylı

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Tezer BATTAL Yönetim Kurulu Başkanı Enstitü Müdürü YÖNETİM BİLİMLERİNDE 35 YIL eğitimde drama uygulamaları eğitimde drama uygulamaları Türkiye Sanayi Sevk ve İdare

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ TOPLULUĞU KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2013 ZAMANIN RUHUNU OKUMAK Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2013 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet,

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE Rezzan Metan / KalDer Eğitmeni Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Rezzan Metan çalışma hayatına 1981-1985 yılları arasında

Detaylı

Her şey daha iyi bir dünya için

Her şey daha iyi bir dünya için Her şey daha iyi bir dünya için Sürdürülebilirlik Raporu 2009-2010 I. Yarıyıl Bu Rapor Hakkında Raporun kapsamı ve sınırları Bu rapor Zorlu Enerji Grubu tarafından yayınlanan ilk sürdürülebilirlik raporudur.

Detaylı

Türkiye Bilişim Vakfı

Türkiye Bilişim Vakfı Türkiye Bilişim Vakfı 2013 Çalışma Raporu Mart 2014 A. Sunuş B. Kurumsal Sponsorlarımız C. Etkinlikler /Projeler C.1. 11. e- Türkiye Ödülleri C.2. Teknolojide Kadın Hareketi C.3. Future Learning 13 C.4.

Detaylı

geleceğe sahip çıkıyoruz

geleceğe sahip çıkıyoruz İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Kurumsal Profil, Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 8 Başlıca Göstergeler 11 Türkiye Finans ve Sürdürülebilirlik 17

Detaylı

90 yıldır geleceğe bakıyoruz

90 yıldır geleceğe bakıyoruz 90 yıldır geleceğe bakıyoruz İÇİNDEKİLER 1 Sunuş 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Biz Kimiz? 7 İş Bankası nın Vizyonu, Amaçları, Değerleri ve Stratejisi 8 Kurumsal Profil 10

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

geleceğe sahip çıkıyoruz

geleceğe sahip çıkıyoruz İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Kurumsal Profil, Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Değerlerimiz 8 Başlıca Göstergeler 11 Türkiye Finans ve Sürdürülebilirlik 17

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) & TEZLİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı

Detaylı

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL 6 ARALIK 2O13,İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2013 Metodolojisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Pazaryeri 2013 etkinliğinin metodolojisi 3 temele dayanmaktadır. 1. CSR Europe (Corporate

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Rapor Hakkında Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak yayımladığımız bu üçüncü Sürdürülebilirlik Raporunu siz paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk

Detaylı

ANEL GRUP İLERLEME RAPORU 2014

ANEL GRUP İLERLEME RAPORU 2014 ANEL GRUP İLERLEME RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Başkanın Mesajı Kurumsal Profil Vizyonumuz & Misyonumuz Değerlerimiz Yönetim Kurulu Sürdürülebilir Yönetim Anlayışımız Çalışanlarımız İş Sağlığı

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI Bölüm 12 Asiye Toker Gökçe * YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen 12.1.1.Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye 12.2.1.Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER

HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME ÇERÇEVESİNDE MESLEKi BECERi KAZANIMI ULUSLARARASI EĞİLİMLER Bankalar Cad. Minerva Han No: 2 Kat: 5 Karaköy 34420, İstanbul T +90 212 292 05 42

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün unsurlarıyla

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2011 İçindekiler Rapor Hakkında 1 Mesajlar 2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 2 Genel Müdür Mesajı 3 Şirketimiz 4 Misyonumuz Değerlerimiz 4 Roche Hakkında 6 Kurumsal

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLiK RAPORU. Toplu ulaşımın geleceğini bugünden tasarlıyoruz...

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLiK RAPORU. Toplu ulaşımın geleceğini bugünden tasarlıyoruz... İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - SÜRDÜRÜLEBİLİRLiK RAPORU Toplu ulaşımın geleceğini bugünden tasarlıyoruz... Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer Ömrüm

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ TACSO(Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek) Projesi tarafından düzenlenen Konferansta,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında CEO nun Mesajı Yapı Kredi Hakkında Yönetişim Çalışanlarımız Sürdürülebilir Bankacılık Doğal Kaynakların Korunması Toplum Performans Tabloları GRI

Detaylı