Yard.Doç.Dr. Ayhan ÖZER. Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yard.Doç.Dr. Ayhan ÖZER. Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi"

Transkript

1 Yard.Doç.Dr. Ayhan ÖZER Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi

2 Dersin Amacı Yönetim Ekonomisi; yatırım, proje ve yönetim faaliyetlerinde alternatiflerden finansal olarak en mantıklısını seçebilmek için alternatifleri formüle etmeyi, finansal sonuçlarını tahmin etmeyi ve değerlendirmeyi sağlar. Yöneticilikte karar verme sürecinde, ekonomik analizde geliştirilen yöntemlerin uygulanması ile alternatifler arasındaki ekonomik farklılıklara göre karşılaştırma, seçim, analiz ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

3 Dersten Kazanımlar 1. Yönetim projelerinin değerlendirilmesinde ekonomik analizin yapılması gerektiğini kavrar. 2. Yönetim problemlerini ekonomik yönden değerlendirir. 3. Faiz, para ve zaman arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir. 4. Paranın zaman değeri hesaplanırken eşit veya eşit olmayan değerleri hesaplayabilir. 5. Ham ekonomik verileri şimdiki, gelecek, amortisman ve sermaye geliştirme değerlerini hesaplayabilir. 6. Yeni makine ve teçhizat satın alma kararında yenileme analizlerini yapabilmektedir.

4 Değerlendirme Sistemi Başarı Notu Değerlendirme Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Yüzdesi Ara Sınav 1 30 Ödev + Devam 5 10 Proje 1 10 Final 1 50 Toplam 100 Yıl içinin Başarıya Oranı 50 Finalin Başarıya Oranı 50 Toplam 100

5 YÖNETİM EKONOMİSİ Yönetim Ekonomisine Giriş Ekonomik karar türleri, İşletme ve proje kararları Maliyetler ve Yönetim Ekonomisinde Kullanılışı Üretim aşamasına göre, Kar a geçiş analizleri, Karar verme Faiz ve Nakit Akış Dizileri Faiz, Paranın zaman değeri, Nakit akış dizileri Amortisman ve Proje Nakit Akışı Amortisman yöntemleri, Toplam yatırım tutarının belirlenmesi Proje Nakit Akışlarının Belirlenmesi Toplam Yatırım Tutarı, Toplam Yatırım Finansmanı Yatırım Kararları ve Seçeneklerin Karşılaştırılması Yatırım kararları, Proje ve yatırım projesi kavramları

6 BÖLÜM -1- YÖNETİM EKONOMİSİNE GİRİŞ Yönetim Ekonomisinin Konusu Ekonomik Karar Süreci Karar verme sürecinde belirsizlik ve risk Yönetim Ekonomisinin Temel Prensipleri Yön. Ekon. Açısından Ekonomik Karar Türleri Ekonomik Etkinlik Ölçütleri

7 YÖNETİM EKONOMİSİNE GİRİŞ Yönetim Ekonomisinin Konusu Yönetim faaliyetlerini ve teknik projeleri içeren ekonomik analizler Yönetim ekonomisi adı altında çok hızlı bir gelişme göstermektedir. Olası faydalarla (ekonomik getiriler) kaynak harcamalarını (maliyetleri) sistematik biçimde karşılaştırmaya ve değerlendirmeye yarar. Yönetici mühendis kadrolar, karar oluştururken hem teknisyenlik hem de ekonomistlik ve işletmecilik fonksiyonlarını bir arada yürütmek zorundadır.

8 1. Kar YÖNETİM EKONOMİSİNE GİRİŞ Ekonomik Karar Süreci 2. Karlılık 3. Üretim miktarı 4. Üretkenlik 5. Satış miktarı 6. Satış gelirleri 7. Maliyetler 8. Yatırımlar

9 YÖNETİM EKONOMİSİNE GİRİŞ Ekonomik Karar Süreci A. Maksimizasyon ilkesi B. Minimizasyon ilkesi C. Optimizasyon ilkesi Alternatifler arasında ekonomik farklılıkların tespiti önem arz etmektedir. Alternatif yoksa, karar vermek için ekonomik analiz yapmaya da gerek yoktur Karar verme yöntemleri proje önerileri arasında en uygun projeyi (optimal projeyi) seçmek için uygulanır. «Yatırım tutarı, geri ödeme süresi, nakit akışı, iskonto oranı» gibi ekonomik kriterler esas alınır.

10 YÖNETİM EKONOMİSİNE GİRİŞ Ekonomik Karar Süreci

11 YÖNETİM EKONOMİSİNE GİRİŞ Ekonomik Karar Süreci

12 YÖNETİM EKONOMİSİNE GİRİŞ Ekonomik Karar Süreci 1. Problemin tanımlanması 2. Hedeflerin ve bunlara ulaşmayı sağlayacak ekonomik kaynakların belirlenmesi 3. İlgili verilerin toplanması 4. Çözüm alternatiflerinin belirlenmesi 5. Alternatiflerin birbiriyle karşılaştırılmasında kullanılacak kriterlerin belirlenmesi 6. Karar modellerinin oluşturulması 7. Belirlenen hedeflere uyan en iyi ve en uygun çözüm alternatiflerinin seçilmesi 8. Seçilen alternatiflerin uygulanması sonucu ortaya çıkan ekonomik sonuçların izlenmesi ve gözden geçirilmesi

13 YÖNETİM EKONOMİSİNE GİRİŞ Karar verme sürecinde belirsizlik ve risk 1. Amacın saptanmasında 2. Kısıt koşullarının gelecekte değişmesinde 3. Şansa bağlı ve rastgele olayların ortaya çıkmasında 4. Projeden etkilenecek grupların ve bireylerin beklenmeyen, önceden hesaplanmayan tepkilerinden 5. Beklenmedik teknolojik gelişmelerin ortaya çıkmasından

14 YÖNETİM EKONOMİSİNE GİRİŞ Yönetim ekonomisinin temel prensipleri 1. Problemin çözümü için olası tüm alternatiflerin belirlenmesi 2. Her bir alternatifin sağlayacağı olası faydalar ve yol açacağı olası kaynak harcamalarının belirlenmesi 3. Her bir alternatifin uygulanmasından sonra ortaya çıkacak olan muhtemel tüm sonuçların belirlenmesi 4. Bu muhtemel sonuçların sayısal ifadesi 5. Seçim yapma kriterinin belirlenmesi 6. Geleceğin belirsizliği ve riski göze alınmalı 7. Uygulama öncesi tahminler ile uygulama sonrası sonuçların karşılaştırılması

15 YÖNETİM EKONOMİSİNE GİRİŞ M.E. Açısından ekonomik karar türleri 1. Makine, teçhizat ve süreç seçimi kararları 2. Makine ve teçhizatın yenilenmesi kararları 3. Genişleme, büyüme ve yeni ürün geliştirme kararları 4. Maliyet düşürme kararları 5. Kalite iyileştirme kararları

16 YÖNETİM EKONOMİSİNE GİRİŞ Ekonomik etkinlik ölçütleri Üretkenlik (Verimlilik)= Çıktı(output) Girdi(input) İşgücü üretkenliği= Makine Üretkenliği= Enerji Üretkenliği= Çıktı işgücü saatleri çıktı makine çalışma saatleri çıktı enerji miktarı

17 YÖNETİM EKONOMİSİNE GİRİŞ Ekonomik etkinlik ölçütleri Ekonomiklik(İktisadilik) = Çıktıların parasal değeri (Gelirler) Girdilerin parasal değeri (Maliyetler) Karlılık(rantabilite) = Net kar Toplam sermaye Sürüm karlılık oranı= Net kar Net satış geliri Mali karlılık oranı= Net kar İşletmenin özkaynakları

18 YÖNETİM EKONOMİSİNE GİRİŞ Ekonomik etkinlik ölçütleri Ekonomik Karlılık Oranı Kullanılan Sermayenin getirisi oranı= Vergi öncesi karlar+faiz giderleri Özkaynaklar+Yabancı kaynaklar Toplam işletme varlıklarının getirisi oranı= Net kar Net toplam varlıklar

19 BÖLÜM -2- MALİYETLER VE MALİYETLERİN YÖNETİM EKONOMİSİNDE KULLANILIŞI Maliyetlerin Belirlenmesi Üretim Aşamalarına Göre Maliyetler Kar a Geçiş Analizleri Açısından K.D. Maliyetler Karar Verme ile İlgili Maliyetler Kar Planlaması Kar a Geçiş (Başabaş) Analizi

20 Maliyetlerin Belirlenmesi 1. Gerçek maliyetlerini hesaplamak 2. Fiyatlandırılmasının tutarlı ve rasyonel biçimde yapılması 3. İşletme masraflarını, maliyet yapısını gözetim ve kontrol altında bulundurmak 4. İstatistiksel bilgileri sağlamak ve maliyet planlarını belirlemek. A. Geçmişe dönük maliyet analizi B. Geleceğe yönelik maliyet analizi

21 Üretim Aşamalarına Göre Maliyetler 1. Doğrudan ve dolaylı işçilik maliyetleri 2. Doğrudan ve dolaylı madde(malzeme) maliyetleri 3. Genel imalat maliyetleri a) Doğrudan işçilik maliyetleri yöntemi DİMO= yıllık genel imalat maliyetleri tutarı yıllık doğrudan işçilik maliyetleri BBGİM= Doğrudan işçilik maliyetleri oranı Birim başına doğrudan işçilik maliyetleri

22 Üretim Aşamalarına Göre Maliyetler b) Doğrudan işçilik saatleri yöntemi DİSO= yıllık genel imalat maliyetleri tutarı yıllık doğrudan işçilik saatleri toplamı BBGİM= Doğrudan işçilik saatleri oranı Birim başına doğrudan işçilik saatleri

23 Üretim Aşamalarına Göre Maliyetler c) Doğrudan madde maliyetleri yöntemi DMMO= yıllık genel imalat maliyetleri tutarı yıllık doğrudan madde maliyetleri toplamı BBGİM= Doğrudan madde maliyetleri oranı Birim başına doğrudan madde maliyetleri

24 Üretim Aşamalarına Göre Maliyetler d) İlk maliyet yöntemi İMO= yıllık genel imalat maliyetleri tutarı yıllık ilk maliyet BBGİM= İlk maliyet oranı Birim başına ilk maliyet

25 Üretim Aşamalarına Göre Maliyetler f) Makine-Saat oranı yöntemi MSO= Makineye ilişkin yıllık genel maliyetleri tutarı yıllık makine kullanım saatleri toplamı BBGİM= Makine saat oranı Birim başına makine saatleri Makine saat oranı Birim başına makine saatleri N Üretim dışı maliyetler 1. Genel yönetim maliyetleri 2. Satış maliyetleri

26 Kar a geçiş analizleri açısından kısa A. Sabit (değişmez) maliyetler dönemli maliyetler Maliyet (M) Toplam Sabit Maliyet TSM Q1 Q2 Miktar (Q) Maliyet (M) Toplam Değişken Maliyet TDM B. Değişken maliyetler Q1 Q2 Miktar (Q)

27 Kâr a geçiş analizleri açısından kısa C. Ortalama maliyetler dönemli maliyetler Ortalama sabit maliyetler OSM= TSM Ortalama değişken maliyetler ODM= TDM Q Q D. Marjinal maliyetler MM= Toplam Maliyetlerdeki Artış = TM Üretimde Bir Birimlik Artış Q E. Yarı değişken, yarı sabit maliyetler

28 Karar Verme ile İlgili Maliyetler Fırsat Maliyetleri (Alternatif Maliyet) Eklenti Maliyetleri Batık Maliyetler

29 İşletme ve Proje Kararlarında Uzun Dönemli Maliyetler Sabit ortalama maliyetler Azalan ortalama maliyetler Artan ortalama maliyetler

30 dz dq =0 dz dq = d(tg TM) = d(tg) dq dq d(tg) dq = d(tm) dq Kar Planlaması d(tm) dq =0 Toplam gelir fonksiyonunun üretim miktarına göre türevi marjinal geliri (MG), Toplam maliyet fonksiyonunun üretim miktarına göre türevi ise marjinal maliyeti (MM) verir. Marjinal Gelir (MG) = Marjinal Maliyet (MM)

31 Kar a Geçiş (Başabaş) Analizi A. Kara Geçiş (Başa baş) Noktasının Tespit Edilmesi TG = TM Q=Üretim (satış) miktarı V=Birim değişken maliyet P Q=TSM+TDM P Q=TSM+V Q P Q - V Q = TSM P=Ürünün birim satış fiyatı TSM=Toplam sabit maliyet TDM=Toplam değişken maliyet QKGN= Kara geçiş noktasındaki üretim miktarı Q(P V)=TSM QKGN = TSM (P V)

32 Kar a Geçiş (Başabaş) Analizi B. İşletme Karını Artırmanın Yolları 1. Ürünün satış fiyatının artırılması 2. Ürünün satış fiyatının değiştirmeden satış miktarının arttırılması 3. Ürünün satış fiyatını düşürerek satış miktarının artırılması C. İşlemelerin Birden Çok Ürün Çeşidi Üretmesi Durumunda Kara Geçiş(başabaş)Noktasının Tespiti

33 BÖLÜM -3- FAİZ OLGUSU & NAKİT AKIŞ DİZİLERİ

34 Faiz ve Paranın Zaman Değeri Kavramı Yatırım projelerinde esas alınacak faiz oranları: 1. Enflasyonist gelişmelerin ortaya çıkaracağı parasal kayıpları, 2. Yapılacak yatırımda öngörülen risk olasılıklarını, 3. Karar vericinin beklediği, planladığı karlılığı, 4. Alternatif yatırım olanaklarının karlılığını, 5. Piyasada geçerli olan faiz oranlarını, 6. Karar vericinin yatırım konusundaki öngörülerini dikkate almak zorundadır. Faiz Olgusu ve Nakit Akış Dizileri

35 Faiz Hesaplama Yöntemleri A. Basit Faiz Yöntemi I = P*i*N I P i : Elde edilen faiz tutarı : Ödünç alınan ya da verilen para miktarını(ana Para) : Birim faiz döneminde uygulanan faiz oranını N : Faiz dönemi sayısını Faiz Kavramı İ faiz oranı ile yatırılan P miktarında paranın N dönem sonundaki değeri F ise, F= P+I = P+ P*i*N = P(1+i*N)

36 Faiz Hesaplama Yöntemleri B. Bileşik Faiz Yöntemi Dönem Ana Para Faiz Dönem Sonu Bileşik Tutar 1 P P*i P+P*i = P*(1+i) 2 P*(1+i) P*(1+i)*i P*(1+i)+P*(1+i)*i=P*(1+i) 2 3 P*(1+i) 2 P*(1+i) 2 *i P*(1+i) 2 + P*(1+i) 2 *i = P*(1+i) F= P*(1+i) N

37 Nominal Faiz Oranı Bankalar tarafından yıllık olarak ifade edilen faiz oranlarına nominal faiz oranları veya yıllık nominal faiz oranları adı verilmektedir. Yıllık nominal faiz oranı %24 ise Aylık nominal faiz oranı %2 dir.

38 Faiz dönemlerinin uzunluğu 6 ay, 3 ay ya da 1 ay olabilir. Örneğin faiz dönemlerinin uzunluğunu 3 er aylık olarak belirlediğimizde, her üç ayda bir faiz uygulanılacak ana para değişmekte ve 3 aylık nominal faiz oranı kadar artmaktadır. Bu duruda yıl sonundaki ana paradaki artış Yıllık Nominal Faiz Oranından fazla olacaktır. i e = (1+ i n m )m 1 Efektif (Etkin) Faiz Oranı i n i e m : Yıllık nominal faiz oranı : Yıllık Efektif Faiz Oranı : Yıl içerisinde katlanma (faiz ödeme) sayısı

39 Nakit Akış Dizileri İ N = Faiz Dönemi Sayısı P = Nakit Akışlarının Bugünkü Değeri = Her Faiz Dönemi İçin Uygulanan Faiz Oranı F = Nakit Akışlarının Gelecek Değeri A k = k. Dönem Sonunda Ortaya Çıkan Nakit Akış Miktarı A = Her Dönem İçin Eşit Ödemeli Olarak Düşünülen Nakit Akış Dizilerinde Her Dönem Sonundaki Uniform Nakit Akış Miktarı

40 Tek Ödemeli Nakit Akışı F= P*(1+i) N P = F 1+i N = F*(1+i) -N

41 Nakit Akış Dizileri F A 2 A N-3 A N-2 A N-1 AN N-2 N-1 N A 0 P A 3 A 4 P 1 = A 1 1+i 1 = A 1 *(1+i) -1 P 2 = A 2 1+i 2 = A 2 *(1+i) -2 A N-3

42 Nakit Akış Dizileri P = A 0 + A 1 1+i 1 + A 2 1+i A N 1+i N P = A 0 + A 1 *(1+i) -1 + A 2 *(1+i) A N *(1+i) -N F = A 0 *(1+i) N + A 1 *(1+i) N-1 +.+A n-1 *(1+i) -N + A N

43 Eşit (Uniform) Ödemeli Nakit Akış Dizileri F A 1 A 2 A 3 A 4 A N-3 A N-2 A N-1 A N N-3 N-2 N-1 N P P= A 1 1+i 1 + P= A [ 1+i N 1 i 1+i N ] A 2 1+i A= P * [ A N 1+i N i 1+i N 1+i N 1 ] F= A [ 1+i N 1 ] A= F [ i i 1+i N 1 ]

44 Doğrusal Artan/Azalan Nakit Akış Dizileri (N-2)G (N-1)G (N-3)G 3G 2G G N-2 N-1 N (N-1)G (N-2)G (N-3)G 3G. A N-3 2G G N-2 N-1 N

45 BÖLÜM -4- Amortisman ve Yatırım Projelerinin Nakit Akışlarını Etkileyen Diğer Etmenler

46 Amortisman P: Yatırım malının(yatırımın) ilk alış(yatırım) maliyeti N: Yatırım malının(yatırımın) ekonomik ömrü H: Yatırım malının(yatırımın) ekonomik ömrü sonundaki hurda değeri a t : t. yıl için yıllık amortisman oranı D t : t. yıl için yıllık amortisman miktarı.

47 Basit(Sabit) Amortisman Yöntemi D t = D = P H N a t = a = D P H

48 Azalan Oranlı Amortisman Yöntemi Azalan oranlı amortisman yönteminde, yatırım malının ekonomik ömrünün ilk yıllarda daha yüksek miktarlarda, daha sonraki yıllarda ise giderek azalan oranlarda amortisman payı ayrılması söz konusudur. Bu yöntemde, yıllık amortisman miktarları belirlemeden önce, yıllık amortisman oranları belirlenmelidir.

49 Yılların Sayısı Toplamı Amortisman Yöntemi Yılların Sayısı Toplam = N (N+1) 2 a t = N t+1 Yılların sayısı toplamı D t = N t+1 Yılların sayısı toplamı (P-H)

50 Azalan Bakiyeler Amortisman Yöntemi a t = 1 (Çarpan Katsayısı) N D t = a P (1-a) t-1 B t =P (1-a) t

51 Seçilecek Amortisman Yönteminin Yatırım Kararlarına Etkisi Vergiye Tabi Gelir = Brüt Gelir - [Yatırım Giderleri+Amortisman Masrafları+Borç(Kredi) Faizleri] Azalan oranlı amortisman yönteminin uygulanması, ilk yıllarda daha az vergi ödenmesine dolayısı ile daha az para çıkışına yol açarak, ayrılan öz sermayeye göre hesaplanan kârlılığı yükseltir.

52 BÖLÜM -5- Proje Nakit Akışlarının Belirlenmesi

53 Proje Nakit Akışlarının Belirlenmesi Proje alternatiflerini değerlendirebilmek için her bir proje alternatifine ilişkin nakit akışları belirlenmelidir. Nakit girişlerinin (proje gelirlerinin) ve nakit çıkışlarının (proje maliyetlerinin) nasıl belirlendiği, bir projenin gelir ve maliyetlerinin nelerden oluştuğu üzerinde durulacaktır. Projelerin Yaşam Döngüsü: 1. Projenin kuruluş dönemi 2. Projenin işletme dönemi

54 TOPLAM YATIRIM TUTARININ BELİRLENMESİ: Sabit Sermaye Yatırım Giderlerinin Belirlenmesi 1. Etüt Giderleri 2. Yönetim ve Proje Giderleri 3. Lisans, Patent, Know-How vb. Giderleri 4. Arazi Bedeli 5. Arazi Düzenlemesi 6. Hazırlık Yapıları 7. İnşaat Giderleri Proje Nakit Akışlarının 8. Ulaştırma Tesisleri Belirlenmesi

55 Sabit Sermaye Yatırım Giderlerinin Belirlenmesi 9. Makine ve Donanım Giderleri 10. Taşıma ve Sigorta Giderleri 11. İthalat ve Gümrükleme Giderleri 12. Montaj Giderleri 13. Taşıt Araçları 14. İşletmeye Alma Giderleri 15. Genel Giderler 16. Beklenmeyen Giderler 17. Kuruluş Dönemi Faizleri

56 İşletme Sermayesinin Belirlenmesi Kurulan tesisin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla elde bulundurulması gereken, kısa vadede kolaylıkla nakde çevrilebilen ekonomik kaynaklara işletme sermayesi ya da çalışma sermayesi adı verilmektedir. İşletme Bilançolarının Aktif Bölümünde Cari Aktifler: 1. Nakit (kasa ve banka) 2. Menkul Değerler 3. Alacaklar 4. Hammadde, Yarı Mamul ve Mamul Stokları 5. Peşin Ödenmiş Giderler

57 İşletme Sermayesinin Belirlenmesi Brüt İşletme Sermayesini Oluşturan Unsurlar: 1. Toplam Stoklar 1.1. Hammadde stokları 1.2. Yardımcı madde stokları 1.3. Yedek parça stokları 1.4. İşlenmekte olan mamul stokları 1.5. Son mamul stokları 2. Alacaklar 3. Nakit (kasa-banka) 4. Ödenmesi gereken borçlar

58 İşletme Sermayesi İhtiyacını Belirleme Yöntemleri Üretim Devir Katsayı Yöntemi: Üretim Devir Katsayısı = Yıllık Normal Çalışma Süresi Üretim Devresi i. Yılın İşletme Sermaye İhtiyacı = OİS = n i=m İSi n m+1 i.yıla Ait Toplam İşletme Giderleri Üretim Devir Katsayısı

59 İşletme Sermayesi İhtiyacını Hammadde ve gereçlerin ambarda bekleme süresi Üretim Süresi Belirleme Yöntemleri Ürünlerin ambarda bekleme süresi Alıcılara tanınan satış vadesi İşletmenin kasa ve bankadaki paralarının toplam günlük giderleri karşılayacağı gün sayısı Günlük Ortalama Gider Tutarı Yöntemi:

60 Schmallenbach Yöntemi: İS i = S + [1- BK İS i S ST YG BK 100 SV MV İşletme Sermayesi İhtiyacını Belirleme Yöntemleri MV SV ][ST : i. Yılın işletme sermaye ihtiyacı ]+[ YG MV 365 ] : Ortalama hammadde, yarı mamul ve mamul stok tutarı : Yıllık satış tutarı : Yıllık genel yönetim ve satış giderleri : Satış tutarı üzerinden sağlanan brüt kar yüzdesi : Satıcıların firmaya tanıdıkları vadeyi (gün) : Firmanın müşterilere tanıdığı vadeyi (gün)

61 İşletme Sermayesi İhtiyacını Mellerowicz Yöntemi: Belirleme Yöntemleri İS i = GHM( HBS SV) + GM(ÜS + MBS + MV) İS i : i. Yılın işletme sermayesi ihtiyacı GHM : Günlük hammadde maliyeti HBS : Hammaddelerin ambarda bekleme süresi GM : Hammadde maliyeti dışındaki günlük maliyet tutarını ÜS : Üretim süresini MBS : Mamullerin ambarda bekleme süresini SV : Satıcıların firmaya tanıdıkları vadeyi (gün) MV : Firmanın müşterilere tanıdığı vadeyi (gün)

62 Tam Kapasitede İşletme Dönemi Giderlerinin Belirlenmesi 1. Hammadde Giderleri 2. Yardımcı Madde ve Malzeme Giderleri 3. Elektrik, Su, Yakıt vb. Giderleri 4. Bakım ve Onarım Giderleri 5. Teknoloji Ödemeleri (Patent ve Royalty(telif hakkı)) 6. İşçilik ve Personel Giderleri 7. Genel Giderler 8. Amortisman Giderleri 9. Finansman Giderleri (Faiz) 10. Paketleme, Pazarlama ve Satış Giderleri

63 BÖLÜM -6- YATIRIM KARARLARI & SEÇENEKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

64 Yatırım Kararları ve Seçeneklerin Karşılaştırılması YATIRIM TÜRLERİ 1. Yeni Üretim Kapasitesinin Oluşturulmasına Göre Yatırımlar. 2. Ortaya Çıkan Talebi Karşılamaya Yönelik Yatırımlar. 3. Karşılıklı Etkileşim Sonucu Meydana Gelen Yatırımlar. 4. Sosyal Amaçlı Yatırımlar.

65 Yatırım Türleri Yeni Üretim Kapasitesi Oluşturan Yatırımlar: I. Yeni Kuruluş Yatırımları II. Genişleme (Büyüme) Yatırımları III. Üretim Araçlarının Yenilenmesi Yatırımları IV. Modernizasyon Yatırımları

66 Yatırım Türleri Yeni Üretim Kapasitesi Oluşturmayan Yatırımlar: I. Bütünleştirme Yatırımları II. Yenileştirme Yatırımları III. Darboğaz Giderme Yatırımları IV. Büyük Bakım ve Onarım Yatırımları V. Yan Ürün Oluşturma Yatırımları VI. Kalite Yükseltme Yatırımları VII.Üretim Maliyetini Düşürme Yatırımları

67 Yatırım Türleri Ortaya Çıkan Talebi Karşılamaya Yönelik Yatırımları: I. Yeni Ürün Üretimine Yönelik Yatırımlar II. Yeni Pazar Oluşturulmasına Yönelik Yatırımlar III. Bir Ürünün Yerini Alacak Yeni Ürün Üretimine Yönelik Yatırımlar

68 Yatırım Türleri Karşılıklı Etkileşim Sonucu Meydana Gelen Yatırımlar: I. Ayrıcalıklı Yatırımlar II. Rakip Yatırımlar III. Tamamlayıcı Yatırımlar IV. Bağımsız Yatırımlar

69 Proje ve Yatırım Projesi Yatırım Projelerinin Aşamaları: 1. Ön Yatırım Aşaması a) Proje Fikrinin Doğuşu b) Olanak Etüdü c) Ön Yapılabilirlik Etüdü d) Yapılabilirlik Etüdü e) Yatırım Projesinin Değerlendirilmesi 2. Yatırımın Gerçekleştirme Aşaması 3. İşletme Aşaması Kavramları

70 Belirlilik Varsayımı Altında Proje Değerlendirme Yöntemleri ve Yatırım Seçeneklerinin Karşılaştırılması Statik (Paranın Zaman Değerini Dikkate Almayan) Yöntemler: 1. Karlılık Oranları Yöntemi 2. Geri Ödeme Süresi Yöntemi Dinamik (Paranın Zaman Değerini Dikkate Alan) Yöntemler: 1. Net Bugünkü Değer Yöntemi 2. Net Bugünkü Değer Oranı (Karlılık İndeksi) Yöntemi 3. Net Gelecekteki Değer Yöntemi 4. İç Verimlilik (Karlılık) Oranı Yöntemi 5. Gelir-Gider (Fayda-Maliyet) Oranı Yöntemi 6. Yıllık Eşdeğer Değer Yöntemi 7. İndirgenmiş Geri Ödeme Süresi Yöntemi

71 Statik Yöntemler Karlılık Oranları Yöntemi: Karlılık Oranı= Karlılık Oranı= Karlılık Oranı= Yıllık Net Kar Toplam Sermaye Yıllık Net Kar Özkaynak Tutarı Faiz ve Vergi Öncesi Yıllık Net Kar Toplam Yatırım Tutarı(Özkaynaklar+Yabancı Kaynaklar) Ortalama Karlılık Oranı= Ortalama Net Kar Ortalama Yatırım Tutarı

72 Geri Ödeme Süresi Yöntemi: m 1 t=0 m I t n = A t t=m : Yatırımın kuruluş döneminin uzunluğu n : Yatırımın kuruluş dönemi ile ekonomik ömür süresinin toplamı I t A t Statik Yöntemler : t. Yılda katlanılan yatırım maliyeti : t. Yılda ortaya çıkan net nakit akışı

73 Dinamik Yöntemler Net Bugünkü Değer Yöntemi: NBD = A t H n A t H t= i t 1+i n : t. Dönemdeki nakit girişleri : Yatırımın hurda değeri n t=0 I t 1+i t n : yatırımın kuruluş dönemi ile ekonomik ömür süresinin toplamı (proje yaşam döngüsü) i I t : kabul edilmiş iskonto (faiz ) oranı : t. Dönemdeki nakit çıkışları

74 Dinamik Yöntemler Net Bugünkü Değer Oranı (Karlılık İndeksi) Yöntemi: NBDO= Net nakit akışlarının toplam bugünkü değeri (NBD) Toplam yatırım tutarının bugünkü değeri Eğer NBDO > 0 ise yatırım projesi kabul edilir Eğer NBDO = 0 ise proje hakkında kayıtsız kalınabilir Eğer NBDO < 0 ise yatırım projesi reddedilir.

75 Net Gelecekteki Değer Yöntemi: NGD = Dinamik Yöntemler n A t (1 + i) n 1 t=0 NGD = NBD (1+i) n Eğer NGD > 0 ise yatırım projesi kabul edilir Eğer NGD = 0 ise proje hakkında kayıtsız kalınabilir Eğer NGD < 0 ise yatırım projesi reddedilir.

76 Dinamik Yöntemler İç Verim (Karlılık) Oranı Yöntemi: NBD = 0 yapan iskonto değeri iç verim oranını verir. Eğer i ivo > i min ise yatırım projesi kabul edilir Eğer i ivo = i min ise proje hakkında kayıtsız kalınabilir Eğer i ivo < i min ise yatırım projesi reddedilir.

77 Dinamik Yöntemler Gelir-Gider (Fayda-Maliyet) Oranı Yöntemi: Gelir-Gider Oranı = Nakit girişlerinin bugünkü değeri Nakit çıkışlarının bugünkü değeri Eğer Gelir-Gider Oranı > 1 ise yatırım projesi kabul edilir Eğer Gelir-Gider Oranı = 1 ise proje hakkında kayıtsız kalınabilir Eğer Gelir-Gider Oranı < 1 ise yatırım projesi reddedilir.

78 Dinamik Yöntemler Yıllık Eşdeğer Değer Yöntemi: NBD = A [ 1+i N 1 i 1+i N ] A= NBD * [ NGD= A [ 1+i N 1 ] A= NGD [ i i 1+i N 1+i N 1 ] i 1+i N 1 ] Eğer A > 0 ise yatırım projesi kabul edilir Eğer A = 0 ise proje hakkında kayıtsız kalınabilir Eğer A < 0 ise yatırım projesi reddedilir.

79 Dinamik Yöntemler İndirgenmiş Geri Ödeme Süresi Yöntemi: n t=0 I t (1 + i) t = n t=0 A t (1 + i) t Eşitliğini sağlayan işletme dönemindeki yıl sayısı olarak tanımlanmaktadır. m : Yatırımın kuruluş döneminin uzunluğu n : Yatırımın kuruluş dönemi ile ekonomik ömür süresinin toplamı (proje yaşam döngüsü) I t : t. Yılda katlanılan yatırım maliyeti A t : t. Yılda ortaya çıkan net nakit akışı i : iskonto oranı

80

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

İNŞAAT MALİYETLERİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK BİR ÖRNEK İNŞAAT İŞLERİ HARCAMA TUTARININ BELİRLENMESİ Yapı birim metrekare maliyetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hesaplanarak yayınlanır. Bununla birlikte, özel kişilerin

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI

TABLO NO 1.2 - KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE - TEÇHİZAT VE OFİS DONANIM İHTİYACI TABLO NO 1.1 MAKİNE EKİPMAN İHTİYACI İş grubu Makine Üretici / Marka Adet Birim Fiyat Toplam maliyet Alım şekli (satın alım / leasing) Ödeme planı 1 nci Yıl 2 nci Yıl 3 ncü Yıl Makine 1 Üretici Firma 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİDER MÜHENDİSLİĞİ VE DEĞER MÜHENDİSLİĞİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİDER MÜHENDİSLİĞİ VE DEĞER MÜHENDİSLİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİDER MÜHENDİSLİĞİ VE DEĞER MÜHENDİSLİĞİ I. Gider Mühendisliği... 5 Gider Mühendisliğinin Metodolojisi 7, Gider Mühendisliğinde Verimliliğin Ölçülmesi 8, Gider Mühendisliğinin

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Başlangıç Yatırımı Üretim ve hizmet süreçlerinin araştırılması yapılacak yatırım konusunda gerekli bilgileri sağlar. Bu bilgiler ile yatırım kalemlerinin özellikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK YATIRIM VE YATIRIM PROJELERİ PLANLAMA... 1 PLANLAMANIN ÖZELLİKLER... 3 YATIRIM PROJESİ... 4 YATIRIM PROJELERİNİN SINIFLANDIRILMASI... 5 Yeni Mal ve Hizmet Üretmeye

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ GİRİŞ GİRİŞ

TEMEL KAVRAMLAR MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ GİRİŞ GİRİŞ GİRİŞ MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 Günümüzde tüm üretim faaliyetleri ve mühendislik hizmetlerinin ne derece ekonomik olup olmadığı ilk aşamada dikkate

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

HAFTA 4. P: Bugünkü Değer (Present Value), herhangi bir meblağın belirli bir faiz oranı ile bugüne indirgenmiş değeridir.

HAFTA 4. P: Bugünkü Değer (Present Value), herhangi bir meblağın belirli bir faiz oranı ile bugüne indirgenmiş değeridir. HAFTA 4 NAKİT AKIŞI Mühendislik ekonomisi hesaplarında işletmenin ekonomik ömrü süresi içinde nakit kazanımları (gelir) ve nakit harcamaları (gider) belirlenerek değerlendirme yapılır. Gelir ve gider farkı

Detaylı

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM

FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS FONKSİYONU VE FİNANSAL YÖNETİM FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜNDEKİ DEĞİŞİM MUHASEBE Bugün FİNANS Geçmiş Destek Rolü ağırlıklı Defter Kayıtlarının tutulması Finansal Tabloların Raporlanması Finansal Anlaşmaların

Detaylı

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: 231 74 00/2850 E-mail: zulal@mmf.gazi.edu.tr Gazi Üniversitesi Endüstri

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi

Mühendislik Ekonomisi Mühendislik Ekonomisi Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Orhan TORKUL Dersi Verenler Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir HIZIROĞLU Yrd. Doç. Dr. Tijen ÖVER ÖZÇELİK Dr. Halil İbrahim CEBECİ Dersin

Detaylı

Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Ekonomisi Dr. Cenk Budayan Oda No: L-06 E-mail: budayan@selcuk.edu.tr İşlenecek Konular Giriş: Mühendislik ekonomisi nedir, Mühendislik ekonomisinin

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ

GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ GEKA YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI GES YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİZİBİLİTESİ Yrd.Doç.Dr. Erol YENER 1 Yatırım ve Yatırım Projesi Yatırım : Uzun dönemde gerçekleşmesi beklenen faydalar için

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 Hasılat Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi. Ders 1 Mersin Üniversitesi, 2014

Mühendislik Ekonomisi. Ders 1 Mersin Üniversitesi, 2014 Mühendislik Ekonomisi Ders 1 Mersin Üniversitesi, 2014 1 Mühendislik Ekonomisi Alternatiflerin içerisinden ekonomik olarak en uygununu seçebilmemiz için alternatiflerin ekonomik sonuçlarını tahmin etme,

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletme kurma fikriyle birlikte başlayıp, işletmenin kesin olarak kuruluşunun tamamlanmasına kadar sürdürülen çalışma ve araştırmalara işletmelerin kuruluş çalışmaları denmektedir.

Detaylı

YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI. Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL

YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI. Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ VE İŞ PLANI Prof. Dr. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL YATIRIM PROJELERİNİN YÖNETİMİ Yatırım projelerinin yönetimi denilince, yatırım düşüncelerinin ortaya çıkışından üretime geçilmesine

Detaylı

MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ

MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES MÜHEND SL K FAKÜLTES YAYINLARI NO: 223 MADEN İŞLETME EKONOMİSİ Prof. Dr. Halil KÖSE Doç. Dr. Bayram KAHRAMAN (4. BASKI ) 223 Prof. Dr. Halil KÖSE Doç. Dr.

Detaylı

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN

GENEL İŞLETME İŞLETMEN. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN GENEL İŞLETME İŞLETMEN LETMENİN N KURULUŞ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN İşletme denince köşe başındaki bakkaldan büyük bir demir çelik işletmesine kadar çeşitli tipte girişimler söz konusu olabildiğine

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) FİZİBİLİTE RAPORU FORMATI İÇİNDEKİLER İçindekiler Tablo ve şekil listesi

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI

(III) YATIRIM İŞLETME PLANI (III) YATIRIM İŞLETME PLANI EK 5 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı YATIRIM İŞLETME PLANI DOSYASI 2 İÇİNDEKİLER A- PROJE ALANININ

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

12. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Fayda-Maliyet Analizi. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL

12. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Fayda-Maliyet Analizi. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL 12. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Fayda-Maliyet Analizi Fayda - Maliyet Analizi Fayda-maliyet analizi, alternatif yatırım projelerinin karşılaştırılmasında kullanılan bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 322.950.245 459.875.342 Nakit ve nakit benzerleri 5 127.262.064 123.908.125

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Haz.: Doç.Dr. Ahmet DEMİRER 1 2 1 3 4 2 KARAR VERME KARAR VERME İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 5 KARAR VERME 6 3 Karar aşamasında pek çok faktör rol

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2 İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3 İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 Genel Üretim Maliyetleri ve Maliyet Dağıtımı Birinci Aşaması ÜNİTE:5 Genel Üretim Maliyetleri

Detaylı

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI 1.)Öncelikle firmanın tanıtımı yapılır: Firmanın kuruluş tarihi, Firmanın adresi, Firmanın tanıtımı (faaliyet konusu dahil), Firmanın ortaklık

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri

Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri Faiz: Paranın maliyeti Ekonomik Eşdeğerlik Faiz Formülleri Özel Eşdeğerlik Hesaplamaları

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF

FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF FİNANSAL YÖNETİM-I KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Finansal Yönetim ve Fonksiyonları...... 4 2. ÜNİTE-Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar

Detaylı

2017/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Finansal Yönetim 4 Temmuz 2017 Salı (Sınav Süresi 2 Saat)

2017/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Finansal Yönetim 4 Temmuz 2017 Salı (Sınav Süresi 2 Saat) 2017/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Finansal Yönetim Temmuz 2017 Salı 18.00 (Sınav Süresi 2 Saat) SORULAR Soru 1 : (20 Puan) Bir işletmenin; faiz ve vergi öncesi kârlarındaki % oranındaki bir

Detaylı

PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI

PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI PARA-ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI KONU : 4 EMY 521 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 1 PARA ZAMAN İLİŞKİSİNİN UYGULAMALARI Para-Zaman ilişkisi düşünülecek olursa Mühendislik Ekonomisinin temel bazı metotlarının

Detaylı

Tarım Ekonomisi. viii

Tarım Ekonomisi. viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER iii v BİRİNCİ BÖLÜM 1. TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ 1 1.1. Ekonomik Faaliyetler 2 1.1.1. Üretim 2 1.1.2. Mübadele 3 1.1.3. Tüketim 4 1.2. Tarım Ekonomisi ve Kapsamı 4 1.2.1. Tanımı

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ

İçindekiler. Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ İçindekiler Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ I. YATIRIM VE YATIRIM PLANLAMASI... 1 A. YATIRIM KAVRAMI VE TANIMLAR... 2 1. Halk Dilinde Yatırım... 3 2. Ekonomi Biliminde (Makro Açıdan)

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek (bilinçli/sistemli) Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

11. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Başabaş Analiz Yöntemi. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL

11. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Başabaş Analiz Yöntemi. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL 11. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Başabaş Analiz Yöntemi BAŞA-BAŞ NOKTASI ANALİZİ Başa-baş noktası, üretim miktarı, maliyet akışları ve satış gelirleri arasındaki ilişkilere dayanarak,

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

Proje Değerlendirme (1) Ders 3 Finansal Yönetim, 15.414

Proje Değerlendirme (1) Ders 3 Finansal Yönetim, 15.414 Proje Değerlendirme (1) Ders 3 Finansal Yönetim, 15.414 Bugün Projeleri Değerlendirme Nakit akışlarının ölçümü Vergi, amortisman ve işletme sermayesi Okuma Brealey ve Myers, Bölümler 6 ve 12.1 ve 12.3

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı. Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri - 1

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı. Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri - 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Para Yönetimi ve Paranın Zaman Değeri - 1 Mühendislik nedir? Çalışmakla, deneyimle ve pratikle elde edilen matematiksel

Detaylı

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr.

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr. 3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik NAKİT YÖNETİMİ Nakit Yönetimi ile işletmeler; bir yandan işletmenin

Detaylı

YENİLEME / MUHAFAZA ETME (REPLACEMENT / RETENTION)

YENİLEME / MUHAFAZA ETME (REPLACEMENT / RETENTION) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ -10 / MUHAFAZA ETME (REPLACEMENT / RETENTION) Haz.: Doç. Dr. Ahmet DEMİRER KAYNAKLAR: 1-Mustafa KUTANİŞ, SAÜ. İnşaat Müh. Ders notları, 2014.

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

SABİT SERMAYE YATIRIMI VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ. Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL

SABİT SERMAYE YATIRIMI VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ. Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL SABİT SERMAYE YATIRIMI VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL SERMAYE BÜTÇELEMESİNİN YERİ SABİT YATIRIMLARIN SINIFLANDIRILMASI İşletme bilimi açısından, belli bir üretim gücünün elde

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme

Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme Değerleme 1 Büyük Resim: 2. Kısım - Değerleme A. Değerleme: Serbest Nakit Akışları ve Risk 1 Nisan Ders: Serbest Nakit Akışları Değerlemesi 3 Nisan Vaka: Ameritrade B. Değerleme: AOSM (WACC) ve DBD (APV)

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

Finansal Yönetim, 15.414. Prof. Jonathan Lewellen. MOT Programı, 2003 Yaz dönemi

Finansal Yönetim, 15.414. Prof. Jonathan Lewellen. MOT Programı, 2003 Yaz dönemi Finansal Yönetim, 15.414 Prof. Jonathan Lewellen MOT Programı, 2003 Yaz dönemi Hazırlıklar Okuma Brealy ve Myers, Principles of Corporate Finance Ders notları Okuma paketi + örnekler İnternet sayfaları

Detaylı

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI

BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU 10/7/13 İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ İŞLETMENİN KURULUŞ AŞAMALARI BÖLÜM III İŞLETMENİN KURULUŞU İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ Miras Bağımsız iş yapma isteği Kazanç sağlama isteği Toplumsal itibar sağlamak Başka fırsatların yokluğu Bir düşünce veya bir misyonu gerçekleştirme

Detaylı

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar Sınırlı Denetimden 30 Haziran 2015 Bağımsız Denetimden 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 463.884.115 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I

7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I 7. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Değerleme Yöntemleri I Değerleme ve Değer nedir? Bir gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki değerinin

Detaylı

Değerlemenin Temelleri. Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414

Değerlemenin Temelleri. Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414 Değerlemenin Temelleri Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414 Bugün Değerlemenin Temelleri Bugünkü değer Paranın Fırsat maliyeti Okuma Brealey ve Myers, 2. ve 3. Bölümler Değerleme Uygulamalar Gerçek varlıklar

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

Bir Önceki Dönem. Dipnot Referansı

Bir Önceki Dönem. Dipnot Referansı Bir Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 11.541.025 10.955.906 Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları Finansal Yatırımlar Not.7 0

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

FİNANS. işinizi kurmak için gereken parasal kaynakları bulmak, ve bunları işinizin gerektirdiği şekilde kullanmaktır.

FİNANS. işinizi kurmak için gereken parasal kaynakları bulmak, ve bunları işinizin gerektirdiği şekilde kullanmaktır. FİNANS 1 Finans nedir? En basit haliyle finans; işinizi kurmak için gereken parasal kaynakları bulmak, ve bunları işinizin gerektirdiği şekilde kullanmaktır. temel kural, kendi cebinizle işletmenin kasasını

Detaylı

Su Yapıları II Su Kaynaklarının Ekonomik Analizi

Su Yapıları II Su Kaynaklarının Ekonomik Analizi Su Yapıları II Su Kaynaklarının Ekonomik Analizi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

FİNANSMAN MATEMATİĞİ

FİNANSMAN MATEMATİĞİ FİNANSMAN MATEMATİĞİ Serbest piyasa ekonomisinde, sermayeyi borç alan borç aldığı sermayenin kirasını (faizini) öder. Yatırımcı açısından faiz yatırdığı paranın geliridir. Başlangıçta yatırılan para ise

Detaylı

Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414

Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414 Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Firma Değerlemesi Temettü iskonto modeli (DDM) Nakit akışı, karlılık ve büyüme Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 4 Firma Değerleme WSJ haberine göre

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. EKİM 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. EKİM 2017 2017 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. EKİM 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı