DENİZLİ İLİNDE KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNDEKİ SÜT KALİTESİNİ İYİLEŞTİRME PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZLİ İLİNDE KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNDEKİ SÜT KALİTESİNİ İYİLEŞTİRME PROJESİ"

Transkript

1 DENİZLİ İLİNDE KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNDEKİ SÜT KALİTESİNİ İYİLEŞTİRME PROJESİ (Süt Sağım Sistemi ve Soğutma Tankı Kurulumu)

2 SÜT ÜRETİMİNİN VE TÜKETİMİNİN GELECEĞİ ÜRETİMDE KALİTE DEPOLAMADA KALİTE TAŞIMADA KALİTE İŞLEMEDE KALİTE TÜKETİMDE KALİTEYE ÜRETİCİ TÜKETİCİ SANAYİCİ KAMU İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR 2

3 DENİZLİ İLİ SÜT ÜRETİMİ VE TESPİTLER Tespitler : İlimizde günlük yaklaşık ton süt üretilip, pazara arz edilmektedir. Pazarlanan sütün %90 ı küçük ve orta ölçekli aile işletmelerinden sağlanmaktadır. Sağılan süt işletme içinde, sağım yapıldığı anda soğutulamamaktadır. İşletmelerden toplanan süt köy içi soğutma tanklarına taşınmaktadır. Bu aşamada sütün kalitesi hava şartları, hijyenik koşullar nedeniyle olumsuz etkilenmektedir. Kalitedeki düşüş süt fiyatını da olumsuz etkilemekte ve üreticinin daha az gelir elde etmesine neden olmaktadır. Üreticilerimizin çoğunluğu küçük aile işletmesi olduğu için sermaye yetersizliğinden dolayı modernizasyon yatırımını kendi imkanları ile yapamamaktadır. Modernizasyon ile elde edilecek kaliteli süt DENİZLİ ilimizin rekabet gücünü artıracaktır. 3

4 DENİZLİ İLİ SÜT ÜRETİCİSİNİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDEN BEKLENTİLERİ ve ÖNERİLERİ Süt üreticisini kaliteli süt üretimine teşvik edilmesidir. İl planlaması yapılarak işletme büyüklüklerine göre modernizasyon amaçlı sağım sistemli soğutma tanklarının dağıtılmasıdır. Yürürlüğe girecek olan yönetmelikte belirlenen kriterlerde süt satışının yapılacağı konularında kamunun farkındalık oluşturmasıdır. Üreticinin ihtiyacı olan yatırım kaynaklarına kolay ulaşmasını sağlamaktır. 4

5 PROJENİN AMACI Denizli ili ve ilçelerinde Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliğine ortak alt birliklerimizin günde 50 litre ile 500 litre (5-50 baş) arasında süt üreten ortakların küçük işletmelerinin modernizasyonu ile sağım sistemi ve soğutma tankı alınarak; hijyenik şartlarda süt ürettirilmesi işletme içinde soğutulması, kooperatif aracılığı ile değer fiyattan sanayiye satılması, üretilen sütün kayıt altına alınarak sektörün gelişmesine olumlu katkı sağlamak ve üreticinin daha yüksek gelir elde etmesidir. Proje kapsamında; Sabit süt sağım sistemi ve soğutma tankı alımı yapılıp işletmelere kurulacaktır. 5

6 PROJE KONUSUNU SEÇME NEDENLERİ İlimizde süt hayvancılığı yapan küçük işletmelerin sabit süt sağım sistemi ve soğutma tankları bulunmamaktadır. Sütü hijyenik olmayan koşullarda sağmakta ve taşımaktadırlar Bu durum hem kaliteyi olumsuz etkilemekte hem de değeri altında fiyatla satılmasına neden olmaktadır. Kaliteli süt- iyi fiyat politikasının gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Süt sanayicisinin AB onayı almaları kaliteli süte talebi artıracaktır. Ayrıca ve en önemlisi 31/12/2013 tarihinden itibaren kalite satndartlarının uygulanması yönetmelik gereği başlatılacaktır. Projemiz, özellikle üretim aşamasının iyileştirilmesine yönelik olup uygulanması halinde hem üretici hem de diğer paydaşlar sorunsuz bir geçişle kaliteli süte kavuşacaktır. Projemiz, ulusal politikalarla örtüşmekte ve kamu yönetimine de aydınlatıcı bir yol haritası çıkartmaktadır. Proje sağımdan depolamaya kadar sütün bakteriyolojik bulaşmasını önleyecek ve değer fiyattan piyasada satış imkanına kavuşacaktır. 6

7 PROJENİN YASAL DAYANAĞI NEDİR? 1- KANUN : 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu Yayım tarihi: 13 Haziran YÖNETMELİKLER : Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik ( tarih RG) Gıda Hijyeni Yönetmeliği ( tarih RG) Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ( tarih RG) YÜRÜRLÜK TARİHİ 31 ARALIK 2013 Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ( tarih RG) Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik ( tarih RG) 7

8 PROJENİN UYGUNLUĞU -I- İnsan beslenmesinin temel gıdası olan süt, hijyenik şartlarda üretilip uygun koşullarda soğutulup muhafaza edilmediğinde kolay bozulabilen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sütün; sağımla birlikte veya 30 dakika içinde derece ye kadar soğutulması gerekir. Süt sağımının hijyenik ve soğutma işlemlerinin yapılmadığı durumlarda sütteki bakteriler hızla çoğalarak hem sütün yapısını bozmakta, hem de insan sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Çok önemli olan bu gıdanın bozularak insan sağlığını tehdide dönüşmesini önlemeye yönelik her türlü tedbiri almak bir devlet politikasıdır. Devletin, güvenli gıdanın üretimi ve tüketimi konusunda aldığı bu tedbirlere, bir sivil toplum örgütü olarak katılmak o derece önemlidir. 8

9 PROJENİN UYGUNLUĞU -II- Süt sağımının el değmeden makine ile yapılıp ve soğutma tanklarına alınması ile birlikte süt hijyenik şartlarda soğutulmuş ve değer fiyattan satılmış olacaktır. Bu durum, daha kaliteli süt üreten üreticilerin, piyasada rekabet şansları artacak olup, gelir düzeylerini olumlu yönde etkileyecektir. Gerek üretici gerek sanayici gerekse tüketici bu durumdan kazançlı çıkacaktır. Daha yüksek gelir elde eden üreticilerin sosyal yaşamlarını düzenleyebilmeleri, projenin program amacına uygun önceliklerden sayılabilir. Tarımsal üretimde geleneksel yöntemlerin kullanılması hem zaman kaybı hem de düşük kalitede üretime yol açmaktadır. Aynı zamanda verimin düşmesinin de başlıca sebeplerindendir. Süt soğutma tanklarının kurulması ile de makine teknolojisi sayesinde süt bozulmadan ve besin değeri düşmeden sanayi ye aktarılabilecektir. 9

10 PROJENİN HEDEFLERİ Sabit süt sağım sistemi ve soğutma tanklarının kurulumu ile; Hijyenik şartlarda süt üretilecek, Kalite pirimi ile daha yüksek fiyattan satılacak, Gelir artacak, Somatik hücre ve bakteri sayısını azalacak, Süt verimi artacak, Tüketicilere kaliteli süt sunulacak, Üreticinin örgütlü yapısı güçlenecek, Süt işeme sanayinin üretim maliyeti azalacak, Kaliteli süt kullanımı ile yüksek katma değere sahip ürün üretilecek, Kayıtlı süt miktarını artırmak, Güvenli gıda üretimi ile ulusal politikalar gerçekleşmiş olacak, Hayvan sağlığı tedbirlerinin zamanında alınması kolaylaşacak, 10

11 HEDEF GURUBUN SEÇİLME NEDENİ Süt Sağım Ve Soğutma Tankı Projesi için seçilen DENİZLİ İLİ ve üreticileri; kaliteli süt üretmek istemektedirler. Sağım sistemi ve soğutma tankları kaliteli süt için ihtiyaçtır. Gelirlerini artırmak istemektedirler. Sosyal ve ekonomik yaşamlarını güçlendirmek istemektedirler. Süt ürünleri işleyen sanayici ise daha az maliyetle daha kaliteli sütü alarak uluslararası piyasada yer almak istemektedirler. Sanayici kaliteli olmayan sütü işlemek zorunda kaldığında en az %20 oranında zayiat verme daha fazla gideri olmaktadır. Tüketicilerin kaliteli süte olan talebi karşılanacaktır. 11

12 PROJE UYGULAMA YERİ, ÜRETİCİ ÖZELLİKLERİ Projenin uygulanacağı Denizli ili ve ilçelerinde yaklaşık günlük ton süt üretimi yapılmakta ve sanayiye arz edilmektedir. Ülkemizde üretilen çiğ sütün % 3,6 sı Denizli de üretilmektedir. DENİZLİ İLİ BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞINA GÖRE İŞLETME SAYILARI İşletme Büyüklükleri 1/5 BAŞ 6/10 BAŞ 11/20 BAŞ 21/50 BAŞ 51/100 BAŞ 101 Baş üstü İşletme Sayıları

13 PROJE KAYNAĞI VE KREDİ KURULUŞLARI Bankalar Tarım Kredi Kooperatifleri Süt Sanayicisi Özel İdareler Dış kaynaklı kredi ve hibe programları (İPARD) Öz kaynak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu 13

14 PROJENİN UYGULAMA ESASLARI -I- Kredilendirme; Bankalar ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile Denizli Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği kredi kullandırılmasına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; hazırlanacak olan Protokol esaslarına göre belirlenen üreticilere kredi kullandırılacaktır. Özel idare kaynakları; Denizli Hayvancılık Kooperatif Bölge Birliğince hazırlanan projelerde yer alan köylerin ve üreticilerin ihtiyaç tespiti yapılarak müracaat yapılır. 14

15 PROJENİN UYGULAMA ESASLARI -II- Protokol un Esası; Denizli Hayvancılık Kooperatif Bölge Birliği ile ortakları arasında; yatırım, süt ve makine alım satımı, izlenmesi, denetlenmesi konularında; Kredi veya hibe uygulayan kuruluşlar ile Denizli Hayvancılık Kooperatif Bölge Birliği arasında; Üreticinin belirlenmesi, yatırım yerlerinin belirlenmesi, kredi miktarı, ödeme şekli, ödeme yöntemi vb. konularda protokol hazırlanıp imzalanır. 15

16 ARANACAK ŞARTLAR VE KAPASİTE SINIRI Süt sığırı yetiştiriciliği yapmalı, En az 5 ile 50 baş süt sığırı kapasiteye sahip olmalı, Veya günde 50 litre ile 500 litre arasında süt üretmeli, Uygulayıcı kuruluşlarının bulunduğu merkezde olmalı, Barınakları süt sağım sistemi ve tank yerleşimine uygun olmalı, Kredi kuruluşlarının belirlediği kredilendirme koşullarına sahip olmalı, Kooperatife ortak olmalı. 16

17 DENİZLİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİNİN SORUMLULUKLARI Üreticilerin belirlenmesi, Süt Sanayicisi ve kredi kuruluşları ile gerekli sözleşmelerin yapılması, Süt sağım sistemi ve soğutma tanklarının teknik şartnamelerini hazırlamak ve satın almak, İşletmelerin teknik ve sağlık hizmetlerini yerine getirilmesinde gerekirse danışmanlık hizmeti almak, Üreticinin eğitimini sağlamak, Üretim kayıtlarının tutulması, Kredilerin amacına uygun kullanıldığını denetlenmesi. 17

18 KREDİLERİN KULLANDIRILMASI Denizli Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği projede aranan şartları taşıyan üreticileri belirleyerek bir liste halinde TKK leri veya BANKALARA sunar. Kredi kuruluşu üreticilerin kredi durumunu kendi mevzuatları çerçevesinde inceler uygun bulunanlara kredi açar. Kredinin geri ödeme süresi kalite priminin satın alınacak makinelerin bedelini tahsil edeceği süre işle sınırlıdır. Kredi için teminat; üretilen sütün pazarlamasını yapacak olan bölge birliği garantörlüğüdür. 18

19 KREDİ GERİ DÖNÜŞÜMÜ Kredilerin geri dönüşü; Proje uygulamasında yer alan süt sağım sistemi ve soğutma tanklarının birlikte satın alınarak kurulması sonrasında süt kalitesinde oluşan iyileşmeye verilecekilave primin yarısının tahsili esasına dayalıdır. 19

20 ÖNERİLEN MODEL BİRLİK Üretim ve Transfer Maliyeti Düşük Yüksek Kalitede Süt Üretimi ve Arzı Yenilikçi Yaygın Eğitim ve Kontrol Sistemi Birliklerle Garantili Sözleşme ve Sürekli Alım Daha fazla gelir 20

21 PROJE YÖNETİM VE AŞAMALARI Proje Yönetimi Proje Ekibi Projenin Tanıtımı Bölge, il, ilçe, kasaba ve köylerin belirlenmesi, Üretici Tespitleri Projeyi yürütecek olan birlik ve diğer kuruşlarla üretici protokolü İşletme Tanımları Üretici Eğitim Planı Kredi Kuruşları ile Protokollerin yapılması Süt Fabrikası İle Protokoller Süt Toplama ve Transferleri Süt Analizleri Geri Bildirim İşletme Gelir Gider Bütçesi Hazırlanması Hastalık Kontrol İşlemleri 21

22 ÖNERİLEN MODELİN İŞLEYİŞİ BÖLGE BİRLİĞİ BANKA TKK BAKANLIK HİBE ÖZKAYNAK ALT KOOPERATİFLER VE ÜRETİCİ SÜT İŞLEME SANAYİCİSİ SAĞIM SİSTEMİ VE SOĞUTMA TANKI SANAYİCİSİ Birliklerle üreticiler sözleşme yapar. Birlikler bu sözleşmeler ile kredi kaynağına müracaat eder. Birlikler ile kredi kuruluşları bir protokol imzalar. Birliklerin üyeleri içinde kredibilitesi uygun bulunanlara kredi açılır. Birlikler aracılığı ile satın alınan makineler işletmeye monte edilir. Ayrıca sanayici ile birlikler faaliyetler için sözleşme yaparlar. 22

23 İŞLETME BAŞINA YATIRIM GİDERLERİ -1- HAYVAN SAYISI 1- TEMEL VERİLER GÜNLÜK SAĞIM ÜNİTESİ VERİM (LT/GÜN) ÜRETİLEN SÜT MİKTARI (LT) SOĞUTMA TANKI KAPASİTESİ (LT) 5 BAŞ 2 li BAŞ 2 li BAŞ 2 li BAŞ 4 lü BAŞ 4 lü BAŞ 4 lü ÇİĞ SÜT FİYATLARI 1- Sağım ve soğutma sistemine sahip çiftliklerden doğrudan alınan süt:1,05tl/lt 2- Köy içi tanktan satın alınan soğutulmuş süt : 0,90TL/LT 3- ÜRETiCİ NİN ELİNE GEÇEN : soğutma ve hizmet bedeli düşünce bölgelere göre ortalama : 0,82 TL/LT 23

24 İŞLETME BAŞINA YATIRIM GİDERLERİ -2- SAĞIM ÜNİTESİ SOĞUTMA TANKI KAPASİTESİ (LT) 2- GİDERLER SOĞUTMA TANKI FİYATI (TL) SAĞIM SİSTEMİ TOPLAM TUTAR (TL) 2 li li li lü lü lü KDV HARİÇ FİYAT TIR. 24

25 İŞLETME BAŞINA GELİRLER SİSTEM KURULMADAN ÖNCEKİ GELİRLER SİSTEM KURULDUKTAN SONRAKİ GELİRLER İLAVE GELİR FARKI (TL) SATILAN SÜT (LT) SATIŞ FİYATI (TL/LT) GELİR(TL) SÜT GELİR(TL) GÜN AYLIK YILLIK SATIŞ FİYATI GÜN AYLIK YILLIK GÜN AYLIK YILLIK 100 0, , , , , , Kaliteli süt pirimi: 85 krş + soğutma bedeli 4 krş + somatik ve bakteri hücre pirimi 8 krş + yağ ve protein pirimi 3 krş = 1 TL. Fark = 15 krş 25

26 İŞLETME BAŞINA YILLIK İLAVE GELİR FARKI SOĞUTMA TANKI KAPASİTESİ (LT) Yatırım tutarı (TL) Sistem Kurulduktan Sonraki Yıllık Gelir Farkı (TL)

27 DENİZLİ İLİ TÜM İŞLETMELERİ İÇİN KREDİ İHTİYACI KREDİ TUTARI (TL) İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ İŞLETME SAYISI (Adet) BİRİM YATIRIM TUTARI (TL) TOPLAM 1-4 BAŞ ,980 (TL) 5-10 BAŞ , BAŞ , BAŞ ,920 TOPLAM ,475 KDV HARİÇ FİYAT TIR. 27

28 DENİZLİ İLİ HAY-KOOP ORTAĞI İŞLETMELER İÇİN KREDİ İHTİYACI İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ İŞLETME SAYISI (Adet) KREDİ TUTARI (TL) BİRİM YATIRIM TUTARI (TL) TOPLAM (TL) 1-4 BAŞ , BAŞ , BAŞ , BAŞ ,280 TOPLAM ,910 KDV HARİÇ FİYAT TIR. 28

29 DENİZLİ İLİ HAY-KOOP UN UYGULAYACAĞI PİLOT PROJE KREDİ İHTİYACI KREDİ TUTARI (TL) İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ İŞLETME SAYISI (Adet) BİRİM YATIRIM TUTARI (TL) TOPLAM (TL) 5-10 BAŞ , BAŞ , BAŞ ,280 TOPLAM ,030 KDV HARİÇ FİYAT TIR. 29

30 DENİZLİ İLİ HAY-KOOP UN UYGULAYACAĞI BAŞLANGIÇ MİKRO PİLOT PROJE KREDİ İHTİYACI UYGULANACAK İLÇE SAYISI KOOPERATİF SAYISI (Adet) İŞLETME SAYISI İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ TOPLAM PROJE TUTARI (TL) ,100 15x1=15 Kooperatif 15x40=600 Ortak KDV HARİÇ FİYAT TIR. 30

31 DENİZLİ İLİ HAY-KOOP UN UYGULAYACAĞI MİKRO PİLOT PROJE KREDİ İHTİYACI KREDİ TUTARI (TL) İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ İŞLETME SAYISI (Adet) BİRİM YATIRIM TUTARI (TL) TOPLAM (TL) 5-10 BAŞ , BAŞ , BAŞ ,600 TOPLAM ,100 KDV HARİÇ FİYAT TIR. 31

32 OTOMATİK SÜT SAĞIM ÜNİTESİ 32

33 DENİZLİ İLİ HAY-KOOP UN UYGULAYACAĞI MİKRO PİLOT PROJEDE YILLIK KÂRLILIK GÖSTERGESİ İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ (Adet) İŞLETME SAYISI (Adet) FİYAT FARKI GELİR FARKI (Yıl/TL) 5-10 BAŞ , BAŞ , BAŞ ,000 TOPLAM ,000 33

34 DENİZLİ İLİ HAY-KOOP UN UYGULAYACAĞI PİLOT PROJEDE YILLIK KÂRLILIK GÖSTERGESİ İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ (Adet) İŞLETME SAYISI (Adet) FİYAT FARKI GELİR FARKI (Yıl/TL) 5-10 BAŞ , BAŞ , BAŞ ,600 TOPLAM ,600 34

35 DENİZLİ İLİ HAY-KOOP UN UYGULAYACAĞI TOPLAM PROJEDE YILLIK KÂRLILIK GÖSTERGESİ İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ (Adet) İŞLETME SAYISI (Adet) FİYAT FARKI GELİR FARKI (Yıl/TL) 1-4 BAŞ , BAŞ , BAŞ , BAŞ ,600 TOPLAM ,400 35

36 SONUÇ DENİZLİ İLİMİZDE HAY-KOOP BİRLİĞİMİZCE YAPILAN YATIRIM SONUCUNDA; ÜRETİCİ DEĞER FİYATTAN SÜT SATACAK, GELİRİ ARTACAK, KALİTE PRİMİ İL EKONOMİSİNE İLAVE KATKI SAĞLAMIŞ OLACAK, SÜT ÜRETİMİNDE KALİTESİZLİK SONA ERMİŞ OLACAK VE DENİZLİ İLİMİZ ÜLKEMİZE MODEL OLACAK BİR PROJEYE LİDERLİK YAPMIŞ OLACAK, SANAYİCİMİZİN REKABET GÜCÜ ARTACAK, TÜKETİCİNİN GÜVENİ VE MEMNUNİYETİ ARTACAK, ÜRETİMDE İSTİKRAR KIRSAL ALANDA KALKINMA SAĞLANACAK. 36

37 Saraylar Mah Sk. Güvenç İş Merkezi 5/129 Bayramyeri / DENİZLİ Tel-Faks:

38 DENİZLİ İLİNDE KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNDEKİ SÜT KALİTESİNİ İYİLEŞTİRME PROJESİ 38 (Süt Sağım Sistemi ve Soğutma Tankı Kurulumu)

AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ

AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ AB VE TÜRKİYE DE DANIŞMANLIK SİSTEMLERİ VE SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ Cilt 2 TR0703.01-02/FA Editör Prof. Dr. Numan AKMAN Çeviren: Gökhan TEZEL Bu kitap Avrupa Birliği finansal desteğiyle hazırlanmıştır.

Detaylı

Başkan Yardımcıları: Dr.Kürşat IŞIK Sorumlu Uzman: İsmail ARAS

Başkan Yardımcıları: Dr.Kürşat IŞIK Sorumlu Uzman: İsmail ARAS 2013 0 Başkan: M.Erol SÖZEN Raportörler: Ömer ÖCAL, Dr. Orhan ERMETİN Komite/Çalışma Grubu üye sayısı: 18 Yapılan Toplantı Sayısı: 5 Başkan Yardımcıları: Dr.Kürşat IŞIK Sorumlu Uzman: İsmail ARAS İL KURUM

Detaylı

TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ KONYA 2009 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.ii GİRİŞ iii TABLOLAR LİSTESİ..iv

Detaylı

AB ÜYELĐK SÜRECĐNDE TÜRKĐYE SÜT SEKTÖRÜ

AB ÜYELĐK SÜRECĐNDE TÜRKĐYE SÜT SEKTÖRÜ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 AB ÜYELĐK SÜRECĐNDE TÜRKĐYE SÜT SEKTÖRÜ Ali Tunahan AYGIN Ziraat Mühendisi GĐRĐŞ Yeterli ve dengeli beslenme bireylerin sağlığının korunması ve geliştirilmesinde

Detaylı

KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006

KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 KANUN TARIM KANUNU Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi

Detaylı

25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006. Amaç

25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU. Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006. Amaç 25.04.2006 / 26149 KANUN TARIM KANUNU Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ŞEKER TEPAV ASAV

GIDA SEKTÖRÜNDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ŞEKER TEPAV ASAV TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TOBB-ETÜ Yerleşkesi, TEPAV Binası Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü Ankara Telefon: +90 (312) 292 5500 Faks: +90 (312) 292 5555 www.tepav.org.tr tepav@tepav.org.tr

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI. 2013 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu. Referans Numarası: TR63/13/DFD

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI. 2013 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği. Başvuru Formu. Referans Numarası: TR63/13/DFD DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Formu Referans Numarası: TR63/13/DFD Başvuru Sahibinin Adı: Projenin Adı: Osmaniye İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Yerfıstığında Aflatoksin

Detaylı

ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM

ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ÇANAKKALE İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ BRİFİNG RAPORU Haziran, 2013 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 2 1. GENEL BİLGİLER... 3 1.1 Misyon, Vizyon ve Etik Değerler...

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü Ağustos 2012 1 İçindekiler Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti

Detaylı

ÇİĞ SÜT DÖNEMİ MARKETLERDE KAPAK: BIZI AB YE SOGUK ZINCIR BAGLAR HAYVAN İTHALATINDA ENTEGRE SİSTEM

ÇİĞ SÜT DÖNEMİ MARKETLERDE KAPAK: BIZI AB YE SOGUK ZINCIR BAGLAR HAYVAN İTHALATINDA ENTEGRE SİSTEM KAPAK: BIZI AB YE SOGUK ZINCIR BAGLAR KASIM-ARALIK 2011 YIL 6 SAYI 35 FiYATI 15 TL HAYVAN İTHALATINDA ENTEGRE SİSTEM OKUL SÜTÜ UMUT OLDU ÜRETİCİNİN KORUNDUĞU BİR FİYAT POLİTİKASI ŞART BİLİMSEL MAKALE:

Detaylı

ORTAK PİYASA DÜZENLERİ ALT ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI

ORTAK PİYASA DÜZENLERİ ALT ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ORTAK PİYASA DÜZENLERİ ALT ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI KOORDİNATÖRLER Dr. A. AHMET YÜCER Doç. Dr. AHMET BAYANER Zir. Yük. Müh. SEBAHAT POLAT

Detaylı

KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI...

KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI... İçindekiler KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI... 11 Web Sitesinde Yayınlama;... 11 Yerleşim

Detaylı

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI Hazırlayanlar Burçak YÜKSEL (Birim Başkanı) Fuat PARLAK (Uzman) Hande İNAN CENGİZ (Uzman) Nejat Semih DEMİRTOKA (Birim Başkanı) Pınar POLATKAN (Uzman) Rahime Şeyma BEKLİ

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL KREDİ: SÖZLEŞMELİ TARIM VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN KREDİ UYGULAMALARI *

TÜRKİYE DE TARIMSAL KREDİ: SÖZLEŞMELİ TARIM VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN KREDİ UYGULAMALARI * TÜRKİYE DE TARIMSAL KREDİ: SÖZLEŞMELİ TARIM VE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN KREDİ UYGULAMALARI * Ahmet ÖZÇELİK 1 Erdoğan GÜNEŞ 1 M. Metin ARTUKOĞLU 2 ÖZET Türkiye de tarımın en önemli sorunlarının başında

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ OCAK 2014

DİYARBAKIR İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ OCAK 2014 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ DİYARBAKIR İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ OCAK 2014 İÇİNDEKİLER TARIMSAL YAPI... 3 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

GÜNCEL BAZI TEŞKVİK ve DESTEKLER HAKKINDA BİLGİ NOTU

GÜNCEL BAZI TEŞKVİK ve DESTEKLER HAKKINDA BİLGİ NOTU GÜNCEL BAZI TEŞKVİK ve DESTEKLER HAKKINDA BİLGİ NOTU KONYA-2015 25 BAŞLIKLI ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PAKETİ NDEN EYLEM PLANLARI - Yatırım yeri temini ve tahsisine dair süreçlerdeki sorunlara ilişkin ilgili kurumlar

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Kırklareli İli Canlı Hayvan Borsası

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Kırklareli İli Canlı Hayvan Borsası Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Kırklareli İli Canlı Hayvan Borsası KIRKLARELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ KIRKLARELİ İLİ CANLI HAYVAN BORSASI Semiha AHMET Şenay ÇEKİÇ Temmuz 2012 TRAKYA KALKINMA AJANSI

Detaylı

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

Yeni yıl müjdemizi isteriz çocuklar! OKUL SÜTÜ BAŞLIYOR! Sayfa 5 te Bakanlığımız çiğ süt piyasasını düzenlemek adına çok güzel kararlara imza atıyor

Yeni yıl müjdemizi isteriz çocuklar! OKUL SÜTÜ BAŞLIYOR! Sayfa 5 te Bakanlığımız çiğ süt piyasasını düzenlemek adına çok güzel kararlara imza atıyor Yeni yıl müjdemizi isteriz çocuklar! OKUL SÜTÜ BAŞLIYOR! YIL: 2 SAYI: 11 80 Krş! Kasım - Aralık 2011 YIL: 1 SAYI: 1 7 TL www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Türkiye Hayvancılık Kongresi 2011 Derneğimiz Tüsedad

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR TARIMSAL MEKANİZASYON KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ : 1-2

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

KARAMAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ TEMMUZ 2012

KARAMAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ TEMMUZ 2012 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ KARAMAN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER TARIMSAL YAPI... 3 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı