Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Pnömokonyoz Faaliyetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Pnömokonyoz Faaliyetleri"

Transkript

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Pnömokonyoz Faaliyetleri Dr.Bülent GEDİKLİ İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İSGÜM) İş Sağlığı Bölümü

2 SUNUM İÇERİĞİ Pnömokonyoz Tanımı, Sınıflandırılması, SGK İstatistikleri Bakanlık Faaliyetleri ÇSGB - Mevzuat Tozla Mücadele Komisyonu Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı Pnömokonyoz İzleme Birimi ILO 2000 Pnömokonyoz Okuyucu Eğitimleri Projeler ve Protokoller İSGİP (Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi) ÇSGB-SB arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü Meslek Hastalıkları Projesi Proje Faaliyetleri İSGÜM-İş Sağlığı Bölümü Gezici İş Sağlığı Aracı Faaliyetleri

3 SUNUM İÇERİĞİ TOZ mikron respirable solunabilir mikron alveollere ulaşır. Kimyasal yapılarına göre; Organik: Pamuk tozu, kenevir tozu, mantar sporları İnorganik: Kömür, asbest, silis, demir tozları Biyolojik etkilerine göre; Fibrojenik: Silis, asbest, kömür, Non-Fibrojenik: Baryum, Demir... Allerjik: Pamuk, şeker kamışı, tohumlar.. Pnömonitis yapan: Alüminyum, manganez Kanserojen: Asbest, Nikel, Krom...

4 Pneuma=Hava Konist=Toz SUNUM İÇERİĞİ Akciğer dokusunda tozların birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu Akciğerlerde inorganik toz birikimi ve buna karşı gelişen doku reaksiyonu Pnömokonyozlar Silikosis Kömür İşçisi Pnömokonyozu Asbestosis Baritozis (baryum bileşikleri) Siderozis (Demir oksit) Stannozis (Kalay oksit) Berilyozis Antimon, Kromatlar...

5 Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği Meslek Hastalıkları Listesi A Grubu: Kimyasal maddelerle olan hastalıklar B Grubu: Mesleki deri hastalıkları C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları D Grubu: Mesleki bulaşıcı hastalıklar E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları

6 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği (Ek-2) (R.G:11 Ekim 2008/ 27021) Kod No C.Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları Yükümlülük Süresi C-1 a 50 Silikoz Ve Silikotuberküloz 10 C-1 b 51 Asbestoz 10 C-1 c 52 Silikatoz Akut: 1 ay Kronik: 10 yıl C-1 d 53 Sideroz 5 yıl C-2 54 Aliminyum Ve Bileşikleri 3 yıl C-3 55 Sert Metal Tozları 3 yıl C-4 56 Thomas Gürufu 3 yıl C-5 57 Mesleki Bronşiyal Astma 1 yıl C-6 58 Bissinoz 15 gün 3 yıl

7

8

9

10 Türkiye - SGK İstatistikleri (2010-4/a) Meslek Hastalıkları İstatistikleri Çalışan sayısına göre yılda her bin işçi için 4-12 yeni meslek hastalığı vakası beklenmektedir yılı istatistiklerine göre; arası Meslek hastalığı, pnömokonyoz ve diğer meslekli solunum sitemi hastalığı beklenmektedir.

11 Türkiye - SGK İstatistikleri (2010-4/a) Meslek Hastalıkları İstatistikleri 2004 yılında 11 kuvars değirmeni ve ocağında yapılan bir çalışmada ILO sınıflamasına göre PA Akciğer radyografileri değerlendirildiğinde % 23.7 işçide silikoz ile uyumlu 1/0 ve üzeri kategoride çalışan saptanmıştır. Kot Kumlama Yapılan İşyerlerinde Çalışanların Çalışma Koşulları ve Silikoz Sıklığını Araştırma Projesi: (İSGGM, İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, Bursa Verem Savaş Derneği)-2007 %35.5 de ILO sınıflamasına göre 1/0 ve üzeri kategoride Silikozla uyumlu radyolojik bulgular

12 Türkiye - SGK İstatistikleri (2010-4/a) Meslek Hastalıkları İstatistikleri Gezici İş Sağlığı Kalp-Akciğer Tarama Aracı ile; Kömür Madeninde ILO sınıflamasına göre PA Akciğer radyografileri değerlendirildiğinde 79 çalışanda 13 çalışan (%16,45) 1/0 ve üzeri kategoride saptanmıştır. (Değerlendirmeler A okuyucu İSGÜM hekimleri, B okuyucu Ank.Mes.Hst.Hst.Göğüs Hst.Uzman Hekimi) Balata üretimi yapılan bir işyerinde ILO sınıflamasına göre PA Akciğer radyografileri değerlendirildiğinde 160 çalışanda 56 çalışan (% 35) 1/0 ve üzeri kategoride saptanmıştır.

13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İSGÜM) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)...

14 Ulusal Düzenlemeler Dilaver Paşa Nizamnamesi (1865) Maaddin Nizamnamesi (1869) Zonguldak ve Ereğlili Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Ko mu r Tozlarının Amele Menafi-i Umumiyesine Olarak Fu ruhtuna Dair Kanun ( ) Zonguldak Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Muẗeallik Kanun ( ) Anayasa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ( ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İş Kanunu 1475 (1971 yılı), 4857 (2003 yılı)

15 Ulusal Düzenlemeler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (2012)ve anılan Kanun kapsamında yayımlanan Yönetmelikler Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik önlemleri Hakkında Yönetmelik Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

16 Ulusal Düzenlemeler Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği...

17 Maden Ve Taşocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik ( Tarih Ve Sayısı Resmi Gazete ) ; Yönetmeliğin amacı maden ve taş ocakları işletmelerinde, tünel yapımında ve tamamlayıcı tesislerinde çalışan işçilerde pnömokonyoz (akciğer toz) hastalığına neden olacak toz oluşumunu önlemektir.

18 Maden Ve Taşocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik ( Tarih Ve Sayısı Resmi Gazete ) ; Tozla Mücadele Birimi (TMB): Toplam işçi sayısı 300 ve daha fazla olan işletmeler TMB kurmakla yükümlüdürler. bir toz kontrol mühendisi, toz laboratuar sorumlusu, yeterli sayıda örnekçi, örnek alma cihazı ve laboratuardan oluşur.

19 Maden Ve Taşocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik ( Tarih Ve Sayısı Resmi Gazete ) ; Tozla Mücadele Biriminde görev alacak kişiler ile pnömokonyoz değerlendirmesinde görev alacak hekimler için eğitim seminerleri; İSGÜM koordinasyonunda üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanır ve uygulanır. A ve B okuyucu olarak görev alacak hekimler için,isgüm organizasyonu ile ILO - Uluslararası Pnömokonyoz Radyografisi Sınıflandırılması konusunda eğitim semineri düzenlenir.

20 Maden Ve Taşocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik ( Tarih Ve Sayısı Resmi Gazete ) ; Göğüs filmlerinin pnömokonyoz bakımından değerlendirilmesi işlemi okuyucu tarafından yapıldıktan sonra filmler,b okuyucuya gönderilir. Değerlendirmeler sonucunda A ve B okuyucu hekimler arasında bir çelişki olması durumunda filmler her iki okuyucu tarafından birlikte değerlendirilerek uygunluk sağlanır. Her iki okuyucunun nihai değerlendirme sonuçları işveren tarafından İSGÜM Merkez Müdürlüğüne bildirilir. Meslek Hastalıkları Hastanesi değerlendirmeleri sonucunda düzenlenen raporların bir örneği ilgili işyerine ve İSGÜM'e gönderilir.

21 Maden Ve Taşocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik ( Tarih Ve Sayısı Resmi Gazete ) ; EK 3- (Değişik 26/2/ s.r.g.) ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesi 0. Kategori : 0/- 0/0 0/1 I. Kategori : 1/0 1/1 1/2* II. Kategori : 2/1 2/2 2/3 III. Kategori : 3/2 3/3 3/+ *Büyük opasiteye doğru gelişme varsa (ax,a,b,c) II.Kategori ve üzeri gibi işlem görür.

22 Maden Ve Taşocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik ( Tarih Ve Sayısı Resmi Gazete ) ; Pnömokonyozlu işçilerin çalışma durumları Madde 29 -(Değişik 26/2/ s.r.g.) Bu Yönetmeliğin eki Ek 3'de belirtilen ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesinde 1. kategoriye giren işçiler, çalışma ortamının toz yoğunluğu 2 mg/m³ altında olan işyerlerinde çalıştırılır. Bu işçilerin en az yılda bir kez SSK Meslek Hastalıkları Hastanelerine kontrole gönderilmeleri zorunludur. II./üzeri katogoriye giren işçiler tozsuz işlerde çalıştırılır.

23 Maden Ve Taşocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik ( Tarih Ve Sayısı Resmi Gazete ) ; Tozla Mücadele Komisyonu (TMK): Yönetmelikle ilgili konularda alınacak kararlara esas olmak üzere teknik ve tıbbi açıdan görüşler hazırlamak amacıyla oluşturulan komisyon. Sekreteryası İş Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,maden işkolunda kendisine mensup işçi ve işveren sayısı en yüksek işçi ve işveren konfederasyonlarından birer temsilci ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri ve Bakanlıkça uygun görülecek tozla mücadele ve pnömokonyoz konularında çalışmaları bulunan bir hekim ve bir mühendis En az 6 ayda bir defa toplanır. Yönetmelik uygulanmasına ilişkin görüş ve önerileri inceleyerek karara bağlar.

24 Tozla Mücadele Komisyonu (TMK) Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik 14/09/ (Değişiklik: ) TMK tarafından Yönetmelikte değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. bütün işyerleri ve her türlü toza maruziyet

25 Ulusal Düzenlemeler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) (22/01/2011 tarihli ve sayılı Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Genelge 2012/35 SGK Genelge 2011 /49 SGK (2012/35 genelge ile değişiklik) Genelge 2011 / 50

26 Meslek Hastalığı Şüphesi Süreci Meslek Hastalığı Tanı Süreci Meslek Hastalığı Tanı Süreci Maruziyet Süresi (Pnömoko nyoz için 3 yıl) Çalışan İşyeri Hekimi Sağlık Kuruluşları SGK İl Müdürlüğü SGK Merkezleri Yetkili Sağlık Kurumları (Meslek Hastalıkları Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet Üniversite Hastaneleri) (10 gün içinde bildirim) Yükümlül ük Süresi (Pnömoko nyoz için 10 yıl) Meslek Hastalığı sayılabilimesi için; Sigortalı olacak Hastalık, Meslek Hastaıkları Listesi nde yer alacak. Hekim raporu ile tespit edilecek. Pnömokonyoz için; PA Akciğer radyografileri Varsa HRCT ve diğer tıbbi belgeler Toz düzeyini gösterir Ortam Analiz raporları Pnömokonyozun değerlendirmeleri ILO standartları dikkate alınarak yapılır. İşveren meslek hastalığını öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde bildirim (geç bildirim veya bildirim yapılmazsa SGK tarafından yapılan masraflar ve geçici iş göremezlik ödenekleri rücu edilir) SGK sağladığı Haklar Geçici İş Göremezlik Ödeneği Sürekli İş Göremezlik Geliri Ölüm halinde cenaze ödeneği ve Hak sahiplerine gelir bağlanması Kız çocukarına evlenme ödeneği SGK Kurum Sağlık Kurulu (Hekim, Diş Hekimi) Karara itirazlar SGK Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu İtirazların incelenmesi, karara bağlanması Meslek Hastalığı Kararı SGK Meslek Hastalığı Arşivi (süre sınırlaması olmadan saklanır) Listede olmayan hastalığın meslek hastalığı sayılması Pnömokonyoz için 3 yıllık sürenin indirilmesi, Yükümlülük süresi aşılmış olması halinde,

27 1995 yılı 12. oturumu ILO/WHO İŞ SAĞLIĞI ORTAK KOMİTESİ Meslek hastalıkları, öncelikli alan Pnömokonyozlar için önleme modelleri, maruziyetin saptanması ve ulusal düzeyde yapılanmaların oluşturulması çalışmaları 2003 yılı 13. oturumu Silikoz ve asbestle ilişkili hastalıkların yok edilmesi, gelecekte ILO/WHO işbirliğinin öncelikli çalışma alanı

28 KÜRESEL SİLİKOZ ÖNLEME PROGRAMI Amaç: İş sağlığı sorunu olarak silikozun küresel yok edilmesine katkı sağlayacak geniş bir uluslararası işbirliğinin çerçevesini oluşturmak. İvedi amaç: Ulusal Eylem Programlarının hazırlanmasını sağlamak. Hedefler Silikoz insidans hızlarını 2015 e kadar önemli derecede azaltmak 2030 a kadar silikozu yok etmek için uzun vadede geniş bir uluslararası işbirliği oluşturmak

29 ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI LO/WHO İş Sağlığı Ortak Komitesinin kararları ile uyumlu olarak İş Sağlığı ve Genel Mu du rlu ğu nce Ulusal Pno mokonyoz O nleme Eylem Planı taslağı hazırlanarak Tozla Mu cadele Komisyonu na sunulmuş ve Eylem Planı Komisyonun 7 Aralık 2006 tarihli toplantısında onaylanarak yu ru rlu pe girmiştir. Kısa, Orta, Uzun vadeli hedefler Pilot c alışma alanı: U retimde asbest kullanan işyerleri, Kuvars o ğuẗme ve kuvars ile kumlama yapılan işyerleri,

30 ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI Kısa vade (2008 yılına kadar) Pilot çalışmanın yapıldığı sektörde pnömokonyoz sıklığı ve bunu etkileyen faktörlerin tespit edilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bünyesinde pnömokonyoz izleme biriminin kurulma çalışmalarının başlatılması, Orta vade (2010 yılına kadar) İSGGM bünyesinde pnömokonyoz izleme biriminin kurulma çalışmalarının tamamlanması,

31 Pnömokonyoz İzleme Birimi Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı nın kısa vadeli hedefleri arasında yer alan Pnömokonyoz İzleme Birimi (PİB) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İSGÜM)personelinden teşekkül edilerek tarihli İç genelge ile kurulmuştur. PİB bünyesinde ağırlıklı olarak hekimler ve maden mühendisleri olmak üzere diğer meslek grupları da yer almaktadır.

32 Pnömokonyoz İzleme Birimi Amacı; Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı nın uygulanması, işyerlerinde ilgili yasal düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak ve izlemek, Pnömokonyoz olgularının tespitinin yapılmasını sağlamak, Pnömokonyozun önlenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar yapmak ve izlemek, Pnömokonyoz olgularının tedavi ve rehabilitasyonu çalışmalarını izlemektir.

33 Pnömokonyoz İzleme Birimi Gönderilecek Bilgi ve Belgeler A-) tarih ve sayısı Resmi Gazete yayınlanmış olan Maden Ve Taşocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik in ; Toz ölçüm sonuçlarının saklanması başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen (Değişik 26/2/ s.r.g.) toz ölçüm sonuçlarının bir örneği, Göğüs filmlerinin değerlendirilmesi başlıklı 27 inci maddesinde belirtilen (Değişik 26/2/ s.r.g.) A ve B okuyucularının nihai değerlendirme sonuçları, Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi başlıklı 28 inci maddesinde belirtilen (Değişik 26/2/ s.r.g.) pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen işçilerin Meslek Hastalıkları Hastanesince düzenlenen raporlarının bir örneği,

34 Gönderilecek Bilgi ve Belgeler Pnömokonyoz İzleme Birimi Geçici Madde 2 de (Değişik 26/2/ s.r.g.) belirtilen EK-1 (İşveren Bildiri) formu, EK 4 teki (Değişik 26/2/ s.r.g.) Pnömokonyoz Değerlendirme İşçi Gözlem Formu (tüm işçiler için doldurulacaktır.) Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin Pnömokonyoz İzleme Birimi ne iletilmesi ADRES: İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM), İstanbul Yolu 14. km. Köyler/ANKARA

35 ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI Kısa vade (2008 yılına kadar) Pnömokonyoz tanı rehberinin hazırlanması, Hekimler arasında pnömokonyoz farkındalığının artırılması, Orta vade (2010 yılına kadar) Pnömokonyoz tanı rehberi ile ilgili işyeri hekimlerinin eğitiminin gerçekleştirilmesi, Konuyla ilgili toplumsal duyarlılığın artırılması, Okuyucu eğitiminin ILO standartlarına göre yaygınlaştırılması, Uzun Vade (2015 yılına kadar) Okuyucuların sayısal olarak arttırılması ve okuyucu standardının uluslararası düzeye çıkarılması,

36 Pnömokonyoz Okuyucu Eğitimi Uluslararası Pnömokonyoz Radyografileri ILO 2000 Sınıflandırması Eğitimleri ILO dan izin alınarak İSGÜM tarafından Mayıs 2009 tarihinden itibaren düzenlenmektedir. VII.Pnömokonyoz Okuyucu Eğitimi Mayıs 2013 tarihinde düzenlencektir. Bugüne kadar düzenlenen eğitimlerde; 107 A okuyucu ve 71 B okuyucu olmak üzere toplamda 178 Pnömokonyoz Okuyucusu Sertifikası verilmiştir.

37 Pnömokonyoz Okuyucu Eğitimi

38 Pnömokonyoz Okuyucu Eğitimi

39

40

41

42

43 Meslek Hastalıkları Faaliyetleri T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile T.C. Sağlık Bakanlığı Arasında İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü

44 Meslek Hastalıkları Faaliyetleri Türkiye de Meslek Hastalıkları Konusunda Tespit, Tanı ve İSG Profesyonellerinin Duyarlılığının Arttırılması Projesi - 1. Aşama Meslek Hastalıkları konusunda ilgili tarafları ve toplumu duyarlı hale getirmek yılı 22 İl Sonunda Ulaşılan Kişi Sayısı : 4305 Sosyal taraflar 1682, Hekimler ve diğer sağlık çalışanları 2623,

45 MH I. Aşama için seçilen iller 45

46 Meslek Hastalıkları Faaliyetleri Türkiye de Meslek Hastalıkları Konusunda Tesbit, Tanı ve İSG Profesyonellerinin Duyarlılığının Arttırılması Projesi - II. Aşama MH tıbbi tanısını koymak üzere yetkilendirilen SB Eğitim ve Araştırma hastaneleri branş hekimlerinin MH konusunda bilgilendirme ve koordinasyonun sağlanması Meslek Hastalıkları Tanı Rehberinin basımı ve ücretsiz dağıtımı, İşçilere ve topluma yönelik duyarlık artırma afiş, broşür ve diğer eğitim materyalinin basımı ve dağıtımı.

47 Meslek Hastalıkları Faaliyetleri Meslek Hastalıkları Tanı Rehberinin basımı ve ücretsiz dağıtımı, Yararlanılan Kaynak Kitap: Guidelines for Occupational Medical Examinations PROPHYLAXIS IN OCCUPATIONAL MEDICINE Deutshe Gesetzliche Unfallversicherung DGUV

48

49 This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP) Europeaid/127926/D/SER/TR 49

50 Projenin Kaynağı : 2007 Yılı Türkiye Ulusal Programı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Pojenin Başlama Tarihi : 15 Ocak 2010 Proje Bitiş Tarihi: 15 Şubat 2012 Projenin Uygulandığı Sektörler: İnşaat, Maden, Metal Projenin Uygulandığı İller: Ankara, Kütahya, Denizli, Kocaeli ve Zonguldak (Bölgeleri-etrafındaki iller-) - (112 işletme) Projenin Tanımı: Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ)

51 Hedef Grup Ankar a I sayı Zongulda k sayı Bursa sayı Afyon sayı Ank ara Kocaeli II sayı sayı İstanbul sayı Denizl i sayı Eskişehi r sayı Tplam Katılımcı sayı (%) İşyeri Hekimleri (5 günlük eğitim) TSM hekimleri (5 günlük eğitim) Aile Hekimleri (2 günlük eğitim) Diğer Sağlık Personeli(işyeri hemşiresi, ATT,Çevre sağlığı Teknisyeni vb.) (3günlük eğitim) İş Güvenliği Uzmanları (1 günlük eğitim) Sosyal Taraflar (İşveren/ temsilcileri ve İşçiler) (1 günlük eğitim) (Öğrenci, diğer) Toplam

52 Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Dokümanları KOBİ ler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Maden Sektörü Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri: Maden Sektörü: Mermer Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri: Maden Sektörü: Kömür

53

54 ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI Kısa vade (2008 yılına kadar) Sağlık hizmeti sunucularına meslek hastalığıpnömokonyoz-tanısı koyma yetkisinin verilmesini sağlayan yasal düzenlemelerin yapılması. Orta vade (2010 yılına kadar) Sağlık hizmeti sunucularına pnömokonyoz tanısı koyma yetkisinin verilmesini sağlayan yasal düzenlemelerin uygulanmasının izlenmesi ve gözden geçirilmesi,

55 ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI Meslek Hastalıkları tanısı koyma yetkisi; Meslek Hastalıkları Hastanelerinin yanısıra Devlet Üniversite Hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastaneleri ne de tanındı.

56 ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI Orta vade (2010 yılına kadar) İşyeri ortam değerlendirmesi standardının belirlenmesi, Pnömokonyoz gelişme eğiliminin ortaya konulması ile mevcut kabul edilebilir toz konsantrasyonu düzeyinin gözden geçirilmesi,

57 ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik 14/09/ (Değişiklik: ) TMK tarafından Yönetmelikte değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Toz konsantrasyon çalışmaları yapıldı ve güncellenip Taslak Yönetmeliğe eklendi. Dışarıda ölçüm yapacak Laboratuarların yetkilendirilmesi ile ilgili Yönetmelik taslağı hazırlandı. (Akreditasyon şartı içeriyor)

58 ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI Orta vade (2010 yılına kadar) Pnömokonyoz tıbbi tanı ve sigortacılık değerlendirilmeleri süreçlerinin güncellenmesi ve düzenlemelerin kanıta dayalı olarak gerçekleştirilmesi, Pnömokonyoz saptanan olguların maluliyet kriterlerinin çağdaş normlara göre yeniden gözden geçirilmesi ve hazırlanan önerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na sunulması, Tanı konulan pnömokonyoz olgularının izlenmesi ve rehabilitasyon olanaklarının aranması. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çalışmalara devam edilmektedir.

59 ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI Uzun Vade (2015 yılına kadar) Türkiye de pnömokonyoz açısından riskli işyerlerinin saptanması ve bu işyerlerinde, çalışma ortamının değerlendirilmesi ve çalışanın sağlık gözetiminin izlenebileceği yapılanmanın oluşturulması, Türkiye de pnömokonyoz açısından gerçek veri tabanının oluşturulması, Pnömokonyoz olgularının en aza indirilmesi.

60 İSGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü)

61 İSGÜM-Proje Araştırma Faaliyetleri Diş Protezi Laboratuarlarında Sağlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması Asbestli Çimento ve Asbestli Balata Üretiminde Çalışmış Olan ve İnsan Yapımı Liflerle Çalışan İşçilerin Sağlık Durumlarının Gözetimi ve İzlenmesi Projesi Aydın/Çine ve Muğla/Milas Bölgesindeki Kuartz Ocak ve Değirmenlerinde Çalışanlarda Silikoz Sıklığı ve İş Koşullarının Silikoz Oluşumuna Etkisinin 5 Yıl Önceki Durumla Karşılaştırılması, Altın Madeni İşletmesinde Risk Değerlendirmesi Sonuçlarına Göre Çalışma Ortamı Gözetimi ve Çalışanların Sağlık Gözetimi Projesi...

62 İSGÜM-Proje Araştırma Faaliyetleri 2004 yılında 11 kuvars değirmeni ve ocağında yapılan bir çalışmada ILO sınıflamasına göre PA Akciğer radyografileri değerlendirildiğinde % 23.7 işçide silikoz ile uyumlu 1/0 ve üzeri kategoride çalışan saptanmıştır. Kot Kumlama Yapılan İşyerlerinde Çalışanların Çalışma Koşulları ve Silikoz Sıklığını Araştırma Projesi: (İSGGM, İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, Bursa Verem Savaş Derneği)-2007 %35.5 de ILO sınıflamasına göre 1/0 ve üzeri kategoride Silikozla uyumlu radyolojik bulgular

63 İSGÜM-İş Sağlığı Bölümü Gezici İş Sağlığı Araçları Gezici İş Sağlığı Kalp-Akciğer tarama aracı, Gezici İş Sağlığı Tıbbi Laboratuvar Aracı, Gezici İş Sağlığı İşitme Tarama Testi Aracı

64 İSGÜM-İş Sağlığı Bölümü Gezici İş Sağlığı Araçları Faaliyetleri İş sağlığı alanında koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin verilmesi, iş sağlığı hizmetlerinin özellikle KOBİ lere ulaştırılması, Meslek hastalıklarının erken tanısı için gereken tıbbi tetkiklerin yapılması, İş sağlığı ve meslek hastalıkları konularında araştırmaların yapılması, örnek model oluşturulması, Meslek hastalıklarının oluşmasının engellenmesi, erken tanısının yapılması, hastalığın ilerlemesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

65 İSGÜM-İş Sağlığı Bölümü Gezici İş Sağlığı Kalp-Akciğer Tarama Aracı

66 İSGÜM-İş Sağlığı Bölümü Gezici İş Sağlığı Kalp-Akciğer Tarama Aracı

67

68 Gezici İş Sağlığı Kalp-Akciğer Tarama Aracı Gezici İş Sağlığı Kalp-Akciğer Tarama Aracı ile çekilen PA Akciğer Radyografileri Pnömokonyoz Değerlendirme Sonuçları; Kömür Madeninde ILO sınıflamasına göre PA Akciğer radyografileri değerlendirildiğinde 79 çalışanda 13 çalışan (%16,45) 1/0 ve üzeri kategoride saptanmıştır. Balata üretimi yapılan bir işyerinde ILO sınıflamasına göre PA Akciğer radyografileri değerlendirildiğinde 160 çalışanda 56 çalışan (% 35) 1/0 ve üzeri kategoride saptanmıştır.

69

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM)

İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) Dr. Bülent GEDİKLİ 10 Ekim 2014 ÇEİS İSG Uluslararası Sempozyumu - İstanbul Sunum İçeriği İSG Kanunu Getirdikleri İSGÜM Tanıtımı ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi

Detaylı

Sağlık Gözetimi. Dr. Bülent ŞİMŞEK

Sağlık Gözetimi. Dr. Bülent ŞİMŞEK Sağlık Gözetimi Dr. Bülent ŞİMŞEK İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Çalışanların Sağlık Gözetimi; çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile çalışanlara verilecek her türlü sağlık hizmetini

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak, Tanımlar MADEN VE TAŞOCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA TOZLA MÜCADELEYLE İLGİLİ YÖNETMELİK* (*14/09/1990 tarih ve 20635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.09.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20635

Resmi Gazete Tarihi: 14.09.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20635 Resmi Gazete Tarihi: 14.09.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20635 MADEN VE TAŞOCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA TOZLA MÜCADELEYLE İLGİLİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak,

Detaylı

YÖNETMELİK TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 5 Kasım 2013 Sayı : 28812 Resmî Gazete YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI

SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI İŞ SAĞLIĞI: ILO ve WHO İş Sağlığı Uzmanlar Ortak Komitesinin 1950 yılında gerçekleştirdiği toplantısında yapılan iş sağlığı tanımı şöyledir: "Her türlü işte çalışanların

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Berkin MUTLU 131101016 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde toz ile ilgili olarak iş sağlığı

Detaylı

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde toz ile ilgili olarak iş sağlığı

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE

İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE MEVZUAT BÜLTENİ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE Hazırlayan: Merve EVRiM / Çevre Mühendisi, isg Uzmanı (C) KASIM 2013, SAYI 11 ÇEVRE DETAM GROUP; ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğini, Çevre korumayı ve toplumsal sorumluluğu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI İş Sağlığı: Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması,

Detaylı

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ T A N I M L A R İş sağlığı ve güvenliği: İş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını

Detaylı

Sağlık Sektörü 1. MEVCUT DURUM

Sağlık Sektörü 1. MEVCUT DURUM 170 Sağlık Sektörü Sağlık Sektörü İKİNCİ BÖLÜM 1. MEVCUT DURUM Toplumların gelişmişlik durumlarının belirlenmesinde önemli bir yeri olan sağlık sektöründe; çalışanların istihdamı, eğitimi ve hizmet verdikleri

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE DE İMALAT SEKTÖRÜNDEFAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE VERİMLİLİĞE

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmelik işyeri sağlık birimlerinin

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ HAZIRLAYAN: KENAN AKBULUT A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ EĞİTİCİSİ 1- İŞHUKUKU 2- İş hukuku; İş nedeniyle

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda risk değerlendirmesi

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı