Ege Bölgesi Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı II. Hastanelerde Sağlık Çalışanlarının. Sağlığı Örgütlenmesi. 21 Şubat 2014 PAU-SARUM/ DENİZLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ege Bölgesi Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı II. Hastanelerde Sağlık Çalışanlarının. Sağlığı Örgütlenmesi. 21 Şubat 2014 PAU-SARUM/ DENİZLİ"

Transkript

1 Ege Bölgesi Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı II. Hastanelerde Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Örgütlenmesi 21 Şubat 2014 PAU-SARUM/ DENİZLİ

2 II. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI -EGE BÖLGE TOPLANTISI 21 ŞUBAT 2014 DENİZLİ (SONUÇ BİLDİRGESİ) Ege Bölgesi Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği çalıştaylarının ikincisi 21 Şubat 2014 tarihinde Denizli de Pamukkale Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi nde toplam 87 sağlık çalışanı, yedi üniversite, 4 devlet hastanesi, beş özel hastane, KHB, sağlık müdürlüğü, TSM ve bir özel işyeri hekimi ve işyeri hemşiresinin katılımı ile gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını takiben konu ile ilgili geçmiş deneyim paylaşıldı. Çalışmaların on yıldan fazla süredir sürdürüldüğü, TTB başta olmak üzere, HASUDER in yaptığı çalışmaların önemli olduğu, yasanın çıkması ile daha da hız kazandığı, HASUDER in Ardasan da yaptığı çalıştay ile konu ile ilgili temel bir yaklaşım oluşturulduğu, peşinden yapılan Ege bölgesi çalıştayı ve diğer çalıştaylar, TTB nin yaptığı Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4: Ulusal kongresi ile birikimin her geçen gün arttığı paylaşıldı. Üç üniversite hastanesinin (Pamukkale, Ege, Dokuz Eylül) deneyim paylaşımı ve iş kazalarını ile ilgili sunumlar ve ardından yapılan tartışmalarla ilk oturum tamamlandı. Bu oturumda sunumlar ve yapılan tartışmalarda öne çıkan paylaşımlar şu şekilde özetlenebilir: Risk değerlendirmesi sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği noktasında önem verilmesi, deneyim paylaşımlarının artırılması, Risk değerlendirme çalışmalarında iş güvenliği uzmanları ve sağlık çalışanlarının bilgi ve birikimlerinin önemli olduğu, Risk değerlendirme çalışanlarına çalışanlarının katılması sağlanması yanı sıra özellikle riskli alanların temsilcilerinin katılmasının önemli olduğu, Risk değerlendirmesinde olasılık ve şiddet yanı sıra koruyucu önlemlerin de öne çıkartılması, koruyucu önlemlerde geleneksel kabulü olan mühendislik, idari, kişisel koruyucu donanım, eğitim sıralaması kültürünün devamının önemli olduğu Risk değerlendirmesi ile ortaya çıkan önerilerin takibinin önemli olduğu, Risk değerlendirme ile ilgili TTB tarafından yapılan eğitim deneyiminden yararlanılması gerektiği, İş kazası bildirimlerinde mevzuatta tıkanıklık olduğu, henüz kamu sağlık çalışanlarının iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili primlerinin devletçe ödenmediği, bu nedenle iş kazası bildirimlerinin yasal olarak alt işverene ait çalışanlarla sınırlı olduğu, Bununla birlikte tüm sağlık çalışanlarının iş kazası bildirimlerinin mutlaka yapılması gerektiği, böylelikle konunun gündemde tutulacağı ve düzenlemelerin yapılmasına katkı sağlayacağı, İş kazası bildirimlerinin kesici delici alet yaralanması, kontamine vücut sıvıları ile sınırlı kalınmaması, kayma, düşme, yanık, kas-iskelet sistemi yararlanmaları vb. her türlü kazanın mutlaka bildirimin yapılması gerektiği, Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetinde iş kazası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, İş kazalarında sadece bildirim ve istatistikle sınırlı kalınmaması, iş kazası ile ilgili olaya incelemesinin ve kök neden analizi çalışmalarının yapılması gerektiği, İş kazası olay inceleme sırasında suçlu aranması algısının tehlikeli olduğu, kazaya neden olan tehlikelerin ortaya konmasının hedeflendiği, kazazede yanında olaya tanık olan kişilerin değerlendirilmesinin de önemli olduğu,

3 Kaza bildirimini artırmaya yönelik geliştirilen web tabanlı bildirimin yaygınlaştırılması, sadece web tabanlı ile sınırlı kalınmaması, posta kutusu, birim sorumlularının da bildirimlerinin önemli olduğu, Ramak kala olayların bildirimin önemli olduğu, teşvik edilmesi ve durum saptama raporunun hazırlanması gerektiği, Beyaz kod kapsamında yürütülen çalışmaların önemli olduğu, bildirimlerin arttığı, bununla birlikte üniversite hastanelerinde sağlık çalışanlarına hukuksal destek verilmediği, şiddet nedeni olarak mevcut sağlık ortamının eleştirel değerlendirilmediği, Sürveyans çalışmaları ile ilgili tüm ödemelerin işverene ait olduğu, Sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile ilgili finansmana yönelik maliye bakanlığının düzenleme yapmasının zorunlu olduğu, Periyodik muayenelerin önemli olduğu, çalışanlarının tümünün izlenmesinin zaman alacağı, çalışanların (özellikle hekimlerin) konu ile ilgili duyarsızlıklarının üzerine gidilmesi gerektiği, Sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile ilgili hemşireler başta olmak üzere diğer sağlık profesyonellerinin de ilgisinin önemli olduğu, motive edici ve yapılanmanın gerçekleştirilmesine katkı sağladığı, Öğrencilerin ve stajerlerin de bu çalışmalarda önemli olduğu, bu gruplarda aşılara ilgi olduğu, staj öncesi konu ile ilgili eğitimlerin verilmesi gerektiği, kesici-delici alet yaralanmaları ve kontamine vücut sıvısı temasının bu gruplarda sık olduğu, Bazı seçilmiş sorunlarda örneklem sürveyans çalışmalarının gerekliliği, Yapılan aşılarla ilgili tetanoz aşısının paralı olmasının uygulama zorluklarına yol açtığı, sağlık çalışanlarına yönelik yapılava tüm aşıların devlet tarafından ücretsiz sağlanması gerektiği, Çalışanlara yönelik görev talimatlarının ve iş akışı ile ilgili prosedürlerin hazırlanması gerektiği, İş güvenliği ile ilgili kurulların geniş katımlı olması, hastanelerin konu ile ilgili birikimlerinin yansıtılması gerektiği, Kamu hastanelerinde işyeri hekimi, işyeri hemşiresi ve iş güvenliği uzmanı istihdamının tam gün esaslı olması ve kalıcı olmasının önemli olduğu, Alt işverene bağlı çalışmaların ve kurulların izlenmesi, denetlenmesinin önemli olduğu Sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği açısından mevcut mevzuatta belirsizlikler olduğu Konu ile ilgili eğitim çalışmalarının önemli olduğu, eğitimlerin konu seçimi, zamanlaması ve biçimi önemli olduğu, oryantasyon eğitiminin önemli bir fırsat oluşturduğu görüşleri tartışılmış, grubun çoğunluğu tarafından benimsenmiştir. Birinci oturumu takiben grup çalışmalarına geçilmiştir. Her grup çalışmasında düzenleme kurulu tarafından hazırlanan yanıtlanması gereken sorular ve beklentileri ile başlatılmış, katılımcıların ek önerileri ile kapsamı netleştirilmiştir. Sürveyans grup çalışmasına 28, eğitimler grup çalışmasına 32 ve İSG kurulları grup çalışmasına 18 kişi katılmıştır. Grup çalışmaları ile ilgili yanıt aranması gereken sorular, beklentiler ve sonuç raporları ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

4 II. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI -EGE BÖLGE TOPLANTISI 21 ŞUBAT 2014 DENİZLİ SÜRVEYANS ÇALIŞMA GRUBU: Küçük grup çalışması 28 katılımcı ile gerçekleştirildi. Çalışmanın başında mevcut duruma dair durum saptaması yapıldı. Mevcut kanun ve yönetmelikler çerçevesinde oluşturulacak sürveyans sisteminin; izlenecek grupların farklılığının, kurumsal farklılıkların, aynı kurum içinde alan farklılıklarının gözetilerek gerçekleştirilmesinin doğru olacağı ve bu süreçte kurumlar arası işbirliklerinin yararlı olacağı saptaması başlangıçta yapılarak aşağıdaki sorulara tüm grup ile birlikte yanıt arandı. Yanıt aranan sorular Sürveyans sistemi nasıl yapılandırılmalıdır? Sürveyans program kapsamı ne olmalı? Sürveyans programı kim/kimler tarafından yürütülmelidir? İşlerle ilişkilendirilmiş periyodik izlemler (kişi, ortam) hangi sıklıkta, nasıl yapılmalıdır? Ortam ölçümleri nasıl, hangi sıklıkta gerçekleştirilmelidir? Periyodik izlemlerde taramalar için harcamalar kim tarafından, nasıl karşılanmalı? Özellikli gruplar için ( taşaron firma çalışanları, tıp fakültesi öğrencileri, diğer stajyer öğrenciler vb)sağlık gözetiminden doğan maliyetin finansmanı kim tarafından, nasıl sağlanmalıdır? Sürveyans programı uygulamalarında öncelikli gruplar/alanlar nasıl belirlenmeli? İş kazası, meslek hastalığı bildirimleri nasıl yapılmalıdır? Ramak kala olaylara yaklaşım nasıl olmalı? Maruziyet sonrası proflaksi-tedavi ve izlemler için nasıl bir düzenleme yapılmalıdır. Sürveyans program dökümantasyon yönetim sistemi( kayıtlar, formlar) nasıl oluşturulmalı sınırlılıkları ne olmalı? Kurumlar arası deneyim paylaşımı nasıl gerçekleştirilmeli? Sürveyans eğitim programı nasıl yapılandırılmalı? Kapsamı ne olmalı? Yukarıdaki sorular doğrultusunda yapılan grup tartışmasının sonucunda aşağıdaki konulara dikkat çekilmesinin uygun olduğu kararına varıldı. 1-Her kurumun kendi koşullarına özelleştirilmiş ancak bilimsel ve geçerli bir sürveyans programı oluşturması gerektiği ve bu program oluşturulma sürecinde; Halk Sağlığı, Adli Tıp, enfeksiyon hastalıkları bölümü, radyasyon güvenliği, eğitim komisyonu, psikolog, Yönetim/ Kalite birimi(özellikle atık yönetimi, tesis güvenliği konularında) Çevre yönetimi birimi ve hukuk müşavirliği vd. ile işbirliği içinde olunması ve bu birimlerden görüş ve öneriler alınarak programın geliştirilmesi gerektiği

5 2- Çalışan Sağlığı Biriminin işyerinde çalışanlarının sayısı gözetilerek; İş yeri hekimi, İş yeri hemşiresi, İş güvenliği uzmanı, Sekreterden oluşturulması gerektiği 3- Periyodik izlem ve benzeri tüm durumlar için finansmanın çalışanın cebinden çıkmaması gerektiği, genel bütçeden kurumlara ayrı bir bütçe olarak ve sadece çalışan sağlığı ve sürveyan programı için kullanılabilir koşulu ile aktarılması ve bu yönde düzenlenmeler yapılması konusunda ilgili bakanlık ve kurumlara görüş iletilmesi Çalışanın iş kazası ile ilişkili rapor alması durumunda döner/performans kesintisinin yapılmaması için düzenlemelerin gerektiği 4- Özellikli gruplar için ( taşeron firma çalışanları, tıp fakültesi öğrencileri, diğer stajyer öğrenciler vb) sağlık gözetiminden doğan maliyetin finansmanın; kurumların kullanımına genel bütçeden çalışan sağlığı birimi için verilmiş bir bütçe ayrılması ve bu bütçenin insiyatif kullanılmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği Hastanelerde öğrencilerin çalışma/staj öncesi aşılarının yaptırılması konusunda ilgili okullarla protokol oluşturulması ve giderlerin YÖK tarafından karşılanması Taşeron işçiler için alt işveren ve asıl işveren arasında çalışan sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda protokollerin geliştirilmesi gerektiği 5- İş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinin elektronik veya basılı kopya şeklinde yapılabileceği, tüm iş kazaları ve ramak kala olaylar için kök neden analizi yapılması, maruziyet sonrası izlemler ve proflaksi için kurum prosedürü oluşturulması ve bu yönde kurum içi düzenlemelerin yapılması gerektiği Maruziyet sonrası işe ara verenler için işe dönüşlerinde, işe dönüş muayenesi yapılması gerektiği Maruziyet sonrası profilaksi/tedaviyi kabul etmeyen çalışanların tedaviyi /proflaksiyi red kapsamında değerlendirilmesi 6-Ortam ölçümlerinin çalışan sağlığının korunması için önemli olduğu ve kurumların risk analizi sonuçlarına göre işle ilişkili alanlarda periyodik olarak ortam ölçümlerinin yapılması gerektiği 7-Her kurum tarafından kendi risk analiz sonuçlarına göre yapılandırılmış bir Sürveyans Programı Rehberi oluşturması ve bu rehberde izlemlerin tanımlanması (hangi sıklıkta, hangi konularda, hangi alanlarda vb) 8- Ulusal Çalışan Sağlığı Sürveyans Programı nın tüm ülke genelinde durum analizi ve izlemler açısından yararlı olacağı ve bu nedenle böyle bir programın geliştirilmesi gerektiği 9-Sürveyans programı dökümantasyon yönetim sistemi ( kayıtlar, formlar) önemli olduğu Elektronik olabileceği ancak bu sistemlerin güvence altında olması, kişilerin mahremiyetine önem verecek şekilde gizlilik esaslarına uyulması ve bilgilerin saklama sürelerinin yasalara göre düzenlenmesi gerektiği Çalışanlara ait kayıtların çalışanın kurum değiştirmesi durumunda gideceği yere bir örneğinin gönderilmesinin aslının kurumda saklanması 10- Kurumlar arası deneyim paylaşımının çok önemli olduğu bilgilenmeyi ve motivasyonu arttırdığı bu nedenle;

6 Yıllık toplantılar, Çalıştaylar, Sempozyum gibi etkinliklerin mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiği. 11- Sürveyans grubu önerilerinin çalıştay sonuç bildirgesinde yer almasının ve Sağlık Bakanlığı, YÖK, ÇSGB, Meslek odaları/ dernekler ( TTB, TMMOB, HASUDER, Hemşirelik Derneği, Radyasyon Çalışanlarıyla ilgili dernekler vb.) ve sendikalar gibi demokratik kitle örgütleriyle paylaşılması gerektiği Konularında çoğunluk görüşü oluşmuştur. Ayrıca Çalışma grubunda yer alan katılımcılar, sağlık çalışanı olmanın, meslek örgütlerinin varlığının, 6331 sayılı kanunun, sistemin çalışanlara ihtiyacı olmasının, çalışanların paylaşıma açık olmasının, kendi sağlıklarının korunması konusunda taraf olmalarının, bu konuda yapılacak çalışmalar için motivasyonlarının varlığının, kolektif çalışma isteğinin olmasının ve multidisipliner çalışmaya açık olmalarının güçlü yanları olduğunu, Mevzuat belirsizliklerinin, kurumların deneyiminin olmamasının, sağlıkla ilişkili meslek grubu olmasının, hukuki desteğin olmamasının, finansman sorunlarının ve zamanın bu yolda karşılaşılan güçlükler olduğunu belirtmişlerdir.

7 II. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI -EGE BÖLGE TOPLANTISI 21 ŞUBAT 2014 DENİZLİ İSG KURULLARI ÇALIŞMA GRUBU Küçük grup çalışması 18 katılımcı ile gerçekleştirildi. Grup çalışmasında üniversite, sağlık müdürlüğü, devlet hastaneleri, özel hastaneler, alt işveren temsilcileri ve sağlık sektörü dışından işyeri hekimi ve iş yeri hemşiresi yer aldı. Mevcut kanun ve yönetmeliklerin belirsizlikler içerdiği, bu çalıştaylarla konunun netleştirilmesi için öneriler geliştirilmesi gerektiği tespiti ile grup çalışması başladı. Çalışma yanıt aranan sorular, beklentiler ve mevcut duruma dair durum ilk oturumda öne çıkan konuların tartışılması şeklinde grup çalışması tamamlandı. Grup çalışmasında aşağıdaki sorulara tüm grup ile birlikte yanıt arandı. İSG Kurulları nasıl yapılandırılmalı? İSG kurulları işyeri düzeyinde ortak (asıl işveren+alt işverenler) ya da ayrı ayrı mı yapılandırmalı? İSG Kurulları ayrı yapılandırılacak ise asıl işveren ve alt işveren İSG Kurulları koordinasyonu nasıl sağlanmalı? Çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut çalışmalar (komiteler) ile İSG kurullarının çalışmaları nasıl entegre edilmeli? İSG Kurullarına Katılımın genişletilmeli mi? Nasıl? Kurullarda olması zorunlu olan formen, ustabaşı ve ustanın sağlık işkolunda karşılığı ne olmalı? Kurullarda olması zorunlu olan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı nasıl istihdam edilmeli? İSG Kurulları dökümanları (tutanakları) nasıl hazırlanmalı ve saklanmalı? Elektronik? Basılı evrak? Gizlilik, saklama süreleri Kurumlar arası deneyim paylaşımı nasıl gerçekleştirilmeli? Yıllık toplantılar Çalıştay Sempozyum Yukarıdaki sorular doğrultusunda yapılan grup tartışmasının sonucunda aşağıdaki konulara dikkat çekilmesinin uygun olduğu kararına varıldı. 1. İSG kurulları ile ilgili mevcut yönetmelik, hastanelerde sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği adına yapılanları kapsayamadığı, sanayi düşünülerek hazırlandığı, hastanelerin ve özellikle üniversite hastanelerinin kompleks yapısına uygun olmadığı, mevzuatın gözden geçirilerek yenilenmesi,

8 2. Hastanelerin kendi birikimi ile uyumlu İSG kurullarının genişletilmesi, bu kapsamda mevcut komitelerin (radyasyon güvenliği, enfeksiyon kontrol, eğitim, tesis güvenliği, hasta güvenliği, beyaz kod) ve çalışanların demokratik katılımı (tüm sendikaların temsilcileri, tabip odası, dernekler fizyoterapi, hemşirelik, radyasyon çalışanları vb.) ile kurulun genişletilmesi bu amaçla İSG kurulları tarafından hazırlanan yönergeye bu çalışma tarzına/genişletmeye uygun maddelerin eklenmesi, 3. Üniversite hastanelerinin İSG kurullarına tıp fakültelerinin katılımının uygun olacağı, tıp fakülteleri ile hastanelerin çalışmalarının iç içe geçmesi nedeniyle aynı kapsamda (çok tehlikeli) değerlendirilmesi ve çalışmaların bu kapsamda yürütülmesi, 4. İSG kurulları bileşenleri içerisinde yer alan formen, ustabaşı veya usta ile ilgili sağlık çalışanlarının belirlenmesinde yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin göz önünde bulundurulması 5. Sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaların yürütülmesinde alt işverenlere bağlı çalışanların hizmet satın alımı ne olursa olsun çok tehlikeli olarak kabul edilmesi ve hizmetin bu kapsamda verilmesi 6. Asıl işverenin alt işverene bağlı İSG kurullarının çalışmasına katılması 7. Alt işverene ait kurul temsilcilerinin gerektiğinde ve belirli aralıklarla asıl işveren kuruluna davet edilerek görüşlerinin alınması 8. Asıl işverenin alt işveren tarafından verilmesi zorunlu olan sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği kapsamındaki hizmetleri izlemesi ve denetlemesi, 9. Hastanelere bağlı İSG kurullarında da yer alan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı ile birlikte işyeri sağlık biriminin yapılandırılması 10. Kamu hastaneleri ve üniversite hastaneleri işyeri sağlık birimi için sağlık çalışanları sayısını dikkate alacak şekilde standart kadro yönetmeliğinde (personel dağılım cetvelinde) kadro açılması, birim kapsamında işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı sayısı kadar işyeri hemşiresinin istihdam edilmesi ve işyeri sağlık biriminde sekreterya hizmetleri içinde personel istihdamına yer verilmesi, 11. İşyeri sağlık birimi hizmetlerinin sürekliliğinin önemi dikkate alınarak ek görevlendirme yerine tam gün esaslı çalışmanın benimsenmesi, 12. İşyeri hemşire eğitimleri ile ilgili çalışmalarının hızlandırılması için Hemşireler Derneği, hemşirelik fakülteleri ve yüksek okullarının teşvik edilmesi, 13. İSG kurulları ile ilgili dokümanların noter onaylı ve ıslak imzalı olması, hastanelerde hasta kayıtlarına benzer şekilde 101 yıl saklanmasının uygun olduğu, tavsiye defteri (üç nüshalı) kullanılmasının teşvik edilmesi, bu kapsamda mevzuattaki işyeri hekimliği için 40 yıl, biyogüvenlik için yıl ve hasta dosyası için 101 yıl gibi farklı saklama sürelerinin ortaklaştırılmasına yönelik çalışmaların başlatılması, benzer şekilde çalışanların sağlığı güvenliği ile ilgili kanun/yönetmelik/genelge vb sağlık alanındaki benzer mevzuat ile uyumu acısından gözden geçirilmesi, 14. Sağlık sektörüne yönelik İSG Kurulları ile ilgili önerilerin ve ortaklaştırılan görüşlerin Sağlık Bakanlığı, YÖK, ÇSGB, Meslek odaları/ dernekler ( TTB, TMMOB,HASUDER Hemşirelik Derneği, Radyasyon Çalışanlarıyla ilgili dernekler vb.) ve sendikalar gibi demokratik kitle örgütleriyle paylaşılması, 15. Sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile ilgili Ege bölgesi çalıştaylarına devam edilmesi, ülke çapında mevcut çalışmaların paylaşılacağı sempozyum ve kongrelerin yapılması, daha özelleşmiş (temaslı izlenmesi, örneklem surveyans, risk değerlendirilmesi gibi) konularda çalıştayların yapılması 16. Yerel düzeyde hastanelerin ve diğer sağlık kurumlarının mevcut çalışmalarını paylaşacağı daha kısa periyodlu (iki-ayda bir) toplantıların yapılması gerektiği Konularında çoğunluk görüşü oluşmuştur.

9 EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU: II. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI -EGE BÖLGE TOPLANTISI 21 ŞUBAT 2014 DENİZLİ Küçük grup çalışması 32 katılımcı ile gerçekleştirildi. Çalışmanın başında mevcut duruma dair durum saptaması yapıldı. Mevcut kanun ve yönetmelikler çerçevesinde oluşturulacak eğitim sisteminin; izlenecek grupların farklılığının, kurumsal farklılıkların, aynı kurum içinde alan farklılıklarının gözetilerek gerçekleştirilmesinin doğru olacağı ve bu süreçte kurumlar arası işbirliklerinin yararlı olacağı saptaması başlangıçta yapılarak aşağıdaki sorulara tüm grup ile birlikte yanıt arandı. Yanıt aranan sorular: Tüm çalışanlara verilecek eğitimler neler olmalı? Özelleştirilmiş eğitimler neleri içermeli? Eğitimlerin zamanlaması ve sıklığı nasıl olmalı? Eğitimler nasıl takip edilmeli? Kurumların yürüttüğü eğitimlerle yasanın istediği eğitimler nasıl örtüştürülür? Eğitime katılım nasıl sağlanır Eğitimin etkinliği nasıl arttırılır? Taşeron şirket çalışanlarının eğitimleri ne şekilde verilmelidir? Eğitimleri kimler vermelidir? Eğitime kaynak nasıl sağlanmalıdır? Kuruma staja gelenlerin eğitimleri nasıl olmalıdır? Kurumlar arası paylaşımlar nasıl olmalıdır? Yukarıdaki sorular doğrultusunda yapılan grup tartışmasının sonucunda aşağıdaki konulara dikkat çekilmesinin uygun olduğu kararına varıldı. 1. Tüm sağlık çalışanları için tanımlanacak zorunlu eğitim programlarının 6331 sayılı yasaya bağlı zorunlu eğitimler, çalışan hak ve sorumlulukları ile ilgili eğitimler, olağan dışı durumlar ile ilgili eğitimler, risk analizi sonrası planlanan eğitimler ve iş kazaları ve meslek hastalıkları eğitimleri olması gerektiği, 2. Görev ve iş tanımlarına göre ayrılacak bölümler için; enfeksiyon ile ilgili eğitimler, radyasyon ile ilgili eğitimler, ergonomi ile ilgili eğitimler, kimyasal riskler ile ilgili eğitimler, iletişim ile ilgili eğitimlerin planlanması gerektiği, 3. Her çalışana yıllık kişi başına 16 saat eğitim verilmesini yasaların zorunlu kıldığı, işe girişte çalışanın görev tanımı olan alana gitmeden önce mutlaka temel eğitim alması gerektiği, işe girişte İSİG

10 eğitimlerinin önemi vurgulanırken, periyodik eğitimler, fırsat eğitimleri, birim veya iş değişikliği eğitimleri (iş ekipmanı değişimi, iş değişikliği, durum değişikliği, yeni bir uygulama, vs.) ve İSİG Kurulu ve komite çalışmaları eğitimleri üzerinde durulması gerektiği, 4. İş kazası sonrası hemen çalışan ve yöneticilere eğitim verilmesinin önemli olduğu, 6 aydan daha uzun süreli izin ve rapor dönüşlerinde İSİG Eğitimleri zaman geçirilmeden verilmesi, 5. İSİG eğitimlerinin İSİG Kurulu ve komite çalışmaları eğitimlerinin Komite kararına göre zamanının belirlenmesi, 6. Hastanelerde İSİG ile ilgili yürütülen eğitimlerin planlama ve koordinasyonunun tek bir birim tarafından yapılması gerektiği, eğitim kayıtlarının Kalite Yönetim Birimine iletilerek kayıt altına alınmasının sağlanmasın önemli olduğu ve SHKS Zorunlu Eğitimleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin birbiri ile örtüşmesinin sağlanması gerektiği, 7. İSİG eğitimlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, SHKS Komiteleri, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Sivil Savunma, Kalite Yönetim Birimi ve konusunda uzman kişilerden yararlanılması, 8. Sağlık Bakanlığı Birimleri için (Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezleri vs.); İSİG Eğitimleri için İl Sağlık Müdürlüğünde örgütlenmenin sağlanması gerektiği 9. SHKS yapılanmasında takibinin yapılması, Eğitim Komitesi adına Kalite Yönetim Birimi eğitim kayıtlarını alarak, kurumun Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerine personel özlük dosyasına işlenmesi, personel özlük dosyasında bulunan kayıtlara İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve Kalite Yönetim Biriminin verilere ulaşmasını sağlayacak bir sistem oluşturulması, hukuki süreç için ıslak imza ile katılımcı belgelerinin saklanması gerektiği, 10. Eğitimleri düzenlerken birimlerin çalışma yapıları göz önünde bulundurulması, nöbetli çalışanlarda mesai saatleri içinde olması, nöbet çıkışı zamanlarda planlanmaması, eğitim ve araştırma hastanelerinde hekimleri eğitimlere dahil etmek için Anabilim Dalı eğitim saatlerinin kullanılması, 11. Eğitimlerde kuruma ait veri ve datalar kullanılması (eğitim yapılacak birimlere ait) ve davranış değişikliğinin izlenmesi, 12. Taşeron firma çalışanlarının İSİG eğitimleri ve sertifikalarının özlük dosyasında bulundurulması, hastanenin Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile taşeron firma İSİG Eğitimlerinin içeriği konusunda iletişim halinde bulunulması, 13. İSİG Eğitimleri için İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için ayrılması zorunlu kılınan bütçe içinde gider kalemi olarak verilmesi gerektiği ve işveren (kamu, özel ya da taşeron firma) tarafından maliyetleri karşılanması gerektiği,

11 14. İSİG Eğitimleri için kurumda katılımcı belgesinin verilmesi, özel yetkilendirilmiş eğitimler alındığı zaman yetkili kurumlar tarafından sertifika verilmesi, katılımcı belgeleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin gruplandırılarak verilmesi ve sonrasında gruplar bazında katılımcı belgesi verilmesi, 15. Tüm sağlık okulları müfredatlarında İSİG ne yer vermesi, öğrencilerin staj başlamadan önce staj yapacağı birime özgü ve standart İSİG Eğitimleri alması ve bu eğitimlerin YÖK tarafından finanse edilmesi gerektiği, 16. İSİG Eğitimleri ile ilgili deneyim paylaşımı için çalıştaylara devam edilmesi, sempozyumların yararlı olacağı, kurumlar arası iletişimin gerçekleştirilmesi, facebook, twitter vs. sosyal paylaşım sitelerinden yararlanılması, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve kurum ağ sistemi kurularak iletişim sağlanabileceği Konularında çoğunluk görüşü oluşmuştur.

12 Ekler: 1) İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ GRUBU KATILIMCI LİSTESİ 2) İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KURULLARI GRUBU KATILIMCI LİSTESİ 3) SÜRVEYANS SİSTEMİ GRUBU KATILIMCI LİSTESİ 4) ÇALIŞTAY ÇAĞRI METNİ

13 EGE BÖLGESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI-2 KATILAN KURUMLAR Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çalışan Sağlığı Birimi Ege Üniversitesi Hastanesi-Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi (ÇASAGÜB) Pamukkale Üniversitesi SARUM Çalışan Güvenliği Komitesi Pamukkale Üniversitesi SARUM Çalışan Sağlığı, Güvenliği ve Hakları Birimi Pamukkale Üniversitesi SARUM Risk Analizi Alt Grubu Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Denizli Kamu Hastaneler Birliği Denizli Devlet Hastanesi Servergazi Devlet Hastanesi Denizli Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi-Denizli Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D ERPA Özel Sağlık Hastanesi Özel Ege Hastanesi Vizyon Göz Hastanesi Akademi Göz Hastanesi Denizli Cerrahi Hastanesi Özel Şifa Hastanesi HUGO BOSS İşyeri Sağlık Birimi

14 EGE BÖLGESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI-2 KATILIMCILARI Adı Soyadı Kurumu 1. ALI ARIKAN ADÜ. HALK.SAĞ. 2. ALI GÖKÇE PAÜ 3. ALI İHSAN BOZKURT PAÜ 4. ALI KİTİŞ PAÜ 5. ALP ERGÖR DEÜ TIP. FAK. 6. AYLIN PEKER VIZYON GÖZ HAS.-AKADEMI GÖZ HAS. 7. AYNUR TORAMAN SDÜ. ARAŞ. HAS. 8. AYSEL HAHTI SERVERGAZİ DEV. HAS. 9. AYŞE ERDOĞAN PAÜ 10. AYŞEN KORKMAZ PAÜ 11. AYTÜL ÖCEL DENİZLİ KHB 12. BARBAROS YILDIZ ADÜ 13. BAYRAM KEYİK PAÜ 14. BEYHAN ÖZYURT CBÜ TIP. FAK. HALK. SAĞ. 15. BIRNUR AKYOL HUGO BOSS 16. BURAK TUNÇ CBÜ 17. CANAN ERTUNÇ PAÜ 18. CANDAN KAYMAZ DEÜ 19. CENNET SARICA PAÜ 20. CENNET SARICA PAÜ 21. ÇIĞDEM AYGÜN DENİZLİ CER. HAS. 22. ÇIĞDEM AYGÜN DENİZLİ CERRAHİ HAS. 23. DIDEM EKER SDÜ ARAŞ. UYG. HAS. 24. EMRE BAŞKAN PAÜ 25. ERDAL BEŞER ADÜ. HALK.SAĞ. 26. ERDINÇ KARATAŞ PAÜ 27. ERHAN BESİM PAÜ 28. FATIH BOZKAYA PAÜ 29. FATMA KIZILIRMAK ADÜ TIP FAK.HAS. 30. FILIZ ERGİN ADÜ HALK SAĞ. 31. FÜSUN ZEYNEP AKÇAM SDÜ. ARAŞ. HAS. 32. FÜSUN ZEYNEP AKÇAM SDÜ.ARAŞ.UYG.HAST. 33. GÜLFIDAN DÜZGÜN ÖZEL ŞİFA HAS. 34. GÜLTEN UYGUN GENEL KHB. SEK. 35. GÜLTEN UYGUN 36. HALIL ÖZKAYA DENİZLİ DEV. HAS. 37. HAMIDE DEMİR ÖZEL ŞİFA HAS. 38. HASRET KARADENİZ PAÜ 39. HATICE ARMAN 40. HATICE ÇAKIR DENİZLİ CERRAHİ HAS. 41. HATICE ÇALUR DENİZLİ CERRAHİ HAS. 42. HAVVA KARABACAK ADÜ HAS. 43. HAVVANUR SEZGİN ÖZEL ŞİFA HAS. 44. HÜSEYIN GÜLTEKİN PAÜ HALK SAĞ. 45. HÜSEYIN GÜLTEKİN PAÜ 46. HÜSEYIN SARI PAÜ

15 47. İSMAIL SARI PAÜ 48. JÜLIDE ÇIPLAKOĞLU PAÜ 49. KADRIYE AKŞİT SERVERGAZİ DEV. HAS. 50. KEZIBAN KAYMAKÇI DENİZLİ SAĞ. MÜDÜRLÜĞÜ 51. LEYLA GÜNEY SERVERGAZİ DEV. HAS. 52. M. İLKNUR KAÇAR PAÜ 53. MEHMET BOSTANCI PAÜ 54. MEHMET ZENCİR PAÜ 55. MEHPARE EROĞLUER ERPA ÖZEL SAĞLIK HAS.-ÖZEL EGE HAS. 56. MELEK DEMİR PAÜ 57. MERAL TÜRK EÜTF HAS. 58. MUSTAFA SERİKAN PAÜ ACİL TIP 59. MÜGE ARDIÇ SERVERGAZİ DEV. HAS. 60. NECLA ALTINTAŞ PAÜ 61. NILGÜN YALÇINOĞLU SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 62. OKHAN AYDIN HUGO BOSS 63. OZAN KARACA PAÜ 64. ÖZAY IŞIK DEÜ CSB 65. S.UTKU UZUN PAÜ HALK SAĞ. 66. S.UTKU UZUN PAÜ 67. SABRIYE ÖZCAN DEÜ ÇSB 68. SERAP ERKAN PAÜ 69. SINEM TOPALOĞLU PAÜ 70. ŞERIFE AKALIN PAÜ 71. TÜLAY PULAT MERKEZ TOP. SAĞ. 72. YASEMIN GİRGİN SERVERGAZİ DEV. HAS. 73. YASEMIN UYAR ADÜ 74. YASIN SAĞLAM DEÜ TIP FAK. 75. YILDIZ CAN PAÜ 76. ZEHRA KÜNARCI PAÜ 77. ZÜLEYHA ÖZTÜRK PAÜ

16 İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMASI Kolaylaştırıcılar: Alp Ergör, Ali Kitiş İşçi Sağlığı Eğitimi Küçük Grup Çalışması Katılımcıları: Adı ve Soyadı Kurum Ali İhsan BOZKURT Ali KİTİŞ Aylin PEKER Aynur TORAMAN Aysel HAHTI Bayram KEYİK Burak TUNÇ Candan KAYMAZ Cennet SARICA Çiğdem AYGÜN Fatma KIZILIRMAK Filiz ERGİN Füsun Zeynep AKÇAM Gülfidan DÜZGÜN Gülten UYGUN Halil ÖZKAYA Hatice ÇALUR Havva KARABACAK Havvanur SEZGİN Hüseyin GÜLTEKİN Leyla GÜNEY PAÜ PAÜ Vizyon Göz Has.-Akademi Göz Has. SDÜ. ARAŞ. HAS. SERVERGAZİ DEV. HAS. PAÜ CBÜ DEÜ PAÜ DENİZLİ CER. HAS. ADÜ TIP FAK.HAS. ADÜ HALK SAĞ. SDÜ. ARAŞ. HAS. ÖZEL ŞİFA HAS. GENEL KHB. SEK. DENİZLİ DEV. HAS. DENİZLİ CER. HAS. ADÜ HAS. ÖZEL ŞİFA HAS. PAÜ HALK SAĞ. SERVERGAZİ DEV. HAS. 22 M. İlknur KAÇAR PAÜ Mehpare EROĞLUER Mustafa SERİKAN Müge ARDIÇ Ozan KARACA S.Utku UZUN Sabriye ÖZCAN Serap ERKAN Tülay PULAT Yasemin UYAR Züleyha ÖZTÜRK Erpa Özel Sağlık Has.-Özel Ege Has. PAÜ ACİL TIP SERVERGAZİ DEV. HAS. PAÜ PAÜ HALK SAĞ. DEÜ ÇSB PAÜ MERKEZ TOP. SAĞ. ADÜ PAÜ

17 SURVEYANS KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMASI Kolaylaştırıcılar: Melek Demir Surveyans Küçük Grup Çalışması Katılımcıları: Adı Soyadı Kurumu 1. Ali ARIKAN ADÜ. HALK.SAĞ. 2. Alp ERGÖR DEÜ TIP. FAK. 3. Ayşe ERDOĞAN PAÜ 4. Ayşen KORKMAZ PAÜ 5. Aytül ÖCEL DENİZLİ KHB 6. Beyhan ÖZYURT CBÜ TIP. FAK. HALK. SAĞ. 7. Canan ERTUNÇ PAÜ 8. Erdinç KARATAŞ PAÜ 9. Erhan BESİM PAÜ 10. Füsun Zeynep AKÇAM SDÜ.ARAŞ.UYG.HAST. 11. Gülten UYGUN 12. Hamide DEMİR ÖZEL ŞİFA HAS. 13. Hatice ARMAN 14. Hatice ÇAKIR DENİZLİ CERRAHİ HAS. 15. Hüseyin SARI PAÜ 16. Jülide ÇIPLAKOĞLU PAÜ 17. Mehmet BOSTANCI PAÜ 18. Melek DEMİR PAÜ 19. Necla ALTINTAŞ PAÜ 20. Nilgün YALÇINOĞLU SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 21. Özay IŞIK DEÜ CSB 22. S.Utku UZUN PAÜ 23. Sinem TOPALOĞLU PAÜ 24. Yasemin GİRGİN SERVERGAZİ DEV. HAS. 25. Yasin SAĞLAM DEÜ TIP FAK. 26. Yıldız CAN PAÜ 27. Zehra KÜNARCI PAÜ

18 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMASI Kolaylaştırıcılar: Meral Türk İşçi sağlığı ve güvenliği kurulları Küçük Grup Çalışması Katılımcıları: Adı Soyadı Kurumu 1 Ali GÖKÇE PAÜ 2 Barbaros YILDIZ ADÜ 3 Birnur AKYOL HUGO BOSS 4 Cennet SARICA PAÜ 5 Çiğdem AYGÜN DENİZLİ CERRAHİ HAS. 6 Didem EKER SDÜ ARAŞ. UYG. HAS. 7 Emre BAŞKAN PAÜ 8 Erdal BEŞER ADÜ. HALK.SAĞ. 9 Fatih BOZKAYA PAÜ 10 Hasret KARADENİZ PAÜ 11 Hüseyin GÜLTEKİN PAÜ 12 İsmail SARI PAÜ 13 Kadriye AKŞİT SERVERGAZİ DEV. HAS. 14 Keziban KAYMAKÇI DENİZLİ SAĞ. MÜDÜRLÜĞÜ 15 Mehmet ZENCİR PAÜ 16 Meral TÜRK EÜTF HAS. 17 Okhan AYDIN HUGO BOSS 18 Şerife AKALIN PAÜ

19 PROGRAM Sabah ( ) Tanışma ve geçmiş çalıştaylar (HASUDER, Ege Bölgesi) hakkında bilgi verilmesi Deneyim paylaşımı: Pamukkale Üniversitesi (Risk Değerlendirme) (Mehmet Zencir) Ege Üniversitesi (Meral Türk) Dokuz Eylül Üniversitesi (Özay Işık) İş kazalarında kayıt, izlem, bildirim (Alp Ergör, inter-aktif sunum) Öğle arası 13-14: yemek Öğle sonrası Grup Çalışmaları: Grup-1: Sürveyans sistemi (biyolojik izlem ve ortam ölçümleri) (kolaylaştırıcı: Melek Demir) Grup-2: İSAGÜ eğitimleri (kolaylaştırıcı: Alp Ergör) Grup-3: İSİG Kurulları (kolaylaştırıcı: Meral Türk) Grup sunumları Toplantının ve alınan kararların özetlenmesi Hedefler: İş kazaları bildirimlerinde ortak tavrın belirlenmesi Sürveyans için temel ilke ve başlıklar İSAGÜ eğitimleri için temel başlıklar İSİG Kurullarının yapılandırılması

20

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER:

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı: Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı (13-15 Eylül Adrasan /Antalya) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi HASUDER İSÇG Katılımcılar:

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2009 sayı: 4 ÖNSÖZ Prof. Dr. Gençay Gürsoy 15 YILIN ARDINDAN... TTB-UDEK: 1994-2009 Prof. Dr. Raşit Tükel TTB-UDEK 2007-2009 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU Uzm. Dr. Ali Özyurt TTB-UDEK ÇALIŞMA

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYON... 4 3. MİSYON... 4 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 4 5. HASTANENİN TARİHÇESİ...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI

26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI 26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI 27.01.2012 İZMİR 26. DÖNEM ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI ÖNSÖZ Şubemizde 2010-2011 yılarını kapsayan 25. dönemde üyelerimizin gönüllü katılımları

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

İçindekiler. SKS Işığında Sağlıkta Kalite. 1. Cilt. 2. Cilt. 3. Cilt. 1. Cilt

İçindekiler. SKS Işığında Sağlıkta Kalite. 1. Cilt. 2. Cilt. 3. Cilt. 1. Cilt 3. Cilt 2. Cilt 1. Cilt İçindekiler SKS Işığında Sağlıkta Kalite 1. Cilt Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Hastanelerde Kalite Yönetimi SKS Doküman Yönetim Sistemi Etkili Sunum ve Dinleme Teknikleri Öz

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

ĐŞVERENLERĐN ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE AYKIRILIK HALLERĐNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

ĐŞVERENLERĐN ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE AYKIRILIK HALLERĐNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR ĐŞVERENLERĐN ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÜKÜMLÜLÜKLERĐ VE AYKIRILIK HALLERĐNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR GĐRĐŞ Cem BALOĞLU (Đş Müfettişi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Đş Teftiş Kurulu Başkanlığı Avrupa

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma

Detaylı

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Elazığ İl

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ!

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! samsun Iş guvenlığı İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! İLK İ GERÇEKLEŞTİRMEK samsun Uzm. Dr. Hasan Rıza AYDIN Genel Sekreter Uzm. Dr. Ahmet A. İSMAİLOĞLU

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler Tablosu 1. GENEL ORYANTASYON

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

İZMİR TABİP ODASI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI 26.02.2014 ÇALIŞTAY RAPORU

İZMİR TABİP ODASI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI 26.02.2014 ÇALIŞTAY RAPORU İZMİR TABİP ODASI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI 26.02.2014 ÇALIŞTAY RAPORU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SEMPOZYUMU 10.04.2014 D.E.Ü. SABANCI KÜLTÜR SARAYI İZMİR 1 İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Çalıştay Hazırlıkları

Detaylı

TTB-UDEK. VII. Genel Kurul Toplantısı Raporu. 4 Aralık 2009. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışma Salonları, İzmir

TTB-UDEK. VII. Genel Kurul Toplantısı Raporu. 4 Aralık 2009. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışma Salonları, İzmir TTB-UDEK VII. Genel Kurul Toplantısı Raporu 4 Aralık 2009 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalışma Salonları, İzmir Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından, İzmir

Detaylı

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

UYGULAMA PLANLARI. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. UYGULAMA PLANLARI 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim mi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 1 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI 2014 ULUSAL ÇEP 2014 Yayına Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR Dr.

Detaylı

KOCAELİ İLİ SANAYİ KURULUŞLARININ İŞ SAGLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULARINI KURMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KOCAELİ İLİ SANAYİ KURULUŞLARININ İŞ SAGLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULARINI KURMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLÜ BİLDİRİLER IV. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ / İSG - 01-2007 BU BİR MMO YAYINIDIR MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN HEALTH SERVICES

SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN HEALTH SERVICES SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN HEALTH SERVICES Yrd. Doç. Dr. Esra Dündar ARAVACIK İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI DÜZENLEYENLER TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ-UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ve ANKARA TABİP ODASI YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

6331 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ

6331 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ 6331 SAYILI KANUNUN GETİRDİKLERİ Prof.Dr.Mustafa Necmi İLHAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları BD Bşk. mnilhan@gazi.edu.tr 3. Sağlık Yönetimi Kongresi 14/04/2015, Ankara Türkiye

Detaylı