Ege Bölgesi Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı II. Hastanelerde Sağlık Çalışanlarının. Sağlığı Örgütlenmesi. 21 Şubat 2014 PAU-SARUM/ DENİZLİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ege Bölgesi Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı II. Hastanelerde Sağlık Çalışanlarının. Sağlığı Örgütlenmesi. 21 Şubat 2014 PAU-SARUM/ DENİZLİ"

Transkript

1 Ege Bölgesi Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı II. Hastanelerde Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Örgütlenmesi 21 Şubat 2014 PAU-SARUM/ DENİZLİ

2 II. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI -EGE BÖLGE TOPLANTISI 21 ŞUBAT 2014 DENİZLİ (SONUÇ BİLDİRGESİ) Ege Bölgesi Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği çalıştaylarının ikincisi 21 Şubat 2014 tarihinde Denizli de Pamukkale Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi nde toplam 87 sağlık çalışanı, yedi üniversite, 4 devlet hastanesi, beş özel hastane, KHB, sağlık müdürlüğü, TSM ve bir özel işyeri hekimi ve işyeri hemşiresinin katılımı ile gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını takiben konu ile ilgili geçmiş deneyim paylaşıldı. Çalışmaların on yıldan fazla süredir sürdürüldüğü, TTB başta olmak üzere, HASUDER in yaptığı çalışmaların önemli olduğu, yasanın çıkması ile daha da hız kazandığı, HASUDER in Ardasan da yaptığı çalıştay ile konu ile ilgili temel bir yaklaşım oluşturulduğu, peşinden yapılan Ege bölgesi çalıştayı ve diğer çalıştaylar, TTB nin yaptığı Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4: Ulusal kongresi ile birikimin her geçen gün arttığı paylaşıldı. Üç üniversite hastanesinin (Pamukkale, Ege, Dokuz Eylül) deneyim paylaşımı ve iş kazalarını ile ilgili sunumlar ve ardından yapılan tartışmalarla ilk oturum tamamlandı. Bu oturumda sunumlar ve yapılan tartışmalarda öne çıkan paylaşımlar şu şekilde özetlenebilir: Risk değerlendirmesi sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği noktasında önem verilmesi, deneyim paylaşımlarının artırılması, Risk değerlendirme çalışmalarında iş güvenliği uzmanları ve sağlık çalışanlarının bilgi ve birikimlerinin önemli olduğu, Risk değerlendirme çalışanlarına çalışanlarının katılması sağlanması yanı sıra özellikle riskli alanların temsilcilerinin katılmasının önemli olduğu, Risk değerlendirmesinde olasılık ve şiddet yanı sıra koruyucu önlemlerin de öne çıkartılması, koruyucu önlemlerde geleneksel kabulü olan mühendislik, idari, kişisel koruyucu donanım, eğitim sıralaması kültürünün devamının önemli olduğu Risk değerlendirmesi ile ortaya çıkan önerilerin takibinin önemli olduğu, Risk değerlendirme ile ilgili TTB tarafından yapılan eğitim deneyiminden yararlanılması gerektiği, İş kazası bildirimlerinde mevzuatta tıkanıklık olduğu, henüz kamu sağlık çalışanlarının iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili primlerinin devletçe ödenmediği, bu nedenle iş kazası bildirimlerinin yasal olarak alt işverene ait çalışanlarla sınırlı olduğu, Bununla birlikte tüm sağlık çalışanlarının iş kazası bildirimlerinin mutlaka yapılması gerektiği, böylelikle konunun gündemde tutulacağı ve düzenlemelerin yapılmasına katkı sağlayacağı, İş kazası bildirimlerinin kesici delici alet yaralanması, kontamine vücut sıvıları ile sınırlı kalınmaması, kayma, düşme, yanık, kas-iskelet sistemi yararlanmaları vb. her türlü kazanın mutlaka bildirimin yapılması gerektiği, Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetinde iş kazası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, İş kazalarında sadece bildirim ve istatistikle sınırlı kalınmaması, iş kazası ile ilgili olaya incelemesinin ve kök neden analizi çalışmalarının yapılması gerektiği, İş kazası olay inceleme sırasında suçlu aranması algısının tehlikeli olduğu, kazaya neden olan tehlikelerin ortaya konmasının hedeflendiği, kazazede yanında olaya tanık olan kişilerin değerlendirilmesinin de önemli olduğu,

3 Kaza bildirimini artırmaya yönelik geliştirilen web tabanlı bildirimin yaygınlaştırılması, sadece web tabanlı ile sınırlı kalınmaması, posta kutusu, birim sorumlularının da bildirimlerinin önemli olduğu, Ramak kala olayların bildirimin önemli olduğu, teşvik edilmesi ve durum saptama raporunun hazırlanması gerektiği, Beyaz kod kapsamında yürütülen çalışmaların önemli olduğu, bildirimlerin arttığı, bununla birlikte üniversite hastanelerinde sağlık çalışanlarına hukuksal destek verilmediği, şiddet nedeni olarak mevcut sağlık ortamının eleştirel değerlendirilmediği, Sürveyans çalışmaları ile ilgili tüm ödemelerin işverene ait olduğu, Sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile ilgili finansmana yönelik maliye bakanlığının düzenleme yapmasının zorunlu olduğu, Periyodik muayenelerin önemli olduğu, çalışanlarının tümünün izlenmesinin zaman alacağı, çalışanların (özellikle hekimlerin) konu ile ilgili duyarsızlıklarının üzerine gidilmesi gerektiği, Sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile ilgili hemşireler başta olmak üzere diğer sağlık profesyonellerinin de ilgisinin önemli olduğu, motive edici ve yapılanmanın gerçekleştirilmesine katkı sağladığı, Öğrencilerin ve stajerlerin de bu çalışmalarda önemli olduğu, bu gruplarda aşılara ilgi olduğu, staj öncesi konu ile ilgili eğitimlerin verilmesi gerektiği, kesici-delici alet yaralanmaları ve kontamine vücut sıvısı temasının bu gruplarda sık olduğu, Bazı seçilmiş sorunlarda örneklem sürveyans çalışmalarının gerekliliği, Yapılan aşılarla ilgili tetanoz aşısının paralı olmasının uygulama zorluklarına yol açtığı, sağlık çalışanlarına yönelik yapılava tüm aşıların devlet tarafından ücretsiz sağlanması gerektiği, Çalışanlara yönelik görev talimatlarının ve iş akışı ile ilgili prosedürlerin hazırlanması gerektiği, İş güvenliği ile ilgili kurulların geniş katımlı olması, hastanelerin konu ile ilgili birikimlerinin yansıtılması gerektiği, Kamu hastanelerinde işyeri hekimi, işyeri hemşiresi ve iş güvenliği uzmanı istihdamının tam gün esaslı olması ve kalıcı olmasının önemli olduğu, Alt işverene bağlı çalışmaların ve kurulların izlenmesi, denetlenmesinin önemli olduğu Sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği açısından mevcut mevzuatta belirsizlikler olduğu Konu ile ilgili eğitim çalışmalarının önemli olduğu, eğitimlerin konu seçimi, zamanlaması ve biçimi önemli olduğu, oryantasyon eğitiminin önemli bir fırsat oluşturduğu görüşleri tartışılmış, grubun çoğunluğu tarafından benimsenmiştir. Birinci oturumu takiben grup çalışmalarına geçilmiştir. Her grup çalışmasında düzenleme kurulu tarafından hazırlanan yanıtlanması gereken sorular ve beklentileri ile başlatılmış, katılımcıların ek önerileri ile kapsamı netleştirilmiştir. Sürveyans grup çalışmasına 28, eğitimler grup çalışmasına 32 ve İSG kurulları grup çalışmasına 18 kişi katılmıştır. Grup çalışmaları ile ilgili yanıt aranması gereken sorular, beklentiler ve sonuç raporları ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

4 II. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI -EGE BÖLGE TOPLANTISI 21 ŞUBAT 2014 DENİZLİ SÜRVEYANS ÇALIŞMA GRUBU: Küçük grup çalışması 28 katılımcı ile gerçekleştirildi. Çalışmanın başında mevcut duruma dair durum saptaması yapıldı. Mevcut kanun ve yönetmelikler çerçevesinde oluşturulacak sürveyans sisteminin; izlenecek grupların farklılığının, kurumsal farklılıkların, aynı kurum içinde alan farklılıklarının gözetilerek gerçekleştirilmesinin doğru olacağı ve bu süreçte kurumlar arası işbirliklerinin yararlı olacağı saptaması başlangıçta yapılarak aşağıdaki sorulara tüm grup ile birlikte yanıt arandı. Yanıt aranan sorular Sürveyans sistemi nasıl yapılandırılmalıdır? Sürveyans program kapsamı ne olmalı? Sürveyans programı kim/kimler tarafından yürütülmelidir? İşlerle ilişkilendirilmiş periyodik izlemler (kişi, ortam) hangi sıklıkta, nasıl yapılmalıdır? Ortam ölçümleri nasıl, hangi sıklıkta gerçekleştirilmelidir? Periyodik izlemlerde taramalar için harcamalar kim tarafından, nasıl karşılanmalı? Özellikli gruplar için ( taşaron firma çalışanları, tıp fakültesi öğrencileri, diğer stajyer öğrenciler vb)sağlık gözetiminden doğan maliyetin finansmanı kim tarafından, nasıl sağlanmalıdır? Sürveyans programı uygulamalarında öncelikli gruplar/alanlar nasıl belirlenmeli? İş kazası, meslek hastalığı bildirimleri nasıl yapılmalıdır? Ramak kala olaylara yaklaşım nasıl olmalı? Maruziyet sonrası proflaksi-tedavi ve izlemler için nasıl bir düzenleme yapılmalıdır. Sürveyans program dökümantasyon yönetim sistemi( kayıtlar, formlar) nasıl oluşturulmalı sınırlılıkları ne olmalı? Kurumlar arası deneyim paylaşımı nasıl gerçekleştirilmeli? Sürveyans eğitim programı nasıl yapılandırılmalı? Kapsamı ne olmalı? Yukarıdaki sorular doğrultusunda yapılan grup tartışmasının sonucunda aşağıdaki konulara dikkat çekilmesinin uygun olduğu kararına varıldı. 1-Her kurumun kendi koşullarına özelleştirilmiş ancak bilimsel ve geçerli bir sürveyans programı oluşturması gerektiği ve bu program oluşturulma sürecinde; Halk Sağlığı, Adli Tıp, enfeksiyon hastalıkları bölümü, radyasyon güvenliği, eğitim komisyonu, psikolog, Yönetim/ Kalite birimi(özellikle atık yönetimi, tesis güvenliği konularında) Çevre yönetimi birimi ve hukuk müşavirliği vd. ile işbirliği içinde olunması ve bu birimlerden görüş ve öneriler alınarak programın geliştirilmesi gerektiği

5 2- Çalışan Sağlığı Biriminin işyerinde çalışanlarının sayısı gözetilerek; İş yeri hekimi, İş yeri hemşiresi, İş güvenliği uzmanı, Sekreterden oluşturulması gerektiği 3- Periyodik izlem ve benzeri tüm durumlar için finansmanın çalışanın cebinden çıkmaması gerektiği, genel bütçeden kurumlara ayrı bir bütçe olarak ve sadece çalışan sağlığı ve sürveyan programı için kullanılabilir koşulu ile aktarılması ve bu yönde düzenlenmeler yapılması konusunda ilgili bakanlık ve kurumlara görüş iletilmesi Çalışanın iş kazası ile ilişkili rapor alması durumunda döner/performans kesintisinin yapılmaması için düzenlemelerin gerektiği 4- Özellikli gruplar için ( taşeron firma çalışanları, tıp fakültesi öğrencileri, diğer stajyer öğrenciler vb) sağlık gözetiminden doğan maliyetin finansmanın; kurumların kullanımına genel bütçeden çalışan sağlığı birimi için verilmiş bir bütçe ayrılması ve bu bütçenin insiyatif kullanılmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği Hastanelerde öğrencilerin çalışma/staj öncesi aşılarının yaptırılması konusunda ilgili okullarla protokol oluşturulması ve giderlerin YÖK tarafından karşılanması Taşeron işçiler için alt işveren ve asıl işveren arasında çalışan sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda protokollerin geliştirilmesi gerektiği 5- İş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinin elektronik veya basılı kopya şeklinde yapılabileceği, tüm iş kazaları ve ramak kala olaylar için kök neden analizi yapılması, maruziyet sonrası izlemler ve proflaksi için kurum prosedürü oluşturulması ve bu yönde kurum içi düzenlemelerin yapılması gerektiği Maruziyet sonrası işe ara verenler için işe dönüşlerinde, işe dönüş muayenesi yapılması gerektiği Maruziyet sonrası profilaksi/tedaviyi kabul etmeyen çalışanların tedaviyi /proflaksiyi red kapsamında değerlendirilmesi 6-Ortam ölçümlerinin çalışan sağlığının korunması için önemli olduğu ve kurumların risk analizi sonuçlarına göre işle ilişkili alanlarda periyodik olarak ortam ölçümlerinin yapılması gerektiği 7-Her kurum tarafından kendi risk analiz sonuçlarına göre yapılandırılmış bir Sürveyans Programı Rehberi oluşturması ve bu rehberde izlemlerin tanımlanması (hangi sıklıkta, hangi konularda, hangi alanlarda vb) 8- Ulusal Çalışan Sağlığı Sürveyans Programı nın tüm ülke genelinde durum analizi ve izlemler açısından yararlı olacağı ve bu nedenle böyle bir programın geliştirilmesi gerektiği 9-Sürveyans programı dökümantasyon yönetim sistemi ( kayıtlar, formlar) önemli olduğu Elektronik olabileceği ancak bu sistemlerin güvence altında olması, kişilerin mahremiyetine önem verecek şekilde gizlilik esaslarına uyulması ve bilgilerin saklama sürelerinin yasalara göre düzenlenmesi gerektiği Çalışanlara ait kayıtların çalışanın kurum değiştirmesi durumunda gideceği yere bir örneğinin gönderilmesinin aslının kurumda saklanması 10- Kurumlar arası deneyim paylaşımının çok önemli olduğu bilgilenmeyi ve motivasyonu arttırdığı bu nedenle;

6 Yıllık toplantılar, Çalıştaylar, Sempozyum gibi etkinliklerin mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiği. 11- Sürveyans grubu önerilerinin çalıştay sonuç bildirgesinde yer almasının ve Sağlık Bakanlığı, YÖK, ÇSGB, Meslek odaları/ dernekler ( TTB, TMMOB, HASUDER, Hemşirelik Derneği, Radyasyon Çalışanlarıyla ilgili dernekler vb.) ve sendikalar gibi demokratik kitle örgütleriyle paylaşılması gerektiği Konularında çoğunluk görüşü oluşmuştur. Ayrıca Çalışma grubunda yer alan katılımcılar, sağlık çalışanı olmanın, meslek örgütlerinin varlığının, 6331 sayılı kanunun, sistemin çalışanlara ihtiyacı olmasının, çalışanların paylaşıma açık olmasının, kendi sağlıklarının korunması konusunda taraf olmalarının, bu konuda yapılacak çalışmalar için motivasyonlarının varlığının, kolektif çalışma isteğinin olmasının ve multidisipliner çalışmaya açık olmalarının güçlü yanları olduğunu, Mevzuat belirsizliklerinin, kurumların deneyiminin olmamasının, sağlıkla ilişkili meslek grubu olmasının, hukuki desteğin olmamasının, finansman sorunlarının ve zamanın bu yolda karşılaşılan güçlükler olduğunu belirtmişlerdir.

7 II. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI -EGE BÖLGE TOPLANTISI 21 ŞUBAT 2014 DENİZLİ İSG KURULLARI ÇALIŞMA GRUBU Küçük grup çalışması 18 katılımcı ile gerçekleştirildi. Grup çalışmasında üniversite, sağlık müdürlüğü, devlet hastaneleri, özel hastaneler, alt işveren temsilcileri ve sağlık sektörü dışından işyeri hekimi ve iş yeri hemşiresi yer aldı. Mevcut kanun ve yönetmeliklerin belirsizlikler içerdiği, bu çalıştaylarla konunun netleştirilmesi için öneriler geliştirilmesi gerektiği tespiti ile grup çalışması başladı. Çalışma yanıt aranan sorular, beklentiler ve mevcut duruma dair durum ilk oturumda öne çıkan konuların tartışılması şeklinde grup çalışması tamamlandı. Grup çalışmasında aşağıdaki sorulara tüm grup ile birlikte yanıt arandı. İSG Kurulları nasıl yapılandırılmalı? İSG kurulları işyeri düzeyinde ortak (asıl işveren+alt işverenler) ya da ayrı ayrı mı yapılandırmalı? İSG Kurulları ayrı yapılandırılacak ise asıl işveren ve alt işveren İSG Kurulları koordinasyonu nasıl sağlanmalı? Çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut çalışmalar (komiteler) ile İSG kurullarının çalışmaları nasıl entegre edilmeli? İSG Kurullarına Katılımın genişletilmeli mi? Nasıl? Kurullarda olması zorunlu olan formen, ustabaşı ve ustanın sağlık işkolunda karşılığı ne olmalı? Kurullarda olması zorunlu olan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı nasıl istihdam edilmeli? İSG Kurulları dökümanları (tutanakları) nasıl hazırlanmalı ve saklanmalı? Elektronik? Basılı evrak? Gizlilik, saklama süreleri Kurumlar arası deneyim paylaşımı nasıl gerçekleştirilmeli? Yıllık toplantılar Çalıştay Sempozyum Yukarıdaki sorular doğrultusunda yapılan grup tartışmasının sonucunda aşağıdaki konulara dikkat çekilmesinin uygun olduğu kararına varıldı. 1. İSG kurulları ile ilgili mevcut yönetmelik, hastanelerde sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği adına yapılanları kapsayamadığı, sanayi düşünülerek hazırlandığı, hastanelerin ve özellikle üniversite hastanelerinin kompleks yapısına uygun olmadığı, mevzuatın gözden geçirilerek yenilenmesi,

8 2. Hastanelerin kendi birikimi ile uyumlu İSG kurullarının genişletilmesi, bu kapsamda mevcut komitelerin (radyasyon güvenliği, enfeksiyon kontrol, eğitim, tesis güvenliği, hasta güvenliği, beyaz kod) ve çalışanların demokratik katılımı (tüm sendikaların temsilcileri, tabip odası, dernekler fizyoterapi, hemşirelik, radyasyon çalışanları vb.) ile kurulun genişletilmesi bu amaçla İSG kurulları tarafından hazırlanan yönergeye bu çalışma tarzına/genişletmeye uygun maddelerin eklenmesi, 3. Üniversite hastanelerinin İSG kurullarına tıp fakültelerinin katılımının uygun olacağı, tıp fakülteleri ile hastanelerin çalışmalarının iç içe geçmesi nedeniyle aynı kapsamda (çok tehlikeli) değerlendirilmesi ve çalışmaların bu kapsamda yürütülmesi, 4. İSG kurulları bileşenleri içerisinde yer alan formen, ustabaşı veya usta ile ilgili sağlık çalışanlarının belirlenmesinde yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin göz önünde bulundurulması 5. Sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaların yürütülmesinde alt işverenlere bağlı çalışanların hizmet satın alımı ne olursa olsun çok tehlikeli olarak kabul edilmesi ve hizmetin bu kapsamda verilmesi 6. Asıl işverenin alt işverene bağlı İSG kurullarının çalışmasına katılması 7. Alt işverene ait kurul temsilcilerinin gerektiğinde ve belirli aralıklarla asıl işveren kuruluna davet edilerek görüşlerinin alınması 8. Asıl işverenin alt işveren tarafından verilmesi zorunlu olan sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği kapsamındaki hizmetleri izlemesi ve denetlemesi, 9. Hastanelere bağlı İSG kurullarında da yer alan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı ile birlikte işyeri sağlık biriminin yapılandırılması 10. Kamu hastaneleri ve üniversite hastaneleri işyeri sağlık birimi için sağlık çalışanları sayısını dikkate alacak şekilde standart kadro yönetmeliğinde (personel dağılım cetvelinde) kadro açılması, birim kapsamında işyeri hekimi/iş güvenliği uzmanı sayısı kadar işyeri hemşiresinin istihdam edilmesi ve işyeri sağlık biriminde sekreterya hizmetleri içinde personel istihdamına yer verilmesi, 11. İşyeri sağlık birimi hizmetlerinin sürekliliğinin önemi dikkate alınarak ek görevlendirme yerine tam gün esaslı çalışmanın benimsenmesi, 12. İşyeri hemşire eğitimleri ile ilgili çalışmalarının hızlandırılması için Hemşireler Derneği, hemşirelik fakülteleri ve yüksek okullarının teşvik edilmesi, 13. İSG kurulları ile ilgili dokümanların noter onaylı ve ıslak imzalı olması, hastanelerde hasta kayıtlarına benzer şekilde 101 yıl saklanmasının uygun olduğu, tavsiye defteri (üç nüshalı) kullanılmasının teşvik edilmesi, bu kapsamda mevzuattaki işyeri hekimliği için 40 yıl, biyogüvenlik için yıl ve hasta dosyası için 101 yıl gibi farklı saklama sürelerinin ortaklaştırılmasına yönelik çalışmaların başlatılması, benzer şekilde çalışanların sağlığı güvenliği ile ilgili kanun/yönetmelik/genelge vb sağlık alanındaki benzer mevzuat ile uyumu acısından gözden geçirilmesi, 14. Sağlık sektörüne yönelik İSG Kurulları ile ilgili önerilerin ve ortaklaştırılan görüşlerin Sağlık Bakanlığı, YÖK, ÇSGB, Meslek odaları/ dernekler ( TTB, TMMOB,HASUDER Hemşirelik Derneği, Radyasyon Çalışanlarıyla ilgili dernekler vb.) ve sendikalar gibi demokratik kitle örgütleriyle paylaşılması, 15. Sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile ilgili Ege bölgesi çalıştaylarına devam edilmesi, ülke çapında mevcut çalışmaların paylaşılacağı sempozyum ve kongrelerin yapılması, daha özelleşmiş (temaslı izlenmesi, örneklem surveyans, risk değerlendirilmesi gibi) konularda çalıştayların yapılması 16. Yerel düzeyde hastanelerin ve diğer sağlık kurumlarının mevcut çalışmalarını paylaşacağı daha kısa periyodlu (iki-ayda bir) toplantıların yapılması gerektiği Konularında çoğunluk görüşü oluşmuştur.

9 EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU: II. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI -EGE BÖLGE TOPLANTISI 21 ŞUBAT 2014 DENİZLİ Küçük grup çalışması 32 katılımcı ile gerçekleştirildi. Çalışmanın başında mevcut duruma dair durum saptaması yapıldı. Mevcut kanun ve yönetmelikler çerçevesinde oluşturulacak eğitim sisteminin; izlenecek grupların farklılığının, kurumsal farklılıkların, aynı kurum içinde alan farklılıklarının gözetilerek gerçekleştirilmesinin doğru olacağı ve bu süreçte kurumlar arası işbirliklerinin yararlı olacağı saptaması başlangıçta yapılarak aşağıdaki sorulara tüm grup ile birlikte yanıt arandı. Yanıt aranan sorular: Tüm çalışanlara verilecek eğitimler neler olmalı? Özelleştirilmiş eğitimler neleri içermeli? Eğitimlerin zamanlaması ve sıklığı nasıl olmalı? Eğitimler nasıl takip edilmeli? Kurumların yürüttüğü eğitimlerle yasanın istediği eğitimler nasıl örtüştürülür? Eğitime katılım nasıl sağlanır Eğitimin etkinliği nasıl arttırılır? Taşeron şirket çalışanlarının eğitimleri ne şekilde verilmelidir? Eğitimleri kimler vermelidir? Eğitime kaynak nasıl sağlanmalıdır? Kuruma staja gelenlerin eğitimleri nasıl olmalıdır? Kurumlar arası paylaşımlar nasıl olmalıdır? Yukarıdaki sorular doğrultusunda yapılan grup tartışmasının sonucunda aşağıdaki konulara dikkat çekilmesinin uygun olduğu kararına varıldı. 1. Tüm sağlık çalışanları için tanımlanacak zorunlu eğitim programlarının 6331 sayılı yasaya bağlı zorunlu eğitimler, çalışan hak ve sorumlulukları ile ilgili eğitimler, olağan dışı durumlar ile ilgili eğitimler, risk analizi sonrası planlanan eğitimler ve iş kazaları ve meslek hastalıkları eğitimleri olması gerektiği, 2. Görev ve iş tanımlarına göre ayrılacak bölümler için; enfeksiyon ile ilgili eğitimler, radyasyon ile ilgili eğitimler, ergonomi ile ilgili eğitimler, kimyasal riskler ile ilgili eğitimler, iletişim ile ilgili eğitimlerin planlanması gerektiği, 3. Her çalışana yıllık kişi başına 16 saat eğitim verilmesini yasaların zorunlu kıldığı, işe girişte çalışanın görev tanımı olan alana gitmeden önce mutlaka temel eğitim alması gerektiği, işe girişte İSİG

10 eğitimlerinin önemi vurgulanırken, periyodik eğitimler, fırsat eğitimleri, birim veya iş değişikliği eğitimleri (iş ekipmanı değişimi, iş değişikliği, durum değişikliği, yeni bir uygulama, vs.) ve İSİG Kurulu ve komite çalışmaları eğitimleri üzerinde durulması gerektiği, 4. İş kazası sonrası hemen çalışan ve yöneticilere eğitim verilmesinin önemli olduğu, 6 aydan daha uzun süreli izin ve rapor dönüşlerinde İSİG Eğitimleri zaman geçirilmeden verilmesi, 5. İSİG eğitimlerinin İSİG Kurulu ve komite çalışmaları eğitimlerinin Komite kararına göre zamanının belirlenmesi, 6. Hastanelerde İSİG ile ilgili yürütülen eğitimlerin planlama ve koordinasyonunun tek bir birim tarafından yapılması gerektiği, eğitim kayıtlarının Kalite Yönetim Birimine iletilerek kayıt altına alınmasının sağlanmasın önemli olduğu ve SHKS Zorunlu Eğitimleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin birbiri ile örtüşmesinin sağlanması gerektiği, 7. İSİG eğitimlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, SHKS Komiteleri, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Sivil Savunma, Kalite Yönetim Birimi ve konusunda uzman kişilerden yararlanılması, 8. Sağlık Bakanlığı Birimleri için (Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezleri vs.); İSİG Eğitimleri için İl Sağlık Müdürlüğünde örgütlenmenin sağlanması gerektiği 9. SHKS yapılanmasında takibinin yapılması, Eğitim Komitesi adına Kalite Yönetim Birimi eğitim kayıtlarını alarak, kurumun Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerine personel özlük dosyasına işlenmesi, personel özlük dosyasında bulunan kayıtlara İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve Kalite Yönetim Biriminin verilere ulaşmasını sağlayacak bir sistem oluşturulması, hukuki süreç için ıslak imza ile katılımcı belgelerinin saklanması gerektiği, 10. Eğitimleri düzenlerken birimlerin çalışma yapıları göz önünde bulundurulması, nöbetli çalışanlarda mesai saatleri içinde olması, nöbet çıkışı zamanlarda planlanmaması, eğitim ve araştırma hastanelerinde hekimleri eğitimlere dahil etmek için Anabilim Dalı eğitim saatlerinin kullanılması, 11. Eğitimlerde kuruma ait veri ve datalar kullanılması (eğitim yapılacak birimlere ait) ve davranış değişikliğinin izlenmesi, 12. Taşeron firma çalışanlarının İSİG eğitimleri ve sertifikalarının özlük dosyasında bulundurulması, hastanenin Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi ile taşeron firma İSİG Eğitimlerinin içeriği konusunda iletişim halinde bulunulması, 13. İSİG Eğitimleri için İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için ayrılması zorunlu kılınan bütçe içinde gider kalemi olarak verilmesi gerektiği ve işveren (kamu, özel ya da taşeron firma) tarafından maliyetleri karşılanması gerektiği,

11 14. İSİG Eğitimleri için kurumda katılımcı belgesinin verilmesi, özel yetkilendirilmiş eğitimler alındığı zaman yetkili kurumlar tarafından sertifika verilmesi, katılımcı belgeleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin gruplandırılarak verilmesi ve sonrasında gruplar bazında katılımcı belgesi verilmesi, 15. Tüm sağlık okulları müfredatlarında İSİG ne yer vermesi, öğrencilerin staj başlamadan önce staj yapacağı birime özgü ve standart İSİG Eğitimleri alması ve bu eğitimlerin YÖK tarafından finanse edilmesi gerektiği, 16. İSİG Eğitimleri ile ilgili deneyim paylaşımı için çalıştaylara devam edilmesi, sempozyumların yararlı olacağı, kurumlar arası iletişimin gerçekleştirilmesi, facebook, twitter vs. sosyal paylaşım sitelerinden yararlanılması, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve kurum ağ sistemi kurularak iletişim sağlanabileceği Konularında çoğunluk görüşü oluşmuştur.

12 Ekler: 1) İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ GRUBU KATILIMCI LİSTESİ 2) İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KURULLARI GRUBU KATILIMCI LİSTESİ 3) SÜRVEYANS SİSTEMİ GRUBU KATILIMCI LİSTESİ 4) ÇALIŞTAY ÇAĞRI METNİ

13 EGE BÖLGESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI-2 KATILAN KURUMLAR Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çalışan Sağlığı Birimi Ege Üniversitesi Hastanesi-Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi (ÇASAGÜB) Pamukkale Üniversitesi SARUM Çalışan Güvenliği Komitesi Pamukkale Üniversitesi SARUM Çalışan Sağlığı, Güvenliği ve Hakları Birimi Pamukkale Üniversitesi SARUM Risk Analizi Alt Grubu Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Denizli Kamu Hastaneler Birliği Denizli Devlet Hastanesi Servergazi Devlet Hastanesi Denizli Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi-Denizli Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D ERPA Özel Sağlık Hastanesi Özel Ege Hastanesi Vizyon Göz Hastanesi Akademi Göz Hastanesi Denizli Cerrahi Hastanesi Özel Şifa Hastanesi HUGO BOSS İşyeri Sağlık Birimi

14 EGE BÖLGESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI-2 KATILIMCILARI Adı Soyadı Kurumu 1. ALI ARIKAN ADÜ. HALK.SAĞ. 2. ALI GÖKÇE PAÜ 3. ALI İHSAN BOZKURT PAÜ 4. ALI KİTİŞ PAÜ 5. ALP ERGÖR DEÜ TIP. FAK. 6. AYLIN PEKER VIZYON GÖZ HAS.-AKADEMI GÖZ HAS. 7. AYNUR TORAMAN SDÜ. ARAŞ. HAS. 8. AYSEL HAHTI SERVERGAZİ DEV. HAS. 9. AYŞE ERDOĞAN PAÜ 10. AYŞEN KORKMAZ PAÜ 11. AYTÜL ÖCEL DENİZLİ KHB 12. BARBAROS YILDIZ ADÜ 13. BAYRAM KEYİK PAÜ 14. BEYHAN ÖZYURT CBÜ TIP. FAK. HALK. SAĞ. 15. BIRNUR AKYOL HUGO BOSS 16. BURAK TUNÇ CBÜ 17. CANAN ERTUNÇ PAÜ 18. CANDAN KAYMAZ DEÜ 19. CENNET SARICA PAÜ 20. CENNET SARICA PAÜ 21. ÇIĞDEM AYGÜN DENİZLİ CER. HAS. 22. ÇIĞDEM AYGÜN DENİZLİ CERRAHİ HAS. 23. DIDEM EKER SDÜ ARAŞ. UYG. HAS. 24. EMRE BAŞKAN PAÜ 25. ERDAL BEŞER ADÜ. HALK.SAĞ. 26. ERDINÇ KARATAŞ PAÜ 27. ERHAN BESİM PAÜ 28. FATIH BOZKAYA PAÜ 29. FATMA KIZILIRMAK ADÜ TIP FAK.HAS. 30. FILIZ ERGİN ADÜ HALK SAĞ. 31. FÜSUN ZEYNEP AKÇAM SDÜ. ARAŞ. HAS. 32. FÜSUN ZEYNEP AKÇAM SDÜ.ARAŞ.UYG.HAST. 33. GÜLFIDAN DÜZGÜN ÖZEL ŞİFA HAS. 34. GÜLTEN UYGUN GENEL KHB. SEK. 35. GÜLTEN UYGUN 36. HALIL ÖZKAYA DENİZLİ DEV. HAS. 37. HAMIDE DEMİR ÖZEL ŞİFA HAS. 38. HASRET KARADENİZ PAÜ 39. HATICE ARMAN 40. HATICE ÇAKIR DENİZLİ CERRAHİ HAS. 41. HATICE ÇALUR DENİZLİ CERRAHİ HAS. 42. HAVVA KARABACAK ADÜ HAS. 43. HAVVANUR SEZGİN ÖZEL ŞİFA HAS. 44. HÜSEYIN GÜLTEKİN PAÜ HALK SAĞ. 45. HÜSEYIN GÜLTEKİN PAÜ 46. HÜSEYIN SARI PAÜ

15 47. İSMAIL SARI PAÜ 48. JÜLIDE ÇIPLAKOĞLU PAÜ 49. KADRIYE AKŞİT SERVERGAZİ DEV. HAS. 50. KEZIBAN KAYMAKÇI DENİZLİ SAĞ. MÜDÜRLÜĞÜ 51. LEYLA GÜNEY SERVERGAZİ DEV. HAS. 52. M. İLKNUR KAÇAR PAÜ 53. MEHMET BOSTANCI PAÜ 54. MEHMET ZENCİR PAÜ 55. MEHPARE EROĞLUER ERPA ÖZEL SAĞLIK HAS.-ÖZEL EGE HAS. 56. MELEK DEMİR PAÜ 57. MERAL TÜRK EÜTF HAS. 58. MUSTAFA SERİKAN PAÜ ACİL TIP 59. MÜGE ARDIÇ SERVERGAZİ DEV. HAS. 60. NECLA ALTINTAŞ PAÜ 61. NILGÜN YALÇINOĞLU SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 62. OKHAN AYDIN HUGO BOSS 63. OZAN KARACA PAÜ 64. ÖZAY IŞIK DEÜ CSB 65. S.UTKU UZUN PAÜ HALK SAĞ. 66. S.UTKU UZUN PAÜ 67. SABRIYE ÖZCAN DEÜ ÇSB 68. SERAP ERKAN PAÜ 69. SINEM TOPALOĞLU PAÜ 70. ŞERIFE AKALIN PAÜ 71. TÜLAY PULAT MERKEZ TOP. SAĞ. 72. YASEMIN GİRGİN SERVERGAZİ DEV. HAS. 73. YASEMIN UYAR ADÜ 74. YASIN SAĞLAM DEÜ TIP FAK. 75. YILDIZ CAN PAÜ 76. ZEHRA KÜNARCI PAÜ 77. ZÜLEYHA ÖZTÜRK PAÜ

16 İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMASI Kolaylaştırıcılar: Alp Ergör, Ali Kitiş İşçi Sağlığı Eğitimi Küçük Grup Çalışması Katılımcıları: Adı ve Soyadı Kurum Ali İhsan BOZKURT Ali KİTİŞ Aylin PEKER Aynur TORAMAN Aysel HAHTI Bayram KEYİK Burak TUNÇ Candan KAYMAZ Cennet SARICA Çiğdem AYGÜN Fatma KIZILIRMAK Filiz ERGİN Füsun Zeynep AKÇAM Gülfidan DÜZGÜN Gülten UYGUN Halil ÖZKAYA Hatice ÇALUR Havva KARABACAK Havvanur SEZGİN Hüseyin GÜLTEKİN Leyla GÜNEY PAÜ PAÜ Vizyon Göz Has.-Akademi Göz Has. SDÜ. ARAŞ. HAS. SERVERGAZİ DEV. HAS. PAÜ CBÜ DEÜ PAÜ DENİZLİ CER. HAS. ADÜ TIP FAK.HAS. ADÜ HALK SAĞ. SDÜ. ARAŞ. HAS. ÖZEL ŞİFA HAS. GENEL KHB. SEK. DENİZLİ DEV. HAS. DENİZLİ CER. HAS. ADÜ HAS. ÖZEL ŞİFA HAS. PAÜ HALK SAĞ. SERVERGAZİ DEV. HAS. 22 M. İlknur KAÇAR PAÜ Mehpare EROĞLUER Mustafa SERİKAN Müge ARDIÇ Ozan KARACA S.Utku UZUN Sabriye ÖZCAN Serap ERKAN Tülay PULAT Yasemin UYAR Züleyha ÖZTÜRK Erpa Özel Sağlık Has.-Özel Ege Has. PAÜ ACİL TIP SERVERGAZİ DEV. HAS. PAÜ PAÜ HALK SAĞ. DEÜ ÇSB PAÜ MERKEZ TOP. SAĞ. ADÜ PAÜ

17 SURVEYANS KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMASI Kolaylaştırıcılar: Melek Demir Surveyans Küçük Grup Çalışması Katılımcıları: Adı Soyadı Kurumu 1. Ali ARIKAN ADÜ. HALK.SAĞ. 2. Alp ERGÖR DEÜ TIP. FAK. 3. Ayşe ERDOĞAN PAÜ 4. Ayşen KORKMAZ PAÜ 5. Aytül ÖCEL DENİZLİ KHB 6. Beyhan ÖZYURT CBÜ TIP. FAK. HALK. SAĞ. 7. Canan ERTUNÇ PAÜ 8. Erdinç KARATAŞ PAÜ 9. Erhan BESİM PAÜ 10. Füsun Zeynep AKÇAM SDÜ.ARAŞ.UYG.HAST. 11. Gülten UYGUN 12. Hamide DEMİR ÖZEL ŞİFA HAS. 13. Hatice ARMAN 14. Hatice ÇAKIR DENİZLİ CERRAHİ HAS. 15. Hüseyin SARI PAÜ 16. Jülide ÇIPLAKOĞLU PAÜ 17. Mehmet BOSTANCI PAÜ 18. Melek DEMİR PAÜ 19. Necla ALTINTAŞ PAÜ 20. Nilgün YALÇINOĞLU SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 21. Özay IŞIK DEÜ CSB 22. S.Utku UZUN PAÜ 23. Sinem TOPALOĞLU PAÜ 24. Yasemin GİRGİN SERVERGAZİ DEV. HAS. 25. Yasin SAĞLAM DEÜ TIP FAK. 26. Yıldız CAN PAÜ 27. Zehra KÜNARCI PAÜ

18 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMASI Kolaylaştırıcılar: Meral Türk İşçi sağlığı ve güvenliği kurulları Küçük Grup Çalışması Katılımcıları: Adı Soyadı Kurumu 1 Ali GÖKÇE PAÜ 2 Barbaros YILDIZ ADÜ 3 Birnur AKYOL HUGO BOSS 4 Cennet SARICA PAÜ 5 Çiğdem AYGÜN DENİZLİ CERRAHİ HAS. 6 Didem EKER SDÜ ARAŞ. UYG. HAS. 7 Emre BAŞKAN PAÜ 8 Erdal BEŞER ADÜ. HALK.SAĞ. 9 Fatih BOZKAYA PAÜ 10 Hasret KARADENİZ PAÜ 11 Hüseyin GÜLTEKİN PAÜ 12 İsmail SARI PAÜ 13 Kadriye AKŞİT SERVERGAZİ DEV. HAS. 14 Keziban KAYMAKÇI DENİZLİ SAĞ. MÜDÜRLÜĞÜ 15 Mehmet ZENCİR PAÜ 16 Meral TÜRK EÜTF HAS. 17 Okhan AYDIN HUGO BOSS 18 Şerife AKALIN PAÜ

19 PROGRAM Sabah ( ) Tanışma ve geçmiş çalıştaylar (HASUDER, Ege Bölgesi) hakkında bilgi verilmesi Deneyim paylaşımı: Pamukkale Üniversitesi (Risk Değerlendirme) (Mehmet Zencir) Ege Üniversitesi (Meral Türk) Dokuz Eylül Üniversitesi (Özay Işık) İş kazalarında kayıt, izlem, bildirim (Alp Ergör, inter-aktif sunum) Öğle arası 13-14: yemek Öğle sonrası Grup Çalışmaları: Grup-1: Sürveyans sistemi (biyolojik izlem ve ortam ölçümleri) (kolaylaştırıcı: Melek Demir) Grup-2: İSAGÜ eğitimleri (kolaylaştırıcı: Alp Ergör) Grup-3: İSİG Kurulları (kolaylaştırıcı: Meral Türk) Grup sunumları Toplantının ve alınan kararların özetlenmesi Hedefler: İş kazaları bildirimlerinde ortak tavrın belirlenmesi Sürveyans için temel ilke ve başlıklar İSAGÜ eğitimleri için temel başlıklar İSİG Kurullarının yapılandırılması

20

PERİYODİK MUAYENE. - Dosyası olan toplam kişi sayısı 3170

PERİYODİK MUAYENE. - Dosyası olan toplam kişi sayısı 3170 PERİYODİK MUAYENE - Dosyası olan toplam kişi sayısı 3170 2013 Periyodik Tetkikler Antineoplastik hazırlayanlara 79 hemşire + 3 personel 126 Tıbbi Biyokimya (Hepatit seroloji) 175 dozimetre taşıyana hemogram,

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Dr. Sedat GÜLAY Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Devlet Devletin Ödevi İşverenlerin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ve ÇALIŞAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ve ÇALIŞAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Çalıştayı 23 Aralık 2014 - Ankara DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ve ÇALIŞAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ Prof.Dr.Alp Ergör, Prof.Dr.Yücel Demiral Öğ.Gör.Dr.Bamsı Tür,

Detaylı

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA

ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ÇALIŞTAYIN AMACI ALS hastalarının yaşam kalitesini geliştirmek ve korumak

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK KURUMLARINDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Doç Dr Meral Türk Ege Üni Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

TÜRKİYE DE SAĞLIK KURUMLARINDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Doç Dr Meral Türk Ege Üni Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD TÜRKİYE DE SAĞLIK KURUMLARINDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Doç Dr Meral Türk Ege Üni Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 29 Mart ta DSÖ görevlisi Dr Carlo Urbani SARS nedeniyle ölmüştür. Keneli iğne

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜNİVERSİTELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Şükrü SU. Öğr. Görv. Enes GÜNDÜZ. Öğr. Görv. Hatice ÖZDEMİR. İSG Eğitim Uygulama

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI İZMİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 22 Şubat 2013 Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

DİŞHEKİMİNİN GENEL SAĞLIKTAKİ ÖNEMİ VE GELECEKTEKİ MİSYONU (Dişhekiminin Kazandığı Yeni Misyonun Çıktıları/Faydaları) ÇALIŞMA GRUBU-1 RAPORU

DİŞHEKİMİNİN GENEL SAĞLIKTAKİ ÖNEMİ VE GELECEKTEKİ MİSYONU (Dişhekiminin Kazandığı Yeni Misyonun Çıktıları/Faydaları) ÇALIŞMA GRUBU-1 RAPORU TDB 20.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU FDI 2020 VİZYONU REHBERLİĞİNDE İSTANBUL DEKLARASYONU (26-27-28 Mayıs 2014 Kuşadası, Aydın) DİŞHEKİMİNİN GENEL SAĞLIKTAKİ ÖNEMİ VE GELECEKTEKİ

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ 2015. Herkes İçin Güvenlik

EGE ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ 2015. Herkes İçin Güvenlik 20 Mayıs Amfisi Bornova/ İzmir (Ege Üniversitesi Hastanesi İçi) Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Tıp Fakültesi Hastanesi

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YILLIK EĞİTİM PLANI YÖN.PL.03 04.05.2009 1 / 5 OCAK Riskli Birimlerde Temizlik Ve Dezenfeksiyon Riskli Birim Temizlik Şirket (29) OCAK Mutfak Eğitimi Besin Kalitesi/Yiyecek Satın Alma Ve Kontrol Yöntemleri Gıda Mühendisi

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

Çukurova Üniversitesinde İş Sağlığı & Güvenliği Hizmetleri

Çukurova Üniversitesinde İş Sağlığı & Güvenliği Hizmetleri Çukurova Üniversitesinde İş Sağlığı & Güvenliği Hizmetleri Prof. Dr. Ferdi TANIR Ç.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Ç.Ü. İSG Eğitim, Uygulama & Araştırma Merkezi-ÇİSAM/ADANA Üniversitelerde İSG Hizmetleri

Detaylı

Çukurova Üniversitesi nde İş Sağlığı & Güvenliği Hizmetleri

Çukurova Üniversitesi nde İş Sağlığı & Güvenliği Hizmetleri Çukurova Üniversitesi nde İş Sağlığı & Güvenliği Hizmetleri Prof. Dr. Ferdi TANIR Ç.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Ç.Ü. İSG Eğitim, Uygulama & Araştırma Merkezi (ÇİSAM) Md./ADANA 3. Sağlık Yönetimi

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Ortak Sağlık Birimleri Amaç : Birinci basamak sağlık hizmetleri içerisinde İşyeri Sağlık Birimlerini ve fonksiyonlarını tanıtmak Hedefler : İşyeri Sağlık Birimlerinin

Detaylı

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik Sayın İlgili, Evde Bakım Derneği ve Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde Kuşadası nda gerçekleştirdiğimiz III. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi ni

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ KANUNLAR 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 08.07.1993 23.07.1995 18.06.1999 13.08.1999 13.10.2001 21.11.2001 2 Hemşirelik kanunu Tüm Bölümler 02.03.1954 25.04.2007 3 Sağlık hizmetleri temel

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Doç Dr Meral Türk

EGE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Doç Dr Meral Türk EGE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Doç Dr Meral Türk 2009 dan itibaren E.Ü.T.F Hastanesi Çalışan Sağlığı, Güvenliği ve Hakları Birimi 2012 E.Ü İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyonu 2013

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi Y.Doç.Dr.Nezih VAROL, Halk Sağlığı & Adli Tıp Uzmanı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanelerde İSG Sempozyumu 27.05.2014 Dünya

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR:

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2010 yılında ülkemizde 62903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı vakası meydana geldi. 1454 çalışan iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 6331

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

D.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D ÇALIŞANLARININ SAĞLIK TARAMALARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İZLEMİ

D.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D ÇALIŞANLARININ SAĞLIK TARAMALARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İZLEMİ D.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D ÇALIŞANLARININ SAĞLIK TARAMALARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İZLEMİ Yüksel Özmen, Semra Yakan, Sevinç Uz, Alp Ergör, Candan Kıyman, Özay Işık, Sabriye Özcan, Gül

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com Fazıl ÖLMEZ Makine Mühendisi A Sınıfı İSG Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi fazilolmez@gmail.com 14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com 1. Adım Çalışma planı yapın (Çalışmalar bir

Detaylı

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi Toplam 120 birim var: 27 birim > 50 (50 den çok çalışanlı) 50 birim 10 < < 50 (10 50 arası çalışanlı)

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, kuaför/berber/güzellik salonlarında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon

6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon 6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon Yrd.Doç.Dr.Zeynep Şişli İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çalışmanın Sorusu; Türk hukukunda

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Komitesi

İş ve Sosyal Güvenlik Komitesi İş ve Sosyal Güvenlik Komitesi GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI ŞEYMA SOLGUN HÜMEYRA OBA DUYGU AKDEMİR HAYDAR SANDIKÇI ZEKİYE AĞCA NURCAN BAYÜLGENLİ HATİCE GÜRSOY AYŞE ÖZKAN MURAT DEMİR İSLAM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı 2012 1 DEÜ HASTANESİ 3900 çalışan ( 1100 ü alt işveren ) Farklı çalışan grupları Günlük hasta başvuru sayısı

Detaylı

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92 01.0.011 REVİZYON 0 REVİZYON Sayfa 1 / 9 SÖKE ADSM 015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Sıra No Konusu in İçeriği Tarih Şekli Yer ci Süre Hedef Kitle 1. Tüberküloz Hastalığı Ve Korunma

Detaylı

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ www.derinceadsm.gov.tr BÖLÜM SORUMLULARI Yönetim Hizmetleri Demet YENİGÜN EROL Ahmet DEMRİ Meryem MUMCUUĞLU Kalite Yönetim Direktörü İdari ve Mali

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERZİFON BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MERZİFON BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanları İçin Yenileme Eğitimi Programı

İş Güvenliği Uzmanları İçin Yenileme Eğitimi Programı İş Güvenliği Uzmanları İçin Yenileme Eğitimi Programı Sıra No Konular Süresi 1 Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması 1 2 Dünya da ve Türkiye de İSG nin Mevcut Durumu ve Gelişmeler 1

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Öğr. Gör. Selçuk SİNCAR Uzm. Pınar BAYKAN Uzm. Gülcan YILDIZ Uzm. Fatma YILDIRIM Uzm. Gökhan BULUT Arzu GERGİT İş Sağlığı ve Güvenliği Kurum Koordinatörü

Detaylı

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 9 Mayıs 2015 Cumartesi 09.00 17.00. 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl. 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 9 Mayıs 2015 Cumartesi 09.00 17.00. 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl. 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 09.00 17.00 09.00 09.30 Kayıt ve Kokteyl 09.30 10.00 Protokol Konuşmaları İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu 1. Oturum 10.00 11.15 1. Oturum Başkanı: Prof. Dr.

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

UÜ-SK HASTA GÜVENLİK PLANI

UÜ-SK HASTA GÜVENLİK PLANI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 10 Şubat 2012 1/5 1. Amaç: Bu plan UÜ-SK da hasta güvenliğini esas alan bir yaklaşımın tüm kuruluş ölçeğinde benimsenmesi ve uygulanması için bir sistematik oluşturmayı amaçlamaktadır.

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

FORM OSGB HİZMETİ TEKLİF FORMU YAYIN TARİHİ 12.12.2013

FORM OSGB HİZMETİ TEKLİF FORMU YAYIN TARİHİ 12.12.2013 OSGB HİZMETİ TEKLİF U 1 / 7 YETKİLİ : ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN : Alkım İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. TEL-FAKS : 0 312 286 0 287 E-mail : Dayanak : 20.06.2012 tarihli İş Sağlığı

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KOD.YÖN.PR.03 YAYIN TRH.KASIM 2011 REV.TRH.ARALIK 2013 REV. NO.2 SAYFA NO.1/5 1. AMAÇ:Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün

Detaylı

İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu.

İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu. İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu.tr İşyeri örgütlenmesinde İSİG İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı, işçilerin

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Kültür, inanç Fiziksel çevre SAĞLIK Yaşam koşulları Ekonomik

Detaylı

İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Çalıştay Başkanı: Hastane Başhekim Yardımcısı: Okan TÜRKDOĞAN Çalıştay Düzenleme Kurulu: Hastane Yöneticisi: Eğitim Görevlisi Uzman Doktor Enver YALNIZ Başhekim Yardımcısı: Dr. Okan TÜRKDOĞAN Kalite Yönetim

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik kamu, üniversite ve özel sektör ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik kamu, üniversite ve özel sektör ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını kapsar. 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ DENEYİMİ

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ DENEYİMİ ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ DENEYİMİ KURUM ÖZELLİKLERİ Hastane yatak sayısı: 750 Personel Sayısı: 1229 194 Öğretim Üyesi 46 Araştırma Görevlisi Toplam

Detaylı

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNDEİSG UYGULAMALARI - TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÖRNEĞİ

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNDEİSG UYGULAMALARI - TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÖRNEĞİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNDEİSG UYGULAMALARI - TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÖRNEĞİ HOŞ GELDİNİZ Dr. Ali Koray KENZİMAN İşyeri Hekimi/İş Güvenliği Uzmanı Mersin İl Sağlık Müdürlüğü 1 KAMUDA İSG-1 Resmî Gazete 27 Kasım

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR Sosyal Güvenlik Kurumu nun yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin ortaklaşa finanse ettiği Evde Çocuk Bakım Hizmetleri

Detaylı

6331 SAYILI YASA BİLGİLENDİRME VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI. Öğr. Gör. Metin BAYRAM, Sakarya Üniversitesi İsg Koordinatörü

6331 SAYILI YASA BİLGİLENDİRME VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI. Öğr. Gör. Metin BAYRAM, Sakarya Üniversitesi İsg Koordinatörü 6331 SAYILI YASA BİLGİLENDİRME VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALARI Öğr. Gör. Metin BAYRAM, Sakarya Üniversitesi İsg Koordinatörü Sunu planı 1. 6331 Sayılı Yasa Kapsamı ve Uygulanma Aşamaları 2. İSG Hizmetlerinin

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

TSM LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

TSM LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ TSM LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Moderatör: Dr Fariz ÇOLAK Raportör ve Sunum: Dr Büşra DELİGÖZ ANKARA 04/12/2014 5 iş güvenliği uzmanı 10 işyeri hekimi Dr Fariz ÇOLAK (Moderatör)

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi BÖLÜM UYUM REHBERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı Ahi Evran Üniversitesi birimlerinde çalışan tüm personelin, alt işverenlerin, hizmet alımı yöntemi ile çalışanların, stajyer ve öğrenci statüsünde çalışanların

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uyum Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr kpmgvergi.com Çalışan bir şirketin sahip olduğu en önemli değerdir. Sürdürülebilirlik, karlılık, büyüme, inovasyon gibi hedeflerin

Detaylı

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI 1.AMAÇ: Hastanesindeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış aralıklarla yapılan toplantıların

Detaylı

Türkiye de Radyasyon Güvenliği Komiteleri

Türkiye de Radyasyon Güvenliği Komiteleri Türkiye de Radyasyon Güvenliği Komiteleri Yrd. Doç. Dr. Ayşegül YURT Dokuz Eylül Üniversitesi 1. ULUSAL RADYASYONDAN KORUNMA KONGRESİ 19-21 KASIM 2015, ANKARA Radyasyon Güvenliği Komiteleri (RGK) 2690

Detaylı

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 2 Mayıs 2013 tarihli Perşembe günü Kuşadası Korumar Otel de gerçekleştirilen çalıştay saat 10:00 da başlamıştır. Toplantıya Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ADÜ Turizm

Detaylı

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor.

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor. 1 KANUNA HIZLI BAKIŞ - İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. - Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. - İş yerleri, yapılan işin

Detaylı

YAŞAR OSGB olarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları yürütmek, çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı

YAŞAR OSGB olarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları yürütmek, çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı www.yasarosgb.com YAŞAR OSGB olarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları yürütmek, çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak ve çalışma şartlarının

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ

GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ Ramazan GÖKÇE*, Haluk ERGEZER, Tolga AKCAN Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Denizli TÜRKİYE İÇERİK Giriş Anket ve Sonuçları

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE WEB TABANLI İŞ KAZASI BİLDİRİM SİSTEMİ PİLOT ÇALIŞMA SONUÇLARI

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE WEB TABANLI İŞ KAZASI BİLDİRİM SİSTEMİ PİLOT ÇALIŞMA SONUÇLARI BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE WEB TABANLI İŞ KAZASI BİLDİRİM SİSTEMİ PİLOT ÇALIŞMA SONUÇLARI Anahtar Sözcükler: Sağlık çalışanı, İş kazası, Kaza bildirim sistemi Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çalışan

Detaylı

İSG HABERLERİ. İSG Mevzuatında Yaşanan Son Gelişmeler konulu toplantı gerçekleştirildi

İSG HABERLERİ. İSG Mevzuatında Yaşanan Son Gelişmeler konulu toplantı gerçekleştirildi İSG Mevzuatında Yaşanan Son Gelişmeler konulu toplantı gerçekleştirildi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ KADIN VE AKCİĞER SAĞLIĞI GÖREV GRUBU EYLEM PLANI

TÜRK TORAKS DERNEĞİ KADIN VE AKCİĞER SAĞLIĞI GÖREV GRUBU EYLEM PLANI TÜRK TORAKS DERNEĞİ KADIN VE AKCİĞER SAĞLIĞI GÖREV GRUBU EYLEM PLANI 2017-2018 Türk Toraks Derneği Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Akciğer Hastalıkları kavramının uzmanlık

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI Tarih Eğitim Konusu/Sunucu 26 Eylül 2012 İş Sağlığının Tarihsel ve Kavramsal Gelişimi 3 Ekim 2012 Stres, Psikososyal Etmenler Neden Ölçülüyor, Neden Kullanılıyor? Doç.Dr.Yücel Demiral

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

SÖKE ADSM 2014 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 81

SÖKE ADSM 2014 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 81 0.07.0 REVİZYON 07.0.04 SAYFA/ Sayfa / SÖKE ADSM 04 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı 0-0dk Tüm Merkez Personeli 8 Sıra No Konusu in İçeriği Tarih Şekli Yer ci Süre Hedef Kitle. Tüberküloz

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı: Nazmi Bilir

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı: Nazmi Bilir Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı: Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı Nazmi Bilir (13-15 Eylül 2012 Adrasan /Antalya) Konuşma planı Konunun önemi Sağlık çalışanı

Detaylı

İSG Kanunu ve Ülkemizde İSG Hizmetleri

İSG Kanunu ve Ülkemizde İSG Hizmetleri İSG Kanunu ve Ülkemizde İSG Hizmetleri Dr. Rana GÜVEN, MSc., PhD. Genel Md. Yrd. 24 Eylül 2013, İstanbul İÇERİK İSG Kanunu Sonrası Neler Yaptık? İSG Hizmetleri Hedef ve Planlamalar MEVZUAT TABLOSU 23.9.2013

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D.

Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Prof.Dr. Nadi Bakırcı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. İhmal edilen bir konu olarak iş sağlığı ve güvenliği Bu konuda ihmal edilen bir grup olarak sağlık çalışanları Sağlık hizmeti

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı