T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 YILI DENİZLİ 2014

2 SUNUŞ 2013 Yılı Denizli Orman Bölge Müdürlüğü için ormancılık çalışmaları açısından verimli bir yıl olmuştur. Bölge Müdürlüğümüzde teknik ormancılık faaliyetlerine öncelik verilmiş, bu çalışmalar esnasında verimlilik ve tasarruf tedbirlerine azami derecede riayet edilmiştir. Tüm teknik ve idari personelin teorik ve tatbiki eğitimleri yıl içerisinde konusunun uzmanı kişilerce verilmiştir. Üretim programı verilen ödenekler çerçevesinde fazlasıyla gerçekleşmiş, m3. Dikili damga yapılmış ve m 3 endüstriyel odun üretimi yapılmıştır. Bu işler için orman köylüsüne TL. ödeme yapılmıştır. Orman yetiştirme ve bakım faaliyetlerinden; ha. Tabii Gençleştirme, 857 ha. Suni Gençleştirme, ha. Gençlik ve Kültür Bakımı, ha. Sıklık Bakımı, ha. Ormanların Rehabilitasyonu, 240 ha. Koruya tahvil çalışması gerçekleştirilmiş, 55 Orman Köyünde gençliklerin ve kültürlerin koruması Köy Tüzel Kişiliklerine yaptırılmış, ha. Yangına Dayanıklı Orman tesis edilmiş ve tüm bu çalışmalar için TL. harcanmıştır. Yol ve inşaat faaliyetlerinden; 2 adet yol planlaması, 56 km. Yeni Yol, 64 km. Büyük Onarım, 5 km. Üst Yapı, 13 km. Sanat Yapısı, 14 m. Köprü, 10 km. Yangın Emniyet Yolu yapımı, Km. Yangın emniyet yolu tamir bakımı, 63 Km. Kule Kulube Yolu Tamir- Bakımı, 29 km.traktör Yolu yapımı, km. de Yol Tamir- Bakım çalışmaları yapılarak TL. ödenmiştir. Orman zararlıları ile ha. alanda biyolojik, biyoteknik, mekanik mücadele yapılmış, adet kuş yuvası, 16 adet karınca nakli ve adet colasama üretimi yapılarak TL. harcama yapılmıştır. 2 adet Yangın Gözetleme Kulesi, 3 adet İlk Müdahale Ekip Binası yapılmış, idare binası, depo, lojman ve kule binalarımızın tamiratları yapılarak çalışma ortamları iyileştirilmiştir yılında ormanlık alanlarda 16 ve 18.inci maddeye göre 110 ha. alanda 85 adet maden işletme, maden tesis ve su ürünleri izni verilmiş olup, 17.nci maddeye göre de 62 adet, ha. alanda izin verilmiştir. Ayrıca 14 adet 199 ha. özel ağaçlandırma izni verilmiştir. Bölge Müdürlüğümüz 2013 yılını orman yangınları açısından da olumlu bir yıl olarak geçirmiştir.2013 yılında Bölge Müdürlüğümüzde 146 adet orman yangını çıkmış ve bu yangınlarda 122 ha. ormanlık alan yanmıştır. Orman yangınlarında personelimizin, halkımızın ve kamu kuruluşlarımızın yoğun ve fedakâr çalışmaları olmuştur. Bu çalışmalar neticesinde 2013 yılında Bölge Müdürlüğümüz Döner Sermaye Bütçesi TL. kar ile kapatılmıştır. Bu verimli çalışmaları 2014 yılında da devam ettirmek azim ve çabası içinde olacağız. Ahmet ERSOY Bölge Müdürü V. 1

3 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Amaç ve Hedefler B. Temel Politikalar ve Öncelikler III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları(ÖZEL BÜTÇE) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV. KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V. ÖNERİ VE TEDBİRLER VI. EKLER

4 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planına göre; Misyon: Orman ve orman kaynaklarını her türlü tehlikelere karşı korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde ve topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetmektir. Vizyon: İnsana, doğaya ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir orman yönetimini sağlayan şeffaf ve saygın bir kurum olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Bölge Müdürü, Genel Müdürlüğün taşradaki en üst amiri olup, doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlı ve Genel Müdürlük Makamına karşı sorumludur. Bölge Müdürü; mıntıkası dahilindeki orman teşkilatının amiri ve Özel Bütçe ita amiridir. Bölge Müdürü nün görevleri: a) Bölgesi ile ilgili işleri mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün talimatlarına göre yönetmek, plan, proje ve yıllık programları uygulamak amacı ile bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek ve kontrol etmek, b) Bağlı birimler tarafından hazırlanan bütçeleri ve iş programlarını inceledikten sonra Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak, c) Orman idaresi, ağaçlandırma, silvikültür ve diğer plan, proje ve raporlar ile her türlü işlere ait keşif evrakını incelemek, yetkisi içinde olanları onaylamak ve uygulanmasını sağlamak, d) Üretim, taşıma ve satış işlerini düzenlemek, takip etmek ve ettirmek, e) Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman yolları ağının tespitini ve etüt proje yapılmasını sağlamak, Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahaları ile ilgili ve bu sahalar ulaşılmasını sağlayan işler ile aynı şekilde küçük çaptaki yapım, bakım ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak, f) Genel Müdürlükçe verilen yetki çerçevesinde İşletme Müdürlükleri arasında Döner Sermaye Bütçe ödeneklerinde aktarmalar yapmak ve bu konuda Genel Müdürlüğe bilgi vermek, g) Hizmetleri ile ilgili olarak Mülki İdare Amirleri, diğer kuruluş ve bölgelerle işbirliğinde bulunmak, h) Genel Müdürlüğün vereceği benzeri görevleri yapmaktır. 3

5 C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Bölge Müdürlüğümüz, makine parkında bulunan araçlar bakımından büyük ölçüde yeterli durumda olup, araçlarımız verimli olarak çalıştırılmaktadır. Ayrıca 2 adet servis aracı, 1 adet taksi, sadece yangın sezonunda kullanılmak üzere 3 adet treyler ve 4 adet minibüs Bölge Müdürlüğümüzce kiralanmış olup, hizmetler etkin bir şekilde yürütülmüştür. İşletme Müdürlüklerimiz binalarının büyük ölçüde tamiratları yapılarak düzgün bir hale getirilmiş olup, Bölge Müdürlüğümüz idare binası ile Bölge Müdürlüğümüz lojmanlarının çok eski yapılar olması nedeniyle Denizli Belediyesi ile yapılan protokol ile bu binalarımızda yenilenmekte olup 40 Adet lojman tamamlanarak teslim alınmış ve 2012 yılında personelin hizmetine sunulmuştur. İdare binası ise 2013 yılında tamamlanarak teslim alınmış olup Bölge Müdürlüğümüz faaliyetlerine bu yeni binada devam etmektedir. 1.1.Binalar ve Arsalar Tablo 1: Bina ve Arsalar Özel Bütçe Nevi Miktar Alan (m 2 ) Hizmet Binası Lojman İlk Müdahale Ekip Binası Toplu Koruma Ekip Binası Üretim Depo Binası Yangın Kule-Kulübe Binası Laboratuvar Binası Diğer Binalar (sundurma, reçine vb. ) Arsa Döner Sermaye Nevi Miktar Alan (m 2 ) Hizmet Binası Lojman İlk Müdahale Ekip Binası Toplu Koruma Ekip Binası Üretim Depo Binası Yangın Kule-Kulübe Binası Laboratuvar Binası Diğer Binalar (sundurma, reçine vb. ) Arsa

6 Grafik 1: Binalar ve Arsaların Dağılımı Özel Bütçe Döner Sermaye Tablo 2: Birimlerin Hizmet Verilen Binalara Dağılımı Yerleşke Adı Birim Hizmet Verilen Bina/Tesis Ofis Sayısı Kapasite (Kişi) Denizli Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü Denizli Fidanlık Müdürlüğü Fidanlık Acıpayam İşletme Müdürlüğü Çal İşletme Müdürlüğü Çameli İşletme Müdürlüğü Denizli İşletme Müdürlüğü Eskere İşletme Müdürlüğü Tavas İşletme Müdürlüğü Uşak İşletme Müdürlüğü Tablo 3: Sosyal Tesisler Sosyal Tesis Eğitim ve Dinlenme Tesisi Miktar Alan (m 2 ) Kapasite (Kişi/Yıl) Yararlanan (Kişi/Yıl) Lokal Memur Evi Misafirhane Spor Tesisi Kreş 5

7 1.2. Taşıtlar Tablo 4-a: Makine Parkında Bulunan Araçlar Döner Sermaye Makinenin Cinsi A-HİZMET VASITALARI 4x2 Binek Mevcut Miktar 0-10 Yaş Yaş Yaş 20 Yaş Üstü Oranı (%) Miktar Oranı (%) x4 Pick-Up x4 Binek Station Wagon Minibüs Midibüs Ambulans Miktar Oranı (%) Miktar B- İŞ VE KORUMA MAKİNELERİ Dozer Greyder Loder Paletli Yükleyici Ağır Tonajlı Kamyon Treyler Seyyar Tamir Aracı Su İkmal Aracı Akaryakıt Tankeri Ekskavatör Yangın Söndürme Aracı İlk Müdahale Arozözü C- ÜRETİM MAKİNELERİ Sürücütü Traktör Kar Rotatifi Tomruk Yükleyici İstifleyici Kepçe Takılı Traktör x2 Traktör x4 Traktör Kabuk Soyma Makinesi Kamyon Motosiklet Kar Bıçağı Hava Hattı Oranı (%) 6

8 Tablo 4-b: Makine Parkında Bulunan Araçlar Özel Bütçe Makinenin Cinsi A-HİZMET VASITALARI 4x2 Binek Mevcut Miktar 0-10 Yaş Yaş Yaş 20 Yaş Üstü Oranı (%) Miktar Oranı (%) x4 Pick-Up x4 Binek Station Wagon Minibüs Midibüs Ambulans B- İŞ VE KORUMA MAKİNELERİ Dozer Greyder Loder Paletli Yükleyici Ağır Tonajlı Kamyon Treyler Seyyar Tamir Aracı Su İkmal Aracı Akaryakıt Tankeri Ekskavatör Yangın Söndürme Aracı İlk Müdahale Arozözü C- ÜRETİM MAKİNELERİ Sürütücü Traktör Miktar Oranı (%) Miktar Kar Rotatifi Tomruk Yükleyici İstifleyici Kepçe Takılı Traktör x2 Traktör x4 Traktör Kabuk Soyma Makinesi Kamyon Motosiklet Kar Bıçağı Hava Hattı Oranı (%) 7

9 Yaş Yaş Yaş 20 Yaş Üstü HİZMET VASITALARI İŞ VE KORUMA MAKİNELERİ ÜRETİM MAKİNELERİ Teşkilat Yapısı 2011 yılında Bakanlığımızda yapılan yeni düzenlemeler ile Çevre ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan ORKÖY, Ağaçlandırma Şube Müdürlükleri ile Fidanlık Müdürlüğü Bölge Müdürlüğümüz bünyesine katılmış olup, Ayrıca Bölge Müdürlüğümüzde yeni Personel Şube Müdürlüğü, İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürlüğü, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü ile 5 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği ve 2 adet Fidanlık Şefliği kuruluşları yapılmıştır yılında Çal İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde Bozkurt Orman İşletme Şefliği ile Denizli İşletme Müdürlüğüne bağlı Tamir Bakım Atölye Şefliği kuruluşu yapılmıştır. Ayrıca 2013 yılında Eşme Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği kapatılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler ile Bölge Müdürlüğümüz kuruluşunda 14 adet Şube Müdürlüğü, 7 adet İşletme Müdürlüğü, 1 adet Fidanlık Müdürlüğü, 44 adet İşletme Şefliği, 4 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği, 2 adet Fidanlık Şefliği, 9 adet Kadastro Komisyonu mevcut olup, bugün itibariyle yeni bir kuruluşa ihtiyaç bulunmamaktadır. 8

10 Şekil 1: Teşkilat Şeması 9

11 Harita 1: Orman İşletme Müdürlükleri 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bölge Müdürlüğümüz yeterli denilebilecek düzeyde teknolojik donanıma sahip olmakla birlikte kullanılan programlarda ve merkez ile bağlantılı olarak çalışılabilmesi için bilişim sistemleri eksiklikleri mevcuttur Donanım Envanteri Tablo 6: Donanım Envanteri Özel Bütçe Donanımın Niteliği Birimi Miktar Masaüstü Bilgisayar Adet 174 Dizüstü Bilgisayar Adet 44 Yazıcı Adet 144 Fotokopi Makinesi Adet 8 Faks Adet 6 Telefon Adet 95 Sunucu Adet 1 Projektör Cihazı Video Konferans Sistemi Plother Adet 2 Adet Adet 10

12 Döner Sermaye Donanımın Niteliği Birimi Miktar Masaüstü Bilgisayar Adet 157 Dizüstü Bilgisayar Adet 34 Yazıcı Adet 99 Fotokopi Makinesi Adet 10 Faks Adet 10 Telefon Adet 102 Sunucu Projektör Cihazı Adet 7 Video Konferans Sistemi Adet 1 Plother 3.2. Fiziksel Sunucu Envanteri Tablo 7: Fiziksel Sunucu Envanteri Adet Adet Fiziksel Sunucu Birimi Miktar Web Sunucusu Adet 1 Uygulama Sunucusu Adet Veri Tabanı Sunucusu Adet Uygulama Geliştirme Ortamı Adet Diğer Adet İnternet Bağlantısı Mega bit 10,24 İnternet Bağlantısı Mbps Bilişim Sistemleri Tablo 8: Bilişim Sistemleri Sistemin Adı Amacı Faaliyetlere Olan Katkısı Durumu 4. İnsan Kaynakları Bölge Müdürlüğümüz personel durumunda fiili durum itibariyle Bölge Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğü Mühendis kadrosunda bir miktar fazlalık olmasına karşın, çeşitli Şeflik kadrolarına 2 adet mühendis, 1 Adet Avukat,45 Adet haberleşme memuru, 15 Adet hizmetli, 22 adet depo memuru,100 adet orman muhafaza memuru,7 Adet harita teknikeri, 60 adet genel idare hizmetleri için memur ve 34 adet şoföre ihtiyaç duyulmaktadır. Tablo 9: Dolu-Boş Kadro Durumu Unvan/Görev Özel Bütçe Döner Sermaye Toplam GENEL TOPLAM Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Memur Sözleşmeli Personel Kadrolu İşçi Geçici İşçi TOPLAM

13 Tablo 10: Personelin İstihdam Şekli ve Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı İstihdam Şekli/Hizmet Sınıfı Özel Bütçe Döner Sermaye Toplam Adet Oran (%) Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Yardımcı Hizmetler ,5 Sağlık Hizmetleri Diğer Hizmet Sınıfları ,5 TOPLAM Sözleşmeli Personel İşçi TOPLAM GENEL TOPLAM Grafik 3: Memurların İstihdam Şekli ve Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Yardımcı Hizmetler Diğer Hizmet Sınıfları 276 Tablo 11: Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı Kadro Unvanı Özel Bütçe Döner Sermaye Toplam Adet Oran (%) Memur Sözleşmeli Personel 4/b 2 2 0,2 Sözleşmeli Personel 4/c ,9 Kadrolu İşçi ,9 Geçici İşçi TOPLAM

14 Grafik 4: Personelin Kadro Unvanlarına Göre Dağılımı Memur Sözleşmeli Personel 4/b Sözleşmeli Personel 4/c Kadrolu İşçi Geçici İşçi 77 Tablo 12: Yıllar İtibariyle Personel Sayısındaki Değişim Faaliyet Yılı Özel Bütçe Döner Sermaye 2 TOPLAM Grafik 5: Yıllar İtibariyle Personel Sayısındaki Değişim(memur) Personel Sayısı Tablo 13: Personelin Yaş Gruplarına Dağılımı Yaş Grubu Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM TOPLAM

15 Tablo 14: Personelin Cinsiyet Dağılımı Cinsiyet Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM Kadın Erkek TOPLAM Grafik 6:Personelin Yaş Gruplarına Dağılımı 3% 6% % 11% % 21% Grafik 7: Personelin Cinsiyet Dağılımı 11% Kadın Erkek 89% Tablo 15: Personelin Hizmet Sürelerine Dağılımı Hizmet Süresi (Yıl) Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM TOPLAM Tablo 16: Personelin Eğitim Durumlarına Dağılımı Eğitim Düzeyi Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Lisans Üstü Doktora TOPLAM

16 Grafik 8 :Personelin Hizmet Sürelerine Dağılımı Grafik 9: Personelin Eğitim Durumlarına Dağılımı 37% 8% 30% % 13% 22% İlköğretim Lise Ön Lisans 25% % Lisans Tablo 17: Katılan Personel Sayısı Gerekçe Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM Açıktan Atama Kurumlar Arası Geçiş TOPLAM Tablo 18: Ayrılan Personel Sayısı Gerekçe Özel Bütçe Döner Sermaye GENEL TOPLAM Emekli Vefat 1 1 İstifa Harice Nakil Göreve Son TOPLAM Tablo 19: Personel Yabancı Dil Bilgisi KPDS A B C D E TOPLAM Personel Sayısı Oran (%) 15

17 Tablo 20: Yurt İçi ve Yurt Dışında Düzenlenen Mesleki Faaliyetlere Katılan Personel Sayısı Hizmet Sınıfı Yurt İçi Görevlendirme Yurt Dışı Görevlendirme TOPLAM Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Yardımcı Hizmetler Sağlık Hizmetleri Diğer Hizmet Sınıfları TOPLAM Sunulan Hizmetler a) Orman idaresi ve çevrenin gerektirdiği şartlara göre ormanların işletilerek, orman ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, b) Ormanların yetiştirilmesi ve bakımı, c) Orman yollarının yapım ve bakımı, d) Orman Kanununun l6, l7, l8 ve 115. maddelerinin uygulanması ile ilgili her türlü izinlerin verilmesi, e) Tapulama ve kadastro çalışmaları ile ilgili orman sınırlarının belirlenmesi, f) Orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklardan sahiplerinin faydalanmasının sağlanması, ormanların korunması ve yangınlarla mücadele, g) Kent Ormanı ve Orman İçi Dinlenme yerlerinin tesisi, h) Halkımızın odun dışı orman ürünlerinden de etkin bir şekilde faydalanabilmesi için her türlü imkanın sağlanması, i) Orman ve çevre bilincinin tüm halkımıza aşılanması için eğitici etkinliklerin yapılması, j) İdaremiz kaynaklarını (makina, araç, gereç vb.) diğer kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak kullanarak, ihtiyaçların üst düzeyde karşılanması. 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Bölge Müdürlüğü on bir ana ve üç yardımcı hizmet birimi ile yönetim ve iç kontrol sistemini sağlar. Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile İşletme Müdürlükleri ve Kadastro Komisyonlarının çalışmalarını yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde çalışmaları kontrol ederek aksaklıklar tespit edilip yerinde giderilmiştir. II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Amaç ve Hedefler Uluslararası Ormancılık Prensipleri çerçevesinde, Ulusal Kalkınma Planında ve Ulusal Ormancılık Programında yer alan, Orman Genel Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanındaki amaç ve hedeflerdir. 16

18 B. Temel Politikalar ve Öncelikler Doğal orman ekosistemini; başta yangınlar ve zararlılar olmak üzere çeşitli faktörlere karşı, etkin şekilde korumak; koruma-kullanma dengesi, biyolojik çeşitlilik, gen kaynakları, orman sağlığı, odun dışı ürün ve hizmetler ile eko turizmin geliştirilmesi gözetilerek, çok amaçlı ve verimli şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Öncelikle çölleşme ve toplum sağlığı dikkate alınarak, havza bazında endüstriyel ve toprak muhafaza ağaçlandırmaları, rehabilitasyon çalışmaları, kent ormancılığı ve tarımsal ormancılık yapılmasıyla arazilerin daha iyi değerlendirilmesi, özel ağaçlandırmaların geliştirilmesi ve toplumun bu konularda bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Ormancılık konularının sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde geniş bakış açısıyla ele alınması, ormancılık çalışmalarının, toplumda ve ormanlardan çok yönlü beklentilerde meydana gelmekte olan değişimlere ve gelişimlere yeterli dikkatin sağlanması suretiyle planlanması ve yürütülmesi, ormancılık sektörü için kalkınma politikaları ve stratejilerinin katılımcı olarak hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için uygun kurumsal kapasitelerin ve mekanizmaların oluşturulması, orman-halk ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, ormancılık ile diğer sektörler arasında uyum ve bağlantıların geliştirilmesi, ormanların yönetimi, korunması ve sürdürülebilir gelişiminin ülkenin dengeli ve sürdürülebilir kalkınması açısından, toplumda ve ilgi gruplarında bilinçlenmenin, ilginin, katılım, katkı ve desteklerin güçlendirilmesi, çok işlevli ve katılımcı orman kaynakları yönetiminin geliştirilmesi suretiyle ormanlardan çok yönlü faydalanmanın orman içi ve bitişiğinde yaşayan gerçekten yoksul ve ormana bağımlı orman köyleri halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi, ormancılık çalışmalarına, ulusal ve uluslararası finans kaynaklarından azami katkının sağlanması amaçlanmaktadır. III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları(ÖZEL BÜTÇE) 1.Faaliyet Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo 21: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması (TL) KOD AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği Eklenen Aktarma Düşülen Yılsonu Ödeneği Yılsonu Harcama Kalan Ödenek 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri GENEL TOPLAM

19 Tablo 22: Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırması (TL) KOD AÇIKLAMA Bütçe Ödeneği 01 Genel Kamu Hizmetleri 02 Savunma Hizmetleri 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler GENEL TOPLAM Eklenen Aktarma Düşülen Yılsonu Ödeneği Yılsonu Harcama Kalan Ödenek Tablo 23: Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması (TL) KOD GELİR ÇEŞİDİ Bütçe Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%) 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler % 1 06 Sermaye Gelirleri GENEL TOPLAM Faaliyet Yılı ve Öncesi Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo 24: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması (TL) KOD AÇIKLAMA Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ödenek Harcama Ödenek Harcama Ödenek Harcama Ödenek Harcama Cari Transferler Sermaye Giderleri GENEL TOPLAM Tablo 25: Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırması (TL) KO D AÇIKLA MA Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri Ekonomik İşler ve Hizmetler GENEL TOPLAM Ödenek Harcama Ödenek Harcama Ödenek Harcama Ödenek Harcama

20 Tablo 26: Bütçe Giderlerinin Oransal Dağılımı KOD AÇIKLAMA % % % % % 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Grafik 10: Özel Bütçe Giderlerinin Yıllara Göre Oransal Dağılımı Personel Gid. (%) SGK Primi Gid. (%) Mal ve Hizmet Alım Gid. (%) Sermaye Gid. (%) Tablo 27: Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırması KOD GELİR ÇEŞİDİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Bütçe Gerçekleşme Bütçe Gerçekleşme Bütçe Gerçekleşme Bütçe Gerçekleşme Bütçe Gerçekleşme Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri GENEL TOPLAM

21 Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Tablo 28: Özel Bütçe Gelirlerinin Oransal Dağılımı KOD GELİR ÇEŞİDİ % % % % 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 98,30 97, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 0,29 0, Diğer Gelirler 1,42 2, Sermaye Gelirleri Grafik 11: Özel Bütçe Gelirlerinin Yıllara Göre Oransal Dağılımı Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. (%) Alınan Bağış ve Yardımlar İle Öz. Gel. (%) Diğer Gel. (%) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Özel Bütçeye ait harcamaların büyük çoğunluğunu (% 60) personel giderleri oluşturmaktadır. Gelirlerinin büyük çoğunluğunu ise izin sahalarından alınan tahsis bedelleri oluşturmaktadır. 3. Mali Denetim Sonuçları Özel bütçe faaliyetlerinin 2013 yılında kurum içi denetimleri yapılmış olup, uygulamaların yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yapıldığı tespit edilmiştir. 20

22 B. Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri Bölge Müdürlüğümüz son yıllarda orman yangınları ile etkin mücadele yapmış, verdiği eğitim ve bilgiler sayesinde orman yangınlarında belirgin bir düşüş gözlenmiştir. Etkin mücadele ve eğitim orman suçlarında da yapılmış olup orman suçlarında da belirgin azalmalar görülmüştür. Orman kadastro çalışmalarına da ağırlık verilmiş olup orman kadastrosu yapılmamış köy kalmamış, ancak aplikasyon ve 2/B çalışmalarına devam edilmektedir. Yol şebeke ağında gözüken orman yollarının büyük çoğunluğu tamamlanmış olup, bu yolların sanat yapısı ve üst yapı çalışmaları tamamlanmaya çalışılmaktadır. 1. Ormanların Korunması 1.1 Orman Yangınlarıyla Mücadele Tablo 29: Orman Yangınlarıyla Mücadele Kapasitesi Değişkenler Birim Yangın Eğitim Merkezi adet Toplu Koruma Ekip Binası adet Gölet, Havuz ve Su Toplama Çukuru adet Yangın Emniyet Yol ve Şeridi km Yangına Dirençli Orman Alanı ha Yangınla Mücadele Hizmetlerinde Kullanılan Araç-Makine-Teçhizat adet Yangın Gözetleme Kulesi adet Kule-Kulübe Yolu km İlk Müdahale Ekip Binası adet Görüntülü Kamera Sistemi adet Koruyucu Giyim Eşyası adet Yangınla Mücadelede İstihdam Edilen Personel kişi/yıl Yangınla Mücadelede Sertifikalı Çalışan Personel Yangınla Mücadele Faaliyetlerine Ayrılan Kaynak kişi/yıl TL Tablo 30: Orman Yangınları Faaliyet Yılı İhmal/ Dikkatsizlik Kasıt Kaza Bilinmeyen Doğal TOPLAM Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar

23 Grafik 11: Orman Yangınlarının Yıllara Göre Çıkış Sebeblerinin Sayısal Dağılımı İhmal/Dikkatsizlik Kasıt Kaza Bilinmeyen Doğal Grafik 12: Orman Yangınlarının Yıllara Göre Adet ve Alansal Dağılımı Adet Hektar Tablo 31: Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimleri Eğitim Konusu Birim Kamuoyu Bilinçlendirme adet Yangın İşçilerinin Eğitimi adet Orman Köylülerinin Eğitimi adet İdari ve Teknik Personelin Eğitimi adet TOPLAM

24 1.2 Orman Zararlıları ve Hastalıklarıyla Mücadele Tablo 32: Orman Zararlıları ve Hastalıklarıyla Mücadele Kapasitesi Kuş Yuvası adet Karınca Nakli adet Faydalı Böcek Üretimi adet Faydalı Böcek Üretim Laboratuvarı adet Orman Zararlıları ve Hastalıklarıyla Mücadele Hizmetlerinde İstihdam Edilen Personel Orman Zararlıları ve Hastalıklarıyla Mücadele Faaliyetlerine Ayrılan Kaynak kişi/yıl TL Tablo 33: Doğal Faktörlerden Etkilenen Orman Alanı Doğal Faktörlerden Etkilenen Alan ( ) ha Doğal Faktörlerden Yanan Alan (1) ha Doğal Faktörlerden Çıkan Yangın Sayısı adet Fırtınadan Etkilenen Alan (2) ha Devrik Miktarı m Kuraklıktan Etkilenen Alan (3) Kuraklık Kaybı m 3 ha Böcekten Etkilenen Alan (4) ha Böcek Zararı m 3 42 Diğer Doğal Faktörlerden Etkilenen Alan (5) Diğer Faktörlerden Kaynaklanan Kayıp m 3 ha Tablo 34: Biyolojik, Biyoteknik, Mekanik ve Kimyasal Mücadele Mücadele Yöntemi Birim Biyolojik Mücadele ha Mekanik Mücadele ha Biyoteknik Mücadele ha Kimyasal Mücadele ha

25 Denizli Orman Bölge Müdürlüğü 1.3 Orman Suçlarıyla Mücadele Tablo 35: Orman Suçlarıyla Mücadele Kapasitesi Muhafaza Memuru kişi Toplu Koruma Ekip Binası adet Koruma Ekip Sayısı adet Koruma Araç Sayısı adet Köy Tüzel Kişiliğiyle Koruma köy/adet Koruma (Bekçi) adam/ay Otlatma Planı adet 39 Orman Suçlarıyla Mücadele Faaliyetlerine Ayrılan Kaynak TL Tablo 36: Orman Suçları Faaliyet Yılı Kesme Nakil Bulundurma Sarf Açma Yerleşme İşgal Faydalanma Otlatma Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % Grafik 13 :Orman Suçlarının Yıllara Göre Dağılımı Kesme Nakil Bulundurma Sarf Açma Yerleşme İşgal Faydalanma Otlatma

26 Tablo 37: Açma Yerleşme Açma Yerleşme Alanı (1+2) m Açma Alanı (1) m Açma Sayısı adet Yerleşme Alanı (2) m Yerleşme Sayısı adet Tablo 38: Orman Suçlarıyla Mücadelede Etkinlik İnfaz Edilen Tesis Sayısı adet Açılan Dava Sayısı adet Kazanılan Dava Sayısı adet Tablo 39: Orman Suçlarıyla Mücadele Eğitimleri Eğitim Konusu Birim Kamuoyu Bilinçlendirme adet Koruma Ekiplerinin Eğitimi adet Orman Köylülerinin Eğitimi adet TOPLAM Orman Alan ve Sınırlarının Korunması Tablo 40: Orman Kadastro Çalışmaları Orman Alanı (1+2) ha Kadastrosu Yapılan Alan (1) ha Tescili Yapılan Orman Alanı ha Tescili Yapılmayan Orman Alanı ha Kadastrosu Yapılmayan Alan (2) ha Orman Dışına Çıkan Alan ha Tablo 41: Orman Kanununun 17 nci Maddesine Göre Verilen İzinler İzin Türü Hektar Hektar Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Bedelli Bedelsiz Turistik Tesis Üniversite Özel Ağaçlandırma Tahsis (Kültür ve Turizm Bakanlığına) TOPLAM

27 Tablo 42: Orman Kanununun 16 ve 18 nci Maddesine Göre Verilen İzinler İzin Türü Hektar Hektar Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Adet Hektar Maden İşletme Maden Tesis Petrol Kereste Fabrikası Su Ürünleri Taş Ocağı TOPLAM Orman Alanlarında Biyoçeşitliliğin Korunması Tablo 43: Koruma Amaçlı Ayrılan Orman Alanları Milli Parklar ha Tabiat Parkları ha Tabiatı Koruma Alanları ha Tabiat Anıtları ha Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ha Yaban Hayatı Üretme İstasyonları ha Muhafaza Ormanları ha Gen Koruma Ormanları ha Tohum Meşcereleri ha Tohum Bahçeleri ha Özel Koruma Bölgeleri ha Sulak Alanlar ha Doğal Sit Alanları ha Doğal Varlıklar ha Gen Koruma ve Yönetim Alanları ha Biyosfer Rezerv Alanı ha Diğer ha Koruma Amaçlı Ayrılan Toplam Orman Alanı ha Orman Alanı İçindeki Oranı % 3,32 3,32 3,29 3,29 3,29 Tablo 44: Biyoçeşitlilik Envanter Çalışmaları Nevi Birim Envanter Çalışması Tamamlanan Orman Alanı Amenajman Planına Entegre Edilen Alan ha ha 26

28 Tablo 45: Ormanların Biyolojik Çeşitliliği İle İlgili Araştırma Çalışmaları Araştırma Çalışması Faaliyet Yılı TOPLAM Proje Üniversiteler Araştırma Kurumları TOPLAM Proje Maliyeti (TL) Proje Proje Maliyeti (TL) Proje Proje Maliyeti (TL) 1.6 Orman Ekosistemlerinin Sağlığının İzlenmesi Tablo 46: Ormanların Tepe Durumu Değerlendirme Sonuçları Yaprak Kaybı Birim Seviye I Gözlem Alanında Yapılan Gözlem adet Seviye II Gözlem Alanında Yapılan Gözlem adet 1 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Aktarılan Arazi ha Elde Edilen Bulgu adet Hazırlanan Rapor adet İbreli Türlerde İbre Yaprak Kaybı % Yapraklı Türlerde İbre Yaprak Kaybı % Grafik 14: Seviye 1 Gözlem Alanlarında Yıllara Göre İbre-Yaprak Kaybı İbreli Türlerde İbre Yaprak Kaybı (%) Yapraklı Türlerde İbre Yaprak Kaybı (%)

29 1.7 Ormancılık Alt Yapısının Güçlendirilmesi Tablo 47: Orman Yolları Ormanların Yol İhtiyacı km Mevcut Orman Yolu km Standart Orman Yolu km Standart Yolların Yüzdesi % Tablo 48: Orman Yolları ve Fiziki Alt Yapının Geliştirilmesi Yeni Orman Yolu km Büyük Onarım km Üst Yapı km Köprü m 14 Sanat Yapısı km Yol Aplikasyonu km Üretim Yolu Tamir Bakım km Orman Yol Ağı Planı adet Ormanların Geliştirilmesi 2.1 Orman Bakım Tedbirleri Tablo 49: Silvikültürel Bakım Tedbirleri Silvikültürel Bakımlar Birim Gençlik Bakımı ha Kültür Bakımı ha Sıklık Bakımı ha Koruya Tahvil ha BAKIM YAPILAN ORMAN ALANI Grafik 15 : Yıllara Göre Silvikültürel Bakım Tedbirleri Bakım Yapılan Orman Alanı (ha.) 33,838 29,528 29,212 27,382 23,

30 2.2 Bozuk Ormanların İyileştirilmesi Tablo 50: Rehabilitasyon Rehabilitasyon ha Rehabilitasyon Başarılı Alan ha Tablo 51: Tohum ve Fidan Üretimi Üretim Birim Tohum Üretimi kg Fidan Üretimi adet Ormanların Gençleştirilmesi Tablo 52: Gençleştirme Güvenilirliği Gençleştirme Toplam Gençleştirme Alanı (1+2) ha Doğal Gençleştirme (1) ha Doğal Gençleştirmede Başarılı Alan ha Yapay Gençleştirme (2) ha Yapay Gençleştirmede Başarılı Alan ha Tablo 53: Başarılı Doğal Gençleştirme Alanı Başarılı Doğal Gençleştirme Alanı(1+2) ha Hiç Müdahale Edilmemiş Alan (1) ha Tohum ve Fidan Takviyesi Yapılmış Alan (2) ha Ormanlarda Kalite ve Verimliliğin Artırılması Tablo 54: Budama Çalışmaları Budama Yapılan Alan ha Budama Yapılan Ağaç Miktarı adet Tohum ve Meyve Gelirleri TL Piyasa Talebini Karşılama Oranı %

31 2.4 Hızlı Gelişen Yerli Türlerde Endüstriyel Plantasyonların Kurulması Tablo 55: Endüstriyel Plantasyon Çalışmaları Endüstriyel Plantasyon Alanı ha Silvikültür Planları Tablo 56: Silvikültür Planları Gençleştirmeye Ayrılan Alan ha Gençleştirme Dışı Tutulan Alan ha Silvikültür Planı Yapılan Alan ha Silvikültür Planı adet Orman Kaynaklarından Faydalanma 3.1 Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama Tablo 57: Amenajman Planları Amenajman Planına Konu Orman Alanı (1+2) ha Süresi Dolmamış (1) ha Süresi Dolmuş (2) ha Planı Yapılmamış ha Tablo 58: Entegre Amenajman Planları İle Yönetilen Ormanlar Fonksiyonel Plan adet Fonksiyonel Planı Olan Orman Alanı ha Tablo 59: Ormanların Ana Fonksiyon Sınıflarına Dağılımı Fonksiyon ha. % ha % ha % ha % ha % Sosyal Ekolojik Ekonomik Tablo 60: Ormanların Koruyucu ve Çevresel Fonksiyonları Su Havzalarını Koruma ha Toprak Koruma ha Diğer (yerleşim yeri, yol, baraj, alt yapı tesis, çığ vb. afetler) ha

32 339, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,523 1,016,904 1,066, , ,703 1,185,208 Denizli Orman Bölge Müdürlüğü 3.2 Piyasa Talebine Uygun Üretim Tablo 61: Artım Üretim Dengesi Artım m Eta m Üretim m Grafik 16: Artım Üretim Dengesinin Yıllara Göre Değişimi Artım (m3) Eta (m3) Üretim (m3) Tablo 62: Odun Üretimi Üretim Birim DİKİLİ DAMGA m Tomruk m Tel Direk m Maden Direk m Sanayi Odunu m Kâğıtlık Odun m Lif Yonga Odunu m Sırık m ENDÜSTRİYEL ODUN m YAKACAK ODUN ster Grafik 17 : Yıllara Göre Endüstriyel ve Yakacak Odun Üretimi Endüstriyel Odun (m3) Yakacak Odun (ster)

33 Tablo 63: Üretim Programı Gerçekleşme Oranları ve Verimlilik Üretim Programı m Gerçekleşme m Gerçekleşme Oranı % Endüstriyel Odun Üretiminde Verimlilik % I ve II Sınıf Tomruk Üretim Oranı % 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 Tablo 64: Üretimde Pazar ve Piyasa Takibi Endüstriyel Odun Satış Miktarı m Endüstriyel Odun Stok Miktarı m Yakacak Odun Satış Miktarı ster Yakacak Odun Stok Durumu ster Yakacak Odun Tüketimi ster Müşteri Memnuniyet Oranı % Üretim Maliyetlerinin Azaltılması ve Dikili Satışın Yaygınlaştırılması Tablo 65: Dikili Satış Miktarı ve D.K.G.H İçindeki Payı Faaliyet Yılı D.K.G.H (000 m 3 ) Dikili Satış D.K.G.H. Payı (%) Miktar (000 m 3 ) Tutar (000 TL) Grafik 18 :Yıllara Göre Dikili Satış Miktarı Dikili Satış Miktarı (Bin m3)

34 Tablo 66: Üretim Maliyetlerindeki Değişim Yakacak Odun Üretimi ster Yakacak Odun Üretim Maliyeti TL Endüstriyel Odun Üretimi m Endüstriyel Odun Üretim Maliyeti TL Odun Dışı Orman Ürünleri Envanteri Tablo 67: Odun Dışı Orman Ürünleri Üretim ve Satış Durumu Envanteri Yapılan Alan ha 1700 Envanteri Yapılan Alanının Toplam Orman Alanına Oranı % 0,2 Odun Dışı Orman Ürünü Çeşidi adet Odun Dışı Orman Ürünü Üretimi ton Satış Geliri TL Rekreasyon Hizmetleri Tablo 68: Kent Orman ve Mesire Yeri Kent Ormanı Sayısı adet Kent Ormanı Alanı ha Kent Ormanı Ziyaretçi Sayısı kişi/yıl Orman İ. D. Yeri Sayısı adet Orman İ. D. Yeri Alanı ha Orman İ. D.Y. Ziyaretçi Sayısı kişi/yıl Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 4.1 Teftiş Tablo 69: Teftiş Raporları Rapor Türü Birim İnceleme adet Disiplin adet Ön İnceleme adet Cevaplı Teftiş adet Adli Soruşturma adet 3 1 Tevdi adet TOPLAM

35 2013 yılında Genel Müdürlüğümüzün tarih ve 3380 sayılı iş emri gereğince Bölge Müdürlüğümüzün Çal İşletme Müdürlüğü çalışmaları normal teftişe tabi tutulmuş, yapılan teftiş neticesinde; 1-Kesinleşen mahkeme kararlarındaki bazı devlet alacaklarının tahsilatlarında aksamaların bulunduğu, 2-Toplu koruma ekiplerinin çalışma proğramlarına bazı bölmelerin dahil edilmediği, 3-Toplu koruma ekipleri İşletme Müdürlüğünce yeterli sayıda kontrol yapılmadığı, 4-Toplu koruma ekip sahalarını usulüne uygun şekilde devir teslime konu edilmediği, 5-Suç tutanakları tanzimi sırasında bazı eksikliklerin bulunduğu, 6-İşçilere ilk yardım konusunda eğitim verilmediği, 7-İşçilere koruyucu giyim ve malzemelerinin eksik verildiği, 8-Özel orman kayıt ve takip defterinin tam ve eksiksiz olarak tutulmadığı, 9-Özel ormanlarda mesul müdür atamasının yapılmadığı, 10-Özel ormanların Amenajman Plan sürelerinin dolduğu ve yenilettirilmediği, 11-Arşivdeki evrakların arşiv yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmediği, 12-Şefliklerin devir teslimlerinde Bölme Kartlarının devir teslime konu edilmediği, 13-Üretim sahalarında yer yer yüksek kesimlerin bulunduğu, 14-Sterli emvallerin boy ve yüksekliklerinde noksanlıkların bulunduğu, 15-Ağaçlandırma ve rehabilitasyon sahaları için projelerin bulunmadığı, 16-Bazı tensil bölmeleri için bol tohum yılı tespit tutanağının bulunmadığı, 17-Bazı bölmeler için fidan sayım tutanağının bulunmadığı, 18-Hizmet vasıtası ve arazöz şoförlerine hizmetiçi eğitimin verilmediği, 19-Akaryakıt sipariş fişinde ve taşıt görev emrinde birtakım eksikliklerin bulunduğu, 20-Bazı izin dosyalarının izin sürelerinin dolmasına karşın izinlerinin iptal edilerek sahaların teslim alınmadığı, Çal İşletme Müdürlüğümüzde yapılan teftiş esnasında bir kısmı yukarıda belirtilen konularda eksikliklerin bulunduğu tespit edilmiş olup; Çal İşletme Müdürlüğümüzce de teftiş sırasında görülen noksanlıklar giderilip bundan sonraki uygulamalarda böyle aksamaların olmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. 4.2 İç Denetim Tablo 70: Denetim Programları Denetim Türü Birim Uygunluk adet Mali adet Sistem adet Diğer adet TOPLAM 4.3 Hukuk Tablo 71: Hukuk Davaları Dava Durumu Birim Önceki Faaliyet Yılından Devreden Davalar adet Açılan Davalar adet Lehe Karara Çıkan Davalar adet Aleyhe Karara Çıkan Davalar adet Sonraki Faaliyet Yılına Devreden Davalar adet

36 Tablo 72: Ceza Davaları Dava Durumu Birim Önceki Faaliyet Yılından Devreden Davalar adet Açılan Davalar adet Karar Çıkan Davalar (1+2+3) adet Mahkûmiyet (1) adet Beraat (2) adet Zamanaşımı (3) adet Sonraki Faaliyet Yılına Devreden Davalar adet Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri Tablo 73: Bilgi Teknolojileri ve Sistemler Bilgi ve İletişim Alt Yapısı Tamamlanan Birimler Veri İşleme ve Bilgi Sistemleri Otomasyon Sistemleri 4.5 Eğitim adet 6 8 adet adet Tablo 74: Düzenlenen Eğitim Programları Eğitimin Hizmet İçi Eğitim adet Yabancı Dil Eğitimi adet İşçilerin Eğitimi adet İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı adet TOPLAM Tanıtım ve Bilgilendirme Tablo 75: Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetin Yayınlanan Belgesel adet Katılım Sağlanan Organizasyon adet Tanıtım Yapılan Orman Köylüsü kişi Tanıtım Yapılan Öğrenci kişi İşbirliği Yapılan Yerel Yönetim, STK adet Çalışan ve Müşteri Memnuniyeti Tablo 76: Çalışan Memnuniyet Oranı Değerlendirilen Öneri ve Şikâyetler Sonuçlandırılan Öneri ve Şikâyetler adet adet Çalışan Memnuniyet Oranı % 35

37 Tablo 77: Müşteri Memnuniyet Oranı Değerlendirilen Öneri ve Şikâyetler adet Sonuçlandırılan Öneri ve Şikâyetler adet Müşteri Memnuniyet Oranı % Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi Tablo 78: Uluslararası Sürecin İzlenmesi Katılım Sağlanan Etkinlik Hazırlanan Rapor Düzenlenen Etkinlik Uygulamaya Aktarılan Proje Yapılan İşbirliği ve Protokol Yapılan Yardımlar adet adet adet adet adet TL 2. Performans Sonuçları Tablosu Tablo 80: Faaliyet Sonuçları Faaliy et No FAALİYET ADI SİLVİKÜLTÜR Ölçü Birimi FAALİYET YILI PROGRAMI FAALİYET VE BÜTÇE SONUÇLARI GERÇEKLEŞME ORANLARI (%) Miktar Tutar (TL) Miktar Tutar (TL) Fiziki Nakdi 1 Silvikültür Planları adet Doğal Gençleştirme hektar Yapay Gençleştirme hektar Gençlik ve Kültür Bakımı hektar Sıklık Bakımı hektar Tohum Üretimi kg Fidan Üretimi adet 8 Koruya Tahvil hektar Ormanların Rehabilitesi hektar Budama hektar Endüstriyel 11 Plantasyon AĞAÇLANDIRMA hektar Yeni Ağaçlandırma hektar Ağaçlandırma Bakımı 3 Yeni Rehabilitasyon hektar hektar Rehabilitasyon Bak. hektar Toprak Muh. Ağçl.tesisi Toprak Muh. Ağçl.Bakımı hektar hektar Mera Islahı hektar

38 FİDANLIK 1 Fidan Üretimi Bin/Ad Fidan Bakımı Bin/Ad Tohum Üretimi Ton ÜRETİM 1 DKGH m Tomruk m Tel Direk m Maden Direk m Sanayi Odunu m Kâğıtlık Odun m Lif Yonga Odunu m Sırık m Endüstriyel Odun Toplamı m Yakacak Odun ster Dikili Satış m Odun Dışı Or.Ürünü ton Depo Dahili Yol km 14 Traktör Yolu km ORKÖY 1 Süt Sığırcılığı Kişi/Tl Güneş Enerji Sist. Kişi/Tl Diğer(Sera,Arıcılık) Kişi/Tl KORUMA 1 Biyolojik Mücadele hektar Biyoteknik ve Mekanik Mücadele hektar Kimyasal Mücadele hektar Kuş Yuvası adet Karınca Nakli adet Faydalı Böcek Üretimi Faydalı Böcek Üretim Laboratuvarı adet adet 8 YARDOP hektar Köy Tüzel Kişiliklerince Koruma adet

39 Yangın Gözetleme Kulesi Yangın Gözetleme Kulesi Tamir Bakım Yangın Emniyet Yolu adet adet km Yangın Emniyet Yolu Tamir ve km Bakım 14 İlk Müdahale Ekip Binası adet İlk Müdahale Ekip Binası Onarım adet Gölet, Havuz ve Su Toplama Çukuru adet Kule Kulübe Yolu km 18 Kule Kulübe Yolu Bakım km AMENAJMAN 1 Orman Amenajmanı hektar Orman Alanlarında Biyoçeşitlilik Planl. hektar KADASTRO 1 Aplikasyon hektar Orman Kadastro hektar 3 Tescil hektar ORMAN YOLLARI 1 Yeni Yol km Büyük Onarım km Üst Yapı km Köprü m Sanat Yapısı km Orman Yolları Aplikasyonu km Üretim Yolu Tamir ve Bakımı km Orman Yol Ağı Planı adet REKREASYON 1 Kent Ormanı adet Mesire Yeri adet

40 Faaliyet ve Bütçe Sonuçlarının Analizi 2013 yılı Bölge Müdürlüğümüzün ormancılık faaliyetleri açısından verimli bir yıl olmuştur. Silvikültür faaliyetlerinde %100 e yakın gerçekleşme sağlanmıştır. Üretim faaliyetlerinin büyük çoğunluğunda fazlasıyla gerçekleştirilerek %100 ün üzerinde oranlar yakalanmıştır. Koruma faaliyetlerine büyük önem verilmiş, kimyasal mücadeleden doğayı koruma adına tamamen vazgeçilmiştir. 2 adet laboratuvarda zararlı böceklere karşı faydalı böcekler üretilerek doğaya bırakılmış ve önemli başarılar sağlanmıştır. Yangın ilk müdahale ekip binaları ile yangın gözetleme kulelerinin tamirat ve bakımları yapılarak daha iyi hizmet verebilir hale getirilmiştir. Mevcut yangın havuz ve su toplama çukurlarına 2013 yılında 6 adet daha ilave edilerek bu konuda planlanan hedeflere büyük ölçüde yaklaşılmıştır. Böylelikle yangınla mücadele daha etkin bir şekilde yapılmaktadır yılı sonu itibariyle Bölge Müdürlüğümüzün uygulama süresi dolan tüm Amenajman Planları yenilenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bölge Müdürlüğümüzün Orman Kadastro (1. Madde) çalışmaları tamamen bitirilmiş, aplikasyon ve 2/B çalışmalarına devam edilmektedir yılına kadar yapılmış olan Orman Kadastro çalışmalarının sadece %33 ü tescil edilmiştir. Bunun nedeni kadastro çalışmalarında teknik yetersizlik nedeniyle Kadastro Müdürlüklerinde tescillerde zorluklar çıkarılmasıdır yılından sonraki yıllardaki çalışmalar tescile uygun bir şekilde yapılmakta olup, tescil çalışmaları hızla devam etmektedir km.lik orman yolu şebeke ağının her yıl yeni yapılarak ilave edilen yollar ile gerçekleşme oranı 2013 yılı sonu itibariyle %79 olmuştur. Yol şebeke ağındaki yolları tamamlama çalışmaları devam etmektedir. Yöre halkının rekreasyon ihtiyacının giderilmesi amacıyla Bölge Müdürlüğümüzde 2013 yılı sonuna kadar 6 adet Kent Ormanı, 48 adet Orman İçi Dinlenme Yeri sayısına ulaşılarak orman-halk ilişkilerinin iyileştirilmesi açısından önemli bir yol alınmıştır. 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Bölge Müdürlüğümüz 2013 yılında tüm faaliyet alanlarında programların üzerinde fiziki gerçekleşmelere ulaşmış ve önceki yıllar itibariyle artan bir şekilde devam etmiştir. Bu faaliyetler yapılırken tasarruf tedbirlerine azami ölçüde riayet edilmiş olup ödenek aşımı yapılmamış olup harcamalar büyük ölçüde ödeneklerin altında kalmıştır yılı Bölge Müdürlüğümüz çalışmaları açısından çok verimli bir yıl olmuştur. 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Bölge Müdürlüğümüz verileri yakın tarihler itibariyle sağlıklı olarak arşivlerden faydalanılarak çıkarılmakla birlikte çok eski veriler arşiv sisteminin çok iyi olmaması nedeniyle temin edilememiştir. Bilgilere uzun yıllar sağlıklı bir şekilde ulaşılabilmesi için arşivlik malzeme ve bilgiler Arşiv Yönetmeliği çerçevesinde arşivlenmektedir. 39

41 IV. KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler İdari kadroda yer alan personelin büyük çoğunluğu teknik eleman olup bilgi birikimi ve deneyimi fazladır. Döner Sermaye bütçesinin bulunması. Yol, inşaat, ağaçlandırma, yangın söndürme, haberleşme, ulaşım vb. faaliyetleri yürütebilecek düzeyde makine ve araç parkına sahiptir. Orman Kanununun iyi hazırlanmış ve uzun yıllardır uygulanmış bir yasa olması dolayısı ile oturmuş bir mevzuatın oluşu ormanların korunmasında ve diğer faaliyetlerde birçok rahatlık sağlamaktadır. Çevre bilincinin yıllar itibariyle artarak devam etmesinin sağladığı kolaylıklar idaremizin avantajlarıdır. Teknolojinin ilerlemiş olması, idaremizin de teknolojiden azami ölçüde faydalanıyor olması. B. Zayıflıklar Orman idaresi açık alanda ve doğa ile iç içe çalışmakta olup, çalışmaların neticesinin her zaman olumlu olması uygulayıcının elinde değildir. Birinci derecede muhatap olunan kitle Orman Köylüsü toplumun en az eğitimli ve gelir düzeyi en az olan kesimidir. Personel yetersizliği (özellikle Muhafaza Memuru) Politik baskıların yoğunluğu. Kadastrosu çalışmaları sırasında ortaya çıkan mülkiyet problemleri idare ile vatandaşları karşı karşıya getirmektedir. Geniş bir alanda çalışılması, çok sayıda personelinin bulunması ve büyük bir bütçeye sahip olması her zaman için politik baskıları da beraberinde getirmiştir. Yapılan çok önemli ve toplumu ilgilendiren güzel çalışmalar halka yeterli şekilde anlatılamamaktadır. C. Değerlendirme İdaremizin üstünlükleri kısmındaki maddelerde belirtilen avantajların korunması, zayıflıklar kısmında belirtilen hususların da süratle tamamlanması çalışmaları daha verimli hale getirecektir. ÖNERİ VE TEDBİRLER a) Eksik bulunan teknik ve idari personel kadrolarının süratle doldurulması, b) Orman köylüsünün üst düzeyde desteklenmesi, c) Orman idaresi ile diğer kurum ve kuruluşların koordinasyonunun artırılması, d) Halkın orman sevgisinin artırılması ve bilinçlenmesi için ulusal bazda çalışmalar yapılması, e) Orman davalarına öncelik verilip, davaların kısa sürede sonuçlandırılması, f) Orman Kanunu ve ilgili tüm yönetmeliklerin gözden geçirilerek, güncel olmayan ve orman-halk ilişkilerini bozan maddelerin yeniden düzenlenmesi, g) Çevresel faktörlerin ormanlar üzerindeki olumsuz etkilerini önleyici tedbirlerin mutlaka alınması, h) Tüm çalışmalarda en son bilim ve teknolojik imkânların kullanılması, i) Orman kadastrosu ve 2/B çalışmalarının biran önce tamamlanması. 40

42 V. EKLER 1) Döner Sermaye Bütçe Uygulama Sonuçları EK-1: Döner Sermaye Bütçesi Uygulama Sonuçları (TL) GELİR-GİDER KALEMLERİ BÜTÇE ÖDENEĞİ YIL İÇİ AKTARMALAR EKLENEN DÜŞÜLEN YIL SONU ÖDENEĞİ YIL SONU GERÇEKLEŞME A-GELİRLER Orman Ürünleri Satış Gelirleri Diğer Gelirler B-GİDERLER Yatırım Giderleri Araştırma Geliştirme Yatırımları Bina İnşaatları Tesis İnşaatları Makine-Teçhizat Alımları Cari Giderler Üretim Giderleri Araştırma Geliştirme Giderleri Genel Yönetim Giderleri Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri İlk Madde ve Malzeme Giderleri Diğer Giderler Grafik 21: Yıllara Göre Kar/Zarar Değişimi 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 Kar (TL) 16,687,093 11,044,255 11,139,296 1,734, ,

43 2) Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı EK-3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara ve benden önceki yöneticilerden almış olduğum bilgilere dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ahmet ERSOY Orman Bölge Müdür V. YÖNETİM DÖNEMİ CETVELİ Görev Süresi Adı Soyadı Görev Ünvanı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Ş.Mümtaz KANAT Orman Bölge Müdürü Mustafa DEĞİRMENCİ Oman Bölge Müdür Yard Ahmet ERSOY Orman Bölge Müdürü Musa ŞİMŞEK Oman Bölge Müdür Yard Ahmet ERSOY Orman Bölge Müdürü Musa ŞİMŞEK Oman Bölge Müdür Yard Ahmet ERSOY Orman Bölge Müdürü

44 3) Diğer Ekler Tablo 81: Orman Kaynakları Orman Kaynakları TOPLAM ORMAN ALANI KORU BALTALIK VERİMLİLİĞİNE GÖRE Verimli Orman Koru Baltalık Bozuk Orman Koru Baltalık İDARE ŞEKLİ GÖRE Yaş sınıfı Seçme 3 Baltalık 4 Muhafaza Muhafaza Ormanı 4.2 Milli Park Tabiatı Koruma Alanı Tabiat Parkı Diğer Muhafaza Ormanı KARIŞIMA GÖRE İbreli Saf İbreli Karışık Yapraklı Saf Yapraklı Karışık İbreli Yapraklı Karışık MÜLKİYETE GÖRE Devlet Özel Grafik 19: Ormanlık ve Açıklık Alan Durumu Ormanlık Alan Açıklık Alan Grafik 20: Ormanların Verimlilik Durumu Verimli Bozuk 46% 54% 56% 44% 43

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Ramazan ÖZTÜRK

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. Ramazan ÖZTÜRK KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan ÖZTÜRK ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA ŞUBESİ Kurumsal Kimlik Adet Nüfus İl 1 197.576 İlçe 10 37.412 Belde 14 15.200 31. Madde Köyü 0 0 32. Madde Köyü 76 14.173 Diğer

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI ,00. AÇIKLAMA : 4 adet amfi, 8 adet derslik, ve 90 adet ofis den oluşmaktadır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI ,00. AÇIKLAMA : 4 adet amfi, 8 adet derslik, ve 90 adet ofis den oluşmaktadır. İŞİN ADI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI İHALE BEDELİ 6.368.460,00 (KDV DAHİL ) 2013 YILI HARCAMASI 370.644,37 BAŞLANGIÇ TARİHİ 12.11.2013 BİTİŞ TARİHİ 26.03.2015 TOPLAM KAPALI ALAN 6.500 m²

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

[2012] ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU

[2012] ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU [2012] ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bölge Müdürlüğümüz orman varlığını korumak, geliştirmek, odun hammaddesi ihtiyacını karşılamak, ormancılık tekniğinin

Detaylı

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İli

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İli T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İli İbrahim ÇİFTÇİ Bölge Müdürü 1 2 KURULUŞ VE SINIRLARI 5 Adet İşletme Müdürlüğüne bağlı; 26 Adet Orman

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ Kenan AKYÜZ İşletme ve Pazarlama D. Başkanı kenanakyuz@ogm.gov.tr AHŞAP NEDİR? AHŞAP; ağaçtan üretilmiş

Detaylı

AMENAJMAN PLANLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

AMENAJMAN PLANLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GÜLNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMENAJMAN PLANLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Hasan ASLAN Gülnar Orman İşletme Müdürü 18-19/08/2016 Gülnar/MERSİN 1 GÜLNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü,

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1[2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU II BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Orman Bölge Müdürlüğü; Genel Müdürlüğümüzün de temel ilkelerinden olan ve ekolojik açıdan uygun, ekonomik

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 1 ADANA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 2 ADANA 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE 4 AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ ÖZEL AĞAÇLANDIRMALAR ŞUBE 5 AMASYA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 6 AMASYA 7

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN www.ogm.gov.tr AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN SİLVİKÜLTÜR, AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROL VE TOPRAK MUHAFAZA, FİDANLIK ve TOHUM İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIKLARININ TAŞRADAKİ

Detaylı

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi (1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI Genel Müdür Genel Müdür Hizmet Birimleri 1) Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi 2) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi 3) Kadastro ve Mülkiyet

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

FERDA NUR ŞENER YÜKSEK LİSANS TEZİ. DANIŞMANLAR: Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY. ISPARTA Haziran 2010

FERDA NUR ŞENER YÜKSEK LİSANS TEZİ. DANIŞMANLAR: Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY. ISPARTA Haziran 2010 TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMANCILIK UYGULAMALARININ SERTİFİKASYON VE AKREDİTASYONUNDA SİVİL VE İDARİ YAPILANMA [ANDIRIN DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE GÖKSUN DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ (2003-2007)]

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA/2014 2013 YILI

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 215 TUB Çalışma Raporu 1. Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü Büyükdere Mikrohavzasında 5,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için 28. TL ve Sipini Mikrohavzasında 24,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği,

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği, 17 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28387 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

Gün ve 48 Sayılı Bakanlık Oluruyla kurulan Orman Fidanlık Müdürlüğü Bünyesinde;

Gün ve 48 Sayılı Bakanlık Oluruyla kurulan Orman Fidanlık Müdürlüğü Bünyesinde; 1/29 28.10.2011 Gün ve 48 Sayılı Bakanlık Oluruyla kurulan Orman Fidanlık Müdürlüğü Bünyesinde; 1 - Çankırı Orman Fidanlık Şefliği a- Kenbağ Orman Fidanlığı b- Eldivan Orman Fidanlığı c- Ilgaz Sarıçam

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EMNİİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İ D A R İ B İ R İ M L E R T O P L A N T I S I 0 7. 0 1. 2 0 1 4 GÜNDEM Genel Bilgilendirme Devam Eden İşler Planlanan İşler Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

2014 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1-7 Önsöz ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü hakkında Genel Bilgiler, Kuruluş Şeması ve Bölge Müdürlüğü Alanlar Cetveli ile Krokisi.

İÇİNDEKİLER. 1-7 Önsöz ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü hakkında Genel Bilgiler, Kuruluş Şeması ve Bölge Müdürlüğü Alanlar Cetveli ile Krokisi. İÇİNDEKİLER Sayfa No İş Programı Başlıkları 1-7 Önsöz ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü hakkında Genel Bilgiler, Kuruluş Şeması ve Bölge Müdürlüğü Alanlar Cetveli ile Krokisi. 8-51 İstanbul Orman Bölge

Detaylı

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1.Misyon (Özgörev)... 3 2.Vizyon (Özgörüş)... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki... 3 2.Görev...

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ Ahmet ÇELİK Daire Başkan Yardımcısı 02/ Kasım / 2016 RES İZİNLERİ Orman Kanunu ve Orman Kanununun 17/3 ve 18 İnci Maddelerinin Uygulama

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yılı İdare Faaliyet Raporu HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İrtibat Tel Nurten ÇAKMAK 1212 I- GENEL BİLGİLER C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Koru Ormanı. Bozuk Orman %2 %3. Açıklık Alan 95%

Koru Ormanı. Bozuk Orman %2 %3. Açıklık Alan 95% TANITIM Ankara Orman İşletme Müdürlüğü 1939 tarihinde kurulmuş olup, İşletme Müdürlüğüne bağlı Ankara, Elmadağ, Bala ve Çubuk olmak üzere 4 adet Orman İşletme Şefliği ile 1 Kadastro Mülkiyet Şefliği, Sincan,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı