EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85"

Transkript

1 EKİM-ARALIK 2007 SAYI: DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU 4MİEM MEHMET YÜCELER EĞİTİM SALONU 4AKIN ÖZDEMİR KÜLTÜR ORTAMI 484. YILINDA CUMHURİYET AYDINLIĞI 4KONGRE ve SEMPOZYUMLARIMIZ 1

2 ODA MIZIN 40. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU İZMİR DE YAPILDI ODA mızın 40. Dönem IV. Danışma Kurulu Toplantısı 2-4 Kasım 2007 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onur Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Üyelerimiz, TMMOB Temsilcilerimiz, önceki dönem yöneticilerimiz, Şube Yöneticilerimiz ve bazı il temsilcilerimizin katılımıyla İzmir-Mordoğan da yapıldı. Danışma Kurulumuzun 2 Kasım 2007 Cuma günü yapılan ilk gün çalışmaları kapsamında, Küresel Isınma, Tarıma Etkileri, Kuraklık ve Toprak / Su Yönetimi, Tarımsal Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması, III. Öğrenci Kurultayı Hazırlıkları, Anayasa Taslakları ve Tarımın / Üreticinin Korunup Geliştirilmesi, Meslek Dalı Ana Komisyonlarının Kurulması Süreci, Bilirkişilik Uygulamaları, Eğitimler ve Heyetlerin Seçimi Süreci, Oda Tanıtım Faaliyetlerinin Etkinlik Düzeyinin Yükseltilmesi ve Şubeleşme Önerileri konuları değerlendirildi. Türkiye nin, daha az maliyetli ama daha yüksek verimli, daha kaliteli ve doğayla dost bir tarım modelini derhal yaşama geçirmesi gerektiğini anlatan GÜNAYDIN, Bunları yapmazsak, önümüzdeki dönem çok daha sorunlu olacak. Bu ülkenin taşında toprağında emeği olan bir mesleğin mensupları olarak, üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Yolumuz uzundur, yükümüz ağırdır, hepimize kolay gelsin diye konuştu. Mordoğan Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR da, konuşmasında Mordoğan a yönelik bilgi vererek, Ziraat Mühendisleri Odası nın Danışma Kurulu nu Mordoğan da yapmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. Danışma Kurulu nda daha sonra, 40. Dönem III. Danışma Kurulu Kararlarının İrdelenmesi, Özlük Haklarına İlişkin Çalışmalar, Yeni Açılımlar, Mesleki Denetim, Gıda Sektöründe Yaşanan Gelişmeler, ODA Örgütlülüğü, Şube - Temsilcilik - Üye İlişkileri, Hukuki Çalışmalar, Yasal Düzenlemeler, Tarımın Sektörel Sorunları, Türkiye nin Gündemi ve Tarım Sektörüne Ait Değerlendirmeler ve Mali İşler konuları ele alındı. Danışma Kurulu nun resmi açılışı 3 Kasım 2007 Cumartesi günü gerçekleştirildi. İzmir Şube Başkanımız Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, açılış konuşmasında İzmir ve İzmir tarımı hakkında ayrıntılı bilgiler sundu ve Danışma Kurulu na ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyledi. SINDIR, Tarım, ticaret ve liman kenti olan İzmir in özellikle ihracata yönelik üretim potansiyeli ile Türkiye ekonomisi içerisindeki önemini vurguladı ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, küresel ısınma ve kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, Türkiye su zengini bir ülke değildir, ama su fakiri bir ülke de değildir. Suyu tutacak, depolayacak ve toprakla buluşturacak yatırımları gerçekleştirmek zorundayız. 5 milyon hektar alana su taşıyacak yatırımı, önümüzdeki 10 yıl içinde planlamalıyız. Damla sulama, yağmurlama sulama gibi yöntemleri etkin biçimde uygulamalıyız dedi. 2 Danışma Kurulu kapsamında, 4 Kasım 2007 Pazar günü Su Ürünleri Üretim Tesisi, Klozamenai Zeytin İşliği, Kadifekale ve Agora gezildi. Aynı gün akşam Bergama Vapuru ile yapılan İzmir Körfezi gezisi büyük ilgi gördü.

3 40. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI NDA ALINAN KARARLAR 1 TARIMSAL DANIŞMANLIK ve YAYIM HİZMETLERİ Alınan Kararlar: Adalet ve Kalkınma Partisi Seçim Beyannamesi nde, tarım danışmanlarının sayısını 10 bine çıkartma ve bütün köylere hizmet vermelerini sağlama vaadinde bulunmuştur. ODA mız bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de hem sınavların ilan, uygulama ve sonuçlarına göre işe yerleştirme uygulamaları, hem de işe başlatılan mühendislerin devlet memuru statüleri ve ODA sendika üyeliklerine yönelik eğilimleri dikkatle izleyerek, bu alanda ortaya çıkabilecek baskılara karşı gerekli müdahaleyi yapacaktır. Bilindiği üzere ODA mızın açtığı dava sonucunda, Danıştay 10 uncu Dairesi Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik in 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında geçen Bakanlık ibaresinin ve 13 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının yürütmelerini durdurmuştur. Bu karar doğrultusunda, tüm eğitimlere son verilmiştir. Bazı çevrelerin, ODA mızın tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini engellemeye çalıştığı yolundaki spekülasyon girişimleri üzerine ODA mızca hazırlanan bir Bilgi Notu, gün, 2092 sayılı yazımızla tüm Şubelerimize ve il temsilciliklerimize gönderilmiştir. Konuyla ilgili olarak ODA mız ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda yeni bir yönetmelik değişikliği hazırlanmıştır. ODA mız Bakanlığın olumlu bir tutum takınması ve nihai görüşümüz doğrultusunda Yönetmelik değişikliğini yaparak Resmi Gazete de yayımlaması, eşzamanlı olarak tüm Şubelere yetki belgesi verilerek eğitimlere başlanacağını yazılı olarak bildirmesi halinde, dava başvurusunu geri çekecektir. Aksi halde, Mahkemenin nihai kararı beklenecektir. 2 GIDA GÜVENLİĞİ, GIDA MEVZUATI ve SORUMLU YÖNETİCİLİK UYGULAMALARI Alınan Kararlar: Türkiye de 2006 yılından bu yana yaşanan kuraklık nedeniyle başta İç Anadolu, Ege, Marmara ve Trakya bölgeleri olmak üzere, geniş bir ürün yelpazesinde önemli ölçüde üretim kayıpları ortaya çıkmıştır. Buna karşılık, seçim öncesinde yayımlanan Kuraklık Kararnamesi, yalnızca buğday arpa fiğ ve korunga ürünlerindeki zararı tazmine yöneliktir. Özellikle Ege ve Trakya Bölgesi ürün kayıplarının tazmini yolunda hiçbir adım atılmamıştır. Tarım Sigortaları Yasası hükümlerinin, konu ile ilgili sorunları çözmeye yönelik yeterli bir içeriğe sahip olmadığı da böylelikle ortaya çıkmıştır. Bu alanda kriz yönetimi nin de başarılamadığı ortamda, suçlu olarak küresel ısınma gösterilmeye çalışılmaktadır. Sulama yatırımlarının bütçeselyönetimsel boyutlarının uygulamaya aktarılamadığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün kapatıldığı, KÖYDES Projeleri kapsamında kaynakların seçim yatırımları için kullanıldığı, üretim planlaması ve doğru sulama tekniklerinin yaşama geçirilemediği, ziraat mühendisliği hizmetlerinden etkinlikle yararlanılamadığı dönemde, gerçeklerin kamuoyu ile paylaşılması önem taşımaktadır. Bu vurgu, aynı zamanda küresel ısınma gerçeğinin bilimsel bir bakışla kamuoyuna anlatılmasına duyulan ihtiyacı da gündeme getirmektedir. Bu doğrultuda ilgili alanın uzmanları ile birlikte 15 Kasım 2007 de İstanbul, 17 Kasım 2007 tarihinde Şanlıurfa ve Gaziantep, 20 Kasım 2007 tarihinde Tekirdağ, 27 Kasım 2007 tarihinde Trabzon, 1 Aralık 2007 tarihinde Ankara ve 17 Aralık 2007 tarihinde Adana da Küresel Isınma, Kuraklık ve Tarıma Etkileri konulu paneller yapılacaktır. Gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak çalışan üyelerimizin sosyal güvenlikleri konusunda yürütülen çalışmalara devam edilecektir. Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir protokol imzalanmasına yönelik çalışmalar, ilgili mevzuatın işverenin sosyal güvenlik prim borcunun ödenmesini ticari sır gören yaklaşımı nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Bunun üzerine tek tip sözleşmede sigorta sicil numarasının aranması yöntemiyle sorunun aşılması konusunda her üç ODA ortak çalışma yapma kararı almıştır. Gıda işletmelerinde ODA mız üyeleri tarafından kapasite raporu düzenlenmesi için Ana Yönetmelik değişikliği ( / sayılı RG) yapılarak yasal altyapının kurulmuş olmasına karşın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hukuka aykırı biçimde bu konuya yönelik olumsuz tavrını sürdürmüş ve bunu bir yazıyla ODA mıza bildirmiştir. Bunun üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın sözü edilen yazısına konu edilen idari işleminin iptali için, Ankara 11 inci İdare Mahkemesi nde, günü iptal davası açılmıştır. Dava, 2007 / 1103 esas sayılı dosyada işlem görmektedir. Yargının vereceği karara göre bu konudaki uygulamalar başlatılacaktır. ODA mız konuyla ilgili gelişmeleri etkin biçimde takip ederek, üyelerimizi bilgilendirmeye devam edecektir. 4 lü Hijyen Paketi taslakları geri çekildikten sonra, Bakanlık içinde yapılan sektöre kapalı toplantılarda önemli ölçüde değiştirilmiştir. Bu çerçevede, veteriner hekimlik mesleği lehine bilimsel olmayan yetki genişlemelerinin yapıldığı, sorumlu yöneticilik uygulamalarında mevcut düzenlemelerden de geriye gidici hükümlerin getirildiğine yönelik duyumlar alınmaktadır. Bu kapsamda, 4 lü hijyen paketi içindeki taslakların, yeniden görüşe açılması gerekmektedir. Aksi tutum, yanlış eksik içerikli yasaların yürürlüğe girmesi sonucunu doğuracaktır. Önümüzdeki dönemde de, meslek camialarının bütünleşmesi sağlanarak, bu alandaki kamuoyu baskısı ve gücü rasyonel bilimsel ve doğru bir temelde yönlendirilecektir. 3 MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMALARI, ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR/ MESLEKİ DENETİM Alınan Kararlar: Halen yapımı süren Bursa ve Antalya Şube binalarımızda ve dönem içinde satın alınan Erzurum Şube binamızda, eğitim salonlarının planlaması yapılmış olup, çalışmalar tamamlandığında törenle açılarak üyelerimizin kullanımlarına sunulacaklardır. 3

4 40. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI NDA ALINAN KARARLAR 4 Mevcut Şubelerimizin hizmet binalarının önemli bir bölümünde, eğitim çalışmalarının yürütüldüğü donanımlı salonlar bulunmaktadır. Oda mızın mali olanakları çerçevesinde, önümüzdeki dönemde diğer Şubelerimiz için de en uygun fiziki koşulların yaratılmasına gayret edilecektir. Meslek İçi Eğitim Merkezi kapsamında, halen yürütülmekte olan eğitim faaliyetleri yanında, tarımsal proje hazırlama (teorik) ve damla sulama, tarımsal yapılar gibi uzmanlık alanlarında tarımsal proje hazırlama (pratik) eğitimler, teorik pratik eğitim bağlantılı (önkoşullu) olmak üzere verilecektir. Dönem içinde, Eurepgap tan farklı olarak, iyi tarım uygulamaları eğitimi verilmesinin gerekli olup olmadığı konusunda görüş oluşturulacaktır. Açılan davadaki gelişmeler ve TEDGEM in tutumuna bağlı olarak, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimleri de planlanabilecektir. HACCP ve ISO eğitimlerinin yanı sıra toprak koruma, tarımsal proje hazırlama, autocad uygulamaları, bilirkişilik vb. eğitimler de gerçekleştirilecektir. Danışma Kurulu kapsamında oluşturulan Özlük Hakları Komisyonu ve Tarım Politikaları Komisyonu nun hazırlayacakları raporlar, kamuoyuyla paylaşılacak ve bu konuların takipçisi olunacaktır. Toprak Koruma Kurullarının birçok ilde siyasi yönetimsel finansal güç ve baskılara dayanamayarak verdiği yanlış kararlar izlenecek ve Genel Merkez le koordineli bir şekilde, iller bazında gerekli müdahalelerde bulunulacaktır. Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ODA mızın etkin çalışmalarına karşın, içeriğindeki yanlışlıklar düzeltilmeyen Yönetmelik ile zirai ilaç bayiliği yapacak ziraat mühendislerine, Bitki koruma bölümü mezunu olmak ve sınava girerek 80 puan almak şartı getirilmiştir. Bu durum, 4 yıl boyunca bu alanda eğitim alan meslektaşlarımıza ve bu eğitimi veren üniversitelere, öğretim üyelerine yönelik bir hakaret niteliği taşımaktadır. Şubelerimiz illerindeki zirai ilaç bayi meslektaşlarımızla toplantılar düzenleyerek, konuyla ilgili bilgi vereceklerdir. Yönetmeliğe karşı hazırlanan ODA görüşünün tüm Şubelerimize gönderilmesi, ülke genelinde bir imza kampanyası başlatılması ve imzalı dilekçelerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ne gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Eşzamanlı olarak belli başlı Avrupa ülkelerinin bu alanda uyguladıkları sistemler de araştırılacaktır. ODA mız meslektaşlarımızın büyük rahatsızlık duyduğu bu konuyla ilgili gerekli hukuki çalışmaları en kısa zamanda başlatacaktır. ODA mızın tüm çabalarına karşın Yönetmelikteki yanlışlıkların düzeltilmemesi halinde, ülke genelindeki bayii meslektaşlarımızla birlikte Tarım ve Köyişleri Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakılması da dahil her türlü etkinliğin yapılması planlanmaktadır. Tarımsal projelerin hazırlanması ve imzalanması süreçleri ile ilgili olarak, yalnızca bu konuya odaklı olmak üzere, TEDGEM Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yürütülmektedir. ODA mız bu alandaki komisyon çalışmalarını sürdürerek, uygulamadan kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için çaba harcayacaktır. Dönem içerisinde, konumlandıkları illerdeki tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu dikkate alınarak, aşağıda belirtilen Şubelerimiz, ilgili alanlarda asgari ücret belirlemesi yapılabilmesine olanak tanıyacak bir taslak çalışmayı, uygulanması gereken asgari ücret tarifeleri ve hesaplanma biçimi de dahil olmak üzere hazırlayarak, 2008 Ocak ayı sonuna kadar Genel Merkeze yazılı olarak ileteceklerdir. o Basınçlı sulama sistemleri : Adana, Bursa, Diyarbakır, Hatay İzmir, Konya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Manisa Şubelerimiz. Tarımsal yapılar : Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Trabzon Şubelerimiz. Fide fidan üretim yerleri : Adana, Antalya, Bursa, Hatay, İzmir, Manisa ve Mersin Şubelerimiz. Genel Merkez bünyesinde kurulacak teknik ve hukuki komisyonlar 2008 Şubat ayında söz konusu raporlar üzerinde çalışarak son şekillerini verecektir. Asgari ücret belirlemesi konusundaki çalışmalar, 41 inci Dönem Genel Kurul una yetiştirilecektir. Dönem içinde, Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ve Tütün Teknolojisi Mühendisliği Meslek Ana Dal Komisyonları (MEDAK) kurulacak ve sözü edilen alanlardaki çalışmalar bu Komisyonlar aracılığıyla yürütülecektir. MEDAK Yönerge Taslağı hazırlanarak ZMO Genel Kurul gündemine getirilecektir. ZMO ya Üye Ziraat Mühendislerinin Toplumsal Profili Araştırmasının basımı, 41 inci Dönem Genel Kurul u öncesi gerçekleştirilecektir. Genel Kurul öncesinde, ODA mızın tüm çalışmalarının toplanacağı, CD ile desteklenmiş ayrıntılı bir ODA tanıtım kitabının da basımı tamamlanacaktır.

5 40. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI NDA ALINAN KARARLAR 4 ODA ÖRGÜTLENMESİ, ODA ÜYE İLİŞKİLERİ Alınan Kararlar: ODA örgütlenmesinin nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi konusunda, gerekli tüm alanlardaki çalışmalar, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de eksiksiz olarak sürdürülecektir. Şube ve Temsilciliklerimiz, hem kendi yörelerindeki tarımsal sorun ve olanaklar konusundaki gündeme hakim olacak ve değerlendirecek; hem de Genel Merkez tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yurt geneline ulaştıracaklardır. Genel Merkez basın açıklamaları, ODA görüşleri ODA mız web sayfasında yayımlanmakta ve örgütümüze gönderilmektedir. ODA birimleri, bu görüşleri yerel kamuoyu ve üyelerimiz ile paylaşma konusunda yürüttükleri etkin çalışmalara devam edecektir. ODA yöneticilerinin TV programları üyelerimize duyurularak, ODA mız görüşlerinin tüm örgütümüze içselleştirilmesi için çaba gösterilecektir. Haber Bülteni ve Dergilerimiz Şubelerimizde teşhir edilecektir yılı bilirkişilerinin seçim sürecinin, adil ve doğru bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda, ilgili yönetmelik hükmü uyarınca, belirlenecek tarih aralığında tüm Şube ve İl Temsilciliklerinde nitelikleri uyan üyelerimizin serbest katılımına açık bilirkişi kursları düzenlenecek, bu konuda ortaya çıkan duraksamaların giderilmesi açısından, sözü edilen tarihler ODA nın web sitesi aracılığıyla duyurulacaktır. Genel Merkez in ikazına gerek kalmaksızın, tüm Şube ve İl Temsilcilikleri, il bilirkişi kazanımlarının listesini çıkaracak, bilirkişilerin Oda yükümlülüklerinin eksiksiz olarak Genel Merkez e aktarımını sağlayacaklardır. ODA % 10 paylarını ödemeyen bilirkişiler için, kesin bir kararlılıkla ve gecikilmeksizin icra işlemleri yürütülecektir. ODA mızın bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Tarımcı Öğrenci Kurultayı, Kasım 2007 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilecektir. Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz, Fakültelerle işbirliği içinde Kurultay ın hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak, belirlenen ilkeler çerçevesinde öğrenci ulaşım giderlerini karşılayacaklardır. ODA mızın öğrencilerle ilişkisini güçlendirmek, öğrenci üyelerimizin mezuniyetten sonra asıl üyeliğe geçip geçmediği ve faaliyetlerini izleyebilmek için Öğrenci Etkinliklerini İzleme Komisyonu kurulacak ve öğrencilerin ODA mızı daha iyi tanımaları sağlanacaktır. 6 Kasım 2007 tarihinde, Ordu da, öğrenci üyelerimize yönelik bir eğitim çalışması düzenlenecek ve üyelik kimlikleri törenle dağıtılacaktır. 22 Kasım 2007 tarihinde Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi nde kariyer Günleri ne katılınacaktır Aralık 2007 tarihlerinde Ulusal Biyoyakıt Sempozyumu Ankara da gerçekleştirilecektir Aralık 2007 tarihlerinde, Adana ve Mersin de, Akın Özdemir i Anma Etkinlikleri düzenlenecektir. Bu kapsamda Anayasa ve Tarım temasıyla düzenlenen yazı yarışması, tüm Şubelerimiz tarafından illerindeki Ziraat Fakültelerinde duyurulacaktır. Genel Merkez in Güz Etkinlikleri Programı kapsamında konferanslar dizisine önümüzdeki dönemde de devam edilecektir. Bu etkinlikler yanında, dönem içinde planlanan ve yaşanan gelişmelere göre gündeme alınacak olan etkinlikler yaşama geçirilecek, Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimizle ortak çalışmalar yürütülecektir. Dönem içinde, Tarım ve Mühendislik Dergisi, Haber Bülteni gibi periyodik yayınlarımız yanında, tarım bilimi ve politikası alanında kitap basımı ve dağıtımı işlemlerine de devam edilecektir. 5 MALİ İŞLER, e-zmo ÇALIŞMALARI Alınan Kararlar: Tüm Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz, mevzuata uygun ve ortak mali uygulamalar gerçekleştirmek konusunda örgütsel kapasitenin artırılması çalışmalarını etkinlikle sürdüreceklerdir. E-zmo nun etkili biçimde kullanımı ve uygulamanın ortaklaştırılması konusundaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla Genel Merkez tarafından hazırlanan kılavuz kitaptan yararlanılarak, çalışmaların daha etkin bir temele taşınması sağlanacaktır. Üyelik belgelerinin e-zmo kullanılarak Şubelerimiz tarafından hazırlanması ve üyelerimize verilmesi işlemlerine, önümüzdeki dönemde de devam edilecektir. Bu kapsamda Şubeler, kararlaştırılmış olan Genel Merkez ödemelerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Önümüzdeki dönemde Sorumlu Yöneticilik Belgesi verme yetkisinin de, pilot uygulamalarla Şubelere devredilmesi planlanmaktadır. Tüm Şubeler ve İl Temsilcilikleri, oluşturacakları Komisyonlar aracılığıyla demirbaş sayımı yaparak tutanağa bağlayacak ve sözü edilen kayıtları 14 Ocak 2008 tarihine kadar Genel Merkez e göndereceklerdir. 6 TÜRKİYE NİN GÜNDEMİ, YAŞANAN GELİŞMELER KARŞISINDA ODA MIZIN TAVRI Alınan Kararlar: Türkiye bir Genel Seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini geride bırakmıştır. Genel seçimlerde çeşitli siyasal partilerden aday adayı ya da aday olan yöneticilerimiz, siyasal faaliyetleri ile ODA faaliyetlerini titizlikle birbirinden ayırmış ve ZMO nun sıcak siyasetin aracı yapılmamasına özen göstermişlerdir. Anayasa nın değiştirilmesi çalışmaları ODA mızca yakından izlenmektedir. Ortaya çıkan taslak, mevcut Anayasa da bulunan tarımın ve üreticinin korunması, çevrenin korunması, çalışma hakkı, kooperatifçiliğin geliştirilmesi hükümlerini ortadan kaldırmaktadır. Anayasa hazırlık süreçleri titizlikle takip edilecek ve halktan emekten yana çizgimizden ayrılmadan, hem tarım hem de ülke gündemine ilişkin görüşlerimiz kamuoyuna açıklanacak; bu alanda çalışan diğer örgütlerle işbirliği olanakları geliştirilecektir. Önümüzdeki dönemde, demokratik katılımcılık ilkesinin tüm kurallarıyla işlemesine olanak tanıyacak bir düzlem içinde, ODA mızın birinci ve ikinci derece seçimleri tüm yurt çapında gerçekleştirilecektir. 5

6 ERZURUM ŞUBE BİNASI AÇILIŞI Erzurum Şubemizin Hizmet Binası 30 Kasım 2007 tarihinde coşkulu bir törenle açıldı. Açılış törenine ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAŞDÖĞEN, Erzurum Valimiz Sn. Celalettin GÜVENÇ, Erzurum Milletvekili Muzaffer GÜLYURT, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet KÜÇÜKLER, tarımdan sorumlu Vali Yardımcımız Gürkan POLAT, Erzurum Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürü Üyemiz Vahit KILINBOZ, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muammer CİNDİLLİ, Tarım İl Müdürü Bektaş ERDOĞAN, Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT, çok sayıda üyemiz, basın mensupları, öğrenciler ve davetliler katıldı. Açılış sonrası bir kokteyl verildi. Açılışa katılan davetliler hizmet binamızın son derece güzel ve her türlü imkana sahip olduğunu belirterek, emeği geçenlere takdirlerini ifade ettiler. MİEM MEHMET YÜCELER EĞİTİM SALONU VE AKIN ÖZDEMİR KÜLTÜR ORTAMI TÖRENLE AÇILDI ODA mızın yapımını tamamladığı, Meslek İçi Eğitim Merkezi Mehmet YÜCE- LER Eğitim Salonu ve Akın ÖZDEMİR Kültür Ortamı, 15 Ekim 2007 Pazartesi günü törenle açıldı. Törene, çeşitli siyasal partilerin Genel Merkez ve il yöneticileri yanında milletvekilleri, önceki dönem ODA Başkanlarımız, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal TALU Ğ, TMMOB a bağlı çeşitli odaların başkan ve yöneticileri, Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan ÇAKAR, TEMA Başkanı Hayrettin KARACA, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Adana, İstanbul ve Mersin Şube Başkanlarımız, önceki dönem yöneticilerimiz ve meslektaşlarımız katıldılar. Açılış töreninde ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN ile Akın ÖZDEMİR in eşi Mine ÖZDEMİR birer konuşma yaptılar. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER, Referandum ve Anayasa Tartışmaları Üzerine başlıklı bir konferans verdi. Konferans büyük bir ilgiyle karşılandı. Yoğun katılımın olduğu açılış töreni pek çok kişi tarafından ayakta izlendi. Konferansın ardından kokteyl ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. 6

7 TMMOB ZMO ANKARA DELEGE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası nın Ankara delege seçimleri, 8-9 Aralık 2007 tarihlerinde gerçekleştirildi. Ankara Delege Seçimleri Genel Kurulu, ODA mız Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN tarafından açıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Başkanlık Divanı oluşturuldu. Buna göre oybirliğiyle Kamil Nabi ÇİZMECİ Başkanlığa, Miktat TARI Başkan Yardımcılığına, Ali İhsan İLHAN ve Cenk KILIÇ da yazman üyeliklere getirildiler. Gökhan GÜNAYDIN ve arkadaşları tarafından verilen ve ekinde 96 adet adaylık başvuru dilekçesi bulunan Çağdaş Ziraat Mühendisleri Grubu Delege Adayı Listesi, Genel Kurul un bilgisine sunuldu. Başka adaylık önerisi olmadığı için Başkanlık Divanınca adayların İlçe Seçim Kurulu na bildirilmesi ve 9 Aralık 2007 de seçimlerin yapılması kararlaştırılarak toplantı sona erdirildi. ODA mızda 9 Aralık 2007 Pazar günü yapılan seçimde Ankara Delegeleri belirlendi. TMMOB AB SÜRECİNDE EMEK SEMPOZYUMU TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası nın sekreteryasında düzenlenen TMMOB AB Sürecinde Emek Sempozyumu, 5-6 Ekim 2007 tarihlerinde Milli Kütüphane de gerçekleştirildi. ODA mız Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye nin bütün ulusal kaynaklarının, iç ve dış borç ödemesine özgülendiğini kaydetti. Bugün her 5 kişiden 1 nin işsiz olduğunu, gençlerde bu sayının her 3 kişide 1 e yükseldiğini anlatan GÜNAYDIN, bölgesel asgari ücret uygulamasının, insan onurunu dışlayan bir uygulama olduğunu belirtti. TMMOB Başkanı Mehmet SOĞANCI, eşit, özgür ve demokratik Türkiye için Kasım ayında miting düzenleyeceklerini belirterek, emekten, halktan yana tüm örgütlü kesimleri ve halkı mitinge çağırdı. KESK Başkanı İsmail Hakkı TOMBUL da emperyalizmin, Türkiye gibi ülkelerde neoliberal politikalar uygulayarak bütün toplumu teslim aldığını kaydetti. AB ile müzakere sürecinin işçiler açısından mücadele süreci olduğunu anlatan TOMBUL, AB ilerleme raporlarında çalışma yaşamına ilişkin ifadelere ya hiç yer verilmediğini, ya da bu ifadelerin son sırada yer aldığını söyledi. Açılış konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin ÖZUĞURLU tarafından, Üretim Sistemlerindeki Değişimin Emek Üzerindeki Etkileri: Dönüşen ve Dönüştüren Olarak Avrupa Birliği konulu bir sunum yapıldı. Sunum üzerinde Gazi Üniversitesi İİBF den Doç. Dr. Aziz KONUKMAK ve İktisatçı Mustafa SÖNMEZ tarafından tartışma gerçekleştirildi. Sempozyum kapsamında iki gün boyunca Sömürünün Yasal Dayanakları, İşçi Sınıfı, Köylülüğün Direnişi, Kamunun Tasfiyesi ve Hizmetler Sektörü, Kadın Emeği Sömürüsünde Yeni Düzen, Emeğin Özgürleşmesi konulu oturumlar yapıldı. MST Ulusal Direktörü Joao Paulo CHAVES de, sempozyuma katılarak Topraksızlar Hareketi ile ilgili bilgi verdi. CHAVES daha sonra ODA mız Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN a Topraksızlar Hareketi nin bayrağını armağan etti. Alanında uzman çok sayıda konuşmacının sunum yaptığı Sempozyum, ilgiyle izlendi. 7

8 DÜNYA GIDA GÜNÜ SEMPOZYUMU EkİM 2007 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası, Dünya Gıda Günü nedeniyle Ekim 2007 tarihlerinde, Gıda Hakkı konulu bir sempozyum düzenledi. Sempozyum, 19 Ekim 2007 Cuma günü DSP Genel Başkanı Zeki SEZER, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin ARAS, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Hasan KÜÇÜK, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Petek ATAMAN, FAO Türkiye Temsilciliğinden Melek ÇAKMAK ve TEMA Onursal Başkanı Hayrettin KARACA nın açılış konuşmalarıyla başladı. Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Petek ATAMAN, vazgeçilemez ve ertelenemez bir hak olan gıda hakkının sağlanması için uzun soluklu politikalar oluşturulması ve etkin adımlar atılması gerektiğini kaydetti. Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Hasan KÜÇÜK, tarıma dayalı ihracatın azaldığına dikkat çekerken, Türkiye deki işletmelerin büyük kısmının yeterli, sağlıklı, kaliteli bir üretim yapabilme ve dış pazarda rekabet edebilme olanağına sahip olmadığını söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi EKER ve bakanlık temsilcilerinin bu tür toplantılara katılmadıklarına işaret ederek, Mesleğimizle ilgili bu toplantılara katılmamaları, mühendis ve emekten yana değil, sermaye ve işverenden yana olan tutumlarını ortaya koymaktadır diye konuştu. Hükümetin kuraklığın yol açacağı zararlar konusunda önlem almakta geciktiğini ve afet yönetimini gerçekleştiremediğini anlatan GÜNAYDIN, Tarımı ve köylüyü yalnızca oy deposu olarak gören yaklaşımlarla, bilime uygun olarak tarım yönlendirilemez, yapısal dönüşüm organize edilemez dedi. TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin ARAS, 3 Kasım da yapılacak TMMOB mitingine katılım çağrısında bulundu. FAO Türkiye Temsilciliğinden Melek ÇAK- MAK, yürütülmekte olan projeler hakkında bilgi verdi. DSP Genel Başkanı Zeki SEZER, dünyada üretilen yeterli ve nitelikli gıda maddelerinin, açlığı sonlandıracak ve yetersiz beslenme sorununu ortadan kaldıracak şekilde adil olarak paylaşılması gerektiğini belirterek, Herkesin gıdaya ulaşması, anayasal haktır dedi. SEZER, bütün dünyaya yeter miktarda gıda maddesi üretiliyor olmasına rağmen paylaşımda adaletsizlik yaşandığını, bunun da gelişmiş ülkelerin aç gözlülüğünden kaynaklandığını söyledi. Alanında uzman akademisyenler, siyasetçiler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin konuşmacı olarak yer aldığı sempozyum kapsamında, Gıda Hakkı, Tarım ve Gıda Sanayi, Yeni Teknolojiler, Gıdada Tüketicinin Aldatılması, Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliğini Sağlamada Mesleklerin Rolü başlıklı oturumlar ile Küresel Isınmanın Tarım ve Gıda Sektörüne Etkileri ve Yeni Dönemde Tarım ve Gıda Politikaları konulu paneller gerçekleştirildi. Sempozyumda, Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAŞDÖĞEN Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliğini Sağlamada Mesleklerin Rolü konusunda; İstanbul Şube Başkanımız Ahmet ATALIK da Küresel Isınmanın Tarım ve Gıda Sektörüne Etkileri konusunda birer sunum yaptı. 8 Sempozyumun son oturumuna da Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Petek ATAMAN, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Hasan KÜÇÜK, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Gürol ERGİN ve DSP İstanbul Milletvekili Hasan MACİT konuşmacı olarak katıldılar. İki gün süren sempozyum büyük ilgi gördü.

9 DÜNYA GIDA GÜNÜ 2007 SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ Her insanın her zaman sürekli, yeterli, güvenli ve kültürel tercihine uygun gıdaya veya gıda üretmek için gerekli araçlara ulaşma hakkı vardır. Ancak dünyamız hala açlık ve dengesiz beslenme sorunları ile baş etme yollarını aramaktadır. Açlık sorununun asıl nedeni ise nüfus artışı değil, kaynakların haksız paylaşımıdır. Ülkemiz dâhil birçok ülkede bir tarafta gıda fazlası varken ve depolardaki stoklar çeşitli kampanya ve reklamlarla eritilmeye çalışılırken; diğer yandan çoğunluğu oluşturan yoksul halk kitleleri parası olmadığı için yeterli ve nitelikli gıdaya ulaşamamaktadır. Bu kapsamda, Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından her yıl 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinleri çerçevesinde ortaklaşa düzenlenmekte olan Dünya Gıda Günü Sempozyumu nun bu yılki teması Gıda Hakkı olarak belirlenmiştir Ekim 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen Sempozyumda gıda hakkı konusunun yanı sıra, tarım ve gıda sanayinin durumu, küresel ısınmanın bu sektörlere etkileri, kullanılan yeni teknolojiler, tüketicinin yanlış yönlendirilmesi ve gıda güvenliğinde farklı mesleklerin rolü konuları meslek örgütü temsilcileri, bilim adamları ve konunun bütün taraflarıyla ele alınmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: 4Sürekli, yeterli, güvenli ve kültürel tercihlere uygun gıdaya veya gıda üretmek için gerekli araçlara ulaşılması amacıyla, ulusal varlıklarımız olan toprak ve su kaynaklarından yararlanmanın bir insan hakkı olduğu bilinciyle, doğal kaynaklara yönelik her türlü metalaştırma faaliyeti durdurulmalı, birincil üretimden itibaren üretici, sanayici ve tüketicinin eğitimine yönelik her türlü önlem alınmalıdır, 4Girdiden çıktıya dışa bağımlı olmayan bir tarımsal yapının kurulması ve ucuz - güvenilir gıdaya ulaşım hakkına sahip toplum kesimlerinin artan refahtan daha fazla pay alması esasına dayanan amaca yönelik, uzun soluklu ve kapsamlı tarım ve gıda politikaları oluşturulmalıdır, 4Küresel iklim değişikliğine yönelik olarak yapılması gereken çalışmalar zaman kaybedilmeden başlatılmalı, İklim Değişimi ve Gelişimi Araştırma Merkezi kurulmalı; ilgili tüm disiplinlerin katılımı ile senaryo çalışmaları ve bu senaryolara karşı stratejiler geliştirilmelidir. 4Kuraklığa dayanıklı çeşitler geliştirilmeli ve sulama yatırımları zaman kaybetmeden tamamlanmalıdır, 42 yılı aşkın zamandır gündemde olan ve alınan görüşlerden sonra konunun ana ekseninde olması gereken meslek örgütleri de dahil olmak üzere ilgili kesimlerden uzak, kapalı kapılar ardında tamamen farklı bir metin haline getirilen 4 lü Hijyen paketi tekrar görüşe açılmalıdır. 4Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın yapılandırılması biran önce tamamlanmalı; ilgili meslek grupları gıda denetimini etkin biçimde gerçekleştirecek sayıda istihdam edilmelidir. Gıda denetiminde özele yetki devri arayışlarından vazgeçilmelidir. 4Tüm dünyada kabul görmüş olan tarladan sofraya gıda güvenliği yaklaşımının multidisipliner çalışmayı gerektirmektedir. Bu kapsamda ilgili tüm meslek gruplarının niteliklerine ve uzmanlık alanlarına uygun olarak, yetki ve sorumluluk alanlarının net bir biçimde belirlendiği politikalar bir an önce hayata geçirilmelidir. 4Kayıt dışılık tüm yetkili kurumların işbirliği ile engellenmeli, tarım ve gıda işletmeleri kayıt altına alınmalı, gıda denetimlerinde Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği ilkesi hayata geçirilmelidir. 4Türkiye de 2001 yılında başlanan Gıda ve Beslenme Eylem Planı çalışmalarının ikinci aşaması için hazırlıklar başlatılmalı ve Türkiye nin gıda güvencesi, gıda güvenliği ve beslenme konusundaki strateji ve eylemleri belirlenmelidir. 4 Yaklaşık 30 yıldır yapılmayan Gıda, Sağlık ve Beslenme Araştırmasının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar tamamlanmalı, Türk insanının gıda hakkı, beslenme ve sağlık durumu konusundaki bilgiler derlenerek, ulusal beslenme politikalarının oluşturulmasında öncelikler belirlenmelidir. R.Petek ATAMAN Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başk. Hasan KÜÇÜK Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başk. Dr. Gökhan GÜNAYDIN Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başk. 9

10 TARIM İLAÇLARI KONGRE VE SERGİSİ EKİM 2007 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası nca ortaklaşa düzenlenen, Tarım İlaçları Kongre ve Sergisi, Ekim 2007 tarihlerinde Milli Kütüphane de gerçekleştirildi. Büyük ilgiyle karşılanan kongrede 2 gün boyunca, alanında uzman akademisyenler, bürokratlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından, tarım ilaçlarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Kongrenin açılışında konuşan Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Mehmet BESLEME, kongrenin meslekler arası dayanışmanın güzel bir örneği olduğuna işaret etti. Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Hasan KÜÇÜK, tarım ilaçlarının küresel dünyada ismi konulmamış bir savaş olarak algılanabileceğini belirtirken, Türkiye imzaladığı kimi anlaşmalarla geri dönüşü zor bir sürece girmiştir. Bankalarımızın yüzde 42 si, borsanın yüzde 73 ü ve cumhuriyet kazanımı olan KİT lerin özelleştirme adı altında adeta yok pahasına satılmasıyla ekonomisi bağımlı hale getirilen Türkiye, siyasal olarak da bağımlı hale getirilmiştir. Biyolojik ve teknolojik gelişmeler ile diğer ülkeleri ilaç satın almaya mecbur bırakmak da, biyolojik ve kimyasal savaş bağlamında değerlendirilmelidir dedi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, tarımda rekabetçi olmak için daha az maliyetle ve daha çok verimle üretim yapılması gerektiğini anlatan GÜNAYDIN, Tarım ilaçlarının ruhsatlandırılmasında doğayla ve çevreyle dost, yüksek ARGE ile üretilmiş ve üreticiye uygun fiyatlarla ulaşan bir tarım ilaçları üretim sistemini önümüze hedef olarak koymak zorundayız dedi. Bayi sisteminde ciddi sorunlar olduğunu, ilkokul mezunlarının bile tarım ilacı satabildiğini belirten GÜNAYDIN, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nca 11 Ekim 2007 de çıkarılan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkındaki Yönetmelik te bu gerçek göz ardı edilirken, sektörde çalışan ziraat mühendislerine sınav zorunluluğu getirildiğini kaydetti. GÜNAYDIN, bu alanda kamuoyu baskısı ve hukuki süreçler de dahil olmak üzere her türlü mücadeleyi yapacaklarını bildirdi. Zirai mücadele ilaçlarının tek elden yönetilebileceği Zirai Mücadele Genel Müdürlüğü nün yeniden kurulması, zirai mücadele araştırma enstitüleri ve biyolojik mücadele araştırma enstitülerinin de yeniden yaşama geçirilmesi gerektiğini vurgulayan GÜNAYDIN, Kamusal denetim olmadan tarım ilaçları sürecinden söz edilemez. Eğer bunları yaparsak Türkiye geleneksel ve doğal kapasitesinin olanaklarından yararlanır ve dünyanın en güçlü tarım yapılarından birini yeniden doğurabilir. Eğer bunları yapmazsak, üzerimize gelen o müthiş rekabetçi yapı, maalesef Türkiye tarımını daha da geriye götürecektir diye konuştu. Kongrenin açılışında TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi İlker ERDEM ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nafiz DELEN de birer konuşma yaptı. Daha sonra Kongreye katkıları nedeniyle, Bayer Crop Science, Bayer Çevre Sağlığı, BASF, Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği (ZİMİD), Tarım İlaçları Sanayici İthalatçı ve Temsilcileri Derneği (TİSİD), Tüketici Dernekleri Federasyonu, Adana Ticaret Odası, Türk Toksikoloji Derneği ve Gıda Güvenliği Derneği ne teşekkür plaketi verildi. Söz konusu kuruluşların katılımıyla Milli Kütüphane de bir sergi de açıldı. ODA mız da sergi kapsamında bir stant kurarak, çalışmalarını ve yayınlarını tanıttı. Adana Şube Başkanımız Ayhan BARUT, Antalya Şube Başkanımız Vahap TUNCER, Diyarbakır Şube Başkanımız Akif KARAKOYUNLU, Konya Şube Başkanımız Hasan Hüseyin MOTUK ve Trabzon Şube Başkanımız Mehmet TAÇOĞLU da kongreyi izlediler. Adana Şube Başkanımız BARUT Tarım İlaçlarının Üreticiler Açısından Kullanımı konusunda; Antalya Şube Başkanımız TUNCER de Tarım İlaçlarında Dün-Bugün-Yarın başlıklı panelde sunum yaparak ODA mız görüşlerini dile getirdiler. Kongre kapsamında, tarım ilaçlarında mevzuat, kontrol ve denetim, AR-GE ve ruhsatlandırma, kullanım ve etkileri konuları masaya yatırıldı. 10 HAZIRLIK TOPLANTILARI : Tarım İlaçları Kongre ve Sergisi ile ilgili hazırlıkları değerlendirmek üzere, 9 ve 23 Ekim 2007 tarihlerinde ODA mızda toplantılar yapıldı. Toplantılara, II. Başkanımız Dr. Turhan TUNCER, Saymanımız Hamdi ARPA, Yönetim Kurulu Üyemiz Özden GÜNGÖR, Kimya Mühendisleri Odası ndan Mehmet BESLEME ve Osman ÖZ- GÜN katıldı.

11 TARIM İLAÇLARI KONGRE ve SERGİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Nizamname ve Yönetmelikler 1950 li yıllarda çıkarıldığından, üretici firmalar, üreticiler ve satıcı bayi yönünden tartışmalıdır. Bitkisel ve hayvansal üretim gözetilerek, ilgili tarafların görüşleri alınarak, bilim ve teknolojinin egemenliğinde ve ülkemize, insanımıza özgü biçimde mevzuatlar güncellenmelidir. Tarım ilaçları ve tarımsal mücadelenin bugün geldiği aşamada katkıları tartışılmaz olan, ancak 1984 yılında kapatılan Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü ile etkisiz hale getirilen Zirai Araştırma Enstitüleri ve Biyolojik Araştırma Enstitüsü tekrar etkin biçimde yaşama geçirilmelidir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nda bitki koruma ile ilgili tüm kuruluşlar ve hizmetler tek birimde toplanıp, özerk bir yapı kurulmalıdır. Bu kurum da belirli kişi ve kuruluşlar yanında, üniversitedeki bilim adamları ve TMMOB a bağlı meslek odaları ile işbirliği içerisinde olmalıdır. Yurtiçinde ve önemli gümrük kapılarında hızlı tanı ve kontrol laboratuvarları oluşturulmalıdır. AB uyum çalışmaları kapsamında ileri donanımlı bazı laboratuvarlar kurulmuştur. Akreditasyon çalışmaları eksik olan bu laboratuvarlar deneyimli elemanlarla desteklenmeli ve etkinleştirilmelidir. Kalıntı analiz sonuçlarının geçerliliğindeki laboratuvar akreditasyonu ile ilgili çalışmalar tamamlanmalıdır. Kontrolde etiket kontrolünü aşıp, gereken parametreler; sorun olan safiyet ve safsızlıklar yönünden analiz edilmelidir. Bitki koruma ürünlerinin ithali aşamasında formülasyon kalitesine yönelik analiz yapılmalıdır. Bitki koruma ürünlerinin aktif madde analizlerini yapabilecek altyapıya sahip laboratuvarlar oluşturulmalı, altyapısı yetersiz laboratuarların da eksiklikleri hızla tamamlanmalıdır. Öncelikle üretim yerlerinden başlamak üzere zincirdeki izlenebilirlik sağlanmalıdır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ve Depolanması Hakkındaki Yönetmelik, bitki koruma ürünleri bayii ve toptancılık hizmetleri için sınav koşulu getirerek, Ziraat Mühendislerinin almış oldukları diplomaları hiçe saymaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın bu yanlıştan biran önce dönmesi gerekmektedir. Maksimum Kalıntı Limiti Tebliği ülkemizin özel koşulları, beslenme alışkanlıkları, çevredeki kalıcılığı, değişime uğrama, bireylerin duyarlılığı, beslenme alışkanlıkları doğrultusunda güncellenmelidir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi; bölgesel, ülkesel olmak üzere ürün ve aktif madde bazında kalıntı projeleri hayata geçirilmelidir. AB nin ülkelere göre kalıntı limitlerini belirlemesi, çifte standart uygulamasına karşı taraflar her an hazır olmalıdır. Kalıntı yönünden AB hızlı alarm sistemine dahil edilmemizi önlemek için veri analizleri, denetim ve eğitim ile ülkemizde kalıntı sorunu olmadığını bilimsel olarak raporlarla belgelemek zorundayız. Gıdaların güvenli olarak tüketicilere sunulabilmesi için AB de ve ülkemizde konulan MRL değerlerine mutlaka uyulmalıdır. AB 396/2005 no lu yasasını yürürlüğe sokarak üye ülkelerde tam bir harmonizasyon sağlamaya çalışmaktadır, ancak bu yasanın henüz gerekli ekleri tamamlanmadığından yürürlükte olan ve MRL değerlerin belirlendiği 86/362/EEC, 86/363/EEC, 90/642/EEC direktifleri işlerliğini kaybetmemiştir. Tarımsal üretimde kullanımları giderek artan ve yaygınlaşan yeni üretim ve denetim yaklaşımları; Kritik Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarının Kontrolü Yöntemi (HACCP), Entegre Mücadele Yöntemi (IPM), Entegre Bitki Yönetimi (ICM), Doğru Tarım Uygulamaları GLOBALGAP (EUREP-GAP) ve Organik Tarım riskleri azaltacak, tarımsal üretimde gıda güvenliğini sağlayacak yöntemlerdir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü nde Bitki Koruma Ürünleri Ruhsat ve Değerlendirme Komisyonunda; kamu yararına çalışan TMMOB a bağlı meslek odaları da yer almalıdır. Türkiye de ruhsatlandırılmış olan bitki koruma ürünlerinin ruhsatları bir kısmı o günkü koşullarda belli ürün ve zararlılara karşı alındığından risk analizleri yapılmak koşuluyla güncellenmelidir. Bu güncelleme insan ve çevreye olacak etkiler dikkate alınarak ilaç seçiminde doğruluk ve kolaylık sağlayacaktır. Ruhsatlı ilaçların risk analizleri yapılarak riskli ilaçların kullanımı azaltılmalıdır. Risk analizleri doğrultusunda mevzuat güncelleştirilmesi gerekir. Yaptırımların da takibi için kontrol sistemleri kurulmalı ve işletilmelidir. Toksikoloji ile risk analizleri birbirlerini tamamlamak zorundadır. Krizler sırasında risk değerlendirme yönetimi ve risk iletişimi ülkemizde önemli eksiklikler olduğunu göstermektedir. Tarımsal üretimdeki yeni üretim ve denetim uygulamaları, teknik talimatlarda ilacın uygulaması ile hasat tarihinin belirtilmesi ve bilimsel-teknolojik uygulamalar sonucu maksimum kalıntı limitlerinin belirlenmesine rağmen, tarım ilacı kalıntılarının gıda güvenliğinde risk oluşturmasının nedeni, uygulamaların teknik eleman gözetiminde yapılmayışıdır. Sadece ihraç edilecek ürünlerde değil, iç tüketime sunulan ürünlerde de kontrol ve denetime özen gösterilmelidir. Tarım ilaçları ve gıda güvenliğinde piyasa gözetimi ve denetimi kamunun kontrolünde kalacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Taraflar, üretici birlikleri kendi oto kontrolleri için, akredite olmuş laboratuvarlarını kurmalıdırlar. Üretim (ilaç üreticileri, çiftçiler) ve dolaylı etkilenmeler (gıda, çevre kirlenme) bakımından üretici birlikleri, TMMOB a bağlı ilgili meslek odaları, üniversiteler ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bilim ve teknoloji doğrultusunda Acil Eylem Planı hazırlamalıdırlar. Bölgelere göre tarım ilacı miktar ve aktif madde yönünden kullanım haritaları çıkarılmalı, kontrollü bölgeler belirlenmelidir. Bir ülkede var olan mevzuatı bilim ve teknoloji doğrultusunda uygulamak önemlidir. Aksi takdirde boşluklar doğacaktır. Gıda güvenliğini sağlamak için kriz yönetim sistemi kurulmalı, hızlı Bildirim Sistemi olmalıdır. AB normlarında bir Gıda Otoritesi kurulmalıdır. Tüm verilerin işleneceği bir sistem olmalı, istatistikler tutulmalıdır. Piyasa kontrollerine öncelikle ağırlık verilmeli, ürün izlenebilirliği kesintisiz sağlanmalıdır. Tüketicinin eğitilerek ve bilinçlendirilerek sorgulayıcı birey haline gelmesi sağlanmalıdır. AB Yasalarına uyumlaştırma hızlandırılmalıdır. Kaçak-sahte tarım ilaçlarıyla mücadelede giriş noktalarındaki yetersiz önlemler ile yasal satıcıların denetlenmesi arttırılmalı; yasa ve yönetmelikler etkin biçimde uygulanmalıdır. Çalışma saatleri dışındaki faaliyetlerin denetimi sağlanmalı, ruhsatlı satıcıların ruhsat alanları dışında illegal seyyar satışları engellenmeli ve ele geçirilen tehlikeli kimyasalların durumu, imhası veya ihale ile satışı yeniden gözden geçirilerek acilen tedbirler alınmalıdır. 11

12 BİYOYAKITLAR VE BİYOYAKIT TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ARALIK 2007 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası nca ortaklaşa düzenlenen Biyoyakıtlar ve Biyoyakıt Teknolojileri Sempozyumu, Aralık 2007 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Akademi Salonu nda gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışında konuşan Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Mehmet BESLE- ME, Türkiye nin enerji konusundaki ithalat bağımlığının büyük sıkıntı yarattığına işaret etti. BESLE- ME, alternatif enerji kaynaklarından olan biyoyakıtlar konusunda gerçekçi strateji ve planlama yapılması, hammadde olarak yerli tarımsal ürün kullanılması, yerli üretim ve istihdama öncelik verilmesi ve ulusal teknoloji için ARGE çalışmalarının özendirilmesi gerektiğini belirtti. Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Hasan KÜÇÜK, tarım ve ormancılık artıklarından elde edilen ikinci nesil biyoyakıtların günümüzde giderek öne çıktığını vurgulayarak, Enerji tarımı ve ormancılığı ile ABD ve AB de olduğu gibi gıda tarımı dışı kalmış arazilerin değerlendirilmesi, kırsal istihdam ve kalkınma ile gıda ve enerji güvenliği sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilecek, kuraklaşma ile sıcak stresi altında verim sağlayabilecek ve kirleticiliği, sera etkisi asgariye indirilmiş biyokütle enerjisi uygulamalarına gerek olduğu açıktır. Örneğin ülkemiz net yağlı tohum, ham yağ ve kanatlı yemi ithalatçısı olarak nasıl bir biyoyakıt politikası uygulamalıdır sorusuna yanıt aramak durumundayız diye konuştu. Türkiye de biyodizel ile ilgili ilk çalışmanın 1934 yılında bizzat Atatürk tarafından yapıldığını anımsatan KÜÇÜK, AOÇ de bitkisel yağlardan biyodizel üretimi yapılmış, fakat diğer sektörlerde de olduğu gibi sanayi politikalarımızın değişmesi nedeniyle üretim devam etmemiştir. Çok sonraları Köy Hizmetleri tarafından yaygınlaştırma amacıyla geliştirilen ve pilot biyogaz tesisini içeren çalışma da yarım kalmıştır dedi. Ziraat Mühendisleri Odası II. Başkanı Dr. Turhan TUNCER, ülke üreticisinin bir taraftan ÖTV ve KDV lerle dünyanın en pahalı mazotunu tüketirken, diğer taraftan fosil yakıt kullanımı nedeniyle hiç istemeden yerkürenin ısınmasına katkıda bulunduğuna işaret etti. Su kaynaklarımızın hızla azaldığını ve kirlendiğini, çevre felaketleri, kuruyan göller ve çölleşen toprakların sıradan görüntülere dönüştüğünü anlatan TUNCER, Sürdürülebilir olmayan bu gidişin bir an evvel tersine çevrilmesi, tüm insan etkinliklerinin doğayla ve çevreyle dost bir zemine oturtulması gerekiyor. Başka bir deyişle, kapitalizmin sınır tanımaz kar hırsının dizginlenmesi, bu alanda sürdürülen bilinç kaymasının sonlandırılması zamanı geldi geçiyor dedi. Biyoyakıtların yenilenebilir enerji kaynağı niteliğiyle, bu alanda kullanılabilecek umut verici bir araç niteliğinde olduğunu anlatan TUNCER, Üretici bir taraftan kendi ürettiği ürünün enerjiye dönüştürülmesi kapsamında ürününe talep sağlayacak, bunun yanında enerji maliyetini yarıya yakın düşürecek; diğer taraftan bir doğa faaliyeti olan tarımsal etkinliği ile çevreyi-yerküreyi tahrip etmeyecek. Bu olumlu çerçeveye karşın, biyoyakıt hammaddesinin yurtiçi üretimle karşılanmasında yaşanan yetersizlikler ortadadır. Dışalıma dayalı bir biyoyakıt sanayi gelişimi, ulusal yararlara uygun sonuçlar üretemez. Bunun için, Türkiye nin sulanabilir alan varlığının yatırımlar yoluyla artırılması ve sağlıklı bir üretim planlamasının gerçekleştirilmesi gerekir diye konuştu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Yavuz CABBAR, biyoyakıtlar konusunda 7 yılda önemli aşamalar kaydedildiğini, ancak şu anda kurulu bulunan işletmelerin kapasitelerinin, bu alandaki ihtiyaçtan çok daha fazla olduğunu belirtti. Açılış konuşmalarının arından Fransa Ulusal Bilimler Araştırma Merkezi nden Prof. Dr. İskender GÖ- KALP, Enerji Sorunu ve Türkiye konulu bir sunum yaptı. Alanında uzman akademisyenler, bürokratlar ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin konuşmacı olarak yer aldığı sempozyumda, günümüz ve gelecekteki teknolojik gelişmeler açısından önemli bir potansiyel vaat eden biyoyakıtlar konusu tüm yönleriyle tartışıldı. Sempozyumda, Biyoyakıtlar, Mevzuat, Standardizasyon; Sürdürülebilir Hammadde Arz Güvenliği; Biyoyakıtların Isınma ve Elektrik Amaçlı Kullanımı; Ulaştırma Sektöründe Biyoyakıtlar; Biyoyakıtlar ve Çevre başlıklı oturumlar ile Teknolojik Gelişmeler ve AR-GE konulu panel gerçekleştirildi. Biyoyakıtlar ve Çevre konulu oturumu ODA mız Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN yönetti. ODA mız Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Melahat AVCI BİRSİN de, Sempozyum kapsamında yapılan panele konuşmacı olarak katılarak, ODA mız görüşlerini aktardı. 12

13 BİYOYAKITLAR VE BİYOYAKIT TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ Türkiye de biyoyakıtlar konusundaki politikaların, makro planların bir parçası olarak, tarım, sanayi, çevre, orman, bilim ve teknoloji politikaları ile entegre olarak ele alınmasının zorunlu olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Aksi durumda, belirlenecek uzun ve kısa erimli planlama, öngörü ve atılacak stratejik adımlar eksik ve anlamsız olacaktır. Biyoyakıt üretim zincirinde yatırımcılar tarafından yatırımın iyi planlanması, yatırımın maliyeti, ürün stok desteği, az alandan çok ürün alınması, ürün kalitesi, biyoyakıt piyasası, tesisin yeri, tesiste kullanılacak teknoloji konularında ilgili teknik kişiler ile işbirliği yapılması, hükümet politikaları açısından sabit ve açık düzenlemelerin yapılması, teknik destek sağlanması, yatırımcıların ürünün kullanımının sağlanması açısından desteklenmesi gerekmektedir. Yine biyoyakıtların enerji arzı içindeki payının ülkemizde gerçekçi bir şekilde saptanması gerekliliğini ve gelişmiş ülkelerin dahi uzun erimli stratejilerinde %10-15 i geçmediğini hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca dünyada biyoyakıt üretimine yönelik politikalar sonucunda, Brezilya, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde yağmur ormanlarının yok olduğuna dair çok önemli eleştiriler vardır. Bu yönleri de dikkate alınarak, biyoyakıtlara yönelik programlar, yukarıda da belirtildiği gibi, canlıların yaşamını, gıda ve yem güvenliğini, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını öne alan bir şekilde uygulanmalıdır. Biyoyakıtlar, ülkemizde, diğer yenilenebilir enerji kaynakları ve enerjinin verimli ve etkin kullanımına yönelik programlarla birlikte enerji sektöründe dışa bağımlılığımızı azaltacak ve arz güvenliğini arttıracak bir enerji kaynağı olarak düşünülmeli, bu konularda uygulanabilirliği olan düzenlemeler yaşama geçirilmeli ve sonuçlar takip edilmelidir. Bu alanda kamu yönetiminin, düzenleme yapma, denetim, izleme ve gerektiğinde öncülük yapma görevleri olduğu unutulmamalı, bu doğrultuda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kapasitesi ile işbirliği anlayışı geliştirilmelidir. Türkiye nin enerji alanında dışa bağımlılık oranı %73 ler seviyesinde olup, enerji ihtiyacı hızla artmaktadır. Yerli kaynaklara dayalı yatırımlar ve alternatif kaynakların değerlendirilmesine yönelik önlemler alınmaz ise, bu oranın yakın vadede daha yüksek oranlara yükseleceği bilinmelidir. Ülkemizde, enerji arz güvenliğinin sağlanması, enerji açısından dışa bağımlılığının kontrol edilebilir düzeylerde olması, bu amaçlara yönelik olarak, kendi öz kaynaklarımızın minimum çevresel zarar ve maksimum ekonomik fayda yaratacak şekilde kullanılması enerji politikalarının temel hedefleri arasında yer almalıdır. Bu amaçlara hizmet edecek en önemli politika bileşenlerinden biri enerjinin verimli ve etkin kullanımı olup, bunun yanı sıra rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının, teknolojik gelişmeler dikkate alınarak enerji arzı içinde daha etkin bir şekilde yer alması yönündeki politikalar ve stratejiler oluşturulmalı, bu doğrultuda gerçekleşebilir/uygulanabilir programlar tasarımlanmalı ve sonuçlar takip edilmelidir. Ülkemiz açısından önemli potansiyel vadeden yenilenebilir enerji kaynaklarından biri biyoykıtlardır. Türkiye de 2 milyon hektar alan tarım dışı, yine her iki yılda bir buğday nadas ikilemine bırakılan yaklaşık 3,5 milyon hektar ekilebilir alan olduğu unutulmamalıdır. Bu alanlarda, yağ bitkileri, nişasta, şeker bitkileri, lif bitkileri, tahıllar, bitkisel protein kaynağı olarak yine tane baklagiller yetiştirmek, bunları hammadde olarak kullanabilmek önemli bir seçenektir. İnsan, çevre ve hayvan sağlığını öncelik kabul etmek, gıda ve yem güvenliğini sağlamak koşuluyla, biyoyakıt enerjisinin bir alternatif oluşturacağını düşünüyoruz. Yine değerlendirmemiz gereken, saf saman, kabuklu çekirdek, odun gibi bitkisel artıklar, hayvansal atıklar, evsel, kentsel ve sanayi atıkları da önemsenecek bir potansiyel oluşturmaktadır. İlgili odalar olarak; tarım, sanayi, bilim ve teknolojide entegrasyonu sağladığı, biyoyakıt yan ürünlerinin kullanımı kırsal kalkınmayı desteklediği, tarımda güvenle kullanılabileceği, tarımsal faaliyette önemli bir girdi olan yakıt masraflarını azaltacağı ve çevre duyarlılığını artırdığı için biyoyakıt ve biyoyakıt teknolojilerini destekliyoruz. Ülkemiz enerji politikaları kapsamında, alternatif enerji kaynaklarından olan biyoyakıtlarla ilgili olarak hükümetlerin ve ilgili kamu kurum ve kuruşlarının; a. Gerçekçi hedefler doğrultusunda stratejilerini belirlemeleri ve planlama yapmaları, b. Hammadde olarak yerli tarımsal ürün kullanımına, yerli ekipman üretimi ve istihdama öncelik vermeleri, c. Teknoloji üretimine yönelik ulusal politikalar oluşturmaları ve AR-GE çalışmalarını özendirmeleri, d. Her türlü evsel, tarımsal ve ormancılık atık ve artıklarını değerlendirecek enerji eldesine yönelik çalışmaları teşvik etmeleri gerekmektedir. 13

14 84. YILINDA CUMHURİYET AYDINLIĞI TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Cumhuriyetimizin 84. Yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinlik programı, ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN ın açılış konuşmasıyla başladı. Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Ayça Nur KİP, Çiçek TEK ve Haser TEK in verdikleri konser izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı. Daha sonra Prof. Dr. Bilsay KURUÇ, Cumhuriyet Dönemi İktisat Politikalarında Dönüşüm konulu bir konferans verdi. Konferansı izleyen Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL da, kısa bir konuşma yaparak görüşlerini dile getirdi. Konferansın ardından ZMO Türk Sanat Müziği Korosu sahne alarak, sevilen parçaları seslendirdi. Büyük ilgi gören etkinliği çok sayıda kişi ayakta izledi. Salona giremeyen konuklarımız da, salonun dışında kurulan büyük ekrandan etkinliği takip etti. Etkinliklerimiz düzenlenen kokteyl ile sona erdi. KIRKLARELİ NDE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİK ODA BAŞKANIMIZ DR. GÖKHAN GÜNAYDIN, KIRKLARELİ VALİSİ NİN HUKUKA AYKIRI BİÇİMDE MESLEKTAŞLARIMIZI SINAVA TABİ TUTMASINA SERT TEPKİ GÖSTERDİ ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, 9 Kasım 2007 Cuma günü ODA yöneticilerimiz ve çeşitli örgüt temsilcileriyle birlikte Kırklareli nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Kırklareli Valisi Hüseyin Avni COŞ un, İl Tarım Müdürlüğü nde çalışan ziraat mühendisi meslektaşlarımıza yönelik keyfi tutumunu kınadı. Kırklareli Valisi nin hukuka aykırı biçimde meslektaşlarımızı sınava tabi tutmasına sert tepki gösteren ODA Başkanımız Dr. GÜNAYDIN, TMMOB bütünlüğü içinde meslek ve üye onurunu korumaya yönelik her türlü hukuki girişimde bulunmaya kararlı olduklarını bildirdi. 14 Basın toplantısına, İstanbul Şube Başkanımız Ahmet ATALIK, Tekirdağ Şube Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Cemal POLAT, Kırklareli İl Temsilcimiz Dr. Erol ÖZKAN, Edirne İl Temsilcimiz Sebahattin YILDIRIM ve Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Sezai KAYA katıldı. ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, basın toplantısının ardından, Kırklareli Valisi Hüseyin Avni COŞ ile bir görüşme yaparak, konu ile ilgili görüşlerimizi kendisine iletti.

15 BASINA VE KAMUOYUNA 9 Kasım 2007 Kırklareli Valiliğince 31 Ekim 2007 Çarşamba günü Kırklareli İl Tarım Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm ziraat mühendislerine yönelik olarak bir sınav uygulanmıştır. Sınava kadrolu ve sözleşmeli statüde çalışan mühendis, şube müdürü vb ünvanlı tüm ziraat mühendislerinin katılması zorunlu tutulmuştur. Sözü edilen sınav uygulaması, gerek ifade edilen amacı ve gerekse kullanılan yöntemler itibariyle, hukuka aykırı birçok özellikler göstermektedir. Aşağıda, uygulamanın hukuka ve bilime aykırı yönleri bütün açıklığı ile ortaya konulmaktadır; 1 - Sınav, Kırklareli İli nde görev yapan kamu çalışanlarının bütününe yönelik değil, yalnızca ziraat mühendislerine yönelik olarak düşünülmüş ve uygulanmıştır. Valiliğin yalnızca bir meslek üyelerine yönelik sınav uygulaması yapması, idari işlemin unsurları açısından sakatlık yaratma yanında, o meslek açısından rencide edici ve kabul edilemez bir keyfi uygulama niteliğindedir sayılı Yasa çerçevesinde yetki genişliği ilkesi çerçevesinde görev yapan Valiliğin, yetkisini kullandığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının dahi görev alanında bulunmayan tanımlanmamış bir sınav uygulaması, kamu yararını hedefleyen bir idari işlem değildir. 2 - Kaldı ki, sınava yönelik bir yazılı emir de söz konusu değildir. Bir ilde çalışan tüm ziraat mühendislerine yönelik sınav uygulaması gibi ciddi bir idari işlemin, amacı, yasal dayanağı ve yönteminin, sınav süresinden makul bir süre önce yazılı olarak tebliği, uygun ve yararlı olurdu. Buna karşılık sınav duyurusu 30 Ekim 2007 günü mesai bitimine yakın ve 31 Ekim 2007 günü mesai başlangıç saatlerinde telefonla Valilik sekreteryası (özel kalem) tarafından yapılmıştır. Tarım İl Müdürlüğü nün, İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan ziraat mühendislerinin görev ve yetki alanını tanımlayan Yasa - Tüzük varlığına atıf yaparak, sözü edilen telefon talimatının yazılı emre dönüştürülmesini istemesi gerekirken, 5442 sayılı Yasa nın bu düzenlemesine uyarlı bir işlem de tesis edilmemiştir. 3 - Sınavın hangi amaçla yapıldığına yönelik doyurucu bir açıklama yoktur. Kırklareli nin Sayın Valisi nin, ziraat mühendislerinin uzmanlık alanlarını ve temayüllerini belirlemeye yönelik sınav yapıldığına ilişkin sözlü beyanları ise, ilgili mevzuat hükümleri karşısında bir geçerlilik bulamamaktadır sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun (RG gün, sayı) ve Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük (RG gün, sayı), ziraat mühendislerinin genel çalışma alanları ile lisans ve uzmanlık alanlarına göre görev ve yetkilerini belirtmektedir. Ziraat mühendislerinin uzmanlık alanlarını belirleyen bölümleri ise, Ziraat Fakültelerinden mezun olduklarını gösterir diplomalarında kayıtlı bulunmaktadır. Bu çerçevede, sayın Vali nin ilgili Yasa ve Tüzük hükümleri uyarınca, üyelerimizin diplomalarından açıkça anlaşılan uzmanlık alanlarını, geçerliliği tartışılır bir sınav ile saptamaya çalışması, yukarıda belirtilen mevzuat bakımından da doğru değildir. 4 - Ziraat mühendisleri gibi teknik bir meslek üyelerine yönelik olarak uygulanan sınavda sorulan soruların, çiftçilere yönelik olarak hazırlanan YAYÇEP kitaplarından, uzmanlığı olmayan görevlilerce seçildiği ve bu görevlilerin sınav sırasında gözlemci olarak ta bulunduğu bilinmektedir. Uzmanlığı inkar eden bu tutum, sorulan soruların sınavın beyan edilen amacı ile çelişmesinde de etkili olmuştur. Sınav soruları arasında Kırklareli ili ve Trakya bölgesi tarımsal üretimi ile hiç ilgisi olmayan pamuk, zeytin, şerbetçiotu vb. ürünler ile ilgili çok sayıda sorunun yer alması, yukarıda söylenenlerin gerekçesini oluşturmaktadır. 5 - Bu aşamada, yeni sorular ortaya çıkmaktadır. Bazı üyelerimizin yanıtlamadığı, bazı üyelerimizce ise yanıtlanan soruların değerlendirilmesi, Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü nde görev yapan tüm ziraat mühendisleri sınava alındığına göre, kim tarafından yapılacaktır? Her nasılsa yapılacak değerlendirme, ne tür sonuçlar doğuracaktır? Fakültede edinilen ziraat mühendisliği bilimi öğretisinin ve tüm meslek yaşamı boyunca biriktirilen deneyimlerin, çoktan seçmeli 100 soruluk test ile ölçülerek doğru bir değerlendirme ortaya konulması olanaklı mıdır? 6 - Konuya ilişkin duyumun alındığı 30 Ekim 2007 gününden itibaren, konunun anlaşılması bakımından Sayın Vali ile görüşme ve bilgi alma istemlerimiz karşılıksız bırakılmıştır. Sözü edilen tarihte Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı ile Valilik özel kalemi arasında yapılan görüşmede, konunun araştırılarak tarafımıza telefonla bilgi geçileceğine ilişkin söylem de bir sonuç doğurmamıştır. Ziraat Mühendisleri ODASI, Anayasa mızın 135 inci maddesi anlamında kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği (RG gün, sayı) aralarında üyelerin mesleki onur ve yararlarını korumak, üyelerin bilgi, uzmanlık ve deneyimi hakkında istenildiğinde referans vermek gibi hükümlerin de bulunduğu Oda nın amaç ve görevlerinin gerçekleştirilebilmesi için, kamuoyu oluşturmaya yönelik her türlü etkinlikte bulunmayı ve yasal girişimleri sürdürmeyi, Ziraat Mühendisleri Odası nın görev ve yetkileri arasında saymaktadır. Bu doğrultuda, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) nca, Kırklareli nde meslek toplumumuza yönelik olarak yapılan uygulama, mesleğimizi ve üyelerimizi / meslektaşlarımızı rencide edici bir olay olarak değerlendirilmektedir. ZMO Kırklareli nin Sayın Vali sini hukuka uygun ve kamu yararı nihai amacına yönelik idari işlem tesis etmeye ve meslek toplumumuza yönelik keyfi tasarruflardan kaçınmaya çağırır. Kırklareli nde başlatılan süreç, TMMOB ye bağlı tüm Oda lar tarafından dayanışma duygusu içinde yakından izlenmektedir. Aykırı tutum ve davranışların varlığını sürdürmesi halinde, TMMOB bütünlüğü içinde meslek ve üye onurunu korumaya yönelik her türlü hukuki girişimde bulunma kararlılığı içinde olduğumuzu, Kırklareli kamuoyuna duyururuz. Dr. Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 15

16 ÖLDÜRÜLÜŞÜNÜN 29. YILINDA AKIN ÖZDEMİR İ ÖZLEMLE ANDIK Adana Şubemiz Kurucu Başkanı Akın ÖZDEMİR i, katledilişinin 29. yılında özlemle andık. ODA mız Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Akın ÖZDEMİR in eşi Mine ÖZDEMİR, TMMOB a bağlı odaların temsilcileri ve çok sayıda üyemiz ve dostları ZMO Adana Şubesi nde bir araya geldi. Anma etkinliğinin açış konuşmasını yapan ZMO Adana Şube Başkanımız Ayhan BARUT, Akın ÖZDEMİR in mücadelesini yaşatacaklarını söyledi. Akın ÖZDEMİR öldüğünde 29 yaşında olan eşi Mine ÖZDEMİR ise, O öldüğünde 29 yaşındaydım. Şimdi ise ölümünün 29. yılında onu anıyoruz. O emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadele ederken öldü. Ama mücadelesini sizler yaşatıyorsunuz dedi. ODA Başkanımız Dr. Gökhan Günaydın, Akın ÖZDEMİR in Türkiye nin bağımsızlığı için mücadele ederken öldürüldüğünü vurguladı. ÖZDEMİR in, sarsılmaz bir inanç ve azimle sınıf kooperatifçiği için uğraştığını anımsatarak, Türkiye nin bağımsızlığı, yoksulluk ve yoksunluğun ortadan kaldırılması için mücadele ederken yaşamını yitiren ÖZDEMİR in mücadelesi önümüze ışık tutuyor diye konuştu. ZMO Genç adına söz alan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Özge SAPMAZ da, hayatı boyunca sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya yaratmak için savaşan kimi zaman köylü, kimi zaman işçi, kimi zamanda öğrenci olarak tanıdığımız Ağabeyimiz Akın ÖZDEMİR, 29 yıl önce bugün bu nedenlerle katledildi diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza KANBER ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Süheyla Alıca GÖKALP in konuşmacı olarak katıldıkları Küresel Isınma ve Tarıma Etkileri konulu panel gerçekleştirildi. Panel ilgiyle izlendi. Akın ÖZDEMİR, Mersin deki mezarı başında ailesi, meslektaşları ve dostları tarafından da anıldı. ODA BAŞKANIMIZIN TRABZON TEMASLARI VE ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMİ ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kamil BAYRAM, 6 Kasım 2007 Salı günü Trabzon da çeşitli temaslarda bulundular. GÜNAYDIN ve BAYRAM, Şube Başkanımız Mehmet TAÇOĞLU ile birlikte önce, ODA mızın katkıları ile Beypiliç A.Ş. ve Kanatlı Arge sponsorluğunda değişik üniversitelerden ve yayınevlerinden alınan 200 adet kitapla, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Kütüphanesi nin bir bölümünde oluşturulan ZMO Trabzon Şubesi kitaplığını gezdiler. Heyet, daha sonra Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ i ziyaret etti. ODA mız heyeti ziyaretin ardından fakültede gerçekleştirilen ZMO Öğrenci Temsilcisi seçimlerine katıldı. Etkinlikte, TAÇOĞLU, GÜNAYDIN ve Dekan Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ, birer açılış konuşması yaptı. Seçim sonucunda, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 3. sınıf öğrencilerinden Mustafa ÖZPINAR Öğrenci Temsilciliğine, Ahmet EKİNCİ de Temsilci Yardımcılığına getirildi. 16 Etkinliğe, Trabzon Şube Saymanımız Avni AYDIN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Nadir BAŞÇINAR, Rize Şube Başkanımız Muhammet PERTEK ve Sayman Kubilay TÜRKYILMAZ da katıldı.

17 ZMO Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, son derece önemli mesleklere sahip olduklarını belirterek, Van daki inci kefalinden, Çanakkale deki Kaz Dağları na kadar bu ülkenin taşı toprağı bizim korumamız altında diye konuştu. Öğrenci Kurultayları ile 53 yıllık Ziraat Mühendisleri Odası nın yarınlarını oluşturacak insan kaynağını yarattıklarını anlatan GÜNAYDIN, Ziraat Mühendisleri Odası nın çizgisi daima Atatürk ün aydınlık çizgisinde gelişen, ilerleyen bir çizgi olacaktır dedi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal TALUĞ da, öğrenci tarafından desteklenmeyen, öğrencilerin karar süreçlerinde aktif olarak yer almadığı hiçbir yükseköğrenim kurumunun eğitim kalitesinin yükseltilemeyeceğini kaydetti. Türkiye tarımının en büyük sorununun, bilgi ve teknoloji üretme düzeyi olduğunu anlatan TALUĞ, Türkiye tarımı bir kültürdür, yaşamdır. Kültür ve yaşam AB ye, ABD ye, uluslararası firmalara emanet edilemez dedi. ZMO nun geleneksel hale getirdiği Kurultayın üçüncüsünde, Tarımsal Yüksek Öğrenim, Mühendislik Uygulamaları ve Sektör Üniversite İşbirliği; Küresel Isınma ve Tarıma Etkileri; Tarım Politikaları ve Sorunlar; Tarım Sektörünün Genel-Bölgesel Sorunları, Çözüm Önerileri konuları değerlendirildi. Kurultay, öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından başından sonuna dek büyük bir ilgi ve heyecanla izlendi. İlk gün çalışmalarının tamamlanmasının ardından ODA mız lokalinde yemek düzenlendi. ZMO III. ÖĞRENCİ KURULTAYI COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) tarafından düzenlenen III. Öğrenci Kurultayı, 24 Kasım 2007 tarihinde, Milli Kütüphane Konferans Salonu nda coşkuyla gerçekleştirildi. Kurultaya, yurt genelindeki 25 üniversiteye bağlı 31 Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi ve Tütün Eksperliği Yüksekokulu ndan, 250 ye yakın öğrenci ve öğretim üyesi katıldı. Öğrenci Kurultayı nın açılışında konuşan Kurultay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ekrem KÜN, 24 Kasım Öğretmenler Günü nü kutlayarak, Gelecek kuşakları öğretmenlerimiz yetiştiriyor. Bu ülkenin geleceği öğretmenlerimizin ellerinde diye konuştu. Kurultayın ikinci günü Türkiye nin çeşitli yörelerinden gelen öğrencilerle birlikte Anıtkabir ziyaret edildi. 17

18 AÜZF DANIŞMA KURULU TOPLANTISI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Danışma Kurulu, 4 Ekim 2007 Perşembe günü AÜZF Dekanı Prof. Dr. Cemal TALUĞ, Alara Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz TANER, TARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı H. Cahit ÇETİN, Tekirdağ Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği nden Nezih SUYA- RAN, eski Maliye Başkanı Zekeriya TEMİZEL, ODA mız Başkanı Gökhan GÜNAYDIN ve diğer katılımcılar ile toplandı. Toplantıda, Tarımda Yenilikçilik ve Tarımsal Yükseköğretim konuları ile 75. Yıl Kutlamaları değerlendirildi. ORDU ÜNİVERSİTESİ NDE KİMLİK DAĞITIM TÖRENİ ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kamil BAYRAM, 6 Kasım 2007 tarihinde Ordu İl Temsilciliğimizin Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri için düzenlediği Öğrenci Kimlik Belgesi Takdim Törenine katıldılar. Ordu Belediye Başkanı Seyit TORUN, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Turan KARADENİZ, ODA mız Başkanı Dr. Gökhan GÜNAY- DIN, Ordu İl Temsilcimiz Mehmet BAYHAN ve Öğrenci Temsilcimiz Yasin YILDIRIM, törende birer konuşma yaptılar. Trabzon Şube Başkanımız Mehmet TAÇOĞLU nun da katıldığı etkinlikte daha sonra öğrencilere törenle kimlikleri verildi. DİYARBAKIR DA FİDAN DİKİMİ Diyarbakır Şubemiz Öğrenci Kolu Genç Ziraat Mühendisleri Odası (GZMO) üyeleri, 16 Kasım 2007 de Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi nin ek binası önünde fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinliğe, ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan ŞAKAR, Diyarbakır Şube Başkanımız Akif KARAKOYUNLU, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldı. HACCP VE ISO EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI ODA mızın Ekim 2007 tarihleri arasında düzenlediği HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) Temel Eğitimi ve ISO Eğitimi sonunda kursiyerlere törenle sertifikaları verildi. Sertifika törenine, ODA mız Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Genel Sekreterimiz Ural ERSOY, TARGEV Başkanı Ali ERYILMAZ ve Eğitmen Vecdi KARA- CAOĞLU katıldı. 18 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KARİYER GÜNLERİ ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, 22 Kasım 2007 de Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen Panele katılarak, bir konuşma yaptı. Panelde Beta Fidancılık adına Dr. Emine TANRIVER, Pioneer Tohumculuk tan Zekeriya ARIOĞLU, Amylum Nişasta yöneticisi İlker İNCESESLİ ve Peyzaj Mimarı Tarık AKYÜZ de konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğe ÇÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN, Adana Şube Başkanımız Ayhan BA- RUT, Yönetim Kurulu üyeleri Saim İNCE ve Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. TÜTÜN EKSPERLERİ DERNEĞİ NDEN ODA MIZA ZİYARET Tütün Eksperleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oktay ÇELİK ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, 4 Aralık 2007 Salı günü ODA mızı ziyaret ederek, Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN ile görüş alışverişinde bulundular.

19 İNSAN HAKLARI GÜNÜ ETKİNLİĞİ ODA mız Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHAK) tarafından, 10 Aralık 2007 Pazartesi günü düzenlenen İnsan Hakları Günü Etkinliği ne katılarak, Tarımda Neoliberal Düzen: Bütün İktidar Sermayeye konulu bir sunum yaptı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen, İnsan Hakları, Sosyal Haklar, Neoliberal Saldırı konulu açık oturumu Nevzat HELVACI yönetti. Açık oturumda ODA mız Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN ın dışında, Prof. Dr. Korkut BORATAV Neoliberalizm ve Sermayenin Toplumsal Tahakkümü, Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER Ulusal Devlet ve Yerellik, Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ da Sosyal Devletten Sadaka Devlete konulu sunumlar yaptılar. Etkinliğe ayrıca Muzaffer İlhan ERDOST, Mustafa BALBAY, Vahap ERDOĞDU, Ahmet YILDIZ, Işık KANSU, Mustafa GAZALCI, Şenal SARIHAN ve Vecihi TİMUROĞLU katıldı. Çağdaş Sanatlar Merkezi nde gerçekleştirilen etkinliği, yoğun ilgi nedeniyle pek çok katılımcı ayakta izledi. Etkinlik, Üç Anadolu Grubu nun konseri ve verilen kokteyl ile sona erdi. KÜRESEL ISINMA VE TARIMA ETKİLERİ PANELİ Gaizantep Şubemiz tarafından 17 Kasım 2007 tarihinde Gaziantep Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonu nda Küresel Isınma ve Tarıma Etkileri konulu bir Panel düzenlendi. Panelimize ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Prof Dr. Mikdat KADIOĞLU ve Prof. Dr. Osman YILDIRIM konuşmacı olarak katıldılar. Şube Başkanımız Ahmet Faruk DEMİR ve İl Tarım Müdürü İbrahim YILMAZ ın birer açılış konuşması yapmalarının ardından panelistler sunumlarını gerçekleştirdiler. Panelimize, Gaziantep Meteoroloji Müdürü, DSİ Müdürü, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü, TMMOB a bağlı odaların temsilcileri, Ziraat Odası Başkanları, meslektaşlarımız, çiftçiler, konuya ilgi duyan diğer meslek mensupları ve gazeteciler katıldı. IX. BESLENME VE METABOLİZMA KONGRESİ TÜRKİYE SÜT SIĞIRCILIĞI KURULTAYI ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, 25 Ekim 2007 tarihinde, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği ve Tire Süt Mahsulleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından düzenlenen Türkiye Süt Sığırcılığı Kurultayı nda, Türkiye Süt Sığırcılığı Sektörünün Ekonomik ve Politik Analizi konulu bir sunum yaptı. İzmir Şube Başkanımız Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, II Başkanımız Ferdan ÇİFTÇİ, Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Vezan KARABULUT ve Sayman Üyemiz İlker AĞIN da Kurultaya katıldı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Derneği ve Fenilketonürili Çocukları Tarama ve Koruma Derneği İstanbul Şubesi tarafından Ekim 2007 tarihleri arasında İstanbul Crowne Plaza Hotel de IX. Beslenme ve Metabolizma Kongresi düzenlendi. Kongre kapsamında 22 Ekim 2007 tarihinde gerçekleştirilen Gıdanın Güvence Altına Alınması konulu panelde ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN Organik Tarım-Sadece Sağlıklı Besin Değil, Aynı Zamanda Sosyoekonomik Bir Kalkınma Modeli, İstanbul Şube Başkanımız Ahmet ATALIK ise Hatalı Tarım Uygulamaları başlıklı birer bildiri sundular. 19

20 KÜRESEL ISINMA SÜRECİNDE DOĞAL KAYNAKLARIMIZ VE TARIM SEKTÖRÜ Tekirdağ Şubemiz, Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi ve Tarım İl Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak, 20 Kasım 2007 tarihinde Küresel Isınma Sürecinde Doğal Kaynaklarımız ve Tarım Sektörü konulu bir panel düzenledi. NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet ÇITIR ın oturum başkanlığı yaptığı Panelimize, ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, İTÜ Uçak ve UZAY Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent ŞAYLAN ve NKÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil CANGİR konuşmacı olarak katıldı. Prof Dr. Levent ŞAYLAN, tarımsal meteorolojinin önemini, küresel ısınmanın tarımsal ürünler üzerindeki olumsuzluklarını giderebilecek önlemler ve küresel ısınmaya neden olan faktörleri anlattı. Prof. Dr. Cemil CANGİR, küresel ısınma ve toprak ilişkileri üzerinde durarak, tarım topraklarımızın çölleşme nedenleri ve buna karşı alınabilecek önemler konusunda görüşlerini dile getirdi. ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, kuraklığın tarım sektörüne etkileri ve Hükümetin bu konuda önlem almaktaki yetersizliği üzerinde tespitlerde bulundu. Panelin ardından Tekirdağ Şubemizde kokteyl verildi. KÜRESEL ISINMA, KURAKLIK VE SU YÖNETİMİ PANELİ TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası nın düzenlediği Güz Etkinlikleri kapsamında, 1 Aralık 2007 Cumartesi günü, ZMO Mehmet Yüceler Eğitim Salonu nda, Küresel Isınma, Kuraklık ve Su Yönetimi konulu bir panel gerçekleştirildi. ODA mız Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Panelin açılışında yaptığı konuşmada, Hükümetin kuraklığın yol açacağı zararlar konusunda önlem almakta geciktiğini ve bu nedenle Türkiye nin çok büyük bir ithalat ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Özel sektöre ithalat yetkisi verildiğini anımsatan GÜNAYDIN, önümüzdeki yıl yerli üreticinin malının elinde kalabileceği uyarısı yaptı. GÜNAYDIN, Türkiye nin su kaynaklarını doğru kullanan, üretim planlamasını öngören, doğayla dost bir tarım politikasına geçmek zorunda olduğunu söyledi. Paneli Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (AÜZF) Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turhan AKÜZÜM yönetti. Panelde, İTÜ Uzay-Uçak Meteoroloji Bilimleri Fakültesi nden Prof. Dr. Levent ŞAYLAN, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ; AÜZF Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü nden Prof. Dr. Osman YILDIRIM, Tarımsal Sulama Yönetimi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden Prof. Dr. Nesrin ALGAN Kyoto Protokolü konusunda sunum yaptılar. Panel, katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. İzleyiciler konuşmacılara yönelttikleri sorularla panele katkıda bulundular. KONFERANS: AB VE TÜRKİYE TARIMI ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, 9 Kasım 2007 günü Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği nin (Doğader) davetlisi olarak Bursa da, Doğader ve Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi üyeleriyle buluştu. DOĞADER lokalinde gerçekleştirilen söyleşide Doğader ve Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi nin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile çeşitli meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gazetecilerden oluşan bir kitleye saydamlı bir sunum yapan Başkan Dr. Gökhan GÜNAYDIN, AB sürecindeki Türkiye tarımını anlattı. Söyleşinin ana teması AB Ortak Tarım Politikası nın doğaya ve tüketiciye etkileriydi. 20 GÜNAYDIN, AB nin kuruluşundan bugüne kadarki süreçte, AB-15 den AB-25 e geçiş ile AB nin tarımsal yapısının nasıl değiştiğini, yeni ülkelerin hangi sorunlarla karşılaştığını anlatarak başladığı konuşmasında, Türkiye tarımının geçmişten günümüze kadarki süreçte geldiği noktayı da özetledi. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, AB sürecinde Türkiye den tarımsal alanda AB nin beklentilerini çarpıcı tablolar ile açıklayarak, entegrasyon aşamasında Türkiye yi bekleyen risklere de dikkat çekti.

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ

4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ 4.GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ KAPANIŞ BİLDİRGESİ Bu kapanış bildirgesinde yer alan aşağıdaki maddeler 4.Gıda Güvenliği Kongresinin çeşitli oturumlarında ve panellerinde dile getirilen ortak görüşlerin özetlenmesiyle

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI etkinlikler SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi sekretaryalığında düzenlendi... IV. Makina Tasarım ve İmalat

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29985 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARICILIK GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE

Detaylı

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI 27. DÖNEM ÇALIġMA PROGRAMI (2010 2011) ANKARA MAYIS-2010 GĠRĠġ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL 2010 Y E K S M E M VI.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Şubemiz tarafından düzenlenecektir. 2011 YEKSEM Odamız,

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

Vali Çiçek Çiftçimin alın teri değerlidir

Vali Çiçek Çiftçimin alın teri değerlidir Vali Çiçek Çiftçimin alın teri değerlidir Muğla Valisi Amir Çiçek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2006-2016 yıllarında Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında Ortaca İlçesinde

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

MEVSİMLİK TARIM İŞLERİNDE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN MODEL EYLEM PLANI

MEVSİMLİK TARIM İŞLERİNDE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN MODEL EYLEM PLANI MEVSİMLİK TARIM İŞLERİNDE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR İÇİN MODEL EYLEM PLANI Yerel Düzeyde Eylem Planı Hazırlık Sürecinde Yanıtı Aranacak Sorular 1. Mevsimlik ve gezici tarım işlerinde çalışan çocuk sayısı kaçtır?

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 30 10 2013 topraksuenerji-ulusal güvenlik denince çoğu zaman zihnimizde sınırda nöbet tutan askerler, fırlatılmaya hazır füzeler, savaş uçakları

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız

BÖLÜM 15. TMMOB Çalışmalarında Odamız BÖLÜM 15 TMMOB Çalışmalarında Odamız Bölüm 15 BÖLÜM 15. TMMOB ÇALIŞMALARINDA ODAMIZ 24 aylık süreçte Birliğin Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarında yer alan üyelerimiz bu kurulların çalışmalarında

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

İSTE (Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi), DENİZCİLİK EĞİTİM KONSEYİ ile demir aldı!

İSTE (Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi), DENİZCİLİK EĞİTİM KONSEYİ ile demir aldı! İSTE (Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi), DENİZCİLİK EĞİTİM KONSEYİ ile demir aldı! Türkiye ve Kıbrıs'ta lisans düzeyinde denizcilik eğitimi veren 20 Üniversitenin yanı sıra Ulaştırma,

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI. Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 15 Ekim 2016 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: FAO NUN BAKIŞ AÇISI Dr. Ayşegül Akın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı 16 Ekim Dünya Gıda Günü Herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma

Detaylı

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu

ŞUBE ÇALIŞMALARI. emo izmir şubesi dönem çalışma raporu ŞUBE ÇALIŞMALARI emo izmir şubesi 45 28. dönem çalışma raporu 28. Dönem Yönetim Kurulumuz; Çalışma Programı çerçevesinde, üyelerimizle birlikte kamu yararı, meslek ve meslektaş çıkarları doğrultusunda,

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ve HALK SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI A Veteriner Hekimlik Alanında Antimikrobiyel

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı Mart 08, 2012-7:46:36 Bakan Eker, tarımın zannedildiği gibi sadece üreticilerle değil, gıdadan dolayı toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

E-BÜLTEN Sayı 35 Temmuz ağustos 2017

E-BÜLTEN Sayı 35 Temmuz ağustos 2017 E-BÜLTEN Sayı 35 Temmuz ağustos 2017 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 HABERLER 4 EĞİTİM 9 YENİ ÜYELERİMİZ 10 TMMOB DEN HABERLER 11 İLETİŞİM 12 Mithatpaşa Cad., No:44/16 Kızılay/ANKARA Tel:0 312 431 5542, Fax:0 312

Detaylı

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SUNUM PLANI 1. Tanımlar, kavramlar 2. PGD nin Aşamaları 3. PGD nin Yasal ve İdari Altyapısı 4. PGD nin Koordinasyonu 5. PGD Neden Önemlidir? 6. PGD de 2010 Yılı Uygulama Sonuçları

Detaylı

Gıda Güvenliği ve Endüstri Çalışmaları. Ümit Savcıgil Pınar Enstitüsü Direktörü Director of Pınar Institute

Gıda Güvenliği ve Endüstri Çalışmaları. Ümit Savcıgil Pınar Enstitüsü Direktörü Director of Pınar Institute Gıda Güvenliği ve Endüstri Çalışmaları Ümit Savcıgil Pınar Enstitüsü Direktörü Director of Pınar Institute Sunum İçeriği Gıda Güvenliği Endüstri Çalışmaları Pınar ın Gıda Güvenliği Yaklaşımı Pınar Enstitüsü

Detaylı

İKLİMLENDİRME SOĞUTMA KLİMA İMALATÇILARI DERNEĞİ

İKLİMLENDİRME SOĞUTMA KLİMA İMALATÇILARI DERNEĞİ İKLİMLENDİRME SOĞUTMA KLİMA İMALATÇILARI DERNEĞİ TTMD Çalıştayı Eskişehir, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nedim ZALMA Kuruluş Amacı İklimlendirme, soğutma ve klima cihazları imalatçısı ve/veya ithalatçısı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

BİYOYAKITLAR ve ENERJİ TARIMI. Prof. Dr. Fikret AKINERDEM Yrd. Doç. Dr. Özden ÖZTÜRK S.Ü. Ziraat Fakültesi

BİYOYAKITLAR ve ENERJİ TARIMI. Prof. Dr. Fikret AKINERDEM Yrd. Doç. Dr. Özden ÖZTÜRK S.Ü. Ziraat Fakültesi BİYOYAKITLAR ve ENERJİ TARIMI Prof. Dr. Fikret AKINERDEM Yrd. Doç. Dr. Özden ÖZTÜRK S.Ü. Ziraat Fakültesi ENERJİ TARIMI VE ÜLKE GERÇEĞİ Canlılığın vazgeçilmezleri; enerji ve tarım: Devletin-varlığın, Bağımsızlığın,

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Sonuç Bildirgesi.

Sonuç Bildirgesi. Sonuç Bildirgesi www.unidokap.org DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Üst Kurul Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Dönem Başkanı) Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Prof. Dr.

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI ANA KOMİSYONU 1. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI ANA KOMİSYONU 1. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Biyomühendisler, mesleki örgütlenmelerine 27-30 Mayıs 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) nin 38. Olağan Genel Kurulu nda alınan kararla Kimya Mühendisleri

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I.GENEL HÜKÜMLER A- Amaç... 2 B- Kapsam 2 C- Dayanak. 2 D- Tanımlar 2 II. EMEK BÜROLARININ AMACI, OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, ORGANLARI

Detaylı

SULU TARIM ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

SULU TARIM ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SULU TARIM ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 17-18 ŞUBAT 2015/KIRKLARELİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Türkiye nin ilk yerli şekerinin üretim merkezi

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

VI. ULUSLARARASI BİYOMÜHENDİSLİK KONGRESİ (BEC2013) XIX. ULUSLARARASI BİYOMEDİKAL BİLİM VE TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU (BIOMED2013) Sponsorluk Dosyası

VI. ULUSLARARASI BİYOMÜHENDİSLİK KONGRESİ (BEC2013) XIX. ULUSLARARASI BİYOMEDİKAL BİLİM VE TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU (BIOMED2013) Sponsorluk Dosyası VI. ULUSLARARASI BİYOMÜHENDİSLİK KONGRESİ (BEC2013) XIX. ULUSLARARASI BİYOMEDİKAL BİLİM VE TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU (BIOMED2013) Sponsorluk Dosyası 12-15 Kasım 2013 Bölümümüz Hakkında Ege Üniversitesi,

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI. Mart 2011 ANTALYA KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Mart 2011 ANTALYA Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın 2011-2015 Tarım Strateji Belgesi

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi Ankara da düzenlenen Kapanış Toplantısı ile tamamlandı. Paydaşlar toplantıya

Detaylı

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR

Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR bölüm 6 etkinlikler Bölüm 6. Etkinlikler 6.1. KONGRE-KURULTAY- SEMPOZYUMLAR TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde Şubeleri tarafından gerçekleştirilen onlarca etkinliğin dışında, örgütsel

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ 2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ Pamuk sektörünün tarımı, ticareti ve sanayisi ile ülkemiz insanı ve ekonomisi için çok büyük öneme

Detaylı

1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014

1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014 1- TÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık konusunu ele aldı - TÜSİAD 27.11.2014 TÜSİAD, Türk tarım sektörünün tüm unsurlarını bütüncül bir bakış açısıyla ele almak amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rekabet

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze

Detaylı

TOD EYLEM PLANI 21.04.2013

TOD EYLEM PLANI 21.04.2013 TOD EYLEM PLANI 21.04.2013 Kurumsal Sorumluluklar Eylemin Amaç Hedef Eylem Amaç, Hedef, Gösterge, Eylem Tanımları Birincil derecede sorumlusu İşbirliği yapacak ve katkı sağlayacaklar Başlangıç tarihi Tamamlama

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve

Biyosistem mühendisi bir sistem mühendisidir. Sistem mühendisi, doğa ve Biyosistem Mühendisliği Tarımsal üretimin gerçekleşmesi için sadece toprak, su ve hava gibi etmenlerin bir arada olması yeterli olmamakta, bunlarla beraber bitki ve hayvanlarla olan ortak yapılanma en

Detaylı

TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI

TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI DOÇ.DR. AYŞE UZMAY ZMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 İÇERİK DÜNYADA SÜT ÜRETİMİ TÜRKİYE DE SÜT HAYVANCILIĞI POLİTİKALARI

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÇAMLICA KALEM İLKÖĞRETİM OKULU OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMANDAN BİO ENERJİ ELDE EDİLMESİ YIL SONU RAPORU AYLAR HAFTALAR EYLEM VE ETKİNLİKLER 2 Okullarda Orman projesini

Detaylı

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ)

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) TMMOB Jeofi zik Mühendisleri Odası, Merkez, Şube, Bölge, il ve ilçe temsilcilikleri tarafından yürütülen iş ve işlemlerin internet üzerinden çevrimiçi

Detaylı

EMO MESLEKİ BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE EĞİTİM HİZMETLERİ

EMO MESLEKİ BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE EĞİTİM HİZMETLERİ EMO MESLEKİ BELGELENDİRME SİSTEMLERİ VE EĞİTİM HİZMETLERİ Murat KAYA Elektrik-Elektronik Mühendisi e-posta: kaya.murat@emo.org.tr Anahtar Sözcükler: Belgelendirme Sistemleri, Mesleki Yeterlilik ve Yetkinlik

Detaylı

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları BÖLÜM 10 Yayın Çalışmaları Bölüm 10 BÖLÜM 10. YAYIN ÇALIŞMALARI Meslek alanlarımıza ilişkin bilimsel araştırmaları, üyelerimizin mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki kavramlara ilişkin tartışmaları

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı