EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKİM-ARALIK 2007 SAYI: 85"

Transkript

1 EKİM-ARALIK 2007 SAYI: DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU 4MİEM MEHMET YÜCELER EĞİTİM SALONU 4AKIN ÖZDEMİR KÜLTÜR ORTAMI 484. YILINDA CUMHURİYET AYDINLIĞI 4KONGRE ve SEMPOZYUMLARIMIZ 1

2 ODA MIZIN 40. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU İZMİR DE YAPILDI ODA mızın 40. Dönem IV. Danışma Kurulu Toplantısı 2-4 Kasım 2007 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onur Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu Üyelerimiz, TMMOB Temsilcilerimiz, önceki dönem yöneticilerimiz, Şube Yöneticilerimiz ve bazı il temsilcilerimizin katılımıyla İzmir-Mordoğan da yapıldı. Danışma Kurulumuzun 2 Kasım 2007 Cuma günü yapılan ilk gün çalışmaları kapsamında, Küresel Isınma, Tarıma Etkileri, Kuraklık ve Toprak / Su Yönetimi, Tarımsal Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması, III. Öğrenci Kurultayı Hazırlıkları, Anayasa Taslakları ve Tarımın / Üreticinin Korunup Geliştirilmesi, Meslek Dalı Ana Komisyonlarının Kurulması Süreci, Bilirkişilik Uygulamaları, Eğitimler ve Heyetlerin Seçimi Süreci, Oda Tanıtım Faaliyetlerinin Etkinlik Düzeyinin Yükseltilmesi ve Şubeleşme Önerileri konuları değerlendirildi. Türkiye nin, daha az maliyetli ama daha yüksek verimli, daha kaliteli ve doğayla dost bir tarım modelini derhal yaşama geçirmesi gerektiğini anlatan GÜNAYDIN, Bunları yapmazsak, önümüzdeki dönem çok daha sorunlu olacak. Bu ülkenin taşında toprağında emeği olan bir mesleğin mensupları olarak, üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Yolumuz uzundur, yükümüz ağırdır, hepimize kolay gelsin diye konuştu. Mordoğan Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR da, konuşmasında Mordoğan a yönelik bilgi vererek, Ziraat Mühendisleri Odası nın Danışma Kurulu nu Mordoğan da yapmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. Danışma Kurulu nda daha sonra, 40. Dönem III. Danışma Kurulu Kararlarının İrdelenmesi, Özlük Haklarına İlişkin Çalışmalar, Yeni Açılımlar, Mesleki Denetim, Gıda Sektöründe Yaşanan Gelişmeler, ODA Örgütlülüğü, Şube - Temsilcilik - Üye İlişkileri, Hukuki Çalışmalar, Yasal Düzenlemeler, Tarımın Sektörel Sorunları, Türkiye nin Gündemi ve Tarım Sektörüne Ait Değerlendirmeler ve Mali İşler konuları ele alındı. Danışma Kurulu nun resmi açılışı 3 Kasım 2007 Cumartesi günü gerçekleştirildi. İzmir Şube Başkanımız Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, açılış konuşmasında İzmir ve İzmir tarımı hakkında ayrıntılı bilgiler sundu ve Danışma Kurulu na ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyledi. SINDIR, Tarım, ticaret ve liman kenti olan İzmir in özellikle ihracata yönelik üretim potansiyeli ile Türkiye ekonomisi içerisindeki önemini vurguladı ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, küresel ısınma ve kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, Türkiye su zengini bir ülke değildir, ama su fakiri bir ülke de değildir. Suyu tutacak, depolayacak ve toprakla buluşturacak yatırımları gerçekleştirmek zorundayız. 5 milyon hektar alana su taşıyacak yatırımı, önümüzdeki 10 yıl içinde planlamalıyız. Damla sulama, yağmurlama sulama gibi yöntemleri etkin biçimde uygulamalıyız dedi. 2 Danışma Kurulu kapsamında, 4 Kasım 2007 Pazar günü Su Ürünleri Üretim Tesisi, Klozamenai Zeytin İşliği, Kadifekale ve Agora gezildi. Aynı gün akşam Bergama Vapuru ile yapılan İzmir Körfezi gezisi büyük ilgi gördü.

3 40. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI NDA ALINAN KARARLAR 1 TARIMSAL DANIŞMANLIK ve YAYIM HİZMETLERİ Alınan Kararlar: Adalet ve Kalkınma Partisi Seçim Beyannamesi nde, tarım danışmanlarının sayısını 10 bine çıkartma ve bütün köylere hizmet vermelerini sağlama vaadinde bulunmuştur. ODA mız bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de hem sınavların ilan, uygulama ve sonuçlarına göre işe yerleştirme uygulamaları, hem de işe başlatılan mühendislerin devlet memuru statüleri ve ODA sendika üyeliklerine yönelik eğilimleri dikkatle izleyerek, bu alanda ortaya çıkabilecek baskılara karşı gerekli müdahaleyi yapacaktır. Bilindiği üzere ODA mızın açtığı dava sonucunda, Danıştay 10 uncu Dairesi Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik in 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında geçen Bakanlık ibaresinin ve 13 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının yürütmelerini durdurmuştur. Bu karar doğrultusunda, tüm eğitimlere son verilmiştir. Bazı çevrelerin, ODA mızın tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini engellemeye çalıştığı yolundaki spekülasyon girişimleri üzerine ODA mızca hazırlanan bir Bilgi Notu, gün, 2092 sayılı yazımızla tüm Şubelerimize ve il temsilciliklerimize gönderilmiştir. Konuyla ilgili olarak ODA mız ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda yeni bir yönetmelik değişikliği hazırlanmıştır. ODA mız Bakanlığın olumlu bir tutum takınması ve nihai görüşümüz doğrultusunda Yönetmelik değişikliğini yaparak Resmi Gazete de yayımlaması, eşzamanlı olarak tüm Şubelere yetki belgesi verilerek eğitimlere başlanacağını yazılı olarak bildirmesi halinde, dava başvurusunu geri çekecektir. Aksi halde, Mahkemenin nihai kararı beklenecektir. 2 GIDA GÜVENLİĞİ, GIDA MEVZUATI ve SORUMLU YÖNETİCİLİK UYGULAMALARI Alınan Kararlar: Türkiye de 2006 yılından bu yana yaşanan kuraklık nedeniyle başta İç Anadolu, Ege, Marmara ve Trakya bölgeleri olmak üzere, geniş bir ürün yelpazesinde önemli ölçüde üretim kayıpları ortaya çıkmıştır. Buna karşılık, seçim öncesinde yayımlanan Kuraklık Kararnamesi, yalnızca buğday arpa fiğ ve korunga ürünlerindeki zararı tazmine yöneliktir. Özellikle Ege ve Trakya Bölgesi ürün kayıplarının tazmini yolunda hiçbir adım atılmamıştır. Tarım Sigortaları Yasası hükümlerinin, konu ile ilgili sorunları çözmeye yönelik yeterli bir içeriğe sahip olmadığı da böylelikle ortaya çıkmıştır. Bu alanda kriz yönetimi nin de başarılamadığı ortamda, suçlu olarak küresel ısınma gösterilmeye çalışılmaktadır. Sulama yatırımlarının bütçeselyönetimsel boyutlarının uygulamaya aktarılamadığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün kapatıldığı, KÖYDES Projeleri kapsamında kaynakların seçim yatırımları için kullanıldığı, üretim planlaması ve doğru sulama tekniklerinin yaşama geçirilemediği, ziraat mühendisliği hizmetlerinden etkinlikle yararlanılamadığı dönemde, gerçeklerin kamuoyu ile paylaşılması önem taşımaktadır. Bu vurgu, aynı zamanda küresel ısınma gerçeğinin bilimsel bir bakışla kamuoyuna anlatılmasına duyulan ihtiyacı da gündeme getirmektedir. Bu doğrultuda ilgili alanın uzmanları ile birlikte 15 Kasım 2007 de İstanbul, 17 Kasım 2007 tarihinde Şanlıurfa ve Gaziantep, 20 Kasım 2007 tarihinde Tekirdağ, 27 Kasım 2007 tarihinde Trabzon, 1 Aralık 2007 tarihinde Ankara ve 17 Aralık 2007 tarihinde Adana da Küresel Isınma, Kuraklık ve Tarıma Etkileri konulu paneller yapılacaktır. Gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak çalışan üyelerimizin sosyal güvenlikleri konusunda yürütülen çalışmalara devam edilecektir. Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir protokol imzalanmasına yönelik çalışmalar, ilgili mevzuatın işverenin sosyal güvenlik prim borcunun ödenmesini ticari sır gören yaklaşımı nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Bunun üzerine tek tip sözleşmede sigorta sicil numarasının aranması yöntemiyle sorunun aşılması konusunda her üç ODA ortak çalışma yapma kararı almıştır. Gıda işletmelerinde ODA mız üyeleri tarafından kapasite raporu düzenlenmesi için Ana Yönetmelik değişikliği ( / sayılı RG) yapılarak yasal altyapının kurulmuş olmasına karşın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı hukuka aykırı biçimde bu konuya yönelik olumsuz tavrını sürdürmüş ve bunu bir yazıyla ODA mıza bildirmiştir. Bunun üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın sözü edilen yazısına konu edilen idari işleminin iptali için, Ankara 11 inci İdare Mahkemesi nde, günü iptal davası açılmıştır. Dava, 2007 / 1103 esas sayılı dosyada işlem görmektedir. Yargının vereceği karara göre bu konudaki uygulamalar başlatılacaktır. ODA mız konuyla ilgili gelişmeleri etkin biçimde takip ederek, üyelerimizi bilgilendirmeye devam edecektir. 4 lü Hijyen Paketi taslakları geri çekildikten sonra, Bakanlık içinde yapılan sektöre kapalı toplantılarda önemli ölçüde değiştirilmiştir. Bu çerçevede, veteriner hekimlik mesleği lehine bilimsel olmayan yetki genişlemelerinin yapıldığı, sorumlu yöneticilik uygulamalarında mevcut düzenlemelerden de geriye gidici hükümlerin getirildiğine yönelik duyumlar alınmaktadır. Bu kapsamda, 4 lü hijyen paketi içindeki taslakların, yeniden görüşe açılması gerekmektedir. Aksi tutum, yanlış eksik içerikli yasaların yürürlüğe girmesi sonucunu doğuracaktır. Önümüzdeki dönemde de, meslek camialarının bütünleşmesi sağlanarak, bu alandaki kamuoyu baskısı ve gücü rasyonel bilimsel ve doğru bir temelde yönlendirilecektir. 3 MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ ÇALIŞMALARI, ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR/ MESLEKİ DENETİM Alınan Kararlar: Halen yapımı süren Bursa ve Antalya Şube binalarımızda ve dönem içinde satın alınan Erzurum Şube binamızda, eğitim salonlarının planlaması yapılmış olup, çalışmalar tamamlandığında törenle açılarak üyelerimizin kullanımlarına sunulacaklardır. 3

4 40. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI NDA ALINAN KARARLAR 4 Mevcut Şubelerimizin hizmet binalarının önemli bir bölümünde, eğitim çalışmalarının yürütüldüğü donanımlı salonlar bulunmaktadır. Oda mızın mali olanakları çerçevesinde, önümüzdeki dönemde diğer Şubelerimiz için de en uygun fiziki koşulların yaratılmasına gayret edilecektir. Meslek İçi Eğitim Merkezi kapsamında, halen yürütülmekte olan eğitim faaliyetleri yanında, tarımsal proje hazırlama (teorik) ve damla sulama, tarımsal yapılar gibi uzmanlık alanlarında tarımsal proje hazırlama (pratik) eğitimler, teorik pratik eğitim bağlantılı (önkoşullu) olmak üzere verilecektir. Dönem içinde, Eurepgap tan farklı olarak, iyi tarım uygulamaları eğitimi verilmesinin gerekli olup olmadığı konusunda görüş oluşturulacaktır. Açılan davadaki gelişmeler ve TEDGEM in tutumuna bağlı olarak, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimleri de planlanabilecektir. HACCP ve ISO eğitimlerinin yanı sıra toprak koruma, tarımsal proje hazırlama, autocad uygulamaları, bilirkişilik vb. eğitimler de gerçekleştirilecektir. Danışma Kurulu kapsamında oluşturulan Özlük Hakları Komisyonu ve Tarım Politikaları Komisyonu nun hazırlayacakları raporlar, kamuoyuyla paylaşılacak ve bu konuların takipçisi olunacaktır. Toprak Koruma Kurullarının birçok ilde siyasi yönetimsel finansal güç ve baskılara dayanamayarak verdiği yanlış kararlar izlenecek ve Genel Merkez le koordineli bir şekilde, iller bazında gerekli müdahalelerde bulunulacaktır. Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ODA mızın etkin çalışmalarına karşın, içeriğindeki yanlışlıklar düzeltilmeyen Yönetmelik ile zirai ilaç bayiliği yapacak ziraat mühendislerine, Bitki koruma bölümü mezunu olmak ve sınava girerek 80 puan almak şartı getirilmiştir. Bu durum, 4 yıl boyunca bu alanda eğitim alan meslektaşlarımıza ve bu eğitimi veren üniversitelere, öğretim üyelerine yönelik bir hakaret niteliği taşımaktadır. Şubelerimiz illerindeki zirai ilaç bayi meslektaşlarımızla toplantılar düzenleyerek, konuyla ilgili bilgi vereceklerdir. Yönetmeliğe karşı hazırlanan ODA görüşünün tüm Şubelerimize gönderilmesi, ülke genelinde bir imza kampanyası başlatılması ve imzalı dilekçelerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ne gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Eşzamanlı olarak belli başlı Avrupa ülkelerinin bu alanda uyguladıkları sistemler de araştırılacaktır. ODA mız meslektaşlarımızın büyük rahatsızlık duyduğu bu konuyla ilgili gerekli hukuki çalışmaları en kısa zamanda başlatacaktır. ODA mızın tüm çabalarına karşın Yönetmelikteki yanlışlıkların düzeltilmemesi halinde, ülke genelindeki bayii meslektaşlarımızla birlikte Tarım ve Köyişleri Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakılması da dahil her türlü etkinliğin yapılması planlanmaktadır. Tarımsal projelerin hazırlanması ve imzalanması süreçleri ile ilgili olarak, yalnızca bu konuya odaklı olmak üzere, TEDGEM Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yürütülmektedir. ODA mız bu alandaki komisyon çalışmalarını sürdürerek, uygulamadan kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için çaba harcayacaktır. Dönem içerisinde, konumlandıkları illerdeki tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu dikkate alınarak, aşağıda belirtilen Şubelerimiz, ilgili alanlarda asgari ücret belirlemesi yapılabilmesine olanak tanıyacak bir taslak çalışmayı, uygulanması gereken asgari ücret tarifeleri ve hesaplanma biçimi de dahil olmak üzere hazırlayarak, 2008 Ocak ayı sonuna kadar Genel Merkeze yazılı olarak ileteceklerdir. o Basınçlı sulama sistemleri : Adana, Bursa, Diyarbakır, Hatay İzmir, Konya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Manisa Şubelerimiz. Tarımsal yapılar : Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Trabzon Şubelerimiz. Fide fidan üretim yerleri : Adana, Antalya, Bursa, Hatay, İzmir, Manisa ve Mersin Şubelerimiz. Genel Merkez bünyesinde kurulacak teknik ve hukuki komisyonlar 2008 Şubat ayında söz konusu raporlar üzerinde çalışarak son şekillerini verecektir. Asgari ücret belirlemesi konusundaki çalışmalar, 41 inci Dönem Genel Kurul una yetiştirilecektir. Dönem içinde, Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği ve Tütün Teknolojisi Mühendisliği Meslek Ana Dal Komisyonları (MEDAK) kurulacak ve sözü edilen alanlardaki çalışmalar bu Komisyonlar aracılığıyla yürütülecektir. MEDAK Yönerge Taslağı hazırlanarak ZMO Genel Kurul gündemine getirilecektir. ZMO ya Üye Ziraat Mühendislerinin Toplumsal Profili Araştırmasının basımı, 41 inci Dönem Genel Kurul u öncesi gerçekleştirilecektir. Genel Kurul öncesinde, ODA mızın tüm çalışmalarının toplanacağı, CD ile desteklenmiş ayrıntılı bir ODA tanıtım kitabının da basımı tamamlanacaktır.

5 40. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI NDA ALINAN KARARLAR 4 ODA ÖRGÜTLENMESİ, ODA ÜYE İLİŞKİLERİ Alınan Kararlar: ODA örgütlenmesinin nitelik ve nicelik olarak güçlendirilmesi konusunda, gerekli tüm alanlardaki çalışmalar, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de eksiksiz olarak sürdürülecektir. Şube ve Temsilciliklerimiz, hem kendi yörelerindeki tarımsal sorun ve olanaklar konusundaki gündeme hakim olacak ve değerlendirecek; hem de Genel Merkez tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yurt geneline ulaştıracaklardır. Genel Merkez basın açıklamaları, ODA görüşleri ODA mız web sayfasında yayımlanmakta ve örgütümüze gönderilmektedir. ODA birimleri, bu görüşleri yerel kamuoyu ve üyelerimiz ile paylaşma konusunda yürüttükleri etkin çalışmalara devam edecektir. ODA yöneticilerinin TV programları üyelerimize duyurularak, ODA mız görüşlerinin tüm örgütümüze içselleştirilmesi için çaba gösterilecektir. Haber Bülteni ve Dergilerimiz Şubelerimizde teşhir edilecektir yılı bilirkişilerinin seçim sürecinin, adil ve doğru bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda, ilgili yönetmelik hükmü uyarınca, belirlenecek tarih aralığında tüm Şube ve İl Temsilciliklerinde nitelikleri uyan üyelerimizin serbest katılımına açık bilirkişi kursları düzenlenecek, bu konuda ortaya çıkan duraksamaların giderilmesi açısından, sözü edilen tarihler ODA nın web sitesi aracılığıyla duyurulacaktır. Genel Merkez in ikazına gerek kalmaksızın, tüm Şube ve İl Temsilcilikleri, il bilirkişi kazanımlarının listesini çıkaracak, bilirkişilerin Oda yükümlülüklerinin eksiksiz olarak Genel Merkez e aktarımını sağlayacaklardır. ODA % 10 paylarını ödemeyen bilirkişiler için, kesin bir kararlılıkla ve gecikilmeksizin icra işlemleri yürütülecektir. ODA mızın bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Tarımcı Öğrenci Kurultayı, Kasım 2007 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilecektir. Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz, Fakültelerle işbirliği içinde Kurultay ın hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak, belirlenen ilkeler çerçevesinde öğrenci ulaşım giderlerini karşılayacaklardır. ODA mızın öğrencilerle ilişkisini güçlendirmek, öğrenci üyelerimizin mezuniyetten sonra asıl üyeliğe geçip geçmediği ve faaliyetlerini izleyebilmek için Öğrenci Etkinliklerini İzleme Komisyonu kurulacak ve öğrencilerin ODA mızı daha iyi tanımaları sağlanacaktır. 6 Kasım 2007 tarihinde, Ordu da, öğrenci üyelerimize yönelik bir eğitim çalışması düzenlenecek ve üyelik kimlikleri törenle dağıtılacaktır. 22 Kasım 2007 tarihinde Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi nde kariyer Günleri ne katılınacaktır Aralık 2007 tarihlerinde Ulusal Biyoyakıt Sempozyumu Ankara da gerçekleştirilecektir Aralık 2007 tarihlerinde, Adana ve Mersin de, Akın Özdemir i Anma Etkinlikleri düzenlenecektir. Bu kapsamda Anayasa ve Tarım temasıyla düzenlenen yazı yarışması, tüm Şubelerimiz tarafından illerindeki Ziraat Fakültelerinde duyurulacaktır. Genel Merkez in Güz Etkinlikleri Programı kapsamında konferanslar dizisine önümüzdeki dönemde de devam edilecektir. Bu etkinlikler yanında, dönem içinde planlanan ve yaşanan gelişmelere göre gündeme alınacak olan etkinlikler yaşama geçirilecek, Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimizle ortak çalışmalar yürütülecektir. Dönem içinde, Tarım ve Mühendislik Dergisi, Haber Bülteni gibi periyodik yayınlarımız yanında, tarım bilimi ve politikası alanında kitap basımı ve dağıtımı işlemlerine de devam edilecektir. 5 MALİ İŞLER, e-zmo ÇALIŞMALARI Alınan Kararlar: Tüm Şubelerimiz ve İl Temsilciliklerimiz, mevzuata uygun ve ortak mali uygulamalar gerçekleştirmek konusunda örgütsel kapasitenin artırılması çalışmalarını etkinlikle sürdüreceklerdir. E-zmo nun etkili biçimde kullanımı ve uygulamanın ortaklaştırılması konusundaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla Genel Merkez tarafından hazırlanan kılavuz kitaptan yararlanılarak, çalışmaların daha etkin bir temele taşınması sağlanacaktır. Üyelik belgelerinin e-zmo kullanılarak Şubelerimiz tarafından hazırlanması ve üyelerimize verilmesi işlemlerine, önümüzdeki dönemde de devam edilecektir. Bu kapsamda Şubeler, kararlaştırılmış olan Genel Merkez ödemelerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Önümüzdeki dönemde Sorumlu Yöneticilik Belgesi verme yetkisinin de, pilot uygulamalarla Şubelere devredilmesi planlanmaktadır. Tüm Şubeler ve İl Temsilcilikleri, oluşturacakları Komisyonlar aracılığıyla demirbaş sayımı yaparak tutanağa bağlayacak ve sözü edilen kayıtları 14 Ocak 2008 tarihine kadar Genel Merkez e göndereceklerdir. 6 TÜRKİYE NİN GÜNDEMİ, YAŞANAN GELİŞMELER KARŞISINDA ODA MIZIN TAVRI Alınan Kararlar: Türkiye bir Genel Seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini geride bırakmıştır. Genel seçimlerde çeşitli siyasal partilerden aday adayı ya da aday olan yöneticilerimiz, siyasal faaliyetleri ile ODA faaliyetlerini titizlikle birbirinden ayırmış ve ZMO nun sıcak siyasetin aracı yapılmamasına özen göstermişlerdir. Anayasa nın değiştirilmesi çalışmaları ODA mızca yakından izlenmektedir. Ortaya çıkan taslak, mevcut Anayasa da bulunan tarımın ve üreticinin korunması, çevrenin korunması, çalışma hakkı, kooperatifçiliğin geliştirilmesi hükümlerini ortadan kaldırmaktadır. Anayasa hazırlık süreçleri titizlikle takip edilecek ve halktan emekten yana çizgimizden ayrılmadan, hem tarım hem de ülke gündemine ilişkin görüşlerimiz kamuoyuna açıklanacak; bu alanda çalışan diğer örgütlerle işbirliği olanakları geliştirilecektir. Önümüzdeki dönemde, demokratik katılımcılık ilkesinin tüm kurallarıyla işlemesine olanak tanıyacak bir düzlem içinde, ODA mızın birinci ve ikinci derece seçimleri tüm yurt çapında gerçekleştirilecektir. 5

6 ERZURUM ŞUBE BİNASI AÇILIŞI Erzurum Şubemizin Hizmet Binası 30 Kasım 2007 tarihinde coşkulu bir törenle açıldı. Açılış törenine ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAŞDÖĞEN, Erzurum Valimiz Sn. Celalettin GÜVENÇ, Erzurum Milletvekili Muzaffer GÜLYURT, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet KÜÇÜKLER, tarımdan sorumlu Vali Yardımcımız Gürkan POLAT, Erzurum Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürü Üyemiz Vahit KILINBOZ, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Muammer CİNDİLLİ, Tarım İl Müdürü Bektaş ERDOĞAN, Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT, çok sayıda üyemiz, basın mensupları, öğrenciler ve davetliler katıldı. Açılış sonrası bir kokteyl verildi. Açılışa katılan davetliler hizmet binamızın son derece güzel ve her türlü imkana sahip olduğunu belirterek, emeği geçenlere takdirlerini ifade ettiler. MİEM MEHMET YÜCELER EĞİTİM SALONU VE AKIN ÖZDEMİR KÜLTÜR ORTAMI TÖRENLE AÇILDI ODA mızın yapımını tamamladığı, Meslek İçi Eğitim Merkezi Mehmet YÜCE- LER Eğitim Salonu ve Akın ÖZDEMİR Kültür Ortamı, 15 Ekim 2007 Pazartesi günü törenle açıldı. Törene, çeşitli siyasal partilerin Genel Merkez ve il yöneticileri yanında milletvekilleri, önceki dönem ODA Başkanlarımız, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal TALU Ğ, TMMOB a bağlı çeşitli odaların başkan ve yöneticileri, Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan ÇAKAR, TEMA Başkanı Hayrettin KARACA, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Adana, İstanbul ve Mersin Şube Başkanlarımız, önceki dönem yöneticilerimiz ve meslektaşlarımız katıldılar. Açılış töreninde ODA Başkanımız Dr. Gökhan GÜNAYDIN ile Akın ÖZDEMİR in eşi Mine ÖZDEMİR birer konuşma yaptılar. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER, Referandum ve Anayasa Tartışmaları Üzerine başlıklı bir konferans verdi. Konferans büyük bir ilgiyle karşılandı. Yoğun katılımın olduğu açılış töreni pek çok kişi tarafından ayakta izlendi. Konferansın ardından kokteyl ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. 6

7 TMMOB ZMO ANKARA DELEGE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası nın Ankara delege seçimleri, 8-9 Aralık 2007 tarihlerinde gerçekleştirildi. Ankara Delege Seçimleri Genel Kurulu, ODA mız Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN tarafından açıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Başkanlık Divanı oluşturuldu. Buna göre oybirliğiyle Kamil Nabi ÇİZMECİ Başkanlığa, Miktat TARI Başkan Yardımcılığına, Ali İhsan İLHAN ve Cenk KILIÇ da yazman üyeliklere getirildiler. Gökhan GÜNAYDIN ve arkadaşları tarafından verilen ve ekinde 96 adet adaylık başvuru dilekçesi bulunan Çağdaş Ziraat Mühendisleri Grubu Delege Adayı Listesi, Genel Kurul un bilgisine sunuldu. Başka adaylık önerisi olmadığı için Başkanlık Divanınca adayların İlçe Seçim Kurulu na bildirilmesi ve 9 Aralık 2007 de seçimlerin yapılması kararlaştırılarak toplantı sona erdirildi. ODA mızda 9 Aralık 2007 Pazar günü yapılan seçimde Ankara Delegeleri belirlendi. TMMOB AB SÜRECİNDE EMEK SEMPOZYUMU TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası nın sekreteryasında düzenlenen TMMOB AB Sürecinde Emek Sempozyumu, 5-6 Ekim 2007 tarihlerinde Milli Kütüphane de gerçekleştirildi. ODA mız Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye nin bütün ulusal kaynaklarının, iç ve dış borç ödemesine özgülendiğini kaydetti. Bugün her 5 kişiden 1 nin işsiz olduğunu, gençlerde bu sayının her 3 kişide 1 e yükseldiğini anlatan GÜNAYDIN, bölgesel asgari ücret uygulamasının, insan onurunu dışlayan bir uygulama olduğunu belirtti. TMMOB Başkanı Mehmet SOĞANCI, eşit, özgür ve demokratik Türkiye için Kasım ayında miting düzenleyeceklerini belirterek, emekten, halktan yana tüm örgütlü kesimleri ve halkı mitinge çağırdı. KESK Başkanı İsmail Hakkı TOMBUL da emperyalizmin, Türkiye gibi ülkelerde neoliberal politikalar uygulayarak bütün toplumu teslim aldığını kaydetti. AB ile müzakere sürecinin işçiler açısından mücadele süreci olduğunu anlatan TOMBUL, AB ilerleme raporlarında çalışma yaşamına ilişkin ifadelere ya hiç yer verilmediğini, ya da bu ifadelerin son sırada yer aldığını söyledi. Açılış konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin ÖZUĞURLU tarafından, Üretim Sistemlerindeki Değişimin Emek Üzerindeki Etkileri: Dönüşen ve Dönüştüren Olarak Avrupa Birliği konulu bir sunum yapıldı. Sunum üzerinde Gazi Üniversitesi İİBF den Doç. Dr. Aziz KONUKMAK ve İktisatçı Mustafa SÖNMEZ tarafından tartışma gerçekleştirildi. Sempozyum kapsamında iki gün boyunca Sömürünün Yasal Dayanakları, İşçi Sınıfı, Köylülüğün Direnişi, Kamunun Tasfiyesi ve Hizmetler Sektörü, Kadın Emeği Sömürüsünde Yeni Düzen, Emeğin Özgürleşmesi konulu oturumlar yapıldı. MST Ulusal Direktörü Joao Paulo CHAVES de, sempozyuma katılarak Topraksızlar Hareketi ile ilgili bilgi verdi. CHAVES daha sonra ODA mız Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN a Topraksızlar Hareketi nin bayrağını armağan etti. Alanında uzman çok sayıda konuşmacının sunum yaptığı Sempozyum, ilgiyle izlendi. 7

8 DÜNYA GIDA GÜNÜ SEMPOZYUMU EkİM 2007 TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası, Dünya Gıda Günü nedeniyle Ekim 2007 tarihlerinde, Gıda Hakkı konulu bir sempozyum düzenledi. Sempozyum, 19 Ekim 2007 Cuma günü DSP Genel Başkanı Zeki SEZER, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin ARAS, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Hasan KÜÇÜK, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Petek ATAMAN, FAO Türkiye Temsilciliğinden Melek ÇAKMAK ve TEMA Onursal Başkanı Hayrettin KARACA nın açılış konuşmalarıyla başladı. Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Petek ATAMAN, vazgeçilemez ve ertelenemez bir hak olan gıda hakkının sağlanması için uzun soluklu politikalar oluşturulması ve etkin adımlar atılması gerektiğini kaydetti. Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Hasan KÜÇÜK, tarıma dayalı ihracatın azaldığına dikkat çekerken, Türkiye deki işletmelerin büyük kısmının yeterli, sağlıklı, kaliteli bir üretim yapabilme ve dış pazarda rekabet edebilme olanağına sahip olmadığını söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi EKER ve bakanlık temsilcilerinin bu tür toplantılara katılmadıklarına işaret ederek, Mesleğimizle ilgili bu toplantılara katılmamaları, mühendis ve emekten yana değil, sermaye ve işverenden yana olan tutumlarını ortaya koymaktadır diye konuştu. Hükümetin kuraklığın yol açacağı zararlar konusunda önlem almakta geciktiğini ve afet yönetimini gerçekleştiremediğini anlatan GÜNAYDIN, Tarımı ve köylüyü yalnızca oy deposu olarak gören yaklaşımlarla, bilime uygun olarak tarım yönlendirilemez, yapısal dönüşüm organize edilemez dedi. TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin ARAS, 3 Kasım da yapılacak TMMOB mitingine katılım çağrısında bulundu. FAO Türkiye Temsilciliğinden Melek ÇAK- MAK, yürütülmekte olan projeler hakkında bilgi verdi. DSP Genel Başkanı Zeki SEZER, dünyada üretilen yeterli ve nitelikli gıda maddelerinin, açlığı sonlandıracak ve yetersiz beslenme sorununu ortadan kaldıracak şekilde adil olarak paylaşılması gerektiğini belirterek, Herkesin gıdaya ulaşması, anayasal haktır dedi. SEZER, bütün dünyaya yeter miktarda gıda maddesi üretiliyor olmasına rağmen paylaşımda adaletsizlik yaşandığını, bunun da gelişmiş ülkelerin aç gözlülüğünden kaynaklandığını söyledi. Alanında uzman akademisyenler, siyasetçiler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin konuşmacı olarak yer aldığı sempozyum kapsamında, Gıda Hakkı, Tarım ve Gıda Sanayi, Yeni Teknolojiler, Gıdada Tüketicinin Aldatılması, Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliğini Sağlamada Mesleklerin Rolü başlıklı oturumlar ile Küresel Isınmanın Tarım ve Gıda Sektörüne Etkileri ve Yeni Dönemde Tarım ve Gıda Politikaları konulu paneller gerçekleştirildi. Sempozyumda, Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih TAŞDÖĞEN Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliğini Sağlamada Mesleklerin Rolü konusunda; İstanbul Şube Başkanımız Ahmet ATALIK da Küresel Isınmanın Tarım ve Gıda Sektörüne Etkileri konusunda birer sunum yaptı. 8 Sempozyumun son oturumuna da Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Petek ATAMAN, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Hasan KÜÇÜK, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Gökhan GÜNAYDIN, CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Gürol ERGİN ve DSP İstanbul Milletvekili Hasan MACİT konuşmacı olarak katıldılar. İki gün süren sempozyum büyük ilgi gördü.

9 DÜNYA GIDA GÜNÜ 2007 SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ Her insanın her zaman sürekli, yeterli, güvenli ve kültürel tercihine uygun gıdaya veya gıda üretmek için gerekli araçlara ulaşma hakkı vardır. Ancak dünyamız hala açlık ve dengesiz beslenme sorunları ile baş etme yollarını aramaktadır. Açlık sorununun asıl nedeni ise nüfus artışı değil, kaynakların haksız paylaşımıdır. Ülkemiz dâhil birçok ülkede bir tarafta gıda fazlası varken ve depolardaki stoklar çeşitli kampanya ve reklamlarla eritilmeye çalışılırken; diğer yandan çoğunluğu oluşturan yoksul halk kitleleri parası olmadığı için yeterli ve nitelikli gıdaya ulaşamamaktadır. Bu kapsamda, Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından her yıl 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinleri çerçevesinde ortaklaşa düzenlenmekte olan Dünya Gıda Günü Sempozyumu nun bu yılki teması Gıda Hakkı olarak belirlenmiştir Ekim 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen Sempozyumda gıda hakkı konusunun yanı sıra, tarım ve gıda sanayinin durumu, küresel ısınmanın bu sektörlere etkileri, kullanılan yeni teknolojiler, tüketicinin yanlış yönlendirilmesi ve gıda güvenliğinde farklı mesleklerin rolü konuları meslek örgütü temsilcileri, bilim adamları ve konunun bütün taraflarıyla ele alınmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: 4Sürekli, yeterli, güvenli ve kültürel tercihlere uygun gıdaya veya gıda üretmek için gerekli araçlara ulaşılması amacıyla, ulusal varlıklarımız olan toprak ve su kaynaklarından yararlanmanın bir insan hakkı olduğu bilinciyle, doğal kaynaklara yönelik her türlü metalaştırma faaliyeti durdurulmalı, birincil üretimden itibaren üretici, sanayici ve tüketicinin eğitimine yönelik her türlü önlem alınmalıdır, 4Girdiden çıktıya dışa bağımlı olmayan bir tarımsal yapının kurulması ve ucuz - güvenilir gıdaya ulaşım hakkına sahip toplum kesimlerinin artan refahtan daha fazla pay alması esasına dayanan amaca yönelik, uzun soluklu ve kapsamlı tarım ve gıda politikaları oluşturulmalıdır, 4Küresel iklim değişikliğine yönelik olarak yapılması gereken çalışmalar zaman kaybedilmeden başlatılmalı, İklim Değişimi ve Gelişimi Araştırma Merkezi kurulmalı; ilgili tüm disiplinlerin katılımı ile senaryo çalışmaları ve bu senaryolara karşı stratejiler geliştirilmelidir. 4Kuraklığa dayanıklı çeşitler geliştirilmeli ve sulama yatırımları zaman kaybetmeden tamamlanmalıdır, 42 yılı aşkın zamandır gündemde olan ve alınan görüşlerden sonra konunun ana ekseninde olması gereken meslek örgütleri de dahil olmak üzere ilgili kesimlerden uzak, kapalı kapılar ardında tamamen farklı bir metin haline getirilen 4 lü Hijyen paketi tekrar görüşe açılmalıdır. 4Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın yapılandırılması biran önce tamamlanmalı; ilgili meslek grupları gıda denetimini etkin biçimde gerçekleştirecek sayıda istihdam edilmelidir. Gıda denetiminde özele yetki devri arayışlarından vazgeçilmelidir. 4Tüm dünyada kabul görmüş olan tarladan sofraya gıda güvenliği yaklaşımının multidisipliner çalışmayı gerektirmektedir. Bu kapsamda ilgili tüm meslek gruplarının niteliklerine ve uzmanlık alanlarına uygun olarak, yetki ve sorumluluk alanlarının net bir biçimde belirlendiği politikalar bir an önce hayata geçirilmelidir. 4Kayıt dışılık tüm yetkili kurumların işbirliği ile engellenmeli, tarım ve gıda işletmeleri kayıt altına alınmalı, gıda denetimlerinde Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği ilkesi hayata geçirilmelidir. 4Türkiye de 2001 yılında başlanan Gıda ve Beslenme Eylem Planı çalışmalarının ikinci aşaması için hazırlıklar başlatılmalı ve Türkiye nin gıda güvencesi, gıda güvenliği ve beslenme konusundaki strateji ve eylemleri belirlenmelidir. 4 Yaklaşık 30 yıldır yapılmayan Gıda, Sağlık ve Beslenme Araştırmasının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar tamamlanmalı, Türk insanının gıda hakkı, beslenme ve sağlık durumu konusundaki bilgiler derlenerek, ulusal beslenme politikalarının oluşturulmasında öncelikler belirlenmelidir. R.Petek ATAMAN Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başk. Hasan KÜÇÜK Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başk. Dr. Gökhan GÜNAYDIN Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başk. 9

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL - ARALIK 2010 SAYI: 95 TMMOB ZMO DA YENİ GÖREV DAĞILIMI Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, bir siyasi partinin yönetim organlarında aktif görev üstlenmiş olması

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ MAYIS-AĞUSTOS 2008 SAYI: 87 MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ MISIR BALONU BURSA da Prof. Dr.

Detaylı

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBAT-MAYIS 2010 SAYI: 93

Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBAT-MAYIS 2010 SAYI: 93 Haber Bülteni TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBAT-MAYIS 2010 SAYI: 93 42. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU 42. DÖNEM ı.danişma kurulu TARIM BAKANLIĞI NA SİYAH ÇELENK! 1 42. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU ODAMIZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ!

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ! İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ! 20 TÜRKİYE DE HAYVANCILIK İFLAS ETTİ 23 ZEYTİNLİKLER TALANA AÇILDI 25

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ 01 OCAK- 20 MART 2009 SAYI: 89 TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR!.. İSTANBUL 1 TARIM HAFTASI

Detaylı

l.gün 2.GÜN 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi

l.gün 2.GÜN 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi l.gün ı. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi 2. Saygı Duruşu ve İstiklaı Marşı 3. Açılış Konuşmaları 4. Konukların Konuşmaları 5. Komisyonların Seçimi 6. Çalışma Raporu ve Denetleme

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır.

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır. 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN EŞİĞİNDE TARIM/ Dr. Turhan TUNCER 7 TARIM KREDİLERİ NEREYE? 15 KÖYLÜYE İSTİSNAİ OYUN! 16 YABANCILARIN ALDIĞI TOPRAKLAR ARTTI 17 BASIN

KÜRESEL KRİZİN EŞİĞİNDE TARIM/ Dr. Turhan TUNCER 7 TARIM KREDİLERİ NEREYE? 15 KÖYLÜYE İSTİSNAİ OYUN! 16 YABANCILARIN ALDIĞI TOPRAKLAR ARTTI 17 BASIN KÜRESEL KRİZİN EŞİĞİNDE TARIM/ Dr. Turhan TUNCER 7 TARIM KREDİLERİ NEREYE? 15 KÖYLÜYE İSTİSNAİ OYUN! 16 YABANCILARIN ALDIĞI TOPRAKLAR ARTTI 17 BASIN AÇIKLAMASI: ÜLKE TOPRAĞI SATILIK MAL DEĞİL, VATANDIR!

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

ANTALYA. Eşgüdüm Kurulu tarafından ülkemizde meydana gelen terör olaylarını protesto etmek amacıyla 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasına

ANTALYA. Eşgüdüm Kurulu tarafından ülkemizde meydana gelen terör olaylarını protesto etmek amacıyla 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan basın açıklamasına ADANA Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıp 11.10.2007 gün ve 26670 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR TARIMSAL MEKANİZASYON KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ : 1-2

Detaylı

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534

Kasım 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 KASIM 2009 YIL: 19 SAYI: 76 ISSN 1300/3534 2 ayda 1 yayınlanır. Yaygın Süreli Yayındır. Ücretsizdir. HKMO Adına Sahibi: A. Fahri ÖZTEN Genel Yayın Yönetmeni: Ufuk Serdar

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU Öğrenci Üye Kurultayı 2011 düzenlendi... MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Öğrenci Üye Kurultayı 2011, Ankara da İMO Teoman Öztürk Konferans

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 2 HAZİRAN 2010 Başyazı Sayın Üyemiz; 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI:2 HAZİRAN 2010 Üç

Detaylı

Yeni Umutlarla 2012'ye

Yeni Umutlarla 2012'ye / kapak BorsaVizyon 3 BORSAVİZYON Sayı : 97 Sahibi Ankara Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Faik YAVUZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sabri HEMDİL Genel Sekreter Yayın Kurulu Faik YAVUZ Yavuz YILDIZ

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası sayı 244 / 1 eylül 2014 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 44. Dönem Şubelerimizde Depreme Duyarlılık Sergisi düzenlendi 1 Eylül 2014...5 te 1 Bitlis Temsilciliğimiz yeni bürosunda hizmet

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

İÇİNDEKİLER TARIMSAL ÖĞRETİM 167 YAŞINDA!...7. ÜLKEMİZDE İLK TARIM HAFTASI KUTLAMALARI ve BAŞAK BALOSU... 10 Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ

İÇİNDEKİLER TARIMSAL ÖĞRETİM 167 YAŞINDA!...7. ÜLKEMİZDE İLK TARIM HAFTASI KUTLAMALARI ve BAŞAK BALOSU... 10 Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ İÇİNDEKİLER TARIMSAL ÖĞRETİM 167 YAŞINDA!...7 ÜLKEMİZDE İLK TARIM HAFTASI KUTLAMALARI ve BAŞAK BALOSU... 10 Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ CUMHURİYET VE TARIM... 17 2012 YILI TARIM DEĞERLENDİRMESİ...

Detaylı

TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7. BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN. BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET...

TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7. BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN. BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET... İÇİNDEKİLER TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7 Bahar TANRISEVER YALÇIN BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET...13 İsmail OK BÜYÜKŞEHİR YASASI...14

Detaylı

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Gündem TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Odamız ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 06-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Zonguldak - Bülent

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU İNŞAAT SEKTÖRÜ 2023 VİZYONU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kurumsallık Girişimcilik Deneyim Yenilikçilik Sorumluluk İşbirliği Rekabetçilik Verimlilik Kaynak TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ Mart 2011 VİZYON TMB

Detaylı

BİRLİK haberleri. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ

BİRLİK haberleri. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ T Ü R K M Ü H E N D İS V E M İM A R O D A L A R I B İR L İĞİ BİR L İK HABERLERİ B Ü L T E N İ Şubat-Mart 2006 / Sayı 107 TMMOB, KAMU ÇALIŞANI ÜYELERİ İÇİN MECLİSE YÜRÜDÜ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu

Detaylı

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42

EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 EK M / KASIM / ARALIK YIL: 2011 / SAYI: 42 1957 COMMODITY EXCHANGE G da Güvenli i ve G da da Güven Türkiye S ralamas n da 59 uncuyuz Helal G dalar n Önemi Süt Hijyeni ve Süt le Bulaflan Hastal klar TiCARET

Detaylı

TMMOB HABERLER. TMMOB den

TMMOB HABERLER. TMMOB den TMMOB HABERLER ULAŞILABİLİRLİK EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI YAPILDI Ulaşılabilirlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

ŞUBELERİMİZDEN. katıldı. Gelenek- sel Başak Balomuz 16 Şubat 2008 tarihinde Göynük Quin Elizabeth Hotel de 600 ü aşkın meslektaşımız

ŞUBELERİMİZDEN. katıldı. Gelenek- sel Başak Balomuz 16 Şubat 2008 tarihinde Göynük Quin Elizabeth Hotel de 600 ü aşkın meslektaşımız 32 ADANA Demokratik kitle örgütlerince 2 Şubat 2008 de Atatürk Parkı önünde gerçekleştiri- len türban karşıtı eyleme ZMO Adana Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Selma KI- RANÇEŞME ve üyelerimiz katılarak destek

Detaylı

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi sayı 204 / 15 haziran 2010 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR İMO İlk Danışma Kurulu 15 Haziran 2010 1 toplantısını gerçekleştirdi...2 de Sadık Gökçe röportajı...8 de İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 www.itb.org.tr 1 1.GİRİŞ 2 2. DURUM ANALİZİ 2 2.1. İzmir, Bölge ve Ülke Ekonomisinin Önemi 2 3. İZMİR TİCARET BORSASI TARİHÇESİ VE TANITIMI 3 3.1. Tarihçe 3 3.2. Kurumun Tanıtımı 4 3.3. Yasal Yükümlülükler

Detaylı