ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ."

Transkript

1 SUB Hamburg A/ Prof. Dr. Karam Khella Tarihin Yeniden Keşfi ÜNİVERS ALIST TARİH Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı Çeviren: İsmail KAYGUSUZ

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ ; r.r. 10 YAZARIN TÜRKÇE BASIMA ÖNSÖZÜ 13 YAZARIN FRANSIZCA BASIMA ÖNSÖZÜ 30 YAZARIN ALMANCA BASIMA ÖNSÖZÜ 31 BİRİNCİ KİTAP I. BÖLÜM 33 > Avrupa Merkezcilik 33 > Tarihsel Pozitivizmin eleştirisi 47 > Tarihsel Bilincin Yıkımı 50 > Bir Tarih Kuramı olarak Tarihsel Materyalizm'in Eleştirisi 50 > "Üretici güçlerin gelişimi" 50 > "Ekonominin öncelliği ve üstünlüğü" 51 > "Tüm tarih sınıf savaşımlarının tarihidir" 53 > Beş Çağ Teoremi. 54 > "tikel Komünizm" 54 > "Köleci Toplum" > "Feodalite" 55 > "Kapitalizm" 55 > "Sosyalizm" 56 > "Tarihsel determinizm" II. BÖLÜM 60 > "Evrenselci Tarih Kuramı"nın Temelleri 60 > Tarihsel boyutun örtülüşü ve yeniden keşfi...: 63 > Tarih Nedir? 66 ^ Zaman ve Tarih Bağlantısı Üzerine Göreceli Tezler 66 > "H.istorisation" Nedir? 68 > "Historisation" Kavramıyla Ne söylenmek İsteniyor? 68 > Tarihin Yapılabilirliği- Harekete Geçirici Nesnel ve Öznel Güçler 69 > "Uzun (süren) Dalgalar," Kuramı 71 > Uzun dalgalar Kuramının Açıklanması 72

3 > Üniversalizm (Evrenselcilik) 73 > Uzun Dönemli Süreç 75 ' > Özet- Tarihin Uzun Dönemli Bir Süreç Olarak sunuluşu 76 > Güncelliğin Tarihi 76 > Aşağıdakilerin Tarihi 77 >. Kaynakların Eğilim Ruhu İçin Nedenler 77 > Aşağıdakilerin Tarihi İçin Kaynaklar : 78 > Aşağıdan Gelen Dalgalar İçin Bir Örnek: Filistin Halkının İntifada' sı 79 > Rif 79 > İntifada ve Direniş Kültürünün Tarih Yazımı 80 '> Alıd, wasiyya (ahd, vasiyet) - Andlaşma, Miras, Vasiyetname 83 > "Tarih Atölyesi"inde Tarih Yapımı Çalışmasının Yöntemine Gelince 86 > Yaşamla, İş ve Kültürle Bütünleşmiş Toplumsal Tarih 91 > "Evrenselci Tarih Kuramı" ya da Tarihsel Süreç Bütünlüğünün İç Organsal Birliği 92 > Sonuç- Şimdiki zaman tarihin güncelliğidir 93 > Arap ve Evrensel Tarihin Çağlar Tablosu 93 İKİNCİ KİTAP Tarih ve Diğer Bilimlerde Avrupa Merkezci ve Evrenselci Görüş Açısından Güney ve Türkiye Örneği 95 Giriş : 95 I. BÖLÜM 95 Avrupamerkezci Tezler ve Evrenselci Karşıtezler 95 > Avrupa Merkezci ve Evrenselci Tarihyazımı Arasındaki Bazı Ayırımlar Üzerine : 95 > "Yakın, Orta ve Uzak Doğu" 95 > Sözde "Yakın ve Orta Doğu" İçin Özel Özen gösterme: Türkiye ve Diğerleri 96 > Avrupalı Olmayan Dünyayı Dışlaştırma 96 > Avrupalı Yazarlar Tarafından Türkiye Tanıtımının Çifte anlamlı Belirsizliği, 97 > Tarihsel Kültürsüzleştirme Etkileşimi 98

4 > "Uygarlık". 99 > Tarihsel Parçalanma ve Bölünme. 100 > Eski ve Yeni Efsaneler : 100 > Batıda Bilimsel Konular Olarak "Türkoloji" ve Diğer "Doğu Araştırmaları" 100 > Bilgisizliğin Küstahlığı. 102 > Batı Bilimi, Efsane mi Yoksa Gerçek mi? 102 > Savaş Araştırması.' 104 > Birden Parlayan İnsanbilimsel (Antropolojik) ve Tarhsel Gerçek Evrenselci tezler : 104 > Ulusal Devlet ve "Ulusal Tarih" 106 > Ulusal Devlet 106 > Ulusal Tarih Yazımı 106 > Halkların Göçü 109 > Sonuçlar 110 > Büyük Doğu Toplumu 111 > Büyük Doğu Toplumunun Kültürel Birliği : 111 >. Büyük Doğu Toplumunun Tarihsel Birliği 112 > Büyük Doğu Toplumunun Dil(bilim)sel Birliği 112 > Büyük Doğu Toplumunun Halkları (demografik) Birliği 112 > Tarihin Yeniden Yazımı 113 II. BÖLÜM,.114 Anadolu Tarihi ve Türk Tarihinin Evrenselci Görüş Açısından incelemesi ve Gözlemler 114 > İnsanın Ortaya Çıkışı, Sözde Taş Çağı (zamanımızdan önce arası) 114 > İlk-Erken Toplum (Urgesellschafît) (İ.Ö İ.Ö.3400) 115 > "Devlef'in Doğuşu (İ.Ö ) 118 > Firavunlar Çağı (İ.Ö ) 120 > İskender, Seleukos ve Ptolemaios Hanedanları (İ.Ö ) 122 > Roma İmp.'nun Doğuşu ve Yıkılışı (İ.Ö İ.S. 314) 124 > Bizans İmparatoru ( Doğu Roma İmparatorluğu) ( ). 125 > Arap ve İslam Dönemi : 126 > Halifelik (Halifeler) Dönemi ( ) > Anadolu Selçuklu Dev./Rum Selçuklu Devleti ( ) > Anadolu, Türk Halkları ve Hanedanlar 134

5 > Osmanlı Hanedanlığı ( ) 135 > Osmanlı İmparatorluğu ( ) 136 > Osmanlı İmparatorluğunun Yükselişi 136 > Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışı 140 > Osmanlı İmparatorluğuna karşı Halkların direnmesi ve Anadolu içinde sınıf mücadelesi 140 > Başkaldırılar/İsyanlar 141 > Kapitülasyon 143 > Avrupa Kolonyalizmi, ABD-Emperyalizmi ve NATO-Militarizm (19.yy., 20. ve 21. yüzyıllar) 147 > Doğu Krizi ( ).., 149 > Quadruple (Dörtler) Konferansı (1840) 151 > Berlin Kongresi( 1878) 151 > Mısır'ın Yıkılması (1882) 152 > Afrika'yı Sömürgeleştirme Kongresi-Berlin > Sudan'da İngiliz Yönetimi (1899) 153 > Osmanlılar ve Filistin 154 > Hüseyin -McMahon Antlaşması (1915) 155 > Sykes-Picot Andlaşması (16 Mayıs 1916).". 155 > İngiltere'nin Filistin'i İşgali (Allemby Saldırısı) > Özgürleşme Hareketleri, Halkların bağımsızlığı, Ulusların Yük-selişi ve Anti-emperyalist Mücadele (19., 20. ve 21. yüzyıllar) 157 > Tarihin Değerlendirilmesi 157 III. BÖLÜM 159 Kuramın Yapılanması Ve Emperyalizme İlişkin Evrenselci (Üniversalist) Kuram 159 > Giriş > Emperyalizm üzerine Evrenselci Kuram (1) 159 > Emperyalizmi Konu Edinen Tarihsel Materyalizm ve Marksist Teori : 163 > Emperyalizme ilişkin Evrenselci Kuram (2) 169 > Tarihte Emperyalizm! : 169 r* Süreklilikteki Süreksizlik 173 > Emperyalizmi Anlama 174

6 > Militarizm 177 > Saldırganlık Kültürü. 179 > Emperyalizm'de Devlet 180 > NATO! : 181. > MIC (Military Industrial Complex) 183 > Tezlerle Emperyalizme İlişkin Evrenselci Kuram (3) 183 > Antiemperyalist Savaşımla Karşılıklı İlişki-bağlantı Sağlama 186

Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK. Erol Kurubaş

Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK. Erol Kurubaş Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK Erol Kurubaş GİRİŞ İnsan aklı, gerçekliği genelde hep verili dünyanın sundukları çerçevesinde algılama

Detaylı

Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması

Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması Benedict ANDERSON Metis Yayınları, İstanbul 2009, 227 sayfa Çev.: İskender SAVAŞIR Tanıtan: İsmet TUNÇ* Hayali Cemaatler adlı kitabın yazarı Benedict

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE VE IRAK KÜRT ULUSAL HAREKETLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ (1958-1999) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi POLİTİK EKONOMİ DERS KİTABI CİLT: II, İnter Yayınları

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi POLİTİK EKONOMİ DERS KİTABI CİLT: II, İnter Yayınları Kitap: SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi POLİTİK EKONOMİ DERS KİTABI CİLT: II, İnter Yayınları Bu kitap Dietz Verlag tarafından 1955 yılında Berlin de yapılan Almanca baskısından Türkçeye çevrilmiştir.

Detaylı

20. YÜZYIL VE TÜRKİYE

20. YÜZYIL VE TÜRKİYE 20. YÜZYIL VE TÜRKİYE Mayıs 2009 İlk sınav için yeni SBS 20. YÜZYIL VE TÜRKİYE DERSİN İÇERİĞİ Türkçe Sosyal Bilimler, çeşitli okullara mensup bir grup öğretmen tarafından ilk olarak 2000 senesinde Tarih,

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti)

Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti) George FRIEDMAN Baykent Bilgisayar & Danışmanlık Gelecek 100 Yıl-21. Yüzyıl İçin Öngörüler (Kitap Özeti) Yayınlayan: Pegasus Yayınları: 179 Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com YAZARIN NOTU:

Detaylı

Maddeci Tarih Yazımında Temel Tartışmalar *

Maddeci Tarih Yazımında Temel Tartışmalar * Praksis 17 Sayfa: 33-56 Maddeci Tarih Yazımında Temel Tartışmalar * Şebnem Oğuz ** Giriş Varlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, aralarında, zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

KUMÜNAR 1 BAŞLARKEN.2 PARTİLEŞME MÜCADELESİ VE PARTİ İÇİ SAVAŞIMIN ÖNEMİ. 3-14 YENİ İNSANI YARATMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ VE DOĞRU KADRO POLİTİKASI...

KUMÜNAR 1 BAŞLARKEN.2 PARTİLEŞME MÜCADELESİ VE PARTİ İÇİ SAVAŞIMIN ÖNEMİ. 3-14 YENİ İNSANI YARATMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ VE DOĞRU KADRO POLİTİKASI... KUMÜNAR 1 BAŞLARKEN.2 PARTİLEŞME MÜCADELESİ VE PARTİ İÇİ SAVAŞIMIN ÖNEMİ. 3-14 YENİDEN YAPILANMAK, HER AN MÜMKÜN OLAN PKK LİLEŞMEYİ BAŞARMAK DEMEKTİR 15-19 YENİ İNSANI YARATMADA EĞİTİMİN ÖNEMİ VE DOĞRU

Detaylı

ayraç sanal yayın http://ayrac.org ayrac.org@gmail.com

ayraç sanal yayın http://ayrac.org ayrac.org@gmail.com ayraç sanal yayın http://ayrac.org ayrac.org@gmail.com Prof. Dr. FAHİR ARMAOĞLU 20'İNCİ YÜZYIL SİYASİ TARİHİ 1914-1995 2 Prof. Dr. Fahir Armaoğlu İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 19'UNCU YÜZYIL AVRUPASI 1. Giriş

Detaylı

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999)

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ

Detaylı

TÜRKİYE DE MİT VE MASAL ÇALIŞMALARI VEYA BİR OLUMSUZLAMA VE TEK-TİPLEŞTİRME ÖYKÜSÜ

TÜRKİYE DE MİT VE MASAL ÇALIŞMALARI VEYA BİR OLUMSUZLAMA VE TEK-TİPLEŞTİRME ÖYKÜSÜ TÜRKİYE DE MİT VE MASAL ÇALIŞMALARI VEYA BİR OLUMSUZLAMA VE TEK-TİPLEŞTİRME ÖYKÜSÜ Les travaux sur les mythes et les contes en Turquie ou une histoire de la négation et de l uniformisation Prof. Dr. M.

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİN ADI 21.YÜZYILDA KERKÜK TEKİ GELİŞMELER, TÜRKİYE YE YANSIMALARI VE BÖLGEDEKİ TÜRKMEN HALKIN

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Çağdaş Küresel Dünyada Medeniyet Gelişiminin Anayasal Temeli

Çağdaş Küresel Dünyada Medeniyet Gelişiminin Anayasal Temeli Çağdaş Küresel Dünyada Medeniyet Gelişiminin Anayasal Temeli Valery ZORKİN * Çağdaş dünyanın bakış açıları farklı şekillerde görülebilir. Değişik bilimsel alanlardaki analistler onların zıt tahminlerini

Detaylı

DOĞU NUN HÂL-İ PÜR MELALİ YA DA ŞARKİYATÇILIĞIN TARİHSEL, SİYASAL TEMELLERİ

DOĞU NUN HÂL-İ PÜR MELALİ YA DA ŞARKİYATÇILIĞIN TARİHSEL, SİYASAL TEMELLERİ 47 DOĞU NUN HÂL-İ PÜR MELALİ YA DA ŞARKİYATÇILIĞIN TARİHSEL, SİYASAL TEMELLERİ ÖZET BOZTEMUR, Recep TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Doğu, antik Yunan düşüncesinden bu yana, antik Yunan düşüncesinin de derin etkisi altında

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları

Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları 2013/20 239 Araştırma Makalesi Research Article Eren RIZVANOĞLU Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toynbee nin Döngüsel Tarih Yaklaşımları Özet Yirminci yüzyıla değin, genel olarak

Detaylı

En Az Üç Çocuk?! M. Aykut Attar Hacettepe Üniversitesi. Verimli olun ve çoğalın! Eski Ahit (Tekvin, 1: 22)

En Az Üç Çocuk?! M. Aykut Attar Hacettepe Üniversitesi. Verimli olun ve çoğalın! Eski Ahit (Tekvin, 1: 22) En Az Üç Çocuk?! M. Aykut Attar Hacettepe Üniversitesi Verimli olun ve çoğalın! Eski Ahit (Tekvin, 1: 22) Çok seven ve çok doğuran kadınlarla evlenin. Zira, ben, (kıyamet günü) diğer ümmetlere karşı çokluğunuzla

Detaylı

Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 10 (1) 2010: 271-301

Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 10 (1) 2010: 271-301 Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 10 (1) 2010: 271-301 AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNDE VE AVRUPA'DA ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ YAKLAġIMLARININ BĠR KARġILAġTIRILMASI: AVRUPALI ĠNSAN KAYNAKLARI YAKLAġIMI

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı