.YURTICI ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".YURTICI ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI"

Transkript

1

2 YURTICI ~ ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI Haz1rlayan Mine Güneş TiCARET ODASI DIŞ ilişkiler, TURiZM VE FUARLAR Ş~BESi Ragıp Gümüşpala Cad. No:84, Eminönü/ISTANBUL Tel: (0212) /44 hat; Tlx.: Oda Tr/31038 Tiod Tr; Fax: (0212) ,

3 1.... ONSOZ Fuar ve sergiler, insanliğin en eski ticari reklam araçlan olup, endüstri çağ1yla birlikte gelişmeye ve özellikle de teknolojik gelişmeleri yans1tmaya yönelmiş ve günümüzde rekabetçi pazar ekonomilerinde geçerli olan en etkili pazarlama. araçlanndan biri olmuştur. Hem ekonominin hem de kültürel gelişmenin bir arac1 olan fupr ve sergiler mekan/an, düzenleyleisi ve katilimclsi ile tam bir profesyonellik gerektirir. Iyi düzenlenmiş fuarlar 1 sergiler ülkelerin ekonomik ve teknolojik düzeyini yanslflrl(jjr. Fuar/ann daha iyi bir şekilde değerlendirilmesi bunijm modern birer pazarlama arac1 olarak oynayabilecekleri role katk1da bulunaca~1 gibi ülke taniflmina ve ekonomisine de çeşitli yararlar sağlayacaktir. Fuarlar 1 sergiler diğer pazarlara girmek ve dünyanin her yerindeki alternatif ürünleri de görrrjek isteyen ve bütün pazarlara ulaşmalan için yeterli zaman1 olmayan işadamlann1 k1sa sürede uzman/,k alanianna ulaşt1rmakta ve bununla birlikte gerek yabanci iştirakçi/erin gerekse yabanci ziyaretçi/erin beraberinde getirdikleri dövizi ülkeye kazand1rmaktad1r.. Odam1z1n Fuarcd1k Sektörü faaliyetleri aras1nda her sene renilenerek Türkçe ve Ingilizce olarak hazirlanan "Yurtiçi nde Sektörel ve Endüstriye Fuarlar T akvimi" ad1 alt1nda yay1mlanan bu katoloğumuzda bulunmaktadir. Sözkonusu katolog ile gerek yurtiçinde gerekse yurt d1ş1nda geniş çapta kullanlma.sunulmak suretiyle fuar/ann bir bütün olarak duyurulmasi aç1s1ndan, Yurtiçi Fuarciiik Sektörüne de hizmet verilmektedir. Türkçe Katalog: Odam1z üyelerine ve diğer Ticaret ve Sanayi Odalan na, ingilizce katalog ise ülkemizde bulunan Büyükelçi/ik, Konsolosluk, Ticari Ataşeliklere, yurtdişindaki Ticaret ve Sanayi Oda/anna, çeşitli ticari kuruluşlara, ülkemizin yurtd1ş1ndaki Ticari Temsilcilik/erine gônderilmekte olup, Odam1zl ziyaret eden yabanci heyet ve konuk/ara da verilmektedir. Bu y1l ki yay1nlm1zda da geçen sene olduğu gibi son değişikliklerin ilave edildiği fuarc1hk konusundaki geçerli uygulamalara yine yer verilmiştir.. Bu noktadan hareketle fuare~iik sektörü ile ilgili zaman içinde oluşabilecek gelişm.eler çerçevesinde Odam1zca yap1lan çalişmalar sürecek olup, amaç tüm sektörlerde olduğu gibi bu alanda da firmalanm1z1n ilgi ve katk,/anyla en iyiye u/aşmaktir. Yayinimizin ça[lşmalann1zda faydah olmas1n1 di/er, bu Kata/oğun haz1rlanmas1nda emeği geçen D1ş Ilişkiler, Turizm ve Fuarlar Şubesi elemanianna teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail ÖZASLAN Genel Sekreter

4 .. KULLANlClLARlN DIKKATINE Yurtiçinde düzenlenecek baz1 fuarlan içeren bu takvim istanbul Ticaret Odas1 taraf1ndan çeşitli fuar organizatörü firma/ann fuar programlannin temini ile derlenmiştir. Sene baş1nda hazirianan takvimdeki fuar tarihlerinin doğruluğu konusunda gösterilen titiz ça/,şmaya rağmen fuar programlannda zamanla değişiklikler olabileceği gözönüne al1narak fuar tarihlerinin geçerliliğinin kontrol edilmesi, diğer taraftan Kata/oğun son k1sm1nda -yer alan "Yurtiçinde Fuar/ Sergi ve Panay1r Düzenlenmesine Dair Yönetmelik// ile ilgili olabilecek gelişmeler ve değişiklikler konusunda da Odam1z ile temas edilmesi tavsiye olunur. Saygdanm1zla GEREKLI ADRESLER T.C. SANA Vi VE TiCARET BAKANLIGI iç TiCARET GENEL MÜDÜRLÜGÜ Gazi Mustafa Kemal Bulv. Tandoğan 1 Ankara Tel: (0312) , Dahili 244; Faks: (0.312) T.C. SANA Vi VE TiCARET BAKANLIGI il MÜDÜRLÜGÜ Aşiretendi Cad. Hoca Kasım Köprüsü Sok. Şeker Han No:4, Sirkeci 1 Tel: (0212) O hat; Faks: (0212) O 84 TiCARET ODASI. DIŞ ilişkiler, TURiZM VE FUARLAR Ş~BESi Ragıp Gümüşpala Cad. No:84, E.minönü/ISTANBUL Tel: (0212) /44 hat; Tlx.: Oda Tr/ Tiod Tr; Fax: (0212) ,

5 ... ICINDEKILER, Sahife Fuar Organizatörü Firmalar Konu itibariyle Fuarlar T akvimi Fihrist Fuarlar ~ Fuar Organizatörü Firmalar itibariyle Fuarlar T akvimi Tari h itibariyle Fuarlar T akvimi 7997 Ytfi Fuarlan Ytft Fuarlan... : Yurtiçinde Fuar, Sergi ve Panaytr Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

6 ORGANIZATOR FIRMALAR

7 ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES \ FAX.... A VE A FUARCillK ORGANiZASYON TiCARET LTD. ŞTi. TUNALI HiLMi CAD. N0:85/20 KAVAKLIDERE 1 AN_KARA AFEKS ORGANiZASYON PAZ. TiC. A.Ş. AKYOL SK. N0: FINDIKLI AKDENiZ REKLAMCillK TANITIM HiZMETLERi VE TiC. A.Ş. BÜYÜKDERE CAD. N0:123 K:3 ZiNCiRLiKUYU ANADOLU TANITIM FUARCillK VE ORGANiZASYON A.Ş. BÜYÜKDERE CAD. N0:123 K:3 ZiNCiRLiKUYU ANKARA FUARCillK ARAŞTIRMA iletişim VE REK. HiZM. LTD. ŞTi. ARAMA SOK. N0:79/1 AYDINliKEVLER 1 ANKARA ANTALYA FUARCillK REKLAMCillK LTD. ŞTi. ELMALI MAH. SUBAŞI CAD. KOÇLAR işhani KAT:3 N0:20 ANTALYA ARSAN FUARCillK A.Ş. ORDU CAD. N0:20/A GAZiANTEP ARTOS REKLAMCillK VE ORGANiZASYON LTD. ŞTi. SELiME HATUN CAMii SOK. ÖZLEN APT. N0:13/4 FINDIKll AYlNTAP FUARCillK LTD. ATATÜRK BULVARI FERAH APT. N0:30/B GAZiANTEP B.N.Z. REKLAM HALKLA ilişkiler MODA ORG. LTD. ŞTi. BARBAROS BULVARI, AKDOGAN SOK. 27/4 BEŞiKTAŞ

8 ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ORGANilATÖ~ ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX.. BELFA ULUSLARARASI FUARCillK TANITIM VE YAYINCILIK A. Ş. istasyon CAD. N0:16/10 GÖZTEPE BiLEŞiM YAYINCILIK FUARCillK VE TAN. HiZ. SAN. VE TiC. A. Ş.. BARBAROS BULVARI, AKDOGAN SOK. N0:23/5 BEŞiKTAŞ BURFAŞ BURSA FUARCillK HiZMET.KÜLTÜR VE SANAT işleri TiC. A.Ş. AÇIK HAVA TiYATROSU YANI KÜLTÜRPARK 1 BURSA CNR ULUSLARARASI FUARCillK VE TiCARET A.Ş. ÇOBAN ÇEŞME KAVŞAGI HAVALiMANI KARŞISI YEŞiLKÖY DEMOS FUARCillK LTD. ŞTi. KIRÇiÇEGi SOKAK N0:5/4 GAZiOSMANPAŞA 1 ANKARA DÜNYA FUAR YAPIM LTD. ŞTi. YILDIZPOSTA CAD. ORKiDE APT. N0:20/2 GAYRETTEPE DÜNYA FUARCillK VE TANITIM TiC. LTo'~ŞTi. ALlNTERi BUL V ARI OSTiM iş MERKEZi E BLOK N0:31/ OSTiM 1 ANKARA EF-EM ULUSLARARASI FUAR YE ORGANiZASYON HiZMETLERi LTD. ŞTi. KESKiN KALEM SK. GAZETECiLER MAH. N0:17/ ESENTEPE ELiT FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi. HASFlRlN CAD. SiNANPAŞA iş MERKEZi N0:67/302 BEŞiKTAŞ EN& TE ~FUARCillK ORGANiZASYON LTD. ŞTi. REŞAT BEY MAH. 248 SK. HAZER APT. N0:23/10 ADANA

9 VAR Nisan 1997 pünya Ticaret Merkezi ISTANBUL Ziyaret Saatleri: 1 O :00-20:00 - KırtilSi"Y, ~ ;, ;,e '"" ~ WORLD TRADE CENTER -ISTANBUl ı olı:enttekiworldtradecenıt r' larsistcmiıiy es idir. DÜNYA TICARET MEitKFli-ISTANBUL HAVALIMANI KARSISI - YEŞILKÖY EREM EREM Uluslararası Tan ı tım Hizmederi Ltd. Şti. Emniyet Evleri, Yeniçeri Sak. 2/ Levent/ Tel: (0.212) Fax: (0.212) Her saat başı Taksım Ataturk Kultur Merkezı ve Yeşılkoy Dunya Tıcaret Merkezı onunden ucretsız otobus servısımız vardır. :o 4. ULUSLARARASI NALBURiYE ve HIRDAVAT FUARI 9 13 Nisan 1997 Dünya Ticaret Merkezi istanbul Ziyaret Saatleri: 1 0:00-20:00.,, A INalbu m :~ - ~ """" EREM WORLD TRADE CENTER -ISTANBUl DüW11CARitM9KFliS~siS1WUi HAVALIMANI KARSISI - YEŞILKÖY EREM Uluslararası Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. Emniyet Evleri, Yeniçeri Sak. 2/ Levent/ Tel: (0.212) Fax: (0.212) Her saat başı Taksım Ataturk Kultur Merkezı ve Yeşılkoy Dunya Tıcaret Merkezı onunden ucretsız otobus servısımız vardır

10

11 ORGANİZATÖR ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX OR(jANiZATÖR ADRES FAX ORGANİlATÖR ADRES FAX ORGANİZATÖR ADRES FAX ADRES FAX ENFORMASYON ULUS.YAYIN.REKLM VE FUARCillK HiZM. TiC. LTD. ŞTi. OSMANAGA MAH. TEYYARECi SAMi SOK. N0:8 DAiRE:7 KADlKÖY os EREM ULUSLARARASI TANITIM HiZMETLERi LTD. ŞTi. EMNiYET EVLERi YENiÇERi SOKAK N0:2/ LEVENT EUF-ELEKOM ULUSLARARASI FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi. ESKi LONDRA ASFALTI, EMLAK KONUT SiT AS BLOK K:1 D: HAZNEDARi EZGi AJANS FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi. MOLLA FENARi SOK. N0:37/2 CAGALOGLU FORS FUARCillK LTD. ŞTi. BAYlNDlR 2 SOK. 48/7 KlZlLAY 1 ANKARA FORUM FUARCillK VE GELiŞTiRME A.Ş. MEŞRUTiYET CAD. 29/14 KlZlLAY ANKARA FS FUARCillK A.Ş. ÇELiKTEPE inönü CAD. 11/ LEVENT HANNOVER MESSE INTERNATIONAL FUAR.ULUSL.FUARCiliK LTD. ŞTi inönü CAD. ONGAN APT. N0:53/ GÜMÜŞSUYU log FUARCillK VE ORGANiZASYON HiZMETLERi TiCARET A.Ş. KALEM SOK. N0:8/7 ESENTEPE IFO FUAR HiZMETLERi SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. BÜYÜKDERE CAD. N0:125/ ZiNCiRLiKUYU

12 ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ide FUAR TANITIM VE ORGANiZASYON LTD. ŞTi.. SIRASELViLER CAD. N0:88/5 TAKSiM ideal ULUSLARARASI FUAR ORGANiZASYONLARI TiC. A.Ş. AHMET MiTHAT EFENDi SK. 20/1 ÇANKAYA ANKARA ihlas FUAR HiZMETLERi A.Ş. ESKi BÜYÜKDERE CAD. KÖŞE HAN N0:73/ LEVENT imaj TANITIM HiZMETLERi TiC. A.Ş. KOCAMANSUR SOK. FEYZA AP. 106/ ŞiŞLi INTERPRO YAYINCILIK ARAŞTIRMA VE ORGANiZASYON HiZMETLERi A.Ş. GAZETECiLER MAH. SAGLAM FiKiR SOK. 21/5 ESENTEPE interteks ULUSLARARASI FUARCillK A.Ş. MiM KEMAL ÖKE CAD. N0: NiŞANTAŞI izfaş izmir F~ARCILIK HiZM. KÜLTÜR VE SANAT işleri TiC. A.Ş. ŞAiR EŞREF BULVARI N0:50 KÜLTÜRPARK 1 izmir JOKER GRUP ORGANiZASYON FUARCillK LTD. ŞTi. TUNALI HiLMi CAD. DEMiRDÖGEN işhani N0:98/6 KAT:4 KAVAKLIDER 1 ANKARA KENT FUARCillK SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. ÇAKMAK CAD. MAHMUT TORUN iş MERKEZi KAT:7 N0:25 MERSiN KLAS FUARCillK ORGANiZASYON REKLAM VE YAYINCILIK LTD. ŞTi. BESTEKAR SOK. N:28/21 KAVAKLIDERE 1 ANKARA ~o

13 XII. YILINDA 1 XII. ULUSLARARASI MUCEVHER, TAKI, SAAT & MALZEMELERI 1 FUARI MART DUNYA TICARET MERKEZI NUR U OSMANİYE CAD. ŞEREF~FENDİ SQK. N0:32 İPEK HAN K NUR U OSMANIYE ISTANBUL TEL.:(0.212) FAKS:(0.212)

14 Yap1 sektörü yine.. Istanbul, Ankara ve lzmir'de YEM'in düzenlediği Yap1 Fuarlari'nda buluşacak. Zirvede yerinizi şimdiden alin. yapı-endüstri merkezi ULUSLARARASI YAPI MERKEZLERi BiRLiGi (UICB) ÜYESi 1 ULUSLARARASI YAPI KONSEYi (CIB) ÜYESi inşaat MALZEMESi SANAYiCiLERi DERNEGi (imsad) ÜYESi Cumhuriyet Cad. 329 Harbiye istanbul Tel: O (212) pbx Fax: O (2 12) e- mail: yunus.mam.tubitak.gov.tr. Internet: www. yemist.com YAPII97 YAPII97 YAPII ANKARA TURKEYBUILD 1 97 TURKEYBUILD 1 97 TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZi 1 BEYLiKDÜZÜ A L T 1 N P A R K E X P O C E N T E R 30NiS~N 04 MAYIS EYLÜL Z M 1 R TURKEYBUILD 1 97 KÜLTÜRPARK ENTERNASYONAL FUAR ALANI KASIM istanbul 29 Nisan - 03 Mayıs YAPII98 Ankara Eylül izmir Kasım

15 ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX LTO LANSE TANITIM ORGANiZASYON SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. incirli CAD. N0:9/13 BAKlRKÖY MARiN FUARCillK ORGANiZASYON REKLAMCillK LTD. ŞTi. TEPE MAH. 36.SOK. N0:33/21 MARMARiS 1 MUGLA NiL ULUSLARARASI FUARCillK VE ORG. HiZM. TiC. A.Ş. 864 SOKAK N0:9/108 KONAK 1 izmir NORM AJANS TANT. HiZM. ORGANiZASYON VE FUARCillK LTD. ŞTi. REŞAT GALiP CAD. HAFTA SOK. N0:5 GAZiOSMANPAŞA 1 ANKARA NTS FUAR VE GÖSTERi HiZMETLERi LTD. ŞTi. BAGDAT ÇAD. N0:258 GÖZTEPE PANAJANS TANITIM HiZMET.MATBAACILIK H.EŞYA SAN. TiC. LTD. ŞTi. NiSPETiYE CAD. PEKER SOK. 32/ LEVENT 1 istan8ul RDF REKLAM DEKORASYON FUARCillK VE TEKNiK HiZM. LTD. ŞTi. MEBUSAN YOKUŞU SELiMEHATUN CAMii SK. N0: FINDIKLI ROTA REKLAM. TANIT. DANIŞMANLIK FUARCillK LTD. ŞTi. BÜYÜKŞEHiR BLO. KARŞISI, YUNUSLAR iş MERKEZi KAT:7 N0:34 GAZiANTEP ROTAFORTE REKLAM FUAR ORGANiZASYON TAN. TiC. ENTERNASYONEL A.Ş. NURUOSMANiYE CD. ŞEREFEFENDi SK. N:58 ŞEREF HAN K: 3/ RÖNESANS FUARCillK VE YAYINCILIK A.Ş. ŞEHiT MUHTAR CADDESi, 41/ TAKSiM

16 ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX SADA UZMANLIK FUARLARI TiCARET LTD. ŞTi. REŞAT NURi SOKAK 122/6 Y.AYRANCI ANKARA SHOW FUARCillK LTD. ŞTi. 8.CAD. 74.SOK. N0:14/4 A.ÖVENÇLER 1 ANKARA ŞAFAK FUARCillK REKLAMCillK LTD. ŞTi. LiBYA CAD. 47/ KÜÇÜKESAT 1 ANKARA o 68 TEKNiK FUARCillK VE YAYINCILIK REKLAMCILIK, DANIŞMANLIK LTD. ŞTi. ESKi LONDRA ASFALT!, KARANFiL iş MERKEZi N0:53/8 ŞiRiNEVLER TUNAJANS REKLAM VE ULUSLARARASI FUAR HiZMETLERi LTD. ŞTi SOK. N0:6/ ALSANCAK 1 izmir TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A.Ş. SAGLAM FiKiR SK. GAZETECiLER MAH. N0: ESENTEPE UFO ULUSLARARASI FUARCillK ORGANiZASYON LTD. ŞTi. 1. ATAÇ SOKAK N0:23/7 YENiŞEHiR 1 ANKARA VAKlF FUARCillK REKL. YAYlN. TANITIM ORG. VE TiC. LTD. ŞTi. MEŞRUTiYET CAD. BAYlNDlR SOK. N0:55 KlZlLAY 1 ANKARA YAPI ENDÜSTRi MERKEZi LTD. ŞTi. CUMHURiYET CAD. N0: HARBiYE o 1 14

17 KONU ITIBARIYLA FUARLAR FIHRIST

18 FiHRiST Sahife A Ağaç Ürünleri Alarm Sistemleri Alüminyum Ambalaj ve Paketierne Anneler - Bebekler Antika Asansör Askeri Elektronik Sektörü ; Avcılık Malzemeleri Ayakkabı Aydınlatma B Bahçe Banyo Aksesuarları Belediye Araç ve Gereçleri Bilgisiyar Bisiklet ve Motosiklet Boat Boya Büro Makinaları c Casine ç Çevre Çocuk, Gençlik D Dekorasyon Demir-Çelik Teknolojisi Denizcilik D. D. Ü erı ve en run en.... Dişçilik Doğalgaz E Eğitim Eğlence Yerleri Gereç Teknolojisi El Aletleri Elektrik Elektrikli Ev Aletleri Elektronik Sanayi Emniyet Sistemleri Enerji... : Ev Hayvanları F Franchising

19 57 o o 58 o o o G Gayrimenkul... : Genel Ticaret Gıda Ürünleri Güvenlik Sistemleri Güzellik H Halı... o 47 Havacılık Havuz Havalandırma Cihaziarı Hayvancılık... o Hazır Giyim... o Hediyelik Eşya Hırdavat Hobi o ı Isıtma Cihaziarı i ihbar Cihaziarı insaat o!n~an Kaynakları, Yerleşimleri... 36!plik... o 58 Isim Hakkı... ; K Kadın. o o 39 Kalite ve is Sistemleri... o Kağıt Ürü~leri '.., Kapı Kamera Kauçuk ve Kauçuk Ürünleri Kırtasiye Kimyasallar Kitap Komünikasyon Kontrol, Ölçüm Cihaziarı Kozmetikler Kuyumculuk L Lokanta-Restoran Gereçleri Teknolojisi M Makinalar, Aksam ve Yan Ürünleri Marka....o 46 Matbaa Mermer... o Metal, Metal işleme Metalurji... : ~~~~y~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :~~ Mücevherat Mutfak, Mutfak Gereksinimleri M" uzı 'k o 17

20 N Nalburiye o Optik Orman Ürünleri Otel Gereçleri & Teknolojisi Otomasyon Otomotiv ve Yedek Parça & Aksesuarları Oyuncak p Pencere Petrol istasyonları..._ Plastik ve Plastik Urünleri R Reklam...' s Saat Sanat Saraciye Satış Yeri Donanımları Sauna Seramik Silah Sivil Savunma, Havacılık, Askeri Savunma Sanayi Soğutma Cihaziarı Spor, Malzemeleri ve Tesisleri Su Teknolojisi s Şehir Modernizasyonu T Tabela Takım Tezgahları Tarım Tasarım Taşıtlar T avukçuluk Tekstil ve Tekstil Ürünleri Televizyon, Video Temizlik Ürünleri Tesisat Tıbbi Alet ve Malzemeleri Tüketim Malları Turizm ve Tatil, Seyahat....' u Uzay y Yapı Malzemeleri Yayıncılık {Radyo- TV}... ;

21 - - KONU ITIBARIYLA FUARLAR FUAR DÜZENLENEN YER AMBALAJ/GIDA işlem'97 11.iST. ULUSL AMBALAJ VE GIDA işleme MAKiNA&MALZ HILTON SERGi MERKEZi interteks ULUSLARARASI FUARCillK A.Ş GAFOTEK'97 1.ULUSLARARASI GIDA TEKN AMBALAJ VE YAN ÜRÜNLERi FUARI GAZiANTEP GAZiANTEP ARSAN FUARCillK A.Ş PEKET'97 1.PAKETLEME AMBALAJ MAKiNALARI Ve MALZEMELERi FUARI o YENiŞEHiR FUAR ALANI MERSiN KENT FUARCillK SAN. VE TiC. LTD. ŞTi AMBALAJ'97 3.AMBALAJ ENDÜSTRiSi FUARI TÜYAP FUAR MERKEZi 1 BEYLiKDÜZÜ- TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A.Ş ipack' ULUSLARARASI AMBALAJ SANAYii FUARI J DÜNYA TiCARET MERKEZi CNR ULUSLARARASI FUARCillK VE TiCARET A.Ş PLASTiK VE KAUÇUK'97 7.PLASTiK&KAUÇUK 7/12/97 TEKNOLOJiSi, MAKiNE&MALZ. AMBALAJ TÜYAP FUAR MERKEZi 1 BEYLiKDÜZÜ- TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A.Ş PLAS-TEKN0'97 3.PLASTiK VE AMBALAJ /97 ENDÜSTRiSi MAKiNELERi VE MALZ. FUARI 1 o FM FUAR MERKEZi ihlas FUAR HiZMETLERi A.Ş. FUAR DÜZENLENEN YER ist. ASANSÖR'97 5.ASANSÖR TEKN. VE YAN SANAYiLERi ULUSLARARASI FUARI ist. SERGiSARAYI 1 TEPEBAŞI IFO FUAR HiZM. SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. FUAR DÜZENLENEN YER ALÜMiNYUM'97 ALÜMiNYUM ENDÜSTRi FUARI TÜYAP FUAR MERKEZi 1 TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM /98 BEYLiKDÜZÜ- A.Ş. 19

22 FUAR DÜZENLENEN YER EMERGENCY TÜRKiYE'97 3.ULUSL. SiViL SAVUNMA GÜVN. YANG. KURT. VE ACiL YARDIM ALTINPARMAK FUAR ALANI ANKARA ideal ULUSLARARASI FUAR ORGANiZASYONLARI TiC. A.Ş. 1 o CALS SÜREKLi TEDARiK VE ÖMÜRBOYU DESTEK TÜRKiYE GÜVENLiK'97 ULUSL. YANGl N AFETLERDEN KORUNMA VE SiViL SAVUNMA idef'97 ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYi FUARI A. i.a. HAVACillK FUARI ASKERi MÜZE 1 HARBiYE TÜYAP FUAR MERKEZi 1 BEYLiKDÜZÜ- ANKARA ANKARA ETiMESGUT T ÜRKKUŞU ANKARA ideal ULUSLARARASI FUAR ORGANiZASYONLARI TiC. A.Ş. TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A. Ş. CNR ULUSLARARASI FUARCillK VE TiCARET A.Ş. ideal ULUSLARARASI FUAR ORGANiZASYONLARI TiC. A.Ş. FUAR DÜZENLENEN YER AV-TEK'97 2.AV. SiLAH VE AVLANMA EKiPMANLARI FUARI FM FUAR MERKEZi ihlas FUAR HiZMETLERi A.Ş. FUAR DÜZENLENEN YER 10/01/97 4. ULUSLARARASI DERi GÜNLERi '97 12/01/ TÜYAP FUAR MERKEZi 1 BEYLiKDÜZÜ- EZGi AJANS FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi DERi'97 DERi AYAKKABI, YAN SANAYi MAKiNA, AKSESUAR FUARI KÜLTÜRPARK izmir izfaş izmir FUARCillK HiZM. KÜLT. VE SANAT işleri TiC. A.Ş ULUSLARARASI AYAKKABI YAN SANAYi FUARI ULUSLARARASI AYAKKABI MODA FUARI AYAKKABI VE DERi FUARI 14/09/97 TÜYAP FUAR MERKEZi 1 BEYLiKDÜZÜ- TÜYAP FUAR MERKEZi 1 BEYLiKDÜZÜ- KÜLTÜRPARK BURSA RDF REKLAM DEKORASYON FUARCillK VE TEKNiK HiZM. LTD. ŞTi. RDF REKLAM DEKORASYON FUARCillK VE TEKNiK HiZM. LTD. ŞTi. BURFAŞ BURSA FUARCillK HiZMET. KÜLTÜR VE SANAT işleri TiC. A.Ş.. 20

23 FUAR DÜZENLENEN YER FLORiST'97/PETSHOW'97 8.ULUSL.ÇiÇEKÇiLiK, DÜNYA TiCARET MERKEZi CNR ULUSLARARASI FUARCillK SERACillK VE BAHÇE KÜLTÜRLERi VE TiCARET A.Ş BAHÇE'97 ist.ulusl.peyzaj VE BAHÇE HiLTON SERGi MERKEZi interteks ULUSLARARASI MiMARiSi, BAHÇE YAPI VE MOBiLYALARI FUARCillK A.Ş FLORA & GARDEN'97 3:PARK BAHÇE PEYZAJ ALTINPARK FUAR MERKEZi ANKARA FUARCillK FUARI ANKARA ARAŞTIRMA iletişim VE REKL. HiZM. LTD. ŞTi KENT VE ÇEVRE FUARI ALTINPARK FUAR MERKEZi FORUM FUARCillK VE 8/ 06/ 97 ANKARA GELiŞTiRME A.Ş. 13/ 05/98 AEF UZMANLIK FUARI'98 OTOMASYON, DÜNYA TiCARET MERKEZi HANNOVER MESSE ELEKTRiK, ELEKTRONiK, ENERJi, ÇEVRE INTERNATIONAL ULUSL. FUARCillK LTD /98 BAHÇE SANATI'98 BAHÇE DEKORASYONU SABANCI KÜLTÜR SiTESi ELiT FUARCillK VE TiC. LTD FUARI ŞTi. FUAR DÜZENLENEN YER DECOR" EV OFiS DEKORASYON FUARI HOTEL DEDEMAN AKDENiZ REKLAMCillK ANTALYA TANITIM HiZM. VE TiC. A.Ş / ADANA 2.BANYO, MUTFAK, DEKORASYON VE ADANA ŞAFAK FUARCillK 9/ inşaat MALZEMELERi FUARI ADANA REKLAMCillK LTD. ŞTi /98 14/02/ SERAMiK, MUTFAK, BANYO FUARI'97 TÜYAP FUAR MERKEZi 1 TÜYAP TÜM FUARClLlK YAPIM BEYLiKDÜZÜ - A.Ş MUTFAK, BANYO, SERAMiK'97 3.ULUSL. DÜNYA TiCARET MERKEZi CNR ULUSLARARASI FUARCillK MUTFAK, BANYO MOBiLYASI AKSESUARLARI VE TiCARET A.Ş. 24/03/ MUTFAK, BANYO, SERAMiK VE AKSESUARLARI ALTINPARK FUAR MERKEZi SHOW FUARClLlK LTD. ŞTi ANKARA BANYO & MUTFAK'97 ALTINPARK FUAR MERKEZi DÜNYA FUARCillK VE ANKARA TANITIM TiC. LTD. ŞTi. 21

24 FUAR DÜZENLENEN YER o 1 97 MUTFAKIBANY0'97 16.iST. ULUSL. MUTFAK o 1 97 BANYO VE AKSESUARLARI FUAR! o o 1 98 HiLTON SERGi MERKEZi interteks ULUSLARARASI FUARCillK A.Ş. 241 Q ANTALYA BANYO, MUTFAK, DEKORASYON FUAR! HOTEL DEDEMAN ANKARA ŞAFAK FUARCillK REKLAMCillK LTD. ŞTi DECORANT'98 4.NTALYA MUTFAK, BANYO, SERAMiK VE DEKORASYON ÜRÜNLERi ANTALYA ANTALYA DEMOS FUARCillK LTD. ŞTi DECORES'98 MUTFAK, BANYO, MOBiLYA VE DEKORASYON ÜRÜNLERi ESKiŞEHiR ESKiŞEHiR DEMOS FUARCillK LTD. ŞTi. FUAR DÜZENLENEN YER YEREL YÖNETiMLER' ALTINPARK FUAR MERKEZi ANKARA DÜNYA FUARCillK VE TANITIM TiC. LTD. ŞTi. 14/05/97 işmak & BELEDiYE'97 ULUSLARARASI 18/05/97 BELEDiYE SERViS VE EKiPMANLARI FUAR! DÜNYA TiCARET MERKEZi CNR ULUSLARARASI FUARCillK VE TiCARET A.Ş BELEDiYE-iNŞAAT'97 2.ULUSL. BELEDiYE inşaat ARAÇ VE GEREÇLERi FUAR! i.t.ü. KAMPÜSÜ 1 MASLAK BELFA ULUSLARARASI FUARCillK TANITIM VE YAYINCILIK A.Ş ŞEHiR YENiLENMESi VE YOL FUAR! GALLER la ADANA EN&TE FUARCillK BiSiKLET/MOTOSiKLET'97 4.iST. ULUSL BiSiKLET VE MOTOSiKLET FUAR! FUAR DÜZENLENEN YER HiLTON SERGi MERKEZi INTERTEKS ULUSLARARASI FUARCillK A.Ş BiSiKLET, MOTORSiKLET VE AKSESUARLARI FUAR! KÜLTÜR PARK BURSA BURFAŞ BURSA FUARCillK HiZMET. KÜLTÜR VE SANAT işleri TiC. A.Ş. 22

25 FUAR DÜZENLENEN Y~R ULUSLARARASI BOAT SHOW... j DUNYA TICARET MERKEZI NTS FUAR VE GÖSTERi HiZMETLERi LTD. ŞTi BOAT SHOW' ULUSLARARASI HiLTON SERGi MERKEZi interteks ULUSLARARASI BOAT SHOW FUARI FUARCillK A.Ş BOAT '97 1.MOTORLU&YELKENLi TÜYAP FUAR MERKEZi 1 TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM DENiZ ARAÇLARI, EKiPM&SU SPORLARI BEYLiKDÜZÜ- A.Ş. FUAR DÜZENLENEN YER ANNELER-BEBEKLER ÇOCUKLAR YAŞ FM FUAR MERKEZi EF-EM ULUSLARARASI FUAR ÜRÜNLERi FUARI VE ORGANiZASYON HiZMETLERi LTD. ŞTi ÇOCUK MODA'97 6.ÇOCUK MODA ÜRÜNLERi FM FUAR MERKEZi ihlas FUAR HiZMETLERi A.Ş (0-14 YAŞ) FUARI GENÇLiK FUARI LÜTFi KIRDAR SERGi SARA YI ide FUAR TANITIM VE ORGANiZASYON LTD.ŞTi ANNELER VE BEBEKLER FUARI GALLER la EN&TE FUARCillK ADANA ORGANiZASYON LTD. ŞTi KIRTASiYE-OYUNCAK'97 3.ULUSLARARASI DÜNYA TiCARET MERKEZi EREM ULUSLARARASI TANITIM KIRTASiYE VE OYUNCAK FUARI HiZMETLERi LTD. ŞTi ÇOCUK MODA'97 KIŞ KOLLEKSiYONU 7. (0-14 FM FUAR MERKEZi ihlas FUAR HiZMETLERi A.Ş YAŞ) ÇOCUK MODA ÜRÜNLERi FUARI GENÇ SANAT, GENÇLiK SANAT FUARI'98 i ST. SERGi SARA YI 1 TEPEBkŞI TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A.Ş. 23

26 FUAR DÜZENLENEN YER ANKIROS'97 4.ULUSL. DEMiR-ÇELiK VE DÖKÜM TEKNOLOJiSi, MAKiNA VE ÜRÜNLERi ANNOFER'97 3.ULUSL. DEMiR DIŞI METAL TEKNOLOJiLERi MAKiNA VE ÜRÜNLERi ist. SERGi SARA YI 1 TEPEBAŞI i ST. SERGi SARA YI 1 TEPEBAŞI SADA UZMANLIK FUARLARI TiCARET LTD. ŞTi. SADA UZMANLIK FUARLARI TiCARET LTD. ŞTi. FUAR DÜZENLENEN YER 10/01/97 4. ULUSLARARASI DERi GÜNLERi'97 12/01/ TÜYAP FUAR MERKEZi 1 BEYLiKDÜZÜ- EZGi AJANS FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi DERi'97 DERi AYAKKABI, YAN SANAYi MAKiNA, AKSESUAR FUAR! KÜLTÜRPARK iz M ir izfaş izmir FUARCillK HiZM. KÜLT. VE SANAT işleri TiC. A.Ş DERi-TEK'97 DERi ÜRÜN VE DERi TEKNOLOJiLERi FUAR! 14/05/ FM FUAR MERKEZi ihlas FUAR HiZMETLERi A.Ş AYAKKABI VE DERi FUAR! 14/09/97 KÜLTÜR PARK BURSA BURFAŞ BURSA FUARCillK HiZMET. KÜLTÜR VE SANAT işleri TiC. A.Ş. FUAR DÜZENLENEN YER ELEKON'97 1 ÇUKUROVA 8.ENERJi, ELEKTR ELEKTRONiK VE OTOMASYON MÜHND E'97 1.ENERJi, ELEKTRiK, ELEKTROMEKANiK FUAR! VE KONFERANSI GALLERIA ADANA FM FUAR MERKEZi EUF-ELEKON ULUSLARARASI FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi. BiLEŞiM YAYINCILIK FUARCillK VE TAN. HiZM. SAN. VE TiC. A.Ş ELEKTRiK&ELEKTRONiK'97 ULUSL. 3 SANAYii FUARI VE SEMPOZYUMU ist. SERGi SARAYI 1 TEPEBAŞI TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A.Ş ELEKON'97/ANADOLU 9.ENERJi, ELEKTRiK ELEKTRONiK VE OTOMASYON MÜHND ALTINPARK FUAR MERKEZi ANKARA EUF-ELEKON ULUSLARARASI FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi. 24

27 FUAR DÜZENLENEN YER ELEKON'97/ 10. ENERJi, ELK ELEKTRONiK VE OTOMASYON MÜHND i.t.ü. TAKSiM EUF-ELEKON ULUSLARARASI FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi o 1 97 ELENEX'ELEKTRiK/ELEKTRONiK' GÜÇ o 1 97 JENERASYON, MÜH. ENERJL OTOMASYON o ELEKON'98/EGE 11. ENERJL ELEKTRiK, ELEKTRONiK VE OTOMASYON MÜHND AEF UZMANLIK FUARI'98 OTOMASYON, ELEKTRiK, ELEKTRONiK, ENERJi, ÇEVRE HiLTON SERGi MERKEZi ENTERNASYONALFUAR MERKZ. izmir DÜNYA TiCARET MERKEZi interteks ULUSLARARASI FUARCillK A.Ş. EUF-ELEKON ULUSLARARASI FUARCillK VE TiC. LTD. ŞiT. HANNOVER MESSE INTERNATIONAL ULUSL. FUARCillK LTD. FUAR DÜZENLENEN YER MÜZiKAViZYON'97 15.MÜZiK, ViDEO VE TELEViZYON FUARI 21/01/ i ST. SERGi SARA YI 1 TEPEBAŞI TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A.Ş. 1 o INTERKAMERA'97 6.FOTOGRAF, SiNEMA ViDEO, işitsel&görsel Si ST. OPTiK. ÜRN. ist. SERGi SARAYI 1 TEPEBAŞI TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A.Ş. 1 o AiLE FUARI'MOBiLYA, MEFRUŞAT, EV ALETLERi, TÜKETiM MALLARI TÜYAP FUAR MERKEZi BEYLiKDÜZÜ 1 TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A.Ş OTO MÜZiK SiSTEM VE AKSESUARLARI FUARI HiLTON SERGi MERKEZi interteks ULUSLARARASI FUARCillK A.Ş. FUAR DÜZENLENEN YER COMPEX MULTIMEDYA BiLGiSAYARDA MULTIMEDYA UYGULAMALARI FUAR! 29/0l/ ist. SERGi SARAYI 1 TEPEBAŞI RÖNESANS FUARCillK VE YAYINCILIK A.Ş. 25

28 (' ELEJ(TRONiK, Bi L:G isayar, K OM ÜN ikasyo.i\t, BÜRO MAKi NALARI J FUAR DÜZENLENEN YER ORGAı\JiZATÖR COMMET '97 NETWORK VE LÜTFi KIRDAR SERGi SARAYI IDG FUARCillK VE iletişim TEKNOLOJiLERi FUARI VE TOPL. ORGANiZASYON HiZMETLERi TiCARET A.Ş TÜRKOM'97 TÜRKiYE ist. SERGi SARAYI /TEPEBAŞI TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM TELEKOMÜNiKASYON FUARI A.Ş OFiSTEK' FiS MAKiNE, MALZEME VE i ST. SERGi SARA YI 1 TEPEBAŞI TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM MOBiLYA FUARI A.Ş TlPTA BiLGiSAYAR UYGULAMALARI TÜYAP FUAR MERKEZi 1 RÖNESANS FUARCillK VE BEYLiKDÜZÜ- YAYINCILIK A.Ş HI-TECH WORLD'97 BiLGiSAYAR VE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZi IDG FUARCillK VE iletişim SiSTEMLERi FUAR VE SEMiNER ANKARA ORGANiZASYON HiZMETLERi TiCARET A.Ş COMPEX YAZILIM BiLGiSAYAR VE i ST. SERGi SARA YI 1 TEPEBAŞI RÖNESANS FUARCillK VE BiLGiSAYAR PROGRAMLARI FUARI YAYINCILIK A.Ş ELEKON'97/ÇUKUROVA 8.ENERJi, ELKTR. GALLER la. EUF-ELEKON ULUSLARARASI ELEKTRONiK VE OTOMASYON MÜHND. ADANA FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi INTERNET'97 INTERNET VE INTERNET HARBiYE KÜLTÜR MERKEZi interpro YAYINCILIK UYGULAMALARIYLA VERi iletişim TEKN. ARAŞTIRMA VE ORGANiZAS YON HiZMETLERi A.Ş. 1 o AEF SATELLITE'97 UYDU TEKNOLOJiSi i.t.ü. KAMPÜSÜ 1 MASLAK HANNOVER MESSE FUARI INTERNATIONAL ULUSL. FUARCillK LTD. 1 o CAD/CAM'97 BiLGiSAYAR DESTEKLi HARBiYE KÜLTÜR MERKEZi interpro YAYINCILIK TASARlM VE ÜRETiM TEKNOLOJiSi FUARI ARAŞTIRMA VE ORGANiZAS YON HiZMETLERi A.Ş o MOBiL YA DEKORASYON'97 1 O. i ST. EV i.t.ü. KAMPÜSÜ 1 MASLAK imaj TANITIM HiZMETLERi BÜRO, OTEL, RESTAURANT MOBiLYA VE TiC. A.Ş. DEKORASYON OFFICE-TECH'97 ULUSL. ÇAGDAŞ OFiS HiLTON SERGi MERKEZi interteks ULUSLARARASI TEKN. SiST. NETWORK VE DiZAYNLARI FUARCillK A.Ş ELEKTRiK&ELEKTRONiK'97 ULUSL. 3. ist. SERGi SARA YI 1 TEPEBAŞI TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM SANAYii FUARI VE SEMPOZYUMU A.Ş. 26

1995/1996 ...YURTIÇI.. ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI

1995/1996 ...YURTIÇI.. ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI 1995/1996...YURTIÇI.. ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL LAR TAKVIMI ÖNSÖZ Yurtiçinde düzenlenecek bazı fuarları içeren bu takvim İstanbul Ticaret Odası tarafından çeşitli fuar organizatörü fiıınalann fuar programlannın

Detaylı

YURT IÇI ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI

YURT IÇI ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI 2002 YURT IÇI ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI Hazirlayan Tülay BAHÇETEPE Mustafa ÇAÖLA YAN istanbul TiCARET ODASI ULUSLARARASI ilişkiler, FUARLAR VE TURiZM ŞUBESi Reşadiye Cad. 34378 Eminönü/İSTANBUL

Detaylı

Rekor Fuarcılık Tan. Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 2 18 Ocak 06 21 Ocak 06 Anfaş Hotel Equipment

Rekor Fuarcılık Tan. Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 2 18 Ocak 06 21 Ocak 06 Anfaş Hotel Equipment NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ 1 7 Ocak 06 13 Ocak 06 Armağan Günleri 2006 Hediyelik Eşya ve El Sanatları Tüketici EGS Park F Blok Denizli Rekor Fuarcılık Tan. Org. Hiz.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 5 YILI ANA FUAR TAKVİMİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 5 YILI ANA FUAR TAKVİMİ NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ Konu Kon 1. u 2. 1 7 Ocak 2015 11 Ocak 2015 AEGEANAGRI 11.Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Tarımsal Mekanizasyon, Tarım, Seracılık ve Hayvancılık

Detaylı

2 0 1 3 KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN YURTİÇİ FUAR LİSTESİ

2 0 1 3 KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN YURTİÇİ FUAR LİSTESİ 1 2 3 4 Avrasya Tarım 7. Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon Avrasya Hayvancılık 3.Hayvancılık, Ekipmanları, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Traktör Yan Sanayi 3.Traktör ve Tarım Makineleri, Yan Sanayi ve Yedek

Detaylı

2009 FUAR TAKVİMİ. Seramik Ve Banyo

2009 FUAR TAKVİMİ. Seramik Ve Banyo 2009 FUAR TAKVİMİ BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ 1 Nisan 09 5 Nisan 09 1 Nisan 09 5 Nisan 09 UNICERA 21. ı Seramik ve Banyo MUTFAK 2009 8.ı Mutfak

Detaylı

2013 YILI FUAR TAKVİMİ

2013 YILI FUAR TAKVİMİ 1 8 January 13 14 January 13 3.Dossodossi Moda Gösteri Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri ve Kumaş Antalya Fuar Antalya Dossodossi Fuarcılık Org. Tic.Ltd. Şti. 2 9 January 13 12 January 13 Avrasya Tarım 2013

Detaylı

KOCAELİ TİCARET ODASI 2012 YURT İÇİ FUAR TAKVİMİ OCAK ŞUBAT

KOCAELİ TİCARET ODASI 2012 YURT İÇİ FUAR TAKVİMİ OCAK ŞUBAT KOCAELİ TİCARET ODASI 2012 YURT İÇİ FUAR TAKVİMİ NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU OCAK 1 19 Ocak 2012 22 Ocak 2012 Kapak, Profil ve Raydolap Kapak, Profil ve Raydolap ve Mobilya Aksesuarları Kapak, Profil

Detaylı

BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI. Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Veren Seyahat Acentaları ve Ekipmanları, Şehir Kutsal Mekanlar Tanıtımı

BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI. Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Veren Seyahat Acentaları ve Ekipmanları, Şehir Kutsal Mekanlar Tanıtımı 5 Ocak 12 8 Ocak 12 6 Ocak 12 8 Ocak 12 Ayakkabı Yaz "Ayakkabı, Çanta ve Aksesuarları " 3.Hac, Umre ve İnanç Turizmi 9 Ocak 12 15 Ocak 12 Dossodossi Moda Gösteri Ayakkabı, Çanta ve Aksesuarları Ayakkabı,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 3 YILI FUAR TAKVİMİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 3 YILI FUAR TAKVİMİ 1 9 Ocak 12 Ocak 2 9 Ocak 12 Ocak 3 9 Ocak 12 Ocak 4 10 Ocak 11 Ocak Avrasya Tarım 20 7. Tarım ve Tarımsal Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon Mekanizasyon Avrasya Hayvancılık 20 Hayvancılık, Tavukçuluk ve

Detaylı

7 Ocak 2015 11 Ocak 2015 AEGEANAGRI 11.Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Teknolojileri, Seracılık ve Hayvancılık

7 Ocak 2015 11 Ocak 2015 AEGEANAGRI 11.Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Teknolojileri, Seracılık ve Hayvancılık BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ FUAR ADI SEKTÖR 7 Ocak 2015 11 Ocak 2015 AEGEANAGRI 11.Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Teknolojileri, Seracılık ve Hayvancılık 2015 7 Ocak 2015

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 5 YILI FUAR TAKVİMİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2 0 1 5 YILI FUAR TAKVİMİ SON GÜNCELLEME 29.12.2014 NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ 1 08.01.2015 10.01.2015 Fresh Türkiye / Yaş Meyve- Sebze Depolama ve Ambalaj Yaş Meyve-

Detaylı

2015 YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ

2015 YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ 2015 YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ İçindekiler Tablosu AĞAÇ ENDÜSTTRİSİ ve ORMAN ÜRÜNLERİ... 3 ALTIN, MÜCEVHER, SAAT... 4 AMBALAJ ve ETİKET... 4 AV, SİLAH ve DOĞA SPORLARI... 7 BAHÇE,BAHÇE MOBİLYALARI,PEYZAJ, ÇİÇEKÇİLİK,SÜS

Detaylı

2013 Yılı İlk Çeyrek Yurtiçi Fuar Takvimi (Ocak - Mart)

2013 Yılı İlk Çeyrek Yurtiçi Fuar Takvimi (Ocak - Mart) 2013 Yılı İlk Çeyrek Yurtiçi Fuar Takvimi (Ocak - Mart) TARİH FUAR ADI 8 Ocak 13 14 Ocak 13 3.Dossodossi Moda Gösteri 9 Ocak 13 12 Ocak 13 9 Ocak 13 12 Ocak 13 9 Ocak 13 12 Ocak 13 10 Ocak 13 11 Ocak 13

Detaylı

KISACA FAALİYETLERİMİZ

KISACA FAALİYETLERİMİZ UTREHT TURİZM FUARI KISACA FAALİYETLERİMİZ Utrecht Turizm Fuarı 12-17 Ocak 2010 tarihleri arasında Hollanda Utrecht te düzenlenmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilen 6 metrekarelik Fethiye standında

Detaylı

DOSYA TOBB DAN B R LK

DOSYA TOBB DAN B R LK DOSYA TOBB DAN B R LK Yurt içi fuarlara yönelik tan t m ata TOBB, 2007 de yurt içinde düzenlenecek fuarlar n etkin ve kapsaml bir flekilde tan t lmas amac yla, Türkiye Fuar Rehberi haz rlad. 40 bin adet

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ SON GÜNCELLEME : 2 0 1 2 YILI FUAR TAKVİMİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ SON GÜNCELLEME : 2 0 1 2 YILI FUAR TAKVİMİ NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI ONUSU 1 5 Ocak 12 8 Ocak 12 2 6 Ocak 12 8 Ocak 12 Ayakkabı Yaz "Ayakkabı, Çanta ve Aksesuarları " 3.Hac, Umre ve İnanç Turizmi 3 9 Ocak 12 15 Ocak 12 Dossodossi Moda Gösteri

Detaylı

Form : Bilgilendirme / 5.12.2014 Konu : Devlet Destekli Yurtiçi fuarlar - 2014 İlgili : KOBİ ler* Başlangıç Tarihi

Form : Bilgilendirme / 5.12.2014 Konu : Devlet Destekli Yurtiçi fuarlar - 2014 İlgili : KOBİ ler* Başlangıç Tarihi Form : Bilgilendirme / 5.12.2014 Konu : Devlet Destekli Yurtiçi fuarlar - 2014 İlgili : KOBİ ler* Başlangıç Tarihi 12.12.2013 Fuar Adı Gapshoes 18.Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi

Detaylı

FUARLAR. 2015 Fuarlar takvimi. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/documents/fuarlar/2015fuartakvimi.xls

FUARLAR. 2015 Fuarlar takvimi. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/documents/fuarlar/2015fuartakvimi.xls FUARLAR Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fuarlar Müdürlüğü. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/sayfalar/anasayfa.php 2015 Fuarlar takvimi. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/documents/fuarlar/2015fuartakvimi.xls

Detaylı

2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ

2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ 2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ Sıra No Başlama Bitiş n Adı n Konusu Başlıca Ürün Hizmet Grupları Yer Şehir Düzenleyici Mobilya, Gıda, Hazır Giyim, Tekstil, Tüyap Fuar ve Kongre 1 7 Ocak 2015 10

Detaylı

1996/1997 CALENDAR OF INDUSTRIAL IN TURKEY THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

1996/1997 CALENDAR OF INDUSTRIAL IN TURKEY THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 1996/1997 CALENDAR OF INDUSTRIAL & TRADE FAIRS IN TURKEY THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE DEPARTMENT OF EXTERNAL RELATIONS, TOURISM & EXHIBITIONS Address: Ragıp Gümüşpala Cad. No: 84, 34378 Eminönü//TURKEY

Detaylı

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2003

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2003 BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2003 ÖN SÖZ Gelişmekte olan bütün ülkelerde olduğu gibi, ülkemiz ekonomisinde de yapısal sorunların ana kaynağı yüksek bütçe açıkları olmaktadır. Sürmekte olan bütçe ve ticaret

Detaylı

Başkan Hisarcıklıoğlu, Davos toplantılarını değerlendirdi

Başkan Hisarcıklıoğlu, Davos toplantılarını değerlendirdi Başkan Hisarcıklıoğlu, Davos toplantılarını değerlendirdi B20 Türkiye ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Davos toplantıları sonrasında yaptığı değerlendirmede;

Detaylı

ÇTSO KONGRE VE FUAR MERKEZİ İLE İŞ MERKEZİ AÇILDI

ÇTSO KONGRE VE FUAR MERKEZİ İLE İŞ MERKEZİ AÇILDI ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 9 İHALELER.... 9 FUARLAR.... 11 DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. 13 MEVZUAT... ÇTSO KONGRE VE FUAR MERKEZİ İLE İŞ MERKEZİ AÇILDI Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NDEN DUYURU 2014 FUAR TAKVİMİNDE YAPILAN GÜNCELLEMELER EKLEME YAPILAN FUARLAR

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NDEN DUYURU 2014 FUAR TAKVİMİNDE YAPILAN GÜNCELLEMELER EKLEME YAPILAN FUARLAR NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU 1 14.02. 16.02. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı 2 03.04. 05.04. 3 08.04. 10.04. 4 08.05. 11.05. Aksaray Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Fuarı IFINTEC Finans Teknolojileri

Detaylı

YST Uluslararası Ticaret Danışmanlığı 2 0 1 4 YILI FUAR TAKVİMİ

YST Uluslararası Ticaret Danışmanlığı 2 0 1 4 YILI FUAR TAKVİMİ SON GÜNCELLEME 04.02.2014 NO BAŞLICA ÜRÜN HİZMET BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU GRUPLARI 1 03.01.2014 12.01.2014 Kitap Kitap ve Süreli Yayınlar Yeni Çıkan Kitaplar, Yayınevleri, Kırtasiye, Okul Kitapları,

Detaylı

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI

BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞARILI VERGI MUKELLEFLERI 2007 YAYlN NO: 2008-75 İstantul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç- bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın

Detaylı

ebülten Sayı: 44 15 Mart 31 Mart 2013

ebülten Sayı: 44 15 Mart 31 Mart 2013 ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 6 İHALELER.... 7 FUARLAR.... 8 DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 11 ÇTSO BAŞKANI, MİLLİYET İLAVESİNDE Bülend Engin: 2015 için hazırladığımız projelerin

Detaylı

2003 yılının ilk altı aylık döneminde şirket çalışanlarının aldığı eğitimlerin listesi aşağıdaki gibidir :

2003 yılının ilk altı aylık döneminde şirket çalışanlarının aldığı eğitimlerin listesi aşağıdaki gibidir : İZFAŞ İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİC. A.Ş. KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ 2003 YILI FAALİYETLERİ 2003 yılı içerisinde sürekli iyileştirme kapsamında şirketimizde re-organizasyon çalışması

Detaylı

ebülten Sayı: 9 1 Ekim 15 Ekim 2011

ebülten Sayı: 9 1 Ekim 15 Ekim 2011 ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR. 3 İHALELER. 3 FUARLAR.... 4 İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ 6 ÇOMÜ REKTÖRÜ LAÇİNER ÇTSO MECLİSİ NDE KONUŞTU Altın yumurtlayan tavuğu kesmeyin BÜLEND ENGĠN: ÇĠN'DEN DAHA ÇOK TURĠST BEKLĠYORUZ

Detaylı