.YURTICI ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".YURTICI ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI"

Transkript

1

2 YURTICI ~ ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI Haz1rlayan Mine Güneş TiCARET ODASI DIŞ ilişkiler, TURiZM VE FUARLAR Ş~BESi Ragıp Gümüşpala Cad. No:84, Eminönü/ISTANBUL Tel: (0212) /44 hat; Tlx.: Oda Tr/31038 Tiod Tr; Fax: (0212) ,

3 1.... ONSOZ Fuar ve sergiler, insanliğin en eski ticari reklam araçlan olup, endüstri çağ1yla birlikte gelişmeye ve özellikle de teknolojik gelişmeleri yans1tmaya yönelmiş ve günümüzde rekabetçi pazar ekonomilerinde geçerli olan en etkili pazarlama. araçlanndan biri olmuştur. Hem ekonominin hem de kültürel gelişmenin bir arac1 olan fupr ve sergiler mekan/an, düzenleyleisi ve katilimclsi ile tam bir profesyonellik gerektirir. Iyi düzenlenmiş fuarlar 1 sergiler ülkelerin ekonomik ve teknolojik düzeyini yanslflrl(jjr. Fuar/ann daha iyi bir şekilde değerlendirilmesi bunijm modern birer pazarlama arac1 olarak oynayabilecekleri role katk1da bulunaca~1 gibi ülke taniflmina ve ekonomisine de çeşitli yararlar sağlayacaktir. Fuarlar 1 sergiler diğer pazarlara girmek ve dünyanin her yerindeki alternatif ürünleri de görrrjek isteyen ve bütün pazarlara ulaşmalan için yeterli zaman1 olmayan işadamlann1 k1sa sürede uzman/,k alanianna ulaşt1rmakta ve bununla birlikte gerek yabanci iştirakçi/erin gerekse yabanci ziyaretçi/erin beraberinde getirdikleri dövizi ülkeye kazand1rmaktad1r.. Odam1z1n Fuarcd1k Sektörü faaliyetleri aras1nda her sene renilenerek Türkçe ve Ingilizce olarak hazirlanan "Yurtiçi nde Sektörel ve Endüstriye Fuarlar T akvimi" ad1 alt1nda yay1mlanan bu katoloğumuzda bulunmaktadir. Sözkonusu katolog ile gerek yurtiçinde gerekse yurt d1ş1nda geniş çapta kullanlma.sunulmak suretiyle fuar/ann bir bütün olarak duyurulmasi aç1s1ndan, Yurtiçi Fuarciiik Sektörüne de hizmet verilmektedir. Türkçe Katalog: Odam1z üyelerine ve diğer Ticaret ve Sanayi Odalan na, ingilizce katalog ise ülkemizde bulunan Büyükelçi/ik, Konsolosluk, Ticari Ataşeliklere, yurtdişindaki Ticaret ve Sanayi Oda/anna, çeşitli ticari kuruluşlara, ülkemizin yurtd1ş1ndaki Ticari Temsilcilik/erine gônderilmekte olup, Odam1zl ziyaret eden yabanci heyet ve konuk/ara da verilmektedir. Bu y1l ki yay1nlm1zda da geçen sene olduğu gibi son değişikliklerin ilave edildiği fuarc1hk konusundaki geçerli uygulamalara yine yer verilmiştir.. Bu noktadan hareketle fuare~iik sektörü ile ilgili zaman içinde oluşabilecek gelişm.eler çerçevesinde Odam1zca yap1lan çalişmalar sürecek olup, amaç tüm sektörlerde olduğu gibi bu alanda da firmalanm1z1n ilgi ve katk,/anyla en iyiye u/aşmaktir. Yayinimizin ça[lşmalann1zda faydah olmas1n1 di/er, bu Kata/oğun haz1rlanmas1nda emeği geçen D1ş Ilişkiler, Turizm ve Fuarlar Şubesi elemanianna teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail ÖZASLAN Genel Sekreter

4 .. KULLANlClLARlN DIKKATINE Yurtiçinde düzenlenecek baz1 fuarlan içeren bu takvim istanbul Ticaret Odas1 taraf1ndan çeşitli fuar organizatörü firma/ann fuar programlannin temini ile derlenmiştir. Sene baş1nda hazirianan takvimdeki fuar tarihlerinin doğruluğu konusunda gösterilen titiz ça/,şmaya rağmen fuar programlannda zamanla değişiklikler olabileceği gözönüne al1narak fuar tarihlerinin geçerliliğinin kontrol edilmesi, diğer taraftan Kata/oğun son k1sm1nda -yer alan "Yurtiçinde Fuar/ Sergi ve Panay1r Düzenlenmesine Dair Yönetmelik// ile ilgili olabilecek gelişmeler ve değişiklikler konusunda da Odam1z ile temas edilmesi tavsiye olunur. Saygdanm1zla GEREKLI ADRESLER T.C. SANA Vi VE TiCARET BAKANLIGI iç TiCARET GENEL MÜDÜRLÜGÜ Gazi Mustafa Kemal Bulv. Tandoğan 1 Ankara Tel: (0312) , Dahili 244; Faks: (0.312) T.C. SANA Vi VE TiCARET BAKANLIGI il MÜDÜRLÜGÜ Aşiretendi Cad. Hoca Kasım Köprüsü Sok. Şeker Han No:4, Sirkeci 1 Tel: (0212) O hat; Faks: (0212) O 84 TiCARET ODASI. DIŞ ilişkiler, TURiZM VE FUARLAR Ş~BESi Ragıp Gümüşpala Cad. No:84, E.minönü/ISTANBUL Tel: (0212) /44 hat; Tlx.: Oda Tr/ Tiod Tr; Fax: (0212) ,

5 ... ICINDEKILER, Sahife Fuar Organizatörü Firmalar Konu itibariyle Fuarlar T akvimi Fihrist Fuarlar ~ Fuar Organizatörü Firmalar itibariyle Fuarlar T akvimi Tari h itibariyle Fuarlar T akvimi 7997 Ytfi Fuarlan Ytft Fuarlan... : Yurtiçinde Fuar, Sergi ve Panaytr Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

6 ORGANIZATOR FIRMALAR

7 ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES \ FAX.... A VE A FUARCillK ORGANiZASYON TiCARET LTD. ŞTi. TUNALI HiLMi CAD. N0:85/20 KAVAKLIDERE 1 AN_KARA AFEKS ORGANiZASYON PAZ. TiC. A.Ş. AKYOL SK. N0: FINDIKLI AKDENiZ REKLAMCillK TANITIM HiZMETLERi VE TiC. A.Ş. BÜYÜKDERE CAD. N0:123 K:3 ZiNCiRLiKUYU ANADOLU TANITIM FUARCillK VE ORGANiZASYON A.Ş. BÜYÜKDERE CAD. N0:123 K:3 ZiNCiRLiKUYU ANKARA FUARCillK ARAŞTIRMA iletişim VE REK. HiZM. LTD. ŞTi. ARAMA SOK. N0:79/1 AYDINliKEVLER 1 ANKARA ANTALYA FUARCillK REKLAMCillK LTD. ŞTi. ELMALI MAH. SUBAŞI CAD. KOÇLAR işhani KAT:3 N0:20 ANTALYA ARSAN FUARCillK A.Ş. ORDU CAD. N0:20/A GAZiANTEP ARTOS REKLAMCillK VE ORGANiZASYON LTD. ŞTi. SELiME HATUN CAMii SOK. ÖZLEN APT. N0:13/4 FINDIKll AYlNTAP FUARCillK LTD. ATATÜRK BULVARI FERAH APT. N0:30/B GAZiANTEP B.N.Z. REKLAM HALKLA ilişkiler MODA ORG. LTD. ŞTi. BARBAROS BULVARI, AKDOGAN SOK. 27/4 BEŞiKTAŞ

8 ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ORGANilATÖ~ ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX.. BELFA ULUSLARARASI FUARCillK TANITIM VE YAYINCILIK A. Ş. istasyon CAD. N0:16/10 GÖZTEPE BiLEŞiM YAYINCILIK FUARCillK VE TAN. HiZ. SAN. VE TiC. A. Ş.. BARBAROS BULVARI, AKDOGAN SOK. N0:23/5 BEŞiKTAŞ BURFAŞ BURSA FUARCillK HiZMET.KÜLTÜR VE SANAT işleri TiC. A.Ş. AÇIK HAVA TiYATROSU YANI KÜLTÜRPARK 1 BURSA CNR ULUSLARARASI FUARCillK VE TiCARET A.Ş. ÇOBAN ÇEŞME KAVŞAGI HAVALiMANI KARŞISI YEŞiLKÖY DEMOS FUARCillK LTD. ŞTi. KIRÇiÇEGi SOKAK N0:5/4 GAZiOSMANPAŞA 1 ANKARA DÜNYA FUAR YAPIM LTD. ŞTi. YILDIZPOSTA CAD. ORKiDE APT. N0:20/2 GAYRETTEPE DÜNYA FUARCillK VE TANITIM TiC. LTo'~ŞTi. ALlNTERi BUL V ARI OSTiM iş MERKEZi E BLOK N0:31/ OSTiM 1 ANKARA EF-EM ULUSLARARASI FUAR YE ORGANiZASYON HiZMETLERi LTD. ŞTi. KESKiN KALEM SK. GAZETECiLER MAH. N0:17/ ESENTEPE ELiT FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi. HASFlRlN CAD. SiNANPAŞA iş MERKEZi N0:67/302 BEŞiKTAŞ EN& TE ~FUARCillK ORGANiZASYON LTD. ŞTi. REŞAT BEY MAH. 248 SK. HAZER APT. N0:23/10 ADANA

9 VAR Nisan 1997 pünya Ticaret Merkezi ISTANBUL Ziyaret Saatleri: 1 O :00-20:00 - KırtilSi"Y, ~ ;, ;,e '"" ~ WORLD TRADE CENTER -ISTANBUl ı olı:enttekiworldtradecenıt r' larsistcmiıiy es idir. DÜNYA TICARET MEitKFli-ISTANBUL HAVALIMANI KARSISI - YEŞILKÖY EREM EREM Uluslararası Tan ı tım Hizmederi Ltd. Şti. Emniyet Evleri, Yeniçeri Sak. 2/ Levent/ Tel: (0.212) Fax: (0.212) Her saat başı Taksım Ataturk Kultur Merkezı ve Yeşılkoy Dunya Tıcaret Merkezı onunden ucretsız otobus servısımız vardır. :o 4. ULUSLARARASI NALBURiYE ve HIRDAVAT FUARI 9 13 Nisan 1997 Dünya Ticaret Merkezi istanbul Ziyaret Saatleri: 1 0:00-20:00.,, A INalbu m :~ - ~ """" EREM WORLD TRADE CENTER -ISTANBUl DüW11CARitM9KFliS~siS1WUi HAVALIMANI KARSISI - YEŞILKÖY EREM Uluslararası Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. Emniyet Evleri, Yeniçeri Sak. 2/ Levent/ Tel: (0.212) Fax: (0.212) Her saat başı Taksım Ataturk Kultur Merkezı ve Yeşılkoy Dunya Tıcaret Merkezı onunden ucretsız otobus servısımız vardır

10

11 ORGANİZATÖR ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX OR(jANiZATÖR ADRES FAX ORGANİlATÖR ADRES FAX ORGANİZATÖR ADRES FAX ADRES FAX ENFORMASYON ULUS.YAYIN.REKLM VE FUARCillK HiZM. TiC. LTD. ŞTi. OSMANAGA MAH. TEYYARECi SAMi SOK. N0:8 DAiRE:7 KADlKÖY os EREM ULUSLARARASI TANITIM HiZMETLERi LTD. ŞTi. EMNiYET EVLERi YENiÇERi SOKAK N0:2/ LEVENT EUF-ELEKOM ULUSLARARASI FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi. ESKi LONDRA ASFALTI, EMLAK KONUT SiT AS BLOK K:1 D: HAZNEDARi EZGi AJANS FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi. MOLLA FENARi SOK. N0:37/2 CAGALOGLU FORS FUARCillK LTD. ŞTi. BAYlNDlR 2 SOK. 48/7 KlZlLAY 1 ANKARA FORUM FUARCillK VE GELiŞTiRME A.Ş. MEŞRUTiYET CAD. 29/14 KlZlLAY ANKARA FS FUARCillK A.Ş. ÇELiKTEPE inönü CAD. 11/ LEVENT HANNOVER MESSE INTERNATIONAL FUAR.ULUSL.FUARCiliK LTD. ŞTi inönü CAD. ONGAN APT. N0:53/ GÜMÜŞSUYU log FUARCillK VE ORGANiZASYON HiZMETLERi TiCARET A.Ş. KALEM SOK. N0:8/7 ESENTEPE IFO FUAR HiZMETLERi SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. BÜYÜKDERE CAD. N0:125/ ZiNCiRLiKUYU

12 ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ide FUAR TANITIM VE ORGANiZASYON LTD. ŞTi.. SIRASELViLER CAD. N0:88/5 TAKSiM ideal ULUSLARARASI FUAR ORGANiZASYONLARI TiC. A.Ş. AHMET MiTHAT EFENDi SK. 20/1 ÇANKAYA ANKARA ihlas FUAR HiZMETLERi A.Ş. ESKi BÜYÜKDERE CAD. KÖŞE HAN N0:73/ LEVENT imaj TANITIM HiZMETLERi TiC. A.Ş. KOCAMANSUR SOK. FEYZA AP. 106/ ŞiŞLi INTERPRO YAYINCILIK ARAŞTIRMA VE ORGANiZASYON HiZMETLERi A.Ş. GAZETECiLER MAH. SAGLAM FiKiR SOK. 21/5 ESENTEPE interteks ULUSLARARASI FUARCillK A.Ş. MiM KEMAL ÖKE CAD. N0: NiŞANTAŞI izfaş izmir F~ARCILIK HiZM. KÜLTÜR VE SANAT işleri TiC. A.Ş. ŞAiR EŞREF BULVARI N0:50 KÜLTÜRPARK 1 izmir JOKER GRUP ORGANiZASYON FUARCillK LTD. ŞTi. TUNALI HiLMi CAD. DEMiRDÖGEN işhani N0:98/6 KAT:4 KAVAKLIDER 1 ANKARA KENT FUARCillK SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. ÇAKMAK CAD. MAHMUT TORUN iş MERKEZi KAT:7 N0:25 MERSiN KLAS FUARCillK ORGANiZASYON REKLAM VE YAYINCILIK LTD. ŞTi. BESTEKAR SOK. N:28/21 KAVAKLIDERE 1 ANKARA ~o

13 XII. YILINDA 1 XII. ULUSLARARASI MUCEVHER, TAKI, SAAT & MALZEMELERI 1 FUARI MART DUNYA TICARET MERKEZI NUR U OSMANİYE CAD. ŞEREF~FENDİ SQK. N0:32 İPEK HAN K NUR U OSMANIYE ISTANBUL TEL.:(0.212) FAKS:(0.212)

14 Yap1 sektörü yine.. Istanbul, Ankara ve lzmir'de YEM'in düzenlediği Yap1 Fuarlari'nda buluşacak. Zirvede yerinizi şimdiden alin. yapı-endüstri merkezi ULUSLARARASI YAPI MERKEZLERi BiRLiGi (UICB) ÜYESi 1 ULUSLARARASI YAPI KONSEYi (CIB) ÜYESi inşaat MALZEMESi SANAYiCiLERi DERNEGi (imsad) ÜYESi Cumhuriyet Cad. 329 Harbiye istanbul Tel: O (212) pbx Fax: O (2 12) e- mail: yunus.mam.tubitak.gov.tr. Internet: www. yemist.com YAPII97 YAPII97 YAPII ANKARA TURKEYBUILD 1 97 TURKEYBUILD 1 97 TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZi 1 BEYLiKDÜZÜ A L T 1 N P A R K E X P O C E N T E R 30NiS~N 04 MAYIS EYLÜL Z M 1 R TURKEYBUILD 1 97 KÜLTÜRPARK ENTERNASYONAL FUAR ALANI KASIM istanbul 29 Nisan - 03 Mayıs YAPII98 Ankara Eylül izmir Kasım

15 ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX LTO LANSE TANITIM ORGANiZASYON SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. incirli CAD. N0:9/13 BAKlRKÖY MARiN FUARCillK ORGANiZASYON REKLAMCillK LTD. ŞTi. TEPE MAH. 36.SOK. N0:33/21 MARMARiS 1 MUGLA NiL ULUSLARARASI FUARCillK VE ORG. HiZM. TiC. A.Ş. 864 SOKAK N0:9/108 KONAK 1 izmir NORM AJANS TANT. HiZM. ORGANiZASYON VE FUARCillK LTD. ŞTi. REŞAT GALiP CAD. HAFTA SOK. N0:5 GAZiOSMANPAŞA 1 ANKARA NTS FUAR VE GÖSTERi HiZMETLERi LTD. ŞTi. BAGDAT ÇAD. N0:258 GÖZTEPE PANAJANS TANITIM HiZMET.MATBAACILIK H.EŞYA SAN. TiC. LTD. ŞTi. NiSPETiYE CAD. PEKER SOK. 32/ LEVENT 1 istan8ul RDF REKLAM DEKORASYON FUARCillK VE TEKNiK HiZM. LTD. ŞTi. MEBUSAN YOKUŞU SELiMEHATUN CAMii SK. N0: FINDIKLI ROTA REKLAM. TANIT. DANIŞMANLIK FUARCillK LTD. ŞTi. BÜYÜKŞEHiR BLO. KARŞISI, YUNUSLAR iş MERKEZi KAT:7 N0:34 GAZiANTEP ROTAFORTE REKLAM FUAR ORGANiZASYON TAN. TiC. ENTERNASYONEL A.Ş. NURUOSMANiYE CD. ŞEREFEFENDi SK. N:58 ŞEREF HAN K: 3/ RÖNESANS FUARCillK VE YAYINCILIK A.Ş. ŞEHiT MUHTAR CADDESi, 41/ TAKSiM

16 ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX ADRES FAX SADA UZMANLIK FUARLARI TiCARET LTD. ŞTi. REŞAT NURi SOKAK 122/6 Y.AYRANCI ANKARA SHOW FUARCillK LTD. ŞTi. 8.CAD. 74.SOK. N0:14/4 A.ÖVENÇLER 1 ANKARA ŞAFAK FUARCillK REKLAMCillK LTD. ŞTi. LiBYA CAD. 47/ KÜÇÜKESAT 1 ANKARA o 68 TEKNiK FUARCillK VE YAYINCILIK REKLAMCILIK, DANIŞMANLIK LTD. ŞTi. ESKi LONDRA ASFALT!, KARANFiL iş MERKEZi N0:53/8 ŞiRiNEVLER TUNAJANS REKLAM VE ULUSLARARASI FUAR HiZMETLERi LTD. ŞTi SOK. N0:6/ ALSANCAK 1 izmir TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A.Ş. SAGLAM FiKiR SK. GAZETECiLER MAH. N0: ESENTEPE UFO ULUSLARARASI FUARCillK ORGANiZASYON LTD. ŞTi. 1. ATAÇ SOKAK N0:23/7 YENiŞEHiR 1 ANKARA VAKlF FUARCillK REKL. YAYlN. TANITIM ORG. VE TiC. LTD. ŞTi. MEŞRUTiYET CAD. BAYlNDlR SOK. N0:55 KlZlLAY 1 ANKARA YAPI ENDÜSTRi MERKEZi LTD. ŞTi. CUMHURiYET CAD. N0: HARBiYE o 1 14

17 KONU ITIBARIYLA FUARLAR FIHRIST

18 FiHRiST Sahife A Ağaç Ürünleri Alarm Sistemleri Alüminyum Ambalaj ve Paketierne Anneler - Bebekler Antika Asansör Askeri Elektronik Sektörü ; Avcılık Malzemeleri Ayakkabı Aydınlatma B Bahçe Banyo Aksesuarları Belediye Araç ve Gereçleri Bilgisiyar Bisiklet ve Motosiklet Boat Boya Büro Makinaları c Casine ç Çevre Çocuk, Gençlik D Dekorasyon Demir-Çelik Teknolojisi Denizcilik D. D. Ü erı ve en run en.... Dişçilik Doğalgaz E Eğitim Eğlence Yerleri Gereç Teknolojisi El Aletleri Elektrik Elektrikli Ev Aletleri Elektronik Sanayi Emniyet Sistemleri Enerji... : Ev Hayvanları F Franchising

19 57 o o 58 o o o G Gayrimenkul... : Genel Ticaret Gıda Ürünleri Güvenlik Sistemleri Güzellik H Halı... o 47 Havacılık Havuz Havalandırma Cihaziarı Hayvancılık... o Hazır Giyim... o Hediyelik Eşya Hırdavat Hobi o ı Isıtma Cihaziarı i ihbar Cihaziarı insaat o!n~an Kaynakları, Yerleşimleri... 36!plik... o 58 Isim Hakkı... ; K Kadın. o o 39 Kalite ve is Sistemleri... o Kağıt Ürü~leri '.., Kapı Kamera Kauçuk ve Kauçuk Ürünleri Kırtasiye Kimyasallar Kitap Komünikasyon Kontrol, Ölçüm Cihaziarı Kozmetikler Kuyumculuk L Lokanta-Restoran Gereçleri Teknolojisi M Makinalar, Aksam ve Yan Ürünleri Marka....o 46 Matbaa Mermer... o Metal, Metal işleme Metalurji... : ~~~~y~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :~~ Mücevherat Mutfak, Mutfak Gereksinimleri M" uzı 'k o 17

20 N Nalburiye o Optik Orman Ürünleri Otel Gereçleri & Teknolojisi Otomasyon Otomotiv ve Yedek Parça & Aksesuarları Oyuncak p Pencere Petrol istasyonları..._ Plastik ve Plastik Urünleri R Reklam...' s Saat Sanat Saraciye Satış Yeri Donanımları Sauna Seramik Silah Sivil Savunma, Havacılık, Askeri Savunma Sanayi Soğutma Cihaziarı Spor, Malzemeleri ve Tesisleri Su Teknolojisi s Şehir Modernizasyonu T Tabela Takım Tezgahları Tarım Tasarım Taşıtlar T avukçuluk Tekstil ve Tekstil Ürünleri Televizyon, Video Temizlik Ürünleri Tesisat Tıbbi Alet ve Malzemeleri Tüketim Malları Turizm ve Tatil, Seyahat....' u Uzay y Yapı Malzemeleri Yayıncılık {Radyo- TV}... ;

21 - - KONU ITIBARIYLA FUARLAR FUAR DÜZENLENEN YER AMBALAJ/GIDA işlem'97 11.iST. ULUSL AMBALAJ VE GIDA işleme MAKiNA&MALZ HILTON SERGi MERKEZi interteks ULUSLARARASI FUARCillK A.Ş GAFOTEK'97 1.ULUSLARARASI GIDA TEKN AMBALAJ VE YAN ÜRÜNLERi FUARI GAZiANTEP GAZiANTEP ARSAN FUARCillK A.Ş PEKET'97 1.PAKETLEME AMBALAJ MAKiNALARI Ve MALZEMELERi FUARI o YENiŞEHiR FUAR ALANI MERSiN KENT FUARCillK SAN. VE TiC. LTD. ŞTi AMBALAJ'97 3.AMBALAJ ENDÜSTRiSi FUARI TÜYAP FUAR MERKEZi 1 BEYLiKDÜZÜ- TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A.Ş ipack' ULUSLARARASI AMBALAJ SANAYii FUARI J DÜNYA TiCARET MERKEZi CNR ULUSLARARASI FUARCillK VE TiCARET A.Ş PLASTiK VE KAUÇUK'97 7.PLASTiK&KAUÇUK 7/12/97 TEKNOLOJiSi, MAKiNE&MALZ. AMBALAJ TÜYAP FUAR MERKEZi 1 BEYLiKDÜZÜ- TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A.Ş PLAS-TEKN0'97 3.PLASTiK VE AMBALAJ /97 ENDÜSTRiSi MAKiNELERi VE MALZ. FUARI 1 o FM FUAR MERKEZi ihlas FUAR HiZMETLERi A.Ş. FUAR DÜZENLENEN YER ist. ASANSÖR'97 5.ASANSÖR TEKN. VE YAN SANAYiLERi ULUSLARARASI FUARI ist. SERGiSARAYI 1 TEPEBAŞI IFO FUAR HiZM. SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. FUAR DÜZENLENEN YER ALÜMiNYUM'97 ALÜMiNYUM ENDÜSTRi FUARI TÜYAP FUAR MERKEZi 1 TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM /98 BEYLiKDÜZÜ- A.Ş. 19

22 FUAR DÜZENLENEN YER EMERGENCY TÜRKiYE'97 3.ULUSL. SiViL SAVUNMA GÜVN. YANG. KURT. VE ACiL YARDIM ALTINPARMAK FUAR ALANI ANKARA ideal ULUSLARARASI FUAR ORGANiZASYONLARI TiC. A.Ş. 1 o CALS SÜREKLi TEDARiK VE ÖMÜRBOYU DESTEK TÜRKiYE GÜVENLiK'97 ULUSL. YANGl N AFETLERDEN KORUNMA VE SiViL SAVUNMA idef'97 ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYi FUARI A. i.a. HAVACillK FUARI ASKERi MÜZE 1 HARBiYE TÜYAP FUAR MERKEZi 1 BEYLiKDÜZÜ- ANKARA ANKARA ETiMESGUT T ÜRKKUŞU ANKARA ideal ULUSLARARASI FUAR ORGANiZASYONLARI TiC. A.Ş. TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A. Ş. CNR ULUSLARARASI FUARCillK VE TiCARET A.Ş. ideal ULUSLARARASI FUAR ORGANiZASYONLARI TiC. A.Ş. FUAR DÜZENLENEN YER AV-TEK'97 2.AV. SiLAH VE AVLANMA EKiPMANLARI FUARI FM FUAR MERKEZi ihlas FUAR HiZMETLERi A.Ş. FUAR DÜZENLENEN YER 10/01/97 4. ULUSLARARASI DERi GÜNLERi '97 12/01/ TÜYAP FUAR MERKEZi 1 BEYLiKDÜZÜ- EZGi AJANS FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi DERi'97 DERi AYAKKABI, YAN SANAYi MAKiNA, AKSESUAR FUARI KÜLTÜRPARK izmir izfaş izmir FUARCillK HiZM. KÜLT. VE SANAT işleri TiC. A.Ş ULUSLARARASI AYAKKABI YAN SANAYi FUARI ULUSLARARASI AYAKKABI MODA FUARI AYAKKABI VE DERi FUARI 14/09/97 TÜYAP FUAR MERKEZi 1 BEYLiKDÜZÜ- TÜYAP FUAR MERKEZi 1 BEYLiKDÜZÜ- KÜLTÜRPARK BURSA RDF REKLAM DEKORASYON FUARCillK VE TEKNiK HiZM. LTD. ŞTi. RDF REKLAM DEKORASYON FUARCillK VE TEKNiK HiZM. LTD. ŞTi. BURFAŞ BURSA FUARCillK HiZMET. KÜLTÜR VE SANAT işleri TiC. A.Ş.. 20

23 FUAR DÜZENLENEN YER FLORiST'97/PETSHOW'97 8.ULUSL.ÇiÇEKÇiLiK, DÜNYA TiCARET MERKEZi CNR ULUSLARARASI FUARCillK SERACillK VE BAHÇE KÜLTÜRLERi VE TiCARET A.Ş BAHÇE'97 ist.ulusl.peyzaj VE BAHÇE HiLTON SERGi MERKEZi interteks ULUSLARARASI MiMARiSi, BAHÇE YAPI VE MOBiLYALARI FUARCillK A.Ş FLORA & GARDEN'97 3:PARK BAHÇE PEYZAJ ALTINPARK FUAR MERKEZi ANKARA FUARCillK FUARI ANKARA ARAŞTIRMA iletişim VE REKL. HiZM. LTD. ŞTi KENT VE ÇEVRE FUARI ALTINPARK FUAR MERKEZi FORUM FUARCillK VE 8/ 06/ 97 ANKARA GELiŞTiRME A.Ş. 13/ 05/98 AEF UZMANLIK FUARI'98 OTOMASYON, DÜNYA TiCARET MERKEZi HANNOVER MESSE ELEKTRiK, ELEKTRONiK, ENERJi, ÇEVRE INTERNATIONAL ULUSL. FUARCillK LTD /98 BAHÇE SANATI'98 BAHÇE DEKORASYONU SABANCI KÜLTÜR SiTESi ELiT FUARCillK VE TiC. LTD FUARI ŞTi. FUAR DÜZENLENEN YER DECOR" EV OFiS DEKORASYON FUARI HOTEL DEDEMAN AKDENiZ REKLAMCillK ANTALYA TANITIM HiZM. VE TiC. A.Ş / ADANA 2.BANYO, MUTFAK, DEKORASYON VE ADANA ŞAFAK FUARCillK 9/ inşaat MALZEMELERi FUARI ADANA REKLAMCillK LTD. ŞTi /98 14/02/ SERAMiK, MUTFAK, BANYO FUARI'97 TÜYAP FUAR MERKEZi 1 TÜYAP TÜM FUARClLlK YAPIM BEYLiKDÜZÜ - A.Ş MUTFAK, BANYO, SERAMiK'97 3.ULUSL. DÜNYA TiCARET MERKEZi CNR ULUSLARARASI FUARCillK MUTFAK, BANYO MOBiLYASI AKSESUARLARI VE TiCARET A.Ş. 24/03/ MUTFAK, BANYO, SERAMiK VE AKSESUARLARI ALTINPARK FUAR MERKEZi SHOW FUARClLlK LTD. ŞTi ANKARA BANYO & MUTFAK'97 ALTINPARK FUAR MERKEZi DÜNYA FUARCillK VE ANKARA TANITIM TiC. LTD. ŞTi. 21

24 FUAR DÜZENLENEN YER o 1 97 MUTFAKIBANY0'97 16.iST. ULUSL. MUTFAK o 1 97 BANYO VE AKSESUARLARI FUAR! o o 1 98 HiLTON SERGi MERKEZi interteks ULUSLARARASI FUARCillK A.Ş. 241 Q ANTALYA BANYO, MUTFAK, DEKORASYON FUAR! HOTEL DEDEMAN ANKARA ŞAFAK FUARCillK REKLAMCillK LTD. ŞTi DECORANT'98 4.NTALYA MUTFAK, BANYO, SERAMiK VE DEKORASYON ÜRÜNLERi ANTALYA ANTALYA DEMOS FUARCillK LTD. ŞTi DECORES'98 MUTFAK, BANYO, MOBiLYA VE DEKORASYON ÜRÜNLERi ESKiŞEHiR ESKiŞEHiR DEMOS FUARCillK LTD. ŞTi. FUAR DÜZENLENEN YER YEREL YÖNETiMLER' ALTINPARK FUAR MERKEZi ANKARA DÜNYA FUARCillK VE TANITIM TiC. LTD. ŞTi. 14/05/97 işmak & BELEDiYE'97 ULUSLARARASI 18/05/97 BELEDiYE SERViS VE EKiPMANLARI FUAR! DÜNYA TiCARET MERKEZi CNR ULUSLARARASI FUARCillK VE TiCARET A.Ş BELEDiYE-iNŞAAT'97 2.ULUSL. BELEDiYE inşaat ARAÇ VE GEREÇLERi FUAR! i.t.ü. KAMPÜSÜ 1 MASLAK BELFA ULUSLARARASI FUARCillK TANITIM VE YAYINCILIK A.Ş ŞEHiR YENiLENMESi VE YOL FUAR! GALLER la ADANA EN&TE FUARCillK BiSiKLET/MOTOSiKLET'97 4.iST. ULUSL BiSiKLET VE MOTOSiKLET FUAR! FUAR DÜZENLENEN YER HiLTON SERGi MERKEZi INTERTEKS ULUSLARARASI FUARCillK A.Ş BiSiKLET, MOTORSiKLET VE AKSESUARLARI FUAR! KÜLTÜR PARK BURSA BURFAŞ BURSA FUARCillK HiZMET. KÜLTÜR VE SANAT işleri TiC. A.Ş. 22

25 FUAR DÜZENLENEN Y~R ULUSLARARASI BOAT SHOW... j DUNYA TICARET MERKEZI NTS FUAR VE GÖSTERi HiZMETLERi LTD. ŞTi BOAT SHOW' ULUSLARARASI HiLTON SERGi MERKEZi interteks ULUSLARARASI BOAT SHOW FUARI FUARCillK A.Ş BOAT '97 1.MOTORLU&YELKENLi TÜYAP FUAR MERKEZi 1 TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM DENiZ ARAÇLARI, EKiPM&SU SPORLARI BEYLiKDÜZÜ- A.Ş. FUAR DÜZENLENEN YER ANNELER-BEBEKLER ÇOCUKLAR YAŞ FM FUAR MERKEZi EF-EM ULUSLARARASI FUAR ÜRÜNLERi FUARI VE ORGANiZASYON HiZMETLERi LTD. ŞTi ÇOCUK MODA'97 6.ÇOCUK MODA ÜRÜNLERi FM FUAR MERKEZi ihlas FUAR HiZMETLERi A.Ş (0-14 YAŞ) FUARI GENÇLiK FUARI LÜTFi KIRDAR SERGi SARA YI ide FUAR TANITIM VE ORGANiZASYON LTD.ŞTi ANNELER VE BEBEKLER FUARI GALLER la EN&TE FUARCillK ADANA ORGANiZASYON LTD. ŞTi KIRTASiYE-OYUNCAK'97 3.ULUSLARARASI DÜNYA TiCARET MERKEZi EREM ULUSLARARASI TANITIM KIRTASiYE VE OYUNCAK FUARI HiZMETLERi LTD. ŞTi ÇOCUK MODA'97 KIŞ KOLLEKSiYONU 7. (0-14 FM FUAR MERKEZi ihlas FUAR HiZMETLERi A.Ş YAŞ) ÇOCUK MODA ÜRÜNLERi FUARI GENÇ SANAT, GENÇLiK SANAT FUARI'98 i ST. SERGi SARA YI 1 TEPEBkŞI TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A.Ş. 23

26 FUAR DÜZENLENEN YER ANKIROS'97 4.ULUSL. DEMiR-ÇELiK VE DÖKÜM TEKNOLOJiSi, MAKiNA VE ÜRÜNLERi ANNOFER'97 3.ULUSL. DEMiR DIŞI METAL TEKNOLOJiLERi MAKiNA VE ÜRÜNLERi ist. SERGi SARA YI 1 TEPEBAŞI i ST. SERGi SARA YI 1 TEPEBAŞI SADA UZMANLIK FUARLARI TiCARET LTD. ŞTi. SADA UZMANLIK FUARLARI TiCARET LTD. ŞTi. FUAR DÜZENLENEN YER 10/01/97 4. ULUSLARARASI DERi GÜNLERi'97 12/01/ TÜYAP FUAR MERKEZi 1 BEYLiKDÜZÜ- EZGi AJANS FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi DERi'97 DERi AYAKKABI, YAN SANAYi MAKiNA, AKSESUAR FUAR! KÜLTÜRPARK iz M ir izfaş izmir FUARCillK HiZM. KÜLT. VE SANAT işleri TiC. A.Ş DERi-TEK'97 DERi ÜRÜN VE DERi TEKNOLOJiLERi FUAR! 14/05/ FM FUAR MERKEZi ihlas FUAR HiZMETLERi A.Ş AYAKKABI VE DERi FUAR! 14/09/97 KÜLTÜR PARK BURSA BURFAŞ BURSA FUARCillK HiZMET. KÜLTÜR VE SANAT işleri TiC. A.Ş. FUAR DÜZENLENEN YER ELEKON'97 1 ÇUKUROVA 8.ENERJi, ELEKTR ELEKTRONiK VE OTOMASYON MÜHND E'97 1.ENERJi, ELEKTRiK, ELEKTROMEKANiK FUAR! VE KONFERANSI GALLERIA ADANA FM FUAR MERKEZi EUF-ELEKON ULUSLARARASI FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi. BiLEŞiM YAYINCILIK FUARCillK VE TAN. HiZM. SAN. VE TiC. A.Ş ELEKTRiK&ELEKTRONiK'97 ULUSL. 3 SANAYii FUARI VE SEMPOZYUMU ist. SERGi SARAYI 1 TEPEBAŞI TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A.Ş ELEKON'97/ANADOLU 9.ENERJi, ELEKTRiK ELEKTRONiK VE OTOMASYON MÜHND ALTINPARK FUAR MERKEZi ANKARA EUF-ELEKON ULUSLARARASI FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi. 24

27 FUAR DÜZENLENEN YER ELEKON'97/ 10. ENERJi, ELK ELEKTRONiK VE OTOMASYON MÜHND i.t.ü. TAKSiM EUF-ELEKON ULUSLARARASI FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi o 1 97 ELENEX'ELEKTRiK/ELEKTRONiK' GÜÇ o 1 97 JENERASYON, MÜH. ENERJL OTOMASYON o ELEKON'98/EGE 11. ENERJL ELEKTRiK, ELEKTRONiK VE OTOMASYON MÜHND AEF UZMANLIK FUARI'98 OTOMASYON, ELEKTRiK, ELEKTRONiK, ENERJi, ÇEVRE HiLTON SERGi MERKEZi ENTERNASYONALFUAR MERKZ. izmir DÜNYA TiCARET MERKEZi interteks ULUSLARARASI FUARCillK A.Ş. EUF-ELEKON ULUSLARARASI FUARCillK VE TiC. LTD. ŞiT. HANNOVER MESSE INTERNATIONAL ULUSL. FUARCillK LTD. FUAR DÜZENLENEN YER MÜZiKAViZYON'97 15.MÜZiK, ViDEO VE TELEViZYON FUARI 21/01/ i ST. SERGi SARA YI 1 TEPEBAŞI TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A.Ş. 1 o INTERKAMERA'97 6.FOTOGRAF, SiNEMA ViDEO, işitsel&görsel Si ST. OPTiK. ÜRN. ist. SERGi SARAYI 1 TEPEBAŞI TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A.Ş. 1 o AiLE FUARI'MOBiLYA, MEFRUŞAT, EV ALETLERi, TÜKETiM MALLARI TÜYAP FUAR MERKEZi BEYLiKDÜZÜ 1 TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM A.Ş OTO MÜZiK SiSTEM VE AKSESUARLARI FUARI HiLTON SERGi MERKEZi interteks ULUSLARARASI FUARCillK A.Ş. FUAR DÜZENLENEN YER COMPEX MULTIMEDYA BiLGiSAYARDA MULTIMEDYA UYGULAMALARI FUAR! 29/0l/ ist. SERGi SARAYI 1 TEPEBAŞI RÖNESANS FUARCillK VE YAYINCILIK A.Ş. 25

28 (' ELEJ(TRONiK, Bi L:G isayar, K OM ÜN ikasyo.i\t, BÜRO MAKi NALARI J FUAR DÜZENLENEN YER ORGAı\JiZATÖR COMMET '97 NETWORK VE LÜTFi KIRDAR SERGi SARAYI IDG FUARCillK VE iletişim TEKNOLOJiLERi FUARI VE TOPL. ORGANiZASYON HiZMETLERi TiCARET A.Ş TÜRKOM'97 TÜRKiYE ist. SERGi SARAYI /TEPEBAŞI TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM TELEKOMÜNiKASYON FUARI A.Ş OFiSTEK' FiS MAKiNE, MALZEME VE i ST. SERGi SARA YI 1 TEPEBAŞI TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM MOBiLYA FUARI A.Ş TlPTA BiLGiSAYAR UYGULAMALARI TÜYAP FUAR MERKEZi 1 RÖNESANS FUARCillK VE BEYLiKDÜZÜ- YAYINCILIK A.Ş HI-TECH WORLD'97 BiLGiSAYAR VE ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZi IDG FUARCillK VE iletişim SiSTEMLERi FUAR VE SEMiNER ANKARA ORGANiZASYON HiZMETLERi TiCARET A.Ş COMPEX YAZILIM BiLGiSAYAR VE i ST. SERGi SARA YI 1 TEPEBAŞI RÖNESANS FUARCillK VE BiLGiSAYAR PROGRAMLARI FUARI YAYINCILIK A.Ş ELEKON'97/ÇUKUROVA 8.ENERJi, ELKTR. GALLER la. EUF-ELEKON ULUSLARARASI ELEKTRONiK VE OTOMASYON MÜHND. ADANA FUARCillK VE TiC. LTD. ŞTi INTERNET'97 INTERNET VE INTERNET HARBiYE KÜLTÜR MERKEZi interpro YAYINCILIK UYGULAMALARIYLA VERi iletişim TEKN. ARAŞTIRMA VE ORGANiZAS YON HiZMETLERi A.Ş. 1 o AEF SATELLITE'97 UYDU TEKNOLOJiSi i.t.ü. KAMPÜSÜ 1 MASLAK HANNOVER MESSE FUARI INTERNATIONAL ULUSL. FUARCillK LTD. 1 o CAD/CAM'97 BiLGiSAYAR DESTEKLi HARBiYE KÜLTÜR MERKEZi interpro YAYINCILIK TASARlM VE ÜRETiM TEKNOLOJiSi FUARI ARAŞTIRMA VE ORGANiZAS YON HiZMETLERi A.Ş o MOBiL YA DEKORASYON'97 1 O. i ST. EV i.t.ü. KAMPÜSÜ 1 MASLAK imaj TANITIM HiZMETLERi BÜRO, OTEL, RESTAURANT MOBiLYA VE TiC. A.Ş. DEKORASYON OFFICE-TECH'97 ULUSL. ÇAGDAŞ OFiS HiLTON SERGi MERKEZi interteks ULUSLARARASI TEKN. SiST. NETWORK VE DiZAYNLARI FUARCillK A.Ş ELEKTRiK&ELEKTRONiK'97 ULUSL. 3. ist. SERGi SARA YI 1 TEPEBAŞI TÜYAP TÜM FUARCillK YAPIM SANAYii FUARI VE SEMPOZYUMU A.Ş. 26

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 01.02.2017 03.02.2017 Alleather IDF Deri Fuarı Giysilik, Ham Deriler, Deri Konfeksiyon, Deri İşleme Makineleri, Finisaj, Kimyasallar Fuar Merkezi Yeşilköy 02.02.2017

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 22.11.2017 23.11.2017 16.İstanbul Perakende Fuarı Mağaza, Market, Alışveriş Merkezlerine Yönelik Ürün, Hizmetler ve Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Lütfi Kırdar Uluslararası

Detaylı

2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ

2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ 2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ Sıra No Başlama Bitiş Fuarın Adı Fuarın Konusu Başlıca Ürün Hizmet Grupları Yer Şehir Düzenleyici IF Wedding Fashion Gelinlik, Damatlık, Abiye Giyim, Abiye ve Fuar -

Detaylı

Otel Ekipmanları, Tekstil, Dekorasyon ve Servis Ekipmanları. Otel Ekipmanları 2015. Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Servis Ekipmanları ve Gıda

Otel Ekipmanları, Tekstil, Dekorasyon ve Servis Ekipmanları. Otel Ekipmanları 2015. Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Servis Ekipmanları ve Gıda SON GÜNCELLEME 23.10.2014 BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU 21 Ocak 2015 24 Ocak 2015 22 Ocak 2015 25 Ocak 2015 Anfaş Hotel Equipment - 26.Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı EMITT 2015

Detaylı

MAYIS 2003 YURTİÇİ-YURTDİŞİ FUARLARİ. Perm. MAKTEK BURSA 2003 Bursa 2.Metal İşleme Makineleri, Kaynak Delme Makineleri Fuarı.

MAYIS 2003 YURTİÇİ-YURTDİŞİ FUARLARİ. Perm. MAKTEK BURSA 2003 Bursa 2.Metal İşleme Makineleri, Kaynak Delme Makineleri Fuarı. fuar duyurulan MAYIS 2003 YURTİÇİ-YURTDİŞİ FUARLARİ TARİH FUAR ADI FUAR YERİ DÜZENLEYEN 10-15 Mayıs 10. ULUS. İST. MATBAACILIK VE KA&T ENDÜSTRİSİ FUARI Fuar Alanı Beylikdüzü - İstanbul 10-16 Mayıs KASOTEK

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 10.01.2017 14.01.2017 JUNIOSHOW Bursa 8.Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Bebe ve Çocuk Hazır Giyim Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Bursa

Detaylı

İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİCARET A.Ş.

İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİCARET A.Ş. İZFAŞ İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİCARET A.Ş. İZFAŞ Kültürpark alanında kendisi tarafından direk organizasyonunu yaptığı fuarlarda uluslararası ihtisas fuarları oluşturma hedefini

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler.

olan adaylar tercih edemezler. kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003

Detaylı

2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ

2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ 2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ Sıra No Başlama Bitiş n Adı n Konusu Başlıca Ürün Hizmet Grupları Yer Şehir Düzenleyici Mobilya, Gıda, Hazır Giyim, Tekstil, Tüyap Fuar ve Kongre 1 7 Ocak 2015 10

Detaylı

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 ADANA İNŞAAT 2014 8. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı ADANA IHS 2014 Adana 8. Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi,

Detaylı

olan adaylar tercih edemezler. - ALANI VE TÜM DALLARI

olan adaylar tercih edemezler. - ALANI VE TÜM DALLARI kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan 600 AHŞAP TEKNOLOJİSİ Görsel Sanatlar 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 21 24 Mayıs 2015 KONYA İNŞAAT FUARI KONYA KENT 2015 KONYA DEKOR 2015 KONYA İDEAL EV 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 21 24 Mayıs 2015 KONYA İNŞAAT FUARI KONYA KENT 2015 KONYA DEKOR 2015 KONYA İDEAL EV 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 21 24 Mayıs 2015 KONYA İNŞAAT FUARI 12. Yapı, İnşaat Malzemeleri, İş ve İnşaat Makineleri, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Tesisat ve Doğalgaz Teknolojileri Fuarı Hırdavat ve Nalburiye

Detaylı

KISACA FAALİYETLERİMİZ

KISACA FAALİYETLERİMİZ UTREHT TURİZM FUARI KISACA FAALİYETLERİMİZ Utrecht Turizm Fuarı 12-17 Ocak 2010 tarihleri arasında Hollanda Utrecht te düzenlenmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilen 6 metrekarelik Fethiye standında

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretim ve

Detaylı

YURTIÇI ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI

YURTIÇI ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI 1996/1997 YURTIÇI ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL LAR TAKVIMI TİCARET ODASI DIŞ İLİŞKİLER, TURİZM VE LAR ŞUBESi Adres : Ragıp Gümü~pala Cad. No: 84, 34378 Eminönü/ Tel.: (212) 511 41 50/44 hat; Tlx.: 30425 Oda

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun 6001 * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU)

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER (2015 EKPSS/KURA TERCİH KILAVUZU) 2003 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından mezun Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Münfesih olmalarına ve sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 06/01/2014 tarihli

Detaylı

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2 Üniversite Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Makine Mobilya Dekorasyon Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

2011 FUAR PROGRAMIMIZ

2011 FUAR PROGRAMIMIZ BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU BAŞLICA ÜRÜN HİZMET GRUPLARI TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ 13 Ocak 11 14 Ocak 11 Verimlili Enerji Üretimi ve Çevre Enerji Verimliliği, Enerji, Verimli Yalıtım, Motor, WOW Kongre

Detaylı

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun 2003 Ortaöğretim Kurumlarının Adalet Alanı ve Dalları veya Büro Yönetimi Alanı - Hukuk Sekreterliği Dalından 6001 mezun * ADALET ALANI VE DALLARI

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı. (Kar Amacı Güden İşletmeler) 3 AKTİF FARMA KİMYA TİC. LTD. ŞTİ TR61/14/ARGEİ/0027

Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı. (Kar Amacı Güden İşletmeler) 3 AKTİF FARMA KİMYA TİC. LTD. ŞTİ TR61/14/ARGEİ/0027 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı kapsamında değerlendirme aşaması tamamlanan ve desteklenmeye hak kazanan proje başvurularının listesidir: Yenilikçilik Odaklı

Detaylı

İZFAŞ Kültürpark alanında kendisi tarafından direk organizasyonunu yaptığı fuarlarda uluslararası ihtisas fuarları oluşturma hedefini sürdürmüştür.

İZFAŞ Kültürpark alanında kendisi tarafından direk organizasyonunu yaptığı fuarlarda uluslararası ihtisas fuarları oluşturma hedefini sürdürmüştür. GÖREV TANIMI İZFAŞ, 7 Şubat 1990 tarihinde kurulmuştur. 1990 2004 yılları arasında, mevcut hollerde, daha sonra ise yeni inşa edilen Uluslararası İzmir Fuar Alanı nda olmak üzere, fuarlar düzenlemiş ve

Detaylı

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Donanımı Operatörlüğü Operatörlüğü ve Teknikerliği

Detaylı

Referans Listesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ALTINYAYLA BELEDİYESİ

Referans Listesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ALTINYAYLA BELEDİYESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ALTINYAYLA BELEDİYESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYESİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR

Detaylı

Ücret Ödeyecek Sıra. Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul

Ücret Ödeyecek Sıra. Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul Ücret Ödeyecek Sıra Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul Program Olanların No Puan Kontenjan Olanların Kontenjanı Kontenjanı 1 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 50,00 10 3 7 2 ANAMUR

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 430,26480 200650974 Anestezi (%25 Burslu) YGS-2

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 IHS KONYA 2014 KONYA ASANSÖR 2014 KONYA KENT 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 IHS KONYA 2014 KONYA ASANSÖR 2014 KONYA KENT 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 11. Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri, Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı IHS KONYA 2014 Konya 11. Isıtma, Soğutma, Havalandırma,

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

FUAR ÖZET RAPORU 30 Nisan 3 Mayıs 2014

FUAR ÖZET RAPORU 30 Nisan 3 Mayıs 2014 FUAR ÖZET RAPORU 30 Nisan 3 Mayıs 2014 ÇUKUROVA GIDA / GIDA-TEK FUARI Adana 8. Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Unlu Mamüller Teknolojileri, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Mağaza Market Ekipmanları Fuarı

Detaylı

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi

1 Ahşap Doğrama Teknolojisi. 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi. 3 Mobilya Süsleme Sanatları. 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi 1 2 Mobilya İskeleti ve Döşemesi 3 Mobilya Süsleme Sanatları 4 İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ 5 Ayakkabı Modelistliği

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANI Beton Teknolojisi Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği Geoteknik Hazır Beton Teknolojisi İnşaat

Detaylı

20.SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı / 05-08 Mayıs 2016

20.SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı / 05-08 Mayıs 2016 Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ SİTELER MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Mesleki Eğitim Merkezi Programları (Çıraklık) Kapsamına Alınan Meslek Alan ve Dallarının Listesi Alan 1 2 3 4 5 Dal MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI 1 Ahşap Doğrama Teknolojisi

Detaylı

2016 YILI YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ

2016 YILI YURTİÇİ FUAR TAKVİMİ 13 Ocak 16 15 Ocak 16 28 Ocak 16 31 Ocak 16 4 Şubat 16 7 Şubat 16 4 Şubat 16 7 Şubat 16 10 Şubat 16 13 Şubat 16 11 Şubat 16 14 Şubat 16 25 Şubat 16 28 Şubat 16 9 Mart 16 13 Mart 16 2. Ağrı-VIP Tarım ve

Detaylı

2017 YILI İÇ ANADOLU BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ

2017 YILI İÇ ANADOLU BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ 2017 YILI İÇ ANADOLU BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ Sıra No Başlama Bitiş Fuarın Adı Fuarın Konusu Başlıca Ürün Hizmet Grupları Yer Şehir Düzenleyici Yeni Çıkan Kitaplar, Yayınevleri, 1 06.01.2017 15.01.2017 Kitap

Detaylı

ADANA MOBİLYA - DEKORASYON FUARI

ADANA MOBİLYA - DEKORASYON FUARI ADANA MOBİLYA - DEKORASYON FUARI Adana 8. Ev ve Ofis Mobilyaları, Dekorasyon, Aydınlatma, Ev Tekstili, Bahçe Mobilyaları, Ev Elektroniği ve Aksesuarları Fuarı 24 28 Eylül 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

YER HİZMETİ KURULUŞLARI İŞLETMENİN ADI RUHSAT KAPSAMI İLETİŞİM BİLGİLERİ

YER HİZMETİ KURULUŞLARI İŞLETMENİN ADI RUHSAT KAPSAMI İLETİŞİM BİLGİLERİ TGS YER HİZMETLERİ HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ (HAVAŞ) ÇELEBİ HAVA SERVİSİ TGS Genel Müdürlüğü İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat 6 Yeşilköy- Bakırköy/İstanbul Tel: 0212 463 36 36 Faks : 0212 465

Detaylı

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Veri BOLUMAD En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN2 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 75,28 80,52 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 84,781 84,781 AKTÜERYA

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI z 2.SINIF KONTENJAN 3.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 5.SINIF KONTENJAN FAKULTE BOLUM PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR NO FİRMA İL BÖLÜM KONTENJAN 1 A.V.D. Enerji Verimliliği Dan. Eğt. İnş. Elk. Mak. İth. İhr. San. ve

Detaylı

TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ

TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ TÜRKİYE DE DÜZENLENEN FUARLARA DAİR BİLGİ Tarih Fuar Link IFEXPO 4 6 Şubat 4 6 Şubat 13. Uluslararası İstanbul İç Giyim, Çorap İSTANBUL İPLİK http://www.tuyap.com.tr/fuarlar/ifexpo-13- uluslararasi-istanbul-ic-giyim-corap-fuari#fuar-profili

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: Belgenin Geçerlilik Tarihi: 29.02.2016

Detaylı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf 5. Sınıf Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2 1 Altıntaş M.Y.O. SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA KALİTE

Detaylı

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları 6001 ADALET - ALANI VE TÜM DALLARI Adalet 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI

Detaylı

KURULARARASI VE YURTDIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

KURULARARASI VE YURTDIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KURULARARASI VE YURTDIŞINDAKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKULTE PROGRAM KURUMLARARASI YURT DIŞI 2.SNF.

Detaylı

1995/1996 ...YURTIÇI.. ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI

1995/1996 ...YURTIÇI.. ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL FUARLAR TAKVIMI 1995/1996...YURTIÇI.. ENDUSTRIYEL VE SEKTOREL LAR TAKVIMI ÖNSÖZ Yurtiçinde düzenlenecek bazı fuarları içeren bu takvim İstanbul Ticaret Odası tarafından çeşitli fuar organizatörü fiıınalann fuar programlannın

Detaylı

SINIF_1_KONTENJAN MYO/YO BÖLÜM PROGRAM YURT İÇİ YURT DIŞI

SINIF_1_KONTENJAN MYO/YO BÖLÜM PROGRAM YURT İÇİ YURT DIŞI ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. 2 0 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (İÖ) 2 0 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı 7 11 Aralık 2005 Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları TÜYAP BURSA FUARCILIK A.Ş. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A) 1015041 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu Meslek Y.O. Kooperatifçilik YGS 5 70 70 231,216 1015204 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Gerede Meslek Y.O. Bilgisayar Programcılığı YGS 1 45 45 2010,3,1,92 223,334

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NDEN DUYURU 2014 FUAR TAKVİMİNDE YAPILAN GÜNCELLEMELER EKLEME YAPILAN FUARLAR

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NDEN DUYURU 2014 FUAR TAKVİMİNDE YAPILAN GÜNCELLEMELER EKLEME YAPILAN FUARLAR NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU 1 14.02. 16.02. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı 2 03.04. 05.04. 3 08.04. 10.04. 4 08.05. 11.05. Aksaray Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Fuarı IFINTEC Finans Teknolojileri

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI BİLGİ FORMU ÖĞR.SAYISI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI BİLGİ FORMU ÖĞR.SAYISI Sosyal Bilimler (E/) durumunda YEREL YÖNETİMLER 3 93 37 130 YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ 2 20 20 Lojistik /Çağrı Merkezi izmetleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 65 65 MUASEBE VE VERGİ MUASEBE

Detaylı

12. Uluslararası Yapı Ürünlerİ ve Teknolojİlerİ Fuarı

12. Uluslararası Yapı Ürünlerİ ve Teknolojİlerİ Fuarı www.adiguzelgrup.com 12. Uluslararası Yapı Ürünlerİ ve Teknolojİlerİ Fuarı 16 19 Mayıs 2013 Trabzon Dünya Tİcaret Merkezİ BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont.

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Öncelikleri 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2

Detaylı

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl)

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ. İlköğretim Mezunlarının Çıraklık Süresi (Yıl) HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ALAN VE DALLARIN LİSTESİ İLE KAPSAMA ALINMA TARİHLERİ Alan Sıra No 1 2 3 4 5 Dal Sıra Güncellenen No Alan ve Dal İsimleri AHŞAP TEKNOLOJİSİ İlköğretim Mezunlarının

Detaylı

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ RESİM PR. (İÖ) 0 0 0 0 İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR. 3 3 0 0 KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KAMU YÖNETİMİ PR.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ RESİM PR. (İÖ) 0 0 0 0 İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR. 3 3 0 0 KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ KAMU YÖNETİMİ PR. T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKÜLTE/MYO/YO BÖLÜM PROGRAM DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 5. SINIF 2. SINIF YURTDIŞI

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 000810 975 TURGAY EMİROĞLU-ÖRNEK SİNEMALARI-STAR VİDEO 17.02.1981 Alanya V.D. MUZAFFER-01.02.1954-25021169376 3340022908 2 001563 1723 CELAL MERCAN - MERCAN KIRTASİYE & COPY CENTER 07.06.1988 Alanya

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

ÇİĞLİ NAİME TÖMEK TİCARET MESLEK LİSESİ

ÇİĞLİ NAİME TÖMEK TİCARET MESLEK LİSESİ ÇİĞLİ ÇİĞLİ NAİME TÖMEK TİCARET MESLEK Telefon 2323701042 Ticaret Meslek L. - Ticaret Meslek L. Veri Tabanı Programcılığı Ticaret Meslek L. Web Programcılığı Ticaret Meslek L. Muhasebe ve Finansman Bilgisayarlı

Detaylı

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG YGS2 Acil Durum ve Afet Yönetimi 122 123 158 166 280 289 143 210 96% 38% YGS Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 750 750 - - 750 750 615 900 22% -17% YGS3 Adalet 1.342 1.343 1.614 1.694 2.956 3.037 2.295

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 2. Sınıf (Y.Dışı) 3. Sınıf (Y.Dışı) 4. Sınıf (Y.Dışı)

Detaylı

Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları 9 BÜRO YÖNETİMİ 28 Hukuk Sekreterliği 346

Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları 9 BÜRO YÖNETİMİ 28 Hukuk Sekreterliği 346 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL/ KURUMLARINDA UYGULANAN 62 ALAN 226 DAL LİSTESİ DALLARIN FOET KODU 1 ACİL SAĞLIK 2 ADALET 3 4 5 AİLE VE TÜKETİCİ ANESTEZİ VE REANİMASYON AYAKKABI VE SARACİYE 6 BAHÇECİLİK

Detaylı

2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI

2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI 2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI PROGRAMIN PUAN ENKÜÇÜK KODU PROGRAMIN ADI TÜRÜ PUAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik

Detaylı

Yasam, alanlarına a çılan detaylar...

Yasam, alanlarına a çılan detaylar... Yasam, alanlarına a çılan detaylar... 18. Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri ve Aksesuarları, Profil Üretim Teknolojileri ve Makineleri, Yalıtım Malzemeleri, Hammadde ve Tamamlayıcı Ürünler

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Tarihi Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks

Detaylı

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR TS 11936 06-HYB-1395 12.10.2015 FİRMA İSTEĞİ AKARYAKIT ŞUBESİ / ANKARA TÜRKER MED İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.- ANKARA ŞUBESİ ANKARA

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR TS 11936 06-HYB-1395 12.10.2015 FİRMA İSTEĞİ AKARYAKIT ŞUBESİ / ANKARA TÜRKER MED İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.- ANKARA ŞUBESİ ANKARA 30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29578 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Türk Standardları Enstitüsünden: Aşağıda ünvanı, belge no su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2016 YILI ANA FUAR TAKVİMİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2016 YILI ANA FUAR TAKVİMİ NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ 2.AGRI-VIP Tarım 4 13 Ocak 16 15 Ocak 16 ve Hayvancılık, Tarım, Hayvancılık ve Üretim Adana Hilton Oteli Fuar ve Üretim Girdileri, Girdileri Kongre

Detaylı

CAHİDE AHMET DALYANOĞLU LU ORTAOKULU 2012-2013

CAHİDE AHMET DALYANOĞLU LU ORTAOKULU 2012-2013 CAHİDE AHMET DALYANOĞLU LU ORTAOKULU REHBERLİK K SERVİSİ 2012-2013 YAKIN ÇEVREMİZDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM M VEREN LİSELERİ TANIYALIM! ÇİĞLİ İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ Okul bünyesinde Anadolu

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik 1 ZABIT KATİPLİĞİ Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Endüstri Ürünleri Tasarımı Eser

Detaylı

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.SINIF KONTENJAN FAKULTE PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2016_2017 3 ADALET MESLEK

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU ADI SULTAN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1 YAŞ SEBZE MEYVE GRUBU GURUBU 4,141,082.

MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU ADI SULTAN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1 YAŞ SEBZE MEYVE GRUBU GURUBU 4,141,082. 648261 Takdirname SULTAN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1 YAŞ SEBZE MEYVE GURUBU 4,141,082.57 CUMHURİYET BULV. NO:118 ELÇİN APT. KAT:2 DAİRE:4 PASAPORT 1170841 Takdirname AGMEFRUTTA

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (İÖ) 2

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 4 Arapça 5 Bahçecilik 6 Bilişim Teknolojileri 7 Biyoloji 8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9 Coğrafya 10 Çince

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

Rekor Fuarcılık Tan. Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 2 18 Ocak 06 21 Ocak 06 Anfaş Hotel Equipment

Rekor Fuarcılık Tan. Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti. 2 18 Ocak 06 21 Ocak 06 Anfaş Hotel Equipment NO BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ 1 7 Ocak 06 13 Ocak 06 Armağan Günleri 2006 Hediyelik Eşya ve El Sanatları Tüketici EGS Park F Blok Denizli Rekor Fuarcılık Tan. Org. Hiz.

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR

MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANAN ALAN VE DALLAR S.N ALAN ADI DALLAR KODU 1 1 Zabit Kâtipliği 380 1 ADALET 2 2 İnfaz ve Koruma 861 3 1 Çevre Hizmetleri 850 4 2 Tüketici Hizmetler 341

Detaylı

ANKARA İLİNDE BULUNAN ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI

ANKARA İLİNDE BULUNAN ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI İLİNDE BULUNAN ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI SIRA NO 1 ÖZEL İSTİHDAM BÜROSUNUN ADI DETAM ÖZEL İSTİHDAM ARACILIK VE HİZ.LTD.ŞTİ BÜRONUN BULUNDUĞU İL YÖNETİM KURULUNUN İZNİNE İLİŞKİN KARAR TARİH VE SAYISI 31.05.2010-135

Detaylı

2016 Mayıs Ayı Analizi Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası

2016 Mayıs Ayı Analizi Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 2012/3305 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR ve 2012/1 SAYILI TEBLİĞ 2016 Mayıs Ayı Analizi Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 2016 Yılı Ocak-Mayıs Dönemi Yatırım Teşvik Belgeleri (Türkiye)

Detaylı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Sanayi Odası. Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Sanayi Odası. Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü SNo Kod Proje Adı İşbirliği Kuruluşu Sektör Merkez Türü 1 10UR-GE001 Sakarya'nın İhracatının (SAİGEP) Sakarya Sakarya 2 10UR-GE004 İçinden Dış Ticaret Geçen Şehir: Mersin Mersin Mersin 3 10UR-GE005 Konya

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

1. SINIF YURTİÇİ 1. SINIF YURTDIŞI

1. SINIF YURTİÇİ 1. SINIF YURTDIŞI BİRİM ADI PROGRAM ADI 1. SINIF YURTİÇİ 1. SINIF YURTDIŞI KONTENJAN KONTENJAN ADALET MYO ADALET PR. 2 ADALET MYO ADALET PR. (İÖ) 2 AKSU MEHMET SÜREYYA DEMİRASLAN MYO BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. 3 AKSU

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağırlama Hizmetleri 2 YGS-5 Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) 2

Detaylı

ONAYLI UR-GE PROJELERİ (30 MAYIS 2014)

ONAYLI UR-GE PROJELERİ (30 MAYIS 2014) SNo Proje Adı İşbirliği Kuruluşu (Alfabetik) Sektör Merkez 1 Adana Dış Ticaret Merkezi Adana Ticaret Odası Yaş Meyve ve Sebze Adana 2 Adana Mobilya Sektörü Kümesi Adana Ticaret Odası 3 Adana Makine Sektörü

Detaylı