Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KPSS 2007 EB (103) EĞT. BİL. SOR. BANK. TEST 13 / 5. SORU 103. Okul rehberlik programlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Okul psikolojik danışmanı tarafından yürütülür. B) Öğrencilerin ihtiyaçları temel alınarak hazırlanır. C) Okuldaki tüm öğrencilere yönelik etkinlikleri kapsar. D) Rehberlik Araştırma Merkezlerine bağlı tüm okullarda aynı program uygulanır. E) Okul personelinin iş birliği içinde çalışmasını gerektirir. 5. Bir rehberlik programında aşağıdakilerden hangisi bulunması gereken bir özellik değildir? A) Zamanı iyi değerlendiren bir program olmalı B) Öğrencinin gelişimsel özelliklerine uygun olmalı C) Okulun amacına ve özelliklerine uygun olmalı D) Çevre okullardaki programa uygun olmalı E) İhtiyaçlar doğrultusunda hazırlanmalı

2 KPSS 2007 EB (103) EĞT. BİL. SOR. BANK. TEST 14 / 1. SORU 103. Okul rehberlik programlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Okul psikolojik danışmanı tarafından yürütülür. B) Öğrencilerin ihtiyaçları temel alınarak hazırlanır. C) Okuldaki tüm öğrencilere yönelik etkinlikleri kapsar. D) Rehberlik Araştırma Merkezlerine bağlı tüm okullarda aynı program uygulanır. E) Okul personelinin iş birliği içinde çalışmasını gerektirir. 1. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik programı hazırlanırken dikkate alınan bir öğe değildir? A) Program tüm öğrencileri kapsamalıdır. B) Program diğer okulların programıyla aynı konulardan oluşmalıdır. C) Programı hazırlamadan önce ihtiyaçları saptamamız gerekmektedir. D) Okul rehberlik programını okul rehber öğretmeni hazırlar. E) Rehberlik programı her yıl yeniden düzenlenmelidir.

3 KPSS 2007 EB (105) DENEME 18 / 13. SORU 105. Aşağıdakilerden hangisi, okul öncesi dönemde öğrencilere mesleki gelişim ihtiyaçları doğrultusunda kazandırılması hedeflenenlerden biri değildir? A) Mesleklerin belli bir eğitimle kazanıldığının farkına varmaları B) Mesleklerin her iki cinsiyet için de uygun olabileceğini kavramaları C) Her mesleğin gerekli ve önemli olduğunu anlamaları D) Kişisel ilgilerini fark etmeye başlamaları E) Kişisel yaşam biçiminin mesleki seçimlerini nasıl etkilediğini fark etmeleri 13. Aşağıdakilerden hangisi okulöncesinde bireye sunulan mesleki rehberlik hizmetlerinin özelliklerinden biridir? A) Bireye ergenlik dönemi ve özellikleri hakkında bilgi vermek B) Bireye meslekleri fark etmesini sağlamak C) Bireyin sosyalleşmesine yardımcı olmak D) Bireyi temel eğitime hazırlamak E) Bireyin bir meslek seçmesine yardımcı olmak

4 KPSS 2007 EB (106) DENEME 17 / 17. SORU 106. Rehberlik hizmetlerinin sunulmasında, ilköğretim ve ortaöğretim kademeleri arasında aşağıdakilerden hangisi açısından bir farklılık gözlenmez? A) Uygulanan etkinlikler B) Kullanılan temel ilkeler C) Uygulanan bireyi tanıma teknikleri ve testler D) Yıllık ve haftalık planlar E) Kullanılan psikolojik danışma, yöntem ve teknikler 17. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinin ilköğretim ile ortaöğretim okullarında farklılaşmasının nedenlerinden biri olamaz? A) Eğitim programlarının farklı olması B) Öğrenci ihtiyaçlarının farklı olması C) Rehberlik hizmetinin amacının farklı olması D) Rehberliğin ilke ve kurallarının farklı olması E) Öğrenci gelişim düzeylerinin farklı olması Y. TEST 12 / 7. SORU 7. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinin, ilköğretim ve orta öğretimde farklılaşmasının sebeplerinden biri değildir? A) Okulların örgütsel yapısının farklı olması. B) Öğrencilerin gelişim özelliklerinin farklı olması. C) Okulların eğitim programının farklı olması. D) Rehberlik ilkelerinin farklı olması. E) Öğrenci ile kurulan ilişki biçiminin farklı olması.

5 KPSS 2007 EB (107) Y. TEST 4 / 9. SORU 107. Psikolojik danışma yardımı alan kişiye balık vermektense, balık tutmayı öğretmek, onun daha güçlü olması ve ileride ortaya çıkabilecek sorunlarını çözmede yeterli hâle gelmesi için doğru bir yaklaşımdır. Bu anlayış, aşağıdaki rehberlik ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? A) Gönüllülük ilkesi B) Bireyin seçme özgürlüğü C) İnsana saygı D) Bireysel farklara saygı E) Özerklik ilkesi 9. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ilkelerinden birisi değildir? A) Rehberlik programı her okulun kendi amaç ve ihtiyaçlarına göre şekillenir. B) Rehberlikte bireyi tüm yönleriyle ele almak gerekir. C) Rehberlikte bireyi bu hizmete bağımlı hale getirmek esastır. D) Rehberlik hizmetlerinde bireye saygı esastır. E) Rehberlik hizmetlerini sunarken öğrenciyle ilgili herkesin işbirliği gerekir.

6 KPSS 2007 EB (110) Y. TEST 17 / 12. SORU 110. Bir psikolojik danışma oturumunda Arkadaşlarım beni dışlıyor; kendimi çok yalnız hissediyorum. diyen bir danışana danışmanın aşağıdakilerden hangisini söylemesi en uygun olur? A) Bana çocukluk yaşantılarından bahseder misin? B) Arkadaşlarının sana daha yakın davranmalarını istiyorsun. C) Bunu arkadaşlarına söylemelisin. D) Sana öyle geliyor olabilir mi acaba? E) Sence arkadaşların seni niye dışlıyor olabilir? 12. Aşağıdakilerden hangisi empatik davranışın göstergesi olan bir ifadedir? A) Ne zamandır hasta? B) Üzülme kısa sürede iyileşir. C) Tıp her şeye çare bulur korkma D) Ona kötü bir şey olacak diye korkuyorsun E) Gelişmiş bir hastaneye sevk edilir. DENEME 16 / 14. SORU 14. Aşağıdakilerden hangisi karşımızdaki insanla kuracağımız iletişimin kopmamasını sağlayacak bir ifadedir? A) Dün neden gelmedin? B) Seni çok merak ettim. C) Bu şekilde davranman hiç hoş değil. D) Bir daha böyle davranmayacaksın umarım E) Niçin anlamamakta direniyorsun?

7 KPSS 2007 EB (110) EĞT. BİL. SOR. BANK. TEST 19 / 5. SORU 110. Bir psikolojik danışma oturumunda Arkadaşlarım beni dışlıyor; kendimi çok yalnız hissediyorum. diyen bir danışana danışmanın aşağıdakilerden hangisini söylemesi en uygun olur? A) Bana çocukluk yaşantılarından bahseder misin? B) Arkadaşlarının sana daha yakın davranmalarını istiyorsun. C) Bunu arkadaşlarına söylemelisin. D) Sana öyle geliyor olabilir mi acaba? E) Sence arkadaşların seni niye dışlıyor olabilir? 5. Ders zili çaldıktan sonra derse giren bir öğrenciye öğretmen ne söylemeli ki ben dilini kullanarak cevap versin? A) Nerede geziyordun? B) Ben sınıfa girdikten sonra kimse gelmesin C) Derse başladıktan sonra kapı çalınınca dikkatim dağılıyor. D) Derse kabul kâğıdı getirirsen derse alırım seni E) Dersimi bölmeye hakkın yok.

8 KPSS 2007 EB (111) DENEME 18 / 9. SORU 111. Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ne göre, okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, fiziksel şartları, uygun çalışma ortamını ve araç-gereci sağlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A) Okul psikolojik danışmanının B) Okul müdürünün C) Sınıf rehber öğretmeninin D) Koordinatör psikolojik danışmanının E) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunun 9. Bir okuldaki rehberlik hizmetlerinin düzenli bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için gereken temel fiziki ortamın, araç ve gereçlerin temininden kim sorumludur? A) Okul müdürü B) Müdür başyardımcısı C) Okul rehber öğretmeni D) Sınıf öğretmeni E) Koordinatör rehber öğretmen EĞT. BİL. SOR. BANK. TEST 14 / 7. SORU 7. Aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün rehberlik ile ilgili görevlerinden biri değildir? A) Rehber öğretmene duyduğu ihtiyacı tespit edip, Milli Eğitime bildirmek B) Rehberlik hizmetleri için uygun çalışma ortamı sunmak C) Gerekli araç gereç temin etmek D) İhtiyaç duyan öğrencilere psikolojik danışma yapmak E) Okul rehberlik planını onaylamak

9 KPSS 2007 EB (111) Y. TEST 22 / 13. SORU 111. Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ne göre, okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, fiziksel şartları, uygun çalışma ortamını ve araç-gereci sağlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A) Okul psikolojik danışmanının B) Okul müdürünün C) Sınıf rehber öğretmeninin D) Koordinatör psikolojik danışmanının E) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunun 13. Okul rehberlik hizmetlerinin yürütülmesini, yıllık planın hazırlanmasını sağlamak, uygulamaları takip etmek kimin görevidir? A) Psikolojik danışmanın B) Okul müdürünün C) Müdür baş yardımcısının D) Koordinatör rehber öğretmenin E) Sınıf öğretmenin DENEME 3 / 10. SORU 10. Psikolojik Danışma Hizmetlerini sunabilmek için uygun bir şekilde donatılmış oda ve gerekli araç gerecin sağlanması öncelikle kimin sorumluluğundadır? A) Okul Psikolojik Danışmanın B) Rehberlik Araştırma Merkezinin C) İlgili Müdür Yardımcısının D) Şube Müdürünün E) Okul Müdürünün

10 KPSS 2007 EB (112) DENEME 8 / 8. SORU 112. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarında sınıf rehber öğretmenlerinin üstlenmesi gereken görevlerden biri değildir? A) Sınıf içinde etkili bir paylaşım ortamı oluşturmak B) Sınıfta psikolojik sağlığı geliştirici bir ortam yaratmak C) Öğrencilere kişiler arası ilişki kurmada model olmak D) Öğrencilerin psikolojik sorunlarını çözmek E) Öğrencilere temel sosyal becerileri kazandırmak 8. Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmeninin rehberlik ile ilgili çalışmalarından biri olamaz? A) Öğretmen öğrenci ilişkilerini geliştirmek B) Öğrencisini tanımaya çalışmak C) Verimli ders çalışma yollarını anlatmak D) Problemli öğrencilere danışma yapmak E) Okula ve sınıfa uyum sorunları olan öğrencilere yardımcı olmak DENEME 1 / 6. SORU 6. Bir sınıf öğretmeni aşağıdaki görevlerden hangisini yapmakla yükümlü değildir? A) Sınıfının rehberlik saatlerinde derse girmek B) Sınıf rehberlik çalışma planını hazırlamak C) Sınıf veli toplantılarını düzenlemek D) Sınıfındaki problemli öğrencilere danışma yapmak E) Sınıf rehberlik etkinliklerini yürütmek

11 KPSS 2007 EB (113) DENEME 18 / 16. SORU 113. Günümüz rehberlik hizmetlerinde, kişilerin gelişimini desteleyerek sorun oluşmasını önleme yaklaşımı öne çıkmaktadır. I. Anne-baba eğitimi verme II. Kişilik testleri uygulama III. Psikolojik sorunu olanlara yardım etme IV. İletişim becerileri eğitimi verme V. Bireyi tanıma araçları geliştirme Yukarıda verilen çalışmalardan hangileri, önleyici rehberlik anlayışı içinde yer alır? A) I ve III B) I ve IV C) I ve V 16. Okul rehber öğretmeni tarafından ailelere yönelik olarak Şiddet ve Şiddetin önlenmesi konulu bilgilendirme semineri sunulmaktadır. Bu seminer rehberliğin hangi işlevini ön plana çıkartmaktadır? A) Uyum sağlayıcı B) Önleyici C) Ayarlayıcı D) Gelişimsel E) Yöneltici D) II ve III E) III ve IV EĞT. BİL. SOR. BANK. TEST 17 / 14. SORU 14. Deprem anında yapılacaklar konulu seminer vermek rehberliğin hangi işlevini ortaya çıkarmaktadır? A) Ayarlayıcı B) Geliştirici C) Önleyici D) Uyum sağlayıcı E) Yöneltici

12 KPSS 2007 EB (114) EĞT. BİL. SOR. BANK. TEST 4 / 12. SORU 114. Aşağıdakilerden hangisi bir sınıf rehber öğretmeninin rehberlik etkinliklerinde uyması gereken ilkelerden biri değildir? A) Öğrencilerin özel hayatlarını açığa çıkaracak bilgilerin sınıf ortamında paylaşılmasını engellemek B) Sınıftaki tüm öğrencilere etkinliklere katılımın zorunlu olduğunu bildirmek C) Etkinlik sürecinde öğrencilerin birbirleriyle paylaşımlarının tartışmaya dönmesini önlemek D) Grup etkinliklerinde grupların ve rollerin her seferinde aynı öğrencilerden oluşmamasına dikkat etmek E) Hazırlık yapılması gereken etkinliklerde, öğrencileri önceden bilgilendirmek ve hazırlanmaları için süre vermek 12. Hangisi bir rehberlik ilkesi değildir? A) Rehberlik örgüt çalışması gerektirir. B) Rehberlik profesyonel bir yardımdır. C) Rehberlik süreklilik ve gönüllülük esasına dayanır. D) Rehberliğin temelinde zorlama vardır. E) Rehberlik insancıl bir anlayış benimser

13 KPSS 2007 EB (115) EĞT. BİL. SOR. BANK. TEST 14 / 18. SORU 115. En yakın arkadaşıyla görüşmesi anne ve babası tarafından yasaklanan Meriç, öğretmenine anne ve babasıyla yaşadığı bu sıkıntıyı anlatır. Öğretmeni Meriç e aşağıdaki tepkilerden hangisini verirse onunla empati kurmuş olur? A) Annenin ve babanın mutlaka bir bildiği vardır, onların sözünü dinlemelisin. B) Anneler ve babalar bazen aşırı koruyucu bir tutum sergileyebilirler. C) Annen ve baban en yakın arkadaşınla görüşmene izin vermediği için üzgünsün. D) İleride kendi çocuğun olduğunda onları daha iyi anlayacağından eminim. E) Annenin ve babanın onaylayacağı yeni arkadaşlar bulabilirsin. 18. Anne babası boşanmak üzere olan bir öğrenciye sınıf öğretmenin hangi yaklaşımı empatik bir anlayış içinde olur? A) Üzülme hepsi geçer B) Benimde annem ve babam ben çok küçükken boşandılar. C) Anne ve babanın ayrılmaları seni çok üzüyor. D) Annenle kalman daha doğru olacaktır. E) Ailen yeniden evlenmekte isteyebilir unutma. DENEME 19 / 17. SORU 17. Empatik dil kullanan bir annenin, çok sevdiği oyuncak bebeğini kaybeden çocuğuna ne demesi gerekir? A) Yenisini alırız kızım, üzülme B) Nerde kaybettin hatırlıyor musun? C) Sevdiğin bebeği kaybetmek seni çok üzmüş D) Keşke daha dikkatli olsaydın E) Babanın bir daha almayacağını düşünüyorsun

14 KPSS 2007 EB (116) DENEME 19 / 9. SORU 116. Bir sınıf öğretmeni okula yeni gelen lise birinci sınıf öğrencilerinin geçmiş eğitim yaşantılarını, aile ilişkilerini ve yaşadıkları önemli olayları öğrencilerin kendi yazılı ifadeleri yoluyla öğrenmek istemektedir. Bu sınıf öğretmeninin hangi rehberlik tekniğini kullanması uygun olur? A) Anket B) Kime göre ben neyim? C) Otobiyografi D) Anekdot (olay kaydı) E) Sosyometri 9. Öğrencilerden geçmiş yaşantıları, günümüzdeki durumunu ve geleceğe ilişkin planlarını yazmasını istemek amacıyla kullanılan bireyi tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Görüşme B) Anket C) Sosyometri D) Otobiyografi E) Problem tarama listesi Y. TEST 15 / 3. SORU 3. Öğrencilerin şimdiki durumları ve geçmişleriyle ilgili serbest yazı yazmalarını istemek bireyi tanımada önemli ipuçları verir. Bahsedilen bu teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Vaka incelemesi B) Otobiyografi C) Kimdir bu D) Sosyometri E) Derecelendirme ölçeği

15 KPSS 2007 EB (117) EĞT. BİL. SOR. BANK. TEST 19 / 6. SORU 117. Bir sınıf öğretmeni sınıfta problem tarama listesi uygulamış ve sonuçta öğrencilerin meslekler hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarını görmüştür. Çeşitli meslekler hakkında öğrencilere bilgi vermek isteyen sınıf öğretmeninin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olur? A) Grup rehberliği B) Grupla psikolojik danışma C) Oryantasyon D) Bireysel psikolojik danışma E) Müşavirlik 6. İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerine gidebilecekleri üst eğitim kurumları hakkında bilgi vermek isteyen rehber öğretmenin yapması gereken en etkili yol nedir? A) Bireysel danışmaya almak B) Grup danışmasına almak C) Ailelerini çağırmak D) Bireysel rehberlik yapmak E) Grupla rehberlik yöntemini seçmek

16 KPSS 2007 EB (118) DENEME 3 / 14. SORU 118. Aşağıdakilerden hangisi bireyin içinde bulunduğu grubun üyeleri tarafından nasıl algılandığını anlamaya yönelik bireyi tanıma tekniğidir? A) Kimdir bu? B) Anket C) Arzu listesi D) Anekdot (olay kaydı) E) Vak a incelemesi 14. Sınıftaki öğrencilerin hangi özellikleriyle ön plana çıktıklarını öğrenmek isteyen bir sınıf öğretmeni bireyi tanıma tekniklerinden hangisini kullanmalıdır? A) Kimdir Bu? B) Sosyodrama C) Sosyometri D) Otobiyografi E) Anket EĞT. BİL. SOR. BANK. TEST 19 / 20. SORU 20. Bir grup içindeki bireylerin birbirlerini algılayışlarını öğrenmek için kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Anket B) Kimdir Bu? C) Sosyometri D) Oyun terapisi E) Drama

17 KPSS 2007 EB (119) EĞT. BİL. SOR. BANK. TEST 18 / 12. SORU 119. Sınıfında öğrencileri arasında bir huzursuzluk olduğunu fark eden ve bu sorunu çözmesi gerektiğini düşünen bir öğretmen, öncelikle ne yapmalıdır? A) Okul idaresini durumdan haberdar etmelidir. B) Rehberlik servisinden yardım istemelidir. C) Öğrencilerin ailelerini okula çağırmalıdır. D) Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışmalıdır. E) Öğrencilere sınıf kurallarını hatırlatmalıdır. 12. Sınıfındaki bir öğrenci ile problem yaşayan bir sınıf öğretmeni ilk olarak ne yapmalıdır? A) Öğrenciyi görmezden gelmeli B) Durumu aileye bildirmeli C) Okul rehberlik servisine havale etmeli D) Problemi belirlemeli E) Öğrenciyi idareye göndermeli DENEME 19 / 2. SORU 2. Sınıf içinde dalgın bir şekilde duran ve derslere katılmayan bir öğrenciye öğretmen nasıl davranmalıdır? A) Öğrenciyi hiç umursamamalıdır. B) Öğrenciyi sınıftan çıkarmalıdır. C) Öğrenciyle dersten sonra görüşmelidir. D) Öğrenciyi hemen rehberlik servisine göndermelidir. E) Çözüm yollarını araştırmalıdır.

18 KPSS 2007 EB (120) DENEME 5 / 13. SORU 120. Öğrencisinde olumlu bir benlik algısı geliştirmeyi hedefleyen bir öğretmen aşağıdakilerin hangisinden kaçınmalıdır? A) Öğrenciye karşı kabul edici davranmaktan B) Öğrencinin üstün yanlarını ona bildirmekten C) Öğrenciye davranışları için gerçekçi geri bildirim vermekten D) Öğrencinin başarılarını desteklemekten E) Öğrencinin yaşıtlarına göre eksik yönlerini bildirmekten 13. Bir sınıf öğretmeni aşağıdakilerden hangisini yaparsa öğrencinin olumlu bir benlik geliştirmesine engel olur? A) Öğrenciye farklı ortamlar sunarak B) Öğrenciyi önemseyerek C) Öğrenciyi başkalarıyla kıyaslayarak D) Öğrenciye ismiyle hitap ederek E) Öğrencinin başarılarını tebrik ederek EĞT. BİL. SOR. BANK. TEST 12 / 20. SORU 20. Aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi Sınıf öğretmenin özelliklerinden biri değildir? A) Ön yargıdan uzak durmak B) Sabırlı olmak C) Kıyaslama yapabilmek D) Empatik olmak E) Güler yüzlü davranmak

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, il/ilçe

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları

Farklı Kurumlarda Çalışan Psikolojik Danışmanların Yaşadıkları Etik İkilemler ile Bu İkilemler Karşısındaki Tutum ve Davranışları Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(3) Yaz/Summer 1791-1812 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr.

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. İlköğretimin Önemi ve Öğretmen Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr. Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN Dr. İkram Çınar 1 / 28 İlköğretim, bireyin yaşamında, akademik temellerinin

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ EVLERİ VE KURS MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Evleri ve Kurs Merkezlerinin

Detaylı

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir.

GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. BÖLÜM-I GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problem durumu, alt problemleri, araştırmanın önemi, sayıtlılar, sınırlılıklar ve tanımlara yer verilmiştir. Problem Durumu Yönetim farklı bilim dalları tarafından

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Meslek seçimi, kişinin hayatı boyunca yapacağı en önemli seçimlerden biridir ve tüm yaşamını etkiler. Kişi mesleğini

Detaylı

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ*

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ* TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ* İçindekiler GİRİŞ ETİK İLKELER I. GENEL ETİK İLKE VE KURALLAR 1. YETKİNLİK / YETERLİLİK 2. YARARLI OLMAK VE ZARAR VERMEMEK 3. SORUMLULUK 4. DÜRÜSTLÜK 5. İNSAN

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Özel Eğitim Ünite 1-12 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 561

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ HAKLAR, SORUMLULUKLAR VE İŞ BARIŞI TEMELİNDE İLETİŞİM VE İYİ YÖNETİM UYGULAMALARI EL KİTABI HAZIRLAYAN: Özlem Yurdanur ÖZGENÇ Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü, 2012 Birinci

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

Eğitim Yolu Rehberi. Eğitim Yolu Rehberi Anne-Babalar için El Kitabı. Anne-Babalar için El Kitabı

Eğitim Yolu Rehberi. Eğitim Yolu Rehberi Anne-Babalar için El Kitabı. Anne-Babalar için El Kitabı Eğitim Yolu Rehberi. Anne-Babalar için El Kitabı Bu Eğitim Yolu Rehberi Early Excellence ve Önyargılara bilinçli yaklaşan bir Eğitim ve Öğrenim temelinde hazırlanmıştır. Eğitim Yolu Rehberi Anne-babaları

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı