tarih ve sayılı Resmi Gazete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 429 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Omega Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/1702 sayılı kararı ile davacının yürütülmesinin durdurulmasıisteminin reddine hükmedildiğinden, Adana Omega YapıDenetim Tic. Ltd. Şti. hakkında, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 121 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazetede ilan ettirilerek, geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması tarih ve 3638 sayılı Makam Olur u ile uygun 3298/1/1-1 İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26L-ID pafta, 1022 ada, 4 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Elsa Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet ULUSOY (Denetçi No:10157, Oda Sicil No: 4509) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16.İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/1204-K.2013/377 sayılı kararıile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Elsa Yapı Denetim Ltd.Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet ULUSOY (Denetçi No:10157, Oda Sicil No: 4509) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi tarih ve 3689 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 3298/2/1-1 Antalya İli, Kemer İlçesi, 262 Ada, 5 parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 11. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/2480-K.2012/2136 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kuk Mühendislik YapıDenetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 3637 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 3298/3/1-1 İstanbulİli, Üsküdar İlçesi, Valideatik Mahallesi, Abacıdede Sokağı, 38 pafta, 216 ada, 32 noluparsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. yetkilisi Oktay MEMİŞOĞLU tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/2255-K.2012/1734 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. yetkilisi Oktay MEMİŞOĞLU na (T.C. Kimlik No: , Meslek Odası Sicil No:11157) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 3636 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 3298/4/1-1 Mega YapıDenetim San. ve Tic. A.Ş. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Denizli, Merkez İlçesi, Değirmenönü Mahallesi, 2763 ada, 23 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret

2 Odasına kayıtlı 158 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Mega Yapı Denetim San. ve Tic. A.Ş. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Ahmet Yüksel KAŞIKÇI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 973, Oda Sicil No: 1955), Kenan TOPÇU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2569, Oda Sicil No: 23002) ve sorumlu denetim elemanı Ünsal EKMEKÇİ nin(inşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53346) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3698 sayılıoluru ile uygun 3299/1/1-1 Denge YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Denizli İli, Merkez İlçesi, Akkonak Mahallesi, 384 ada, 1 parsel, üzerindeki YİBF nolu yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 187 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Denge Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetimelemanları Serap ŞENSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12799, Oda Sicil No: 12651), Ramazan YÜCEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9450, Oda Sicil No: 23053) ve Ali OKKALI nın(inşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 26657) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3699 sayılı Oluru ile uygun 3299/2/1-1 Yapıden Üniversal YapıDenetim Hiz. Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Yayla Mahallesi, 30 Pafta, 7386 Parsel üzerindeki YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 296 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Vural GÜVEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3441, Oda Sicil No: 12985), Salim ALTUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12849, Oda Sicil No:18753) ve Özgür SEZGİN in(inşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3700 sayılı Oluru ile uygun 3299/3/1-1 Bayden Yapı Denetim Tic. Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Adana İli, Ceyhan İlçesi, Ulus Mahallesi, 39 ada, 4 parsel üzerindeki YİBF YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 302 nolu Yapı Denetimİzin Belgesine sahip Bayden Yapı Denetim Tic. Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Orhan KÜÇÜK ün (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3911, Oda Sicil No: 8158) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun

3 Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3701 sayılı Oluru ile uygun 3299/4/1-1 Yapıden Üniversal YapıDenetim Hiz. Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Yayla Mahallesi, 30 Pafta, 7386 Parsel üzerindeki YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ileistanbul Ticaret Odasına kayıtlı 296 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal YapıDenetim Hiz. Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Vural GÜVEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3441, Oda Sicil No: 12985), Salim ALTUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12849, Oda Sicil No:18753) ve Özgür SEZGİN in(inşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3702 sayılı Oluru ile uygun 3299/5/1-1 Bakanlık Makamının tarihli ve 6046 sayılı Oluru ile Antalya ili, Kemer ilçesi, Kuzdere köyü, 2718 parsel üzerindeki yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 349 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Keskin Yapı Denetim Ltd.Şti. nin tarihli ve sayılı Resmi Gazetede ilan edilen yürütmeyi durdurma kararı ile cezası kesintiye uğramıştır. Anılan yürütmeyi durdurma kararına gerekçe gösterilen şekil eksikliği İl YapıDenetim Komisyonunca verilen karar üzerine ortadan kaldırıldığından Keskin YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 1 (bir) yıllık ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 337 günlük ceza süresinin düşülerekuygulanması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 3703 sayılı Oluru ile uygun 3299/6/1-1 Astan YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Antalya ili, Kumluca ilçesi, Çavuşköy (Adrasan) Belediyesi, 236 ada, 4 parseldeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 47337/49525 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3704 sayılıoluru ile uygun 3299/7/1-1

4 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan 4540 Ticaret Sicil No ile İnegöl Ticaret Odasına kayıtlı 189 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd.Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 189 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 3697 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir. 3299/8/ tarih ve sayılı Resmi Gazete 4708 sayılıyapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır.... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır. hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; Manisa ilinde faaliyet gösteren 1707 dosya nolu KİLİTTAŞI Yapı Denetim Ltd. Şti., 1375 dosya noluspil TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1383 dosya noluyilmaz IRMAK Yapı Denetim Ltd. Şti., Konya ilinde faaliyet gösteren 1085 dosya nolu ERKAN KIŞ YapıDenetim Ltd. Şti., İstanbul ilinde faaliyet gösteren 492 dosya nolu YENİ YapıDenetim Ltd. Şti., Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 918 dosya nolu TEKKON YapıDenetim Ltd. Şti., Ankara ilinde faaliyet gösteren 44 dosya nolu ÖZİLKE YapıUygulama Denetim Ltd. Şti. lerine ait Yapı Denetimİzin Belgeleri Bakanlık Makamının tarih ve 3204 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 3096/1-1 Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aşağı Aziziye Mahallesi, 20M1D pafta, 863 ada, 7 parseldeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanlarınihat TOKSÖZ(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519), Sariye BÜLBÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12841, Oda Sicil No: 40045), Alev KAPLANGI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10439), Oda Sicil No: 1893), Tekin BUTUTAKİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15294), Oda Sicil No: 39817), Yusuf EŞMELER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6187, Oda Sicil No: 18669) ve Mehmet NUROĞLU nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 18848) denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete deilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3228 sayılı Oluru ile uygun 3097/1/1-1 Mersin Troy Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Mersin ili, Mezitli İlçesi, Merkez Mahallesi, 30.L.I.D pafta, 423 ada, 2 parseldeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c)

5 fıkrasında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç), (f) ve (l) bentleri ile 6. maddesinin 3. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Mersin Ticaret Odasına kayıtlı 1236 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mersin Troy Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İsmail Haluk TEKELİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21113, Oda Sicil No:62641), Ayhan ÇINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19011, Oda Sicil No:18986) ve Mehmet AYTEKİN in(inşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:86527) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete deilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3229 sayılı Oluru ile uygun 3097/2/1-1 Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son fıkrasında öngörülen esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 1968 Ticaret Sicil No ile Bilecik Ticaret Odasına kayıtlı 1479 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilecik Kuruluş YapıDenetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Zafer ATASEV in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21770, Oda Sicil No:22478) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3230 sayılıoluru ile uygun 3097/3/1-1 Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son fıkrasında öngörülen esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 988 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Döngele Yapı DenetimLtd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Abdullah ÖZDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16765, Oda Sicil No:6363) ve Mehmet Cemal ARIĞ (Mimar, Oda Sicil No:13834) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete deilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3231 sayılı Oluru ile uygun 3097/4/1-1 Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Balıkesir ili, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21.N-III-IV pafta, 685 ada, 795 parseldeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 222 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Mehmet Ersin AKYOL (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1973, Oda Sicil No:22169), sorumlu denetim elemanlarıgüler ERCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8100, Oda Sicil No:12188), Mehmet Kemal AKÇAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1876, Oda Sicil No:9648) ve Yavuz DENİZ in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:23304) denetim faaliyetlerinin aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3232 sayılıoluru ile uygun

6 3097/5/1-1 Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Balıkesir ili, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21.N-III pafta, 685 ada, 797 parseldeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve YapıDenetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 222 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Mehmet Ersin AKYOL (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1973, Oda Sicil No:22169), sorumlu denetim elemanları Güler ERCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8100, Oda Sicil No:12188), Mehmet Kemal AKÇAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1876, Oda Sicil No:9648) ve Hasan Hüseyin KARAKUŞ un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62286) denetim faaliyetlerinin aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3233 sayılıoluru ile uygun 3097/6/1-1 Ankara İli, Mamak İlçesi, ada, 5 noluparsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Anadolu Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Leman YARDIMCI (Denetçi No: 706, Oda Sicil No: 35895) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin tarihli ve E.2012/486-K.2013/201 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Anadolu Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Leman YARDIMCI (Denetçi No: 706, Oda Sicil No: 35895) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 3111 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 3098/1/1-1 İstanbulİli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ (Oda Sicil No:72951) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17.İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/366-K.2013/229 sayılı kararıile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ (Oda Sicil No:72951) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 3224 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 3098/2/1-1 Antalya ili, Kemer ilçesi, Tekirova Beldesi, Cumayeri Mahallesi, 3 pafta, - ada, 542 noluparsel üzerindeki yapının denetimini üstlenen AsturemYapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hasan POSTACI (Denetçi No: 6426, Oda Sicil No: 10704) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Danıştay 6. Daire nin tarih ve E.2011/4409-K.2011/3678 sayılı bozma kararı üzerine Ankara 5. İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2012/761-K.2013/78 sayılı kararıile bozma kararına uyularak, davanın reddine hükmedildiğinden, Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hasan POSTACI (Denetçi No: 6426, Oda Sicil No: 10704) hakkında, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 155 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazete de ilan ettirilerek, geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması tarih ve 3225 sayılı Makam Olur u ile uygun 3098/3/1-1

7 tarih ve sayılı Resmi Gazete Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 5038 Ada, 33 Parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 545 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Bursa YapıDenetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12.İdare Mahkemesi nin tarihli ve E:2013/288 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşil Bursa Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi tarih ve 3389 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 2969/1/1-1 İzmir İli, Dikili İlçesi, Salihler Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Gürsun ÖZEN (Denetçi No:7496, Oda Sicil No:5639) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada; Ankara 4. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/916-K.2013/354 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti. ninproje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi GürsunÖZEN (Denetçi No:7496, Oda Sicil No:5639) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 3388 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 2969/2/ tarih ve sayılı Resmi Gazete Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi 285 ada, 19 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2013/385 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin ara karar süresi ve savunma verme süresi dolduktan sonra yeniden bir karar verilinceye kadar durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi tarih ve 2942 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 2909/1/1-1 Bursa İli, Yıldırım İlçesi, DavutdedeMahallesi 4967 ada, 35 parsel üzerindeki YİBF noluinşaatın denetimini üstlenen Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2013/384 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin ara karar süresi ve savunma verme süresi dolduktan sonra yeniden bir karar verilinceye kadar durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi tarih ve 2941 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 2909/2/ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yer alan ile Güven Yapı Denetim Ltd. Şti., Güzel Nizip Yapı Denetim Ltd. Şti., Özçimen Yapı Denetim Ltd. Şti., Ayıntap Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanlarda sehven yazılan tarihli ifadesinin çıkarılarak bu ifadenin yerine tarihli ifadesinin eklenmesi tarihli ve 2940 sayılı Makam Oluru ile uygun 2910/ tarih ve sayılı Resmi Gazete

8 4708 sayılıyapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır. hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; Sakarya ilinde faaliyet gösteren 1708 dosya nolu SEKSENLER Yapı Denetim Ltd. Şti., Malatya ilinde faaliyet gösteren 1609 dosya nolu KERNEK Yapı Denetim Ltd.Şti., Konya ilinde faaliyet gösteren 1535 dosya nolufer-kon Yapı Denetim Ltd. Şti., Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 891 dosya nolu GÜZEL NİZİP Yapı Denetim Ltd. Şti., İstanbul ilinde faaliyet gösteren 783 dosya nolu A TASARIM YapıDenetim Ltd. Şti. ve 521 dosya nolu MARMARA TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti., Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 418 dosya nolu GAZİ YapıDenetimi Ltd. Şti. lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının tarih ve 2619 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 2761/1-1 Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Sancaktepeİlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nurettin GÜZEL (Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/872-K.2013/256 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nurettin GÜZEL (Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 2492 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 2762/1/1-1 İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, YolüstüMevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 475 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti. nin kuruluş ortaklarından Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Celal GÜMÜŞ (Oda Sicil No:63124) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/1532- K.2013/190 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Celal GÜMÜŞ (Oda Sicil No:63124) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 2486 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 2762/2/1-1 Kayseri İli, Kocasinan Belediyesi, 4254 ada, 9 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Hançer YapıDenetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisiİnşaat Mühendisi Hasan GÖKALP (Denetçi No:16814, Oda Sicil No:25704) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/1526 sayılı yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair kararına karşı

9 davacı tarafça itiraz edilmiş olup; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul un tarih ve YD İtiraz No: 2013/877 sayılı kararı ile itirazın kabulüne, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan GÖKALP (Denetçi No:16814, Oda Sicil No:25704) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi tarih ve 2485 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 2762/3/1-1 İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 noluparsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/2657-K.2012/3033 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 2215 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 2762/4/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 597 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılıresmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrasıgereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 597 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 2600 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir. 2763/1/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli sayılı, tarihli sayılı ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan 15041/21018 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1136 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Dadaş Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılıresmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrasıgereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 1136 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 2601 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir.

10 2763/2/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli sayılı, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 424 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işıktaş Yapı Denetim Ltd.Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 424 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 2602 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir. 2763/3/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli sayılı, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan 8525 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 476 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Grup Yapı güçler Yapı Denetim Ltd.Şti. nin, aynıkanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 476 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 2603 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir. 2763/4/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli sayılı, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan 8038 Ticaret Sicil No ile Bandırma Ticaret Odasına kayıtlı 242 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sigma Yapı Denetim Ltd.Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 242 noluyapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 2604 sayılıoluru ile iptal edilmiştir. 2763/5/1-1

11 Form YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Bursa İli,İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1271 Ada, 7 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4540 Ticaret Sicil No ile İnegöl Ticaret Odasına kayıtlı 189 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Enver ENERGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:526, Oda Sicil No:14004), Ahmet ALTINTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:525, Oda Sicil No:13427), sorumlu denetim elemanları Mustafa AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6617, Oda Sicil No: 10167) ve Recep GÖZE nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68831) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2605 sayılı Oluru ile uygun Form YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/6/1-1 Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 573 Ada, 57 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (f) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4540 Ticaret Sicil No ile İnegöl Ticaret Odasına kayıtlı 189 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Enver ENERGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:526, Oda Sicil No:14004) ve Ahmet ALTINTAŞ ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:525, Oda Sicil No:13427) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2606 sayılı Oluru ile uygun Şena-2 YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/7/1-1 Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, 46 pafta, 704 ada, 188 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2445 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 683 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahipşena-2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fikret KILIÇKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12402, Oda Sicil No:11828), Ali HAZAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13906, Oda Sicil No:38956), Süleyman KÜÇÜKKIRCA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9003, Oda Sicil No:18731), Zafer ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,Oda Sicil No:53980), Mustafa KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:47692) ve Emin BÖLÜKBAŞI nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71356) denetim faaliyetlerinin aynıkanunun 8.

12 maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2607 sayılı Oluru ile uygun Form YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/8/1-1 Bursa İli,İnegöl İlçesi, Yeni Mahalle, 355 Ada, 775 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4540 Ticaret Sicil No ile İnegöl Ticaret Odasına kayıtlı 189 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Enver ENERGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:526, Oda Sicil No:14004), Ahmet ALTINTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:525, Oda Sicil No:13427), sorumlu denetim elemanları Mustafa AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6617, Oda Sicil No: 10167) ve Şendoğan ERBAĞ ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO: ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 2608 sayılı Oluru ile uygun Simya YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/9/1-1 Manisa İli, Soma İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 28-26NB pafta, 797 ada, 164 parsel üzerindeki YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (g) ve (ı) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (c), (ç), (d), (e) ve (l) bentleri ve 6. maddesinin 3., 5. ve 6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5286 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1005 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Simya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan KUDAYYILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18427, Oda Sicil No: 47262), Zeynel PINAR (Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 15991) sorumlu denetim elemanları Salih TUNÇKAYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9484, Oda Sicil No: 6896), Hüseyin ÇELİK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7778, Oda Sicil No: 33071), İhsan Sabri ÖZDEMİR ( Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15143, Oda Sicil No: 15876), Özcan ÖZCAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8761, Oda Sicil No: 6103) ve Mehmet Ali MOTUR un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 14686) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2609 sayılı Oluru ile uygun 2763/10/1-1

13 Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, PaşabayırMahallesi, 20 pafta, 1215 ada, 670 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 597 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Turgut ADİLAY (Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:892, Oda Sicil No:21428), sorumlu denetim elemanları Rüştü KANBER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9912, Oda Sicil No:1899), Cemal SEÇKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:358, Oda Sicil No:18182) ve Tamer KANBER in (Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No:38807) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2610 sayılı Oluru ile uygun BDB YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/11/1-1 Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Akçay beldesi, 1055 ada, 55 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 192 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BDB Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Adnan KAV (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6689, Oda Sicil No:31925), Mustafa Selçuk ÜNER (Şirket Müdürü, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60983), sorumlu denetim elemanları İbrahim ALTUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1298, Oda Sicil No:17001), Ömer Suat MENALİ(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10566, Oda Sicil No:3105), Zafer GENÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3498, Oda Sicil No:26621), Sümer Yılmaz KIZILTUĞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16121, Oda Sicil No:5356), Sadık SİRKEOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11677, Oda Sicil No:2563), Büşra Öykü KILIÇ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37795), Fikret HAKAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:21322) ve Mustafa BEKTAŞ ın (Yardımcı Kontrol Elemanı, Elektrik Teknikeri, T.C.NO.: ) denetim faaliyetlerinin, aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2611 sayılı Oluru ile uygun BDB YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/12/1-1 Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Akçay beldesi, 21.N.II pafta, 1043 ada, 7 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve

14 (g) fıkralarında ve YapıDenetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 192 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip BDB Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağıveya yetkilisi Adnan KAV (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6689, Oda Sicil No:31925), Mustafa Selçuk ÜNER (Şirket Müdürü, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60983), sorumlu denetim elemanları İbrahim ALTUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1298, Oda Sicil No:17001), Ömer KUZU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2931, Oda Sicil No:31407), İsmail ÇETİNKAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59732) ve Mehmet Hayri ERİTİR in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:23954) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2612 sayılı Oluru ile uygun 2763/13/1-1 Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 141 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip CMC Yapı Denetim Ltd. Şti. nindenetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2613 sayılı Oluru ile uygun Zeki YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/14/1-1 Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 38 pafta, 1479 parsel üzerindeki ve YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11364/19004 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 118 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zeki Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanlarısongül BIÇKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1720, Oda Sicil No: 8578), Nuri ÇELEBİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5670, Oda Sicil No: 16731), Gazanfer KARA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58086) ve Hüseyin YILMAZCAN ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13605) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2614 sayılı Oluru ile uygun Gazikent Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/15/1-1

15 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, 23 Nisan Mahallesi, 151/152 pafta, 2220 ada, 752 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı 912 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Gazikent YapıDenetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Nihat TANYOL (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61972), Ahmet Tamer ÖZTEKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5381, Oda Sicil No: 37200), sorumlu denetim elemanları Can ŞENKURT (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16103, Oda Sicil No: 11115), İbrahim Halil EREN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15675, Oda Sicil No: 37765), Nurten ATILGAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18122, Oda Sicil No: 21734), Selçuk GÖKÇEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14495, Oda Sicil No: 28213) ve Kazım CAN ın(inşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 83127) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 2615 sayılı Oluru ile uygun Işıktaş YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/16/1-1 Gaziantepİli, Şehitkamil İlçesi, Batıkent Mahallesi, 21K-4B pafta, 3170 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 424 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluşortağı veya yetkilisi Abdullah Erdem UĞURLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,Oda Sicil No: 62949), sorumlu denetim elemanları Şefik GÜRSOY (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6569, Oda Sicil No: 7015), Figen ALGÜN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7831, Oda Sicil No: 22142), Sait EDİBALİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4126, Oda Sicil No: 15654), Öner TEKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7828, Oda Sicil No: 3741), Mehmet Enver ERBAĞCI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5797, Oda Sicil No: 17667), Burak ÖZGEN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32300) ve Gülşen İKİBUDAK ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65085) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2616 sayılı Oluru ile uygun 2763/17/ tarih ve sayılı Resmi Gazete İstanbulİli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşraf Bitlis Caddesi, 4 pafta, 39 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ninuygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmet KAHYA(Denetçi No:12992, Oda Sicil No:13560) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/814-K.2012/3042 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile ÖztaşYapı

16 Denetim Ltd. Şti. nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmet KAHYA (Denetçi No:12992, Oda Sicil No:13560) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 1703 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 2384/1/1-1 Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Sancaktepeİlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Turhan DEMİRBAĞ (Denetçi No:6394, Oda Sicil No:3485) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 5.İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/515-K.2012/3038 sayılı kararıile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ninproje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Turhan DEMİRBAĞ (Denetçi No:6394, Oda Sicil No:3485) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 1704 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 2384/2/1-1 Öztaş YapıDenetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunanistanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki B blok inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEŞE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 3. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/2692-K.2012/1922 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ninproje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEŞE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 1705 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 2384/3/1-1 Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Sakarya Mahallesi, 126 pafta, 1220 ada, 10 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öncü Yapı Denetim Ltd. Şti. ile birlikte, aralarında Proje ve YapıDenetçisi Elektrik Mühendisi Osman AKBOĞA (Denetçi No: 6704, Oda Sicil No: 7052) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 1. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/555-K.2012/2803 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öncü Yapı Denetim Ltd. Şti. ile birlikte, aralarında Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Osman AKBOĞA (Denetçi No: 6704, Oda Sicil No: 7052) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 1773 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 2384/4/1-1 İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşraf Bitlis Caddesi, 4 pafta, 39 noluparsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEŞE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/778-K.2012/3039 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile ÖztaşYapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEŞE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 1774 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 2384/5/1-1 İzmir İli, Dikili İlçesi, Salihler Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 475 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı

17 Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Kemal HIZAL (Denetçi No:2389, Oda Sicil No:6109) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/1676 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Kemal HIZAL (Denetçi No:2389, Oda Sicil No:6109) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 1775 sayılıolur ile durdurulmuştur. 2384/6/ tarih ve sayılı Resmi Gazete Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Sakarya İli, Serdivanİlçesi, Serdivan Mahallesi, 29J4 pafta, 475 ada, 10 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c), (d) ve (h) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6010 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Adnan YILDIZ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2845, Oda Sicil No: 34318), sorumlu denetim elemanları Özgür ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 54746), Ömer HARMANDAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 19384) ve Hande GÜLER in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58800) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 1861 sayılı Oluru ile uygun Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 2287/1/1-1 Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı (A 1 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519), Yusuf EŞMELER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6187, Oda Sicil No: 18669) ve Ahmet Reşat UZUN un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 24232) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 1862 sayılı Oluru ile uygun Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 2287/2/1-1 Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı (A 2 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a)

18 ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519), Yusuf EŞMELER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6187, Oda Sicil No: 18669) ve Ahmet Reşat UZUN un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 24232) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 1863 sayılı Oluru ile uygun Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 2287/3/1-1 Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı (A 3 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519), Yusuf EŞMELER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6187, Oda Sicil No: 18669) ve Ahmet Reşat UZUN un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 24232) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 1864 sayılı Oluru ile uygun Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 2287/4/1-1 Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı (A 4 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 1865 sayılı Oluru ile uygun 2287/5/1-1

19 Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı (A 5 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 1866 sayılı Oluru ile uygun Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 2287/6/1-1 Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı (A 6 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 1867 sayılı Oluru ile uygun Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 2287/7/1-1 Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı (A 8 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 1868 sayılı Oluru ile uygun 2287/8/1-1

20 Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF nolu yapıyı (A 9 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) ve Sariye BÜLBÜL ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12841, Oda Sicil No:40045) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 1869 sayılı Oluru ile uygun Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 2287/9/1-1 Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı (A 7 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 1870 sayılı Oluru ile uygun Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 2287/10/1-1 Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF nolu yapıyı (A 10 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) ve Sariye BÜLBÜL ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12841, Oda Sicil No:40045) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 1871 sayılı Oluru ile uygun 2287/11/1-1

01.05.2013 tarih ve 28634 sayılı Resmi Gazete

01.05.2013 tarih ve 28634 sayılı Resmi Gazete 03.05.2013 tarih ve 28636 sayılı Resmi Gazete Sakarya İli, Sapanca İlçesi, ÇayiçiMahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 554797 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete 24.03.2015 tarih ve 29305 sayılı Resmi Gazete İzmir İli, Bayındır İlçesi, 1231 - J pafta, 645 ada, 3 nolu parsel üzerindeki 121888 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ünlü Çelik Yapı Denetim Ltd. Şti.

Detaylı

14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete

14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete 14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki 93331 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi,

Detaylı

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete:

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete: 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete: İstanbulİli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok

Detaylı

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 56 pafta, 204 ada, 218 parsel üzerindeki

Detaylı

29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete

29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 19L-2C pafta, 2297 ada, 3 parsel üzerindeki 768757 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1293 no lu Yapı

Detaylı

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete 26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Belediyesi, 4 pafta, 2395 parsel üzerindeki 208801 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine

Detaylı

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete:

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 3572 Ada, 4 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine 269418 YİBF numarası ile kayıtlı Talat BAYRAKÇI ya ait

Detaylı

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete:

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: 24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş. nin

Detaylı

24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete

24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete 24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete Bertem Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli ili, İzmit ilçesi, 4393 ada, 1 parsel üzerindeki 533460 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı

Detaylı

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki, 93331 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete:

tarih ve sayılı Resmi Gazete: 29.07.2012 tarih ve 28368 sayılı Resmi Gazete: 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının 11.07.2012 tarihli ve 431/3 no lu kararına istinaden;

Detaylı

09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete 06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete 05.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete

09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete 06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete 05.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete 09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Günyamaç Caddesi, F22D24C1B pafta,

Detaylı

15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete

15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete 15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete Aydın İli, Didim İlçesi, Mersindere Mevkii, 500 ada, 1 parsel üzerindeki 209844 YİBFnolu yapının denetimini üstlenen 475 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine

Detaylı

Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55016), sorumlu denetim

Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55016), sorumlu denetim 02.02.2013 tarih ve 28547 sayılı Resmi Gazete: Lider Grup Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, KaraköprüBeldesi, Akbayır Mahallesi, 1861 ada, 3 parsel

Detaylı

25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete:

25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete: 25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete: Lale Yapı Denetim Ltd. Şti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Manisa ili, Merkez ilçesi, Barbaros Mahallesi, 20M-1A pafta, 2346 ada, 3 parsel üzerindeki

Detaylı

09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete:

09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete: 09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete: Edirne İli, Merkez İlçesi, Çokalca Mahallesi, İbrahim Paşa Sokak, imarın 450 Ada, 31 Parsel üzerindeki 702948 YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete

08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete 08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi,

Detaylı

23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete

23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete 23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı, Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve

Detaylı

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 6005 ada, 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete 16.03.2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazete Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Adana İli, Yüreğir İlçesi, 15.R.III pafta, 3558 Ada, 13 Parsel üzerindeki 748057 YİBF nolu

Detaylı

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete 02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C-20B-1D,4A pafta, 197 parsel üzerindeki 749480 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Arşipel Yapı Denetim A.Ş.

Detaylı

05.05.2013 tarih ve 28638 sayılı Resmi Gazete

05.05.2013 tarih ve 28638 sayılı Resmi Gazete 05.05.2013 tarih ve 28638 sayılı Resmi Gazete Nilüfer YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Çalı Belediyesi, Çalık Halil Mahallesi, 154 ada, 10 parsel üzerindeki

Detaylı

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 11/11/2004 tarih ve 2691 sayılı oluru ile 30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile denetçi

Detaylı

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi 21.07.2014 tarih ve 29067 sayılı Resmi Gazete Helin Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Mardin İli, Midyat İlçesi, N46b-07b-3d pafta, 934 ada, 1 parsel üzerindeki 751424 YİBF nolu

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete 10.12.2013 tarih ve 28847 sayılı Resmi Gazete Gaziantep İli, Şehitkamilİlçesi, Batıkent Mahallesi 21K-4B pafta, 3171 ada, 1 parsel üzerindeki 143006 YİBF nolu yapıda inşaatın denetimini üstlenen 424 no

Detaylı

07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete:

07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete: 07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete: Malatya ili, Merkez ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, 20M-4B pafta, 2571 ada, 3 parsel üzerindeki 749510 YİBF yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2016, Cumartesi TOPLANTI SAATI : 17.00 TOPLANTI YERİ : ANTALYA TOPLANTI BAŞKANI ÜYELER GENEL

Detaylı

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: B-ST Yapı Denetim A.Ş. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ali Nazilli (Denetçi No : 393, Oda Sicil No : 8868) hakkında 10/8/2007 tarihli 26609 sayılı

Detaylı

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete:

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: ġarel Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, MerkezĠlçesi, 120 ada, 6 nolu parsel üzerindeki inģaatta ruhsat ve eki projesine

Detaylı

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete:

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete: 17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, Karadeniz Mahallesi, 3/15-7 pafta, 899 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 128588 YĠBF nolu yapıyı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete 27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 06.12.2007 tarih ve 2453 sayılı Olur u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği,

Detaylı

29.11.2012 tarih ve 28482 sayılı Resmi Gazete:

29.11.2012 tarih ve 28482 sayılı Resmi Gazete: 29.11.2012 tarih ve 28482 sayılı Resmi Gazete: Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 14/12/2005 tarih ve 3616 sayılı Olur u ile; Kocaeli İli, Çayırova Belediyesi, 19d1c pafta, 1668 ada, 9 No lu parsel üzerindeki inşaatın

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete:

13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete: 13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete: Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun hükümlerine göre yerine getirmediğinden yapı denetim faaliyeti 23/1/2006 tarihli ve 26058

Detaylı

24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete:

24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete: 24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete: Denetimini üstlendiği Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, 7 pafta, 10643 nolu parsel üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda öngörülen

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete: Delta Art Yapı Denetim Ltd. ġti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Ali GÜNERDĠ (Denetçi No: 6763, Oda Sicil No: 7705) tarafından açılan

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri:

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: 1) AUTO KING İstanbul Maslak Adres : Atatürk Oto Sanayi Sitesi, 2.Kısım, 12.Sok. no:437,

Detaylı

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu.

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu. EK-1/1 YAPI ĠNCELEME VE DENETĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN RAPOR ÖRNEĞĠ [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU Karar Tarihi : Karar No : [ İl plaka no-yıl-karar no_örn 06-2011-001 ] Konu :Denetim faaliyetinin geçici durdurulmasına

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete Yapı denetim sorumluluğu altında bulunan İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 174 pafta, 2813 ada, 353 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı

Detaylı

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri:

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: 1) AUTO KING İstanbul Maslak Adres : Atatürk Oto Sanayi Sitesi, 2.Kısım, 12.Sok. no:437,

Detaylı

Hukuki Rapor 267. Hukuki Rapor

Hukuki Rapor 267. Hukuki Rapor Hukuki Rapor 267 Hukuki Rapor 268 40. Dönem Çalışma Raporu Hukuki Rapor 269 40. Dönem Yönetim Kurulumuz 39. Dönemden gelen ve 2006-2007-2008 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 47

Detaylı

Pütürlü plastik kaplama işlemleri (tamponun tamamına veya teknik olarak mümkün olan şartlarda lokal). Pütürlü tabi plastik kaplama ve renklendirme işlemi kapsam içindedir. Hizmetten Nasıl Yararlanacaksınız?

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 52 İST, 09.07.2010. Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 52 İST, 09.07.2010. Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 52 İST, 09.07.2010 ÖZET: Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı. AMORTİSMAN LİSTESİNE İLAVELER VE LİSTEDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI Bilindiği üzere, 01 Ocak

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ

BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ BURSA OSMANGAZİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2014 YILI OKUL TABAN PUAN VE KONTENJAN BİLGİLERİ İlçe Okul Okul Türü Yabancı Dil Sınıf Nilüfer Nilüfer İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi

Detaylı

BURSA İLİNDEKİ HER BİR LİSENİN 2016 YGS ORTALAMA, PUAN, SIRA BİLGİSİ VE İL - TÜRKİYE SIRALAMALARI

BURSA İLİNDEKİ HER BİR LİSENİN 2016 YGS ORTALAMA, PUAN, SIRA BİLGİSİ VE İL - TÜRKİYE SIRALAMALARI BURSA İLİNDEKİ HER BİR LİSENİN 2016 YGS ORTALAMA, PUAN, SIRA BİLGİSİ VE İL - TÜRKİYE SIRALAMALARI BURSA ADAY SAYILARI TEMEL YGS PUANLARI FEN BİLİMLERİ TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK YGS'ye Giren Lisansa

Detaylı

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 11 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29590 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda

Detaylı

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa.

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa. 2014 2015 lise taban puanları 2015 'daki liselerin taban puanları, 2015 liseleri taban puanları, 2014 'daki liselerin taban puanları, 2014 liseleri taban puanları, 2014 lise taban puanları, 2015 lise taban

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ. Özel Eğitim Hizmetleri. Ödenek Gönderme Belgesinin Kodu. Öğrenci. Sayısı. Ödenek Gönderme Belgesinin Kodu

2015-1. DÖNEM ÖDENEK DAĞITIM CETVELİ. Özel Eğitim Hizmetleri. Ödenek Gönderme Belgesinin Kodu. Öğrenci. Sayısı. Ödenek Gönderme Belgesinin Kodu Sayfa : 1 İl Adı : ADANA Adı 1154 Çukurova Mal Müdürlüğü Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Ortaokulu 2 Niyazi Ekerbiçer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) 9 Toplamı 11 1 4.261.23 5.208.17 5.208.17 5.208.17

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO

10. Hukuki Rapor. 2- Mahkemesi : Ankara 15. İş Mahkemesi Dosya No : 2003/90 Davacı : Celal UYAR Davalı : İMO 10. Hukuki Rapor 39. Dönem Yönetim Kurulumuz 38. Dönemden gelen ve 2004-2005-2006 yılları arasında açılmış olan, aşağıda ayrıntıları verilen 40 davanın 19 unu sonuçlandırmıştır. Devam eden 21 davanın 5

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 2016 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 06 Dünya Araştırmacılar Derneği ESOMAR üyesi olan ORC(Objective Research Center) tarafından ayda bir yapılan Yerel Yönetimler Performans Araştırmasının

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 169 sayı eki / 15 mayıs 2007 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 4708 sayılı yasayla düzenlenen

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00 1. Hasan Şahin NALBANTOĞLU na ait 17871Nolu Tespit Tutanağı 2. Mehmet UYSAL a ait 17872 Nolu Tespit Tutanağı 3. Demir İnş.Haf.Mim.Mad.Tah.ve

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 12.02.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 24.01.2014 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 4290 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: II Sayı/Number: 2 Eylül/September 2015 Harput Araştırmaları

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri

T.C. GEBZE KAYMAKAMLIĞI Gebze Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010 Mezunlarımız ve Üniversite Yerleşme Bilgileri 1 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP 2 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) TIP FAKÜLTESİ 3 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) TIP FAKÜLTESİ 4

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLENLERE İLİŞKİN LİSTE. Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 1 21910 AHMET SIRRI ULAŞ İstanbul Hâkim 2 22805 SADİ SARIYILDIZ Ankara Çoc.Acm Bşk. 3 22935 MAHMUT KAYA Ankara ACM Bşk. 4 24959 ŞEFİK AKYILDIRIM Büyükçekmece C.Savcısı 5 25141 REFİK EĞRİ Mersin Hâkim 6

Detaylı

Result List. # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name Clocked Time Variation Time Speed 1 TR BURSA TURKIYE SPEKOV KARDESLER

Result List. # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name Clocked Time Variation Time Speed 1 TR BURSA TURKIYE SPEKOV KARDESLER # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name Clocked Time Variation Time Speed 1 TR-16-0170619 BURSA TURKIYE SPEKOV 08:26:50.29-1110,8 2 TR-16-0170509 BURSA TURKIYE DURALI BALIM 08:26:50.48 0d 00:00:00.19

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-99 sayılı Kurul Kararı ile Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S .T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-232 Özü: Yurt dışı ziyareti K A R A R 11.08.2014 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı