tarih ve sayılı Resmi Gazete

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 429 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Omega Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/1702 sayılı kararı ile davacının yürütülmesinin durdurulmasıisteminin reddine hükmedildiğinden, Adana Omega YapıDenetim Tic. Ltd. Şti. hakkında, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 121 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazetede ilan ettirilerek, geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması tarih ve 3638 sayılı Makam Olur u ile uygun 3298/1/1-1 İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26L-ID pafta, 1022 ada, 4 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Elsa Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet ULUSOY (Denetçi No:10157, Oda Sicil No: 4509) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16.İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/1204-K.2013/377 sayılı kararıile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Elsa Yapı Denetim Ltd.Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ahmet ULUSOY (Denetçi No:10157, Oda Sicil No: 4509) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi tarih ve 3689 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 3298/2/1-1 Antalya İli, Kemer İlçesi, 262 Ada, 5 parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.Şti tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 11. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/2480-K.2012/2136 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kuk Mühendislik YapıDenetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 3637 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 3298/3/1-1 İstanbulİli, Üsküdar İlçesi, Valideatik Mahallesi, Abacıdede Sokağı, 38 pafta, 216 ada, 32 noluparsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. yetkilisi Oktay MEMİŞOĞLU tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/2255-K.2012/1734 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. yetkilisi Oktay MEMİŞOĞLU na (T.C. Kimlik No: , Meslek Odası Sicil No:11157) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 3636 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 3298/4/1-1 Mega YapıDenetim San. ve Tic. A.Ş. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Denizli, Merkez İlçesi, Değirmenönü Mahallesi, 2763 ada, 23 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret

2 Odasına kayıtlı 158 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Mega Yapı Denetim San. ve Tic. A.Ş. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Ahmet Yüksel KAŞIKÇI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 973, Oda Sicil No: 1955), Kenan TOPÇU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2569, Oda Sicil No: 23002) ve sorumlu denetim elemanı Ünsal EKMEKÇİ nin(inşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53346) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3698 sayılıoluru ile uygun 3299/1/1-1 Denge YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Denizli İli, Merkez İlçesi, Akkonak Mahallesi, 384 ada, 1 parsel, üzerindeki YİBF nolu yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 187 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Denge Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetimelemanları Serap ŞENSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12799, Oda Sicil No: 12651), Ramazan YÜCEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9450, Oda Sicil No: 23053) ve Ali OKKALI nın(inşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 26657) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3699 sayılı Oluru ile uygun 3299/2/1-1 Yapıden Üniversal YapıDenetim Hiz. Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Yayla Mahallesi, 30 Pafta, 7386 Parsel üzerindeki YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 296 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Vural GÜVEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3441, Oda Sicil No: 12985), Salim ALTUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12849, Oda Sicil No:18753) ve Özgür SEZGİN in(inşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3700 sayılı Oluru ile uygun 3299/3/1-1 Bayden Yapı Denetim Tic. Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Adana İli, Ceyhan İlçesi, Ulus Mahallesi, 39 ada, 4 parsel üzerindeki YİBF YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 302 nolu Yapı Denetimİzin Belgesine sahip Bayden Yapı Denetim Tic. Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Orhan KÜÇÜK ün (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3911, Oda Sicil No: 8158) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun

3 Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3701 sayılı Oluru ile uygun 3299/4/1-1 Yapıden Üniversal YapıDenetim Hiz. Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Yayla Mahallesi, 30 Pafta, 7386 Parsel üzerindeki YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ileistanbul Ticaret Odasına kayıtlı 296 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Yapıden Üniversal YapıDenetim Hiz. Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Vural GÜVEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3441, Oda Sicil No: 12985), Salim ALTUN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12849, Oda Sicil No:18753) ve Özgür SEZGİN in(inşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3702 sayılı Oluru ile uygun 3299/5/1-1 Bakanlık Makamının tarihli ve 6046 sayılı Oluru ile Antalya ili, Kemer ilçesi, Kuzdere köyü, 2718 parsel üzerindeki yapı ile ilgili denetim faaliyetleri 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 349 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Keskin Yapı Denetim Ltd.Şti. nin tarihli ve sayılı Resmi Gazetede ilan edilen yürütmeyi durdurma kararı ile cezası kesintiye uğramıştır. Anılan yürütmeyi durdurma kararına gerekçe gösterilen şekil eksikliği İl YapıDenetim Komisyonunca verilen karar üzerine ortadan kaldırıldığından Keskin YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 1 (bir) yıllık ceza süresinden yürütmeyi durdurma ilanına kadar çekilen 337 günlük ceza süresinin düşülerekuygulanması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 3703 sayılı Oluru ile uygun 3299/6/1-1 Astan YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Antalya ili, Kumluca ilçesi, Çavuşköy (Adrasan) Belediyesi, 236 ada, 4 parseldeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) ve (e) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 47337/49525 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3704 sayılıoluru ile uygun 3299/7/1-1

4 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan 4540 Ticaret Sicil No ile İnegöl Ticaret Odasına kayıtlı 189 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd.Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 189 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 3697 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir. 3299/8/ tarih ve sayılı Resmi Gazete 4708 sayılıyapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır.... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır. hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; Manisa ilinde faaliyet gösteren 1707 dosya nolu KİLİTTAŞI Yapı Denetim Ltd. Şti., 1375 dosya noluspil TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1383 dosya noluyilmaz IRMAK Yapı Denetim Ltd. Şti., Konya ilinde faaliyet gösteren 1085 dosya nolu ERKAN KIŞ YapıDenetim Ltd. Şti., İstanbul ilinde faaliyet gösteren 492 dosya nolu YENİ YapıDenetim Ltd. Şti., Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 918 dosya nolu TEKKON YapıDenetim Ltd. Şti., Ankara ilinde faaliyet gösteren 44 dosya nolu ÖZİLKE YapıUygulama Denetim Ltd. Şti. lerine ait Yapı Denetimİzin Belgeleri Bakanlık Makamının tarih ve 3204 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 3096/1-1 Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aşağı Aziziye Mahallesi, 20M1D pafta, 863 ada, 7 parseldeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (g) ve (ı) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanlarınihat TOKSÖZ(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519), Sariye BÜLBÜL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12841, Oda Sicil No: 40045), Alev KAPLANGI (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10439), Oda Sicil No: 1893), Tekin BUTUTAKİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15294), Oda Sicil No: 39817), Yusuf EŞMELER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6187, Oda Sicil No: 18669) ve Mehmet NUROĞLU nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 18848) denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete deilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3228 sayılı Oluru ile uygun 3097/1/1-1 Mersin Troy Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Mersin ili, Mezitli İlçesi, Merkez Mahallesi, 30.L.I.D pafta, 423 ada, 2 parseldeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c)

5 fıkrasında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç), (f) ve (l) bentleri ile 6. maddesinin 3. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Mersin Ticaret Odasına kayıtlı 1236 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mersin Troy Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları İsmail Haluk TEKELİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21113, Oda Sicil No:62641), Ayhan ÇINAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19011, Oda Sicil No:18986) ve Mehmet AYTEKİN in(inşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:86527) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete deilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3229 sayılı Oluru ile uygun 3097/2/1-1 Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son fıkrasında öngörülen esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan 1968 Ticaret Sicil No ile Bilecik Ticaret Odasına kayıtlı 1479 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bilecik Kuruluş YapıDenetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Zafer ATASEV in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21770, Oda Sicil No:22478) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3230 sayılıoluru ile uygun 3097/3/1-1 Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin son fıkrasında öngörülen esaslara göre yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Ticaret Odasına kayıtlı 988 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Döngele Yapı DenetimLtd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Abdullah ÖZDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16765, Oda Sicil No:6363) ve Mehmet Cemal ARIĞ (Mimar, Oda Sicil No:13834) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete deilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3231 sayılı Oluru ile uygun 3097/4/1-1 Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Balıkesir ili, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21.N-III-IV pafta, 685 ada, 795 parseldeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 222 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Mehmet Ersin AKYOL (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1973, Oda Sicil No:22169), sorumlu denetim elemanlarıgüler ERCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8100, Oda Sicil No:12188), Mehmet Kemal AKÇAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1876, Oda Sicil No:9648) ve Yavuz DENİZ in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:23304) denetim faaliyetlerinin aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3232 sayılıoluru ile uygun

6 3097/5/1-1 Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Balıkesir ili, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21.N-III pafta, 685 ada, 797 parseldeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve YapıDenetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 222 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Ya-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Mehmet Ersin AKYOL (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1973, Oda Sicil No:22169), sorumlu denetim elemanları Güler ERCAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8100, Oda Sicil No:12188), Mehmet Kemal AKÇAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1876, Oda Sicil No:9648) ve Hasan Hüseyin KARAKUŞ un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62286) denetim faaliyetlerinin aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 3233 sayılıoluru ile uygun 3097/6/1-1 Ankara İli, Mamak İlçesi, ada, 5 noluparsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Anadolu Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Leman YARDIMCI (Denetçi No: 706, Oda Sicil No: 35895) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin tarihli ve E.2012/486-K.2013/201 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Anadolu Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Leman YARDIMCI (Denetçi No: 706, Oda Sicil No: 35895) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 3111 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 3098/1/1-1 İstanbulİli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ (Oda Sicil No:72951) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17.İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/366-K.2013/229 sayılı kararıile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ (Oda Sicil No:72951) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 3224 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 3098/2/1-1 Antalya ili, Kemer ilçesi, Tekirova Beldesi, Cumayeri Mahallesi, 3 pafta, - ada, 542 noluparsel üzerindeki yapının denetimini üstlenen AsturemYapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hasan POSTACI (Denetçi No: 6426, Oda Sicil No: 10704) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Danıştay 6. Daire nin tarih ve E.2011/4409-K.2011/3678 sayılı bozma kararı üzerine Ankara 5. İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2012/761-K.2013/78 sayılı kararıile bozma kararına uyularak, davanın reddine hükmedildiğinden, Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hasan POSTACI (Denetçi No: 6426, Oda Sicil No: 10704) hakkında, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 155 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazete de ilan ettirilerek, geçici faaliyet durdurulmasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması tarih ve 3225 sayılı Makam Olur u ile uygun 3098/3/1-1

7 tarih ve sayılı Resmi Gazete Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Fethiye Mahallesi, 5038 Ada, 33 Parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 545 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Bursa YapıDenetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 12.İdare Mahkemesi nin tarihli ve E:2013/288 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşil Bursa Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi tarih ve 3389 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 2969/1/1-1 İzmir İli, Dikili İlçesi, Salihler Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Gürsun ÖZEN (Denetçi No:7496, Oda Sicil No:5639) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada; Ankara 4. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/916-K.2013/354 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti. ninproje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi GürsunÖZEN (Denetçi No:7496, Oda Sicil No:5639) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 3388 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 2969/2/ tarih ve sayılı Resmi Gazete Bursa İli, Gürsu İlçesi, Zafer Mahallesi 285 ada, 19 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2013/385 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin ara karar süresi ve savunma verme süresi dolduktan sonra yeniden bir karar verilinceye kadar durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi tarih ve 2942 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 2909/1/1-1 Bursa İli, Yıldırım İlçesi, DavutdedeMahallesi 4967 ada, 35 parsel üzerindeki YİBF noluinşaatın denetimini üstlenen Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2013/384 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin ara karar süresi ve savunma verme süresi dolduktan sonra yeniden bir karar verilinceye kadar durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Marmara Yapı Denetim Kurumu A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi tarih ve 2941 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 2909/2/ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yer alan ile Güven Yapı Denetim Ltd. Şti., Güzel Nizip Yapı Denetim Ltd. Şti., Özçimen Yapı Denetim Ltd. Şti., Ayıntap Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanlarda sehven yazılan tarihli ifadesinin çıkarılarak bu ifadenin yerine tarihli ifadesinin eklenmesi tarihli ve 2940 sayılı Makam Oluru ile uygun 2910/ tarih ve sayılı Resmi Gazete

8 4708 sayılıyapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır. hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; Sakarya ilinde faaliyet gösteren 1708 dosya nolu SEKSENLER Yapı Denetim Ltd. Şti., Malatya ilinde faaliyet gösteren 1609 dosya nolu KERNEK Yapı Denetim Ltd.Şti., Konya ilinde faaliyet gösteren 1535 dosya nolufer-kon Yapı Denetim Ltd. Şti., Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 891 dosya nolu GÜZEL NİZİP Yapı Denetim Ltd. Şti., İstanbul ilinde faaliyet gösteren 783 dosya nolu A TASARIM YapıDenetim Ltd. Şti. ve 521 dosya nolu MARMARA TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti., Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 418 dosya nolu GAZİ YapıDenetimi Ltd. Şti. lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının tarih ve 2619 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 2761/1-1 Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Sancaktepeİlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nurettin GÜZEL (Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/872-K.2013/256 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nurettin GÜZEL (Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 2492 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 2762/1/1-1 İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, YolüstüMevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 475 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı Denetim Ltd. Şti. nin kuruluş ortaklarından Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Celal GÜMÜŞ (Oda Sicil No:63124) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/1532- K.2013/190 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Celal GÜMÜŞ (Oda Sicil No:63124) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 2486 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 2762/2/1-1 Kayseri İli, Kocasinan Belediyesi, 4254 ada, 9 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Hançer YapıDenetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisiİnşaat Mühendisi Hasan GÖKALP (Denetçi No:16814, Oda Sicil No:25704) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/1526 sayılı yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair kararına karşı

9 davacı tarafça itiraz edilmiş olup; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul un tarih ve YD İtiraz No: 2013/877 sayılı kararı ile itirazın kabulüne, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan GÖKALP (Denetçi No:16814, Oda Sicil No:25704) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi tarih ve 2485 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 2762/3/1-1 İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 noluparsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/2657-K.2012/3033 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 2215 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 2762/4/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 597 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılıresmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrasıgereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 597 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 2600 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir. 2763/1/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli sayılı, tarihli sayılı ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan 15041/21018 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1136 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Dadaş Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılıresmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrasıgereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 1136 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 2601 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir.

10 2763/2/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli sayılı, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 424 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Işıktaş Yapı Denetim Ltd.Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 424 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 2602 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir. 2763/3/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli sayılı, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan 8525 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 476 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Grup Yapı güçler Yapı Denetim Ltd.Şti. nin, aynıkanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 476 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 2603 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir. 2763/4/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli sayılı, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan 8038 Ticaret Sicil No ile Bandırma Ticaret Odasına kayıtlı 242 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sigma Yapı Denetim Ltd.Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 242 noluyapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 2604 sayılıoluru ile iptal edilmiştir. 2763/5/1-1

11 Form YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Bursa İli,İnegöl İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1271 Ada, 7 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4540 Ticaret Sicil No ile İnegöl Ticaret Odasına kayıtlı 189 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Enver ENERGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:526, Oda Sicil No:14004), Ahmet ALTINTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:525, Oda Sicil No:13427), sorumlu denetim elemanları Mustafa AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6617, Oda Sicil No: 10167) ve Recep GÖZE nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68831) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2605 sayılı Oluru ile uygun Form YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/6/1-1 Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 573 Ada, 57 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (f) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4540 Ticaret Sicil No ile İnegöl Ticaret Odasına kayıtlı 189 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Enver ENERGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:526, Oda Sicil No:14004) ve Ahmet ALTINTAŞ ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:525, Oda Sicil No:13427) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2606 sayılı Oluru ile uygun Şena-2 YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/7/1-1 Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, 46 pafta, 704 ada, 188 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2445 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 683 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahipşena-2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fikret KILIÇKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12402, Oda Sicil No:11828), Ali HAZAR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13906, Oda Sicil No:38956), Süleyman KÜÇÜKKIRCA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9003, Oda Sicil No:18731), Zafer ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,Oda Sicil No:53980), Mustafa KILIÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:47692) ve Emin BÖLÜKBAŞI nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:71356) denetim faaliyetlerinin aynıkanunun 8.

12 maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2607 sayılı Oluru ile uygun Form YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/8/1-1 Bursa İli,İnegöl İlçesi, Yeni Mahalle, 355 Ada, 775 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5., 6. ve 9. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4540 Ticaret Sicil No ile İnegöl Ticaret Odasına kayıtlı 189 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Form Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Enver ENERGİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:526, Oda Sicil No:14004), Ahmet ALTINTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:525, Oda Sicil No:13427), sorumlu denetim elemanları Mustafa AKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6617, Oda Sicil No: 10167) ve Şendoğan ERBAĞ ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.NO: ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 2608 sayılı Oluru ile uygun Simya YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/9/1-1 Manisa İli, Soma İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 28-26NB pafta, 797 ada, 164 parsel üzerindeki YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (g) ve (ı) fıkraları, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (c), (ç), (d), (e) ve (l) bentleri ve 6. maddesinin 3., 5. ve 6. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5286 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1005 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Simya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan KUDAYYILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18427, Oda Sicil No: 47262), Zeynel PINAR (Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 15991) sorumlu denetim elemanları Salih TUNÇKAYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9484, Oda Sicil No: 6896), Hüseyin ÇELİK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7778, Oda Sicil No: 33071), İhsan Sabri ÖZDEMİR ( Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15143, Oda Sicil No: 15876), Özcan ÖZCAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8761, Oda Sicil No: 6103) ve Mehmet Ali MOTUR un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 14686) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2609 sayılı Oluru ile uygun 2763/10/1-1

13 Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, PaşabayırMahallesi, 20 pafta, 1215 ada, 670 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 597 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Bal Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Turgut ADİLAY (Şirket Müdürü, Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:892, Oda Sicil No:21428), sorumlu denetim elemanları Rüştü KANBER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9912, Oda Sicil No:1899), Cemal SEÇKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:358, Oda Sicil No:18182) ve Tamer KANBER in (Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No:38807) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2610 sayılı Oluru ile uygun BDB YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/11/1-1 Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Akçay beldesi, 1055 ada, 55 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 192 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip BDB Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Adnan KAV (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6689, Oda Sicil No:31925), Mustafa Selçuk ÜNER (Şirket Müdürü, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60983), sorumlu denetim elemanları İbrahim ALTUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1298, Oda Sicil No:17001), Ömer Suat MENALİ(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10566, Oda Sicil No:3105), Zafer GENÇER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3498, Oda Sicil No:26621), Sümer Yılmaz KIZILTUĞ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16121, Oda Sicil No:5356), Sadık SİRKEOĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11677, Oda Sicil No:2563), Büşra Öykü KILIÇ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:37795), Fikret HAKAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:21322) ve Mustafa BEKTAŞ ın (Yardımcı Kontrol Elemanı, Elektrik Teknikeri, T.C.NO.: ) denetim faaliyetlerinin, aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2611 sayılı Oluru ile uygun BDB YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/12/1-1 Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Akçay beldesi, 21.N.II pafta, 1043 ada, 7 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve

14 (g) fıkralarında ve YapıDenetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 192 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip BDB Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağıveya yetkilisi Adnan KAV (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6689, Oda Sicil No:31925), Mustafa Selçuk ÜNER (Şirket Müdürü, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60983), sorumlu denetim elemanları İbrahim ALTUN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1298, Oda Sicil No:17001), Ömer KUZU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2931, Oda Sicil No:31407), İsmail ÇETİNKAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:59732) ve Mehmet Hayri ERİTİR in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:23954) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2612 sayılı Oluru ile uygun 2763/13/1-1 Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 141 nolu YapıDenetim İzin Belgesine sahip CMC Yapı Denetim Ltd. Şti. nindenetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2613 sayılı Oluru ile uygun Zeki YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/14/1-1 Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 38 pafta, 1479 parsel üzerindeki ve YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11364/19004 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 118 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zeki Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanlarısongül BIÇKIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1720, Oda Sicil No: 8578), Nuri ÇELEBİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5670, Oda Sicil No: 16731), Gazanfer KARA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58086) ve Hüseyin YILMAZCAN ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 13605) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2614 sayılı Oluru ile uygun Gazikent Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/15/1-1

15 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, 23 Nisan Mahallesi, 151/152 pafta, 2220 ada, 752 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı 912 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Gazikent YapıDenetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Nihat TANYOL (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61972), Ahmet Tamer ÖZTEKİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5381, Oda Sicil No: 37200), sorumlu denetim elemanları Can ŞENKURT (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16103, Oda Sicil No: 11115), İbrahim Halil EREN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15675, Oda Sicil No: 37765), Nurten ATILGAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18122, Oda Sicil No: 21734), Selçuk GÖKÇEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14495, Oda Sicil No: 28213) ve Kazım CAN ın(inşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 83127) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 2615 sayılı Oluru ile uygun Işıktaş YapıDenetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 2763/16/1-1 Gaziantepİli, Şehitkamil İlçesi, Batıkent Mahallesi, 21K-4B pafta, 3170 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 424 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Işıktaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluşortağı veya yetkilisi Abdullah Erdem UĞURLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,Oda Sicil No: 62949), sorumlu denetim elemanları Şefik GÜRSOY (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6569, Oda Sicil No: 7015), Figen ALGÜN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7831, Oda Sicil No: 22142), Sait EDİBALİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4126, Oda Sicil No: 15654), Öner TEKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7828, Oda Sicil No: 3741), Mehmet Enver ERBAĞCI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5797, Oda Sicil No: 17667), Burak ÖZGEN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32300) ve Gülşen İKİBUDAK ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65085) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 2616 sayılı Oluru ile uygun 2763/17/ tarih ve sayılı Resmi Gazete İstanbulİli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşraf Bitlis Caddesi, 4 pafta, 39 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ninuygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmet KAHYA(Denetçi No:12992, Oda Sicil No:13560) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/814-K.2012/3042 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile ÖztaşYapı

16 Denetim Ltd. Şti. nin Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmet KAHYA (Denetçi No:12992, Oda Sicil No:13560) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 1703 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 2384/1/1-1 Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Sancaktepeİlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Turhan DEMİRBAĞ (Denetçi No:6394, Oda Sicil No:3485) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 5.İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/515-K.2012/3038 sayılı kararıile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ninproje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Turhan DEMİRBAĞ (Denetçi No:6394, Oda Sicil No:3485) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 1704 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 2384/2/1-1 Öztaş YapıDenetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunanistanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki B blok inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEŞE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 3. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/2692-K.2012/1922 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ninproje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEŞE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 1705 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 2384/3/1-1 Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Sakarya Mahallesi, 126 pafta, 1220 ada, 10 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öncü Yapı Denetim Ltd. Şti. ile birlikte, aralarında Proje ve YapıDenetçisi Elektrik Mühendisi Osman AKBOĞA (Denetçi No: 6704, Oda Sicil No: 7052) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 1. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/555-K.2012/2803 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öncü Yapı Denetim Ltd. Şti. ile birlikte, aralarında Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Osman AKBOĞA (Denetçi No: 6704, Oda Sicil No: 7052) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 1773 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 2384/4/1-1 İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşraf Bitlis Caddesi, 4 pafta, 39 noluparsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEŞE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/778-K.2012/3039 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile ÖztaşYapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEŞE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 1774 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 2384/5/1-1 İzmir İli, Dikili İlçesi, Salihler Köyü, 381 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 475 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fayda Yapı

17 Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Kemal HIZAL (Denetçi No:2389, Oda Sicil No:6109) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/1676 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Kemal HIZAL (Denetçi No:2389, Oda Sicil No:6109) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 1775 sayılıolur ile durdurulmuştur. 2384/6/ tarih ve sayılı Resmi Gazete Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Sakarya İli, Serdivanİlçesi, Serdivan Mahallesi, 29J4 pafta, 475 ada, 10 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c), (d) ve (h) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6010 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Adnan YILDIZ (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2845, Oda Sicil No: 34318), sorumlu denetim elemanları Özgür ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 54746), Ömer HARMANDAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 19384) ve Hande GÜLER in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58800) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 1861 sayılı Oluru ile uygun Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 2287/1/1-1 Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı (A 1 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519), Yusuf EŞMELER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6187, Oda Sicil No: 18669) ve Ahmet Reşat UZUN un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 24232) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 1862 sayılı Oluru ile uygun Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 2287/2/1-1 Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı (A 2 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a)

18 ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519), Yusuf EŞMELER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6187, Oda Sicil No: 18669) ve Ahmet Reşat UZUN un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 24232) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 1863 sayılı Oluru ile uygun Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 2287/3/1-1 Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı (A 3 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519), Yusuf EŞMELER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6187, Oda Sicil No: 18669) ve Ahmet Reşat UZUN un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 24232) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 1864 sayılı Oluru ile uygun Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 2287/4/1-1 Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı (A 4 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 1865 sayılı Oluru ile uygun 2287/5/1-1

19 Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı (A 5 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 1866 sayılı Oluru ile uygun Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 2287/6/1-1 Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı (A 6 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 1867 sayılı Oluru ile uygun Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 2287/7/1-1 Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı (A 8 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 1868 sayılı Oluru ile uygun 2287/8/1-1

20 Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF nolu yapıyı (A 9 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) ve Sariye BÜLBÜL ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12841, Oda Sicil No:40045) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 1869 sayılı Oluru ile uygun Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 2287/9/1-1 Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF noluyapıyı (A 7 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ ün (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 1870 sayılı Oluru ile uygun Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; 2287/10/1-1 Sakarya İli, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 157 ada, 209 parsel, üzerindeki YİBF nolu yapıyı (A 10 Blok) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11030, Oda Sicil No: 16519) ve Sariye BÜLBÜL ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12841, Oda Sicil No:40045) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 1871 sayılı Oluru ile uygun 2287/11/1-1

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: B-ST Yapı Denetim A.Ş. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ali Nazilli (Denetçi No : 393, Oda Sicil No : 8868) hakkında 10/8/2007 tarihli 26609 sayılı

Detaylı

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 11/11/2004 tarih ve 2691 sayılı oluru ile 30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile denetçi

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29 Haziran 2001 Resmi Gazete : 13 Temmuz 2001/24461 Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 Madde 1- Amaç, kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 14-20 Ekim 2008 Yayımlandığı Tarih 21 Ekim 2008 Sayı 385 İÇİNDEKİLER - Turizmi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 08 25 Ağustos 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Ağustos 2011 Sayı 493 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede

Detaylı

12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ

12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ 12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ 24. Çalışma döneminde yürütülen çalışmaların önemli bir ayağını, hukuksal konular oluşturmuştur. Kamu yararı, toplumsal fayda temelinde mesleki hak ve yetkilerimizin

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Kazım Karabekir Cad. Murat Çarşısı No: 41/1 İskitler - Ankara Tel : 0312 384 26 27 Fax : 0312 384 17 07 info@umitofset.com.tr www.umitofset.com.tr

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÖDENMİŞ SERMAYEMİZİN 300.000.000.- YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASINDAN

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dönem: 24 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: ) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ EKONOMİ ESKİ BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN, İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI MUAMMER GÜLER, AVRUPA BİRLİĞİ ESKİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ İLE ÇEVRE

Detaylı

4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL

4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL 4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL 128 ANKARA ŞUBE Ankara Şube Üyesi Selim YÜCEL tarafından meslektaşlarımızın en çok istihdam edildiği sektörlerden biri olan çimento alanında TS EN 206-1 Kapsamında Beton, Üretimi

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU MARİTAŞ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. Tarih: 19.07.2013 R. No: 2013A219 FİKİRTEPE PROJE ALANI MEVCUT DURUM DEĞER TESPİTİ ÇALIŞMASI KADIKÖY/ İSTANBUL TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-29 Şubat 2012 Yayımlandığı Tarih 29 Şubat 2012 Sayı 2012-4 İÇİNDEKİLER - - - Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ocak 2015 69471265-305-593

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16 22 Ocak 2007 Yayımlandığı Tarih 23 Ocak 2007 Sayı 325 İÇİNDEKİLER - Türkiye

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 04.01.2013 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Cevdet

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 22 MAYIS 1977 PAZAR. Yönetmelikler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tantu (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekini 1920 Yönetim ve Yazı işleri ıçtn [Jaşbakan'ık /Ve,- v^f ve Mudevvenat Genel Mud.rluğune ba$' uruhır. 22 MAYIS 1977 PAZAR Sayı : 15944 YÜRÜTME

Detaylı

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL JFMO Köşesi JFMO HABERLER TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIV. Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2012 tarihinde Ankara da Devlet

Detaylı

NET KAR DEĞİŞİM TABLOSU

NET KAR DEĞİŞİM TABLOSU Şirkete Genel Bakış EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU Bakanlar Kurulu nun 26.12.1990 tarihli kararı çerçevesinde, Emlak Yapı Anonim Şirketi ile İnşaat ve İmar Anonim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: 17459 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 05-27 Kasım 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Kasım 2011 Sayı 499 İÇİNDEKİLER - - - - - Çocuklarla Kişisel İlişki

Detaylı

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON II. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON II. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI II. BÖLÜM 1 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/28)... 3 Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. DLET BKNLĞ EĞİTİM DİRESİ BŞKNLĞ YRG MEVZUT BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ocak 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2012 Sayı 2012-2 İÇİNDEKİLER - - - - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Merkez

Detaylı