Tela ve Transfer Bask Presleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tela ve Transfer Bask Presleri"

Transkript

1 Tela ve Transfer Bask Presleri Fusing and Transfer Printing 2014 ISO 9001 GOSTRUSSIA

2 M SYONUMUZ Dünya ve Türkiye için endüstriyel ütü makinleri imal etmek, ihracat rakamlarımızı yükselterek Dünya makine sektöründe ivme kazandırmaktır. Dünya tekstil sektörüne, kuru temizleme ve çamaflırhanelere dünya kalite standartlarında, uygun fiyatlı, Türk malı ütü makineleri ile katkıda bulunurken, firmamızı bir e itim kurumu görüp ülkemize kalifiye insan gücü kazandırmak ve istihdam sa lamaktır. V ZYONUMUZ Kalitesi ve ürün çeflitlili i ile endüstriyel ütü sektöründe dünyanın öncü kuruluflları arasına yükselmek ve Malkan ismini bir dünya markası haline getirmektir y l ndan gelen tecrübe Türkiyede ütü sektöründeki ilk firma 8600 m 2 kapal üretim alan 87 ülkeye ihracat Y ll k makine üretim kapasitesi m 2 yeni fabrika inflaat müflteri çal flan makine say s Türkiye de 48 noktada servis istasyonu Dünyada 26 noktada sat fl ve servis istasyonu 695 çeflit ürün Güçlü Arge ekibi SAH P OLDU UMUZ KAL TE BELGELER CE Tüv Avrupa Standart ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi TSE Uygunluk Belgesi TSEK Türk Standartlar Enstitüsü Kalite Uygunluk Belgesi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi T.C. Sanayi Ticaret Bakanl Sat fl Sonras Hizmet Yeterlilik Belgesi T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl Onayl Garanti Belgesi Endüstriyel Tasar m Tescil Belgesi ISCIR (Romanya) GOST (Rusya) OUR MISSION Manufacturing industrial garment ironing machines, Accelarating World Machine Sector by increasing our export value. Adding value to World Textile, Laundry & Dry Cleaning Sectors by Turkish Ironing Machines with World Quality Standarts and Competitive Prices. Adding Qualified Manpower to Sector and Providing Employment OUR VISION Rising up through the world leading companies in Industrial Garment Ironing Sector and making Malkan a world brand Experience cumulated since 1971 First comnpany in Turkish Garment Ironing Sector 8600sqm closed factory area Export to 87 countries machines/year production capacity sqm new factory construction customers working machine 48 service point in Turkey 26 sales & service point in the world 695 type products Powerful R&D team QUALITY CERTIFICATIONS CE TUV European Standart ISO9001 Quality Management System TSE (Turkish Standarts Institution) Accordance Certification TSEK (Turkish Standarts Institution Quality) Accordance Certification After Sales Sufficiency Certification by Ministry of Industry and Trade of Turkish Republic TSE (Turkish Standarts Institution) Service Sufficiency Certification Guarantee Certification by Ministry of Industry and Trade of Turkish Republic Industrial Design ISCIR (Romania) GOST (Russia)

3 TRANSFER BASKI PRESLER TRANSFER PRINTING PRESS MT1P PNÖMAT K MAKASLI S STEM TRANSFER BASKI PRES (36X49 cm) Pnömatik makasl sistemdir Rezistans s tmal alüminyum üst kal pta homojen s da l m Bask süresi zaman ayarl olup otomatik aç l r MT1P PNEUMATIC SCISSORS SYSTEM TRANSFER PRINTING PRES (36X49 cm) Pneumatic scissors system. Automatic pressing time Her cins kumafla göre pnömatik bask ayar De iflebilir alt kal p ile her tür transfer ve tafl bask iflleri için idealdir Operatör güvenli i için emniyet çemberi Pneumatic pressing adjustable according to all type fabric. It is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable lower buck. The best pressing quality with special silicon material. Safety frame for operator protection. MT1P MT1 MANUEL S STEM YANA ÇEKMEL TRANSFER BASKI PRES 36X49 CM Manuel yana aç l r dik bask l sistemdir Rezistans s tmal alüminyum üst kal pta homojen s da l m Termostat ile hassas s kontrolü De iflebilir alt kal p ile her tür transfer ve tafl bask iflleri için idealdir Ekonomik model MT1 MANUAL SYSTEM SLIDEOPEN TRANSFER PRINTING PRESS 36X49 CM Manual side opening vertical press system. Mechanic pressing adjustable according to all type of fabric. t is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable lower buck. Economic model MT1 MT1K MANUEL S STEM, KANALLI YANA ÇEKMEL TRANSFER BASKI PRES 36X49 CM Kanall sistem ile kurdela, fitil vb. ifllere transfer bask için idealdir. Transfer ifllemi alt kal ptaki uygun ölçülü kanallara kurdele vb. yerlefltirilerek gerçeklefltirilir Üst kal p yana çekmeli sistem ile alt kal p üzerinden ayr l r. Rezistans s tmal alüminyum üst kal pta homojen s da l m Termostat ile hassas s kontrolü Ekonomik Model MT1K MANUAL SYSTEM SLIDEOPEN TRANSFER PRINTING PRESS WITH CHANNELS 36X49 CM Manual side opening vertical press system. Mechanic pressing adjustable according to all type of fabric. t is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable lower buck. Economic model MT1K MT1M MANUEL S STEM, TRANSFER BASKI PRES 36X49 CM Manuel makasl sistemdir Rezistans s tmal alüminyum üst kal pta homojen s da l m Termostat ile hassas s kontrolü De iflebilir alt kal p ile her tür transfer ve tafl bask iflleri için idealdir Ekonomik model MT1M MANUAL SYSTEM TRANSFER PRINTING PRESS 36X49 CM Manual scissors system. Mechanic pressing adjustable according to all type of fabric. t is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable lower buck. Economic model MT1M Homojen Is Da l m ve Hassas Bask Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press 01

4 TRANSFER BASKI PRESLER TRANSFER PRINTING PRESS MT2RK PNÖMAT K KEND NDEN KAZANLI Ç FT ALT KALIPLI TRANSFER BASKI PRES 36X49 cm Buhar s tmal ve buhar püskürmeli alt kal plar ile hassas ifllerde parlatmadan transfer gerçeklefltirilir Çift alt kal p sistemi ile daha fazla ve h zl ifl yapma avantaj Otomatik sa a ve sola hareketli üst kal p Bask süresi zaman ayarl olup otomatik aç l r Her cins kumafla göre pnömatik bas nç ayar Numaratör ile üretilen ifl takibi Operatör güvenli i için emniyet çemberi Opsiyonel: 50x60 cm kal p ölçüsü MT2RK PNEUMATIC BUILTIN BOILER TWO LOWER MOULDS TRANSFER PRINTING PRESS 36X49 cm t prevents shinning by steam hated and steam spraying lower s for sensitive fabric. Faster and more printing avantage by double lower system. Upper moves right and left automatically Automatic pressing time Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics. Produced job following by numbering machine. Safety frame for operator protection. Optional 50x60 cm dimension MT2RK MT2A PNÖMAT K YARI OTOMAT K TRANSFER BASKI PRES 36x49cm PNÖMAT K YARI OTOMAT K TRANSFER BASKI PRES 50x60cm PNÖMAT K YARI OTOMAT K TRANSFER BASKI PRES 55x80cm PNÖMAT K YARI OTOMAT K TRANSFER BASKI PRES 55x115 cm PNÖMAT K YARI OTOMAT K TRANSFER BASKI PRES 60x130 cm PNÖMAT K YARI OTOMAT K TRANSFER BASKI PRES 70x115 cm PNÖMAT K YARI OTOMAT K TRANSFER BASKI PRES 100x150 cm Çift alt kal p sistemi ile daha fazla ve h zl ifl yapma avantaj Sa a ve sola manuel hareketli üst kal p Her cins kumafla göre pnömatik bas nç ayar Bask süresi zaman ayarl olup otomatik aç l r Her tür transfer, tafl bask ve tela yap flt rma iflleri için idealdir Operatör güvenli i için emniyet sistemi Ekonomik model MT2A PNEUMATIC SEMIAUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 36x49 cm PNEUMATIC SEMIAUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 50x60 cm PNEUMATIC SEMIAUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 55x80 cm PNEUMATIC SEMIAUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 55x115 cm PNEUMATIC SEMIAUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 60x130 cm PNEUMATIC SEMIAUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 70x115 cm PNEUMATIC SEMIAUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 100x150 cm MT2A Faster and more printing avantage by double lower system. Upper moves right and left manual Pneumatic pressing adjustable according to all type of fabrics. Automatic pressing time t is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable lower buck. Safety frame for operator protection. Economic model 02 Homojen Is Da l m ve Hassas Bask Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press

5 TRANSFER BASKI PRESLER TRANSFER PRINTING PRESS EKOMT2R EKONOM K MODEL TRANSFER BASKI PRES (Ç FT ALT KALIPLI) Ekonomik model tam otomatik çift alt kal pl transfer bask Numaratör ile üretilen ifl takibi presidir De iflebilir alt kal p dizayn ile farkl ifller için de kullan m 6 bar pnömatik bas nçl hava ile çal fl r imkan Üst kal p sa a sola hareketi buton ile otomatik gerçekleflir Kaliteli bask ve seri çal flma Alüminyum üst kal pta homojen s da l m (36X49 cm) Alt kal plar 8mm özel silikon malzemeli (36x49 cm) Dijital termostad ile hassas s ayar EKOMT2R ECONOMICAL MODEL TRANSFER PRINTING PRESS (DUBLE LOWER BUCKS) Economical model full automatic double bucks transfer printing press. Working with 6 bar pressured Automatically upper buck moving rightleft by button Homogenous heat distribution on aliminium upper buck. (36X49 cm) Sensitive heat adjustment by digital thermostat. Produced job following by numbering machine. Using for different purpose by changable lower buck design Pressing in high quality and serial working. Lower buck with 8 mm special silicon metarial (36x49 cm) MT2R PNÖMAT K Ç FT ALT KALIPLI TRANSFER BASKI PRES 36X49cm Çift alt kal p sistemi ile daha fazla ve h zl ifl yapma avantaj De iflebilir alt kal plar ile her tür transfer ve tafl bask Otomatik sa a ve sola hareketli üst kal p iflleri için idealdir Numaratör ile üretilen ifl takibi Her cins kumafla göre pnömatik bas nç ayar Operatör güvenli i için emniyet çemberi Bask süresi zaman ayarl olup otomatik aç l r Opsiyonel: 50x60 cm kal p ölçüsü MT2R PNEUMATIC TRANSFER PRINTING PRESS WITH DOUBLE LOWER BUCKS 36X49 CM Faster and more printing avantage by double lower system. Upper moves right and left automatically Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics. Automatic pressing time t is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable lower buck. Produced job following by numbering machine. Safety frame for operator protection. Optional 50x60 cm dimension EKOMT2R MT3P PNÖMAT K, YARI OTOMAT K Ç FT ALT KALIPLI TRANSFER BASKI PRES 15X15 CM Çift alt kal p sistemi ile daha fazla ve h zl ifl yapma avantaj Sa a ve sola manuel dönme hareketli üst kal p Rezistans s tmal üst kal pta homojen s da l m Her cins kumafla göre pnömatik bas nç ayar Bask süresi zaman ayarl olup otomatik aç l r De iflebilir alt kal plar ile her tür transfer, tafl ve özellikle etiket bask iflleri için idealdir Numaratör ile üretilen ifl takibi Operatör güvenli i için emniyet çemberi Opsiyonel: 10X10 cm kal p ölçüsü MT2R MT3P PNEUMATIC, SEMIAUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS WITH LOWER DOUBLE BUCKS 15X15 CM Faster and more printing avantage by double lower system. Upper turns right and left manually. Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics. Automatic pressing time It is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable lower buck. Produced job following by numbering machine. Safety frame for operator protection. Optional 10X10 cm dimension Homojen Is Da l m ve Hassas Bask MT3P Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press 03

6 TRANSFER BASKI PRESLER TRANSFER PRINTING PRESS MT6P PNÖMAT K fiapka TRANSFER BASKI PRES fiapkaya göre özel kavisli kal plar Üst kal p dik sistem ile alt kal p ile birleflir. Her cins kumafla göre pnömatik bask ayar Formlu alt kal p ile her tür flapka transfer ve tafl bask iflleri için idealdir Bask süresi zaman ayarl olup otomatik aç l r MT6P MT6P PNEUMATIC HAT TRANSFER PRINTING PRESS Special arcuate s according to hat. Upper close vertically. Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics. t is ideal for all transfer and stone press jobs with formed lower. Automatic pressing time MT6 MANUEL S STEM fiapka TRANSFER BASKI PRES fiapkaya göre özel kavisli kal plar Üst kal p makasl sistem ile alt kal p ile birleflir. Termostat ile hassas s kontrolü Formlu alt kal p ile her tür flapka transfer ve tafl bask iflleri için idealdir Zaman ayarl d r, süre dolunca ikaz eder MT6 MANUAL SYSTEM HAT TRANSFER PRINTING PRESS Special arcuate s according to hat. Upper close with scissors system. Sensitive heat control with thermostat. Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics. t is ideal for all transfer and stone press jobs with formed lower. Time adjustable MT6 MT4 MANUEL S STEM TRANSFER BASKI PRES 18X60 CM Manuel makasl sistemdir. Termostat ile hassas s kontrolü Her tür transfer ve tafl bask iflleri için ve özellikle pantolon alt kal ba giydirilerek yap lan tafl bask iflleri için kullan l r Opsiyonel özel ölçü üretim Zaman ayarl d r, süre dolunca ikaz eder MT4 MT4 MANUAL SYSTEM TRANSFER PRINTING PRESS 18X60 CM Manual scissors system. Sensitive heat control with thermostat. Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics. It is suitable for all printing and stone process and especially stone can be printed by dressing trousers to lower. Optional special dimesion production. Time adjustable 04 Homojen Is Da l m ve Hassas Bask Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press

7 S L ND R TELA YAPIfiTIRMA PRESLER CYLINDER FUSING PRESSES MKTP400M/600M PNÖMAT K S L ND R S STEM TELA YAPIfiTIRMA PRES (MASA ÜSTÜ MODEL) Bant geniflli i 40 cm ve 60 cm olarak üretilebilmektedir Bir taraf aç k bant dizayn ile her büyüklükteki parçaya tela yap flt r labilir. Her tür kumafla tela yap flt rabildi i gibi tafl ve transfer bask iflleri için de kullan l r Yard mc aparatlar ile kemer k v rma, cep k v rma, ön pat besleme ve toplama seri olarak gerçeklefltirilir Üst bant s t c l, dijital termostat kontrollü Bant dönüfl h z ayarl Her cins kumafla göre pnömatik bask ayar Opsiyonel: Sarma, toplama aparatlar Otomatik so utma sistemi Özel ifller için eksiz bant dizayn MKTP400M/600M PNEUMATIC ROLLER SYSTEM FUSING PRESS (TABLE TOP) Band width can be 40 cm and 60 cm. Side interfacing of big parts can be fused by one side open band design. t is suitable for fusing all type of fabrics and it can be used for stone transfer printing jobs. Belt crimping by helping apparatus,pocket crimping,front pat feeding and collecting is being done serially. With upper band heated,with digital thermostat controlled. Band turning speed adjustable. Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics. Optional: Wrapping,collecting apparatus. With automatic cooling system. Band design without a supplement for special jobs. MKTP 600/750/1000/1200/1500/1600 PNÖMAT K S L ND R S STEM TELA YAPIfiTIRMA PRES Bant geniflli i 60, 75, 100, 120, 150 ve 160 cm olarak üretilebilmektedir Ceket pantolon kaban manto vb. giysiler ve top olarak kumafla tela yap flt rma ifllemlerinde kullan l r Özellikle kal n kumafllar ve kuvvetli bask istenilen ifllerde tercih edilir Uzun tünel tasar m kuvvetli bask ve homojen s da l m ile tela yap flt rma ve tranfer bask iflleri için idealdir Alt ve üst bantlar s t c l, ayr ayr dijital termostat kontrollü Bant dönüfl h z ayarl, acil stop butonu sayesinde geri dönüfl özelli i Otomatik so utma sistemi Pnömatik ve siviç kontrolü sayesinde bant kaymaz. Her cins kumafla göre pnömatik bask ayar Opsiyonel: Sarma, toplama aparatlar Özel ifller için eksiz bant dizayn Çift bask sistemi MKTP 400/600 MKTP 600/750/1000/1200/1500/1600 PNEUMATIC ROLLER SYSTEM FUSING PRESS Band width can be produced 60, 75, 100, 120, 150 and 160 cm It is using for jacket,trousers,coat,overcoat etc.and roll fabric fusing. It is prefering especially for thick fabric and high power require jobs. It is ideal for fusing and transfer printing with long tunnel design,power pressing and homogen heat distributing. Lower and upper bands with heater,with seperate digital controll. Band turning speed adjustable. With automatic cooling system. Pneumatic switch control for band fixing Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics. Optional: Wrapping,collecting apparatus. Band design without a supplement for special jobs. Double pressing system MKTP 600/750/1000/1200/1500/1600 Homojen Is Da l m ve Hassas Bask Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press 05

8 TELA YAPIfiTIRMA PRESLER FUSING PRESSES MTYP5 MANUEL S STEM TELA YAPIfiTIRMA VE TRANSFER BASKI PRES 55X80 CM Manuel makasl sistemdir. Rezistans s tmal alüminyum üst kal pta homojen s da l m MTYP5 MANUAL SYSTEM FUSING AND TRANSFER PRINTING PRESS 55X80 CM Manual scissors system. Sensitive heat control with thermostat. Her tür tela transfer ve tafl bask iflleri için idealdir Özel silikon yap flt rma malzeme ile en iyi bask kalitesi Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics t is ideal for all kind of transfer and stone pressing job. MTYP5 MT7 KAPAKSIZ TELA ER TME MAK NASI 55X80 cm Nak fl telas n n s cak kal p üzerinde eritilerek ç kar lmas iflleminde kullan l r Rezistans s tmal alüminyum kal pta homojen s da l m MT7 FUSING MELT MACHINE WITHOUT COVER 55X80 CM t is using to take out embroidery interfacing by melting on hot. MT7 MPRES M N BUHARLI ÜTÜ PRES Buharl mini ütü presidir Giysi ütüleme yan nda tafl, boncuk bask ve tela yap flt rma ifllerinde de kullan l r Portatif ve ekonomik dizayn MPRES MINI IRONING PRESS WITH STEAM Steamy mini ironing press. t is using for ironing,stone,bead pressing and fusing. Portable and economic design. MPRES PASTAL ÜTÜSÜ 15X75 cm Pastal ka d n n ütülenmesinde kullan l r Rezistans s t c l Termostat kontrolü ile homojen s da l m SPREADING IRON 15X75 cm It is using to iron spreading paper. Rezistance heated. Thermostat controled homogen heat distributing PASTAL ÜTÜSÜ 06 Homojen Is Da l m ve Hassas Bask Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press

9 TELA YAPIfiTIRMA PRESLER FUSING PRESSES MTYP1DP PNÖMAT K D K S STEM ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES 55X115 CM MTYP2DP PNÖMAT K D K S STEM ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES 70X115 CM MTYP3DP PNÖMAT K D K S STEM ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES 60X130 CM Çift arabal sistem ile h zl ifl yapma avantaj Üst kal p dik sistem ile alt kal p ile birleflir. Rezistans s tmal alüminyum üst kal pta homojen s da l m Her cins kumafla göre pnömatik bask ayar Her tür tela yap flt rma iflleri için idealdir Arabalarda vakum (so utma) sistemi vard r MTYP1DP PNEUMATIC VERTICAL SYSTEM FUSING PRESS 55 X115 CM MTYP2DP PNEUMATIC VERTICAL SYSTEM FUSING PRESS 70X115 CM MTYP3DP PNEUMATIC VERTICAL SYSTEM FUSING PRESS 60X130 CM Fast job avatage by double stand system. Upper close vertically. Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics. t is ideal for all kind of fusing. MTYP1P PNÖMAT K ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES 55X115 CM MTYP2P PNÖMAT K ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES 70X115 CM MTYP3P PNÖMAT K ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES 60X130 CM Çift arabal sistem ile h zl ifl yapma avantaj Üst kal p makasl sistem ile alt kal p ile birleflir. Her cins kumafla göre pnömatik bask ayar Her tür tela yap flt rma iflleri için idealdir Vakum motoru ile so utma MTYP1DP/2DP/3DP MTYP1P PNEUMATIC FUSING PRESS 55X115 CM MTYP2P PNEUMATIC FUSING PRESS 70X115 CM MTYP3P PNEUMATIC FUSING PRESS 60X130 CM Upper close by scissors system. Sensitive heat control with thermostat. Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics. t is ideal for all kind of fusing. The best pressing quality by special silicon material Cooling system by vacuum motor MTYP1 MANUEL S STEM TELA YAPIfiTIRMA PRES 55X115 CM MTYP2 MANUEL S STEM TELA YAPIfiTIRMA PRES 70X115 CM MTYP3 MANUEL S STEM TELA YAPIfiTIRMA PRES 60X130 CM Üst kal p makasl sistem ile alt kal p ile birleflir. Termostat ile hassas s kontrolü Her tür tela yap flt rma iflleri için idealdir Vakum motoru ile so utma MTYP1 MTYP2 MTYP3 MANUAL SYSTEM FUSING PRESS 55X115 CM MANUAL SYSTEM FUSING PRESS 70X115 CM MANUAL SYSTEM FUSING PRESS 60X130 CM Upper close by scissors system. Sensitive heat control with thermostat. Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics. t is ideal for all kind of fusing. Cooling system by vacuum motor Homojen Is Da l m ve Hassas Bask MTYP1P/2P/3P MTYP1/2/3 Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press 07

10 KOMPRESÖRLER COMPRESSOR KOMP P STONLU HAVA KOMPRESÖRÜ AIR COMPRESSOR WITH PISTON SKA SESS Z HAVA KOMPRESÖRÜ SILENT AIR COMPRESSOR lt/d aras kapasite Capacity: lt/min SKK SESS Z HAVA KOMPRESÖRÜ (KASALI MODEL SILENT AIR COMPRESSOR (CLOSED MODEL) lt/d aras kapasite Capacity: lt/min TIDY V DALI HAVA KOMPRESÖRÜ AIR COMPRESSOR WITH SCREW lt/d aras kapasite Capacity: lt/min 770 lt/dk 6,2m 3 / dk arası kapasite Capacity: 770 lt/dk 6,2m 3 / dk ÜRÜN KODU Product code Kapasite (Ad / saat) Capacity (pcs/h) Elektrik Electricity (Volt) Rezistans Gücü Heater Power (kw) Buhar Girifl Steam Inlet Buhar Ç k fl kondens Steam Outlet Hava Girifl A r Inlet Vakum Girifl Vacuum Inlet Buhar Sarfiyat Steam Comsumption (kgh) Hava Sarfiyat Air Comsumption (lt/d) Buhar Bas nc Steam pressure (Bar) Net A rl k Weight (kg) Ambalajl A rl k Gross Weight (kg) Net Ebat Net Dimension (cm) Ambalajl Ebat Gross size (cm) MT1 MT1M MT1K MT1P MT2R 36 MT2R 50 MT2RK MT2A 36 MT2A 50 MT2A 55 MT2A 60 MT2A 70 EKOMT2R MT3P MT4 MT6 MT6P MTYP5 MTYP1 MTYP2 MTYP3 MTYP1P MTYP2P MTYP3P MTYP1DP MTYP2DP MTYP3DP MT7 MPRES PU1 MKTP400M MKTP600 MKTP750 MKTP1000 MKTP1200 MKTP1400 MKTP X74X38 58X80X56 44X74X38 60X72X53 115X100X X110X X100X X66X X72X X75X X80X X90X X80X140 56X54X65 60X80X68 37X63X67 37X63X63 82X103X61 116X125X X120X X125X139 1X75X98 1X100X98 170X80X98 136X76X97 136X91X99 151X81X99 86X50X20 68X54X22 14X74X12 110X170X X230X X315X X420X X420X X420X125 X420X125 54X84X50 68X90X68 54X84X50 70X82X65 125X110X170 1X120X X110X170 1X76X X82X X85X X90X X100X170 1X90X150 66X64X75 70X90X80 47X73X79 47X73X75 92X113X73 126X1X X130X X1X X85X X100X X90X X86X X101X X91X111 76X60X30 73X59X27 19X79X17 120X180X X240X X325X X430X1 190X430X1 210X430X1 X430X125 08

11 HRACAT YAPTI IMIZ 87 ÜLKE A.B.D. ALMANYA ARJANT N ARNAVUTLUK AVUSTRALYA AVUSTURYA AZERBEYCAN B.A.E. BAHREYN BANGLADEfi BELARUS BELÇ KA BEL ZE BOSNA HERSEK BREZ LYA BULGAR STAN CEZAY R Ç N ENDONEZYA ER TRE ESTONYA ET YOPYA FAS FRANSA GÜNEY AFR KA GÜNEY KORE GÜRC STAN HOLLANDA HIRVAT STAN H ND STAN HONG KONG IRAK NG LTERE RAN RLANDA SKOÇYA SPANYA SRA L TALYA JAPONYA KATAR KAZAK STAN KIBRIS KIRGIZ STAN KOSOVA KUVEYT L BYA L TVANYA LÜBNAN MACAR STAN MAKEDONYA MALEZYA MALTA MEKS KA MISIR MO OL STAN MOLDOVA MYANMAR N JERYA NORVEÇ ÖZBEK STAN PAK STAN PERU POLONYA PORTEK Z ROMANYA RUSYA S.ARAB STAN SENEGAL SIRB STAN S NGAPUR SLOVAKYA SLOVENYA SR LANKA SUDAN SUR YE TAYLAND TAYVAN TUNUS TÜRKMEN STAN UGANDA UKRAYNA ÜRDÜN V ETNAM YEMEN YEN ZELLANDA YUNAN STAN WE EXPORT TO 87 COUNTRIES ALBANIA ALGERIA ARGENTINA AUSTRALIA AUSTRIA AZERBEYCAN BAHREIN BANGLADESH BELARUS BELGUIM BELIZE BOSNIA BRAZIL BULGARIA CHINA CROATIA CYPRIS EGYPT ENGLAND ERITREA ESTONIA ETHIOPIA FRANCE GEORGIA GERMANY GREECE HOLLAND HONG KONG HUNGARY INDIA INDONESIA IRAN IRAQ IRELAND ISRAEL ITALY JAPAN JORDAN KAZAKISTAN KOSOVA KUWAIT KYRGYZSTAN LEBANON LIBYA LITVANIA MACEDONIA MALAYSIA MALTA MEXICO MOLDOVA MONGOLIA MOROCCO MYANMAR NEW ZEALAND NIGERIA NORWAY PAKISTAN PERU POLAND PORTUGAL QATAR ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SCOTLAND SENEGAL SERBIA SINGAPORE SLOVAKIA SLOVENIA SOUTH AFRICA SOUTH KOREA SPAIN SRI LANKA SUDAN SYRIA TAIWAN THAILAND TUNISIA TURKMEN STAN U.A.E. U.S.A. UGANDA UKRAINE UZBEKISTAN VIETNAM YEMEN REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI / SOME OF OUR REFERENCES ADIN TEKSTİL BJ TEKSTİL AL RAHAL/LÜBNAN BONY ÇORAP ALPERMEN BOZKURT MENSUCAT ALTINYILDIZ C21 JEANS APS GİYİM CASMONİ TEKSTİL ACUN MEDYA CDS (FRANSA) ARMANİAYDIN ÖRME CEMSA TEKSTİL ARSLANLI ÖRME CESEKA ASKERİ HAVA DİKİM EVİ COLİNS ASKONT GİYİM COLLEZİONE ASTAŞ CROWN JEANS ATALAR GİYİM CÜNO TEKSTİL ATLAS GİYİM ÇARŞI MAĞAZACILIK ATOMİK TEKSTİL ÇETİNKAYA GİYİM AVISAN(İRAN) ÇETİNTAŞ AYDINLI GİYİM ÇINAR OTELİ BAFRA TAKSTİL ÇIRAĞAN SARAYI BAHA TEKSTİL ÇİFTLİKLİOĞLU KURU TEMİZLEME BALIKESİR HASTANESİ DAMAT TWEEN BAY DEMİRLER TEKSTİL DANİEL HECHTER BEDO GİYİM DEMİR GRUP BEKS ÇORAP DEMİRCİ KONFEKSİYON BELİTA ETEK DENİZ HARP OKULU BİESSECİ GİYİM DENİZ İKMAL GRUP KOMT. BİG RODOC DERİMOD BİG STAR JEANS DESA DERİ BİLKONT JEANS DİCLE TESETTÜR BİLSAR GÖMLEK DİVAN OTELİ BİZDEN GİYİM DOĞUŞ PENYE DOLCE&GABBANA DOLMABHÇE SARAYI DONANMA KOMUTANLIĞI DZUMLA (POLONYA) ECZACIBAŞI EGE ÜNİVERSİTESİ ELENTEKS ELES (POLONYA) ENES TEKSTİL ERBAY GİYİM ERKON TEKSTİL ERNENEGİLDO ZEGNA EROĞLU GİYİM ESERLER ÜTÜ ETF TEKSTİL ETİLER KONFEKSİYON FAHİR TEKSTİL (ÖZBEKİSTAN) FASHION POİNT FATEKS TEKSTİL FATİH BASKI FENERBAHÇE ORDU EVİ FIRAT KARDEŞLER GELİŞİM TEKSTİL GENCALLAR GHS TEKSTİL GÖLCÜK ORDU EVİ GRAND CEVAHİR OTEL GREEN PARK OTEL GS SPOR KULUBÜ GUCCİ GÜLER BUJİTERİ GÜLOM TEKSTİL GÜVEN KOT YIKAMA GÜZELSOY TEKSTİL HARBİYE ORDU EVİ HARVEY NICHOLS HASMEN TEKSTİL HASSEN TEKSTİL HATEMOĞLU HAVA HARP OKULU HAVAN GİYİM HERDER TEİXCERİA(PORTEKİZ) HEY TEKSTİL HİLTON OTELİ HOFFMAN KURU TEMİZLEME HUZUR GİYİM İGS GİYİM İHLAS HOLDİNG İLBEK TEKSTİL İMİR KONFEKSİYON (ÖZBEKİSTAN) İMZA GİYİM İNTERPOL JEANS (ÖZAK TEKSTİL) İNTRA GİYİM İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELD. İSTANBUL DEVLET OPERA İŞ MONT TEKSTİL JANDARMA DİKİM EVİ JETGEM KURU TEMİZLEME K.K.K 1 NOLU DİKİM EVİ KADIKÖY KIZ MESLEK LİSESİ KALENDER ORDU EVİ KARA HARP OKULU KARABULUT TEKSTİL KARACA GİYİM KARADAĞ GİYİM KARAKÖY ROTARY KULÜP KARDEM TEKSTİL KARGİSAN KEMAL SEVİNÇ KENT OTEL KHAMAZA COLLECTİON (ÖZBEKİSTAN) KHS (SRİLANKA) KİĞILI GİYİM KİMO TEKSTİL KOMANTEKS YIKAMA KONAK TEKSTİL KONT GİYİM KUZU DERİ LACOSTE LALE ANTİLOP LC WAKİKİ LEBİB MISIRLI LEKE JEANS LESCON GİYİM LEVİS STRAUS JEANS (LEVİS) LOTUS JEANS (BAYKAN) LOW PROFİL MASLAK ORDU EVİ MAVİ JEANS MAYBE TEKSTİL MC ALİSTER (A.B.D) MEGA TEKSTİL (MISIR) MEMORİAL HASTANESİ MERTTEKS TEKSTİL METESA TEKSTİL METKON GİYİM MISIRLI TRİKO MİLCAR MİRZAYEF (AZERBEYCAN) MİTHAT GİYİM MODA İLHANLAR MODAVİZYON TEKSTİL MODERN KURU TEMİZLEME MOHİNUR TEKS.(ÖZBEKİSTAN) MUDO GİYİM MYN ÖRME NARİN TEKSTİL NAZLIM ETEK NESLE ÇİKOLATA NET TEKSTİL NOTA JEANS NTG TEKSTİL NÜANS GİYİM OFS (ÖZBEKİSTAN) ORJİN DERİ ÖNDAY GÖMLEK ÖRSAN TEKSTİL ÖZDİLEK TEKSTİL PAK ÇAMAŞIR PANDA KÜRK PANGER GİYİM PARILTI TRİKO PAŞASOY GÖMLEK PENGUEN DERİ PENYE LÜKS POLO GİYİM PONTE TEKSTİL RAMSEY GİYİM REALKOM TEKSTİL RED STAR REEL TEKSTİL RESOLTE (LİTVANYA) RODİ GİYİM ROMAN ROY ROBSON RÜŞTÜ ÜZEL MESLEK LİSESİ SAKA GİYİM SARAR GİYİM SDC (FARNSA) SPRİD PLUS (ÖZBEKİSTAN) SUNSET (GÜNKAR) TERKONSAN TEKSTİL TRADE HAOUS (UKRAYNA) TRONA TEKSTİL TUTKU TEKSTİL UZAL GİYİM ÜNLÜ TEKSTİL VAGİSAN A.Ş. VAKKO VANELLİ GİYİM VELKO TEKSTİL VENÜS GİYİM VEPA GİYİM (NİKE) VESTİA (MISIR) VİP GİYİM YARGICI GİYİM YAYLA TEKSTİL YELKENCİ TEKSTİL YELKENCİLER TEKSTİL YENİ KARAMÜRSEL YILPA YİMPAŞ A.Ş. YKM YÜKSEL SEVİNÇ ZEKİ TRİKO ZİYA GİYİM

12 TEKN K B LG LER TECHNIC INFORMATION MAK NE ÇALIfiMA S STEMLER Dik Sistem Döner (Karusel) Sistem K zakl Sistem Asansörlü Sistem Makasl Dik Bask l Sistem (Pnömatik) Pnömatik Makasl Sistem Manuel Makasl Sistem MACHINE WORKING SYSTEMS Vertical System Carousel System L near System Elevator System Sc ssors Vertical System (Pneumatic) Pneumat c Cs ssors System Manual Sc ssors System PRES KALIPLARI Hassas Kal p flleme Teknolojisi (Cnc Dik fllem Merkezi) Serpantin Sistemi le H zl Kal p Is tma ve Enerji Tasarrufu Serpantin Sistemi ile K zg n ve Kuru Buhar Çevre Vakum le Kenar Buhar Emifli Kal plar n her bölgesinden eflit buhar da l m PRESS MOULDS Sensitive processing technology (Cnc vertical process center) Fast heating and energy saving by serpentine system Hot and dry steam by serpentine system Side vacuum suction by circumference vacuum Even steam distribution whole surface of buck YÜKSEK KONTROL TEKNOLOJ S PLC Lojik Kontrol Dokunmatik Ekran le Kolay Programlama Dijital Mesafe Kontrolü Dijital Bas nç Kontrolü ve Aralama Kademeli Buhar Kontrolü Kademeli Vakum Kontrolü Kademeli Hava Üfleme Kontrolü Diagnostik (ar za tespit) özelli i HIGH CONTROL TECHNOLOGY Plc Log st c Control Easy programming by touching screen. D g tal D stance Control Digital pressure control and making ajar Progressive steam control Progressive vacuum control Progressive air blowing control Diagnosis feature GENEL ÖZELL KLER Birinci S n f Malzeme (Festo veya SMC Pnömatik Malzeme ile Donan m) Profesyonel Kal p Kaplama (Alman Mal Microlite veya Vomatex Marka Tel + Silikon+Keçe+Bez) CE Normlar na Uygun Güvenlik Donan m Teknik Dökümantasyon Elektrostatik Toz Boya Sat fl sonras hizmetler ve servis konusunda 1971 den gelen Malkan Güvencesi. r ENERGY S STEM Daha fazla verim Daha yüksek performans Daha az enerji Daha düflük CO 2 sal n m Daha düflük maliyet (%40 a varan enerji tasarrufu) GENERAL FEATURE First class material (festo or smc pneumatic material) Professional covering (made in Germany microlite or vomatex brand wire+silicon+felt+fabric) Safety equipment suitable ce norms Technic Document Electrostat c Power Dye Malkan quarante for aftersales and service since 1971 r ENERGY SYSTEM More provident More performance Less energy Less CO 2 Less cost (up to 40%) dizayn reklam Merkez&Showroom / Head Office&Showroom Küçükköy Karayollar Mah. 559 Sk. No: Gaziosmanpafla/ stanbultürkiye Tel : 90(212) Fax : 90(212) Malkan üretti i makinelerdeki görsel ve fonksiyonel de ifliklik hakk n sakl tutar. Malkan keeps hidden functionel and visual changing right on its products. Fabrika / Factory Küçükköy Karayollar Mah. Kadir Akdo an Cad No: 32 Gaziosmanpafla st. / Türkiye Tel : 90(212) Fax : 90(212) fiube / Branch Office MÇ. 2. Blok No: Unkapan stanbul / Türkiye Tel : 90(212) Fax : 90(212) Servis / Service Küçükköy Karayollar Mah. 559 Sk. No: G.O.Pafla/ st./türkiye Tel : 90(212) Fax : 90(212) Malkan Makina San. Tic. Ltd. fiti.

çindekiler / Index / Inhaltsverzeichnis

çindekiler / Index / Inhaltsverzeichnis Kuru Temizleme ve Çamafl rhane Ütü Makinalar Ironing Machines and Finishing Equipments For Laundries & Dry Cleaners Bügelmaschinen und Fertigungsausrüstung für Wäschereien und Chemische Reinigungen 2014

Detaylı

Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems ISO 9001 GOST-RUSSIA

Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems ISO 9001 GOST-RUSSIA Ceket Ütüleme Sistemleri Jacket Ironing Systems 2012 ISO 9001 GOST-RUSSIA M SYONUMUZ Dünya ve Türkiye için endüstriyel ütü makinleri imal etmek, ihracat rakamlarımızı yükselterek Dünya makine sektöründe

Detaylı

s10 s14 s18 s20 s22 s24 s25

s10 s14 s18 s20 s22 s24 s25 s6 s10 s14 s18 CNC Boru Bükme Makineleri CNC Tube Bend Machine NC Boru Bükme Makineleri NC Tube Bend Machine Çift Kafa Boru Bükme Makineleri Double Head Tube Bend Machine 3 Vals Boru Bükme Makineleri 3

Detaylı

Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery

Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery Ağaç İşleme Makineleri Woodworking Machinery www.turanlar.com Ürün Kataloğu Products Catalogue A4_13.01 TURANLAR MAKİNA FABRİKA TURANLAR MACHINERY FACTORY TURANLAR MAKİNE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Eskişehir

Detaylı

A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com

A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com ISTANBUL A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü www.turkcoat.com 3 rd Coatings, Inks, Adhesives, Sealants, Construction Chemicals, Production Technologies, Conference and Exhibition

Detaylı

BRUSH/SUEDING MACHINE FIRÇA MAK NASI

BRUSH/SUEDING MACHINE FIRÇA MAK NASI BRUSH/SUEDING MACHINE FIRÇA MAK NASI Company Profile fiirket Profili Trade is an Italian company which represents a group of companies not only operating in textile machinery sectorbut also others as well.

Detaylı

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

PREVIEW / DEĞERLENDİRME

PREVIEW / DEĞERLENDİRME YENİ BULUŞMA 2016 YILINDA OLACAK THE NEW MEETING WILL BE HELD IN 2016 Dünya tekstil sektörünü İstanbul/ Türkiye'de bir araya getiren ITM Texpo Eurasia, HIGHTEX Fuarları'nın bir dahaki buluşması 2016 yılında

Detaylı

İstanbul Ofis / İstanbul Office Köybaşı Caddesi No: 48/2 Yeniköy İstanbul Turkey Tel: +90 (212) 223 75 23 Fax: +90 (212) 223 73 47

İstanbul Ofis / İstanbul Office Köybaşı Caddesi No: 48/2 Yeniköy İstanbul Turkey Tel: +90 (212) 223 75 23 Fax: +90 (212) 223 73 47 İŞ MAKİNALARI SANAYİ VE TİC. A.Ş. CONSTRUCTION MACHINERY INDUSTRY AND TRADE CORP. Fabrika / Factory Ahi Evran Mah. Oğuz Cad. No: 43 OSB Sincan Ankara / Turkey Tel: +90 (312) 267 09 94 (pbx) Fax: +90 (312)

Detaylı

30 YIL. Turizmistatistikleri Tourismstatistics 1984-2014 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB)

30 YIL. Turizmistatistikleri Tourismstatistics 1984-2014 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ (AKTOB) Turizmistatistikleri Tourismstatistics 30 YIL 1984-2014 AKTOB Araştırma Birimi tarafından hazırlanmıştır (by AKTOB R&D, 2014) AKTOB TURİZM İSTATİTİKLERİ

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI Company Profile fiirket Profili Trade is an Italian company which represents a group of companies not only operating in textile machinery sectorbut also others as well.

Detaylı

Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 385 40 21 Faks : +90(312) 385 70 23

Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 385 40 21 Faks : +90(312) 385 70 23 İdari Bina /Management 34. Sokak No:5 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 354 26 18 (Pbx) : +90(312) 385 79 17 (Pbx, 6 lines) Faks : +90)312) 354 40 14 Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE

Detaylı

Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. say-mak.com.tr

Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. say-mak.com.tr Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE say-mak.com.tr Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... say-mak.com.tr Firmamız

Detaylı

Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile. Rockwin Makina. Page 2

Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile. Rockwin Makina. Page 2 INDEX Page 1 Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile Rockwin Makina Page 2 Page 3 Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile Page 4 About Us Hakkimizda Our company which has been

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

LASTİK KAPLAMA MAKİNELERİ TIRE RETREADING MACHINERY

LASTİK KAPLAMA MAKİNELERİ TIRE RETREADING MACHINERY LASTİK KAPLAMA MAKİNELERİ TIRE RETREADING MACHINERY www.akarmak.com.tr www.autoclave.com.tr İÇİNDEKİLER / INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US 1 İŞ MAKİNESİ LASTİĞİ KAPLAMA MAKİNELERİ / OTR TIRE RETREADING MACHINES

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

www.dilmenler.com.tr 9

www.dilmenler.com.tr 9 9 Born for Innovation TR Türkiye, İstanbul da 1982 yılında kurulan DMS Dilmenler Makine Tekstil San. Tic. A.Ş. 30000 m 2 Kapalı üretim sahasında 250 kişilik kalifiye ekibi ile Tekstil Boyama ve Terbiye

Detaylı

SAC fileme MAK NELER / SHEET METAL WORKING MACHINERY

SAC fileme MAK NELER / SHEET METAL WORKING MACHINERY SAC fileme MAK NELER / SHEET METAL WORKING MACHINERY SAC fileme MAK NELER SHEET METAL WORKING MACHINERY Abkant Presler / Press Brakes Makaslar / Shears Caka Kenet Makineleri / Folders Köfle Kesme Makineleri

Detaylı

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ.

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. 2005 yılında Ankara da kurulan HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. 5 mühendis, 20 çalışanı, Ankara Ostim deki 800 m2, lik üretim tesisleri ile Türk sanayisine hizmet

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR.

KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR. KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ, MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR. COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to

Detaylı

C - FRAME H - FRAME ECCENTRIC PRESSES

C - FRAME H - FRAME ECCENTRIC PRESSES C - TİPİ H - TİPİ EKSANTRİK PRESLER C - FRAME H - FRAME ECCENTRIC PRESSES www.alespres.com Almanya Avusturya Belçika Fransa İtalya Hollanda Portekiz İspanya İngiltere Fas Arjantin Slovakya Polonya Slovenya

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR Newsletter BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES

Detaylı

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Macunlama ve Yardımcı Makineleri Sealing and Auxiliary Machines Profil Hazırlama Makineleri

Detaylı

DÜZCE İLİ İHRACATÇI FİRMALARI LIST OF EXPORTERS - DUZCE

DÜZCE İLİ İHRACATÇI FİRMALARI LIST OF EXPORTERS - DUZCE 1 2 3 STANDARD PROFİL OTOMOTİV SANAYİ VE Kauçuk Sızdırmazlık Fitili Synthetic rubbers that is highly suitable for the manufacture of weather TİCARET A.Ş.DÜZCE TESİSLERİ seals and is widely used on many

Detaylı