Tela ve Transfer Bask Presleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tela ve Transfer Bask Presleri"

Transkript

1 Tela ve Transfer Bask Presleri Fusing and Transfer Printing 2014 ISO 9001 GOSTRUSSIA

2 M SYONUMUZ Dünya ve Türkiye için endüstriyel ütü makinleri imal etmek, ihracat rakamlarımızı yükselterek Dünya makine sektöründe ivme kazandırmaktır. Dünya tekstil sektörüne, kuru temizleme ve çamaflırhanelere dünya kalite standartlarında, uygun fiyatlı, Türk malı ütü makineleri ile katkıda bulunurken, firmamızı bir e itim kurumu görüp ülkemize kalifiye insan gücü kazandırmak ve istihdam sa lamaktır. V ZYONUMUZ Kalitesi ve ürün çeflitlili i ile endüstriyel ütü sektöründe dünyanın öncü kuruluflları arasına yükselmek ve Malkan ismini bir dünya markası haline getirmektir y l ndan gelen tecrübe Türkiyede ütü sektöründeki ilk firma 8600 m 2 kapal üretim alan 87 ülkeye ihracat Y ll k makine üretim kapasitesi m 2 yeni fabrika inflaat müflteri çal flan makine say s Türkiye de 48 noktada servis istasyonu Dünyada 26 noktada sat fl ve servis istasyonu 695 çeflit ürün Güçlü Arge ekibi SAH P OLDU UMUZ KAL TE BELGELER CE Tüv Avrupa Standart ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi TSE Uygunluk Belgesi TSEK Türk Standartlar Enstitüsü Kalite Uygunluk Belgesi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi T.C. Sanayi Ticaret Bakanl Sat fl Sonras Hizmet Yeterlilik Belgesi T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl Onayl Garanti Belgesi Endüstriyel Tasar m Tescil Belgesi ISCIR (Romanya) GOST (Rusya) OUR MISSION Manufacturing industrial garment ironing machines, Accelarating World Machine Sector by increasing our export value. Adding value to World Textile, Laundry & Dry Cleaning Sectors by Turkish Ironing Machines with World Quality Standarts and Competitive Prices. Adding Qualified Manpower to Sector and Providing Employment OUR VISION Rising up through the world leading companies in Industrial Garment Ironing Sector and making Malkan a world brand Experience cumulated since 1971 First comnpany in Turkish Garment Ironing Sector 8600sqm closed factory area Export to 87 countries machines/year production capacity sqm new factory construction customers working machine 48 service point in Turkey 26 sales & service point in the world 695 type products Powerful R&D team QUALITY CERTIFICATIONS CE TUV European Standart ISO9001 Quality Management System TSE (Turkish Standarts Institution) Accordance Certification TSEK (Turkish Standarts Institution Quality) Accordance Certification After Sales Sufficiency Certification by Ministry of Industry and Trade of Turkish Republic TSE (Turkish Standarts Institution) Service Sufficiency Certification Guarantee Certification by Ministry of Industry and Trade of Turkish Republic Industrial Design ISCIR (Romania) GOST (Russia)

3 TRANSFER BASKI PRESLER TRANSFER PRINTING PRESS MT1P PNÖMAT K MAKASLI S STEM TRANSFER BASKI PRES (36X49 cm) Pnömatik makasl sistemdir Rezistans s tmal alüminyum üst kal pta homojen s da l m Bask süresi zaman ayarl olup otomatik aç l r MT1P PNEUMATIC SCISSORS SYSTEM TRANSFER PRINTING PRES (36X49 cm) Pneumatic scissors system. Automatic pressing time Her cins kumafla göre pnömatik bask ayar De iflebilir alt kal p ile her tür transfer ve tafl bask iflleri için idealdir Operatör güvenli i için emniyet çemberi Pneumatic pressing adjustable according to all type fabric. It is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable lower buck. The best pressing quality with special silicon material. Safety frame for operator protection. MT1P MT1 MANUEL S STEM YANA ÇEKMEL TRANSFER BASKI PRES 36X49 CM Manuel yana aç l r dik bask l sistemdir Rezistans s tmal alüminyum üst kal pta homojen s da l m Termostat ile hassas s kontrolü De iflebilir alt kal p ile her tür transfer ve tafl bask iflleri için idealdir Ekonomik model MT1 MANUAL SYSTEM SLIDEOPEN TRANSFER PRINTING PRESS 36X49 CM Manual side opening vertical press system. Mechanic pressing adjustable according to all type of fabric. t is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable lower buck. Economic model MT1 MT1K MANUEL S STEM, KANALLI YANA ÇEKMEL TRANSFER BASKI PRES 36X49 CM Kanall sistem ile kurdela, fitil vb. ifllere transfer bask için idealdir. Transfer ifllemi alt kal ptaki uygun ölçülü kanallara kurdele vb. yerlefltirilerek gerçeklefltirilir Üst kal p yana çekmeli sistem ile alt kal p üzerinden ayr l r. Rezistans s tmal alüminyum üst kal pta homojen s da l m Termostat ile hassas s kontrolü Ekonomik Model MT1K MANUAL SYSTEM SLIDEOPEN TRANSFER PRINTING PRESS WITH CHANNELS 36X49 CM Manual side opening vertical press system. Mechanic pressing adjustable according to all type of fabric. t is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable lower buck. Economic model MT1K MT1M MANUEL S STEM, TRANSFER BASKI PRES 36X49 CM Manuel makasl sistemdir Rezistans s tmal alüminyum üst kal pta homojen s da l m Termostat ile hassas s kontrolü De iflebilir alt kal p ile her tür transfer ve tafl bask iflleri için idealdir Ekonomik model MT1M MANUAL SYSTEM TRANSFER PRINTING PRESS 36X49 CM Manual scissors system. Mechanic pressing adjustable according to all type of fabric. t is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable lower buck. Economic model MT1M Homojen Is Da l m ve Hassas Bask Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press 01

4 TRANSFER BASKI PRESLER TRANSFER PRINTING PRESS MT2RK PNÖMAT K KEND NDEN KAZANLI Ç FT ALT KALIPLI TRANSFER BASKI PRES 36X49 cm Buhar s tmal ve buhar püskürmeli alt kal plar ile hassas ifllerde parlatmadan transfer gerçeklefltirilir Çift alt kal p sistemi ile daha fazla ve h zl ifl yapma avantaj Otomatik sa a ve sola hareketli üst kal p Bask süresi zaman ayarl olup otomatik aç l r Her cins kumafla göre pnömatik bas nç ayar Numaratör ile üretilen ifl takibi Operatör güvenli i için emniyet çemberi Opsiyonel: 50x60 cm kal p ölçüsü MT2RK PNEUMATIC BUILTIN BOILER TWO LOWER MOULDS TRANSFER PRINTING PRESS 36X49 cm t prevents shinning by steam hated and steam spraying lower s for sensitive fabric. Faster and more printing avantage by double lower system. Upper moves right and left automatically Automatic pressing time Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics. Produced job following by numbering machine. Safety frame for operator protection. Optional 50x60 cm dimension MT2RK MT2A PNÖMAT K YARI OTOMAT K TRANSFER BASKI PRES 36x49cm PNÖMAT K YARI OTOMAT K TRANSFER BASKI PRES 50x60cm PNÖMAT K YARI OTOMAT K TRANSFER BASKI PRES 55x80cm PNÖMAT K YARI OTOMAT K TRANSFER BASKI PRES 55x115 cm PNÖMAT K YARI OTOMAT K TRANSFER BASKI PRES 60x130 cm PNÖMAT K YARI OTOMAT K TRANSFER BASKI PRES 70x115 cm PNÖMAT K YARI OTOMAT K TRANSFER BASKI PRES 100x150 cm Çift alt kal p sistemi ile daha fazla ve h zl ifl yapma avantaj Sa a ve sola manuel hareketli üst kal p Her cins kumafla göre pnömatik bas nç ayar Bask süresi zaman ayarl olup otomatik aç l r Her tür transfer, tafl bask ve tela yap flt rma iflleri için idealdir Operatör güvenli i için emniyet sistemi Ekonomik model MT2A PNEUMATIC SEMIAUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 36x49 cm PNEUMATIC SEMIAUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 50x60 cm PNEUMATIC SEMIAUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 55x80 cm PNEUMATIC SEMIAUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 55x115 cm PNEUMATIC SEMIAUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 60x130 cm PNEUMATIC SEMIAUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 70x115 cm PNEUMATIC SEMIAUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 100x150 cm MT2A Faster and more printing avantage by double lower system. Upper moves right and left manual Pneumatic pressing adjustable according to all type of fabrics. Automatic pressing time t is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable lower buck. Safety frame for operator protection. Economic model 02 Homojen Is Da l m ve Hassas Bask Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press

5 TRANSFER BASKI PRESLER TRANSFER PRINTING PRESS EKOMT2R EKONOM K MODEL TRANSFER BASKI PRES (Ç FT ALT KALIPLI) Ekonomik model tam otomatik çift alt kal pl transfer bask Numaratör ile üretilen ifl takibi presidir De iflebilir alt kal p dizayn ile farkl ifller için de kullan m 6 bar pnömatik bas nçl hava ile çal fl r imkan Üst kal p sa a sola hareketi buton ile otomatik gerçekleflir Kaliteli bask ve seri çal flma Alüminyum üst kal pta homojen s da l m (36X49 cm) Alt kal plar 8mm özel silikon malzemeli (36x49 cm) Dijital termostad ile hassas s ayar EKOMT2R ECONOMICAL MODEL TRANSFER PRINTING PRESS (DUBLE LOWER BUCKS) Economical model full automatic double bucks transfer printing press. Working with 6 bar pressured Automatically upper buck moving rightleft by button Homogenous heat distribution on aliminium upper buck. (36X49 cm) Sensitive heat adjustment by digital thermostat. Produced job following by numbering machine. Using for different purpose by changable lower buck design Pressing in high quality and serial working. Lower buck with 8 mm special silicon metarial (36x49 cm) MT2R PNÖMAT K Ç FT ALT KALIPLI TRANSFER BASKI PRES 36X49cm Çift alt kal p sistemi ile daha fazla ve h zl ifl yapma avantaj De iflebilir alt kal plar ile her tür transfer ve tafl bask Otomatik sa a ve sola hareketli üst kal p iflleri için idealdir Numaratör ile üretilen ifl takibi Her cins kumafla göre pnömatik bas nç ayar Operatör güvenli i için emniyet çemberi Bask süresi zaman ayarl olup otomatik aç l r Opsiyonel: 50x60 cm kal p ölçüsü MT2R PNEUMATIC TRANSFER PRINTING PRESS WITH DOUBLE LOWER BUCKS 36X49 CM Faster and more printing avantage by double lower system. Upper moves right and left automatically Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics. Automatic pressing time t is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable lower buck. Produced job following by numbering machine. Safety frame for operator protection. Optional 50x60 cm dimension EKOMT2R MT3P PNÖMAT K, YARI OTOMAT K Ç FT ALT KALIPLI TRANSFER BASKI PRES 15X15 CM Çift alt kal p sistemi ile daha fazla ve h zl ifl yapma avantaj Sa a ve sola manuel dönme hareketli üst kal p Rezistans s tmal üst kal pta homojen s da l m Her cins kumafla göre pnömatik bas nç ayar Bask süresi zaman ayarl olup otomatik aç l r De iflebilir alt kal plar ile her tür transfer, tafl ve özellikle etiket bask iflleri için idealdir Numaratör ile üretilen ifl takibi Operatör güvenli i için emniyet çemberi Opsiyonel: 10X10 cm kal p ölçüsü MT2R MT3P PNEUMATIC, SEMIAUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS WITH LOWER DOUBLE BUCKS 15X15 CM Faster and more printing avantage by double lower system. Upper turns right and left manually. Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics. Automatic pressing time It is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable lower buck. Produced job following by numbering machine. Safety frame for operator protection. Optional 10X10 cm dimension Homojen Is Da l m ve Hassas Bask MT3P Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press 03

6 TRANSFER BASKI PRESLER TRANSFER PRINTING PRESS MT6P PNÖMAT K fiapka TRANSFER BASKI PRES fiapkaya göre özel kavisli kal plar Üst kal p dik sistem ile alt kal p ile birleflir. Her cins kumafla göre pnömatik bask ayar Formlu alt kal p ile her tür flapka transfer ve tafl bask iflleri için idealdir Bask süresi zaman ayarl olup otomatik aç l r MT6P MT6P PNEUMATIC HAT TRANSFER PRINTING PRESS Special arcuate s according to hat. Upper close vertically. Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics. t is ideal for all transfer and stone press jobs with formed lower. Automatic pressing time MT6 MANUEL S STEM fiapka TRANSFER BASKI PRES fiapkaya göre özel kavisli kal plar Üst kal p makasl sistem ile alt kal p ile birleflir. Termostat ile hassas s kontrolü Formlu alt kal p ile her tür flapka transfer ve tafl bask iflleri için idealdir Zaman ayarl d r, süre dolunca ikaz eder MT6 MANUAL SYSTEM HAT TRANSFER PRINTING PRESS Special arcuate s according to hat. Upper close with scissors system. Sensitive heat control with thermostat. Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics. t is ideal for all transfer and stone press jobs with formed lower. Time adjustable MT6 MT4 MANUEL S STEM TRANSFER BASKI PRES 18X60 CM Manuel makasl sistemdir. Termostat ile hassas s kontrolü Her tür transfer ve tafl bask iflleri için ve özellikle pantolon alt kal ba giydirilerek yap lan tafl bask iflleri için kullan l r Opsiyonel özel ölçü üretim Zaman ayarl d r, süre dolunca ikaz eder MT4 MT4 MANUAL SYSTEM TRANSFER PRINTING PRESS 18X60 CM Manual scissors system. Sensitive heat control with thermostat. Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics. It is suitable for all printing and stone process and especially stone can be printed by dressing trousers to lower. Optional special dimesion production. Time adjustable 04 Homojen Is Da l m ve Hassas Bask Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press

7 S L ND R TELA YAPIfiTIRMA PRESLER CYLINDER FUSING PRESSES MKTP400M/600M PNÖMAT K S L ND R S STEM TELA YAPIfiTIRMA PRES (MASA ÜSTÜ MODEL) Bant geniflli i 40 cm ve 60 cm olarak üretilebilmektedir Bir taraf aç k bant dizayn ile her büyüklükteki parçaya tela yap flt r labilir. Her tür kumafla tela yap flt rabildi i gibi tafl ve transfer bask iflleri için de kullan l r Yard mc aparatlar ile kemer k v rma, cep k v rma, ön pat besleme ve toplama seri olarak gerçeklefltirilir Üst bant s t c l, dijital termostat kontrollü Bant dönüfl h z ayarl Her cins kumafla göre pnömatik bask ayar Opsiyonel: Sarma, toplama aparatlar Otomatik so utma sistemi Özel ifller için eksiz bant dizayn MKTP400M/600M PNEUMATIC ROLLER SYSTEM FUSING PRESS (TABLE TOP) Band width can be 40 cm and 60 cm. Side interfacing of big parts can be fused by one side open band design. t is suitable for fusing all type of fabrics and it can be used for stone transfer printing jobs. Belt crimping by helping apparatus,pocket crimping,front pat feeding and collecting is being done serially. With upper band heated,with digital thermostat controlled. Band turning speed adjustable. Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics. Optional: Wrapping,collecting apparatus. With automatic cooling system. Band design without a supplement for special jobs. MKTP 600/750/1000/1200/1500/1600 PNÖMAT K S L ND R S STEM TELA YAPIfiTIRMA PRES Bant geniflli i 60, 75, 100, 120, 150 ve 160 cm olarak üretilebilmektedir Ceket pantolon kaban manto vb. giysiler ve top olarak kumafla tela yap flt rma ifllemlerinde kullan l r Özellikle kal n kumafllar ve kuvvetli bask istenilen ifllerde tercih edilir Uzun tünel tasar m kuvvetli bask ve homojen s da l m ile tela yap flt rma ve tranfer bask iflleri için idealdir Alt ve üst bantlar s t c l, ayr ayr dijital termostat kontrollü Bant dönüfl h z ayarl, acil stop butonu sayesinde geri dönüfl özelli i Otomatik so utma sistemi Pnömatik ve siviç kontrolü sayesinde bant kaymaz. Her cins kumafla göre pnömatik bask ayar Opsiyonel: Sarma, toplama aparatlar Özel ifller için eksiz bant dizayn Çift bask sistemi MKTP 400/600 MKTP 600/750/1000/1200/1500/1600 PNEUMATIC ROLLER SYSTEM FUSING PRESS Band width can be produced 60, 75, 100, 120, 150 and 160 cm It is using for jacket,trousers,coat,overcoat etc.and roll fabric fusing. It is prefering especially for thick fabric and high power require jobs. It is ideal for fusing and transfer printing with long tunnel design,power pressing and homogen heat distributing. Lower and upper bands with heater,with seperate digital controll. Band turning speed adjustable. With automatic cooling system. Pneumatic switch control for band fixing Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics. Optional: Wrapping,collecting apparatus. Band design without a supplement for special jobs. Double pressing system MKTP 600/750/1000/1200/1500/1600 Homojen Is Da l m ve Hassas Bask Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press 05

8 TELA YAPIfiTIRMA PRESLER FUSING PRESSES MTYP5 MANUEL S STEM TELA YAPIfiTIRMA VE TRANSFER BASKI PRES 55X80 CM Manuel makasl sistemdir. Rezistans s tmal alüminyum üst kal pta homojen s da l m MTYP5 MANUAL SYSTEM FUSING AND TRANSFER PRINTING PRESS 55X80 CM Manual scissors system. Sensitive heat control with thermostat. Her tür tela transfer ve tafl bask iflleri için idealdir Özel silikon yap flt rma malzeme ile en iyi bask kalitesi Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics t is ideal for all kind of transfer and stone pressing job. MTYP5 MT7 KAPAKSIZ TELA ER TME MAK NASI 55X80 cm Nak fl telas n n s cak kal p üzerinde eritilerek ç kar lmas iflleminde kullan l r Rezistans s tmal alüminyum kal pta homojen s da l m MT7 FUSING MELT MACHINE WITHOUT COVER 55X80 CM t is using to take out embroidery interfacing by melting on hot. MT7 MPRES M N BUHARLI ÜTÜ PRES Buharl mini ütü presidir Giysi ütüleme yan nda tafl, boncuk bask ve tela yap flt rma ifllerinde de kullan l r Portatif ve ekonomik dizayn MPRES MINI IRONING PRESS WITH STEAM Steamy mini ironing press. t is using for ironing,stone,bead pressing and fusing. Portable and economic design. MPRES PASTAL ÜTÜSÜ 15X75 cm Pastal ka d n n ütülenmesinde kullan l r Rezistans s t c l Termostat kontrolü ile homojen s da l m SPREADING IRON 15X75 cm It is using to iron spreading paper. Rezistance heated. Thermostat controled homogen heat distributing PASTAL ÜTÜSÜ 06 Homojen Is Da l m ve Hassas Bask Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press

9 TELA YAPIfiTIRMA PRESLER FUSING PRESSES MTYP1DP PNÖMAT K D K S STEM ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES 55X115 CM MTYP2DP PNÖMAT K D K S STEM ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES 70X115 CM MTYP3DP PNÖMAT K D K S STEM ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES 60X130 CM Çift arabal sistem ile h zl ifl yapma avantaj Üst kal p dik sistem ile alt kal p ile birleflir. Rezistans s tmal alüminyum üst kal pta homojen s da l m Her cins kumafla göre pnömatik bask ayar Her tür tela yap flt rma iflleri için idealdir Arabalarda vakum (so utma) sistemi vard r MTYP1DP PNEUMATIC VERTICAL SYSTEM FUSING PRESS 55 X115 CM MTYP2DP PNEUMATIC VERTICAL SYSTEM FUSING PRESS 70X115 CM MTYP3DP PNEUMATIC VERTICAL SYSTEM FUSING PRESS 60X130 CM Fast job avatage by double stand system. Upper close vertically. Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics. t is ideal for all kind of fusing. MTYP1P PNÖMAT K ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES 55X115 CM MTYP2P PNÖMAT K ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES 70X115 CM MTYP3P PNÖMAT K ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES 60X130 CM Çift arabal sistem ile h zl ifl yapma avantaj Üst kal p makasl sistem ile alt kal p ile birleflir. Her cins kumafla göre pnömatik bask ayar Her tür tela yap flt rma iflleri için idealdir Vakum motoru ile so utma MTYP1DP/2DP/3DP MTYP1P PNEUMATIC FUSING PRESS 55X115 CM MTYP2P PNEUMATIC FUSING PRESS 70X115 CM MTYP3P PNEUMATIC FUSING PRESS 60X130 CM Upper close by scissors system. Sensitive heat control with thermostat. Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics. t is ideal for all kind of fusing. The best pressing quality by special silicon material Cooling system by vacuum motor MTYP1 MANUEL S STEM TELA YAPIfiTIRMA PRES 55X115 CM MTYP2 MANUEL S STEM TELA YAPIfiTIRMA PRES 70X115 CM MTYP3 MANUEL S STEM TELA YAPIfiTIRMA PRES 60X130 CM Üst kal p makasl sistem ile alt kal p ile birleflir. Termostat ile hassas s kontrolü Her tür tela yap flt rma iflleri için idealdir Vakum motoru ile so utma MTYP1 MTYP2 MTYP3 MANUAL SYSTEM FUSING PRESS 55X115 CM MANUAL SYSTEM FUSING PRESS 70X115 CM MANUAL SYSTEM FUSING PRESS 60X130 CM Upper close by scissors system. Sensitive heat control with thermostat. Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics. t is ideal for all kind of fusing. Cooling system by vacuum motor Homojen Is Da l m ve Hassas Bask MTYP1P/2P/3P MTYP1/2/3 Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press 07

10 KOMPRESÖRLER COMPRESSOR KOMP P STONLU HAVA KOMPRESÖRÜ AIR COMPRESSOR WITH PISTON SKA SESS Z HAVA KOMPRESÖRÜ SILENT AIR COMPRESSOR lt/d aras kapasite Capacity: lt/min SKK SESS Z HAVA KOMPRESÖRÜ (KASALI MODEL SILENT AIR COMPRESSOR (CLOSED MODEL) lt/d aras kapasite Capacity: lt/min TIDY V DALI HAVA KOMPRESÖRÜ AIR COMPRESSOR WITH SCREW lt/d aras kapasite Capacity: lt/min 770 lt/dk 6,2m 3 / dk arası kapasite Capacity: 770 lt/dk 6,2m 3 / dk ÜRÜN KODU Product code Kapasite (Ad / saat) Capacity (pcs/h) Elektrik Electricity (Volt) Rezistans Gücü Heater Power (kw) Buhar Girifl Steam Inlet Buhar Ç k fl kondens Steam Outlet Hava Girifl A r Inlet Vakum Girifl Vacuum Inlet Buhar Sarfiyat Steam Comsumption (kgh) Hava Sarfiyat Air Comsumption (lt/d) Buhar Bas nc Steam pressure (Bar) Net A rl k Weight (kg) Ambalajl A rl k Gross Weight (kg) Net Ebat Net Dimension (cm) Ambalajl Ebat Gross size (cm) MT1 MT1M MT1K MT1P MT2R 36 MT2R 50 MT2RK MT2A 36 MT2A 50 MT2A 55 MT2A 60 MT2A 70 EKOMT2R MT3P MT4 MT6 MT6P MTYP5 MTYP1 MTYP2 MTYP3 MTYP1P MTYP2P MTYP3P MTYP1DP MTYP2DP MTYP3DP MT7 MPRES PU1 MKTP400M MKTP600 MKTP750 MKTP1000 MKTP1200 MKTP1400 MKTP X74X38 58X80X56 44X74X38 60X72X53 115X100X X110X X100X X66X X72X X75X X80X X90X X80X140 56X54X65 60X80X68 37X63X67 37X63X63 82X103X61 116X125X X120X X125X139 1X75X98 1X100X98 170X80X98 136X76X97 136X91X99 151X81X99 86X50X20 68X54X22 14X74X12 110X170X X230X X315X X420X X420X X420X125 X420X125 54X84X50 68X90X68 54X84X50 70X82X65 125X110X170 1X120X X110X170 1X76X X82X X85X X90X X100X170 1X90X150 66X64X75 70X90X80 47X73X79 47X73X75 92X113X73 126X1X X130X X1X X85X X100X X90X X86X X101X X91X111 76X60X30 73X59X27 19X79X17 120X180X X240X X325X X430X1 190X430X1 210X430X1 X430X125 08

11 HRACAT YAPTI IMIZ 87 ÜLKE A.B.D. ALMANYA ARJANT N ARNAVUTLUK AVUSTRALYA AVUSTURYA AZERBEYCAN B.A.E. BAHREYN BANGLADEfi BELARUS BELÇ KA BEL ZE BOSNA HERSEK BREZ LYA BULGAR STAN CEZAY R Ç N ENDONEZYA ER TRE ESTONYA ET YOPYA FAS FRANSA GÜNEY AFR KA GÜNEY KORE GÜRC STAN HOLLANDA HIRVAT STAN H ND STAN HONG KONG IRAK NG LTERE RAN RLANDA SKOÇYA SPANYA SRA L TALYA JAPONYA KATAR KAZAK STAN KIBRIS KIRGIZ STAN KOSOVA KUVEYT L BYA L TVANYA LÜBNAN MACAR STAN MAKEDONYA MALEZYA MALTA MEKS KA MISIR MO OL STAN MOLDOVA MYANMAR N JERYA NORVEÇ ÖZBEK STAN PAK STAN PERU POLONYA PORTEK Z ROMANYA RUSYA S.ARAB STAN SENEGAL SIRB STAN S NGAPUR SLOVAKYA SLOVENYA SR LANKA SUDAN SUR YE TAYLAND TAYVAN TUNUS TÜRKMEN STAN UGANDA UKRAYNA ÜRDÜN V ETNAM YEMEN YEN ZELLANDA YUNAN STAN WE EXPORT TO 87 COUNTRIES ALBANIA ALGERIA ARGENTINA AUSTRALIA AUSTRIA AZERBEYCAN BAHREIN BANGLADESH BELARUS BELGUIM BELIZE BOSNIA BRAZIL BULGARIA CHINA CROATIA CYPRIS EGYPT ENGLAND ERITREA ESTONIA ETHIOPIA FRANCE GEORGIA GERMANY GREECE HOLLAND HONG KONG HUNGARY INDIA INDONESIA IRAN IRAQ IRELAND ISRAEL ITALY JAPAN JORDAN KAZAKISTAN KOSOVA KUWAIT KYRGYZSTAN LEBANON LIBYA LITVANIA MACEDONIA MALAYSIA MALTA MEXICO MOLDOVA MONGOLIA MOROCCO MYANMAR NEW ZEALAND NIGERIA NORWAY PAKISTAN PERU POLAND PORTUGAL QATAR ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SCOTLAND SENEGAL SERBIA SINGAPORE SLOVAKIA SLOVENIA SOUTH AFRICA SOUTH KOREA SPAIN SRI LANKA SUDAN SYRIA TAIWAN THAILAND TUNISIA TURKMEN STAN U.A.E. U.S.A. UGANDA UKRAINE UZBEKISTAN VIETNAM YEMEN REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI / SOME OF OUR REFERENCES ADIN TEKSTİL BJ TEKSTİL AL RAHAL/LÜBNAN BONY ÇORAP ALPERMEN BOZKURT MENSUCAT ALTINYILDIZ C21 JEANS APS GİYİM CASMONİ TEKSTİL ACUN MEDYA CDS (FRANSA) ARMANİAYDIN ÖRME CEMSA TEKSTİL ARSLANLI ÖRME CESEKA ASKERİ HAVA DİKİM EVİ COLİNS ASKONT GİYİM COLLEZİONE ASTAŞ CROWN JEANS ATALAR GİYİM CÜNO TEKSTİL ATLAS GİYİM ÇARŞI MAĞAZACILIK ATOMİK TEKSTİL ÇETİNKAYA GİYİM AVISAN(İRAN) ÇETİNTAŞ AYDINLI GİYİM ÇINAR OTELİ BAFRA TAKSTİL ÇIRAĞAN SARAYI BAHA TEKSTİL ÇİFTLİKLİOĞLU KURU TEMİZLEME BALIKESİR HASTANESİ DAMAT TWEEN BAY DEMİRLER TEKSTİL DANİEL HECHTER BEDO GİYİM DEMİR GRUP BEKS ÇORAP DEMİRCİ KONFEKSİYON BELİTA ETEK DENİZ HARP OKULU BİESSECİ GİYİM DENİZ İKMAL GRUP KOMT. BİG RODOC DERİMOD BİG STAR JEANS DESA DERİ BİLKONT JEANS DİCLE TESETTÜR BİLSAR GÖMLEK DİVAN OTELİ BİZDEN GİYİM DOĞUŞ PENYE DOLCE&GABBANA DOLMABHÇE SARAYI DONANMA KOMUTANLIĞI DZUMLA (POLONYA) ECZACIBAŞI EGE ÜNİVERSİTESİ ELENTEKS ELES (POLONYA) ENES TEKSTİL ERBAY GİYİM ERKON TEKSTİL ERNENEGİLDO ZEGNA EROĞLU GİYİM ESERLER ÜTÜ ETF TEKSTİL ETİLER KONFEKSİYON FAHİR TEKSTİL (ÖZBEKİSTAN) FASHION POİNT FATEKS TEKSTİL FATİH BASKI FENERBAHÇE ORDU EVİ FIRAT KARDEŞLER GELİŞİM TEKSTİL GENCALLAR GHS TEKSTİL GÖLCÜK ORDU EVİ GRAND CEVAHİR OTEL GREEN PARK OTEL GS SPOR KULUBÜ GUCCİ GÜLER BUJİTERİ GÜLOM TEKSTİL GÜVEN KOT YIKAMA GÜZELSOY TEKSTİL HARBİYE ORDU EVİ HARVEY NICHOLS HASMEN TEKSTİL HASSEN TEKSTİL HATEMOĞLU HAVA HARP OKULU HAVAN GİYİM HERDER TEİXCERİA(PORTEKİZ) HEY TEKSTİL HİLTON OTELİ HOFFMAN KURU TEMİZLEME HUZUR GİYİM İGS GİYİM İHLAS HOLDİNG İLBEK TEKSTİL İMİR KONFEKSİYON (ÖZBEKİSTAN) İMZA GİYİM İNTERPOL JEANS (ÖZAK TEKSTİL) İNTRA GİYİM İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELD. İSTANBUL DEVLET OPERA İŞ MONT TEKSTİL JANDARMA DİKİM EVİ JETGEM KURU TEMİZLEME K.K.K 1 NOLU DİKİM EVİ KADIKÖY KIZ MESLEK LİSESİ KALENDER ORDU EVİ KARA HARP OKULU KARABULUT TEKSTİL KARACA GİYİM KARADAĞ GİYİM KARAKÖY ROTARY KULÜP KARDEM TEKSTİL KARGİSAN KEMAL SEVİNÇ KENT OTEL KHAMAZA COLLECTİON (ÖZBEKİSTAN) KHS (SRİLANKA) KİĞILI GİYİM KİMO TEKSTİL KOMANTEKS YIKAMA KONAK TEKSTİL KONT GİYİM KUZU DERİ LACOSTE LALE ANTİLOP LC WAKİKİ LEBİB MISIRLI LEKE JEANS LESCON GİYİM LEVİS STRAUS JEANS (LEVİS) LOTUS JEANS (BAYKAN) LOW PROFİL MASLAK ORDU EVİ MAVİ JEANS MAYBE TEKSTİL MC ALİSTER (A.B.D) MEGA TEKSTİL (MISIR) MEMORİAL HASTANESİ MERTTEKS TEKSTİL METESA TEKSTİL METKON GİYİM MISIRLI TRİKO MİLCAR MİRZAYEF (AZERBEYCAN) MİTHAT GİYİM MODA İLHANLAR MODAVİZYON TEKSTİL MODERN KURU TEMİZLEME MOHİNUR TEKS.(ÖZBEKİSTAN) MUDO GİYİM MYN ÖRME NARİN TEKSTİL NAZLIM ETEK NESLE ÇİKOLATA NET TEKSTİL NOTA JEANS NTG TEKSTİL NÜANS GİYİM OFS (ÖZBEKİSTAN) ORJİN DERİ ÖNDAY GÖMLEK ÖRSAN TEKSTİL ÖZDİLEK TEKSTİL PAK ÇAMAŞIR PANDA KÜRK PANGER GİYİM PARILTI TRİKO PAŞASOY GÖMLEK PENGUEN DERİ PENYE LÜKS POLO GİYİM PONTE TEKSTİL RAMSEY GİYİM REALKOM TEKSTİL RED STAR REEL TEKSTİL RESOLTE (LİTVANYA) RODİ GİYİM ROMAN ROY ROBSON RÜŞTÜ ÜZEL MESLEK LİSESİ SAKA GİYİM SARAR GİYİM SDC (FARNSA) SPRİD PLUS (ÖZBEKİSTAN) SUNSET (GÜNKAR) TERKONSAN TEKSTİL TRADE HAOUS (UKRAYNA) TRONA TEKSTİL TUTKU TEKSTİL UZAL GİYİM ÜNLÜ TEKSTİL VAGİSAN A.Ş. VAKKO VANELLİ GİYİM VELKO TEKSTİL VENÜS GİYİM VEPA GİYİM (NİKE) VESTİA (MISIR) VİP GİYİM YARGICI GİYİM YAYLA TEKSTİL YELKENCİ TEKSTİL YELKENCİLER TEKSTİL YENİ KARAMÜRSEL YILPA YİMPAŞ A.Ş. YKM YÜKSEL SEVİNÇ ZEKİ TRİKO ZİYA GİYİM

12 TEKN K B LG LER TECHNIC INFORMATION MAK NE ÇALIfiMA S STEMLER Dik Sistem Döner (Karusel) Sistem K zakl Sistem Asansörlü Sistem Makasl Dik Bask l Sistem (Pnömatik) Pnömatik Makasl Sistem Manuel Makasl Sistem MACHINE WORKING SYSTEMS Vertical System Carousel System L near System Elevator System Sc ssors Vertical System (Pneumatic) Pneumat c Cs ssors System Manual Sc ssors System PRES KALIPLARI Hassas Kal p flleme Teknolojisi (Cnc Dik fllem Merkezi) Serpantin Sistemi le H zl Kal p Is tma ve Enerji Tasarrufu Serpantin Sistemi ile K zg n ve Kuru Buhar Çevre Vakum le Kenar Buhar Emifli Kal plar n her bölgesinden eflit buhar da l m PRESS MOULDS Sensitive processing technology (Cnc vertical process center) Fast heating and energy saving by serpentine system Hot and dry steam by serpentine system Side vacuum suction by circumference vacuum Even steam distribution whole surface of buck YÜKSEK KONTROL TEKNOLOJ S PLC Lojik Kontrol Dokunmatik Ekran le Kolay Programlama Dijital Mesafe Kontrolü Dijital Bas nç Kontrolü ve Aralama Kademeli Buhar Kontrolü Kademeli Vakum Kontrolü Kademeli Hava Üfleme Kontrolü Diagnostik (ar za tespit) özelli i HIGH CONTROL TECHNOLOGY Plc Log st c Control Easy programming by touching screen. D g tal D stance Control Digital pressure control and making ajar Progressive steam control Progressive vacuum control Progressive air blowing control Diagnosis feature GENEL ÖZELL KLER Birinci S n f Malzeme (Festo veya SMC Pnömatik Malzeme ile Donan m) Profesyonel Kal p Kaplama (Alman Mal Microlite veya Vomatex Marka Tel + Silikon+Keçe+Bez) CE Normlar na Uygun Güvenlik Donan m Teknik Dökümantasyon Elektrostatik Toz Boya Sat fl sonras hizmetler ve servis konusunda 1971 den gelen Malkan Güvencesi. r ENERGY S STEM Daha fazla verim Daha yüksek performans Daha az enerji Daha düflük CO 2 sal n m Daha düflük maliyet (%40 a varan enerji tasarrufu) GENERAL FEATURE First class material (festo or smc pneumatic material) Professional covering (made in Germany microlite or vomatex brand wire+silicon+felt+fabric) Safety equipment suitable ce norms Technic Document Electrostat c Power Dye Malkan quarante for aftersales and service since 1971 r ENERGY SYSTEM More provident More performance Less energy Less CO 2 Less cost (up to 40%) dizayn reklam Merkez&Showroom / Head Office&Showroom Küçükköy Karayollar Mah. 559 Sk. No: Gaziosmanpafla/ stanbultürkiye Tel : 90(212) Fax : 90(212) Malkan üretti i makinelerdeki görsel ve fonksiyonel de ifliklik hakk n sakl tutar. Malkan keeps hidden functionel and visual changing right on its products. Fabrika / Factory Küçükköy Karayollar Mah. Kadir Akdo an Cad No: 32 Gaziosmanpafla st. / Türkiye Tel : 90(212) Fax : 90(212) fiube / Branch Office MÇ. 2. Blok No: Unkapan stanbul / Türkiye Tel : 90(212) Fax : 90(212) Servis / Service Küçükköy Karayollar Mah. 559 Sk. No: G.O.Pafla/ st./türkiye Tel : 90(212) Fax : 90(212) Malkan Makina San. Tic. Ltd. fiti.

İHRACAT-İTHALAT

İHRACAT-İTHALAT 8462 8462:Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgâhları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak

Detaylı

MİNİ VANALAR (DN 8) MINI VALVES (DN 8)

MİNİ VANALAR (DN 8) MINI VALVES (DN 8) MİNİ VANALAR (DN 8) (DN 8) SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI WORLD S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY 56 2.000 Üzerinde Ürün Çeşidi ÜLKEYE İHRACAT More than 2.000 products type in 56 countries 02 MİNİ VANALAR (DN8)

Detaylı

www.dilmenler.com.tr 9

www.dilmenler.com.tr 9 9 Born for Innovation TR Türkiye, İstanbul da 1982 yılında kurulan DMS Dilmenler Makine Tekstil San. Tic. A.Ş. 30000 m 2 Kapalı üretim sahasında 250 kişilik kalifiye ekibi ile Tekstil Boyama ve Terbiye

Detaylı

İhracat-İthalat

İhracat-İthalat 8463 8463: Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları 8463.1: Çubuk, boru, profil, tel veya benzerlerini çekme makinaları 8463.2: Diş açma makinaları 8463.3: Tel

Detaylı

2011 Pantolon Ütüleme ve Finisaj Sistemleri Trousers Ironing and Finishing Systems ISO 9001 GOST-RUSSIA

2011 Pantolon Ütüleme ve Finisaj Sistemleri Trousers Ironing and Finishing Systems ISO 9001 GOST-RUSSIA 2011 Pantolon Ütüleme ve Finisaj Sistemleri Trousers Ironing and Finishing Systems ISO 9001 GOST-RUSSIA KAR19 KARUSEL S STEM, Ç FT PAÇA PANTOLON Ç ZG ÜTÜ PRES Bilgisayar (PLC) kontrollu dokunmatik panel

Detaylı

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to serve in The Aluminium Sector with a 1200 ton capacity aluminium extrusion

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI UN SEKTÖRÜ DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 4.718.029.000$ büyüklüğü olan pazarın en büyük alıcısı Irak ve ardından Afganistandır. Son 5 yıllık verilere göre Pazar yılında az

Detaylı

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI.

SEGER A.Ş. SEGER DIS TIC. PAKMETAL LTD.STI. KURULUŞ : 1981 FAALİYET KONUSU : Elektrikli ve Havalı Korna Tasarımı, Üretimi ve Satışı SERMAYE YAPISI : % 100 Türk Sermayeli Şirket ÇALIŞAN SAYISI : 370 ( 220 Türk - 150 Çinli çalışan ) ÜRETİM KAPASİTESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI

FRESH2007 İSTANBUL TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI FRESH2007 İSTANBUL 6-8.06. 2007 TÜRKİYE NİN ESKİ DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE YAŞ MEYVE SEBZE VE NARENCİYE İHRACATI - TURKEY FRESH FRUIT. VEGETABLE AND CITRUS EXPORTS TO THE FORMER EASTERN BLOC COUNTRIES Republic

Detaylı

BESTLIFE. Kod: MM-111 DEVECİOĞLU METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEVECİOĞLU METAL INDUSTRIES AND TRADE COMPANY KELEBEK

BESTLIFE. Kod: MM-111 DEVECİOĞLU METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEVECİOĞLU METAL INDUSTRIES AND TRADE COMPANY KELEBEK BESTLIFE KELEBEK Kod: MM-111 DEVECİOĞLU METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20 yılı aşkın iş tecrübesine sahip firmamız 1990 yılında imalata başlamış ve 1996 yılından beri DEVECİOĞLU METAL SANAYİ A.Ş. olarak

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

2013 YILI İTHALAT HARİTASI

2013 YILI İTHALAT HARİTASI 940429 YILI İTHALAT HARİTASI yılı verilerine göre 1.796 milyar dolarlık olan pazarın en büyük alıcısı Almanya ve ardından ABD ve Fransa dır. AB ülkeleri pazarın diğer alıcıları arasında önemli bir yer

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

DIL WASH AÇIK EN KONTİNÜ KUMAŞ YIKAMA ve KASAR MAKİNESİ. DIL-WASH OPEN WIDTH CONTINUE WASHING and BLEACHING MACHINE DMS24

DIL WASH AÇIK EN KONTİNÜ KUMAŞ YIKAMA ve KASAR MAKİNESİ. DIL-WASH OPEN WIDTH CONTINUE WASHING and BLEACHING MACHINE DMS24 DIL WASH AÇIK EN KONTİNÜ KUMAŞ YIKAMA ve KASAR MAKİNESİ DIL-WASH OPEN WIDTH CONTINUE WASHING and BLEACHING MACHINE DMS DİLMENLER MAKİNE SANAYİ Dilmenler, Türkiye, İstanbul da 1982 yılında kurulan DMS Dilmenler

Detaylı

DIŞ TİCARET RAKAMLARI / FOREİGN TRADE

DIŞ TİCARET RAKAMLARI / FOREİGN TRADE DIŞ TİCARET RAKAMLARI / FOREİGN TRADE Gaziantep Dış Ticareti Genel Görünüm / Gaziantep Foreign Trade Overview (1.000 USD) Yıllara Göre Gaziantep ten Yapılan İhracat Miktarları (Milyon Dolar) Annual Breakdown

Detaylı

Elastomerik Kauçuk Köpüğü. Levha

Elastomerik Kauçuk Köpüğü. Levha Hakkımızda ; ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe hizmet vermek üzere 1998 yılında faaliyete geçerek yuvarlak, kare ve dikdörtgen formlu sac hava kanalları üretimine başlamıştır. Kurulduğu günden

Detaylı

DAMLA SULAMA KURTAĞZI EK PARÇALARI DRIPLINE BARBED FITTINGS

DAMLA SULAMA KURTAĞZI EK PARÇALARI DRIPLINE BARBED FITTINGS DAMLA SULAMA KURTAĞZI EK PARÇALARI SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI WORLD S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY 56 2.000 Üzerinde Ürün Çeşidi ÜLKEYE İHRACAT More than 2.000 products type in 56 countries 02 ALMANYA

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

PASSPORT VERİ TABANI

PASSPORT VERİ TABANI PASSPORT VERİ TABANI EUROMONITOR INTERNATIONAL KİMDİR? 30 sektörde stratejik pazar anlayışı Bilinçli kararlarınız için güvenilir kaynak Üyelik hizmetleri (Passport Veri tabanı), Raporlar ve Danışmanlık

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

LAYFLAT EK PARÇALARI & ÇIKIŞ NİPELLERİ LAYFLAT FITTINGS & OFFTAKE NIPPLES

LAYFLAT EK PARÇALARI & ÇIKIŞ NİPELLERİ LAYFLAT FITTINGS & OFFTAKE NIPPLES LAYFLAT EK PARÇALARI & ÇIKIŞ NİPELLERİ LAYFLAT FITTINGS & OFFTAKE NIPPLES SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI WORLD S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY 5.000 Üzerinde Ürün Çeşidi ÜLKEYE İHRACAT More than.000 products

Detaylı

VANA KUTULARI Valve Boxes клапанных коробок مامص تاعبرم

VANA KUTULARI Valve Boxes клапанных коробок مامص تاعبرم VANA KUTULARI Valve Boxes клапанных коробок مامص تاعبرم ALMANYA IRAK KOSOVA AZERBAYCAN SUUDİ ARABİSTAN KATAR RUSSIA AUSTRALIA T.R.N.C. LEBANON ROMANIA SYRIA BRAZIL RUSYA AVUSTRALYA K.K.T.C. LÜBNAN ROMANYA

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct

Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct Esnek Hava Kanalları Flexible Air Duct n Isıtma n Soğutma n Havalandırma n İklimlendirme n Atık Gaz Geçiş Hatları www.isideminsulation.com.tr ISIDEM FLEXIDUCT ile Soluduğunuz Hava Garanti Altında ISIDEM

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU Ekizoğlu Makina 1986 yılında Denizlide kurulmuştur. 1500 m2 lik fabrika sahası içerisinde tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnunuyetine

Detaylı

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3

2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 2014 2 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 3 2014 4 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 5 6 Creavit 2014 Faaliyet Raporu Creavit 2014 Faaliyet Raporu 7

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

OUR VISION Rising up through the world leading companies in Industrial Garment Ironing Sector and making Malkan a world brand

OUR VISION Rising up through the world leading companies in Industrial Garment Ironing Sector and making Malkan a world brand 2014 GOST-RUSSIA M SYONUMUZ Dünya ve Türkiye için endüstriyel ütü makinleri imal etmek, ihracat rakamlarımızı yükselterek Dünya makine sektöründe ivme kazandırmaktır. Dünya tekstil sektörüne, kuru temizleme

Detaylı

Secret for perfectness lies in wisdom and ability to join the right parts. Mükemmelli in s rr do ru parçalar birlefltiren ak l ve beceridir.

Secret for perfectness lies in wisdom and ability to join the right parts. Mükemmelli in s rr do ru parçalar birlefltiren ak l ve beceridir. Mükemmelli in s rr do ru parçalar birlefltiren ak l ve beceridir. Secret for perfectness lies in wisdom and ability to join the right parts. Baflar n n tarifini soranlara, tarihimizi örnek veriyoruz. 1985

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL

MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL MİLLİ DNA VERİ BANKASI ÇALIŞMALARI ve ADLİ DNA ANALİZLERİNDE YENİ NESİL İbrahim SEMİZOĞLU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU EKİM- 2013 MALATYA ÜLKEMİZDE ADLİ DNA ANALİZLERİ BAŞBAKANLIK Üniversiteler Adalet

Detaylı

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde...

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde... 1986 yılında Ankara da faaliyete geçen, 2010 da 25. kuruluş yılını kutlayan firmamız sizlerden aldığı güç ve güvenle bugün sektörünün en önde gelen firmalarından biri olmuştur ve Türk sanayisinde hakkı

Detaylı

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX

SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX SEKTÖRÜN BENİMSENEN FUARI ELEX 3. ELEX FUARI 25-28 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL FUAR MERKEZİ NDE SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ BULUŞMASINA İMZA ATTI 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında organize edilen ve

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ

kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ kula 2012 ÜRÜN YELPAZESİ CHEVALIER takım tezgahlarının imalatçısı Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1972 yılında kurulmuş, 1978 de takım tezgahı imalatına başlamıştır. Falcon Machine Tools Co., Ltd. 1992

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control Serisi Abkant Presler Series Press Brake Hassas büküm kabiliyeti Kolay programlanabilir kontrol paneli Kaynaklı çelik gövde Çift

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE ÜLKELER BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016

TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE ÜLKELER BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016 TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatı II. Mal Grupları

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI WORLD S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY

SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI WORLD S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI WORLD S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY 56 2.000 Üzerinde Ürün Çeşidi ÜLKEYE İHRACAT More than 2.000 products type in 56 countries 02 ALMANYA ARJANTİN ARNAVUTLUK AVUSTRALYA AZERBAYCAN

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

MSB TANITIM SUNUMU -1 22 MAYIS 2008. ĠletiĢim : Yüksel YALÇIN -Yönetim Temsilcisi Arif KARAYAKA-Ankara Bölge Müdürü. www.oztiryakiler.com.

MSB TANITIM SUNUMU -1 22 MAYIS 2008. ĠletiĢim : Yüksel YALÇIN -Yönetim Temsilcisi Arif KARAYAKA-Ankara Bölge Müdürü. www.oztiryakiler.com. MSB TANITIM SUNUMU -1 22 MAYIS 2008 ĠletiĢim : Yüksel YALÇIN -Yönetim Temsilcisi Arif KARAYAKA-Ankara Bölge Müdürü www.oztiryakiler.com.tr y e n i l i k l e r i n ö n c ü s ü ġirket Profili: Faaliyet konusu:

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application.

2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de. Technology.Transfer.Application. 2013 Steinbeis Partner for innovation www.steinbeis.de Technology.Transfer.Application. Steinbeis Merkezi Haus der Wirtschaft Willi-Bleicher-Str. 19 70174 Stuttgart Almanya Haus der Wirtschaft, Stuttgart

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Medya Paylaşım Toplantıları 15

Medya Paylaşım Toplantıları 15 Medya Paylaşım Toplantıları 15 Gündemdeki Konular Reklam Yatırımları - Metodoloji - 2013 Reklam Yatırımları ve Analizler Gündemdeki Konular Reklamcılar Derneği 30. Yılı Reklamcılar Derneği kuruluşundan

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

Halogen Free. Halojen İçermez. Elastomerik Kauçuk Köpüğü.

Halogen Free. Halojen İçermez. Elastomerik Kauçuk Köpüğü. Elastomerik Kauçuk Köpüğü Halogen Free Halojen İçermez n Denizyolları n Havayolları n Demiryolları n Offshore n Petro Kimya n Yenilenebilir Enerji n Kamu Binaları www.isideminsulation.com.tr Hakkımızda

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI

940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA PAZAR ARAŞTIRMASI 940320- METAL MOBİLYA DÜNYA İTHALATÇILARI 2013 Yılı verilerine göre dünya ithalat pazarının 13,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olduğu dikkat çekerken ABD pazarının

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/ DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Mart ayında, Türkiye

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir.

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir. GENERAL CATALOGUE KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile şirketidir. KİBAROĞLU is a family owned company established to operate in the automotive industry. KİBAROĞLU,

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi

2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Ekonomik Araştırmalar Şefi İhracat: 2013 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 29 Mayıs 1 Haziran 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/7 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/7 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/7 TARİH: 21.01.2009 KONU 2008 Yılı Dönem Sonu Değerleme Kurları Maliye Bakanlığı 17.01.2009 tarih, 27113 sayılı Resmi Gazete de Vergi Usul Kanunu 390 Sıra Numaralı Genel Tebliğini

Detaylı

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm

Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Enerji Verimliliği: Yüzde 50 Çözüm Almanya nın Büyümesi 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 Enerji Kullanımı Energy Use GSYH GDP 1,500,000 1,000,000 500,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

www.farkonmadeniesya.com

www.farkonmadeniesya.com www.farkonmadeniesya.com Firmamız 2013 yılında Mersin Silifke Organize Sanayi Bölgesinde üretim faaliyetlerine metal masa ayağı üreterek başlamıştır. ilk etapta 4200 m² açık, 800 m² kapalı alanda üretim

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

M a k i n a S a n a y i A.Ş.

M a k i n a S a n a y i A.Ş. M a k i n a S a n a y i A.Ş. G.Merkez: Barbaros Bulvarı No:93 Beşiktaş İSTANBUL Tel: (0212) 259 11 71 Pbx Fax: (0212) 261 80 50 E-mail: permak@permak.com Website: www.permakgroup.com TEKSTİL SANAYİ TESİSLERİ

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines

Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines KN/100 HB A Modeli Type Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines KN/100

Detaylı

PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH

PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH PETROLEUM MARKET SECTOR REPORT PETROLEUM MARKET DEPARTMENT MARCH TABLES Table 1 2012 Mart Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı Table 2 2012 Mart Ayı Rafinerici Lisansı

Detaylı

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi

FUARA BAKIŞ (2015) 13.463 m 2 Sergi Alanı. 31 Ülkeden 1.008 Katılımcı. 64 Ülkeden 33.688 Ziyaretçi Türkiye nin turizm sektöründeki en önemli buluşmalarından biri olan TRAVEL TURKEY İZMİR Turizm Fuar ve Kongresi, 8-11 Aralık 2016 tarihlerinden kapılarını 10.kez dünya turimine açıyor. İZFAŞ ve Türkiye

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/4 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/4 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/4 TARİH: 21.01.2011 KONU Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2010 yılı sonu itibariyle uygulanacak

Detaylı

Sertifika Kataloğu Certification Catalogue

Sertifika Kataloğu Certification Catalogue Sertifika Kataloğu Certification Catalogue Giriş Introduction Başoğlu Kablo ve Profil Sanayi ve Tic. A.Ş. 1980 yılından beri faaliyet gösteren, kazandığı deneyim ile hem ulusal hem de uluslararası alanda

Detaylı

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ

TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ TÜ ROFED TÜRİ ZM BÜ LTENİ Aralık - 2016 İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE'YE VE DÖRT İLİMİZE GELEN ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI... 1 1.1. TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA

Detaylı

Gravit. Gravit bir Er Kalıp markasıdır.

Gravit. Gravit bir Er Kalıp markasıdır. Gravit Gravit bir Er Kalıp markasıdır. Mekanlarınızda Çekim Etkisi Er Kalıp kalitesini ve modern çizgilerini taşıyan Banyo ve tesisat süzgeç sistemleri markası Gravit mekanlara uygun ve estetik çözümler

Detaylı

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI MODEL EW-TECH 3500/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKI A SA AYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA NO ADET NO ARTICLE

Detaylı

cut/series Ürün Kataloğu Product Catalogue

cut/series Ürün Kataloğu Product Catalogue cut/series Ürün Kataloğu Product Catalogue cut/ CS cut/6 CFE CS 41x1.3x68 mm Tam Otomatik PLC Servo / Full Automatic PLC Servo 9 6 mm 23,62 inch 6 x 6 mm 6 x 6 mm 5 x 6 mm,87 x 23,62 inch 3 / / 7.5 hp/

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI

GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul ULUSLARARASI TİCARET MERKEZİ (ITC) ÜRÜN ANALİZLERİ GTİP 6208 KADIN/KIZ COÇUK İÇİN İÇ VE GECE GİYİM EŞYASI 620811 Kadın/kız çocuk için kombinezon, jüp/jüpon; sentetik/suni

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış

Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış HAKKIMIZDA Marmara ve Ege bölgesinde yaygın satış ağına sahip olan ASİSTAL ALÜMİN- YUM, 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir. Fabrikamız Kırklareli Organize Sanayi bölgesi içinde yer almakta olup,

Detaylı

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018 Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin T.C. Merkez Bankasınca

Detaylı

MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING. Termoform teknolojisinde dünya kalitesi. Thermoforming technology, the quality of the world

MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING.  Termoform teknolojisinde dünya kalitesi. Thermoforming technology, the quality of the world MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING Termoform teknolojisinde dünya kalitesi Thermoforming technology, the quality of the world Ambalaj ve Paketleme Dünyasında Aranan Marka A Brand to be Sougntin a World

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı