T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 21 Mayıs 1991 SALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 21 Mayıs 1991 SALI"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Mayıs 1991 SALI Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE Mayıs 1969 tarih ve 1181 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, tarihli ve 7/2310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 3 Mayıs 1967 tarihli Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı sözleşmesinin 10 uncu maddesinin ikinci bendine ilişkin değişikliğin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında 5 Aralık 1988 tarihinde Ankara'da imzalanan Kültür Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kânun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE 1. 3 Mayıs 1988 tarihinde Buenos Aires'de imzalanan Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Resmi Gazete Kodu : /5/1991 Yasama Bulama Sayfa : 1 içindekiler 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 21 Mayıs 1991 Sayı : Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında Kültür Arılaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti arasında 2 Şubat 1989 tarihinde Ankara'da imzalanan Kültür Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE 1. 5 Haziran 1989 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında Eğitim v«kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE 1. Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye tarafından tarihinde Strasbourg'da imzalanan "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı"nın 12 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasına göre; a) 2 ve 5 inci maddelerinin, b) 3,7 ve 8 inci maddelerinin 1 ve 2 numaralı fıkralarının, c) 4 üncü maddesinin 1,2,3,4 ve 5 numaralı fıkralarının, d) 6 ncı maddesinin 2 numaralı fıkrasının, e) 9 uncu maddesinin 1,2,3,5 ve 8 numaralı fıkralarının, f) 10 uncu maddesinin 1 numaralı fıkrasının, Kabul edilerek onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının 12 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası gereğince bu Şartın diğer maddelerinin veya fıkralarının bilahare kabulünü beyana, Bakanlar Kurulu yetkilidir. MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Yasama Bölümü Sayfa : 2 17/5/1991

3 21 Mayıs 1991 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 3 Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE tarihinde Cezayir'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî İşbirliğine ilişkin sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticari Konularda Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE tarihinde Rabat'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulunduktan Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasında tarihinde Ankara'da imzalanan, taraf bulundukları tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine ilişkin, Ek Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlannın Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Yasama Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 21 Mayıs 1991 Sayı : Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Arasında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE tarihinde Belgrad'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Arasında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine Dair Sözleşme" nin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE 1. Uluslararası Çalışma Teşkilatının 49 uncu Genel Konferansı tarafından 22 Haziran 1965 tarihinde kabul edilen Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgari Yaş Hakkında 123 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerim Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Milletlerarası Ticari Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE Nisan 1961 tarihli Milletlerarası Ticarî Hakemlik konusundaki Avrupa Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Yasama Bölümü Sayfa : 4

5 21 Mayıs 1991 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Yabana Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE Haziran 1958 tarihli Yabana Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesinin, ikinci maddedeki beyanın yapılması suretiyle, onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Türkiye Cumhuriyeti, sözleşmenin 1 inci maddesinin 3 üncü paragrafına uygun olarak, sözleşmeyi sadece karşılıklılık esasına göre bu sözleşmeye taraf olan bir devlet ülkesinde verilmiş olan hakem kararlarının tanınması ve tenfizi hakkında uygulayacağını; ayrıca sözleşmeyi yalnız akdi veya akit dışı hukuki münasebetlerden kaynaklanan ve kendi iç hukukuna göre ticari mahiyette sayılan uyuşmazlıklar hakkında uygulayacağım beyan eder. MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'un Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE Mart 1978 tarihinde Strasbourg'da imzaya açılan "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol"un onaylanması, Protokolün 5 inci maddesine; "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, iade taleplerinin niteliği, bunların talepte bulunulan ülkedeki diplomatik temsilcilikler tarafından takibi ve bu sırada yapılması gerekli işlemler muvacehesinde, iade taleplerinin iletilmesinde diplomatik yolun kullanılması hakkını saklı tutar." Şeklindeki ihtirazı kayıt dermeyan olunmak kaydıyla uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak Devlet tarafından yapılması gereken işlemleri Adalet Bakanlığı yerine getirir. MADDE 3. Türk mahkemelerince gıyabında mahkumiyet kararı verilmiş olup, sözleşmeye taraf ülkelerden birinde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bu ülkeden iadesi istenilen kişiye Protokolün 3 üncü maddesinin 1 inci bendinde öngörüldüğü şekilde yeniden muhakeme edilme hakkı tanınması için anılan ülke tarafından teminat istenilmesi halinde, kararın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın kararı veren mahkemece sözü edilen kişinin yeniden muhakeme edileceğine dair karar verilir ve kişi iade edildikten sonra bu karar doğrultusunda işlem, yapılır. İadeyi müteakip, gıyapta verilmiş olan karar iade edilen kişiye tebliğ olunur ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde bu kişi karara itiraz etmezse, yeniden muhakeme yapılmaksızın gıyapta verilmiş olan karar infaz edilir. MADDE 4. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Yasama Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 21 Mayıs 1991 Sayı : Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE 1. 7 Şubat 1990 tarihinde Kopenhag'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Kendi Ülkeleri Arasındaki ve Ötesindeki Hava Servisleri İçin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE Haziran 1986 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Kendi Ülkeleri Arasındaki ve Ötesindeki Hava Servisleri İçin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE 1. 6 Nisan 1987 tarihinde Abu Dhabi'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Yasama Bölümü Sayfa : 6

7 21 Mayıs 1991 Sayı : RESMÎ GAZETE 12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da İmzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiştiren Guatemala City Protokolü, 3 Sayılı Montreal Ek Protokolü ve 4 Sayılı Montreal Protokollerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : Sayfa : 7 MADDE tarihli ve 2073 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve Hükümetimizce tarihinde onaylanan, tarihinde Lahey'de yapılan Protokolle tadil edilen, tarihinde Varşova'da imzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi değiştiren "Guatemala City Protokolü (1971)", "3 sayılı Montreal ek Protokolü (1975)" ve "4 sayılı Montreal Protokolü (1975)" in onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin İki Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE Eylül 1977 ve 6 Ekim 1989 tarihlerinde Montreal'de imzalanan "Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Protokol" ile "Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 56 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokol "e katılmamız uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Şikago'da 7 Aralık 1944 Tarihinde Âkit ve İmza Edilmiş Olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasına 83 (BIS) Maddesinin Eklenmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan, Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde âkit ve imza edilmiş olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasına 83 (BIS) maddesinin eklenmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Yasama Böiümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 21 Mayıs 1991 Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti arasında 15 Ağustos 1988 tarihinde Dakka'da imzalanan Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No Kabul Tarihi: MADDE Temmuz 1990 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 17/5/1991 Yasama Bolumu Sayfa : 8

9 21 Mayıs 1991 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 9 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 91/1768 Bakanlar Kurulu Kararı Ekli" 1989 ve 1990 Yıllarında Tarımsal İşletme ve Ürünleri Tabii Afetlerden Zarar Gören Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası ve T. Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının Ertelenmesi ve Taksitlendirilmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/4/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y. AKBULUT Başbakan M. KEÇECİLER Devlet Bakam I. ÇELEBİ Devlet Bakanı 1. ÖZDEMİR Devlet Bakam M. O.SUNGURLU Adalet Bakam Â. K. ALPTEMOÇİN Dışişleri Bakanı C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskân Bakanı L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı C. ALTINKAYA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam V. V. DİNÇERLER Devlet Bakam V. V. DİNÇERLER Devlet Bakam M. TAŞAR Devlet Bakam M. YAZAR Milli Savunma Bakanı A. KAHVECİ Maliye ve Gümrük Bakam H. ŞIVGIN Sağlık Bakanı G. TANER Devlet Bakam 1. ÖZARSLAN Devlet Bakam K. AKKAYA Devlet Bakam K.AKKAYA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam V. N. K. ZEYBEK Kültür Bakam Turgut OZAL Cumhurbaşkanı C. ÇİÇEK Devlet Bakam E. KONUKMAN Devlet Bakanı H. ORUÇ Devlet Bakanı A. AKSU İçişleri Bakanı A. AKYOL Milli Eğitim Bakanı C. TUNCER Ulaştırma Bakanı Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakam 1. AKÜZÜM Turizm Bakam 1989 ve 1990 Yıllarında Tarımsal İşletme ve Ürünleri Tabii Afetlerden Zarar Gören Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Erteleme Borçlarının Ertelenmesi ve Taksitlendirilmesine Dair Karar Madde ve 1990 yıllarında üst üste iki yıl kuraklık, hastalık ve benzeri bir sebeple tarımsal işletme veya ürünleri en az % 40 oranında zarar gören ve bu durumları T.C. Ziraat Bankasının temsilcilerinin de bulunacağı İl veya İlçe Hasar Tespit Komisyonlarınca belirlenen gerçek kişi üreticilerin, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 1990 yılı içinde günü gelmemiş 10 milyon liraya kadar olan tarımsal borçları vadeden itibaren bir yit süre ile faizsiz olarak ertelenir. Madde 2 1 inci maddedeki şartları taşıyan ve T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin mevzuatına göre 1990 yılı vadeli borçları ertelenmiş olan üreticilerde bu Karar hükümlerinden yararlanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 21 Mayıs 1991 Sayı : Madde 3 Her bir üretici için 10 milyon liraya kadar ertelenen borçlardan T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince erteleme süresi için faiz alınmaz. Bu faiz kaybı T.C. Ziraat Bankasına ve T.C. Ziraat Bankası kanalıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine Hazinece ödenir. Faizsiz olarak borcu ertelenen üretici, erteleme süresi sonunda yalnızca erteleme günü itibariyle tahakkuk etmiş ana para ve faizini ödemekle yükümlü olacaktır. Taksitlendirme Madde 4 Gerçek kişi üreticilerin 89/14315 ve 89/14729 sayılı Kararnamelere göre taksitlendirilmiş borçları ile üreticilerin taksitlendirme için müracaat tarihi itibariyle cezai faiz alınmaksızın tahakkuk ettirilecek faizlerin ilavesiyle bulunacak toplam borç tutarı; 1 inci yılı faizsiz, 2 nci ve 3 üncü yıllarda kredi konusuna göre normal cari faizle yeniden 3 yıla kadar vade ve 3 eşit taksite bağlanır. Bu taksitlendirmelerde itfa hesaplan basit faiz usulüyle yapılır. Birinci yıl tahakkuk edecek faiz tutarı T.C. Ziraat Bankasına ve T.C. Ziraat Bankası kanalıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine Hazinece ödenir. Diğer Hususlar Madde 5 Erteleme veya taksitlendirme kapsamına giren borç limitinin tespitinde, her üretici üzerindeki hayvancılık ve su ürünleri borçları dahil tüm tarımsal borçlar dikkate alınır. Madde 6 Borcu bir defa ertelenen üreticilerin yeni tarımsal kredi talepleri, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuaüna göre karşılanır. Madde 7 Taksitlendirilen borçlar tahsil ve tasfiye olununcaya kadar üreticilerin yeni tarımsal kredi talepleri karşılanmaz. Madde 8 Erteleme ve taksitlendirme işlemi, borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sükutunu icabettirmediği gibi, borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkım vermez. Madde 9 Taksitlendirilen borcun taksitleri vadesinde tahsil olunur. Taksitlerden biri vadesinde ödenmediği takdirde borç, ödenmeyen taksit vadesi itibariyle muacceliyet kesbeder. Bu borçlara muacceliyet tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatına göre yürürlükteki cezai faiz oranı uygulanır. Madde 10 89/14315 ve 89/14729 sayılı Kararnameler kapsamında taksitlendirilmiş olup, 89/14315 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 11 inci -Haddesine göre tarımsal borçları muacceliyet kesbeden üreticiler de bu Karar hükümlerinden yararlanır. Madde 11 Taksitlendirme kapsamındaki borç nedeniyle, üreticiler hakkında başlatılmış bulunan kanuni takibat, bunların müracaatı tarihinde durdurulur. Madde 12 Taksitlendirilen borçların vadesinin tespitinde, tarımsal ürünlerin idrak ve pazarlaması esas alınır. Ancak, 4 üncü maddede belirtilen zaman sınırlan aşılmaz. Madde 13 Üreticilerin, borçlu bulundukları T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine taksitlendirme için talep süresi, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren dört aydır. Madde 14 Bu Kararda yer almayan erteleme ve taksitlendirme ile ilgili hususlar hakkında, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatı uygulanır. Madde 15 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 16 Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 2

11 21 Mayıs 1991 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 11 Kültür Bakanlığından : Yönetmelik Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam, Dayanak ve Deyimler Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulunun çalışma, denetim, inceleme, araştırma, soruşturma, yetiştirilme, müfettiş yardımcılığı ve müfettiş kadrolarına atanabilmek için yapılacak sınavlar ile denetlenenlerin yükümlülüklerine ilişkin esas ve usulleri kapsar. Dayanak Madde 2 Bu Yönetmelik, 354 sayılı Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince düzenlenen Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün, 12, 13ve 44 üncü maddeleri gereğince hazırlanmıştır. Deyimler Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : Kültür Bakanlığı, Bakan : Kültür Bakanı, Teftiş Kurulu veya Kurul : Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu, Kurul Başkanı veya Başkanı : Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkam, Müfettiş : Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkam, başmüfettişler ve müfettişler, Müfettiş Yardımcısı : Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Kültür Bakanlığı müfettiş yardımcıları, Şube Müdürlüğü : Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğü, anlamında kullanılmıştır. İKİNCİ BÖLÜM Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Müfettiş Yardımcılığına Atanabilme Koşulu, Madde 4 Kültür Bakanlığı müfettiş yardımcılığına atanabilmek için, giriş sınavım kazanmak şarttır. Bu sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Sözlü sınava girebilmek için yazılı sınavı kazanmak şarttır. Giriş Sınavına Katılacaklarda Aranan Nitelikler Madde 5 Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için; A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan nitelikleri taşımak, B) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, C) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak, D) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicili, tutum ve davranıştan yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak, E) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, F) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak, G) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak, gerekir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 21 Mayıs 1991 Sayı : Sınavın Duyurulması Madde 6 Alınacak personelde aranacak şartlar ile giriş sınavının tarihi, yapılacağı yerler, başvuru mercii ve son başvuru tarihi Türkiye genelinde yayımlanan en az üç gazetede en az iki kez ilan edilir. Son ilan, son başvuru tarihinden en az 15 gün önce yapılır. Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en geç 10 gün önce bitecek şekilde tespit edilir. Başvuru Şekli, Gerekli Bilgi ve Belgeler Madde 7 Sınava başvuru, iki fotoğraf ile birlikte, aday formu doldurularak yapılır. Aday formunda ad ve soyad, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur. Yapılacak incelemede, aday formlarında yer alan bilgilerde tereddüt hasıl olduğu takdirde aday kaydından önce söz konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenir. Gerçeğe Aykırı Beyan Madde 8 Aday formlarında yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybedecekleri gibi, haklarında Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. Sınav Giriş Belgesi Madde 9 Sınava katılmak için aranan niteliklere sahip olanlara, Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraftı sınav giriş belgesi verilir. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır. Sözlü Sınavdan Önce İstenecek Belgeler Madde 10 Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir. A) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği, B) Yüksek öğrenim kurumu bitirme diploma veya belgesinin astı veya onaylı örneği, C) 5 inci maddenin (C) bendinde belirtilen durumu gösterir, tam teşekküllü resmi hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu, D) S inci maddenin (E) bendinde belirtilen durumunu gösterir resmi belge, E) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü olmadığını gösterir Cumhuriyet Savcılığından alınmış belge. Sözlü sınavda başarılı olamayan adayların bu belgeleri iade edilir. Sınayın Yapılacağı Yer Madde 11 Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı kısmı Ankara ve ihtiyaca göre diğer kentlerde, sözlü kısmı Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlığında yapılır. Giriş Sınavı Kurulu Madde 12 Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapacak Kurul, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Kurul Başkanının başkanlığında, müfettişler veya gerekirse Kurulun Bakanlık İdari kademelerinde görevli eski müfettişleri arasından belirlenecek dört üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye belirlenir. Gerektiğinde yabancı dil sınavı sorularının hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde Bakanlık personeline de görev verilebilir. Yazılı Sınav Konulan Madde 13 Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır: A) Ekonomi a - Mikro ekonomi b - Makro ekonomi c - Güncel ekonomik sorunlar B) Hukuk a - Anayasa Hukuku : Genel esaslar b - İdare Hukuku : Genel esaslar ve idari yargı c - Medeni Hukuk : Genel esaslar ve ayni haklar d - Ceza Hukuku : Genel esaslar e - Ticaret Hukuku : Genel esaslar ve kıymetli evrak f - Borçlar Hukuku : Genel esaslar Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 4

13 21 Mayıs 1991 Sayı RESMİ GAZETE Sayfa : 13 C) Maliye a - Maliye politikası b - Kamu gelir ve giderleri c - Bütçe d - Kamu borçları D) Muhasebe (Genel Muhasebe) E) Yabancı Dil a - Almanca b - Fransızca c - İngilizce dillerinden biri F) Kompozisyon Sınav Sorularının Hazırlanması Madde 14 Sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile sınav süreleri sınav kurulunca tespit edilir. Hazırlanan sorular sınav kurulu üyeleri tarafından imzalanarak, her konunun sorusu ayrı bir mühürlü zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına sunulur. Yazılı Sınavların Yapılma Şekli Madde 15 Sınav duyurulan saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgeleriyle birlikte resmi makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü ehliyeti ve benzeri) bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler. Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açı -larak adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle başlanır. Bu şekilde başlanan sınava Teftiş Kurulunca görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile gerekirse diğer Bakanlık personeli gözcülük eder. Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar sınava kabul edilmezler. Adaylar, sınav sorularının cevaplarını, mühürlü sınav kağıtlarına yazarlar. Sınav kağıtlarına, kapatılacak yer dışında, adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılamaz ve işaret konulamaz. Kağıdına bu şekilde yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılır. Soruların sınav başlama saatinde kurul üyelerince açıldığını ve sınavın başlama ve bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kağıt kullandıklarını ve sınavın akışını gösteren bir tutanak düzenlenir. Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi Madde 16 Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, her konudan 100 tam puan üzerinden 50'den az olmamak üzere ortalama 70 puan almak gerekir. Yazılı sınav sonuçları tutanağa bağlanır. Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması Madde 17 Yazılı sınavı kazanan adayların soyadı sırasına göre listesi-hazırlanarak duyurulur ve kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli tebligat yapılır. Sözlü Sınavlar Madde 18 Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların ekonomi, maliye, hukuk ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri ile sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında sicil, tutum ve davranış yönünden yapılacak inceleme sonuçları da dikkate alınır. Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, bu puanın en az 70 olması şarttır. Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar. Giriş Sınavı Notu ve Sonucunun Duyurulması Madde 19 Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 21 Mayıs 1991 Sayı : Giriş sınavını kazananların durumu, sınav kurulu tarafından en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak bir tutanağa bağlanır. Puanların eşitliği halinde sıralamada yabancı dil puanı esas alınır. Giriş sınavını kazanan adayların başarı sırasına göre listesi hazırlanarak duyurulur. Müfettiş Yardımcılığına Atanma ve Kıdem Sırası Madde 20 Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasıyla ve boş olan müfettiş yardımcısı kadrolarına atanırlar. Sınavda başarılı olanların sayısının boş kadro sayısından fazla olması durumunda, bu durumda olanlar yedek olarak sınavı kazanmış sayılırlar. Sınavı yedek olarak kazananların, bir sonraki sınava kadar, kadro boşalması ya da yeni kadro temin edilmesi halinde başarı sırasına göre atamaları yapılabilir. Bir giriş sınavını kazanıp da sonradan açılacak ilk sınava kadar kadrosuzluk veya başka bir nedenle atanmayan veya atandığı halde görevine başlamayanlar, sonradan herhangi bir hak iddia edemezler. Müfettiş yardımcıları arasındaki, kıdem sırası, Kurul içindeki fiili hizmet süresine, aynı giriş sınavını kazanarak müfettiş yardımcılığına atananlar arasındaki kıdem sırası ise giriş sınavı notuna göre belirlenir. Sınav Belgelerinin Saklanması Madde 21 Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri beş yıl, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler müteakip sınav tarihine kadar Kurul arşivinde saklanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi Yetiştirmede Amaç Madde 22 Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür. A) Şahsiyetlerini, mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek, B) Yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak, C) İlmi ve mesleki çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak, D) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini sağlamak. Yetiştirme Programı Madde 23 Müfettiş yardımcıları, en az Uç'yıllık yardımcılık dönemlerinde, yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi yanında, aşağıdaki programa göre yetiştirilirler. A) Birinci dönem çalışmaları : Müfettiş yardımcıları müfettiş refakatine verilmekle beraber, bu dönem çalışmaları; Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurulun yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevzuatın müfettiş yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir. B) İkinci Dönem Çalışmaları: Bu dönem çalışmaları, teftiş ve soruşturmalarda müfettiş refakatinde yapılır. Bu teftiş ve soruşturmalarda müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesine özel önem ve öncelik verilir. Müfettişler programlarını; mevzuat ve uygulamasının, teftiş ve soruşturma usullerinin yeterli derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. C) Üçüncü Dönem Çalışmaları : En az 1 yıllık birinci ve ikinci dönem çalışmalarım başarıyla bitiren müfettiş yardımcılarına, bağımsız olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir. Müfettiş yardımcılarına, bağımsız olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilmesinde, refakatinde çalıştıkları müfettişlerin görüşleri dikkate alınır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Müfettişlik Yeterlik Sınavı Yeterlik Sınavına Girme Hakkının Kazanılması Madde 24 Müfettiş yardımcıları en az üç yıl süreli eğitim ve staj dönemi sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma Madde 25 Müfettiş yardımcılığı döneminde, sicillerine göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları tespit Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Meram Belediyesinin bünyesinde bulunan tüm birimlerin verimli,

Detaylı

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin Amacı, Avcılar Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Teftiş Kurulunun kuruluş, görev, yetki

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702 Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesinin bünyesinde

Detaylı

T.C ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYE BAġKANLIĞI TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYE BAġKANLIĞI TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 04.01.2008 TARĠH VE 08 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYE BAġKANLIĞI TeftiĢ Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/02/2015 KARAR NO: 2015-45 Belediyemiz hudutları içerisinde yaşayan kendine bakamayacak durumda olan, yaşlı ve özürlü vatandaşlarımıza sosyal

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĠġ KURULU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĠġ KURULU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĠġ KURULU YÖNETMELĠĞĠ Yürürlük 10.20.2004 tarih ve 25609 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ KISIM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 09/05/2005 Karar No. : 5 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fatih Belediyesi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerini kapsar. 30 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28662 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU SAĞLIK DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ REHBERLĠK VE DENETĠM KURULU BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. (12 Ekim 2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ REHBERLĠK VE DENETĠM KURULU BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. (12 Ekim 2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TÜRK STANDARDLARI ENSTĠTÜSÜ REHBERLĠK VE DENETĠM KURULU BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ (12 Ekim 2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MENTEŞE BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :105 Dairesi :Özel Kalem Müdürlügü Karar Tarihi :02.06.2015 Birimi : Evrak No : Geliş Tarihi :25.05.2015 Birleşim :1 Konusu :TEFTİŞ KUR.YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ ANKARA 29/07/ 2002 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ ve KAPSAM: MADDE 1 Bu yönetmelik; OR-KOOP S.S. Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Teftiş Kurulunun çalışmaları ve kurul

Detaylı

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26471 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu düzeni ve güvenliği uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: KHK644-29.6.2011 / 657-14.7.1965

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: KHK644-29.6.2011 / 657-14.7.1965 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: KHK644-29.6.2011 / 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 22 Aralık 2011 - Sayı:

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İnsan Hakları Kurumundan: İNSAN HAKLARI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Türkiye İnsan Hakları Kurumundan: İNSAN HAKLARI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Türkiye İnsan Hakları Kurumundan: İNSAN HAKLARI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan hakları uzman yardımcılığı ve insan hakları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Mart 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29301 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7298 Kars Havalimanının

Detaylı

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29454 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı