HAKAN BAĞCI KĐŞĐSEL BĐLGĐLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAKAN BAĞCI KĐŞĐSEL BĐLGĐLER"

Transkript

1 HAKAN BAĞCI KĐŞĐSEL BĐLGĐLER Uyruğu : T.C. Meslek : Akademik Personel ( Doktor ) Doğum Yeri : Almanya / Meppen Doğum Tarihi : E-Posta : Birimi : Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi EĞĐTĐM DURUMU Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı Doktora Programı (Anadal: Müzik Kuramları: Solfej - Armoni) ( ) Tez Konusu: Eşlik Desteğinin Armoni ve Solfej Eğitiminde Başarı Düzeyine Etkisi Danışman: Prof. Filiz Kamacıoğlu Dr.Özcan Özbek Anadal Eğitimi ve Öğretimi (Armoni, Kontrpuan, Form): Doç.Dr. Hasan Uçarsu Eğitim Müziği Besteleme - Orkestrasyon: Sarper Özsan Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı (Anadal: Müzik Kuramları: Solfej - Armoni) ( ) Tez Konusu: Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Öğrencilerinin Girişte Aldıkları Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının ve Bölüm Programlarının Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeyine Etkisi Danışman: Prof.Dr. A.Esra Aslan Anadal Eğitimi: Doç. Mari Barsamyan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü (Bölüm Đkincisi) ( ) Piyano (Anadal): Prof. Hilal Dicle Armoni: Dr. Özcan Özbek Piyano-Eşlik: Doç Mari Barsamyan, Doç. Dilek Batıbay, Prof. Hilal Dicle Koro: Prof.Dr. Yücel Elmas Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Đstatistik Bölümü (kendi isteğiyle terk) ( ) Eskişehir Cumhuriyet Lisesi (Lise) ( ) Eskişehir Cumhuriyet Lisesi (Ortaokul) ( ) Eskişehir Millizafer Đlkokulu ( )

2 YABANCI DĐL Đngilizce : Orta Seviye (KPDS: 71.25) ĐŞ DENEYĐMLERĐ Galatasaray Spor Kulübü Birim : Yaz Okulları (Galatasaray Adası ve Kalamış Tesisleri) : Müzik Öğretmeni Başlangıç-Bitiş : Kocaeli Üniversitesi Birim : Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü : Öğretim Görevlisi Başlangıç-Bitiş : Verdiği Dersler : Piyano, Armoni, Bilgisayar Destekli Müzik Tasarımı Marmara Üniversitesi Birim : Eğitim Bilimleri Enstitüsü - : Araştırma Görevlisi (2547 sayılı kanunun 35. maddesi uyarınca) Başlangıç-Bitiş : Đlgili Dersler : Müziksel Đşitme Okuma ve Yazma, Armoni, Bilgisayar II. Ordu Bölge Bando Komutanlığı Birim : Repertuar, Ses Sistemleri ve Moral Ekibi Orkestraları : Bando Çavuş Başlangıç-Bitiş : Ağustos Ocak 2010 Kocaeli Üniversitesi Birim : Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü : Araştırma Görevlisi Doktor Başlangıç-Bitiş : Verdiği Dersler : Armoni, Müziksel Đşitme Okuma ve Yazma, Solfej ve Kulak Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Birim : Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzikoloji Anabilim Dalı : Yardımcı Doçent Doktor Başlangıç-Bitiş : Verdiği Dersler : Armoni, Müziksel Đşitme Okuma ve Yazma, Solfej ve Kulak Eğitimi

3 MÜZĐK TOPLULUKLARI Anadolu Üniversitesi Çoksesli Gençlik Korosu (korist) ( ) Şef: Gülsevin Doğanay TRT Đstanbul Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu (korist) ( ) Şef: Gökçen Koray Kadıköy Belediyesi Çoksesli Korosu (korist) ( ) Şef: Esna Mutlu Koro Đstanbulun Sesi (korist) ( ) Şef: Paolo Villa Đstanbulun Sesi Küçük Nüanslar Korosu (piyanist) ( ) Şef: Suzan Bünül BĐLGĐSAYAR BĐLGĐLERĐ Windows, Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint, Html, Đnternet Müzik Programları: Finale, Cubase, Encore, Cakewalk, Adobe Audition, Wavelab, Sound Forge AKTĐVĐTELER MÜZED ( Müzik Eğitimcileri Derneği ) Üyesi, Đstanbul Şubesi Kurucu Üyesi ( ) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ( ) Đstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ( ) ARAŞTIRMA ALANLARI BĐLGĐLERĐ Birinci Derecede Araştırma Alanları: Müzik Eğitimi, Solfej, Armoni, Đşitme Eğitimi, Bilgisayar Destekli Müzik Đkinci Derecede Araştırma Alanları: Piyano Eğitimi, Müziksel Yaratıcılık, Yaratıcılık, Besteleme

4 ÖDÜLLER 2008, Ödül, 35. Uluslar Arası Silifke Kültür Haftası Eğitim Müziği Şarkı Yarışması Başarı Ödülü, Silifke Belediyesi Kültür Müdürlüğü - Müzik Eğitimcileri Derneği. Veriliş nedeni: Anadolumsun adlı eserin Piyano Eşlik Düzenlemesi, Söz-Müzik: Mustafa Uslu BĐLDĐRĐ BĐLGĐLERĐ Günümüz Müzik Eğitimcisi Nasıl Olmalıdır, Dr.Hakan Bağcı, Sakarya Üniversitesi Müzik Öğretmenleri Çalıştayı nda Bildiri Lisansüstü Müzik Eğitimi Programlarıyla ve Gerçekleştirilen Araştırmalarla Đlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri ", Yrd.Doç.Dr. A.Aylin Can, Dr. Ü.Kubilay Can, Dr. Hakan Bağcı, I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (The First International Congress of Educational Research) "Müzik Eğitimi Yoluyla Şiddet Karşısında Kazançlarımız", Hakan Bağcı, III. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, III. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu: "Sanat Eğitimi ve Şiddet" KĐTAP BĐLGĐLERĐ: Kendi Kendine Kolay Piyano Metodu, Filiz Kamacıoğlu, Nota Yazımı: Hakan Bağcı, Đstanbul: Pan Yayınları "Arkadaşım Piyano", Ümit Sürekli, Nota Yazımı: Hakan Bağcı, Đstanbul: Kare Yayınları "Öyküler Dinleyelim Şarkılar Söyleyelim (CD kayıtlı)", Tülin Malkoç, Piyano Eşlik Düzenlemeleri: Hakan Bağcı (6 eser), Đstanbul: Akıllı Çocuk Yayınevi "Şarkılarla Öğrenelim (CD kayıtlı)", Tülin Malkoç, Piyano Eşlik Düzenlemeleri: Hakan Bağcı (23 eser), Đstanbul: Akıllı Çocuk Yayınevi "Şarkılarla Matematik (CD kayıtlı)", Tülin Malkoç, Nota Yazımı: Hakan Bağcı, Đstanbul: Akıllı Çocuk Yayınevi "Şarkılarla Matematik (CD kayıtlı)", Ece Karşal, Piyano Eşlik Düzenleme: Hakan Bağcı (11 eser)-ayhan Öztürk (4 eser), Đstanbul: Pan Yayıncılık, ISBN (Yayın) No: "Şarkılarla Matematik (CD kaydı)", Ece Karşal, Piyano eşliklerinin icrası: Duygu Piji (13 eser)- Hakan Bağcı (2 eser), Đstanbul: Pan Yayıncılık, ISBN (Yayın) No:

5 2007. "Keman Đçin 6 Kolay Konçerto", Sibel Çoban, Örneklenmiş seslerle audio dosyaların oluşturulması ve CD Kayıt: Hakan Bağcı, Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları, ISBN (Yayın) No: HAKEMLĐK-JÜRĐ ÜYELĐĞĐ BĐLGĐLERĐ Jüri Üyesi. Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bizim Kocaeli Gazetesi Liseler Arası 3. Geleneksel Müzik Yarışması. Kocaeli Dikte Hazırlığı ve Değerlendirilmesi Jüri Üyeliği. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 2011 Özel Yetenek Sınavı. Kocaeli Jüri Üyesi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Giriş Sınavı. Kocaeli Dikte Hazırlığı ve Değerlendirilmesi Jüri Üyeliği. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 2010 Özel Yetenek Sınavı. Kocaeli Jüri Üyesi. Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bizim Kocaeli Gazetesi Liseler Arası 1. Geleneksel Müzik Yarışması. Kocaeli BĐLĐMSEL ETKĐNLĐK BĐLGĐLERĐ Ulusal Sempozyum. Düzenleme Kurulu Üyeliği. Kocaeli Üniversitesi 1. Müzikoloji Sempozyumu. Kocaeli Üniversitesi Borusan Yerleşkesi, Hereke/Kocaeli Ulusal Çalıştay (Workshop). Katılımcı (dinleyici). Prof.Dr. Ertuğrul Sevsay Orkestrasyon Atölyesi Eğitimi. ĐTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı BĐSED Salonu Maçka Yerleşkesi, Đstanbul Ulusal Çalıştay. Düzenleme Kurulu Üyeliği. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Enstrüman Yapım Günleri. Ramazan Akkuş Konferans Salonu, Hereke/Kocaeli Ulusal Çalıştay. Düzenleme Kurulu Üyeliği. II. Hereke Gitar Günleri. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Hereke/Kocaeli Ulusal Sempozyum. Bilim Kurulu Üyeliği. III. Geçmişten Geleceğe Müzik ve Şiddet Etkileşimi Sempozyumu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Đstanbul Ulusal Sempozyum. Bilim Kurulu Üyeliği. II. Geçmişten Geleceğe Müzik ve Şiddet Etkileşimi Sempozyumu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Đstanbul Ulusal Sempozyum. Danışma Kurulu Üyeliği. V. Đstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Đstanbul

6 2009. Uluslararası Çalıştay. Organizasyonda Görev. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Gdansk Müzik Akademisi Öğretim Elemanları LLP/Erasmus Değişim Programı Kapsamında Çalıştay. Marmara Üniversitesi, Đstanbul Ulusal Sempozyum. Bilim Kurulu Üyeliği. IV. Đstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Đstanbul Ulusal Sempozyum. Oturum Başkanlığı. IV. Đstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Đstanbul Ulusal Sempozyum. Bilim Kurulu Üyeliği. III. Đstanbul Müzik Öğretmenleri Sempozyumu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Đstanbul Ulusal Çalıştay (Workshop). Katılımcı (dinleyici). Müzisyen Sağlığı Günleri I Müzisyenlerde Kas Đskelet Sistemi Sakatlıklarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları. Yıldız Teknik Üniversitesi, Đstanbul SANATSAL ETKĐNLĐK BĐLGĐLERĐ Ulusal Konser. Đcracı (korist). Đstanbulun Sesi Konseri. Kozzy Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Salonu, Kozyatağı/Đstanbul Ulusal Konser. Đcracı (piyanist). Koro Đstanbul un Sesi Konseri ve Küçük Nüanslar Korosu Yılbaşı Konseri. Kozzy Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Salonu, Kozyatağı/Đstanbul Ulusal Konser. Đcracı (piyanist). Đstanbulun Sesi Küçük Nüanslar Korosu Konseri. Caddebostan Kültür Merkezi, Đstanbul Ulusal Konser. Đcracı (piyanist). Konser. Halis Kurtça Kültür Merkezi, Merdivenköy/Đstanbul 2011 (16 Haziran). Ulusal Konser. Đcracı (piyanist). Kuğu Sanat Merkezi Yıl Sonu Konserleri. Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi, Kozyatağı/Đstanbul 2011 (15 Haziran). Ulusal Konser (piyanist). Đcracı. Kuğu Sanat Merkezi Yıl Sonu Konserleri. Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi, Kozyatağı/Đstanbul Ulusal Konser. Besteci (özgün beste). Öğretim Elemanları Konseri Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ramazan Akkuş Konferans Salonu, Hereke/Kocaeli Ulusal Konser. Đcracı (piyanist). Öğretim Elemanları Konseri Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ramazan Akkuş Konferans Salonu, Hereke/Kocaeli 2010 (16 Haziran). Ulusal Konser. Đcracı (piyanist). Kuğu Sanat Merkezi Yıl Sonu Konserleri. Ataşehir Öğretmenevi, Đstanbul

7 2010 (15 Haziran). Ulusal Konser. Đcracı (piyanist). Kuğu Sanat Merkezi Yıl Sonu Konserleri. Ataşehir Öğretmenevi, Đstanbul Ulusal Konser. Besteci (düzenleme-2 eser). Marmara Etnik Korosu Kadıköy Belediyesi Kadıköy Gönüllüleri Dört Mevsim Konserleri Etnik Müzik Gecesi Konseri. Caddebostan Kültür Merkezi, Đstanbul Ulusal Konser. Besteci (düzenleme-2 eser). Nartların Sesi Konseri. Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi, Đstanbul Ulusal Konser. Besteci (düzenleme-2 eser). Kadıköy Gönüllüleri Kadıköy Dört Mevsim Konserleri - Đlkbahar Konseri. Büyük Kulüp Baron Salonu, Fenerbahçe/Đstanbul Ulusal Konser. Besteci (düzenleme-1 eser). Marmara Quartett - Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi Açılış Konseri. Sungate Port Royal Oteli, Kemer/Antalya Ulusal Konser. Besteci (düzenleme-1 eser). KASDAV Kadıköy Gönüllüleri Kadıköy Resitalleri Azerbaycan Müziği Gecesi Konseri. Büyük Kulüp Baron Salonu, Fenerbahçe/Đstanbul Ulusal Konser. Đcracı (korist). Öğretim Elemanları Öğretmenler Günü Konseri. Marmara Üniversitesi Dr.Đbrahim Üzümcü Kültür Merkezi, Đstanbul Ulusal Konser. Đcracı (piyanist). Öğrenci Dinletisi. Özel Üsküdar Sev Đlköğretim Okulu Oditoryumu, Đstanbul Ulusal Konser. Besteci (düzenleme-1 eser) Mezunları Mezuniyet Konseri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Đstanbul Ulusal Konser. Đcracı (piyanist) Mezunları Mezuniyet Konseri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Đstanbul Ulusal Konser. Đcracı (korist). Karşıyaka Gazi Lisesi Konserleri. Ziya Gökalp Kültür Merkezi, Karşıyaka/Đzmir Ulusal Konser. Đcracı (korist). Akhisar Atatürkçü Düşünce Derneği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri Konserleri. Akhisar/Manisa Ulusal Konser. Đcracı (piyanist). FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi 114. Yıl Konseri. Đstanbul Ulusal Konser. Đcracı (tenor flüt). Yeni Yıl Konseri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Atatürk Sanat ve Kültür Merkezi, Đstanbul Ulusal Konser. Đcracı (piyanist). Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Tanışma Toplantısı Konseri. Marmara Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Đstanbul

8 1999. Uluslararası Konser. Đcracı (korist). Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Konseri. IV. Uluslar arası Cemal Reşit Rey Konser Salonu Gençlik Festivali. Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Đstanbul Ulusal Konser. Đcracı (tenor flüt). 1. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu kapsamında Flüt Orkestrası Konseri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Kampüsü Süleyman Demirel Konferans Salonu, Çanakkale Ulusal Konser. Đcracı (tenor flüt). Flüt Orkestrası Konseri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro Salonu, Đstanbul Ulusal Konser. Đcracı (korist). Türk Kalp Haftası 11. Kalp Haftası Etkinlikleri kapsamında Konser. Marmara Oteli, Đstanbul Ulusal Konser. Đcracı (piyanist). Konser. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konser Salonu, Hereke/Kocaeli Ulusal Konser. Koro Şefi. Konser. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konser Salonu, Hereke/Kocaeli Ulusal Konser. Đcracı (korist). Erdemir 34. Kuruluş Yılı Konseri. Ereğli/Zonguldak Ulusal Konser. Đcracı (piyanist). Piyano Konseri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro Salonu, Đstanbul Ulusal Konser. Đcracı (korist). Fatih Koleji Cumhuriyetimizin 75. Kuruluş Yıldönümü Konserleri. TRT Đstanbul Çoksesli Gençlik Korosu Konseri. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, Đstanbul Ulusal Konser. Đcracı (korist). Beykent Koleji Konseri. Beykent Koleji, Edirne 1998 (21 Mart). Ulusal Konser. Đcracı (korist). Barok Haftası Kapsamında Đstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve TRT Đstanbul Çoksesli Gençlik Korosu Konseri. Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu, Đstanbul 1998 (20 Mart). Ulusal Konser. Đcracı (korist). Barok Haftası Kapsamında Đstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve TRT Đstanbul Çoksesli Gençlik Korosu Konseri. Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu, Đstanbul Ulusal Konser. Đcracı (korist). Polifonik Korolar Derneği Polifonik Koro Müziğine Hizmet Özel Ödülü Ödül Töreni ve Konseri. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu, Ankara Ulusal Gösteri. Đcracı (gitarist). Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Şiir Dinletisi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi, Eskişehir Ulusal Konser. Đcracı (gitarist-solist). 6. Geleneksel Öğrenci Şenliği kapsamında Konser. Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskişehir

9 1995. Ulusal Konser. Đcracı (gitarist-solist). 5. Geleneksel Öğrenci Şenliği kapsamında Konser. Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Eskişehir ATIFLAR Tekin, M. ve, Güllü, M. (2010). Examined of Creativity Level of Primary School Students Who Make Sports and Do Not Make Sports. Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010) Deniz Nart, S. (2010). Deşifre Şarkı Söyleme ve Koro Eğitimine Katkıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yıl: 2 Sayı: Bahar (s ) Karaman, S.; Bakırcı, F. (2010). Türkiye de Lisansüstü Egitim:Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. II, (2010): Tekin, M. ve Karasu, M. (2009). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeyler ve Problem Çözme Becerilerinin Đncelenmesi (Ankara Đli Örneği). I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı Başaran, S.S. (2008). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Đncelenmesi. 17.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirisi Eylül Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sakarya Ayhan, A. (2006). Müzik Öğretmenliği Programlarında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin ve Okutulan Yüksek Lisans Derslerinin Karsılaştırmalı Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Malatya: Đnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Efe, Đ.E. (2006). Türkiye deki Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarına Yönelik Uygulanan Giriş Sınavlarındaki Farklı Ölçme Yaklaşımlarının Đncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ÇEŞĐTLĐ GÖREVLER Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü. Erasmus Koordinatörlüğü Yerleştirme Komisyonu Üyeliği Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü. Müzikoloji Ana Bilim Dalı Programı Koordinatörlüğü Görevi Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü. 4. Sınıflar Đçin Danışmanlık Görevi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Programı. Müzik Bölümü Lisansüstü Programları ile Đlgili Olarak Web Sitesi Sorumluluğu Görevi

10 2010. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü. Konser Organizasyonları Sorumluluğu Görevi Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü. Fakülte Web Sayfası Sorumluluğu Görevi Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü. Bologna Uyum Koordinatörlüğü Görevi Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Müzik Bölümü Program Koordinatörlüğü Görevi

Öğr.Gör. Birsen Özakay Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü

Öğr.Gör. Birsen Özakay Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Doğum: 25.05.1957 Kilis Eposta: birsen.ozakay@kocaeli.edu.tr Eğitim 1963 1968 Hürriyet İlkokulu, Kilis (Derece: Pekiyi) 1968 1975 İstanbul Çapa Lisesi İlköğretmen Okulu Matematik Bölümü ve Müzik Semineri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMİRBATIR Tel: +90 (224) 2940957 e-mail: redemir@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1998 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1994

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TANITIM KİTAPÇIĞI AFYONKARAHİSAR -1- Yayın Kurulu Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN Öğr. Gör. Ömer BİLDİK Okt. Fakı Can YÜRÜK Hazırlayan Öğr. Gör. Kayhan DONAT Ferhat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tuğçe RENDA. Doğum Tarihi ve Yeri : 3.06.198 - Ankara 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Keman Ana Sanat

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş. Akademik Görevler

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş. Akademik Görevler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Dr. Tülay Üstündağ tulayus@hacettepe.edu.tr tulayus@gmail.com http://www.tulayustundag.com Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ERMAN, A. Suzuki Metodu Felsefesi ve Keman Eğitiminde Kullanılışı Ankara-2000 (Lisans Tezi)

ERMAN, A. Suzuki Metodu Felsefesi ve Keman Eğitiminde Kullanılışı Ankara-2000 (Lisans Tezi) TEZLER ERMAN, A. Suzuki Metodu Felsefesi ve Keman Eğitiminde Kullanılışı -2000 (Lisans Tezi) ERMAN, A. İlköğretim IV. Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Türlerindeki Dağılım ve Düzey Ölçümlerinin Müziksel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA. Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA. Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurcan PERDAHCI Doğum Tarihi: 08 10 1960 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Resim Bölümü DGSA Y. Lisans GSF. Resim Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi 1983 S.Yeterlik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Özgeçmiş Emel MÜLAYİM

Özgeçmiş Emel MÜLAYİM Özgeçmiş Emel MÜLAYİM Antalya da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Antalya da tamamladı. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksek Okulu Seramik Bölümü nde öğrenim gördü. 1992-1996 yılları arasında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

I. İSTANBUL MÜZİK ÖĞRETMENLERİ SEMPOZYUMU. *İlknur TUNÇDEMİR **Alp ÖZEREN

I. İSTANBUL MÜZİK ÖĞRETMENLERİ SEMPOZYUMU. *İlknur TUNÇDEMİR **Alp ÖZEREN I. İSTANBUL MÜZİK ÖĞRETMENLERİ SEMPOZYUMU *İlknur TUNÇDEMİR **Alp ÖZEREN Projesi, tasarımı ve genel koordinasyonu; Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müzik Öğretmeni, Türk Müziği-Sanatta Yeterlik/Halkla İlişkiler

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

Faaliyetin Adı Tarih Yer. M.D.O.B.Ork.ile Uluslar arası Müzik Fest.Konser. M.D.O.B.Ork.ile Uluslar arası Müzik Fest.Konser

Faaliyetin Adı Tarih Yer. M.D.O.B.Ork.ile Uluslar arası Müzik Fest.Konser. M.D.O.B.Ork.ile Uluslar arası Müzik Fest.Konser 2002-2003 No Öğretim Elemanı ve Öğrenciler 1 Yrd.Doç.Hakan ÇUHADAR Öğr.Gör.Serdar BÜYÜKEDES 2 Yrd.Doç.Hakan ÇUHADAR Öğr.Gör.Serdar BÜYÜKEDES 3 Prof.Ferhang HÜSEYİNOV 4 Öğr.Gör.Viatcheslav Öğr.Gör.Dania

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berrin Avcı 2. Doğum Tarihi: 22.11.1965 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema_Tv Anadolu Üniversitesi 1987 Y.Lisans Sinema-Tv

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Derece Alan Üniversite Yıl. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Derece Alan Üniversite Yıl. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Latife AKTAN ÖZEL Doğum Tarihi : 01 Nisan 1959 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor (Sanatta Yeterlik) Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011. Prof. Dr.

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011. Prof. Dr. T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ YÖNETĐM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 23 2011/437-454 29.09.2011 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Funda SĐVRĐKAYA ŞERĐFOĞLU başkanlığında

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

1965-1970 Y.Lisans İstanbul Devlet Güzel Süsleme Sanatları Bölümü. Sanatlar Akademisi

1965-1970 Y.Lisans İstanbul Devlet Güzel Süsleme Sanatları Bölümü. Sanatlar Akademisi PROF. AHMET ÖNER GEZGİN Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi / Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı ahmet.gezgin@isikun.edu.tr ahmetonergezgin@gmail.com 1. Adı Soyadı : Ahmet Öner GEZGİN 2. Doğum

Detaylı