T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ STRATEJİK PLANI 1

2 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2

3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklal! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettigi günler Hakk ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arsa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklal! Mehmet AKİF ERSOY 3

4 ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur! 4

5 İÇİNDEKİLER SAYFA NO SUNUŞ 6 GİRİŞ 7 I. BÖLÜM ANKARA ATATÜRK LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1. Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları Stratejik Planlama Ekibi BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler Çevre Analizi PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM 8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Eylem Planları 107 5

6 GİRİŞ Okulumuzda stratejik planlama çalışmaları eğitim-öğretim yılının mart ayında kalite iyileştirme ekiplerinin kurulması, mevcut durum analizinin yapılıp değerlendirilmesi, kurumun misyon, vizyonunun, güçlü, zayıf yönlerinin, fırsatların, tehditlerin belirlenmesi ve paydaşların görüş, öneri ve geleceğe yönelik düşüncelerinin doğrudan alınıp analizlerinin yapılması sonucunda başlamıştır. Bütün bu çalışmalar sonucunda stratejik planın oluşturulmasında rol alacak aktörler belirlenip Stratejik Plan Hazırlama Ekibi kurulmuştur. Okulumuzda stratejik karar süreçlerine geniş katılımın sağlanması amacıyla öğrenci, veli, öğretmen, yönetim, diğer personel, Atatürk Lisesi Okul Aile Birliği, Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı (ALEV), Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği ve diğer sosyal paydaşların görüş ve önerileri de dikkate alınarak Stratejik Planlama süreci ilerlemiştir. Tarihsel geçmişinden aldığı güçle aklı, bilimi, teknolojiyi, ahlakı, sosyal sorumlulukları temel alarak yoluna durmadan devam eden Ankara Atatürk Lisesi önündeki beş yılı da sağlam temellerle planlayarak ülkemizin önde gelen okullarında biri olma özelliğini korumayı ve kalite çıtasını daha da yükseklere çıkarmayı amaçlamaktadır. Okulumuzun önündeki beş yıla damgasını vuracak olan ve her türlü gelişmeye açık olmasının yanı sıra sürdürülebilir politikaları da içeren Stratejik Planı tüm paydaşların doğrudan katılımıyla hazırlanmış, her türlü yenilikçi görüş değerlendirilmiş, ayrıca okulun amaç/hedeflerini, önceliklerini, kaynaklarını ve stratejilerini belirli bir disiplin altına alarak uygulamaya yönelik bir anlayışla kaleme alınmıştır. Ankara Atatürk Lisesi hazırladığı Stratejik Planla bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemizin geleceğine yön verecek beyinler yetiştirme rolünü yenilikçi, değişimlere açık, demokratik, akılcı ve bilimsel yöntemlerle gerçekleştirecektir. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 6

7 Kurum Adı ANKARA ATATÜRK LİSESİ Kurum Türü ANADOLU LİSESİ HAZIRLIK+4 YIL Kurum Kodu Kurum Statüsü X Kamu Özel Kurumda Çalışan Personel Sayısı Yönetici: 5 Öğretmen: 81 Hizmetli: 10 Memur: 1 Öğrenci Sayısı Öğretim Şekli X Normal İkili Okulun Hizmete Giriş Tarihi 1940 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Belgegeçer Kurum Web Adresi Mail Adresi Tel. : Belgegeçer : Kurum Adresi Mahalle: Korkut Reis Posta Kodu: İlçe: Çankaya İli: Ankara Kurum Müdürü Yakup SARI Tel: Müdür Baş Yardımcısı: Halil İbrahim ERDOĞDU Kurum Müdür Yardımcıları Tel: Müdür Yardımcısı: Engin ALPTEKİN Tel: Müdür Yardımcısı: Mehmet ÇALIŞKAN Tel : Müdür Yardımcısı: Hasan SONAT Tel:

8 I. BÖLÜM ANKARA ATATÜRK LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ ANKARA ATATÜRK LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Sayfa 1. YASAL ÇERÇEVE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 13 8

9 ANKARA ATATÜRK LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1. YASAL ÇERÇEVE Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenleme amacıyla oluşturulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. denilmektedir. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilendirilmiştir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. 06/01/2006 tarihli ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları'nı içerir. 9

10 Kamu idarelerinde yeni bir yönetim anlayışının oluşturulması kamu reformunun temel amaçlarındandır. Millî Eğitim Bakanlığının 2006/55 sayılı Genelgesi ile bu reformun, MEB e bağlı kurumlarda gerçekleşmesi için çalışmalara başlanmıştır. MEB Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Uygulama Yönergesi de Millî Eğitim Bakanlığı Merkez, Taşra ve Yurt dışı teşkilatı ile MEB bağlı okul ve kurumlarda yürütülen stratejik planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri içerir. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 sayılı ilçe Okul ve Kurumlarda Stratejik Plan Yapılmasına İlişkin Genelge, Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 10/ 05/2007 tarihli ve 506/2119 sayılı yazısı, Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 18/ 01/2007 tarihli ve 18 sayılı yazısı, Ankara Valiliği İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 17/ 02/2010 tarihli ve sayılı İlçe, Okul ve Kurumlarda Stratejik Plan Yapılmasıyla İlgili Yazısı ile Stratejik Planlama ve Yönetimi konusunda ilgili mevzuat doğrultusunda okulumuzda yapılması gerekli olan çalışmalar başlatılmış; yıllarını kapsayacak şekilde Ankara Atatürk Lisesi Stratejik Planı hazırlanmıştır. 2. STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Okulumuzun yıllarını kapsayan Stratejik Planının temeli planı hazırlayacak ekibin kurulması ve ekibe yardımcı olacak diğer alt ekiplerin oluşturulmasıyla başlamıştır. Okulumuzun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygun olarak hazırlanacak planın temel felsefesi alınacak kararların uygulanması konusundaki kararlılıktır. Ayrıca planın uygulanması sırasında kullanılacak kaynakların temini ve bu kaynakların akılcı bir şekilde kullanılması da hazırlık aşamasında toplantılarda tartışılan hususların başında gelmiştir. Planın içeriğini oluşturacak veriler için mevcut durum analizleri yapılmış, ihtiyaçlar belirlenmiş, okul toplumu (öğrenci, öğretmen, veli ve diğer çalışanlar) ile değerlendirmeler yapılarak önümüzdeki yıllarda neler yapılabileceği tartışılmış ve ortaya çıkan sonuçlardan hareketle planın tema başlıkları oluşturulmuştur. Ayrıca planın hazırlık aşamasında başta Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE bölümü olmak üzere diğer ilgili kurumlarla bağlantılar yapılıp fikir alışverişinde bulunulmuştur. Stratejik planın hazırlanması okulumuzun Kalite İyileştirme ekiplerinin çalışmalarıyla birlikte sürdürülmüştür. Stratejik Planlama ekibi aynı zamanda 10

11 Okul Gelişim Yönetim Ekibidir. Okul Gelişim Yönetim Ekibi altındaki Kalite İyileştirme ekipleri de bu süreçte önemli katkılar sağlamışlardır. Öğretmenlerden oluşan ekiplerin çalışmaları gönüllük esaslarına göre gerçekleştirilmiştir. Plan hazırlık sürecinde okulumuzun sosyal paydaşlarıyla da sürekli işbirliği sağlanmış, beyin fırtınası yordamıyla bilgi alışverişi yapılmış ve geleceğimize yön verecek kararlar alınmıştır. Okul Aile Birliği, Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı (ALEV), Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği okulumuzun en önemli sosyal paydaşlarıdır. Veriler öğrenci, veli, öğretmen ve diğer okul toplumu üyelerine düzenlenen memnuniyet anketlerinin analiz edilmesi sonucu toplanmıştır. Kaynak kullanımın da gerek Okul Aile Birliği gerek Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı her türlü maddi desteği sağlamıştır. Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği de fikir ve önerileriyle planın hazırlık sürecine katkıda bulunmuştur. Hazırlık süreci boyunca ekipleri oluşturan öğretmenlerle toplantılar yapılmış, ayrıca öğretmenler kurullarında da konuyla ilgili özel süre ayrılarak fikir alışverişinde bulunulmuştur. Velilere yönelik olarak yapılan toplantılarda da stratejik planlama süreciyle ilgili bilgi verilmiş, planın hazırlık sürecinde velilerin de görüş ve önerileri en üst düzeyde dikkate alınmıştır. Ankara Atatürk Lisesi Stratejik Planı 3 ana bölüm ve bunların alt başlıklarından oluşmaktadır. Birinci bölüm Yasal Çerçeve ve Stratejik Planlama Çalışmalarını içermektedir. Bu bölüme Kamu Kurumlarında Stratejik Planlamaların yasal çerçevesini oluşturan kanun, yasa, yönetmelik ve genelgelere değinilmiş ve planın yasal çerçevesi belirtilmiştir. Ayrıca birinci bölümde, Stratejik Planlamanın hazırlık aşamalarından ve bu aşamalarda yapılan faaliyetlerden söz edilmektedir. İkinci bölüm Tarihsel Gelişim, Yasal Yükümlülükler, Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler, Paydaş Analizi, Kurum İçi Analiz, Çevre Analizi, GZFT Analizi başlıklarını içeren Mevcut Durum Analizinden oluşmaktadır. Bu bölümde okulumuzun iç ve dış dinamikleri analiz edilerek bir nevi kurumun röntgeni çekilmiştir. Üçüncü bölüm misyon, vizyon ve temel değerlerimizi, yılları arasında gerçekleştireceğimiz faaliyetleri, temaları, amaç, hedef, performans göstergeleri ve stratejileri içermektedir. Ayrıca planın uygulanma sürecinin nasıl izleneceği, değerlendirileceği ve rapor hâline getirileceği bu bölümde anlatılmıştır. 11

12 3. ANKARA ATATÜRK LİSESİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 HALİL İBRAHİM ERDOĞDU OKUL MÜDÜR VEKİLİ 2 ENGİN ALPTEKİN MÜDÜR YARDIMCISI 3 BAHANUR AKPINAR REHBER ÖĞRETMEN 4 MUSTAFA KANAÇ REHBER ÖĞRETMEN 5 HÜSEYİN BOZKURT ÖĞRETMEN (BİLGİSAYAR FORMATÖRÜ) 6 SERAP EKİNCİ ÖĞRETMEN 7 FATMA CENGİZ ÖĞRETMEN 8 NALAN BAYRAM GÜNDÜZ ÖĞRETMEN 9 GÖNÜL ERTUNA ATATÜRK LİSESİ EĞİTİM VAKFI KOORDİNATÖRÜ 10 DOĞAN GÜNDEĞER OKUL-AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 11 YAŞAR METHİBAY ATATÜRK LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BAŞKANI 12 EZGİ AYDIN ÖĞRENCİ Tablo 2 / /2010 OKUL MÜDÜRÜ ONAY 12

13 2. BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ MEVCUT DURUM ANALİZİ Sayfa 1. TARİHSEL GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE DAYANAKLAR FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ KURUM İÇİ ANALİZ Örgütsel Yapı İnsan Kaynakları Teknolojik Düzey Mali Kaynaklar İstatistikî Veriler ÇEVRE ANALİZİ PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi Üst Politika Belgeleri GZFT (GÜÇLÜ YÖNLER, ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR, TEHDİTLER) ANALİZİ 62 13

14 MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. TARİHSEL GELİŞİM Okulumuzun ilk binası, bugünkü Yüksek İhtisas Hastanesi'nin bulunduğu saha üzerine kurulmuş olup Ankara halkı arasında "Taş Mektep" ismiyle tanınmıştır. Rumi 1302 yılında zamanın Ankara Valisi Sırrı Bey tarafından temeli atılan okul binası, Rumi 1305 yılında tamamlanmıştır. Rumi 1302, Miladi 1886 yılında beş yıllık İDADİ olarak eğitim ve öğretime başlayan okul 1908'de de SULTANİ hâline getirilmiştir. Okulumuz, Atatürk tarafından ilk defa 30 Aralık 1919 da ziyaret edilmiştir senesinde Milli Mücadele'nin o günkü şartları gereğince diğer resmi dairelerle birlikte Kayseri'ye nakledilen okul, bir yıl sonra 1922'de tekrar Ankara'ya alınarak eski binasında hizmetine devam etmiştir. Milli Mücadele nin hüküm sürdüğü yıllarda okulun öğretmen ve öğrencileri cephelerde savaşlara katılmış, gazilik ve şehitlik mertebesine yükselmişlerdir. Vatan müdafaasında gösterdikleri üstün gayretleri ve vatanperver çalışmaları sebebiyle de okulumuza Milli Mücadele sonunda bizzat Atatürk tarafından ay yıldızlı sancağımız hediye edilmiş, günümüze kadar itina ile muhafaza edilen Atatürk'ün bu kutsal emaneti okulumuzun en büyük gurur ve şeref kaynağı olmuştur. (Bu Sancak okulumuz bahçesinde bulunan 75. Yıl Eğitim Müzesi'nde sergilenmektedir.) Okulumuzun adı, 3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra ANKARA ERKEK LİSESİ olarak değiştirilmiştir. Atatürk okulumuzu ziyaret ettiği bir zamanda okulumuzda oymak kurulmasını istemiş ve adının GAZİ OYMAĞI olmasına izin vermiştir. ( Bu değerli flama okulumuz bahçesindeki 75. Yıl Eğitim Müzesi'nde sergilenmektedir.) Okulumuz yeni binasının halen inşaat halinde olduğu, 1938 yılında zamanın Orta Tedrisat Genel Müdürü H. Avni Yukaryuç, Ankara Maarif Müdürü Salim Atalık ve Okul Müdürü İhsan Üngüt'ten oluşan bir heyet okulumuzun isminin ATATÜRK LİSESİ olması hususunu Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Ulu Önder Atatürk'e arz ve teklif etmiş ve Atatürk'ün izniyle okulumuzun ismi ANKARA ATATÜRK LİSESİ olmuştur. Okulumuz 10 Ekim 1940 tarihinde de yeni yapılan bugünkü binasına taşınmıştır. İlk önce bir bloktan oluşan okulumuza zamanla iki blok daha eklenmiş ayrıca toplantı salonu ve kapalı spor salonları yapılmıştır yılları arasında okulumuzun bazı bölümleri Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'na tahsis edilmiş, yatakhane, yemekhane ve etüt hizmetleri karşılanmıştır. Yine bu yıllardan itibaren okulumuz öğrencileri için pansiyon (yatılılık) açılmış, ancak daha ileriki yıllarda ortaya çıkan sıkıntılar sebebiyle öğretim 14

15 yılının sonunda pansiyon hizmetleri kaldırılmıştır. Okulumuz öğretim yılından itibaren kız-erkek karma eğitime geçmiştir öğretim yılından itibaren okulumuz bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan ANADOLU LİSESİ statüsüne kavuşturulmuştur. 2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE DAYANAKLAR Yayın N o Adı Tarih Sayı KANUNLAR 12/3/ Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun 12/5/ Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 24/6/ Millî Eğitim Temel Kanunu 6/3/ Tevhidi Tedrisat Kanunu Tablo 3 15

16 Yayın N o Adı Tarih Sayı YÖNETMELİKLER 26/5/ Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 5/11/ Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği 13/1/ Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 31/5/ Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği 8/12/ Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 19/1/ Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği 31/7/ Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 17/4/ Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 26/12/ Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği 16

17 Yayın N o Adı Tarih Sayı YÖNETMELİKLER 31/5/ Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği 8/11/ Ortaokul ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 2/12/ Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Tablo 4 Yayın N o Adı Tarih Sayı GENELGELER 1/6/ Stratejik planlama_genelge_ _ Tablo 5 Okulun görev, sorumluluk ve yetkilerini belirleyen yasal dayanaklar Milli Eğitim Bakanlığının Mevzuat Bankasından sürekli takip edilmekte, her türlü değişiklik uygulamaya geçirilmektedir. 17

18 2.1 Ayrıntılı Mevzuat Analizi 1. Atama MEB Norm Kadro Yönetmeliği MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği 2. Ödül, Sicil ve Disiplin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 1702 Sayılı ilk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hak.Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği MEB Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge 3. Okul Yönetimi 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği Liseler Yönetmeliği Okul- Aile Birliği Yönetmeliği (2005 Tarih ve 2573 S.T.D) MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Yönetmelik Taşınır Mal Yönetmeliği ( Tarih ve Sayılı Resmi Gazete) Okul Kantin Yönetmeliği (2005 tarih ve 2573 sayılı T.D.) Okul Veli İşbirliği (2002/27 nolu Genelge) Öğrenci- Veli Okul Sözleşmesi ( nolu Genelge) 18

19 4. Eğitim ve Öğretim MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge MEB Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 5. Mühür, Yazışma, Arşiv Resmi Mühür Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik MEB Evrak Yönergesi MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesi 6. Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (Mayıs2001/2524 S.T.D) MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlik Yönetmeliği ( /25699 Resmi Gazete) MEB Bayrak Törenleri Yönergesi Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği MEB Okul Kütüphaneleri Standart Yönetmeliği MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği Okullarda Şiddetin Önlenmesi 2006/26 nolu Genelge 7. Öğrenci İşleri MEB Ortaöğretim Öğrencileri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği ( / Resmi Gazete) MEB Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönetmeliği MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi 19

20 Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Tarih ve nolu DPY ve Bursluluk Yönetmeliği 8. Personel İşleri MEB Personel izin Yönergesi Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 3797 Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 9. İsim ve Tanıtım MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği 10. Sivil Savunma 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu Daire ve Müesseseler için Sivil Savunma İşleri Kılavuzu Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Tam Gün Tam Yıl Yasası Tablo 6 20

21 3. FAALİYET ALANLARI, HİZMETLER FAALİYET ALANI: EĞİTİM Hizmet 1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen Okul Yönetimi Hizmet 2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Müzik grubu Satranç Tiyatro Resim, fotoğrafçılık Hizmet 3 Spor Etkinlikleri Futbol Basketbol Voleybol Hentbol Yüzme Taekwando Masa Tenisi Bilardo FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet 1 Öğrenci işleri hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme Sınav işleri Hizmet 2 Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Hizmet-3 Kiralama işlemleri Kantin Yemekhane Otopark Fotokopi Odası Hizmet-4 Personel Temizlik Güvenlik Bakım-onarım Bahçe düzenleme Spor alanları bakım onarım FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM Hizmet 1 Müfredatın işlenmesi Hizmet 2 Kurslar Yetiştirme Hazırlama Hizmet- 3 Proje çalışmaları AB Projeleri Sosyal Projeler Fen Projeleri Yabancı Dil Projeleri Tablo 7 21

22 3.1 Okul İçin Hizmet Listesi Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Sınav işleri Sınıf geçme işleri Öğrenim belgesi düzenleme işleri Personel işleri Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Öğrenci sağlığı ve güvenliği Okul çevre ilişkileri Rehberlik Arşiv Yetiştirme kursları Kiralama işlemleri Eğitim hizmetleri Öğretim hizmetleri Toplum hizmetleri Kulüp çalışmaları Diploma Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Burs hizmetleri Mezuniyet işlemleri Bilimsel vb araştırmalar Projeler Strateji geliştirme Müze Güvenlik Tablo 8 22

23 4. PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar, Ankara Atatürk Lisesi ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan, okulun sunduğu hizmetlerden yararlanan, okulumuza maddi, manevi katkıları bulunan ve okulun gelişimini olumlu yönde etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaş analizi yapılırken okula maddi manevi girdi sağlayanlar, hizmet sunulan kesimler, işbirliği yapılan kesimler, okulun kurumsal faaliyetlerinden etkilenenler, kurumu doğrudan ya da dolaylı yönden etkileyenler iç ve dış paydaşlar olarak sınıflandırılması esas alınmıştır. Paydaşların okulu etkileme ya da okulun paydaşları etkileme derecesine göre paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasına en üst düzeyde dikkat edilmiştir. Örneği, okulun faaliyetlerinden doğrudan etkilenen öğrencilere yönelik anketler düzenlenmiş ve bu anketler sonucunda öğrencilerin okulun gelişimiyle ilgili görüş ve öneriyle hizmetlerden duydukları memnuniyet dereceleri saptanmıştır. Aynı şekilde veli ve okul çalışanlarına da memnuniyet anketleri düzenlenerek görüş ve önerilerine doğrudan ulaşılmıştır. Okul aile birliği, Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı ve Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği ile çeşitli toplantılar yapılarak onların da görüş ve önerileri alınmıştır. Anket vb. yöntemlerin dışında karşılıklı görüşmeler yoluyla da beyin fırtınası yapılarak okulun gelişimi, hizmet ve faaliyetleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. Tüm bu çalışmalar titizlikle analiz edilerek objektif bir yaklaşımla stratejik plana yansıtılmıştır. 23

24 4.1 Paydaş Sınıflandırma Matrisi (Dış Paydaşlar) DIŞ PAYDAŞLAR Temel ortak Stratejik ortak Tedarikçi Hedef kitle Millî Eğitim Bakanlığı Ankara Valiliği Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çankaya Kaymakamlığı Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çankaya Belediyesi İlk ve Orta Öğretim Okulları Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Üniversiteler Özel Eğitim Kurumları Rehberlik Araştırma Merkezi Gençlik ve Spor Müdürlüğü İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Diğer Sağlık Kuruluşları Muhtarlık Sivil Toplum Örgütleri Gençlik Merkezleri Spor Kulüpleri Öğrenci Okul Servisleri Tablo 9 24

25 4.2 Paydaş Sınıflandırma Matrisi (İç Paydaşlar) İÇ PAYDAŞLAR Çalışanlar, Birimler Temel ortak Stratejik ortak Tedarikçi Hedef kitle Okul Yöneticileri Öğretmenler Öğrenciler Veliler Destek Personeli Okul Aile Birliği Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Tablo 10 25

26 4.3 Paydaş Önceliklendirme ve Etki Matrisi Etki Matrisi Paydaş İç Paydaş Dış Paydaş Yararlanıcı Çok Önemli Önemli Az Önemli Millî Eğitim Bakanlığı Ankara Valiliği Orta Öğretim Genel Müdürlüğü * * * Ankara Büyükşehir Belediyesi O * Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü * Çankaya Kaymakamlığı * Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü * Çankaya Belediyesi * İlk ve Orta Öğretim Okulları * Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü * Üniversiteler * Özel Eğitim Kurumları * Rehberlik Araştırma Merkezi * Gençlik ve Spor Müdürlüğü * İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Diğer Sağlık Kuruluşları * Muhtarlık * Sivil Toplum Örgütleri * Gençlik Merkezleri * Spor Kulüpleri * Öğrenci Okul Servisleri * Okul Yöneticileri * Öğretmenler * Öğrenciler * Veliler * Destek Personeli * Okul Aile Birliği * Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı * Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği * Tablo 11 26

27 5. KURUM İÇİ ANALİZ 5.1 Örgütsel Yapı ÖĞRETMENLER KURULU OKUL MÜDÜRÜ OKUL-AİLE BİRLİĞİ KOMİSYONLAR MÜDÜR BAŞYARDIMCISI DİSİPLİN KURULU MÜDÜR YARDIMCILARI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ SINIF ÖĞRETMENLERİ REHBER ÖĞRETMENLER BÜRO HİZMETLERİ YARDIMCI HİZMETLER STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ KALİTE İYİLEŞTİRME EKİPLERİ 27

28 5.2 İnsan Kaynakları 2010 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı Görevi Erkek Kadın Toplam 1 Müdür Müdür Yardımcısı ADI SOYADI DOĞUM YILI KADRO UNVANI ALANI CİNSİYETİ FARUK PİLATİN 1948 Öğretmen MATEMATİK Erkek HALİL İBRAHİM ERDOĞDU 1950 Tablo 12 Öğretmen TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Erkek KEMAL ÖZBEK 1960 Öğretmen MATEMATİK Erkek ENGİN ALPTEKİN 1974 Öğretmen SOSYOLOJİ Erkek HASAN SONAT 1980 Öğretmen COĞRAFYA Erkek Tablo 13 Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu Eğitim Düzeyi 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Lisans Yüksek Lisans Tablo 14 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile Dağılımı Yaş Düzeyleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Tablo 15 28

29 İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler Hizmet Süreleri 2010 Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl üzeri 3 60 Tablo 16 29

30 ADI SOYADI ESME USTA MUSA TOKMAK KARİYER DURUMU Uzman Öğretmen Uzman Öğretmen Öğretmenlere İlişkin Bilgiler DOĞUM YILI 30 KADRO UNVANI ALANI CİNSİYETİ 1963 Öğretmen Almanca Kadın 1966 Öğretmen Almanca Erkek NURAY YAMAN Öğretmen 1974 Öğretmen Almanca Kadın NURCAN AYTAN Öğretmen 1954 Öğretmen Beden Eğitimi Kadın AHMET HAKAN NAYIR Öğretmen 1958 Öğretmen Beden Eğitimi Erkek İBRAHİM ÖZPINAR Öğretmen 1958 Öğretmen Beden Eğitimi Erkek ERDEM ÖNCÜLER Öğretmen 1962 Öğretmen Beden Eğitimi Erkek HÜSEYİN BOZKURT Öğretmen 1981 Öğretmen Bilişim Teknolojileri Erkek HÜLYA BERAT ATALAY Öğretmen 1960 Öğretmen Biyoloji Kadın ALİ İHSAN ÇELİK Uzman Öğretmen 1964 Öğretmen Biyoloji Erkek FATMA HÜLYA KILIÇ Öğretmen 1964 Öğretmen Biyoloji Kadın YÜKSEL NİKBAY Öğretmen 1966 Öğretmen Biyoloji Erkek CİHAN ULUSU Öğretmen 1971 Öğretmen Biyoloji Erkek SÜLEYMAN AYGÜN Öğretmen 1955 Öğretmen Coğrafya Erkek NESRİN AYGÖRDÜ Öğretmen 1967 Öğretmen Coğrafya Kadın IŞKIN ATİK Uzman Öğretmen 1974 Öğretmen Coğrafya Kadın SEYFETTİN BULUT Öğretmen 1963 Öğretmen Din Kült. ve Ahl.Bil. Erkek HAYRİ AKIN Öğretmen 1969 Öğretmen Din Kült. ve Ahl.Bil. Erkek MEHMET ULUÇAY Öğretmen 1959 Öğretmen Felsefe Erkek NERMİN ATAGÜN Öğretmen 1968 Öğretmen Felsefe Kadın SERAP EKİNCİ Öğretmen 1968 Öğretmen Felsefe Kadın GÜLSER ÖZCAN EROĞLU NEBİYE FUNDA KEÇECİOĞLU ZEKİ TEKELİ Uzman Öğretmen 1973 Öğretmen Felsefe Kadın Öğretmen 1959 Öğretmen Fizik Kadın Uzman Öğretmen 1963 Öğretmen Fizik Erkek AYŞE IŞIL YAYKIRAN Öğretmen 1968 Öğretmen Fizik Kadın MUSTAFA ÜNLÜ Uzman Öğretmen 1970 Öğretmen Fizik Erkek SUNA APAYDIN Uzman 1971 Öğretmen Fizik Kadın

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 2011-2015 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ Dr. İLHAMİ TANKUT ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 (2012 Yılında Revize Edilmiştir) Işığınla Aydınlanıyoruz,

Detaylı

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI

ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI (ANAOKULU İLKÖĞRETİM LİSE) 2011-2014 STRATEJİK PLANI Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2011 2014 Dünya'da her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlmin ve fennin

Detaylı

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi

Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi 2011 Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesi Stratejik Plan Bu plan Nevzat Saygan-Levent Saygan Anadolu Lisesinin 2010-2011/2013/2014 öğretim yılı dönemini kapsamaktadır. Nevzat Saygan-Levent Saygan

Detaylı

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan

T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu. 2015-2019 Stratejik Plan 2015 2019 T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI İsmail Erez İlkokulu 2015-2019 Stratejik Plan 1 Ey Türk! Yüksel, senin için yüksekliğin hududu yoktur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

Kadıköy Anadolu Lisesi 2011 2014 Stratejik Planı

Kadıköy Anadolu Lisesi 2011 2014 Stratejik Planı 1 2 T.C KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI KADIKÖY ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI 3 4 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî Eğitim işleridir. Millî Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin

Detaylı

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü

T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Mersin Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü T.C. AKDENİZ KAYMAKAMLIĞI Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü 2010 2014 STRATEJİK PLAN REVİZYONU (2012-2013) AKDENİZ/MERSİN 2012 Az zamanda çok büyük işler yaptık... Fakat yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz.

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU OKUL STRATEJİK PLANI ( - ) 1 En mühim ve feyizli işlerimiz Milli Eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır.

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 1 ABİDİNPAŞA ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI "OKUL GENÇ DİMAĞLARA, İNSANLIĞA HÜRMETİ, MİLLET VE MEMLEKETE MUHABBETİ ŞEREFİ

Detaylı

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI. Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI Aralık - 2010 NEZİR ÜNSAL MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2011-2014 T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

Detaylı

T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014

T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014 T.C. TARSUS KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE İLKOKULU 2014 Yunus Emre İlköğretim Okulu Kavaklı Mah.Yavuz Sultan Selim Bulv. 2452 Sk. No:2 Tarsus / MERSİN 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop ANADOLU LĠSESĠ

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Mehmet Akif ERSOY ÖZEL KADIKÖY/BAKIRKÖY DİL VE KONUŞMA TEMEL LİSESİ Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır,

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2014 STRATEJİK PLANI Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY B 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019. Mecidiyeköy Anadolu Lisesi

Stratejik Plan 2015-2019. Mecidiyeköy Anadolu Lisesi Stratejik Plan 205-209 Mecidiyeköy Anadolu Lisesi STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ. Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Teknik Ekibin Kurulması STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU GÖREVİ-ADI SOYADI) OKUL MÜDÜRÜ :MEHMET

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 1 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2014 STRATEJİK PLANI 2 Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yol üzerinde

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır.

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

www.fatihkoleji.k12.tr

www.fatihkoleji.k12.tr www.fatihkoleji.k12.tr İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir

Detaylı

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI 2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI www.fatihkoleji.com İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

Detaylı

HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2014 STRATEJİK PLANI

HEKİMOĞLU ALİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2014 STRATEJİK PLANI 2011 2014 STRATEJİK PLANI 1 2011 2014 STRATEJİK PLANI Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne

Detaylı