EK AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK 1...6 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK 2...6 EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI..."

Transkript

1 EK AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI...9 III-SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI...9 IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI...10 V-AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI...10 VI-DİN HİZMETLERİ SINIFI...10 VII.EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI...10 VIII.MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI...11 MAKAM TAZMİNATI CETVELİ...14 EK TEMSİL TAZMİNATI HAKKINDA BKK...18 EK SON KATSAYILAR TEL EMRİ...19 EK VEKALETTE ÖDENECEK MAAŞ KALEMLERİ LİSTE...20 SOSYAL YARDIMLAR...21 EK VEKALETTE MAAŞ UNSURLARI...21 AYLIKLAR...21 TAZMİNATLAR...22 ZAMLAR...22 FON VE EK ÖDEMELER...22 SOSYAL HAK VE YARDIMLAR...22 EK /213 ncü maddeden sonra gelen EK MADDE 1 - ZAM VE TAZMİNATLAR...23 A) ÖZEL HİZMET TAZMİNATI...23 B) EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI...25 C) DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI...25 D) EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI...25 E) MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI...26 F) DENETİM TAZMİNATI...26 G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI...27 EK SAYILI YAN ÖDEME HAKKINDA BKK...28 MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE

2 I SAYILI CETVEL ZAMLAR...31 II SAYILI CETVEL- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI...48 III SAYILI CETVEL - DİĞER TAZMİNATLAR...55 IV SAYILI CETVEL - KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERİN DERECELERİ...59 EK SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KHK...61 MADDE 1 - AMAÇ...61 MADDE 2 - KAPSAM...61 MADDE 3 - İSTİSNALAR...61 İKİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER...61 MADDE 4 - KADRO CETVELLERİ...61 MADDE 5 - MAHALLİ İDARELERİN KADROLARI...62 MADDE 6 - KADROLARIN İHDASI...62 MADDE 7 - KADROLARIN SERBEST BIRAKILMASI...62 MADDE 8 - KADROLARIN DAĞILIMI...62 MADDE 9 - KADRO DEĞİŞİKLİĞİ...62 MADDE 10 - KADRO UNVANLARI...62 MADDE 11 - SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ KADRO VE POZİSYONLARI...62 MADDE 12 - KADRO ARAŞTIRMALARI...63 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER...63 MADDE 13 - İPTAL EDİLEN KADROLAR...63 MADDE 14 - KALDIRILAN HÜKÜMLER...63 EK MADDE EK MADDE EK MADDE EK MADDE GEÇİCİ HÜKÜMLER...63 GEÇİCİ MADDE GEÇİCİ MADDE GEÇİCİ MADDE GEÇİCİ MADDE GEÇİCİ MADDE GEÇİCİ MADDE GEÇİCİ MADDE GEÇİCİ MADDE MADDE 15 - YÜRÜRLÜK...64 MADDE 16 - YÜRÜTME...64 EK SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI...68 EK SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME...69 EK SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME...74 EK SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME...87 MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE

3 MADDE MADDE EK MADDE EK MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE GEÇİCİ MADDE GEÇİCİ MADDE GEÇİCİ MADDE EK MAKAM TAZMİNATI İLE İLGİLİ 657 EK MADDE EK SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME...94 MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE A) ÖZEL HİZMET TAZMİNATI...97 B) EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI...99 C) DİN HİZMETLERİ TAZMİNATI...99 D) EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI...99 E) MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI F) DENETİM TAZMİNATI G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE GEÇİCİ MADDE GEÇİCİ MADDE MADDE

4 MADDE EK /457 SAYILI TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA BKK EK SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MADDE MADDE MADDE I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI III - SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI IV - EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI V - AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI VI - DİN HİZMETLERİ SINIFI VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI VIII - MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE MADDE GEÇİCİ MADDE GEÇİCİ MADDE GEÇİCİ MADDE GEÇİCİ MADDE MADDE MADDE EK SAYIŞTAY KARARLARI

5 1-Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Saymanlığının Boş Kadrolu Veznedarlık Görevine Vekalet Eden Muhasebe Memurlarına Vekalet Ettikleri Süreler İçin Vekalet Aylığı Ödenemeyeceği Kaymakam Kadrosuna Vekalet Eden Kaymakam Vekillerine, İşgal Ettikleri Kadroları Gereği Aldıkları%25 Oranındaki Mülki İdare Amirliği Hizmet Tazminatı İle, Vekalet Ettikleri Kaymakamlık Kadro Derecesi İçin Öngörülen %35 Oranındaki Mülki İdare Amirliği Hizmet Tazminat Farkının Ödenemeyeceği Belediye Başkanlığına Vekalet Eden Belediye Başkan Vekiline, Belediye Meclisinin Kararı Olmadan Belediye Başkanı Ödeneğinin Verilemeyeceği Tedviren Atanan Görevliye, Tedviren Atandığı Göreve Ait Özel Hizmet Tazminatı Ve Yan Ödemenin, Ödenmesinin Mümkün Olmadığı Aylıksız Olarak Vekaleten Atanan Şahsa Aylığın 2/3 ü Oranında Ek Görev Aylığı Ödenemeyeceği Kaymakamlık Kadrosunun Boşalması Nedeniyle Bu Görevi Vekaleten Yürüten Ziraat Yüksek Mühendisine Mülki İdare Amirliği Tazminatının Ödenmeyeceği Belediye Otobüs İşletmesi Saymanlığı Görevine Vekalet Ettiği Bildirilen, Vekalet Onayı Olmayan Ve Harcama Belgeleri De Amiri İtaca Onaylanmayan... İçin Vekalet Aylığı Ödenemeyeceği Hakkında Sayılı Kanunun 38 inci Maddesine Göre Başka Kurumlarda Görevlendirilen Ve İkinci Görev Aylığı Alan Öğretim Elemanlarına Ayrıca Ek Ders Ücreti Ödenebileceği, Geçici Görevli İken Verilmesi Mümkün Olmayan Ek Derslerin Başka Bir Günde Yerine Getirilerek Ödeme Yapılmasında Sakınca Bulunmadığı Görevinden Geçici Olarak Ayrılan Özel İdare Müdürüne Vekalet Eden Özel İdare Müdür Yardımcısına 657 Sayılı Kanunun 86 ncı Maddesi Uyarınca Vekalet Aylığı Ödenemeyeceği Milli Emlak Müdürlüğü Görevini Tedviren Yürüten Kamu Görevlisine, Vekaleten Görevlendirme Yapılmış Gibi, Milli Emlak Müdürü Görevine Ait Zam Ve Tazminatların Ödenmesine İmkan Bulunmadığı İl Özel İdaresi Kanununun 3360 Sayılı Kanunla Değişik 100 üncü Maddesi Uyarınca Kaymakamlara Verilen Ödeneğin; Geçici Görev Ve İzin Nedeniyle Fiilen Görev Başında Bulunmayan Kaymakamlara Ödenemeyeceği, Yerlerine Vekalet Eden Vekillere Vekalet Görevinin Devamı Süresince Ödenebileceği Ve Ödemenin Fiilen Göreve Başlanıldığı Tarihten İtibaren Hesaplanması Gerektiği Saymanlık Görevini Vekaleten Yürüten Muhasebe Müdürüne, Maliye Kursundaki Ders Görevinden Ötürü Ayrıca Ek Ders Ücreti Ödenemeyeceği Sayılı İlamın 4 üncü Maddesiyle;... Saymanlığını Vekaleten Yürüten Muhasebe Müdürü... A, Maliye Kursundaki Görevinden Ötürü Ayrıca Ek Ders Ücreti Ödendiği İçin Tazmin Hükmü Verilmiştir Sayılı Khk Nin 243 Sayılı Khk İle Değişik 39 uncu Ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 243 Sayılı Khk İle Değişik Ek 18 inci Maddeleri Uyarınca Ödenmekte Olan Makam Tazminatına Hak Kazanılması Ve Bunun Ödenmesi Konusunda Ortaya Çıkan Tereddüt Esas Numarası Karar Tarihi : Resmi Gazete Tarihi : Karar Numarası : 6154 Esas Numarası EK TEBLİĞ VE GENELGELER SERİ NOLU DMK GENEL TEBLİĞİ

6 2-151 SERİ NOLU DMK GENEL TEBLİĞİ SERİ NOLU DMK GENEL TEBLİĞİ SERİ NOLU DMK GENEL TEBLİĞİ SERİ NOLU DMK GENEL TEBLİĞİ (2002/6) NOLU GENELGE (2003/2) NOLU GENELGE (2003/5) NOLU GENELGE EK 1 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (A) bendinin tarih ve 366 sayılı KHK nin 1 nci maddesi ile değiştirilen rakamlar; KADEMELER DERECELER EK GÖSTERGE TABLOSU EK 2 4- EK GÖSTERGE 657 Md.43 ( KHK 418/2 ile değişik) B bendi 657 ( KHK 418/3 ile ek, KHK- 420/11, 12 ve KHK-475/8 ile değişik) I, II, III sayılı Ek Gösterge cetvelleri 657 Ek Geçici Md. 8 ( KHK 418/13 ile) ek fıkra Personelin hizmet sınıflarına, görev türlerine ve aylık derecelerine göre tespit edilmiş GÖSTERGE rakamlarının AYLIK KATSAYISI ile çarpımı sonucu bulunan ve her ay, aylığa eklenerek ödenen miktardır.ek Gösterge, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3, 4. dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergeden düşük olamaz. 6

7 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, müşavir ve 1.dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara, bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek gösterge üzerinden ödeme yapılır. Kadroları Milli istihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere;başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır.657 sayılı Kanuna tabi personel için KHK 418/3'e göre 1992'de en yükseği 5200 olan Ek Göstergeler 1993,1994,1995 yıl başlarında değişmek ve en yükseği Başbakanlık Müsteşarı ile Sayıştay Başkanına verilmek üzere, sırasıyla , , olarak tespit edilmiş ve I, II,III-numaralı cetvellerle yeniden düzenlenmiştir. -I sayılı cetvelde Hizmet Sınıfları itibariyle unvan veya aylık alınan derecelere göre ek göstergeler, -II sayılı cetvelde kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfının birinci derecesinde bulunanların ek göstergeleri, -III sayılı cetvelde Sayıştay Başkan ve üyeleri ile Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve savcı yardımcılarının ek göstergeleri gösterilmiştir. 1 SAYILI CETVEL (Ek: 9/4/1990-KHK-418/3 md.;iptal:ana.mah.nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı Kararı ile;yeniden düzenleme:18/5/1994 -KHK- 527/3 md.) HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER İtibaren İtibaren Uygulanacak Uygulanacak UNVANI : DERECE: Ek Göstergeler Ek Göstergeler I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI a) Başbakanlık Müsteşarı, b) Müsteşarlar, c) Diyanet İşleri Başkanı,Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı,Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Devlet Personel Başkanı,Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı d)gap İdaresi Başkanı, Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı,Toplu Konut İdaresi Başkanı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı,Başbakan Başmüşaviri,Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları, DİE Başkanı,Büyükelçi ve Daimi Temsilci Unvanını kazanmış olanlar,müsteşar Yardımcıları ve Genel MüdürlerBakanlıklar merkez teşkilatına dahil Kurul Başkanları,Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı, Özürlüler İdaresi Başkanı, Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı ile Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Türk Patent Enstitüsü Başkanı (*) e)devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri, Başbakan Müşavirleri, f)diyanet İşleri Başkan Yardımcıları ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı,Bakanlar Kurulu Sekreteri,Başbakanlık Başkanları,Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları ile Atatürk Araştırma Merkezi,Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Baş- 7

8 kanları,başbakanlık Özel Kalem Müdürü,Adli Tıp Kurumu Başkanı,Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi,Yüksek Öğretim Ku rulu Genel Sekreteri,Büyük Şehir Belediye Genel Sekreteri,Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi,GAP İdaresi Başkan Yardımcısı g) En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksek okulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı so nunda (veya yüksek öğrenimli olup,özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesle ki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık,Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Bü yük Şehir Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri,Başbakanlık Uzmanları,Devlet Planlama Uzmanları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları,Dışişleri Meslek Memurları,Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları (*)Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri,Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uz manları ve Dış Ticaret Kontrolörleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlık ların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçileri ile Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettişleri, (*) h) En az 3 yıl süreliyükseköğrenim veren fakülte ve yüksek okulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren vebelirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Devlet Personel Uzmanları,Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları,Mali Suçları Araştırma Uzmanları Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları,Gelir Uzmanları Milli Emlak Uzmanları,Vergi İstihbarat Uzmanları, Maliye Uzmanı, bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları,Çevre Uzmanları, Özürlüler Uzmanı, Tüketici ve Rekabet Uzmanları(...) (*)Denizcilik Uzmanları, Gümrük Uzmanları, Marka Uzmanı,Patent Uzmanı (Ek İbare:19/6/1994-KHK-543) En az üç yıl süreli Yüksek Öğretim veren Fakülte veya Yüksekokulu bitirerek yapılacak sınav sonunda denetmen yardımcısı kadrolarına atanmış ve en az üç yıl bu kadrolarda çalıştık tan sonra bu süredeki çalış maları olumlu bulunmak kay dıyla Muhasebe Denetmeni, Vergi Denetmeni ve Milli Emlak Denetmeni, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri, kadrosuna atanmış olanlar. (*) i) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan, 1. Yükseköğretim görenler,

9 Diğerleri, II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar (*) b) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, (1) (*) 3000(*) Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeo morfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Ma tematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematik sel İktisatçı, Ekonomici ve Kimya ger unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları, c)kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yük sek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar, d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar, III-SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı ve Biyolog unvanını almış olanlarla Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uz manlık belgesi alanlar veya bu dal larda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar b) Diğer sağlık birimleri lisansiyerleri

10 c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar, IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI (Değişik: 3/4/ /3 md.) Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan; den İtibaren uygulanacak Ek gösterge a) İlköğretim müfettişleri b) Öğretmen ve diğer personel den İtibaren den İtibaren Uygulanacak Uygulanacak UNVANI : DERECE: Ek Göstergeler Ek Göstergeler V-AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan VI-DİN HİZMETLERİ SINIFI Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan a) Yüksek öğrenimliler b) Diğerleri VII.EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI a) Emniyet Genel Müdürü,

11 b) Teftiş Kurulu Başkanı,Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile Ankara,İstanbul, İzmir Emniyet Müdürleri, c) Daire Başkanları ile İl Emniyet Müdürleri, d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış olanlar e) Kadroları bu sınıfa dahil olup da, yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan aa) Yüksek Öğrenimliler bb) Diğerleri VIII.MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI a) Müsteşar, b) Vali, c) Kadroları bu sınıfa dahil olupda;yukarıda sayılanlar dışında kalanlar (1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlar için Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere) 1/ (*) Bu bölümde 19/6/1994 tarih ve 544 sayılı 25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK' ler ve 9/12/1994 tarih ve 4059 Sayılı Kanun ile değiştirilen ya da eklenen unvanlar metne işlenmiştir. (*) Bu bölümde 19/6/1994 tarih ve 543,544 sayılı ve 6/7/1995 tarih ve 562 sayılı 25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK' ler ve 9/12/1994 tarih ve 4059 sayılı 13/11/1996 tarih ve 4208 sayılı Kanunlar ile değiştirilen ya da eklenen unvanlar metne işlenmiştir. (*) Bu arada yer alan 2/6/1994 tarih ve 536 sayılı KHK ile eklenen unvanlar, Anayasa Mahkemesinin 8/7/1994 tarih ve E.1994/58, K.1994/53 sayılı Kararıyla iptal edildiğinden metinden çıkarılmıştır. (*) Anayasa Mahkemesinin 30/1/1997 tarih ve E.1997/17, K.1997/6 sayılı Kararı ile "Şehir Plancısı, Bölge Plancısı" sözcükleri iptal edilmiş olup, daha sonra 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle (a) sırasına "ile Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı" ibaresi ile (b) sırasına " " rakamları eklenmiş ve metne işlenmiştir. 11

12 II SAYILI CETVEL (Ek: 9/4/ KHK-418/3 md.;iptal:ana.mah.nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayı karar ile;yenidendüzenleme:18/5/ KHK - 527/3 md.) KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ BİRİNCİ DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ den İtibaren den İtibaren Uygulanacak Uygulanacak UNVANI : DERECE: Ek Göstergeler Ek Göstergeler 1.BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA Başbakanlık Müşaviri, Başbakanlık Başkan Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri I. Hukuk Müşaviri, Elçi-Müsteşar, I.Sınıf Başkonsolos, Büyükelçilik I.Müsteşarı, Daire Başkanı(Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi) Milli Kütüphane Başkanı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Sekreteri, Bakanlık İl Müdürü (Ankara,İstanbul,İzmir), Defterdar (Ankara, İstanbul, İzmir) Bayındırlık ve İskan Müdürü (Ankara, İstanbul,İzmir) Bakanlık Bölge Müdürü, Yüksek Fen Kurulu Üyesi Gümrükler Başmüdürü (Ankara,İstanbul, İzmir) Gümrükler Muhafaza Başmüdürü (Ankara,İstanbul,İzmir) Maliye Başkanı,Gelirler Bölge Müdürü,Vergi DairesiBaşkanı,Milli Emlak Dairesi Başkanı olanlar (*) YARGI KURULUŞLARI,BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA Vakıflar Meclisi Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, A.O.Ç. Müdürü, Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı. (1) Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yard., Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan Yardımcısı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı, Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcısı, Toplu Konut İdaresi Başkan Yard.Kamu ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcısı, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu Başkanı ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcıları, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı, Devlet Planlama Teşkilatı Daire Başkanı(Ana Hizmet Birimi), Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi) Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, Üniversitelerarası Kurul Sekreteri, Üniversite Genel Sekreteri, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı, İl Müftüsü (Ankara,İstanbul,İzmir), Müşavir (Müsteşarlıklarda), I.Hukuk Müşaviri, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürü, Serbest Bölge Müdürü olanlar (*) MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter 12

13 Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı Genel Müdür Yardımcıları, BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA Hukuk Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, Genel Müdürlük ve Başbakanlık Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez Teşkilatnda Araştırmacı (*) Dışişleri Bakanlığı Özel Müşaviri, Savunma Sekreteri, Bütçe Dairesi Başkanı Saymanlık Müdürü, Bakanlık İl Müdürü, Defterdar, Askeri Defterdar, Vergi Dairesi Müdürü Muhasebe Müdürü, Gelir Müdürü, Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı, Takdir Komisyonu Başkanı, Milli Emlak Müdürü, Cezaevi Müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Gümrükler Başmüdürü, Gümrükler Muhafaza Başmüdürü, Bayındırlık ve İskan Müdürü, İstanbul Atatürk Kül.Mer.Müdürü, Müze Müdürü (İstanbul Topkapı), Okul Müdürü (Unvanlılar dahil), Maliye Kursu Müdürü, Muhakemat Müdürü, Hastane Müdürü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ens.Müd., Gemi Sürvey Kurulu Başkanı, İst.Validebağ Sanatoryum ve Öğr. Hst. Başk., Sivil Savunma Koleji Müdürü, Defterdar Yardımcısı, Gümrükler Başmüdür Yard., Gümrük Muhafaza Başmüdür Yard., Mal Müdürü,(...) (*) Bilgi İşlem Merkezi Müdürü (Maliye Bakanlığı-Bölgede), Vergi İstihbarat Müdürü (Maliye Bakanlığı),Vergi Müdürü(Maliye Bakanlığı), Emlak Müdürü(Maliye Bakanlığı) olanlar YARGI KURULUŞLARI-BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurul Üyesi, Başhukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Hazine Saymanı, Genel Sekreter, Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürü, R.S.Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdür Yardımcısı,(*) İl Müdürü, l Müftüsü, Meteoroloji Teknik Lisesi Müdürü, Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Müdürü, Tapu ve Kadastro Kurs Müdürü, Yüksek Fen Kurulu Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı, Araştırma Geliştirme Kurulu Başkanı, Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanı, Devlet Opera ve Balesi Müdürü, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı, A.O.Ç. Müdür Yardımcısı, Araştırma ve Teknik Eğitim Merkezi Başkanı, S.S.K. SAğlık Meslek Lisesi Müdürü, Yurt Müdürü, Tapu Sicil Müdürü, Kadastro Müdürü Kambiyo Müdürü, (...)(1) Borsa Komiseri, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi Müd, Bölge Başmüdürü, Bölge İstihbarat Müdürü, Bölge İnşaat Müdürü, Kandilli Rasathanesi Müdürü, Başmüdür, Güneydoğu Anadolu Fosfatları Grup Bşk, Müessese Müdürü, İşletme Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yard. Fakülte Sekreteri, Şirket Müdürü, Enstitü Müdürü, Tesis Müdürü, Kırıkkale Yardımcı Tesisler Müdürü, Çiftlik Müdürü, Kuruluş Müdürü, Banka Şubesi Müdürü, T.C.Ziraat Bankası, T.Emlak Bankası ve T.Halk Bankası Genel Müdürlüklerinde 1 nci derece kadrolu müdürlerden; -Ticari Krediler Müdürü, Sanayi Kredileri Müdürü, Teşvik ve Geliştirme Kredileri Müdürü, -Zirai Krediler Müdürü, Zirai Kalkınma Kredileri Müdürü, -Su Ürünleri Kredileri Müdürü, Kooperatif Kredileri Müdürü, -Kooperatifler Müdürü, İpotekli Krediler Müdürü, -Fon Kredileri Müdürü, Para ve Tahvil Müdürü, -Tahvilat Müdürü, Tevdiat ve Banka Hizmetleri Müdürü, -Para ve Menkul Kıymetler Müdürü, Banka Hizmetleri Müdürü, -Dış Muameleler Müdürü, Dış İlişkiler Müdürü, -İstihbarat Müdürü, Proje Müdürü, -Genel Muhasebe Müdürü, Muhasebe Müdürü, -Personel Müdürü, Malzeme ve Satınalma Müdürü, -İnşaat Müdürü, Emlak Müdürü, -İnşaat ve Proje Müdürü, Emlak İşleri Müdürü,Otomasyon Müdürü, -Bilgi İşlem Merkezi Müdürü olanlar 13

14 MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA Daire Başkanı, Büyükşehir Belediye I.Hukuk Müşaviri, Belediye Başkan Yardımcısı, Boğaziçi İmar Müdürü, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı (*) Bu bölümde 19/6/1994 tarih ve 544 sayılı 25/3/1997 tarih ve 571 sayılı KHK' ler ve 9/12/1994 tarih ve 4059 sayılı 13/11/1996 tarih ve 4208 sayılı Kanunlar ile değiştirilen yada eklenen unvanlar metne işlenmiştir. (*) 19/2/1998 tarih ve 98/10668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri" ünvanından sonra gelmek üzere, 19/1/1998 tarihinden geçerli olarak, "Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı" ünvanı eklenmiştir. (*) Bu arada yeralan unvanlar 19/6/1994 tarih ve 543 sayılı KHK'nin 18 inci maddesi ile metinden çıkarılmıştır. (*) 9/12/1994 tarih ve 4059 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesiyle: a) "Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdür Yardımcısı" ibareleri bölüme eklenmiş, b) "İhracat Müdürü" ibaresi bölümden çıkartılmıştır. MAKAM TAZMİNATI CETVELİ 657 EK MADDE 26 - ( KHK 241/39 md. ile gelen madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Değişik: KHK 269/1 md.) a) (Değişik: KHK 418/9 md.; İptal : Ana. Mah.nin tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı kararı ile; Yeniden Düzenleme: KHK 527/10 md.) Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez. b) (Değişik : KHK 281/4 md.) Bu görevlerde (...) makam tazminatını almaya müstehak oldukları tarihten itibaren toplam iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın tamamı (926 sayılı Kanuna tabi profesörlere yarısı) hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine den tahsil eder. 926 sayılı Kanun a tabi bulunan profesörlere bu maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre ödenecek tazminatın, rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı makam tazminatı ödenir. IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ EK 3 1) Başbakanlık Müsteşarı ) Müsteşar, Diyanet İşleri Başkanı ) Büyükelçiler (Türkiye de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla), Genel Müdürler ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmış olanlar,milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı

15 4) a) Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmış olanlar, b) 1, 2, 3 ve 4. sıralarda yazılı görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddenin B bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar ) a) Bu Kanuna ekli I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (f) fıkrasında sayılanlar ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfından ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilen kadrolara atanmış olanlar, b) Başbakanlığa bağlı kuruluşların Kurum Başkan Yardımcıları ile ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilmiş diger Kurum Başkan Yardımcıları, c) Genel Müdür Yardımcıları, Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlık Müstakil Daire Başkanları(Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi),Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclisi Üyesi, Maliye Başkanı Milli Kütüphane Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, d) Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin Birinci Hukuk Müşavirleri (1 er kişi) ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri (6 kişi), e) 3 ve 4 üncü sıra kapsamında bulunmayan Teftiş Kurulu Başkanları, g) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ve aynı illerin İl Emniyet Müdürleri, ve Vali Yardımcıları, ) a) Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla; -Kaymakamlar ile Kaymakamlık ünvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar, -Başkonsoloslar (Türkiye de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla) b) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; -Kaymakamlar ile Kaymakamlık ünvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar, -Başkonsoloslar (Türkiye de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla) ) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlarin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Daire Başkanı hariç), Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), Gümrük Müsteşarlığı Başmüdürleri, Üniversite Genel Sekreterleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları ) a) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, birinci dereceli kadroya atanmış ve Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlarından; Başbakanlık Müfettişleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetiçileri, Bakanlık Müfettişleri, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları, Hazine Müsteşarlığı, Bankalar Yeminli Murakıpları, Müsteşarlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri, Müsteşarlık Kontrolörleri, Bakanlıkların merkez teşkilatına dahil Genel Müdürlüklerin Kontrolörleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri b) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla; Başbakanlık Uzmanları, D.P.T. Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları ile Dış Ticaret Uzmanları

16 9) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; a) Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile aynı illerin İl Emniyet Müdürleri b) Diğer İllerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile İl Emniyet Müdürleri ) a) 5,6,7 ve 8 inci sıralarda yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin B bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar b) 9 uncu sırada yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin B bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar Genel Kurul Kararı 4517/1 Kararın Tarihi : SAYILI KHK NİN 243 SAYILI KHK İLE DEĞİŞİK 39 UNCU VE 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNUN 243 SAYILI KHK İLE DEĞİŞİK EK 18 İNCİ MADDELERİ UYARINCA ÖDENMEKTE OLAN MAKAM TAZMİNATINA HAK KAZANILMASI VE BUNUN ÖDENMESİ KONUSUNDA ORTAYA ÇIKAN TEREDDÜT. KONU İLE İLGİLİ MEVZUAT -241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 39 uncu maddesi, -926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik ek 18 inci maddesi, sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun; -106 ncı maddesi,108 inci maddesi,109 uncu maddesi,1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunun 7 nci maddesi. İNCELEME Konu ile ilgili mevzuat ve bu husustaki Daire Kararı incelenerek gereği görüşüldü: tarih ve 2595 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle 657 sayılı Kanunun ek geçici 7 inci maddesine eklenen fıkrayla Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısına ayrıca aylık tutarlarının % 10 unun, tarih ve 2596 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 926 sayılı Kanuna eklenen ek 18 inci maddeyle de Genel Kurmay Başkanına brüt aylık tutarının % 20 sinin Kuvvet Komutanlarına ve Jandarma Genel Komutanına % 15 inin makam tazminatı olarak ödenmesi öngörülmüş; 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesiyle, bu tazminatın miktarı belirli gösterge rakamı ve aylıklara uygulanan katsayı esasına bağlanmış; 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesinde Aşağıda unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. denildikten sonra bu tazminattan yararlanacaklara müsteşarlar, Diyanet İşleri Başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay-Danıştay-Sayıştay daire başkanları eklenerek hem kapsam genişletilmiş hem de gösterge rakamları yükseltilmiş; 37 nci maddesinde de mevcutlara tümgeneral ve amiraller eklenerek bir yandan makam tazminatından yararlanacakların kapsamı genişletilirken diğer yandan gösterge rakamları değiştirilmek suretiyle makam tazminatına ilişkin hükümlere nihai şekil verilmiş bulunmaktadır. Bu hükümler incelendiğinde, gerek mer i metinlerin gerekse mülga hükümlerin hiçbirinde makam tazminatına hak kazanılması ve bunun ödenmesi konularına değinilmediği görülmektedir. 926 sayılı Kanunun askeri personelin makam tazminatına ilişkin değişik ek 18 inci maddesi kapsamında bulunanların tümü bu Kanuna tabi ise de, 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 39 uncu maddesi kapsamına girenler, değişik personel kanunlarına tabi olup; bunların Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenmeyen hususlarda kendi personel mevzuatlarındaki hükümlere tabi olacakları kuşkusuzdur. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkan ve üyelerinin aylık, ödenek ile diğer mali, sosyal hak ve yardımlar bakımından tabi oldukları 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Ödenek başlıklı 106 ncı maddesinin ikinci fıkrasında makam tazminatı düzenlemek suretiyle bu tazminat da ödenek meyanında mütalaa 16

17 edilmiş; aynı Kanunun 108 ve 109 uncu maddelerinde de aylık ve ödeneğe hak kazanılması ile bunların ödenmesi düzenlenmiştir. Anılan 108 inci madde, aylık ve ödeneklerin her ay başında peşin ödenen aylık ve ödeneklerin geri alınmayacağı; 109 uncu maddede de aylık ve ödeneğe göreve başlanılan günden itibaren hak kazanılacağı, bu suretle göreve başlamada ilk aylık ve ödeneğin gün hesabıyla ay sonunda ödeneceği hükme bağlanmıştır. Gerçi, daha sonra makam tazminatının kapsamı genişletildiği için, 241 ve 243 sayılı KHK lerle anılan 106 ncı madde değiştirilerek makam tazminatına ilişkin fıkra buradan çıkarılmışsa da, tazminatın niteliği değişmediğinden, bu durum, Kanun Koyucunun makam tazminatını ödenek meyanında mütalaa eden yaklaşımı değiştirdiği anlamına gelmemektedir. Bu grup dışında kalan makam tazminatına müstahak görevlilerin tabi oldukları personel kanunlarında bu tazminata hak kazanılması ve bunun ödenmesi hususunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu yasal görünüm muvacehesinde, makam tazminatına hak kazanılması ve bunun ödenmesine ilişkin tereddütler ayrı ayrı incelendiğinde; 1. Yukarıda da işaret edildiği üzere 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin makam tazminatına ilişkin maddelerinde bu tazminatın ödenme zamanı konusunda herhangi bir hüküm mevcut değildir. Ancak makam tazminatına müstahak olanlardan aylık, ödenek ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi olanlar için bu Kanunun 108 inci maddesinde aylık, ödenek ve bu meyanda makam tazminatının her ayın başında peşin olarak ödenmesi öngörülmüştür sayılı Kanuna tabi olmayanlara verilen makam tazminatının da mahiyeten aynı olması nedeniyle gerek uygulamada birlik ve istikrarın sağlanması gerekse tatbikatın yıllardır bu şeklinde yürütüle gelmiş olması bakımından, bu tazminatın, her ayın başında peşin olarak ödenmesi uygun olacaktır sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinde Aşağıda yazılı rütbe ve görevlerde bulunanlara üncü maddesinde de Aşağıda unvanları yazılı görevlerde bulunanlara... denilmek suretiyle makam tazminatının, belli görevlerde bulunanlara ödenmesi öngörülmüştür. Bir görevde asaleten bulunulabileceği gibi vekaleten de bulunulması mümkündür. Bir göreve vekil olarak atanacakların asilin tüm yetkilerini haiz olacakları, vekil olarak atanacakların asilin tüm yetkilerini haiz olacakları, vekil atanması halinde görevin gerekleri ve niteliklerinin değişmeyeceği yargı mercilerinin müstakar içtihadı olup; hizmetin yürütülebilmesi için vekil olarak atananlar, asıl memurun tüm yetki ve sorumluluğunu taşıdığından, boş kadrolarda vekaleten görev yapan kişilerin de bu görevlerde bulunduklarından kuşku duyulmaması ve dolayısıyla makam tazminatının bunlara da ödenmesi gerekir. Makam tazminatı, belli görev yerlerinde bulunanlara, görevin önemine binaen yapılan bir ödeme olduğuna göre, boş kadrolarda vekaleten görev yapan kişilere de bu tazminatın verilmesi gerekmektedir. 3. Ancak, kanuni izin, geçici görev gibi sebeplerle işlerinden geçici olarak ayrılanların yerine vekil olarak atama halinde, aynı sonuca varmak mümkün gözükmemektedir. Zira, bu takdirde, geçici olarak işten ayrılmakla beraber, asil memurun kadro ile ilişiği kesilmemekte, başka bir deyişle o görevde bulunmaya devam etmektedir. Böyle olunca da, o görev için öngörülen makam tazminatının asil memura ödenmesine devam edilmesi gerekmektedir. Kanuni izin, geçici görev gibi sebeplerle işlerinden geçici olarak ayrılanlara makam tazminatı ödeneceğine göre, bunların yerine vekil olarak atananlara aynı kadro görevi nedeniyle makam tazminatı verilmesi mümkün olmayıp; bunlara, ayrıca ödeme yapılabilmesi için, kanuni bir cevaz gerekmektedir. Bu konuda herhangi bir kanuni cevaz bulunmadığından, kanuni izin, geçici görev gibi nedenlerle işlerinden geçici olarak ayrılma hallerinde, bu görevleri vekaleten yürütenlere, makam tazminatı ödenmesi mümkün bulunmamaktadır sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin makam tazimatına ilişkin maddelerinde, emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde ne yolda işlem yapılacağı belirtilmemiştir. Makam tazminatına müstahak olanlardan aylık, ödenek ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi olanlar için bu Kanunun 108 inci maddesinde, emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde, o aya ait peşin ödenen aylık ve ödeneklerin geri alınmayacağı hükme bağlanmış olup; aynı Kanunun makam tazminatı da ödenek addeden 106 ncı maddesi delaletiyle bu gibi hallerde anılan Kanun kapsamında bulunanlara ödenen makam tazminatımım geri alınması yoluna gidilememektedir. Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi olmayanlara verilen makam tazminatının da aynı mahiyette olması nedeniyle geçmiş uygulamada istirdat cihetine gidilmediği de nazar alınarak emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde peşin ödenen makam tazminatının geri alınmaması uygun olacaktır. 5. Diğer konular gibi göreve ay başından sonra başlayan veya ay içinde memuriyetten çekilenlere makam tazminatının ödenme usul ve esasları da düzenlenmiş değildir. Ancak, gerek 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerinde makam tazminatının belli görevlerde bulunanlar için öngörülmüş olması, gerekse mali konularda temel kanun olan 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunun 7 nci maddesinde, Devlet masrafının, bütçe dahilinde Devlet namına ifa edilen veya özel bir kanunla ifası taahhüt edilen bir hizmet ve hususat karşılığı olmak üzere Devlet zimmetinde tahakkuk eden borç, şeklinde tanımlanmış bulunması karşısında, makam tazminatına, göreve başlama tarihinden itibaren hak kazanılması, görevin bitimiyle hakkında sona ermesi gerekmektedir. 17

18 Bu itibarla, göreve ay başından sonra başlayanların makam tazminatının gün hesabıyla ay sonunda ödenmesi; istifa halinde ise, istifa tarihinden ay sonuna kadar olan süreye isabet eden tutarın geri alınması uygun olacaktır. SONUÇ 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirli görevlerde bulunanlar için öngörülen makam tazminatının; 1. Her ayın başında peşin olarak ödenmesine, 2. Boş kadrolarda vekaleten görev yapanlara ödenmesine, 3. Kanuni izin, geçici görev gibi sebeplerle geçici ayrılma hallerinde, bu görevleri vekaleten yürütenlere ödenme yapılmasına,çoğunlukla; 4. Göreve ay başından sonra başlayanlar gün hesabıyla ay sonunda ödenmesine; istifa halinde, ayrıldığı tarihten ay sonuna kadar olan süreye isabet eden tutarının geri alınmasına, oybirliğiyle karar verildi TEMSİL TAZMİNATI HAKKINDA BKK BAKANLAR KURULU KARARI TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİ HAKKINDA KARAR Yürürlük Tarihi : Resmi Gazete Sayısı : Temsil Tazminatı ödenmesi hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 8/3/2000 tarihli ve 3785 sayılı yazısı üzerine, 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. 10/3/2000 TARİHLİ VE 2000/457 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 1 - Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden ekli cetvelde yer alan gösterge rakamları üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı alanlara, hizalarında gösterilen gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Temsil Tazminatı ödenir. MADDE 2 - Temsil Tazminatı, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatına ilişkin hükümler uygulanır. MADDE 3 - Teşkilat veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli veya kapsam dışı statüde çalışanlara ve temsil tazminatı öngörülen kadroları tedvir, vekalet ve benzeri geçici görevlendirme suretiyle yürütenlere bu tazminat ödenmez. MADDE 4 - Bu tazminatın ödenmesinde; aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, makam ve yüksek hakimlik tazminatları, aile yardımı ödeneği, lojman ve yabancı dil tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesi kapsamındaki zam ve tazminatlar ile aynı Kanunun Ek 33 üncü maddesindeki nöbet ücreti, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 3 ve Ek 17 nci maddeleri kapsamındaki zam ve tazminatlar, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu kapsamındaki üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, eğitim öğretim ödeneği ve geliştirme ödeneği, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesi kapsamındaki ödenek ve tazminatlar, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve diğer yargı kuruluşlarında ödenen ek ödenek ve ek tazminatlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamındaki tazminatlar, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemeler, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca yapılan ek ücret ödemeleri, doğal afetler nedeniyle yapılan ödemeler, Personel ve Teşkilat Kanunları gereği verilen ve aylık veya ücret mahiyeti taşımayan mükafat ve ödüller, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun kapsamında yapılan ödemeler, 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemeler, huzur hakkı, toplantı ödeneği ile yönetim ve denetim görevi karşılığında yapılan ödemeler mahsup işlemine tabi tutulmaz. EK 4 18

19 Yukarıdaki fıkra kapsamı dışında kalan personel veya teşkilat kanunları veya diğer düzenlemeler ile kaynağı ne olursa olsun ödenmekte olan; ilgili mevzuatları uyarınca kurulmuş fon ve hesaplardan yapılan her türlü ödemeler, 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca yapılan ödemeler, İl Özel İdaresi Kanununun 100 ve 140 ıncı maddeleri uyarınca yapılan ödemeler, fiilen yapılmayan ders karşılığı ödenen ek ders ücretleri, maktu ve nisbi olarak ödenen her türlü fazla çalışma ücretleri (asayiş tazminatı dahil, doğal afetler nedeniyle yapılan ödemeler hariç), ek tazminat ve kurumsal bazda yapılan tazminat ödemeleri, 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesi uyarınca yol tazminatının 1/2 si olarak kamu bankasına yatırılan paralardan her ay itibarıyla yapılan ödemeler, döner sermaye kaynaklarından yapılan her türlü ödemeler, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan ek tazminat ödemeleri, muhtelif mevzuat çerçevesinde yapılan; ödeme, ücret ödemesi, ek ücret ödemesi, teşvik ödemesi ve ikramiye ile benzeri adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık net tutarları, temsil tazminatının net tutarından mahsup edilir. MADDE 5 - Bu tazminat her ne şekilde olursa olsun ikramiyelerin veya başka bir ödemenin hesaplanmasında dikkate alınmaz. MADDE 6 - Bu tazminatın ödenmesinde ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. MADDE 7 - Bu Karar, 12/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. MADDE 8 - Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. CETVEL Makam Veya Yüksek Hakimlik Tazminatı Göstergeleri... Temsil Tazminatı Göstergelerı olanlar olanlar olanlar olanlar olanlar olanlar SON KATSAYILAR TEL EMRİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü EK 5 SAYI : B.07.0.BMK * KONU: Özlük hakları ve diğer ödemeler 19

20 TEL 1) Kamu personelinin özlük haklarına ilişkin olarak 14/7/2003 tarihli ve 2003/5884 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/7/2003 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır. a) Memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan ve halen olan taban aylık katsayısı ye yükseltilmiştir. b) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 4/1/2003 tarihli ve 2003/5139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye bağlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ın değişik üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve 2003/5139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca lira olarak tespit edilmiş bulunan ücret tavanı ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin 4833 sayılı Kanun uyarınca lira olarak tespit edilmiş bulunan ücret tavanı brüt lira artırılmıştır. Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut brüt sözleşme ücretleri de aynı tarihten geçerli olmak üzere, yeni bir sözleşme yapılmasına gerek olmaksızın brüt lira artırılmıştır. c) Aylık katsayı (34.300), yan ödeme katsayısı ise (10.885) olarak uygulanmaya devam edilecektir. d) Aylık ve ücret artışları, memur veya sözleşmeli personel aylık ve ücretlerinde yapılan artış oranına bağlı olarak artırılan diğer personelin aylık ve ücretleri, brüt lira artış sağlayacak şekilde tabi oldukları mevzuata göre belirlenerek ödenecektir. e) Brüt lira tutarındaki artış, ücretleri net olarak belirlenenlerin mevcut net ücretlerinin brüte çevrilmiş tutarına eklenecek ve bulunan toplam brüt ücret tutarından gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonraki net tutar ilgililere ödenecektir. f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde yer alan ve halen (1000) olarak uygulanmakta olan gösterge rakamı (1250), (100) gösterge rakamı ise (250) olarak uygulanacaktır. 2) Aylık ve ücret ödemeleri yukarıda belirtilen düzenlemelere göre yapılacaktır. 1/7/2003 ile 14/7/2003 tarihleri arasındaki farklar hesaplanmalarını müteakip ödenecektir..../.../2003 Gereğini arz / rica ederim. Not: İl dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, saymanlıklara ve malmüdürlüklerine gerekli duyurunun yapılması. VEKALETTE ÖDENECEK MAAŞ KALEMLERİ LİSTE VEKALET DURUMUNDA ÖDENECEK MAAŞ KALEMLERİ EK 6 DOLU KADRO BOŞ KADRO AÇIKTAN Kurum içi1/3 Kurumdışı1/3 Kurum içi1/3 Kurum Dışı1/3 K.İçi ve Dışı 2/3 Aylık ÖDENİR ÖDENİR ÖDENİR ÖDENİR ÖDENİR Ek Gösterge ÖDENİR ÖDENİR ÖDENİR ÖDENİR ÖDENİR Kıdem Aylık Taban Aylık ÖDENİR Yan Ödeme ÖDENİR ÖDENİR ÖDENİR TAZMİNATLAR + işaretli tazminatları alanlar özel hizmeti alamayacaktır. (98/10598 BKK) Özel Hizmet Tazminatı ÖDENİR ÖDENİR ÖDENİR Eğitim, Öğretim Tazm ÖDENİR ÖDENİR ÖDENİR 20

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR Kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararının : Tarihi: 17.4.2006 No: 2006/10344 Dayandığı Kanunun : Tarihi: 14.7.1965 No: 657 Yayımlandığı Resmi Gazetenin : Tarihi:

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR (17.4.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Tazminatlara ilişkin bölümü): Kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet

Detaylı

2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER VİZYON YAYINLARI. Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT

2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER VİZYON YAYINLARI. Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT 2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT (2015) I. DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Aylık Maaş Katsayısı KATSAYILAR (01.01.2015-31.12.2015)

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 1 Müsteşar: a) Başbakanlık Müsteşarı... : 2000-2500 - b) Diğerleri... : 1800-2200 - 2 Avrupa

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 DEVLET MEMURLARI KANUNU ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Kapsam Madde 1- (1) Bu Toplu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU 6033 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU Kanun Numarası : 2914 Kabul Tarihi : 11/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/10/1983 Sayı : 18190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 673 * * *

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU DEVLET MEMURLARI KANUNU Kabul Tarihi 14.07.1965 Kanun No 657 Yürürlük Tarihi 23.07.1965 Yayın Tarihi 23.07.1965 RG Sayısı 12056 KISIM - I GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: 1 MADDE 1 - KAPSAM KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER,İSTİHDAM

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri. Madde 1 (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/1 md. Aynen kabul 15/5/1975-1897/1

Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri. Madde 1 (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/1 md. Aynen kabul 15/5/1975-1897/1 (1) (2) DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu Kanunun

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Nisan 2013, Yıl 13, Sayı 151 Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Erkan KARAARSLAN * 1. GİRİŞ Uzun yıllardır pek çok kamu görevlisi bir takım ücret, zam, tazminat, aylık vb adlarla gelir

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ SİZE DOĞRU MAAŞ ÖDENİYOR MU? Erkan Karaarslan Kamu Hukuku Uzmanı İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. HAK KAYBINA NEDEN OLAN UYGULAMALAR... 4 2.1. Yan Ödeme Mevzuatının Eksik Uygulamasından Kaynaklı Hak Kayıpları...

Detaylı

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ VE EKDERS HESAPLAMA, DİĞER MALİ MEVZUATA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (Konuya ilişkin yasal mevzuat incelenerek 2010 yılı için hazırlanmıştır.)

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 16/7/1984-84/8345 Resmî Gazete : 23.9.1984/18524 Ek ve Değişiklikler: 1) 1.9.1986-86/10974 B.K.K. 14.10.1986/19251 RG 2) 11.9.1987-87/12144 B.K.K. 24.10.1987/19614

Detaylı

SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası KAMU İŞVEREN HEYETİ

SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası KAMU İŞVEREN HEYETİ SAĞLIK-SEN Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası İLE KAMU İŞVEREN HEYETİ ARASINDA SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER HİZMET KOLUNDAKİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN AKTEDİLEN 2. DÖNEM KAMU GÖREVLİLERİ TOPLU SÖZLEŞMESİ

Detaylı

MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI

MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI T.C. SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Strateji Geli!tirme Daire Ba!kanl"#" MAA$ HESABINA % $& N TEMEL B LG LER EL K TABI Haz"rlayan Mehmet TUR$UCU (De#!iklikler!lenerek Güncellenmi!tir) Isparta, 2011 İDARİ

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2)

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) Kanun no : 5018 DÖRDÜNCÜ KISIM : KAMU HESAPLARI VE MALİ İSTATİSTİKLER BİRİNCİ BÖLÜM : KAMU HESAPLARI MUHASEBE SİSTEMİ Madde 49 - Muhasebe sistemi; mali raporların

Detaylı