AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 Adı Soyadı/Ünvanı.: E-Posta Adresi..: Cep Tlf. No.: Sözleşme Sıra No : Sözleşme Tarihi.: / / SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI İşbu Sözleşme taraflar arasında imzalanmış olan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi nin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Sözleşme Ak Yatırım tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı ve diğer ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, Borsa İstanbul A.Ş. de işlem gören veya görecek olan her türlü sermaye piyasası aracının ve türev aracın alım satımına aracı sıfatıyla, Müşteri nin Aracı Kurum un kendisine sunacağı İşlem Kanallarını kullanarak doğrudan veya Müşterinin hesabına ve namına Yetkili Kurum tarafından alınıp satılması ve alınan pozisyonun piyasa koşullarına göre sonlandırılması veya sürdürülmesi amacıyla sunulan hizmetlerin çerçevesi ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Burada düzenlenmemiş olan hususlarda Müşteri nin imzaladığı Sermaye Piyasası Araçları Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Hizmeti ve diğer çerçeve sözleşme hükümleri kıyasen uygulanır. Çerçeve sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde SPK, BIAS ve Takasbank düzenlemeleri ve piyasa kuralları ile genel hükümler (Türk hukuku) uygulanır. Tarafların Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen adresi, kimlik ve iletişim bilgileri işbu Sözleşme için de geçerlidir. Bu sözleşmelerin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 2- TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU MÜŞTERİ, bu Sözleşme yi imzalamadan önce, ekte yer alan Türev Araçlar Risk Bildirim Formu (EK 1) bu Çerçeve Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası ve eki niteliğinde olduğunu kabul eder ve anılan Form u okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder. 3- TANIMLAR ve KISALTMALAR Bu Sözleşmede geçen; Yetkili Kurum veya Ak Yatırım; Ak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ni, (İşletme merkezi: Sabancı Center 4.Levent, İstanbul, Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil Numarası: , İnternet Adresi: www. akyatirim.com.tr) Emir İletimine Aracı (EİA) : Akbank T.A.Ş. (İşletme merkezi: Sabancı Center 4.Levent, İstanbul, Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil Numarası: 90418, İnternet Adresi: ve şubeleri ile Kurul tebliğleri doğrultusunda Emir İletimine Aracılık anlaşması veya acentelik anlaşması yapılacak kurumları, Borsa Kuralları; tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği, ile tarihli Resmi Gazete de yayınlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği, Takasbank tarafından tarihinde çıkarılan 1103 sayılı Genel Mektup, BIAS tarafından tarihinde çıkarılan 410 numaralı Genelge ve Kurul, Borsa ve Takas Merkezi tarafından yapılan tüm diğer yönetmelik, tüzük, mektup, genelge ve düzenlemeleri ve bunlarda yapılan tüm değişiklikleri,. VIOP: BIAS Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nı, BIAS: Borsa İstanbul A.Ş., Sayfa 1/ 30

2 Borsa / Borsalar: BIAS veya Yatırımcı nın Aracı Kurum tarafından kendisine sunulacak İşlem Kanalları nı kullanarak işlem yapabileceği yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasaları, Türev Ürünleri / Türev Piyasaları: ve VİOP da işleme konu olan sermaye piyasası ürünlerini, Finansal Varlıklar: Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında olmak üzere, sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemleri, Komisyon: Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ve saklanması, MÜŞTERİ nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü, ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve hisse senetlerinden oy haklarının kullanılması, MÜŞTERİ'ye ait nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve YETKİLİ KURUM/EİA tarafından MÜŞTERİ adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, saklama kuruluşu, diğer yetkili kuruluşlar ve YETKİLİ KURUM/EİA tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretleri (Bu Sözleşme'nin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince oran ve tutarların değişmesi durumunda YETKİLİ KURUM/EİA bu değişikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkını saklı tutar), Baz Fiyat: Sözleşmelerin günlük fiyat değişim limitlerinin belirlenmesinde kullanılan fiyatı, Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlığı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi, Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlığı alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise alma veya satmaya yükümlü kılan sözleşmeyi, Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın opsiyon sözleşmesini satan tarafa sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği tutarı, Kullanım Fiyatı, Opsiyon Sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı, Kısa Pozisyon: Sahibine, vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde, sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamak, alım opsiyonuna ilişkin işlemlerde Amerikan tipi ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde, Avrupa tipi ise sadece sözleşme vadesinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da sözleşme çesidine göre fiziksel veya nakdi uzlaşmayı sağlamak, satım opsiyonuna ilişkin işlemlerde ise Amerikan tipi sözleşmelerin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde, Avrupa tipinde ise sadece vade sonunda dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da sözleşme türüne göre fiziksel veya nakdi uzlaşmayı sağlamak yükümlülüğü veren pozisyonu, Uzun pozisyon: Sahibine, vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin işlemlerde, sözleşmenin vadesi geldiğinde dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamak yükümlülüğü, alım opsiyonuna ilişkin sözleşmelerde, Amerikan tipi ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde Avrupa tipi ise sadece sözleşme vadesinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da sözleşme türüne göre fiziksel veya nakdi uzlaşmada bulunmak hakkı, satım opsiyonuna ilişkin işlemlerde Amerikan tipi ise sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde, Avrupa tipi ise sadece sözleşme vadesinde dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satmak ya da sözleşme türüne göre fiziksel veya nakdi uzlaşmada bulunmak hakkı veren pozisyonu, Uzlaşma Fiyatı: Hesapların güncellemesinde ve nakdi veya fiziki uzlaşmada kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı, Sürdürme teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun koruması gereken alt düzeyi, Sayfa 2/ 30

3 Dayanak Varlık: Sözleşmede alma veya satma hakkı ve/veya yükümlülüğüne konu olan sermaye piyasası aracını, ekonomik veya finansal göstergeyi, Açık Pozisyon: Ters işlem ya da nakit veya ayni uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları, Başlangıç Teminatı: Müşteri tarafından Borsada pozisyon alabilmesi için başlangıçta ödenen miktardır. YETKİLİ KURUM, Borsa Sözleşmesinde belirtilen tutardan farklı bir tutarda başlangıç teminatı belirleyebilir. Emir: Bu sözleşme kapsamında türev araç için MÜŞTERİ den alınan yazılı veya sözlü olarak alınan ya da elektronik işlem platformuna iletilen talimatları, İşlem/İşlemler: Aracı Kurum tarafından uygun bulunması şartıyla Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili Borsalar da yapılacak olan her türlü işlemleri, İşlem Kanalları: AK YATIRIM / EİA tarafından hizmete açılan veya açılacak olan uygulamalarla ve AK YATIRIM / EİA nın vereceği ya da bilgisayar sistemi aracılığı ile kendisinin oluşturacağı hesap kodu ve şifreyi/şifreleri kullanmak suretiyle müşterinin telefon, bilgisayar, akıllı telefon ve/veya internetle Akbank görüntülü ev ve ofis cihazlarıyla, veri yayın dağıtım (forex, matrix v.b.) ekranları aracılığıyla ve diğer iletişim araçlarıyla (cep telefonu, cep bilgisayarı, blackberry v.b) AK YATIRIM'ın / EİA nın sistemine doğrudan ulaşarak, VİOP alma satma dahil, yatırım hesabı işlemleri ile emir iletim ve takip işlemlerini yapmasını sağlayan araçları, İşlem Teminatı/Teminatları: İlgili Borsalar da pozisyon almak için, işlem yapılacak ülkede geçerli olan mevzuat ve/veya Borsa kuralları dikkate alınarak AK YATIRIM düzenlemeleri uyarınca şart koşulan başlangıç ve sürdürme teminatlarını, TRADEALL / Elektronik İşlem Platformu (EİP) : MÜŞTERİ nin telefonuna, bilgisayarına Ak Yatırım tarafından yüklenecek olan programın adı olup, YETKİLİ KURUM un vereceği hesap kodu ve şifreyi/şifreleri kullanmak suretiyle MÜŞTERİ nin telefon,, bilgisayar, internet ve diğer iletişim araçlarıyla YETKİLİ KURUM un sunduğu elektronik işletime doğrudan ulaşarak yurtiçi ve yurt dışı piyasalara ve yurtiçi veya yurtdışı tezgah üstü piyasalara alım satım emirlerini iletebileceği, Türev Araç işlemlerini yapmasını ve kar/zarar, swap, teminat pozisyonlarını online izlemesinin sağlayan bir otomasyonu, Kurul (SPK) : Sermaye Piyasası Kurulunu, MÜŞTERİ : Bu Sözleşme nin ayrılmaz parçası olan olan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi nin giriş kısmında detaylı kimlik bilgileri yer alan kişi/kişileri, Saklama Kuruluşu: Müşterinin İşlem Kanallarını kullanarak aldığı türev işlem konusu olan sermaye piyasası araçlarının Müşteri adına fiziken ve/veya kayden saklandığı ve AK YATIRIM tarafından ilgili sermaye piyasası aracı ile ilgili işlemin niteliğine bağlı olarak belirlenecek olan yetkili kurum ya da kuruluşu, Sermaye Piyasası Araçları: Sermaye Piyasası Kanunu nda tanımlanan ve Borsalar da işlem gören menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları nı, Takas Tarihi: Borsa da Araçlar ile ilgili işlemler sonucunda takas ve saklamacı kuruluş nezdinde alınan Sermaye Piyasası Araçları nın bedelinin ödenmesi ve teslim alınması, satılan Araçlar ın teslim edilmesi, bedelinin tahsil edilmesi, İşlemler den doğan yükümlülükleri Taraflar ca yerine getirilmesi gereken tarihi, Teminat Tamamlama Çağrısı: Vadeli işlemlerde, alınan pozisyonda zarar durumuna geçilmesi ve Risk Seviyeleri ne ulaşılması durumunda ya da Aracı Kurum tarafından teminatın herhangi bir sebeple yetersiz olduğunun düşünülmesi halinde Yatırımcı ya yapılan teminat tamamlama çağrısını, Ek Teminat: Müşteri nin işlem yaptığı Borsalardaki olağanüstü durumlar karşısında veya Saklama Kuruluşu nun talebi üzerine Müşteri portföylerinde oluşan riskleri de dikkate alarak, Borsa veya yetkili takas merkezinin talep edebileceği ve talep edildiği takdirde MÜŞTERİ nin YETKİLİ KURUM,a derhal temin etmesi gereken ilave teminatı, FIX : (Financial Information exchange) Finansal kurumların birbirleri arasında emir iletiminde kullandıkları dünyada standart olan mesajlaşma protokolunü, Sayfa 3/ 30

4 EX-API : BIAS nin elektronik sistemine üye kurumların kendi sistemleri üzerinden on-line entegre olmalarını ve emir iletmelerini sağlayan, TCP/IP altyapısının ve soket programlamanın kullanıldığı çift yönlü iletişim yapısı. İŞ MESAJI : İşe özel tanım ve komutlar içeren mesajlar. Bu mesajlar iş yapış tarzına bağlı olarak değerlendirilip otomasyon sistemlerince gerekli,tanımlı eylemlerin, kayıtların oluşmasına kaynak teşkil ederler EYS / OMS (Emir Yönetim Sistemi / Order Management System) : Gelen ve giden emirlerin kontrolü, işletilmesi ve sonuçlarıyla ilgili düzenlemeleri yapan yazılım ve donanım sistemi (OMS, Order. Management System) (Ak Yatırım bu iş için Gendeks yazılımı ve ilgili donanım kullanılmaktadır), DPE / DMA : (DMA, Direct Market Access ya da DPE, Doğrudan Pazar Erişimi) müşterilerin emirlerini FİX protokolü aracılığıyla Ak Yatırım sistemi üzerinden elektronik ortamda doğrudan borsaya iletmesi ve borsada gerçekleşen emirlerin teyitlerini anında müşteriye geri bildiren emir iletim sistemi, WO (Worked Order/Care Order): Müşterilerin fix protokolu aracılığıyla emirlerini Ak Yatırıma iletmesi ve gerçekleşmelerini aynı sistem üzerinden geri almalarını sağladıkları emir tipi, BLOOMBERG : Uluslararası yatırımcılar tarafından kullanılan, özel hattı ve bilgisayar terminali bulunan veri ve mesaj servisi, TVİS : Takasbank Vadeli İşlemler Sistemi, SPAN: Piyasada gerçekleştirilen işlemler için (Standard Portfolio Analysis of Risk) SPAN algoritması ile portföy bazında teminatlandırma yöntemi kullanılır. SPAN algoritmasında, farklı fiyat ve volatilite değişim seviyelerine dayalı olarak oluşturulan senaryolar arasından maksimum risk teşkil eden göz önünde bulundurularak, teminat tutarı portföy bazında hesaplanmaktadır. SPAN, aynı dayanak varlığa bağlı sözleşmeleri gruplandırarak analiz eder. Örneğin, aynı dayanak varlığa bağlı vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve vadeli işlem sözleşmeleri üzerine opsiyonlar aynı grupta yer alabilir. Portföylerin risk yönetimi SPAN risk analizi kullanılarak 5 adımda yapılır: 1. Adım: Ürün Risk Grubu Analizi 2. Adım: Ürün Grupları Arası Risk Analizi 3. Adım: SPAN Risk Değerinin Hesaplanması 4. Adım: Başlangıç Teminatının Hesaplanması 5. Adım: Bulunması Gereken Teminatın Hesaplanması ifade eder. 4- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İLE İLGİLİ ALIM-SATIM VE DİĞER İŞLEMLERDE MÜŞTERİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN ÖZELLİKLER MÜŞTERİ; 4.1. Türev araçlar dahil tüm sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmanın içerdiği riskleri bildiğini, türev araçlar, hazine bonosu ve devlet tahvili gibi sermaye piyasası araçlarının değerlerinin mikro ve/veya makro ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmelerden etkilendiğini, sermaye piyasası araçlarının bir kısmının veya tamamının ani ve/veya sürekli değer kayıplarına uğramasının, hatta değerlerinin tamamen kaybolmasının mümkün olduğunu, sonucunda kazanç elde edilebileceği gibi zarar da edilebileceğini bildiğini bu nedenle ilgili mevzuata ve bu Sözleşme hükümlerine uygun hareket etmiş olması kaydıyla YETKİLİ KURUM/EİA dan herhangi bir maddi ve\veya manevi zarar-ziyan veya tazminat talep etmeyeceğini; Türev araçlar dahil tüm sermaye piyasası araçlarının çeşitli oranlarda risklere tabi olduğunu, bir yatırımdan elde edilmesi beklenen kar payı veya faiz gibi gelirlerinin gerçekleşmemesi ihtimalinin bulunduğunu, bazı hallerde anaparayı kaybedebileceğini, 4.2. YETKİLİ KURUM/EİA nın ve YETKİLİ KURUM/EİA da çalışan personelin hiçbir şekilde bir getiriyi vaat etmediğini, yapılan işlemler neticesinde oluşabilecek zararlardan YETKİLİ KURUM/EİA nın sorumlu olmadığını, 4.3. Yapılacak işlemler nedeniyle, doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar ile kurtaj ve tüm diğer giderlerin tamamıyla kendisine ait olduğunu, YETKİLİ KURUM/EİA nın sorumlu olmadığını; Sayfa 4/ 30

5 4.4. YETKİLİ KURUM/EİA nın sermaye piyasası araçlarının saklanması için hizmetlerinden faydalanılan kuruluşların ve bunların yönetim kurullarının, vekillerinin ve personellerinin; (a) İşlem ve eylemlerinde genel olarak kendilerine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiğinin karine olarak kabul edildiğini, (b) MÜŞTERİ'ye karşı yalnız kusurlarından sorumlu tutulabileceklerini, (c) Sorumlu oldukları durumlarda, sorumluluğun yalnızca doğrudan doğruya uğranılan maddi fiili zararla sınırlı olup dolaylı ve manevi zararlardan, kar mahrumiyetinden ve gecikme faizlerinden, üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan ya da MÜŞTERİ de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere üçüncü kişilerin bu hizmetler nedeniyle uğrayabileceği zararlardan sorumlulukları olmayacaklarını; 4.5. Bu Sözleşme veya bu Sözleşme uyarınca yapılan işlem veya ihmaller neticesinde YETKİLİ KURUM / EİA nın talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde MÜŞTERİ'nin YETKİLİ KURUM / EİA ile işbirliği yapacağını kabul, taahhüt ve beyan eder. 5- TAZMİNAT 5.1. MÜŞTERİ de kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine getirmemesi nedeniyle YETKİLİ KURUM/EİA nın karşılaşacağı her türlü zarar, ziyan ve masrafı tazmin etmeyi ve YETKİLİ KURUM/EİA adına üstlenmeyi taahhüt eder MÜŞTERİ, YETKİLİ KURUM/EİA nın hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin; (i) YETKİLİ KURUM/EİA nın bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya (ii) YETKİLİ KURUM/EİA nın görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış olması şartıyla, kabul eder. 5.3.YETKİLİ KURUM/EİA savaş, işgal, iç savaş, abluka, isyan, sivil ya da askeri karışıklık, sabotaj, terör hareketleri (Terörizm deyimi politik amaçlarla şiddet kullanma anlamına gelmekte olup, kamuya veya kamunun herhangi bir bölümüne korku salmak amacıyla şiddet kullanmayı içermektedir), hükümet darbesi, yasal takibat, işçi ayaklanması, grev, lokavt, yangın, su baskını, deprem, diğer doğal afetler, patlama, iyonlaşma, radyasyon, nükleer yakıt patlaması, nükleer yakıtlardan kaynaklanan radyoaktif yayılma, radyoaktif zehirlenme, nükleer tesis patlaması, yasa, karar ya da hükümetin veya herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı MÜŞTERİ'nin uğrayacağı kayıp, zarar ya da cezalardan sorumlu olmayacaktır YETKİLİ KURUM/EİA, MÜŞTERİ'nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine getirilememesinden; Takas Merkezi, TCMB ve/veya yatırım kuruluşlarının sermaye piyasası araçlarını teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, MÜŞTERİ'nin alım emri sonucunda Takas Merkezi'nden teslim aldığı sermaye piyasası araçlarının sahte, usulsüz, eksik, yıpranmış, tahrif edilmiş, noksan kuponlu, çalıntı veya ödeme yasaklı olmalarından; değiştirilmeleri söz konusu olduğu halde eski sermaye piyasası araçlarının tesliminden; BIAS ve/veya Takas Merkezi'ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve YETKİLİ KURUM/EİA 'nin kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak zararlardan sorumlu değildir. MÜŞTERİ, YETKİLİ KURUM/EİA nın bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder Takas Merkezinin Takas Merkezi garantisi nedeniyle mali sorumluluğu, Borsa Kurallarında öngörülen kaynaklarla sınırlıdır. Garanti fonundan karşılanmayan tutarlar için Takas Merkezinin kendi kaynaklarına başvurulamaz Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde ve diğer tüm Borsa işlemlerinde, Borsanın veya YETKİLİ KURUM/EİA nın bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan YETKİLİ KURUM/EİA nın sorumlu olmadığını MÜŞTERİ kabul eder. Sayfa 5/ 30

6 6- HESAP AÇILMASI VE GENEL HUSUSLAR 6.1. YETKİLİ KURUM/EİA, MÜŞTERİ adına ve MÜŞTERİ'ye ait olmak üzere, Sözleşme'ye konu işlemlerin takip edileceği bir hesap açacaktır. Bu bir Yatırım Hesabı olacak, mevduat niteliği taşımayacak, üzerine çek keşide edilemeyecek, alacak bakiyesine faiz tahakkuk ettirilmeyecek ve "Yatırım Hesabı" olarak adlandırılacaktır. MÜŞTERİ işbu Sözleşme'yi imzalamakla, açılan işbu Yatırım Hesabı ile bu yatırım hesabına bağlı, vadesiz mevduat hesabı arasında, işbu Sözleşme çerçevesinde yapılacak işlemler nedeniyle, hesaplar arasında nakit para virmanı yapılmasını, borç ve/veya alacak mal edilmesini, bu konuda YETKİLİ KURUM/EİA nın tam yetkili olduğunu gayrikabilirücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder Birden fazla MÜŞTERİ tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı olarak YETKİLİ KURUM/EİA ya bildirilmedikçe hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme'nin diğer maddelerinde belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden kabul ve taahhüt ederler. Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir hesap sahibi diğerinin muvafakatına lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi durumlarındaki değişikliklerin YETKİLİ KURUM/EİA tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler. YETKİLİ KURUM/EİA nın müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirimi almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve bildirim konusunda temsil eder Emirlerin İletilme Şekli. Emirlerin alınıp verilmesi, Seri: V, No:125 sayılı tebliğ çerçevesinde ve tarihli Resmi Gazete de yayınlanan IMKB/BIAS Yönetmeliği'nin 28. maddesi ve Borsa Kuralları'nda yer alan hususlara uygun şekilde yapılacaktır. MÜŞTERİ, bu düzenlemelerde belirtildiği üzere alım ve/veya satım yapılacak sözleşme ve türev araçları için esasen yazılı olarak emir verecektir (ilgili emir formunda MÜŞTERİ'nin imzasının bulunması zorunludur). Ancak YETKİLİ KURUM/EİA isterse telefon, teleks, faks ve başka iletişim, ulaştırma veya taşıma araçlarıyla verilen bildirimleri veya verilen alım satım emri, virman, havale ve diğer talimatları ya da Uzaktan Erişim Araçlarından yararlanmak suretiyle veya sözlü olarak da verilen emirleri kabul edebilir. MÜŞTERİ'nin sözlü alım ve satım emirleri, MÜŞTERİ'nin imzası aranmaksızın YETKİLİ KURUM/EİA tarafından SPK nın ilgili tebliğ hükümlerine uygun bir "emir formu" düzenlenmek suretiyle yazılı hale dönüştürülecektir. Sözlü emirlerin MÜŞTERİ tarafından daha sonra yazılı hale dönüştürülmesi neticesinde her iki emir arasında farklılıklar bulunduğu takdirde, MÜŞTERİ'nin sözlü verdiği ve YETKİLİ KURUM/EİA tarafından yazılı hale dönüştürülmüş olan emir geçerli olacaktır. YETKİLİ KURUM/EİA yazıyla teyit edilmemiş emirleri yerine getirip getirmemekte serbest olup; bu durumu MÜŞTERİ'ye veya onun temsilcisine emrin alındığı anda bildirmek suretiyle MÜŞTERİ tarafından verilen emri kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. MÜŞTERİ'nin vereceği her türlü talimat ancak YETKİLİ KURUM/EİA ya fiilen ulaştıktan sonra geçerlilik kazanır. MÜŞTERİ'nin vereceği teyitler nihai ve bağlayıcıdır. YETKİLİ KURUM/EİA MÜŞTERİ'nin vereceği emirleri kısmen ya da tamamen kabul etmemek hakkına haizdir. Emirleri kısmen ya da tamamen kabul etmemesi durumunda, nedenini açıklama zorunluluğu olmadan, bu durumu MÜŞTERİ'ye ya da kanuni temsilcisine hemen bildirmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ tarafından verilen emirler Borsa Kurallarına uygun olarak tanzim edilir. MÜŞTERİ'nin emirlerinde: Sayfa 6/ 30

7 (i) MÜŞTERİ'nin ismi veya unvanı ve imzası, (ii) kısa veya uzun pozisyon olduğu, (iii) emrin alım veya satın emri olduğu, (iv) satın alınacak veya satılacak sözleşme veya türev aracın cinsi, adedi, varsa nominal değer tutarı, (v) Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon açmak (YP) istendiği, (vi) emrin limitli, piyasa fiyatlı, uzlaşma fiyatlı, veya zarar durdurmalı emir olarak verildiği, (vii) limitli emirlerde limit fiyatı, (viii) varsa emrin geçerlilik süresi, (ix) emrin verildiği yer, tarih, saat ve dakika, (x) emrin YETKİLİ KURUM/EİA tarafından alındıktan sonra ilk seansta mı yoksa geçerlilik süresi içinde uygun göreceği bir seansta mı borsaya intikal ettirileceği (xi) hesap tipi (müşteri global hesap vs.), hesap numarası, (xii) emri alan yatırım kuruluşu görevlisinin adı, soyadı, imzası, (xiii) işlem yapılacak borsa, pazar ve takas kurumu, (xiv) işlem yapılacak para birimi ve (xv) MÜŞTERİ'nin emir numarasına ilişkin bilgiler ile YETKİLİ KURUM/EİA nın gerekli gördüğü diğer bilgilerin bulunması zorunludur Elektronik ortamda emir iletimine ilişkin olarak, MÜŞTERİ, bu Sözleşme'de yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir: a) MÜŞTERİ, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet Tradeall, Matriks, Directfn, Fix, Foreks, DMAWO) v.b.) ile işlem yapmak üzere YETKİLİ KURUM/EİA dan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, MÜŞTERİ hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları MÜŞTERİ'ye ait olacaktır. MÜŞTERİ tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının YETKİLİ KURUM/EİA ya yazılı olarak bildirilmesi üzerine YETKİLİ KURUM/EİA, söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır. Müşteri tarafından kullanılan bu şifre 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve bu kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca müşterinin güvenli elektronik imzası hükmündedir. Bu elektronik imza hükmündeki şifre ve/veya parola elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuracak olup 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve bu doğrultuda çıkarılacak mevzuat hükümleri geçerli olacaktır. b) YETKİLİ KURUM/EİA nın telefaks, teleks veya telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda, MÜŞTERİ emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir. MÜŞTERİ, YETKİLİ KURUM/EİA nın bu Sözleşme uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerinin elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildirimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul eder Emirlerinin Alınması ve İzlenmesi. MÜŞTERİ'den gerek seanstan önce gerekse seans sırasında telefon, faks, ATM kayıtları, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde, MÜŞTERİ imzası olmaksızın emir alınabilir. Bu emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. YETKİLİ KURUM/EİA nın telefon ile alınan MÜŞTERİ emirlerine ilişkin ses kayıtlarını emir tarihinden sonraki takvim yılı sonuna kadar olmak üzere (ihtilaf durumunda ihtilaf çözümleninceye kadar) en az altı ay saklaması zorunludur. Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde emrin alınması sırasında MÜŞTERİ'ye emir alınış numarası verilir. YETKİLİ KURUM/EİA merkez ve merkez dışı örgütlerinden alınan yazılı veya sözlü tüm MÜŞTERİ emirleri, bilgisayar ortamında düzenlenmiş olan "MÜŞTERİ Emri Formu"na müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde kaydedilir. Bu formlar esas alınarak seans öncesi ve sırasında alınan tüm emirler, bilgisayar ortamında düzenlenen Seans Takip Formu'na zaman önceliğine göre otomatik olarak kaydedilir. Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden Müşteri, emri verdiğini ispat etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'den yazılı emir alındığında, işbu maddenin yukarıdaki 6.3. paragrafında belirtilen hususları kapsayan "MÜŞTERİ Emri Formu", YETKİLİ KURUM/EİA tarafından en az iki örnek düzenlenir ve formun imzalı bir örneği MÜŞTERİ'ye verilir. 6.6.Emirlerin Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi. MÜŞTERİ, emrinin geçerlilik süresini ilgili borsanın işlem esaslarına uygun olmak kaydıyla istediği gibi belirleyebilir. Süresi belirlenmemiş emirlerde MÜŞTERİ'nin seans sırasında verdiği emir, ilgili borsada o seansta veya o gün, seans haricinde verilmişse emri takip eden ilk seans veya gün sonu için geçerlidir. Tek seans için verilen emirler ayrıca belirtilmelidir. MÜŞTERİ tarafından verilen emrin YETKİLİ KURUM/EİA nın kontrolü dışındaki sebeplerle belirlenen süre içinde yerine getirilememesi durumunda emir geçerliliğini yitirir. MÜŞTERİ, geçerliliğini kaybetmiş emrin yerine Sayfa 7/ 30

8 getirilmesini halen istiyorsa, emrini tekrar etmek ile yükümlüdür VİOP için Piyasada üç tür hesap bulunur. Bunlar: - İşlem Hesabı: Piyasada alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği hesap olup, emirler ve işlemler bu tür hesaplar bazında izlenir. Takasbank nezdinde açılan bir işlem hesabının, piyasada işlem yapabilmesi için mutlaka bir saklama hesabı ile ilişkilendirilmesi ve saklama hesabı tarafından bu işlemin onaylanması gerekmektedir. - Saklama Hesabı: Pozisyon ve risklerin izlendiği, teminatların tutulduğu hesap saklama hesabıdır. - İşlem ve Saklama Hesabı: işlem ve saklama hesaplarını ayırmak istemeyenler için bu iki hesabın yapabildiği işlemleri birlikte gerçekleştirebileceği hesap türüdür. Gerçek kişi yatırımcılar için sadece işlem ve saklama hesabı açılabilir. 6.8.Bir işlem hesabının bir saklama hesabıyla eşleştirilmesi ile pozisyon transferi otomatik olarak gerçekleştirilebilecektir. YETKİLİ KURUM / EİA,MÜŞTERİ nin işlemleri dolayısıyla oluşan pozisyonlarını, Borsa veya Takas Merkezi sistemi üzerinden; kendisi, ilgili MÜŞTERİ ve pozisyonu devir alacak Takas üyesi arasındaki hak ve sorumlulukları belirleyen bir Pozisyon Transfer Sözleşmesi imzalaması koşuluyla başka bir Takas üyesine aktarabilecektir. Ancak işlem ve saklama hesaplarının farklı takas üyeleri nezdinde açılabilmesi için hesap sahibi müşteri, nezdinde işlem hesabı yapılan üye ve nezdinde saklama hesabı açılan üye arasında asgari unsurları Takasbank tarafından belirlenen bir İşlem ve Saklama Hesabı İlişkilendirme Sözleşmesi imzalanması gerekmektedir Pozisyon transferi yoluyla devralınan pozisyonlar ve teminat hesaplarından doğan hak ve yükümlülükler, Piyasa işlemi neticesinde oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerle aynı kapsamda değerlendirilecektir Piyasa işlemi neticesinde oluşan hak ve yükümlülükler, alım satım emrini vererek işlemi gerçekleştiren Piyasa üyesi tarafından açık pozisyonların pozisyon transferi yoluyla diğer bir üyeye devredilmesine kadar işlemi gerçekleştiren üyeye, pozisyon transferi işleminden sonra ise açık pozisyonların tutulduğu üyeye aittir. 7- VİOP EMİR YÖNTEMLERİ İşlem sistemine girilecek emirlerde aşağıda belirtilen üç fiyat belirleme yönteminden birinin seçilmesi zorunludur. 7.1.Limit (LMT) Belirlenen limit fiyat seviyesine kadar işlem gerçekleştirmek için kullanılan emir yöntemidir. Bu yöntem kullanıldığında fiyat ve miktar girilmesi zorunludur. 7.2.Piyasa (PYS) Emrin girildiği anda ilgili sözleşmede piyasada bulunan en iyi fiyatlı emirden başlayarak emrin karşılanması amacıyla kullanılan emir yöntemidir. Piyasa yöntemi seçildiğinde ekranda oluşan En İyi Fiyat seçeneğinin işaretlenmesi durumunda ise emir sadece Piyasada o anda bekleyen en iyi fiyat seviyesindeki emirlerle eşleşir. 7.3.Kapanış Fiyatından (KAP) Gün sonunda ilan edilen uzlaşma fiyatı üzerinden işlem gerçekleştirmek amacıyla kullanılan emir yöntemidir. Uzlaşma fiyatı ilan edildikten sonra Kapanış Fiyatından emirler eşleşir. Alış ve satış tarafında bekleyen Kapanış Fiyatından emirler eşleştikten sonra kalan Kapanış Fiyatından emirler uzlaşma fiyatını karşılayan normal seans emirleri ile eşleşir. Kapanış fiyatından emirler sadece Kalanı Pasife Yaz emir türü ve Seans emir süresi kullanılarak sisteme iletilebilir. Eşleşmeyen kapanış fiyatından emirler seans sonunda iptal edilir. 8- VİOP EMİR TÜRLERİ Emir yöntemi belirlendikten sonra aşağıda belirtilen dört emir türünden birinin seçilmesi gerekmektedir: Sayfa 8/ 30

9 8.1.Kalanı Pasife Yaz (KPY) Girildiği anda tamamının gerçekleşmemesi esas olmakla birlikte, tamamının gerçekleşmemesi durumunda kalan miktarın maksimum pasif emir miktarına kadar olan kısmının, emrin yöntemine göre limit fiyatından ya da gerçekleştiği son fiyat üzerinden pasife limit emir olarak yazılması için kullanılan emir türüdür. 8.2.Gerçekleşmezse İptal Et (GIE) Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde tamamının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür. 8.3.Kalanı İptal Et (KIE) Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının veya bir kısmının gerçekleşmesi, gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür. 8.4.Şarta Bağlı (SAR) Bu emir türü, emri giren tarafından ilgili sözleşme için belirlenen fiyattan (aktivasyon fiyatı) ya da alış emirleri için daha yüksek ve satış emirleri için daha düşük fiyatlardan Piyasada işlem olması durumunda, emrin işlem sisteminde aktif hale gelmesi amacıyla kullanılır. Şarta bağlı emir türünün kullanılması durumunda, emrin giriş yönteminin yanı sıra aktivasyon fiyatının belirtilmesi de zorunludur. 8.5.Strateji Emirleri İki veya daha fazla emirden oluşan ve belirli bir alım stratejisi içeren emir grubuna strateji emirleri adı verilir. İşlem sisteminde üç farklı strateji emri bulunmaktadır: a) Hepsi veya Hiçbiri (AON All or None): Birbirine bağlı olarak verilen emirlerin hepsinin aynı anda gerçekleşmesi şartı bulunan emirlerdir. Bu strateji emri bir seferde en fazla altı emirden oluşablilir. Sadece Seans ve Günlük emir süresi kullanılarak işlem sistemine iletilebilirler. Bir Hepsi veya Hiçbiri strateji emir grubuna bağlı emirlerin hepsinin aynı hesap adına ve farklı sözleşmelerde girilmesi zorunludur. Bu emirler, emir defterinde görünmezler. b) Biri Diğerini İptal Eder (OCO One Cancel the Other): Birbirine bağlı olarak girilen emirlerden sadece birisinin gerçekleşmesiinin istenmesi durumunda kullanılan emir türüdür. Girilen emirlerden biri gerçekleşirse, diğeri işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir. Bu emirler, emir defterinde görünmezler. c) Biri Diğerini Aktive Eder (OAO One Activates the Other): Bir emrin ve bu emir gerçekleştiğinde Piyasaya iletilmek istenen ikinci bir emrin aynı anda işlem sistemine girilebildiği emir türüdür. İlk emir gerçekleştiğinde, ikinci emir işlem sistemi tarafından otomatik olarak aktif hale getirilir. Aynı grup içerisindeki strateji emirleri işlem sisteminde aynı strateji emir numarası altında izlenir. Strateji emirleri, diğer emirler ve strateji emirleri ile eşleşebilir. Sadece Hepsi veya Hiçbiri strateji emirleri diğer bir Hepsi veya Hiçbiri strateji emri ile eşleşemez.müşteri tarafından verilen emrin açık ve anlaşılır olması esastır. Emir süreleri; seanslık, günlük, iptale kadar geçerli, tarihli olmak üzere çaşitlendirilmiştir. Verilen emirde açıklık yoksa veya herhangi bir fiyat belirlenmemiş ise MÜŞTERİ emrin serbest fiyattan verildiğini peşinen kabul eder. MÜŞTERİ, alım ve/veya satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili kesin teyitleri, işlem gününü takip eden iş günü saat 09:00'dan sonra YETKİLİ KURUM/EİA dan bizzat ya da Uzaktan Erişim Araçları vasıtasıyla alabilecektir.verdikleri emrin gerçekleşmesi suretiyle MÜŞTERİ'nin Borsa'da bir sözleşme alması/satması, ayrıca bir sözleşme imzalanmasına, Borsa tarafından bir bildirimde bulunulmasına veya herhangi bir evrakın MÜŞTERİ'ye teslim edilmesine gerek kalmaksızın, Borsa Kuralları ve diğer ilgili mevzuat ve işlem fiyatları çerçevesinde MÜŞTERİ'yi ilgili sözleşmede yer alan hakların sahibi ve yükümlülüklerin sorumlusu yapar 9- EMİRLERİN İPTALİ VEYA TASFİYESİ MÜŞTERİ, gerçekleşmemiş emirlerini iptal edebilir ancak gerçekleşmiş emirlerde; 9.1.Gerçekleştirilen işlemlerin kurtaj ücreti ve tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler MÜŞTERİ'nin yatırım hesabının borcuna kayıt edilir. YETKİLİ KURUM/ACENTE, MÜŞTERİ hesabına işbu Sözleşme tahtında gerçekleştirilen her türlü işlem ve alım-satım emirlerinden ötürü, MÜŞTERİ'den doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacakları sebebiyle, Sözleşme'nin 20. maddesinde belirlenenler de dahil tüm hak ve yetkilerini kullanabilir. Sayfa 9/ 30

10 9.2.MÜŞTERİ, verdikleri emrin gerçekleşmesi neticesinde Borsa'da bir sözleşme aldığı/sattığı takdirde, sözleşmenin vadesine kadar bekleyerek vade sonunda ilgili malı teslim almak/teslim etmek veya nakdi uzlaşmaya gitmek zorunda değildir. Vadeye kadar olan sürede, Borsa'da aynı vadede ve miktarda bir sözleşme satmak/almak suretiyle (ters işlem) ilgili açık pozisyon/sözleşme kapatılabilir. MÜŞTERİ aldığı/sattığı sözleşmenin vadesine kadar beklemeyi tercih ettiği takdirde, sözleşme hükümleri ve işbu Sözleşme'nin ve maddeleri uyarınca nakdi uzlaşma veya fiziki teslimat yapmakla yükümlü olurlar. 9.3.MÜŞTERİ nin iş bu sözleşmenin konusu işlemlerden dolayı yatırım hesabının eksiye dönmesi halinde; ARACI KURUM, MÜŞTERİ nin Takasbank nezdindeki çekilebilir teminatından gerekli tutarı çekmek suretiyle eksi bakiyeyi kapatabilir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ nin çekilebilir teminatının yeterli olmaması halinde MÜŞTERİ ye ait mevcut pozisyonların resen ters işlemle kapatmak suretiyle oluşacak teminatı çekebilir. 9.4.Emir Düzeltme İşlem sisteminde bekleyen açık emirler ya da kısmi olarak gerçekleşmiş olan emirlerin gerçekleşmeden bekleyen kısımları istenildiği anda MÜŞTERİ tarafından iletilecek işlemle veya MÜŞTER tarafından YETKİLİ KURUM /EİA ya ileteceği talimatla değiştirilebilir. Üye temsilcileri kendi emirlerini, üye yönetici temsilcileri ise üyeye ait tüm emirleri değiştirebilirler. İşlem sisteminde emrin bazı unsurları asli kabul edilerek değiştirilemezken, bazı unsurlarında değişiklik yapılabilir. Aşağıdaki tabloda emrin unsurlarında değişiklik yapılabilen alanlar ve yapılan değişiklikler dolayısıyla emrin zaman önceliğinin korunup korunmadığı gösterilmektedir: Alan Değiştirilebilir Zaman Önceliği Korunur Pazar Hayır - Sözleşme Hayır - Hesap Hayır - Pozisyon Kapatma Evet Evet Emir Yöntemleri Sadece limit emirler piyasa emrine (LMT/PYS/KAP) dönüştürülebilir. Hayır Fiyat Evet Hayır En İyi Fiyat Limit emir piyasa emrine değiştirilirken işaretlenebilir. Piyasa/Şarta Bağlı Emirler en iyi fiyatlı olarak değiştirilebilir. Evet Miktar Sadece azaltılabilir. Evet Emir Türleri (KPY/GIE/KIE/SAR) Hayır - Aktivasyon Fiyatı Evet Aynı aktivasyon fiyatında bekleyen diğer emirler arasında son sıraya yerleştirilir. Süre Evet Evet Tarih Evet Evet Temsilci Referansı Evet Evet Açıklamalar Evet Evet IKG ya da TAR emir tipleri, seanstan önce işlem yapılmayan dönemde de değiştirilebilir. Ancak bu dönemde fiyat değişiklikleri sadece daha kötü fiyata doğru yapılabilir. Hepsi veya Hiçbiri strateji emir grubuna bağlı emirler değiştirilemez, ancak iptal edilebilirler. 9.5.Emir İptali İşlem sisteminde açık olarak bekleyen emirler ya da kısmi olarak gerçekleşmiş olan emirlerin gerçekleşmemiş olarak bekleyen kısımları emri giren üye tarafından iş akışında belirtilen süreler içerisinde iptal edilebilir. Üye temsilcileri kendi emirlerini, üye yönetici temsilcileri üyeye ait tüm emirleri, yetkili Borsa personeli ise işlem sistemindeki tüm emirleri iptal edebilir. Sayfa 10/ 30

11 Riskli duruma gelen (yani risk seviyesi 3 veya üstü olan) hesaplara ait açık emirler, risk azaltıcı olup olmadığına bakılmaksızın işlem sistemi tarafından iptal edilir. Piyasada işlem yetkileri geçici olarak kaldırılan veya kapatılan üyelere ait IKG ya da TAR tipli emirler, Borsa tarafından başka bir uyarıya gerek kalmaksızın işlem sisteminden silinir. 10- VİOP İŞLEMLERINDE POZISYON LIMITLERI Sicil Bazında Pozisyon Limitleri: Aynı dayanak varlığa bağlı tüm sözleşmeler için bir sicile bağlı tüm hesaplarda alınabilecek aynı yönlü pozisyonların karşılık gelebileceği azami dayanak varlık sayısıdır. Sicil bazında pozisyon limitleri aylık olarak güncellenir. Sicil bazında pozisyon limit kontrolü hergün sonunda yapılır. Herhangi bir dayanak varlıkta pozisyon limitini aşan hesaplar, ilgili sözleşmelerde sadece pozisyon azaltıcı işlem yapabilirler.sicil bazında Pozisyon limitlerinin gün içinde aşılması durumunda YETKİLİ KURUM/EİA pozisyon arttırıcı yeni emir kabul etmeme hakkına sahiptir Piyasa Bazında Pozisyon Limiti: Aynı dayanak varlığa bağlı tüm sözleşmeler için piyasadaki açık pozisyon toplamına karşılık gelebileceği azami dayanak varlık sayısıdır. Bu oranın %95 olması gerekmektedir. Oran %98 e geldiğinde BIAS piyasaya uyarı mesajı yayınlar ve %100 e geldiğinde sadece pozisyon azaltıcı işlemlere izin verilir. Oran tekrar %95 e geldiğinde pozisyon azaltıcı işlem yapma zorunluluğu ortadan kalkar. 11- VİOP İŞLEMLERİNDEN ELDE EDİLEN KARLAR VE ZARARLAR Borsada işlem gören türev araçları YETKİLİ KURUM/ EİA tarafından Borsa Kurallarına ve ilgili türev araçlarının hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenir, MÜŞTERİ hesaplarına yansıtılır ve MÜŞTERİ'ye bildirilir. MÜŞTERİ hesabının bu şekilde güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen karlar MÜŞTERİ tarafından çekilebileceği gibi YETKİLİ KURUM/EİA ile olan diğer işlemlerinde kullanabilir. Hesapların güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır ve YETKİLİ KURUM/EİA tarafından MÜŞTERİ hesaplardan çekilerek Takas Merkezi'ne yatırılır. YETKİLİ KURUM/EİA tarafından Müşteri hesaplarından çekilerek Takas Merkezi ne yatırılır. Zararlar hesaplardan aynı gün (T günü) tahsil edilirken, karlar ertesi gün (T+1 günü) hesaplara aktarılır. Hesapların güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır. MÜŞTERI nin elde ettiği karı nakit olarak çekme veya bir başka hesaba eft ile göndermek istemesi durumunda YETKİLİ KURUM/EİA ya talimat vermesi gerekmektedir Vadeli işlem sözleşmelerinde; kar/zarar hesaplamalarına esas teşkil eden fiyat, sözleşme bazında hesaplanan uzlaşma fiyatıdır. Kesinleşmiş kar/zarar hesaplanırken, işlem maliyeti işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatına göre hesaplanır.opsiyon işlemlerinde ise; işlem gerçekleştiği anda ödenen veya alınan prim tutarı hesabın toplam kar/zararına etki eder. Ilgili hesap net opsiyon primi alacaklı ise, bu tutar portföydeki diğer pozisyonlar veya alınacak yeni pozisyonlar için kullanılabilir.opsiyon sözleşmelerinde uzlaşma nakdi uzlaşma yöntemi veya fiziki teslimat ile yapılabilir.fiziki teslimat ile son bulan opsiyon sözleşmeleri için kullanım kar/zararı hesaplanmaz. Nakdi uzlaşmalı opsiyon sözleşmeleri için ise, opsiyon kullanımından dolayı oluşan kar/zarar ilgili hesaplara kullanım kar/zararı olarak yansıtılır. Primi, işlem yapıldığında ödenen opsiyonlar için hesap güncellemesi yapılmamaktadır. Ilgili opsiyon için ilan edilen uzlaşma fiyatının gün sonu hesaplamalarına herhangi bir etkisi yoktur, bu türdeki opsiyon işlemleri için gün sonunda kar/zarar hesaplaması yapılmamaktadır. Seans süresince elde edilen kar/zarar rakamları, açık pozisyon taşıyan hesaplar için belirlenen bir zaman aralığında ilan edilen geçici uzlaşma fiyatları dikkate alınarak hesaplanır. İşlem yapan hesaplar için ise kar/zarar tutarı gerçek zamanlı olarak hesaplanır. Seans içinde yapılan teminat çekme işlemleri için yapılan kontrollerde hesap bazında toplam teminattan toplam zarar rakamı düşülür. Toplam kar rakamı teminat çekilirken dikkate alınmaz. 12- VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNDE VADE SONUNDA UZLAŞMA 12.1.Nakdi Uzlaşma Öngören Vadeli İşlem Sözleşmelerinde: Nakdi uzlaşma öngörülen ve vade tarihinden Sayfa 11/ 30

12 önce ters pozisyon almak suretiyle kapatılmamış olan sözleşmelere ilişkin olarak nakdi uzlaşma sözleşme hükümleri uyarınca gerçekleşecektir Fiziki Teslimat Öngören Vadeli İşlem Sözleşmelerinde: Fiziki teslimat öngörülen sözleşmelerde teslimata ilişkin hususlar ilgili sözleşmede belirtilir. İlgili sözleşmede teslimata ilişkin hususların hükme bağlanmamış olması durumunda ise Borsa Kuralları hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, fiziki teslimat öngörülen sözleşmelerde, son işlem gününden sonra açık pozisyonlar için, kısa pozisyon sahipleri teslimatı yapmakla, uzun pozisyon sahipleri de teslimatı kabul edip (gerekli ödemeleri) yapmakla yükümlüdür. Teslimat yapacak tarafın bu talebini, sözleşmede öngörülmesi halinde son işlem gününden önce de YETKİLİ KURUM/EİA aracılığıyla Takas Merkezi'ne bildirebilir. Teslimat yeri ve teslim edilecek varlıkların kalitesi, sözleşmede belirtilen seçenekler arasından kısa pozisyon sahibi tarafından seçilir. Uzun pozisyon sahibi teslimatı bu şekilde kabul etmek zorundadır. Teslimat işlemlerinde depo ücreti son teslimat gününe kadar satıcıya, son teslimat gününden sonra alıcıya aittir. YETKİLİ KURUM/EİA nın teslimata ilişkin sorumluluğu Takas Merkezi'nin teslimatı gerçekleştirdiğini bildirmesi ile son bulur. Teslimatın Borsa Kuralları hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi ile birlikte Takas Merkezi VE BIAS IN yükümlülükleri sona erer. Teslimat sırasında işlemin tarafları arasında, malın kalitesinin ve teslim şartlarının sözleşmeye uygunluğu konusunda çıkacak ihtilaflarda Borsa Kuralları'nda belirtilen komitelerin kararı nihaidir. Bu karar uyarınca işlem yapılmasıyla YETKİLİ KURUM/EİA nın, BIAS nin ve Takas Merkezi'nin sorumlulukları sona erer. Alıcı ve satıcının YETKİLİ KURUM/EİA, BIAS, ve Takas Merkezi'ne karşı talep hakkı bulunmaz. Takas Merkezi, teslimatla sonuçlanan sözleşmelerde, satın alma için gerekli nakdin teslim tarihinden önce yatırılmasını talep edebilir. Teslimat yapılacak depolar BIAS, veya Takas Merkezi tarafından belirlenir. YETKİLİ KURUM/EİA, vadeli işlem sözleşmelerinde vade sonundan bir önceki gün seans sonu itibariyle açık pozisyonu olan hesaplara takas yükümlülükleri hakkında bilgi verilerek takas yükümlülüğü kadar nakit ya da kıymeti vade sonu günü YETKİLİ KURUM/EİA nın belirlediği saate kadar Ak Yatırım da bulunan yatırtım hesabına teslim etmesi istenir. Vadenin son günü YETKİLİ KURUM/EİA nın belirlediği saate kadar halen açık pozisyon taşıyan ve takas yükümlülüğü karşılığında nakit veya kıymeti bulundurmayan hesaplar için ters işlemle pozisyonu kapama yetkisi YETKİLİ KURUM/EİA da bulunmaktadır. Ters işlemle pozisyon kapatma uygulaması yöntemi YETKİLİ KURUMUN web sayfasında (www.akyatirim.com.tr) yayınlanmaktadır. YETKİLİ KURUM/EİA bu hesaplarda belirtilen süre içinde Ak Yatırım da bulunan Yatırım hesaplarına gelmiş/mevcut nakit veya kıymetleri blokeye alma yetkisine sahiptir. Ayrıca vadenin son günü YETKİLİ KURUM/EİA tarafından belirlenen saatten sonra sözkonusu vadeli işlem sözleşmelerinde yeni pozisyon açılmasına izin vermeme hakkı saklıdır MÜŞTERİ Takas Merkezi tarafından belirlenen teslimat ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 13- VADE ÖNCESİ OPSİYON KULLANIM ESASLARI Fiziksel teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde: Uzun pozisyonda olan yani hakkı olan müşteriler Amerikan tipi opsiyonlarda vadesinden önce herhangi bir zamanda kullanım talebinde( exercise) bulunabilirler. MÜŞTERI, hesabında mevcut bulunan (alım yaptığı yani hakkı olan) opsiyonu vade öncesinde kullanılmak istemesi halinde YETKİLİ KURUM/EİA ya talimat verecektir. Kullanım talimatının uygulanabilmesi için müşterinin AK YATIRIM hesabına kullanım için gerekli nakit veya menkul kıymeti önce aktarmış olması talep edilebilir, talep edilmesi durumunda bu sorumluluk tamamen müşteridedir, kullanım talebi esnasında hesapta nakit/menkul kıymet bulunamaması durumunda kullanım talebinin onaylanmaması YETKİLİ KURUM/EİA nın yetkisindedir. Onaylanan kullanım talepleri YETKİLİ KURUM/EİA tarafından Borsa İstanbul a iletilir. Hakkı olan bir müşterinin opsiyon kullanım talebi Borsa İstanbul a iletildiğinde, Borsa istanbul tarafından kullanımın hangi yükümlü hesapla eşleşeceği rassal olarak seçilir. Kısa pozisyonda olan yani yükümlü olan müşteriler için ise pozisyon açılma anında yükümlülük altına girdiği miktar kadar nakit ya da varlığın Ak Yatırım hesabında bulunması gereklidir. Bulunmaması durumunda Ak Yatırım emri kabul etmeme hakkına sahiptir. Her dayanak varlık için bir kullanım limiti vardır ve bu kullanım limiti ilgili dayanak varlık için MKK tarafından açıklanan fiili dolaşımdaki pay sayısının %5 i olarak hesaplanır. Gün içerisinde girişi yapılarak kullanılmak istenen pozisyon büyüklüğünün, gün içerisinde yapılan ters işlemler nedeniyle gün sonu toplam pozisyon büyüklüğünün üzerinde kalması durumunda, kullanım talimatları kısmi olarak gerçekleşebilir. Sayfa 12/ 30

13 Opsiyonların fiziki teslimatında borçlar ve alacaklar ilgili sözleşmenin kullanım fiyatı kullanılarak hesaplanır. 14- VADE SONU OPSIYON KULLANIM ESASLARI Fiziksel teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde, MÜŞTERI, hesabında mevcut bulunan (alım yaptığı yani hakkı olan) opsiyonu vade sonunda kullanmak istemesi halinde YETKİLİ KURUM/EİA ya talimat verecektir. Kullanım talimatının uygulanabilmesi için, YETKİLİ KURUM/EİA müşteriden AK YATIRIM hesabına kullanım için gerekli nakit veya menkul kıymeti önce aktarmış olmasını talep edebilir.bu talebin yapılması durumunda sorumluluk tamamen müşteridedir, kullanım talebi esnasında hesapta nakit/menkul kıymet bulunamaması durumunda kullanım talebi onaylanmaması YETKİLİ KURUM/EİA nın yetkisindedir.vade sonunda, herhangi bir kullanım talimatına konu olmayan uzun opsiyon pozisyonlarına ait bir işlem gerçekleşmeyecek, gün sonunda pozisyonlar herhangi bir uzlaşmaya konu olmadan sıfırlanacaktır. Nakdi uzlaşmalı opsiyon sözleşmelerinde ise, MÜŞTERI, hesabında mevcut bulunan (alım yaptığı yani hakkı olan) opsiyonu vade sonunda kullanmak istemesi halinde YETKİLİ KURUM/EİA ya talimat verecektir. Kullanım talimatının uygulanabilmesi için, YETKİLİ KURUM/EİA müşteriden AK YATIRIM hesabına kullanım için gerekli nakit veya menkul kıymeti önce aktarmış olmasını talep edebilir.bu talebin yapılması durumunda sorumluluk tamamen müşteridedir, kullanım talebi esnasında hesapta nakit/menkul kıymet bulunamaması durumunda kullanım talebi onaylanmaması YETKİLİ KURUM/EİA nın yetkisindedir. Vade sonunda, herhangi bir kullanım talimatına konu olmayan uzun opsiyon pozisyonlarından karda olanlar piyasa kapanışından sonra Borsa tarafından belirtilen saatlerde otomatik olarak kullandırılacaktır, bu otomatik kullanımdan kaynaklanan kar veya zararlar ilgili hesaplara kullanım kar veya zararı olarak yansıtılacaktır. 15- TEMİNAT VE TAKAS MEKANİZMASINA İLİŞKİN ESASLAR MÜŞTERİ, BORSA da almak istediği her pozisyon için YETKİLİ KURUM/EİA ya Borsa Kuralları uyarınca, başlangıç teminatından oluşan bir teminat yatırmak zorundadır. MÜŞTERİ, ilgili teminatı, gayrinakdi olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil olmak üzere teminatlar üzerindeki tüm tasarruf hakları YETKİLİ KURUM/EİA da olacak şekilde YETKİLİ KURUM/EİA ya tevdi edecektir. MÜŞTERİ, teminatların YETKİLİ KURUM/EİA tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde YETKİLİ KURUM/EİA ya teslim eder. MÜŞTERİ tarafından YETKİLİ KURUM/EİA ya tevdi edilen teminatların, başkaca her hangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir ve YETKİLİ KURUM/EİA ya, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde Borsa Kuralları ve ilgili türev araçları hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve MÜŞTERİ'nin türev araçlarından doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi'ne tevdi edebilir. MÜŞTERİ bu Sözleşme'yi imzalayarak bu hususu peşinen kabul ettiğini beyan eder İşlem teminatlarının hesaplanmasında SPAN aracılığı ile portföy bazında teminatlandırma yöntemi uygulanır. Bu yöntemde Borsa'da işlem gören herhangi bir vadeli işlem sözleşmesi için alınan pozisyonlar netleştirilirken, aynı dayanak varlığa dayalı ancak farklı vadelerde olan vadeli işlem sözleşmelerindeki uzun ve kısa pozisyonlar, yayılma pozisyonu olarak teminatlandırılır. İşlem teminatı olarak MÜŞTERİ/MÜŞTERİLER'den Nakit (YTL, USD ve EUR), Devlet İç Borçlanma Senetleri (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Dözvize Endeksli Devlet Tahvili ve Döviz Ödemeli Devlet Tahvili), Hisse Senedi ( BIST 30 endeksine dahil hisse senetleri, Borsa Yatırım Fonları Katılma Belgeleri) ve Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (Fiziki olarak basılmış ve Takasbank'ta saklanan yatırım fonu katılma belgeleri) ile daha sonra Borsa ve SPK tarafından ilan ve kabul edilebilecek her türlü teminat YETKİLİ KURUM/EİA tarafından kabul edilebilecektir. Teminatların değerleme oran, tutar ve kompozisyonları asgaride VİOP için Borsa ve SPK tarafından belirlenen oran, tutar ve kompozisyonları içerecek şekilde YETKİLİ KURUM/EİA tarafından belirlenir. İtfasına 5 işgününden az kalan DİBS ler teminata kabul edilmez. Teminat oran, tutar ve kompozisyonlarına ilişkin Borsa tarafından bir değişiklik yapılması halinde, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın sözkonusu değişiklik yapılacaktır. YETKİLİ KURUM/EİA tarafından teminat değerleme oran, tutar ve kompozisyonlarında Borsa'nın belirlediği asgari oran ve tutarlar dışında bir değişim yapılması halinde Sayfa 13/ 30

14 MÜŞTERİLER madde 18 de belirtilen yöntemlerle bilgilendirilir Başlangıç teminatı pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutardır. Gün içinde tutulan pozisyonlar için de gerekli görülmesi durumunda başlangıç teminatı kısmen veya tamamen istenebilir. Başlangıç teminatı tutarı SPAN baz alınarak belirlenir ve YETKİLİ KURUM/EİA tarafından değiştirilebilir. YETKİLİ KURUM/EİA Başlangıç Teminatı verilmeyen işlem ve talimatları yerine getirmekle yükümlü değildir Sürdürme teminatı, piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun koruması için gereken alt düzeydir. Sürdürme teminatı oranı asgaride Borsa ve SPK'nın belirlediği oran olmak üzere YETKİLİ KURUM/EİA tarafından değiştirilebilir Borsa tarafından sözleşme bazında günlük olarak ilan edilen Uzlaşma Fiyatı ile MÜŞTERİ/MÜŞTERİLER'in hesabındaki sözleşmeler yeniden değerlenir ve hesaplar güncelleştirilir. Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde Vadeli İşlem veya Opsiyon Sözleşmelerinde değer kaybı veya diğer nedenlerle mevcut teminatın sürdürme teminatının altına düşmesi durumunda, YETKİLİ KURUM/EİA tarafından teminat tamamlama çağrısı yapılarak teminat tutarı ve bunun kompozisyonu başlangıç teminatı seviyesine çıkarılır veya ayarlanır. MÜŞTERİ'nin yatırım hesabı sürdürme teminatı tutarının altına düşerse, eksik kısım derhal tamamlanmalıdır. YETKİLİ KURUM/EİA gerekli teminatı yatırmayan MÜŞTERİ'nin pozisyonlarını bu Sözleşme ve Kurul mevzuatı uyarınca işleme tabi tutar. YETKİLİ KURUM/EİA nın bu çağrıyı göndermesi durumunda MÜŞTERİ'nin başkaca bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. MÜŞTERİ'ye teminat tamamlama yasal süresi içerisinde ulaşılamaması durumunda YETKİLİ KURUM/ EİA teminatı yatırmayan müşterinin pozisyonlarını bu sözleşme ve Kurul mevzuatı uyarınca işleme tabi tutar. MÜŞTERİ/MÜŞTERİLER Borsa, Takasbank ve SPK tarafından belirlenen teminat tamamlama çağrı süresi başlangıcından takas süresi son saatine kadarki süre içersinde teminat / takas yükümlülüklerini yerine getirecektir. YETKİLİ KURUM/EİA teminatlarını süresi içinde yatırmayan MÜŞTERİ'den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emir kabul etmeyecektir. YETKİLİ KURUM/ EİA tarafından belirlenen saate kadar yerine getiirilmeyen takas yükümlülüğü için YETKİLİ KURUM/ EİA aktif fiyattan pozisyon kapatarak, açığa çıkan teminat ile takas yükümlülüğünü yerine getirir Müşterinin Temerrüdü ve Ters İşlemle Pozisyonun Kapatılması Müşteri nin YETKİLİ KURUM / EİA tarafından teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Müşteri temerrüde düşecek olup, YETKİLİ KURUM/EİA ya bu durumda, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emir kabul etmez ve başka bir ihbara ve bildirime gerek olmaksızın Borsa Kurallarına göre, Müşteri nin pozisyonlarının bir kısmı veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilir.teminat tamamlama yükümlüğü içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler neticesinde YETKİLİ KURUM/EİA teminat eksikliğinde meydana gelen artışı gözönünde bulundururak gerekli gördüğü durumda re sen pozisyonların bir kısmını veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilecektir.müşteri, YETKİLİ KURUM/EİA tarafından pozisyonun ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları YETKİLİ KURUM/EİA ya ödemekle yükümlüdür. YETKİLİ KURUM/EİA her zaman sadece kendi takdirinde olmak üzere MÜŞTERİ'den açık pozisyonlarını belli bir limite indirmelerini talep edebilir ve bu limitin tutturulması için bir veya daha fazla pozisyonu kendiliğinden kapatabilir. YETKİLİ KURUM/EİA, MÜŞTERİ'nin Pozisyon Limiti'ni aşması halinde limit aşımını izleyen ilk Borsa gününde, limiti aşan pozisyonlarını kapatması konusunda bu Sözleşme'de öngörülen şekilde MÜŞTERİ'ye bildirimde bulunur. Bu bildirimi izleyen ilk Borsa gününde ilgili pozisyonların kapatılmaması halinde MÜŞTERİ'nin yeni pozisyon açmasına izin vermeyecek olup MÜŞTERİ'nin sadece pozisyon kapatmaya yönelik emirlerini kabul edecektir. Borsanın da ayrıca bu şekildeki pozisyonları kapatması mümkündür Borsa Kuralları hükümleri çerçevesinde olağanüstü durumlarda MÜŞTERİ'den ilave bir teminat (Olağanüstü Durum Teminatı) talep edilebilir. MÜŞTERİ bu teminatı sağlamak zorunda olup, aksi takdirde temerrüde düşmüş sayılacaktır Kurul tarafından piyasa koşullarındaki gelişmeler dikkate alınmak suretiyle başlangıç ve sürdürme teminatı oranlarına bir asgari sınır getirildiği takdirde, YETKİLİ KURUM/EİA nın talebi üzerine MÜŞTERİ Sayfa 14/ 30

15 derhal en az asgari oran kadar ilgili teminatı sağlamak zorundadır YETKİLİ KURUM/EİA işlemleri gerçekleştirmeden MÜŞTERİ'den yeterli teminatı yatırmalarını şart koşabilir Teminatların yatırılacağı banka/lar ve bunlara ilişkin işlem esasları Takas Merkezi'nin düzenlemelerine uygun olacaktır MÜŞTERİ'nin yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, MÜŞTERİ varlıkları YETKİLİ KURUM/EİA tarafından nakde çevrilebilir Takas Merkezine yatırılan nakit işlem teminatları günlük olarak Takas Merkezi tarafından nemalandırılır.takasbank nezdinde saat 15:40 taki bakiye nemalandırmaya esas alınır.döviz cinsinden yatırılan işlem teminatlarına nema ödenmez. Nemalandırmaya ilişkin esaslar Borsanın uygun görüşüyle Takas Merkezi tarafından belirlenir. Takasbank tarafından günün koşullarına göre nakit teminatların değerlendirilememesi durumunda nema ödenmez.nemaların işleme tabi tutulmasında, Takas Merkezi'nin yasal yükümlülükleri dikkate alınır MÜŞTERİ'ye teminatın iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir Borsa yönetim kurulu tarafından MÜŞTERİ'nin emirlerinin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra YETKİLİ KURUM/EİA, MÜŞTERİ'nin pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez. 16- İŞLEMİN NİTELİĞİNE GÖRE SERMAYE PİYASASI ARACININ VE NAKDİN TESLİM ESASLARI İşlemin Niteliğine göre Sermaye Piyasası Aracının ve Nakdin MÜŞTERİ Tarafından Teslimi: Yukarıda madde 15'de belirtildiği üzere, herhangi bir türev araç işlem yapmak isteyen MÜŞTERİ gerekli başlangıç teminatlarını ilgili mevzuata ve Yetkili Kurumun talebine uyacak şekilde YETKİLİ KURUM/EİA ya yatırmak zorundadır. Gerekli teminat MÜŞTERİ tarafından yatırılmadığı takdirde YETKİLİ KURUM/EİA ya ilgili emri yerine getirmeme hakkını haizdir. Aşağıdaki Madde işbu sözleşmedeki 17.4 madde hükümlerine ek olarak Müşteriye Borsa işlemlerini yapmak üzere sistemsel giriş hakkı tanımlanması durumunda Müşteri sisteme girmiş olduğu emirlerden ve emirlerin sonuçlarından bizatihi kendisi sorumludur. Müşteri izin verilmeyen bir emri Borsa ya ilettiği taktirde bu emir nedeniyle doğacak tüm zararlardan tamamen kendisi sorumlu olacaktır. Müşteri tarafından verilen talimatlar sonucu ve/veya vermiş olduğu sistemsel emirler nedeni ile böyle bir zararın oluşması halinde Müşteri ilgili zarar tutarının YETKİLİ KURUM/EİA tarafından kendisine bildirmesi akabinde en geç ertesi gün saat a kadar bu işlemden doğan her türlü zararını MÜŞTERİ'ye ait sermaye piyasası araçları, diğer kıymetli evrak, TL ve döviz hesapları, YETKİLİ KURUM/EİA ya verilmiş her türlü teminat ve ipotekleri doğrudan veya paraya çevirerek alacağı karşılığında takas ve/veya mahsup, virman yapabilir. YETKİLİ KURUM/EİA nın bu yetkisi aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyecektir. YETKİLİ KURUM/EİA ayrıca işbu Sözleşme'nin 12. maddesinde kabul edilen rehin ve hapis hakkını da kullanabilir. Bunun yanısıra gecikilen her gün için 21. Maddede belirtilen temerrüt faizi işleyecektir. MÜŞTERİ'nin vereceği satım emirlerinde, ilgili sözleşmenin fiziki teslimi öngörmesi ve sözleşmenin vadesinden önce ters pozisyon alınmak suretiyle kapatılmaması durumunda ilgili dayanak varlıkların MÜŞTERİ tarafından teslimi yukarıda madde 12.2'de belirtilen esaslar uyarınca yapılacaktır. MÜŞTERİ'nin anılan hükümlere uymaması durumunda ilgili sözleşme hükümleri ve işbu Sözleşme'nin Madde 19, 20 ve 21 hükümleri uygulanacaktır. İlgili sözleşme veya türev araca ilişkin satım emrini yerine getiren YETKİLİ KURUM/EİA işlemle ilgili olarak tahakkuk ettirilen komisyon ve diğer giderler düşüldükten sonra kalan bedeli yasal mevzuatta belirtilen günde MÜŞTERİ'nin YETKİLİ KURUM/EİA hesabına alacak kayıt eder İşlem yapılması İstenen Türev Araçların Teminat ve Komisyonunun Ödenmesi: MÜŞTERİ'nin vereceği emirlerinin YETKİLİ KURUM/EİA tarafından yerine getirilmesi için istenen türev araçların teminatının ve işlemlere ilişkin olarak AK YATIRIM/EİA tarafından tahakkuk ettirilecek komisyonların YETKİLİ KURUM/EİA ya peşin olarak ödenmiş ya da ödenecek olmasına bağlıdır. YETKİLİ KURUM/EİA nın türev aracında işleme aracılık yapması halinde MÜŞTERİ, YETKİLİ KURUM/EİA ve diğer ilgili kuruluşlarca tahakkuk ettirilen tüm komisyon, masraf, vergi ve benzeri giderlere Sayfa 15/ 30

16 ait ödeme yükümlülüğünü emir Borsada gerçekleşmiş ise en geç takas tarihinde (vadede) saat 12:00'a kadar, emir Borsa dışında gerçekleşmiş ise aynı günde saat 12:00'a kadar yerine getirmek zorundadır. Türev araçlarda işlemlerine ilişkin MÜŞTERİ'nin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesinde, Borsanın takas saatleri dikkate alınacaktır. Aksi takdirde, meydana gelebilecek zararı tazmin ettirmek hakkı saklı olmak üzere, takas tarihini izleyen en geç ertesi iş günü içerisinde emrin yerine getirildiğinin MÜŞTERİ'e açıkça bildirilmiş olması şartıyla (i) MÜŞTERİ namına alınan işleme konu türev araçların yükümlülük tutarına tekabül eden teminat kısmının nakde çevrilerek / pozisyonun borca tekabül eden kısmı satılarak/ters pozisyon alınarak borç tutarını tahsil etmeye veya (ii) işleme konu türev araçları kendi namına satın almaya yetkilidir. Borsada satış halinde türev araçların Borsa'da satışından veya satılamamasından doğan zarar MÜŞTERİ'ye aittir, bu işlerden doğan kar YETKİLİ KURUM/EİA ya aittir. İşlemden zarar doğmuşsa, varsa MÜŞTERİ'nin yatırdığı kaparodan mahsup edilir. Kaparo yetmediği takdirde MÜŞTERİ'den tahsil edilir. YETKİLİ KURUM/EİA satış tutarını öncelikle komisyon ve diğer masraf ve giderlere mahsup etmeye, bakiyesini ise alım bedeli olarak tediye etmeye yetkili olup; bakiyenin alım bedelini karşılamadığı durumda Sözleşme'nin 17, 19, 20 ve 21 Maddelerinde belirtilen hak ve yetkilerini kullanmaya selahiyetlidir. YETKİLİ KURUM/EİA nın belirtilen bu sıra dahilinde hareket etme zorunluluğu bulunmamaktadır MÜŞTERİ'nin temerrüde düşmesi: Bu durum ile ilgili olarak işbu Sözleşme'nin 17, 19, 20 ve 21 maddeleri hükümleri geçerlidir. Sözleşme'nin feshi durumunda, MÜŞTERİ'nin sahibi bulunduğu sermaye piyasası araçları aynen değil, misli olarak iade edilecektir. Fiziki teslimi gerekli olan veya talep edilen varlıkların nakli, aksine talimat olmadıkça, sigortalı olarak yapılacak ve nakil ve sigorta giderleri MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. MÜŞTERİ'nin sahip olduğu sermaye piyasası araçları ve nakit para, yasal mevzuatta belirtildiği şekilde, YETKİLİ KURUM/EİA tarafından masraflar MÜŞTERİ'ye ait olmak üzere sigortalattırılacaktır. 17- TERS İŞLEM, POZİSYONLARIN DEVRİ VE POZİSYON LİMİTİ Müşteri, Borsada/Borsalarda bir türev araç'ta uzun pozisyon sahibi iken tümüyle aynı özellikleri taşıyan aynı türev araç'ta kısa pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı türev araç'ta uzun pozisyon alınmasına sebep olacak şekilde Borsada/Borsalarda işlem yapması durumunda, kısa ve uzun pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek sona ereceğini, Ters İşlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde, açık pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, YETKİLİ KURUM, Borsa ve/veya Saklamacı Kuruluş tarafından re'sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında Müşterinin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, işlem neticesinde oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile borsada/borsalarda kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, türev araçlardan veya Açık Pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin Borsa içinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşlem yapılacak Borsa'nın ters işlem kurallarının yukarıda belirtilenlerden farklı olması durumunda YETKİLİ KURUM tarafından da uygulanması kaydı ile sözkonusu Borsa nın ters işlem kuralları geçerli olacaktır Müşterinin açık pozisyonları ve teminatları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili borsa düzenlemelerinin imkan verdiği ölçülerde, Müşterinin talimatı ve YETKİLİ KURUMUN uygun bulması ile diğer kuruluşlara devredebilir Müşterinin türev araç işlemi yaptığı borsa/borsalar tarafından Müşteri veya hesap bazında pozisyon limitleri belirlenebilir ve ek teminat istenebilir. Müşterinin belirlenen pozisyon limitlerine itiraz hakkı bulunmamaktadır. Pozisyon limitini aşan Müşteriden sadece pozisyon kapatılmasına yönelik emir kabul edilebilir. Müşteri, istenilen ek teminatı zamanında temin etmemesi halinde YETKİLİ KURUM un gerekli görmesi halinde, kendisine herhangi bir bildirim/ihbarda bulunmaksızın açık pozisyonları resen kapatma yetkisine sahip olduğunu, bu işlemin tüm sonıçlarından kendisinin sorumlu olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder MÜŞTERİ ye Borsa işlemlerini yapmak üzere sistemsel giriş hakkı tanımlanması durumunda, Yetkili Kurum un makul ölçülerle yapacağı bir değerlendirme sonucunda MÜŞTERİ nin sisteme Sayfa 16/ 30

17 girmekte olduğu emirlerin sonucunda herhangi bir teminat tamamlama çağrısına maruz kalacağını veya MÜŞTERİ hesabının 3 veya üstü seviyede riskli hesap durumuna girme ihtimali olduğu kanaatine varması durumunda, Yetkili Kurum un söz konusu MÜŞTERİ nin açık pozisyonlarını derhal herhangi bir bildirim veya ihbarda bulunmaksızın re sen ters işlem yaparak tasfiye etme yetkisine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yetkili Kurumun bu şekilde gerçekleştireceği bir tasfiye işleminden MÜŞTERİ nin uğrayacağı herhangi bir zarar veya kayıptan hiçbir sorumluluğu yoktur. 18- MÜŞTERİ NİN BİLGİLENDİRİLMESİ MÜŞTERİ, a) Alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar, b) Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına, c) Açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, d) Aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere, e) Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere, f) Teminat durumlarına, ait bilgilere EİP veya YETKİLİ KURUM / EİA nın sunduğu elektronik platformlar üzerinden ulaşabileceklerdir. MÜŞTERİ, SPK ca zorunlu olan a)türev Piyasalar Hesap Ekstresini, b)türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporunu, c)türev Piyasalar MÜŞTERİ Kar Zarar Raporunu, d)türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu, e)türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi ne f)türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi ne EİP veya YETKILI KURUM / EİA nın sunduğu diğer elektronik platformlardan MÜŞTERİ nin hesap açarken sözleşmede beyan ettiği e-posta adresinegönderilen periyodik e-postalar aracılığı ile ulaşabilecektir. Bu e-postalar en geç ilgili takvim ayının bitimini izleyen yedi gün içinde gönderilecektir. İşlem yapılmadığı günü takip eden ertesi işgünü herhangi bir bilgi gönderilmeyecektir. Bahsedilen aylık ekstre ve raporların elektronik platformlar üzerinden MÜŞTERİ tarafından erişilebilir hale gelmesi durumunda bu olanak ve bilgiyi AK YATIRIM / EİA MÜŞTERİ ile paylaşacaktır. Bu bilgi MÜŞTERİ ye iletildikten sonra aylık ekstre ve diğer günlük bildirimler gönderilmeyebilir MÜŞTERİ, YETKİLİ KURUM un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal YETKİLİ KURUM'a ulaştırmakla yükümlüdür YETKİLİ KURUM un kanuni ikametgahı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğunda tescilli bulunan ticari ikametgah adresidir. MÜŞTERİ yetkili Ticaret Sicili Memurluğundan YETKİLİ KURUM un ticari ikametgahını ve bundaki değişiklikleri izlemekle yükümlü olup YETKİLİ KURUM a her türlü tebligatı ve bildirimi bu tarihteki ticari ikametgahına yapacaktır YETKİLİ KURUM, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. Bu hizmetlerden alınacak komisyonlara ilişkin bilgi; iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi inin B.6 maddesinde belirtilmiştir MÜŞTERİ, Türkiye de ya da türev araç işlemlerinin gerçekleştirildiği ülkelerde vuku bulacak doğal afet, ekonomik çöküntü, savaş, sosyal ve siyasi dalgalanmalar gibi sebeplerden kaynaklanarak Türkiye de veya ilgili ülkelerde oluşan kambiyo rejimleri değişikliğinden oluşan Sayfa 17/ 30

18 olağanüstü piyasa şartları, kambiyo rejimleri, yasal düzenlemeler gibi öngörülemeyen nedenlerle sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremeyen YETKİLİ KURUM u bu koşularda sorumlu görmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder YETKİLİ KURUM/EİA YA ÖDENECEK ÜCRET VE KOMİSYONLAR MÜŞTERİ, gerek YETKİLİ KURUM/EİA, gerekse Borsa, Takas Merkezi, Takas Merkezi haricindeki takas ve saklama kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar ve üçüncü kişiler tarafından, işlem anında en az yürürlükte bulunan oranda ve tutarda tahakkuk ettirilecek olan her türlü komisyon, masraf ve hizmet bedelleri; YETKİLİ KURUM/EİA nın MÜŞTERİ adına yapacağı havale, virman, EFT ve diğer işlemler nedeniyle doğan her türlü masraf, komisyon, ücretleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) ve vergileri BSMV'yle birlikte işlem gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği tarihte nakden veya hesaben ve defaten ödemeyi veya YETKİLİ KURUM/EİA tarafından re'sen tahsil edilmesini; komisyon tahakkuk tarihinden ödenme tarihine kadar geçen süre için, 22. maddede yazılı şart, esas ve oranda temerrüt ve cezai şartı ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. YETKİLİ KURUM/EİA dilediği anda MÜŞTERİ'ye uyguladığı komisyon oranını değiştirebilir, MÜŞTERİ'nin bu sebeple Sözleşme'yi feshetme hakkı saklıdır. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun MÜŞTERİ'ye aittir. MÜŞTERİ, YETKİLİ KURUM/EİA NIN vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ, yatırım hesabında borç bakiye oluşması durumunda, YETKİLİ KURUM/EİA nın herhangi yazılı veya sözlü talimata ihtiyaç duymaksızın Takasbank nezdindeki MÜŞTERİ'ye ait nakit teminat hesabından oluşan borç bakiyesi kadar teminatı yatırım hesaba aktararak borcu tasfiye edebileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. VİOP İşlemleri komisyonu; yapılan her bir işlemin parasal değeri üzerinden azami %1 + BSMV dir. MÜŞTERİ, AK YATIRIM ın VİOP işlemlerinden alacağı komisyonun yanında saklamacı kurum olan Takasbank' ın, MKK' nın komisyon ücreti, saklama ücreti ve diğer her türlü giderin azami 2 katı ile her türlü vergi, resim, harç ve fonları derhal ve nakden AK YATIRIM a ödemeyi, AK YATIRIM nezdindeki hak ve alacaklarından takas, mahsup ve tahsile yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, YETKİLİ KURUM/EİA nın vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder MÜŞTERİ'nin işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerinden bir veya birkaçını, (ödeme tarihi işbu Sözleşme ve sermaye piyasası mevzuat hükümleri gereğince belirli olanlar için herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın söz konusu tarihlerde muaccel olduğundan, diğer yükümlülükler için MÜŞTERİ'ye yapılan ihbara rağmen) yerine getirmemesi halinde YETKİLİ KURUM/EİA ayrı bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, kanuni yollara ve kanuni mercilere başvurma zorunluluğu bulunmadan,iş bu sözleşmede Madde 20'de belirtilen haklarını kullanabilir Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde doğmuş ve doğacak tüm alacakları ile ilgili takasmahsup hakkına ilişkin olarak, Borçlar Kanunu'nun ilgili madde hükümlerini kabul ve taahhüt ederler YETKİLİ KURUM/EİA NIN REHİN VE HAPİS HAKKI YETKİLİ KURUM/EİA, MÜŞTERİ hesabına işbu Sözleşme tahtında gerçekleştirilen her türlü işlem ve alımsatım emirlerinden ötürü, MÜŞTERİ'den doğmuş her türlü hak ve alacakları sebebiyle, MÜŞTERİ'nin YETKİLİ KURUM/EİA nezdindeki mevcut tüm TL ve döviz hesapları, her türlü para, hak, menkul değerleri, sermaye piyasası araçları, kıymetli evrakları ve doğmuş doğacak her türlü hak ve alacakları üzerinde rehin hakkına sahip olup, herhangi bir ihtara veya icrai takibe ve/veya diğer yasal yollara müracaat etmeye gerek olmaksızın, re'sen takas, mahsup, virman hak ve yetkilerini uygun göreceği şekil ve surette kullanabilir. YETKİLİ KURUM/EİA nın bu yetkisini kullanmasının ardından Müşteriye, YETKİLİ KURUM / EİA ya olan borçları nedeniyle bu yetkisini kullandığı hususunda bildirim yapılacaktır. YETKİLİ Sayfa 18/ 30

19 KURUM/EİA nın yasal yollara ayrıca müracaat hak ve yetkisi mahfuzdur. Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde doğmuş ve doğacak tüm alacakları ile ilgili rehin, hapis, takas hakkına ilişkin olarak, Medeni Kanun'un 950 ve devamındaki hükümler ile peşinen kabul ve taahhüt ederler. MÜŞTERİ'nin YETKİLİ KURUM/EİA ya bu Sözleşme'den kaynaklanan borçlarının bulunması durumunda YETKİLİ KURUM/EİA nezdindeki MÜŞTERİ'ye ait hak ve alacaklar ve/veya sermaye piyasası araçları MÜŞTERİ'ye ödenmez, tevdi edilmez. MÜŞTERİ'nin işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerinden bir veya birkaçını yerine getirmemesi halinde veya yapılan işlemlerden doğan her türlü zararı için MÜŞTERİ'ye ait sermaye piyasası araçları, diğer kıymetli evrak, TL ve döviz hesapları, YETKİLİ KURUM/EİA ya verilmiş her türlü teminat ve ipotekler doğrudan veya paraya çevirerek alacağı karşılığında takas ve/veya mahsup, virman yapabilir. YETKİLİ KURUM/EİA, MÜŞTERİ'ye ait sermaye piyasası araçlarını Borsa'da veya ilgili aracın Borsa'da asgari 3 iş günü işlem görmemesi durumunda Borsa dışında, kendi belirleyeceği fiyatla satma ve satış bedelinden alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir. YETKİLİ KURUM/EİA, MÜŞTERİ'nin bu Sözleşme'den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, bu Sözleşme hükümlerine göre MÜŞTERİ hesabında bulunan ve Takas Merkezi nezdinde saklanan teminatlar üzerinden rehin ve hapis hakkına sahiptir. YETKİLİ KURUM/EİA nın bu yetkileri aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyecektir. YETKİLİ KURUM/EİA nın, ayrıca iş bu Sözleşme'nin 8. maddesinde belirlenen tüm hak ve yetkilerini saklıdır. YETKİLİ KURUM/EİA bu maddede belirtilen hak ve yetkilerini istediği sırada veya aynı anda kullanabilir. 21- YETKİLİ KURUM/EİA ALACAĞININ MUACCELİYETİ, YETKİLİ KURUM/ EİA NIN TEMERRÜT FAİZİ VE CEZAİ ŞART TALEP HAKKI İşbu Sözleşme'nin 5., 15 ve 20 maddelerindeki hak ve yetkiler saklı kalmak koşulu ile, alacağın muaccel hale gelmesi üzerine borcunu derhal ifa ve icra etmeyen taraf, herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Alacaklı olan tarafın, alacağın muaccel hale geldiği tarihten alacağın tamamen tahsil ve tasfiye tarihine kadar T.C. Merkez Bankası'nın kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faizinin iki katı tutarında temerrüt faizi, B.S.M.V. ve sair fon, vergi, harç masraflarını ayrıca, tüm yükümlülüğün %10'u oranında cezai şart talep etme hak ve yetkisi bulunmaktadır. İlgili temerrüt faizi oranı Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Kurul tarafından onaylanan oranla sınırlı olacaktır. Uygulanacak olan temerrüt faizi tüm yükümlülük üzerinden işletilir. Taraflar, bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunmayacaklarını, ayrıca, ihbar ve ihtar koşulundan karşılıklı olarak vazgeçtiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler TARAFLARIN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL GÜCÜ Kurul düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla YETKİLİ KURUM/EİA nın telefon, telefax, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet vb.), veya telex gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak MÜŞTERİ'den emir aldığı durumlarda, YETKİLİ KURUM/EİA nın defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elekronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri YETKİLİ KURUM/EİA ile MÜŞTERİ arasındaki ilişkilerde delil niteliğindedir. Müşteri, işbu Sözleşme nin uygulamasından çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda, ilgili SPK mevzuatı uyarınca Müşteri mutabakatını içeren YETKİLİ KURUM / EİA ve/veya saklayıcı kuruluş kayıtları var olduğu takdirde, HMK 193. maddesi uyarınca; geçerli, bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder. 23- BORÇ VE ALACAĞIN İZLENMESİ 23.1.YETKİLİ KURUM, MÜŞTERİ'den olan alacakları (komisyon, sermaye piyasası aracı bedeli ve sair her türlü hak ve alacaklar dahil) ile, MÜŞTERİ'nin hak ve alacaklarını MÜŞTERİ adına açacağı hesapta takip edecek olup, bu hesap aynı zamanda yatırım hesabı da oluşturacaktır Akdedilmiş bulunan Sözleşme uyarınca taraflar arasında oluşacak borç ve alacak, YETKİLİ KURUM da açılan yatırım hesapta izlenecektir. YETKİLİ KURUM/EİA oluşacak hak ve alacaklarını Sayfa 19/ 30

20 MÜŞTERİ'nin hesabına borç olarak yazmasıyla alacaklı hale getirecektir Sözleşmenin bu maddesinin hükümlerinin Türk Ticaret Kanunu'nun maddelerinde düzenlenen yatırımyatırım hesap sistemini belirlemesi nedeniyle, yatırım hesap sözleşmesi niteliğinde kabul edileceği ve uygulanacağı taraflarca taahhüt edilmiştir YETKİLİ KURUM yatırım hesapta oluşan borç ve alacakları dilediği zaman takas ve mahsup edebilir YETKİLİ KURUMn, yatırım hesap dışında MÜŞTERİ'den çeşitli hak ve alacaklarının olabileceği ve bu tür alacaklarda yatırım hesap sistemine dahil edilerek serbestçe tahsil edilebileceği taraflarca kabul edilmiştir Her takvim yılının en geç son günü yatırım hesabın kapatılması günü olacağı taraflarca kabul edilmiştir. Yeni yılın ilk günü, borç ve alacak bakiyesi mevcut hesabına devredilecektir Taraflar arasında uygulanmakta bulunan yatırım hesap işlemi, bu Sözleşme'nin feshedildiği tarihe kadar geçerli olacaktır. 24- MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle YETKİLİ KURUM/EİA hesabında herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde bunun YETKİLİ KURUM/EİA tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re'sen geri çıkışı yapılarak sermaye piyasası aracı veya nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üzerinde tasarrufta bulunduğu takdirde iade edeceğini, iade işlemine kadar geçen sürede piyasa koşullarında karşı tarafın oluşan zararını sermaye piyasası aracı olarak tazmin edeceğini ve alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar YETKİLİ KURUM/EİA MÜŞTERİ'sine uygulanan repo ters repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte YETKİLİ KURUM/EİA ya ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. 25- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERME ESASLARI 25.1.İşbu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir Taraflar, bu Sözleşme ile beyan, kabul ve taahhüt ettikleri tüm yükümlülüklerini ve borçlarını tamamen ifa etmek kayıt ve şartıyla, 7 günlük süre vermek suretiyle noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla, Sözleşme'de belirtilen adreslere feshi ihbarda bulunarak Sözleşme'yi feshedebilirler. (i) MÜŞTERİ'nin bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi, (ii) MÜŞTERİ'nin borçlarını ödeyemez durumda olması, iflasını istemesi veya iflası için yasal takibatın başlatılması; (iii) MÜŞTERİ'nin yazılı olarak borçlarını vadesinde ödeyemeyeceğini belirtmesi; (iv) yeni bir yasanın, kuralın veya mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcutlarının değişikliğe uğraması, (v) YETKİLİ KURUM/EİA nın Sözleşme'ye bağlı haklarının olumsuz yönde etkilenmesi, veya (vi) diğer haklı sebeplerin varlığı halinde YETKİLİ KURUM/EİA Sözleşme'yi herhangi bir süre vermeksizin derhal feshedebilir. Bu durumda YETKİLİ KURUM/EİA fesih bildirimini mümkün olan en kısa sürede MÜŞTERİ'ye tebliğ edecektir. YETKİLİ KURUM/EİA nın müdahalesi olmaksızın değişebilen menkul kıymet işlemlerine ilişkin işlemlerde ortaya çıkan durumlar haklı sebep kabul edilecektir. Bu Sözleşme'nin feshi halinde, MÜŞTERİ'nin YETKİLİ KURUM/EİA ya olan Sözleşme'nin feshi sonucunda doğan masraflar ve hesapların kapatılması sonucu doğan masraflar dahil tüm borçları muaccel hale gelecektir. MÜŞTERİ'nin YETKİLİ KURUM/EİA ya işbu Sözleşme'den doğan borcunun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur. 26- TEBLİGAT ADRESLERİ İş bu sözleşme, ayrılmaz bir parçası olduğu ve taraflar arasında imzalanmış olan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi nde yer alan tarafların adresleri tebligat adresleridir. MÜŞTERİ, adresindeki vaki değişiklikleri YETKİLİ KURUM/EİA ya yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır. Müşteri, YETKİLİ KURUM/EİA ile yapılacak yazışmalarda kullanılacak diğer haberleşme adreslerini (elektronik posta ( ) adresleri, faks numaraları vb.) ve bunlarda vaki olacak değişiklikleri de zamanında noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla bildirmeyi kabul ve beyan eder. Sayfa 20/ 30

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. VADELI İŞLEM VE OPSIYON PIYASASI ARACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Adı Soyadı/Ünvanı.: E-Posta Adresi..: Cep Tlf. No.: Sözleşme Sıra No : Sözleşme Tarihi.: / / 20 1- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI İşbu Sözleşme taraflar arasında imzalanmış olan Ak Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

İMKB VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI. Aralık 2012

İMKB VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI. Aralık 2012 İMKB VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI Aralık 2012 Piyasa Genel Özellikleri Takas Merkezi ile bağlantılı emir öncesi ve işlem sonrası risk yönetimi (pre-order and post trade margining) Portföy bazında teminatlandırma

Detaylı

VOB E-ŞUBE GİRİŞ İŞLEMLERİ İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER

VOB E-ŞUBE GİRİŞ İŞLEMLERİ İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER VOB E-ŞUBE GİRİŞ İŞLEMLERİ 1 İnternet Explorer web tarayıcısı kullanılarak www.integralmenkul.com.tr adresinden GİRİŞ sekmesinden giriş yapılır 2 Açılan pencerelerden, VOB seçilir. 3 E- Şube kullanımı

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

Dayanak Pay Senetleri

Dayanak Pay Senetleri İş Yatırım Tek Hisse Senedine Dayalı Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar İşlem Esasları Aralık 2012 VİOP İşlem Esasları Dayanak Varlıklar Dayanak Pay Senetleri 1 Dayanak Kod Dayanak Şirket 1 ISCTR Türkiye İş

Detaylı

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar

Konu: İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Teminat ve Pozisyon Limitlerine İlişkin Esaslar Genelee No: 191 İMKB Vadeli İşlemler Piyasası Müdürlüğü İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00. Faks: (0212) 298 25 00 istanbul, 29 Aralık 2003

Detaylı

VOP-VİOP GEÇİŞİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

VOP-VİOP GEÇİŞİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası VOP-VİOP GEÇİŞİ Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Borsa İstanbul, 3 Mayıs 2013 itibariyle VOB un %100 hissedarı olmuştur. Tüm Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmeleri 5 Ağustos 2013 Pazartesi günü itibari ile

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Vadeli işlem sözleşmesi nedir? Vadeli işlem sözleşmeleri, dayanak varlığın önceden belirlenen bir fiyattan ya da önceden belirlenen bir tarihte

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef VİOP RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU

VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU VOB KALDIRAÇLI ALIM SATIM PLATFORMU 1 Gündem Başlıkları İşlem Sistemi Tasarımı Modelin Genel Esasları İşlem Görmesi Planlanan Pariteler Teminatlandırma Esasları Üyelik Soru-Cevap 2 İşlem Sistemi Tasarımı

Detaylı

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 29.08.2011 tarihli 2011/144 No lu genelgenin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Genelge No : 2005/21 Çıkarıldığı Tarih : 05.08.2005 Yürürlük Tarihi : 05.08.2005 Konusu : Üyelerin Pozisyon

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU ( Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU ( Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU ( Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. nezdindeki işlemlere ilişkindir) HESAP NUMARASI: Önemli Açıklama: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacağınız alım-satım

Detaylı

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ

ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ TAKASBANK ÖZEL ŞARTLARA TABİ POZİSYON TRANSFERİ İŞLEMLERİ Türev İşlemler Piyasaları Takası ve Teminat Yönetim Müdürlüğü 2 Ekim 2009 1 AMAÇ Kurumsal müşteri işlemlerine aracılık eden aracı kuruluşların

Detaylı

Genelge No : 2010/105

Genelge No : 2010/105 Genelge No : 2010/105 Çıkarıldığı Tarih : 07.01.2010 Yürürlük Tarihi : 12.01.2010 Konusu Yapılan Değişiklikler : : 2005/5 Sayılı Genelgede Değişiklik (Özel Şartlara Tabi Transferi İşlemleri ve Hatalı İşlem

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ. İstanbul, 06 Kasım 2009

FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ. İstanbul, 06 Kasım 2009 FİZİKİ (HESABEN) TESLİMATLI DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ İstanbul, 06 Kasım 2009 FİZİKİ TESLİMAT Vade sonunda, son işlem günü seans sonu itibariyle açık olan pozisyonlar için sözleşmede belirtilen esaslar

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Garanti Yatırım FX Trader Java İşlem Platformu

Garanti Yatırım FX Trader Java İşlem Platformu Garanti Yatırım FX Trader Java İşlem Platformu Döküman İçeriği 2.13 Garanti FX Trader Java... 3 2.13.1 FX Ana Menü... 3 2.13.2 FX Fiyat İzleme ve Emir Ekranları:... 3 2.13.3 FX Teminat İzleme Alanı:...

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI MÜŞTERİ EMİRLERİNE VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Spekülatif: Korunma amacı taşımayan yatırımcıların gelecekteki piyasa beklentileri doğrultusunda kar amacı ile gerçekleştirdikleri işlemlerdir.

Spekülatif: Korunma amacı taşımayan yatırımcıların gelecekteki piyasa beklentileri doğrultusunda kar amacı ile gerçekleştirdikleri işlemlerdir. VİOP Nedir? VİOP, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nın kısaltmasıdır. Burada, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri alınıp satılır. Alınıp satılan bu sözleşmelere Türev araçlar da denir.

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genelge No : Yayım Tarihi: BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ KIYMETLİ MADENLER PİYASASI ALTIN DÖNÜŞÜM ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelge nin amacı, Borsa

Detaylı

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI DESTEK MENKUL DEĞERLER AŞ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI I. AMAÇ VE KAPSAM İşbu politika, Destek Menkul Değerler AŞ (Şirket) tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı

Detaylı

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Ek 2 : Uygulama esasları DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLEREK HAK SAHİBİ BAZINDA İZLENMESİNE İLİŞKİN MKK UYGULAMA ESASLARI TASLAĞI (VERSİYON 1) GENEL ESASLAR Devlet İç Borçlanma Senetleri

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları

Genelge No : 2005/7. Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005. Yürürlük Tarihi : 26.01.2005. Konusu. : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelge No : 2005/7 Çıkarıldığı Tarih : 26.01.2005 Yürürlük Tarihi : 26.01.2005 Konusu : Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Yapılan Değişiklikler : 01.07.2009 tarihli, 2009/89 No lu Genelge ile

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLAMA VE KAPSAM: İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Bundan sonra ŞİRKET

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK

Detaylı

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar; Ek İşlem Kuralı Değişiklikleri L.3 - Genel Kurul Blokaj İşlemleri Yeni: K.4- Genel Kurul Blokaj İşlemleri Eski L. YATIRIMCI İŞLEMLERİ L. 1 - Yatırımcı Hesapları Üzerinde İşlem Yetkisine İlişkin Esaslar;

Detaylı

: Borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarının güncelleştirilmesi hakkında.

: Borsa dışı lot altı işlemleri işleyiş esaslarının güncelleştirilmesi hakkında. Genelge No146 Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü M fe İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Istinye İJ0860 İstanbul Tel. : (0212) 29S 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 31 Ocak 2001 Konu : Borsa dışı lot

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni

Detaylı

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA Pay sı İşlemleri Şirketimiz nezdinde adınıza açılacak hesabınızda, Pay sında yapacağınız, Pay ve Varant işlemleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014

TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri. Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 TAKASBANK Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetleri Beyhan ARASAN 18 Eylül 2014 SUNUM İÇERİĞİ TAKASBANK VE FONKSİYONLARI MERKEZİ KARŞI TARAF ELEKTRİK PİYASASI TEMİNAT YÖNETİMİ VE TAKAS HİZMETLERİ DOĞALGAZ PİYASASINDA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI

OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI OYAK YATIRIM SANAL ŞUBE KULLANIM DOKÜMANI BÖLÜMLER 1. Anasayfa 2. Hesabım 2.1. Portföy 2.2. İşlem Hacim Detay Raporu 2.3. Aylık Hacim Raporu 2.4. Hesap Ekstresi 2.5. Hisse Hareketleri 2.6. Günlük İşlem

Detaylı

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan

Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası'nda İşlem Görme ve Takas Esaslan M t İ?JA N B U L m _ t, w MENKUL KIYMETLER Genelge No : 57 Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü BORSASI İstinye 80860 İstanbul Tel.: (0212} 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 Konu : Döviz Ödemeli Devlet İç

Detaylı

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000

A) 90.000 B) 80.000 C) 60.000 D) 40.000 E) 30.000 1 Aşağıdakilerden hangisi bedelsiz sermaye artırımı için kullanılabilecek kaynaklardan biri değildir? A) Emisyon primi B) İştirakler satış kârı C) Yeniden değerleme değer artışı D) Ortaklardan sermaye

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER HİSSE/VİOP E-ŞUBE İŞLEMLERİ

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER HİSSE/VİOP E-ŞUBE İŞLEMLERİ İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER HİSSE/VİOP E-ŞUBE İŞLEMLERİ www.integralmenkul.com.tr adresinden GiRiŞ sekmesinden e-şubeye giriş yapılır Açılan pencereden BİST ya da VİOP seçilir E-şube giriş ekranı: Uzaktan

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır.

Başlangıç Teminatı: Türev araç işlemleri için talep edilen asgari teminat tutarıdır. Amaç ve Kapsam Bizim Menkul Değerler A.Ş (BMD) tüm müşteri emirlerinin özenli, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinde en iyi gayreti gösterir. Emir gerçekleştirme politikası ile BMD, müşterilerinden

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

YATIRIM PORTALI E - Ş UBE

YATIRIM PORTALI E - Ş UBE YATIRIM PORTALI E - Ş UBE NEDEN OSMANLI MENKUL E-ŞUBE? Kolay hesap açma sürecimiz, Uygun komisyon oranlarımız, Ürün çeşitliliğimiz, Fonksiyon çeşitliliğimiz, Ürün bazında raporlama sistemimiz, Canlı destek

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

İmtiyazınızı Kullanmak

İmtiyazınızı Kullanmak İmtiyazınızı Kullanmak Hisse planı katılımcıları için hızlı başlangıç kılavuzu Opsiyon kullanmak; şirketinizin hissesini, hissenin opsiyon kullanma sırasındaki piyasa fiyatına bakmaksızın, önceden belirlenmiş

Detaylı

BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI

BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI Başlangıç Teminatı Hesaplaması: Başlangıç teminatı, gelecekte herhangi bir temerrüt durumunun ortaya çıktığı hallerde, temerrüdün ortaya çıktığı tarihten

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Açıklama -Her teminat mektubu için ayrı alınır. Teminat Mektubu Saklama Sermaye blokajları,

Detaylı

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar

Detaylı

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU Müşteri /Hesap No : Adı Soyadı : TC Kimlik No : Firma Ünvanı : Yatırım Hesabının bulunduğu Banka/Aracı Kuruluş : Yatırım Hesap Numarası : Teminat Şekli : Teminat Tutarı : Kayıtlı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Tezgahüstü piyasalarda türev araç alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri

Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri 1. Merkezi Kayıt Kuruluşu sermayesindeki Borsa İstanbul A.Ş. nin payı en fazla yüzde kaçtır? A) %10 B) %15 C) %25 D) %50 E) %75 2. İhraççı hesabı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer

DİBS lerin kesin alım satım işlemlerinde uygulanacak işlem esasları aşağıda yer DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU BÜNYESİNDE KAYDİLEŞTİRİLEREK MÜŞTERİ İSMİNE SAKLANMASI VE İZLENMESİ SİSTEMİNDE KESİN ALIM SATIM İŞLEM ESASLARI Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı