HORMONLAR. Hormon Biyokimyası. Hormonların yapıları. Hormonların etkileri 1/30/2012. Prof.Dr.Dildar Konukoğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HORMONLAR. Hormon Biyokimyası. Hormonların yapıları. Hormonların etkileri 1/30/2012. Prof.Dr.Dildar Konukoğlu"

Transkript

1 HORMONLAR Hormon Biyokimyası Prof.Dr.Dildar Konukoğlu Mikromolar konsantrasyonda etkili, kimyasal, intersellüler mesenjerlerdir. İki veya daha fazla hücre arasında bilgi taşıyan kimyasal maddelerdir Endokrin bezlerin spesifik hücreleri tarafından sentez edilir Spesifiteleri reseptörlerinin varlığına bağlıdır Endokrin etki Parakrin Otokrin Ekzokrin Hormonların etkileri Hormonların yapıları Amin yapısında hormonlar -Tirozin den kaynaklı Peptit ve protein hormonlar - Lipit yapılı hormonlar - Steroid hormonlar Kolesterol den kaynaklı Eikosanoid hormonlar - Yağ asitlerinden (araşidonik asit) kaynak Hormonların salgılanmalarının düzenlenmesi HORMONLARIN SENTEZİ Hormonlar iki mekanizma ile sentezlenirler: 1.Ribozomal sentez 1. Sinir sistemi 2. Negatif ve pozitif feedback mekanizmalar 3. Vücut sıvılarının komposizyonlarındaki değişiklikler 2.Enzimatik sentez Amino asit türevi hormonlar, steroid hormonlar ve eikosanoidler 1

2 HORMON SALINIMI Lipofilik hormonlar pasif difüzyonla salınım Peptit/ protein yapılı hormonlar prohormon halinde zarsal veziküller içinde depolanan hormonlar kalsiyum bağımlı ekzositoz ile dolaşıma salınırlar. Hormon proformunda depolanmışsa, salınımdan önce proteoliz ile aktif hale çevrilir Adrenal medulla hormonları ve sinir uçlarında bulunan katekolaminler, kromaffin granüllerde, Tiroid hormonları tiroglobulin yapısında depolanır. Cerrahi girişim ve anestezinin yarattığı strese hormonal yanıt Vazopressin Katekolamin RAA ACTH Kortizol GH Prolaktin salgılamasında artış Sempatik hiperaktivite İnsülin salgılamasında azalma Hormonların taşınmaları Hormonlar, kanda serbest veya proteinlere bağlı olarak bulunurlar Çok küçük bir fraksiyon olan serbest hormonlar, biolojik olarak aktifdir. Hidrofilik özellikli katekolaminler ve peptit/protein yapılı hormonların büyük çoğunluğu serbest olarak bulunurlar Hidrofobik özellikli tiroid hormonları ile steroid hormonlar proteinlere bağlı olarak bulunurlar Hormonların kanda kalış süresi 2 3 dakika 2 3 saat 2 3 gün Hormonların yıkılımı Steroid ve tiroid hormonları karaciğerde parçalayıcı reaksiyonlar İdrar veya dışkı ile atılım Polipeptid hormonlar endositoz ile hücre içi ve lizozomal enzimlerle 10 Özgüllük Sinyal-iletim sisteminin özellikleri Duyarsızlaştırma Entegresyon Amplifikasyon Sinyal molekülünün reseptör üzerindeki bağlanma bölgesine tam uyumu Reseptör aktivasyonu, reseptörü işlevsiz hale getiren veya hücre yüzeyinden uzaklaştıran bir geri besleme devresini tetikler İki sinyal, zıt etkiye sahipse düzenleyici sonuç her iki reseptörden gelen verilerin integrasyonu ile ortaya çıkar Sinyal iletiminde, bir molekülün çok sayıda molekülü aktive etmesi ve bu yolla her aşamada aktifleşen molekül sayısının katlanarak artması Reseptörün lokalizasyonu Hücre yüzeyi reseptörleri (plazma membranı) Intrasellüler reseptörler (sitoplazma ve/veya nukleus) Hormon reseptörleri Hormon sınıfı Proteinler ve peptidler, katekolaminler, eikosanoidler, Steroidler ve tiroid hormonları Etki mekanizması İkincil haberciler Sorumlu genlerdeki transkripsiyonel aktivasyonu kontrol 2

3 Hormon reseptörleri Membran Reseptörleri Spesifik Membranda veya hücre içinde yerleşirler Fonksiyonu : Hormonu tanımak,bağlamak ve hücreiçi metabolik olayları denetleyecek sinyali oluşturmaktır. Reseptörler glikoprotein yapılıdır. Monomerik veya oligomerik yapı gösterebilirler.. İyon kanal reseptörleri Regülatör G protein gerektiren reseptörler İntrensek enzimatik aktivite gösterenler Tirozin kinaz Serin-treonin kinaz Guanilat siklaz Tirozin kinaz-bağlı Reseptörler YEDEK RESEPTÖRLER RESEPTÖR SAYISININ KONTROLÜ Cevap oluşumuna katkıda bulunmayan reseptörlere YEDEK RESEPTÖR denir. *Oysa hücre içi reseptörleri kullanan hormonlarda hormon derişimi ile biyolojik cevabın şiddeti arasında daha yakın ilişki vardır. *Homolog Regülasyon *Heterolog Regülasyon: RESEPTÖR ve TAŞIYICI PROTEİNLER Özellik Reseptör Transport proteini Derişim Çok düşük (birkaç bin/hücre) Afinite Çok yüksek düşük Bağlanma özgüllüğü Çok yüksek düşük Fizyolojik derişimde satürasyon Evet Çok yüksek (yaklaşık 10 9 /ml) Hayır Bağlanma tersinirliği evet evet Sinyal iletimi (biyolojik cevap) var yok G-protein bağımlı reseptörlere serpentin reseptörleri denir Molekül ağırlığına gore; Büyük G-proteini Küçük G proteini Plazma membranının sitozolik yüzeyinde bulunur -alt ünitesine guanin nükleotidleri bağlanır ve aktivitesi GTP ye bağımlıdır. 3

4 G-PROTEİNLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ İntegral membran proteinidir Guanin nükleotidlerini (GTP, GDP) bağlar Hormonun reseptöre bağlanması ile aktive olur Bir efektör proteine/enzime kenetlenir Bakteriyel toksinlerle aktiflenir GTP analogları ile aktive edilir Yapı Grup I Steroid, Tiroid H Kalsitriol, Retionidler Grup II Polipeptidler, Protein, Glikoprotein, Katekolaminler Solubilite Lipofilik Hidrofilik Plazmada Transport protein Hormonların sınıflandırılması (+) (-) Plazma yarı ömrü Uzun Kısa Reseptör Hücre içi Membran Mediatör HR kompleksi İkinci haberciler Hücresel Sinyal İletiminin Temel Mekanizmaları Hormon etki mekanizmaları 1- Reseptörü membranda olan hormonların etki mekanizması İkinci haberciler Tirozin kinaz sistemini kullananlar a- İkinci habercileri sentezi b- Depolanmış iyonun mobilizasyonu 2- Reseptörü hücre içinde olan hormonların etki mekanizması cgmp Kalsiyum Diaçil gliserol Fosfotidil trifosfat İkinci haberciler * Adenilat siklaz 3, 5 - * 3, 5-5 -AMP Fosfodiesteraz 4

5 İkincil Haberci Olarak Kullanan Hormonlar *Kortikotropin (ACTH) *Kortikotropin-salgılatıcı hormon(crh) *Dopamin (D-1 reseptörleri) *Epinefrin (b-adrenerjik) *Folikül- stimule edici hormon (FSH) *Glukagon *Histamin (H-2) *Luteinize edici hormon (LH) *Melanosit stimule edici hormon (MSH) *Paratiroid hormonu (PTH) *Prostoglandin E 1, E 2 *Serotonin *Somatostatin *Tiroid stimule edici hormon (TSH) R K R K Regülatör Katalitik R K İnaktif PK A FosfoProtein ADP Aktif PKA Protein + P CREB CRE - - Protein Fosfataz 1 DNA Hücre içi Düzeyinin Kontrolü 1- Ligand/hormon derişiminin kontrolü 2- Reseptör aktivitesinin kontrolü -Desensitizasyon (BARK) -Down regülasyon 3- G nın aktivitesi/lokalizasyonunun kontrolü (palmitoilasyon-depalmitoilasyon) 4- G nın GTPaz aktivitesi 5- Fosfodiesteraz enzimleri Adenilat siklazı uyaranlar (Hs) alfa-alt ünitesinin GTP az aktivitesi bulunur Kolera toksini ; Gs alt ünitesinin-adp ribozilasyonu; Gs GTPaz inhibisyonu Boğmaca toksini ; Gi alt ünitesinin - ADP ribozilasyonu ; Gi inhibisyonu NET ETKİ; artar. ACTH, ADH, CRH, FSH,LH, Glukagon, Kalsitonin -adrenerjikler, HCG, LPH, MSH, PTH, TSH Adenilat siklazı inhibe edenler (Hi) Asetil Kolin, 2- adrenerjikler, Angiotensin II, Opiyatlar,Somatostatin 5

6 İkinci habercisi Kalsiyum ve /veya fosfotidil inozitol olan sistem Bu grup hormonlar hücre içi kalsiyum konsantrasyonunu arttırırlar. Bu hormonların etkisi ile : 1- Ekstrasellüler ortamdan intrasellüler ortama kalsiyum geçişini artar. 2- Hücre dışına kalsiyum iyonlarını atan aktif kalsiyum pompası inhibe olur. Artan Sitoplazmik Kalsiyum a) Protein Kinaz C Aktivasyonu b) Ca 2+ /Kalmodulin Kompleksi aktivasyonu İkincil Haberci Olarak Ca 2+ Kullanan Sinyal Molekülleri Asetil kolin (muskarinik M 1 ) a-1 Adrenerjik agonistler Angiotensin II GnRH Oksitosin Serotonin Vazopressin TRH İkinci habercisi cgmp olan Guanilat siklaz sistemi Zarsal Guanilat Siklazlar 1. Zarsal Reseptör Guanilat Siklazlar 2. Reseptör Olmayan Zarsal Guanilat Siklazlar Sitoplazmik Guanilat Siklaz Sitoplazmik Guanilat Siklazlar GTP cgmp *Dimerik yapıda çözünür proteinlerdir. *Yapısında hem grubu içerirler. *NO, CO, OH ve çeşitli oksidanlarla aktive olurlar. 6

7 Sitokinler, LPS, Oksidatif stres, Metaller Glukokortikoidler Sitokinler, LPS Glukokortikoidler Protein kinaz ile etki gösteren hormonlar HO-1 HO-2 inos inos Protein Fosforilasyonu CO Guanilat Siklaz Aktivasyonu cgmp NO İyon Kanalları Endojen tirozin kinaz aktiviteli hormonlar İnsulin, IGF-I EGF,FGF, NGF,PDGF Serin- Treonin kinaz aktiviteli hormonlar TGF - Tirozin kinaz aktivatorleri Growth hormon, Prolaktin, Eritropoetin Sitokin Leptin Sinyal iletiminde JAK kinazlar rol oynar BÜYÜME HORMONU BÜYÜME H- RESEPTÖR BÜYÜME H.-RESEPTÖR-P (tirozin kinaz aktivitesi) JAK (inaktif) JAK-P (aktif) STAT PROTEİN STAT-P İNTRASELLÜLER RESEPTÖRLERE BAĞLANAN HORMONLAR Bu grup hormonlar gen transkripsiyonlarını değiştirmek yolu ile etki gösterir. Reseptörleri sitozolik veya nükleer olabilir. Steroid hormon ve D vitamini reseptörü sitozolde, tiroid hormon ve retinoik asit reseptörleri nükleusta yerleşir. Steroid hormon reseptörleri hormonun yokluğunda şaperon (HSP 90) proteinler tarafından inaktif konumda tutulur. Hormonun varlığında protein reseptörden ayrılır ve hormon reseptör kompleksi oluşur. 5 REGÜLATÖR BÖLGE GEN YAPISI HRE, Glukokortikoid, minorelokortikoid, progesteron ve androjenler için ortak TRANSKRİPSİYONUN BAŞLANGIÇ BİTİŞ BÖLGESİ BÖLGESİ Transkripsiyonun sıklığını düzenler HRE PROMOTER GEN Başlangıç Doğruluğunu sağlar RNA POL-II E DUYARLI KATALİTİK BÖLGE (YAPISAL BÖLGE) 3 7

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz),

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz), NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi Bir hücre veya organelin bir uyarıya yanıt verebilme yeteneği uyarılabilme olarak tanımlanmaktadır. Uyarı, membranda geriye dönebilen bir değişiklik meydana

Detaylı

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir.

Çalışmanın hastalığın erken teşhis ve tanısının konmasında izlenecek sağlık politikalarına yardımcı bilgiler vermesi beklenmektedir. 1. GİRİŞ ve AMAÇ Pineal bez ve salgıladığı en önemli madde olarak bilinen melatonin son yıllarda gittikçe artan sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuş ve olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Melatonin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının

Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının Hematolojik Malignitelerde Sinyal İleti Sistemleri Dr. Güray SAYDAM Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, İzmir Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının devamı için gerekli iletişim

Detaylı

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI

ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI ORGANİZMANIN ÖNEMLİ METABOLİK DURUMLARI Metabolizma durumları Memelilerde ana hatları ile en az iki metabolizma durumu önemlidir. Bunların birincisi besin maddelerinin kana emildiği beslenme (rezorpsiyon),

Detaylı

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI Protein ve amino asitlerin vücuda alınması 70 kg ağırlığında bir erişkin insan için günde yaklaşık 75 g kadar protein gerekmektedir. Hayvansal gıdalar ve baklagiller

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI

BÖLÜM - 13 PROTEİN METABOLİZMASI BÖLÜM - 13 PRTEİ METABLİZMASI 13.1-GEEL BAKI Protein metabolizması, karbonhidrat ve yağ metabolizmasından biraz farklılık gösterir. Çünkü proteinler vücutta kuruluşu sağlayan esas maddelerdir. Bunları

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2015 Glikoz canlılarda en önemli besin kaynaklarındandır. Kandaki glikoz düzeyi insülin hormonu tarafından düzenlenir. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Detaylı

OZMOTİK BASINCIN FİZYOLOJİK ROLÜ

OZMOTİK BASINCIN FİZYOLOJİK ROLÜ SUNUM PLANI Su dengesi ve plazma Na konsantrasyonu tarafından belirlenen plazma ozmolaritesinin düzenlenmesi arasındaki ilişki Ozmoregulasyon ve volum regülasyonu arasındaki farklılıklar Vücut suyunun

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI

ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI ĠNCEBAĞIRSAK FĠZYOJOJĠSĠ VE MOTĠLĠTE BOZUKLUKLARI Ġbrahim Hatemi,Ahmet Dobrucalı Ġncebağırsak duodenum jejeunum ve ileumdan oluģan, besinlerin sindiriminin ve emiliminin gerçekleģtiği hayati bir organdır.

Detaylı

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI Eritrositler Dolaşım sisteminde belirli bir süre kalan hücrelere kan hücreleri adı verilmektedir. Eritrositler, içerdikleri hemoglobine O 2 bağlayarak taşıyan kırmızı

Detaylı

Santral sinir sisteminin diğer motor fonksiyon gören parçası da somatik sinir sistemidir ve istemli olarak çalışır. YILLAR

Santral sinir sisteminin diğer motor fonksiyon gören parçası da somatik sinir sistemidir ve istemli olarak çalışır. YILLAR Otonom sinir sistemi, adından anlaşılacağı gibi otonomik (irade dışı, otomatik) çalışan motor (efferent) bir sistemdir (kalp, damarlar, sindirim fonksiyonları vs.) Santral sinir sisteminin diğer motor

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder)

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder) Vücut Savunmasını Bağışıklık : potansiyel zararlı yabancı maddelere ve anormal hücrelere karşı vücudun ortaya koyduğu savunma yeteneğidir. Aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir: virüsler ve bakterilere

Detaylı

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Doç. Dr. Atila KARAALP Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ab. D. Haydarpaşa İstanbul İçerik Farmakoloji Farmakodinamik Toksikodinamik

Detaylı

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ

SĐNAPTĐK ĐLETĐ BĐYOFĐZĐĞĐ 486 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sinaps Oluşumları 2. Elektriksel Sinaps ve Sinaptik Đletim 3. Kimyasal Sinaps ve Sinaptik Đletim 3.1. Kimyasal sinaptik iletinin temel ögeleri 3.2. Kimyasal sinaptik iletimin genel aşamaları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı

STRES ve ANKSİYETE. Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD

STRES ve ANKSİYETE. Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD STRES ve ANKSİYETE Prof. Dr. Neşe KOCABAŞOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fak. Psikiyatri ABD Anksiyete tanımlanması zor bir korku ve endişe duygusudur. Bu duyguya vücutla ilgili birtakım duyumlar eşlik edebilir. Göğüste

Detaylı

Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri

Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri 65 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 30 (2011), 1: 65-72 Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri Saime GÜZEL 1 Nazmiye GÜNEŞ 1 Geliş Tarihi: 04.04.2011 Kabul Tarihi: 30.06.2011 Abstract: The pancreatic

Detaylı

BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI

BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI BÖLÜM - 11 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI 8.1- GENEL BAKI. Memelilerde başlıca enerji kaynağını karbonhidratlar sağlar. Yine alınan besin maddelerinin % 60 kadarını karbonhidratlar oluşturur. Besinlerle alınan

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı