ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TTK ÜZÜLMEZ MÜESSESESİ AYAK İŞYERLERİNDE SOLUNABİLİR TOZ YOĞUNLUKLARININ VE KUVARS İÇERİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2009

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TTK ÜZÜLMEZ MÜESSESESİ AYAK İŞYERLERİNDE SOLUNABİLİR TOZ YOĞUNLUKLARININ VE KUVARS İÇERİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Bu Tez../../2009 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği/Oyçokluğu ile Kabul Edilmiştir. İmza... İmza... İmza Doç.Dr. Suphi URAL Prof.Dr. M.Emin ÖCAL Doç.Dr. Özen KILIÇ Danışman Üye Üye İmza İmza Doç.Dr. Ahmet DAĞ Yrd. Doç.Dr. Hüseyin VAPUR Üye Üye Bu tez Enstitümüz Maden Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No : Prof. Dr. İlhami YEĞİNGİL Enstitü Müdürü İmza ve Mühür Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: MMF2009 YL8 Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ TTK ÜZÜLMEZ MÜESSESESİ AYAK İŞYERLERİNDE SOLUNABİLİR TOZ YOĞUNLUKLARININ VE KUVARS İÇERİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Suphi URAL Yıl : 2009, Sayfa: 73 Jüri : Prof. Dr. M.Emin ÖCAL Doç. Dr. Suphi URAL Doç. Dr. Özen KILIÇ Doç. Dr. Ahmet DAĞ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin VAPUR Bu çalışmada; TTK Genel Müdürlüğüne bağlı Üzülmez Müessese Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Kurul, Acun, Piriç ve Taban Acılık damarlarındaki ayak işyerlerinde solunabilir toz yoğunlukları ve kuvars içerikleri ölçülerek iş sağlığı ve güvenliği risk dereceleri belirlenmiştir. Toz örnekleme çalışmalarında MRE 113A gravimetrik toz ölçer kullanılmıştır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ve TTK İş Güvenliği Eğitim Daire Başkanlığı ndaki Arge Laboratuar ında toz yoğunluğu ve kuvars analizleri FTIR tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak Kurul ve Acun damarlarında ayak işyerlerinde toz yoğunlukları ve kuvars içerikleri müsaade edilebilen Eşik Sınır Değerlerinin üstünde olup III risk seviyelerinde olduğu anlaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Solunabilir toz, kuvars, kızıl ötesi spektrofotometre yöntemi I

4 ABSTRACT Ms.C. THESIS STUDY OF THE RESPIRABLE DUST CONCENTRATION IN THE COAL FACES OF TTK ÜZÜLMEZ COLLIERY UNIVERSITY OF ÇUKUROVA INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES DEPARTMENT OF MINING ENGINEERING Supervisor : Assoc Prof. Dr. Suphi URAL Year : 2009, Pages: 73 Jury : Prof. Dr. M.Emin ÖCAL Doç. Dr. Suphi URAL Doç. Dr. Özen KILIÇ Doç. Dr. Ahmet DAĞ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin VAPUR In this study, respirable dust consantration and its quartz conted of coal faces of the Acun, Kurul, Piriç and Taban Acılık of TTK Üzülmez Colliery were mausered. Risk levels of these coal faces were also determinat. MRE 113A gravimetric dust sampler has been used for dust measurements and ash and quartz contents of the samples have been analysed in ZKÜ and Head of Occupational Safety Training in TTK R&D laboratories using FTIR technique. As a result, dust consantrations and quartz contends of the samples obtained from Kurul and Acun coal faces are over the TWA at the III. Risk level occording to the Turkish regulations. Key Words: Respirable dust, quartz, infrared spectroscopy technique II

5 TEŞEKKÜR Tez konusunun belirlenmesi, kapsamının ayrıntılandırılması, sonuçların yorumlanmasında çok değerli katkıları ile beni yönlendiren ve iş hayatımın yoğunluğundan dolayı bana anlayış gösteren Danışman hocam Sayın Doç. Dr. Suphi URAL a sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü nde çalışan Sayın Arş Gör. İlknur EROL a tez çalışmalarım sırasında verdiği yardımlarından dolayı sonsuz teşekkür ederim. TTK İş Güvenliği Eğitim ve Daire Başkanı Sayın Mesut ÖZTÜRK e, Maden Teknikeri Sayın Şeref ALTAN a sonsuz teşekkür ederim. Üzülmez Müessesesi nde toz örneklerinin alımındaki yardımlarından dolayı Asma-Dilaver İşletmesi nde çalışan; Üretim Baş Mühendisi Sayın Müjdat BİROL a, Hazırlık Baş Mühendisi Sayın Birol KARACAM a ve Ocak Mühendisi arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Bu çalışmam sırasında bana desteklerini esirgemeyen maddi manevi her şekilde yanımda olduklarını hissettiren ve beni her zaman motive eden sevgili eşim Duygu ÇEVİKLER e ve aileme sonsuz teşekkür ederim. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ.....I ABSTRACT... III TEŞEKKÜR.. III İÇİNDEKİLER.IV ÇİZELGELER DİZİNİ.. VII ŞEKİLLER DİZİNİ..IX SİMGELER VE KISALTMALAR....XI 1.GİRİŞ Çalışmanın Amacı ve Önemi Toz Tozun Oluşumu ve Kaynakları Damar Kalınlığının Etkisi Damar Eğiminin Etkisi Kömür, Yan Taşın Cinsi ve Etkisi Havalandırma Yönü ve Miktarının Etkisi Kömürleşme Derecesinin Etkisi Mekanizasyonun Etkisi Kazı İşyerlerinin Etkisi Toz Türleri Solunabilir Tozlar Trokal Tozlar Alveollere Ulaşan Tozlar Tozların Sınıflandırılması Fibrojenik Tozlar Toksik Tozlar Kanserojen Tozlar Radyoaktif Tozlar Alerji Yapan Tozlar Inert Tozlar 8 IV

7 1.2.4.Toz Maruziyet Sınır Değerleri Pnömokonyoz ve Oluşumu Pnömokonyoza Neden Olan Tozun Boyutu ve Bileşimi Pnömokonyozun Saptanması ve Tedavisi Solunan Tozdaki Pnömokonyoz ile Kuvars İlişkisi TTK Üzülmez Müessesesi nin Tanıtımı TTK Üzülmez Müessesesi nin Tarihçesi ve Sınırları TTK Üzülmez Müessesesi nin Jeolojik Yapısı Stratigrafi Yapısal Jeoloji Tektonizma Rezerv Durumu TTK Üzülmez Müessesesi nin Yönetim Yapısı TTK Üzülmez Müessesesi nin Personel Durumu TTK Üzülmez Müessesesi ndeki Hazırlık ve Üretim Çalışmaları Hazırlık Çalışmalarının Durumu Üretim Çalışmalarının Durumu TTK Üzülmez Müessesesi nde Örnekleme Yapılan İşyerlerin Tanıtımı Kurul (Milopero) Panosunun Tanıtımı Acun (Neomi) Panosunun Tanıtımı Piriç Panosunun Tanıtımı Taban Acılık Panosunun Tanıtımı ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOD Materyal Örnek Alımı İşlemleri Metod Toz Örnekleme Yöntemi FTIR Spektroskopi Yöntemi FTIR Spektroskopinin Temel Prensipleri FTIR (Furier Dönüşümlü Kırmızı Ötesi) Spektrofotometrenin V

8 Çalışma Yöntemi FTIR ile Spektrum Alınması İşlemleri Toz Numunelerin Alınmasında Uygulanan Yöntemler Tozdaki Kuvars İçeriklerin belirlenmesinde Uygulanan Yöntemler ARAŞTIRMA BULGULARI Laboratuarda Yapılan Çalışmalar ZKÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Laboratuarı nda Yapılan Çalışmalar Örneklerdeki Toz Miktarlarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi Örneklerdeki Kül Miktarlarının Belirlenmesi TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı AR-GE Laboratuarı nda Yapılan Çalışmalar Kuvars İçeriği Ölçümlerinde Kullanılan Tabletlerin Hazırlanması FTIR Spektrofotometre Cihazı Yardımıyla Örneklerdeki Kuvars İçeriklerinin Belirlenmesi TTK Üzülmez Müessesesi nde Alınan Numunelerin Deney Sonuçları 66 5.SONUÇLAR VE ÖNERİLER..68 KAYNAKLAR..70 ÖZGEÇMİŞ..74 EKLER.. 75 VI

9 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 1.1. Tüm işyerlerinin toz risk derecelerine göre sınıflandırılması...8 Çizelge 1.2. Kristalin silika için bazı ülkelerin maruziyet sınır değerleri..10 Çizelge 1.3. Pnömokonyoz neden olan tozların sınıflandırılması...12 Çizelge yılı Üzülmez Müessesesi rezervleri...29 Çizelge 1.5. Üzülmez Müessesesi ne bağlı işletmelerin rezervleri 29 Çizelge tarihli, yılları arasında çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel durumu.30 Çizelge tarihli, yılları arasında çalışan yeraltı- yerüstü işçi sayıları.30 Çizelge tarihli, yılları arası emekli olan yeraltı- yerüstü işçi sayıları...32 Çizelge tarihli, yılları arası emekli olan pano ayak üretim İşçi sayıları.32 Çizelge tarihli, yılları arasında çalışan hazırlık işçi sayıları 33 Çizelge tarihli, yılları arasında lağım, taban ve göçük açma ilerlemeleri Çizelge tarihli, yılları arasında gerçekleştirilen üretim miktarları ve gerçekleşme oranları sayıları...34 Çizelge Kurul panosuna ait bilgiler...35 Çizelge Kurul panosunda çalışan kayıtlı işçiler...35 Çizelge Kurul panosunda çalışan fiili işçiler Çizelge Acun panosuna ait bilgiler...36 Çizelge Acun panosunda çalışan kayıtlı işçiler Çizelge Acun panosunda çalışan fiili işçi sayıları 36 Çizelge Piriç panosuna ait bilgiler...37 Çizelge Piriç panosunda çalışan kayıtlı işçi sayıları 37 Çizelge Piriç panosunda çalışan fiili işçi sayıları.37 Çizelge Taban Acılık panosuna ait bilgiler...38 VII

10 Çizelge Taban Acılık panosunda çalışan kayıtlı işçi sayıları Çizelge Taban Acılık panosunda çalışan fiili işçi sayıları 38 Çizelge 3.1. Kurul panosu toz ölçüm istasyonuna ait bilgiler Çizelge 3.2. Piriç panosu toz ölçüm istasyonuna ait bilgiler Çizelge 3.3. Acun panosu toz ölçüm istasyonuna ait bilgiler...44 Çizelge 3.4. Taban Acılık panosu toz ölçüm istasyonuna ait bilgiler...47 Çizelge 4.1. Saf kuvars içeren tabletlerin FTIR spektrumlarından elde edilen değerler...62 Çizelge 4.2. TTK Üzülmez Müessesesi ndeki örneklemelerin deney sonuçları 67 VIII

11 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 1.1. Gravimetrik aletlerin birbirleri ile alveoller tutulma eğrisi ile kıyaslanması...14 Şekil µ dan küçük taneciklerin alveollerde ve üst solunum yollarında tutulma Yüzdeleri 15 Şekil 1.3. Üzülmez Müessesesi Şekil 1.4. Üzülmez bölgesi kömür damarları Şekil 1.5. Zonguldak kömür havzası.21 Şekil 1.6. Zonguldak karbonifer penceresi Şekil 1.7. Zonguldak bölgesinin genelleştirilmiş stratigrafik kesiti Şekil 1.8. TTK Üzülmez Müessesesi nin idari yapısı 31 Şekil 3.1. Kurul panosunun planı Şekil 3.2. Piriç panosunun planı Şekil 3.3. Acun panosunun planı...46 Şekil 3.4. Taban Acılık panosunun planı...48 Şekil 3.5. MRE 113A gravimetrik toz örnekleyicisi..49 Şekil 3.6. MRE 113A gravimetrik toz örnekleyicisinin şematik görünümü Şekil 3.7. Moleküllerin titreşim şekilleri...52 Şekil 3.8. IR nın şematik görünümü...54 Şekil 3.9. Kullanılan Agat havan ve porselen krozeler..55 Şekil Kullanılan KBr tablet...55 Şekil kullanılan membran filtre.56 Şekil ZKÜ de kullanılan hassas terazi..57 Şekil ZKÜ de kullanılan fırın..57 Şekil TTK İş Güvenliği Ar-Ge laboratuarı nda kullanılan Perkin Elmer Spectrum BX FTIR Spektrofotometre..59 Şekil 4.1. Elde edilen kalibrasyon doğruları ve denklemleri..63 Şekil 4.2. TTK iş Güvenliği ve Eğitim Ar-Ge laboratuarında elde edilen FTIR spektrumları 64 IX

12 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ BTE : Birikimli toz etkilenmesi DTA : Diferansiyel Termal Analiz (Isı farkları analizi) ESD : Eşik Sınır Değer EKİ : Ereğli Kömür İşletmesi FTIR : Furier dönüşümlü kızıl ötesi IR : Infrared (kızıl ötesi) nm : nanometre ÜTİ : Üzülmez Taşkömürü İşletmesi KBr : Potasyum bromür TTK : Türkiye Taşkömürü Kurumu ZKÜ : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi A : soğurma T : geçirgenlik λ : dalga boyu μ : mikron ν : frekans υ : dalga sayısı X

13 1.GİRİŞ 1. GİRİŞ 1.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi Madencilikte hazırlık, üretim, doldurma, boşaltma, kırma, eleme ve nakliye işlemleri sırasında arazi yapısına ve uygulanan üretim tekniğine bağlı olarak tozlar oluşmaktadır. Cisimlerin parçalanmaları, kırılmaları ve ezilmeleri sırasında o cismin özelliklerini taşıyan küçük parçacıklar oluşur. Bu parçacıklar toz diye adlandırılır (Karaçelebi, 1980). Kömür ocaklarında çeşitli tozlar oluşmaktadır. Bu tozların uzun süre soluyan kişilerde çeşitli akciğer hastalıkları görülmektedir. Tozların neden olduğu meslek hastalıklarına pnömokonyoz denir. Pnömokonyoza neden olan tozlar inorganik (demir tozu, silistozu, kömür tozu, vb.) ve organik tozlar (pamuk tozu, şeker kamışı tozu, kümes hayvanlarının tüyleri, bazı mikroorganizmalar vs.) olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır (Bilir ve Yıldız, 2004). Pnömokonyoz hastalığı, tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de en önemli meslek hastalıkların başında gelmektedir. Pnömokonyoza yakalanan hastalarda akciğerlerdeki görülen lekelere göre sınıflandırılmaktadır ve hastalığı tedavi edecek bir yöntem yoktur. Hastalığın ilk devrelerinde 2 mm den küçük olan lekeler, önlem alınmadığında büyümekte ve sonuçta akciğerin büyük bir bölümünü kaplayarak son derece ciddi sağlık problemleri yaratmaktadır. Tozların büyüklüğü, akciğer alveollerine kadar ulaşması açısından önem taşımaktadır. Çapı 0,5 μ dan daha küçük tozlar ise alveol içinde de havada asılı olarak kalırlar ve solunumla geri atılırlar. Genellikle çapı 5 10 μ olan tozlar solunum yollarına girdikleri halde alveollere kadar ulaşamazlar, üst solunum sistemi tarafından tutulur ve geri atılırlar. Çapı 0,5 5 μ arasındaki solunabilir tozlar alveollere kadar ulaşabilir (Vidinli, 2006). Solunabilir tozdaki kuvars ile pnömokonyoz ilişkilendirilmesi ise kömür damarının taban ve tavanını oluşturan yan taşlar ile damar içinde yer alan ara kesmelerde bol miktarda kristalin kuvars içermesi gerekmektedir. 1

14 1.GİRİŞ Üretim esnasında işyeri havasına karışan bu tozlar işçiler tarafından solunmaktadır. Serbest silis mineralleri ile silikatlar ciddi pnömokonyoz hastalıkların başlıca etkeni olduğu bilinmektedir. Kural olarak toz tanecikleri serbest silis bakımından ne kadar zengin ise hastalık yaratma tehlikesi o denli fazla olarak kabul edilir (Saltoğlu,1975). İnsanların sağlığını tehdit unsuru oluşturan bu tozların ölçümü için çeşitli toz ölçer cihazlar gerekmektedir. Bu çalışmadaki toz örnekleri yeraltı işyerlerindeki ayak içerisinden, gravimetrik esaslı toz ölçer cihaz ile alınmıştır. Toz örnekleme işlemi için uygun örnekleme noktası seçilmelidir. Cihaz çalışanların solunum seviyesi yüksekliğine konularak, ortamın tozluluk durumuna göre uygun bir süre çalıştırılmalıdır. Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle ilgili yönetmelik e göre; işletmelerdeki toz sınır değeri Eşik Sınır Değer (ESD) terimi ile tanımlanmaktadır. Toz yoğunluğu ESD nin üstünde olan işyerlerinde üretime yönelik olarak işçi çalıştırılmaz. Bu gibi işyerlerinde toz oluşumunun önlenmesi veya tozun bastırılması yöntemleri ile toz yoğunluğunun ESD nin altına düşürülme çalışmaları yapılır. ESD nin altına düştüğü tespit edildiğinde çalışmalara izin verilir (Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde Tozla Mücadeleyle ilgili Yönetmelik, 1990). Bu çalışmanın amacı, TTK Üzülmez Müessesesine bağlı Asma Dilaver İşletmesindeki mevcut Kurul (Milopero), Acun (Neomi), Piriç ve Taban Acılık ayaklardaki solunabilir toz miktarlarının ve yoğunluklarının araştırılması, kül ve kuvars içeriklerinin belirlenmesidir. 2

15 1.GİRİŞ 1.2. Toz Toz, cisimlerin parçalanması, kırılması ve ezilmesi sırasında oluşan tane büyüklüğü 100 µ dan daha küçük, hava içinde asılı kalabilen veya zamanla çökelen parçacıkların genel adıdır. Parçalanan ve ezilen maddenin, cismin yapısına uygun olarak, tozun yapısı da köşeli, yuvarlak ve amorf olabilir Tozun Oluşumu ve Kaynakları Tozun bir bölümü, cevher ve yan kayaçların mekanik işlemler sonucunda küçük parçacıklar haline dönüşmesiyle, bir kısmı ise ocakların havalandırılması sırasında tozun ocak içerisinde taşınmasıyla oluşmaktadır. Yeraltı madenciliğinde toz, özellikle kuru, gevşek ve parçalanmaya uygun olan yumuşak maden yataklarında oluşmaktadır. Toz kaynakları aşağıda verilmektedir (Saltoğlu, 1970). a. Delik delme işlerinde, b. Patlayıcı madde kullanılması işlerinde, c. Ateşlemeden sonra tabanın temizlenmesinde, d. Üretimde; mortopikör, kazıyıcı ve kesici makinaları ile çalışmada, e. Kırma işlerinde, f. Doldurma işlerinde, g. Vagon ile nakliyatta, sallantı oluklarda ve taşıyıcı bantlarda, h. Tamburların sürtünmesinde, i. Kazılmış malzemelerin doldurulma veya boşaltılmasında, j. İşçilerin galeride yürümelerinde, k. Kazılmış yerlerin doldurulmasında, özellikle pnömatik ramblede, l. Eski ocaklardaki göçüklerde, m. Kömür tozu ve grizu patlamalarına karşı şantiyelerin taş tozu ile tozlanması işlerinde, n. Galeri kesitinin genişletilmesi işlerinde, o. Tahkimat işlerinde, p. Tavanın alçalması ve çökmesinde, q. Nakliyat işleri (skip nakliyat, kuyu nakliyat, vb) 3

16 1.GİRİŞ r. Skip nakliyatında, depoların ve nakliyat kafesinin doldurulmasında, s. Vagonların kuyu nakliyatında, t. Cevher aynasının ve topukların tahkimattan kurtulması ve arazi basıncı ile parçalanmasında toz meydana gelmektedir, u. Ani zorlamalarda, mesela arazi darbelerinde, İki çeşit toz kaynağı mevcut olup, bunlardan primer toz kaynağı, taşın ve minerallerin parçalanmasından sekonder toz kaynağı ise çökmüş olan tozun tekrar girdaplaşması ile meydana gelir (Saltoğlu, 1970). Solunabilir toz miktarına etki eden etmenlere aşağıda sıralanmaktadır Damarın Kalınlığının Etkisi İnce damarlarda kalın damarlara göre toz oluşumu daha fazladır. Çünkü bu işyerlerinde havadaki toz yoğunlukları kalın damarlara göre fazladır. İnce damarlarda galerilerin tavan ve tabanın daha sonradan genişletilmesinden dolayı daha fazla toz meydana gelir. Kalın damarlarda galeriler genellikle kömür içerisinde sürüldüğünden pek az yantaş alınır (Saltoğlu, 1970) Damarın Eğiminin Etkisi Meyilli damarlarda daha fazla toz meydana gelmektedir. Dik damarlarda kazılan kömür, oluk üzerinde serbestçe düştüğünden toz oluşumu fazladır (Saltoğlu, 1970) Kömür, Yan Taşın Cinsi ve Etkisi Mineraller veya taşlar ne kadar elastik ve plastik olursa, parçalanmada az toz meydana gelir. Kuvars gibi kolay kırılan mineraller fazla toz meydana getiriler. Kömürün tavan ve taban taşın özelliği önemlidir. Kömürün ve taşın yumuşaklığı toz miktarını azaltmaktadır. Kömür damarlarında veya maden yataklarının arasında bulunan yumuşak ve plastik kayaçlarda oluşan toz, tavanı kumtaşı, konglomera veya kuvars içeren kayaçlara göre daha az olmaktadır (Erol, 2007). 4

17 1.GİRİŞ Havalandırma Yönü ve Miktarının Etkisi Fazla metan içeren kömür ocaklarında metan yüzdesini tehlikesiz miktara indirmek için fazla hava verilmekte bu ise toz miktarını azaltmaktadır. Kömürün nakli temiz hava yönüne ters olduğundan toz miktarının artmasına neden olur (Erol,2007) Kömürleşme Derecesinin Etkisi En fazla toz antrasit ve buna benzer kömür damarlarında meydana gelir. Kömür ne kadar genç ve kömürleşme derecesi ne kadar az ise su miktarı o kadar fazla, kırılması o kadar az olur. Belirli dereceye kadar plastik olup bundan dolayı sert ve kolay kırılan antrasit kömürlerine göre daha az toz oluştururlar. Eski kömürler genç kömürlere gör daha fazla kuvars tozu (kuvars kum) içermektedir. Kömürleşmeden önce kuvarslı kum eşit miktarda bulunsa bile, kömürleşme derecesinde organik maddeler azaldığında kül oluşumuna sebep olan organik maddeler geri kalır ve kömür de kuvars miktarı zenginleşir. Bunun için yeni kömürlerde ki kuvars miktarı eski kömürlerden daha fazladır (Saltoğlu, 1970) Mekanizasyonun Etkisi Genellikle maden makinaları ve özel patlayıcı maddelerle, yani ocağın mekanizasyonu ile toz miktarının artığı görülür. Mekanizasyon çalışmayı kolaylaştırıp, işletmenin randımanını yükseltse bile toz miktarı eşit olarak fazlalaşmaktadır (Saltoğlu, 1970) Kazı İşyerlerinin Etkisi Eski imalatlarda, zamanın koşullarından kaynaklanan nedenlerden dolayı bir miktar kömür üretilmeden bırakılmıştır. Günümüzde bu panolarda ki kömürler yeniden üretilmektedir. Bu işyerlerinin avantajı, nemli olmaları nedeniyle toz oranının az olmasıdır. Ayrıca çalışma ortamında çamurlaşma ve topraklaşma özelliği 5

18 1.GİRİŞ gösteren ara kesmeler, tavan-taban taşları solunabilir toz yoğunluğunu daha da azaltmaktadır (Algan ve Özkan, 1988) Toz Türleri Tozlar, kimyasal kökenlerine ve biyolojik etkilerine göre sınıflandırılabilir. Mesleki sağlık açısından ise tozlar üç grupta incelenmektedir (TSE, 1996). a) Solunabilir tozlar b) Trokal tozlar c) Alveollere ulaşan tozlar Solunabilir Tozlar Solunabilir tozların % 50 sinin aerodinamik çapı μm nin altında kalan, trokal ve alveollere ulaşan tozları da içeren, maruz kalındığında ise tüm solunum sistemini etkileyen tozlardır. Ağız ve burun yoluyla alınan, havada asılı kalan tüm parçacıkların kütlesi şeklinde tanımlanmaktadır (TSE, 1996) Trokal Tozlar Trokal tozların % 50 sinin aerodinamik çapı 10 μm nin altında kalan, alveollere ulaşan tozları da içeren, maruz kalındığında alt solunum yollarını etkileyen ve akciğere kadar ulaşabilen tozlardır Alveollere Ulaşan Tozlar Alveollere ulaşan tozların % 50 sinin aerodinamik çapı 4 μm nin altında kalan ve maruz kalındığında alveollere kadar ulaşabilen tozlardır (TSE, 1996) Tozların Sınıflandırılması Tozlar biyolojik etkileri açısından altı grupta toplanır (Erol, 2007). a) Fibrojenik tozlar b) Toksik tozlar 6

19 1.GİRİŞ c) Kanserojen tozlar d) Radyoaktif tozlar e) Alerji yapan tozlar f) İnert tozlar Fibrojenik Tozlar Silikoz ve asbestoz gibi pnömokonyozların oluşmasına neden olabilirler serbest kristalin silisyumdioksit (SiO 2 ) yani kuvars, kristobalit ve tridimit tozları silikozu oluşturur. Bunlardan doğada en çok bulunanı kuvars olup, Kristobalit ( C) ve Tridimit ( C) daha az ve belli sıcaklıklarda rastlanır (Baysal, 1979) Toksik Tozlar Çeşitli organlar üzerinde (sinir sistemi, karaciğer, böbrekler, mide ve bağırsaklar, solunum organları, kan yapıcı organlar v.b) kronik veya akut zehirli etki yapan tozlar, toksik tozlar olarak tanımlanır. Bunların en başında gelenleri; berilyum, arsenik, kurşun, radyum, toryum, vanadyum, krom, nikel, civa, kadmiyum, antimuan, manganez, tungsten, gümüş tozlardır (Gebedek Karaali, 1998) Kanserojen Tozlar Asbest, arsenik, berilyum, kromatlar (kalsiyum-potasyum-sodyum), nikel (nikel metalleri, nikelsülfit, nikeloksit, nikelkarbonat) tozları insanlarda kansere yol açabilen tozlardır (Gebedek Karaali, 1998) Radyoaktif Tozlar Radyoaktif maddelerin yaymış olduğu iyonize ışınlar, insan organizmasının hücre ve dokularında hasar yapar, genetik bozukluğa neden olur. En önemli radyoaktif tozlar, uranyum, toryum, seryum ve zirkon bileşikleri, trityum ve radyum tozlarıdır (Erol, 2007). 7

20 1.GİRİŞ Alerji Yapan Tozlar Belli insanlar üzerinde alerji yapabilen, astım, ekzama gibi hastalıkların oluşmasına neden olabilen tozlardır. Alerji yapan tozlar ise; tahıl, kereste vb. tozlarıdır (Erol, 2007) İnert Tozlar Vücutta birikilebilen fakat fibrojenik ve toksik etkileri olmayan, belli bir hastalığı oluşturmayan tozlardır. Bu nötr tozlar, demiroksit, titandioksit, magnezyumoksittir (Gebedek Karaali, 1998) Toz Maruziyet Sınır Değerleri tarih sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik in 16. maddesine göre sağlığa zararlı (ipliksi toz dışında) toz bulunan yer altı işyerleri ortam havasındaki toz, miktar ve toz niteliklerine göre, I, II, III, IV olarak belirlenen toz risk dereceleriyle sınıflandırılır. Toz risk derecesi, kuvars içeren solunabilir toz ve solunabilir kuvars tozu içeriğine göre Çizelge 1.1 deki tespit edilmiştir. Çizelge 1.1. Tüm işyerlerinin toz risk derecelerine göre sınıflandırılması (Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik, 1990) Toz Riski Derecesi ESD Kuvars İçeren Solunabilir Toz (mg/m 3 ) ESD Solunabilir Kuvars Toz (mg/m 3 ) I 0-2,5 0-0,125 II 2,6-6 0,130-0,25 III 5,1-10 0,27-0,50 IV 10+ 0,5 Yönetmelik kapsamına giren tüm işyerlerinde ortam havasında kristal yapıda SiO 2 içeriği %5 ten az olduğu takdirde Eşik Sınır Değeri (ESD; TWA) 5 mg/m³ 8

21 1.GİRİŞ olarak kabul edilir. Ortam havasında kristal yapıda SiO 2 içeriği %5 den fazla olan solunabilir tozların Eşik Sınır Değerleri (ESD) eşitlik [1] yardımıyla bulunur. 25 ESD = [1] % SiO 2 Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde, tamamen kristal yapıda SiO 2 içeren solunabilir tozlarda uzun süre ve olağan çalışma koşullarında sağlık açısından herhangi bir sorun oluşturmayacağı öngörülen ESD 0,25 mg/m 3 olmaktadır. Maruziyet sınır değerlerini belirlemek üzere uzun ve kısa vadeli ölçümler yapılmalıdır. Zaman Ağırlıklı Ortalama (Time Weighted Average - TWA) : En az 8 saat ve olağan çalışma koşullarında işçinin maruz kaldığı toz konsantrasyonunu ifade eder. Kısa Dönem Maruziyet Sınır Değeri (Short term exposure limits STEL) : 15 dakika süreyle maruziyet konsantrasyonu belirlemek üzere yapılan ölçümlerde kullanılmaktadır. İşyeri Maruziyet Sınır Değeri, en az 8 saat ve olağan çalışma koşullarında, sağlık açısından herhangi bir sorun oluşturmayan günlük aşılmaması değerdir. Her ülke kendi koşullarını dikkate alarak İşyeri Maruziyet Sınır Değerleri geliştirmekte ve bu sınır değerleri uygulamaya koyarken gerekli yasal düzenlemeleri de yapmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (OSHA), Belçika, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Portekiz, İsveç, Yunanistan, İspanya ve Fransa da solunabilir tozlardaki kristalin yapıda SiO 2 miktarının sınır değeri kuvars, tridimit ve kristobalit için ayrı ayrı belirlemiştir. Çizelge 1.2 de gösterilmektedir. Maruziyet sınır değeri Amerika Birleşik Devletleri (OSHA), Yunanistan, Danimarka, Belçika, Norveç, Portekiz, İsveç ve Fransa da Kuvars için 0,1 mg/m 3, tridimit ve kristobalit için 0,05 mg/m 3 olarak belirlenmiştir. İngiltere, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Avustralya da ise Kristalin yapıda SiO 2 miktarı için Kuvars, Tridimit ve Kristobalit minerallerin solunabilir tozlardaki toplamı dikkate alınmaktadır (Ural, 2007). İngiltere de WEL 0,1 mg/m 3, İrlanda ve İtalya da 0,05 mg/m 3, Hollanda da 0,075 mg/m 3 ve Avustralya da 0,1 mg/m 3 dür. NIOSH ise solunabilir tozlardaki 9

22 1.GİRİŞ kristalin SiO 2 miktarı için REL değerini 0,05 mg/m 3 olarak önermektedir. Kuruluş, önerdikleri REL konsantrasyonun pnömokonyoz riskini tam olarak önleyemediğini ancak, halen toz örnekleme ve kristalin yapıda SiO 2 miktarını belirlemek üzere kullanılmakta olan yöntemlerin de REL in 0,05 mg/m 3 değerinden aşağıya çekilmesine olanak vermediğini belirtmektedir (Kathleen, 2002; Ural, 2007). Çizelge 1.2. Kristalin silika için bazı ülkelerin maruziyet sınır değerleri (Ural, 2007) Maruziyet Sınır Değerleri (mg/m 3) Ülke Kuvars Tridimit Kristobalit Avusturya 0,150 0,150 0,150 Belçika 0,100 0,100 0,100 Danimarka 0,100 0,050 0,050 Finlandiya 0,200 0,100 0,100 Fransa 0,100 0,050 0,050 Yunanistan 0,100 0,050 0,050 İngiltere 0,100 0,100 0,100 İrlanda 0,050 0,050 0,050 İtalya 0,050 0,050 0,050 Lüksemburg 0,150 0,150 0,150 Hollanda 0,075 0,075 0,075 Norveç 0,100 0,050 0,050 Portekiz 0,100 0,050 0,050 İspanya 0,100 0,050 0,050 İsveç 0,100 0,050 0,050 İsviçre 0,150 0,150 0,150 ABD 0,100 0,100 0,100 Türkiye 0,250 0,250 0,250 10

23 1.GİRİŞ Pnömokonyoz ve Oluşumu Tozun neden olduğu meslek hastalıkları genel olarak pnömokonyoz olarak bilinir. Akciğerde tozların birikmesi ve onlara bağlı doku reaksiyonu sonucu oluşan hastalığa pnömokonyoz. Pnömokonyoz, hastalığa neden olan tozun cinsine göre adlandırılmaktadır. Örneğin, kömür tozunun solunması ile antrakoz, kuvars içeren tozların solunmasıyla silikoz, demir tozlarının solunmasıyla sideroz, asbest tozlarının solunması ile asbestoz adı verilen rahatsızlıklar oluşmaktadır (Ataman, 1973). Pnömokonyoz hastalıkları içerisinde insan sağlığı için en tehlikeli olanı silikozdur. Punus, Hippokrates ve Celcus gibi bilginlerin yazarlarından, bu hastalığa eski çağlardan beri rastlanıldığı anlaşılmaktadır. Silikosis kelimesi ilk olarak 1870 yılında Visconti tarafından kullanılmış, 1883 yılında Arnold hastalığın patolojik anatomisi üzerindeki ilk araştırmayı yapmıştır (Stoces, ve Jung, 1970). Kömür ocaklarında solunabilir toz içinde genelde kömür tozunun yanında kaolen, mika, kuvars gibi mineral tozları vardır. Bu nedenle kömür madeninde çalışan işçilerin pnömokonyozu, kömür işçisi pnömokonyozu veya antrakosilikoz adını alır. Solunum yoluyla akciğer ve alveollere kadar giden ince tozlar, alveol duvarlarında fagosit olarak adlandırılan ve bünyenin yabancı cisme direncini oluşturan hücrelerle karşılaşırlar. Alveollerde, tozun zararsız hale getirilmesini sağlayan fagositler, tozlu çalışma ortamlarında bütün tozu dışarı atamazlar. Akciğerde biriken bu tozlar, tepkisel bağ dokusu (fibrozis) oluşumuna neden olurlar ve akciğer alveolleri ile etrafındaki damarların görevini yapmasını önleyerek iltihap yaratır. Zamanla ağ şeklinde bağ dokuları ortaya çıkar. Oluşan bu dokular, yumrucuklara, ileri aşamada da nodüllere dönüşür. Çok ilerlemiş aşamalarda bağ doku oluşumunu artarak sert yumrular oluşmakta ve bunların parçalanmasıyla akciğer loblarında ağır yaralanmalar meydan gelmektedir (Didari, 1983b). Maluliyet ve iş görmezliğe neden olan ve hatta ölümle sonuçlanan (silikoz, asbestoz, vb) şekilleri yanında, hiçbir klinik belirti vermeden tamamen zararsız sayılabilecek şekilde devam eden (sideroz, baritoz vb.) pnömokonyoz türleri de 11

24 1.GİRİŞ mevcuttur (Ilıcak, 1988; Erol, 2007). Pnömokonyoza neden olan tozlar, inorganik ve organik olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır (Çizelge 1.3). Çizelge 1.3. Pnömokonyoz neden olan tozların sınıflandırılması (Yaprak, 1988) SİLİSYUM OKSİTLERİ İÇEREN MİNERALLER 1.Kristalize Silisler (SiO 2 ): Kuvars Kristobalit Tridimit 2. Kristalize Silikatlar (SiO 4, SiO 3,Si 2 O 5, Si 3 O 8, Si 4 O 11 ve katyon): Asbestoz,Talk, Kaolen 3. Karışık Tozlar (silisyum silikatlar vd.) Kuvars+Kömür Kuvars+Demiroksitler İNORGANİK TOZLAR SİLİSYUM OKSİTLERİ İÇERMEYEN MİNERALLER Beril Klihalit Böhmit Grafit Hematit Sert Metal Mineralleri (Sülfitler,Arsenitler,Tellüritler) ORGANİK TOZLAR Pamuk Tozları Tahıl Tozları Deterjan Tozları Mayalama Hammaddeleri Lifli Şekerkamışı artıkları Pnömokonyoza Neden Olan Tozun Boyutu ve Bileşimi Pnömokonyoz hastalığın meydana gelmesinde önemli olan tozun çapıdır. Çapları 5μ dan büyük olan tozlar alveollere kadar gidemeden üst solunum yollarında tutulurlar. Pnömokonyoz için daha az önemli olan bu büyük partiküller üst solunum yolu hastalıkları için tehlikelidir. Çapı 0,2 μ olan küçük tozlar ise alveol yüzeyine ulaşamadan nefes verme havası ile dışarı atılırlar. Yapılan araştırmalar, pnömokonyoza neden olan tozların üst solunum yollarında geçerek akciğerin alveollerine kadar varabilen 0,2-5 μ arasındaki tozlar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yalnız 5μ dan daha büyük taneciklerin üst solunum yollarında süzüldüğü ve alveollere kadar ulaşamadığı konusunda araştırmacılar ortak düşüncede olmalarına rağmen, akciğerde tutulmaksızın solunumla geriye atılan en küçük toz boyutu üzerinde böyle genel bir anlaşma yoktur, çoğunlukla 0,5 μ kabul edilmektedir.tozun alveollerde tutulan boyutlarıyla ilgili olarak araştırmacıların hemen hepsi Hatch ın eğrisini benimsemektedir (Şekil 1.1). Brown ve Hatch (1950) yaptıkları araştırmada solunabilen tozun ancak %2-4 ün akciğerde devamlı olarak biriktiğini ve bu oranın kişiden kişiye değiştiğini göstermişlerdir (Didari, 1983b; Erol, 2007). 12

ÜNİTE 11 İŞ HİJYENİ İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Suphi URAL HEDEFLER İŞ HİJYENİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

ÜNİTE 11 İŞ HİJYENİ İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Suphi URAL HEDEFLER İŞ HİJYENİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ İŞ HİJYENİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ İÇİNDEKİLER Giriş Tozlu İşlerde Risk Değerlendirmesi Gürültülü İşlerde Risk Değerlendirmesi İŞ HİJYENİ Prof. Dr. Suphi URAL HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; İş

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yakup AŞKIN G.L.İ. TUNÇBİLEK İŞLETMESİNDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN EKONOMİK DEĞERLENDİRİLMESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI ADANA,1999

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Güler BAYAR EVSEL ISITMADA KULLANILAN NEME DAYANIKLI YAKIT BRİKETLERİNİN HAZIRLANMASI MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

ZONGULDAK KÖMÜR OCAKLARINDA YERALTI MADENCİLİK FAALİYETLERİ

ZONGULDAK KÖMÜR OCAKLARINDA YERALTI MADENCİLİK FAALİYETLERİ ZONGULDAK KÖMÜR OCAKLARINDA YERALTI MADENCİLİK FAALİYETLERİ Mehmet GÜNEY Orta Doğu Teknik üniversitesi, Ankara ÖZET. Bu yazının hazırlanmasındaki gaye, maden ocaklarının tarihi, jeolojik durumları, kömür

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Esin OLCAYTU KAPIKAYA/KARAİSALI KUM OCAĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga MAZMAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KUMLUCA HAVZASI (GD BARTIN) HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa Soner AZİZOĞLU ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ MERMER OCAKLARININ PAZAR DURUMU VE EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Madenlerde Hazırlık Kazısı Ders Notları

Madenlerde Hazırlık Kazısı Ders Notları Maden Teknolojisi Programı Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü MDT 1152 Madenlerde Hazırlık Kazısı Ders Notları İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. MADENCİLİKTE KULLANILAN TERİMLER 3. MADEN İŞLETMECİLİĞİNİN ANA İŞLEMLERİ

Detaylı

OAL'de Mekanize Kömür Madenciliğinde Oluşan Toz ve Gürültünün Ölçümleri ile Bunların Fizyolojik Etkileri

OAL'de Mekanize Kömür Madenciliğinde Oluşan Toz ve Gürültünün Ölçümleri ile Bunların Fizyolojik Etkileri OAL'de Mekanize Kömür Madenciliğinde Oluşan Toz ve Gürültünün Ölçümleri ile Bunların Fizyolojik Etkileri Measurements of Dust and Noise Occuring at Mechanized Coal Mining at OAL and Their Physiological

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kamuoyunu derinden etkileyen ölümlere ve yaralanmalara neden olan maden kazalarının önlenebilmesi için gerekli

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEHLĐKELĐ ATIK GERĐ KAZANIM/BERTARAF TESĐSLERĐNDE ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNĐN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Aslı YAPICI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Çevre Mühendisliği

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILISI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Sertaç ALAN 131101326 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mesut TONÇER DİYARBAKIR HANİ YÖRESİNDEKİ MERMER OCAKLARININ BLOK ALMA OLANAKLARI, FİZİKSEL, KİMYASAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihan YILMAZ FARKLI YAPIDAKİ TRAKTÖR KABİNLERİNİN GÜRÜLTÜ YALITIMINA ETKİSİNİN SAPTANMASI TARIM MAKİNALARI ANA BİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİLİS İLİ TOPRAK ÖRNEKLERİNDE 238 U, 232 Th, 40 K ve 137 Cs RADYOAKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ Serkan BAKKAL FİZİK

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PATLAYICI MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜSKÜDAR- ÜMRANİYE- ÇEKMEKÖY METRO HATTI LİBADİYE İSTASYONU

Detaylı

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI GAZİANTEP TE KUYU SULARI KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ RAMAZAN BALKANLIOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELMAS TEL KESME YÖNTEMİ İLE MERMER İŞLETMECİLİĞİNDE ELMAS TELLERİN KESİM PERFORMANSLARININ ARAŞTIRILMASI Özgür AKTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Maden İşletme Anabilim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tamer AKKAN İSKENDERUN KÖRFEZİ NDEKİ GR (-) BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK VE AĞIR METAL DİRENÇLİLİK DÜZEYLERİ VE PLAZMİD PROFİLLERİNİN SAPTANMASI

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir. Müessesenin Ünvanı : Üzülmez Taşkömürü

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Berkin MUTLU 131101016 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Nergis KILINÇ MİRDALI Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Seramik Malzemelerde Kullanım Olanakları JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Önce İş Güvenliği. Önlemek Ödemekten Ucuzdur. Hedef Sıfır Ölümlü Kaza

Önce İş Güvenliği. Önlemek Ödemekten Ucuzdur. Hedef Sıfır Ölümlü Kaza Önce İş Güvenliği Önlemek Ödemekten Ucuzdur Hedef Sıfır Ölümlü Kaza Eylül- 2013 0 İÇİNDEKİLER: 1-Daire Başkanlığı Teşkilatı ve Teçhizatı 1.1. Teşkilatı 1.2. Teçhizatı 1.3. Muamelat Hizmetleri 2- Denetleme

Detaylı