1. BOYA TESTLERİ 1.1 YAŞ BOYA ÜZERİNDE YAPILAN TEST VE KONTROLLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. BOYA TESTLERİ 1.1 YAŞ BOYA ÜZERİNDE YAPILAN TEST VE KONTROLLER"

Transkript

1 1. BOYA TESTLERİ Boya testleri; üreticinin her seferinde aynı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip boyayı üretebilmesi, tüketicinin ise kullanacağı boyanın fiziksel ve kimyasal özelliklerini bilmesi ve seçmesi amacıyla gereklidir. Bu testlerin bir kısmının yapılabilmesi için özel cihazlar ve/veya uzun süre gerekebilir. Bunun için testlerin tamamı ürün onay raporlarında yer almayabilir. Test paneli cinsi, yüzey hazırlama şekli, boya (kat) kalınlıkları, panelin bulunduğu ve testin yapıldığı ortam koşulları, kuruma şartları en önemli etkenler olarak sayılabilir ve test sonucunu büyük ölçüde etkiler. Bu nedenle tekrar edilebilir ve güvenilebilir sonuçlar almak için bu etkenlerin sabit tutulması gerekir. Ayrı merkezlerde yapılan test sonuçlarının karşılaştırılabilir olması için ASTM, DIN, ISO, TSE de test koşullarıyla ilgili olarak çok açık tanımlar yapılmıştır. KANAT BOYA A.Ş. de testler ile ilgili ulusal ve uluslararası standartların referans alındığı boya testleri ve yöntemleri ekte sunulmuştur. Boya üzerinde yapılan testler üç grupta toplanır: Yaş boya testleri Kuru boya filmi üzerinde yapılan testler Performans testleri (Direnç Özellikleri) 1.1 YAŞ BOYA ÜZERİNDE YAPILAN TEST VE KONTROLLER Yaş boyada aşağıdaki test ve kontroller yapılır. Gözle inceleme Viskozite Yoğunluk Katı madde miktarı Örtme gücü Ezilme inceliği Akma Sarkma limitinin belirlenmesi Kuruma hızı GÖZLE İNCELEME Kaymaklaşma Ambalajı içinde bulunan boyanın yüzeyinde kaymak tabakası olup olmadığı, varsa bu tabakanın kalınlığı, sertliği veya yumuşaklığı tespit edilmelidir. Eğer kaymaklaşma varsa ve çok kalın değilse kaymak tabakası bozulmadan alınmalı ve boya süzüldükten sonra kullanılmalıdır Jel Oluşumu Boyanın kıvamı kontrol edilerek jel olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kontrol sırasında jelleşme ile akışkan olmayanı ayırt etmek gerekir. Jelleşme yönünde olan bir boyayı karıştırarak akıcı hale getirmek mümkün değildir. Öte yandan jelimsi görünümü olan tiksotropik boyalar karıştırma ile akıcı bir özellik kazanırlar.

2 Faz Ayrışması Boya içinde nitelikleri çok farklı maddelerin bulunduğu bilinir. Bunların fazlar halinde birbirlerinden ayrılıp ayrılmadığı kontrol edilir Çökme Boyada çökme olup olmadığı bir spatula ile kontrol edilir. Çökme varsa çökmenin niteliği sert veya yumuşak çökme olarak belirtilir. Çökme yapan bir boyanın, çöken kısmı iyice karıştırılıp homojenize edilmeden kullanılmamalıdır. Bu işlem sırasında yine çökmenin niteliği kolay karıştırılabilir, zor karıştırılabilir veya karıştırılamaz olarak belirtilmelidir Yabancı Maddeler Aplikatör ya da tabanca vb. gibi uygulama aparatı ile yapılan uygulama sonucunda yüzeyde gözlenen harici taneciklere göre boya içinde yabancı madde olup olmadığı ve süzme yapılıp yapılmayacağı tespit edilir VİSKOZİTE Boyanın ilk akla gelen önemli bir özelliği olup, her zaman spesifikasyonlarda belirtilen bir değerdir. Satın almada karşılaştırma bakımından gerekli bir özellik olduğu gibi boyanın kullanılabilme niteliklerini de belirler. Boya koruma ve/veya dekorasyon amacıyla belirli bir yüzeye belirli bir araçla uygulanacaktır. Bu nedenle boyanın bu özelliği (viskozite, akıcılık, kıvam) boyanın amaca uygun şekilde kullanılmasını sağlamak gerekir. Ayrıca boyanın viskozitesi, özellikle uygulama sırasında fonksiyonel olan yayılma, sarkma, akma, fırça veya tabanca ile uygulanabilirliği gibi özelliklerini de etkilediğinden önemlidir. Gelişen boya teknolojisi ile birlikte viskozite ve viskoziteye bağlı bulunan diğer boya özelliklerini ölçmek için birçok araç geliştirilmiştir. Bunlar arasında boya ve astar söz konusu olduğunda akışkan ürünler için DINCUP (DIN4), FORD CUP (FORD4), viskozimetreleri, akışkan olmayan ürünler için BROOKFIELD vizkometreleri yaygın olarak kullanılırlar. Ancak hangi yöntem veya araç kullanılırsa kullanılsın viskozite ölçümü sırasında sıcaklığın kontrolü son derece önemlidir Test Yöntemi (DIN CUP 4 veya FORD CUP 4 ile viskozite ölçümü) Viskozite ölçme cihazı temiz olmalı, arka arkaya ölçümler yapılıyorsa temizlenmeli ve özellikle deliğin temizliğine dikkat edilmelidir. Su banyosunda boyanın sıcaklığı 20 ± C ye (veya üretici ile alıcının anlaştığı başka bir sıcaklık değerine) getirilir. İyice karıştırılan ve içinde hava kabarcığı olmayan boya tam yatay olarak sehpası üzerinde duran DIN CUP içine deliği parmakla kapatılarak tamamen doluncaya kadar doldurulur. Kap içine hava kabarcığı girmemeli, girmişse bunların çıkışı için bir süre beklenmelidir. Parmak delikten çekildiği anda kronometre çalıştırılır ve devamlı, kesintisiz boya akışı bitip boya damlamaya başladığı anda kronometre durdurulur.

3 Mümkünse akış sırasında veya ölçümden hemen sonra boya sıcaklığı tekrar kontrol edilir. Bu şekilde, kabın boşalması için geçen süre saniye olarak tespit edilir ve en az iki ölçüm yapılır Sonuç Ölçümden elde edilen değer, ölçümün yapıldığı sıcaklık ve vizkozimetrenin tipi belirtilerek verilir. Örnek, 63 // /DIN CUP 4/20 o C, YOĞUNLUK 96 // / FORD CUP 4/20 o C Ağırlık ve hacim arasındaki ilişkiyi gösteren bu değer, boyanın fonksiyonel özellikleri arasına girmemekle birlikte boya tüketiminin hesaplanabilmesi için gerekli olabilir. Ancak boyanın formülasyonu ve ambalajlanması (ambalaj büyüklüğü ve tipinin seçimi) sırasında gerek hammaddelerin, gerekse bitmiş boyanın yoğunlukları önemlidir Test Yöntemi Yoğunluk genellikle 100 ml hacminde özel olarak yapılmış yoğunluk kabında (piknometre) ölçülür. Yoğunluk kabı darası alındıktan sonra, çok az taşacak şekilde boya ile doldurulur ve kapağı kapatılarak taşan boya temizlenir. Tekrar tartılır ve iki tartım arasındaki fark, 100 ml boyanın ağırlığı olup, hesaplanan değer kabın iç hacmine(100 ml) bölünerek yoğunluk bulunur. Ölçümler yapılırken boya sıcaklığı yine 20 o C olmalı ve kullanılan terazi en az 0.01 gr hassasiyetinde olmalıdır Sonuç Boya yoğunluğu gr/cm 3 veya gr/ml olarak ölçümün yapıldığı sıcaklık belirtilerek verilir gr/cm 3 20 o C de gibi KATI MADDE MİKTARI Bilindiği gibi boyayı oluşturan maddeler 4 grupta toplanır; Bağlayıcılar Pigmentler ve dolgu maddeleri Çözücüler Katkı maddeleri Bunlardan ilk üç grupta bulunan maddeler boyanın yaklaşık % nu oluşturur. Bu nedenle katkı maddelerini dikkate almazsak boyanın katı madde miktarı boya içindeki bağlayıcı, pigment ve dolgu maddeleri miktarının toplam boya miktarına oranıdır. Kontrolü son derece basit olmakla birlikte iki alternatif ürünün özellikle fiyat açısından karşılaştırılabilmesi için mutlak gerekli olan bu değer maalesef birçok şartnamede yer almaz. Yer almadığı gibi, iki rakip ürünün fiyat karşılaştırması boyaların katı madde miktarları dikkate alınmadan teklif fiyatları üzerinden yapılır. Son derece yanlış olan bu değerlendirme sonucunda ucuz gibi görünen bir boyayı daha pahalıya satın almak her zaman mümkündür.

4 Katı madde miktarları farklı iki boya üzerinden bir karşılaştırma yaparsak; Teklif fiyatları 1,1YTL/kg ve 1,0 YTL/kg olan iki boyanın hacimsel katı madde miktarları % 55 ve % 40 olduğunu düşünelim. Bu durumda 1 Kg yaş boyadan yüzeyde kalan kuru boya miktarı birincide 550 gr, ikincide 400 gr dır. Çünkü geriye kalan uçucu kısmı çözücüler oluşturmakta ve boya uygulandıktan sonra buharlaşarak atmosfere karışmaktadır. Her ne kadar gerek boyanın üretimi sırasında, gerekse boyanın uygulanması sırasında belirli miktar çözücünün kullanılması kaçınılmaz ise de kullanılacak çözücü miktarı çözücülerin tipini ve karışımını çok iyi seçerek gerekli olan en az miktarda tutulmalıdır. Birinci boya başlangıçta yaş durumda 0,1 YTL/kg pahalı olmasına rağmen, boyanan yüzeyde kalan boya miktarı göz önüne alındığında fiyatlar, Hacimsel katısı %55 olan boya için, 1,1/0.550 = 2 YTL/kg Hacimsel katısı %40 olan boya için 1,0/0.400 =2,5 YTL/kg olacağından hacimsel katısı %55, 1,1 YTL/kg fiyatı olan daha ucuza gelecektir. Boyada fazla çözücü kullanılmasının olumsuz etkileri gerçekte sadece fiyatla belirtilecek kadar basit değildir. Fazla ve uygun olmayan çözücülerin kullanılmasının çevre kirliliği, insan sağlığı, düşük performans ve fazla işçilik gibi olumsuz etkileri vardır. Genel olarak, çok tiner kaldıran boya sadece boya miktarını artırdığı düşüncesi ile tercih edilir. Gerçekte ise boyaya fazladan ilave edilen tinerin her gramı kayıptır, çünkü tiner her durumda buharlaşarak boyadan uzaklaşacak ve geriye boyanın katı maddesi kalacaktır. Fazla tiner ilave etmekle, havaya atacağımız bir maddeyi gereksiz yere kullanıp harcama yaptığımız gibi, aynı zamanda çözücülerin fazla olmasının yaratacağı olumsuz etkileri daha çok artırırız. Örneğin; % 50 katı maddesi olan bir boyayı %25 oranında tinerle incelterek kullanmak mümkünken, % 100 tiner ilavesiyle kullanırsak ortaya çıkan durum aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Katı madde Çözücü Toplam İnceltme için tiner İnceltilmiş boya Her ne kadar ikinci durumda boya miktarı iki kat artmış gibi görünüyorsa da her iki karışımın katı madde miktarı aynıdır. Ayrıca kullanılmaya hazır inceltilmiş boyalarda katı madde miktarları, %25 oranında tiner ile inceltilen boya için, (50/125)X100 = % 40 %100 oranında tiner ile inceltilen boya için, (50/200)X100 = % 25 olup uygulama sırasında ikinci karışım sorunlar yaratacaktır.

5 Boya işini yapan kişiler daha hızlı çalışma ve işi çabuk bitirme bakımından fazla tiner kullanmayı ve bunu kaldıran boyaları tercih ederler. Bu durum, yüzeydeki boya filminin kalınlığı ince olmasına ve boyanın yeterli koruyuculuk özelliğini gösterememesine neden olacaktır. Boyanan yerin bir fabrika olduğu düşünülürse, sadece bu nedenle tesisin bir kat daha boyanması veya korozyon nedeniyle tesisin boya işi için devreden çıkmasının getireceği ekonomik kayıplar boya, boyama ve tiner için yapılan harcamaların yanında çok büyük olacaktır Test Yöntemi Çapı 50 mm, kenar yüksekliği 5 mm olan alüminyum kapaklar temizlenerek darası alınır. Bu kapaklara 1-2 gr kadar boya numunesi tartılır, gerekirse spatula ile yüzeye iyice yayılır. Boya tartılan kapak hava sirkülasyonlu bir fırında, C de 3 saat bekletilir. Süre sonunda desikatörde soğutulduktan sonra tekrar tartılır. Kapak darası : a gr. Kapak + yaş boya : b gr. (fırına koymadan önce ) Kapak + kuru boya : c gr. (fırından çıktıktan sonra ) b a c a Sonuç : Kapağa alınan yaş boya miktarı : Kapakta kalan katı kuru boya miktarı c a % katı madde = x 100 b a Her boya için en az üç ayrı kapakta katı madde miktarı bulunur ve ortalama değer hesaplanarak katı madde miktarı ağırlıkça % olarak verilir. Bulunan katı madde miktarları arasındaki fark % 5 ten fazla ise deney tekrar edilir Boyanabilen Alan Hesaplanması Birim miktar (1litre veya 1 kg ) boya ile boyanabilen alan hesaplanması veya birim alanın boyanması için tüketilmesi gereken boya miktarının (litre veya kg) hesaplanması için kullanacağımız boyanın hacimsel katı ve özgül ağırlık gibi temel iki değeri ile, uygulamada ulaşılmak istenen boya kuru film kalınlığının bilinmesi gerekir. Yukarıda belirtilen yöntem ile, ağırlıkça katı madde miktarı üretici firma tarafından elde edilir. Boyanın yoğunluğu da dikkate alınarak hacimsel katı % si bulunur. KANAT BOYA A.Ş. ürün kataloğunda ve ürün onay raporlarında bu değerler mutlaka verilir. Gereken durumlarda müşteri tarafından aşağıda örneği verilen yöntem ile hesaplama yapılabilir.

6 Hacimsel Katısı, 0,46 Özgül Ağırlığı, 1,45 g/ml İstenilen kuru film kalınlığı, 40 mikron Kullanımdaki Boya Zayiatı, %30 olan boya için Boya Tüketim Analizlerinin Yapılması, 40 mikron =87 Mikron (yaş film kalınlığı) Hacimsel Katı (0,46) 87 = 0,087 lt (1m 2 için sarf edilen boya miktarı) = 11,49 m 2 (1 lt boya ile boyanabilen alan) 87 11,49 =7,92 m 2 (1 kg boya ile boyanabilen alan) 1, =126,26 g/m 2 (1 m 2 için gerekli boya miktarı ) Teorik Tüketim Değeri 7,92 Boya Uygulaması Sırasındaki Kayıplar aşağıdaki faktörlere bağlıdır; - Uygulama yöntemine, - Uygulama ekipman seçimine, - Saha şartlarına (açık veya kapalı alanda uygulama), - İklim şartlarına (rüzgar, soğuk), - Uygulamayı yapan personelin çalışma hassasiyetine Bu kayıplar, teorik olarak hesaplanan birim tüketim değerinin yükselmesine sebep olur. Ortalama şartlar için pratikte %30 boya kullanım zayiatı kabul edilir. Ancak yukarıda saydığımız uygulama değişkenlerinden bir veya birkaçının kötü yönde değişmesi ( açık alanda ve çok rüzgarlı bir havada uygulama yapılması gibi) %30 kullanım zayiatını %45 50 gibi rakamlara yükseltebilecektir. Pratik Tüketim Miktarı : Teorik Tüketim Değeri 1 Düşünülen Boya Zayiatı (0,30) %30 zayiatlı pratik tüketim miktarı = 126,26 = 180 g/m 2 0, ÖRTME GÜCÜ Boyaların örtme gücü (örtücülüğü), sürüldüğü yüzeyi tamamen kapatma gücü olarak tanımlanabilir. Genellikle bir litre boya ile kapatılabilen alan miktarı m 2 olarak ( m 2 /lt ) ifade edilir. Bilindiği gibi boyaların örtücülük özelliği, içinde bulunan pigmentten ileri gelir.

7 Test Yöntemi (ZEBRA KAĞIDI ile) Büyük bir test plakasına (225 x 365 mm) ortaya gelecek şekilde 6 cm genişliğinde Zebra Kağıdı kenarlarından şeffaf yapışkan bant ile yapıştırılır. Panelin tamamına bir kat boya uygulandıktan sonra her seferinde şekilde görüldüğü gibi 3-4 cm aşağıdan başlamak üzere 2., 3.,4.,... katlar uygulanır. Böylece panel boyunca artan kalınlıklarda bir boya filmi elde edilir. Boya filmi tamamen kuruduktan sonra (fırın kurumalı boyalarda fırınlandıktan sonra ) panel incelenerek zebra kağıdının siyah ve beyaz şeritlerinin fark edilmediği nokta işaretlenir ve bu noktanın her iki yanındaki film kalınlığı ölçülür. Ölçülen değerin ortalaması mikron cinsinden kuru film örtücülüğü olarak verilir. Zebra Kağıdı 1.kat 1.kat 2.kat 3.kat 4.kat EZİLME İNCELİĞİ Boya üretim süreci gözden geçirildiğinde, en önemli aşamanın ezilme (dispersiyon ) aşaması olduğu görülür. Boyaya renk ve örtücülük başta olmak üzere, birçok özelliği kazandıran veya katkıda bulunan pigmentler mikron büyüklükte temin edilebilirler. Boya üreticileri, bu pigmentleri ezme işleminden geçirerek olması gereken mikron büyüklüğüne gelmesini ve boyanın temel hammaddesi olan reçineye bağlanmasını sağlarlar. Ezilmesi yeterli derecede olmayan bir boya; Önceden bilinen performansını gösteremez, Örtücülüğü düşük olur, Pigmentin renk verme şiddeti çok düşer, Boyanın parlaklığı azalır, Zamanla iyi ezilmemiş iri taneler parçalanacağından boya ambalajı içinde renk değiştirir, Atmosferik etkilerden ( nem, SO 2,güneş ışığı ) çok etkilenir,

8 Kimyasal direnci çok düşer, Boyanın diğer özellikleri de değişiklik gösterebilir Test Yöntemi Ezilme inceliğinin tespiti için kullanılan gereçlerin birçok değişik tipleri olmakla birlikte en yaygın kullanılan HEGMAN GRİNDOMETRE olup, gerçekte hepsinin çalışma prensibi aynıdır. Esas olarak bu cihaz, 20 x 5 cm boyutlarında çelik bir bloktur. Üzerinde dikdörtgen şeklinde bir oyuk açılmıştır ve oyuğun derinliği blok uzunluğunca 0 dan 100 mikrona veya 50 mikrona kadar değişir. HEGMAN MİCRON M E T R E G R I N D O Yatay bir masa üzerine kaymayacak şekilde yerleştirilen çelik bloğun üzerindeki oyuğun derin kenarına 1-2 ml boya konur ve çekme bıçağı dik veya dikeye yakın bir durumda tutularak sabit hızla çekilerek boya oyuk üzerine yayılır. Beklemeden, blok ele alınarak göz hizasına getirilir ve değişik açılardan incelenir. Ayrıca, ezilme inceliği sayısal bir değer gerektirmiyorsa rutin kontrol daha kolay yapılabilir. Yeni örnek boya, kabul edilmiş bir standartla yan yana cam panel üzerine aplikatör ile çekilir. Yeni örneğin ezilme inceliği, boya filmi yaş halde iken ve kuruduktan sonra incelenerek standarda göre iyi, kötü veya aynı olarak belirtilir.

9 Sonuç Bloktaki pigment taneciklerinin görüldüğü nokta ezilme derecesi olarak tespit edilir. O noktada okunan tane iriliği ezilme derecesi olarak saptanır. Örn mikron gibi. MİCRON EZİLME 15 micron 25 micron 10 micron AKMA SARKMA LİMİTİNİN BELİRLENMESİ Bu yöntem uygulaması yapılan her tür boyanın akma sarkma limitini belirlemek için kullanılır. Gerekli Araçlar: - Test Plakası (350mmx450mm) - Yapışkan Bant

10 Test Yöntemi: Büyük test plakasına yapışkan bant yapıştırılır. Test plakasının tamamına 1 kat boya uygulanır. (Dikey olarak) Her seferinde 3-4 cm sağdan başlamak koşulu ile test plakası üzerine 2,3,4,5...katlar uygulanır. Uygulama yapılırken katlar arasında 1 2 dk. Beklenir. Uygulama bittikten 1 dakika sonra yapışkan bant çıkartılır. Test plakası yine dikey olarak kurumaya bırakılır. (Hava - Fırın) Boya kuruduktan sonra test plakası üzerindeki kademeli film kalınlıkları ince filmden kalın filme doğru ölçülür. Boyanın akmaya sarkmaya başladığı nokta mikron olarak tespit edilir. Sarkmanın tespit edildiği ilk noktadaki kuru film kalınlığı, boyanın sarkma limiti olarak belirlenir Sonuç: Yaş boya filminin sarktığı kuru film kalınlığı ölçülerek verilir. Örnek : 90 mikron kuru film sarkma limiti. 1 kat 2 kat 3 kat 4 kat 5 kat 6 kat 7 kat 8 kat 2/3 1/3 mic. mic. mic. mic. 20 mic. 32 mic. 48 mic. 60 mic. 72 mic. 80 mic. 90 mic

11 1.2KURU BOYA FİLMİ ÜZERİNDE YAPILAN TESTLER VE KONTROLLER Kuru boya filmi üzerinde aşağıdaki testler yapılır, Kuruma süresi Renk kontrolü Parlaklık Sertlik Yapışma Elastikiyet Darbe direnci Boyalar panellere uygulandıktan sonra bir dizi kimyasal ve fiziksel değişiklikler geçirerek kururlar. Boyanın tam olarak kürlenebilmesi, yani kendinden beklenilen fiziksel ve kimyasal özelliklerini tam olarak kazanabilmesi için kuruma süresinin ve bu süre içinde boya filminin içinde bulunduğu ortam ve koşulların (nem, sıcaklık) etkisi çok büyüktür. Aksi belirtilmediği taktirde, hava kurumalı boyalar uygulamadan 3-7 gün sonra, fırın kurumalı boyalar ise fırın çıkışından 24 saat sonra test edilmeli, boyalı paneller testten önce son 24 saati sıcaklığı ve nemi sabit tutulan bir klima odasında (20 0 C / nem % 55 ± 5 ) muhafaza edilmelidir. Test panelleri üzerindeki kuru boya film kalınlığı 35 ± 3 mikron olmalı ve testlerde aşağıda belirtilen yöntem ile hazırlanmış paneller kullanılmalıdır TEST PANELLERİNİN HAZIRLANMASI (TS 4320, ASTM-D609) Boyaların performansını belirlemek üzere sayısı çok fazla olan ve objektif olarak değerlendirilmesi zor olan değişkenlerin kontrol edilebilmesi için boya testlerinde kullanılan panellerin çok itinalı seçilmesi ve hazırlanması gerekir. Testler için; - Çelik paneller, - Teneke paneller, - Alüminyum paneller, - Cam paneller, - Galvaniz, Hafif metaller veya Kağıt paneller kullanılabilir Çelik Paneller Boya testleri için kullanılacak paneller passız, yüzeyi düzgün soğuk çekilmiş çelikten hazırlanmalıdır. Panel boyutları testte taraf olan kişilerce karşılıklı olarak herhangi bir ölçüde belirlenebilirse de bir çok standartta belirtilmiş olması bakımından; 75 x 150 x 0.8 mm 100 x 365 x 0.8 mm 225 x 365 x 0.8 mm boyutlarındaki paneller boya testleri için uygundur. Bilindiği gibi çelik atmosferik çevreden etkilendiğinden hazırlanan paneller kullanıma kadar geçen depolama/bekleme süresince pasa karşı koruyucu bir madde ile korunmalıdır. Mineral yağları veya hiçbir katı içermeyen hidrokarbon çözücüleri bu amaçla kullanılabilir. Test yapmak üzere boya uygulamadan önce paneller, ya trikloretilen buharında ya da % 50 nafta ve % 50 xylene karışımı solventle bir

12 fırça veya bezle yüzeydeki her türlü yağ, kir ve tozdan arınıncaya kadar temizlenmelidir. Çözücü ile temizlenmeyen kirler zımpara kağıdı ile alınmalıdır. Havada veya fırında kurutulan paneller daha sonra lif bırakmayan bir bezle kurulanıp silinmelidir. Bu şekilde hazırlanan panellere test yapmak üzere boya uygulanabilir. Temizlik işleminden sonra boya uygulanıncaya kadar uzun bir süre geçecekse paneller su geçirmez kağıtlara sarılarak saklanmalıdır. Boya uygulaması sırasında temizlenmiş panel yüzeylerine parmakla dokunulmamalı, paneller kenarından tutularak taşınmalıdır. Bazı durumlarda ise panellere boyadan önce Conversion Coating denilen fosfatlama işlemi yapılır. Fosfatlamadan önce, panel yüzey temizliği genellikle yukarıda belirtildiği gibidir. Fosfatlama yapıldıktan sonra fosfat filminin tahrip olmaması için gerekli önlemler alınmalıdır Teneke Paneller Teneke panellerde de çelik paneller için söylenenler geçerlidir. Ancak aşındırma yapmak gerekirse daha ince bir zımpara kullanılmalıdır Alüminyum PANELLER Boya uygulanacak alüminyum yüzeyler daima özel bir işlem gerektirdiğinden karşılıklı kabul edilen bir yöntemle temizlenmelidir. Genellikle bu işlem belirli bir derişimdeki sülfirik, fosforik veya kromik asit banyosundan sonra soğuk ve sıcak suyla iyice durulamaktır Cam Paneller Temiz bir çözücü ile yıkayıp silmek yeterlidir Galvaniz, Hafif Metal veya Kağıt Paneller Temizlenmeleri ve boyaya hazırlanmaları çok değişik yöntemlerle yapılabilir. Ancak bu konu da karşılıklı olarak belirlenmeli ve paneller amaca uygun olmalıdır KURUMA SÜRESİ ( TS 4317, ASTM D-1640) Fırın kurumalı boyalarda kuruma süresi zaten belirlidir. Boyanan parça belirli sıcaklıkta, belirli bir süre bekletilmelidir. Hava kurumalı boyaların kuruması ise, oldukça uzun bir süreç olup, bu sürecin çeşitli aşamaları aynı anlamda olan veya anlamları birbirine çok yakın olan farklı terimlerle ifade edilebilir. Bu terimlerden yaygın olarak kullanılan bazıları aşağıda açıklanmıştır; Toz kuruması : Uygulanmış yaş boya filmi üzerine belirli periyotlarla pamuk lifleri düşürülür ve hafifçe üflenir. Lifler iz bırakmadan hafif üfleme ile boya yüzeyinden uzaklaştırıldığı ana kadar geçen süre toz kuruma süresidir. Toz dökülerek (150 mesh CaCO3) veya işaret parmağını boya yüzeyine çok hafif sürterek de tespit edilebilir. Dokunma kuruması : Boya filmine parmakla hafifçe bastırıldığında boya filminin bozulmadığı, parmağa boya bulaşmadığı ana kadar geçen süredir. Montaj kuruması : Boya filmine kuvvet uygulandığında film bozulmuyorsa veya kalan iz yumuşak bir bezle silindiğinde kayboluyorsa boya montaj kurumasını yapmıştır.

13 Tam kuruma : Boya filmine baş parmakla basılır ve en fazla kuvvet uygulanarak baş parmak 90 0 çevrilir. Film bozulmuyorsa tam kuruma olmuş demektir. Rötuş edilebilirlik : Bazı boyaların üzerine tamir amacı ile ikinci bir katı uygulamak gerekirse, ikinci katın uygulanabilmesi için geçmesi gereken süre en az ve en çok olarak belirtilir.bu kritik süreler, ikinci kat uygulandığında boyada kabarma, kırışma ve yapışma zayıflaması gibi film bozuklukları görülerek tespit edilir. Zımparalanma süresi : Astarlar için önemlidir. Ne kadar zaman sonra zımpara yapılabileceğini belirtir RENK KONTROLÜ Boya kullanıcısı boyadığı malzemenin cinsine göre belirli bir renk ister. Bu durumda boya üreticisi istediği rengi çok net bir şekilde tarif etmelidir. Ancak bu tarif kesinlikle sözle yapılmaz. Rengi tarif etmek için, standart olacak bir renk plakası veya kolaylıkla ulaşılabilecek standartlaştırılmış bir renk katalogu ve renk numarasını bildirmelidir. ( RAL 1015 gibi) Sözlü tarif, böyle bir standarda dayansa dahi rengin tanımı tam değildir. Örneğin RAL 1015 renginin biraz veya bir ton koyusu veya açığı gibi tanım yapıldığında bu tanıma uyan, yani RAL 1015 renginin bir ton koyusu olarak sonsuz sayıda renk yapılabilir. Sonuç olarak renk görünür bir şekilde tanımlanmadıkça mutlaka sorun çıkacaktır. Ayrıca standart kabul edilen renk plakası mümkün olduğu kadar gerçek kullanım yerindeki koşullara uygun olarak hazırlanmalıdır. (film kalınlığı, uygulanan yüzey, astar gibi) Renk; gözle kontrol edilerek, spektrofotometre ile renk farkları ölçülerek değerlendirilir PARLAKLIK Parlaklık bir yüzeyin üzerine düşen ışınları yansıtması demek olup, parlaklık derecesi bir kaynaktan gelen ışınlarla yüzeyde oluşan görüntünün netlik derecesi ile ifade edilir. Parlaklığın ölçüsünün ifadesi, birkaç şekilde yapılabilirse de yaygın olarak yüzeyden yansıtılan ışığın şiddetinin belirli bir açıdan yüzeye düşen ışık şiddetine oranı olarak ifade edilir Test Yöntemi Parlaklık ölçüsü foto-elektrik cihazlarla yapılır ve esas olarak bu cihazlar bir ışık kaynağı ile yansıyan ışının şiddetini ölçen bir detektörden ibarettir. Cihaz, ışın kaynağından çıkan ışınları parlaklığı ölçülecek yüzeye değişik açılardan düşürebilecek niteliktedir. Boya ve astar söz konusu olduğunda 20 o, 60 o, 85 o lik açılarla ışık plaka üzerine düşürülebilir. Son kat boyaların parlaklığı genellikle 20 0 ve 60 0 de ölçülür. Ölçülen değer, açısı ve kuru film kalınlığı ile kaydedilir. Parlaklık boyanın pigment/bağlayıcı oranına, içindeki dolgu maddelerinin miktarına, boya üretiminde ezilme aşamasının yeterli derecede yapılıp yapılmadığına bağlıdır ve bunların toplam etkilerinin sonucu ortaya çıkan bir

14 özelliktir. Özellikle dekoratif amaçla kullanılan boyalarda parlaklık son derece önemlidir. Bu nedenle mutlaka kontrol edilmesi gereken özelliklerden biridir Sonuç Sonuç; Işığın test plakasına düşüş açısı/test plakasının cinsi/film kalınlığı/ölçülen parlaklık değeri olarak verilir. Örnek: SERTLİK de 98 ( gloss ) µ kuru film, çıplak saç panel Kuru boya filminin sertliği, boya film kalınlığının dışarıdan gelen fiziksel ve atmosferik şartlara karşı gösterdiği dirençtir. Boyanın sertliği yaygın olarak Pendulum (sarkaç) veya kalem sertliği olarak ölçülür. Sarkaç sistemi ile yapılan sertlik testleri genellikle Kohing-Albert Pendulum veya Persöz Pendulum sarkacı ile yapılır Test Yöntemi Boya filmi üzerine küresel iki ayakla oturan sarkaç, belirli bir mesafeden salınıma bırakılır. Salınımın kısmen sönmesi için geçen süre veya salınım sayısı tespit edilir. Salınımın sönmesi sürtünmeye, plakanın cinsine ve küresel ayakların boya filminde yaptığı çökmeye bağlıdır. Diğer değişkenler eşit olduğunda küresel ayakların yaptığı deformasyon (çökme) sertlik ölçüsü olarak alınabilir. Yumuşak bir boya filminde daha fazla deformasyon olacağından salınımlar daha çabuk sönecektir Sonuç Sonuçlarda tespit edilen değerlerle birlikte film kalınlığı, yüzeyin cinsi ve ölçümde kullanılan aracın türü belirtilir. 98 ± 5 Kohing 35 mic. Kuru film sac plakada 336 // ± 15 Persöz salınımı 60 mic. Kuru film cam plakada YAPIŞMA (TS 4313, ASTM 3359, DIN 53151) Boyanın uygulandığı yüzeyle bir arada tutulduğu durumdur. Yüzeylerin bir arada tutulmasını kimyasal ve/veya fiziksel kuvvetler sağlar. Boyalarda yapışmanın ölçülmesi için, yapışmayı sağlayan bütün güçlerin toplamının ölçülmesi esasına dayanan yöntemler kullanılır ve ölçüleri boya filmini kaldırmak için gerekli olan kuvvettir. Kuru boya filminin yüzeyden kalkması farklı şekillerde olduğundan, yapışmanın ölçülmesinde boyanın kaldırılması için farklı yöntemler uygulanır.

15 Test Yöntemi Yapışma testi iki şekilde yapılır: a) Çapraz Çizgi Yöntemi: Yapışma özelliği kısmen zayıf (selülozik boya, astarlar, endüstriyel boyalar gibi) olan boya filmleri için kullanılır. Boya filmi üzerinde cm uzunluğunda 45 0 açılı iki çapraz çizgi çizilir. Çizgi üzerine yan kenarları lik açıların karşısına gelecek şekilde yapışkan bant yapıştırılır. Bantla panel arasında kalan hava kabarcıkları parmakla ovularak giderilir. Yapışkan bandın bir ucu serbest bırakılarak bu ucundan tutulan bant ani bir hareketle yüzeye dik olarak çekilir. b) Tarama Yöntemi (Kareleme) : Genellikle bu yöntem kullanılır. Boya filmi üzerinde kuru film kalınlığı 60 mikrondan küçük ise 1 mm, mikron ise 2 mm ve 120 mikrondan büyük ise 3 mm ara ile birbirini dik olarak kesen 11 yatay, 11 düşey çizgi çizilir. Böylece 1 cm 2 lik alan 100 eşit parçaya bölünür. Yapışkan bant yukarıda tarif edildiği gibi uygulanarak değerlendirme yapılır Sonuç Sonuçlar banda yapışarak boşalan karelerin toplam alana oranı (%) olarak ifade edilir. Ancak bunu ölçmek pratik olmadığından, pratik değerlendirme şu ifadelerle yapılır: a) Mükemmel veya 0 (Gt-0); çiziklerin kenarları tamamen muntazam, tarama ile meydana getirilen karelerin hiçbiri dökülmemiş boyalar için, b) Çok iyi veya 1 (Gt-1); sadece çiziklerin kesim noktalarında çok az miktarda boya dökülmüş. Boyası dökülmüş alan, toplam alanın % 5 ni geçmeyen boyalar için, c) İyi veya 2 (Gt-2); yatay ve düşey çizikler boyunca ve kesim yerlerinde boya filmi dökülmüş, birkaç kare kısmen boşalmış, boyasız kalan alan toplam alanın % 15 ni geçmeyen boyalar için,. d) Orta veya 3 (Gt-3); çizikler boyunca ve kesim yerlerinde boya filmi dökülmüş, birkaç kare kısmen veya tamamen boşalmış, boyasız alan toplam alanın % 35 ni geçmeyen boyalar için, e) Kötü veya 4 (Gt-4); çizikler boyunca geniş bantlar halinde boya filmi dökülmüş, birçok kare kısmen veya tamamen boşalmış, boyasız alan toplam alanın % 65 ni geçmeyen boyalar için

16 kullanılan ifadelerdir. Sonuçlar verilirken boyanın tatbik edildiği yüzeyin cinsi, astar olup olmadığı, film kalınlığı ve kuruma şartları verilmelidir ELASTİKİYET Boya türü malzemeler için elastikiyet, boya filminin herhangi bir arıza göstermeden bükülebilmesi ve uzayalabilmesi olarak tanımlanır. Boyanın kuru film elastikiyet özelliği ağır testlerle incelenir. Böylece boyanın daha sonradan uğrayacağı deformasyonlara karşı direnci önceden test edilmiş olur. Elastikiyet ölçümü için Konik Bükme, Silindirik Bükme ve Derin Çekme cihazlarından biri veya hepsi kullanılabilir Test Yöntemi Konik bükme testi, sanayi boyaları için uygulanan en yaygın elastikiyet testidir. Konik bükme testinde; panel konik bir mandrel etrafında 15 saniye içinde bükülür ve boya filminde çatlamaların uzadığı mesafe koninin küçük tabanından itibaren ölçülerek mm olarak verilir veya hesapla filmin uzama yüzdesi bulunur. Ayrıca müşterilerin isteği doğrultusunda silindirik bükme ve derin çekme testleri de yapılabilir Sonuç Ölçülen mesafe milimetre cinsinden konik bükmenin ifadesidir ve x mm ye kadar kılcal çatlama veya y mm ye kadar yüzeyden kopma veya komple ayrılma/ Kuru Film Kalınlığı:µ / Test plakasının cinsi olarak belirtilir. 0 mm çatlama yok /konik mandrel / 35 mikron kuru film / çıplak sac panelde DARBE DİRENCİ (ASTM-D 2794, AWWA C 210/78) Boya kuru filminin üzerine uygulanan ani kuvvetlere karşı gösterdiği dirence darbe direnci denir. Bu test, boyalar için yapılmış özel darbe cihazları ile yapılır Test Yöntemi Boya filminin üzerine sürüldüğü yüzeyle birlikte ani darbelere karşı direncinin ölçüldüğü bu testte ucu yarı küresel şekilde olan belirli bir ağırlık, yatay durumdaki boyalı panel üzerine dik olarak belirli bir mesafeden düşürülür. Bu işleme, boya filminde bir bozulma (çatlama, kabarma, pullanma gibi) meydana gelinceye kadar, her seferinde küresel ağırlığın yüksekliği biraz daha artırılarak devam edilir. Boya filminin herhangi bir bozulma göstermeden direnç gösterdiği en fazla yükseklik darbe direnci olarak alınır Sonuç Kuru boya filminin direnç gösterdiği en fazla yükseklik inch-pound veya kilogram/santimetre olarak ifade edilir ve panel cinsi film kalınlığı ile birlikte verilir. 25 kg cm, 35 mikron kuru film, çıplak saçta 36 inç-lb, 35 mikron kuru film, çıplak saçta

17 1.3PERFORMANS TESTLERİ (DİRENÇ ÖZELLİKLERİ) Boyaların gerçek ve en son testi gerçek kullanım koşullarındaki performansının belirlenmesidir. Fakat bu testler son derce pahalı ve çok uzun zaman isteyen testlerdir. Bu nedenle bu testlerin daha küçük boyutta ve içinde bulunacağı ortamın koşulları daha da ağırlaştırılarak daha kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için bir çok yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemler; Nem odası, Tuzlu su sisi, Yaşlandırma, Kimyasal maddelere karşı direnç testleridir. Ancak hızlandırılmış testlerle alınan sonuçlar gerçek kullanım koşullarında alınan sonuçlarla her zaman aynı paralelde değildir. Ancak bu testler çoğu zaman en azından iki alternatif boya sisteminin hangisinin daha dayanıklı olduğunu göstermesi bakımından yararlıdır. Bu testler için kullanılacak paneller de maddesinde anlatıldığı gibi hazırlanırlar NEM ODASI TESTİ (NEM DİRENCİ) (ASTM D-1653) Bilindiği gibi su, az veya çok bütün yapı malzemelerini tahrip eder. Koruyucu boyalarla suyun bu malzemeler üzerindeki etkisi kontrol edilmeye, azaltılmaya çalışılır. Boya filminin su veya su buharına karşı direnci nem odasında test edilir. Test ASTM D e göre yapılır. ASTM D 7142 ye göre raporlanır Test Yöntemi Bu testte sadece boya filminin direncinin görülebilmesi için test plakalarının yan kenarları ve çıplak arka yüzleri dayanıklı bir boya ile kaplanarak içinde yapay olarak % 90 nem ve 38 0 C sıcaklık yaratılmış bir kabine yerleştirilir. 48 saat de bir paneller kontrol edilir. Arge laboratuarınca belirlenmiş red/kabul sınırı gözetilerek kaplamaların performansı kaydedilir. Boya filminin yüzeyinde yoğunlaşan su buharının film içinde yol alarak boya filmini tahrip etmesi çoğunlukla boya filminde kabarcık oluşmasına neden olur. Bu kabarcıkların sıklığı ASTM D-714 e göre tespit edilerek sonuç nem direnci olarak verilir Sonuç ASTM D 714 standardının belirttiği kabarcık sayısı ve büyüklüğüne göre sonuç verilir (Az, orta, yoğun gibi) TUZLU SU SİSİ TESTİ (Salt Sprey) (ASTM B 117)

18 Bu test özellikle paslanmayı önleyecek boya sistemlerinin performansını ölçmek üzere geliştirilmiş bir testtir. Test ASTM B 117 ye göre yapılır ve ASTM D 714, ASTM D 610, ASTM D 1654 e göre raporlanır Test Yöntemi Özel olarak yapılmış bir kabin içine yerleştirilen test plakalarına, % 5 derişimde sodyum klorür eriyiği sis şeklinde püskürtülür. Kabin sıcaklığı 350C dir. Test panellerinin nem odası testinde tanımlandığı gibi kenar ve arkaları boya ile kaplanmalıdır. Köşegenler doğrultusunda panel V şekilde çizilmelidir. 48 saatte bir paneller kontrol edilir Sonuç Bu özellikler genellikle, çizikten itibaren pasın ilerlemesi (ASTM D 1654), panel yüzeyinde paslanma (ASTM D 610), boya filminde kabarcıklanma (ASTM D 714), çatlama, pullanma, matlaşma, parlaklık kaybı gözlemleri not edilerek mukayese veya değerlendirme şeklinde yapılır YAŞLANDIRMA TESTİ (ASTM D 822, ASTM D 2244) Yaşlandırma testi, yaşlandırma cihazı ile yapılır. Çeşitli atmosferik koşulları simule eder. Hızlandırılmış özelliği ile yıllara varan sonuçlar için kısa sürelerde fikir verir. Elde edilen sonuçlar, öngörülen yılların sonuçlarını tam olarak vermez. Sadece kanıtlanmış ürünlerle karşılaştırmak ve bir ürün grubu içindeki dayanım farklılıklarını tespit edebilmek için ürün performansını ortaya koyar Test Yöntemi Bir ultraviole ışık kaynağı ile güneş ışınları ve özellikle boyaları en çok tahrip eden ultraviole ışınları kabin içinde panel üzerine düşürülür. Aynı zamanda muhtelif memelerden su püskürtülerek yağmurlama yapılır. Geliştirilmiş bir çok modelde aynı zamanda değişik uygulamalar (asit püskürtmeleri gibi) yapılabilmektedir Sonuç Belirlenen saatler, 100 saat, 500 saat, 1000 saat, 2000 saat sonunda paneller değerlendirmeye alınır. Renk değişimi ASTM D 2244 e göre raporlanır. Blister oluşumu ve yapışma kaybı ASTM D 822 ye göre raporlanır KİMYASAL MADDELERE KARŞI DİRENÇ TS 4314 Boyaların kimyasal maddelere karşı direnci genellikle çok basit ve kolaydır. Boyalar bir çok kimyasal madde ile temastadır. Temas sürekli kimyasal maddenin kendisiyle veya kimyasal maddenin buharıyla olabilir. Zaman zaman sıçrama şeklinde olabilir. Bu tür temas şekillerine göre boyalar temasta bulunacağı kimyasal maddelere direnci yönünden test edilmelidir. Ortam sıcaklığı 23±2 0 C dir Test Yöntemi Kimyasallara karşı direnci ölçmek için üç genel yöntem vardır.

19 1. Daldırma yöntemi: Panellerin arkası ve yanları dayanıklı bir kaplama ile korunur. Boyalı panelin yarısı sıvı içinde kalacak ve aralarında 30 mm olacak şekilde daldırılır. 2. Damla yöntemi: Boyalı yüzeyin üzerine 0,1 ml hacimde, yeterli örnekleme yapacak sayıda, 20 mm aralıkta damlalar bırakılır. Belirlenen sürede panel hareket ettirilmeksizin, hava akımsız bir yerde bekletilir. 3. Emdirilmiş yüzeylerin teması metodu: 25 mm çapında 1,25 mm kalınlığında mukavvaya sıvı emdirilir. Aralıklı yerleştirilen mukavvaların üstü saat camı ile örtülür Sonuç Daldırma yöntemi için sonuç: Yüzeyde oluşan kabarcıklanma ASTM D714 e göre raporlanır. Yüzeyde oluşan renk değişimi, kırışma, kalkma, yumuşama test yapılmamış yüzeyle karşılaştırılarak raporlanır. Damla yöntemi için sonuç: Yüzeyde oluşan renk değişimi, kırışma, kalkma, yumuşama test yapılmamış yüzeyle karşılaştırılarak raporlanır. Emdirilmiş yüzeylerin teması için sonuç: Yüzeyde oluşan kabarcıklanma ASTM D714 e göre raporlanır Yüzeyde oluşan renk değişimi, kırışma, kalkma, yumuşama test yapılmamış yüzeyle karşılaştırılarak raporlanır QUV testi ASTM G Test Yöntemi Boyalı yüzeylerin UV ışınları altında renk değiştirme ölçüsünü belirlemek için kullanılır. Cihaza yerleştirilen boyalı paneller gün aşırı kontrol edilir. Kontrol için test yapılmayan orijinal yüzey ile karşılaştırma yapılır. Gözle kontrol ve colorimetre ile ölçüm yapılır. ΔE>1 olduğu durumda test sonlandırılır. Özel testlerde ΔE sınırı belirlenmelidir Sonuç Cihazda kullanılan lambanın gücüne göre test saatine karşılık gelen dayandığı süre(yıl) diyagram olarak oluşturulur. Burada elde edilen sonuçlar ürünün normal yaşlanma performansını %100 doğrulukta vermez. Ancak çıkan sonuçlar dayanıklılığı kanıtlanmış ürünlerle karşılaştırma imkanı verir ve bir ürün grubu içinde ürünün performansını belirler.

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning)

Metal Yüzey Hazırlama ve Temizleme Fosfatlama (Metal Surface Preparation and Cleaning) Boya sisteminden beklenilen yüksek direnç,uzun ömür, mükemmel görünüş özelliklerini öteki yüzey temizleme yöntemlerinden daha etkin bir biçimde karşılamak üzere geliştirilen boya öncesi yüzey temizleme

Detaylı

Jotamastic Smart Pack

Jotamastic Smart Pack ENDÜSTRĐYEL ÜRÜNLER PERAKENDE SERĐSĐ Jotamastic Smart Pack Mükemmel penetrasyon, yapışma ve nem toleransı Fırça ve rulo ile kolayca uygulanır. Đki bileşen hızlı ve kolay bir şekilde karıştırılır. - 10

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİNLERDE LİKİT LİMİT DENEYİ

Detaylı

Yüzey Koruma ve Yapıştırma Prosesleri. 28.06.2012 Mercedes-Benz Türk Istanbul

Yüzey Koruma ve Yapıştırma Prosesleri. 28.06.2012 Mercedes-Benz Türk Istanbul Yüzey Koruma ve Yapıştırma Prosesleri 28.06.2012 Mercedes-Benz Türk Istanbul İçindekiler 1. Akredite Kapsamında olan Testler 2. Boya Testleri 3. Fosfatlama ve KTL Testleri 4. Yapıştırma Testleri Folie

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Inside, iç yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş,kolay uygulanabilir hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Inside kaplama, özellikle yüksek bir

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

Sayfa 1/6. NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır.

Sayfa 1/6. NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. Sayfa 1/6 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Outside kaplama kötü hava şartlarına ve çevresel etkilere

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG

AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG Ekim 2013 AKPA KOMPOZİT PANEL TEKNİK KATALOG İÇİNDEKİLER 1. Alüminyum Kompozit Panel 2 2. Kompozit Panelin Avantajları 2 3. Akpa Kompozit Panel Üretim Ölçüleri 3 4. Tolerans

Detaylı

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır!

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır! Baumit FineTop (UniversalPutz Fein) Kaplama Ürün Đç ve dış cepheler için, kullanıma hazır, nefes alma kabiliyetine sahip, ince katmanlı (son kat) kaplama. Elle veya makineli olarak uygulanabilir. Özel

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ MALZEME LABORATUARI I DERSİ SERTLİK DENEY FÖYÜ SERTLİK TESTLERİ Sertlik Nedir? Basite indirgendiğinde oldukça kolay tanımlanan

Detaylı

SAYBOLT VĐSKOZĐTE DENEYĐ

SAYBOLT VĐSKOZĐTE DENEYĐ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ SAYBOLT VĐSKOZĐTE DENEYĐ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 1 DENEY ADI: SAYBOLT VĐSKOZĐTE DENEYĐ AMAÇ:

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

Teknik Föy Fenomastic Hygiene Emulsion Matt

Teknik Föy Fenomastic Hygiene Emulsion Matt Teknik Föy Fenomastic Hygiene Emulsion Matt Ürün tanımı Fenomastic Hygiene Emulsion Matt yüksek kalitede, saf akrilik, su bazlı iç cephe boyasıdır. Düşük uçucu organik bileşik (VOC) değerine sahip olması

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt

Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt Ürün tanımı Fenomastic Emulsion Matt yüksek kalitede, akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, düşük uçucu organik bileşik (VOC) değerine sahip bir iç cephe

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR Chevron 2005 DOC ID VİSKOZİTE Viskozite Nedir? Viskozite, yağların kendi akışlarına karşı gösterdikleri iç dirençtir Düşük Viskozite = İnce ve kolay akan yağ Yüksek Viskozite = Kalın

Detaylı

Teknik Data Boydur Marker 564 MMA Esaslı, Üç Bileşenli(A+B+Sertleştirici Komponent), Soğuk Uygulama, Serme Yol Çizgi Ve İşaretleme Boyası

Teknik Data Boydur Marker 564 MMA Esaslı, Üç Bileşenli(A+B+Sertleştirici Komponent), Soğuk Uygulama, Serme Yol Çizgi Ve İşaretleme Boyası Teknik Data MMA Esaslı, Üç Bileşenli(A+B+Sertleştirici Komponent), Soğuk Uygulama, Serme Yol Çizgi Ve İşaretleme Boyası Tanım:, iç ve dış mekânlarda rahatlıkla kullanılan, Metilmetakrilat (MMA) esaslı,

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net BÖLÜM IV METALLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ GERİLME VE BİRİM ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANELASTİKLİK MALZEMELERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon No: Adresi : Tavşancıl Köyü Eynarca Mevkii Marshall Boya Fabrika İçi Dilovası 41455 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 754 76 67 Faks : 0262 754 76 69 E-Posta

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

Doğalgaz Çelik Şebekelerinde Kumlama ve Boyama Prosesi. Hazırlayan: Adnan ERDOĞAN, Bakım Mühendisi Tarih: 14.05.2013 Yer: Bursa

Doğalgaz Çelik Şebekelerinde Kumlama ve Boyama Prosesi. Hazırlayan: Adnan ERDOĞAN, Bakım Mühendisi Tarih: 14.05.2013 Yer: Bursa Doğalgaz Çelik Şebekelerinde Kumlama ve Boyama Prosesi Hazırlayan: Adnan ERDOĞAN, Bakım Mühendisi Tarih: 14.05.2013 Yer: Bursa AJANDA 1. GİRİŞ 2. KUMLAMA VE BOYAMA PROSESİNİN ÖZELLİKLERİ 3. PROSESİN UYGULAMA

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Baumit ArtlinePutz. Kaplama

Baumit ArtlinePutz. Kaplama Baumit ArtlinePutz Kaplama Ürün Cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan, kullanıma hazır, kıvamlı, organik bağlayıcılı, ince kat örtücü bir kaplamadır. Dış ve iç cepheler için tane dokuya sahip bir

Detaylı

MENZEL HYPERDESMO -PB-2K ETA-10/0095. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran.

MENZEL HYPERDESMO -PB-2K ETA-10/0095. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran. Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, hızlı kürlenen, iki komponentli, bitümle zenginleştirilmiş poliüretan esaslı likit

Detaylı

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 30060;30061 1,2 30060 poliüretan ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir boyadır. 'Parlak' bir sonkattır ve parlaklık dayanımı iyidir.

Detaylı

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir.

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir. Ölçüm ve İşaretleme: Mimari plana uygun tavan kotu, hortum terazisi, lazer gibi yöntemlerle alınır. Tavan U (TU) profilinin alt kotu çırpı ipi ile duvara çepeçevre işaretlenir. Askı çubuklarının yerleri

Detaylı

şeklinde ifade edilir.

şeklinde ifade edilir. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 21 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I ANDREASEN PIPETTE YÖNTEMİ İLE TANE BOYU DAĞILIMININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Geleneksel labaratuvar elekleriyle elenemeyecek kadar küçük tane boylu malzemelerin

Detaylı

DENEYİN ADI: Döküm Kumu Deneyleri. AMACI: Döküme uygun özellikte kum karışımı hazırlanmasının öğretilmesi.

DENEYİN ADI: Döküm Kumu Deneyleri. AMACI: Döküme uygun özellikte kum karışımı hazırlanmasının öğretilmesi. DENEYİN ADI: Döküm Kumu Deneyleri AMACI: Döküme uygun özellikte kum karışımı hazırlanmasının öğretilmesi. TEORİK BİLGİ: Dökümlerin büyük bir kısmı kum kalıpta yapılır. Dökümhanede kullanılan kumlar başlıca

Detaylı

1.5-2.0 mm 1.7-2.2 bar tabanca hava girişinde. 20 C de 5-10 dakika 20 C de 5-10 dakika. 20 C de 8 saat 60 C de 45 dakika 3 kat uygulama

1.5-2.0 mm 1.7-2.2 bar tabanca hava girişinde. 20 C de 5-10 dakika 20 C de 5-10 dakika. 20 C de 8 saat 60 C de 45 dakika 3 kat uygulama Tanım İki bileşenli, VOC uyumlu, kromat içermeyen epoksi astar oto tamir sektöründeki tüm yüzeylere iyi yapışma ve pas direnci sağlar. Hem yeni parça hem de tamir işlerine uygundur. Zımparalı sistem 100

Detaylı

kaplamalarınsağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ilave bir önem kazandı.

kaplamalarınsağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ilave bir önem kazandı. EREN ENERJİ ÇATALAĞZI 1360 MW TERMİK SANTRAL PROJESİ LİMAN İNŞAATIN DA KULLANILACAK FARKLI ÇELİK BORULAR DURATEK ÜRÜNLERİ Liman iskele ayağı olarak kullanılacak çelik borular, farklı çap, boru et kalınlığı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Deney Laboratuvarı Adresi : Tümsan 2 Sitesi B Blok No:5 İkitelli İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 486 29 53 Faks : 0 212 486 29 52 E-Posta : info@cevkak.org Website

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 7461;7680 1 7680 çinko epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, poliamid kürlenmeli, çinkoca zengin epoksi esaslı bir boyadır. Yüksek katı maddeli, yüksek çinko tozu içerikli bir

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/6 AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3252 H SUNKROM sert krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı sistemlere

Detaylı

DENEY 3 LİKİT LİMİT DENEYİ(CASAGRANDE YÖNTEMİ)

DENEY 3 LİKİT LİMİT DENEYİ(CASAGRANDE YÖNTEMİ) DENEY 3 LİKİT LİMİT DENEYİ(CASAGRANDE YÖNTEMİ) Amaç Zemin örneklerinin likit limitinin (ω L ) belirlenmesi amacıyla yapılır. Likit limit, zeminin likit limit deneyi ile ölçülen, plâstik durumdan akıcı

Detaylı

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. YAPIDA BOYALAR Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdaki planlardan hangisi mimari projede yoktur? A) Kat planı B) Görünüşler C) Sistem detayı D) Kolon aplikasyonu

Detaylı

Teknik Data Boydur M12 Ultra MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar:

Teknik Data Boydur M12 Ultra MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar: Teknik Data MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar: Tanım: İki bileşenli, MMA (Metilmetakrilat)esaslı, mekanik ve kimyasal etkilere, atmosfer

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım STANDART TİP Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım STANDART TİP Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 515;519;527;1549 1,2 515 mastik epoksi ^(ValidationDate) 1 Ürün tanımı Çift bileşenli poliamin kürlenmeli mastik epoksi esaslı bir boyadır. Yüzey toleranslı, yüksek katı maddeli, yüksek yapılı

Detaylı

MENZEL HYPERDESMO -D. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Tek Komponentli, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi. Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI SINIRLAMALAR

MENZEL HYPERDESMO -D. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Tek Komponentli, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi. Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI SINIRLAMALAR Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Tek Komponentli, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi ÜRÜN TANIMI İç borular, havadaki nemle kürlenen tek komponentli, poliüretan esaslı likit bir malzemedir.

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

Baumit GranoporTop. (GranoporPutz) Kaplama

Baumit GranoporTop. (GranoporPutz) Kaplama Baumit GranoporTop (GranoporPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, yapay reçine bazlı ince kat kaplama (son kat kaplama). Dış ve iç cepheler için, tane veya çizgi sıva dokularına sahip bir

Detaylı

Özellikler Test/Standart Tanım. mat (0-35) Parlama noktası ISO 3679 Method 1 16 C yaklaşık VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (test edildi)

Özellikler Test/Standart Tanım. mat (0-35) Parlama noktası ISO 3679 Method 1 16 C yaklaşık VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (test edildi) 10200;11420 1,2 10200 çinko etil silikat ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, nem kürlenmeli, inorganik çinko etil silikat esaslı bir boyadır. Özellikle tanklar için dizayn edilmiş bir boya

Detaylı

Askılar, Raflar ve Konveyörler

Askılar, Raflar ve Konveyörler Askılar, Raflar ve Konveyörler Tavsiyeler Askılar ve Raflar olabildiğince küçük olmalıdır. Askılar parçalardan toz partiküllerini uzaklaştırmamalıdır. Askılar parçalarla sürekli tekrarlanan temas halinde

Detaylı

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813. Parlama noktası ISO 3679 Method 1

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813. Parlama noktası ISO 3679 Method 1 448;454;449 1,2 449 poliüretan ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir boyadır. Mükemmel parlaklık dayanımı olan çok parlak bir son

Detaylı

ARC - RELAXTIVE OIL. Gelismis, Güvenilir, Kimyasallar YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ

ARC - RELAXTIVE OIL. Gelismis, Güvenilir, Kimyasallar YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ ARC - RELAXTIVE OIL YAĞLAYICI VE GEVŞETİCİ RELAXTIVE OIL HANGİ AMAÇLA GELİŞTİRİLDİ? RELAXTIVE OIL sıkışmış, paslanmış cıvataları, somunları, bağlantı elemanlarını, uzun süre kullanılmadığı için paslanarak

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ 11 Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda iyi bir ısı

Detaylı

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara

Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları. Çelik Izgara Sistem Donanım Metal : Başlıca Faliyet / Üretim Konuları Çelik Izgara Sistem Donanım Ltd. Şti.,ızgara döşeme, geçit ızgara, kanal ızgara, hendek ızgara, platform ızgara ve çelik yapılar, inşaat metal kalas,

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı:

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı: TEKNOMER 600 1K Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, kullanıma hazır, sıvı olarak tatbik edilen, kalitesi yükseltilmiş, sürekli elastik

Detaylı

SALUTRON D4 / D5 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

SALUTRON D4 / D5 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU SALUTRON D4 / D5 BOYA ve KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN MARKA MODEL : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI : SALUTRON : D4 / D5 Firma : MEP TEKNİK ELEKTRİK TİC. LTD.

Detaylı

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 574;576 1,2 574 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli poliamin kürlenmeli epoksi esaslı bir boyadır. Yüksek katı maddeli, yüksek yapılı ve cam pulcuk ile güçlendirilmiş bir üründür. Aşınma

Detaylı

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN POLAR İZOLASYON ISI İZOLASYONU TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt

Detaylı

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER 2000 EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM Epocell PR, çift bileşenli solventsiz epoksi astarıdır. Yüzeye derinlemesine nüfuz ederek yüzeyi sağlamlaştırır ve epoksi kaplaması için tutunma yüzeyi oluşturur.

Detaylı

AkzoNobel ve AkzoNobel Kemipol 2011 Genel Tanıtım Sunuşu Bobin Boyaları Teknolojisine Genel Bakış

AkzoNobel ve AkzoNobel Kemipol 2011 Genel Tanıtım Sunuşu Bobin Boyaları Teknolojisine Genel Bakış AkzoNobel ve AkzoNobel Kemipol 2011 Genel Tanıtım Sunuşu Bobin Boyaları Teknolojisine Genel Bakış Sunum İçeriği Genel Boya Bilgileri Tanım ve Sınıflandırma Boya Hammaddeleri Bobin Boyaları Teknolojileri

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

SERTLİK DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Sertlik Deneylerinin Amacı

SERTLİK DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Sertlik Deneylerinin Amacı 1. Sertlik Deneylerinin Amacı Malzemeler üzerinde yapılan en genel deney, sertliğinin ölçülmesidir. Bunun başlıca sebebi, deneyin basit oluşu ve diğerlerine oranla numuneyi daha az tahrip etmesidir. Diğer

Detaylı

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813 Onaylanmış 7461;7680 1 7680 çinko silikat VValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, poliamid kürlenmeli, çinkoca zengin epoksi esaslı bir boyadır. Yüksek katı maddeli, yüksek çinko tozu içerikli

Detaylı

Spreyler. www.interendustri.com

Spreyler. www.interendustri.com Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. HİDROLİK SİSTEMLER Hidroliğin Tanımı Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Temel Fizik Kanunları

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 109 Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SERACARE Çimento Sökücü SERACARE Leke Çıkartıcı SERACARE Derz Temizleyici SERACARE Yüzey Koruyucu 110 Kalekim Yüzey Temizlik

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 7 basamaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad platform korkuluğu

Detaylı

SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138)

SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138) SERTLEŞMİŞ BETON ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ (TS EN 2941, ASTM C138) Taze Beton: Betonun karıştırma işlemi bittikten sonra sahip olduğu işlenebilirliğini koruyabildiği süre içindeki (sertleşmeye başlamadan önceki)

Detaylı

ADERTEK GENEL TANIM. KULLANIM ALANI İç Mekanlarda ANA ÖZELLİKLER. Yapıştırma Alçısı. n Konutlar. n Ofis ve yönetim binaları

ADERTEK GENEL TANIM. KULLANIM ALANI İç Mekanlarda ANA ÖZELLİKLER. Yapıştırma Alçısı. n Konutlar. n Ofis ve yönetim binaları ADERTEK Yapıştırma Alçısı GENEL TANIM TANIM ALLEV alçı levha, EPS (genleştirilmiş polistren), XPS (haddelenmiş polistren), mineral yünler (camyünü, taşyünü) ve yalıtımlı kompozit levhaları; tuğla, beton,

Detaylı

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su.

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su. Baumit ArtlineFarbe Dekoratif Tasarım Boyası Ürün Dış ve iç cepheler için, organik bağlayıcılı, kullanıma hazır bir boyadır. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı

Detaylı

3- ÇİMNETONUN KIVAMI VE PRİZ SÜRESİ (TS EN 196-3)

3- ÇİMNETONUN KIVAMI VE PRİZ SÜRESİ (TS EN 196-3) 3- ÇİMNETONUN KIVAMI VE PRİZ SÜRESİ (TS EN 196-3) Deneyin amacı: Deneyde amaç çimento kıvamını sağlayan su miktarını saptamaktır. Çimentonun kıvamı, vikat (vicat) aletinin sondasının serbest bırakıldığı

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 91 Yapıştırıcılar Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SeraCare Çimento Sökücü SeraCare Leke Çıkartıcı SeraCare Yüzey Koruyucu 92 Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım

Detaylı

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Nanografi Nanoteknoloji Bilişim İmalat ve Danışmanlık Ltd. Şti. TEKNİK BİLGİ SAYFASI EPOCYL TM NC R2HM-01- Prepreg İşlemleri için Hazırlanmış Reçine Sistemi Genel Özellikler Tanım: EPOCYL TM NC R2HM-01 epoksi tabanlı bir reçine sistemidir, erimiş sıcak prepreg ve basınçlı

Detaylı

KARTEK GENEL TANIM TANIM KULLANIM ALANI ANA ÖZELLİKLER. Kartonpiyer Alçısı. İç Mekanlarda

KARTEK GENEL TANIM TANIM KULLANIM ALANI ANA ÖZELLİKLER. Kartonpiyer Alçısı. İç Mekanlarda KARTEK Kartonpiyer Alçısı GENEL TANIM TANIM Kartonpiyer, göbek, aplik ve heykel gibi dekoratif malzemelerin yapımında kullanılan yapı alçısıdır. KULLANIM ALANI İç Mekanlarda n Konutlar n Ofis ve yönetim

Detaylı

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır isonaturelle Nedir? isonaturelle, çok amaçlı bir yalıtım malzemesidir. %98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır Soğuğa karşı Sıcağa

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

BETON SERTLEŞTİRİCİ TEKNİK ÜRÜN BİLGİLERİ

BETON SERTLEŞTİRİCİ TEKNİK ÜRÜN BİLGİLERİ BETON SERTLEŞTİRİCİ TOTAL BS Beton gözenekli bir malzemedir, genelde bu gözenekler su ile doludur, ayrıca betonun bünyesinde serbest kireç bulunur, bünyedeki bu serbest kireç betona dönüşmemiştir. Prensip

Detaylı

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir.

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. İKİ BİLEŞENLİ ÇİMENTO + AKRİLİK ESASLI SÜPER ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. KULLANIM ALANLARI

Detaylı

Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir.

Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir. Varak Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir. Tekstilde, deri, suni deri, ahşap malzemelerde, matbaacılıkta ve çeşitli ürün ambalajlarının yüzeylerinde kullanılabilmektedir. Tekstil,

Detaylı

Baumit DuoContact. Yapıştırma ve Sıva Harcı

Baumit DuoContact. Yapıştırma ve Sıva Harcı Baumit DuoContact Yapıştırma ve Sıva Harcı Ürün Baumit EPS Isı Yalıtım Sistemleri, taşyünü ve XPS ürünleri için uygun, mineral esaslı toz formda hazır yapıştırma ve sıva harcıdır. Bileşimi Çimento, organik

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 5120 E/N PARLAK AKIMSIZ NİKEL KAPLAMA ÜRÜN TANIMI

AtılımKimyasalları AK 5120 E/N PARLAK AKIMSIZ NİKEL KAPLAMA ÜRÜN TANIMI SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 5120 E/N PARLAK AKIMSIZ NİKEL KAPLAMA ÜRÜN TANIMI AK 5120 : Birçok değişik metaller, alaşımlar, ve iletken olmayan malzemeler üzerine, orta fosforlu ve mütecanis akımsız

Detaylı

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır.

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır. www.tekboya.com SOLVENT BAZLI Boyalar Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır. - Tek Süper Sentetik Yağlı Boya 12 1/4 6,70

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ ISPARTA, 2014 ÖĞÜTME ELEME DENEYİ DENEYİN AMACI: Kolemanit mineralinin

Detaylı

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

Zemini çilalama ve parlatma konumuna getirir.

Zemini çilalama ve parlatma konumuna getirir. Total Beton sertleştirici, Reaktif nano- ve mikrometrik silis solüsyonu ile beton sertleştirir, beton yüzeyinin görünüş ve dayanıklılık ve mukavemet gücünü artırmak için kullanılır. Yüzey sertliğini, sürtünme

Detaylı

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT?

HAKKIMIZDA NEDEN BAŞAT? HAKKIMIZDA Firmamız uzun yıllardır DAMLA LAMİNASYON adı altında tekstil sektöründe hizmet vermektedir. Yüksek kalitede hizmet vermeyi ilke edinen firmamız yapmış olduğu AR-GE araştırmaları sonucu izolasyon

Detaylı

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ

DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ Yeşil çatılar için ideal sistem! DELTA -FLORAXX YEŞİL ÇATI SİSTEMİ DELTA -FLORAXX Yeşil Çatı Sistemi, DELTA -FLORAXX TOP KEÇE filtrasyon jeotekstil tabaka, DELTA -FLORAXX drenaj levhası, DELTA -FLORAXX

Detaylı

PLASKIN- Ürün Ailesi Şeması

PLASKIN- Ürün Ailesi Şeması PLASKIN- Ürün Ailesi Şeması Hazırlayan PlalamTeknikDepartmanı Tarih 10\01\2012 Cod. 059 1. Ürün Yapısı 1.1 Ürün yapısı şeması 1.2 Ürün Tanımı Polyester tabaka ile sıcak katmanlaştırılmış plaka (Standart

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar 3M VHB Bantlar VHB THE Acrylic Foam Tape Güvenilirlik, Güç ve Dayanıklılık VHB Akrilik Köpük Bantlar Kalite avantajları güçlü ve dayanıklı yapıştırma geliştirilmiş estetik görüntü mükemmel sızdırmazlık

Detaylı

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN

BIRAKIN KUTUP AYILARI RAHAT UYUSUN 02.06.2009 Sayfa 1 / 11 İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi

Detaylı

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım...

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. BORU Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... Şirketimiz yan sanayi olarak hizmet verdiği sektörlere ilave olarak boru üretimi ve p r o f e s y o n e l k aynak

Detaylı

a Şekil 1. Kare gözlü elek tipi

a Şekil 1. Kare gözlü elek tipi Deney No: 3 Deney Adı: Agregalarda Elek Analizi Deneyin yapıldığı yer: Yapı Malzemeleri Laboratuarı Deneyin Amacı: Agrega yığınındaki taneler çeşitli boyutlardadır. Granülometri, diğer bir deyişle elek

Detaylı

Hasyiğit Isıcam Malzemeleri 2013 Katalogu

Hasyiğit Isıcam Malzemeleri 2013 Katalogu Hasyiğit Isıcam Malzemeleri 2013 Katalogu Adres: Doğu Sanayi Sitesi 83. Sokak No:88 Kocasinan Kayseri PRIMER MASTİK (BUTİL) Son derece düşük nem buhar geçiş hızına sahip olan ve cam, alüminyum, galvanize

Detaylı