T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA FİZİĞİNDE MADDELERİN TERMAL ÖZELLİKLERİ Danışan: Yard. Doç. Dr. Hülya KES YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANA BİLİM DALI Selda SÜMAN EDİRNE -

2

3 Yüksek Lisans Tezi Gıda Fiziğinde Maddelerin Teral Özellikleri Trakya Üniversitesi Fizik Anabili Dalı I ÖZET Gıdaların teel fiziksel özelliklerinin bilinesi gıda bilii ve gıda ühendisliği açısından oldukça önelidir. Bu tezde ilk olarak gıdaların fiziksel özelliklerinden en teel kavralar olan kütle ve yoğunluk kavraları ele alınıştır. Maddelerin ayırt edici bir özelliği olan yoğunluğun sıcaklık ve basınçla değişii inceleniştir. Yoğunluk ölçü teknikleri sınıflandırılış ve bunların bazı gıda addeleri için örnekleri sunuluştur. Madde ile enerji arasındaki etkileşelerin söz konusu olduğu her türlü ühendislik uygulaası terodinaik konusu ile bir şekilde ilgilidir. Gıdaların işlenesi sırasında enerji ve adde alışverişleri yoğun olarak kullanılaktadır. Gıda haaddelerinin besin değerini kaybeteden standartlara uygun olarak verili bir şekilde işlenesi, korunası ve depolanası için her adıda terodinaik paraetrelerin belirlenesi de çok büyük öne taşır. Bu paraetrelerin doğru olarak hesaplanası ve belirlenesi gerekektedir. Bu çalışada gıdaların sıcaklık, ısı ve entalpi, terodinaiğin birinci kanunu, ısı sığası, faz değişileri, ısı iletii gibi teral özellikleri inceleniş ve teral özelliklerin ölçü teknikleri ele alınıştır. Besinlerin kalori değerlerinin hesaplanasına da yer veriliştir. Ayrıca ele alınan fiziksel kavraların literatürdeki bazı sonuçları veriliş ve bunların gıda bilii için öneleri vurgulanıştır. Yılı: Sayfa sayısı: Anahtar Kelieler: Kütle-yoğunluk, Terodinaik özellikler, Gıda fiziğinde teral özellikler

4 Master Thesis Theral Properties of Matters in Food Physics Trakya University Institute of Natural Science Departent of Physics II SUMMARY It is very iportant to know the fundaental properties of food for food science and food engineering. In this thesis, ass and density concepts which are ost basical concepts aong physical properties of foods are considered. Teperature and pressure effects on density are also investigated. Density easureent techniques are classified and exaples for these techniques are presented for soe food aterials. Every engineering application in which an interaction between atter and energy occurs, are related with therodynaics in a way. During food processing, the interchange between energy and atter is heavily used. In order to process, save and store the raw aterials of food without losing nutritional values of the, it is iportant to define therodynaic paraeters in every step. These paraeters ust be calculated and defined correctly. In this study, it has been studied soe properties of food such as teperature, heat, enthalpy, first law of therodynaics, heat capacity, phase transition, heat transition and considered the easureent techniques of theral properties. Also, results for the physical properties considered in here are presented and the iportance of these to food science are ephasized. Year: Nuber of Pages: Keywords: Mass-density, Terodynaical Properties, Theral Properties in Food Physics

5 III TEŞEKKÜRLER Bu çalışayı gerçekleştirebile için bana ikan sağlayıp, tez yöneticiliğii üstlenen, çalışaın her aşaasında yol gösteren ve yardılarını esirgeeyen, elideki tü ikanları sınırsız olarak sunan değerli hoca Yard. Doç. Dr. Hülya Kes e teşekkürlerii sunayı zevkli bir görev sayarı. Sayın Prof. Dr. Serap Şentürk Dalgıç a ve çalışa sırasında yardılarıyla katkıda bulunan bölüüün tü eleanlarına da teşekkürlerii sunarı. Her zaan yanıda olan ve desteğini esirgeeyen ailee de teşekkür ederi.

6 IV İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET...i SUMMARY....ii TEŞEKKÜR...iii İÇİNDEKİLER...iv ŞEKİLLERİN LİSTESİ...vi TABLOLARIN LİSTESİ...x GİRİŞ... KÜTLE VE YOĞUNLUK... Kütle.... Atosferdeki Kaldıra Kuvvet ve Tartı 5. Yoğunluk..... Yoğunluğun Sıcaklıkla Değişii..... Yoğunluğun Basınçla Değişii..... Özgül Ağırlık (bağıl yoğunluk)..8.4 Yoğunluk Ölçü Teknikleri..4. Piknoetre Hidrostatik denge (kaldıra kuvveti)..4. Mohr-WestphalDengesi Hidroetre Daldıra tekniği..4.6 Yüzen parçacık tekniği Yoğunluk sütun gradiyent Resanator frekans teknikleri Bulk yoğunluğu..4 TERMAL ÖZELLİKLER Sıcaklık..48

7 V Sayfa. Isı ve Entalpi.5. Terodinaiğin Teel ilkeleri 5..Terodinaik Kanunları.5.4 Isı Sığası İdeal gazlar ve ideal katılar Gerçek katıların ısı sığası Faz Değişilerinin Sınıflandırılası Gıdalarda Isı İletii Isı radrasyonu Isı İletii a Tek Boyutta Kararlı-Duruda Yassı Bir Plakada Isı İletiinin Geçişi b Üç Boyutlu Duruda Isı İletii c Tek boyutta Çoklu Katanlarda Kararlı Duru Isı İletii 77.6.d Bir Boyutta Tek Katanlı Silindirik Yüzeyde Kararlı Isı İletii e Çok Katanlı Silindirik Duvarda Bir Boyutlu Kararlı Isı İletii Konveksiyon Isı Transferi Teral Özelliklerin Ölçüü Kararlı Duru Teknikleri Yarı Kararlı Duru Teknikleri Kararlı Olayan Duru Teknikleri 9.8 Besinlerin Kalori Değerleri İnsan Vücudunun Kalori(Enerji) İhtiyacı Gıdaların Kalori Değeri Kalori Değerlerinin Hesaplanası... 4 SONUÇLAR VE TARTIŞMA... KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ.

8 VI ŞEKİLLERİN LİSTESİ Sayfa Şekil.. Ağırlıksız iken (Şekil I), kg kütlenin Atosferdeki ağırlığı (Şekil II) ve vakudaki ağırlığı (Şekil III)...7 Şekil.. Noral (N) ve anoral ( ) ısıl genlee (şeatik). Şekil.. Anoral su ( ) noral bir davranış (N) sıcaklık bağılılığı ile yoğunluğunun karşılaştırılası 4 Şekil.4. Piknoetre tasarıları: (a) Reischauer, (b) Bingöl, (c) Gay-Lussac, (d) Sprengel, (e) Lipkin, (f) Hubbard... Şekil.5. Piknoetre örnekleri... Şekil.6. Hidrostatik denge tasarıı:.denge,.platfor,.küçük beher, 4. büyük beher, 5.destek aparatı, 6.tava, 7.teroetre.6 Şekil.7. Patatesin d bağıl yoğunluğuna karşılık nişasta içeriği (55 gr patates için). Şekil.8. Mohr-Westphal denge:.kiriş,.ağırlıklar,.cisi kaldıra kuvveti, 4.sıvı örneği..9 Şekil.9. Hidroetre:.ölçek,.gövde(teroetre olan ve olayan),.sala... Şekil.. Sıvı yüzeyin de hidroetre skalasının okunuşu örneği.. Şekil.. Yoğunluk ölçüü için Daldıra tekniği:.derinlik işareti,:.sıvı örneği. kaldıra kuvveti...4 Şekil.. Yüzer teknik: Örnek P sıvı F içinde askıdadır 6 Şekil.. Yoğunluk Gradyant sütun:. hız ölçer,.su ceketi,.yükselen sepeti, 4.destek...6 Şekil.4. Piknoetre ile katı granül bir toz alzeenin yoğunluk ölçüü..4 Şekil.5. Bulk yoğunluğunu ölçek için aygıt.dönen ka,.konut,.toz örnek 4.silindir 5.taşa...4

9 VII Sayfa Şekil..Bir gıdanın yüzeyi üzerinden ısı transferi 45 Şekil.. Ehrenfest faz geçişleri sınıflandırılası...67 Şekil. Alternatif EHRENFEST faz geçişleri sınıflandırılası...69 Şekil.4. Katı yassı bir plakada sıcaklık geçişi 74 Şekil.5. Çok katanlı yassı duvarda sıcaklık geçişi..77 Şekil.6. Tek katanlı silindirik duvarda sıcaklık profili...8 Şekil.7. (I) kalın duvarlı tüp. (III) ince duvarlı tüp. (II) I ve III arasındaki sınır duruu.8 Şekil.8. Çok katanlı silindirik duvar...85 Şekil.9. Konveksiyon ısı transferi. Duvar yüzeyi yakınında hız ve sıcaklık profilleri oluşur..sıcak duvar.sınır katanı 87 Şekil.. Korualı sıcak plaka yöntei ile Teral iletkenliğin ölçülesi: P örnek C soğutuluş plaka, H ısıtıcı, I teral izolasyon 9 Şekil.. Referans alzeeye bağlı olarak teral iletkenliğin ölçülesi için iki plaka tekniği: Pörnek alzee, R referans alzee 9 Şekil.. Akışkan örnek alzeelerin teral iletkenliğinin ölçülesi için Eşerkezli silindir etodu 9 Şekil.. Teral iletkenliğin ölçüldüğü Fitch cihazı: yalıtı alzeesi,. sıcaklığında sıvı, ve 5 bakır blok, 4 örnek alzee..9 Şekil.4.Teral iletkenliği ölçek için ısı prob sensörü: ısıtılan eleent, ısı kaynağının gücü için elektriksel potansiyel, sıcaklık ölçek için kullanılan ısıl çiftin gerili potansiyeli.94 Şekil.5. Teral difüzyon ölçü tekniği: örnek alzee, örneğin içinde bulunduğu kontrollü sıcaklığı.95

10 VIII TABLOLARIN LİSTESİ Sayfa Tablo.. kg lık bir kütlenin farklı yerlerdeki değerleri..4 Tablo.. Örnek eteorolojik enstitüler 5 Tablo.. Atosferik kaldıra kuvveti düzelte faktörlerine örnekler...8 Tablo.4. Yoğunluk ölçü teknikleri.. Tablo.5. Yüzen tekniği için örnek sıvılar...5 Tablo.6. Yoğunluk gradiyenti sütun için uygun sıvılar...7 Tablo.7. Hausner oranı toz akışkanlık karakterizasyonu...44 Tablo..Gıda ühendisliğinde öneli teral işle operasyonları..47 Tablo.. Bazı sıcaklıklar için sabit noktalar ve bağıl ölçekler...49 Tablo.. Bazı sabit noktaların gıda süreçlerinin sıcaklık aralığında ITS-9 uluslararası sıcaklık ölçeği 49 Tablo.4. Enerjinin çeşitli forları..5 Tablo.5. İzobarik süreçteki bir sistede ısı iletii..5 Tablo.6. Isı sığası terileri 58 Tablo.7. Atoların ve oleküllerin basit, ideal bir siste için serbestlik dereceleri.6 Tablo.8. Seçilen sistelerin belirli bir ısı kapasitesinde teorik ve deneysel değerleri..6 Tablo.9. Çeşitli gıda bileşenlerinin özgül ısı sığasını gösteren liste..6 Tablo.. Isı iletii ekanizaları..7 Tablo.. Oda sıcaklığında bazı etaryallerin yayıla değerleri.7 Tablo.. Şekil.4 için ısı akışı ve sıcaklık gradiyenti sonuçları..75 Tablo.. İnsan vücudunun E güç ihtiyacı 97 Tablo.4. Ortalaa güç için f faktörleri.99

11 IX Sayfa Tablo.5. ATWARTER faktörleri: Fizyolojik kalori değerleri... Tablo.6.Fizyolojik ve fiziksel yananın karşılaştırılası. Tablo 4.a.Katı ateryallerin bazı fiziksel ve kiyasal özellikleri 4 Tablo 4.b. Sıvıların ateryallerin bazı fiziksel ve kiyasal özellikleri...5 Tablo 4.c. Sıvıların ateryallerin bazı fiziksel ve kiyasal özellikleri 6 Tablo 4.. Bazı besinlerin ortalaa su içerikleri...7 Tablo 4.. Hava ve suyun bazı fiziksel ve kiyasal özellikleri..8 Tablo 4.4. Bazı gıdalar için teral değerler 9

12 BÖLÜM GĠRĠġ Gıda üreti, işçiliği ve paketlenesi, hazırlanası ve kullanıında bili ve ühendislik yönteleri kullanılaktadır. Gıda teknolojisi öncelikle fizik, kiya, biyoloji ve ikrobiyoloji bilii üzerine kuruluştur. Maddeleri birbirinden ayırt etek için her addenin değişen özelliklerinden yararlanılır. Bu özelliklere ayırt edici özellikler denir. Yoğunluk da addeler için ayırt edici özelliklerden birisidir. Viskozite, gıda üretiinin çeşitli basaaklarında sıvı ürünlerin çok karakteristik ve öne taşıyan bir özelliğidir. Çeşitli sıvıların viskozitesi ısıta, soğuta, konsantre hale getire gibi işlelerde değişiklik gösterir. Gıdaların yoğunluğu ile ilgili bilgiler ayıra tekniklerinin kullanıldığı işleler için büyük öne taşır. Yoğunluktaki farklılık boyut küçülte ve karıştıra işlelerinde de önelidir. Bu nedenlerle yoğunluk ve viskozitenin periyodik aralıklarla ölçülesi gerekir. Günüüzde gıda üretii yapan işletelerde yoğunluk ve kıva ölçüleri odern araç-gereçlerle yapılaktadır. Gıdaların teral özellikleri ile fiziksel, kiyasal ve ikrobiyolojik kararlılığı arasında öneli bir ilişki vardır. Gıdaların teral özellikleri, kendi yapılarından dolayı birbirinden farklı ve her gıda için karakteristiktir. Gıda endüstrisinin gıda güvenliğini arttırası ve devalı büyüyen global bir arkette rekabetçi olabilesi için gıda firalarının, aksiu ürün kalitesi ve güvenliğini garanti edebileleri ve tüketici halk tarafından talep edilen geliştiriliş ve yeni kalite yaklaşıları geliştireleri için kendi proseslerini tasarlayabileleri ve

13 kontrol edebileleri çok önelidir. Bu sonuçların başarılabilesi için fizik kuralları hakkında teel bilgiye sahip olak gerekektedir. Bu alanda yapılacak çalışaların en başında teel fizik kavralarını anlaak gelektedir. Bu aaçla bu tezde en teel fizik kavralarından olan kütle ve yoğunluk ele alınarak, Gıda Fiziğinde addelerin teral özelliklerinin belirlenesinde kullanılan teel terodinaik yasaları inceleniş, bu yasaların Gıda Fiziğindeki uygulaaları sunuluştur. Bu aaç doğrultusunda ilk olarak Bölü de katı, sıvı ve gazlar için yoğunluk kavraı ele alınarak, yoğunluk ölçü tekniklerinin neler olduğu inceleniştir. Bölü de ise addelerin teral özellikleri ele alınış ve gıda fiziği ile ilişkisi gözden geçiriliştir. Besinlerin raf örünü uzatak için besin ial işlelerinin çoğu enziatik ve ikrobik aktivitelerinin önlenesine duyarlı sıcaklık gerektirektedir. Bu sıcaklık işleleri de besin ürünlerinin teral özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle teral özellikler ile ilgili belli başlı kavraların tanıları yapılış ve terodinaik kanunları inceleniştir. Teral özelliklerin ölçülesi ve besinlerin kalori değerleri yine bu bölüün içinde yer alaktadır. Bu tezin ikinci ve üçüncü bölüünde L.O. Figura ve A.A. Teixeira nın 7 de yayınlaış oldukları Food Physics kitabı ana kaynak olarak kullanılıştır. Son bölü sonuç ve tartışa kısına ayrılıştır. Bu tezde ele alınan fiziksel kavraların literatürde var olan bir takı sonuçları sunuluş ve bunların gıda bilii için önei vurgulanıştır.

14 BÖLÜM KÜTLE VE YOĞUNLUK. Kütle Kütle bir cisin eylesizliğinin ölçüsüdür. Dünya'nın yerçekisel etkisi bir cisin ağırlığına neden olur. Bu kuvvet Mateatiksel olarak denkle (.) ile gösterildiği gibi, cisin kütlesi ve Dünya'nın yerçekii ivesi çarpıı olarak ifade edilebilir. G g (.) ifade edilir. Bu denklede G ağırlık (N), kütle (kg), g yerçekii ivesi (. s ) olarak Dünya konua bağlı yoğunluk farkından dolayı, kusursuz bir küre şeklinde değildir. Dünya gezegeninin yoğunluğu konua göre değişir. Gezegenin dönüşü göz önüne alındığında cisin ekvatorda teğetsel hız ve erkezkaç kuvveti, ekvatordan uzak kuzey ya da güney bölgelere oranla daha fazla olur. Zürih teki (İsviçre) Dünya'nın yerçekii ivesi değeri hesaplaaları için bir standart olarak kullanılan ve g = ( s ) olan değere standart yerçekii ivesi denir. Ancak yerel yerçekii ivesi karşılığı yeryüzündeki başka bir yerde alınır ve İsviçre Zürih te bulunan ayarla düzeltilezse bulunan ağırlıkta bir hata olabilir. kg kütleye sahip bir cisi için Tablo

15 4. de bu kavra gösterilektedir. Ticari kütle standartları, dünya çapında ulusal standartlarda bu aaca yönelik kuruluşların yardııyla üretilektedir. Tablo.: kg lık bir kütlenin farklı yerlerdeki değerleri. ġehir Yerçekii ivesi Kütle ( s ) (g) Zürih, İsviçre g Bogota, Kolobiya g Reykjavik, İzlanda g Bu kuruluşların, farklı ülkelerden gelen standartların kontrol ve eşitliğinin sağlanası için sorululuğu alası esastır. Örneğin, Avrupa genelinde kullanılan kg kütle standartlarında ulusal bir platin iridyu porto tip kopyası, Fransa'da Paris yakınlarında Sevr BIPM (Bureau International des poids ve Mesures) tutulur. Tablo. 'de dünyanın diğer bölgelerinde de benzer ulusal standartlardan sorulu kuruluşlar / enstitüler belirtiliştir.

16 5 Tablo.: Örnek etroloji enstitüleri KuruluĢ KuruluĢların Kısaltaları Orjinal Adı-Ülke Mail Adresleri ISO International Organization for Standardization NIST National Institute of Standarts and Technology (USA) PTB Physikalisch-Technishe-Bundesanstalt(Alanya) AIST National Institute of Advanced Industrial and Tecnology(Japonya) NPL National Physical Laboratory(UK) IEN Istituto Elettrotecnio Nazionale Galileo Ferraris(İtalya) NRC National Reserach Council(Kanada) METAS Bundestat für Metrologie und Akkreditierung (İsviçre) CSIRO Division of Telecounication & Industrial Physics(Avusturalya) NML National Metrology Laboratory(Güney Afrika) NMi Nederlands Meetinstituut(Hollanda) Atosferdeki Kaldıra Kuvveti ve Tartı Terazi, bir cisin ağırlığını ölçen bir alettir. Ancak terazi genellikle bir kuvvet işareti (örneğin Newton) yerine, kütle işaretini (örneğin kilogra) gösterir. Terazi kalibrasyonunun prensibine bağlı olarak bir kütle standardı, terazinin tipine bağlı; elektrik gerilii, esafe veya açıyı okuyabilecek bir deforasyona sahip olan bir teraziye yerleştirilir. Farklı kütle standartları ile bilgi okunasına karşılık bir kütle elde edilir. Bu yolla terazi üzerinde skala oluşturulur. Skala ile terazi, ölçü kütlesi için bir alet olarak düşünülebilinir. Bir kalibrasyon da her çeşit ölçü aleti için,

17 6 uygun standart ateryallere ve prosedürlere ihtiyaç duyulur. Herhangi bir laboratuarda bir aletin kalibrasyonunu yapak ükündür. Ancak, Dünyanın birçok yerinde ticarette kullanılak üzere terazilerin kalibrasyonu veya ağırlıklarının kontrol edilesi ulusal yasalara bağlı resi standartlar ile resi kurular tarafından sıklıkla yapılak zorundadır. G g (.) Orta çağlardan beri bir cisin ağırlığı, referans verilen bir ağırlığın çeşididir. Bu nedenle ağırlık; verilen bir kütle standardı ile basit olarak karşılaştırılır. Bu özellik dikkate alınırsa ağırlık, verilen bir cisin ağırlığıyla bir standart kütlenin ağırlığının birbirine bölünesiyle bulunur ve sonuç boyutsuz bir sayıdır. Teel doğal sabitler ile bir kütleyi ifade edeeenin bir sonucu olarak bugüne kadar olan elektronik ve ekanik terazilerin hepsinin prensibi bu şekildedir. G G K B K. g. g R n (.) Bu denklede G K cisin ağırlığı (N), K cisin kütlesi (kg), G standart B kütlenin ağırlığı (N), n oran, R standart kütlenin kütlesi (kg), g yerçekii ivesi ( g. ) olarak gösterilektedir. Birçok ağırlık ölçüü, akışkan gaz yoğunluğuna sahip atosferik ağırlık ile çevrili terazi ve cisi ile yapılır. Yalnızca Dünya yüzeyinde atosferik havadan daha büyük yoğunluklu ateryallerden oluşuş cisiler dengeye ulaştığında bir kuvvet oluşturabilir. Örneğin Helyu gazı (havadan daha az yoğunluklu) ile dolduruluş kauçuk bir balon kütlesi, terazide hareketsiz kalayacak, atosferin yoğunluğu ile dengede olduğu yüksekliğe doğru artacaktır. Dünyanın atosferinin yoğunluğundan kaynaklanan yükselesine sebep olan bu kuvvet kaldıra kuvveti olarak bilinir. Bu

18 7 atosferik kaldıra kuvveti, vakuda olduğunda ağırlık ölçülerinin biraz daha küçük atosferik hava ile çevrelendiğinde bir cisin dengede kalasına neden olur. Şekil.. kg kütle ağırlıksız iken (Şekil I), kg kütlenin atosferdeki ağırlığı (Şekil II) ve kg kütlenin vakudaki ağırlığı (Şekil III). K K.K (.4) K ρ K R ρl. (.5) ρl ρ ρ K K ρ L. (.6) ρ ρ K R

19 8 Burada K görüntülenebilir cisi kütlesi (kg), K gerçek cisin kütlesi (kg), L havanın yoğunluğu (kg. ), K cisin yoğunluğu ( kg. ), R yoğunluğu ( kg. edilir. standart kütle ), K Atosferik kaldıra kuvveti düzelte faktörü şeklinde ifade Tablo.: Atosferik kaldıra kuvveti düzelte faktörlerine örnekler. ρ Gıda addesi kg. K /g K Fark Kakao yağı Su Şeker Havanın yoğunluğu, CO un konsantrasyonu, ne oranı, sıcaklık ve basıncına bağlıdır. Pratik aaçlar için, noral oda sıcaklığı ve deniz seviyesinde (standart koşullarda) atosferik havanın yoğunluğu için bir yaklaşı (.7) eşitliği ile verilir. p /Pa L T / K p p (.7) Denklede, p hava basıncı (Pa), T sıcaklık (K), p su buharı kısi basıncı (Pa) şeklinde ifade edilir.

20 9 Örnek.. Tahini hava yoğunluğu hava basıncı p 5 Pa hava sıcaklığı C ile T 9. 5 K hava nei 5 r. h. su buharı p. ps.5.7 Pa.7 Pa Verilen değerler için hava yoğunluğu hesaplanırsa; L L.89 kg olarak bulunur. Su yoğunluğu, havanın yoğunluğundan kat daha fazladır ( kg ). Bu nedenle, birçok yiyecek tarısal ve biyolojik ateryallerin yoğunluk aralıkları, yaklaşık olarak ± kg civarında olan suyun yoğunluğu ile aynı ertebedir. Nişasta, selüloz, karbonhidrat ve proteinlerden eydana gelen kuru fasulye, tarısal tahıl ve tohu gibi kuru ateryaller 4 ± kg aralığında iken yüksek su içeriğine sahip ateryallerin yoğunlukları suyun yoğunluğuna daha yakındır. Bu yoğunluk aralığı havanın yoğunluğundan kez daha büyük olduğundan dolayı atosferik kaldıra kuvveti için düzelte faktörü yaklaşık %. olarak tahin edilebilir. Tablo. de standardı yoğunluğunu ve ρr ρl 8 kg.kg terazi kalibrasyonu için kullanılan kütle hava yoğunluğu ile hesaplanan bazı örnekleri gösterektedir. Bu kütle standartları çok yoğun etallerden (pirinç, paslanaz çelik, kro vb.) yapıldığından kalibrasyonda tutulan kütle standardının yoğunluğu birçok yiyecek ateryalin yoğunluğundan çok daha büyüktür. Birçok yiyecek teknolojisi uygulaalarında atosferik kaldıra kuvvetinin sisteatik hatası çoğu zaan ihal edilir. Çoğu zaan bu hata; kesin olaa ve ağırlık doğruluğundaki belirsizlik gibi diğer faktörler tarafından gölgelendiğinden daha büyük olabilir. Fakat kalibrasyonda

21 kullanılan kütle standardının üretii ve çok pahalı ateryallerin ticari pazarı da hesaba katılalıdır.. Yoğunluk Bir addenin yoğunluğu, kütlesinin hacine oranıdır. Yoğunluğu ifade etek için standart uluslararası (SI) birileri kg dir. Aynı tanı, katı, sıvı, gaz ve köpük hacili eşya veya toz gibi düzensiz sisteler için de geçerlidir. Yoğunluğun tersine özgül haci denir ve birii dir. kg ρ (.8) V V ν ρ (.9) olur. Denklede, kütle (kg), ρ yoğunluk ( kg. ), V haci ( ), özgül haci (. kg ) olarak ifade edilir... Yoğunluğun Sıcaklıkla DeğiĢii Birçok adde ısıtıldıklarında, kütlelerinde herhangi bir değişiklik oladan hacindeki artışla ısısal genleşeye uğrarlar. Bu nedenle, belirli bir alzeenin yoğunluğu genellikle sıcaklığına bağlıdır. Bir alzeenin noralde haci sıcaklık ile

22 artarken, yoğunluğu genelde sıcaklıkla birlikte azalır. Bu etki, katı veya sıvı sistelerinden gaz sistelerindeki çok daha büyüktür. Ġdeal gazlar Pek çok ühendislik uygulaaları için ideal gaz yasası, sıcaklık ve basıncın bir fonksiyonu olarak hava yoğunluğunun hesaplanası için kullanılabilir anlaına gelir, havanın bir ideal gaz gibi davrandığı kabul edilebilir. p. V. Rs. T (.) p R T s. (.) olur. Burada, p basınç ( Pa), ρ yoğunluk ( kg. ), R s belirli bir gaz sabiti ( J.K. kg ), T sıcaklık (K), kütle (kg), V haci ( ) olarak ifade edilir. Düşük sıcaklıklarda ve neli hava halinde, ideal gaz kanunu doğruluğunu kaybeder ve hataya yol açar. Daha kesin bir şekilde su buharının, kısi basınç ve atosfer basıncının bir fonksiyonu olarak havadaki yoğunluğunu hesaplaak için, denkle (.7) kullanılabilir. Katı ve sıvılar Sıvı ve katı addelerin yoğunluğu sıcaklığın bir fonksiyonudur. Sıcaklık değişii nedeniyle hacideki küçük değişiklikler, teral genleşe katsayısı yardıı ile hesaplanabilir:

23 dv V. dt (.) dır. Denklede, γ teral genleşe katsayısı, V haci ( ), T sıcaklık (K) olarak ifade edilir. Çeşitli alzeeler için, farklı sıcaklıklarda yoğunluk değerleri tabloları (örneğin hava, su, süt için) polino fonksiyonları ile hesaplanır. Atosferik basınçta suyun sıcaklığı, dona noktasının yakınındaki dar bir aralık içinde anoral davranış gösterir. Su sıcaklığının 4º C den º C ye düşürülesi, suyun yoğunluğunu artırası yerine azaltır. Suyun bu anoral davranışı (bkz. Şekil. ve Şekil.) sıvının su yoğunluk hesaplanası için BERTSCH polino fonksiyonu (denkle (.)) dikkate alınır. / kg...5. ( / C) ( / C) (.) ( / C ) Bir başka anorallik suyun, aynı sıcaklıkta katı fazın (buz) sıvı fazdan daha düşük bir yoğunluğa sahip olasıdır. Bu davranışın, biyosfer için öneli sonuçları vardır. Çünkü bu sıcaklıkta yoğunluk bağılılığı, yoğunluğu kontrol veya sıcaklığın ölçüü ve kaydı, kontrol süreci ve kalite kontrolü aacıyla gerekli olduğunda ölçülektedir.

24 Şekil.. Noral (N) ve anoral Şekil.. Anoral su ( H O) ( H O) ısıl genleşe (şeatik) noral bir davranış (N) sıcaklık bağılılığı ile yoğunluğunun karşılaştırılası.. Yoğunluğun Basınçla DeğiĢii Materyaller sıkıştırılabilir. Haci, sıcaklık ve yoğunluğun yanı sıra basınç uygulanası, basınç fonksiyonunun azalasına neden olur. Gazlar, sıvılar ve katılardan çok daha fazla sıkıştırılabilir. Noral bir sıcaklık aralığında birçok gazın ideal gazlar gibi davrandığı varsayılabilir: Ġdeal gazlar İdeal gazların yoğunluğu basınç ile doğru orantılıdır. p V Rs T (.4)

25 4 V p R T s (.5) p RsT (.6) İdeal gaz yoğunluğu; ~ p (.7) olarak alınabilir. Haci-basınç eğrisinin eğii sıkıştırılabilirlik olarak adlandırılır. Bu, bir ateryalin sıkıştıra odülü K nın tersidir. κ V dv dp (.8) κ K (.9) olur. Katı ve sıvılar İdeal sıvı ve katılar elastik bir davranış gösterektedir. Yani bir basınç uygulandığında hacinde belirli bir iktar azala olabilir ancak basınç eski haline geldiğinde ilk hacinin taaen aynı olacağı anlaına gelir. Bu tür alzeenin giderek artan bir basınç nedeniyle haci değişikliği denkle (.) e göre hesaplanabilir:

26 5 ΔV V κ Δp (.) Bağıl yoğunluğu: Δρ ρ ΔV V κ Δp (.) olur. Burada, p basınç (Pa), T sıcaklık (K), Rs özgül gaz sabiti ( J K (kg), ρ yoğunluk ( kg ), V haci ( ), κ kg ), kütle sıkıştırılabilirlik ( Pa ), K sıkıştırılabilirlik odülü (Pa) olarak ifade edilir. Sıvılar ve katılarda çok düşük olarak κ sıkıştırılabilirlik, çok küçük bir hacide azala gösterekte ve uygulaada genellikle sıkıştırılaayan alzeeler gibi işle görektedir. Suyun sıkıştırılabilirlik değeri κ 5 Pa çok düşüktür. Gıdaların, basıncı MPa aralığında sıralandığı, gıdaların yapıında kullanılan yüksek basınca rağen, suyun sıkıştırılabilirliği ihal edileez (Örnek. 'e bakınız). Aynı zaanda sıkıştıranın ekanik enerjisi sıcaklığa dönüştüğünden dolayı dikkate alınalıdır (Örnek. bakınız). Örnek.. Yüksek basınç işleleri altında su yoğunluğu değişii Δρ ρ κ Δp

27 6 Bu denklede yoğunlukta göreceli değişiklik: Δp Sonuç bar Δρ ρ 5 bar Δρ ρ 5 Pa bar Δρ ρ 5 Pa bar Δρ ρ 5 Pa Pa 6 Pa 5 7 Pa 5 4.5% 6 Pa 5 6 Pa 5.5% 5.% 5% Bu denklein göreceli yoğunluk değişikliği, alzeelerin sertliği veya sıkıştıra odülünü karakterize etek için kullanılır. Örnek.. kg suyun Δp MPa ( bar) basınçta sıkıştıra enerji girişi; dw p dv W p dv W p κ.v. dp W κ p V dp W κ V p dp

28 7 W κ V p olur. Bu teri için boyutsal biriler: Pa N Pa N bar MPa 8 Pa dır. kg su örneği için, bu değer hesaplanacak olursa; κ 5 Pa W κ V p W 8 5 J kg kj.5 kg olarak bulunur. Bu aldığı enerji karşılığında sıcaklıkta eydana gelecek değişiklik ise; Q c p ΔT Q c p ΔT ΔT Q c p

29 8 ΔT kj.5 kg kg 4.8 kj K ΔT 5.4K değerindedir. Bu şekilde diğer gıda addelerinin yüksek basınç altında sıcaklık değişileri (Patazca vd., 7) hesaplanabilinir... Özgül Ağırlık (bağıl yoğunluk) Mutlak bir alzeenin yoğunluğunun bir örnek alzeenin yoğunluğuna oranına d bağıl yoğunluk adı verilir. Çoğu zaan 4 C veya C' de su, bu aaca yönelik bir örnek alzee olarak kullanılır. ABD ve Kanada da standart olarak su örneği kullanıldığında, "relativite yoğunluğu" terii kullanılaz ve "özgül ağırlık" terii ile değiştirilir. Su heen her zaan pratik aaçlar için dünya çapında standart olarak örnek seçiliş olduğu için "göreli (bağıl) yoğunluk" ve "özgül ağırlık" eş anlalı olarak kabul edilebilir. ρ d (.) ρ R Burada, d bağıl yoğunluk, ρ örnek adde yoğunluğu ( kg ), ρ yoğunluk R ( kg. ) şeklinde ifade edilir. He yoğunluğun he de özgül ağırlığın (bağıl yoğunluk) aynı fiziksel özellik ile ilgili olduğunu dikkate alak önelidir. Bununla beraber özgül ağırlık (bağıl yoğunluk) yoğunlukları oranı olarak bulunaktadır ve daia boyutsuz bir sayıdır.

30 9 Yoğunluk ise boyutlu bir nicelik olup birileri (örneğin g c ya da kg ) olalıdır. Örnek ateryal duruunda olan g c yoğunluk (bağıl yoğunluk) ya da özgül ağırlığın yaklaşık.4). g c heen heen aynı olacağını bulak ilginçtir (Örnek Örnek.4 Patatesin özgül ağırlığı. Patates Yoğunluğu Özgül Ağırlık d ρ ρ R ile ρ R kg (4 C suyun) ρ R 997. kg ( C suyun) ρ kg d=.8 d=.8

31 .4. Yoğunluk Ölçü Teknikleri Tablo.4: Yoğunluk ölçü teknikleri. piknoetre hidrostatik denge viskoz sıvılar hidroetre yoğunluk için dala denge sütun gradyenti sıvı-katı sıvı-katı sıvı sıvı katı parçacıklar Mohr-Westphal x-ışını bulk sıkıştırılış rezonatör Denge tekniği yoğunluğu bulk yoğunluğu frekans sıvı katı katı katı gaz-sıvı.4. Piknoetre Bilinen bir sıvının hacinin tartılası, bu sıvının yoğunluğu ile basit bir şekilde ölçülebilir. Bu aaç için kullanılan haci kesin olarak bilineyen ca apullere piknoetre denir. Haci kesin olarak bilineekle birlikte aynı aaç için tasarlanış ancak diğer alzeelerle (ca apuller) yapılan yoğunluk şişesi de başka bir araç

32 olabilir. Ca apul veya nuune haznesinin sıvı örneği ile dikkatlice doldurulalısı bir gösterge olacaktır. Daha sonra sıvı yoğunluğu hesaplanabilir: ρ V F (.) Denklede boş piknoetre kütlesi ( kg), V haci ( ), F örnek ile dolu piknoetre kütlesi (kg) şeklinde ifade edilir. Caın teral genleşesi nedeniyle yoğunluk şişesi hacinin sıcaklığı için sadece kalibre ediliş olduğu bilinektedir. Yani piknoetre utlak yoğunluğun ölçüü için, kalibre edildiği aynı sıcaklıkta olalıdır. Başka bir yol ise utlak yoğunluktan daha çok bağıl yoğunluğu (özgül ağırlık) ölçektir. Bu aaçla örnek sıvı ile yoğunluk şişesi tartılır ve karşılaştırılan sıvı (genellikle su) tekrar tartılır. Her iki ağırlığın oranı ya da nuunenin özgül ağırlığı d bağıl yoğunluğu verir. F W F V V W ρ ρ F W d (.4) olur. Denklede F örnek ile dolu piknoetre kütlesi (kg), ( kg ), d örnek bağıl yoğunluğu (özgül ağırlık), ρ W su yoğunluğu ( ile dolu piknoetre kütlesi (kg), V haci ( ) olarak ifade edilir. ρf örnek yoğunluğu kg ), W su İkinci yaklaşıın avantajı, piknoetrenin ne boş ağırlığı ne de hacinin bilinesi gerekiyor. Bu duruda örnek nuune ile karşılaştırılan nuunenin tartılası aynı sıcaklıkta yapılalıdır. Piknoetre ayarının sıcaklığını ayarlaak üzere hiçbir ikân yoksa uyu sağlaak için cihazın bağıl yoğunluk (özgül ağırlık) ölçek için kullanılır olası gerekir. Bu duruda, gerçekleştirilen örnek tartı ve referans alzee tartılası aynı sıcaklıkta olalıdır.

33 Nuunenin d bağıl yoğunluğu veya özgül ağırlığı ile referans alzee yoğunluğu da biliniyorsa, örnek nuunenin yoğunluğu hesaplanabilir: ρ F d ρ W (.5) Bir tartı sonucunda atosferik kaldıra kuvveti etkisi düzeltilebilir. Bir cisin düzeltiliş kütlesi, gerçek kütlesi ve dengesini gösteren kütlesinden biraz daha yüksektir. Yoğunluğu hesaplaak için gerçek bir kütle kullanıldığında, buna gerçek yoğunluk adı verilir. Atosferik kaldıra kuvvetinin doğrulanası uygulanır değilse, sonucu belirgin bir kütle denilen, belirgin bir yoğunluk olabilir. Bağıl yoğunluk, he örnek he de referans alzee için aynı piknoetre ile ölçülür. Ağırlık oranı oluşturarak, kaldıra kuvvetinin etkisi ortadan kalkar. Şekil.4 ve Şekil.5 ca piknoetrelerin farklı tasarılarını gösterir. Şekil.4. Piknoetre tasarıları: (a) Reischauer, (b) Bingöl, (c) Gay-Lussac, (d) Sprengel, (e) Lipkin, (f) Hubbard.

34 Piknoetre:.teroetre,.başlık,.kılcal daar, 4.örnek nuune, 5.ca apul. HUBBARD piknoetresi:.kılcal daar,.ca kapağı,.geniş ve çıkarılabilen kapak, 4.örnek nuune, 5.ca apul. Şekil.5. Piknoetre örnekleri..4. Hidrostatik denge (kaldıra kuvveti) Hidrostatik denge ilkesi, ARCHIMEDES kaldıra kuvveti kanuna dayanaktadır. Bir cisi, sıvıya batırılış ise kaldıra kuvveti nedeniyle ağırlığı düşer. Suya daldırılış cisin kaldıra kuvveti haci ve sıvı yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Kaldıra kuvveti dengesi ölçüü ile cisin haci oldukça doğru bir şekilde tespit edilebilir ve ölçülen cisin kütlesi ile birlikte yoğunluğu da elde edilir. Bu tip ölçü yapak için basit bir yönte, ekranda sıfır okuak için tared-out beher su ve ağırlığı ile üstten yükleeli bir denge üstüne kısen su ile dolu bir beher yerleştirektir. Sonra, katı bir cisi ne alt ne de beher tarafına dokunaasına dikkat ederek, su yüzeyinin altına tüüyle daldırılır. Denge ekranında gösterilen okua

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ. AMAÇ Klia sistelerini sınıflandırarak, tipik bir klia tesisatında kullanılan eleanların incelenesi, yaz ve kış kliasına etki eden paraetrelerin deneysel ve teorik olarak gözlenesidir.

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Sıkı Geçeler / 40 Başka bir elean kullanıına erek kaladan il-flanş bağlantısı yapaya olanak veren bir uyulaadır.

Detaylı

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide kullanılaktadır

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Fizik 101: Ders 1 Ajanda Probleler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Proble: Yaylı Sapan Yay sabiti k olan iki yaydan bir sapan yapılıştır. Her iki yayın başlangıç uzunluğu x 0. Kütlesi

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

Bölüm 2: Akışkanların özellikleri. Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Bölüm 2: Akışkanların özellikleri. Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Bölüm 2: Akışkanların özellikleri Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bir sistemin herhangi bir karakteristiğine özellik denir. Bilinenler: basınç P, sıcaklıkt,

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

Sistem Özellikleri 10/7/2014. Basınç, P Sıcaklık, T. Hacim, V Kütle, m Vizkozite Isıl İletkenlik Elastik Modülü

Sistem Özellikleri 10/7/2014. Basınç, P Sıcaklık, T. Hacim, V Kütle, m Vizkozite Isıl İletkenlik Elastik Modülü 2. AKIŞKANLARIN ÖZELLİKLERİ Doç.Dr. Özgül GERÇEL Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ (Eylül 2012) Sistem Özellikleri Basınç, Sıcaklık, emel Özellikler Hacim, V Kütle, m Vizkozite Isıl İletkenlik Elastik Modülü Diğer

Detaylı

Enerji var veya yok edilemez sadece biçim değiştirebilir (1.yasa)

Enerji var veya yok edilemez sadece biçim değiştirebilir (1.yasa) Termodinamik: Enerjinin bilimi. Enerji: Değişikliklere sebep olma yeteneği. Termodinamik sözcüğü, Latince therme (ısı) ile dynamis (güç) sözcüklerinden türemiştir. Enerjinin korunumu prensibi: Bir etkileşim

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

METEOROLOJİ. III. Hafta: Sıcaklık

METEOROLOJİ. III. Hafta: Sıcaklık METEOROLOJİ III Hafta: Sıcaklık SICAKLIK Doğada 2 tip denge var 1 Enerji ve sıcaklık dengesi (Gelen enerji = Giden enerji) 2 Su dengesi (Hidrolojik döngü) Cisimlerin molekülleri titreşir, ancak 273 o C

Detaylı

Termodinamik Isı ve Sıcaklık

Termodinamik Isı ve Sıcaklık Isı ve Sıcaklık 1 Isıl olayların da nicel anlatımını yapabilmek için, sıcaklık, ısı ve iç enerji kavramlarının dikkatlice tanımlanması gerekir. Bu bölüme, bu üç büyüklük ve termodinamik yasalarından "sıfırıncı

Detaylı

1.Seviye ITAP 14 Mart_2012 Sınavı. Termodinamik 1-İdeal Gaz Denklemi A) 276K B) 286K C) 296K D) 256K E) 246K

1.Seviye ITAP 14 Mart_2012 Sınavı. Termodinamik 1-İdeal Gaz Denklemi A) 276K B) 286K C) 296K D) 256K E) 246K .Seviye ITAP 4 Mart_0 Sınavı Terodinaik -İdeal Gaz Denklei.Kütlesi =g olan azot gazının haci V=80c, basıncı ise p=0.mpa olduğuna göre gazın sıcaklığı ne kadardır? Çözü: İdeal gazın duru denkleine göre

Detaylı

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası

Termodinamik İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası İdeal Gazlar Isı ve Termodinamiğin 1. Yasası İdeal Gazlar P basıncında, V hacmindeki bir kaba konulan kütlesi m ve sıcaklığı T olan bir gazın özellikleri ele alınacaktır. Bu kavramların birbirleriyle nasıl

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + + 2 Madde ve Özkütle Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 4. d 2d 1. Bilgi Madde Y Z T d Molekülleri ötelee hareketi yapar + + + Kaptaki topla sıvı kütlesi Sıkıştırılabilir Mıknatıstan her zaan etkilenir +

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ BAÜ Fen Bil Enst Dergisi (2004)62 VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ *Hüseyin USTA *Volkan KIRMACI **Kevser DİNCER *GÜ

Detaylı

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİĞİ Kütle Maddeleri sahip olduğu özelliklerden biri de miktarlarıdır.her maddenin belirli bir miktarı vardır. Maddenin miktarı kütle olarak adlandırılır.

Detaylı

TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR

TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR 5 ORTALAMA HIZ (u) 53 HACİMSEL AKIŞ DEBİSİ ( v ) Hacisel debi, herhangi bir sınırdaki sıvı hacinin sınıra dik yönde biri zaandaki

Detaylı

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1 Soru - Su buharı sürekli akışlı bir türbine Ma basınç, 50ºC sıcaklık e 00 /s hızla irekte, 00 ka basınçta doyuş buhar olarak 50 /s hızla çıkaktadır. ürbinin iriş kısı, çıkış kısından daha yüksektedir.

Detaylı

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik Enerji (Energy) Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir. İş, bir cisme, bir kuvvetin tesiri ile yol aldırma, yerini değiştirme şeklinde tarif edilir.

Detaylı

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç)

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç) İŞ-GÜÇ-ENERJİ Herangi bir cise kuvvet uyguladığıızda cisi kuvvet doğrultusunda yol alıyorsa kuvvet iş yapıştır denir. Yapılan işin değeri kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpıına eşittir.

Detaylı

Boşlukta Dalga Fonksiyonlarının Normalleştirilmesi

Boşlukta Dalga Fonksiyonlarının Normalleştirilmesi Boşlukta Dalga Fonksiyonlarının Noralleştirilesi Konu tesilinde oentu özduruları, u p (x) ile belirlenir ve ile verilir. Ancak, boşlukta noralleştirilecek bir olasılık yoğunluğu gibi yorulanaaz zira (

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme).

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme). www.fencebili.co HZIRLYN VE YYIN SUNN: MURT KBŞ www.fencebili.co İŞ VE ENERJİ -İŞ: Bir cise uygulanan kuvvetin cise kendi doğrultusunda yol aldırasına iş denir. Bir kuvvet cise uygulandığında cisi kendi

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

Detaylı

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur. Cisimlere içerisinde bulundukları sıvı ya da gaz gibi akışkan maddeler tarafından uygulanan,ağırlığın tersi yöndeki etkiye kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16 ISI VE SICAI BÖÜM 16 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜMER MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER 1. Sıcaklık addeyi oluşturan parçacıkların ortalaa kinetik enerjilerine karşılık gelen sayısal bir değerdir. Teroetre

Detaylı

Birimler. Giriş. - Ölçmenin tanımı. - Birim nedir? - Birim sistemleri. - Uluslararası (SI) birim sistemi

Birimler. Giriş. - Ölçmenin tanımı. - Birim nedir? - Birim sistemleri. - Uluslararası (SI) birim sistemi Birimler Giriş - Ölçmenin tanımı - Birim nedir? - Birim sistemleri - Uluslararası (SI) birim sistemi 1 Ölçme: Değeri bilinmeyen bir büyüklüğün birim olarak isimlendirilen ve özelliği bilinen başka bir

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cisin hareketi ve hareketi doğuran sebepleri arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde, eğik hava asası üzerine kuruluş Atwood akinesini kullanarak, Newton un ikinci

Detaylı

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır.

Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Akışkanlar Mekaniği Yoğunluk ve Basınç: Bir maddenin yoğunluğu, birim hacminin kütlesi olarak tanımlanır. Basıncın derinlikle değişimi Aynı derinlikteki bütün noktalar aynı basınçta y yönünde toplam kuvvet

Detaylı

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI 006 / BİRİNCİ AŞAMA SINAVI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 6

Detaylı

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Pek çok uygulama alanında sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama ısı transferi gerçekleştiğinde kaynama ve yoğuşma olayları gözlemlenir. Örneğin,

Detaylı

3.1. Basınç 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ

3.1. Basınç 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ 3. BASINÇ VE AKIŞKAN STATİĞİ Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ (Ağustos 2011) 3.1. Basınç Bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvete basınç denir Basınç birimi N/m 2 olup buna pascal (Pa) denir. 1

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi 97 Bu denkle takıının çözüü belirli bir P1(t) ve P3(t) rejii için Z düzeyinin değişiini verir. Bu çözüün ateatiksel tekniklerle gerçekleştirilesi güçtür. Ancak noral progralaa bilen biri tarafından kolayca

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Farklı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİK Öğr. Gör. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ISI Maddenin kütlesine, cinsine ve sıcaklık farkına bağımlı olarak sıcaklığını birim oranda değiştirmek için gerekli olan veri miktarına

Detaylı

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi CÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilileri Dergisi (2003)Cilt 24 Sayı 2 Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğuta Sıcaklık Perforanslarının Deneysel İncelenesi *Hüseyin USTA,

Detaylı

BÖLÜM 6 PROSES DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ

BÖLÜM 6 PROSES DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ BÖLÜM 6 PROSES DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ Kimya Mühendisi, bir prosesin belirlenen koşullarda çalışıp çalışmadığını denetlemek için, sıcaklık, basınç, yoğunluk, derişim, akış hızı gibi proses değişkenlerini

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 1.Deneyin Adı: Zamana bağlı ısı iletimi. 2. Deneyin

Detaylı

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Gıdalara uygulanan çeşitli işlemlere ilişkin bazı hesaplamalar için, gıdaların bazı fiziksel özelliklerini yansıtan sayısal değerlere gereksinim bulunmaktadır. Gıdaların

Detaylı

Termodinamik Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI

Termodinamik Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI Termodinamik Hareketli bir pistonla bağlantılı bir silindirik kap içindeki gazı inceleyelim (Şekil e bakınız). Denge halinde iken, hacmi V olan gaz, silindir çeperlerine

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler KONVEKTİF KURUTMA Deneyin amacı Deneyin amacı, katı haldeki ıslak gıda maddelerin kritik ve denge nem değerlerini, kuruma eğrisi karakteristiğini ve kurutma prosesinin etkin parametrelerinin araştırılmasıdır.

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramından Gazların Isınma Isılarının Bulunması Sabit hacimdeki ısınma ısısı (C v ): Sabit hacimde bulunan bir mol gazın sıcaklığını 1K değiştirmek için gerekli ısı alışverişi. Sabit basınçtaki

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olipiyat Okulu Seçe Sınavı. Akış hızı u=.5/s olan bir nehrin kıyısının O noktasından kıyıya dik yönde nehre bir taş atılıyor. Sudaki yüzey gerili dalgalarının yayıla hızı c=/s olduğuna göre

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ZORLANMIŞ TAŞINIM DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ 1 3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ (Ref. e_makaleleri) Isı değiştiricilerin büyük bir kısmında ısı transferi, akışkanlarda faz değişikliği olmadan gerçekleşir. Örneğin, sıcak bir petrol

Detaylı

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA)

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) 016-017 EÖY AKIŞKANLAR MEKANİĞİ & HİDROLİK SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) Özgül Ağırlığı γ = 6 g/d olan bir sıvı içerisinde rölatif basıncın 150 g/c olabilesi için ne kadar derine inek gerektiğini

Detaylı

Malzeme Bilgisi. Madde ve Özellikleri

Malzeme Bilgisi. Madde ve Özellikleri Malzeme Bilgisi Madde: Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her şeye madde denir. Ayırt edici özellikler: Bir maddenin diğer maddelerden farklılık gösterenyanları,

Detaylı

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları

Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları İÇERİK Gazların Özellikler Barometre Basıncı Basit Gaz Yasaları Boyle Yasası Charles Yasası Avogadro Yasası Gaz Davranışları ve Standart Koşullar İdeal ve Genel Gaz Denklemleri Gaz Karışımları Gaz Yasalarına

Detaylı

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir.

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir. Örnek: Bir jeneratörün kayalı yatağına F=18 kn luk radyal yük n=15 D/d da etki etektedir. Mil çapı d=8 dir. Aşağıdaki değerleri belirleyiniz ve kontrol ediniz. a)uygun yatak alzeesi (Türbin jeneratörü

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

DENEY 7. Frekans Modülasyonu

DENEY 7. Frekans Modülasyonu DENEY 7 Frekans Modülasyonu Frekans Modülasyonu Frekans ve az odülasyonları açı (t) odülasyonu teknikleri olarak adlandırılırlar. Frekans odülasyonunda, taşıyıcı sinyalin rekansı odüle eden sinyal ile

Detaylı

TEOG -1 ÖNCESİ ÇIKABİLECEK SORULARDAN OLUŞAN SON DENEME SINAVI

TEOG -1 ÖNCESİ ÇIKABİLECEK SORULARDAN OLUŞAN SON DENEME SINAVI 1. TEOG -1 ÖNCESİ ÇIKABİLECEK SORULARDAN OLUŞAN SON DENEME SINAI 3. Aynı ortaa aynı sayıda bırakılan iki tavşan türünün 3 yıl içinde birey sayısındaki değişi grafikte veriliştir. A) Kuraklık nedeniyle

Detaylı

DENEY-1: NEWTON KURALINA UYMAYAN AKIŞKANLARIN REOLOJİK DAVRANIŞLARI

DENEY-1: NEWTON KURALINA UYMAYAN AKIŞKANLARIN REOLOJİK DAVRANIŞLARI DENEY-1: NEWTON KURALINA UYMAYAN AKIŞKANLARIN REOLOJİK DAVRANIŞLARI 1-) Viskozite nedir? Kaç çeşit viskozite vardır? Açıklayınız. 2-) Kayma incelmesi ve kayma kalınlaşması nedir? Açıklayınız. 3-) Reoloji

Detaylı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı

METEOROLOJİ. IV. HAFTA: Hava basıncı METEOROLOJİ IV. HAFTA: Hava basıncı HAVA BASINCI Tüm cisimlerin olduğu gibi havanın da bir ağırlığı vardır. Bunu ilk ortaya atan Aristo, deneyleriyle ilk ispatlayan Galileo olmuştur. Havanın sahip olduğu

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM 1. Giriş Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma, çökelme, yeniden kristalleşme, tane büyümesi gibi olaylar ile kaynak, lehim, sementasyon gibi işlemler

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5 SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 55 Santrifüj Popalarda Kıyaslaa Değerleri Daha önce açıklandığı gibi santrifüj popalar çok değişik tip ve yapıdadır Popanın verdi, basınç, hız ve güç gibi karakteristik

Detaylı

GDM 315 GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ DERS-2

GDM 315 GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ DERS-2 GDM 315 GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ DERS-2 Hacim Bir maddenin çevrelediği üç boyutlu boşluğun miktarı olarak tanımlanır. Birimi uzunluk birimlerinin küpü olarak ifade edilir. inch 3, m 3, cm 3 ya da

Detaylı

HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ

HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ HT-350 ISIL İLETKETLİK EĞİTİM SETİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/ABALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948http://www.deneysan.com

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

Fizik 101: Ders 14 Ajanda

Fizik 101: Ders 14 Ajanda Fizik 0: Ders 4 Ajanda Boyutta inelastik çarpışa Patlaalar Boyutta elastik çarpışa Kütle erkezi referans gözle çerçeesi Çarpışan arabalar Elastik çarpışanın özellikleri Moentuun Korunuu dp F DIŞ 0 dt dp

Detaylı

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ TRMOİNMİK / HL ĞİŞİMİ Maddenin Isı İletkenliği / Isı Sıcaklık Farkı / asıncın rime Noktasına tkisi / Nem Sorular TRMOİNMİK Isıl denge; sıcaklıkları farklı cisimler birbirine değerek ortak bir sıcaklığa

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi. Makine Mühendisliği Bölümü. MENG 219 Deney Föyü

Pamukkale Üniversitesi. Makine Mühendisliği Bölümü. MENG 219 Deney Föyü Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü MENG 219 Deney Föyü Deney No: Deney Adı: Deney Sorumluları: Deneyin Amacı: X Basınç Ölçümü Doç. Dr. Kadir Kavaklıoğlu ve Araş. Gör. Y Bu deneyin amacı

Detaylı

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Lütfü NAMLI SAMSUN AKIŞKANLARIN ISI İLETİM

Detaylı

Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı

Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı Basınç sensörlerinin endüstride kullanımı Basınç sensörleri için, farklı pazarlarda değişik önemler taşıyan pek çok uygulama vardır. Şekilde kimya endüstrisiyle ilgili bir kullanım görülmektedir. Mutlak

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün Fizik 203 Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: 0392-630-1379 ali.ovgun@emu.edu.tr www.aovgun.com Kepler Yasaları Güneş sistemindeki

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİK Öğr. Gör. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİĞİN BİLİM OLARAK YERİ VE TEMEL KAVRAMLARI, TARİF EDİLEN SİSTEMLERİ VE BUNLARA AİT TEMEL ÖZELLİKLER. TERMODİNAMİĞİN TANIMI

Detaylı

FİZ304 İSTATİSTİK FİZİK. Mikrokopik Teori ve Makroskopik Ölçümler I. Prof.Dr. Orhan ÇAKIR Ankara Üniversitesi, Fizik Bölümü 2017

FİZ304 İSTATİSTİK FİZİK. Mikrokopik Teori ve Makroskopik Ölçümler I. Prof.Dr. Orhan ÇAKIR Ankara Üniversitesi, Fizik Bölümü 2017 FİZ304 İSTATİSTİK FİZİK Mikrokopik Teori ve Makroskopik Ölçümler I Prof.Dr. Orhan ÇAKIR Ankara Üniversitesi, Fizik Bölümü 2017 Mutlak Sıcaklık Bir sistemin mutlak sıcaklığını belirlemek için İdeal gazın

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramının Varsayımları Boyle, Gay-Lussac ve Avagadro deneyleri tüm ideal gazların aynı davrandığını göstermektedir ve bunları açıklamak üzere kinetik gaz kuramı ortaya atılmıştır. 1. Gazlar

Detaylı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı

11.1 11.2. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti. 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti. 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.1 11. Tanım Akışkanların Statiği (Hidrostatik) Örnekler Kaldırma Kuvveti 11.3 Örnek Eylemsizlik Momenti 11.4 Eylemsizlik Yarıçapı 11.5 Eksen Takımının Değiştirilmesi 11.6 Asal Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, 0 7-6 Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, 0 7-6 TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-i:04-44 Makale Article AII

Detaylı

Isı transferi (taşınımı)

Isı transferi (taşınımı) Isı transferi (taşınımı) Isı: Sıcaklık farkı nedeniyle bir maddeden diğerine transfer olan bir enerji formudur. Isı transferi, sıcaklık farkı nedeniyle maddeler arasında meydana gelen enerji taşınımını

Detaylı

SIVI YOĞUNLUKLARININ BİRİNCİL SEVİYEDE BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN ÖLÇÜM DÜZENEĞİ

SIVI YOĞUNLUKLARININ BİRİNCİL SEVİYEDE BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN ÖLÇÜM DÜZENEĞİ 383 SIVI YOĞUNLULARININ BİRİNCİL SEVİYEDE BELİRLENMESİNİ SAĞLAYAN ÖLÇÜM DÜZENEĞİ Haldun DİZDAR Ümit Y. AÇADAĞ Orhan SAARYA ÖZET Endüstride, sıvı yoğunluğunun yüksek hassasiyetle ölçümü, başta petrol olmak

Detaylı

X-Işınları. Lazer Işınları. Test 1 in Çözümleri. 3. Ses dalgaları mekanik dalga olup elektromanyetik dalga değildir. Yanıt A dır.

X-Işınları. Lazer Işınları. Test 1 in Çözümleri. 3. Ses dalgaları mekanik dalga olup elektromanyetik dalga değildir. Yanıt A dır. 5 6 X-Işınları Lazer Işınları Test in Çözüleri. X-ışınları, atoun bir elektronunun bir hâlden daha düşük enerjili başka bir hâle geçiş yaptığı sırada oluşur. Noral ışık ile aralarındaki tek fark ilgili

Detaylı

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) A- KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) 1- Kütle Kazanım: 1.7 Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar. 1.7 Yoğunluk birimi olarak kg/m 3 ve g/cm 3 kullanılmalıdır. 1.7 Katıların

Detaylı

ISI NEDİR? Isı bir enerji çeşidi olduğu için enerji birimleriyle ölçülür. HÜSEYİN DEMİRBAŞ

ISI NEDİR? Isı bir enerji çeşidi olduğu için enerji birimleriyle ölçülür. HÜSEYİN DEMİRBAŞ ISI NEDİR? Bir maddeyi oluşturan taneciklerin sahip oldukları hareket (kinetik) enerjilerinin toplamına ısı denir. Isı bir enerji türüdür ve ısı enerjisi kalorimetre kabı ile ölçülür. Isı bir enerji çeşidi

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır. MADDE VE ISI Madde : Belli bir kütlesi, hacmi ve tanecikli yapısı olan her şeye madde denir. Maddeler ısıtıldıkları zaman tanecikleri arasındaki mesafe, hacmi ve hareket enerjisi artar, soğutulduklarında

Detaylı

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Doğal ve zorlanmış taşınımla ısı aktarımının temel ilkelerinin deney düzeneği üzerinde uygulanması. Öğrenme

Detaylı