T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA FİZİĞİNDE MADDELERİN TERMAL ÖZELLİKLERİ Danışan: Yard. Doç. Dr. Hülya KES YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANA BİLİM DALI Selda SÜMAN EDİRNE -

2

3 Yüksek Lisans Tezi Gıda Fiziğinde Maddelerin Teral Özellikleri Trakya Üniversitesi Fizik Anabili Dalı I ÖZET Gıdaların teel fiziksel özelliklerinin bilinesi gıda bilii ve gıda ühendisliği açısından oldukça önelidir. Bu tezde ilk olarak gıdaların fiziksel özelliklerinden en teel kavralar olan kütle ve yoğunluk kavraları ele alınıştır. Maddelerin ayırt edici bir özelliği olan yoğunluğun sıcaklık ve basınçla değişii inceleniştir. Yoğunluk ölçü teknikleri sınıflandırılış ve bunların bazı gıda addeleri için örnekleri sunuluştur. Madde ile enerji arasındaki etkileşelerin söz konusu olduğu her türlü ühendislik uygulaası terodinaik konusu ile bir şekilde ilgilidir. Gıdaların işlenesi sırasında enerji ve adde alışverişleri yoğun olarak kullanılaktadır. Gıda haaddelerinin besin değerini kaybeteden standartlara uygun olarak verili bir şekilde işlenesi, korunası ve depolanası için her adıda terodinaik paraetrelerin belirlenesi de çok büyük öne taşır. Bu paraetrelerin doğru olarak hesaplanası ve belirlenesi gerekektedir. Bu çalışada gıdaların sıcaklık, ısı ve entalpi, terodinaiğin birinci kanunu, ısı sığası, faz değişileri, ısı iletii gibi teral özellikleri inceleniş ve teral özelliklerin ölçü teknikleri ele alınıştır. Besinlerin kalori değerlerinin hesaplanasına da yer veriliştir. Ayrıca ele alınan fiziksel kavraların literatürdeki bazı sonuçları veriliş ve bunların gıda bilii için öneleri vurgulanıştır. Yılı: Sayfa sayısı: Anahtar Kelieler: Kütle-yoğunluk, Terodinaik özellikler, Gıda fiziğinde teral özellikler

4 Master Thesis Theral Properties of Matters in Food Physics Trakya University Institute of Natural Science Departent of Physics II SUMMARY It is very iportant to know the fundaental properties of food for food science and food engineering. In this thesis, ass and density concepts which are ost basical concepts aong physical properties of foods are considered. Teperature and pressure effects on density are also investigated. Density easureent techniques are classified and exaples for these techniques are presented for soe food aterials. Every engineering application in which an interaction between atter and energy occurs, are related with therodynaics in a way. During food processing, the interchange between energy and atter is heavily used. In order to process, save and store the raw aterials of food without losing nutritional values of the, it is iportant to define therodynaic paraeters in every step. These paraeters ust be calculated and defined correctly. In this study, it has been studied soe properties of food such as teperature, heat, enthalpy, first law of therodynaics, heat capacity, phase transition, heat transition and considered the easureent techniques of theral properties. Also, results for the physical properties considered in here are presented and the iportance of these to food science are ephasized. Year: Nuber of Pages: Keywords: Mass-density, Terodynaical Properties, Theral Properties in Food Physics

5 III TEŞEKKÜRLER Bu çalışayı gerçekleştirebile için bana ikan sağlayıp, tez yöneticiliğii üstlenen, çalışaın her aşaasında yol gösteren ve yardılarını esirgeeyen, elideki tü ikanları sınırsız olarak sunan değerli hoca Yard. Doç. Dr. Hülya Kes e teşekkürlerii sunayı zevkli bir görev sayarı. Sayın Prof. Dr. Serap Şentürk Dalgıç a ve çalışa sırasında yardılarıyla katkıda bulunan bölüüün tü eleanlarına da teşekkürlerii sunarı. Her zaan yanıda olan ve desteğini esirgeeyen ailee de teşekkür ederi.

6 IV İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET...i SUMMARY....ii TEŞEKKÜR...iii İÇİNDEKİLER...iv ŞEKİLLERİN LİSTESİ...vi TABLOLARIN LİSTESİ...x GİRİŞ... KÜTLE VE YOĞUNLUK... Kütle.... Atosferdeki Kaldıra Kuvvet ve Tartı 5. Yoğunluk..... Yoğunluğun Sıcaklıkla Değişii..... Yoğunluğun Basınçla Değişii..... Özgül Ağırlık (bağıl yoğunluk)..8.4 Yoğunluk Ölçü Teknikleri..4. Piknoetre Hidrostatik denge (kaldıra kuvveti)..4. Mohr-WestphalDengesi Hidroetre Daldıra tekniği..4.6 Yüzen parçacık tekniği Yoğunluk sütun gradiyent Resanator frekans teknikleri Bulk yoğunluğu..4 TERMAL ÖZELLİKLER Sıcaklık..48

7 V Sayfa. Isı ve Entalpi.5. Terodinaiğin Teel ilkeleri 5..Terodinaik Kanunları.5.4 Isı Sığası İdeal gazlar ve ideal katılar Gerçek katıların ısı sığası Faz Değişilerinin Sınıflandırılası Gıdalarda Isı İletii Isı radrasyonu Isı İletii a Tek Boyutta Kararlı-Duruda Yassı Bir Plakada Isı İletiinin Geçişi b Üç Boyutlu Duruda Isı İletii c Tek boyutta Çoklu Katanlarda Kararlı Duru Isı İletii 77.6.d Bir Boyutta Tek Katanlı Silindirik Yüzeyde Kararlı Isı İletii e Çok Katanlı Silindirik Duvarda Bir Boyutlu Kararlı Isı İletii Konveksiyon Isı Transferi Teral Özelliklerin Ölçüü Kararlı Duru Teknikleri Yarı Kararlı Duru Teknikleri Kararlı Olayan Duru Teknikleri 9.8 Besinlerin Kalori Değerleri İnsan Vücudunun Kalori(Enerji) İhtiyacı Gıdaların Kalori Değeri Kalori Değerlerinin Hesaplanası... 4 SONUÇLAR VE TARTIŞMA... KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ.

8 VI ŞEKİLLERİN LİSTESİ Sayfa Şekil.. Ağırlıksız iken (Şekil I), kg kütlenin Atosferdeki ağırlığı (Şekil II) ve vakudaki ağırlığı (Şekil III)...7 Şekil.. Noral (N) ve anoral ( ) ısıl genlee (şeatik). Şekil.. Anoral su ( ) noral bir davranış (N) sıcaklık bağılılığı ile yoğunluğunun karşılaştırılası 4 Şekil.4. Piknoetre tasarıları: (a) Reischauer, (b) Bingöl, (c) Gay-Lussac, (d) Sprengel, (e) Lipkin, (f) Hubbard... Şekil.5. Piknoetre örnekleri... Şekil.6. Hidrostatik denge tasarıı:.denge,.platfor,.küçük beher, 4. büyük beher, 5.destek aparatı, 6.tava, 7.teroetre.6 Şekil.7. Patatesin d bağıl yoğunluğuna karşılık nişasta içeriği (55 gr patates için). Şekil.8. Mohr-Westphal denge:.kiriş,.ağırlıklar,.cisi kaldıra kuvveti, 4.sıvı örneği..9 Şekil.9. Hidroetre:.ölçek,.gövde(teroetre olan ve olayan),.sala... Şekil.. Sıvı yüzeyin de hidroetre skalasının okunuşu örneği.. Şekil.. Yoğunluk ölçüü için Daldıra tekniği:.derinlik işareti,:.sıvı örneği. kaldıra kuvveti...4 Şekil.. Yüzer teknik: Örnek P sıvı F içinde askıdadır 6 Şekil.. Yoğunluk Gradyant sütun:. hız ölçer,.su ceketi,.yükselen sepeti, 4.destek...6 Şekil.4. Piknoetre ile katı granül bir toz alzeenin yoğunluk ölçüü..4 Şekil.5. Bulk yoğunluğunu ölçek için aygıt.dönen ka,.konut,.toz örnek 4.silindir 5.taşa...4

9 VII Sayfa Şekil..Bir gıdanın yüzeyi üzerinden ısı transferi 45 Şekil.. Ehrenfest faz geçişleri sınıflandırılası...67 Şekil. Alternatif EHRENFEST faz geçişleri sınıflandırılası...69 Şekil.4. Katı yassı bir plakada sıcaklık geçişi 74 Şekil.5. Çok katanlı yassı duvarda sıcaklık geçişi..77 Şekil.6. Tek katanlı silindirik duvarda sıcaklık profili...8 Şekil.7. (I) kalın duvarlı tüp. (III) ince duvarlı tüp. (II) I ve III arasındaki sınır duruu.8 Şekil.8. Çok katanlı silindirik duvar...85 Şekil.9. Konveksiyon ısı transferi. Duvar yüzeyi yakınında hız ve sıcaklık profilleri oluşur..sıcak duvar.sınır katanı 87 Şekil.. Korualı sıcak plaka yöntei ile Teral iletkenliğin ölçülesi: P örnek C soğutuluş plaka, H ısıtıcı, I teral izolasyon 9 Şekil.. Referans alzeeye bağlı olarak teral iletkenliğin ölçülesi için iki plaka tekniği: Pörnek alzee, R referans alzee 9 Şekil.. Akışkan örnek alzeelerin teral iletkenliğinin ölçülesi için Eşerkezli silindir etodu 9 Şekil.. Teral iletkenliğin ölçüldüğü Fitch cihazı: yalıtı alzeesi,. sıcaklığında sıvı, ve 5 bakır blok, 4 örnek alzee..9 Şekil.4.Teral iletkenliği ölçek için ısı prob sensörü: ısıtılan eleent, ısı kaynağının gücü için elektriksel potansiyel, sıcaklık ölçek için kullanılan ısıl çiftin gerili potansiyeli.94 Şekil.5. Teral difüzyon ölçü tekniği: örnek alzee, örneğin içinde bulunduğu kontrollü sıcaklığı.95

10 VIII TABLOLARIN LİSTESİ Sayfa Tablo.. kg lık bir kütlenin farklı yerlerdeki değerleri..4 Tablo.. Örnek eteorolojik enstitüler 5 Tablo.. Atosferik kaldıra kuvveti düzelte faktörlerine örnekler...8 Tablo.4. Yoğunluk ölçü teknikleri.. Tablo.5. Yüzen tekniği için örnek sıvılar...5 Tablo.6. Yoğunluk gradiyenti sütun için uygun sıvılar...7 Tablo.7. Hausner oranı toz akışkanlık karakterizasyonu...44 Tablo..Gıda ühendisliğinde öneli teral işle operasyonları..47 Tablo.. Bazı sıcaklıklar için sabit noktalar ve bağıl ölçekler...49 Tablo.. Bazı sabit noktaların gıda süreçlerinin sıcaklık aralığında ITS-9 uluslararası sıcaklık ölçeği 49 Tablo.4. Enerjinin çeşitli forları..5 Tablo.5. İzobarik süreçteki bir sistede ısı iletii..5 Tablo.6. Isı sığası terileri 58 Tablo.7. Atoların ve oleküllerin basit, ideal bir siste için serbestlik dereceleri.6 Tablo.8. Seçilen sistelerin belirli bir ısı kapasitesinde teorik ve deneysel değerleri..6 Tablo.9. Çeşitli gıda bileşenlerinin özgül ısı sığasını gösteren liste..6 Tablo.. Isı iletii ekanizaları..7 Tablo.. Oda sıcaklığında bazı etaryallerin yayıla değerleri.7 Tablo.. Şekil.4 için ısı akışı ve sıcaklık gradiyenti sonuçları..75 Tablo.. İnsan vücudunun E güç ihtiyacı 97 Tablo.4. Ortalaa güç için f faktörleri.99

11 IX Sayfa Tablo.5. ATWARTER faktörleri: Fizyolojik kalori değerleri... Tablo.6.Fizyolojik ve fiziksel yananın karşılaştırılası. Tablo 4.a.Katı ateryallerin bazı fiziksel ve kiyasal özellikleri 4 Tablo 4.b. Sıvıların ateryallerin bazı fiziksel ve kiyasal özellikleri...5 Tablo 4.c. Sıvıların ateryallerin bazı fiziksel ve kiyasal özellikleri 6 Tablo 4.. Bazı besinlerin ortalaa su içerikleri...7 Tablo 4.. Hava ve suyun bazı fiziksel ve kiyasal özellikleri..8 Tablo 4.4. Bazı gıdalar için teral değerler 9

12 BÖLÜM GĠRĠġ Gıda üreti, işçiliği ve paketlenesi, hazırlanası ve kullanıında bili ve ühendislik yönteleri kullanılaktadır. Gıda teknolojisi öncelikle fizik, kiya, biyoloji ve ikrobiyoloji bilii üzerine kuruluştur. Maddeleri birbirinden ayırt etek için her addenin değişen özelliklerinden yararlanılır. Bu özelliklere ayırt edici özellikler denir. Yoğunluk da addeler için ayırt edici özelliklerden birisidir. Viskozite, gıda üretiinin çeşitli basaaklarında sıvı ürünlerin çok karakteristik ve öne taşıyan bir özelliğidir. Çeşitli sıvıların viskozitesi ısıta, soğuta, konsantre hale getire gibi işlelerde değişiklik gösterir. Gıdaların yoğunluğu ile ilgili bilgiler ayıra tekniklerinin kullanıldığı işleler için büyük öne taşır. Yoğunluktaki farklılık boyut küçülte ve karıştıra işlelerinde de önelidir. Bu nedenlerle yoğunluk ve viskozitenin periyodik aralıklarla ölçülesi gerekir. Günüüzde gıda üretii yapan işletelerde yoğunluk ve kıva ölçüleri odern araç-gereçlerle yapılaktadır. Gıdaların teral özellikleri ile fiziksel, kiyasal ve ikrobiyolojik kararlılığı arasında öneli bir ilişki vardır. Gıdaların teral özellikleri, kendi yapılarından dolayı birbirinden farklı ve her gıda için karakteristiktir. Gıda endüstrisinin gıda güvenliğini arttırası ve devalı büyüyen global bir arkette rekabetçi olabilesi için gıda firalarının, aksiu ürün kalitesi ve güvenliğini garanti edebileleri ve tüketici halk tarafından talep edilen geliştiriliş ve yeni kalite yaklaşıları geliştireleri için kendi proseslerini tasarlayabileleri ve

13 kontrol edebileleri çok önelidir. Bu sonuçların başarılabilesi için fizik kuralları hakkında teel bilgiye sahip olak gerekektedir. Bu alanda yapılacak çalışaların en başında teel fizik kavralarını anlaak gelektedir. Bu aaçla bu tezde en teel fizik kavralarından olan kütle ve yoğunluk ele alınarak, Gıda Fiziğinde addelerin teral özelliklerinin belirlenesinde kullanılan teel terodinaik yasaları inceleniş, bu yasaların Gıda Fiziğindeki uygulaaları sunuluştur. Bu aaç doğrultusunda ilk olarak Bölü de katı, sıvı ve gazlar için yoğunluk kavraı ele alınarak, yoğunluk ölçü tekniklerinin neler olduğu inceleniştir. Bölü de ise addelerin teral özellikleri ele alınış ve gıda fiziği ile ilişkisi gözden geçiriliştir. Besinlerin raf örünü uzatak için besin ial işlelerinin çoğu enziatik ve ikrobik aktivitelerinin önlenesine duyarlı sıcaklık gerektirektedir. Bu sıcaklık işleleri de besin ürünlerinin teral özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle teral özellikler ile ilgili belli başlı kavraların tanıları yapılış ve terodinaik kanunları inceleniştir. Teral özelliklerin ölçülesi ve besinlerin kalori değerleri yine bu bölüün içinde yer alaktadır. Bu tezin ikinci ve üçüncü bölüünde L.O. Figura ve A.A. Teixeira nın 7 de yayınlaış oldukları Food Physics kitabı ana kaynak olarak kullanılıştır. Son bölü sonuç ve tartışa kısına ayrılıştır. Bu tezde ele alınan fiziksel kavraların literatürde var olan bir takı sonuçları sunuluş ve bunların gıda bilii için önei vurgulanıştır.

14 BÖLÜM KÜTLE VE YOĞUNLUK. Kütle Kütle bir cisin eylesizliğinin ölçüsüdür. Dünya'nın yerçekisel etkisi bir cisin ağırlığına neden olur. Bu kuvvet Mateatiksel olarak denkle (.) ile gösterildiği gibi, cisin kütlesi ve Dünya'nın yerçekii ivesi çarpıı olarak ifade edilebilir. G g (.) ifade edilir. Bu denklede G ağırlık (N), kütle (kg), g yerçekii ivesi (. s ) olarak Dünya konua bağlı yoğunluk farkından dolayı, kusursuz bir küre şeklinde değildir. Dünya gezegeninin yoğunluğu konua göre değişir. Gezegenin dönüşü göz önüne alındığında cisin ekvatorda teğetsel hız ve erkezkaç kuvveti, ekvatordan uzak kuzey ya da güney bölgelere oranla daha fazla olur. Zürih teki (İsviçre) Dünya'nın yerçekii ivesi değeri hesaplaaları için bir standart olarak kullanılan ve g = ( s ) olan değere standart yerçekii ivesi denir. Ancak yerel yerçekii ivesi karşılığı yeryüzündeki başka bir yerde alınır ve İsviçre Zürih te bulunan ayarla düzeltilezse bulunan ağırlıkta bir hata olabilir. kg kütleye sahip bir cisi için Tablo

15 4. de bu kavra gösterilektedir. Ticari kütle standartları, dünya çapında ulusal standartlarda bu aaca yönelik kuruluşların yardııyla üretilektedir. Tablo.: kg lık bir kütlenin farklı yerlerdeki değerleri. ġehir Yerçekii ivesi Kütle ( s ) (g) Zürih, İsviçre g Bogota, Kolobiya g Reykjavik, İzlanda g Bu kuruluşların, farklı ülkelerden gelen standartların kontrol ve eşitliğinin sağlanası için sorululuğu alası esastır. Örneğin, Avrupa genelinde kullanılan kg kütle standartlarında ulusal bir platin iridyu porto tip kopyası, Fransa'da Paris yakınlarında Sevr BIPM (Bureau International des poids ve Mesures) tutulur. Tablo. 'de dünyanın diğer bölgelerinde de benzer ulusal standartlardan sorulu kuruluşlar / enstitüler belirtiliştir.

16 5 Tablo.: Örnek etroloji enstitüleri KuruluĢ KuruluĢların Kısaltaları Orjinal Adı-Ülke Mail Adresleri ISO International Organization for Standardization NIST National Institute of Standarts and Technology (USA) PTB Physikalisch-Technishe-Bundesanstalt(Alanya) AIST National Institute of Advanced Industrial and Tecnology(Japonya) NPL National Physical Laboratory(UK) IEN Istituto Elettrotecnio Nazionale Galileo Ferraris(İtalya) NRC National Reserach Council(Kanada) METAS Bundestat für Metrologie und Akkreditierung (İsviçre) CSIRO Division of Telecounication & Industrial Physics(Avusturalya) NML National Metrology Laboratory(Güney Afrika) NMi Nederlands Meetinstituut(Hollanda) Atosferdeki Kaldıra Kuvveti ve Tartı Terazi, bir cisin ağırlığını ölçen bir alettir. Ancak terazi genellikle bir kuvvet işareti (örneğin Newton) yerine, kütle işaretini (örneğin kilogra) gösterir. Terazi kalibrasyonunun prensibine bağlı olarak bir kütle standardı, terazinin tipine bağlı; elektrik gerilii, esafe veya açıyı okuyabilecek bir deforasyona sahip olan bir teraziye yerleştirilir. Farklı kütle standartları ile bilgi okunasına karşılık bir kütle elde edilir. Bu yolla terazi üzerinde skala oluşturulur. Skala ile terazi, ölçü kütlesi için bir alet olarak düşünülebilinir. Bir kalibrasyon da her çeşit ölçü aleti için,

17 6 uygun standart ateryallere ve prosedürlere ihtiyaç duyulur. Herhangi bir laboratuarda bir aletin kalibrasyonunu yapak ükündür. Ancak, Dünyanın birçok yerinde ticarette kullanılak üzere terazilerin kalibrasyonu veya ağırlıklarının kontrol edilesi ulusal yasalara bağlı resi standartlar ile resi kurular tarafından sıklıkla yapılak zorundadır. G g (.) Orta çağlardan beri bir cisin ağırlığı, referans verilen bir ağırlığın çeşididir. Bu nedenle ağırlık; verilen bir kütle standardı ile basit olarak karşılaştırılır. Bu özellik dikkate alınırsa ağırlık, verilen bir cisin ağırlığıyla bir standart kütlenin ağırlığının birbirine bölünesiyle bulunur ve sonuç boyutsuz bir sayıdır. Teel doğal sabitler ile bir kütleyi ifade edeeenin bir sonucu olarak bugüne kadar olan elektronik ve ekanik terazilerin hepsinin prensibi bu şekildedir. G G K B K. g. g R n (.) Bu denklede G K cisin ağırlığı (N), K cisin kütlesi (kg), G standart B kütlenin ağırlığı (N), n oran, R standart kütlenin kütlesi (kg), g yerçekii ivesi ( g. ) olarak gösterilektedir. Birçok ağırlık ölçüü, akışkan gaz yoğunluğuna sahip atosferik ağırlık ile çevrili terazi ve cisi ile yapılır. Yalnızca Dünya yüzeyinde atosferik havadan daha büyük yoğunluklu ateryallerden oluşuş cisiler dengeye ulaştığında bir kuvvet oluşturabilir. Örneğin Helyu gazı (havadan daha az yoğunluklu) ile dolduruluş kauçuk bir balon kütlesi, terazide hareketsiz kalayacak, atosferin yoğunluğu ile dengede olduğu yüksekliğe doğru artacaktır. Dünyanın atosferinin yoğunluğundan kaynaklanan yükselesine sebep olan bu kuvvet kaldıra kuvveti olarak bilinir. Bu

18 7 atosferik kaldıra kuvveti, vakuda olduğunda ağırlık ölçülerinin biraz daha küçük atosferik hava ile çevrelendiğinde bir cisin dengede kalasına neden olur. Şekil.. kg kütle ağırlıksız iken (Şekil I), kg kütlenin atosferdeki ağırlığı (Şekil II) ve kg kütlenin vakudaki ağırlığı (Şekil III). K K.K (.4) K ρ K R ρl. (.5) ρl ρ ρ K K ρ L. (.6) ρ ρ K R

19 8 Burada K görüntülenebilir cisi kütlesi (kg), K gerçek cisin kütlesi (kg), L havanın yoğunluğu (kg. ), K cisin yoğunluğu ( kg. ), R yoğunluğu ( kg. edilir. standart kütle ), K Atosferik kaldıra kuvveti düzelte faktörü şeklinde ifade Tablo.: Atosferik kaldıra kuvveti düzelte faktörlerine örnekler. ρ Gıda addesi kg. K /g K Fark Kakao yağı Su Şeker Havanın yoğunluğu, CO un konsantrasyonu, ne oranı, sıcaklık ve basıncına bağlıdır. Pratik aaçlar için, noral oda sıcaklığı ve deniz seviyesinde (standart koşullarda) atosferik havanın yoğunluğu için bir yaklaşı (.7) eşitliği ile verilir. p /Pa L T / K p p (.7) Denklede, p hava basıncı (Pa), T sıcaklık (K), p su buharı kısi basıncı (Pa) şeklinde ifade edilir.

20 9 Örnek.. Tahini hava yoğunluğu hava basıncı p 5 Pa hava sıcaklığı C ile T 9. 5 K hava nei 5 r. h. su buharı p. ps.5.7 Pa.7 Pa Verilen değerler için hava yoğunluğu hesaplanırsa; L L.89 kg olarak bulunur. Su yoğunluğu, havanın yoğunluğundan kat daha fazladır ( kg ). Bu nedenle, birçok yiyecek tarısal ve biyolojik ateryallerin yoğunluk aralıkları, yaklaşık olarak ± kg civarında olan suyun yoğunluğu ile aynı ertebedir. Nişasta, selüloz, karbonhidrat ve proteinlerden eydana gelen kuru fasulye, tarısal tahıl ve tohu gibi kuru ateryaller 4 ± kg aralığında iken yüksek su içeriğine sahip ateryallerin yoğunlukları suyun yoğunluğuna daha yakındır. Bu yoğunluk aralığı havanın yoğunluğundan kez daha büyük olduğundan dolayı atosferik kaldıra kuvveti için düzelte faktörü yaklaşık %. olarak tahin edilebilir. Tablo. de standardı yoğunluğunu ve ρr ρl 8 kg.kg terazi kalibrasyonu için kullanılan kütle hava yoğunluğu ile hesaplanan bazı örnekleri gösterektedir. Bu kütle standartları çok yoğun etallerden (pirinç, paslanaz çelik, kro vb.) yapıldığından kalibrasyonda tutulan kütle standardının yoğunluğu birçok yiyecek ateryalin yoğunluğundan çok daha büyüktür. Birçok yiyecek teknolojisi uygulaalarında atosferik kaldıra kuvvetinin sisteatik hatası çoğu zaan ihal edilir. Çoğu zaan bu hata; kesin olaa ve ağırlık doğruluğundaki belirsizlik gibi diğer faktörler tarafından gölgelendiğinden daha büyük olabilir. Fakat kalibrasyonda

21 kullanılan kütle standardının üretii ve çok pahalı ateryallerin ticari pazarı da hesaba katılalıdır.. Yoğunluk Bir addenin yoğunluğu, kütlesinin hacine oranıdır. Yoğunluğu ifade etek için standart uluslararası (SI) birileri kg dir. Aynı tanı, katı, sıvı, gaz ve köpük hacili eşya veya toz gibi düzensiz sisteler için de geçerlidir. Yoğunluğun tersine özgül haci denir ve birii dir. kg ρ (.8) V V ν ρ (.9) olur. Denklede, kütle (kg), ρ yoğunluk ( kg. ), V haci ( ), özgül haci (. kg ) olarak ifade edilir... Yoğunluğun Sıcaklıkla DeğiĢii Birçok adde ısıtıldıklarında, kütlelerinde herhangi bir değişiklik oladan hacindeki artışla ısısal genleşeye uğrarlar. Bu nedenle, belirli bir alzeenin yoğunluğu genellikle sıcaklığına bağlıdır. Bir alzeenin noralde haci sıcaklık ile

22 artarken, yoğunluğu genelde sıcaklıkla birlikte azalır. Bu etki, katı veya sıvı sistelerinden gaz sistelerindeki çok daha büyüktür. Ġdeal gazlar Pek çok ühendislik uygulaaları için ideal gaz yasası, sıcaklık ve basıncın bir fonksiyonu olarak hava yoğunluğunun hesaplanası için kullanılabilir anlaına gelir, havanın bir ideal gaz gibi davrandığı kabul edilebilir. p. V. Rs. T (.) p R T s. (.) olur. Burada, p basınç ( Pa), ρ yoğunluk ( kg. ), R s belirli bir gaz sabiti ( J.K. kg ), T sıcaklık (K), kütle (kg), V haci ( ) olarak ifade edilir. Düşük sıcaklıklarda ve neli hava halinde, ideal gaz kanunu doğruluğunu kaybeder ve hataya yol açar. Daha kesin bir şekilde su buharının, kısi basınç ve atosfer basıncının bir fonksiyonu olarak havadaki yoğunluğunu hesaplaak için, denkle (.7) kullanılabilir. Katı ve sıvılar Sıvı ve katı addelerin yoğunluğu sıcaklığın bir fonksiyonudur. Sıcaklık değişii nedeniyle hacideki küçük değişiklikler, teral genleşe katsayısı yardıı ile hesaplanabilir:

23 dv V. dt (.) dır. Denklede, γ teral genleşe katsayısı, V haci ( ), T sıcaklık (K) olarak ifade edilir. Çeşitli alzeeler için, farklı sıcaklıklarda yoğunluk değerleri tabloları (örneğin hava, su, süt için) polino fonksiyonları ile hesaplanır. Atosferik basınçta suyun sıcaklığı, dona noktasının yakınındaki dar bir aralık içinde anoral davranış gösterir. Su sıcaklığının 4º C den º C ye düşürülesi, suyun yoğunluğunu artırası yerine azaltır. Suyun bu anoral davranışı (bkz. Şekil. ve Şekil.) sıvının su yoğunluk hesaplanası için BERTSCH polino fonksiyonu (denkle (.)) dikkate alınır. / kg...5. ( / C) ( / C) (.) ( / C ) Bir başka anorallik suyun, aynı sıcaklıkta katı fazın (buz) sıvı fazdan daha düşük bir yoğunluğa sahip olasıdır. Bu davranışın, biyosfer için öneli sonuçları vardır. Çünkü bu sıcaklıkta yoğunluk bağılılığı, yoğunluğu kontrol veya sıcaklığın ölçüü ve kaydı, kontrol süreci ve kalite kontrolü aacıyla gerekli olduğunda ölçülektedir.

24 Şekil.. Noral (N) ve anoral Şekil.. Anoral su ( H O) ( H O) ısıl genleşe (şeatik) noral bir davranış (N) sıcaklık bağılılığı ile yoğunluğunun karşılaştırılası.. Yoğunluğun Basınçla DeğiĢii Materyaller sıkıştırılabilir. Haci, sıcaklık ve yoğunluğun yanı sıra basınç uygulanası, basınç fonksiyonunun azalasına neden olur. Gazlar, sıvılar ve katılardan çok daha fazla sıkıştırılabilir. Noral bir sıcaklık aralığında birçok gazın ideal gazlar gibi davrandığı varsayılabilir: Ġdeal gazlar İdeal gazların yoğunluğu basınç ile doğru orantılıdır. p V Rs T (.4)

25 4 V p R T s (.5) p RsT (.6) İdeal gaz yoğunluğu; ~ p (.7) olarak alınabilir. Haci-basınç eğrisinin eğii sıkıştırılabilirlik olarak adlandırılır. Bu, bir ateryalin sıkıştıra odülü K nın tersidir. κ V dv dp (.8) κ K (.9) olur. Katı ve sıvılar İdeal sıvı ve katılar elastik bir davranış gösterektedir. Yani bir basınç uygulandığında hacinde belirli bir iktar azala olabilir ancak basınç eski haline geldiğinde ilk hacinin taaen aynı olacağı anlaına gelir. Bu tür alzeenin giderek artan bir basınç nedeniyle haci değişikliği denkle (.) e göre hesaplanabilir:

26 5 ΔV V κ Δp (.) Bağıl yoğunluğu: Δρ ρ ΔV V κ Δp (.) olur. Burada, p basınç (Pa), T sıcaklık (K), Rs özgül gaz sabiti ( J K (kg), ρ yoğunluk ( kg ), V haci ( ), κ kg ), kütle sıkıştırılabilirlik ( Pa ), K sıkıştırılabilirlik odülü (Pa) olarak ifade edilir. Sıvılar ve katılarda çok düşük olarak κ sıkıştırılabilirlik, çok küçük bir hacide azala gösterekte ve uygulaada genellikle sıkıştırılaayan alzeeler gibi işle görektedir. Suyun sıkıştırılabilirlik değeri κ 5 Pa çok düşüktür. Gıdaların, basıncı MPa aralığında sıralandığı, gıdaların yapıında kullanılan yüksek basınca rağen, suyun sıkıştırılabilirliği ihal edileez (Örnek. 'e bakınız). Aynı zaanda sıkıştıranın ekanik enerjisi sıcaklığa dönüştüğünden dolayı dikkate alınalıdır (Örnek. bakınız). Örnek.. Yüksek basınç işleleri altında su yoğunluğu değişii Δρ ρ κ Δp

27 6 Bu denklede yoğunlukta göreceli değişiklik: Δp Sonuç bar Δρ ρ 5 bar Δρ ρ 5 Pa bar Δρ ρ 5 Pa bar Δρ ρ 5 Pa Pa 6 Pa 5 7 Pa 5 4.5% 6 Pa 5 6 Pa 5.5% 5.% 5% Bu denklein göreceli yoğunluk değişikliği, alzeelerin sertliği veya sıkıştıra odülünü karakterize etek için kullanılır. Örnek.. kg suyun Δp MPa ( bar) basınçta sıkıştıra enerji girişi; dw p dv W p dv W p κ.v. dp W κ p V dp W κ V p dp

28 7 W κ V p olur. Bu teri için boyutsal biriler: Pa N Pa N bar MPa 8 Pa dır. kg su örneği için, bu değer hesaplanacak olursa; κ 5 Pa W κ V p W 8 5 J kg kj.5 kg olarak bulunur. Bu aldığı enerji karşılığında sıcaklıkta eydana gelecek değişiklik ise; Q c p ΔT Q c p ΔT ΔT Q c p

29 8 ΔT kj.5 kg kg 4.8 kj K ΔT 5.4K değerindedir. Bu şekilde diğer gıda addelerinin yüksek basınç altında sıcaklık değişileri (Patazca vd., 7) hesaplanabilinir... Özgül Ağırlık (bağıl yoğunluk) Mutlak bir alzeenin yoğunluğunun bir örnek alzeenin yoğunluğuna oranına d bağıl yoğunluk adı verilir. Çoğu zaan 4 C veya C' de su, bu aaca yönelik bir örnek alzee olarak kullanılır. ABD ve Kanada da standart olarak su örneği kullanıldığında, "relativite yoğunluğu" terii kullanılaz ve "özgül ağırlık" terii ile değiştirilir. Su heen her zaan pratik aaçlar için dünya çapında standart olarak örnek seçiliş olduğu için "göreli (bağıl) yoğunluk" ve "özgül ağırlık" eş anlalı olarak kabul edilebilir. ρ d (.) ρ R Burada, d bağıl yoğunluk, ρ örnek adde yoğunluğu ( kg ), ρ yoğunluk R ( kg. ) şeklinde ifade edilir. He yoğunluğun he de özgül ağırlığın (bağıl yoğunluk) aynı fiziksel özellik ile ilgili olduğunu dikkate alak önelidir. Bununla beraber özgül ağırlık (bağıl yoğunluk) yoğunlukları oranı olarak bulunaktadır ve daia boyutsuz bir sayıdır.

30 9 Yoğunluk ise boyutlu bir nicelik olup birileri (örneğin g c ya da kg ) olalıdır. Örnek ateryal duruunda olan g c yoğunluk (bağıl yoğunluk) ya da özgül ağırlığın yaklaşık.4). g c heen heen aynı olacağını bulak ilginçtir (Örnek Örnek.4 Patatesin özgül ağırlığı. Patates Yoğunluğu Özgül Ağırlık d ρ ρ R ile ρ R kg (4 C suyun) ρ R 997. kg ( C suyun) ρ kg d=.8 d=.8

31 .4. Yoğunluk Ölçü Teknikleri Tablo.4: Yoğunluk ölçü teknikleri. piknoetre hidrostatik denge viskoz sıvılar hidroetre yoğunluk için dala denge sütun gradyenti sıvı-katı sıvı-katı sıvı sıvı katı parçacıklar Mohr-Westphal x-ışını bulk sıkıştırılış rezonatör Denge tekniği yoğunluğu bulk yoğunluğu frekans sıvı katı katı katı gaz-sıvı.4. Piknoetre Bilinen bir sıvının hacinin tartılası, bu sıvının yoğunluğu ile basit bir şekilde ölçülebilir. Bu aaç için kullanılan haci kesin olarak bilineyen ca apullere piknoetre denir. Haci kesin olarak bilineekle birlikte aynı aaç için tasarlanış ancak diğer alzeelerle (ca apuller) yapılan yoğunluk şişesi de başka bir araç

32 olabilir. Ca apul veya nuune haznesinin sıvı örneği ile dikkatlice doldurulalısı bir gösterge olacaktır. Daha sonra sıvı yoğunluğu hesaplanabilir: ρ V F (.) Denklede boş piknoetre kütlesi ( kg), V haci ( ), F örnek ile dolu piknoetre kütlesi (kg) şeklinde ifade edilir. Caın teral genleşesi nedeniyle yoğunluk şişesi hacinin sıcaklığı için sadece kalibre ediliş olduğu bilinektedir. Yani piknoetre utlak yoğunluğun ölçüü için, kalibre edildiği aynı sıcaklıkta olalıdır. Başka bir yol ise utlak yoğunluktan daha çok bağıl yoğunluğu (özgül ağırlık) ölçektir. Bu aaçla örnek sıvı ile yoğunluk şişesi tartılır ve karşılaştırılan sıvı (genellikle su) tekrar tartılır. Her iki ağırlığın oranı ya da nuunenin özgül ağırlığı d bağıl yoğunluğu verir. F W F V V W ρ ρ F W d (.4) olur. Denklede F örnek ile dolu piknoetre kütlesi (kg), ( kg ), d örnek bağıl yoğunluğu (özgül ağırlık), ρ W su yoğunluğu ( ile dolu piknoetre kütlesi (kg), V haci ( ) olarak ifade edilir. ρf örnek yoğunluğu kg ), W su İkinci yaklaşıın avantajı, piknoetrenin ne boş ağırlığı ne de hacinin bilinesi gerekiyor. Bu duruda örnek nuune ile karşılaştırılan nuunenin tartılası aynı sıcaklıkta yapılalıdır. Piknoetre ayarının sıcaklığını ayarlaak üzere hiçbir ikân yoksa uyu sağlaak için cihazın bağıl yoğunluk (özgül ağırlık) ölçek için kullanılır olası gerekir. Bu duruda, gerçekleştirilen örnek tartı ve referans alzee tartılası aynı sıcaklıkta olalıdır.

33 Nuunenin d bağıl yoğunluğu veya özgül ağırlığı ile referans alzee yoğunluğu da biliniyorsa, örnek nuunenin yoğunluğu hesaplanabilir: ρ F d ρ W (.5) Bir tartı sonucunda atosferik kaldıra kuvveti etkisi düzeltilebilir. Bir cisin düzeltiliş kütlesi, gerçek kütlesi ve dengesini gösteren kütlesinden biraz daha yüksektir. Yoğunluğu hesaplaak için gerçek bir kütle kullanıldığında, buna gerçek yoğunluk adı verilir. Atosferik kaldıra kuvvetinin doğrulanası uygulanır değilse, sonucu belirgin bir kütle denilen, belirgin bir yoğunluk olabilir. Bağıl yoğunluk, he örnek he de referans alzee için aynı piknoetre ile ölçülür. Ağırlık oranı oluşturarak, kaldıra kuvvetinin etkisi ortadan kalkar. Şekil.4 ve Şekil.5 ca piknoetrelerin farklı tasarılarını gösterir. Şekil.4. Piknoetre tasarıları: (a) Reischauer, (b) Bingöl, (c) Gay-Lussac, (d) Sprengel, (e) Lipkin, (f) Hubbard.

34 Piknoetre:.teroetre,.başlık,.kılcal daar, 4.örnek nuune, 5.ca apul. HUBBARD piknoetresi:.kılcal daar,.ca kapağı,.geniş ve çıkarılabilen kapak, 4.örnek nuune, 5.ca apul. Şekil.5. Piknoetre örnekleri..4. Hidrostatik denge (kaldıra kuvveti) Hidrostatik denge ilkesi, ARCHIMEDES kaldıra kuvveti kanuna dayanaktadır. Bir cisi, sıvıya batırılış ise kaldıra kuvveti nedeniyle ağırlığı düşer. Suya daldırılış cisin kaldıra kuvveti haci ve sıvı yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Kaldıra kuvveti dengesi ölçüü ile cisin haci oldukça doğru bir şekilde tespit edilebilir ve ölçülen cisin kütlesi ile birlikte yoğunluğu da elde edilir. Bu tip ölçü yapak için basit bir yönte, ekranda sıfır okuak için tared-out beher su ve ağırlığı ile üstten yükleeli bir denge üstüne kısen su ile dolu bir beher yerleştirektir. Sonra, katı bir cisi ne alt ne de beher tarafına dokunaasına dikkat ederek, su yüzeyinin altına tüüyle daldırılır. Denge ekranında gösterilen okua

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR:

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekii ivesini ölçek Sürtünesiz eğik düzlede hız-zaan ilişkisini inceleek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: Konu vektörü Yer-değiştire vektörü Ortalaa hız ve anlık hız Ortalaa ive ve anlık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

PD 40. Printed: 20.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5137547 / 000 / 01

PD 40. Printed: 20.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5137547 / 000 / 01 PD 40 Bedienungsanleitung Operating insuctions Mode d eploi Isuzioni d uso Manual de insucciones Manual de insuções Gebruiksaanwijzing Οδηγιες χρησεως Kulllana Taliatı de en fr it es pt nl el ar Printed:

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSTEMLER

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSTEMLER Otoatik Kontrol Ulusal oplantısı, OK013, 6-8 ylül 013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSMLR 131 Otoatik Kontrol Ulusal oplantısı, OK013, 6-8 ylül 013, Malatya FPGA ile Seri Port asarıı ve Uygulaası Hüseyin Oktay

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

T.C. smı Gazete KARARNAMELER. Kuruluş tajrihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı:, 14129

T.C. smı Gazete KARARNAMELER. Kuruluş tajrihi: 7 Ekim 1336-1920. Sayı:, 14129 T.C. Re sı Gazete Kuruluş tajrihi: 7 Eki 1336-1920 Yöneti ve yazı isleri için 15 MART 1972 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA başvurulur Sayı:, 14129 KARARNAMELER Karar Sayısı

Detaylı

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Gökhan Timuçin FEYZİOĞLU Tezi Yöneten: Yrd.Doc.Dr.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

TOPRAK ANABİLİM DALI

TOPRAK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yusuf TÜLÜN TOPRAK SU İÇERİĞİNİN VE YARAYIŞLI SU DÜZEYLERİNİN TDR (TIME DOMAIN REFLECTOMETRY) İLE ÖLÇÜLMESİ VE ALETİN ÇEŞİTLİ TOPRAK BÜNYE

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Prof. Dr. Mustafa Akdağ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Qafqaz Üniversitesi Yayınları Qafqaz Üniversitesi Yayınları

Detaylı

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa Bir piston silindir düzeneğinde başlangıçta, 00 ka basınçta doyuş sıı-buhar karışıı 5 kg su bulunaktadır Suyun kg lık bölüü sıı fazında, geri kalanı ise buhar fazındadır Bu durudayken piston durdurucular

Detaylı

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh 1 Bölüm1 GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 2 Amaçlar Termodinamiğin ilkelerinin geliştirilmesinin sağlam bir alt yapı üzerine oturması için temel kavramların açık bir şekilde

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II 2013-2014 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II 2013-2014 OKÜ Sayfa 1 ÖNSÖZ... 3 DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER-1. Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK

TEMEL İŞLEMLER-1. Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK TEMEL İŞLEMLER-1 Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK TEMEL BİLGİLER Ölçülebilen veya gözlemlenebilen fiziksel bir nitelik, kalitatif olarak bir boyutla tanımlanır. Uzunluk, alan, hacim, kuvvet, sıcaklık ve enerji

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H.

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ABDULKAREM YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Eğitim Elkitabı. Soğutucu Klima

Eğitim Elkitabı. Soğutucu Klima Eğitim Elkitabı Soğutucu Klima 12/2000 Eğitim Elkitabı Đçindekiler Đçindekiler 1 Termodinamiğin Temelleri... 1-1 1.1 Giriş... 1-1 1.2 Sıcaklık... 1-1 1.3 Basınç... 1-1 1.3.1 Hava Basıncı... 1-2 1.3.2

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 4 -(OKTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL VE 4 -(PENTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL SIVI KRİSTAL KARIŞIMLARIN ABSORPSİYON VE FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ Ulvihan ÇİLTAŞ Analitik Kimya Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Bilal YILMAZ Yüksek Lisans Tezi - 2014 T. C. ATATÜRK

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK. Öğrencinin: Adı Soyadı :...

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK. Öğrencinin: Adı Soyadı :... TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK Öğrencinin: Adı Soyadı :............... Numarası :................ Deney Grubu :........

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Serdar Gökhan DOĞANAY

YÜKSEK LİSANS TEZİ Serdar Gökhan DOĞANAY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MANYETİK OLMAYAN TENCERELERİ ISITABİLEN EV TİPİ ENDÜKSİYON OCAK UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Serdar Gökhan DOĞANAY Anabilim Dalı : Elektrik Mühendisliği

Detaylı

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak Neler öğreneceksiniz:

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU Öğrencinin Adı ve Soyadı: Barış AKDUR

Detaylı