ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN İLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ La 1-x R x Mn Si (R=Pr,Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er, Ho, Ce) ALAŞIMLARININ HACİMSEL (ULK), ŞERİT VE NANO YAPILARININ, KRİSTAL YAPILARININ, MANYETİK, DİRENÇ, ISI SIĞASI VE MANYETOKALORİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ş. arış EMRE FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANAİLİM DALI ANKARA 8 Her hakkı saklıdır

2 ÖZET Doktora Tezi La 1-x R x Mn Si (R=Pr,Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er, Ho, Ce) ALAŞIMLARININ HACİMSEL (ULK), ŞERİT VE NANO YAPILARININ, KRİSTAL YAPILARININ, MANYETİK, DİRENÇ, ISI SIĞASI VE MANYETOKALORİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ş. arış EMRE Ankara Üniversitesi Fen ilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. Yalçın ELERMAN u tez çalışmasında La 1-x R x Mn Si (R=Pr, Sm, Gd,) alaşımlarının yapısal ve manyetik özellikleri x-ışını toz kırınımı, manyetik ölçümler, ısı sığası ve zor ölçümleriyle incelenmiştir. ütün alaşımlar, argon atmosferi altında ark ergitme fırınında su soğutmalı bakır pota içinde eritilerek elde edilmiştir. X-ışını toz kırınım ölçümleri, Cu hedefli Rigaku D-max kırınımmetresi ile yapılmıştır. Manyetik ölçümler, MPMS ve PPMS manyetometreleri ile yapılmıştır. Isı sığası ölçümleri PPMS ile yapılmıştır. Manyeto-esneklik ölçümleri Duisburg-Essen Üniversitesi Düşük Sıcaklıklar Fiziği ölümündeki zor ölçer deney düzeneği ile yapılmıştır. X-ışını toz kırınım deneyleri sonucunda, bütün alaşımların I4/mmm uzay grubuna sahip hacim merkezli tetragonal kristal yapıda kristallendiği ve alaşımların hiçbirinde yabancı bir fazın olmadığı belirlenmiştir. La yerine diğer nadir yer elementleri girdikçe birim hücre parametreleri a ve c de azalma olduğu gözlenmiştir. La 1-x R x Mn Si (R=Pr, Sm, Gd,) alaşımlarının mıknatıslanma ölçümleri sonuçlarına göre La yerine diğer er nadir yer elementleri girdikçe T sıcaklığı neredeyse değişmeden kalmış fakat nadir yer elementi oranı int C x artıkça AF-FM geçiş sıcaklığını int N er T daha düşük sıcaklık değerlerine kaymıştır. Manyetik alan altında alınan ölçüm sonuçlarına göre, baskın olan yüksek sıcaklık fazı ferromanyetik faz alan uygulanması daha da baskın hala gelmiş ve AF-FM geçiş sıcaklığı daha düşük sıcaklık değerlerine kaymıştır. Isı sığası deney sonuçları da bu geçiş sıcaklıkları ve bunların manyetik alan altındaki davranışları benzer sonuçlar vermişlerdir. Ayrıca bu çalışma ile bugüne kadar tartışmalı bir konu olan Pr nadir yer elementinin manyetik olarak düzenlenmesi konusu yerel Pr alt örgüsünün atomları ile Mn atomlarının uzun mesafe etkileşmeleri sonucunda ferromanyetik düzenlenim gösterdikleri hem ferromanyetik rezonans deneyleri ile hem de ısı sığası deneyleri ile açığa çıkarılmıştır. La 1-x R x Mn Si (R=Pr, Sm, Gd,) alaşımlarının manyetokalorik özellikleri hem manyetik ölçümler hem de ısı sığası ölçümleriyle incelenmiştir. La 1-x R x Mn Si (R=Pr, Sm, Gd,) alaşımları üzerinde yapılan ısı sığası çalışmaları ile bu örneklerin Debye sıcaklıkları ve durum yoğunlukları hesaplanmıştır. u alaşımlar üzerindeki ısı sığası çalışmaları ile ferromanyetik ve antiferromanyetik malzemelerin incelenirken düşük sıcaklıklarda farklı etkileşmeler içinde oldukları ve bu yüzden bunlarla ilgili hesaplamalarda farklı fonksiyonlar kullanılması gerektiği gösterilmiştir. Temmuz 8, 141 sayfa Anahtar Kelimeler: İntermetalik alaşımlar, X-ışını toz kırınımı, Manyetik ölçümler, Isı sığası ölçümleri, Manyetik alan altında ısı sığası ölçümleri, Manyetokalorik etki, Manyetik zor ölçümleri i

3 ASTRACT Ph. D. Thesis THE INVESTIGATIONS OF CRYSTAL, MAGNETIC, RESISTIVITY, HEAT CAPACITY AND MAGNETOCALORIC PROPERTIES OF ULK, RION AND NANO STRUCTURES OF La 1-x R x Mn Si (R=Pr,Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Er, Ho, Ce) ALLOYS Ş. arış EMRE Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Engineering Physics Supervisor : Prof. Dr. Yalçın ELERMAN In this thesis crystal structure, magnetic properties, magnetic structures, heat capacity features and strain experiments of La 1-x R x Mn Si (R=Pr, Sm, Gd,) compounds are done with and without magnetic field. All compounds have been prepared by arc melting furnace under purified argon atmosphere in a water-cooled copper boat. X-ray powder diffraction studies have been carried out by using Rigaku D-max diffractometers with Cu radiation. The magnetic properties of the compounds have been studied by MPMS and PPMS magnetometers. The magneto-elastic properties are studied strain-gauge experiment set up at Duisburg-Essen University Low Temperature Physics Department. The X-ray powder diffraction studies have confirmed the existence of a tetragonal phase having the ThCr Si -type structure with the space group I4/mmm and there is no other phases for all compounds. The decreasing of the lattice parameters a and c was observed with the substitution of other rare-earths instead of La. According to the magnetization measurements results T keeps constant when La substituted with other er rare-earth in La 1-x R x Mn Si (R=Pr, Sm, Gd,) system. ut as the x increased the T is decreased to lower temperatures. Also according to magnetization measurements applying the higher magnetic causes dominant high temperature to become more dominant and AF-FM transition temperature goes to lower temperatures. We have similar results from heat capacity measurements with and without magnetic field. esides we have concluded the controversial issue of magnetic ordering of Pr rare-earth element. This issue finalized as the low temperatures, long range AF order and local FM correlations are present. The magnetocaloric properties of La 1-x R x Mn Si (R=Pr, Sm, Gd,) compounds are investigated by both magnetization measurements and heat capacity measurements. The Fermi level states density and Debye temperatures of La 1-x R x Mn Si (R=Pr, Sm, Gd,) compounds are determined from heat capacity measurements. Investigations of these compounds have revealed that for low temperature features of ferromagnetic and antiferromagnetic materials we need to use different kinds of fit functions since they have different interactions at these temperatures. July 8, 141 pages Key Words: Intermetallic alloys, x-ray powder diffraction, Magnetic measurements, Heat capacity, Magnetocaloric Properties, Magneto-elastic Property int C er int N ii

4 TEŞEKKÜR İlk olarak, doktora tez çalışmalarım sırasında gösterdiği büyük ilgi ve yardımlarından dolayı Hocam Prof. Dr. Yalçın Elerman a çok teşekkür ederim. Ayrıca doktora tez çalışmalarım boyunca Tez İzleme Komitesi (TİK) toplantılarında değerli görüşleri ile çalışmalarıma önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Tülay SERİN (Ankara Üniv. Fizik Müh.öl.) ve Prof. Dr. Recai ELLİALTIOĞLU na teşekkür ederim. Doktora çalışması süresince yardımlarını ve yararlı tartışmalarını esirgemeyen Hocam Prof. Dr. Mehmet ACET ve arkadaşım Yard. Doç Dr. İlker Dinçer e çok teşekkür ederim. Çalışmalarım süresince her türlü yardımları için çalışma arkadaşlarım Süheyla Yüce, Ercüment Yüzüak, Semih Ener, eyza Akarca, Güliz Sevgül, Zehra Avan ve Murat Yavuz a canı gönülden teşekkür ederim. Duisburg-Essen Üniversitesi Düşük Sıcaklıklar ölümünde çalıştığım süre boyunca çalışma arkadaşlarım Seda Aksoy, O. Posth, J. Lindner e ve yararlı tartışmalar yaptığım Dr. Eyüp Duman a çok teşekkür ederim. TÜİTAK-JÜLİCH araştırma projesi (14T38) kapsamında, Duisburg-Essen Üniversitesi Düşük Sıcaklıklar ölümünde yaptığım çalışma dönemi destekleyen, TÜİTAK a teşekkür ederim. Doktora süresince bana her konuda yardımcı olan ve çalışmalarıma destek olan Prof Dr. Ali Ulvi YILMAZER çok teşekkür ederim. ve adı burada geçmeyen tüm dostlara eksik olmayın arış EMRE Ankara, Temmuz 8 iii

5 İÇİNDEKİLER ÖZET... i ASTRACT... iii TEŞEKKÜR... v SİMGELER DİZİNİ... x ŞEKİLLER DİZİNİ... xiii ÇİZELGELER DİZİNİ... xix 1. GİRİŞ KURAMSAL TEMELLER X-Işını Kırınımı ragg Yasası X-Işını Toz Kırınımı Yöntemi X-ışını toz kırınımı arıtımı Manyetik Özellikler Atomik momentlerin kaynağı Elektronların spin ve yörüngesel durumları Atomların Vektör Modeli Serbest iyonların paramanyetizması rillouin Fonksiyonu Curie Yasası Manyetik olarak düzenli durumlar Heisenberg Değiş-Tokuş Etkileşmesi ve Weiss Alanı Ferromanyetizma Antiferromanyetizma Ferrimanyetizma Manyetik Malzemelerde Kalorik Etkiler Isı sığası ve ısı sığası değişimleri Isı sığasına katkılar Örgü ısı sığası Einstein Modeli Debye Modeli... 4 iv

6 Elektronların ısı sığasına satkısı Manyetokalorik Etki Manyetik soğutma Manyetik faz geçişleri İkinci dereceden manyetik geçişler ve normal MKE irinci dereceden manyetik geçişler ve devasa MKE Manyetokalorik etkinin ölçümü Doğrudan yöntemler Değişken alan altında ölçümler Sabit alan altında ölçümler Doğrudan olmayan yöntemler Eş ısısal mıknatıslanma ölçümleri MKE ve ısı sığası ölçümleri Mıknatıslanma ve ısı sığası ölçümlerinin birleştirilmesi Manyeto-esnek özellikler MATERYAL ve YÖNTEM Materyal Yöntemler X-Işını toz kırınım ölçümleri Manyetik ölçümler ARAŞTIRMA ULGULARI La 1-x Pr x Mn Si Alaşımlarının Özellikleri La 1-x Pr x Mn Si alaşımlarının yapısal özellikleri La 1-x Pr x Mn Si alaşımlarının manyetik özellikleri La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının farklı alan altında mıknatıslanma ölçümleri La.5 Pr.5 Mn Si alaşımında alan zorlamalı geçiş La.5 Pr.5 Mn Si alaşımında manyeto-esneklik ölçümleri La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının alan altında mıknatıslanma ölçümleri La.5 Pr.5 Mn Si alaşımın ferromanyetik rezonans deneyleri La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının şeritlerinin mıknatıslanma ölçüm deneyleri La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının ısı sığası ölçümleri deneyleri v

7 4.1.1 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının ısı sığası ölçümlerinden manyetik entropi değişimi hesabı La.5 Pr.5 Mn Si ve LaFe Si alaşımlarının ısı sığası ölçümlerinden durum yoğunluğu ve Debye sıcaklıklarının bulunması La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının ısı sığasına spin dalga katkısı La 1-x Sm x Mn Si Alaşımlarının Özellikleri La 1-x Sm x Mn Si alaşımlarının yapısal özellikleri La 1-x Sm x Mn Si alaşımlarının manyetik özellikleri La.8 Sm. Mn Si alaşımının alan altında ölçümleri La.8 Sm. Mn Si alaşımın ile ısı sığası ölçüm deneyleri La.8 Sm. Mn Si alaşımının ısı sığasına spin dalga katkıs La 1-x Gd x Mn Si Alaşımlarının Özellikleri La 1-x Gd x Mn Si alaşımlarının yapısal özellikleri La 1-x Gd x Mn Si alaşımlarının manyetik özellikleri La.775 Gd.5 Mn Si alaşımının alan altında ölçümleri La.775 Gd.5 Mn Si alaşımın ile ısı sığası ölçüm deneyleri La.775 Gd.5 Mn Si alaşımının ısı sığasına spin dalga katkısı TARTIŞMA ve SONUÇ KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ vi

8 SİMGELER DİZİNİ a,b,c Å irim hücre parametreleri Angström Manyetik alan J ( y) rillouin fonksiyonu C Curie sabiti C fonon Isı sığasına fononların katkısı C el C M Elektronları ısı sığasına katkısı Isı sığasına manyetik katkı C Sch Isı sığasına Schottky anormalliklerin katkısı d d Ω Katı açı Düzlemler arası uzaklık F hkl Yapı faktörü K F hkl Kristal yapı faktörü M F hkl Manyetik yapı faktörü f m n ( κ ) n. inci atomun manyetik form faktörü g J Lande g faktörü H Manyetik alan H hkl ir yansımanın yarı şiddet değerindeki genişliği H M Moleküler alan hkl Planck sabiti Miller indisleri I hkl X-ışını kırınım şiddeti k oltzman sabiti L ( y) Langevin fonksiyonu M MKE Mıknatıslanma Manyeto Kalorik Etki vii

9 MPMS N(E F ) Manyetik özellikler ölçüm sistemi (Magnetic Properties Measurements System) Fermi düzeyindeki durum yoğunluğunu N W Moleküler alan katsayısı PPMS R F R R P Fiziksel özellikler ölçüm sistemi (Physical Properties Measurements System) R-yapı faktörü R-ragg faktörü R-desen faktörü R WP R-desen faktörü S S S e S l S m T c / c Skala faktörü Entropi Örgü entropisi Elektronların toplam entropiye katkısı Manyetik entropi Sıcaklık T Eğik ferromanyetik yapıdan konik ferromanyetik yapıya geçiş sıcaklığı int er T C Tabakalar arası ferromanyetik düzenlenim için Curie sıcaklığı int ra T C Tabaka içi ferromanyetik düzenlenim için Curie sıcaklığı int er T N Tabakalar arası antiferromanyetik düzenlenim için Néel sıcaklığı int ra T N Tabaka içi antiferromanyetik düzenlenim için Néel sıcaklığı R T C R alt örgüsünün ferromanyetik düzenlenimi için Curie sıcaklığı V b y i irim hücre hacmi Taban sayımı göz y i Gözlenen şiddet hes y i Hesaplanan şiddet ω = ΔV Hacimsel genleşme V Açısal frekans ω E viii

10 χ Manyetik alınganlık θ Saçılma açısı Θ D Debye sıcaklığı θ p Paramanyetik Curie sıcaklığı ϕ λ λ 1 μ μ l Yansıma profil fonksiyonu X-ışını dalga boyu 1 yönündeki uzunluk değişimi ohr magnetonu Elektronun magnetik momenti μ Δ Δl l Manyetik geçirgenlik ir spin dalgasını uyarmak için gerekli en küçük enerji Kesirsel uzunluk değişimi Δ S M Eş ısıl manyetik entropi değişimi Δ T ad Adyabatik sıcaklık farkı ix

11 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.1 Doğal tabakalı ThCr Si -tipi kristal yapı... Şekil.1 X-ışınlarının bir kristalin düzlemlerinden kırınımı: ragg Yasası... 7 Şekil. Hacim merkezli tetragonal LaMn Si örneğinin x-ışını toz kırınım deseni.. 8 Şekil.3 Manyetik alan uygulanmasının m s = +1/ ve m s =-1/ iki elektron durumuna etkisi...13 Şekil.4 L ve S arasında yörünge ve spin etkileşmesi...15 Şekil.5 4f yörüngesinde üç (4f 3 ) ve dokuz (4f 9 ) elektron olan taban durumuna Hund kurallarının uygulanması...16 Şekil.6 J=9/ durumda manyetik alan uygulanması ile (J+1) ayrışmaları...17 Şekil.7 Gd +3, Fe +3 ve Cr +3 içeren paramanyetik tuzların mıknatıslanma grafikleri...18 Şekil.8 TmAl 3 için manyetik alınganlığın tersinin sıcaklığa göre değişim... Şekil.9 r ab atomlar arası uzaklık ve r d tam dolu olmayan d kabuğunun yarıçapı ile değiş tokuş sabitinin değişimini gösteren ethe-slater eğrisi... Şekil.1 Fe momentlerinin hexagonal FeGe alaşımı içindeki yönelimleri...5 Şekil.11 M(T)/M() ın T/T C göre değişim grafiği. Ferromanyetik rilliouin fonksiyonun farklı J göre aldığı değerlerin değişim eğrisi...6 Şekil.1 YMn Ge nin manyetik momentlerin Néel sıcaklığı (T N =395 K) altında birim hücre içinde düzenlenmesi...6 Şekil.13 Antiferromanyetik bir malzemenin χ(t) ve χ -1 (T) eğrileri...9 Şekil.14 GdCo 5 birim hücresinde manyetik momentlerinin düzenlenimi...31 Şekil.15 Ferrimanyetik bir malzemenin χ -1 (T) eğrisi...33 Şekil.16 Alt örgü mıknatıslanmalarının (a) H ma H m ve (b) H m H ma durumları için sıcaklığa bağlı değişimi ( M ( ) M A ( ) )...35 Şekil.17 Manyetik durumların özet gösterimi36 Şekil.18 J=1/ olan bir ferromagnet için ısı sığasına manyetik katkının sıcaklıkla değişimi...38 Şekil.19 Nikel in ısı sığasının sıcaklığa bağlılığı...38 Şekil. Einstein modelinde g(w) nın frekansla değişimi...41 Şekil.1 Debye ve Einstein modellerlinin ısı kapasitelerinin T/ θ D ve T/T E ye göre değişimleri gösterilmiştir...43 Şekil.. Dereceden Manyetik Faz Geçişine Sahip Olan Sistemin, Sıcaklık Entropi Faz Eğrisi...5 Şekil.3 1. Dereceden Manyetik Faz Geçişine Sahip Olan Sistemin, Sıcaklık Entropi Faz Eğrisi...51 Şekil.4 Diferansiyel ısıl çift ile MKE ölçüm şeması...56 Şekil.5 Üstün iletken solenoid içerisinde MKE ölçme deney düzeneği...56 Şekil.6 a) Kübik bir malzemenin tek kristalinin şematik gösterimi. ( 1 kolay eksen). b) Manyetik alan uygulanması ile oluşturulan Δl...63 x

12 Şekil.7 a. Curie sıcaklığının altında yerelleşmiş manyetik momentleri bulunan bir malzemenin sıcaklığa göre ısısal genleşmesi; b. Ni hacimsel genleşmesi ve ısısal genleşme katsayısının sıcaklığa göre değişimi Şekil 3.1 Ark ergitme fırını Şekil 3. Nano-şerit ( Melt Spinner ) elde sistemi Şekil 3.3 Atomik Kuvvet Mikroskobunda (AKM) Şekil 3.4 Rigaku D-max x-ışını toz kırınım metresinde kullanılan geometri Şekil 3.5 MPMS in ölçüm yönteminin şematik gösterimi Şekil 3.6 Mıknatıslanma ölçümlerinde kullanılan PPMS Şekil 3.7 Zor ölçümlerinde kullanılan zor ölçer (strain gauge) Şekil 3.8 Duisburg-Essen Üniversitesi Uygulamalı Fizik ölümü Laboratuvarında bulunan alana ve sıcaklığa bağlı zor ölçümlerinde kullanılan sistem.) Şekil 4.1 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının x-ışını toz kırınım deseninin FullProf arıtımı Şekil 4. LaMn Si alaşımının kristal yapısı... 7 Şekil 4.3 La 1-x Pr x Mn Si ( x 1 ) alaşımlarının birim hücre parametrelerinin x e göre değişimi Şekil 4.4 LaMn Si alaşımının M (T) grafiği Şekil 4.5 La 1-x Pr x Mn Si (.4 x.5 ) alaşımlarının 5 Oe te M (T) eğrileri Şekil 4.6 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının farklı alanlarda M (T) eğrileri Şekil 4.7 K T 4 K sıcaklık aralığında H 5 T alan altında mıknatıslanmanın manyetik alana göre değişimi Şekil 4.8 Kritik alanın sıcaklığa göre değişimi Şekil 4.9 (Δl/l) nin sıcaklığa göre değişim eğrisi... 8 Şekil 4.1 (Δl/l) nin H 5 T manyetik alan göre değişim eğrisi... 8 Şekil 4.11 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının a. 19 K T 55 K b 55 K T 3K M(H) eğrileri Şekil 4.1 La.5 Pr.5 Mn Si örneğinin 18 K < T < 3 aralığında manyetik entropi değişimi...8 Şekil 4.13 T=3 K ve T= K elde edilen FMR deney sonuçları Şekil 4.14 Antiferromanyetik faz (I) ile düşük sıcaklıklarda gözlenen ferromanyetik faz (II) Şekil 4.15 FMR şiddetinin sıcaklığa göre değişimi Şekil 4.16 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının ısıl işlem uygulanan ve uygulanmayan şeritlerin x-ışını kırınım desenleri Şekil 4.17 a. Isıl işlem uygulanmış olan şeridin, b. Isıl işlem uygulanmamış şeridin M(T) grafiği Şekil 4.18 Isıl işlem uygulanmamış şeridin 15 K 75 K arasında 7 T arasında 5 K adımlarla M (H) eğrisi Şekil 4.19 a. Isıl işlem uygulanmış olan şeridin, b. Isıl işlem uygulanmamış şeridin 5 K de M (H) eğrisi Şekil 4. La.5 Pr.5 Mn Si şerit örneğinin 15 K < T < 75 aralığında manyetik entropi değişimi... 9 Şekil 4.1 Isıl işlem uygulanmayan örneğin AKM görüntüsü... 9 Şekil 4. Isı sığası ölçümleri için kullanılan örnek platformu xi

13 Şekil 4.3 LaFe Si alaşımı için, ısı sığasının sıcaklığa göre değişimi... 9 Şekil 4.4 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının sıfır alan altında sıcaklığa bağlı ısı sığası değişimi grafiği Şekil 4.5 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının sıfır alan altında sıcaklığa bağlı ısı sığası değişimi ve ısı sığasına manyetik düzenlenmeden gelen katkı grafiği...94 Şekil 4.6 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımın T alanda 5 K T 31 K aralığında manyetik entropi değerleri Şekil 4.7 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının sıfır alan altında sıcaklığa bağlı ısı sığası değişimi, ısı sığasına manyetik düzenlenmeden gelen katkısı ve manyetik entropi değişimi (iç eğri) Şekil 4.8 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının T, 1 T, 3 T ve 5 T alan altında sıcaklığa bağlı ısı sığası değişimi Şekil 4.9 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının T, 1 T, 3 T ve 5 T alan altında düşük sıcaklık bölgesinde sıcaklığa bağlı ısı sığası değişimi Şekil 4.3 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının 5 T alan altında manyetik entropi değişimlerinin (S M ) sıcaklığa göre değişim eğrisi Şekil 4.31 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının 5 T alan altında manyetik entropi değişiminin (-ΔS M ) sıcaklığa bağlı eğrisi Şekil 4.3 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının 5 T manyetik alan değişiminde a) M-H eğrilerinden hesaplanan -ΔS M ve b) ısı sığası deneylerinden giderek hesaplanan -ΔS M Şekil 4.33 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının 3 T ( ) manyetik alan değişiminde ve 5 T ( ) manyetik alan değişimde oluşan -ΔS M ler...99 Şekil 4.34 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının 5 T manyetik alan değişiminde ısı sığası verilerinde hesaplanarak bulunan adyabatik sıcaklık değişimi (ΔT ad ) grafiği...1 Şekil 4.35 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının 5 T manyetik alan değişiminde 18 K -31 K arasında ısı sığası verilerinde hesaplanarak bulunan adyabatik sıcaklık değişimi (ΔT ad ) grafiği...1 Şekil 4.36 LaFe Si alaşımının C/T T grafiği...1 Şekil 4.37 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının durum yoğunluklarının uygulanan alan ile değişimi...13 Şekil 4.38 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının Debye sıcaklıklarının (θ D ) uygulanan alan ile değişimi Şekil 4.39 a. Mükemmel sıralanmış spin zinciri, b. zincirin düşük düzeyde uyarılmış duruma göre kendini ayarlaması Şekil 4.4 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının spin dalga katkısının ısı sığasına katkı eğrisi...15 Şekil 4.41 La 1-x Sm x Mn Si ( x 1 ) alaşımlarının birim hücre parametrelerinin x e göre değişimi...17 Şekil 4.4 La 1-x Sm x Mn Si ( x 1 ) alaşımlarının M (T) eğrileri Şekil 4.43 La 1-x Sm x Mn Si ( x 1 ) alaşımlarının düşük sıcaklıkta M (T) eğrileri Şekil 4.44 La.8 Sm. Mn Si a) 5 K T 4 K b) 8 K T 1 K c) 5 K T 315 K arasında M(H) eğrileri xii

14 Şekil 4.45 La.8 Sm. Mn Si örneğinin 5 K T 4 K, 8 K T 1 K ve 5 K T 315 K sıcaklık aralıklarında manyetik entropi değişimi grafiği (-ΔS M ) Şekil 4.46 La.8 Sm. Mn Si alaşımının sıfır alan altında sıcaklığa bağlı ısı sığası değişimi grafiği Şekil 4.47 La.8 Sm. Mn Si alaşımının sıfır alan altında düşük sıcaklık bölgesinde sıcaklığa bağlı ısı sığası değişimi grafiği Şekil 4.48 La.8 Sm. Mn Si alaşımının T manyetik alan altında sıcaklığa bağlı ısı sığası, manyetik katkı ve manyetik entropi değişimi grafiği Şekil 4.49 La.8 Sm. Mn Si alaşımının T, 1 T alan altında sıcaklığa bağlı ısı sığası değişimi grafiği Şekil 4.5 La.8 Sm. Mn Si alaşımının T, 1 T alan altında sıcaklığa bağlı ısı sığası değişimi grafiğinin düşük sıcaklık bölgesi Şekil 4.51 La.8 Sm. Mn Si alaşımının 1 T manyetik alan altında sıcaklığa bağlı ısı sığası, manyetik katkı ve manyetik entropi değişimi grafiği Şekil 4.5 La.8 Sm. Mn Si alaşımının manyetik entropi değişiminin ısı sığası ( ) ve M (H) eğrilerinden ( ) hesaplanması Şekil 4.53 La.8 Sm. Mn Si alaşımının spin dalga katkısının ısı sığasına katkı eğrisi Şekil 4.54 La 1-x Gd x Mn Si ( x 1 ) alaşımlarının birim hücre parametrelerinin x e göre değişimi Şekil 4.55 GdMn Si alaşımının M (T) eğrileri Şekil 4.56 La 1-x Gd x Mn Si (x=. ve. x.5 ) alaşımlarının M (T) eğrileri Şekil 4.57 La.775 Gd.5 Mn Si a) 5 K T 5 K ve b) 18 K T 35 K arasında M(H) eğrileri... 1 Şekil 4.58 La.775 Gd.5 Mn Si örneğinin 5 K T 5 K ve 18 K T 35 K sıcaklık aralıklarında manyetik entropi değişimi grafiği (-ΔS M ) Şekil 4.59 La.775 Gd.5 Mn Si alaşımının sıfır alan altında sıcaklığa bağlı ısı sığası değişimi grafiği... 1 Şekil 4.6 La.775 Gd.5 Mn Si alaşımının T manyetik alan altında sıcaklığa bağlı ısı sığası, manyetik katkı ve manyetik entropi değişimi grafiği 1 Şekil 4.61 La.775 Gd.5 Mn Si alaşımının T ve 1 T manyetik alan altında sıcaklığa bağlı ısı sığası değişimi grafiği Şekil 4.6 La.775 Gd.5 Mn Si alaşımının spin dalga katkısının ısı sığasına katkı eğrisi xiii

15 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge.1 Değişik kübik malzemelerin manyeto-esneklik sabitlerinin oda sıcaklığındaki değerleri... 6 Çizelge 4.1 La 1-x Pr x Mn Si ( x 1) alaşımlarının birim hücre a parametreleri a ve c, c/a oranı, d Mn Mn uzaklığı ve birim hücre hacmi V ve manyetik faz geçiş sıcaklıkları... 7 Çizelge 4. La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının ısıl işlem uygulanan ve uygulanmayan şeritlerin sırasıyla birim hücre parametreleri a a ve c, c/a oranı, d Mn Mn uzaklığı ve birim hücre hacmi (V) ve manyetik faz geçiş sıcaklıkları Çizelge 4.3 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının manyetik alana göre AF-FM bölgesinde -ΔS M ve T ad değerleri Çizelge 4.4 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının manyetik alana göre FM-AF bölgesinde -ΔS M ve T ad değerleri Çizelge 4.5 La.5 Pr.5 Mn Si alaşımının manyetik alana göre N(E F ) ve θ D değerleri...1 Çizelge 4.6 La 1-x Sm x Mn Si ( x 1) alaşımlarının birim hücre parametreleri a a ve c, c/a oranı, d Mn Mn uzaklığı ve birim hücre hacmi (V) ve manyetik faz geçiş sıcaklıkları Çizelge 4.7 La.8 Sm. Mn Si alaşımının T ve 1 T alan altında N(E F ) ve θ D değerleri Çizelge 4.8 La 1-x Gd x Mn Si ( x 1) alaşımlarının birim hücre parametreleri a a ve c, c/a oranı, d Mn Mn uzaklığı ve birim hücre hacmi (V) ve manyetik faz geçiş sıcaklıkları Çizelge 4.9 La.775 Gd.5 Mn Si alaşımının T, 1 T alan altında N(E F ) ve θ D değerleri... 1 Çizelge 5.1 Ana alaşımlara ait daha önce bulunan ve bu çalışmada bulunan birim hücre parametreleri a ve c değerleri Çizelge 5. Ana alaşımlara ait daha önce bulunan ve bu çalışmada bulunan manyetik faz geçiş sıcaklıkları Çizelge 5.3 LaFe Si alaşımına ait daha önce bulunan ve bu çalışmada bulunan N(E F ) ve θ D değerleri xiv

16 1. GİRİŞ Manyetizma, bir malzeme içindeki elektronların davranışlarına bağlı olan ilginç ve çekici bir fiziksel olaydır. Manyetik malzemelerin, Antik Yunanda İÖ 8 yıllarından beri bilinen mıknatıs taşı (magnetite Fe 3 O 4 ) ilk olarak Küçük Asya bölgesinde bulunmuş ve kelime anlamı olarak Magnesia dan gelen taş olarak bilinmektedir. Manyetik malzemelerde bulunan saklı gücü kullanmak için günümüze kadar değişik çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, 18. yüzyılında küçük manyetik malzemeler birleştirilerek daha büyük malzeme yapılarak daha büyük kaldırma gücü elde edilmeye çalışılmıştır. Oersted in 18 de elektrik akımından manyetik alan oluşturulabileceğini keşfetmesi manyetizmanın gelişimi açısından en büyük adımlardan biridir. 185 te Sturgeon ilk elektromagneti üretmiştir. Gauss, Maxwell ve Faraday gibi büyük fizikçiler kuramsal olarak çalışmışlardır fakat manyetik malzemelerin modern teknolojiye uygulanması. yüzyıl fizikçileri tarafından olmuştur. Curie ve Weiss ın ani mıknatıslanmayı ve bunun sıcaklığa bağlı değişimini açıklamaları, bu konudaki en önemli aşamalardan biridir. Günümüz teknolojisi için manyetik malzemeler artık vazgeçilmezlerdir. u malzemeler birçok elektromekanik ve elektronik aletin parçalarıdırlar. Örneğin normal bir ev aletinde yaklaşık 5 parça manyetik malzeme bulunur. Manyetik malzemeler tıbbi aletlerde ve endüstriyel alanda da yaygın olarak kullanırlar. Statik manyetik alan altında enerji depolanması için kalıcı mıknatıslar çok önemlidir. Yeni soğutma teknolojisi manyetik soğutma için manyetokalorik malzemeler üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Nükleer bilimlerde ki gelişmelere paralel olarak reaktör teknolojisinde kullanılmak üzere yeni malzemelere de ihtiyaç duyulmuştur. 196 lı yıllarda bu motivasyonla birçok yeni alaşım üretilmiştir. Çalışılan bu yeni alaşımlardan, lantanit-geçiş metali ve silisyumlular sadece uygulamalarda kullanabilecekleri ile değil ayrıca manyetik ve düşük-sıcaklıkta çeşitli spin konfigürasyonları, süper iletkenlik, Kondo örgüleri ve manyetokalorik özellikleri ile de özellikle ilgi çekmiştir. 1

17 u tez çalışmasının temel amacı, bugüne kadar çalışılmış ve ilginç özellikler gösteren bulk yapıdaki RMn X (R: nadir yer elementi, X: Si ya da Ge) ailesinden daha önceden incelenmemiş bulk, şerit ve nanoparçacık halinde ilginç magnetik, ısı sığası ve manyetokalorik özellikler gösteren malzemelerin elde edilmesi ve fiziksel özelliklerinin incelenmesidir. u tür malzemeler ilginç magnetik özellikler göstermesinden dolayı teknolojik olarak önemli uygulamalara sahiptir. Kısaca bu malzemelerin tarihçesi şöyle özetlenebilir: ThT Si alaşımlarının manyetik özellikleri üzerine yapılan çalışmalar (an et al ve Omejec et al. 1971), bu alaşımların değişik manyetik özellikler sergilediğini göstermiştir. Daha sonraları, bu alaşımlara olan ilgi RT X (R: nadir yer elementi, T: 3d, 4d ve 5d geçiş metali ve X: Si ya da Ge) alaşımlarına kaymıştır. İlk önce bu grup alaşımlardan RCo Ge alaşımlarının manyetik özellikleri, sıcaklığa bağlı mıknatıslanma deneyleri ile incelenmiştir (McCall et al. 1973). Daha sonra RMn Ge alaşımlarının manyetik özellikleri araştırılmıştır. RMn Ge alaşımlarında yaklaşık oda sıcaklığının altında Mn alt örgüsünün manyetik olarak düzenlendiği gözlenmiş ve R nadir yer elementi alt örgüsü ise, yaklaşık 1 K in altında manyetik düzenlenime sahip olduğu görülmüştür (Narasimhan et al. 1975). Şekil 1.1 Doğal tabakalı ThCr Si -tipi kristal yapı

18 198 li yıllarda yapılan çalışmalarda, RMn X (R: nadir yer elementi ve X: Si ya da Ge) alaşımlarında çok geniş sıcaklık aralığında (-5 K) değişik manyetik faz geçişleri ve düzenlenimleri gözlenmiştir. u nedenle, bu alaşımlar ThCr Si -tipi yapılı diğer alaşımlar içinde özel bir ilgiye sahip olmaktadırlar. u alaşımların manyetik özellikleri ve yapıları, mıknatıslanma ölçümleri, Mössbauer spektroskopi ve nötron toz kırınım yöntemleri ile incelenmiştir (Nowik et al. 198, Siek et al. 1981, Szytula et al. 198, Shigeoka et al. 1983, Leciejewicz 1984, Fujii et al. 1985, Iwata et al. 1986, Shigeoka et al. 1988, Duraj et al ve Kobayashi et al. 1989). u çalışmalara göre, bu alaşımlardaki Mn alt örgüsünün manyetik düzenlenimin, tabaka içi Mn-Mn uzaklığına yani birim hücre parametresi a ya çok duyarlı olduğu bulunmuştur. d >.87 Å (a a Mn Mn > 4.6 Å) ise, Mn manyetik düzenlenimi c ekseni boyunca ferromanyetik (Curie sıcaklığı int er T C ) olmakta ve tersi durumda a Mn Mn antiferromanyetik olmaktadır (Néel sıcaklığı int T N d <.87 Å (a < 4.6 Å) ise, er ). Fakat 9 larda yapılan nötron toz kırınım ve Mössbauer çalışmaları ile, bu alaşımların manyetik yapılarının oldukça karışık olduğu görülmüştür (Welter et al. 1995, Venturini et al. 1995, Nowik et al. 1995, Venturini et al. 1996, Venturini 1996 Hofmann et al ve Campbell et al. 1999). u çalışmalara göre d uzaklığına bağlı olarak, ferromanyetik yapı eğik ve a Mn Mn antiferromanyetik yapılar ise eğik ve çizgiseldir. Ayrıca Curie sıcaklığıt üzerinde manyetik yapı tabaka içi antiferromanyetiktir. u antiferromanyetizmanın Néel sıcaklığı ise, int T N ra dir. u alaşımlardaki ferromanyetik (ya da antiferromanyetik) düzenlenim eğik ya da konik ferromanyetik (ya da antiferromanyetik) düzenlenim olabilmektedir. int C er in Son yıllarda yapılan RMn X ve R 1-x R' x Mn X alaşımların manyetik özellikleri üzerine çalışmalar bu alaşımlardaki Mn manyetik düzenlenimi için şu koşulları ortaya koymuştur. 1. d >.87 Å (a > 4.6 Å): tabaka içi ab düzleminde antiferromanyetik a Mn Mn düzenlenim; tabakalar arası ferromanyetik düzenlenim, 3

19 ..84 Å < d a Mn Mn <.87 Å (4. Å < a < 4.6 Å): tabaka içi ab düzleminde antiferromanyetik düzenlenim; tabakalar arası antiferromanyetik düzenlenim, 3. d <.84 Å (a < 4. Å): tabakalar arası antiferromanyetik düzenlenim. a Mn Mn RMn X ve R 1-x R' x Mn Si alaşımlarındaki R nadir yer elementinin manyetik momentleri düşük sıcaklıklarda yaklaşık 1 K in altında düzenlenmektedir. Eğer R hafif nadir yer elementi ise nadir yer elementinin manyetik düzenlenimi ferromanyetiktir. Nadir yer elementi alt örgüsünün manyetik momentleri Mn momentlerine paraleldir ve Mn manyetik düzenlenimi de tabakalar arası ferromanyetiktir. Nadir yer elementi ağır nadir yer elementi ise, nadir yer elementinin manyetik düzenlenimi ferromanyetiktir ve Mn manyetik düzenlenimine zıt paraleldir. u durumda Mn manyetik düzenlenimi, komşu Mn tabakaları arasında ferromanyetik olmaktadır. u tez çalışmasında birim hücre parametrelerine göre manyetik özellikleri ayarlanabilen La 1-x R' x Mn Si (R: Pr, Sm, Gd) alaşımlarının daha detaylı incelemek için kristalografik, manyetik özellikleri ve yapıları x-ışını toz kırınımı, sıcaklığa bağlı mıknatıslanma ölçümleri, ısı sığası, manyeto-elastik ve ferromanyetik rezonans deneyleri yardımı ile incelenmiştir. u tez çalışmasının amacı, RMn X alaşımlarında ilginç manyetik özellik gösteren yeni alaşımları elde etmek ve bu alaşımları teknolojik ve temel manyetizma açısından incelemektir. Ayrıca bu tür alaşımlardaki nadir yer elementi ve Mn örgülerinin manyetik alan olmadan ve manyetik alan altındaki manyetik davranışlarını farklı deney yöntemleri ile incelemek ve hakkında yeni bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır. La 1-x R' x Mn Si alaşımları Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği ark ergitme fırınlarında elde edilmiştir. u alaşımların kristal yapılarını belirlemek için x-ışını toz kırınım deneyleri Ankara Üniversitesi Araştırma Merkezindeki Rigaku D-max toz kırınım metresinde oda sıcaklığında yapılmıştır. u alaşımların manyetik özelliklerini belirlemek için Duisburg-Essen Üniversitesi Uygulamalı Fizik ölümü Laboratuvarında bulunan MPMS (Magnetic Properties Measurement System) ve Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği ölümü Manyetik Malzemeler Araştırma Laboratuarında bulunan PPMS (Physical Property Measurement System) de yapılmıştır. Isı sığası deneyleri 4

20 Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği ölümü Manyetik Malzemeler Araştırma Laboratuarında bulunan PPMS te (Physical Property Measurement System) yapılmıştır. La.5 Pr.5 Mn Si alaşımında yapılan hem geleneksel mıknatıslanma deneyleri ve ısı sığası deneyleri hem de antiferromanyetik malzemelerde alışmamış bir inceleme yöntemi olan ferromanyetik rezonans deneyleri ile bugüne kadar tartışmalı olan Pr alt örgüsünün düzenlenmesi açıklanmıştır. Ayrıca düşük sıcaklık bölgesinde La 1-x R' x Mn Si alaşımlarında antiferromanyetik durum ve ferromanyetik durum için ısı sığasına gelen diğer katkıları belirlenmiştir. Antiferromanyetik durumda örgü katkısı ve fonon katkısı manyetik katkıdan tam olarak ayırt edilemediği için manyetik malzemeler için literatürde şimdiye kadar önerilen fit fonksiyonlarının kullanılamayacağı gösterilmiştir. unlara ek olarak La.5 Pr.5 Mn Si ağır fermiyon olarak değerlendirilebilecek ipuçları göstermiştir. La.8 Sm. Mn Si ve La.775 Gd.5 Mn Si alaşımları benzer özellikleri farklı sıcaklık bölgelerinde göstermişlerdir. Düşük sıcaklıklarda hem La.8 Sm. Mn Si hem de La.775 Gd.5 Mn Si alaşımları ferrimanyetik düzenlenim göstermişlerdir. u alaşımlarda Gd nadir yer elementi Sm a göre daha yüksek sıcaklıklarda manyetik olarak düzenlendiği gözlenmiştir. Ayrıca La.775 Gd.5 Mn Si örneğinin düşük sıcaklıktaki mıknatıslanma değerleri La.8 Sm. Mn Si göre daha büyük olduğu gözlenmiştir. u nedenle La.775 Gd.5 Mn Si düşük sıcaklıklarda daha yüksek manyetik entropi değişimi değerleri göstermiştir. Ayrıca La.775 Gd.5 Mn Si örneği düşük sıcaklıklarda doğru giderken daha önce düzenlendiği için spin dalga katkısının yapıldığı sıcaklık bölgesinde La.8 Sm. Mn Si örneğine göre daha denge durumunda olduğu için spin dalga fit fonksiyonu ile teorik hesaplar birbirileri ile daha uyumlu sonuçlar vermiştir. 5

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. . ATOMUN KUANTUM MODELİ SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. Orbital: Elektronların çekirdek etrafında

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR...

İÇİNDEKİLER 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: KRİSTALLERDE ATOMLAR... 1 1.1 Katıhal... 1 1.1.1 Kristal Katılar... 1 1.1.2 Çoklu Kristal Katılar... 2 1.1.3 Kristal Olmayan (Amorf) Katılar... 2 1.2 Kristallerde Periyodiklik... 2

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ AKARA ÜİVERSİESİ FE İLİMLERİ ESİÜSÜ DOKORA EZİ RMn -x x X (R: HAFİF ADİR YER ELEMEİ, : Fe, o, X: Si, Ge) ALAŞIMLARII KRİSAL VE MAYEİK YAPILARII X-IŞII VE ÖRO OZ KIRIIMI İLE İELEMESİ İlker DİÇER FİZİK MÜHEDİSLİĞİ

Detaylı

Magnetic Materials. 6. Ders: Ferromanyetizma. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr

Magnetic Materials. 6. Ders: Ferromanyetizma. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr agnetic aterials 6. Ders: Ferromanyetizma Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Institute of Technology Department of Physics Nanomagnetism and Spintronic Research Center (NASA) Ferromanyetik alzemelerin

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ LaMn 2 Si 2 ALAŞIMININ NANOPARÇACIKLARININ MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ Ali Şimşek TEKEREK FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2007

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ATOMUN ELEKTRON YAPISI Bohr atom modelinde elektronun bulunduğu yer için yörünge tanımlaması kullanılırken, kuantum mekaniğinde bunun yerine orbital tanımlaması kullanılır. Orbital, elektronun

Detaylı

İstatistiksel Mekanik I

İstatistiksel Mekanik I MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği 2007 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için

Detaylı

2. Işık Dalgalarında Kutuplanma:

2. Işık Dalgalarında Kutuplanma: KUTUPLANMA (POLARİZASYON). Giriş ve Temel ilgiler Işık, bir elektromanyetik dalgadır. Elektromanyetik dalgalar maddesel ortamlarda olduğu gibi boşlukta da yayılabilirler. Elektromanyetik dalgaların özellikleri

Detaylı

EK-11 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı: Ferromanyetik Ni- ve Co- tabanlı Heusler Alaşımlarının Yapısal, Manyetokalorik, Isısal, Elektriksel ve Spintronik Özelliklerinin

Detaylı

Manyetik Alan. Manyetik Akı. Manyetik Akı Yoğunluğu. Ferromanyetik Malzemeler. B-H eğrileri (Hysteresis)

Manyetik Alan. Manyetik Akı. Manyetik Akı Yoğunluğu. Ferromanyetik Malzemeler. B-H eğrileri (Hysteresis) Manyetik Alan Manyetik Akı Manyetik Akı Yoğunluğu Ferromanyetik Malzemeler B-H eğrileri (Hysteresis) Kaynak: SERWAY Bölüm 29 http://mmfdergi.ogu.edu.tr/mmfdrg/2006-1/3.pdf Manyetik Alan Manyetik Alan

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T 1 T 2 X ŞEKLİNDEKİ İNTERMETALİK BİLEŞİKLERDE MANYETOKALORİK ETKİNİN VE MANYETİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE MAGNETOCALORIC EFFECT AND MAGNETIC

Detaylı

Ahenk (Koherans, uyum)

Ahenk (Koherans, uyum) Girişim Girişim Ahenk (Koherans, uyum Ahenk (Koherans, uyum Ahenk (Koherans, uyum http://en.wikipedia.org/wiki/coherence_(physics#ntroduction Ahenk (Koherans, uyum Girişim İki ve/veya daha fazla dalganın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI ISIL İŞLEM UYGULAMALARININ CoMn 1-x V x Ge ( 0

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Spektroskopiye Giriş Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY SPEKTROSKOPİ Işın-madde etkileşmesini inceleyen bilim dalına spektroskopi denir. Spektroskopi, Bir örnekteki atom, molekül veya iyonların

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Pr 1-x Gd x Co 4 Si (0 x 1) BİLEŞİKLERİNİN MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Pr 1-x Gd x Co 4 Si (0 x 1) BİLEŞİKLERİNİN MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ .C. NEVŞEHİR HACI EKAŞ VELİ ÜNİVERSİESİ FEN İLİLERİ ENSİÜSÜ Pr 1-x Gd x Co 4 Si (0 x 1) İLEŞİKLERİNİN ANYEİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENESİ ezi Hazırlayan Kerim ÖYÜKAA ez Danışmanı Doç. Dr. Nazmiye KERVAN Fizik

Detaylı

Malzemeler elektrik yükünü iletebilme yeteneklerine göre 3 e ayrılırlar. İletkenler Yarı-iletkenler Yalıtkanlar

Malzemeler elektrik yükünü iletebilme yeteneklerine göre 3 e ayrılırlar. İletkenler Yarı-iletkenler Yalıtkanlar Malzemeler elektrik yükünü iletebilme yeteneklerine göre 3 e ayrılırlar. İletkenler Yarı-iletkenler Yalıtkanlar : iletkenlik katsayısı (S/m) Malzemelerin iletkenlikleri sıcaklık ve frekansla değişir. >>

Detaylı

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar Kısa İçindekiler Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: 22-34 Bölümleri kapsar Bölüm 1 Temeller 1 Bölüm 2 Bir Boyutta Hareket 28 Bölüm 3 İvme 53 Bölüm 4 Momentum 75 Bölüm 5 Enerji 101

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

Geçen Derste. ρ için sınır şartları serinin bir yerde sona ermesini gerektirir. 8.04 Kuantum Fiziği Ders XXIII

Geçen Derste. ρ için sınır şartları serinin bir yerde sona ermesini gerektirir. 8.04 Kuantum Fiziği Ders XXIII Geçen Derste Verilen l kuantum sayılı açısal momentum Y lm (θ,φ) özdurumunun radyal denklemi 1B lu SD şeklinde etkin potansiyeli olacak şekilde yazılabilir, u(r) = rr(r) olarak tanımlayarak elde edilir.

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

ÖZET. Fe-%30Ni-%XMo ALAŞIMLARINDA ATERMAL VE İZOTERMAL MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. Fe-%30Ni-%XMo ALAŞIMLARINDA ATERMAL VE İZOTERMAL MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET Fe-%30Ni-%XMo ALAŞIMLARINDA ATERMAL VE İZOTERMAL MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YAŞAR, Erdem Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı,

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. Kristal Yapılar ve Kristal Geometrisi

MALZEME BİLGİSİ. Kristal Yapılar ve Kristal Geometrisi MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: Kristal Yapılar ve Kristal Geometrisi 1 KRİSTAL YAPILAR Malzemelerin iç yapısı atomların diziliş biçimine bağlıdır. Kristal yapı Kristal yapılarda atomlar düzenli

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak in http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders IV. Kırınım olayı olarak Heisenberg belirsizlik ilkesi. ise, parçacığın dalga fonksiyonu,

8.04 Kuantum Fiziği Ders IV. Kırınım olayı olarak Heisenberg belirsizlik ilkesi. ise, parçacığın dalga fonksiyonu, Geçen Derste Kırınım olayı olarak Heisenberg belirsizlik ilkesi ΔxΔp x 2 Fourier ayrışımı Bugün φ(k) yı nasıl hesaplarız ψ(x) ve φ(k) ın yorumu: olasılık genliği ve olasılık yoğunluğu ölçüm φ ( k)veyahut

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ NANO YAPILI MANYETİK ŞERİTLERİN VE TOZLARIN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Murat YAVUZ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gd 5 Si 2-y Ge 2-y Ga 2y ALAŞIMININ YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Seda AKSOY FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 26 Her

Detaylı

TERMODİNAMİĞİN ÜÇÜNCÜ YASASI

TERMODİNAMİĞİN ÜÇÜNCÜ YASASI Termodinamiğin Üçüncü Yasası: Mutlak Entropi Yalnızca entropi değişiminin hesaplanmasında kullanılan termodinamiğin ikinci yasasının ds = q tr /T şeklindeki matematiksel tanımından entropinin mutlak değerine

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. Katı Eriyikler

MALZEME BİLGİSİ. Katı Eriyikler MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: Katı Eriyikler 1 Giriş Endüstriyel metaller çoğunlukla birden fazla tür eleman içerirler, çok azı arı halde kullanılır. Arı metallerin yüksek iletkenlik, korozyona

Detaylı

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 )

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) 5.111 Ders Özeti #4 Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 ) Ders #5 için Okuma: Bölüm 1.3 (3. Baskıda 1.6 ) Atomik Spektrumlar, Bölüm 1.7 de eģitlik 9b ye kadar (3. Baskıda

Detaylı

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Bölüm 7 Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet Hedef Öğretiler Manyetik Kuvvet Manyetik Alan ve Manyetik Akı Manyetik Alanda Yüklerin hareketi Yarıiletkenlerde Manyetik Kuvvet hesabı Manyetik Tork Elektrik Motor

Detaylı

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri

Bölüm 3: Vektörler. Kavrama Soruları. Konu İçeriği. Sunuş. 3-1 Koordinat Sistemleri ölüm 3: Vektörler Kavrama Soruları 1- Neden vektörlere ihtiyaç duyarız? - Vektör ve skaler arasındaki fark nedir? 3- Neden vektörel bölme işlemi yapılamaz? 4- π sayısı vektörel mi yoksa skaler bir nicelik

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği

8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği 2007 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için

Detaylı

5.111 Ders Özeti #28 Geçiş Metalleri: Kristal Alan Teorisi Bölüm 16 s 681-683 ( 3. Baskıda s 631-633 ) Cuma Günü nün materyali.

5.111 Ders Özeti #28 Geçiş Metalleri: Kristal Alan Teorisi Bölüm 16 s 681-683 ( 3. Baskıda s 631-633 ) Cuma Günü nün materyali. 28.1 5.111 Ders Özeti #28 Geçiş Metalleri: Kristal Alan Teorisi Bölüm 16 s 681-683 ( 3. Baskıda s 631-633 ) Cuma Günü nün materyali d Orbitalleri Beş d orbitali vardır: d xy, d xz, d x 2 -y 2, d z 2 Bunların

Detaylı

Laboratuarımız. Ankara Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu. Ankara Üniversitesi

Laboratuarımız. Ankara Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu Laboratuarımız Örnek Hazırlama Ark Fırınları Isıl İşlem Fırınları Mekanik Alaşımlama Sistemleri Şerit Üretim Sistemi (Melt Spinner) Yapısal Karakterizasyon

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramının Varsayımları Boyle, Gay-Lussac ve Avagadro deneyleri tüm ideal gazların aynı davrandığını göstermektedir ve bunları açıklamak üzere kinetik gaz kuramı ortaya atılmıştır. 1. Gazlar

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Prof. Dr. Veysel T. YILMAZ Beşinci Baskı 2010 BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Z 1997 yılında birinci baskısı, 1998 yılında da ikinci, 2004 yılında üçüncü, 2008

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramından Gazların Isınma Isılarının Bulunması Sabit hacimdeki ısınma ısısı (C v ): Sabit hacimde bulunan bir mol gazın sıcaklığını 1K değiştirmek için gerekli ısı alışverişi. Sabit basınçtaki

Detaylı

Doğrusal Demet Işıksallığı 2. Fatma Çağla Öztürk

Doğrusal Demet Işıksallığı 2. Fatma Çağla Öztürk Doğrusal Demet Işıksallığı Fatma Çağla Öztürk İçerik Demet Yönlendirici Mıknatıslar Geleneksel Demir Baskın Mıknatıslar 3.07.01 HPFBU Toplantı, OZTURK F. C. Demet Yönlendirici Mıknatıslar Durgun mıknatıssal

Detaylı

KATILARIN ATOMİK DÜZENİ KRİSTAL YAPILAR

KATILARIN ATOMİK DÜZENİ KRİSTAL YAPILAR KATILARIN ATOMİK DÜZENİ KRİSTAL YAPILAR KRİSTAL YAPILAR Mühendislik açısından önemli olan katı malzemelerin fiziksel özelikleri; katı malzemeleri meydana getiren atom, iyon veya moleküllerin dizilişine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Nükleer reaktör türleri ve çalışma prensipleri Atomik boyuttaki parçacıkların yapısı Temel kavramlar Elektrostatiğin Temelleri,

Detaylı

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU TÇ 2007 & ҰǓ 2012 Öğrencinin Adı

Detaylı

9. MANYETİK ALAN AMAÇLAR

9. MANYETİK ALAN AMAÇLAR 9. MAYETİK ALA AMAÇLAR 1. arklı mıknatıslar tarafından oluşturulan manyetik alan çizgilerini gözlemek. 2. Manyetik alanın pusula iğnesi üzerindeki etkisini incelemek. 3. ir selenoidden geçen akıma uygulanan

Detaylı

Potansiyel Engeli: Tünelleme

Potansiyel Engeli: Tünelleme Potansiyel Engeli: Tünelleme Şekil I: Bir potansiyel engelinde tünelleme E

Detaylı

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ Dr. Cemile BARDAK Ders Gün ve Saatleri: Çarşamba (09:55-12.30) Ofis Gün ve Saatleri: Pazartesi / Çarşamba (13:00-14:00) 1 TEMEL KAVRAMLAR Bir atom, proton (+), elektron (-) ve

Detaylı

Bu bölümde Coulomb yasasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Gauss yasasının kullanılmasıyla simetrili yük dağılımlarının elektrik alanlarının çok

Bu bölümde Coulomb yasasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Gauss yasasının kullanılmasıyla simetrili yük dağılımlarının elektrik alanlarının çok Gauss Yasası Bu bölümde Coulomb yasasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Gauss yasasının kullanılmasıyla simetrili yük dağılımlarının elektrik alanlarının çok daha kullanışlı bir şekilde nasıl hesaplanabileceği

Detaylı

Doç.Dr.Vildan BiLGiN. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi - Fizik Bölümü

Doç.Dr.Vildan BiLGiN. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi - Fizik Bölümü Doç.Dr.Vildan BiLGiN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi - Fizik Bölümü vbilgin@comu.edu.tr İÇERİK; Moleküller ve Katılar, Katıların Bant Yapısı ve Elektriksel İletkenlik, Yarıiletkenler,

Detaylı

MBM 304 Kristal Kimyası 4. Hafta Dr. Sedat ALKOY 1

MBM 304 Kristal Kimyası 4. Hafta Dr. Sedat ALKOY 1 MBM 304 Kristal Kimyası 4. Hafta Dr. Sedat ALKOY 1 Kristal Sistemleri 7 temel kristal sistem ve bunlara ait 14 adet Bravais örgüsü vardır. z c β α y x b γ a Kafes - Birim Hücre x,y,z = koordinat eksenleri

Detaylı

Tek Boyutlu Potansiyeller: Potansiyel eşiği

Tek Boyutlu Potansiyeller: Potansiyel eşiği Tek Boyutlu Potansiyeller: Potansiyel eşiği Şekil I: V 0 yüksekliğindeki potansiyel eşiği. Parçacık soldan gelmekte olup, enerjisi E dir. Zamandan bağımsız bir durumu analiz ediyoruz ki burada iyi belirlenmiş

Detaylı

X-Işınları. Gelen X-ışınları. Geçen X-ışınları. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr

X-Işınları. Gelen X-ışınları. Geçen X-ışınları. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr X-Işınları 3. Ders: X-ışınlarının maddeyle etkileşmesi Gelen X-ışınları Saçılan X-ışınları (Esnek/Esnek olmayan) Soğurma (Fotoelektronlar)/ Fluorescence ışınları Geçen X-ışınları Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 1.Deneyin Adı: Zamana bağlı ısı iletimi. 2. Deneyin

Detaylı

Katılar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Katılar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Katılar Tüm maddeler, yeteri kadar soğutulduğunda katıları oluştururlar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Oluşan katıların doğası atom, iyon veya molekülleri birarada tutan kuvvetlere

Detaylı

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin

Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin Bir katı malzeme ısıtıldığında, sıcaklığının artması, malzemenin bir miktar ısı enerjisini absorbe ettiğini gösterir. Isı kapasitesi, bir malzemenin dış ortamdan ısı absorblama kabiliyetinin bir göstergesi

Detaylı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre

Detaylı

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV)

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV) BÖLÜM 2. FOTOOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (P) Fotovoltaik Etki: Fotovoltaik etki birbirinden farklı iki malzemenin ortak temas bölgesinin (common junction) foton radyasyonu ile aydınlatılması durumunda

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II. 2008 Bahar

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II. 2008 Bahar MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Anten Parametrelerinin Temelleri Samet YALÇIN Anten Parametrelerinin Temelleri GİRİŞ: Bir antenin parametrelerini tanımlayabilmek için anten parametreleri gereklidir. Anten performansından

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ EEKTRİK DEVREERİ-2 ABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ SERİ VE PARAE REZONANS DEVRE UYGUAMASI Amaç: Seri ve paralel rezonans devrelerini incelemek, devrelerin karakteristik parametrelerini ölçmek, rezonans eğrilerini

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders XII

8.04 Kuantum Fiziği Ders XII Enerji ölçümünden sonra Sonucu E i olan enerji ölçümünden sonra parçacık enerji özdurumu u i de olacak ve daha sonraki ardışık tüm enerji ölçümleri E i enerjisini verecektir. Ölçüm yapılmadan önce enerji

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ONNO VE ONO TİPİ SCHIFF BAZ LİGANDLARI KULLANILARAK ELDE EDİLEN BAZI YENİ GEÇİŞ METALİ KOMPLEKSLERİNİN SENTEZLENMESİ, KRİSTAL YAPILARININ

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır. Manyetik Alanlar Manyetik Alanlar Duran ya da hareket eden yüklü parçacığın etrafını bir elektrik alanın sardığı biliyoruz. Hatta elektrik alan konusunda şu sonuç oraya konulmuştur. Durgun bir deneme yükü

Detaylı

Paslanmaz Çelik Gövde. Yalıtım Sargısı. Katalizör Yüzey Tabakası. Egzoz Emisyonları: Su Karbondioksit Azot

Paslanmaz Çelik Gövde. Yalıtım Sargısı. Katalizör Yüzey Tabakası. Egzoz Emisyonları: Su Karbondioksit Azot Paslanmaz Çelik Gövde Yalıtım Sargısı Egzoz Emisyonları: Su Karbondioksit Azot Katalizör Yüzey Tabakası Egzoz Gazları: Hidrokarbonlar Karbon Monoksit Azot Oksitleri Bu bölüme kadar, açıkça ifade edilmese

Detaylı

SPEKTROSKOPİK ELİPSOMETRE

SPEKTROSKOPİK ELİPSOMETRE OPTİK MALZEMELER ARAŞTIRMA GRUBU SPEKTROSKOPİK ELİPSOMETRE Birhan UĞUZ 1 0 8 1 0 8 1 0 İçerik Elipsometre Nedir? Işığın Kutuplanması Işığın Maddeyle Doğrusal Etkileşmesi Elipsometre Bileşenleri Ortalama

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders VI

8.04 Kuantum Fiziği Ders VI Fotoelektrik Etki 1888 de gözlemlendi; izahı, Einstein 1905. Negatif yüklü metal bir levha ışıkla aydınlatıldığında yükünü yavaş yavaş kaybederken, pozitif bir yük geriye kalır. Şekil I: Fotoelektrik etki.

Detaylı

BÖLÜM 17 RİJİT ROTOR

BÖLÜM 17 RİJİT ROTOR BÖLÜM 17 RİJİT ROTOR Birbirinden R sabit mesafede bulunan iki parçacığın dönmesini düşünelim. Bu iki parçacık, bir elektron ve proton (bu durumda bir hidrojen atomunu ele alıyoruz) veya iki çekirdek (bu

Detaylı

Girişim; iki veya daha fazla dalganın üst üste binerek, yeni bir dalga şeklinde sonuç

Girişim; iki veya daha fazla dalganın üst üste binerek, yeni bir dalga şeklinde sonuç GİRİŞİM Girişim olayının temelini üst üste binme (süperpozisyon) ilkesi oluşturur. Bir sistemdeki iki farklı olay, birbirini etkilemeden ayrı ayrı ele alınarak incelenebiliyorsa bu iki olay üst üste bindirilebilinir

Detaylı

Faz ( denge) diyagramları

Faz ( denge) diyagramları Faz ( denge) diyagramları İki elementin birbirleriyle karıştırılması sonucunda, toplam iç enerji mimimum olacak şekilde yeni atom düzenleri meydana gelir. Fazlar, İç enerjinin minimum olmasını sağlayacak

Detaylı

ELEKTRİK VE MANYETİZMA

ELEKTRİK VE MANYETİZMA ELEKTRİK VE MANYETİZMA ELEKTROSTATİK 1)COULOM KANUNU: İki yük arasındaki itme ya da çekme kuvveti yüklerin çarpımı ile doğru yükler arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. q1q 1 u kanun F k şeklinde

Detaylı

Theory Tajik (Tajikistan)

Theory Tajik (Tajikistan) Q3-1 Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Bu probleme başlamadan önce ayrı bir zarfta verilen genel talimatları lütfen okuyunuz. Bu görevde, CERN de bulunan parçacık hızlandırıcısının LHC ( Büyük Hadron Çarpıştırıcısı)

Detaylı

6.HAFTA BÖLÜM 3: ÇEKİRDEK KUVVETLERİ VE ÇEKİRDEK MODELLERİ

6.HAFTA BÖLÜM 3: ÇEKİRDEK KUVVETLERİ VE ÇEKİRDEK MODELLERİ 6.HAFTA BÖLÜM 3: ÇEKİRDEK KUVVETLERİ VE ÇEKİRDEK MODELLERİ 3.1 ÇEKİRDEK KUVVETLERİ 3.1.1. GENEL KARAKTERİSTİK Çekirdek hakkında çok fazla bir şey bilmezden önce yalnızca iki farklı etkileşim kuvveti bilinmekteydi.

Detaylı

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket Bölüm-4 İki Boyutta Hareket Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Konu İçeriği 4-1 Yer değiştirme, Hız ve İvme Vektörleri 4-2 Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket 4-3 Eğik Atış Hareketi 4-4 Bağıl Hız ve Bağıl İvme

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar

MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu. 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 5.62 Fizikokimya II 2008 Bahar Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

Fizik bilimi nedir? Fizik Bilimi nedir? Fizik biliminin uğraşı alanları nelerdir? On5yirmi5.com. Fizik Bilimi nedir?

Fizik bilimi nedir? Fizik Bilimi nedir? Fizik biliminin uğraşı alanları nelerdir? On5yirmi5.com. Fizik Bilimi nedir? On5yirmi5.com Fizik bilimi nedir? Fizik Bilimi nedir? Fizik biliminin uğraşı alanları nelerdir? Yayın Tarihi : 22 Ekim 2012 Pazartesi (oluşturma : 11/28/2015) Fizik Bilimi nedir? Fizik, deneysel gözlemler

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

Bohr Atom Modeli. ( I eylemsizlik momen ) Her iki tarafı mv ye bölelim.

Bohr Atom Modeli. ( I eylemsizlik momen ) Her iki tarafı mv ye bölelim. Bohr Atom Modeli Niels Hendrik Bohr, Rutherford un atom modelini temel alarak 1913 yılında bir atom modeli ileri sürdü. Bohr teorisini ortaya koyarak atomların çizgi spektrumlarının açıklanabilmesi için

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ E 3-BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA HELİSLER VE UYGULAMALARI.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ E 3-BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA HELİSLER VE UYGULAMALARI. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ E -BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA HELİSLER VE UYGULAMALARI Hasibe ŞENOL 16104210046 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat BABAARSLAN YOZGAT 201 ÖZET

Detaylı

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ MALZEMELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (Ders Notu) Manyetik Özellikler Doç.Dr. Özkan ÖZDEMİR MANYETİK ÖZELLİK Giriş Bazı malzemelerde mevcut manyetik kutup çiftleri, elektriksel kutuplara benzer şekilde, çevredeki

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Onur NANE Sm 1-x Tb x Ni 4 B BİLEŞİKLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI FİZİK ANABİLİM DALI ADANA, 2009 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı

Çift yarık: Foton saçılımı ve girişim deseninin matematiksel modeli

Çift yarık: Foton saçılımı ve girişim deseninin matematiksel modeli Çift yarık: Foton saçılımı ve girişim deseninin matematiksel modeli Girişim olayına ait daha çok sezgi geliştirmek üzere; kuantum sistemi ve (klasik) gereç arasındaki eşilişkilerin kuantum mekaniğinin

Detaylı

8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği

8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği 2007 Güz Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-4 Kondansatörler ve Bobinler

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-4 Kondansatörler ve Bobinler Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-4 Kondansatörler ve Bobinler Kondansatörler Kondansatör, elektronların kutuplanarak elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme

Detaylı

Kristalizasyon Kinetiği

Kristalizasyon Kinetiği Kristalizasyon Kinetiği İçerik Amorf malzemeler amorf kristal Belirli bir kristal yapısı yoktur Atomlar rastgele dizilir Belirli bir kristal yapısı vardır Atomlar belirli bir düzende dizilir camlar amorf

Detaylı

X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN

X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN 2012 İÇERİK X-IŞINI KIRINIM CİHAZI (XRD) X-RAY DİFFRACTİON XRD CİHAZI NEDİR? XRD CİHAZININ OPTİK MEKANİZMASI XRD CİHAZINDA ÖRNEK

Detaylı

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 40 Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 Test 1 in Çözümleri 1. USG ve MR cihazları ile ilgili verilen bilgiler doğrudur. BT cihazı c-ışınları ile değil X-ışınları ile çalışır. Bu nedenle I ve II.

Detaylı

bir atomun/iyonun bulunduğu kafes içindeki en yakın komşu atomlarının/iyonlarının sayısıdır.

bir atomun/iyonun bulunduğu kafes içindeki en yakın komşu atomlarının/iyonlarının sayısıdır. Koordinasyon sayısı; bir atomun/iyonun bulunduğu kafes içindeki en yakın komşu atomlarının/iyonlarının sayısıdır. Arayer boşlukları Kristal yapılarda kafes noktalarında bulunan atomlar arasındaki boşluklara

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik 1 -Fizik I 2013-2014 Statik Denge ve Esneklik Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 2 İçerik Denge Şartları Ağırlık Merkezi Statik Dengedeki Katı Cisimlere ler Katıların Esneklik Özellikleri 1

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders V ( ) 2. = dk φ k

8.04 Kuantum Fiziği Ders V ( ) 2. = dk φ k Geçen Derste ψ( x) 2 ve φ( k) 2 sırasıyla konum ve momentum uzayındaki olasılık yoğunlukları Parseval teoremi: dxψ( x) 2 = dk φ k ( ) 2 Normalizasyon: 1 = dxψ( x) 2 = dk φ k ( ) 2 Ölçüm: x alet < x çözünürlüğü

Detaylı

Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör. Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26

Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör. Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26 Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26 İndüksiyon Nötr Maddenin indüksiyon yoluyla yüklenmesi (Bir yük türünün diğer yük türüne göre daha fazla olması)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25 İÇİNDEKİLER Ön Söz...2 Noktanın Analitik İncelenmesi...3 Doğrunun Analitiği...11 Analitik Düzlemde Simetri...25 Analitik Sistemde Eşitsizlikler...34 Çemberin Analitik İncelenmesi...40 Elips...58 Hiperbol...70

Detaylı

Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi. Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK

Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi. Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK Doğal Gypsum (CaSO 4.2H 2 O) Kristallerinin Termolüminesans (TL) Tekniği ile Tarihlendirilmesi Canan AYDAŞ, Birol ENGİN, Talat AYDIN TAEK 2 3 4 Termolüminesans (TL) Tekniği TL Tekniği ile Tarihlendirme

Detaylı

MAK 210 SAYISAL ANALİZ

MAK 210 SAYISAL ANALİZ MAK 210 SAYISAL ANALİZ BÖLÜM 6- İSTATİSTİK VE REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ 1 İSTATİSTİK VE REGRESYON ANALİZİ Bütün noktalardan geçen bir denklem bulmak yerine noktaları temsil eden, yani

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI-I ÖĞÜTME ELEME DENEYİ ISPARTA, 2014 ÖĞÜTME ELEME DENEYİ DENEYİN AMACI: Kolemanit mineralinin

Detaylı

İçindekiler 1 GENEL KAVRAM ve TANIMLAR 2 TEMEL YASALAR ve KORUNUM DENKLEMLERİ vii

İçindekiler 1 GENEL KAVRAM ve TANIMLAR 2 TEMEL YASALAR ve KORUNUM DENKLEMLERİ vii 1 GENEL KAVRAM ve TANIMLAR 1 1.1 Giriş... 1 1.2 Sürekli Ortam Yaklaşımı..... 2 1.2.1 Bir Maddenin Moleküler ve Atomik Seviyeleri... 3 1.2.2 Sürekli Ortam İçin Sınırlamalar... 4 1.3 Laminar ve Türbülanslı

Detaylı