Hakkýmýzda. Depomuzdan stoktan teslimat yapmaktayýz. Teknik servis ve kalibrasyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hakkýmýzda. Depomuzdan stoktan teslimat yapmaktayýz. Teknik servis ve kalibrasyon"

Transkript

1 ÖLÇÜ ALETLERÝ ÜRÜN KATALOÐU

2 Hakkýmýzda Yamer Endüstriyel ürünler San.Ve Tic.Ltd.Þti sektördeki 20 yýlý aþkýn tecrübe ile Mayýs 2012 tarihinde kurulmuþtur. Amacýmýz hem yerli hem de yurtdýþýndaki sanayi kuruluþlarýna uygun fiyatla kaliteyi birleþtirerek ekipman ve malzeme tedarik etmektir. Firmamýzýn satýþ programý þuanda Kalite Kontrol ekipmanlarý ve Dökümhane malzemeleri konusunda iki farklý departmandan oluþmaktadýr. Kalite Kontrol bölümündeki ürünlerimiz her biri kendi alanýnda güçlü üreticiler tarafýndan Yamer markasý ile üretilmiþ yeni ve teknolojik ürünlerden oluþmaktadýr. YAMER Ölçü Aletleri Yamer markasý ile hizmetinize sunmuþ olduðumuz Kalite Kontrol Ekipmanlarý ana baþlýklarý ile aþaðýda belirtilmiþtir. 800 den fazla ürün çeþidini stoktan müþterileri ile buluþturan satýþ, servis ve anlaþmalý kalibrasyon laboratuvarý ile %100 müþteri memnuniyeti saðlamayý kendine ilke edinen yepyeni bir anlayýþla tüm müþterilerimizin taleplerini karþýlamaya hazýrýz. * Sabit tip ve Taþýnabilir Sertlik Ölçme Cihazlarý * Sertlik Referans Mastarlarý ve Ölçüm Uçlarý * Ultrasonik Malzeme Kalýnlýðý Ölçüm Cihazlarý * Boya ve Kaplama Kalýnlýðý Ölçüm Cihazlarý * Profil Projektörler * Ölçme ve Ýnceleme Mikroskoplarý * Granit Pleytler, Dolaplý ve Profil standlar * Dijital, Saatli ve Verniyerli Kumpaslar * Dijital ve Analog Mikrometreler * Dijital ve Analog Komparatör Saatleri, Ýç çap ölçme komparatörleri * Komparatörler için Manyetik ve sütunlu standlar * Manyetik ve kelepçeli V bloklar * Dijital, Saatli ve Verniyerli Yükseklik Mihengirleri * Dijital Açý Ölçer ve eðim Ölçer, Analog Su Terazileri * Gönyeler,Radyus Mastarlarý, sentil ve Diþ taraklarý * Kumpas, Mikrometre kalibrasyonu için ve genel amaçlý mastar blok setleri * Numune Hazýrlama cihazlarý ve Sarf Malzemeleri * Özel ölçülerde iç çap ölçme aletleri * Geçer Geçmez Kontrol Mastarlarý * Özel mastarlar VÝZYON Yamer markasý ile ürettirmiþ olduðumuz kalite kontrol ve döküm malzemelerinin Türkiye, Avrupa ve Ortadoðu'da aranan bir marka olmasýný saðlamak. MÝSYON Ürün kalite ve çeþitliliðimiz, satýþla birlikte sunduðumuz kalibrasyon hizmetimiz, satýþ sonrasý servisimiz ve güçlü satýcý aðýmýz ile sektördeki en iyi firma olmak. Depomuzdan stoktan teslimat yapmaktayýz. Teknik servis ve kalibrasyon

3 Ürünlerin daha yakýndan tanýmak isteyen müþterilerimiz için bütün ürünlerimiz showroomumuzda çalýþýr durumda sergilenmektedir. Hakkýmýzda

4 Hakkýmýzda

5 Hakkýmýzda

6 Ýçindekiler KUMPASLAR Kumpaslar Hakkýnda Verniyerli Kumpas (0-300mm) Saatli Kumpas (0-200mm) Dijital Kumpas (0-300mm) Dijital Kumpas (ABS) (0-300mm) Dijital Kumpas IP67 (0-300mm) Dijital Kumpas ABS IP54 (0-300mm) Verniyerli Kumpas Tek Çene (0-0mm) Verniyerli Kumpas Çift Çene (0-1000mm) Dijital Kumpas Çift Çene (0-1000mm) Dijital Kumpas Tek Çene (0-1000mm) Dijital Kumpas Sivri Uçlu Dijital Kanal Kumpasý Býçak Aðýzlý Dijital Kumpas Ýç Çap Kanal Dijital Kumpas Dýþ Çap Kanal Dijital Kumpas Çenesi Ayarlanabilir Derinlik Ölçme Adaptörü Verniyerli Derinlik Kumpasý Dijital Derinlik Kumpasý Mekanik Kaynak Kumpasý Dijital Kaynak Kumpasý Sayfa No

7 Ýçindekiler MÝKROMETRELER Mikrometre Hakkýnda Dýþ Çap Mikrometreleri Numaratörlü Mikrometreler Hassas Göstergeli Mikrometreler (Pasometre) Dijital Mikrometreler (Hýzlý Tip) IP65 Dijital Mikrometreler IP65 Dijital Mikrometreler Ekonomik Model IP54 Dijital Mikrometreler ABS IP65 Deðiþtirilebilir Uçlu Mikrometreler Deðiþtirilebilir Uçlu Dijital Mikrometreler IP65 Bilye Uçlu Mikrometreler Dijital Mikrometreler Bilye Uçlu IP65 Vidalarýn Bölüm Dairesi Çap Ölçümü için Mikrometreler Vidalarýn Bölüm Dairesi Çap Ölçümü için Dijital Mikrometreler IP65 Deðiþtirilebilir Uçlar Ayar Çubuklarý Disk Mikrometreler Dönmeyen Milli Dijital Disk Mikrometreler Dönmeyen Milli IP65 Diþli Bölüm Dairesi Çapý Ölçüm Mikrometreleri Dijital Diþli Bölüm Dairesi Çapý Ölçüm Mikrometreleri IP65 Diþli Bölüm Dairesi Ölçüm Mikrometreleri Deðiþtirilebilir Uçlarý Diþli Diþ Dibi Çapý Ölçüm Mikrometreleri Dijital Diþli Diþ Dibi Çapý Ölçüm Mikrometreleri IP65 Deðiþtirilebilir Uçlu Üniversal Mikrometreler Dijital Deðiþtirilebilir Uçlu Üniversal Mikrometreler IP65 Deðiþtirilebilir Uçlar Býçak Aðýzlý Mikrometreler Dijital Býçak Aðýzlý Mikrometreler IP65 Küçük Ölçüm Yüzeyli Mikrometreler Dijital Küçük Ölçüm Yüzeyli Mikrometreler IP65 Özel Ölçme Çeneli Mikrometreler Dijital Özel Ölçme Çeneli Mikrometreler IP65 Konserve Kutularý için Mikrometre Mikrometre Ayar Çubuklarý Mikrometre Standlarý Derinlik Mikrometreleri Dijital Derinlik Mikrometreleri IP65 Ýç Çap Mikrometreleri Dijital Ýç Çap Mikrometreleri IP65 Ýç Çap Mikrometresi Boru Tip Ýç Çap Mikrometreleri (Üç Nokta Temaslý) Dijital Ýç Çap Mikrometreleri (Üç Nokta Temaslý) IP54 Ýç Çap Mikrometre Setleri (Üç Nokta Temaslý) Dijital Ýç Çap Mikrometre Setleri (Üç Nokta Temaslý) IP54 Dijital Mikrometre Kafalarý Sayfa No

8 Ýçindekiler YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRLERÝ Yükseklik Mihengirleri Hakkýnda Verniyerli Yükseklik Mihengiri Saatli Yükseklik Mihengiri Dijital Yükseklik Mihengiri Dijital Yükseklik Mihengiri ABS Dijital Yükseklik Mihengiri Çift Kolonlu Yamer PHG-600 Hassas Yükseklik Mihengiri Yükseklik Mihengirleri için Aksesuarlar Sayfa No KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANTLAR Komparatörler Hakkýnda Komparatör Saatleri (mm) Komparatör Saatleri (mm) Komparatör Saatleri (mm) / (0-50mm) Salgý Komparatörleri Salgý Komparatörü Dijital Komparatör (Hassas) Dijital Komparatör Saatleri (mm) Dijital Komparatör Saatleri (mm) Dijital Komparatör Saatleri (mm) Dijital Komparatör Saatleri ABS () Dijital Komparatör Saatleri ABS () SPC Sistemler Silindir Komparatörleri Silindir Komparatörleri çin Uç Setleri Saatli Hassas Tampon Mastarlar (Bilye Temaslý) Havalý Ýç - Dýþ Çap Ölçme Sistemleri Saatli Kalýnlýk Ölçerler Dijital Kalýnlýk Ölçerler Komparatör Saatleri için Aksesuarlar Manyetik Standlar Manyetik Standlar Üniversal Manyetik Stant Hidrolik Üniversal Manyetik Stant Fleksibýl Manyetik Taban Komparatör Standlarý Granit Komparatör Standý Tip D Granit Komparatör Standý Tip E Sayfa No

9 Ýçindekiler MASTAR BLOKLAR ve KONTROL MASTARLARI Mastar Bloklar ve Kontrol Mastarlarý Hakkýnda Tampon Mastarlar Referans Halka Mastarlar Çatal Mastarlar Ayarlanabilir Çatal Mastarlar Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (M) Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (G Boru Diþ) Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (BSW) Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (UNC) Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (UNF) Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (Tr ) Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (R Konik) Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (NPT Konik) Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (NPTF Konik) Tampon Mastar Seti (Geçer Geçmez) Vida Tampon ve Halka Mastar Seti (Geçer Geçmez) Pin Mastar Setleri Mastar Blok Setleri (Johnson Mastar Setleri) Mastar Bloklar Kumpas Kalibrasyonu için Mastar Seti Mikrometre Kalibrasyonu için Mastar Seti Mastar Blok Aksesuar Seti Sayfa No AÇI ve EÐÝM ÖLÇERLER, GÖNYELER ve CETVELLER Açý ve Eðim Ölçerler, Gönyeler ve Cetveller Hakkýnda Açý Ölçer Paslanmaz Çelik Açý Mastarý Açý Mastar Seti Açý Ölçer Üniversal Açý Ölçer Dijital Kombinasyon Açý Ölçer Açý ve Eðim Ölçerler (Mini Dijital) Açý ve Eðim Ölçerler Açý ve Eðim Ölçer Çift Göstergeli Su Terazisi Düz Gönyeler Þapkalý Gönyeler Kýl Gönyeler Kýl Mastarlar Çelik Cetveller Paslanmaz Çelik Cetveller Sayfa No

10 Ýçindekiler DÝÐER ÖLÇÜ ALETLERÝ ve MASTARLAR Diðer Ölçü Aletleri ve Mastarlar Hakkýnda Sirkometre (Pi Metre) Yüzey Pürüzlülük Karþýlaþtýrma Mastar Plakalarý Iþýklý & Mekanik Kenar Problarý Takým Sýfýrlama Cihazý Sentil ve Diþ Taraklarý Radyus Mastarlarý Kalem Bileme Mastarý Erkek Delik Mastarlarý Sayfa No GRANÝT PLEYTLER ve STANTLARI, "V" BLOKLAR ve ÇÝFT PUNTALAR Granit Pleytler ve Stantlarý, "V" Bloklar ve Çift Puntalar Hakkýnda Granit Pleytler Döküm Pleytler Pleyt Standlarý Granit Mastar Gönyeler Granit Mastarlar Hassas Çift Punto Boy Mastarlarý Manyetik "V" Bloklar (Yüksek Hassasiyet) Manyetik "V" Bloklar Kelepçeli "V" Bloklar X Blok Çiftleri Sayfa No ANALOG & DÝJÝTAL DÝNAMOMETRELER ve STANTLARI AD / ADB Analog Dinamometreler DD / DDB Dijital Dinamometreler SD Dinamometre Standý Dinamometreler için Çeneler Sayfa No

11 Ýçindekiler KALINLIK ÖLÇÜM CÝHAZLARI, SHORMETRELER, PORTATÝF VE MASA TÝPÝ SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI Kaplama Kalýnlýðý Ölçüm Cihazlarý Kaplama Kalýnlýðý Ölçüm Cihazýlarý Kablolu Modeller Ultrasonik Kalýnlýk Ölçme Cihazlarý ASA (Analog Shore A) Shoremetre ASD (Analog Shore D) Shoremetre DSA (Dijital Shore A) Shoremetre SASA (Shore A Standý) SASD (Shore D Standý) SDSA (Dijital Shore A Standý) Ultrasonik Taþinabilir Sertlik Ölçme Cihazý Taþýnabilir Sertlik Ölçme Cihazý (HT2000) Taþýnabilir Sertlik Ölçme Cihazlarý HT1800 / HT1800PLUS Taþýnabilir Brinell Sertlik Ölçme Cihazý HBT3000 Microvickers Sertlik Ölçme Cihazlarý MVHTX1000 / MVHT1000 Dijital Vickers Sertlik Ölçme Cihazlarý VHT10Z / VHT30Z Rockwell Sertlik Ölçme Cihazlarý RHTD / RHTAO Dijital Sertlik Ölçme Cihazý RBVHT1875 (Rockwell / Brinell / Vickers) Dijital Brinell Sertlik Ölçme Cihazý BHT3000 Ekonomik Model Dijital Brinell Sertlik Ölçme Cihazý BHTX3000 Sayfa No

12 Ýçindekiler OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI Optik Ölçüm Cihazlarý Hakkýnda SMB3010B Stereo Mikroskop Binoküler YMR- USB Dijital Mikroskop SMT3020T Stereo Mikroskop Trinoküler MM6000B Ters Metal Mikroskobu DSM340 LCD Stereo Mikroskop DMM340 LCD Stereo Mikroskop DP300 Profil Projektör YP300 Profil Projektör Projektör için Aksesuarlar Sayfa No

13 SPC SÝSTEMLER Veri Çýkýþ Kablosu Ara Ünite * USB den bilgisayara baðlanarak verilerin hýzlý transferi * Tek bir ünite ile kumpas, mikrometre komparatör ve mihengirden veri transfer olanaðý * Bazý diðer marka ölçü aletleri ile birlikte kullanýlabilr. * Bazý markalarýn kablo ve arayüzleri ile kullanýlabilir. Veri Çýkýþ Kablosu Ara Ünite DP-UN ABS Dijital Kumpaslar ABS Dijital Mikrometreler ABS Dijital Komparatör Saati ABS Dijital Yükseklik Mihengiri

14 KUMPASLAR

15 KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ - Verniyerli Kumpaslar - Saatli Kumpaslar - Dijital Kumpaslar - Özel Kumpaslar - Verniyerli Derinlik Kumpaslarý - Dijital Derinlik Kumpaslarý Verniyer Skalasý (Metrik) Ana Skala (Metrik) Derinlik Ölçme Çubuðu Dýþ Ölçüm Çeneleri Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Pil Kapaðý ve Yuvasý Gövde ve Cetvel Fonksiyon Düðmeleri LCD Gösterge Derinlik Ölçme Çubuðu Dýþ Ölçüm Çeneleri IP54 IP65 IP66 IP67 IP65 * DIN40050 / IEC529 Toza Karþý Dayanýklýlýk Suya Karþý Dayanýklýlýk Sert Cisimlere Karþý Koruma Suya Karþý Koruma 1. Rakam Açýklama 2. Rakam Açýklama Korumasýz 50 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý 12,5 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý 2,5 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý 1 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý Toza karþý korumalý Toz geçirmez Korumasýz Dikey damlayan suya karþý korumalý 15 derece dik açýyla püskürtmelere karþý korumalý 60 derece dik açýyla püskürtmelere karþý korumalý Tüm açýlardan püskürtmelere karþý korumalý Alçak basýnçlý su jetlerine karþý korumalý Yüksek basýnçlý su jetlerine karþý korumalý 1 m'ye kadar derinliði olan suya daldýrýlabilir 1 m'den daha derin su içerisine daldýrýlabilir. 2

16 VERNÝYERLÝ KUMPAS A * DIN 862 normuna uygun * Monoblok verniyerli * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Derinlik ölçme çubuðu * Deri kýlýf ve karton kutusundadýr A A A A ,05 0,05 0,05 Hata sýnýrý (mm) ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 L (mm) a (mm) 20,5 23,5 27,5 b (mm) 15, c (mm) d (mm) A A A ,02 0,02 0,02 ± 0,03 ± 0,03 ± 0, ,5 23,5 27,5 15, KUMPAS SAATLÝ * DIN 862 normuna uygun * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Derinlik ölçme çubuðu * Özel lazer markalama * Döner kadran sayesinde kolay sýfýrlama, sýfýrlama sonrasý tespit vidasý ile sabitlenen darbelere dayanýklý kadran ,02 0,02 Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,03 L (mm) a (mm) b (mm) 16,5 19 c (mm) d (mm) D Ø (mm) ± 0,03 ± 0, ,

17 DÝJÝTAL KUMPAS * DIN 862 normuna uygun * Tüm kullanýmlar için ideal ve profesyonel * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Geniþ Lcd ekraný sayesinde hýzlý ve kolay okuma * Açma /kapama düðmesi, her pozisyonda sýfýrlama, * Metrik - inç dönüþtürücü * Derinlik ölçme çubuðu * Plastik kutusundadýr L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) 16,5 19,5 20,5 d (mm) Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 DÝJÝTAL KUMPAS (ABS) * DIN 862 normuna uygun * Mutlak sýfýr noktasý özelliði, ölçüm aralýðýnýn herhangi bir yerinde, bir baþlangýç noktasý ayarlanarak, ara ölçüm ve toplam ölçüm sonucunu görebilirsiniz. * Kumpas ABS özelliði sayesinde ilk kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný hafýzada tutar ve bir dahaki pil deðiþimine kadar sýfýrlama pozisyonu ayný kalýr. * Kumpas hangi pozisyonda açýlýrsa açýlsýn bulunduðu yerdeki deðeri gösterir. * Geniþ Lcd ekraný sayesinde hýzlý ve kolay okuma * Geniþ Lcd ekraný sayesinde kolay okuma * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Metrik - inç dönüþtürücü * Derinlik ölçme çubuðu * Plastik kutusundadýr R L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) 16,5 19,5 20,5 16,5 16,5 19,5 20,5 d (mm) R CA CA CA Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 Ýç Ölçüm Ucu Karbür Karbür Karbür Dýþ Ölçüm Ucu Karbür Karbür Karbür R modelinin derinlik ölçme çubuðu yuvarlaktýr. 4

18 DÝJÝTAL KUMPAS IP * DIN 862 normuna uygun * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Metrik ve inç dönüþtürücü * IP67 spesifikasyonuna göre su ve toza karþý dayanýklýlýk * Yeni tasarlanmýþ yapýsý yüksek kalite ve hassasiyet içermektedir * Plastik kutusundadýr IP Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) 16,5 19,5 20,5 d (mm) DÝJÝTAL KUMPAS ABS IP54 IP AT * Mutlak sýfýr noktasý özelliði, Ölçüm aralýðýnýn herhangi bir yerinde, bir baþlangýç noktasý ayarlanarak, ara ölçüm ve toplam ölçüm sonucunu görebilirsiniz. * Kumpas ABS özelliði sayesinde ilk kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný hafýzada tutar ve bir dahaki pil deðiþimine kadar sýfýrlama pozisyonu ayný kalýr. * Kumpas hangi pozisyonda açýlýrsa açýlsýn bulunduðu yerdeki deðeri gösterir. * Geniþ Lcd ekraný sayesinde kolay okuma * SPC veri çýkýþlý * Yüksek hassasiyet ve uzun pil ömürlüdür. * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Plastik kutusundadýr * Bazý markalarýn kablo ve arayüzleri ile kullanýlabilir AT AT AT Hata sýnýrý (mm) ± 0,02 ± 0,03 ± 0,03 L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) 16,5 19,5 20,5 d (mm)

19 VERNÝYERLÝ KUMPAS * DIN 862 normuna uygun * Monoblok verniyerli * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Hassas ayarlamalý * Ahþap kutusundadýr A a (mm) d (mm) e (mm) f (mm) A A A A A ,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Hata sýnýrý (mm) ±0,05 ±0,06 ±0,06 ±0,08 ±0,12 Toplam Boy (mm) Ýç Ölçüm min. (mm) VERNÝYERLÝ KUMPAS * DIN 862 normuna uygun * Monoblok verniyerli * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Hassas ayarlamalý * Ahþap kutusundadýr A a (mm) d (mm) e (mm) 5 10 f (mm) A A ,05 0,05 Hata sýnýrý (mm) ± 0,06 ± 0,08 Toplam Boy (mm) Ýç Ölçüm min. (mm)

20 VERNÝYERLÝ KUMPAS A * DIN 862 normuna uygun * Monoblok verniyerli * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Ýç ölçümler için üst sivri çene * Hassas ayarlamalý * Ahþap kutusundadýr A A A ,05 0,05 0,05 Hata sýnýrý (mm) ±0,05 ±0,06 ±0,06 Toplam Boy (mm) Ýç Ölçüm min. (mm) a (mm) 90 b (mm) d (mm) e (mm) f (mm) VERNÝYERLÝ KUMPAS A * DIN 862 normuna uygun * Monoblok verniyerli * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Dýþ ölçümler için üst sivri çene * Ahþap kutusundadýr A A A A A Hassas Ayarlamalý B B B ,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Hata sýnýrý (mm) ± 0,07 ± 0,08 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,11 Toplam Boy (mm) Ýç Ölçüm min.(mm) a (mm) 90 b (mm) d (mm) e (mm) f (mm)

21 DÝJÝTAL KUMPAS IP66 * DIN 862 normuna uygun * IP66 spesifikasyonuna göre su ve toza dayanýklýlýk * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elveriþlidir * Dýþ ölçümler için üst sivri çeneler * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç, ABS, REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi, sýfýrlama ve ön ayarlama içindir. ) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr IP66 L (mm) a (mm) 90 b (mm) d (mm) e (mm) f (mm) Hata sýnýrý (mm) ± 0,04 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,07 Ýç Ölçüm min. (mm) DÝJÝTAL KUMPAS * DIN 862 normuna uygun * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elveriþlidir * Dýþ ölçümler için üst sivri çeneler * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç, ABS, REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi, sýfýrlama ve ön ayarlama içindir.) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr L (mm) a (mm) 90 b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) Hata sýnýrý (mm) ± 0,04 ± 0,05 ± 0,07 Ýç Ölçüm min. (mm)

22 DÝJÝTAL KUMPAS ABS IP66 IP * DIN 862 normuna uygun * IP66 spesifikasyonuna göre su ve toza dayanýklýlýk * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elveriþlidir * Ýç ölçümler için üst sivri çeneler * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç, ABS, REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi, sýfýrlama ve ön ayarlama içindir.) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr Hata sýnýrý (mm) ± 0,05 ± 0,06 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08 Ýç Ölçüm min. (mm) L (mm) a (mm) 90 b (mm) d (mm) e (mm) f (mm) DÝJÝTALKUMPAS ABS * DIN 862 normuna uygun * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Dýþ ölçümler için sivri alt çeneler * Ýç ölçümler için üst sivri çeneler * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç, ABS, REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi, sýfýrlama ve ön ayarlama içindir.) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr Hata sýnýrý (mm) ± 0,05 ± 0,06 ± 0,06 ± 0,07 L (mm) a (mm) b (mm) d (mm)

23 DÝJÝTAL KUMPAS ABS IP66 * DIN 862 normuna uygun * IP66 spesifikasyonuna göre su ve toza dayanýklýlýk * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elveriþlidir * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç, ABS, REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi, sýfýrlama ve ön ayarlama içindir.) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr IP66 L (mm) a (mm) 90 d (mm) e (mm) f (mm) Hata sýnýrý (mm) ± 0,05 ± 0,06 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,11 ± 0,14 Ýç Ölçüm min. (mm) DÝJÝTAL KUMPAS ABS * DIN 862 normuna uygun * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elveriþlidir * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç, ABS, REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi, sýfýrlama ve ön ayarlama içindir.) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr L (mm) a (mm) d (mm) e (mm) f (mm) Hata sýnýrý (mm) ± 0,05 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08 Ýç Ölçüm min. (mm)

24 DÝJÝTAL KUMPAS SÝVRÝ UÇLU * DIN 862 normuna uygun * Mutlak sýfýrlama özelliði * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Çok dar kanallarý ölçmek için tasarlanmýþtýr * Sivri uçlu ölçüm çeneleri * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,03 L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) 16 19,5 d (mm) DÝJÝTAL KANAL KUMPASI BIÇAK AÐIZLI * DIN 862 normuna uygun * Mutlak sýfýrlama özelliði * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Çok dar kanallarý ölçmek için tasarlanmýþtýr * Býçak aðýzlý ölçüm çeneleri * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,03 L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) f (mm) ,5 19, ,2 3,6 g (mm)

25 DÝJÝTAL KUMPAS ÝÇ ÇAP KANAL * DIN 862 normuna uygun * Mutlak sýfýrlama özelliði * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Ýç ölçümlerde kullanýlýr. * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr L (mm) a (mm) b (mm) 3 3 c (mm) 7 7,5 d (mm) e (mm) 5 5 Ø (mm) Hata sýnýrý (mm) ± 0,04 ± 0,04 DÝJÝTAL KUMPAS DIÞ ÇAP KANAL * DIN 862 normuna uygun * Mutlak sýfýrlama özelliði * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Dýþ ölçümlerde kullanýlýr. * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr L (mm) a (mm) b (mm) 3 3 c (mm) d (mm) e (mm) 5 8 Ø (mm) 2 2, Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,04 12

26 DÝJÝTAL KUMPAS SOL ÇENESÝ AYARLANABÝLÝR * DIN 862 normuna uygun * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Kýzaklý sol çene tasarýmý ile kademeli yüzeyleri ölçmek için tasarlanmýþtýr. * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr Hata sýnýrý (mm) ± 0,04 ± 0,04 ± 0,05 L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) DERÝNLÝK ÖLÇME ADAPTÖRÜ * Paslanmaz çelikten * 0-, mm ve 0-300mm verniyerli ve dijital kumpaslar içindir Boyut mm (L*H*W) 75*30*16 VERNÝYERLÝ DERÝNLÝK KUMPASI * DIN 862 normuna uygun * Paslanmaz çelik * Taban ve cetvel krom kaplý * Taban, verniyer ve cetvel kýsmý sertleþtirilmiþ * Plastik kutusundadýr ,05 0,05 0,05 Hata sýnýrý (mm) ± 0,05 ± 0,05 ± 0,08 L (mm) a (mm) b (mm) d (mm)

27 DÝJÝTAL DERÝNLÝK KUMPASI IP67 * DIN 862 normuna uygun * IP67 spesifikasyonuna göre su ve toza karþý dayanýklýlýk * Taban ve cetvel kýsmý sertleþtirilmiþ * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr IP67 L (mm) a (mm) b (mm) 6 6 d (mm) 14,5 14, Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,03 DÝJÝTAL DERÝNLÝK KUMPASI * DIN 862 normuna uygun * Taban ve cetvel kýsmý sertleþtirilmiþ * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr L (mm) a (mm) b (mm) d (mm) 14,5 14,5 14, Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,05 MEKANÝK KAYNAK KUMPASI Taným Mekanik Kaynak Kumpasý 60,70,80, ve 90 DÝJÝTAL KAYNAK KUMPASI Taným Dijital Kaynak Kumpasý 12.5mm/0.5'',60,70,80, ve

28 MÝKROMETRELER

29 MÝKROMETRE HAKKINDA Mikrometreler parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Kumpaslara göre daha hassastýrlar. Ayrýca özel amaçlar için üretilmiþ modelleri vardýr. Karbür Ölçüm Yüzeyleri Hareketli Mil Kilitleme Tertibatý Tambur MÝKROMETRE ÇEÞÝTLERÝ - Dýþ çap mikrometreleri - Numaratörlü mikrometreler - Dijital mikrometreler - Özel mikrometreler (vida, diþli, gibi) - Ýç çap mikrometreleri - Dijital iç çap mikrometreleri - Derinlik mikrometreleri Kovan Cýrcýr Gövde Karbür Ölçüm Yüzeyleri Hareketli Mil Kilitleme Tertibatý Fonksiyon Tuþlarý Tambur Cýrcýr LCD Gösterge Kovan Gövde IP54 IP65 IP66 IP67 IP65 * DIN40050 / IEC529 Toza Karþý Dayanýklýlýk Suya Karþý Dayanýklýlýk Sert Cisimlere Karþý Koruma Suya Karþý Koruma 1. Rakam Açýklama 2. Rakam Açýklama Korumasýz 50 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý 12,5 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý 2,5 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý 1 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý Toza karþý korumalý Toz geçirmez Korumasýz Dikey damlayan suya karþý korumalý 15 derece dik açýyla püskürtmelere karþý korumalý 60 derece dik açýyla püskürtmelere karþý korumalý Tüm açýlardan püskürtmelere karþý korumalý Alçak basýnçlý su jetlerine karþý korumalý Yüksek basýnçlý su jetlerine karþý korumalý 1 m'ye kadar derinliði olan suya daldýrýlabilir 1 m'den daha derin su içerisine daldýrýlabilir. 16

30 DIÞ ÇAP MÝKROMETRELERÝ B * DIN 863 normuna uygun * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Ölçme kuvvet uygulamasý sürtünmelidir * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý krom üzeri plastik kaplýdýr * Hareketli ölçüm mili kilitleme tertibatlýdýr * Plastik kutusundadýr B B Hata sýnýrý (µm) 4 4 L (mm) A (mm) 3 3 B (mm) 6 8 C (mm) DIÞ ÇAP MÝKROMETRELERÝ * DIN 863 normuna uygun * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boyalýdýr. * Hareketli ölçüm mili kilitleme tertibatlýdýr * Plastik kutusundadýr Hata sýnýrý (µm) L (mm) a (mm) ,5 16,5 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 b (mm) mm x 6 Set Ýçeriði 6 adet mikrometre, 5 adet ayar mastarý

31 NUMARATÖRLÜ MÝKROMETRELER * DIN 863 normuna uygun * Mekanik sayaçlýdýr * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Hareketli ölçüm mili kilitleme tertibatlýdýr * Plastik kutusundadýr L (mm) a (mm) b (mm) , Hata sýnýrý (µm) HASSAS GÖSTERGELÝ MÝKROMETRELER (PASOMETRE) * DIN 863 normuna uygun * Göstergeli geri çekilebilir uç, Seri ölçümler için idealdir * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Hareketli ölçüm mili kilitleme tertibatlýdýr * Ayarlanabilen tolerans göstergelidir. * Plastik kutusundadýr L (mm) 28,5 53,5 a (mm) Gösterge : / Mikrometre 0,002 Gösterge : / Mikrometre 0,002 Hata sýnýrý (µm) Gösterge : 1 / Mikrometre : 3 Gösterge : 1 / Mikrometre : 3 18

32 DÝJÝTAL MÝKROMETRELER (HIZLI TÝP) IP65 IP E2 * DIN 863 normuna uygun * IP65 korumasý yað,su ve toza karþý dayanýklýlýk saðlar. * Hýzlý ölçüm imkaný (Tamburun her devrinde hareketli mil 2 mm hareket eder) * Ýkinci cýrcýr mekanizmasý sayesinde tek elle ölçüm imkaný * Pil deðiþiminden sonra bile veri görüntüsünün saklanmasý. * Otomatik güç kapatma ve geniþ LCD ekran * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Plastik kutusundadýr E E E E Hata sýnýrý (µm) ± 2 ± 2 ± 3 ± 3 L (mm) a (mm) b (mm) 27, DÝJÝTAL MÝKROMETRELER IP65 IP E2 * DIN 863 normuna uygun * IP65 korumasý, yað,su,toza karþý mükemmel dayanýklýlýk saðlar * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Pil deðiþiminden sonra mutlak modda bile veri görüntüsünü korur. Geniþ LCD, otomatik güç kapatma * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Plastik kutusundadýr E E E E E E E E E E E E Hata sýnýrý (µm) ± 2 ± 2 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 5 ± 5 L (mm) 32,5 57,5 82,5 107, , , a (mm) b (mm) , , c (mm) ,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 19

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

ÖLÇÜ ALETLERÝ ÜRÜN KATALOÐU 2016

ÖLÇÜ ALETLERÝ ÜRÜN KATALOÐU 2016 KB PRÜFTECHNIK ÖLÇÜ ALETLERÝ ÜRÜN KATALOÐU 016 Hakkýmýzda Yamer Endüstriyel ürünler San.Ve Tic.Ltd.Þti sektördeki 0 yýlý aþkýn tecrübe ile Mayýs 01 tarihinde kurulmuþtur. Amacýmýz hem yerli hem de yurtdýþýndaki

Detaylı

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER KÜÇÜK ÖLÇÜ ALETLERÝ HAKKINDA 66 AÇI ÖLÇER ÜNÝVERSAL * Ölçüm yüzeyi sertleþtirilmiþ ve

Detaylı

KUMPASLAR PARALLAKSIZ MEKANÝK KUMPAS ÖZELLİKLER EKSTRA UZUN ÇİFT ÇENE MEKANİK KUMPAS

KUMPASLAR PARALLAKSIZ MEKANÝK KUMPAS ÖZELLİKLER EKSTRA UZUN ÇİFT ÇENE MEKANİK KUMPAS KUMPASLAR PARALLAKSIZ MEKANÝK KUMPAS - PASLANMAZ ÇELÝKTEN İMAL EDİLMİŞTİR - HASSAS VE DOÐRU OKUMA İÇİN PARLAKSIZ SKALA - ÝÇ ÇAP, DIÞ ÇAP VE DERÝNLÝK ÖLÇEBÝLÝR KOD KAPASÝTE HASSASÝYET TOLERANS L a b c d

Detaylı

Sentil Mastarları. Kod No. Diş Mastarları Kod No. Diş Tipi Yaprak Adedi. Radius Mastarları. Kod No. Radius (mm) Yaprak Adedi

Sentil Mastarları. Kod No. Diş Mastarları Kod No. Diş Tipi Yaprak Adedi. Radius Mastarları. Kod No. Radius (mm) Yaprak Adedi MASTARLAR Sentil Mastarları Boyutları (mm) Yaprak Uzunluğu Yaprak Adedi MC851-108 0.03 1.00 mm 100 8 MC851-113 0.05 1.00 mm 100 13 MC851-120 0.05 1.00 mm 100 20 MC851-220 0.05 1.00 mm 200 20 Diş Mastarları

Detaylı

EN İYİLER ŞİMDİ KABLOSUZ BLUETOOTH İLE BAĞLANMA ZAMANI! 01.03-31.12.2015. 1 2 3 4 SYLVAC ENTEGRE BLUETOOTH SERİSİ Bluetooth ÖZELLİKLİ CİHAZLAR.

EN İYİLER ŞİMDİ KABLOSUZ BLUETOOTH İLE BAĞLANMA ZAMANI! 01.03-31.12.2015. 1 2 3 4 SYLVAC ENTEGRE BLUETOOTH SERİSİ Bluetooth ÖZELLİKLİ CİHAZLAR. 1969 dan beri hassas ölçüm cihazlarının İsviçre li üreticisi EN İYİLER 01.03-31.12.201 201 1 2 3 4 1 2 3 4 SYLVAC ENTEGRE BLUETOOTH SERİSİ Bluetooth ÖZELLİKLİ CİHAZLAR. KAbLOSUZ BAĞLANTIYA HAZIR, MODÜL

Detaylı

45 Yıllık İşviçre Tecrübesi FUAR KAMPANYASI. Geçerlilik Tarihi: 01.03.14-31.12.14

45 Yıllık İşviçre Tecrübesi FUAR KAMPANYASI. Geçerlilik Tarihi: 01.03.14-31.12.14 45 Yıllık İşviçre Tecrübesi FUAR KAMPANYASI Geçerlilik Tarihi: 01.03.14-31.12.14 2014 IP 67 KORUMALI DİJİTAL KUMPASLAR S_Cal PRO & 129,50 910.1502.14 µ S_Cal PRO m DIN 862 Ağır işler için IP67 Koruma.

Detaylı

MAK 401. Konu 3 : Boyut, Açı ve Alan Ölçümleri

MAK 401. Konu 3 : Boyut, Açı ve Alan Ölçümleri MAK 41 Konu 3 : Boyut, Açı ve Alan Ölçümleri Boyut Ölçümü Pratikte yapılan boyut ölçümlerinde kullanılan yöntemler genellikle doğrudan karşılaştırma adı verilen temasla yapılan ölçmelerdir. Bu iş için

Detaylı

Mikrometrelerle ölçüm yaparken 250 gramdan fazla kuvvet uygulanmamalıdır. Fazla uygulanıp uygulanmadığı cırcırla anlaşılır.

Mikrometrelerle ölçüm yaparken 250 gramdan fazla kuvvet uygulanmamalıdır. Fazla uygulanıp uygulanmadığı cırcırla anlaşılır. Mikrometreler Kumpaslara nazaran daha hassas olan ve okuma kolaylığı sağlayan ölçü aletleridir. Genellikle silindirik parçaların çaplarının ve ya düz parçaların kalınlıklarının ölçülmesinde kullanılır.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Nilüfer Ticaret Merkezi 2.kısım 635 sokak Otomasyon plaza No:7 Nilüfer 16120 BURSA / TÜRKİYE Tel : 0 224 441 55 77 Faks : 0 224

Detaylı

KALINLIK ÖLÇÜM CÝHAZLARI, SHOREMETRELER, PORTATÝF VE MASA TÝPÝ SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

KALINLIK ÖLÇÜM CÝHAZLARI, SHOREMETRELER, PORTATÝF VE MASA TÝPÝ SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI KALINLIK ÖLÇÜM CÝHAZLARI, SHOREMETRELER, PORTATÝF VE MASA TÝPÝ SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI 100 CTG 885FN KAPLAMA KALINLIÐI ÖLÇÜM CÝHAZI Özellikler: * ISO2178, ISO 2361, DIN, ASTM standartlarýný karþýlar. Laboratuvar

Detaylı

KUMPASLAR. MC101-152 0 150 mm 0.02 mm 40 mm MC101-202 0 200 mm 0.02 mm 50 mm MC101-302 0 300 mm 0.02 mm 64 mm

KUMPASLAR. MC101-152 0 150 mm 0.02 mm 40 mm MC101-202 0 200 mm 0.02 mm 50 mm MC101-302 0 300 mm 0.02 mm 64 mm 101 Serisi Mekanik Kumpaslar KUMPASLAR - Monoblok, Paslanmaz, Üstten sıkmalı * Bu ürün GB/T1214.2 DIN862 ve JIS B 7507 standartlarına göre üretilmiştir. * Moden teknoloji ile paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR

TEMEL İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Prof.Dr. Salim ASLANLAR 1. ÖLÇME TEKNİĞİ Bilinen bir değer ile bilinmeyen bir değerin karşılaştırılmasına ölçme denir. Makine parçalarının veya yapılan herhangi işin görevini yapabilmesi için istenen ölçülerde olması gerekir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Fevzi Çakmak Mah. 10564 Sok. No:44 42050 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 342 70 20 Faks : 0 332 342 70 23 E-Posta : ukm@ukm.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/18) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Tekstilkent Ticaret Merkezi A5 Blok No:51 Esenler 34235 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 438 19 22 Faks : 0 212

Detaylı

Endüstriyel Metroloji

Endüstriyel Metroloji Ölçme: Bilinmeyen bir büyüklüğün değerini öğrenmek için, bu büyüklüğü bilinen bir büyüklük(standart) ile karşılaştırma ve bir değer belirleme işlemidir. Kontrol: Yapılan işlemlerin saptanmış değerlere

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Alınteri Bulvarı Gül 86 Toplu İşyerleri Sitesi No:1/51 Ostim ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 386 25 86 Faks : 0312 386 25 87 E-Posta

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi : Çavuşoğlu Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad. No:16 KARTAL 81430 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 374 99 24 Faks : 0 216 374 99 28 E-Posta : metkal@metkal.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Alınteri Bulvarı Gül 86 Toplu İşyerleri Sitesi No:1/51 Ostim ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 386 25 86 Faks : 0312

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No:4 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 321 17 48 Faks : 0 352 321 19 19 E-Posta: kalibrasyon@tse-sjt.com

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

+90 312 4lg 32 00- www.turkak.otg."

+90 312 4lg 32 00- www.turkak.otg. +90 312 4lg 32 00- www.turkak.otg." Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Laboratuvarı Akreditasyon No: Adres: Fevzi Çakmak Mah. 10564 Sok. No:44 42050 KONYA / TÜRKİYE Tel : 0 332 342 70 20 Faks : 0

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi :251. sokak No: 33/1-2 Bayraklı 35030 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 348 40 50 Faks : 0232 348 63 98 E-Posta : kalmem@mmo.org.tr Website

Detaylı

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU GÖVDE Tip 3200 ve 3600 serisi: Yüksek kaliteli dökümden imal edilmiştir. Tüm aynaların gövdelerinin üzerinde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Aydınevler Mah. Preveze Sokak No:21 Maltepe 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 4894582 Faks : 0216 4894580 E-Posta

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey.

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey. Panjur Kataloðu Her þey kolaylýkla. 2010 M7 Kolaylýkla her þey. Alüminyum Motorlu Panjur Sistemi No 1 2 3 4 5 10 14 15 16 17 Açýklama Panjur Kutusu Yan Kapak Lamel Sekizgen Boru Yan ve Alt Profiller Motor

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

HER İŞİNİZDE HASSASİYET Mİ ARIYORSUNUZ? MICROMAR'INIZ VARSA SORUN DEĞİL.

HER İŞİNİZDE HASSASİYET Mİ ARIYORSUNUZ? MICROMAR'INIZ VARSA SORUN DEĞİL. HER İŞİNİZDE HASSASİYET Mİ ARIYORSUNUZ? MICROMAR'INIZ VARSA SORUN DEĞİL. MICROMAR ürünleri ile ilgili en güncel bilgilere WEB sitemizden ulaşabilirsiniz: www.mahr.de, WebCode 2 Mikrometreler, kumpaslarla

Detaylı

Hoş Geldiniz. Denizhan Taşdıvar MEGA Danışmanlık Satış Mühendisi. K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s ü

Hoş Geldiniz. Denizhan Taşdıvar MEGA Danışmanlık Satış Mühendisi. K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s ü Hoş Geldiniz Denizhan Taşdıvar MEGA Danışmanlık Satış Mühendisi K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s ü Merhaba MEGA Hakkında Ürünlerimiz Servis Ekibi Demir-Çelik Uygulamaları K a l i t e n i z i n Ö l ç ü s

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Osmaniye mah. Ümraniye Sok. No:11/B Bakırköy 34144 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 660 87 81 Faks : 0 212 660

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

ASİMETO DİJİTAL KUMPAS ÖZELLİKLERİ

ASİMETO DİJİTAL KUMPAS ÖZELLİKLERİ ASİMETO DİJİTAL KUMPAS İ SERTLEŞTİRİLMİŞ PASLANMAZ ÇELİK ÖLÇME YÜZEYLERİ BÜYÜK VE OKUNABİLİR LCD EKRAN İNÇ/METRİK DÖNÜŞÜM BUTONU AÇMA KAPAMA BUTONU DÜZGÜN ÇALIŞAN PARMAK ÇEVİRME TEKERİ SERTLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

İnfrared sıcaklık ölçüm

İnfrared sıcaklık ölçüm İnfrared sıcaklık ölçüm cihazı testo 830 Hızlı, temassız yüzey sıcaklık ölçümü Maks./min. değer gösterimi, temassız yüzey sıcaklığı ölçümü C Lazer ölçüm noktası işaretleyicisi ve daha uzun mesafelerde

Detaylı

ÖLÇME VE KONTROL. E- Özel kalınlık mastarları ve kullanılma yerleri

ÖLÇME VE KONTROL. E- Özel kalınlık mastarları ve kullanılma yerleri ÖLÇME VE KONTROL Giriş: Bu konu, atölyede meydana getirilecek işlerin ölçme ve kontrolü ile birlikte parçaların çalışıp kullanılacağı yere göre fonksiyonlarını yapabilmesi için ölçme ve kontrolün önem

Detaylı

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde T Ü R K Ý Y E G E N E L D A Ð I T I C I S I Salamon Habib ÝTHALAT - DAHÝLÝ TÝCARET - MÜMESSÝLLÝK TÜNEL CAD. NO.26 KARAKÖY 34420 ÝSTANBUL TEL: (0212) 245 03 80-81 FAX: (0212) 249 07 95 e-mail: s.habib@superonline.com

Detaylı

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR No: 96JDTR Multi Grooving Tools MGT Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý M.G.T. Özellikler 1. W þeklindeki benzersiz sýkýþtýrma formu mükemmel bir kavrama saðlar. 2. M.G.T uçlar iç çap operasyonlarda da dýþ

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Laboratuvarı Adresi :Kurtuluş Mah. 64015 sk. No:4/B Seyhan 01120 ADANA / TÜRKİYE Tel : 0322 454 70 77 Faks : 0322 454 70 63 E-Posta : info@anadolukalibrasyon.com.tr

Detaylı

Endüstriyel Ölçme ve Kontrol

Endüstriyel Ölçme ve Kontrol TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Endüstriyel Ölçme ve Kontrol 3. MİKROMETRELER Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Prof. Dr. Nihat AKKUŞ Page 2 Page 1 MİKROMETRELER Dış, iç ve derinlik ölçmelerinde, vida, dişli

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Laboratuvarı Adresi : Eski Üsküdar Yolu Cad. G 38 Sok. No:1 İçerenköy 34752 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 573 67 32 Faks : 0216 574 55 14 E-Posta : calibration@sqmart.com

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ DERS NOTU

ÖLÇME BİLGİSİ DERS NOTU ÖLÇME BİLGİSİ DERS NOTU Öğr.Gör.A.Özcan GÜL 1 ÖLÇÜ SİSTEMLERİ Dünyada kullanılmakta olan iki çeşit ölçü sistemi vardır. 1-) Metrik ölçü sistemi, 2-) İngiliz ölçü sistemi 1-) METRİK ÖLÇÜ SİSTEMİ Metrik

Detaylı

BMS 3000-OB DİJİTAL BRINELL SERTLİK ÖLÇME CİHAZI

BMS 3000-OB DİJİTAL BRINELL SERTLİK ÖLÇME CİHAZI BMS 3000-OB DİJİTAL BRINELL SERTLİK ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi,Dolapdere Sanayi Sitesi Ada : 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL

Detaylı

T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 1 Allen anahtar seti 1 Metrik, 10'lu 09.07.09 Döner Sermaye 2 Allen anahtar seti 1 İnç-SAE, 10'lu 09.07.09 Döner Sermaye 3 Ayarlı pense 1 Üniversal 09.07.09 Döner Sermaye 4 Bazik elektrod 6 2,5x350 mm

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU TEPEKENT YERLEŞKESİ, TURKOBA MAHALLESİ, ERGUVAN SOKAK, NO:6/K TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 804486 TEL: (0) 860 04

Detaylı

ULTRASONİK KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI

ULTRASONİK KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI ULTRASONİK KALINLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI MODEL : MT160 Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazları korozyona uğramış veya normal ölçüm cihazları ile ölçülemeyen kalınlıkları ölçmede kullanılır. (Örneğin tank, gemi

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,40 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 16,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

WLAN üzerinden veri aktarımı. Sınır değeri aşımında alarm verme. testo Saveris 2-T1 ve -T2 DIN EN 12830 normuna uyumlu

WLAN üzerinden veri aktarımı. Sınır değeri aşımında alarm verme. testo Saveris 2-T1 ve -T2 DIN EN 12830 normuna uyumlu Kablosuz veri izleme ve kayıt sistemi Saveris 2 yeni nesil sıcaklık ve nem denetimi WLAN üzerinden veri aktarımı C Her yerde, her cihazda tüm ölçüm verileri mevcut Sınır değeri aşımında alarm verme %rh

Detaylı

Plastik Boru Makası ROWELD Plastik Boru Kaynak Tekni i

Plastik Boru Makası ROWELD Plastik Boru Kaynak Tekni i Plastik Boru Makası ROCUT TC 42 Ø 42 mm ye kadar plastik boru makası PP-, PE-, PE-X-, PB- ve PVDF-boruların Ø 42 mm ye kadar kesilmesi için. Plastikboruların kolay kesilmesi için sa lam, hassas bıçak.

Detaylı

YAMER - YIL SONU KAMPANYASI 2014

YAMER - YIL SONU KAMPANYASI 2014 R - L SOU S 4 LÜL - RL 4 RHLR RSD GÇRLDR. R HG-6 HSSS ÜSL HGR + GR L + ROL L SD Özellikler ktif sýcaklýk kompanzasyonu Hava astýðý sayesinde kolay hareket olay okuma için döner Lcd ekran Veri transferi

Detaylı

OFÝS DONANIMLARI . BÖLÜM OFFICE EQUIPMENTS.1 -.12 .1 www.kancaaksesuar.com.tr Ölçüler mm dir. Kablo Setleri Spiral Cable Managers 006431 006432 Kablo Kanalý Omurga Gri LS03 Kablo Kanalý Omurga Siyah LS03

Detaylı

GARDROP SÝSTEMLERÝ . BÖLÜM.1 -. Dolap Asansörü Wardrobe Rod Lift Mechanizm SOHO Açýklama/Description 032734 Soho Dolap Asansörü 830-1170 mm > Estetik Görünüm > Min. 830 mm - Max. 1170 mm > Alüminyum Boru

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Şimdi sanal marketimizden sipariş verin! www.meusburger.com. Avantajlarınız: » mm / Inch 'e her konumda hızlı değişim

Şimdi sanal marketimizden sipariş verin! www.meusburger.com. Avantajlarınız: » mm / Inch 'e her konumda hızlı değişim Atölye gereksinimleri aksiyonları 01.01'den 29.02.1' ya kadar geçerli Şimdi sanal marketimizden sipariş verin! www.meusburger.com Diğer ölçüm cihazları ve el aletlerini alet ve kalıp yapımı için atölye

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/19) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: AB0018K AB0018K Adresi : Dumlupınar Mahallesi Cemal Gürsel Cad. Altuncu İş Merkezi No: 51/7A Pendik İSTANBUL / TÜRKİYE

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

DENEYİN ADI: MİHENGİR CİHAZI İLE YAPILAN ÖLÇME İŞLEMİ

DENEYİN ADI: MİHENGİR CİHAZI İLE YAPILAN ÖLÇME İŞLEMİ DENEYİN ADI: MİHENGİR CİHAZI İLE YAPILAN ÖLÇME İŞLEMİ DENEYİN AMACI: Bir ölçüm cihazı olan Mihengir ile ne tür ölçümlerin gerçekleştirilebildiği, ne tür ölçümlerin gerçekleştirilemediği hakkında teorik

Detaylı

DAHA DA YÜKSEĞİ HEDEFLEMEK Mİ ISTIYORSUNUZ? BUNUN İÇİN DIGIMAR VAR.

DAHA DA YÜKSEĞİ HEDEFLEMEK Mİ ISTIYORSUNUZ? BUNUN İÇİN DIGIMAR VAR. DAHA DA YÜKSEĞİ HEDEFLEMEK Mİ ISTIYORSUNUZ? BUNUN İÇİN DIGIMAR VAR. DIGIMAR ürünleri ile ilgili en güncel bilgilere WEB sitemizden ulaşılabilirsiniz: www.mahr.com, WebCode 204 Mahr, tüm ölçüm işlerinizde

Detaylı

ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK

ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK ÜRÜN RESMİ SİP. NO. ÜRÜN ADI ve ÖZELLİĞİ ARALIK KALEM TİPİ ph METRE; OTOMATİK KALİBRASYON, TUTMA FONKSİYONU, OTOMATİK SICAKLIK TELAFİSİ (ATC), DEĞİŞTİRİLEBİLİR ELEKTROT, OTO-KAPANMA, SU GEÇİRMEZ ÖZELLİK

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Laboratuvarı Adresi : Güzelyalı Mah. Süleyman Demirel Bulvarı, 81215 Sok. Maşuk Apt. Asma Kat No: 43 Çukurova 01100 Tel : 0322 247 07 43 Faks : 0322 247 07 44 E-Posta

Detaylı

MARKER KALEMLER. Tigra Marker Kalem 120.00 USD. Adet: 1.35 USD. Ağaç Saplı Çekiçler. Stand içindeki renk adetleri:

MARKER KALEMLER. Tigra Marker Kalem 120.00 USD. Adet: 1.35 USD. Ağaç Saplı Çekiçler. Stand içindeki renk adetleri: MARKER KALEMLER Tigra Marker Kalem 120.00 USD Stok Kod: 000000000 Paket adedi: 12 adet Kutu adedi: 144 adet Koli adedi: 576 adet Kullanılan zeminler; Porselen, Cam, Ahşap, Metal, Planstik zemin üzerine

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TESİSAT GRUBU TEMRİN-1-Mikrometre ve Kumpas Kullanarak Kesit ve Çap Ölçmek

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TESİSAT GRUBU TEMRİN-1-Mikrometre ve Kumpas Kullanarak Kesit ve Çap Ölçmek ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TESİSAT GRUBU TEMRİN-1-Mikrometre ve Kumpas Kullanarak Kesit ve Çap Ölçmek Amaç: Mikrometre ve kumpas kullanarak kesit ve çap ölçümünü yapabilir. Kullanılacak Malzemeler: 1. Yankeski

Detaylı

ÜRETİM HATTINDA MİL ŞEKLİNDEKİ PARÇALAR İÇİN MAKSİMUM HASSASLIK. MAHR'DAN MİL METROLOJİSİ

ÜRETİM HATTINDA MİL ŞEKLİNDEKİ PARÇALAR İÇİN MAKSİMUM HASSASLIK. MAHR'DAN MİL METROLOJİSİ M a r S h a f t. M i l Ö l ç me M a k i n e l eri ÜRETİM HATTINDA MİL ŞEKLİNDEKİ PARÇALAR İÇİN MAKSİMUM HASSASLIK. MAHR'DAN MİL METROLOJİSİ MARSHAFT ürünleri ile ilgili en güncel bilgilere web sitemizden

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr

We measure it. testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı. www.testo.com.tr İnfrared termometre testo 835 Isıtma-soğutma ve endüstri sektörleri için hızlı, güvenilir infrared ölçüm cihazı Yüksek sıcaklıklarda da güvenilir ve doğru ölçümler 4-nokta lazer işaretleme özelliği ile

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : İçmeler mah. Koçak sok. no:9-a Tuzla 34763 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 4469929 Faks : 0216 4464022 E-Posta : isokal@isokal.com.tr

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

ASKILI DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK2801) ALARMLI DIGITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK1034)

ASKILI DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK2801) ALARMLI DIGITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK1034) ASKILI DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK2801) ALARMLI DIGITAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ (TK1034) 1. Buzdolabı raflarında asılı kalacak şekilde dizayn edilmiş 2. Sıcaklık ölçüm aralığı -20... +50 C olmalıdır

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Yenidoğan mah. Abdi İpekçi Cad. Kızılay Sok. No:3/A Bayrampaşa 34030 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 5659150 Faks : 0212 5655129

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/45) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/45) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/45) Adresi : Çavuşoğlu Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad. No:16-18-21 KARTAL 81430 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 374 99 24 Faks : 0 216 374 99 28 E-Posta : metkal@metkal.com.tr

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 2. ÖLÇME ve DEĞERLENDRME

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 2. ÖLÇME ve DEĞERLENDRME T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 2 ÖLÇME ve DEĞERLENDRME DENEY SORUMLUSU Öğr. Gör. Emir ESİM OCAK 2013 KAYSERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Mobil Güç Kalitesi Analizörleri İçin Aksesuarlar PQ-Box 100 & 150 & 200

Mobil Güç Kalitesi Analizörleri İçin Aksesuarlar PQ-Box 100 & 150 & 200 Mobil Güç Kalitesi Analizörleri İçin PQ-Box 100 & 150 & 200 12-2015 PQ-Box 100 & 150 & 200 Sayfa 1 Rogowski bobin seti (4 adet) Akım aralığı: 1A 3000A RMS; Ölçüm hatası: 1% Boyut: 61 cm ( 24 ) Çap = 194mm;

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

BAĞLANTI ELEMANLARI 2.001 DİKEY FİX. KODU TANIM METERYAL MS.0021 Ø7 mm Zamak, Metal YATAY FİX. KODU TANIM METERYAL MS.0021 Ø7 mm Zamak, Metal

BAĞLANTI ELEMANLARI 2.001 DİKEY FİX. KODU TANIM METERYAL MS.0021 Ø7 mm Zamak, Metal YATAY FİX. KODU TANIM METERYAL MS.0021 Ø7 mm Zamak, Metal BAĞLANTILAR DİKEY FİX KODU TANIM METERYAL MS.0021 Ø7 mm Zamak, Metal YATAY FİX KODU TANIM METERYAL MS.0021 Ø7 mm Zamak, Metal YATAY FİX KODU TANIM METERYAL MS.0284 Ø10 mm Zamak, Metal MİNİFİX KODU TANIM

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

BT-08 GIDA TERMOMETRESİ

BT-08 GIDA TERMOMETRESİ BT-08 GIDA TERMOMETRESİ Ölçüm Hassasiyeti: ± 0.1 C Su geçirmezd) Max/Min. Fonksiyonlu LCD ekran sıcaklık değeri Sıcaklık değerini ekranda tutma özelliği F/C arasında serbestçe değişim Otomatik kapanma

Detaylı

SALUTRON D1 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

SALUTRON D1 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU SALUTRON D1 BOYA ve KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN MARKA : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI : SALUTRON MODEL : D 1 Firma : MEP TEKNİK ELEKTRİK TİC. LTD. ŞTİ. Adres

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi Optik ve Dijital Sıfıra Yakın Sensör Sapması Sarf Malzeme Yok Hareketli Parça Yok MLSS (Aktif Çamur), RAS (Geri Devir), WAS (Atık Aktif Çamur) Ölçümleri

Detaylı

Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS SICAKLIK SENSÖRLERI

Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS SICAKLIK SENSÖRLERI Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS A B C D E F Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Sipariş bilgileri Tip Stok no. TBS-1DSGT2506NE 6048684 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar

Detaylı

1 Tabloda listelenen matkaplar için çap aralığını ve delme derinliklerini bulun.

1 Tabloda listelenen matkaplar için çap aralığını ve delme derinliklerini bulun. pdrilling Content DLİK DLM Matkap seçimi Matkap seçimi Delik çapını ve delme derinliğini belirleyin 1 Tabloda listelenen matkaplar için çap aralığını ve delme derinliklerini bulun. 2 Matkap tipini seçin

Detaylı