Hakkýmýzda. Depomuzdan stoktan teslimat yapmaktayýz. Teknik servis ve kalibrasyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hakkýmýzda. Depomuzdan stoktan teslimat yapmaktayýz. Teknik servis ve kalibrasyon"

Transkript

1 ÖLÇÜ ALETLERÝ ÜRÜN KATALOÐU

2 Hakkýmýzda Yamer Endüstriyel ürünler San.Ve Tic.Ltd.Þti sektördeki 20 yýlý aþkýn tecrübe ile Mayýs 2012 tarihinde kurulmuþtur. Amacýmýz hem yerli hem de yurtdýþýndaki sanayi kuruluþlarýna uygun fiyatla kaliteyi birleþtirerek ekipman ve malzeme tedarik etmektir. Firmamýzýn satýþ programý þuanda Kalite Kontrol ekipmanlarý ve Dökümhane malzemeleri konusunda iki farklý departmandan oluþmaktadýr. Kalite Kontrol bölümündeki ürünlerimiz her biri kendi alanýnda güçlü üreticiler tarafýndan Yamer markasý ile üretilmiþ yeni ve teknolojik ürünlerden oluþmaktadýr. YAMER Ölçü Aletleri Yamer markasý ile hizmetinize sunmuþ olduðumuz Kalite Kontrol Ekipmanlarý ana baþlýklarý ile aþaðýda belirtilmiþtir. 800 den fazla ürün çeþidini stoktan müþterileri ile buluþturan satýþ, servis ve anlaþmalý kalibrasyon laboratuvarý ile %100 müþteri memnuniyeti saðlamayý kendine ilke edinen yepyeni bir anlayýþla tüm müþterilerimizin taleplerini karþýlamaya hazýrýz. * Sabit tip ve Taþýnabilir Sertlik Ölçme Cihazlarý * Sertlik Referans Mastarlarý ve Ölçüm Uçlarý * Ultrasonik Malzeme Kalýnlýðý Ölçüm Cihazlarý * Boya ve Kaplama Kalýnlýðý Ölçüm Cihazlarý * Profil Projektörler * Ölçme ve Ýnceleme Mikroskoplarý * Granit Pleytler, Dolaplý ve Profil standlar * Dijital, Saatli ve Verniyerli Kumpaslar * Dijital ve Analog Mikrometreler * Dijital ve Analog Komparatör Saatleri, Ýç çap ölçme komparatörleri * Komparatörler için Manyetik ve sütunlu standlar * Manyetik ve kelepçeli V bloklar * Dijital, Saatli ve Verniyerli Yükseklik Mihengirleri * Dijital Açý Ölçer ve eðim Ölçer, Analog Su Terazileri * Gönyeler,Radyus Mastarlarý, sentil ve Diþ taraklarý * Kumpas, Mikrometre kalibrasyonu için ve genel amaçlý mastar blok setleri * Numune Hazýrlama cihazlarý ve Sarf Malzemeleri * Özel ölçülerde iç çap ölçme aletleri * Geçer Geçmez Kontrol Mastarlarý * Özel mastarlar VÝZYON Yamer markasý ile ürettirmiþ olduðumuz kalite kontrol ve döküm malzemelerinin Türkiye, Avrupa ve Ortadoðu'da aranan bir marka olmasýný saðlamak. MÝSYON Ürün kalite ve çeþitliliðimiz, satýþla birlikte sunduðumuz kalibrasyon hizmetimiz, satýþ sonrasý servisimiz ve güçlü satýcý aðýmýz ile sektördeki en iyi firma olmak. Depomuzdan stoktan teslimat yapmaktayýz. Teknik servis ve kalibrasyon

3 Ürünlerin daha yakýndan tanýmak isteyen müþterilerimiz için bütün ürünlerimiz showroomumuzda çalýþýr durumda sergilenmektedir. Hakkýmýzda

4 Hakkýmýzda

5 Hakkýmýzda

6 Ýçindekiler KUMPASLAR Kumpaslar Hakkýnda Verniyerli Kumpas (0-300mm) Saatli Kumpas (0-200mm) Dijital Kumpas (0-300mm) Dijital Kumpas (ABS) (0-300mm) Dijital Kumpas IP67 (0-300mm) Dijital Kumpas ABS IP54 (0-300mm) Verniyerli Kumpas Tek Çene (0-0mm) Verniyerli Kumpas Çift Çene (0-1000mm) Dijital Kumpas Çift Çene (0-1000mm) Dijital Kumpas Tek Çene (0-1000mm) Dijital Kumpas Sivri Uçlu Dijital Kanal Kumpasý Býçak Aðýzlý Dijital Kumpas Ýç Çap Kanal Dijital Kumpas Dýþ Çap Kanal Dijital Kumpas Çenesi Ayarlanabilir Derinlik Ölçme Adaptörü Verniyerli Derinlik Kumpasý Dijital Derinlik Kumpasý Mekanik Kaynak Kumpasý Dijital Kaynak Kumpasý Sayfa No

7 Ýçindekiler MÝKROMETRELER Mikrometre Hakkýnda Dýþ Çap Mikrometreleri Numaratörlü Mikrometreler Hassas Göstergeli Mikrometreler (Pasometre) Dijital Mikrometreler (Hýzlý Tip) IP65 Dijital Mikrometreler IP65 Dijital Mikrometreler Ekonomik Model IP54 Dijital Mikrometreler ABS IP65 Deðiþtirilebilir Uçlu Mikrometreler Deðiþtirilebilir Uçlu Dijital Mikrometreler IP65 Bilye Uçlu Mikrometreler Dijital Mikrometreler Bilye Uçlu IP65 Vidalarýn Bölüm Dairesi Çap Ölçümü için Mikrometreler Vidalarýn Bölüm Dairesi Çap Ölçümü için Dijital Mikrometreler IP65 Deðiþtirilebilir Uçlar Ayar Çubuklarý Disk Mikrometreler Dönmeyen Milli Dijital Disk Mikrometreler Dönmeyen Milli IP65 Diþli Bölüm Dairesi Çapý Ölçüm Mikrometreleri Dijital Diþli Bölüm Dairesi Çapý Ölçüm Mikrometreleri IP65 Diþli Bölüm Dairesi Ölçüm Mikrometreleri Deðiþtirilebilir Uçlarý Diþli Diþ Dibi Çapý Ölçüm Mikrometreleri Dijital Diþli Diþ Dibi Çapý Ölçüm Mikrometreleri IP65 Deðiþtirilebilir Uçlu Üniversal Mikrometreler Dijital Deðiþtirilebilir Uçlu Üniversal Mikrometreler IP65 Deðiþtirilebilir Uçlar Býçak Aðýzlý Mikrometreler Dijital Býçak Aðýzlý Mikrometreler IP65 Küçük Ölçüm Yüzeyli Mikrometreler Dijital Küçük Ölçüm Yüzeyli Mikrometreler IP65 Özel Ölçme Çeneli Mikrometreler Dijital Özel Ölçme Çeneli Mikrometreler IP65 Konserve Kutularý için Mikrometre Mikrometre Ayar Çubuklarý Mikrometre Standlarý Derinlik Mikrometreleri Dijital Derinlik Mikrometreleri IP65 Ýç Çap Mikrometreleri Dijital Ýç Çap Mikrometreleri IP65 Ýç Çap Mikrometresi Boru Tip Ýç Çap Mikrometreleri (Üç Nokta Temaslý) Dijital Ýç Çap Mikrometreleri (Üç Nokta Temaslý) IP54 Ýç Çap Mikrometre Setleri (Üç Nokta Temaslý) Dijital Ýç Çap Mikrometre Setleri (Üç Nokta Temaslý) IP54 Dijital Mikrometre Kafalarý Sayfa No

8 Ýçindekiler YÜKSEKLÝK MÝHENGÝRLERÝ Yükseklik Mihengirleri Hakkýnda Verniyerli Yükseklik Mihengiri Saatli Yükseklik Mihengiri Dijital Yükseklik Mihengiri Dijital Yükseklik Mihengiri ABS Dijital Yükseklik Mihengiri Çift Kolonlu Yamer PHG-600 Hassas Yükseklik Mihengiri Yükseklik Mihengirleri için Aksesuarlar Sayfa No KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANTLAR Komparatörler Hakkýnda Komparatör Saatleri (mm) Komparatör Saatleri (mm) Komparatör Saatleri (mm) / (0-50mm) Salgý Komparatörleri Salgý Komparatörü Dijital Komparatör (Hassas) Dijital Komparatör Saatleri (mm) Dijital Komparatör Saatleri (mm) Dijital Komparatör Saatleri (mm) Dijital Komparatör Saatleri ABS () Dijital Komparatör Saatleri ABS () SPC Sistemler Silindir Komparatörleri Silindir Komparatörleri çin Uç Setleri Saatli Hassas Tampon Mastarlar (Bilye Temaslý) Havalý Ýç - Dýþ Çap Ölçme Sistemleri Saatli Kalýnlýk Ölçerler Dijital Kalýnlýk Ölçerler Komparatör Saatleri için Aksesuarlar Manyetik Standlar Manyetik Standlar Üniversal Manyetik Stant Hidrolik Üniversal Manyetik Stant Fleksibýl Manyetik Taban Komparatör Standlarý Granit Komparatör Standý Tip D Granit Komparatör Standý Tip E Sayfa No

9 Ýçindekiler MASTAR BLOKLAR ve KONTROL MASTARLARI Mastar Bloklar ve Kontrol Mastarlarý Hakkýnda Tampon Mastarlar Referans Halka Mastarlar Çatal Mastarlar Ayarlanabilir Çatal Mastarlar Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (M) Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (G Boru Diþ) Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (BSW) Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (UNC) Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (UNF) Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (Tr ) Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (R Konik) Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (NPT Konik) Vida Tampon ve Halka Mastarlarý (NPTF Konik) Tampon Mastar Seti (Geçer Geçmez) Vida Tampon ve Halka Mastar Seti (Geçer Geçmez) Pin Mastar Setleri Mastar Blok Setleri (Johnson Mastar Setleri) Mastar Bloklar Kumpas Kalibrasyonu için Mastar Seti Mikrometre Kalibrasyonu için Mastar Seti Mastar Blok Aksesuar Seti Sayfa No AÇI ve EÐÝM ÖLÇERLER, GÖNYELER ve CETVELLER Açý ve Eðim Ölçerler, Gönyeler ve Cetveller Hakkýnda Açý Ölçer Paslanmaz Çelik Açý Mastarý Açý Mastar Seti Açý Ölçer Üniversal Açý Ölçer Dijital Kombinasyon Açý Ölçer Açý ve Eðim Ölçerler (Mini Dijital) Açý ve Eðim Ölçerler Açý ve Eðim Ölçer Çift Göstergeli Su Terazisi Düz Gönyeler Þapkalý Gönyeler Kýl Gönyeler Kýl Mastarlar Çelik Cetveller Paslanmaz Çelik Cetveller Sayfa No

10 Ýçindekiler DÝÐER ÖLÇÜ ALETLERÝ ve MASTARLAR Diðer Ölçü Aletleri ve Mastarlar Hakkýnda Sirkometre (Pi Metre) Yüzey Pürüzlülük Karþýlaþtýrma Mastar Plakalarý Iþýklý & Mekanik Kenar Problarý Takým Sýfýrlama Cihazý Sentil ve Diþ Taraklarý Radyus Mastarlarý Kalem Bileme Mastarý Erkek Delik Mastarlarý Sayfa No GRANÝT PLEYTLER ve STANTLARI, "V" BLOKLAR ve ÇÝFT PUNTALAR Granit Pleytler ve Stantlarý, "V" Bloklar ve Çift Puntalar Hakkýnda Granit Pleytler Döküm Pleytler Pleyt Standlarý Granit Mastar Gönyeler Granit Mastarlar Hassas Çift Punto Boy Mastarlarý Manyetik "V" Bloklar (Yüksek Hassasiyet) Manyetik "V" Bloklar Kelepçeli "V" Bloklar X Blok Çiftleri Sayfa No ANALOG & DÝJÝTAL DÝNAMOMETRELER ve STANTLARI AD / ADB Analog Dinamometreler DD / DDB Dijital Dinamometreler SD Dinamometre Standý Dinamometreler için Çeneler Sayfa No

11 Ýçindekiler KALINLIK ÖLÇÜM CÝHAZLARI, SHORMETRELER, PORTATÝF VE MASA TÝPÝ SERTLÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI Kaplama Kalýnlýðý Ölçüm Cihazlarý Kaplama Kalýnlýðý Ölçüm Cihazýlarý Kablolu Modeller Ultrasonik Kalýnlýk Ölçme Cihazlarý ASA (Analog Shore A) Shoremetre ASD (Analog Shore D) Shoremetre DSA (Dijital Shore A) Shoremetre SASA (Shore A Standý) SASD (Shore D Standý) SDSA (Dijital Shore A Standý) Ultrasonik Taþinabilir Sertlik Ölçme Cihazý Taþýnabilir Sertlik Ölçme Cihazý (HT2000) Taþýnabilir Sertlik Ölçme Cihazlarý HT1800 / HT1800PLUS Taþýnabilir Brinell Sertlik Ölçme Cihazý HBT3000 Microvickers Sertlik Ölçme Cihazlarý MVHTX1000 / MVHT1000 Dijital Vickers Sertlik Ölçme Cihazlarý VHT10Z / VHT30Z Rockwell Sertlik Ölçme Cihazlarý RHTD / RHTAO Dijital Sertlik Ölçme Cihazý RBVHT1875 (Rockwell / Brinell / Vickers) Dijital Brinell Sertlik Ölçme Cihazý BHT3000 Ekonomik Model Dijital Brinell Sertlik Ölçme Cihazý BHTX3000 Sayfa No

12 Ýçindekiler OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI Optik Ölçüm Cihazlarý Hakkýnda SMB3010B Stereo Mikroskop Binoküler YMR- USB Dijital Mikroskop SMT3020T Stereo Mikroskop Trinoküler MM6000B Ters Metal Mikroskobu DSM340 LCD Stereo Mikroskop DMM340 LCD Stereo Mikroskop DP300 Profil Projektör YP300 Profil Projektör Projektör için Aksesuarlar Sayfa No

13 SPC SÝSTEMLER Veri Çýkýþ Kablosu Ara Ünite * USB den bilgisayara baðlanarak verilerin hýzlý transferi * Tek bir ünite ile kumpas, mikrometre komparatör ve mihengirden veri transfer olanaðý * Bazý diðer marka ölçü aletleri ile birlikte kullanýlabilr. * Bazý markalarýn kablo ve arayüzleri ile kullanýlabilir. Veri Çýkýþ Kablosu Ara Ünite DP-UN ABS Dijital Kumpaslar ABS Dijital Mikrometreler ABS Dijital Komparatör Saati ABS Dijital Yükseklik Mihengiri

14 KUMPASLAR

15 KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ - Verniyerli Kumpaslar - Saatli Kumpaslar - Dijital Kumpaslar - Özel Kumpaslar - Verniyerli Derinlik Kumpaslarý - Dijital Derinlik Kumpaslarý Verniyer Skalasý (Metrik) Ana Skala (Metrik) Derinlik Ölçme Çubuðu Dýþ Ölçüm Çeneleri Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Pil Kapaðý ve Yuvasý Gövde ve Cetvel Fonksiyon Düðmeleri LCD Gösterge Derinlik Ölçme Çubuðu Dýþ Ölçüm Çeneleri IP54 IP65 IP66 IP67 IP65 * DIN40050 / IEC529 Toza Karþý Dayanýklýlýk Suya Karþý Dayanýklýlýk Sert Cisimlere Karþý Koruma Suya Karþý Koruma 1. Rakam Açýklama 2. Rakam Açýklama Korumasýz 50 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý 12,5 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý 2,5 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý 1 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý Toza karþý korumalý Toz geçirmez Korumasýz Dikey damlayan suya karþý korumalý 15 derece dik açýyla püskürtmelere karþý korumalý 60 derece dik açýyla püskürtmelere karþý korumalý Tüm açýlardan püskürtmelere karþý korumalý Alçak basýnçlý su jetlerine karþý korumalý Yüksek basýnçlý su jetlerine karþý korumalý 1 m'ye kadar derinliði olan suya daldýrýlabilir 1 m'den daha derin su içerisine daldýrýlabilir. 2

16 VERNÝYERLÝ KUMPAS A * DIN 862 normuna uygun * Monoblok verniyerli * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Derinlik ölçme çubuðu * Deri kýlýf ve karton kutusundadýr A A A A ,05 0,05 0,05 Hata sýnýrý (mm) ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 L (mm) a (mm) 20,5 23,5 27,5 b (mm) 15, c (mm) d (mm) A A A ,02 0,02 0,02 ± 0,03 ± 0,03 ± 0, ,5 23,5 27,5 15, KUMPAS SAATLÝ * DIN 862 normuna uygun * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Derinlik ölçme çubuðu * Özel lazer markalama * Döner kadran sayesinde kolay sýfýrlama, sýfýrlama sonrasý tespit vidasý ile sabitlenen darbelere dayanýklý kadran ,02 0,02 Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,03 L (mm) a (mm) b (mm) 16,5 19 c (mm) d (mm) D Ø (mm) ± 0,03 ± 0, ,

17 DÝJÝTAL KUMPAS * DIN 862 normuna uygun * Tüm kullanýmlar için ideal ve profesyonel * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Geniþ Lcd ekraný sayesinde hýzlý ve kolay okuma * Açma /kapama düðmesi, her pozisyonda sýfýrlama, * Metrik - inç dönüþtürücü * Derinlik ölçme çubuðu * Plastik kutusundadýr L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) 16,5 19,5 20,5 d (mm) Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 DÝJÝTAL KUMPAS (ABS) * DIN 862 normuna uygun * Mutlak sýfýr noktasý özelliði, ölçüm aralýðýnýn herhangi bir yerinde, bir baþlangýç noktasý ayarlanarak, ara ölçüm ve toplam ölçüm sonucunu görebilirsiniz. * Kumpas ABS özelliði sayesinde ilk kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný hafýzada tutar ve bir dahaki pil deðiþimine kadar sýfýrlama pozisyonu ayný kalýr. * Kumpas hangi pozisyonda açýlýrsa açýlsýn bulunduðu yerdeki deðeri gösterir. * Geniþ Lcd ekraný sayesinde hýzlý ve kolay okuma * Geniþ Lcd ekraný sayesinde kolay okuma * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Metrik - inç dönüþtürücü * Derinlik ölçme çubuðu * Plastik kutusundadýr R L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) 16,5 19,5 20,5 16,5 16,5 19,5 20,5 d (mm) R CA CA CA Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 Ýç Ölçüm Ucu Karbür Karbür Karbür Dýþ Ölçüm Ucu Karbür Karbür Karbür R modelinin derinlik ölçme çubuðu yuvarlaktýr. 4

18 DÝJÝTAL KUMPAS IP * DIN 862 normuna uygun * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Metrik ve inç dönüþtürücü * IP67 spesifikasyonuna göre su ve toza karþý dayanýklýlýk * Yeni tasarlanmýþ yapýsý yüksek kalite ve hassasiyet içermektedir * Plastik kutusundadýr IP Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) 16,5 19,5 20,5 d (mm) DÝJÝTAL KUMPAS ABS IP54 IP AT * Mutlak sýfýr noktasý özelliði, Ölçüm aralýðýnýn herhangi bir yerinde, bir baþlangýç noktasý ayarlanarak, ara ölçüm ve toplam ölçüm sonucunu görebilirsiniz. * Kumpas ABS özelliði sayesinde ilk kullanýmda ayarlanan sýfýr noktasýný hafýzada tutar ve bir dahaki pil deðiþimine kadar sýfýrlama pozisyonu ayný kalýr. * Kumpas hangi pozisyonda açýlýrsa açýlsýn bulunduðu yerdeki deðeri gösterir. * Geniþ Lcd ekraný sayesinde kolay okuma * SPC veri çýkýþlý * Yüksek hassasiyet ve uzun pil ömürlüdür. * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Plastik kutusundadýr * Bazý markalarýn kablo ve arayüzleri ile kullanýlabilir AT AT AT Hata sýnýrý (mm) ± 0,02 ± 0,03 ± 0,03 L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) 16,5 19,5 20,5 d (mm)

19 VERNÝYERLÝ KUMPAS * DIN 862 normuna uygun * Monoblok verniyerli * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Hassas ayarlamalý * Ahþap kutusundadýr A a (mm) d (mm) e (mm) f (mm) A A A A A ,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Hata sýnýrý (mm) ±0,05 ±0,06 ±0,06 ±0,08 ±0,12 Toplam Boy (mm) Ýç Ölçüm min. (mm) VERNÝYERLÝ KUMPAS * DIN 862 normuna uygun * Monoblok verniyerli * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Hassas ayarlamalý * Ahþap kutusundadýr A a (mm) d (mm) e (mm) 5 10 f (mm) A A ,05 0,05 Hata sýnýrý (mm) ± 0,06 ± 0,08 Toplam Boy (mm) Ýç Ölçüm min. (mm)

20 VERNÝYERLÝ KUMPAS A * DIN 862 normuna uygun * Monoblok verniyerli * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Ýç ölçümler için üst sivri çene * Hassas ayarlamalý * Ahþap kutusundadýr A A A ,05 0,05 0,05 Hata sýnýrý (mm) ±0,05 ±0,06 ±0,06 Toplam Boy (mm) Ýç Ölçüm min. (mm) a (mm) 90 b (mm) d (mm) e (mm) f (mm) VERNÝYERLÝ KUMPAS A * DIN 862 normuna uygun * Monoblok verniyerli * Atölye ve kalite kontrol odalarý için uygundur. * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Gövde krom kaplý * Dýþ ölçümler için üst sivri çene * Ahþap kutusundadýr A A A A A Hassas Ayarlamalý B B B ,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Hata sýnýrý (mm) ± 0,07 ± 0,08 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,11 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,11 Toplam Boy (mm) Ýç Ölçüm min.(mm) a (mm) 90 b (mm) d (mm) e (mm) f (mm)

21 DÝJÝTAL KUMPAS IP66 * DIN 862 normuna uygun * IP66 spesifikasyonuna göre su ve toza dayanýklýlýk * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elveriþlidir * Dýþ ölçümler için üst sivri çeneler * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç, ABS, REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi, sýfýrlama ve ön ayarlama içindir. ) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr IP66 L (mm) a (mm) 90 b (mm) d (mm) e (mm) f (mm) Hata sýnýrý (mm) ± 0,04 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,07 Ýç Ölçüm min. (mm) DÝJÝTAL KUMPAS * DIN 862 normuna uygun * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elveriþlidir * Dýþ ölçümler için üst sivri çeneler * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç, ABS, REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi, sýfýrlama ve ön ayarlama içindir.) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr L (mm) a (mm) 90 b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) Hata sýnýrý (mm) ± 0,04 ± 0,05 ± 0,07 Ýç Ölçüm min. (mm)

22 DÝJÝTAL KUMPAS ABS IP66 IP * DIN 862 normuna uygun * IP66 spesifikasyonuna göre su ve toza dayanýklýlýk * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elveriþlidir * Ýç ölçümler için üst sivri çeneler * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç, ABS, REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi, sýfýrlama ve ön ayarlama içindir.) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr Hata sýnýrý (mm) ± 0,05 ± 0,06 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08 Ýç Ölçüm min. (mm) L (mm) a (mm) 90 b (mm) d (mm) e (mm) f (mm) DÝJÝTALKUMPAS ABS * DIN 862 normuna uygun * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Dýþ ölçümler için sivri alt çeneler * Ýç ölçümler için üst sivri çeneler * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç, ABS, REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi, sýfýrlama ve ön ayarlama içindir.) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr Hata sýnýrý (mm) ± 0,05 ± 0,06 ± 0,06 ± 0,07 L (mm) a (mm) b (mm) d (mm)

23 DÝJÝTAL KUMPAS ABS IP66 * DIN 862 normuna uygun * IP66 spesifikasyonuna göre su ve toza dayanýklýlýk * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elveriþlidir * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç, ABS, REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi, sýfýrlama ve ön ayarlama içindir.) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr IP66 L (mm) a (mm) 90 d (mm) e (mm) f (mm) Hata sýnýrý (mm) ± 0,05 ± 0,06 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,11 ± 0,14 Ýç Ölçüm min. (mm) DÝJÝTAL KUMPAS ABS * DIN 862 normuna uygun * Özel sertleþtirilmiþ çeneler * Alt çenelerin radyüslü kesitleri hassas bir iç ölçüm için elveriþlidir * Hassas ayarlamalý * Düðmeler : mm/inç, ABS, REL (REL düðmesi açma kapama düðmesi, sýfýrlama ve ön ayarlama içindir.) * Düþük pil uyarýsý * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr L (mm) a (mm) d (mm) e (mm) f (mm) Hata sýnýrý (mm) ± 0,05 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,08 Ýç Ölçüm min. (mm)

24 DÝJÝTAL KUMPAS SÝVRÝ UÇLU * DIN 862 normuna uygun * Mutlak sýfýrlama özelliði * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Çok dar kanallarý ölçmek için tasarlanmýþtýr * Sivri uçlu ölçüm çeneleri * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,03 L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) 16 19,5 d (mm) DÝJÝTAL KANAL KUMPASI BIÇAK AÐIZLI * DIN 862 normuna uygun * Mutlak sýfýrlama özelliði * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Çok dar kanallarý ölçmek için tasarlanmýþtýr * Býçak aðýzlý ölçüm çeneleri * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,03 L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) f (mm) ,5 19, ,2 3,6 g (mm)

25 DÝJÝTAL KUMPAS ÝÇ ÇAP KANAL * DIN 862 normuna uygun * Mutlak sýfýrlama özelliði * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Ýç ölçümlerde kullanýlýr. * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr L (mm) a (mm) b (mm) 3 3 c (mm) 7 7,5 d (mm) e (mm) 5 5 Ø (mm) Hata sýnýrý (mm) ± 0,04 ± 0,04 DÝJÝTAL KUMPAS DIÞ ÇAP KANAL * DIN 862 normuna uygun * Mutlak sýfýrlama özelliði * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Dýþ ölçümlerde kullanýlýr. * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr L (mm) a (mm) b (mm) 3 3 c (mm) d (mm) e (mm) 5 8 Ø (mm) 2 2, Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,04 12

26 DÝJÝTAL KUMPAS SOL ÇENESÝ AYARLANABÝLÝR * DIN 862 normuna uygun * Sertleþtirilmiþ çelik çeneler * Kýzaklý sol çene tasarýmý ile kademeli yüzeyleri ölçmek için tasarlanmýþtýr. * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr Hata sýnýrý (mm) ± 0,04 ± 0,04 ± 0,05 L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) DERÝNLÝK ÖLÇME ADAPTÖRÜ * Paslanmaz çelikten * 0-, mm ve 0-300mm verniyerli ve dijital kumpaslar içindir Boyut mm (L*H*W) 75*30*16 VERNÝYERLÝ DERÝNLÝK KUMPASI * DIN 862 normuna uygun * Paslanmaz çelik * Taban ve cetvel krom kaplý * Taban, verniyer ve cetvel kýsmý sertleþtirilmiþ * Plastik kutusundadýr ,05 0,05 0,05 Hata sýnýrý (mm) ± 0,05 ± 0,05 ± 0,08 L (mm) a (mm) b (mm) d (mm)

27 DÝJÝTAL DERÝNLÝK KUMPASI IP67 * DIN 862 normuna uygun * IP67 spesifikasyonuna göre su ve toza karþý dayanýklýlýk * Taban ve cetvel kýsmý sertleþtirilmiþ * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr IP67 L (mm) a (mm) b (mm) 6 6 d (mm) 14,5 14, Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,03 DÝJÝTAL DERÝNLÝK KUMPASI * DIN 862 normuna uygun * Taban ve cetvel kýsmý sertleþtirilmiþ * Metrik - inç dönüþtürücü * Plastik kutusundadýr L (mm) a (mm) b (mm) d (mm) 14,5 14,5 14, Hata sýnýrý (mm) ± 0,03 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,05 MEKANÝK KAYNAK KUMPASI Taným Mekanik Kaynak Kumpasý 60,70,80, ve 90 DÝJÝTAL KAYNAK KUMPASI Taným Dijital Kaynak Kumpasý 12.5mm/0.5'',60,70,80, ve

28 MÝKROMETRELER

29 MÝKROMETRE HAKKINDA Mikrometreler parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Kumpaslara göre daha hassastýrlar. Ayrýca özel amaçlar için üretilmiþ modelleri vardýr. Karbür Ölçüm Yüzeyleri Hareketli Mil Kilitleme Tertibatý Tambur MÝKROMETRE ÇEÞÝTLERÝ - Dýþ çap mikrometreleri - Numaratörlü mikrometreler - Dijital mikrometreler - Özel mikrometreler (vida, diþli, gibi) - Ýç çap mikrometreleri - Dijital iç çap mikrometreleri - Derinlik mikrometreleri Kovan Cýrcýr Gövde Karbür Ölçüm Yüzeyleri Hareketli Mil Kilitleme Tertibatý Fonksiyon Tuþlarý Tambur Cýrcýr LCD Gösterge Kovan Gövde IP54 IP65 IP66 IP67 IP65 * DIN40050 / IEC529 Toza Karþý Dayanýklýlýk Suya Karþý Dayanýklýlýk Sert Cisimlere Karþý Koruma Suya Karþý Koruma 1. Rakam Açýklama 2. Rakam Açýklama Korumasýz 50 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý 12,5 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý 2,5 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý 1 mm'den büyük olan cisimlere karþý korumalý Toza karþý korumalý Toz geçirmez Korumasýz Dikey damlayan suya karþý korumalý 15 derece dik açýyla püskürtmelere karþý korumalý 60 derece dik açýyla püskürtmelere karþý korumalý Tüm açýlardan püskürtmelere karþý korumalý Alçak basýnçlý su jetlerine karþý korumalý Yüksek basýnçlý su jetlerine karþý korumalý 1 m'ye kadar derinliði olan suya daldýrýlabilir 1 m'den daha derin su içerisine daldýrýlabilir. 16

30 DIÞ ÇAP MÝKROMETRELERÝ B * DIN 863 normuna uygun * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Ölçme kuvvet uygulamasý sürtünmelidir * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý krom üzeri plastik kaplýdýr * Hareketli ölçüm mili kilitleme tertibatlýdýr * Plastik kutusundadýr B B Hata sýnýrý (µm) 4 4 L (mm) A (mm) 3 3 B (mm) 6 8 C (mm) DIÞ ÇAP MÝKROMETRELERÝ * DIN 863 normuna uygun * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boyalýdýr. * Hareketli ölçüm mili kilitleme tertibatlýdýr * Plastik kutusundadýr Hata sýnýrý (µm) L (mm) a (mm) ,5 16,5 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 b (mm) mm x 6 Set Ýçeriði 6 adet mikrometre, 5 adet ayar mastarý

31 NUMARATÖRLÜ MÝKROMETRELER * DIN 863 normuna uygun * Mekanik sayaçlýdýr * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Hareketli ölçüm mili kilitleme tertibatlýdýr * Plastik kutusundadýr L (mm) a (mm) b (mm) , Hata sýnýrý (µm) HASSAS GÖSTERGELÝ MÝKROMETRELER (PASOMETRE) * DIN 863 normuna uygun * Göstergeli geri çekilebilir uç, Seri ölçümler için idealdir * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * Hareketli ölçüm mili kilitleme tertibatlýdýr * Ayarlanabilen tolerans göstergelidir. * Plastik kutusundadýr L (mm) 28,5 53,5 a (mm) Gösterge : / Mikrometre 0,002 Gösterge : / Mikrometre 0,002 Hata sýnýrý (µm) Gösterge : 1 / Mikrometre : 3 Gösterge : 1 / Mikrometre : 3 18

32 DÝJÝTAL MÝKROMETRELER (HIZLI TÝP) IP65 IP E2 * DIN 863 normuna uygun * IP65 korumasý yað,su ve toza karþý dayanýklýlýk saðlar. * Hýzlý ölçüm imkaný (Tamburun her devrinde hareketli mil 2 mm hareket eder) * Ýkinci cýrcýr mekanizmasý sayesinde tek elle ölçüm imkaný * Pil deðiþiminden sonra bile veri görüntüsünün saklanmasý. * Otomatik güç kapatma ve geniþ LCD ekran * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Plastik kutusundadýr E E E E Hata sýnýrý (µm) ± 2 ± 2 ± 3 ± 3 L (mm) a (mm) b (mm) 27, DÝJÝTAL MÝKROMETRELER IP65 IP E2 * DIN 863 normuna uygun * IP65 korumasý, yað,su,toza karþý mükemmel dayanýklýlýk saðlar * Ölçme kuvvet uygulamasý cýrcýrlýdýr. * Kovan ve tambur krom kaplýdýr. * Pil deðiþiminden sonra mutlak modda bile veri görüntüsünü korur. Geniþ LCD, otomatik güç kapatma * Ölçüm yüzeyleri karbür ve leblenmiþtir * Gövde kýsmý boya üzeri plastik kaplýdýr * 25 mm üzeri mikrometreler için ayar çubuklarý dahildir. * Plastik kutusundadýr E E E E E E E E E E E E Hata sýnýrý (µm) ± 2 ± 2 ± 3 ± 3 ± 3 ± 3 ± 4 ± 4 ± 4 ± 4 ± 5 ± 5 L (mm) 32,5 57,5 82,5 107, , , a (mm) b (mm) , , c (mm) ,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 19

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER KÜÇÜK ÖLÇÜ ALETLERÝ HAKKINDA 66 AÇI ÖLÇER ÜNÝVERSAL * Ölçüm yüzeyi sertleþtirilmiþ ve

Detaylı

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008

Metal Ýþleme Makinalarý Ana Katalog 2008 Tezgâh Matkaplar Sütunlu Matkaplar Þanzýmanlý Sütunlu Matkaplar Torna Makinalarý Freze Makinalarý Ölçüm Cihazlarý Metal Þerit Testereler Metal Daire Testereler Zýmpara Makinalarý Polisaj Makinalarý Saç

Detaylı

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

Mahrlights 2014-2015 / 1

Mahrlights 2014-2015 / 1 - + Mahrlights KAMPANYA KATALOĞU 2014-2015 / 1 - 2 MarCal. Dijital Kumpas 16EWRi (Referans Sistem Özelliği ile, IP67 Koruma Sınıflı) Entegre Kablosuz Veri Aktarımı - Sadece data kablosu fiyatına, kablosuz

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

www.adtdental.com.tr

www.adtdental.com.tr www.adtdental.com.tr T : 0 (212) 523 20 60 (PBX) F : 0 (212) 523 20 70 adt@adtdental.com.tr www.adtdental.com.tr Oðuzhan Cad. Karakoyunlu Sok. No.29A 34093 Fýndýkzade, Ýstanbul www.adtdental.com.tr 1995

Detaylı

Mahrlights. sadece 239,-- EUR dan. Kablosuz transfer için USB alıcı ve yazılım ile birlikte. başlayan fiyatlar ile...

Mahrlights. sadece 239,-- EUR dan. Kablosuz transfer için USB alıcı ve yazılım ile birlikte. başlayan fiyatlar ile... - + Mahrlights fiyatlarımız 31 ocak 2014 tarihine kadar geçerlidir. YENİ! MarCal. Dijital Kumpas 16EWRi entegre kablosuz bağlantı özelliği ile birlikte... Kablosuz transfer için alıcı ve yazılım ile birlikte

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

Mahrlights. MarSurf. M 300 Portatif Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı 3.380,--

Mahrlights. MarSurf. M 300 Portatif Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı 3.380,-- - + Mahrlights MarSurf. M 300 Portatif Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı 3.380,-- 2012 Sonbahar Kampanyası KAMPANYA FİYATLARIMIZ 31 ARALIK 2012 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR. 2 3 MarCal. Dijital Kumpas 16EWR (Referans

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI M E D I U M R A N G E Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada

Detaylı

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI Dünya çapýnda kullaným EFCO olarak 30 yýlý aþkýn bir süredir müþterilerimizi ortaklarýmýz olarak görüyor ve onlarý kazanma felsefesiyle çalýþýyoruz. Vanalarýn sýzdýrmazlýk

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

MAK 401. Konu 3 : Boyut, Açı ve Alan Ölçümleri

MAK 401. Konu 3 : Boyut, Açı ve Alan Ölçümleri MAK 41 Konu 3 : Boyut, Açı ve Alan Ölçümleri Boyut Ölçümü Pratikte yapılan boyut ölçümlerinde kullanılan yöntemler genellikle doğrudan karşılaştırma adı verilen temasla yapılan ölçmelerdir. Bu iş için

Detaylı

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar

automation Yüksek Performanslý MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar KAYNAK VE KESME ROBOT SÝSTEMLERÝ MIG/MAG ve TIG kaynaðý ile Plazma Kesme Uygulamalarýnda Verimliliðinizi Artýran 6 Eksen Endüstriyel Robotlar Yüksek Performanslý Robotlar OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME

BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME BÖLÜM 1. ÖLÇME VE KONTROL 1.1. ÖLÇME Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, aynı cinsten bilinmeyen bir değeri karşılaştırmaya ÖLÇME denir. Örneğin ; cetvel, kumpas ve mikrometre Çelik cetvel ve şerit

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı