OH720, OP720, HI720, HI722 Otomatik yang n dedektörleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OH720, OP720, HI720, HI722 Otomatik yang n dedektörleri"

Transkript

1 OH720, OP720, HI720, HI722 Otomatik yang n dedektörleri Otomatik adreslenebilir dedektör bus C-NET için Cerberus PRO Tüm uygulamalar için optimum duman dedektörü Alg lama algoritmas ile sinyal i leme Devreye alma süresince otomatik adres tahsisi Geli mekte olan yang nlar güvenilir alg lama OH720 ve OP720 için 5m/s ye kadar hava h için uygun C-NET arac yla haberle me (tek tek adresleme)

2 Özellikler Çevre Ekolojik çal ma Geri dönü ümlü malzeme elektronik ve sentetik malzeme kolayca ayr labilir Özellikler Çevre ve toz gibi faktörler, elyaf, böcekler, nem, a s cakl klar, elektro-manyetik etkiler, a nd buhar, titre ime kar dirençli Darbeye duyars z, sabotaj korumas Korunakl elektronik, yüksek kaliteli komponentler Entegre k sa devre izolatör, kontrol ünitesinin bus hatt üzerinde dedektörlerde ar za meydana gelmesi halinde 2 dedektör aras izole eder 360 görülebilir dahili Alarm indikatörü Herbir dedektöre 2 ye kadar ba lanabilir FDAI91/FDAI92/FDAI93 2 harici alarm indikatörü Alg lama algoritmal sinyal i leme Devreye alma s ras nda otomatik adres tahsisi Ayn dedektör taban herbir dedektör tipinde kullan labilir, s vaalt ve s vaüstü kablolama Opsiyonel aksesuarlar H rs zl a kar dedektör kilitleme cihaz LP720 Tan mlama plakas FDBZ291 Yüsek koruma s için dedektör taban mührü RS720 Mikro terminal DBZ1190-AA ( mm 2 ) Ba lant terminali DBZ1190-AB ( mm 2 ) Siren taban DBS720 OH720 Multi-sensörlü duman dedektörü Multi-sensör duman dedektörü içeri i: Dedektör aat çal ma s ras nca dedektörü toza kar korumak için toz kapa Bir sensör ile optik ileriye da k k saç lma prensibine göre çal r Opto-elektronik örnekleme odac rahats z edici yabanc tutar ancak optimal olarak duman partiküllerini alg lar Ek bir sensörü yang n dedektörünün aldat fenomenlere kar ba kl artt r Farkl parameter setleri seçilebilir dedektör davran Geçici yanl alarm nedenlerine kar ba k Kat ve s lar n yan ra yanan yang nlar n alg lamas için Aldat fenomenlerin oldu u çevrelerde güvenilir yang n alg lamas için 2

3 OP720 Duman dedektörü Duman dedektörü içeri i: Dedektör aat çal ma s ras nca dedektörü toza kar korumak için toz kapa Bir sensör ile optik ileriye da k k saç lma prensibine göre çal r Opto-elektronik örnekleme odac rahats z edici yabanc tutar ancak optimal olarak duman partiküllerini alg lar Farkl parameter setleri seçilebilir dedektör davran Duman üreterek yanan ve içten içe yanan yang nlar n alg lamas için HI720 Is dedektörü (statik+ror) Is dedektörü içeri i: Dedektör aat çal ma s ras nca dedektörü toza kar korumak için toz kapa Bir s cakl k sensörlü Yüksek ihtiyaçlar için zl ve yava s cakl k de imleri, derin s cakl klar dahil belirli bir yan t davran Farkl parameter setleri seçilebilir dedektör davran Farkl çevre s cakl klar olu an alanlar için uygundur Yüksek oranda toz ve kirlilik veya yüksek oranda nem geli en konvansiyonel alarm üniteleri etkisini bozan yerler HI722 Is dedektörü (statik) Is dedektörü içeri i: Dedektör aat çal ma s ras nca dedektörü toza kar korumak için toz kapa Bir s cakl k sensörlü Ortam s cakl ölçer, e er maximum s cakl k a rsa dedektör yang n kontrol paneline tehlike sinyali gönderir cakl k art lar nda geçici yüksek de kenlikler olan alanlar için uygundur Yüksek kirlilik ve s cakl k dalgalanmalar ile konvansiyonel alarm üniteleri etkisini bozan yerler için uygundur 3

4 Dedektör taban DB721 Cerberus PRO FD720 serisi her dedektör noktas için universal taban vaalt koblolama için vaüstü kablolama, kablo çap 8mm e kadar Loop kontakl dedektör taban (DB721) kullanarak, dedektör hatt noktasal dedektör monte edilmemi olsa dahi kesintiye u ramaz. Dedektör taban DB722 Cerberus PRO FD720 serisi OP720 ve OH720 noktasal dedektörler için üniversal tabanl vidas z terminalli dedektör taban vaalt koblolama için vaüstü kablolama, kablo çap 8mm e kadar Taban eki BA720 Yüzey montajl tüp beslemesi (max. 20 mm) ve kanal (max. 25 mm x 15 mm) Dedektör yayl mandal ile sabittir. 4 Siemens Bina Teknolojisi

5 1a 5 6 Enstallasyon Basit enstallasyon Universal taban ile Yanlarda yüzey kablolama için k labilir 2 ad max. Ø8 mm lik yer Kolay kablo beslemesi için extra arka aç kl k extra-geni montaj slotlar özelli i ile mevcut deliklerin di er sistemlerce tekrar kullanmas na imkan verir ba lant terminali kablo kesiti 1.6 mm 2 yard mc terminaller için alan 2x DBZ1190-AA ve 2x DBZ1190-AB dedektör kolayca elle döndürülerek veya dedektör de tiricisi DX791 ile oturtulur Yard mc terminaller için alan DBZ1190- AA, DBZ1190-AB Dedektör hatt ve harici Alarm ndikatörü ba lant terminali Kablo giri i için aç kl k A :Alarm nd. 1b Dedektör hatt ve harici A için ba lant terminali Montaj slotlar min. 40 mm, max. 90 mm e kadar alarm indikatörü (A ) dedektör içinde merkezi, hizalamaya ihtiyaç yoktur 5

6 LP720 Dedektör kilitleme cihaz dedektörü h zrs zl a kar koruma için Di li pin M3 x 12 mm Alyan anahtar FDBZ291 Tan mlama plakas lokasyon adresini tan mlama için dedektör taban kapa olmadan uygulama sadecers720 RS720 Dedektör taban kapa yüksek koruma s için 6 Siemens Bina Teknolojisi

7 1a 5 6 DBZ1190-AA Mikro terminal, DBZ1190-AB Ba lant terminali max. 0.5 mm 2 iletkenler için max. 2.5 mm 2 iletkenler için T- dallanma ba lant için destek noktas, harici alarm indikatörü (AI) veya kablo ekran max. 2 ek terminal için alan 1b DBS720 Siren taban akustik alarm için kullan lan siren taban tüm Cerberus PRO FD720 serisi noktasal dedektörler için uygulanabilir Tan mlama ürün bro ürü A6V Dedektör taban ile ölçüleri OH720 OP720 HI720/722 ø117 ø117 ø

8 Teknik veriler OH720 OP720 HI720 / HI722 Çal ma gerilimi (modüle) DC V DC V DC V Çal ma ak (durgun) ~230 A ~220 A ~200 A Harici alarm indikatörü-siren tabans z AI ba lanabilir ve programlanabilir Çal ma s cakl C C C Depolama s cakl C C C Nem (k sa-vadeli nem yo unla mas 95 % ba. 95 % ba. 95 % ba. müsaade edilir) Haberle me protokolü C-NET C-NET C-NET Renk beyaz, ~RAL 9010 beyaz, ~RAL 9010 Beyaz, ~RAL 9010 Koruma s EN60529 / IEC529 Dedektör taban kapa ile RS720 IP40 IP42 Standartlar CEA4021, EN 54-7, EN Sertifikalar VdS LPCB FM Gemicilik MED (Marine Equipment directive) GL (Germanischer Llyod) G d/ IP40 IP42 IP40 IP42 EN 54-7, EN EN 54-5, EN G e/ HH HH G /G f/01 / 531f/ Müsaade edilen hava h max. 5 m/s max. 5 m/s Sistem uyumlulu u C-NET FS720 QS standartlar Siemens Standart SN OH720 OP720 HI720 HI722 8 Siemens Bina Teknolojisi

9 Sipari detaylar Tip Parça no Tan m rl k OH720 S54310-F2-A1 Multi-sensör duman dedektörü kg OP720 S54310-F1-A1 Duman dedektörü kg HI720 S54310-F4-A1 Is dedektörü (statik + RoR) kg HI722 S54310-F3-A1 Is dedektörü (static) kg DB721 S54319-F11-A1 Loop kontakl dedektör taban kg DB722 S54319-F19-A1 Dedektör taban kg BA720 S54319-F20-A1 Taban eklentisi kg Aksesuarlar LP720 S54319-F9-A1 Dedektör kilitleme cihaz (2 alyan kg anahtar, 100 alt gen soket pinleri) BA720 S54319-F20-A1 Taban eklentisi kg FDBZ291 A5Q Tan mlama plakas (10x) kg RS720 S54319-F8-A1 Dedektör taban kapa (10x) kg DBZ1190-AA BPZ: Mikro terminal mm kg DBZ1190-AB BPZ: Ba lant terminali mm kg Ekipman detaylar için bkz. A6V

10 Siemens Türkiye Altyap & ehirler Sektörü Bölümü CPS Yang n Güvenli i Yakac k Yolu No: Kartal- stanbul Tel Copyright by Siemens Switzerland Ltd Data and design subject to change without notice. Supply subject to availability. Doküman no. A6V _g_tr_-- Manual FD720 Bask Bölüm 2

FC724 Yang n Kontrol Paneli

FC724 Yang n Kontrol Paneli FC724 Yang n Kontrol Paneli FS720 serisi (IP4) Cerberus PRO Kompak, 504 adrese kadar ba lant için prefabrik mikroi lemci kontrollü Yang n kontrol paneli a a ba lant ve ba ms z olarak kullan labilir 64

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

1. HIRSIZ ALARM TES SATI

1. HIRSIZ ALARM TES SATI 1. HIRSIZ ALARM TES SATI 1.1. H rs z Alarm Sistemi Kablosu 1.1.1. Tan Bina içi sabit tesisatlarda sinyal ve data ileti iminde kullan lan esnek kontrol ve iç ba lant kablolar r. Enstrümantasyon ve kontrol

Detaylı

Kablosuz Alarm Seti. Alarm Paneli

Kablosuz Alarm Seti. Alarm Paneli Kablosuz Alarm Seti JK-82-1 adet JA-82 868 Mhz., 50 kablosuz cihaz + 4 kablolu zone panel, 4 tel.no ve 6 sesli mesaj kapasiteli komunikator, 2 programlanabilir ç k l. ( Aku Hariç) - 1 Adet JA-81E Kablolu

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $ ESPRIT SER S 728 ULTRA / 10 Zon Kontrol Paneli; 10 zon (4x2 zon çiftlemesi ile 8 zona genifller) + 2 adet keypad zonu, 2 K s m 49 Kullan c kodu, 256 Olay haf zas, 1 PGM ç k fl, 950mA switching güç kayna,

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009 Schneider Electric Fiyat Listesi 5 Ekim 2009 Akıllı tasarım Enerji verimliliğine doğrudan erişim Compact NSX Yeni nesil devre kesici Ön panele yerlefltirilen üç LED gösterge kullan m kolayl sa lar. Yeflil

Detaylı

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar Fiber Optik Altyap Sistemleri Fiber optik kablolar, telekomünikasyon, sa l k ve bili im sektörlerinde yo unlukla kullan lmakta olup son zamanlarda h zla artan bir ivme ile CCTV uygulamalar nda da tercih

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 30 Haziran 2010 Acti 9 Daha fazla verimlilik > Güvenliğiniz için... > İşiniz için... > Enerjiniz için... > Gezegenimiz için... Acti 9, alçak gerilim

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri

Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Alçak Gerilim Dağıtım ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 8 Ağustos 2011 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Acti 9 Daha fazla verimlilik > Güvenliğiniz için... > İşiniz için... > Enerjiniz için... >

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP

Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP Ventil ayarl kur un asit akümülatörlerin önde gelen imalatç s olarak Yuasa güvenilirlik ve i letme performans n belirleyen tüm özelliklerini geli tirmektedir. Bunun neticesi

Detaylı

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri

Schneider Electric. Servis çözümleri. Eğitim. Enerji Verimliliği. Servisler. Otomasyon Çözümleri. Elektrik Dağıtım Sistemleri Schneider Electric Servis çözümleri Eğitim Enerji Verimliliği Servisler Otomasyon Çözümleri Elektrik Dağıtım Sistemleri apple Dünya çapında bilgi ve deneyim Schneider Electric Servisler Departmanı ile

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

www.datemuhendislik.com.tr

www.datemuhendislik.com.tr www.datemuhendislik.com.tr ÜRÜNLERİMİZ ROOTS TİPİ BLOWERLER Maks. kapasite 1.7 m 3 /h Maks. çalışma basıncı 1.000 mbar Elektrik motoru, şase, emiş filtresi, emiş ve basma susturucusu, kayış-kasnak tertibatı,

Detaylı

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

Fınder. www.finder.com.tr

Fınder. www.finder.com.tr Fınder Yangın ve Gaz Alarm Sistemleri T Acil Anons Sistemleri f Geçiş Kontrol Sistemleri T Bina Yönetim Sistemleri T Acil Aydınlatma Hakkım ızda Finder Finder birbirleri ile koordineli çalışması gereken

Detaylı

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m.

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m. Ü R Ü N K A T A L O U V A C O N N X F R E K A N S K O N V E R T E R L E R D Ü Z G Ü N K O N T R O L Ç N 2 Ç NDEK LER VACON FREKANS KONVERTERLER Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü VACON NX SERILERI Geliflmifl

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı