KABLOSUZ AĞ TABANLI SAHTE KİMLİK TESPİT SİSTEMİ UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KABLOSUZ AĞ TABANLI SAHTE KİMLİK TESPİT SİSTEMİ UYGULAMASI"

Transkript

1 Gazi Üniv. üh. im. Fa. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 3, , 2006 Vol 21, No 3, , 2006 KABLOSUZ AĞ ABANLI SAHE KİLİK ESPİ SİSEİ UYGULAASI Yavuz KILAĞIZ ve Ahmet BARAN* * Erzincan esle Yüseoulu, Atatür Üniversitesi, Fatih ah , Erzincan (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) ÖZE Bu çalışmada, güvenli görevlileri tarafından imli ontrollerinde ullanılma üzere, yüz ve yazı tanıma yazılımları ullanan bir imli tespit sistemi geliştirilmiştir. Sistem, gezgin ontrol notaları, yerel sunucular ve bunlar arasında veri iletişimi sağlayan ablosuz iletim hattından oluşmatadır. Bir gezgin ontrol notası, ameralı bir imli haznesi ile yüz ve yazı tanıma yazılımlarının çalıştırıldığı bir dizüstü bilgisayardan oluşmatadır. Yerel sunucular, bulunduları yerleşim biriminde nüfusa ayıtlı vatandaşların imli bilgileri ve fotoğraflarından oluşan bir veritabanı içermetedir. Yerel sunucularla gezgin ontrol notaları arasında veri iletişimi, ablosuz bilgisayar ağı ile gerçeleştirilmetedir. Kontrolü yapılaca olan imli artı, imli haznesine onulduğunda, dizüstü bilgisayar, yazı tanıma yazılımıyla işinin nüfusa ayıtlı olduğu yerleşim birimini ve vatandaşlı numarasını tespit edere, vatandaşlı numarasını o yerleşim biriminin yerel sunucusuna göndermetedir. Yerel sunucuda vatandaşlı numarası ile arama yapılıp, o vatandaşlı numarasına ait fotoğraf bulunara, istemci gezgin ontrol notasına gönderilmetedir. Gezgin ontrol notasında bir yüz tanıma yazılımıyla, yerel sunucudan gelen fotoğraf ile imli artındai fotoğraf arşılaştırılara imli artının sahte olup olmadığı tespit edilmetedir. Sistem işleyişinde, güvenli görevlileri sadece imlitei resmin, imliği sunan işiye benzerliğini ontrol etmete, imliğin sahte olup olmadığı ise sistem tarafından %100 doğrulula anlaşılabilmetedir. Anahtar Kelimeler: Kablosuz ağlar, yüz tanıma, yazı tanıma, güvenli sistemleri. AN APPLICAION OF FAKE IDENIY CARD DEERINAION SYSE BASED ON WIRELESS NEWORK ABSRAC In this study, an identity card determination system has been developed using face and character recognition software in order to control the identity card by security guards. he system consists of mobile chec points, local servers and wireless transmission system, which are used for data transmission among these. A mobile chec point includes a noteboo, which has got an identity card slot with micro camera and face and character recognition software. Local servers include a database, which consists of personal information and photographs of citizens registered on these servers. Data communication among local servers and mobile chec points is realized by wireless computer networ. When an identity card is entered the identity card slot, the noteboo determines citizenship number and information into residence unit of person by using character recognition software and then sends citizenship number to local server of the residence unit. In the local server, a search is done according to incoming citizenship number and a photograph belonging to the citizenship number is found and the photograph then is sent to the client mobile chec point. In the mobile chec point, photograph on the identity card and photograph coming from local server are compared with using face recognition software and it can be determined if an identity card is fae or not. In the progress of system, security guards control only the similarity of photograph on identity card to person who offers the identity card and whether of identity card fae or not can be estimated with the proposed system %100 accuracy. Keywords: Wireless networs, face recognition, character recognition, security systems.

2 Y. Kılağız ve A. Baran Kablosuz Ağ abanlı Sahte Kimli espit Sistemi Uygulaması 1. GİRİŞ (INRODUCION) Günümüzde, güvenli görevlileri tarafından imli artlarına bama suretiyle yapılan imli ontrolleri, sahte imli tespitinde çoğunlula başarıya ulaşamamatadır. Sahte imli artı hazırlayan organizasyonlar işlerini ço iyi yapmata, deneyimli güvenli görevlileri bile imli artının sahte olup olmadığını çoğu zaman anlayamamatadır. Hazırlanan sahte imlilerde genellile, fotoğraf olara sahte imli artı hazırlanan işinin fotoğrafı ullanılmata, imli artı bilgileri ise sahte olmatadır. Eğer sahte imli artı sahibi işinin eşâli bilinmiyorsa, imli artının sahte olup olmadığı neredeyse anlaşılamamatadır. Böylece suçlu sahte imli artıyla rahatça dolaşabilmete, suç işlemeye devam edebilmete ve hatta yurtdışına çıabilmetedir. Bu durum, suçluların yaalanamamasına, dolayısıyla suçların aydınlanamamasına neden olmatadır. Bazen, ayrıntılı tahiat için şüpheli işiler güvenli merezlerine götürülere apsamlı araştırmalar yapılmatadır. Faat bu durumda da suçsuz insanların onurları incinmete, zaman ve işgücü ayıpları oluşmatadır. Bu olumsuzluları azaltma onusunda bir alternatif sunan bu çalışmada, imli artlarının sahte olup olmadığını tespit etme için, yüz ve yazı tanıma yazılımı ullanan bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistem, bir imli artındai fotoğrafı, imli artında bilgileri verilen işinin veri tabanında ayıtlı fotoğrafı ile arşılaştırara, imli artının sahte olup olmadığını anlayabilmetedir. Bu çalışmada geliştirilen sahte imli tespit sistemi, gezgin ontrol notaları, ablosuz iletim hattı ve yerel sunucular olma üzere üç ana üniteden oluşmatadır. Gezgin ontrol notasında, ameralı bir imli haznesi ile ablosuz ağ erişimi bulunan bir dizüstü bilgisayar bulunmatadır. Gezgin ontrol notası ile yerel sunucular arasında veri iletişimi IEEE b ablosuz yerel alan ağ tenolojisi ile yapılmatadır. Sistem, ii varsayım üzerine urulmuştur. Bunlardan birincisi, bütün yerleşim birimlerinde, o yerleşim birimi nüfusuna ayıtlı her vatandaşın, imli bilgileri ve fotoğrafının bir veri tabanına ayıtlı olmasıdır. Bu işlem, vatandaşlara fotoğraflı imli artı verilmesi ya da imli artı değişimi esnasında vatandaşın işisel bilgilerinin ve imlite ullanılaca fotoğrafın eletroni ortama atarılmasıyla mümün olacatır. Bu varsayım, devletimizin, vatandaşların fotoğraflarını da veri tabanlarına eleyere erezi Nüfus İdaresi Sistemi (ERNİS) projesini tamamlamasıyla yaın bir zamanda gerçeleşebilecetir [1]. İinci varsayım ise, tüm yerleşim birimlerinin ablosuz veri iletişimine uygunlaştırılmış olması varsayımıdır. Günümüzde ullanımı hızla artan ablosuz ağların, bir gelece tenolojisi olmatan çııp, bugünün tenolojisi olmaya başlaması, bu varsayımın da yaın bir gelecete gerçeleşeceğini göstermetedir. Zira dünyada ve ülemizde, başta üniversiteler olma üzere, birço urum ve uruluş, ablosuz bilgisayar iletişimi için altyapılarını oluşturmaya ve hatta ullanmaya başlamıştır [2-4]. Yine, yerleşim birimlerini ablosuz şehirlere dönüştürme için de birço çalışma yapılmatadır [5,6]. Aslında, bugün bile GPRS şebeesi ile hemen her yerden, ablosuz olara ablolu ağlarla veri iletişimi gerçeleştirme mümündür [7-9]. 2. IEEE b KABLOSUZ YEREL ALAN AĞLARI (IEEE b WIRELESS LOCAL AREA NEWORKS) En basit tanımıyla ablosuz iletişim tenolojisi, ablosuz olara notadan notaya veya bir ağ yapısı şelinde iletişim sağlayan bir tenolojidir. Bu açıdan baıldığında, ablosuz iletişim tenolojisi, günümüzde yaygın olara ullanılan ablolu veya fiber opti iletişim tenolojileriyle benzerli göstermetedir. Kablosuz iletişim tenolojisini diğerlerinden ayıran nota ise, iletişim ortamı olara havayı ullanmasıdır. Bilgi, ablolu haberleşmede eletri aımı olara iletiliren, ablosuz haberleşmede belirli freanslardai eletromanyeti dalgalar halinde iletilmetedir. Kablosuz ağların, ablolu ağlara göre en önemli üstünlüleri gezginli, esneli, urulum-baım olaylığı ve düşü maliyetidir. Kablosuz iletişimin doğasından aynalanan veya ablosuz ağların ullanılması sırasında ortaya çıan, problem ve esililerin en önemlileri ço yol yayılması, yol aybı, radyo işaret girişimi, sınırlı batarya ömrü, üretici farlılılarından aynalanan uyumsuzlu, ağ güvenliği ve uygulama bağlanırlı problemleridir [10]. Kablosuz iletişimde veri iletim hızı, taşıyıcı işaret freansı, ullanılan freans bölgesi, modülasyon/odlama yöntemi, işaretleşme parametreleri, güvenli, çolu erişim, yayın gücü ve anten gibi parametreler sistem farlılılarını ve tercihlerini oluşturan önemli unsurlardır [11]. IEEE b, bugün dünyada en ço ullanılan ablosuz yerel alan ağ (WLAN) tenolojisidir. IEEE tarafından 1999 yılında, il IEEE standardında düzenlemeler yapılara yayınlanmış ii standarttan biri olan IEEE b, 2.4 GHz freans bandında, doğrusal dizi dağını tayf (DSSS) modülasyon şeması ullanara 5.5 bps ve 11 bps hızlarında veri iletişimi yapabilmetedir. IEEE den daha yüse veri iletişim hızını sağlayabilme için modülasyon şemasında 8 parçalı tamamlayıcı od anahtarlama (CCK) ullanır. CCK, gönderilen bilgiyi odlama için 6 bit ullanır ve bu şeilde hız 6 at artar. Veri iletişimi için 3 ayrı anal ve bu analların her biri 30 hz olma üzere toplam 90 hz bant genişliği ullanır. Bu durum, aynı bölgede birbirlerinin işaretleşmelerini etilemeden üç adet IEEE b ağı urulabilmesine müsaade eder. IEEE b, opsiyonel olara ısa fizisel atman yaınsama protoolü (PLCP) önbilgisi ullanara daha yüse değerlerde (2, 5.5 ve 11 bps) etin veri 568 Gazi Üniv. üh. im. Fa. Der. Cilt 21, No 3, 2006

3 Kablosuz Ağ abanlı Sahte Kimli espit Sistemi Uygulaması Y. Kılağız ve A. Baran atarımı sağlayabilmetedir. Opsiyonel olara tanımlanan diğer bir özelli olan, iili paetler onvolosyonel odlama (PBCC) modunu ullanara, uyumlu cihazlar arasında 22 bps veri iletişimini sağlayabilmetedir. Bu özelliler, farlı anallarda çalışma ve temiz anal seçimi (CCA) meanizmaları ullanma gibi, bazı sınırlı şartlarda ullanılabilmetedir [12-15]. 3. YÜZ ANIA (FACE RECOGNIION) Yüz tanıma, günümüzde işi imlilendirme işlemlerinde ço sı başvurulan yöntemlerden biridir. Yüz tanıma problemi için bir bilgisayar modeli urma olduça zordur. Bu zorlu, yüzlerin ço boyutlu, armaşı ve anlamlı görsel öğeler olmalarından aynalanmatadır. Oysa insan beyni, bir an gördüğü bir yüzü, yıllar sonra bile, yaşlanma, saç uzaması, saal bırama gibi değişimlere rağmen biraç saniye içerisinde hatırlayabilmetedir. İnsan beynindei bu üst düzey yetene, yüz tanıma esnasında bilginin en iyi ve en ısa şeilde odlandığı gerçeğini ortaya çıarmatadır [16]. Bilgisayar yardımı ile yapılan yüz tanıma çalışmalarında ii temel yöntem ullanılmatadır [17,18]. Bu yöntemlerden birincisi, yüz üzerinde yer alan göz, ağız, burun gibi organların geometri özellilerinden elde edilen bilgiler ile bir özelli vetörü oluşturulmasına, tanıma işleminin de benzer şeilde elde edilmiş şeillerin arşılaştırılması ile yapılması ilesine dayanmatadır [19,20]. Yüz tanımada ullanılan iinci temel yöntem ise temel bileşen analizi (PCA) adını almatadır. Bilgi teorisi temellerinin esas alındığı bu yalaşımlarda, yüzleri en az bilgi ve en iyi şeilde ifade etme yoluna gidilmetedir. Yüzler ifade ediliren göz, ağız gibi organlar bağımsız olara düşünülmemete, elde edilen odlamada onlara ait bazı ayırt edici özelliler de yer alabilmetedir [19,21-23]. Bu yalaşımlardan biri olan özyüz (eigenface) tanıma sisteminde yüz tanıma işlemi aşağıdai adımlarla yapılmatadır: Veri tabanına elenece işilere ait yüz fotoğrafları, normalize edilere veri tabanına aydedilir. Normalize edilen bu fotoğraflardan, özyüzlerin oluşturulacağı bir eğitim ümesi seçilir. En yüse özdeğere sahip adet özyüz, özelli vetörlerinin elde edilmesinde ullanılır ve özyüzlerin tanınması aşamasında ullanılma üzere salanır. Veri tabanında bulunan her bir yüz için, bu adet özyüz ullanılara özelli vetörü elde edilir. Yeni bir fotoğraf sisteme verildiğinde, önce normalize edilir ve daha sonra salanmış olan adet özyüz ullanılara özelli vetörü elde edilir. Elde edilen bu özelli vetörü, veri tabanında yer alan yüzlerin vetörleri ile belli bir eşi içerisinde arşılaştırılır. Eşi içine düşen en az bir fotoğraf varsa, yüz tanınmış demetir [16,21]. Özyüzlerin EldeEdilmesi Özyüzler, eğitim ümesinde yer alan resimlerin oluşturduğu dağılıma ait ovaryans matrisinin özvetörleridir. Eğitim ümesinde yer alan resimler Γ1, Γ2,... Γ ile gösterilirse, bu ümede yer alan resimlerin ortalaması Ψ = 1 Γ n= 1 n olara elde edilir. Bu durumda herbir resmin ortalamadan farı Φ j =Γi Ψvetörüdür. Elde edilen bu vetörler üzerinden verinin dağılımını en iyi ifade eden adet ortagonal u vetörü, aşağıda tanımı verilen n λ aysayılarını masimum yapaca şeilde seçilir. 1 λ 2 = ( u ) n = 1 Φn (1) Burada U n vetörleri, ortanormalli oşulunu (2) sağlamalıdır. uu 1, l = = δ = 0, l l l (2) U vetörleri ve λ sabitleri,aşağıda tanımı verilen ovaryans matrisi C nin sırasıyla özvetörleri ve özdeğerleridir. 1 n 1 n n AA = (3) C = Φ Φ = A = [ ΦΦ Φ ] (4) Bu durumda boyutunda bir matris özdeğerlerinin elde edilmesi yüz tanıma problemi için yeterli olmatadır. Bu amaçla boyutunda olan bir L matrisi L= A A, her bir elemanı L mn = ΦmΦ n olaca şeilde oluşturulur ve L matrisinin v l ile gösterilen adet özvetörü elde edilir. Bu v l özvetörlerinin yardımı ile, gerçe özvetörler için şu yaınsama yapılır. (5) u = v Φ, l = 1,..., l l = 1 Özyüzler ullanılara herhangi bir yüz resmine ait özelli vetörü Ω şu şeilde bulunur: w = u ( Γ Ψ ) (6) Gazi Üniv. üh. im. Fa. Der. Cilt 21, No 3,

4 Y. Kılağız ve A. Baran Kablosuz Ağ abanlı Sahte Kimli espit Sistemi Uygulaması Şeil 1. Sahte imli tespit sisteminin genel blo şeması (General bloc diagram of fae identity card determination system) Ω = [... ] (7) ww 1 2 w Herhangi bir resim ise, yüz uzayına yapılaca aşağıda belirtilen projesiyon ile yalaşı olara terar elde edilebilir[16]: Γ=Ψ+ wu i= 1 i i (8) 4. UYGULAA (APPLICAION) Bu çalışmada, güvenli görevlileri tarafından yapılan imli ontrollerinde ullanılma üzere, bilgisayar desteli bir sahte imli tespit sistemi geliştirilmiştir. Sistemin genel blo şeması Şeil 1 de ve gezgin ontrol notası donanımının fotoğrafı Şeil 2 de görülmetedir. Sistemin gezgin ontrol notasında, bir imli haznesi aracılığıyla ontrol edilme istenen imli artı üzerindei bilgiler ve fotoğraf elde edilmetedir. Kimli haznesi içerisinde imliğin ön ve ara yüzeylerini görüntüleme için ii adet minyatür amera bulunmatadır. Bu ameralar ve dizüstü bilgisayar arasındai bağlantı USB portundan sağlanmatadır. Kontrol işlemi imli artının hazneye yerleştirilmesi ve yazılımdai ontrol et butonuna basılmasıyla başlamatadır. Aış şeması Şeil 3 te verilmiş olan ve Borland Delphi 5 programlama diliyle hazırlanmış ontrol yazılımı için örne bir eran çıtısı Şeil 5 te görülmetedir. Kontrol yazılımı il olara imli haznesindei amera görüntülerini almatadır. anımlanmış oordinatlardai metin bilgileri ve fotoğrafın amera görüntüsü yaalanmata ve bu görüntülerden işinin nüfusa ayıtlı olduğu yerleşim birimi bilgisi ve vatandaşlı numarası metin olara elde edilmetedir. Nüfusa ayıtlı olduğu yerleşim birimi tespit edilditen sonra yazılım, bu yerleşim birimi yerel sunucusunun internet adresini (IP) tespit edere, işinin vatandaşlı numarasını o yerel sunucuya göndermetedir. Gezgin ontrol notası ile bu notanın bağlı bulunduğu yerel sunucu arasında veri iletişimi IEEE b ablosuz yerel alan ağ tenolojisi ile ve yerel sunucular arasındai veri iletişimi ise fiber gibi yüse hızlı ablolu bağlantılarla gerçeleştirilmetedir. Bir yerel sunucuya ontrol isteği gelmesi üzerine, aış şeması Şeil 4 de verilen, yerel sunucudai arabirim yazılımı, gelen vatandaşlı numarasını Oracle de hazırlanmış veri tabanında araştırmata ve araştırma sonucunda, uygun ayıt bulunursa o ayda ait fotoğraf, bulunamazsa aydın bulunamadığını bildiren bir mesajı, endisine vatandaşlı numarası bilgisini gönderen istemciye iletmetedir. Şeil 2. Gezgin ontrol notası donanımının fotoğrafı (Photo of mobile chec point hardware) 570 Gazi Üniv. üh. im. Fa. Der. Cilt 21, No 3, 2006

5 Kablosuz Ağ abanlı Sahte Kimli espit Sistemi Uygulaması Y. Kılağız ve A. Baran Şeil 3. Gezgin notalarda bulunan yazılımın aış şeması (Flowchart for mobil chec points) Uygun ayıt bulunma durumunda, istemci diz üstü bilgisayardai yazılım, endisine iletilen fotoğrafı geçici olara aydetmete ve özyüz metodunu ullanara imli artından elde edilen fotoğrafla arşılaştırmatadır. Aynı ii resim için %100 uyumlu sonucunu veren bu yazılım, imli artlarındai fotoğraflarda meydana gelen çizilme, ırılma, irlenme gibi nedenlerden dolayı her zaman %100 uyumlu sonucunu veremeyebilmetedir. Böyle durumlarda yazılım, benzerli oranını raamsal olara belirtmete ve hatta benzerli oranı %90 ın altındai arşılaştırma sonuçlarında dizüstü bilgisayar, sesli alarm ve geçersiz imli mesajını vermetedir. Kayıt bulunamama durumunda ise, istemci gezgin ontrol notasında dire olara sesli alarm verilmete Gazi Üniv. üh. im. Fa. Der. Cilt 21, No 3,

6 Y. Kılağız ve A. Baran Kablosuz Ağ abanlı Sahte Kimli espit Sistemi Uygulaması Şeil 4. Yerel sunucuda bulunan yazılımın aış şeması (Flowchart for local server) ve imliğin yeniden outturulması istenmetedir. erar ouma işleminde de uygun ayıt bulunamazsa, yazılım geçersiz imli mesajını vermetedir. Sistemde e olara, ontrol notasında gerçeleşen ontroller ve sonuçları süreli olara tarih ve saat bilgileri ile aydedilmete ve belirli aralılarla imli sahiplerinin ayıtlı olduları yerel sunuculara arşivleme amaçlı gönderilmetedir. Bu şeilde, ontrol notalarından yapılan geçişler daha sonra da incelenebilece, geretiğinde bu bilgiler ullanılabilecetir. Bu bilgilerin bir merezde toplanabilmesi için merezi bir ana bilgisayar urulmalıdır (Şeil 1). 5. SONUÇ (CONCLUSION) Bu çalışmada gezgin ontrol notaları, ablosuz yerel alan ağı ve yerel sunucular ullanılara bir sahte imli tespit sistemi geliştirilmiştir. Gezgin ontrol Şeil 5. Sahte imli tespit sistemi bilgisayar eran görüntüsü (Screenshot for fae identity card determination system) 572 Gazi Üniv. üh. im. Fa. Der. Cilt 21, No 3, 2006

7 Kablosuz Ağ abanlı Sahte Kimli espit Sistemi Uygulaması Y. Kılağız ve A. Baran notası bir dizüstü bilgisayar ve ameralı bir imli haznesinden oluşmatadır. Dizüstü bilgisayarda bulunan yazılımlar ile işinin fotoğrafı resim biçiminde ve imli artı bilgileri de metin biçiminde elde edilmetedir. Bu bilgilerden vatandaşlı numarası belirlenen yerleşim birimi yerel sunucusundai veri tabanında araştırılara, bu numaraya arşılı gelen işinin fotoğrafı gezgin ontrol notasına iletilmetedir. Dizüstü bilgisayarda yerel sunucudan gelen fotoğraf, geçici dosya olara aydedilmete ve imli artından elde edilen fotoğraf ile arşılaştırılara, imliğin sahte olup olmadığı haında bilgi verilmetedir. Sistem, bütün vatandaşların veri tabanına ayıtlı olması ve tüm yerleşim birimlerinin ablosuz iletişimi destelemesi varsayımları üzerine urulmuş olmasına rağmen, bu varsayımlar gerçeleştirilmeden de sınırlı olara ullanılabilir. Bu varsayımlar gerçeleştirilmeden de sistem, anun açalarının fotoğraflarının bulunduğu bir veri tabanı ve GPRS şebeesini ullanara anun açalarının tespitini sağlayabilecetir. Sistemin testi için Atatür Üniversitesi Erzincan esle Yüseoulu nda bir prototip çalışma yapılmıştır. Kablosuz veri iletişimi alt yapısı hazırlanmış olan Erzincan esle Yüseoulu yerleşesinin farlı 7 notasında 350 öğrencinin öğrenci imli artı, öğrenci işleri veri tabanı ile test edilmiş ve %100 doğru sonuç elde edilmiştir. KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Nüfus ve Vatandaşlı İşleri Genel üdürlüğü, iddle East echnical University, İstanbul eni Üniversitesi, ür eleom, Philadelphia Gov, Austin Wireless City Project, urcell, elsim, Avea, Baran, A., IEEE b CP/IP Ağında irodenetleyici abanlı Ağ Arabirim Cihazı Geliştirme Uygulaması, Dotora ezi, Atatür Universitesi, Fen Bilimleri Enstütüsü, Çölesen, R., Kablosuz Ağlar, üriye Bilişim Ansilopedisi, Aziz, F.., Implementation and Analysis of Wireless Local Area Networs for High- obility elematics, aster hesis, Virginia University, Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE b, IEEE Standard for Information echnology-elecommunications and Information Exchange Between Systems - Local and etropolitan Area Networs - Specific Requirements - Part 11: Wireless LAN edium Access Control (AC) and Physical Layer (PHY) Specifications. Amendment 2: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz Band, Baron, N., Bluetooth, IEEE x, UWB and NFC, Department of Electrical Engineering and Computer Science College of Engineering, he University of ichigan, Australian National raining Authority, Shared echnology: A Roadmap for raditional and Emerging Industries to 2008, Atalay, I., Face Recognition Using Eigenfaces, Yüse Lisans ezi, İstanbul eni Üniversitesi Chellappa, R., Wilson, C.L., Sirohey, S., Human and machine recognition of faces: a survey. Proceedings of the IEEE 83 (5), , Samal, A., Iyengar, P.A., Automatic Recognition and Analysis of Human Faces and Facial Expressions: A Survey, Pattern Recognition, vol 25 no 1, 65-77, Wisott, L., Fellous, J.., Krüger, N., alsburg, C., Face Recognition by Elastic Bunch Graph atching, IEEE ransactions on Pattern Analysis and achine Intelligence, vol 19 no 7, , ur,., and Pentland, A., Eigenfaces for Recognition, Journal of Cognitive Neuroscience, vol 3, no 1, 71-86, Belhumeur, P.N., Hespanha, J.P., Kriegman, D.J., Eigenfaces vs. Fisherfaces: Recognition Using Class Specific Linear Projection, IEEE ransactions on Pattern Analysis and achine Intelligence, vol 19 no 7, , oghaddam, B., Pentland, A., Probabilistic Visual Learning for Object Representation, IEEE ransactions on Pattern Analysis and achine Intelligence, vol 19 no 7, , Gazi Üniv. üh. im. Fa. Der. Cilt 21, No 3,

8

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI Hamdi DEMİREL (a), Halil SAVURAN (b), Murat KARAKAYA (c) (a) Mühendisli Faültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0156 ENGINEERING SCIENCES Yavuz Ünal Received: October 010 Ufu Eim Accepted: January 011 Murat Kölü Series

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

Doğrusal Olmayan Ölçümlü Durum Uzay Modelleri için Kalman Filtresi Kestirimi Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Doğrusal Olmayan Ölçümlü Durum Uzay Modelleri için Kalman Filtresi Kestirimi Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Doğrusal Olmayan Ölçümlü Durum Uzay Modelleri için Kalman Filtresi Kestirimi Yalaşımlarının Karşılaştırılması Fredri Orderud Sem Sælands vei 7 9, NO 7491 Trondheim Türçeye çeviren: M.Mehmet NEFES, Anara

Detaylı

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION EV VE İŞYERİ OTOMASYONUNUN UZAKTAN ÇOKLU YÖNTEMLE SAĞLANMASI A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION ARMAĞAN ÜNER Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ YÖNTEMİNİN VE BAZI KLASİK VE ROBUST UYARLAMALARININ YÜZ TANIMA UYGULAMALARI

TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ YÖNTEMİNİN VE BAZI KLASİK VE ROBUST UYARLAMALARININ YÜZ TANIMA UYGULAMALARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:1, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:1, 2009

Detaylı

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052

Bitirme Projesi. PROJE DANIŞMANI Prof. Dr. M. Yahya KARSLIGİL. PROJE GRUBU Selçuk BAŞAK 9411009 İrfan GÜNEYDAŞ 9411032 Arzu TUKAN 9411052 Yılddı ızz Teekknni ikk Ünni ivveerrssi iteessi i Eleekkt trri ikk- -Eleekkt trroonni ikk Faakküül lteessi i Bilggi issaayyaarr Bilimleerri i vvee Müühheennddi issl liğği i Bööl lüümüü Bitirme Projesi

Detaylı

Anaokulu Öğrencilerinin Okul Servislerine Binme ve İnme Zamanlarının Takibini Sağlayacak Mekatronik Sistemin Tasarımı

Anaokulu Öğrencilerinin Okul Servislerine Binme ve İnme Zamanlarının Takibini Sağlayacak Mekatronik Sistemin Tasarımı Anaokulu Öğrencilerinin Okul Servislerine Binme ve İnme Zamanlarının Takibini Sağlayacak Mekatronik Sistemin Tasarımı 1 Serkan Dereli, 2 Raşit Köker 1 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Sakarya Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

3G TABANLI UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLEN ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ

3G TABANLI UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLEN ARAÇ GELİŞTİRİLMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 27, No 1, 135-142, 2012 Vol 27, No 1, 135-142, 2012 3G TABANLI UZAKTAN KONTROL EDİLEBİLEN ARAÇ

Detaylı

BLUETOOTH ÜZERİNDEN GÜVENLİ VERİ İLETİMİ

BLUETOOTH ÜZERİNDEN GÜVENLİ VERİ İLETİMİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BLUETOOTH ÜZERİNDEN GÜVENLİ VERİ İLETİMİ MEHMET ALİ ÖZÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Görüntü İşleme Yöntemleriyle Araç Plakalarının Tanınarak Kapı Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

Görüntü İşleme Yöntemleriyle Araç Plakalarının Tanınarak Kapı Kontrolünün Gerçekleştirilmesi Görüntü İşleme Yöntemleriyle Araç Plakalarının Tanınarak Kapı Kontrolünün Gerçekleştirilmesi Kerim Kürşat Çevik a, Abdülkadir Çakır b a Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Bor/Niğde b Süleyman Demirel

Detaylı

Proje No: 104E121. Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma

Proje No: 104E121. Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma Proje No: 104E121 Çok Amaçlı Gürbüz Yüz Tanıma Prof.Dr. Muhittin GÖKMEN Dr. Binnur KURT Fatih KAHRAMAN Abdulkerim ÇAPAR İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektrik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI

AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI AĞ ANAHTARLARINDA OPENFLOW PROTOKOLÜ VE POX DENETLEYİCİSİ KULLANIMI SELÇUK YAZAR YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHEDNİSLİĞİ ANA BİLİM DALI 2 0 13 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DANIŞMAN: DOÇ.

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

IR Tabanlı Senkron ve Asenkron Güvenlik Sistemi Tasarımı

IR Tabanlı Senkron ve Asenkron Güvenlik Sistemi Tasarımı 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey IR Tabanlı Senkron ve Asenkron Güvenlik Sistemi Tasarımı F. Akar 1 and M. Tekeli 2 1 Faculty of Electrical and

Detaylı

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli *

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012, 21-60 Türiye Eonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Biriimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Erinç eldan ** Özet Bu çalışmanın amacı Türiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAN GAZI ANALİZ CİHAZLARINDAN AMELİYATHANELERE BİLGİSAYAR KONTROLLÜ VERİ İLETİMİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAN GAZI ANALİZ CİHAZLARINDAN AMELİYATHANELERE BİLGİSAYAR KONTROLLÜ VERİ İLETİMİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAN GAZI ANALİZ CİHAZLARINDAN AMELİYATHANELERE BİLGİSAYAR KONTROLLÜ VERİ İLETİMİ Ergün TOPALOĞLU ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

TEŞEKKÜR. Sevgili aileme manevi hiçbir yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Sevgili aileme manevi hiçbir yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Bu çalışma, Dicle Üniversitesi DÜBAP 13:MF:82 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. Desteklerinden ötürü DÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne teşekkür ederim. Bu tez çalışmasının

Detaylı

Üçüncü Nesil (3G) Gezgin Telefonlar İçin Uygulama Geliştirme

Üçüncü Nesil (3G) Gezgin Telefonlar İçin Uygulama Geliştirme KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2)-2005 53 KSU. Journal of Science and Engineering 8(2)-2005 Üçüncü Nesil (3G) Gezgin Telefonlar İçin Uygulama Geliştirme Mustafa AKSU 1, Abdülhamit SUBAŞI 2 1 KSÜ, Kahramanmaraş

Detaylı

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

Su Dağıtım Sistemi için SCADA Sistem Haberleşmesi Planlaması Planning SCADA System Communication for Water Distribution System

Su Dağıtım Sistemi için SCADA Sistem Haberleşmesi Planlaması Planning SCADA System Communication for Water Distribution System Su Dağıtım Sistemi için SCADA Sistem Haberleşmesi Planlaması Planning SCADA System Communication for Water Distribution System Serdar GÜNDOĞDU 1 Özge ŞAHİN 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi 2 Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications

Ulaştırma Uygulamalarına Yönelik Çok Modlu Model Önerisi. Multimodal Model Suggestion for Transportation Applications Saunma ilimleri Dergisi The Journal o Deense Sciences ayıs/ay 2014 Cilt/olume 13 Sayı/Issue 1 75-105. ISS (asılı) : 1303-6831 ISS (Online): 2148-1776 Ulaştırma Uygulamalarına Yöneli Ço odlu odel Önerisi

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KABLOSUZ AĞLARDA GÜVENLİK Ercan REİSOĞLU Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgi Teknolojileri Programı Ocak, 2008 İSTANBUL T.C.

Detaylı

WEB PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ PERFORMANCE ANALYSIS OF WEB PROGRAM LANGUAGE

WEB PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ PERFORMANCE ANALYSIS OF WEB PROGRAM LANGUAGE WEB PROGRAMLAMA DİLLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ Tuncay Yavuz Özdemir İbrahim Türkoğlu * * Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Fırat Üniversitesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Fırat Üniversitesi, 23119,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİSİ SAYACININ UZAKTAN KONTROLÜ VE İLGİLİ İŞLETMECİLİĞİN OTOMASYONU Okan IŞIK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya,

Detaylı