Parietal Loblar ve Davranış. Dr. Timuçin Oral

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Parietal Loblar ve Davranış. Dr. Timuçin Oral"

Transkript

1 Parietal Loblar ve Davranış Dr. Timuçin Oral İTİCÜ 24 Kasım 2009

2 frontal lob santral (rolandik) sulkus pariyetal lob oksipital lob temporal lob silviyan (lateral) sulkus

3 Parietal Lob Anatomisi Postsentral girus Üst parietal lob Alt parietal lob (yüksek asosiyasyon korteksi)

4 Akşam Yemeği Arkadaşınızla yemeğe çıktınız: çatal-bıçak düzeni, tabaklar, ekmek tabağı,kadehler (su, şarap-lar), peçete sohbet ortamı (tek kişi / kozmopolit) El-Ağız-Göz Koordinasyonu Beyninizde herşeyin Haritası, Kullanım Kılavuzu, Bilgisi Olmalı

5 Akşam Yemeği Alanın (Boşluğun) Kullanımı allosentrik boşluk - nesnelerin ilişkileriyle ilgili egosentrik boşluk - kişisel perspektifden Görsel motor kontrol merkezi (uzanma, göz hareketleri, nesne yönetimi) Hesap yapma Lisan kullanımı

6 Parietal Lob ALGI (İDRAK): Uzay yönelimi ve idrak in karmaşık yanları DOKUNMA: Primer duysal korteks dokunma bilgisinin korteksde işlenmesi LİSAN: Sol hemisferin alt parietal lobu (temporal lob ile) lisanın kavranması

7 Duysal Homunkulus

8

9

10

11

12 Parietal Lob İşlevleri Multimodal uyaranların birleştirilmesi Multimodal uyaranların yorumlanması Beden pozisyonu Beden imgesi Şekil algısı Dokunma ve basınç algısı Ağrı algısı

13 Temel işlevi dikkatin yöneltilmesidir. Uzun süreli bellek ve Somatik duysal algıdan da sorumludur. Asossiasyon korteksi temporal lob ile birlikte sözcük anlamalrının uzun süreli saklanmasından sorumludur.

14 Parietal Lob İşlev Bozuklukları Beden imgesi bozuklukları Agnozi Apraksi Anosognosia (bedensel bir defektin farkında olmama) Konstrüksiyon yetisinde bozulma

15 Non-dominant Parietal Lob Hasarı (İhmal Sendromu) İhmal Sendromu - Seçici bir Farkında Olmama hali Ters yönden gelen uyarıları almaz bunları yok sayarlar. Burada ayrıca hemiakinezi de olur (sahte yarım felç), anozognozi bulunur. Aprozodi Konuşmanın afektif komponentini bozulması (konuşma melodisinin, tonlamanın bozulması) Giyinme apraksisi - giyinme zorluğu, ör. kolu cekete sokmak Yapıp çatma (Konstrüksiyon) apraksisi geometrik kalıbı kopyalayamamak

16

17 Dominant Parietal Lob Hasarı (Gertsman Sendromu) Sağ-Sol Yönelim Bozukluğu - yan ayırdedeme Agrafi - yazma bozukluğu Akalkuli - sayma-hesaplama bozukluğu Parmak agnozisi - parmaklarını tanıyamama (otopagnozi - beden parçalarını tanımama)

18 İki taraflı Parieto-Oksipital Hasar (Balint Sendromu) Optik ataksi - görsel yönlendirmeleri izlememe Okkulomotor apraksi - gözle hızlı izleyememe Simultanagnozi - görülen nesneyi bütün olarak algılayamamak

19 Gnozi: Eski Yunanca kognisyon Gnostik işlev = nesneleri bilme (tanıma) yetisi Agnostik = bilinemez AGNOZİ (tanımadan) def. = nesne tanımanın bozulması; yalnız duyusal eksikliğe, ruhsal bozulmaya, bilinç ve dikkat bozukluklarına ya da aşina olunmayan bir nesneye bağlı olmadan bozulma Etkilenen bireyler gösterilen cismi hayatlarında ilk kez görüyorlarmış gibi davranırlar

20 Bu günkü terimi ilk kullanan Freud, Finkelnburg asymbolia (sembolleştirememe) 1870 Jackson imperception (idrak edememe), 1876 Munk seelenblindheit (zihinsel körlük) / kortikal körlük, 1881 Lissauer, değişik tanıma bozukluğu olgularını toparlayıp kuramı belirleyen ilk araştırmacı, 1890

21 Lissauer, tanımanın (recognition) iki basamaklı bir süreçte gerçekleştiğini öne sürmüştür; apperception ve association. Korteks ilk olarak, elemanter duysal izlenimlerden bir algı oluşturmaktadır (apperciption) Tanıma ise, bu algının o obje ile ilşkili daha önce depolanmış bilgiler ile karşılaştırılması ile ortaya çıkmaktadır (association)

22

23 İdrak tipi İlişkilendirme tipi

24 Duysal veriler bilişe (kognisyona) dahil edilinceye kadar, yoğun bir birleştirici işlemden geçerler. Bilginin burada kasdedilen tarzda işlenmesi; primer duysal, unimodal, paralimbik ve limbik sıralaması biçiminde bir sinaptik hiyerarşi içerisinde olmaktadır. (Mesulam)

25 Özellikle görsel duyu bilgi işlemesi hem anatomik, hem fonksiyonel yolla işlenir. Ne? yolu, objelerin özellikle tanınmaları ile ilişkili bilgiyi işler; Nerede? yolu ise, objenin lokalizasyonu ile ilgili bilgiyi işler.

26

27 Ne? Nerede?

28 Nerede ve Nasıl?: Arka yolak Uzaysal görüş, görsel olarak izlenen davranış ve eylem Parietal Lobe (LGN) V5/MT Striat Korteks

29 Agnozi muayenesinden önce: Afazi muayenesi Standart nöropsikometrik değerlendirme Hastanın tanıması istenen objeyi bildiğinden emin olunmalı ÇÜNKÜ agnozilere genellikle afazi, apraksi ve davranış bozukluğu eşlik edebilir.

30 Bir obje gösterilerek bunu isimlendirmesi istenir Objeyi tanımlaması istenir, Şekli çizdirilir; Objenin ne işe yaradığı sorulur Çoktan seçimli bir listeden ilişkili objeleri seçmesi istenir; Obje eline verilerek taktil yolla tanıması beklenir (stereognozi muayenesi)

31 Görsel agnoziler: Prosopagnozi yüz tanıyamama Agnostik aleksi okuyamama Renk agnozisi renk hatırlayamama (muz ne renkti?) Nesne agnozisi cisimleri adlandıramama Simultiagnozi parçaları tanıyıp tüm imgeyi adlandıramamak

32 Daha önce bilinen yüzlerin tanınamaz ve yeni yüzler öğrenilmez. Genellikle eksikliğin farkındadır ve bundan şikayet ederler. Hasta karşısındakinin yüzünü yüz olarak tanır, kaş göz, burun gibi bölgelerini işaret edebilir, ancak kime ait olduğunu anlayamaz.

33 Önceden tanıdığı kişiyi yüzüne bakarak tanıyamaz, sesini duyduğunda, yürüyüş, kişinin hal ve tavırları, giyim biçimi gibi ip uçlarını kullanarak tanıyabilir Karşısındakinin cins ve ırkını söyleyebilir, yaklaşık yaşını tahmin edebilir. Capgras Hezeyanı Fregoli Sendromu

34 Büyük çoğunluğunda emosyonel yüz ifadeleri ayırt edilebilir. Bentonun yüz tanıma testinde genellikle düşük bir performans gösterirlerse de, sağ hemisfer lezyonlu hastalara göre çok daha iyidirler.

35 İşitsel Agnozi: ölçülen yeterli işitmeye rağmen, seslerin tanınmasındaki bozulma. Seslerin tanınamaması, ya da nonverbal seslerin tanınamaması anlamında kullanılmıştır. Konuşulan dili anlayamaz ama okuma, yazma ve konuşma normaldir. Konuşulanlar sanki yabancı bir dilmiş gibi algılanır.

36 İşitsel agnoziler : İşitsel/sözel bilgi agnozisi sözcük duyamama İşitsel agnozi çevre seslerini duyamama Amuzi algı müziği duyamama

37 Tekrarlama bozulur; parafazi izlenmez. Dikte edilerek yazılamaz, kopya ederek yazılır. İşitsel varsanılar ya da paranoid tablolar görülebilir.

38 Sağ hemisfer müzikal ve sözel olmayan ses kalıplarının anlaşılmasında önemlidir. Sol hemisfer müziğin zamansal ardışıklığının izlenmesi ve analitik değerlendirilmesinde önemlidir.

39 Dokunma agnozisi (Astereognozi veya taktil agnozi) - dokunarak cisim tanıyamama Bilişsel işlev bozukluğu olmadan dokunma, ağrı, ısı, titreşim, eklem pozisyonu göreceli olarak korunur ama, daha önceden bilinen bir obje dokunularak tanınamaz.

40 Günlük yaşamda sorun yaratmaz. Göz kapalıyken, eline verilen cismi tanıması istenir. Şekli çizdirilir; ne işe yaradığı sorulur. Obje gösterilerek tanıması beklenir. Dokunma agnozisi tek taraflı olur; iki yanlı şiddetli sağ hemisfer hasarlarında ihmal ile birlikte.

41 Wernicke Afazisi İki ana parçası vardır: Yazılı ve konuşulan lisanın kavranması. Asıl lisanın konuşulamaması; kelimeleri doğru oluşturamaz ya da anlamsız sözcükleri cümleye yerleştirirler (parafazi).

42 Apraksi Becerisi olan bir eylemi yapamamak ve bunun nedeninin aşağıdakilerden biri olmaması: güçsüzlük hareket edememe kas tonusu bozukluğu zeka yetersizliği titreme vs gibi istemsiz hareketler İki tipi vardır: 1) İdeomotor 2) Yapısal

43 İdeomotor Apraksi Sol arka parietal hasarda olur Hareket tekrar edilemez Jestler yapılamaz (hoşçakal diye el sallayamaz) Bir seri el hareketini tekrarlaması istenir

44 Yapısal (Konstrüksiyonel) Apraksi Görsel motor bozukluktur, uzaysal organizasyon sağlanamaz: 1) Bulmaca uyapılamaz 2) Ev ağaç yapamaz 3) Resim çizemez 4) Yüz hareketleri kopyalanamaz

45

46

47 Parietal Lob Testleri Görsel Yapılandırma Görevleri Rey-Osterrieth Karmaşık Figürü İçiçe geçmiş poligon çizimi (MMT gibi) Saat çizimi Görsel Algı Görevleri Benton çizim testi Ravens Progresif Matrisleri Hooper Görsel Organizasyon Testi Sağ-sol Yönelim ve Aritmetik/Hesaplama (WAIS-R performans Alttesti)

48 Kolay Parietal Lob Testi Parmak Kilitleme Testleri

Oksipital Loblar ve Görme. Dr. Timuçin Oral

Oksipital Loblar ve Görme. Dr. Timuçin Oral Oksipital Loblar ve Görme Dr. Timuçin Oral İTİCÜ 16 Aralık 2008 1 frontal lob santral (rolandik) sulkus pariyetal lob oksipital lob temporal lob silviyan (lateral) sulkus Limbik Lob Frontal Lob Parietal

Detaylı

Dr. Yavuz YÜCEL Nöroloji A.D.

Dr. Yavuz YÜCEL Nöroloji A.D. Dr. Yavuz YÜCEL Nöroloji A.D. 1 Amaç Serebral korteksin temel yapısı ve fonksiyonel lokalizasyonunu tanımlamak. Klinik semptom ve belirtilerde esas teşkil eden hemisferik lokalizasyonları öğrenmek, nörolojik

Detaylı

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Dursun Kırbaş İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

GĐRĐŞ. Benton Facial Recognition Test

GĐRĐŞ. Benton Facial Recognition Test GĐRĐŞ Bu çalışmanın amacı nöropsikolojik bir test olan Benton Yüz Tanıma Testi nin (Benton Facial Recognition Test), 20-88 yaş normal denek grubu üzerinde normatif verilerini toplayıp, testin geçerlik

Detaylı

NÖROLOJİK BELİRTİ ve BULGULAR Y Ü Z Ü N C Ü Y I L Ü N İ V E R S İ T E S İ N Ö R O L O J İ A B D

NÖROLOJİK BELİRTİ ve BULGULAR Y Ü Z Ü N C Ü Y I L Ü N İ V E R S İ T E S İ N Ö R O L O J İ A B D NÖROLOJİK BELİRTİ ve BULGULAR Y R D. D O Ç. D R. A Y S E L M İ L A N L I O Ğ L U Y Ü Z Ü N C Ü Y I L Ü N İ V E R S İ T E S İ N Ö R O L O J İ A B D Mental durum bozuklukları Konfüzyon Dikkat, bellek, çevresel

Detaylı

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes YÜKSEK

Detaylı

OKUL ÖNCESİ GELİŞİMİN, OKULA BAŞLAMADA VE OKUL/ÖĞRENİM YAŞAMINDAKİ ÖNEMİ*

OKUL ÖNCESİ GELİŞİMİN, OKULA BAŞLAMADA VE OKUL/ÖĞRENİM YAŞAMINDAKİ ÖNEMİ* Dr. med. Mehmet Çelikel OKUL ÖNCESİ GELİŞİMİN, OKULA BAŞLAMADA VE OKUL/ÖĞRENİM YAŞAMINDAKİ ÖNEMİ* ÖĞRENMEK YANİ BİRŞEYİ KAVRAMAK VE HAFIZADA TUTMAK İÇİN ÖNCE ONU ALGILAMAK GEREKİR!!! Öğrenme ve Gelişim

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı, Psikoloji Yüksek Lisans Programı MULTİPL SKLEROZ (MS) VE HİDROSEFALİ HASTALARININ BİLİŞSEL PROFİLLERİNİN BELLEK, DİKKAT,

Detaylı

Demans kavramı nedir? Demanslarda ayırıcı tanı nasıl yapılır? Doç. Dr. Ahmet Tiryaki 49. UPK İzmir 26.09.2013

Demans kavramı nedir? Demanslarda ayırıcı tanı nasıl yapılır? Doç. Dr. Ahmet Tiryaki 49. UPK İzmir 26.09.2013 Demans kavramı nedir? Demanslarda ayırıcı tanı nasıl yapılır? Doç. Dr. Ahmet Tiryaki 49. UPK İzmir 26.09.2013 Açıklama 2011-2013 Araştırmacı: Janssen-Cilag Danışman: Janssen-Cilag, Nobel Konuşmacı: Janssen-Cilag,

Detaylı

Dikkat, Bilinç ve Bozuklukları

Dikkat, Bilinç ve Bozuklukları Dikkat, Bilinç ve Bozuklukları Doç. Dr. E. Timuçin Oral İstanbul Ticaret Üniversitesi 23 Kasım 2012 Dikkat Dikkat bilincin önemli bileşenlerindendir Bilinçli olmanın temelinde algı işlevi yatıyorsa algısal

Detaylı

Dil Edinimi ve Dil Öğrenimi Olgusuna Beyin ve Dil Gelişimi Açısından Bir Bakış. Gonca ALTMIŞDÖRT

Dil Edinimi ve Dil Öğrenimi Olgusuna Beyin ve Dil Gelişimi Açısından Bir Bakış. Gonca ALTMIŞDÖRT Ege Eğitim Dergisi 2013 (14) 2: 41 62 1 Dil Edinimi ve Dil Öğrenimi Olgusuna Beyin ve Dil Gelişimi Açısından Bir Bakış Gonca ALTMIŞDÖRT Öz Beyin ve öğrenme alanında günümüzde yapılan çalışmalar çok yönlü

Detaylı

OTİZM. A. TANIMLAMA VE SINIFLANDIRMA B. TARİHÇE C. EPİDEMİYOLOJİ Yaygınlık Cinsiyet dağılımı

OTİZM. A. TANIMLAMA VE SINIFLANDIRMA B. TARİHÇE C. EPİDEMİYOLOJİ Yaygınlık Cinsiyet dağılımı A. TANIMLAMA VE SINIFLANDIRMA B. TARİHÇE C. EPİDEMİYOLOJİ Yaygınlık Cinsiyet dağılımı OTİZM Sosyoekonomik düzey D. OTİZMİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN ÖNCÜL ETMENLER Doğum mevsimi Aşırı sosyal uyaran yoksunluğu

Detaylı

NÖROLOJİK MUAYENE. Nöroloji Anabilim Dalı

NÖROLOJİK MUAYENE. Nöroloji Anabilim Dalı NÖROLOJİK MUAYENE Nöroloji Anabilim Dalı MENTAL MUAYENE Mental muayene, hastanın, dikkat, dil, bellek, görsel mekansal işlevler, frontal yürütücü işlevler, praksi, gnozi gibi zihinsel işlevlerini değerlendirmek

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ ve/veya ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ

ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ ve/veya ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ BİRLİKTE BAŞARIRIZ BÜTÜNLEŞTİRME KAPSAMINDA EĞİTİM UYGULAMALARI ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ ve/veya ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ HAZiRAN 2013 ANKARA 4 ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ

Detaylı

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1).

eğitilmekte ya da zihinsel yetersizliği olan çocukların devam ettiği okullarda eğitim görmektedir (Yazgaç, 2001: 1). 1 BÖLÜM I 1. GİRİŞ Otizm ilk kez 1943 te Amerikalı çocuk psikatristi olan Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır. Kanner, bu çocukların başka insanlarla ilişki kurmaktansa kendi yarattıkları dünyada yaşama

Detaylı

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Ercan ABAY SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BÖLGESEL BEYİN KAN AKIMI (Uzmanlık Tezi) Dr. Rugül KÖSE EDİRNE - 2007 0 TEŞEKKÜR

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 157 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:157-174 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN PSİKİYATRİK DURUMLAR

Detaylı

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI

DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI DEMANS VE ALZHEĐMER HASTALIĞI Öğretim Görevlisi Dr Mustafa Cankurtaran, Prof Dr Servet Arıoğul Hacettepe Üniversitesi Đç Hstalıkları AD Geriatri Ünitesi Anahtar kelimeler: Geriatri, demans, Alzheimer,

Detaylı

ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ÖABT ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C.

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C. www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ Yard. Doç. C.Hakan Çuhadar * ZEKÂ NEDİR? Zekâ, psikolojinin en tartışmalı,

Detaylı

YARATICI DÜŞÜNCE VE YETENEĞİN BEYİN İLE İLİŞKİSİ. Dr. Bülent Madi Nöroloji Uzmanı

YARATICI DÜŞÜNCE VE YETENEĞİN BEYİN İLE İLİŞKİSİ. Dr. Bülent Madi Nöroloji Uzmanı YARATICI DÜŞÜNCE VE YETENEĞİN BEYİN İLE İLİŞKİSİ Dr. Bülent Madi Nöroloji Uzmanı Beyinden Bilince Yolculuk 18-20 Mayıs 2012 İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri Gelişim, beynin alt tarafından başlayarak beyin kabuğuna

Detaylı

Bahri Karaçay. Tanıyamayan Beyin

Bahri Karaçay. Tanıyamayan Beyin Bahri Karaçay Tanıyamayan Beyin 64 Dış dünyamızı yüzümüzle algılar diğer insanlarla onun sayesinde sosyal ilişkiler kurarız. Irkımız, cinsiyetimiz, yaşımız yüzümüzde işlenmiştir. Yine yüzlerdir aşık olmamıza

Detaylı

DİL KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ. Belirtileri Nelerdir?

DİL KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ. Belirtileri Nelerdir? DİL KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ Konuşmanın herhangi bir çevrede benimsenen sınırın dışına çıkarak yadırganacak düzeyde bir farklılık ya da sapma göstermesi durumunda, genelde bireyde bir tür konuşma sorunu olduğu

Detaylı

EMOSYONEL SİSTEM VE STRES

EMOSYONEL SİSTEM VE STRES Doç. Dr. Mert Savrun İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı EMOSYONEL SİSTEM VE STRES İnsanın tabiatını anlama ve ruhsal acılarına çare bulma çabası, insanlık tarihi kadar eskidir. Her

Detaylı

Keleş & Çepni/ TÜFED-TUSED / 3(2) 2006 66. http://www.tused.org. Beyin ve Öğrenme. Esra Keleş 1, Salih ÇEPNİ 2

Keleş & Çepni/ TÜFED-TUSED / 3(2) 2006 66. http://www.tused.org. Beyin ve Öğrenme. Esra Keleş 1, Salih ÇEPNİ 2 Keleş & Çepni/ TÜFED-TUSED / 3(2) 2006 66 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 3, Sayı 2, Aralık 2006 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 3, Issue 2, December 2006 http://www.tused.org Beyin ve Öğrenme

Detaylı

Bu proje T. C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı nca (Ulusal Ajans - http://www. ua.gov.

Bu proje T. C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı nca (Ulusal Ajans - http://www. ua.gov. Bu proje T. C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı nca (Ulusal Ajans - http://www. ua.gov.tr) yürütülen gençlik programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu ndan sağlanan

Detaylı

ZİHİN DİLİ PROGRAMLAMASI (NLP)NIN KİŞİSEL GELİŞİM VE KİŞİLERARASI İLETİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ZİHİN DİLİ PROGRAMLAMASI (NLP)NIN KİŞİSEL GELİŞİM VE KİŞİLERARASI İLETİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı ZİHİN DİLİ PROGRAMLAMASI (NLP)NIN KİŞİSEL GELİŞİM VE KİŞİLERARASI İLETİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (NLP EĞİTİMLERİNİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı