BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ NİN YOLSUZLUKLA MÜCADELE RAPORU. Hilal Günay ÖZTÜRK TÜRK AKADEMİSİ SİYASİ SOSYAL STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ NİN YOLSUZLUKLA MÜCADELE RAPORU. Hilal Günay ÖZTÜRK TÜRK AKADEMİSİ SİYASİ SOSYAL STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI"

Transkript

1 BİLGİ NOTU Balkan Tecrübelerinden Türkiye İçin Dersler TÜRK AKADEMİSİ SİYASİ SOSYAL STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI AVRUPA BİRLİĞİ NİN YOLSUZLUKLA MÜCADELE RAPORU Hilal Günay ÖZTÜRK Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Merkezi Bilgi Notu No. 1 // Mart 2014

2 Balkan Tecrübelerinden Türkiye İçin Dersler TÜRK AKADEMİSİ Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) Türkiye de ve dünyada, yaşanmış ve yaşanmakta olan olayları; siyasî, sosyal, tarihî ve kültürel derinlik içinde ve stratejik bir bakış açısıyla değerlendiren, yeni tasarımlar ortaya koyarak gelecek vizyonu oluşturan bir düşünce kuruluşudur. TASAV, bilimsel kıstasları esas alarak ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme ve değerlendirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Çalışmalarını hiçbir kâr amacı gütmeden ilgililer ile paylaşan TASAV; tarafsız, doğru, güncel ve güvenilir bilgiler ışığında kamuoyunu aydınlatmaya çalışmaktadır. TASAV ın amacı; ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasî, kültür ve eğitim hayatının geliştirilmesine; millî menfaat, millî güvenlik ve birlik anlayışının, insan hak ve özgürlüklerinin, demokrasi kültürünün, jeopolitik ve jeostratejik düşünce biçiminin yaygınlaştırılmasına; toplumda millî, vicdanî ve ahlâkî değerlerin hâkim kılınmasına ve Türkiye nin dünyadaki gelişmelerin belirleyicisi olmasına bilimsel faaliyetler aracılığıyla katkı sağlamaktır. ARAŞTIRMA MERKEZLERİ TASAV, aşağıda belirtilen altı Stratejik Araştırma Merkezi vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir: 1. Dış Politika Araştırmaları Merkezi 2. Güvenlik Araştırmaları Merkezi 3. Siyaset, Hukuk ve Yönetim Araştırmaları Merkezi 4. Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Merkezi 5. Ekonomi Araştırmaları Merkezi 6. Enerji Araştırmaları Merkezi

3 Balkan Tecrübelerinden Türkiye İçin Dersler AVRUPA BİRLİĞİ NİN YOLSUZLUKLA MÜCADELE RAPORU Hilâl Günay ÖZTÜRK Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Merkezi Bilgi Notu No: 1 // Mart Bu yazının tüm hakları saklıdır. Yazının telif hakkı TASAV a ait olup kaynak gösterilerek yapılacak makul alıntılamalar dışında önceden izin almadan kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

4 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 YOLSUZLUK NEDİR?... 1 AVRUPA BİRLİĞİ YOLSUZLUK RAPORU... 3 AB YOLSUZLUK ANKETİ SONUÇLARI... 4 AB YOLSUZLUK RAPORU SONUÇLARI... 4 ALMANYA ÖRNEĞİ... 5 SONUÇ... 6 Bilgi Notu No. 1 // Mart 2014

5 AVRUPA BİRLİĞİ NİN YOLSUZLUKLA MÜCADELE RAPORU Giriş İlginç ve sıradışı sayılabilecek zamanlar yaşadığımız şu günlerde, Avrupa Birliği ilk yolsuzluk raporunu hazırlayarak zamanlaması pek manidar olaylar zincirine yeni bir halka eklemiştir. Raporda yolsuzluk, gücün özel çıkarlar elde edilmesi için kullanılması olarak kabul edilmiştir. Yolsuzluk; ekonomik, sosyal, siyasî ve kültürel boyutları olan oldukça karmaşık bir olgu olduğundan, raporda her ülke için önemli sayılan yolsuzluk örnekleri ele alınmıştır. Rapor, Hem Türkiye deki yolsuzluk iddialarına, hem de Türkiye nin karşılaştırmalı açıdan AB ülkelerindeki yerini anlamamızı sağlayacak verilere yer vermiştir. Rapor hakkındaki tespitlere geçmeden önce, yolsuzluğun nasıl tanımlandığı hakkında kısa bir değerlendirme yapmak yerinde olacaktır. Yolsuzluk Nedir? Yolsuzluk terimi yapısı itibarıyla akademik alanda çalışılması oldukça zor bir terim olduğunu kanıtlamıştır. Öyle ki rüşvet, adam kayırma, akraba kayırma, torpil, eş dost kayırma, patronaj (kollanma veya desteklenme), oy ticareti gibi pek çok yolsuzluk çeşidi kolaylıkla tarif edilebilmekte, buna karşın genel anlamda yolsuzluğun ne olduğu kolayca tanımlanamamaktadır. Toplumun genelinde de yolsuzluğun yanlış olduğu bilinmekte, ancak tam olarak neyin yolsuzluk olduğu na fazlaca kafa yorulmamaktadır lardan itibaren yapılan yolsuzluk tanımlama çalışmaları genel olarak ele alındığında görülmektedir ki yolsuzluğun akademik camia tarafından kabul edilen tek bir tanımı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yolsuzluğun çeşitlerine ve sınıflandırmasına ilişkin çalışmalar daha yol gösterici olmaktadır. Yolsuzluk üzerine yapılan araştırmaların ilk referans noktaları genellikle eski Yunan siyaseti olmaktadır. Aristo ve Platon a göre bilge ve ahlâklı yöneticileri olan ideal rejimin en temel özelliği, bu rejim altındaki toplumun genel çıkar tarafından yönetilmesidir. Dolayısıyla, ideal rejimden sapmayı gösteren sapkın rejim in en temel özelliği de yöneticilerin genel çıkar için değil, kendi çıkarları için yönetmeleridir Manulhulia Barcham, Barry Hindess, Peter Larmour, Corruption: Expanding The Focus, ANU E Press, 2012.

6 Yolsuzluğun siyasileri içerdiği, siyasî gücü elinde bulunduranlardan kaynaklanan hâli olan siyasî yolsuzluk söz konusu olduğunda ise, benzer şekilde pek çok tanım yapıldığı görülmektedir. Konuyu ele alan teorisyenlerden biri olan Arnold Heidenheimer, 1978 yılında siyasî yolsuzluğu üç temel başlığa ayırmıştır: devletmerkezli (public-office centered), piyasa merkezli (market-centered) ve kamu çıkarı merkezli (public-interest-centered) yolsuzluk ların ortalarından itibaren yolsuzluk problemi uluslararası ilgiyi üzerine çekerek pek çok küresel ve bölgesel uluslararası kuruluşun çalışma alanına girmeye başlamıştır. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, OECD veya Avrupa Birliği gibi kuruluşlar bünyesinde pek çok uluslararası antlaşma hayata geçirilmiş, bağlayıcı hukukî metinler kadar yönlendirici olabilen prensipler, kılavuzlar, bildiriler türünden yumuşak metinlerde de konu ele alınmaya çalışılmıştır. Tüm bu çabalar, aslında yolsuzluğun suç unsuru olarak hukukî metinlerde düzenlenmesini, yolsuzlukla mücadeleyi sağlayıcı hukukî düzenlemelerin çıkarılmasını, uluslararası iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını içeren bir dizi ortak standart oluşturmayı amaçlamaktadır. Uluslararası Saydamlık Örgütü (Transparency International) yolsuzluğu, güvenilerek başkasına teslim edilen gücün özel amaç ya da çıkar için kullanılması olarak tanımlamaktadır. Amerikan merkezli FBI için ise siyasî yolsuzluk; ulusal güvenlik, sınır güvenliği, iktisadî güvenlik, mahkemelerde karar alma usulleri, yollar veya okullar gibi her gün kullandığımız kamu hizmetlerinin standardı ve kalitesi gibi konularda tüm vatandaşların yaşam biçimini temelden etkileyecek sonuçlar doğurmaktadır. 2 Yapısı gereği hem çok karmaşık hem de pek çok tarafı olan bir konu olması hasebiyle kamu yönetimi açısından yolsuzluk, kamu kurumlarının ve iyi yönetişimin başarısızlığının göstergesidir. Uluslararası çalışmalar kapsamında yolsuzluk ele alınırken siyasî yolsuzluğun maddî çıkar kapsamında devreye girdiği alan, kamu ihaleleri ya da -AB normlarına paralel bir tanımla söylenirse- kamu alımlarıdır. Bunun temel nedeni de kamu ihalelerinin paranın kamudan özele transfer edildiği en temel düzlem oluşundadır. Siyasî yolsuzluk açısından kamu alımlarını imtiyazlar, özelleştirmeler, arazi tahsisleri takip etmektedir. Özel sektörün ihale kapmak için kamu görevlilerine rüşvet vermesinden başlayan yolsuzluk, kamu kesimi üst yöneticilerinin kamu kaynaklarını özel sektöre yönlendirdikleri ya da özel sektörle işbirliği yaparak üçüncü bir şirkete aktardıkları usulsüz ve haksız uygulama türlerine kadar uzanabilmektedir. 2 Kenneth M Gibbons, Towards An Attitudinal Definition of Corruption: Evidence from A Survey of Canadian University Students, Paris, 1985.

7 Avrupa Birliği Yolsuzluk Raporu 2014 yılı başında Avrupa Birliği tarafından ilk kez hazırlanan Yolsuzluk Raporu nda yolsuzluk, gücün özel çıkarlar elde edilmesi için kullanılması olarak tanımlanmıştır. Söz konusu raporda 28 üye ülkedeki yolsuzluk durumu her ülkeye ayrı bölümler ayrılmak suretiyle 40 sayfada ele alınmaya çalışılmıştır. Aslında söz konusu raporun altyapısı, Eurobarametre Yolsuzluk Anketi olarak bilinen ve AB halkının yolsuzluk algısının incelendiği 230 sayfalık rapora dayanmaktadır. 3 Yine Şubat 2014 itibarıyla söz konusu anket de AB tarafından yayımlanmıştır. 4 Bu iki belgenin çıkarılması için genel motivasyon unsuru, yolsuzluk konularının tartışılmasına zemin hazırlamak ve yolsuzlukla mücadele politikalarına katkı sağlamaktır. AB bu konuda çalışan tek kurum değildir. Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Avrupa Konseyi gibi kuruluşların da bu konuda prensipleri ve yönlendirici dokümanları mevcuttur. AB raporu bu kurumların çalışmalarını tamamlayıcı niteliktedir. Raporun girişinde belirtildiği üzere, yolsuzluk hem ekonomiye hem de toplumun geneline zarar vermektedir. Dünyada pek çok ülkede ekonomik gelişmeyi baltalayan, demokrasiyi baskılayan, sosyal adaleti ve hukukun üstünlüğünü engelleyen boyutlara ulaşan yolsuzluk problemleri yaşanmaktadır. Yolsuzluk, yapısı ve ölçeği bakımından ülkeden ülkeye değişmektedir. Raporda yolsuzluk iyi yönetişimi, kamu kaynaklarının etkin yönetimini ve rekabetçi piyasaları olumsuz etkileyen, hatta bazı çok uç örneklerde vatandaşların demokratik kurumlara ve süreçlere güvenini sarsıcı etkileri bulunan bir olgu olarak tanımlamaktadır. AB ülkelerinde yolsuzlukla mücadeleyi amaçlayan kurumlar ve hukukî düzenlemeler mevcut olmasına rağmen, uygulamada başarısız olunan durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Bazen yolsuzlukla mücadele kanunları etkin olarak uygulanmamakta, sistematik sorunlar tam olarak çözülememekte veya ilgili kurumlardaki kapasite sorunlarla baş edebilecek güçte oluşturulmamaktadır. Bunların yanı sıra yolsuzluğu ortadan kaldıracak siyasî irade eksikliği de en önemli etkenlerden birisidir. Raporda yolsuzluğun AB ekonomisine etkisinin yıllık 120 milyar Avro tutarında olduğu belirtilmektedir. AB nin yüksek istihdam, verimlilik ve sosyal uyum amaçladığı 2020 stratejisinin önündeki en büyük engel olarak yolsuzluk görülmektedir. Dolayısıyla AB nin Endüstriyel Rönesans belgesine göre kamu yönetimi kalitesi AB nin büyüme stratejisinin en önemli unsurlarından birisi olarak kabul edilmektedir. 3 3 European Commission special eurobarometer, Attitudes of Europeans towards Corruption 4 Report from the Commission to the Council and the European Parliament, EU Anti-Corruption Report, COM(2014) 38 final, Brussels,

8 AB Yolsuzluk Anketi Sonuçları 2013 yılında AB genelinde halk arasında ve iş dünyasında yapılan iki yolsuzluk anketi araştırması, Transparency International tarafından yapılan Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI) ile paralel sonuçlar göstermektedir. Anket sonucuna göre yolsuzluk algısı ve rüşvet konusundaki kişisel deneyimler noktasında en düşük oranlar Danimarka, Finlandiya, Lüksemburg ve İsveç te görülmektedir. Bu ülkelerde halkın %1 inden de azı rüşvet içeren bir olayla karşılaştıklarını, % 20 ilâ 44 ü ise ülkelerinde yolsuzluk olduğunu ifade etmiştir. Bu oranlar AB ortalamasının (%74) oldukça altında kalmaktadır. Almanya, Hollanda, Belçika, Estonya ve Fransa da katılımcıların yarısından fazlası ülkelerinde yolsuzluk olduğunu düşünmelerine rağmen, rüşvet içeren bir uygulama ile karşılaşma oranı % 2 olarak kaydedilmiştir. Bu ülkeler uluslararası endekslere göre iyi bir performans göstermektedirler. Macaristan, Slovakya ve Polonya da katılımcılar (%13-15) belirli sektörlerde rüşvet ile karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Özellikle sağlık sektörü; polis, gümrük, siyasiler ve savcılığa göre bu noktada öne çıkmıştır. Yolsuzluk algısına gelince, Polonya da halkın %82 si, Macaristan da %89 u ve Slovakya da %90 u yolsuzluğun yaygınlaştığını düşünmektedir. Portekiz, Slovenya, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde ise rüşvet nadir görülmesine rağmen, genel anlamda yolsuzluk yüksek olarak algılanmaktadır (%90-97 arasında). Özellikle son siyasî skandallar ve ekonomik ve finansal kriz bu algıyı güçlendirmiştir. Rüşvet sıralamasında en yüksek skor %29 ile Yunanistan da gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan takip etmektedir. Halkın %84 ilâ 99 u ise yolsuzluğun ülkelerinde yaygınlaştığını kabul etmektedir. Letonya, Malta, İrlanda ve Güney Kıbrıs ise AB ortalamasında değerler göstermektedir. AB düzeyinde AB vatandaşlarının % 6 sı ülkelerinde yaygın bir yolsuzluk olduğunu düşünmektedir. Bu oran Yunanistan da %99 oranıyla ile en yüksek seviyeye ulaşmaktadır. Avrupalılar ın %26 sı günlük hayatlarında kişisel olarak yolsuzluk ve rüşvetten etkilendiklerini beyan etmiştir. 4 AB Yolsuzluk Raporu Sonuçları AB genelinde yolsuzluk konusunda geniş çaplı sorun alanları mevcuttur, ancak ülke örneklerine bakıldığında ortak nokta olarak kamu alımları öne çıkmaktadır. AB genelinde yolsuzluk üzerine en çok etkisi olan riskli alan olarak siyasî partilerin finansmanı konusu gösterilmiştir. Bazı üye ülkelerde son yıllarda görülen geniş çaplı yolsuzluk faaliyetlerinde hukuk dışı siyasî parti finansmanı öne çıkmıştır.

9 Yolsuzluk değerlendirmesinde en az yolsuzluk görülen ülkeler olarak Almanya, İsveç, Finlandiya ve Danimarka önde gelmektedir. Ancak buna rağmen raporda Almanya için bir dizi eleştiri getirilmektedir. Almanya Örneği AB Komisyonu Almanya ya kamu çalışanları tarafından rüşvet alınmasını ve yolsuzluğu önlemeye yönelik kanunları güçlendirmesini tavsiye etmektedir. Bununla birlikte, Almanya özelinde yolsuzluk konusunda en detaylı biçimde ele alınan konu, görevi sonlanan politikacıların görevden ayrıldıktan sonra özel sektöre geçmelerini, bilhassa görevdeyken yardımcı oldukları firma veya şirketlere geçmelerini önleyecek kuralların geliştirilmesidir. Almanya ya bu kuralları uygulaması tavsiye edilmektedir. Almanya nın raporda detaylı biçimde ele alınmasını sağlayan bu konunun arkaplanında, 2013 yılı içerisinde Angela Merkel in CDU Partisi nde eski şansölyelerden Ronald Pofalla nın Alman demiryolu işletim şirketi Deutsche Bahn daki oldukça kârlı ve prestijli bir pozisyona yıllık 1,8-2,5 milyon Dolar maaşla geçmeyi planladığına dair haberlerin Alman kamuoyunda tepkiyle karşılaşması yatmaktadır. Görevden ayrılma ve özel sektöre geçme süresinin çok kısa olması, kamuoyundan büyük bir tepki almıştır. Birkaç hafta önce evine ve özel hayatına daha çok vakit ayırmak istediği için görevden ayrılan Pofalla nın birdenbire Alman demiryolu şirketinin yönetim kuruluna geçtiğine dair söylentiler yayılmıştır. Pofalla için özel olarak oluşturulan pozisyona verilen stratejik görev ise şirketin uzun vadeli planlarını yapma ve siyasilerle iyi ilişkileri güçlendirme olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla Merkel in sağ kolu ve sırdaşı olan Pofalla nın ileri derecede etkili siyasî bağlantıları ve bu yöndeki lobi yapma yetenekleri özel sektöre devredilmektedir. Transparency International ın yolsuzluk algı araştırmasının Almanya bölümünü hazırlayan Christian Humborg a göre, politikacıların görevi sonlandığı zaman özel sektöre geçmesi, ancak ve ancak iki işkolu arasında çakışma olmaması durumunda mümkün olabilmelidir. Böyle bir düzenlemenin politikacıların lobi faaliyetlerini durdurucu etkisi olabilecektir. Lobi faaliyeti yürütmek isteyen politikacıların bu hızlı pozisyon değişikliğini önlemek için en az üç yıl bekleme süresi getirilmesi önerilmekte, aksi takdirde kişinin devletin mi özel sektörün mü çıkarını koruduğunun bilenemeyeceği belirtilmektedir. 5 Transparency International, Dünya Bankası eski çalışanları tarafından küresel çapta yolsuzluğun azaltılması ve ölçülmesi amacıyla 1993 yılında Berlin merkezli olarak kurulmuştur. Merkezi Almanya da olan bu kuruluş, 2013 yılı raporunda 5 5 Job Switch by Merkel Confidant Draws Criticism, Deutsche Welle, ,

10 dünya yolsuzluk algılamasında Almanya yı en az yolsuzluk görülen 12 nci ülke olarak ele almaktadır. 6 Benzer şekilde, yukarıda sözü edilen üç ay önce, Alman CDU Partisi mensubu bir politikacı olan ve Şansölye nin ofisinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüten Eckart von Klaeden ın otomobil firması Daimler de lobi faaliyetleri yürütmek için iş değiştirmesi gündeme gelmiştir. Sadece iktidar partisiyle sınırlı kalmayan özel sektöre geçiş süreci, epeyce bir süredir Alman kamuoyunda tartışılmaktadır. Almanya eski Başbakanı Gerard Shröder in 2005 yılında seçimleri kaybettikten sonra Rus enerji devi GASPROM ile ortak Nord Stream şirketinde göreve başlaması da kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştır. Bu örnekler çoğaltılabilir nitelikte olduğundan kamuoyunda geniş yankı bulan iki ünlü örneğe daha değinilecektir. Aynı hükümet içinde İşçilerden Sorumlu Bakan olarak görev yapmış olan Wolfgang Clement Alman enerji şirketi RWE de yönetim kurulu üyesi olarak işe başlamıştır. Otto Schilly ise İçişleri Bakanı iken adanmış bir şekilde biyometrik yüz tanıma sistemlerine geçiş için yoğun çaba harcamış, devlet görevinden ayrıldıktan sonra iki farklı biyometrik yüz tanıma ürünü üreten bir firmanın yönetim kuruluna geçmiştir. Pascal Beucker ın çalışmasında, söz konusu politikacıların kamu görevlerinden hemen sonra özel sektöre geçiş süreçleri revolving door effect, yani otomatik döner kapı etkisi olarak tanımlanmaktadır. Kapıdan politikacı olarak giren kişi, kapıdan çıkarken özel sektöre lobi faaliyetleri sunan kişi hâline gelmektedir. 6 Sonuç Eski Yunan ve Hıristiyan kültüründen beslenerek günümüze ulaşan ve Avrupa nın kadim değerlerini yansıtan bir ülke olan ve siyasi yolsuzluk iddialarıyla çalkalanan Almanya ile Türk-İslâm kültürüyle yoğrulmuş, ancak yolsuzlukla ilgili tüm alt başlıkların gözler önüne serildiği ülkemizin karşılaştırmalı bir analize tâbi tutulması kısa vadede mümkün görülmemektedir. 28 ülke için hazırlandığı hâlde kısacık kalan AB Yolsuzluk Raporu, Türkiye için öğretici ve ibret verici dersler içermektedir. Almanya da yolsuzluk olarak adlandırılan ve kamuoyu tarafından büyük bir dikkatle tartışılan olgunun, toplumumuzda neredeyse kanıksanmış olması, hem üzücü hem de bir dereceye kadar hayret uyandırıcı bir durumdur. Özellikle son birkaç aydır Türkiye de tartışılan yolsuzluk, kayırmacılık, yandaş kollamacılık iddiaların çok detaylı ve kapsamlı akademik çalışmalara konu olması gerekmektedir. AB Raporu nun meşgul olduğu konuların Türkiye deki büyük suçlamalarla kıyas kabul etmez olması, ülkemizde bu anlamda ciddî bir etik sorunu yaşandığına dair hepimize anlamlı ipuçları sunmaktadır. 6 Aynı raporda Türkiye, 177 ülke arasında 53 üncü sırada yer almaktadır.

ANALİZ ANADİLDE SAVUNMA TARTIŞMASI ÇERÇEVESİNDE TERCÜMANDAN YARARLANMA HAKKI VE MAHKEMELERDE KULLANILAN DİL. Oğuz TURHAN

ANALİZ ANADİLDE SAVUNMA TARTIŞMASI ÇERÇEVESİNDE TERCÜMANDAN YARARLANMA HAKKI VE MAHKEMELERDE KULLANILAN DİL. Oğuz TURHAN ANALİZ Balkan Tecrübelerinden Türkiye İçin Dersler TÜRK AKADEMİSİ SİYASİ SOSYAL STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI ANADİLDE SAVUNMA TARTIŞMASI ÇERÇEVESİNDE TERCÜMANDAN YARARLANMA HAKKI VE MAHKEMELERDE KULLANILAN

Detaylı

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış

Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Yerel ve Bölgesel hükümet sektöründe sosyal diyalogğa genel bakış Avrupa Komisyonu mali desteği ile hazırlanmıştır. Nisan 2009 İÇİNDEKİLER 1) Giriş... 1 2) Sosyal diyaloğun tanımı... 3 3) AB düzeyinde

Detaylı

Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara

Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde

Detaylı

YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU

YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU YOLSUZLUK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TÜRKİYE DEĞERLENDİRME RAPORU Yazarlar ve Katkıda Bulunanlar: Zerrin Cengiz Pelin Yenigün Dilek Ezgican Özdemir Hande Özhabeş Ayşe Üstünel Yırcalı Ceren Zeytinoglu Sayfa

Detaylı

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İnsan&İnsan, Sayı 3, Kış 2015, s. 18-36 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İlknur Karaaslan* ilknurkaraaslan@yahoo.co.uk

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA Mayıs 2009 Türk Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması Ömer Faruk Gençkaya Muhammet

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Emre Demir Araştırmacı TEPAV Politika Notu Ocak 2011 Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum

Detaylı

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olmak

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olmak T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2008 SAYI 18 BU SAYIDA: AVRUPA BİRLİĞİ NDE VERGİLENDİRME TRENDLERİ RAPORU (2008) FRANSA NIN AB DÖNEM BAŞKANLIĞI ÖNCELİKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Farklı Düşünüyoruz Bir Arada Çözüyoruz. ANALiZ RAPORU NO:4 SİYASETİN VE SEÇİM KAMPANYALARININ FİNANSMANI: REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya 2 ANALiZ RAPORU NO:4 3 ANALiZ

Detaylı

İşyerinde İnsan Hakları Rehberi

İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İşyerinde İnsan Hakları Rehberi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZLER 1. İNSAN HAKLARI 8 > İnsan Hakları Kavramı ve Tarihçesi 8 > Uluslararası Mevzuat 8 > Türkiye de Mevzuat 12 > Türkiye

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ *** BAŞARILAR VE ZORLUKLAR Wim Kok un Avrupa Komisyonu na sunmuş olduğu rapor Wim Kok 1938 te Bergambacht ta doğdu. Siyasete atılmadan önce Hollanda Sendikaları Federasyonu

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

ABütünleşik değerlendirme

ABütünleşik değerlendirme ABütünleşik değerlendirme DA Bütünleşik değerlendirme Mevcut durumun belirlenmesi 1 Çevre ve yaşam kalitesi 28 2 Avrupa nın değişen yüzü 36 Atmosferik ortam 3 İklim değişikliği 62 4 Hava kirliliği ve sağlık

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

Şener Gönülaçar sgonulacar@gmail.com Nisan 2012 A) GİRİŞ

Şener Gönülaçar sgonulacar@gmail.com Nisan 2012 A) GİRİŞ ETKİLİ BİR YOLSUZLUKLA MÜCADELE İÇİN KAMU DENETİMİNDE YENİ BİR KURUMSAL YAPI ÖNERİSİ Mali Hukuk Dergisi, Yıl 27, Sayı 159, Mayıs - Haziran 2012, s. 40-50. Şener Gönülaçar sgonulacar@gmail.com Nisan 2012

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN YEREL KAMU ŞİRKETLERİ STRATEJİSİ: TÜRKİYE DE HUKUKİ YAPI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN YEREL KAMU ŞİRKETLERİ STRATEJİSİ: TÜRKİYE DE HUKUKİ YAPI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMALARI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2010 Cilt/Volume: 7 Sayı/Issue: 13, s. 420-444 AVRUPA BİRLİĞİ NİN YEREL

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YÖNETİMİNDE MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYU DENETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ ŞAFAK BİROL ACAR DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI

Detaylı

EU Social Protection System and Turkey: A Comparison through Expenditures

EU Social Protection System and Turkey: A Comparison through Expenditures AVRUPA BĐRLĐĞĐ SOSYAL GÜVENLĐK SĐSTEMĐ VE TÜRKĐYE: HARCAMALAR ÜZERĐNDEN KARŞILAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr.Faruk TAŞCI Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü Sosyal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

Rekabet Edebilirlik Raporu 2014-2015

Rekabet Edebilirlik Raporu 2014-2015 Rekabet Edebilirlik Raporu 2014-2015 Dr. Kamil Sertoğlu Dr. Mustafa Besim Dr. Cem Tanova İçindekiler III. Performans Değerlendirme Matrisi...26 İçindekiler...3 Önsöz...4 IV. KKTC Ekonomisinde Dönüşüm İçin

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR KIBRIS TÜRK TOPLUMU

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR KIBRIS TÜRK TOPLUMU Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR KIBRIS TÜRK TOPLUMU Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir.

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AB KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜLTENİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AB KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜLTENİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AB KOORDİNASYON DAİRESİ B U S A Y I D A : S A Y I 1 0 BAŞKANLIĞI BÜLTENİ M A R T 2 0 0 6 Eşitlik İçin Yol Haritası ve Avrupa Cinsiyet Enstitüsü Avrupa da Kadınların

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI NIN GÜMRÜK BİRLİĞİ İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU... 2 EKONOMİ BAKANI ZAFER ÇAĞLAYAN GÜMRÜK BİRLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELE KRİTERLERİ: YARGI, YASAMA VE KAMU YÖNETİMİ TÜRKİYE İZLEME RAPORU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELE KRİTERLERİ: YARGI, YASAMA VE KAMU YÖNETİMİ TÜRKİYE İZLEME RAPORU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELE KRİTERLERİ: YARGI, YASAMA VE KAMU YÖNETİMİ TÜRKİYE İZLEME RAPORU 2010 Yazar: HANDE ÖZHABEŞ Haziran 2011 ŞEFFAFLIK DERNEĞİ 19 Mayıs Mahallesi Operatör Raif Bey Sokak Niyazi Bey Apt

Detaylı

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008 Avrupa Birliği Uyum Politikası TR Bölgeler için çalışıyoruz AB Bölgesel Politikası 2007-2013 Ocak 2008 İçindekiler Önsöz... 1 Özetle, Avrupa nın bölgeleri için bir politika... 2 Avrupa bölgesel politikasının

Detaylı