OSTEOPOROZDA GÜNCELLEME. Prof. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 15 Mart 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSTEOPOROZDA GÜNCELLEME. Prof. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 15 Mart 2014"

Transkript

1 OSTEOPOROZDA GÜNCELLEME Prof. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 15 Mart 2014

2

3 İçerik Osteoporoz tanımı Nasıl değerlendiriyoruz DXA Kimleri tedavi edelim? Tedavi seçenekleri Gelecekteki tedaviler Destekler nasıl kullanılmalı? Ne kadar süre tedavi edelim?

4 Osteoporoz tanımı Azalmış KMY, artmış kırık riski 1994 Azalmış kemik gücü, artmış kırık riski 2001 Kemik gücü= KMY, Kemik kalitesi 2014 Kırık riskini arttıran faktörler KMY Geçirilmiş frajilite kırığı Aile öyküsü İlaçlar

5 Santral DXA Kullanarak Osteoporoz Tanısı Normal -1 T-skoru Osteopeni < -1 ve > -2.5 Osteoporoz -2.5 Şiddetli Osteoporoz WHO -Tanımı -2.5 Kırıklı

6 Osteoporoz TANI EŞİĞİ = TEDAVİ EŞİĞİ

7 Ülkemizde durum 65 yaş altında T-skoru -3.0 ve altı 65 Y ve üstü T-skoru -2.5 ve altı 75 Y ve üstü Patolojik kırıklı hastalar için T-skorunun -1.0 ve altında olması Bazı risk faktörleri için T-skorunun -1.0 ve altında olması RA, AS Glukokortikoid Hipertiroidi, Hipogonadizm, Hipopituaterizm, Çölyak, Anoreksiya nervosa Tip 1 DM, KOAH

8 Osteoprotik kırık sıklığı Meme Ca dan daha fazla Gelişmiş ülkelerde daha sık gözleniyor (%40) KAH yakın bir olasılık

9 Kırıklar önemli mi? Osteoporotik kırıklar artmış mortalite ile ilişkilidir Kalça Vertebra Proksimal humerus Spontan kosta Pelvik Distal femur Diğer kırıklar artmış morbiditeye neden olur Ön kol

10 Kırıkların Maliyeti

11 Osteoporoz Osteoporoz Düşük kemik kütlesi Mikro mimari yapıdaki değişiklikler Kırık riskinde artma ve kırıklar

12 DXA Osteoporoz Düşük kemik kütlesi Kırık riskinde artma ve kırıklar

13 KMD ÖlçümTeknikleri DXA pdxa QUS QCT pqct Tanı * ** Kırık Riski FRAX *** Tedavi takibi Radyasyon ++ + o Maliyet *LS, FN, TH, 33%R; **33%R; ***FN

14 Ölçüm bölgesi Teknik 60y T-skoru WHO tanısı OP prevalansı % Omurga QCT -2.5 Osteoporoz 50 Omurga Lat DXA -2.2 Osteopeni 38 Omurga DXA -1.3 Osteopeni 14 Ön kol DHA -1.4 Osteopeni 12 Kalkaneus Achilles -1.5 Osteopeni 11 Total kalça DXA -0.9 Normal 6 Kalkaneus Sahara -0.7 Normal 3

15 KMD Limitasyonları KMD tek başına kullanıldığında spesifik ama sensitif değil Kırık riski yüksek olan bir grup hasta atlanır Osteoporotik kırıkların önemli bir oranı KMD ye göre OP olmayanlarda gözlenir

16 Neden DXA Tekrarlanabilir (Hata payı düşük) Geniş veri tabanı İnvaziv değil Tetkik süresi kısa X ışını maruziyeti çok az

17 Kimlerden DXA istenir 65 yaş ve üstü kadınlar 65 yaş altı postmenopozal kadınlar ve menapoz geçiş dönemindeki kadınlar Düşük vücut ağırlığı Geçirilmiş frajilite kırığı Kemik yoğunluğunu düşürecek hastalık yada ilaç kullanımı 70 yaş ve üstü erkekler 70 yaş altı risk faktörü olan erkekler

18 Kimlerden DXA istenir Frajilite kırığı olan erişkinler Kemik yoğunluğunu düşürecek ilaç kullanan veya hastalığı olan erişkinler İlaç tedavisi başlanacak kişiler Hali hazırda osteoporoz tedavisi alan kişiler OP tedavisi almayan ama belirgin kemik kaybının tedavi başlanmasını gerektirecek kişiler

19 Herkesten DXA istenmeli mi? 5 yıl içinde 1 kırığı önlemek için test yapılması gereken hasta sayısı

20 Kimi tedavi edelim? Kırık riski yüksek hastaları KMD Risk faktörleri FRAX

21

22 Kırık riskini değerlendir Düşük kırık riski (10 yıllık kırık riski<%10) İlaç tedavisi gerekli değil. 5 yıl içinde riski yeniden değerlendir Orta kırık riski (10 yıllık kırık riski%10-%20) Yüksek kırık riski (10 yıllık kırık riski>%20 yada frajilite kırığı) >65 yas önceki frj kırığı Hızlı kemik kaybı Androjen baskılama tedavisi Aromataz inhibitör tedavisi Kortikosteroid kullanımı Farmokoterapi Farmakoterapide herzaman hasta tercihlerini değerlendir

23

24 Bifosfonatlar Osteoklast fonksiyonunu inhibe ederek kemik döngüsünü azaltırlar Oral (Alendronat, Risedronat, İbandronat), günlük, haftalık aylık IV (İbandronat, Zolendronat) 3 aylık, yıllık Bifosfonatlar arasındaki farklılıklar Farnesil fosfat fosfataz inhibisyonu Hidroksiapatite bağlanma afiniteleri

25

26 Bifosfonatlar En az 3 yıl kırık sonlanım noktalı çalışmaları var

27 Bifosfonatların FDA onayları Postmenapozal OP Glukokortikoid OP İlaç Önleme Tedavi Önleme Tedavi Erkek Alendronat Risedronat İbandronat Zolendronat

28 Bifosfonatlar güvenli mi? GI yan etkiler Kurala uygun alınırsa sorun yok Dik duramayan Aktif GIS semptomu olan Özefagus dismotilitesi olan Renal yan etkiler Böbrek fonksiyonları normal ise sorun yok IV uygulama?

29 Bifosfonatlar güvenli mi? AF HORIZON çalışması iv.zolendronik asit de plaseboya göre bir miktar fazla Diğer çalışmalarında gösterilememiş Neden sonuç ilişkisi yok FDA tedavi düzenlemesi önermiyor

30 Bifosfonatlar güvenli mi? Çene osteonekrozu Yüksek doz iv kullanım Oral hijyeni bozuk hastalar Nadir gözleniyor Oral BP kullanımında 1/ / Ortalama zaman Oral 5 yıl IV 3 yıl Atipik femur kırıkları Tedavi süresi ile arasında ilişki olabilir Tedavi başlamak için engel değil 2010 yılında FDA ilaç prospektüslerine bu yönde uyarı eklenmesine karar verdi

31 Denosumab RANKL a karşı geliştirilmiş insan monoklonal antikorudur Osteoklastların farklılaşması ve fonksiyonunu engeller 2010 FDA onayı Yüksek kırık riskli postmenopozal kadınlar Diğer tedavilere yanıtsız postmenopozal kadınlar 2012 FDA onayı Yüksek kırık riskli erkek osteoporoz hastaları 6 ayda bir 60mg subkutan enjeksiyon

32

33 RANK ligandı osteoklast oluşumu, fonksiyonu ve sağkalımının temel aracısıdır

34

35 Denosumab-Bifosfonat Özelik Bifosfonat Denosumab Kimyası Kimyasal Monoklonal antikor Hedef Hidroksiapatitte bağlanır, ppp sentez inhibisyonu yapar Seçici olarak RANKL bağlanır Dağılım Kemik yüzeyi Kan ve ekstraselüler sıvı Hedef kemik hücresi Matür osteoklast Osteoklast öncülleri ve matür osteoklast Etki mekanizması Osteoklast resorptif fonksiyonunu ve sağkalımını inhibe eder. Veriliş şekli Oral, IV Subkutan Etki süresi ve geridönüşebilirlik BP tipine bağlı, Geridönüşebilirlik yavaş Osteoklast oluşumunu, fonksiyonunu ve survivalını önler. Osteoklasları azaltır Tam geridönüşebilir, görece olarak hızlı Bone 48 (2011)

36 PTH Sürekliliği (1. ve 2. hiperparatiroidizm gibi) kemik yıkımına neden olur İntermittan uygulama (günlük subkutan) osteoblast sayı ve aktivitesini arttırır ay kullanım Vertebra ve vertebra dışı kırıklara etkili Tedavi kesildikten sonra 30 aya kadar etki devam ediyor Osteoporos Int (2013) 24:23 57

37

38 PTH En sık yan etkiler Bulantı Ekstremite ağrısı Baş ağrısı Ürolitiazisi olan yada öyküsü olanlarda dikkatli kullanılmalıdır Kontrendikasyonlar Aşırı artmış kemik döngüsü (hiperparatiroidizm, Paget) İskelet tümörleri kemik met. Radyasyon tedavisi öncesi

39 PTH 20mcg haftalık doz İntranazal Transdermal Drug Design, Development and Therapy 2013:

40 Stronsiyum Ranelat 2gr/gün şase formu Vertebra ve vertebra dışı kırıkları önlemede etkin EMA onayı var Bağlantısız etki var. Fonksiyonel osteoblastları arttırır, osteoklastları azaltır. CaSR ve Osteoprotogerin üzerinden etkili

41

42 Stronsiyum Ranelat Yan etkiler Bulantı İshal DVT DRESS Drug Design, Development and Therapy 2013:

43 Diğer Tedaviler HRT SERM Kalsitonin

44 Katepsin-K İnhibitörleri Odenakatip Osteoklasttaki lizozamal enzim katepsin-k dır İnhibisyonu osteoklastın rezorbsyon etkisini baskılar Osteoklast viabilitesi etkilenmez Osteoblast üzerine inhibitör etki olmaz

45

46 Sklerostin Antikorları Romosozumab Sklerostin osteositlerden salgılanır ve osteoblast aktivitesini inhibe eder Romosozumab sklerostine bağlanır ve kemik formasyonunu arttırır Aylık 210 mg subkutan enjeksiyon femur boynu ve lumbal vertebra BMD lerinde artış, yıkımda azalma yok

47

48 Diğer yeni tedaviler Sarakatinib (SCR kinaz inhibitörü) Kalsilitilik ilaçlar (CaSR agonisti, hipokalsemiyi taklit ederler, pulse pth sekresyonuna neden olurlar) Dickkopf-1 antikorları

49

50

51 Kalsiyum Vitamin D Egzersiz Yaşam tarzı (Sigara- Alkol) Bilinen neden olan hastalık

52 Mevcut ilaç tedavilerinin etkisi yeterli Ca desteği olan çalışmalarda gösterilmiştir. Ca desteği olmadan bu ilaçların kırık önleyici etkileri? OP tedavisi verilen tüm hastalara yeterli Ca ve Vit D desteği verilmelidir

53 Kalsiyum Kullanımı Koroner Arter Hastalığı -Nefrokalsinozis WHI çalışması kırık riskini azaltmaz, böbrek taşı riskini arttırır Ca kullanımı KAH riskini arttırır Ca kullanımı KAH için risk oluşturmaz Bu konu henüz açıklığa kavuşmamıştır Günlük 2000 mg ın üzerinde Ca alımı önerilmez Acta Obstet Gynecol Scand 2013; 92:

54 Kimlerde Ca desteği kullanılmamalıdır Hiperkalsemi Belirgin hiperkalsüri Hiperparatiroidizm Hipervitaminozis D Renal hastalığı olanlarda Ca kullanımı kardiyovasküler hastalık riskini arttırır Sanders KM. MJA 2009:

55 D Vitamini

56 D Vitamini kullanım Sıklığı Yıllık IU Vit D kullanımında düşmeler %15 ve kırıklar %26 daha fazla bulunmuş Uygun Vit D düzeyini sağlamak için Bölünmüş dozlar tercih edilmelidir (günlük, haftalık, aylık) Vit D eksikliği olanlarda haftalık yüksek dozlarda kullanım önerilir Uzun dönem tedavide en yüksek güvenli doz 4000 IU/gün dür Verenna M, Rheumatismo 2013

57 Warriner AH. Orthop Clin North Am. 2013

58

59 Tedavinin Monitorizasyonu KMD ile KMD değişiklikleri çok yavaş oluşur Kısa süre içerisinde KMD değerlendirerek tedaviye yanıtı belirlemek mümkün değildir İlaçların kırık azaltıcı etkilerinin KMD ile açıklanması Bifosfonatlar için %20 Denosumab %35 vert, %84 kalça Teriparatid %33 Str ranelat %74 Raloksifen %4 Kemik Döngüsü Belirteçleri Osteoporos Int (2013) 24:23 57

60 Ne kadar süre kullanılmalı? Kırık riski Tedavi süresi Ara verme süresi Düşük Tedaviye gerek yok Hafif artmış Ortalama 5 yıl KMY düşene yada kırık olana kadar Orta artmış 5-10 yıl 2-3 yıl (KMY düşer yada kırık olursa daha az) Yüksek 10 yıl 1-2 yıl (KMY düşer yada kırık olursa daha az) Endocrinol Metab Clin N Am 41 (2012)

61

62 OP ilaçlarında FDA onayı İlaç Vertebra kırığı Non vert kırık Kalça kırığı Kalsitonin + Etkigösterilememiş Etkigösterilememiş Raloksifen + Etkigösterilememiş Etkigösterilememiş İbandronat + Etkigösterilememiş Etkigösterilememiş Alendronat Risedronat Zolendronik asit Denosumab PTH + + Etkigösterilememiş

63

64 Kimi tedavi edelim Tedavi süresi ne kadar olmalı Tedavinin etkinliğini nasıl takip edelim

65 TEŞEKKÜR EDERİM

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması Araştırma 69 Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması COMPARISON OF THE EFFECTS AND UTILIZATION INCIDENCE OF HORMONAL

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

Çenelerde Bifosfonat kullanımına bağlı gelişen osteonekrozdan korunma ve tedavi yöntemleri

Çenelerde Bifosfonat kullanımına bağlı gelişen osteonekrozdan korunma ve tedavi yöntemleri Çenelerde Bifosfonat kullanımına bağlı gelişen osteonekrozdan korunma ve tedavi yöntemleri Bifosfonatların kemik metabolizması üzerine etkileri doğrudan kemik yıkımından sorumlu osteoklastik aktivitenin

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

GUT TA GÜNCEL BİLGİLER. Prof. Dr. Kazım ŞENEL Erzurum Atatürk Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. GELENEKSEL 13. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU

GUT TA GÜNCEL BİLGİLER. Prof. Dr. Kazım ŞENEL Erzurum Atatürk Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. GELENEKSEL 13. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU GUT TA GÜNCEL BİLGİLER Prof. Dr. Kazım ŞENEL Erzurum Atatürk Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. GELENEKSEL 13. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU Gut Tüm dünyada çok önemli bir halk sağlığı sorunu ABD

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

SİGARAYI GARAYI BIRAKMA KLİNİĞİİĞİ NASIL OLMALI. Prof.Dr.Yasemin AÇIKA AD.

SİGARAYI GARAYI BIRAKMA KLİNİĞİİĞİ NASIL OLMALI. Prof.Dr.Yasemin AÇIKA AD. SİGARAYI GARAYI BIRAKMA POLİKL KLİNİĞİİĞİ NASIL OLMALI Prof.Dr.Yasemin AÇIKA IK-2010 F.Ü.T.Tıp p Fak. Halk Sağlığı AD. Sigarayı Bırakma Polikliniklerinin Önemi Dünyada yaklaşık 1.2 milyar kişi sigara içmektedir.

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PACTO 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır BÖBREK BREK FONKSİYONLARI Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5)

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5) HİPOKALSEMİ Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler görülebilir. Erişkin bir insan vücudunda çoğu (>%99)

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı