GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1 GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Gökçeada-Yenibademli Höyüğü nde Prof. Dr. Halime Hüryılmaz başkanlığında yürütülmekte olan kazıların 14. Dönem çalışmalarına, 7 Temmuz ile 9 Eylül 2011 tarihleri arasında devam edilmiştir yılı kazılarının harcamaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve Gökçeada Kaymakamlığı nın sağladığı ödeneklerden karşılanmıştır. Maddi katkılarla ve yardımlarla kazıların önemli ihtiyaçlarını karşılayan kurumların değerli yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Arkeolojik kazılar ve yan bilim dalı araştırmaları olmak üzere iki kategoride yürütülen çalışmaların amacı, geniş bir alana yayılan Erken Bronz Çağ (EBÇ) yerleşmesinin karmaşık ve yoğun olan yapı kalıntılarının yayılım alanının belirlenmesi, onların doğru bir şekilde yorumlanması ve ihtiyaç duyulan bazı kesimlerde ölü gömme adetleri konularında daha fazla bilgi edinilmeye yönelik olmuştur. Bu amaçlar kapsamında höyüğün tepe düzlüğünde dört açmada (G8, F8, F9 ve F9-batı) ve plan kareler arasında araba yolu olarak bırakılan kontrol setlerde çalışılmıştır. Daha önceki yıllarda tarafımızdan saptanan kültür dönemlerinde (19.yy., Geç Bronz Çağ ve EBÇ II) herhangi bir değişikliğin olmadığı bu yerleşim yerinde, geçmiş yıllarda kazılmaya başlanan tepe düzlüğünün kuzeybatı ve merkezi kesiminin batı yönündeki açmalarda araştırmalara ağırlık verilmiştir. I- KAZILAR: 1. G8 Açmasında Yürütülen Çalışmalar Tepe düzlüğünün kuzeybatı kesiminde yer alan G8 açmasında, önceki yıllarda tespit edilen ve depremle ilişkilendirilen taş örgülü iki duvarın (doğu yönde duvar 3 ve güney yönde duvar 6) arasında kalan kültür dolgusunda, 2011 yılında yürütülen küçük ölçekli kazılarda ele geçirilen kap parçaları ve bazı küçük buluntular, bu alanda alt katlara inildikçe EBÇ II dönemine ait yerleşimin genişleyerek devam ettiğini göstermesi bakımından önemli olmuştur. Üç yeni yapı katının saptandığı G8 açmasında, ilk katı belirleyen 1 numaralı yapı temeli (Resim 1), 6 numaralı duvarın kuzey yönünde açığa çıkarılmıştır. Kuzeybatı ve güneydoğu yöndeki uzantıları kazılmayan alanlar içinde kalan ve sadece 2.20 m.lik bölümü ortaya konan bu yapı temelinin, herhangi bir mimari kalıntı ile bütünlük sağlamadığı görülmüştür. Yoğun bir enkaz tabakasının üzerine inşa edilen 1 numaralı yapı temelinin örgüsünde yanal kayma tespit edilmiş ve kuzeydoğu yönündeki devrilmiş taşlarının arasında Troia I dönemine tarihlendirilen el yapımı ip delikli tutamaklı bir minyatür çömlek, kil kanca parçası, kemik endüstrisine ait delici ve mablak, ayrıca dilgiler, perdah ve bileği taşları ile yassı şematik taş idol bulunmuştur. Söz konusu buluntu topluluğu gerek biçim gerekse yapım teknikleri açısından herhangi bir yenilik getirmemiş olmasına rağmen, günlük aktivitelerin hangi iş kollarında gerçekleştiği konusuna katkı sağlamıştır. G8 açmasının kuzeybatı köşesinde bulunan ve sadece güney yüzü görülebilen 2 numaralı yapı temeli (Resim 2), II. yapı katının temsilcisi olmuştur. Yapının büyüklüğü konusunda yeterli ölçekte bilgi sunmayan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bu temel parçasının korunan yüksekliği 0.32 m.dir. Alt katlara inildikçe EBÇ II dönemi yapılarının kuzey yöne doğru yayıldığına kanıt teşkil eden söz konusu temel parçasının güney yönündeki dolgusunda elde biçimlendirilmiş bir minyatür çanak, perdah taşı, alt ve üst öğütme taşları ve 1

2 hammaddesi kalsedon olan ufak bir idol bulunmuştur. Yenibademli Höyüğün idol repertuarına gerek hammadde gerekse tip bakımından yenilik getiren bu eser, ince ve zarif bir işçiliğin ürünü olarak değerlendirilmiştir. EBÇ II döneminin III. yapı katını belirleyen 3 ve 4 numaralı mimari kalıntılar (Resim 2), açmanın kuzey yönünde tespit edilmiştir. Bunlardan kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan ve sadece 2.20 m.lik bölümü açığa çıkarılan 3 numaralı yapı temelinin, korunan yüksekliği 0.60 m. ve genişliği 0.70 m.dir. Güney yönündeki döşeme taşları ve ahşap dikmeyi desteklemesi gereken güneydoğu kesimdeki taş kümesi (Resim 3) ile mimari bütünlük sergileyen kalıntıların düzleminde sınırlı sayıda çanak çömlek parçalarına ve bir üst öğütme taşına rastlanılmıştır. Bunlar üst katlardan da bilinen örneklerin benzerleridir. 3 numaralı yapı temelinin kuzey yönünde ve bitişiğinde yer alan 4 numaralı mimari kalıntının, sadece üstten ilk iki taş sırası açığa çıkartılabilmiştir. Korunan uzunluğu 1.80 m. olan temel parçasının başka bir yapıya ait olması imkan dahilinde görülmüştür. Tepe düzlüğünün kuzeybatı kesiminde, EBÇ II dönemi yapılarının alt katlarda kuzey teras yönüne doğru uzandıklarını belgeleyen III. katın mimari kalıntıları küçük ölçekte tespit edildiğinden, yapıların boyutları ve iç donanımları hakkında doyurucu neticeler elde edilememiş olmakla birlikte, höyüğün kuzeybatı yönünde yüzeyden itibaren koduna kadar savunmaya yönelik bir çevre duvarının inşa edilmediği sonucuna varılmıştır. Bilinçli bir tasarımı düşündüren bu durum, EBÇ II döneminin sakinlerini kuzey rüzgarlarıyla höyüğün güney yönündeki bataklık alanların sivri sineklerinden korumuş ve kuzeyde deniz yönünden gelecek olası tehlikeleri önceden görme imkânı sağlamış olmalıdır ve 2010 yıllarında G8 açmasında açığa çıkarılan 3 ve 6 numaralı duvarların arasında kalan alanda tespit edilen ve ölümleri depremle ilişkilendirilen insan kalıntılarının 2011 yılında bulunamamış olması, alanın gömü yeri olarak tahsis edilmediği yönündeki görüşümüze destek sağlamıştır. 2. F8 Açmasında ve G8/G9 Kontrol Sette Yürütülen Çalışmalar Geçen yıl F8 açmasının kuzey bölümünde yürütülen çalışmalar sırasında tespit edilen batı yöndeki 9 numaralı yapı temelinin üst yarısı belirlenmiş ve bunun doğu yönündeki enkaz tabakasının başlangıç düzleminde çalışmalara ara verilmiştir yılı için öngörülen program doğrultusunda, aynı alanda sürdürülen kazılar sırasında, 9 numaralı yapı temelinin en alt düzlemine ulaşılmış ve mevcut olan enkaz kaldırılmıştır. Açmanın batı kesitini belirleyen ve kuzeydoğu-güneybatı yönde uzanan yapı temelinin 5 m.lik bölümü belgelenmiştir. Korunan yüksekliği 0.65 m.ye ulaşan bu kalıntının kuzey yönündeki taşlarında çarpılma ve güney tarafındaki örgüsünde sert bir eğim tespit edilmiştir (Resim 4). Bu bulgular, doğu yöndeki taş ve kerpiç karışımı enkazla birlikte değerlendirildiğinde, EBÇ II dönemine tarihlenen bir yapının kerpiç duvarının doğu yöne doğru yıkıldığı ve temele ait taş örgüsünün güneybatı yöne eğim yaptığı konusunda ip uçları vermiştir. Kalınlığı 0.65 m.yi aşan doğu yöndeki enkazın içinde el yapımı Troia I dönemi çağdaşı kap parçaları, ağırşak ve öğütme taşları bulunmuş olmasına karşın, hiçbir insan iskeletine rastlanılmamıştır. Bu durum deprem sırasında yıkılan yapının hızlı bir şekilde terk edilmiş olabileceğini veya bu doğa olayının yaşandığı sırada yerleşmecilerin başka bir yerde bulunduklarını düşündürmüştür. F8 açmasının kuzey bölümünde olduğu gibi, güneydoğu kesiminde de derine inilmiştir. Bu kesimde EBÇ II dönemine işaret eden I. yapı katının altında, üçü kuzeydoğugüneybatı ve biri kuzeybatı-güneydoğu yönde inşa edilen temel parçaları bulunmuştur (Resim 5). Anılan bu mimari kalıntılardan 2 ve 3 numaralı olanlar batı yönde gelişen bir yapıya, 4 numaralı temel parçasının ise doğu yöndeki başka bir yapıya ait oldukları anlaşılmıştır. İki yapının arasında tespit edilen 1 numaralı kalıntının güneybatı yöndeki uzantısı tahrip olmuş, kuzeydoğu istikametindeki bölümü ise önceki yıllarda ortaya konmuştur. Sınırlı bir alanda 2

3 araştırılan batı ve doğu yöndeki yapıların boyutları tam olarak anlaşılamamış olmasına rağmen, içlerindeki dolgularda ele geçirilen günlük mutfak kaplarına ait parçalar ve kemik aletler onların konut amacı ile kullanıldıklarına işaret etmiştir. Yoğun bir yapılaşmaya da tanıklık eden bu mimari kalıntıların, arasında saptanan boş alanlar küçük ölçekte kalmıştır. Yerleşim alanının yetersiz kalması ve nüfus artışı ile de açıklanabilecek olan bu durum, belki de yılın on ayı boyunca esen kuzey rüzgârlarına karşı, önlem amacıyla yapıların arasında dar mesafelerin bırakılmasına neden olmuştur. F8 açmasının güneydoğu yönünde kalan doğu-batı doğrultulu G8/G9 kontrol setinde, 2011 yılı çalışmaları sırasında 1.38 m. derine inilmiştir. EBÇ II döneminin kalıntılarını barındıran sette, üç yapı katı ayırt edilmiştir (Resim 6). Bunlardan I. yapı katına ait batı yöndeki 3 ve 4 numaralı mimari kalıntılar, geçen yıl F8 açmasında ortaya konan yapıların uzun yöndeki temellerinin uzantıları oldukları anlaşılmıştır. Aynı yapı katına ait ve kontrol setin doğu yönünde tespit edilen bir temel parçası ve bitişiğindeki ahşap dikme yerini belirleyen taş kümesi ise, sokak kenarında yer alan kuzeydoğu-güneybatı istikametinde inşa edilen bir yapının mimari öğelerini oluşturmuştur. Farklı yönlerde gelişen ve ayrı yapılara ait oldukları anlaşılan kontrol set içindeki mimari kalıntıların dolgularında, besin ekonomisinin dolaylı kanıtlarından sayılan alt ve üst öğütme taşları, ezgi taşı ve kemik deliciler ele geçmiştir. Kontrol setin batı yönünde, II. yapı katına ait 1 numaralı kuzeybatı-güneydoğu yönde uzanan bir yapı temeli, F8 açmasının güneydoğu köşesindeki 4 numaralı temelle birleşerek yapı köşesinin tanımlanmasını sağlamıştır. Her iki yapı temelinin arasında kalan dolguda keramik örneklerinden başka, havan eli ve üst öğütme taşı bulunmuştur. III. yapı katına verilen biri kuzeybatı-güneydoğu, ikisi kuzeydoğu-güneybatı yönde uzanan mimari kalıntıların ise, güney yöndeki G9 açmasında önceki yıllarda ortaya konan yapıların uzantıları oldukları tespit edilmiştir. Söz konusu uzantılar kontrol set içinde birkaç taş ile temsil edilmiştir. 3. F9 Açmasında ve Doğu/Güney Kontrol Setlerinde Yürütülen Çalışmalar Höyüğün tepe düzlüğünde en geç dönemi belirleyen ve inşa dönemi yaklaşık 100 yıl öncesine dayanan şapelin doğu tarafında dar bir alanda sürdürülen kazılar sırasında, EBÇ II dönemine tarihlenen mimari kalıntılara ulaşılmıştır (Resim 7). Bunlardan üstteki 1 ve 2 numaralı kalıntılar, aynı düzlemde yer almış olmasına karşın, birinin kuzeydoğu yöndeki uzantısının korunmaması ve diğerinin kuzeybatı ucunun şapelin altında kalması nedeniyle, yapının yönü hakkında güvenilir bilgi edinilememiştir. Zayıf bir mimariye işaret eden bu kalıntıların arasındaki kültür dolgusunda ahşap dikmenin yerini belirleyen taş kümesi ve batı yönde ocak yeri tespit edilmiştir. Bu yapının sınırlı sayıdaki envanterini el yapımı tek renkli çanak çömlek parçaları ve ortası delik yassı taş ağırlık oluşturmuştur. Bir sonraki yapı katına inildiğinde, biri kuzeydoğu-güneybatı, diğeri kuzeybatıgüneydoğu yönde uzanan ve köşe oluşturan 5 numaralı kalıntılara ulaşılmıştır. Çalışma alanının dar olması nedeniyle yapının yönü ve büyüklüğü konusunda yeterli ölçekte bilgi sağlamayan bu temel parçalarının arasındaki dolguda ele geçirilen kap parçaları, ağırşak, kemik mablak ve üst öğütme taşı, alışılagelen örneklerden olup, keramik, kemik ve taş endüstrisinin teknolojisine yenilik katmamıştır. 5 numaralı kalıntının güney tarafında, aynı düzlemde tespit edilen 3 numaralı yapı temelinin ortaya konan 1.30 m.lik bölümünün yorumlanması ise mümkün olmamıştır. En azından başka bir yapıya ait olduğundan kuşku duyulmayan söz konusu yapı kalıntısının, her iki yöndeki uzantıları kazılmayan alanlar içinde kalmıştır. F9 açmasının kuzey bölümünde, 5 numaralı kalıntının altındaki kültür dolgusuna inildiğinde, kısmen mimari bütünlük sağlayan 6 numaralı kalıntılara ulaşılmıştır. Kuzeydoğu- 3

4 güneybatı ve kuzeybatı-güneydoğu istikametinde gelişen bu kalıntılar bir yapının köşesini belirlemiş olmakla birlikte, uzantıları üst katların altında kalmıştır. Olasılıkla yapının dar yönüne ait olan kuzeybatı-güneydoğu yöndeki kalıntının iri yassı bir plaka taşı ile bütünleşmesi (Resim 8), mimaride yeni bir tasarıma işaret etmiştir. Bu tasarım eşik taşının, yapı temeli kadar geniş tutulmasında izlenmiştir. 6 numaralı kalıntıların arasındaki dolguda, Yenibademli nin Ege dünyasından soyutlanmadığını ve komşu kültürlerle bağlantılarını belgeleyen kil kanca parçası, bileği taşı, kemik delici ve mablak, ayrıca bezemeli çömlek ve tahıl küpüne ait parçalar ele geçirilmiştir. Yukarıda anılan eşik taşının güney yönünde yer alan ikinci bir plaka taşının aynı yapı ile mi, yoksa güney yönde inşa edilen başka bir yapıyla mı ilintili olduğu sorusu ise, bu yıl yanıtsız kalmıştır. Bu sorunun cevaplanabilmesi için, ikinci plaka taşının doğu ve batı yönünde kazı alanının önümüzdeki yıllarda genişletilmesi gerekecektir. F9 açmasının dışında kalan, doğu yöndeki kuzey-güney doğrultulu kontrol sette başlatılan kazılardan da önemli bilgiler elde edilmiştir. EBÇ II dönemine tarihlendirilen ve farklı yapı katlarına işaret eden bazı yapı kalıntılarının ara bölümleri bu set içinde tespit edilmiştir. Bunlardan I. yapı katına verilen 3 numaralı temel parçasının yapının kuzeydoğu yöndeki uzun duvarına, 6 numaralı temelin ise yapının kısa duvarına ait olduğu anlaşılmıştır (Resim 9). Önceki yıllarda ortaya konan bölümleriyle birlikte uzunluğu en azından 7.75 m. ve iç genişliği 4.75 m. olan bu dikdörtgen planlı yapının girişi kuzeybatı yöndedir. Anılan yapının kuzeydoğu köşesindeki iç dolgusunda az sayıda kap parçaları, ağırşak ve üst öğütme taşı ele geçirilmiştir. II. yapı katını temsil eden ve 90 lik bir açıyla birleşen 1 ve 2 numaralı temel parçaları ise, bir yapının köşesini belirlemiştir (Resim 10). Bu yapının iç kısmında kalan dolgusunda, üst bölümü tahrip olan tahıl küpü ve içinde Troia I yerleşmesinde de karakteristik olan omurgalı bir çanak ve tahıl ürünleri saptanmıştır. III. yapı katının mimari kalıntılarından sayılan kuzeybatı-güneydoğu yönde uzanan 5 numaralı yapı temelinin 2.00 m.lik bölümü açığa çıkarılmıştır. Güneydoğu yöndeki uzantısı ile birlikte uzunluğu 5.00 m.yi aşan söz konusu kalıntının dikdörtgen planlı bir yapının uzun duvarına temel oluşturması imkan dahilinde görülmüştür. Bu kalıntının güneybatı yönündeki iç dolgusunda büyük çapta tahrip olan ve içinde tahılların da korunduğu bir küpün (Resim 10) dip bölümü bulunmuştur. Küpün çevresine de yayıldığı anlaşılan tahıl ürünlerinden başka, aynı dolguda pişmiş topraktan bir kaşık, hammaddesi kalsedon olan bir dilgi ve perdah taşı ele geçirilmiştir. Kontrol set içinde IV. yapı katına verilen 4 numaralı taş örgülü duvar parçası (Resim 9), alt katlara inildikçe daha güçlü yapılarla karşılaşılabileceği yönünde önemli ip uçları vermiştir. Kuzeybatı-güneydoğu yönde inşa edilen bir yapının uzun duvarını belgeleyen 4 numaralı kalıntının, 1.75 m.lik bölümü 2011 yılında ortaya konmuştur. Güneydoğu yönde önceden açığa çıkarılan bölümü ile uzunluğu 10 m.yi aşan bu yapı kalıntısının, kuzey yönündeki dolgusunda endüstriyel faaliyetlere ışık tutan kemik delicilere ve mablaklara, havan ve üst öğütme taşlarına, ağırşaklara ve iki yan kenarı çentikli taş idole rastlanılmıştır. Üst yapı katlarındaki buluntulardan farklı görünmeyen bu örnekler deri işçiliğinde, besin ekonomisinde ve örgücülükte kullanılan aletlerin tiplerinde değişikliğin olmadığını göstermiştir. F9 açmasının güney yönünde yer alan doğu-batı doğrultulu kontrol setteki çalışmalar, küçük ölçekte de olsa önemli veriler sağlamıştır. Önceki yıllarda büyük bir bölümü açılan kuzeybatı-güneydoğu yönde konumlanan trapez biçimli bir yapının (Resim 11), güneybatı yönündeki uzun duvarının eksik olan orta bölümü açığa çıkartılmıştır. Bu bölümde yer alan ve dışa eğim yapan mimari kalıntı ve onun doğu yönünde saptanan yanık alan, küçük çaplı da olsa yapının yangından etkilendiğini kanıtlamıştır. Zengin bir envantere sahip olan bu yapının içinde pek çok kabın parçaları bulunmuştur. Toplu kontekst niteliği taşıyan söz konusu 4

5 parçalar testilere, çanaklara, çömleklere ve birer adet olmak üzere kapak ve pyxis türü kaplara aittir. 4. F9-batı Açmasında ve Doğu/Güney Kontrol Setlerinde Yürütülen Çalışmalar 2010 yılında F9-batı açmasının kuzey kesiminde tespit edilen 6 ve 7 numaralı yapı temellerinin güneydoğu yönlerindeki uzantılarını açığa çıkartmak amacıyla, açmanın doğu tarafındaki kuzey-güney doğrultulu kontrol sette çalışılmış ve anılan yapı kalıntılarının uzantılarına ulaşılmıştır. EBÇ II dönemine tarihlendirilen ve I. yapı katına ait olan bu kalıntılar, iki farklı yapının uzun duvarlarına temel oluşturmuştur (Resim 12). 6 numaralı yapı temelinin kuzeydoğu yönündeki dolgusunun envanterini kil kanca sapı, alt öğütme taşı, ağırşak ve kemik delici belirlemiştir. Açma içinde II. yapı katına verilen 9, 10 ve 13 numaralı yapı temellerinin, kuzeybatıgüneydoğu yönde uzanan iki farklı yapıya ait oldukları anlaşılmıştır. Bunlardan 9 numaralı olanın, kuzey yönde konumlanan bir yapının güneybatı yönündeki uzun duvarına ait olması muhtemel görülmüştür. İkinci yapının kısa duvarına ait 10 numaralı mimari kalıntı ilk defa tespit edilmiş olmasına karşın, yapının uzun duvarını belirleyen 13 numaralı temel parçasının alt bölümüne 2011 yılında ulaşılmıştır. İkinci yapının güneydoğu yöndeki kısa duvarının batı tarafında, içinde ufalanmış kalker bulunan bir küp tespit edilmiştir. Özel olarak depolandığı anlaşılan kalker maddesinin (Resim 13), fırın tabanlarının sıvanmasında kullanıldığı öngörülmüştür. Yapının diğer buluntuları arasında yer alan iş aletleri kemik delicilerden, ağırşaklardan ve dilgilerden oluşmuştur. İkinci yapının iç dolgusunun yer aldığı kesimde derine inildiğinde, EBÇ II dönemine tarihlenen III. yapı katının kalıntılarına rastlanılmıştır. Bunlar birbirine paralel inşa edilen 1 ve 2 numaralı temel parçalarıdır. Kuzeydoğu-güneybatı yönde inşa edilen ve uzunlukları 3 m.yi aşan bu yapı temellerinin iç yönlerinde birer adet olmak üzere ahşap dikme yerlerine işaret eden taş kümeleri saptanmıştır. F9-batı açmasında IV. yapı katının tanımlanmasını sağlayan 3 numaralı mimari kalıntıların sadece üst seviyelerindeki taşları ortaya konabilmiştir. Kuzeydoğu-güneybatı ve kuzeybatı-güneydoğu yönde olan kalıntıların uzantıları, 7 ve 1 numaralı temellerin altında kalması nedeniyle, yapının yönü ve planı tam olarak anlaşılamamıştır. Şimdilik tek mekanlı görünen yapının iç dolgusunda, çanak yapımında kullanılan bir taş kalıp ele geçirilmiştir. Açmanın kuzeybatı yönünde V. yapı katına ulaşıldığında 4, 5 ve 6 numaralı yapı temelleri tespit edilmiştir. Bunlardan 4 ve 6 numaralı olanlar bir mekanın köşesini ortaya koymuştur. Dar bir alanda araştırılan mekanın buluntularını el yapımı kap parçaları, dilgi ve perdah taşı temsil etmiştir. Yön bakımından 4 numaralı temel parçası ile uyumlu görünmeyen 5 numaralı mimari kalıntının 1.5 m.lik bölümü açılmıştır (Resim 14). Kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan söz konusu kalıntının kuzeybatı yönündeki dolgusunda toplu halde 28 adet sapan taşı, ayrıca ağırşak, kemik mablak, dilgi, havan eli ve çekiç taşı bulunmuştur. Olası tehlikelere karşı toplu halde tutulan sapan taşlarının, savunma silahı şeklinde yorumlanması öngörülmüştür. F9-batı açmasının güney yönünde bulunan doğu-batı doğrultulu kontrol sette, dağınık durumda EBÇ II döneminin mimari kalıntıları tespit edilmiştir. Kuzeybatı-güneydoğu yönde uzanan kontrol set içindeki üç kalıntının örgülerine ait taşlar, güneybatı yöne doğru eğim yapmıştır. Bunlardan doğu yöndeki 1 numaralı mimari kalıntının, batı taraftaki dolgusunda oluk bezekli bir testinin parçaları, bezemeli ve bezemesiz ağırşaklar ve figürin parçası bulunmuştur. Çalışma alanında daha iyi korunduğu anlaşılan ve II. yapı katına verilen 2 numaralı yapı temelinin uzantısı, F9-batı açmasının güney kesiminde saptanmıştır. Kuzey yöndeki 5

6 uzantısı ile birlikte uzunluğu 3.25 m.ye ulaşan kalıntının batı tarafındaki dolgusunda dilgi, taş idol ve figürine ait boyun parçası ele geçirilmiştir. 2 numaralı yapı temelinin batı yönünde tespit edilen ve kontrol set içinde sadece birkaç taşı günümüze ulaşan 3 numaralı kalıntının, güney yöndeki açmada önceden ortaya konan bir yapı temelinin uzantısı olduğu anlaşılmıştır. II- YAN BİLİM DALI ARAŞTIRMALARI: 2011 yılında dört açmada ve kontrol setlerde açığa çıkarılan taş eserlerin ve amorf nitelikli taş buluntuların hammadde teşhisinde Yenibademli Höyük kazısının taş borsasından ve Gökçeada da görevli MTA uzmanlarının görüşlerinden yararlanılmıştır. Küçük buluntu sınıfında ele alınan eserler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda Yenibademli sakinlerinin taş endüstrisinde andezit, metasilt, silt taşı, kalsedon, silex, hornfels ve diyorit gibi hammaddelerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Öğütme ve ezgi taşları, kalıplar, havan elleri ve sapan taneleri için andezit tercih edilmiştir. Dilgi yapımında kullanılan hammadde ise silex ve kalsedon ile sınırlı kalmıştır. Bileği taşlarının ve ağırlıkların yapımında sadece silt taşı benimsenmiştir. Höyükte sık rastlanan ve kapların perdahlanmasında kullanılan aletlerin hammaddesi hornfels, silt taşı ve diyorittir. Şematik idollerde ağırlık kazanan hammaddeler metasilt, kalsedon ve silt taşıdır. Kazılar sırasında iki tahıl küpünde bulunan tahıl ürünlerinin ve yangın geçirmiş bir yapının içinde ele geçirilen yanmış dal parçalarının üzerinde ilgili uzmanlar incelemelerini sürdürdüklerinden, elimize herhangi bir sonuç henüz ulaşmamıştır. Gökçeada-Yenibademli Höyük te 2011 yılında ele geçen 24 adet envanterli ve 47 adet etütlük eser Çanakkale Arkeoloji Müzesi ne teslim edilmiştir. 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 Prof. Dr. Halime HÜRYILMAZ Gökçeada-Yenibademli Höyük Kazısı Başkanı 15

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI 2011 YILI RESULOĞLU KAZISI Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Resuloğlu köyü sınırları içerisinde alan Resuloğlu mezarlığı ve yerleşim alanında 2011 yılında gerçekleştirilen kazılar 18.07.2011-23.09.2011 tarihleri

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları 2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları Prof.Dr.Engin Akdeniz Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tepe Mezarlığı Hastane Höyüğü Akhisar

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2008 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI Daskyleion da 2011 sezonu kazıları Hisartepe Höyüğü nün doğu yamacında, yerleşimin ana girişinin aşağısında, Hellenistik Dönem yolunun iki yakasında; Akropolis te

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2007 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

Bayraklı Höyüğü - Smyrna

Bayraklı Höyüğü - Smyrna Bayraklı Höyüğü - Smyrna Meral AKURGAL Smyrna, İzmir Bayraklı daki höyük üzerinde yer alır. Antik dönemde batısı ve güneyi denizle çevrili küçük bir yarımadacıktır. Yüz ölçümü yaklaşık yüz dönüm olan Bayraklı

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 1 KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü I. Giriş Küllüoba, Eskişehir ilinin 35

Detaylı

Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu

Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu Burgaz 2010 yılı arkeolojik kazı çalışmaları 28 Haziran-28 Eylül 2010 tarihleri arasında Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyeti tarafından

Detaylı

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI Yeşilova Höyüğü İzmir in Prehistorik Yerleşim Alanı içinde 2005 yılından beri kazısı süren bir yerleşim merkezidir. Kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi,

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

HOŞAP KALESİ KAZISI

HOŞAP KALESİ KAZISI HOŞAP KALESİ KAZISI - 2011 Giriş Van İli, Gürpınar İlçesi, Hoşap Kalesi ndeki 2011 yılı kazı çalışmaları, Başkanlığımda 16 kişilik bir ekip tarafından Bakanlık Temsilcisi Erzurum Müzesi nden Arkeolog Çetin

Detaylı

2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI

2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI 2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI Remzi KUZUOĞLU, L. Gürkan GÖKÇEK Orhun abideleri ve diğer mimarî özellikleriyle birlikte bir Anıt Mezar görünümüne sahip Bilge Kagan, Köl-tigin ve Tonyukuk külliyeleri

Detaylı

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ PANAZTEPE KAZISI Armağan ERKANAL-ÖKTÜ 1985 yılından itibaren yürütülmekte olan Panaztepe Kazıları, Erken Tunç Çağı ndan Osmanlı Dönemine kadar uzanan süreç boyunca kronolojik bir gelişimin varlığını ortaya

Detaylı

2005 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI

2005 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI 2005 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI Aykut ÇINAROĞLU * Duygu ÇELİK Alaca Höyük te 2005 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün izinleri ile 02.07.2005

Detaylı

Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu

Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu 2011 yılı kazı sezonu ilgilide yazlı onay ile 20/06/2011 18/10/2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2011 yılı kazı sezonu çalışma planı 1. Alaca Höyük ören yerinde

Detaylı

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1).

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1). ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Behram Köy'de bulunan Assos antik kentindeki 2015 yılı kazı çalışmaları 6 Temmuz'da başlamış ve 31 Ekim'de tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI 1982 yılında Manisa Müzesine satılan bir grup eser bilim dünyasının dikkatini çekti. Bu eserler bir mezarlık soygununa işaret ediyordu. Soyulan mezarlar açıkça M.Ö. 2. binyılın

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. ZARA ŞEHİTLİĞİ İL SİVAS İLÇE ZARA MAH.-KÖY VE MEVKİİ GENEL TANIM: Sivas ili, Zara ilçe merkezinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı, Zara Askerlik

Detaylı

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI Özel Bölüm MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara. ** Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

koruma-kullanma dengesine önem veren Gökçeada nın yerleşmecileri, yaşadıkları dönemin

koruma-kullanma dengesine önem veren Gökçeada nın yerleşmecileri, yaşadıkları dönemin GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK TE KENT ORGANİZASYONU VE YÖNETİM URBAN ORGANIZATION AND ADMINISTRATION IN GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK Doç. Dr. Halime HÜRYILMAZ Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

Detaylı

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI 1 2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI Tripolis Antik Kenti, Denizli nin Buldan İlçesi ne bağlı Yenicekent kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Büyük Menderes (Maiandros)

Detaylı

URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU

URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU Kültür ve Turizm Bakanlığı nın izinleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hitit Üniversitesi adına gerçekleştirilen Urla Klazomenai Kazıları

Detaylı

TÜRKÜYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ (PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ) ANABİLİM DALI

TÜRKÜYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ (PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ) ANABİLİM DALI TÜRKÜYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ (PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ) ANABİLİM DALI BAKLA TEPE GEÇ KALKOLİTİK ÇAĞ KONUT MİMARİSİ REKONSTRÜKSİYONU Yüksek Lisans

Detaylı

22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T. C. K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M B A K A N L I Ğ I Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 22. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 24-28 MAYIS 2004 KONYA T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 ALTINTEPE URARTU KALESİ (2012) KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI Mehmet KARAOSMANOĞLU

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI 2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI Oktay BELLİ ALİKÖSE KANALI Aliköse Kanalı, Tuzluca İlçesi nin yaklaşık olarak 36 37 km. güneybatısında bulunmaktadır.

Detaylı

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ [Tarihi seçin]2013 AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, toplam 2.094,00 m² yüzölçümlü

Detaylı

2006 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI

2006 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI 2006 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI Aykut ÇINAROĞLU 1 Duygu ÇELİK Alaca Höyük te 2006 yılı kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün olurları ile 26 Haziran

Detaylı

2010 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI

2010 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI 2010 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI *Aykut ÇINAROĞLU Duygu ÇELİK Alaca Höyük'te 2010 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ile 23 Temmuz

Detaylı

BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU

BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU 1993 yılından beri yürütülmekte olan Muğla İli, Datça İlçesi, Burgaz örenyerindeki 2013 yılı arkeolojik kazı çalışmaları Anıtlar ve Müzeler Genel

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLGİ: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 24.06.2008 tarih 114783 sayılı yazısı.

Detaylı

MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU

MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU Prof. Dr. Ali BORAN Kazı Başkanı 1 SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MADDİ DESTEK...

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR

KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR T.C KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI ve MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR Doç. Dr. Ali Umut Türkcan Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü,

Detaylı

Dünya Miras Listesinde Bir Neolitik Kent. Çatalhöyük

Dünya Miras Listesinde Bir Neolitik Kent. Çatalhöyük Dünya Miras Listesinde Bir Neolitik Kent Çatalhöyük 1 2 Dünya miras listesinde bir Neolitik Kent Çatalhöyük Çatalhöyük; tarımı, sosyal hukuku, mimariyi ve sanatı özgün bir biçimde uygulayan ilk yerleşik

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.003/687 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-180 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-4841 İZMİR

Detaylı

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU HİERAPOLİS KAZISI H i e r a p o l i s - P a m u k k a l e Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS, 21. 08-06. 09 2014 ÇALIŞMALARIN

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR Toplantı no ve tarih : 97-16.01.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1377-16.01.2015 KAYSERİ Kayseri ili, Özvatan

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT Kesit çıkarma ve Merdivenler MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay

Detaylı

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU PATARA LİMANI ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ Bakü Bulvarı No: 100 35340 İnciraltı, İZMİR Özet Patara Kazısı nda, iç liman ve haliç çevresinde

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi 2010 Yılı Side Kazısı Çalışmaları (12 Temmuz-8 Eylül 2010) Doç. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi RAPOR

Detaylı

XI. BÖLÜM KEMİK ALET YAPIMINDA KULLANILAN ALETLER. buluntu durumlarından anlaşılabilmektedir. Bu aletlerin neler olduğu ve genel kullanım

XI. BÖLÜM KEMİK ALET YAPIMINDA KULLANILAN ALETLER. buluntu durumlarından anlaşılabilmektedir. Bu aletlerin neler olduğu ve genel kullanım XI. BÖLÜM KEMİK ALET YAPIMINDA KULLANILAN ALETLER Kemik aletlerin üretimleri sırasında birtakım taş aletlerin kullanıldığı bilinmektedir. Bunlar gerek yapılan deneysel çalışmalarla gerekse arkeolojik kontekstlerden

Detaylı

KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR

KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR T.C KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI ve MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR Doç. Dr. Ali Umut Türkcan Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü,

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. SICAK SU KAYNAĞI İL SİVAS İLÇE ŞARKIŞLA MAH.-KÖY VE MEVKİİ Alaman Köyü GENEL TANIM: Alaman Köyü ile Kale Köyü arasında, Alaman Köyü ne 300 m. uzaklıktadır.

Detaylı

17. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

17. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 17. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 28 NİSAN - 1 MAYIS 2008 SİDE T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No :

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Neolitik Çağ ve Öncesi adlı yüzey araştırması projesi, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve

Detaylı

yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin

yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin Yeşilova Höyüğü; İzmir ili merkezinde, Bornova ilçesi sınırları içindeki Karacaoğlan mahallesinde, Manda çayı ile Gökdere arasında yer almaktadır. Yerleşim alanı

Detaylı

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ MERKEZDEKİ MÜZELER ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ Şanlıurfa'da müze kurma girişimleri 1948 yılında, müzelik eserlerin toplanması ve Atatürk İlkokulu'nda depolanmasıyla başlar ve daha sonra bu eserler Şehit

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

YOZGAT ŞEHİR MERKEZİNDE ANTİK BİR KENT: MERCİMEKTEPE HÖYÜK

YOZGAT ŞEHİR MERKEZİNDE ANTİK BİR KENT: MERCİMEKTEPE HÖYÜK YOZGAT ŞEHİR MERKEZİNDE ANTİK BİR KENT: MERCİMEKTEPE HÖYÜK Özet Aslı KAHRAMAN ÇINAR 1 Mercimektepe Höyük Yozgat şehir merkezi içerisinde bulunan önemli bir antik dönem yerleşim yeridir. Kültür ve Turizm

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

Prof.Dr. Numan Tuna, Ar.Gör. Nadire Atıcı, Ar.Gör. İlham Sakarya

Prof.Dr. Numan Tuna, Ar.Gör. Nadire Atıcı, Ar.Gör. İlham Sakarya BURGAZ KAZILARI 2006 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU Prof.Dr. Numan Tuna, Ar.Gör. Nadire Atıcı, Ar.Gör. İlham Sakarya Muğla İli, Datça İlçesi sınırları içinde bulunan Burgaz örenyeri 2006 yılı kazı

Detaylı

ÇATALHÖYÜK 2012 KAZI RAPORU ÇATALHÖYÜK ARAŞTIRMA PROJESİ

ÇATALHÖYÜK 2012 KAZI RAPORU ÇATALHÖYÜK ARAŞTIRMA PROJESİ ÇATALHÖYÜK 2012 KAZI RAPORU ÇATALHÖYÜK ARAŞTIRMA PROJESİ İçindekiler Çatalhöyük Dünya Kültür Miras Listesi ne Girdi... 2 2012 Kazı Sezonu Çalışmaları... 4 Kuzey Alanı Kazıları... 4 Bina 112 ve Bina 102...

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA 1 II.1. İP İSKELESİ KULLANIMI Özellikle bina yapılarında yukarıda sözü edilen köşe kazıkları çakılıp 1/1 ölçeğinde yapı zemine aplike edildikten sonra temel çukuru,

Detaylı

KÜLLÜOBA 2006 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR. Prof. Dr. Turan EFE

KÜLLÜOBA 2006 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR. Prof. Dr. Turan EFE 1 KÜLLÜOBA 2006 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü I.GİRİŞ Küllüoba, Eskişehir ilinin 35 km. güneydoğusunda, Seyitgazi ilçesinin

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

HARİTA OKUMA BİLGİSİ

HARİTA OKUMA BİLGİSİ HARİTA OKUMA BİLGİSİ 1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? a) O-3 b) E-80 c) D100 d) K2 2. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel

Detaylı

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN Mustafa ŞAHİN 07 Eylül 2015 GÖÇ DUVARLARI Suriye de son yıllarda yaşanan dram hepimizi çok üzmekte. Savaştan ötürü evlerini, yurtlarını terk ederek yeni yaşam kurma ümidiyle muhacir olan ve çoğunluğu göç

Detaylı

İZMİR, SEFERİHİSAR İLÇESİ, 3021 ADA, 4 PARSELDEKİ SONDAJ KAZISI ÇALIŞMALARI

İZMİR, SEFERİHİSAR İLÇESİ, 3021 ADA, 4 PARSELDEKİ SONDAJ KAZISI ÇALIŞMALARI İZMİR, SEFERİHİSAR İLÇESİ, 3021 ADA, 4 PARSELDEKİ SONDAJ KAZISI ÇALIŞMALARI Nuray ÇIRAK* Selma KAYA Kazı alanı, 12 İon kentinden biri olan Teos antik kentine 1 km. mesafede, İzmir in güneyinde Seferihisar

Detaylı

31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 25-29 MAYIS 2009 DENİZLİ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No:3249-2 Kültür Varlıkları

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

TEOS ARAŞTIRMALARI,1996

TEOS ARAŞTIRMALARI,1996 TEOS ARAŞTIRMALARI,1996 Numan TUNA* Teos araştırmaları ı 996 yılı kampanyası Eylül ayında, 20 günlük bir çalışma ile gerçekleştirilmiştir. ı 996 yılı çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal- Soğanlık Mahallesi, 10471 (E:2386) ada, 157 parselde Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 06.03.2017 tarih, 2017/6703 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi: a)

Detaylı

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Kenan Eren Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Aphrodisias antik kenti ve Aphrodisias Müzesi, antik kentte son 50 yılda yoğunlaşan kazı

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi,

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi, KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ Sakarya Üniversitesi, Tanım Bina köşe kazıklarının yerlerinin temel kazısı sırasında kaybolmaması, kazı alanının belirlenmesi, temel genişlikleri ile temel duvarına ait

Detaylı

28. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

28. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 28. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 29 MAYIS - 2 HAZİRAN 2006 ÇANAKKALE T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3079-2

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler-2

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler-2 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Perspektifler-2 2/25 Perspektifler-2 Perspektifler-2 Perspektif Çeşitleri Dimetrik Perspektif Trimetrik Perspektif Eğik Perspektif

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

MUGLA KAUNOS ANTİK KENTİ LİMAN AGORASI, TUZLASI VE KAYA MEZARLARI ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA KAUNOS ANTİK KENTİ LİMAN AGORASI, TUZLASI VE KAYA MEZARLARI ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI MUGLA KAUNOS ANTİK KENTİ LİMAN AGORASI, TUZLASI VE KAYA MEZARLARI ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Prof. Dr. M. Cengiz Işık**, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz*** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü

Detaylı

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ

İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ İÇ MEKAN KURU DUVAR MALZEMELERİ Herkese Kazandırır BEYAZ COREX, iç mekanlarda bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında kullanılan standart alçı levhadır. Ürün Kodu Uzunluk Ağırlık Ambalaj Ankara

Detaylı

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Geyikli Beldesine bağlı Dalyan Köyü sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas Antik kenti 2013

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

29. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 3. CİLT

29. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 3. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 29. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 3. CİLT 28 MAYIS - 1 HAZİRAN 2007 KOCAELİ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3113-3 Kültür

Detaylı

Zeugma Arkeoloji Projesi. 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları

Zeugma Arkeoloji Projesi. 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları Zeugma Arkeoloji Projesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-Ankara +90-312-310-3280 (#1672) 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları Prof.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar:

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos antik kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı çalışmalarının öncelikli amacı, kazı evi ve deposunun yapımı için

Detaylı

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ ORDU DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ BAYADI KÖYÜ KURUL KAYALIKLARI 1. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANI, 3. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

TARĠH TÜRKLERDEN ÖNCE ANADOLU

TARĠH TÜRKLERDEN ÖNCE ANADOLU T.C. KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI TÜRKĠYE KÜLTÜR PORTALI PROJESĠ TARĠH TÜRKLERDEN ÖNCE ANADOLU 2009 ANKARA 2.1. Anadolu da Ġlk Yerleşmeler 2.1.1.Çatalhöyük Anahtar Kelimeler: Çatalhöyük Daha çok Anadolu

Detaylı

YIĞMA YAPILARIN DEPREM PERFORMANSI DEĞERLENDĠRME RAPORU

YIĞMA YAPILARIN DEPREM PERFORMANSI DEĞERLENDĠRME RAPORU YIĞMA YAPILARIN DEPREM PERFORMANSI DEĞERLENDĠRME RAPORU Yapı Sahibi : Ġl : Ġlçe : Mahalle : Cadde : Sokak : No : Pafta : Ada : Parsel : Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri NĠSAN 2014 T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI

KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 33. 3. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 33. KAZI

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

09. 02. 2009. Rektörlüğüne. Sayın Rektörüm,

09. 02. 2009. Rektörlüğüne. Sayın Rektörüm, Başkent Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz IŞIK Başkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Bağlıca Kampusu TR-06530 A N K A R A e.mail: cengiz@baskent.edu.tr caunus@superonline.com 09. 02. 2009

Detaylı