ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ 6 NİSAN ARALIK 2009 ÇALIŞMA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ 6 NİSAN 2008 31 ARALIK 2009 ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1 6 NİSAN ARALIK 2009 ÇALIŞMA RAPORU "YAPTIKLARI İŞİN DOĞ RULUĞ UNA İ NANAN İ NSANLAR, ÇALIŞ MALARININ DENETLENMESİ NDEN, KARŞ I Fİ K İ RLER ORTAYA ATILMASINDAN VE TERCİ HLERİ ÜZERİ NDE MÜNAKAŞ A YAPMAKTAN ZEVK ALIRLAR." M.KEMAL ATATÜRK

2 ARIKÖY SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ ÇALIŞMA RAPORU Değerli Parsel Temsilcileri 6 Nisan Aralık Nisan 2008 tarihinde Kat Malikleri Temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında, iki yıl süreyle Toplu Yapı Yönetim Kuruluna seçilen çalışma grubumuzun 6 Nisan Nisan 2010 aralığındaki çalışmalarına ilişkin özet rapor bu kitapçıkta bilgilerinize sunulmaktadır. Sitemiz de 2009 yılında bir mali, birde olağanüstü genel kurul yapılmıştır olağan mali genel kurulu 24 Mayıs 2009 Pazar günü, olağanüstü Genel Kurul ise Yönetim planı değişikliği için 27 Aralık 2009 Pazar günü Parsel Temsilcileri nin katılımı ile yapılmış, 6 Nisan-24 Mayıs tarihlerini kapsayan çalışma raporumuz bağımsız bölüm sahiplerine gönderilmişti yılı içinde son görev dağılımları ile Arıköy Toplu Yapı Yönetimi, Başkan : Ufuk YALÇIN Başkan Yrd. : M.Kürşad ERDEM Sayman : Şadi YANIK Üye : Figen PALAMUTÇUOĞULLARI Üye : Murat ULUTUNÇEL Üye : Celal YEGEK, Üye : Cemal ÜLGER Denetim Kurul Üyeleri ; Mehmet Haluk Rıfat GÜVEN ÖZAĞAÇ DENİZ olarak görev yapmışlardır. 29 Aralık 2009 tarihinde başkan yardımcılığına oybirliği ile Sayın. M.Kürşad ERDEM seçilmiş. Sayın Figen Palamutçuoğulları 4 Ağustos 2009 da istifa etmiş, yönetim kurulumuzun teklifi ile tekrar dönmüş ve 18 Şubat 2010 tarihinde tekrar istifa etmiştir. Genel kurula az bir süre kaldığından yedek üye çağrılmamıştır. YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNE, ÇALIŞAN EKİPLERİMİZE EŞLERİNE VE ÇOCUKLARINA ARIKÖY E YAPTIKLARI KATKILARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ. 2

3 Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim Kurulumuz, toplantılarını göreve seçildiği tarihten itibaren düzenli olarak her hafta salı akşamları kesintisiz olarak yapmış ve bu toplantılara ilk yıl Arıköy e hizmet veren tüm birim müdürlerinin de katılımı sağlanmıştır. İkinci yıl ise yalnız Site Yönetim Kurulu Sekreteri Bahar Vural ve Muhasebe ve Personel müdürü Bülent Dinler in katılımı sağlanmış, bütün konuşulan konular ve alınan kararlar o anda kayıt altına alınmıştır. Yönetim kurulundaki tüm üyelerin Arıköy ümüzü ilgilendiren her konuda paralel bilgilenmesi sağlanmış; demokratik bir platformda konular görüşülmüş, tartışılmış ve çoğunlukla oybirliğiyle alınan kararlara uygun olarak faaliyetler yürütülmüştür. Nisan 2008 tarihinden Nisan 2010 tarihine kadar toplam 120 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış, ortalama 4,5 saat süren toplantılarda her zaman çoğunluk sağlanmış ve normal Yönetim Kurulu toplantı tarihleri dışında da muhtelif konularda bilgi paylaşımında bulunmak ve bazı uygulamalar için karar ve bilgi amaçlı pek çok ara toplantı yapılmıştır. Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda kat malikleri ile üç bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Özel veya genel eleştirilerini bizimle paylaşan komşularımıza her fırsatta zaman ayrılmış, sorunlara çözüm üretilmiştir. Göreve gelmeden önce planladığımız projelere ek olarak, göreve geldikten sonra karşılaştığımız konular ve gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz pek çok proje, Yönetim Kurulu toplantılarımızda enine boyuna görüşülmüş, araştırılmış ve tartışıldıktan sonra Arıköy ün menfaatlerine ve üyelerinin ihtiyaçlarına en uygun olduğuna kanaat getirdiğimiz hizmetler bütçemiz olanakları ölçüsünde uygulanmıştır. Bazı projeler, büyük bütçe gerektirmeleri sebebiyle uygulamaya konulamamış, Genel Kurul toplantısında değerlendirilmek üzere askıya alınmıştır. Üyelerimiz tarafından verilen tüm dilekçeler, Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmüş, tamamına yanıt verilmiş ve ortak istekler bütçe olanakları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Toplantılarımızın bazılarına denetçilerimizden Sayın Rıfat Deniz, Sayın Haluk Özağaç ve Sayın Mehmet Güven iştirak etmiş, olumlu ve yapıcı uyarıları ile kararlarımıza ve çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri hizmet ve çalışmaları karşılığında her hangi bir huzur hakkı almadan, tamamen gönüllü olarak görev yapmıştır. 3

4 YENİ YÖNETİM PLANIMIZ KABUL EDİLDİ : 27 Ocak 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Arıköy Site Genel Kurulunda kabul edilen yönetim planı, çeşitli sebeplerle Sarıyer Tapu Müdürlüğünce reddolunmuştu. Bölge ve Genel müdürlük nezdinde yaptığımız itirazlarda kabul görmedi. Aylarca süren fikir alışverişleri, Sarıyer Tapu müdürlüğünden defalarca alınan görüşler, iki uzman dan alınan fikirler, Kooperatif yönetiminin önerileri ile tekrar şekillenen yönetim planımız web sitemiz üzerinden ortaklarımızla paylaşıldı. Üzerinde tartışmalar ve düzeltmeler yapıldı. 22 Aralıkta yapılan ilk genel kurulda 4/5 çoğunluk sağlanamadı. Yeni Yönetim planımız uzun müzarekeler sonunda İkinci toplantı tarihi olan 29 Aralık 2010 Pazar günü 4/5 çoğunluk sağlanarak kabul edildi. Yeni Yönetim Planımız yapılması gereken işlemlerin ardından 14 Ocak 2010 tarihinde Sarıyer Tapu Müdürlüğüne diğer evraklar ile verildi, incelenen ve Tapu Müdürlüğünce kabul edilen planımız Yönetim Kurulu Başkanımız Ufuk Yalçın ın gerekli evrakları imzalamasıyla tescili için tapu kütüğündeki beyanlar hanesine yazılmaya başlandı. Mart sonuna kadar işlemlerin biteceğini öğrendiğimizden 4 Nisan 2010 tarihini genel kurul tarihi olarak açıkladık. Fakat tapu dairesinden 29 Mart 2010 tarihinde aşağıdaki bilgi geldi tarih numaralı başvuru ile süreç başlamış olup işlem henüz tamamlanmamıştır. Herhangi bir yevmiye numarası verilmemiştir. Taşınmaz üzerinde çok fazla bağımsız bölüm olması bu bölümler üzerinde sürekli işlem yapılması ve bu işlemlerin gerçekleşiyor olması Yönetim Planı değişiklik işlemini ve dolayısıyla taşınmaz üzerindeki şerh, beyan, zeyil ve malik yönüyle değişikliklere neden olmakta ve bu durum birkaç defa işlemin başına dönme zorunluluğuna yol açmıştır. İşlemle ilgili çalışmalar devam etmekte olup henüz tamamlanmamıştır. Hukuki problemi olmayan, işlemleri tamamlanmış, yasal bir yönetim planı ile genel kurul yapmak için 17 Nisan 2010 tarihini sms, ileti ve iadeli taahhütlü mektup ile sizlere bildirdik. Uzun ve yorucu bir süreç sonucunda 12 Nisan 2010 saat de, yeni Yönetim Planımızın tüm kat maliklerimizin tapu sicili beyanlar hanesine işlenmesi tamamlanmış, 2571 numaralı yövmiye numarası ile tescili yapılmıştır. Yeni yönetim planımız çalışma kitapçığının arkasındadır. 4

5 Arıköy e Kurumsal Kimlik Sitemizdeki nüfusun artmasına paralel olarak giderek artan muhtelif ihtiyaçlara cevap verecek yapının oluşturulması ve Arıköy Toplu Yapı Yönetimine Kurumsal Kimlik kazandırma yönünde adımlar atılmıştır. Neredeyse bir kasaba büyüklüğünde olan sitemizin, sitede yaşayan nüfusun artmasıyla birlikte, çeşitli ihtiyaç ve talepleri giderek artan bir biçimde gündeme gelmektedir. Arıköy Toplu Yapı Yönetimi Organizasyon yapısı üzerinde çalışılmış ve Yönetim Kurulu altında 5 fonksiyonel birim tesis edilmiştir. Muhasebe ve Personel (Ocak 2009 dan itibaren A.S.K. muhasebesi dahil ) Güvenlik Teknik ve İnşaat takip Çevre bakım ve temizlik Sosyal Tesisler Tüm birimlerin müdürlerinin görev tanımları yapılmış kendilerine bildirilmiştir. Her birim; kendi çalışma programını yapmak, Yönetim kuruluna danışmak, bilgi vermek ve Yönetim Kurulunun kararlarını en doğru biçimde uygulamakla yükümlüdür. Müdürlerin her toplantı öncesi çalışma raporu vermesi sağlanmış, performansları gözlenmiştir. Sitemiz için gerekli her türlü malzeme ve hizmet alımında, Yönetim Kurulumuz ilgili müdürler ile birlikte, fiyat araştırması, teklif toplama, pazarlık ve vadeli çek kullanarak TL lık tasarruf sağlamıştır YILI ÇALIŞMALARINDAN ÖZETLER : 6 Nisan 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısını takiben geçici bir bilanço yapılarak devir işlemleri tamamlanmış, yönetimimiz TL tahsil edilmesi gereken alacak ve TL borç ile yönetimi devralmıştır. 6 Nisan Nisan 2010 tarihleri arasında yaptığımız çalışmaları şöyle özetleyebiliriz. 1- MALİ İŞLER : 1070 konutun bulunduğu, birçok ilçeden daha büyük olan bir sitenin muhasebe biriminin kurumsal bir yapı ve anlayışa kavuşturulması, yönetimimiz tarafından birinci derecede öncelikli bir iş olarak ele alınmıştır. Bu amaçla konusunda uzman, SMMM belgeli bir muhasebe yöneticisi arayışına girilmiş ve Şubat/2009 tarihinden itibaren Arıköy Toplu Yapı Mali ve Personel işleri müdürü olarak Sayın Bülent Dinler göreve başlamıştır. Halen muhasebe servisimizde Bülent Dinler ile birlikte toplam iki kişi çalışmaktadır. Üyelerimizin cari hesap durumları tetkik edildikten sonra belirli bir miktarın üzerinde borcu olan kat malikleri telefon vasıtası ile uyarılıp borç tutarları öncelikle şifahen hatırlatılmış, sonrasında yasal takip yapılmıştır. 5

6 ana sayfamızdaki kullanıcı giriş paneli ile kullanıcı adı ve şifre girişini yaparak cari hesap genel bilgilerini, aylık borçlarını, aylık ödemeleri ve hesap özetini öğrenebilme imkanını sağladık. Kullanıcı adı ve şifrenizi almak için adresine ileti gönderebilir veya yönetim binamızda iletişim güncelleme formunu doldurarak Ynt.Krl. sekreterinden alabilirsiniz Yılı gelir-gider tablosu açıklamaları 31 ve 32. Sayfadadır. 2- GÜVENLİK : Sitemizin Güvenliğinde 1 Müdür, 3 Grup Sorumlusu ve 22 Güvenlik elemanı görev yapmaktadır metre çevresi olan sitemizin fiziksel güvenliği, yer yer duvarlarla takviyeli tel örgüden oluşmaktadır ve 2009 tahmini bütçesine konulan güvenlik yatırımı genel kurul tarafından kabul edilmediği halde harcamalarımızdan yaptığımız tasarruflarla zamanla yıpranan tel örgüler onarılarak sağlamlaştırılmış, alışveriş merkezlerinin ve giriş bölgesinin tamamı 15 adet güvenlik kamerası ile kontrol altına alınmıştır. Çeşitli nedenlerle işten çıkan güvenlik elemanlarının yerine güvenlik sertifikalı, yetişmiş elemanlar alınarak sitemizin güvenlik kadrosunda zafiyet oluşması engellenmiştir. Çevre güvenliği ihtiyacının daha ön plana çıktığı gece saatlerinde ilave güvenlik tedbiri alınarak, gece saatlerinde çalışan gece güvenlik elemanları istihdam edilmiş, dönem dönem de vardiya gruplarından tasarruf edilen elemanlarla gece devriyelerinin sayıları arttırılmıştır. Güvenlik arttırıcı önlemler kapsamında her türlü imkânı deneyen ve zorlayan kurulumuz, gece devriyelerinin güvenlik köpekleri ile takviye edilmesi konusunda çalışma yaparak sitemizde bir süreliğine eğitimli iki güvenlik köpeği ile gece devriyeleri uygulamasını da gerçekleştirmiştir. Sitemize çalışmaya gelen işçi, taşeron ve servis elemanları kontrollü olarak siteye alınmış, mesai saati sonuna doğru hepsinin siteyi terk ettiği takip edilmiştir. Geçmişte uygulandığı gibi, sitede inşaatlarda çalışan işçilerin site içerisinde gecelemelerine izin verilmemiş, konu hassasiyetle takip edilmiştir. Uygun olmayan şekilde yollara ve kaldırımlara park eden araç sahipleri örnek park şekilleri ile yazılı olarak uyarılmaya başlanmış, yayaların yürümesini ısrarla engelleyen araç sahiplerinin plakaları trafiğe bildirilmiştir. Alışveriş merkezinde iş yapan esnafın ve personelimizin araçlarını otoparka park etmeleri sağlanmış olup zamanla unutanlara hatırlatılmaktadır. 6

7 A- MİSAFİR GİRİŞ DÜZENLEMESİ : Son bir yıl içerisinde yeni bir uygulama yaparak evlerimize gelen misafirlerimizin, motorlu hizmet ve kargo şirketleri elemanlarının sitemize girişleri kontrollü olarak gerçekleştirilmiş, üyelerimiz misafir girişinde bu maksatla istihdam edilen bayan güvenlik elemanımızca bilgilendirildikten sonra gelenlerin içeriye alınması sağlanmıştır. Sitemizin güvenliğini ve prestijini arttıran bu uygulamada site sakinlerininde destek olmasını rica ediyoruz. Giriş kapısı otomatik geçişi için, plaka okuma veya radyo frekanslı giriş çıkış projesi üzerinde kapsamlı araştırma ve inceleme yapılmıştır. Bütçemizde karşılığını bulduğu taktirde yapılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. B- YANGIN EĞİTİMİ : Güvenlik kadromuzda çalışan personel başta olmak üzere tüm site çalışanlarının katıldığı yangınla mücadele eğitimi uygulamalı olarak profesyonel bir ekip tarafından personelimize verilmiştir. Güvenlik personelimize ayrıca uygulamalı idame eğitimleri verilerek bilgilerinin güncel tutulması sağlanmaktadır. C- GÜVENLİK KAMERALARI : 2008 yılı Genel Kurulunda yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle kabul görmeyen ancak gelişen günümüz koşullarında vazgeçilmez bir ihtiyaç halinde hissedilen, güvenlik sistemimizin kamera ile entegrasyonu, detaylı bir inceleme ve hazırlık sonucunda kısa bir süre önce gerçekleştirilmiştir. Giriş bölgesinin tamamı 15 adet güvenlik kamerası ile kontrol altına alınmıştır. Sistemi daha da geliştirerek site geneline yaymak, bugünden itibaren görev alacak her yönetimin önceliği olmalıdır. 3 - PERSONEL TAKİP SİSTEMİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME : Üç yıldır ücret artışı yapılmayan Arıköy site personelimize 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sıfırdan başlamak üzere değişen oranlarda performansa dayalı ücret artışı yapılmıştır. Ücret artışının ortalaması % 10,4 olmuştur. Bütün personelimiz, mesleki, bireysel, yönetsel ve davranış yeterliliği kriterlerine göre önce bağlı olduğu amiri tarafından değerlendirilmiş, sonra eğitim, kıdem, görev zorluğu ve mesleki sertifikaları göz önüne alınarak, yönetim kurulu kanaati ile ücret artışları belirlenmiştir. Bu uygulamalar bütün personelimize toplantılar ile anlatılmıştır. 7

8 Personelimizin işe geliş-gidişleri mart 2009 dan itibaren parmak izi cihazı ile takip edilmekte olup, sistem muhasebe servisi ile entegre edilmiştir yılında 18 kişi, 2009 yılı ve 17 Nisan a kadar 24 kişi işten çıkarılmış veya çıkmıştır. Teknik büro ihtiyacımız için Mart 2009 tarihinde kooperatif kadrosundan inşaat mühendisi transferi yapılmış, görülen lüzum üzerine Mayıs 2009 dan itibaren haftada iki gün hizmetinden yararlanılmaktadır. İç mekan temizlik hizmeti 6 personel alımı ile bünyemizde yapılmaya başlanmıştır. Personel sayımız verilen hizmet süresi ve çeşitliliği ile doğru orantılı olarak artmıştır. Göreve geldiğimizde 47 olan personel sayımız,9 kişi yeşil alan bakımı, 6 kişi Arısu, 1 kişi Ynt. Krl.sekreteri, 1 kişi mali işler ve personel md. olmak üzere, dördü yarı zamanlı 66 kişidir. Arıköy Spor Kulübü ayrıca 8 personel çalıştırmaktadır. 4 - EVSEL ATIKLAR : Evsel atıklarımız 2 Ağustos 2008 tarihine kadar sitemizin bir bölgesinde Arıköy Site personeli ile toplanıp istifleniyor, daha sonra gelen çöp kamyonları ile uzaklaştırılıyordu. Çim atıklarımızda yine aynı yöntem ile uzaklaştırılıyordu. Bu yöntemler Arıköy e yakışmayan, çevre kirliliği, istenmeyen uçan/yürüyen haşeratların üremesi, barınması, kötü koku ve görsel çirkinlik sonuçlarını yaratıyordu. Sağlıklı çevre için uzun uğraşlarımız, Sarıyer Belediyesi ile yapılan toplantı ve planlamalar sonucunda 2 Ağustos 2008 tarihinden itibaren meyve ve sebze kabukları, yemek artıkları, tuvalet kağıtları, çocuk bezleri, temizlik malzemeleri siyah torbalar içinde olmak üzere (çimler dahil) salı, perşembe, cumartesi saat arasında, haftanın 3 günü dış kapı önlerinden çöp kamyonları tarafından toplanmaya başlandı. Yönetimimizin bu uygulaması iki yılda TL. tasarruf etmemizi sağlamıştır. Gelecekte Arıköy de yaşayan sayısı arttıkça bu tasarruf artacaktır. Geri Dönüşüm: Evsel atıklar konusunda diğer devrim niteliğindeki uygulamamız, ambalaj atıklarımızın bir kısmının geri kazanılabilmesi ve kaynak israfının önlenmesi için 11 Ağustos 2008 tarihinden itibaren kaynağında ayrıştırma sistemini Arıköy de uygulamaya başlamış olmamızdır. Evsel atık geri dönüşüm projesi ile ilgili 3 Ağustos 2008 Pazar günü Sosyal Tesis Konferans salonunda bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Geri kazanım ile ilgili eğitici filmi ARIKÖY TV de izleyebilirsiniz. Tüm rica ve çabalarımıza rağmen evsel atıklarda uygulanan çağdaş çözümlerimiz, çöp kutusu almamakta ısrar eden ve mavi konteynerlere biyolojik atık atan komşularımız sebebiyle aksamaktadır. 8

9 Bazı komşularımızın hala ısrarla kapalı çöp kutusu almayarak çöplerini poşetlerle açığa bırakmaları sonucunda civarda dolaşan başıboş hayvanlar tarafından bu çöplerin etrafa dağılması görsel olarak bir çirkinlik yaratırken, bir yandan temizlik işlerinde probleme, diğer yandan da kamu sağlığını tehlikeye atan sonuçlara yol açmaktadır. Uygulama başlangıcından bu güne 21 ay geçmesine rağmen geri dönüşüm kutusu alan ev sayısı yalnız 250 dir. Arıköyde evini bitiren ve yaşayan aile sayısının 874 olduğu düşünülürse bu sayı çok azdır. Lütfen bu konuda çocuklarınızı ve komşularınızı bilinçlendiriniz. Sarıyer Belediyesi ile Atık Yağların çevreye zarar vermeden toplanması ile ilgili uygulamamız başlamıştır.toplama kapları çıkış kapısı atık alanındadır. Pil atıklar için Atık Pil Toplama Kutuları, Çıkış kapısı, Sosyal tesis ve Arı-Su tesisi olmak üzere 3 ayrı noktaya yerleştirilmiştir. 5- SERVİSLER : Servis saatleri talebe göre yeniden belirlenmiş, hafta içi hergün 18, Cumartesi-Pazar 8 adet servis Arıköy den şehire ve şehirden Arıköy e hizmet vermeye devam etmektedir. Site içinde, üyelerimizin birbirlerine, sosyal tesise, Arı-Su tesisine ve markete gidiş ve gelişlerini kolaylaştıracak ring seferleri başlatılmış, Saat dan a Pazar hariç her gün 7 kez ring servisi yapılmaktadır. Bu yıl ring sevisi yapan aracımız, Arıköy sakinlerini Çarşamba günleri Sarıyer Pazarına gidiş-dönüş 1 bilet alarak götürüp getirmektedir. Saat de siteden, saat de Sarıyerden hareket etmektedir. Gençlerimizin öncelikli taleplerinden birisi olan Cuma ve Cumartesi geceleri Taksim AKM önünden kalkışlı servislerimiz tasarruf tedbiri olarak önceden yer ayırma şartına bağlanmıştır. Bu servisimizden iki bilet ile faydalanılmaktadır. Personelimizi taşıyan 34 BF 9902 plakalı minibüs yıllık masrafı TL. olduğundan yıl başında kooperatife iade edilmiştir. Personel servisi yıllık KDV dahil TL bedelle 17 kişilik midibüs ile hizmet alımı yöntemiyle yapılmaktadır. Yıllık masrafı TL. olan 34 FBR 16 plakalı Doblo aracımızda ekonomik ömrünü tamamladığında 2009 Haziran ayında kooperatife iade edilmiştir Kasım ayından itibarende bütün giderleri ve kaskosu firmaya ait olmak şartıyla 0 Km. Gri renkli Doblo araç aylık 645.-TL.na kiralanmıştır. Şehir servisi giderlerimiz TL.,gelirimiz ise TL.dır. Böylece servis giderlerinin % 21,3 lık kısmı bütçe kaynaklarından karşılanmış olmaktadır. Önceki yıllarda % 33 düzeyini aşan bu oranın düşmesi olumlu bir gelişmedir. Ayrıca 4. Levent e giden servislerin Atatürk Oto Sanayii ne çekilmesi halinde, bilet fiyatlarının aynı kalması koşuluyla, bütçe kaynaklarından karşılanması gerekecek oran, % 10 dan aşağı düşebilecektir. 9

10 Servisler ile ilgili diğer bir konu ücreti ve sefer sayıları arasındaki ilişkidir. Bugün şehre giden servislere (Beşiktaş-Metro) ortalama 35,40.- TL/Sefer bedel ödenmektedir. Bilindiği gibi İstanbul Metrosu Maslak-Taksim arasında aktarmasız taşıma yapmaya başlamıştır. Haziran 2010 tarihinde Darüşafaka istasyonunun, Aralık 2010 tarihinde de Hacıosman istasyonunun açılacağı açıklanmıştır. Maslak için alınan en uygun fiyat TL.dır. Abonman bedeli 130.-TL ve günlük tek biniş 4 TL. değişmediği taktirde, servis yalnız Maslak a kadar giderse, servis gelir ve giderleri bütçede eşitlenecektir. 6- SAHİPLİ VE SAHİPSİZ HAYVANLAR : Site sakinlerimizin yıllardır şikayet ettiği, sahipli ve sahipsiz köpeklerin sokakta kontrolsüz dolaşmasını önleme çalışmalarımız bir proje doğrultusunda adım adım uygulanmıştır. Yıllardır çözülemeyen bu sorunun çözümü için uzun bir zaman gerekmektedir. Bu zaman zarfı içinde site sakinlerimizi rahatsız eden, öngörülen, öngörülmeyen olumsuz şartların büyük bir bülümünü ortadan kaldırdık. Arıköy de sahipsiz ve sahipli köpekler sorunu, ilk oturmaya başlama tarihinden itibaren bugüne kadar katlanarak artmıştır. Bu süre zarfında uygulanılan yöntemlerin tekrar tekrar denenmesi soruna çözüm getirmemiştir numaralı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına dair uygulama yönetmeliği çok açık olarak sahipsiz köpeklerin aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve sahiplendirilemez ise alındığı yere bırakılmasını yazmaktadır. Sitemizde uzun yıllardır yaşayan, ve kat maliklerince bakılan, site yönetimine bilgi formu verilen 18 köpek vardır. Bu köpekler ev tarafından kapı önlerine yemek konularak beslenmekte, bakımları yapılmaktadır. Bu istediğimiz bir tutum değildir. Yönetimimizin girişimiyle, köpek sorununda kat malikleri, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri (YHKG) ve diğer sokak köpeklerine kapısı önünde bakan kişilerle iletişim kurulmuş, konuşma ve ikna yöntemi ile belirli bir aşamaya gelinmiş, bu konuda çok sayıda toplantı yapılmıştır. Amacımız, Arıköy de senelerdir yaşayan eski sahipsiz köpekleri sahiplenip, onlara sahipli köpeklerin şartlarını sağlamaktır. 24 Mayıs 2009 tarihli genel kurul toplantısında, eskiden beri Arıköy de bulunan ve bilgi formu Yönetim de bulunan sahipsiz köpeklerin Arıköy deki geçici köpek besleme noktalarında sahiplendirilmesine, diğer serbest dolaşan sahipsiz köpeklerin site den uzaklaştırılması hususunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi hazirunun 3 red oyuna karşılık 82 kabul oyuyla kabul edildi. 10

11 Yönetimimizin yaptığı uygulama ve sonuçları aşağıda özetlersek : a) Sahipli ve Sahipsiz köpeklerin kayıtları yapılmamıştı. Uygulamamız ile Evcil hayvan bilgi formu oluşturulmuş, bu form ile hayvanlar kayıt altına alınmıştır.sahipli köpeklerin yalnız 20 tanesi bilgi formu verilmiş, yaklaşık 110 civarında köpek sahibi bilgi formu vermemiştir. b) Uzun süredir Arıköy de yaşayan, herkesin tanıdığı sokak köpeklerinin tespiti YHKG ler ile birlikte yapılmıştır. Tespiti yapılan köpeklerin bütün aşıları yapılmış, kısırlaştırılmış ve kırmızı renkli Arıköy tasması takılmıştır. (Bu uygulamada her köpeğin bilgi formu doldurulmuş, dijital resimleri çekilmiş, bunları besleyen kat malikleri vb. bilgiler kayıt altına alınmıştır) Uzun süren uygulamanın sonuna gelinmiş, bugün bilgi formu olmayan sahipli veya sahipsiz sokakta görülen bütün köpekler yakalanmaya çalışılmaktadır. c) Bilgi formu olup sürekli şikayete sebep olan sahipsiz köpekler Geçici Köpek Besleme Noktasına (GKBN) alınmaktadır. Bu aşamada YHKG ler ile sorun yaşamaktayız. d) Site sınırlarımızdan kontrolsüz şekilde insan ve hayvan geçişini engel olmak için, bitkilendirme ve çit çalışmaları yapılmış, çevre çiftlikler uyarılarak hayvan geçişlerinin kesin şekilde önlenmesine çalışılmıştır. Yaklaşık mt.lik sınırımızın telleri onarılmış, bazı bölgeler dikenli bitki ile bazı kumul bölgelerde uzun demir saplamalarla hayvan giremez hale getirilmiştir. Bu aşamada tek açık yerimiz ana giriş kapısıdır. Burada da danışma personelimiz dışarıdan gelen köpekleri uzaklaştırmaktadır. e) İçeride bulunan sonradan siteye girmiş 82 köpek yakalanarak site dışına çıkartılmıştır. Geçen dönemde uygulamamız sırasında Sarıyer belediyesinden yardım alırken, yeni seçilen belediyemizin Veterinerlik müdürlüğü, Arıköy YHKG ler tarafından engellendiği ve korkutulduğu için gerektiği kadar yardımcı olmamaktadır. Bu yüzden son günlerde sitemizde başıboş hayvan sayısında artış olmuştur. f) İki yıl içinde 3 adet Geçici Köpek Besleme Noktası oluşturulmuş, Mimoza sokağının sonuna 2. köpek gezdirme alanı yapılmıştır.bu noktalarda sahiplendiğimiz köpekler, Anafartalar İlköğretim okulundan gelen yemekler ile beslenmektedir. Ayrıca rutin olarak Veteriner kontrolü yapılmaktadır. g) Amacımız geçici köpek besleme noktasında köpekleri biriktirmek değil, sahiplendirerek sayılarını en aza indirmektir. Bu güne kadar 7 köpek sahiplendirilmiştir. h) Birkaç site sakini hergün bu hayvanların bakımlarını kontrol etmektedir. Yıllarca besledikleri köpekleri kolaylıkla alıp gezdirmek, bir süre bahçelerinde bakma şansları vardır sayılı kanun gereği G.K.B.N. larının site dışında yapılamamasının sebebi budur. 11

12 ı) Sahipli köpeklerin sahiplerinin davranışları Arıköy için en büyük problemlerden biridir. Köpeğini serbest bırakan veya ortak alanları kirleterek gezdiren sorumsuz köpek sahipleri hakkında, kanunun öngördüğü yaptırımlar uygulanmalıdır. j) Arıköy ün geleceği için yıllardır çözülemeyen köpek sorununa çözüm üretmek için ciddiyetle çalışılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada YHKG arkadaşlarımız ile ayrıldığımız 2 nokta vardır. 1. Yönetimimiz, bilgi formu idarede olup rahatsızlık veren sokak köpeklerini sahiplenerek GKBN na almaktadır. YHKG ler ise sokak köpeklerinin sokakta beslenmesini istemektedirler. 2. YHKG ne göre bir hayvan ın saldırgan olarak tanımlanabilmesi için hayvanın ısırması gerekirken, bize göre ise birden çok gelen şikayet, ilgili hayvanın GKBN na almak için yeterli bir sebeptir. Amacımız Arıköy sakinlerinin küçük büyük korkusuzca yürüyüşe çıktıkları, bisiklete binebildikleri, koşabildikleri, çocukların okuluna korkmadan gidebildiği, özel bahçe ve ortak alanlarına zarar verilmeyen bir Arıköy dür. Yönetimimiz köpeklerle ilgili uygulamaları Kat Mülkiyeti Kanunu, Arıköy Yönetim Planı, Evcil Hayvan Barındırma Kural ve Esasları, Hayvanların Korunması Kanunu ve Uygulama yönetmeliğine dayanarak yapmıştır. Arıköy de Yönetimler başlatılan bu uygulamayı sürdürmelidir. Sahipsiz köpekler için kullanılmak üzere banka hesabı açılmıştır. Küçük katkılarınız ile sahipsiz hayvanlara daha iyi bakılacaktır. Arıköy Toplu Yapı Yönetimi Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hesabı AKBANK SARIYER ŞUBESİ(038) HESAP NUMARASI : İNŞAAT FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ, DENETLENMESİ VE DÜZENLENMİŞ İNŞAAT YASAĞI UYGULAMASI : Arıköy de inşaat faaliyetlerinin denetlenmesi Arıköy ün geleceğini etkileyecek çok önemli bir görevdir. Demirciköy Arıköy, herkesin istediğini yapması sonucu kısa sürede kimliksiz, doğaya saygısız ve hilkat garibesi bir site haline gelmiştir. Arıköy de İskan müsadesi alındıktan sonra, kooperatifimizin inşaatları denetlemesi maalesef ikinci planda kalmış, daha çok metrekare, daha çok oda, daha yüksek çatı hırsı, Arıköy ün geleceğini tehdit eder hale gelmiştir. Normal projesinin 1,5 katı büyütülen, onlarca metrekare ilave beton alan yaratan, Arıköy ün yeşil alanını hızla küçülten, yeşil düşmanı kültürün ifadesi evlerin sayısı hızla artmaktadır. 12

13 Bu tehlikenin bilincinde olarak 6 Nisan 2008 tarihinden itibaren teknik büro olarak, inşaat takip ve kontrol ekibi kurulmuş, bu ekibin kontrol ve raporları ile 93 binaya müdahale edilmiş, uyarılarımızı dinlemeyen kat malikleri ve yükleniciler belediyeye bildirilmiş, yine aykırı imalatına devam eden kat malikleri ve yükleniciler resmi makamlara yazılı olarak bildirilmiştir. 6 Nisan 2008 tarihinden itibaren 43 üye yeni inşaata başlamış olup tamamının kat maliki, varsa yüklenicisine, teknik büroda hazırlanmış talimatlar, aykırı imalatlar ve uyulması gereken kurallar yazılı ve imza alınarak verilmiş ve çevreye vereceği zararlara karşılık teminat alınmıştır. Teknik büro ve site girişindeki güvenlik personeli parelel çalışmakta giriş ve çıkışlar teknik büroya haber verilmektedir. 24 MAYIS 2009 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA ARIKÖY DE 15 HAZİRAN 15 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENMİŞ İNŞAAT FAALİYETLERİ UYGULAMASI İÇİN YÖNETİM KURULUMUZA 5 RED OYUNA KARŞILIK 80 KABUL OYUYLA YETKİ VERİLMİŞTİR. Kademeli olarak, önceden bilgi verilerek 2008 yazında 2 ay, 2009 yazında 15 Haziran-15 Eylül arasında 3 ay inşaat faaliyetleri düzenlenmiş, dış mekan, gürültülü ve tozlu işlere, kamyon ve JSB girişine izin verilmemiştir. Arıköy de yazını geçirenler bir süre rahat etmişlerdir. Bu konuda yönetimimiz kat maliklerince taktir edilmiştir. İnşaatlarına devam etmek isteyen birkaç kat malikine gereken anlayış gösterilmiş, kat maliklerine ve yüklenicilerin kısıtlama kapsamına giren toplam 98 isteğine izin verilmiştir. 1 Eylül 2008 tarihinden sonra yüklenicilerin talepleri doğrultusunda sabah ve akşam birer saat fazla çalışma istekleri geri çevrilmemiş, böylece yüklenicilere 9 ayda boyunca toplam 56 iş günü kazandırılmıştır. Yönetimimiz bu kadar hassas davranırken, yönetim planının yönetim kuruluna yetki veren hükümlerini iptal ettirmek için bir kat maliki dava açmıştır. Hem kat maliki ve hem de sitemizde yüklenicilik faaliyetinde bulunan Kurtoğlu firması sahibi Sayın Tuncer Kurtoğlu, inşaat kısıtlamasının 15 Haziran- 15 Eylül tarihlerinde yapılmaması için Sarıyer Sulh Hukuk mahkemesinde dava açmış, sonrasında dilekçesini ıslah ederek yönetim planımızın 35.,36.,42. maddeleri ve 76. maddenin 15. ve 16. maddelerinin iptalini de talep etmiştir. Mahkeme bilirkişinin yanlış ve eksik değerlendirmesi sebebi ile sadece, inşaat yasağının uygulanmaması hakkında kabul kararı vermiş, yönetim planı maddeleri için karar belirtmemiştir. Gerekçeli karar tarafımıza ulaştığında temyiz hakkımız kullanılmış, Yargıtay kararı esastan bozmuş olup dava tekrar görülecektir. Karar kesinleşmediğinden ve mahkeme kararı davacı malikle sınırlı olduğundan halen mevcut denetimli inşaat sınırlaması 15 Haziran-15 Eylül tarihlerinde üyelerimizin isteği doğrultusunda, yaz sezonunu daha 13

14 temiz, daha sessiz, daha sakin, güvenli, huzurlu, ve sağlıklı bir şekilde geçirilmesini sağlamak amacıyla uygulanmıştır. Yıl boyunca inşaat çalışmaları ; Bütün Pazar günlerinde, milli, dini bayram günleri ve resmi tatil günlerinde, çim biçme dahil acil müdahalelerin dışında her hangi bir çalışma yapılmayacaktır. Cumartesi günleri bahçe bakımı hariç, yaz ayları inşaat kuralları geçerli olacaktır. (Cumartesi çalışma saatleri 09:30-17:00 ) 15 Haziran Eylül 2010 Yaz ayları inşaat kuralları : Yaz ayları inşaat kurallarının 15 Haziran Eylül 2010 tarihleri arasında uygulanacağını, inşaat ve imalat planlarınızı bu tarihlere göre düzenlemenizi rica ederiz. Bina dışı ile ilgili her türlü tozlu, gürültülü, görüntü bozukluğuna sebep olacak ( Duvar, dış boya, mantolama, bahçe imalatı, hafriyat) iş makinesı çalıştırılması, inşaat, imalat ve onarım çalışmalarına, işçi, taşeron, kamyon, malzeme ve ekipman vb. siteye girişine, izin verilmeyecektir. Bina içinde de gürültü çıkartacak, moloz üretecek, kaba inşaat imalatı, yıkım, sıva, şap, tavan, yeni tesisat yapılması, kırıcı delici aletlerin çalıştırılmasına ve siteye girişine, izin verilmeyecektir. Bu tarihlerde önceden Teknik Müdürlüğe bilgi verilmesi halinde ; Ev ve eşya taşınması, Periyodik bakımlar ve genel servis hizmetleri, Küçük montajlar (Mutfak, banyo dolapları, beyaz eşya, armatürler vb.) Ev içi boyasının yapılması, Acil durum (mekanik ve elektrik tesisat arızaları vb.) arızaları için izin verilecektir. Yukarıdaki imalatların dışındaki isteklerinizi teknik ofisimize iletebilirsiniz. Yaz aylarındaki inşaat faaliyetleri düzenlemesinin Arıköy e büyük fayda sağladığını sizlerden gelen olumlu bildirimlerle tespit etmiş bulunuyoruz. Bu yılda düzenlemenin aynı tarih diliminde uygulanmasında üyelerimizin büyük menfaati vardır. Arıköy Toplu Yapı Alanı İnşaat Genel Değerlendirme Raporu 6 Nisan 2008 Genel Kurulu sonrası Toplu Yapı Yönetiminin Sn. Ufuk Yalçın Başkanlığında göreve başlamasından kısa bir süre sonra, site içi inşaat kontrol ekibi oluşturulmuş olup, amaca uygun olarak inşaat takip çalışmaları başlamıştır. Çalışmalarımızın birinci yılı, yönetim kurulumuzun resmi mercilerle yaptığı olumlu diyaloglar ile birlikte, bizlerin özverili ve dürüst çalışmaları sonucunda çok başarılı bir şekilde tamamlanmıştır 14

15 Bütün bu çalışmaların başında, Sn. Ufuk Yalçın ın başkanlığında Site içi inşaat kontrol ekibi ile birlikte Sarıyer Bld. İmar Md. Sevgi Hn. ve yardımcı kadrosu ile yapılan toplantının olumlu etkileri neticesinde çok yüksek başarı elde edilmiş ve Arıköy içerisinde ki inşaat faaliyetleri, tam olarak kontrol altına alınmıştır. Bu kontrollerdeki ana amaç, konut bahçelerindeki yeşil alanların muhafaza edilmesi, bina cephelerinin projelerindeki orijinalliğinin korunması, çatı kotlarının muhafaza edilmesi ve üyeler arasında muhtelif inşaat faaliyetlerinden ötürü çıkabilecek olası sorunları bertaraf etmektir. Ancak birinci yılın bitimine denk gelen tarihlerde gerçekleşen yerel seçimler neticesinde, yerel yönetim değişmiş yeni yerel yönetim ile aynı diyalog geliştirilememiş ve bu nedenle oluşan olumsuz etkiler site sahamız içerisinde, önceki döneme oranla elde edilen başarının tekrarının sağlanamamasına yol açmıştır. Tam da bu dönem de İnş. Mühendisimizin haftada 2 gün görev almaya başlaması nedeniyle Arıköy içerisinde, bu konu için daha da özverili bir mesai yapılmasını gerektirmiştir. 2 Yıl içerisinde toplam olarak (96) adet bilgilendirme raporu tanzim edilerek Yönetim Kurulumuza takdim edilmiştir. Bu raporlarla gündeme taşınan aykırı imalatlardan ( 63 ) adedinde rapor konusu hususlar sözlü veya yazılı olarak üyelere bildirilmek suretiyle gerekli düzeltmeler sağlanmıştır. Ancak ( 33) adedide kısmen veya tamamen sonuca ulaşılamadığı, tarafımızdan yapılan kontroller neticesinde tespit olunmaktadır. İkinci dönem içerisindeki, oluşan değişiklikler, bir önceki dönem içerisindeki başarının elde edilmesini zorlaştırmıştır. Belediye yetkilileriyle, ahenkli çalışmanın, yeni dönem de öncelikli olmasında büyük yarar olacaktır. Bilhassa Belediye Zabıtalarının Yönetimimize haber vermeden Arıköy içerisinde tasarrufta bulunması nedeniyle, evvelce burada birlikte tesis edilen düzenin etkisizleşmesi neticesini doğurmuştur. Toplu Yapı Yönetiminin bu konudaki hassasiyetinin bilincindeki bir teknik kadro olarak lüzumu halinde bir çok konu, üyelerimize yazılı ve sözlü anlatılmış veya duruma göre zamanında müdahalelerle, aykırı imalatlar % civarında önlenmiştir. Ancak yukarıda bahsedildiği üzere bazı konularda ki iradeler aşılamamış ve istenilen sonuca ulaşılamamıştır. Bütün bunlarla birlikte, yapılan çalışmaların ve kontrollerin amaca uygun ve takdire değer bir başlangıç dönemi olduğunu söylemekte yarar olduğunu düşünürüz. ÇALIŞMALARIMIZLA İLGİLİ TABLO AŞAĞIDAKİ GİBİDİR YILI İNŞAAT TAKİP FORMU Adet ve 2010 YILI İNŞAAT TAKİP FORMU Adet. 3. DÖNEM İÇERİSİNDE GÜNLÜK İNŞ. TAKİP FORMU Adet 4. İNŞATI BİTEN VE OTURULMAYAN Adet 5. İNŞAATI DEVAM EDEN KONUT Adet 6. HİÇ BAŞLANMAYAN KONUT Adet 7. TOPLAM BİTEN İNŞAAT Adet Muzaffer KILIÇ Mehmet Gürel İnş. Müh. Tek. Danışman 15

16 8- BAHÇELERİN TEMİZLENMESİ VE TEL ÇİT İLE ÇEVRİLMESİ: Bahçelerini temiz tutmayan, pislik ve haşere yuvası olan binasının harabe görüntüsü için bir şey yapmayan kat maliklerinin tutumu Arıköy de yaşayanlar için dayanılmaz boyuta gelmiş, yönetimimiz göreve geldiği 6 Nisan 2008 tarihten itibaren bu durumdaki bahçeleri tespit edip 19 Haziran 2008 tarihinde 278 kat malikine bahçe temizliği ve tel çit çekilmesi ile ilgili taahhütlü olarak uyarı mektubu göndermiştir. Bugüne kadar 90 kat maliki temizlik ve duvar işlerini kendisi yapmıştır. Çevre için tehlike yaratan 46 evin bahçeleri temizlenmiş, tel çit ile çevrilmiş, yapılan masraflar üyenin cari hesabına borç kaydedilmiştir. Benzeri durumdaki diğer bahçelerin yapılmasına bütçemiz elverdiğince devam edilmektedir. 7 Ev için kat maliklerine kırık, açık kapı-pencereleri için eksiklerini tamamlama yazısı gönderilmiştir. 104 Evin bahçe ot, moloz temizliği yapılmış, bazıları ilaçlanmış yapılan masraflar üyenin cari hesabına borç kaydedilmiştir. İnşaatı devam eden konutlara bu konuda her hangi bir yaptırıma gidilememiş, ancak düzenli ve temiz çalışmaları sağlanmıştır. 9- ÇEVRE BAKIM VE TEMİZLİK İŞLERİ : Ortak yeşil alanların bakım ihalesi, firmalardan istenilen performans, özenli ve düzenli çalışma sağlanamadığından ve kat maliklerinden gelen çok sayıda şikayet sebebiyle da yenilenmemiştir. Yükleniciyi kontrol eden personelimiz de işten ayrılmıştır. Yönetim Kurulumuz bu çok ciddi ve hassas konuyu enine boyuna araştırmış ve Çevre Bakım Temizlik kadrosu oluşturmuştur. Mart 2009 tarihinde işe alınan Ziraat Mühendisi yönetiminde, tecrübeli bir baş bahçıvan ve 8 bahçıvandan oluşan bakım ekibi işe başlamıştır. Bu işlerle ilgili tüm ekipman envanteri çıkarılmış her türlü alımlar, en uygun yerlerden ve piyasanın çok üstünde vadelerle yapılmıştır. Bu ekip ile sitemizde bulunan tüm bitki çeşitleri tespit edilmiş, sayımları yapılmış, ve düzenli olarak her hafta yapılan işlerin raporları yazılı olarak alınmıştır. Bu aşamada sitemize, gelen bahar mevsimini güzel bir şekilde karşılamak için yaklaşık adet mevsimlik bitki dikilmiştir. Çimlendirme çalışmaları aşırı pahalı miktarda sulama gerektirdiğinden bazı seçkin yerlerde az bakım isteyen verbena ekimine başlanmıştır. Kooperatif tarafından sağlanan 120 adet Sedir ve Göknar fidanı Tartan Pist koşu parkuru çevresine, spor tesislerinin çevresine ve kuş bahçesine ve muhtelif boş alanlara çevre bakım ekibimiz tarafından dikilmiştir. Ayrıca arıtma tesisi içine, bazı dönemlerde oluşan ses ve kokuyu engellemek için 10 adet ıhlamur ağacı dikilmiştir. Hangar bölgesinde biriktirilen budanmış dallar için öğütme makinesi alınmış, çim ve diğer bitkiler ile birlikte kompost yapılmasına başlanmıştır. 16

17 ÇEVRE BAKIM EKİBİ RAPORU ÇALIŞMALARIMIZ 1. Mevcut çim alanlarda yazın her gün fıskiye ve bahçe hortumları ile sulanması yapılmaktadır. Haftada 1 kez olmak şartıyla çimler biçilmektedir. Senede 2 sefer mart ve kasım aylarında yavaş salınımlı suni gübrelerle gübrelenmektedir. Senede 1 sefer Mart ayında çimlerin kendini yenilemesi, yabancı ot kontrolü, güneşten ve bitki besin elementlerinden daha fazla yararlanabilmesi için havalandırılması yapılmaktadır. Çim alanlarda çıkan yabancı otların yılandili çapa ve yabancı ot mücadelesi ilaçları ile yapılmaktadır. Yeni çim alanlar ve ara ekimler ise mart nisan veya ekim kasım aylarında yapılmaktadır. 2. Üzüm bağında verimi arttıracak önlemler alınmış. Yaz ve kış budaması yapılmıştır. Yabani otların mücadelesi çıkış sonrası herbisitler ile yapılmaktadır. Mantari hastalıklara karşı bordo bulamacı ve çeşitli kimyasallar kullanılmaktadır. Bağ uyuzu, salkım güvesi, bağ maymuncuğu, unlu bit mücadelesi çeşitli insektisitlerle yapılmaktadır. Dönemsel olarak yaprak gübresi, organik ve kimyasal gübrelerle gübrelemesi yapılmaktadır. 3. Aşırı kumlu topraklarda, yeterli kök yapısını ulaşamamış yâda kök sitemi güçsüz ağaçlarda ağaç devrilmelerini önlemek amacıyla dal budaması ve kök sitemini geliştirici özel gübreler ile gübrelenmesi yapılmaktadır. Rüzgâr nedeniyle yan yatmış ağaçların düzeltilmesi ip ve ağaç kazıklar ile sabitlenmesi yapılmaktadır. 4. Limoni servi ve leylandi gibi ağaçlarda güneş ışığının ağacın iç kısımlarına girmesini sağlayarak yaprakların özümleme etkinliğini arttırmak ve kabuklu bitler, unlu bitler gibi rutubeti çok seven zararlılardan ağaçları koruma amaçlı şekil budaması yapılmaktadır. Ayrıca yapılan bu budamalar sayesinde yaprak gübreleri ve zirai ilaçlar bitki bünyesine daha homojen dağılmaktadır. 5. Çamlık alanlarda taç yükseltmesi yapılmış ve kuru dallar budanmıştır. Çamlık alanların moloz, bahçe artığı vb temizliği periyodik olarak yapılmaktadır. 6. Rutubetli ortamları seven böcekler sık dikilmiş bahçelerde daha zararlı olurlar. Yeni dikilen bitkilerin birim alandan daha fazla besin maddesi alabilmesi için de seyrek dikimler tavsiye edilmektedir. Dikimini yaptığımız ağaçlarda bunlara dikkat edilmiştir. 7. Yeni dikilen fidanlarda çukurlar 70 ila 100 cm e kadar kazılıp altında çıkabilecek taş, moloz artığı, ytong gibi malzemeler temizlenip koyun gübresi ile hazırlanan harçla birlikte dikimi yapılmaktadır. Kök ve taç arasında bir denge kurmak ve fidanın tutmasını kolaylaştırmak amacıyla kök ve dal budaması yapılmaktadır. 17

18 8. Meyve ağaçlarını verime yatırmak, kaliteli ve bol ürün alabilmek için kış budaması yapılmıştır. Mevcut bütün meyve ağaçları mantari hastalıklara karşı bordo bulamacı ile ilaçlanmıştır. Dönem dönem ağaçlardaki zararlılara karşı çeşitli mücadele yöntemleri kullanılmaktadır. 9. Site içi genel hastalık ve zararlılara karşı mücadele tedbirleri alınmıştır. Böcek zararlanması gören, kuruyan, devrilen ağaçlarda budama çalışması yapılmış. 10. Budama artıklarından uygun olanlarının seçilerek ağaçları sabitlemek amaçlı kazık hazırlanmaktadır. 11. Gül ve üzüm budamalarından elde edilen çubuklardan çelikleme yapılmıştır. Çeliklerin tutması halinde muhtelif yerlere dikimleri yapılacaktır. 12. Toprak işleme öncelikle bitkinin gelişimini hızlandıran, kök sistemini iyi gelişmesini sağlayarak kuvvetli bünyeli olmalarını sağlayan bir kültürel önlemdir. Şüphesiz kuvvetli ve sağlam bünyeli bitkiler zararlı ve hastalık etmenlerinden daha az etkilenirler. Kökleri iyi gelişmiş bitkilerde telkurtları gibi toprak altı zararlıları fazla zarar meydana getiremez. Toprak işleme aynı zamanda işleme sırasında toprakta mevcut zararlıların öldürülmesi açısından da önemlidir. Bu amaçla ağaçların diplerini kaplayan otlar çapa ile alınmaktadır. Böceklerin kışladıkları yabancı otlar kısa tutulmakta, dönem dönem motorlu tırpanla biçilmektedir. 13. Kuvvetli ve sağlam bünyeli bitkilerin yetiştirilmesi, zararlılardan daha az etkilendiği gibi zararlılar böyle bitkiler üzerinde daha az beslenir ve çoğalırlar. Bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dayanımını arttırmak amaçlı organik ve kimyasal gübrelerle dönem dönem gübrelenmektedir. 14. İyi sulanmayan bitki gelişemez ve zayıf cılız kalır. Dolayısıyla zararlılardan fazlaca etkilenir. Bu nedenle yazın bitkiler periyodik olarak sulanmaktadır. 15. Site içi yürüme yolları, yeşil alanlar, park ve bahçelerin temizliği yapılmaktadır. Yürüme yolları ve kontrolsüz yeşil alanlarda motorlu tırpan ve çıkış sonrası herbisitler ile yabancı ot mücadelesi yapılmaktadır. 16. Boş villa bahçelerinin otları motorlu tırpan ile biçilmektedir. Biçilen bahçelerdeki otlar tırmıklanmakta daha sonra traktörle bahçelerden uzaklaştırılmaktadır. 18

19 17. Arıtepe, Arısu, İdari binada bulunan iç mekân süs bitkilerinin periyodik olarak sulanması, gübrelenmesi saksı bakımı yapılmaktadır. Saksısı küçük gelen ve toprağının değişmesi gereken bitkilerin saksıları değiştirilmektedir. 18. Karlı havalarda yollar tuzlanmıştır. İdari bina ve tesislerin önlerinde kar temizliği kürek ve gelberilerle yapılmıştır.evlerin bahçe kapılarının önü buzlanmalara karşı temizlenmiştir. 19. Site içi ortak alanlarda mevsimlik çiçek uygulaması yapılmaktadır. 20. Tartan pist, arıtma ve kuş cennetinde ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. 21. Bahçe bakımı hakkında dönem dönem seminer ve uygulamalı eğitimler yapılmıştır. 22. Alt yapı, elektrik, Arısu, Arıtepe ve yol bakım ekiplerine çeşitli dönemlerde çalışmalarında destek olunmuştur. Murat Ali Demir Ziraat Mühendisi 10- ARIKÖY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ VE SOSYAL TESİSLER: Arıköy de mevcut spor tesislerinin bilinçli ve verimli olarak kullanılması, çocuklara sporu sevdirme ve spor disiplinini kazandırma hedefleriyle, Sn.Prof.Dr.Ayhan Toraman ın desteğiyle 2005 yılında Arıköy Spor Kulübü Derneği kurulmuştur. Seçildiğimiz 6 Nisan 2008 tarihinde Sosyal tesislerin %70 i atıl olarak duruyor, kışın yalnız % 20 si ısıtılıyor, insanlar tesise gelmek istemiyordu. ASK nün kasası eksi bakiyedeydi. Sosyal tesislerin mekanik tesisatı baştan sona elden geçirilmiş ve bütün tesisin verimli bir şekilde ısıtılması ve soğutulması sağlanmıştır. Dış ve iç cephede yüzlerce metrekare tamir ve boya yapılmıştır. Buna rağmen Sosyal Tesislerimizde halen birçok yerin onarılması gerekmektedir. Yönetim kurulumuz sosyal tesislerin üst ve alt yapı eksiklerini gidermiş, hiçbir isteği geri çevirmeden ASKD ne TL. işletme sermayesi aktarmış, kendi kendine yetecek duruma gelmesi için kaynak yaratmış, her platformda yanında olmuştur. İki senede ASKD, 10 çalışanı ve TL.lık bütçesi ile ayakları üzerinde duracak konuma gelmiştir. Bu gelişmede Arıköy Toplu Yapı Yönetim kurulu başkanı Ufuk Yalçın, Sayın Figen Palamutçuoğulları ve Sayın Cemal Ülger in büyük katkı ve özverileri vardır. 19

20 Dışarıda tutulan muhasebe kayıtları Ocak 2009 dan bu yana Site Yönetimi Muhasebesi tarafından bedelsiz olarak tutulmaktadır. Yönetimimiz, çalışanlarımıza verdiğimiz yemeğin 2008 Aralık ayından itibaren ASKD den alınması kararını vermiş, böylece ASKD ne yılda TL.lık bir kaynak yaratmıştır. Ayrıca yaz-kış spor okullarının, havuzlarda yapılan özel derslerin, misafir dans ve spor kurslarının, zindelik merkezinin bütün gelirleri ASKD ne bırakılmıştır. Derneğin Gelirleri; üyelik giriş aidatı, yılda bir kez ödenen yıllık aidatlar ve spor programlarından temin edilen gelirlerdir. Halihazırda derneğin 412 adet asıl üyesi bulunmaktadır. Arıköy deki Kat Malikleri Asil üye, Arıköy de yaşayan Kiracı veya Arıköy dışından üyelikler Kulüp üyesi olarak kayıt edilmektedir. Derneğin Genel Kurullarına sadece Asıl üyeler katılabilmektedir. Beş ay öncesine kadar ASK ile SiTE arasında kişisel kaprislerin dışında uyumlu bir çalışma varken beş aydır, eskiden beri süregelen ortak çalışma-üretme metodu yerine, ASKD kendi başına fiyat uygulamaları, başka derneklerle ayrıcalıklı, tesisleri ilgilendiren, bağlayan anlaşma ve katılmadığımız uygulamalar yapmıştır. Site yönetim kurulu üyelerine siz müşterisiniz, hiçbir şeye karışamazsınız denmiş, gerçektende bizim taleplerimize taban tabana zıt uygulamalarda bulunulmuş, yapılmış protokole rağmen yükümlülüklerine uymamıştır. Bütün bunların haricinde Site yönetiminin işten çıkarttığı bir elamanın ASKD tarafından işe alınmasıdır. İzinsiz olarak sosyal tesiste kalıp sabahlaması ve girmesi yasak olan odalara girip bilgisayarları kullanması yüzünden aldığı ihtardan sonra, İş saatleri içinde uygunsuz hareketler sergileyip 5 Ocak 2010 tarihinde iş yerinde alkollü olduğu, serviste sigara ve alkol kullanmaya devam ettiği, Beşiktaş ta servis şöförüne birini bıçakladığını söylediği tutanaklar ile tespit edilen tarihi itibariyle eldeki bilgiler, görgü tanıkları ve elemanın işe devam etmesindeki tehlike göz önüne alınarak, Toplu Yapı yönetim kurulunun oy birliği ile işten uzaklaştırdığı kişinin her ne sebeple olursa olsun ASK tarafından işe alınması affedilir bir tutum olmayıp site yönetimini yok sayan bir uygulamadır. Personel üzerindeki olumsuz etkisi çok belirgindir. Bu kişi hala sosyal tesiste aşçılık yapmaktadır. ASK son genel kurulunu 38 kişi ile yapmıştır. Dernek asil üye sayısı 612 dir. Temsildeki katılımın azlığı tamamen ASK yönetiminin tasfiyeci anlayışından kaynaklanmıştır kişinin seçtiği temsilciler ASK yönetiminden tasfiye edilmiştir. Derneğe 18 ay uğramamış kişinin yazdığı ASK çalışma raporunda site yönetimi gerçeklere aykırı şekilde karalanmaya çalışılmış, fakat ASK denetçi raporunda gerçekler gözlerden kaçmamıştır. Görevde bulunduğumuz 2 yıl içinde başlangıçta ASKD 3 personel ve TL. borçla dönmeye çalışırken, yönetimimizin % 100 desteği ile aidat gelirlerini 3 kat, iktisadi işletme gelirini de 5 kat arttırmış ve 10 personel çalıştırmaya başlamıştır. Aynı dönemde üye sayısı 3-4 kat artmıştır. Başka söze gerek yoktur. 20

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8.1. Ağaçlandırma: Bölgemiz imar planı içerisinde yeşil alan olarak ayrılan yerlerin çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2009 yılı içerisinde

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları 8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları Bölgemiz çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2008 yılı içerisinde toplam 7.500 ağaç, 50.000 adet çalı grubu bitki dikilmiştir. 8.1. Bitkisel

Detaylı

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124

A-B BLOK 245 61 61 122 123 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 61 71 132 124 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 ARALIK 2015 31 ARALIK 2015 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI. : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu

TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI. : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu TOPLU YAPI DENETİM KURULU KARARI KARAR TARİHİ : 20.10.2010 KARAR SIRA NO : 10 KARAR KONUSU : 01 Temmuz 30 Eylül 2010 Dönemi Olağan Denetim Raporu İlgi : (a) İzmir İli-Karşıyaka İlçesi İzmir Yamaçevler

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104

A-B BLOK 245 75 67 142 103 DÜKKAN 11 YOK 10 10 1 TOPLAM 256 75 77 152(%59) 104 SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 01 OCAK 2016 31 OCAK 2016 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde

Detaylı

VeriCity = SİTE YÖNETİMİ

VeriCity = SİTE YÖNETİMİ VERİ BİLİŞİM VeriCity = SİTE YÖNETİMİ Yaşamın hızlandığı ve insanların dikey ya da yatay konutlarda birbirini bile tanımadan yaşadığı sitelerde türlü sorunlar oluşmaktadır Adil gelir/gider dağılımı Yasal

Detaylı

REVIZYON: 0 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU

REVIZYON: 0 2015 ARALIK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH İSPARTAKULE KOZA EVLERİ 2015 ARALIK AYI FAALİYET 1. GİRİŞ İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesinde kain 630 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı ana gayri menkul üzerinde

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 10.1 - Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların arttırılması Stratejik Hedef 10.1.1 - Kişi Başı Düşen Aktif

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı 1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 1 - Zabıta Müdürü 1 - Zabıta Amiri 1 - Zabıta Komiser Yardımcısı 12 - Zabıta Memuru 2 - Büro Memuru 5 - Özel Güvenlik 1- Araç Şoförü Olmak üzere İlçemizde mevcut

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25 SAYFA : 1/25 PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEŞLİ PARK EVLERİ SİTESİ 2015 ARALIK AYI 1. GİRİŞ İstanbul İli, Bağcılar ilçesi, 3303 Ada, 10 No lu parsel numaralarında tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

STARLAND İLETİŞİM. Alev Çolak. Temizlik 1 2. Temizlik 2 3. Temizlik 3 4. Teknik 5. Peyzaj 6. Yol ayrımı çalışması 7. Yapılması planlanan işler

STARLAND İLETİŞİM. Alev Çolak. Temizlik 1 2. Temizlik 2 3. Temizlik 3 4. Teknik 5. Peyzaj 6. Yol ayrımı çalışması 7. Yapılması planlanan işler STARLAND İLETİŞİM Eylül 2014 Sayı 1 Bu sayıda: Temizlik 1 2 Temizlik 2 3 Temizlik 3 4 Teknik 5 Peyzaj 6 Değerli Starland Sitesi Sakinleri, 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren Site Müdürü görevini üstlenmiş

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

S.S. SEVGİ ÇİÇEKLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

S.S. SEVGİ ÇİÇEKLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU S.S. SEVGİ ÇİÇEKLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU I. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :S.S. Sevgi Çiçekleri Konut Yapı Kooperatifi b) Kuruluş Tarihi : 06.05.2005 c)

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

FOLKART NARLIDERE SİTE YÖNETİMİ AĞUSTOS 2013 AYLIK FAALİYET RAPORU

FOLKART NARLIDERE SİTE YÖNETİMİ AĞUSTOS 2013 AYLIK FAALİYET RAPORU FOLKART NARLIDERE SİTE YÖNETİMİ AĞUSTOS 2013 AYLIK FAALİYET RAPORU Folkart Narlıdere Ağustos 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİM FAALİYELERİ 1.1. GENEL 1.2. YKS DENETLEME FAALİYETLERİ 2. TEKNİK

Detaylı

Ahmet Köylü sitesi Site yönetimi teklifi

Ahmet Köylü sitesi Site yönetimi teklifi Ahmet Köylü sitesi Site yönetimi teklifi Tatil Evlerim 20.01.2015 2015 SITE YONETIM TEKLIFI Bu teklif 2015 yılı için hazırlanmıştır. Teklifi mümkün olduğunca detaylı bir şekilde hazırlanmıştır, yine de

Detaylı

Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı. Haluk C.Çalışır

Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı. Haluk C.Çalışır Kentsel Dönüşüm ve Akciğer Sağlığı Haluk C.Çalışır Kentsel Dönüşüm; Çökme ve bozulma olan kentsel mekanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

Sayın Realistanbul Kat Malikleri. Öncelikle dairelerinizin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek başlamak isteriz.

Sayın Realistanbul Kat Malikleri. Öncelikle dairelerinizin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek başlamak isteriz. Sayın Realistanbul Kat Malikleri 01.12.2011 Öncelikle dairelerinizin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek başlamak isteriz. Kat Mülkiyeti Kanunu 73. Maddesi ve Sitemiz Yönetim Planının 30. Maddesi gereği

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ GENEL HİZMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönerge, Üniversite personeli ve öğrencisinin genel sağlığının korunması ve

Detaylı

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ Üsküdar ilçesi Altunizade mahallesi sınırları içinde bulunan Validebağ Korusu 354.076 m2 alanıyla İstanbul un Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanıdır.

Detaylı

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 31 NCİ DÖNEM (01 ARALIK 2014 28 ŞUBAT 2015 ) DENETLEME RAPORU 1 04/03/2015 1. Oyakkent 1.Etap Konutları

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Giriş Anket çalışması ile ilgili kurum ile hizmet sözleşmesi imzalanması ve proje koordinatörü ile gerçekleştirilen toplantı sonrası araştırma çalışmaları hakkında bir faaliyet

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

PEYZAJ BAKIM FAALİYETİ

PEYZAJ BAKIM FAALİYETİ PEYZAJ BAKIM FAALİYETİ 1. SULAMA 1.1. Ağaç-çalılarda sulama Bitki gelişimi için, ağaç-çalılarda sulama işi yapılır. UYGULAMA YERİ: Ana bina, ek bina ve teraslarda yer alan, otomatik aulama sistemi ile

Detaylı

Sardun Yalı Evleri. Site Sakinleri Toplantısı 15 Ocak 2012

Sardun Yalı Evleri. Site Sakinleri Toplantısı 15 Ocak 2012 Sardun Yalı Evleri Site Sakinleri Toplantısı 15 Ocak 2012 Sitemizde Yaşama İlişkin İyi bir siteyiz, İyi komşuluk ilişkilerine sahibiz, Sorunlarımız var, çözüm odaklı değerlendiriyoruz, Birbirimize karşı

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI T.C. 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ BİRİNCİ OTURUM; 1. Yoklama ve Açılış 2. Bir önceki Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özeti nin Meclisin bilgisine sunularak onaylanması. 3. Birlik Encümen

Detaylı

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi KAŞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır.

GADEM AÇILIŞ. Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru önergesi ile GADEM in temeli atılmıştır. KONU BAŞLIKLARIMIZ GADEM Açılış Misyonumuz Hedef kitlemiz İşleyişimiz İşbirliği yaptığımız kurumlar Mobil Ekip Uygulamamız Bütünşehir Sistemi Etkinliklerimiz Ödül Sistemimiz Danışan İstatistiklerimiz GADEM

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

1. SİTEMİZDE ( 18 BLOK, 36 GİRİŞ ) ÇÖPLERİN ALINMASI VE TEMİZLİK HİZMETİ 6 (ALTI) PERSONEL TARAFINDAN SAĞLANMAKTADIR.

1. SİTEMİZDE ( 18 BLOK, 36 GİRİŞ ) ÇÖPLERİN ALINMASI VE TEMİZLİK HİZMETİ 6 (ALTI) PERSONEL TARAFINDAN SAĞLANMAKTADIR. OYAK YAMAÇEVLER SİTESİNDE ÇÖPLERİN ALINMASI VE TEMİZLİK HİZMETLERİ 1. SİTEMİZDE ( 18 BLOK, 36 GİRİŞ ) ÇÖPLERİN ALINMASI VE TEMİZLİK HİZMETİ 6 (ALTI) PERSONEL TARAFINDAN SAĞLANMAKTADIR. 2. ÇÖPLERİN ALINMASI

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ANTALYA BÜYÜKŞEHİİR BELEDİİYESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

J^r-" B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEIVIE: 1. Yönetim Kurulu karar defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu,

J^r- B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEIVIE: 1. Yönetim Kurulu karar defteri ve diğer defterlerin usulüne uygun olarak tutulduğu, Yukarıda mali dökümü olan listede belirtilen gelir gider harcamalann evraklannin mevcut olduğu görülmüştür. Bütün harcamaların usule uygun yapıldığı kasa defterlerinin, gelir gider ve tahsilat makbuzlann,

Detaylı

2.ETAP SİTE SAKİNLERİ

2.ETAP SİTE SAKİNLERİ 1 2.ETAP SİTE SAKİNLERİ Kıymetli Komşularımız, Binalarımızda artık, yaşlanmaya bağlı olarak bir çok yerinde eskimeler ve yıpranmalar oluşmuştur. Sıhhi tesisat ve alt yapıda birçok sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Detaylı

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 27.05.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./51 Konu: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SIRA NO İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Alınması -İlan Reklam Vergisi Beyannamesi 2 Reklam Panosu Terkini 2 Gün 3 Ayaklı Tanıtım Levhası Dikilmesi İçin İzin

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TOBB 2013 ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-ÜYE SAYIMIZ 2013 yılı sonu itibari ile 48% artış ile 372 üyeye ulaşmış bulunuyoruz. 2010: 93 2011: 132 2012: 252 2013: 372 2014: 397(Haziran ayı itibari

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM TEKNİKERİ

BİTKİSEL ÜRETİM TEKNİKERİ TANIM Gıda ve gıda dışı amaçlı tarla ve bahçe bitkilerinin üretiminden, verimliliğinin artırılmasından, ürünlerinin değerlendirilmesinden ve satışından sorumlu ara meslek elemanıdır. A- GÖREVLER Bitkisel

Detaylı

BİTKİ KORUMA TEKNİKERİ

BİTKİ KORUMA TEKNİKERİ TANIM Bitkisel üretimin her aşamasında, ürünün ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerden (hastalıklar, böcekler, yabancı otlar vb.) korunması ve üretimde kalitenin yükseltilmesi konusunda çalışan teknik ara

Detaylı

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır.

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır. 1 Öncesi Tıbbi atık çalışmalarının başladığı ilk dönemlerde atıklar uygun depo/konteyner yerine sağlık kuruluşunun muhtelif yerlerine gelişigüzel bırakılıyordu (1995-1996 yılları). 2 Sonrası Tıbbi atıklarla

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Belediyenin Atık Toplama Protokolü Süreci Protokol Çalışmasının Yapılması Mevcut Firmalarla Devam Edilecek mi? E Protokolün Yenilenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Detaylı

İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ

İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ İLYAKUT FİDANLIK MÜHENDİSLİĞİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA KAPSAMINDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU İÇİN FİDAN ÜRETİM PROJESİ 1.TANIM: 1.1 Projenin Başlığı: İstihdam 1.2 Projenin Konusu: Ankara İlinde Ağaçlandırma,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmelik Kartal Belediyesi,

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ 18. OLAĞAN MALİ GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM

BARIŞ TATİL SİTESİ 18. OLAĞAN MALİ GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM BARIŞ TATİL SİTESİ 18. OLAĞAN MALİ GENEL KURULUMUZA HOŞGELDİNİZ YÖNETİM BarisTatil Sitesi Sitemizden anılarımız BarisTatil Sitesi Sitemizden anılarımız BarisTatil Sitesi Sitemizden anılarımız BarisTatil

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -I- Bilindiği üzere 30 haziran 2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmış olup işyerlerinde

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

TÜRÇEV 20 YAŞINDA! ÜÇ AYLIK TÜRÇEV E-BÜLTENİ 30 Eylül 2013. www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr. Çevrenin Genç Sözcüleri

TÜRÇEV 20 YAŞINDA! ÜÇ AYLIK TÜRÇEV E-BÜLTENİ 30 Eylül 2013. www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr. Çevrenin Genç Sözcüleri TÜRÇEV 20 YAŞINDA! www.turcev.org.tr www.mavibayrak.org.tr www.ekookullar.org.tr İÇİNDEKİLER 2014 Yılı Mavi Bayrak Başvuruları- Son Gün 15 Kasım 2013! Plajlarda Çevre Bilinçlendirme Projesi'nin Dördüncüsü

Detaylı

ORTAKÖY ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ

ORTAKÖY ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ ORTAKÖY ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ Kuruluş : 29 Eylül 1997 Charter : 10 Haziran 1999 Rtn.Haluk ULUSOY Dönemi 2420.Bölge Guvernörü Rtn.Refiye ERİŞÇİ Dönem Başkanı Rtn.Ron D.BURTON Dönemi R.I President Toplantı

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ

T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ T.C İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM MECLİS GÜNDEMİ 26.06.2015 Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı

Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı. Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı Biyosidal Ürün Üretim Yerleri Mevzuatı ve Kaliteye Katkısı Dr. Hüseyin İLTER Daire Başkanı İÇERİK İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü İmalat

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] 25.12.2014 12:22:34

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] 25.12.2014 12:22:34 / DMSAS [] 25.12.2014 122234 1 HAKAN 25.12.2014 122006 25.12.2014 122206 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 41700 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

FİDAN YETİŞTİRME TEKNİKERİ

FİDAN YETİŞTİRME TEKNİKERİ TANIM Süs bitkileri ve meyve ağaçlarını aşı, tohum, çelik, kök sürgünü, yumru gibi yöntemlerle fidan olarak (küçük yaştaki bitki ve ağaç) yetiştiren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

T.C. ATABEY KAYMAKAMLIĞI ATABEY ÖĞRETMENEVİ VE ASO

T.C. ATABEY KAYMAKAMLIĞI ATABEY ÖĞRETMENEVİ VE ASO T.C. ATABEY KAYMAKAMLIĞI ATABEY ÖĞRETMENEVİ VE ASO BRİFİNG DOSYASI 2015 1. BÖLÜM KURULUŞUN GENEL TANIMI KURUMUN ADI Atabey : Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü KURUMUN ADRESİ Yeni Mahalle : Hastahane cad. TELEFON

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU ÇALIŞMA RAPORU 1-ÖRGÜTLENME KURUMSALLAŞMA 1.1. Yönetim Kurulu, dönem çalışmalarını tüm etkinlik alanını kapsayacak şekilde

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Aylara

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı