ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ 6 NİSAN ARALIK 2009 ÇALIŞMA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ 6 NİSAN 2008 31 ARALIK 2009 ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1 6 NİSAN ARALIK 2009 ÇALIŞMA RAPORU "YAPTIKLARI İŞİN DOĞ RULUĞ UNA İ NANAN İ NSANLAR, ÇALIŞ MALARININ DENETLENMESİ NDEN, KARŞ I Fİ K İ RLER ORTAYA ATILMASINDAN VE TERCİ HLERİ ÜZERİ NDE MÜNAKAŞ A YAPMAKTAN ZEVK ALIRLAR." M.KEMAL ATATÜRK

2 ARIKÖY SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ ÇALIŞMA RAPORU Değerli Parsel Temsilcileri 6 Nisan Aralık Nisan 2008 tarihinde Kat Malikleri Temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında, iki yıl süreyle Toplu Yapı Yönetim Kuruluna seçilen çalışma grubumuzun 6 Nisan Nisan 2010 aralığındaki çalışmalarına ilişkin özet rapor bu kitapçıkta bilgilerinize sunulmaktadır. Sitemiz de 2009 yılında bir mali, birde olağanüstü genel kurul yapılmıştır olağan mali genel kurulu 24 Mayıs 2009 Pazar günü, olağanüstü Genel Kurul ise Yönetim planı değişikliği için 27 Aralık 2009 Pazar günü Parsel Temsilcileri nin katılımı ile yapılmış, 6 Nisan-24 Mayıs tarihlerini kapsayan çalışma raporumuz bağımsız bölüm sahiplerine gönderilmişti yılı içinde son görev dağılımları ile Arıköy Toplu Yapı Yönetimi, Başkan : Ufuk YALÇIN Başkan Yrd. : M.Kürşad ERDEM Sayman : Şadi YANIK Üye : Figen PALAMUTÇUOĞULLARI Üye : Murat ULUTUNÇEL Üye : Celal YEGEK, Üye : Cemal ÜLGER Denetim Kurul Üyeleri ; Mehmet Haluk Rıfat GÜVEN ÖZAĞAÇ DENİZ olarak görev yapmışlardır. 29 Aralık 2009 tarihinde başkan yardımcılığına oybirliği ile Sayın. M.Kürşad ERDEM seçilmiş. Sayın Figen Palamutçuoğulları 4 Ağustos 2009 da istifa etmiş, yönetim kurulumuzun teklifi ile tekrar dönmüş ve 18 Şubat 2010 tarihinde tekrar istifa etmiştir. Genel kurula az bir süre kaldığından yedek üye çağrılmamıştır. YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNE, ÇALIŞAN EKİPLERİMİZE EŞLERİNE VE ÇOCUKLARINA ARIKÖY E YAPTIKLARI KATKILARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ. 2

3 Yönetim Kurulu Toplantıları Yönetim Kurulumuz, toplantılarını göreve seçildiği tarihten itibaren düzenli olarak her hafta salı akşamları kesintisiz olarak yapmış ve bu toplantılara ilk yıl Arıköy e hizmet veren tüm birim müdürlerinin de katılımı sağlanmıştır. İkinci yıl ise yalnız Site Yönetim Kurulu Sekreteri Bahar Vural ve Muhasebe ve Personel müdürü Bülent Dinler in katılımı sağlanmış, bütün konuşulan konular ve alınan kararlar o anda kayıt altına alınmıştır. Yönetim kurulundaki tüm üyelerin Arıköy ümüzü ilgilendiren her konuda paralel bilgilenmesi sağlanmış; demokratik bir platformda konular görüşülmüş, tartışılmış ve çoğunlukla oybirliğiyle alınan kararlara uygun olarak faaliyetler yürütülmüştür. Nisan 2008 tarihinden Nisan 2010 tarihine kadar toplam 120 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış, ortalama 4,5 saat süren toplantılarda her zaman çoğunluk sağlanmış ve normal Yönetim Kurulu toplantı tarihleri dışında da muhtelif konularda bilgi paylaşımında bulunmak ve bazı uygulamalar için karar ve bilgi amaçlı pek çok ara toplantı yapılmıştır. Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda kat malikleri ile üç bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Özel veya genel eleştirilerini bizimle paylaşan komşularımıza her fırsatta zaman ayrılmış, sorunlara çözüm üretilmiştir. Göreve gelmeden önce planladığımız projelere ek olarak, göreve geldikten sonra karşılaştığımız konular ve gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz pek çok proje, Yönetim Kurulu toplantılarımızda enine boyuna görüşülmüş, araştırılmış ve tartışıldıktan sonra Arıköy ün menfaatlerine ve üyelerinin ihtiyaçlarına en uygun olduğuna kanaat getirdiğimiz hizmetler bütçemiz olanakları ölçüsünde uygulanmıştır. Bazı projeler, büyük bütçe gerektirmeleri sebebiyle uygulamaya konulamamış, Genel Kurul toplantısında değerlendirilmek üzere askıya alınmıştır. Üyelerimiz tarafından verilen tüm dilekçeler, Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmüş, tamamına yanıt verilmiş ve ortak istekler bütçe olanakları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Toplantılarımızın bazılarına denetçilerimizden Sayın Rıfat Deniz, Sayın Haluk Özağaç ve Sayın Mehmet Güven iştirak etmiş, olumlu ve yapıcı uyarıları ile kararlarımıza ve çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri hizmet ve çalışmaları karşılığında her hangi bir huzur hakkı almadan, tamamen gönüllü olarak görev yapmıştır. 3

4 YENİ YÖNETİM PLANIMIZ KABUL EDİLDİ : 27 Ocak 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Arıköy Site Genel Kurulunda kabul edilen yönetim planı, çeşitli sebeplerle Sarıyer Tapu Müdürlüğünce reddolunmuştu. Bölge ve Genel müdürlük nezdinde yaptığımız itirazlarda kabul görmedi. Aylarca süren fikir alışverişleri, Sarıyer Tapu müdürlüğünden defalarca alınan görüşler, iki uzman dan alınan fikirler, Kooperatif yönetiminin önerileri ile tekrar şekillenen yönetim planımız web sitemiz üzerinden ortaklarımızla paylaşıldı. Üzerinde tartışmalar ve düzeltmeler yapıldı. 22 Aralıkta yapılan ilk genel kurulda 4/5 çoğunluk sağlanamadı. Yeni Yönetim planımız uzun müzarekeler sonunda İkinci toplantı tarihi olan 29 Aralık 2010 Pazar günü 4/5 çoğunluk sağlanarak kabul edildi. Yeni Yönetim Planımız yapılması gereken işlemlerin ardından 14 Ocak 2010 tarihinde Sarıyer Tapu Müdürlüğüne diğer evraklar ile verildi, incelenen ve Tapu Müdürlüğünce kabul edilen planımız Yönetim Kurulu Başkanımız Ufuk Yalçın ın gerekli evrakları imzalamasıyla tescili için tapu kütüğündeki beyanlar hanesine yazılmaya başlandı. Mart sonuna kadar işlemlerin biteceğini öğrendiğimizden 4 Nisan 2010 tarihini genel kurul tarihi olarak açıkladık. Fakat tapu dairesinden 29 Mart 2010 tarihinde aşağıdaki bilgi geldi tarih numaralı başvuru ile süreç başlamış olup işlem henüz tamamlanmamıştır. Herhangi bir yevmiye numarası verilmemiştir. Taşınmaz üzerinde çok fazla bağımsız bölüm olması bu bölümler üzerinde sürekli işlem yapılması ve bu işlemlerin gerçekleşiyor olması Yönetim Planı değişiklik işlemini ve dolayısıyla taşınmaz üzerindeki şerh, beyan, zeyil ve malik yönüyle değişikliklere neden olmakta ve bu durum birkaç defa işlemin başına dönme zorunluluğuna yol açmıştır. İşlemle ilgili çalışmalar devam etmekte olup henüz tamamlanmamıştır. Hukuki problemi olmayan, işlemleri tamamlanmış, yasal bir yönetim planı ile genel kurul yapmak için 17 Nisan 2010 tarihini sms, ileti ve iadeli taahhütlü mektup ile sizlere bildirdik. Uzun ve yorucu bir süreç sonucunda 12 Nisan 2010 saat de, yeni Yönetim Planımızın tüm kat maliklerimizin tapu sicili beyanlar hanesine işlenmesi tamamlanmış, 2571 numaralı yövmiye numarası ile tescili yapılmıştır. Yeni yönetim planımız çalışma kitapçığının arkasındadır. 4

5 Arıköy e Kurumsal Kimlik Sitemizdeki nüfusun artmasına paralel olarak giderek artan muhtelif ihtiyaçlara cevap verecek yapının oluşturulması ve Arıköy Toplu Yapı Yönetimine Kurumsal Kimlik kazandırma yönünde adımlar atılmıştır. Neredeyse bir kasaba büyüklüğünde olan sitemizin, sitede yaşayan nüfusun artmasıyla birlikte, çeşitli ihtiyaç ve talepleri giderek artan bir biçimde gündeme gelmektedir. Arıköy Toplu Yapı Yönetimi Organizasyon yapısı üzerinde çalışılmış ve Yönetim Kurulu altında 5 fonksiyonel birim tesis edilmiştir. Muhasebe ve Personel (Ocak 2009 dan itibaren A.S.K. muhasebesi dahil ) Güvenlik Teknik ve İnşaat takip Çevre bakım ve temizlik Sosyal Tesisler Tüm birimlerin müdürlerinin görev tanımları yapılmış kendilerine bildirilmiştir. Her birim; kendi çalışma programını yapmak, Yönetim kuruluna danışmak, bilgi vermek ve Yönetim Kurulunun kararlarını en doğru biçimde uygulamakla yükümlüdür. Müdürlerin her toplantı öncesi çalışma raporu vermesi sağlanmış, performansları gözlenmiştir. Sitemiz için gerekli her türlü malzeme ve hizmet alımında, Yönetim Kurulumuz ilgili müdürler ile birlikte, fiyat araştırması, teklif toplama, pazarlık ve vadeli çek kullanarak TL lık tasarruf sağlamıştır YILI ÇALIŞMALARINDAN ÖZETLER : 6 Nisan 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısını takiben geçici bir bilanço yapılarak devir işlemleri tamamlanmış, yönetimimiz TL tahsil edilmesi gereken alacak ve TL borç ile yönetimi devralmıştır. 6 Nisan Nisan 2010 tarihleri arasında yaptığımız çalışmaları şöyle özetleyebiliriz. 1- MALİ İŞLER : 1070 konutun bulunduğu, birçok ilçeden daha büyük olan bir sitenin muhasebe biriminin kurumsal bir yapı ve anlayışa kavuşturulması, yönetimimiz tarafından birinci derecede öncelikli bir iş olarak ele alınmıştır. Bu amaçla konusunda uzman, SMMM belgeli bir muhasebe yöneticisi arayışına girilmiş ve Şubat/2009 tarihinden itibaren Arıköy Toplu Yapı Mali ve Personel işleri müdürü olarak Sayın Bülent Dinler göreve başlamıştır. Halen muhasebe servisimizde Bülent Dinler ile birlikte toplam iki kişi çalışmaktadır. Üyelerimizin cari hesap durumları tetkik edildikten sonra belirli bir miktarın üzerinde borcu olan kat malikleri telefon vasıtası ile uyarılıp borç tutarları öncelikle şifahen hatırlatılmış, sonrasında yasal takip yapılmıştır. 5

6 ana sayfamızdaki kullanıcı giriş paneli ile kullanıcı adı ve şifre girişini yaparak cari hesap genel bilgilerini, aylık borçlarını, aylık ödemeleri ve hesap özetini öğrenebilme imkanını sağladık. Kullanıcı adı ve şifrenizi almak için adresine ileti gönderebilir veya yönetim binamızda iletişim güncelleme formunu doldurarak Ynt.Krl. sekreterinden alabilirsiniz Yılı gelir-gider tablosu açıklamaları 31 ve 32. Sayfadadır. 2- GÜVENLİK : Sitemizin Güvenliğinde 1 Müdür, 3 Grup Sorumlusu ve 22 Güvenlik elemanı görev yapmaktadır metre çevresi olan sitemizin fiziksel güvenliği, yer yer duvarlarla takviyeli tel örgüden oluşmaktadır ve 2009 tahmini bütçesine konulan güvenlik yatırımı genel kurul tarafından kabul edilmediği halde harcamalarımızdan yaptığımız tasarruflarla zamanla yıpranan tel örgüler onarılarak sağlamlaştırılmış, alışveriş merkezlerinin ve giriş bölgesinin tamamı 15 adet güvenlik kamerası ile kontrol altına alınmıştır. Çeşitli nedenlerle işten çıkan güvenlik elemanlarının yerine güvenlik sertifikalı, yetişmiş elemanlar alınarak sitemizin güvenlik kadrosunda zafiyet oluşması engellenmiştir. Çevre güvenliği ihtiyacının daha ön plana çıktığı gece saatlerinde ilave güvenlik tedbiri alınarak, gece saatlerinde çalışan gece güvenlik elemanları istihdam edilmiş, dönem dönem de vardiya gruplarından tasarruf edilen elemanlarla gece devriyelerinin sayıları arttırılmıştır. Güvenlik arttırıcı önlemler kapsamında her türlü imkânı deneyen ve zorlayan kurulumuz, gece devriyelerinin güvenlik köpekleri ile takviye edilmesi konusunda çalışma yaparak sitemizde bir süreliğine eğitimli iki güvenlik köpeği ile gece devriyeleri uygulamasını da gerçekleştirmiştir. Sitemize çalışmaya gelen işçi, taşeron ve servis elemanları kontrollü olarak siteye alınmış, mesai saati sonuna doğru hepsinin siteyi terk ettiği takip edilmiştir. Geçmişte uygulandığı gibi, sitede inşaatlarda çalışan işçilerin site içerisinde gecelemelerine izin verilmemiş, konu hassasiyetle takip edilmiştir. Uygun olmayan şekilde yollara ve kaldırımlara park eden araç sahipleri örnek park şekilleri ile yazılı olarak uyarılmaya başlanmış, yayaların yürümesini ısrarla engelleyen araç sahiplerinin plakaları trafiğe bildirilmiştir. Alışveriş merkezinde iş yapan esnafın ve personelimizin araçlarını otoparka park etmeleri sağlanmış olup zamanla unutanlara hatırlatılmaktadır. 6

7 A- MİSAFİR GİRİŞ DÜZENLEMESİ : Son bir yıl içerisinde yeni bir uygulama yaparak evlerimize gelen misafirlerimizin, motorlu hizmet ve kargo şirketleri elemanlarının sitemize girişleri kontrollü olarak gerçekleştirilmiş, üyelerimiz misafir girişinde bu maksatla istihdam edilen bayan güvenlik elemanımızca bilgilendirildikten sonra gelenlerin içeriye alınması sağlanmıştır. Sitemizin güvenliğini ve prestijini arttıran bu uygulamada site sakinlerininde destek olmasını rica ediyoruz. Giriş kapısı otomatik geçişi için, plaka okuma veya radyo frekanslı giriş çıkış projesi üzerinde kapsamlı araştırma ve inceleme yapılmıştır. Bütçemizde karşılığını bulduğu taktirde yapılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. B- YANGIN EĞİTİMİ : Güvenlik kadromuzda çalışan personel başta olmak üzere tüm site çalışanlarının katıldığı yangınla mücadele eğitimi uygulamalı olarak profesyonel bir ekip tarafından personelimize verilmiştir. Güvenlik personelimize ayrıca uygulamalı idame eğitimleri verilerek bilgilerinin güncel tutulması sağlanmaktadır. C- GÜVENLİK KAMERALARI : 2008 yılı Genel Kurulunda yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle kabul görmeyen ancak gelişen günümüz koşullarında vazgeçilmez bir ihtiyaç halinde hissedilen, güvenlik sistemimizin kamera ile entegrasyonu, detaylı bir inceleme ve hazırlık sonucunda kısa bir süre önce gerçekleştirilmiştir. Giriş bölgesinin tamamı 15 adet güvenlik kamerası ile kontrol altına alınmıştır. Sistemi daha da geliştirerek site geneline yaymak, bugünden itibaren görev alacak her yönetimin önceliği olmalıdır. 3 - PERSONEL TAKİP SİSTEMİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME : Üç yıldır ücret artışı yapılmayan Arıköy site personelimize 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sıfırdan başlamak üzere değişen oranlarda performansa dayalı ücret artışı yapılmıştır. Ücret artışının ortalaması % 10,4 olmuştur. Bütün personelimiz, mesleki, bireysel, yönetsel ve davranış yeterliliği kriterlerine göre önce bağlı olduğu amiri tarafından değerlendirilmiş, sonra eğitim, kıdem, görev zorluğu ve mesleki sertifikaları göz önüne alınarak, yönetim kurulu kanaati ile ücret artışları belirlenmiştir. Bu uygulamalar bütün personelimize toplantılar ile anlatılmıştır. 7

8 Personelimizin işe geliş-gidişleri mart 2009 dan itibaren parmak izi cihazı ile takip edilmekte olup, sistem muhasebe servisi ile entegre edilmiştir yılında 18 kişi, 2009 yılı ve 17 Nisan a kadar 24 kişi işten çıkarılmış veya çıkmıştır. Teknik büro ihtiyacımız için Mart 2009 tarihinde kooperatif kadrosundan inşaat mühendisi transferi yapılmış, görülen lüzum üzerine Mayıs 2009 dan itibaren haftada iki gün hizmetinden yararlanılmaktadır. İç mekan temizlik hizmeti 6 personel alımı ile bünyemizde yapılmaya başlanmıştır. Personel sayımız verilen hizmet süresi ve çeşitliliği ile doğru orantılı olarak artmıştır. Göreve geldiğimizde 47 olan personel sayımız,9 kişi yeşil alan bakımı, 6 kişi Arısu, 1 kişi Ynt. Krl.sekreteri, 1 kişi mali işler ve personel md. olmak üzere, dördü yarı zamanlı 66 kişidir. Arıköy Spor Kulübü ayrıca 8 personel çalıştırmaktadır. 4 - EVSEL ATIKLAR : Evsel atıklarımız 2 Ağustos 2008 tarihine kadar sitemizin bir bölgesinde Arıköy Site personeli ile toplanıp istifleniyor, daha sonra gelen çöp kamyonları ile uzaklaştırılıyordu. Çim atıklarımızda yine aynı yöntem ile uzaklaştırılıyordu. Bu yöntemler Arıköy e yakışmayan, çevre kirliliği, istenmeyen uçan/yürüyen haşeratların üremesi, barınması, kötü koku ve görsel çirkinlik sonuçlarını yaratıyordu. Sağlıklı çevre için uzun uğraşlarımız, Sarıyer Belediyesi ile yapılan toplantı ve planlamalar sonucunda 2 Ağustos 2008 tarihinden itibaren meyve ve sebze kabukları, yemek artıkları, tuvalet kağıtları, çocuk bezleri, temizlik malzemeleri siyah torbalar içinde olmak üzere (çimler dahil) salı, perşembe, cumartesi saat arasında, haftanın 3 günü dış kapı önlerinden çöp kamyonları tarafından toplanmaya başlandı. Yönetimimizin bu uygulaması iki yılda TL. tasarruf etmemizi sağlamıştır. Gelecekte Arıköy de yaşayan sayısı arttıkça bu tasarruf artacaktır. Geri Dönüşüm: Evsel atıklar konusunda diğer devrim niteliğindeki uygulamamız, ambalaj atıklarımızın bir kısmının geri kazanılabilmesi ve kaynak israfının önlenmesi için 11 Ağustos 2008 tarihinden itibaren kaynağında ayrıştırma sistemini Arıköy de uygulamaya başlamış olmamızdır. Evsel atık geri dönüşüm projesi ile ilgili 3 Ağustos 2008 Pazar günü Sosyal Tesis Konferans salonunda bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Geri kazanım ile ilgili eğitici filmi ARIKÖY TV de izleyebilirsiniz. Tüm rica ve çabalarımıza rağmen evsel atıklarda uygulanan çağdaş çözümlerimiz, çöp kutusu almamakta ısrar eden ve mavi konteynerlere biyolojik atık atan komşularımız sebebiyle aksamaktadır. 8

9 Bazı komşularımızın hala ısrarla kapalı çöp kutusu almayarak çöplerini poşetlerle açığa bırakmaları sonucunda civarda dolaşan başıboş hayvanlar tarafından bu çöplerin etrafa dağılması görsel olarak bir çirkinlik yaratırken, bir yandan temizlik işlerinde probleme, diğer yandan da kamu sağlığını tehlikeye atan sonuçlara yol açmaktadır. Uygulama başlangıcından bu güne 21 ay geçmesine rağmen geri dönüşüm kutusu alan ev sayısı yalnız 250 dir. Arıköyde evini bitiren ve yaşayan aile sayısının 874 olduğu düşünülürse bu sayı çok azdır. Lütfen bu konuda çocuklarınızı ve komşularınızı bilinçlendiriniz. Sarıyer Belediyesi ile Atık Yağların çevreye zarar vermeden toplanması ile ilgili uygulamamız başlamıştır.toplama kapları çıkış kapısı atık alanındadır. Pil atıklar için Atık Pil Toplama Kutuları, Çıkış kapısı, Sosyal tesis ve Arı-Su tesisi olmak üzere 3 ayrı noktaya yerleştirilmiştir. 5- SERVİSLER : Servis saatleri talebe göre yeniden belirlenmiş, hafta içi hergün 18, Cumartesi-Pazar 8 adet servis Arıköy den şehire ve şehirden Arıköy e hizmet vermeye devam etmektedir. Site içinde, üyelerimizin birbirlerine, sosyal tesise, Arı-Su tesisine ve markete gidiş ve gelişlerini kolaylaştıracak ring seferleri başlatılmış, Saat dan a Pazar hariç her gün 7 kez ring servisi yapılmaktadır. Bu yıl ring sevisi yapan aracımız, Arıköy sakinlerini Çarşamba günleri Sarıyer Pazarına gidiş-dönüş 1 bilet alarak götürüp getirmektedir. Saat de siteden, saat de Sarıyerden hareket etmektedir. Gençlerimizin öncelikli taleplerinden birisi olan Cuma ve Cumartesi geceleri Taksim AKM önünden kalkışlı servislerimiz tasarruf tedbiri olarak önceden yer ayırma şartına bağlanmıştır. Bu servisimizden iki bilet ile faydalanılmaktadır. Personelimizi taşıyan 34 BF 9902 plakalı minibüs yıllık masrafı TL. olduğundan yıl başında kooperatife iade edilmiştir. Personel servisi yıllık KDV dahil TL bedelle 17 kişilik midibüs ile hizmet alımı yöntemiyle yapılmaktadır. Yıllık masrafı TL. olan 34 FBR 16 plakalı Doblo aracımızda ekonomik ömrünü tamamladığında 2009 Haziran ayında kooperatife iade edilmiştir Kasım ayından itibarende bütün giderleri ve kaskosu firmaya ait olmak şartıyla 0 Km. Gri renkli Doblo araç aylık 645.-TL.na kiralanmıştır. Şehir servisi giderlerimiz TL.,gelirimiz ise TL.dır. Böylece servis giderlerinin % 21,3 lık kısmı bütçe kaynaklarından karşılanmış olmaktadır. Önceki yıllarda % 33 düzeyini aşan bu oranın düşmesi olumlu bir gelişmedir. Ayrıca 4. Levent e giden servislerin Atatürk Oto Sanayii ne çekilmesi halinde, bilet fiyatlarının aynı kalması koşuluyla, bütçe kaynaklarından karşılanması gerekecek oran, % 10 dan aşağı düşebilecektir. 9

10 Servisler ile ilgili diğer bir konu ücreti ve sefer sayıları arasındaki ilişkidir. Bugün şehre giden servislere (Beşiktaş-Metro) ortalama 35,40.- TL/Sefer bedel ödenmektedir. Bilindiği gibi İstanbul Metrosu Maslak-Taksim arasında aktarmasız taşıma yapmaya başlamıştır. Haziran 2010 tarihinde Darüşafaka istasyonunun, Aralık 2010 tarihinde de Hacıosman istasyonunun açılacağı açıklanmıştır. Maslak için alınan en uygun fiyat TL.dır. Abonman bedeli 130.-TL ve günlük tek biniş 4 TL. değişmediği taktirde, servis yalnız Maslak a kadar giderse, servis gelir ve giderleri bütçede eşitlenecektir. 6- SAHİPLİ VE SAHİPSİZ HAYVANLAR : Site sakinlerimizin yıllardır şikayet ettiği, sahipli ve sahipsiz köpeklerin sokakta kontrolsüz dolaşmasını önleme çalışmalarımız bir proje doğrultusunda adım adım uygulanmıştır. Yıllardır çözülemeyen bu sorunun çözümü için uzun bir zaman gerekmektedir. Bu zaman zarfı içinde site sakinlerimizi rahatsız eden, öngörülen, öngörülmeyen olumsuz şartların büyük bir bülümünü ortadan kaldırdık. Arıköy de sahipsiz ve sahipli köpekler sorunu, ilk oturmaya başlama tarihinden itibaren bugüne kadar katlanarak artmıştır. Bu süre zarfında uygulanılan yöntemlerin tekrar tekrar denenmesi soruna çözüm getirmemiştir numaralı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına dair uygulama yönetmeliği çok açık olarak sahipsiz köpeklerin aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve sahiplendirilemez ise alındığı yere bırakılmasını yazmaktadır. Sitemizde uzun yıllardır yaşayan, ve kat maliklerince bakılan, site yönetimine bilgi formu verilen 18 köpek vardır. Bu köpekler ev tarafından kapı önlerine yemek konularak beslenmekte, bakımları yapılmaktadır. Bu istediğimiz bir tutum değildir. Yönetimimizin girişimiyle, köpek sorununda kat malikleri, Yerel Hayvan Koruma Görevlileri (YHKG) ve diğer sokak köpeklerine kapısı önünde bakan kişilerle iletişim kurulmuş, konuşma ve ikna yöntemi ile belirli bir aşamaya gelinmiş, bu konuda çok sayıda toplantı yapılmıştır. Amacımız, Arıköy de senelerdir yaşayan eski sahipsiz köpekleri sahiplenip, onlara sahipli köpeklerin şartlarını sağlamaktır. 24 Mayıs 2009 tarihli genel kurul toplantısında, eskiden beri Arıköy de bulunan ve bilgi formu Yönetim de bulunan sahipsiz köpeklerin Arıköy deki geçici köpek besleme noktalarında sahiplendirilmesine, diğer serbest dolaşan sahipsiz köpeklerin site den uzaklaştırılması hususunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi hazirunun 3 red oyuna karşılık 82 kabul oyuyla kabul edildi. 10

11 Yönetimimizin yaptığı uygulama ve sonuçları aşağıda özetlersek : a) Sahipli ve Sahipsiz köpeklerin kayıtları yapılmamıştı. Uygulamamız ile Evcil hayvan bilgi formu oluşturulmuş, bu form ile hayvanlar kayıt altına alınmıştır.sahipli köpeklerin yalnız 20 tanesi bilgi formu verilmiş, yaklaşık 110 civarında köpek sahibi bilgi formu vermemiştir. b) Uzun süredir Arıköy de yaşayan, herkesin tanıdığı sokak köpeklerinin tespiti YHKG ler ile birlikte yapılmıştır. Tespiti yapılan köpeklerin bütün aşıları yapılmış, kısırlaştırılmış ve kırmızı renkli Arıköy tasması takılmıştır. (Bu uygulamada her köpeğin bilgi formu doldurulmuş, dijital resimleri çekilmiş, bunları besleyen kat malikleri vb. bilgiler kayıt altına alınmıştır) Uzun süren uygulamanın sonuna gelinmiş, bugün bilgi formu olmayan sahipli veya sahipsiz sokakta görülen bütün köpekler yakalanmaya çalışılmaktadır. c) Bilgi formu olup sürekli şikayete sebep olan sahipsiz köpekler Geçici Köpek Besleme Noktasına (GKBN) alınmaktadır. Bu aşamada YHKG ler ile sorun yaşamaktayız. d) Site sınırlarımızdan kontrolsüz şekilde insan ve hayvan geçişini engel olmak için, bitkilendirme ve çit çalışmaları yapılmış, çevre çiftlikler uyarılarak hayvan geçişlerinin kesin şekilde önlenmesine çalışılmıştır. Yaklaşık mt.lik sınırımızın telleri onarılmış, bazı bölgeler dikenli bitki ile bazı kumul bölgelerde uzun demir saplamalarla hayvan giremez hale getirilmiştir. Bu aşamada tek açık yerimiz ana giriş kapısıdır. Burada da danışma personelimiz dışarıdan gelen köpekleri uzaklaştırmaktadır. e) İçeride bulunan sonradan siteye girmiş 82 köpek yakalanarak site dışına çıkartılmıştır. Geçen dönemde uygulamamız sırasında Sarıyer belediyesinden yardım alırken, yeni seçilen belediyemizin Veterinerlik müdürlüğü, Arıköy YHKG ler tarafından engellendiği ve korkutulduğu için gerektiği kadar yardımcı olmamaktadır. Bu yüzden son günlerde sitemizde başıboş hayvan sayısında artış olmuştur. f) İki yıl içinde 3 adet Geçici Köpek Besleme Noktası oluşturulmuş, Mimoza sokağının sonuna 2. köpek gezdirme alanı yapılmıştır.bu noktalarda sahiplendiğimiz köpekler, Anafartalar İlköğretim okulundan gelen yemekler ile beslenmektedir. Ayrıca rutin olarak Veteriner kontrolü yapılmaktadır. g) Amacımız geçici köpek besleme noktasında köpekleri biriktirmek değil, sahiplendirerek sayılarını en aza indirmektir. Bu güne kadar 7 köpek sahiplendirilmiştir. h) Birkaç site sakini hergün bu hayvanların bakımlarını kontrol etmektedir. Yıllarca besledikleri köpekleri kolaylıkla alıp gezdirmek, bir süre bahçelerinde bakma şansları vardır sayılı kanun gereği G.K.B.N. larının site dışında yapılamamasının sebebi budur. 11

12 ı) Sahipli köpeklerin sahiplerinin davranışları Arıköy için en büyük problemlerden biridir. Köpeğini serbest bırakan veya ortak alanları kirleterek gezdiren sorumsuz köpek sahipleri hakkında, kanunun öngördüğü yaptırımlar uygulanmalıdır. j) Arıköy ün geleceği için yıllardır çözülemeyen köpek sorununa çözüm üretmek için ciddiyetle çalışılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada YHKG arkadaşlarımız ile ayrıldığımız 2 nokta vardır. 1. Yönetimimiz, bilgi formu idarede olup rahatsızlık veren sokak köpeklerini sahiplenerek GKBN na almaktadır. YHKG ler ise sokak köpeklerinin sokakta beslenmesini istemektedirler. 2. YHKG ne göre bir hayvan ın saldırgan olarak tanımlanabilmesi için hayvanın ısırması gerekirken, bize göre ise birden çok gelen şikayet, ilgili hayvanın GKBN na almak için yeterli bir sebeptir. Amacımız Arıköy sakinlerinin küçük büyük korkusuzca yürüyüşe çıktıkları, bisiklete binebildikleri, koşabildikleri, çocukların okuluna korkmadan gidebildiği, özel bahçe ve ortak alanlarına zarar verilmeyen bir Arıköy dür. Yönetimimiz köpeklerle ilgili uygulamaları Kat Mülkiyeti Kanunu, Arıköy Yönetim Planı, Evcil Hayvan Barındırma Kural ve Esasları, Hayvanların Korunması Kanunu ve Uygulama yönetmeliğine dayanarak yapmıştır. Arıköy de Yönetimler başlatılan bu uygulamayı sürdürmelidir. Sahipsiz köpekler için kullanılmak üzere banka hesabı açılmıştır. Küçük katkılarınız ile sahipsiz hayvanlara daha iyi bakılacaktır. Arıköy Toplu Yapı Yönetimi Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Hesabı AKBANK SARIYER ŞUBESİ(038) HESAP NUMARASI : İNŞAAT FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ, DENETLENMESİ VE DÜZENLENMİŞ İNŞAAT YASAĞI UYGULAMASI : Arıköy de inşaat faaliyetlerinin denetlenmesi Arıköy ün geleceğini etkileyecek çok önemli bir görevdir. Demirciköy Arıköy, herkesin istediğini yapması sonucu kısa sürede kimliksiz, doğaya saygısız ve hilkat garibesi bir site haline gelmiştir. Arıköy de İskan müsadesi alındıktan sonra, kooperatifimizin inşaatları denetlemesi maalesef ikinci planda kalmış, daha çok metrekare, daha çok oda, daha yüksek çatı hırsı, Arıköy ün geleceğini tehdit eder hale gelmiştir. Normal projesinin 1,5 katı büyütülen, onlarca metrekare ilave beton alan yaratan, Arıköy ün yeşil alanını hızla küçülten, yeşil düşmanı kültürün ifadesi evlerin sayısı hızla artmaktadır. 12

13 Bu tehlikenin bilincinde olarak 6 Nisan 2008 tarihinden itibaren teknik büro olarak, inşaat takip ve kontrol ekibi kurulmuş, bu ekibin kontrol ve raporları ile 93 binaya müdahale edilmiş, uyarılarımızı dinlemeyen kat malikleri ve yükleniciler belediyeye bildirilmiş, yine aykırı imalatına devam eden kat malikleri ve yükleniciler resmi makamlara yazılı olarak bildirilmiştir. 6 Nisan 2008 tarihinden itibaren 43 üye yeni inşaata başlamış olup tamamının kat maliki, varsa yüklenicisine, teknik büroda hazırlanmış talimatlar, aykırı imalatlar ve uyulması gereken kurallar yazılı ve imza alınarak verilmiş ve çevreye vereceği zararlara karşılık teminat alınmıştır. Teknik büro ve site girişindeki güvenlik personeli parelel çalışmakta giriş ve çıkışlar teknik büroya haber verilmektedir. 24 MAYIS 2009 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA ARIKÖY DE 15 HAZİRAN 15 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENMİŞ İNŞAAT FAALİYETLERİ UYGULAMASI İÇİN YÖNETİM KURULUMUZA 5 RED OYUNA KARŞILIK 80 KABUL OYUYLA YETKİ VERİLMİŞTİR. Kademeli olarak, önceden bilgi verilerek 2008 yazında 2 ay, 2009 yazında 15 Haziran-15 Eylül arasında 3 ay inşaat faaliyetleri düzenlenmiş, dış mekan, gürültülü ve tozlu işlere, kamyon ve JSB girişine izin verilmemiştir. Arıköy de yazını geçirenler bir süre rahat etmişlerdir. Bu konuda yönetimimiz kat maliklerince taktir edilmiştir. İnşaatlarına devam etmek isteyen birkaç kat malikine gereken anlayış gösterilmiş, kat maliklerine ve yüklenicilerin kısıtlama kapsamına giren toplam 98 isteğine izin verilmiştir. 1 Eylül 2008 tarihinden sonra yüklenicilerin talepleri doğrultusunda sabah ve akşam birer saat fazla çalışma istekleri geri çevrilmemiş, böylece yüklenicilere 9 ayda boyunca toplam 56 iş günü kazandırılmıştır. Yönetimimiz bu kadar hassas davranırken, yönetim planının yönetim kuruluna yetki veren hükümlerini iptal ettirmek için bir kat maliki dava açmıştır. Hem kat maliki ve hem de sitemizde yüklenicilik faaliyetinde bulunan Kurtoğlu firması sahibi Sayın Tuncer Kurtoğlu, inşaat kısıtlamasının 15 Haziran- 15 Eylül tarihlerinde yapılmaması için Sarıyer Sulh Hukuk mahkemesinde dava açmış, sonrasında dilekçesini ıslah ederek yönetim planımızın 35.,36.,42. maddeleri ve 76. maddenin 15. ve 16. maddelerinin iptalini de talep etmiştir. Mahkeme bilirkişinin yanlış ve eksik değerlendirmesi sebebi ile sadece, inşaat yasağının uygulanmaması hakkında kabul kararı vermiş, yönetim planı maddeleri için karar belirtmemiştir. Gerekçeli karar tarafımıza ulaştığında temyiz hakkımız kullanılmış, Yargıtay kararı esastan bozmuş olup dava tekrar görülecektir. Karar kesinleşmediğinden ve mahkeme kararı davacı malikle sınırlı olduğundan halen mevcut denetimli inşaat sınırlaması 15 Haziran-15 Eylül tarihlerinde üyelerimizin isteği doğrultusunda, yaz sezonunu daha 13

14 temiz, daha sessiz, daha sakin, güvenli, huzurlu, ve sağlıklı bir şekilde geçirilmesini sağlamak amacıyla uygulanmıştır. Yıl boyunca inşaat çalışmaları ; Bütün Pazar günlerinde, milli, dini bayram günleri ve resmi tatil günlerinde, çim biçme dahil acil müdahalelerin dışında her hangi bir çalışma yapılmayacaktır. Cumartesi günleri bahçe bakımı hariç, yaz ayları inşaat kuralları geçerli olacaktır. (Cumartesi çalışma saatleri 09:30-17:00 ) 15 Haziran Eylül 2010 Yaz ayları inşaat kuralları : Yaz ayları inşaat kurallarının 15 Haziran Eylül 2010 tarihleri arasında uygulanacağını, inşaat ve imalat planlarınızı bu tarihlere göre düzenlemenizi rica ederiz. Bina dışı ile ilgili her türlü tozlu, gürültülü, görüntü bozukluğuna sebep olacak ( Duvar, dış boya, mantolama, bahçe imalatı, hafriyat) iş makinesı çalıştırılması, inşaat, imalat ve onarım çalışmalarına, işçi, taşeron, kamyon, malzeme ve ekipman vb. siteye girişine, izin verilmeyecektir. Bina içinde de gürültü çıkartacak, moloz üretecek, kaba inşaat imalatı, yıkım, sıva, şap, tavan, yeni tesisat yapılması, kırıcı delici aletlerin çalıştırılmasına ve siteye girişine, izin verilmeyecektir. Bu tarihlerde önceden Teknik Müdürlüğe bilgi verilmesi halinde ; Ev ve eşya taşınması, Periyodik bakımlar ve genel servis hizmetleri, Küçük montajlar (Mutfak, banyo dolapları, beyaz eşya, armatürler vb.) Ev içi boyasının yapılması, Acil durum (mekanik ve elektrik tesisat arızaları vb.) arızaları için izin verilecektir. Yukarıdaki imalatların dışındaki isteklerinizi teknik ofisimize iletebilirsiniz. Yaz aylarındaki inşaat faaliyetleri düzenlemesinin Arıköy e büyük fayda sağladığını sizlerden gelen olumlu bildirimlerle tespit etmiş bulunuyoruz. Bu yılda düzenlemenin aynı tarih diliminde uygulanmasında üyelerimizin büyük menfaati vardır. Arıköy Toplu Yapı Alanı İnşaat Genel Değerlendirme Raporu 6 Nisan 2008 Genel Kurulu sonrası Toplu Yapı Yönetiminin Sn. Ufuk Yalçın Başkanlığında göreve başlamasından kısa bir süre sonra, site içi inşaat kontrol ekibi oluşturulmuş olup, amaca uygun olarak inşaat takip çalışmaları başlamıştır. Çalışmalarımızın birinci yılı, yönetim kurulumuzun resmi mercilerle yaptığı olumlu diyaloglar ile birlikte, bizlerin özverili ve dürüst çalışmaları sonucunda çok başarılı bir şekilde tamamlanmıştır 14

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ

ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ Değerli komşularımız, 17 Nisan 2010 tarihli Arıköy Toplu Yapı Yönetimi Olağan Genel Kurul Toplantısında iki yıl süre ile yönetim kuruluna seçildik. Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Sevgili Komşularımız,

Sevgili Komşularımız, Sevgili Komşularımız, Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu yeni başlangıçlar yapmak üzere 2014 Mayıs ayında devraldıktan sonra ilk işimiz, sitemiz için durum tespiti yaparak sitemizin gelişimi için; kısa,

Detaylı

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU

S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU II S.S. BAHÇELİEVLER BARIŞ ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ ANKARA 2010 YILI ÇALIŞMA RAPORU 2010 YILI DENETLEME KURULU RAPORU 01 MAYIS 2011 SAAT : 10.00 Mustafa Kemal Mahallesi Tevfik Fikret Lisesi Çok Amaçlı

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayı :gpk13/001 Konu : Göksuparkkonutları Toplu Yapı Yönetimi 2012 Yılı Faaliyet Raporu GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Okuma süresi yaklaşık 20 dakikadır! Sayfa 1 / 33

Detaylı

Ekler: Ek 1: 2014 Yılı Faaliyet Raporu Ek 2: 2015 Yılı İşletme Projesi (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Tarafından Onaylanan)

Ekler: Ek 1: 2014 Yılı Faaliyet Raporu Ek 2: 2015 Yılı İşletme Projesi (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Tarafından Onaylanan) 03.03.2015 Değerli Kirazlıbahçe Sakinleri, Tüm komşularımızın güzel bir yıl geçirdiğinizi ümit ediyor, aramıza yeni katılan komşularımıza hoşgeldiniz diyoruz. Sitemizde 2014 yılında yürütülen faaliyetlerin

Detaylı

Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız.

Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. Sayın Kemer Country Mahallesi Sakinleri, Kemer Country Mahallesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma ve şeffaf

Detaylı

2012 YILI KEÇİBORLU BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI KEÇİBORLU BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 YILI KEÇİBORLU BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BAŞKANIN SUNUŞU Sevgili Keçiborlulu hemşerilerim, Kentimize ve sizlere hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Şu anda verdiğimiz sözleri yerine getirmiş

Detaylı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı

Saygılarımla Ferit F. MERİÇTEN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemer Country Kemerköy Sitesi Sakinleri, Kemer Country Kemerköy Sitesi yönetim sorumluluğunu üstlendiğimiz bir yılı daha geride bırakmış bulunmaktayız. İlke olarak 2005 yılında başlatılan kurumsallaşma

Detaylı

MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 13 DÖNEMİ 12 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ

MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 13 DÖNEMİ 12 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 13 DÖNEMİ 12 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ TEMMUZ 2012 1. TYYK, 2 TEMMUZ 2012 gün ve 2012 / 98 sayılı yazı ile Mavişehir sakinlerinden ilk olarak toplanan 267 adet dilekçe

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

YIL:4 SAYI:20 OCAK 2009. Tarihi ve Sanatı Bütünleştiriyoruz

YIL:4 SAYI:20 OCAK 2009. Tarihi ve Sanatı Bütünleştiriyoruz YIL:4 SAYI:20 OCAK 2009 Tarihi ve Sanatı Bütünleştiriyoruz içindekiler BAŞYAZI...3 Ocak 2009 Yıl:4 Sayı:20 AYIN DOSYASI Yazar ve Sanatçı Evi...4 HABERLER...7 Yaşamsal Sürdürülebilirliğimiz İçin; Su Yönetimi

Detaylı

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz

SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. Bu güne kadar yaptığımız; üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Sizin teveccühünüz ve desteklerinizle

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU - GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe

Detaylı

Giriş. Kültür - Sanat. Eğitim. Kadınlara Yönelik. Değerli Aliağalılar,

Giriş. Kültür - Sanat. Eğitim. Kadınlara Yönelik. Değerli Aliağalılar, Giriş Değerli Aliağalılar, Aliağamızın her alanda belediyecilik sorunlarını gidereceğimize dair çıktığımız bu yolda, 1 seneyi geride bıraktık. 1 yıl süresince canla başla çalışarak, bu özel şehrin hak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. İdarenin Amaç ve Hedefleri. 37 B. Temel Politikalar ve Öncelikler..38

İÇİNDEKİLER. A. İdarenin Amaç ve Hedefleri. 37 B. Temel Politikalar ve Öncelikler..38 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 8 A. Misyon ve Vizyon 8 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar..9 C. İdareye İlişkin Bilgiler 11 1. Fiziksel Yapı..13 2. Örgütsel Yapı 13 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları.15

Detaylı

KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU KEMER BELEDİYESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Değerli Meclis Üyeleri Zaman hızla akıp gidiyor Zamanı durdurabilmek ise mümkün değil. Bitmekte olan bir gün hem yitirilen zamanı, hem de yaşanması muhtemel

Detaylı

NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013)

NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013) BAŞKAN : BAŞKAN VEKİLİ : SAYMAN : NİSAN 2013 (OCAK-ŞUBAT-MART 2013) -1 - İçme Sularımız Tahlil Ettirildi. Sitemiz BK ve CK bloklarından alınan su numunelerinin Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezinde Kimyasal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU

2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI 1 2 3 SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sayın Meclis Üyeleri, Değerli Halkımız; Mut Belediyesi olarak 2013 yılını da yoğun bir şekilde tamamladık. İlçemizin marka bir kent olma

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014. 1 S a y f a GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 S a y f a TAKDİM Gaziosmanpaşa ilçemizi iki dönemdir sizlerle birlikte yönetmekteyiz. 2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa geleceğe yürüyor sloganı

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 01.04.2010 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Göreve geldiğimizden bu zamana dek pek çok ilke imza atarak gerçekleştirilen

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2010 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2010 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 29 Mayıs 2010 Cumartesi, 12:30 Çoğunluk aranmaksızın

Detaylı

KULA BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

KULA BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU KULA BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Kula Belediyesi olarak geride kalan bir yılda önceki yıllarda olduğu gibi yine halkın istek ve dileklerini göz önünde bulundurup, kaynakların etkin ve rasyonel

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ Sayfa No: 1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi porselen, sofra ve süs eşyasıyla, ambalaj malzemesi üretimi amacıyla Kütahya da kurulup tescil edilmiş

Detaylı

YEŞİLŞEHİR SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU 01.07.2011-30.06.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

YEŞİLŞEHİR SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU 01.07.2011-30.06.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Değerli üyelerimiz, YEŞİLŞEHİR SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU 01.07.2011-30.06.2012 DÖNEMİ YEŞİLŞEHİR SİTESİ FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU Yeşilşehir sitesi yönetimi olarak 2011/2012 dönemi çalışmalarını

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 6 1- Fiziksel

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı