Lisanslama hakkında. Madde 1. İşbu Kanun ile düzenlenir ilişkiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lisanslama hakkında. Madde 1. İşbu Kanun ile düzenlenir ilişkiler"

Transkript

1 Lisanslama hakkında N Ocak 2007 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu ( tarihi itibari ile ilaveleri ve değişiklikleri içeriyor) Bölüm 1. GENEL HÜKÜMLER Madde 1. İşbu Kanun ile düzenlenir ilişkiler 1. İşbu Kanun ile münferit faaliyet türleri ile bağlantılı ilişkileri düzenlenir. 2. İşbu Kanun ile gerçek ve (veya) tüzel kişiler arasında yapılan lisans verilmesi ile ilgili lisans sözleşmesi kapsamında ilişkileri düzenlemez. Madde 2. Lisanslama hakkında Kazakistan Cumhuriyeti 1. Lisanslama hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı Kazakistan Cumhuriyeti'nin Anayasasına dayanmaktadır ve işbu Kanun ve diğer Kazakistan Cumhuriyeti yönetmeliklerinden oluşmaktadır. 2. Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanan uluslararası bir anlaşma ile işbu Kanunda öngörülmeyen diğer kurallar konmuş ise, uluslararası anlaşma kuralı uygulanır. İşbu Kanunda aşağıdaki temel kavramlar kullanılır: Madde 3. İşbu Kanunda kullanılan temel kavramlar 1) kalifiyelik talepler lisansa tabi iş alanında veya onun alt sektöründe faaliyette bulunabileceği konusunda yeterliliğinin özelliklerini değerlendirmekte kullanılan kalite ve miktar açısından değerlerin ve normların toplamı; 2) Teknolojik tek süreç - bir lisanslı faaliyet altında üretim sürecinde uygulanan teknolojik olarak karşılıklı bağlantılı ve bir birini izleyen eylemler (işler) toplamıdır; 3) Bazı malların ithalatının otomatik lisanslama -lisans vererek izlemek için kurulmuş bir önlemdir; 3-1) evrağın elektronik kopyası gerçekte mevcut kağıt evrağın aynı şekilde ve aynı bilgileri içermekte olan elektronik-digital ortamda tanzim edilmiş ve başvuruda bulunan şahsın, lisans sahibi şahsın veya böyle bir evrağı altında imza atmaya yetkili birinin, ya da halka hizmet merkezi yetkili elemanının elektronik imzası ile onaylanmış elektronik evrak; 3-2) yetkili (sektörel) kurum lisansa tabi faaliyet alanında devlet adına ilgili sektörün idaresi konusunda yetkili olan devlet kurumu; 4) Lisans veren - işbu Kanuna uygun olarak lisanslamayı gerçekleştiren devlet organıdır; 4-1) Lisans verenin elektronik kaydı - lisans veren tarafından düzenlenen verilen, yenilenen, değiştirilerek düzenlenen, dondurulan, iptal edilen lisans eylemleri hakında bilgi içeren devlet elektronik lisans kaydının ayrılmaz bir parçasıdır; 5) Lisans alan - lisans sahibi gerçek veya tüzel kişidir; 6) Lisans - ilgili lisans veren tarafından gerçek veya tüzel kişiye verilen belli bir faaliyete girişme iznidir; 7) Lisanslı faaliyet tipi (bundan böyle - faaliyet tipi) işbu Kanuna göre girişmek için lisans gerektiren bazı eylem (operasyon, sigorta sınıfları) faaliyet tipidir; 8) Alttür lisanslı faaliyet tipi (bundan böyle- alttür faaliyetleri) - bir tek bir lisans kapsamında ilgili faaliyet özellikleridir; 8-1) lisanslar registresi verilmiş, yeniden düzenlenmiş, durdurulmuş, tekrar başlatılmış, fesh ve iptal edilmiş lisanlar ve lisansa tabi iş alanında (alt sektöründe) faaliyette bulunan lisans sahibi kuruluşunun şubeleri, temsilcilikleri (şantiyeleri, fabrika, arsa vs) hakkında oluşturulan bilgi bankı; 9) tarihli 337-IV Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından kaldırılmış; 9-1) devlet elektronik lisanslar registresi verilmiş, yeniden düzenlenmiş, durdurulmuş, tekrar başlatılmış, fesh ve iptal edilmiş lisanlar ve lisansa tabi iş alanında (alt sektöründe) faaliyette bulunan lisans sahibi kuruluşunun şubeleri, temsilcilikleri (şantiyeleri, fabrika, arsa vs) hakkında bilgileri depolanmakta olan ve lisans verme konusunda yetkililerince verilen lisans tanımlama numaralarını bir merkezde oluşturarak dağıtmakta olan bilgi işlem sistemi;

2 9-2) lisans tanımlama numaraları idari evrakları ortak kodlama ve numaralandırma merkez sistemi standardı uyarınca devlet elektronik lisanslar registresinde oluşturulmakta olan benzersiz numara; 10) Lisanslama lisans veren tarafından lisans alanların ilgili şartları yerine getirip getirmediğini kontrol etme durdurulması ve yenilenmesi, iptal edilmesi ile ilgili lisans eylemleri faaliyetlerinin kapsamıdır; 11) lisans kontrolü lisans için başvuranın veya lisans sahibinin lisans ve/veya lisansın eklerini almak için yeterli olup olmadığının, ayrıca lisans sahibi şahısların lisansı aldıktan sonra Kazakistan Cumhuriyeti lisans işlemleri hakkında mevzuatı hükümlerine uygunluğunun temin edilmesi ile ilgili lisans veren kurumun kontrol ve gözetim görevleri; 11-1) lisansın elektronik formu bilg işlem teknolojileri kullanılarak tanzim edilerek verilen ve kağıt evraklar aynı derecede geçerli olan elektronik ortamında düzenlenmiş lisansın formu; 12) Başvuran ilgili lisans verene bir lisans ve (veya) lisansa ek için başvuran gerçek veya tüzel kişidir; 13) Yetkili kurum - devlet politikasının uygulanması ve gelişmesini sağlayan ve lisans alanındaki diğer kamu kurumlarının faaliyetlerini koordine eden devlet kuruluşudur; 14) Elektronik lisans - bilgi teknolojileri kullanılarak hazırlanan ve verilen kağıt üzerinde eşdeğer bir elektronik belge şeklindeki lisanstır. Madde 4. Lisanlamanın temel prensipleri 1. Lisans verme işbu faaliyet için talep edilen şartlara cevap veren tüm şahıslar için eşit temelde ve eşit şartlarda yapılır. 2. Ayrı faaliyet türlerine göre lisans düzeninin yürürlüğe konması milli güvenlik, yasal düzenin temini, çevre korunması, mülk, can ve vatandaşların hayatı,sağlığı,mülkünün korunması amacıyla yapılır. 3. İşbu Kanun ile faaliyet türleri ve alt faaliyet türlerinin ayrıntılı bir listesi sunulur. 4. İşbu Kanun kapsamına yeni iş alanlarının ve/ve alt sektörlerinin dahil edilmesi durumunda, bunların lisans işlemleri kalifiyelik taleplerini tespit edecek yasaların kabul edilmesinden sonra başlatılacaktır. Bazı iş alanları (alt sektörleri) için istenilen kalifiyelik taleplerinin tespit edileceği yasalar ve söz konusu kalifiyelik taleplerine uygunluğunun teyidi için sunulacak evraklarının listesi, ihracatı veya ithalatı lisansa tabi olan bazı ürün kalemlerinin listesi bunların yayınlandığı tarihi takip eden yirmi bir gün bitmeden geçerli olamayacaktır. 5. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatında ürüne koşulan şartlar, belirli ürün türlerine zorunlu uygunluk şartları, süreçleri kamu yönetiminin hedeflerine ulaşmak için yeterli olmadığı takdirde, belirli tip faaliyetleri lisanslama konur. 6. Lisans kamulaştırılmaz ve lisans alan tarafından başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemez. 7. Lisans Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında öngörülen diğer durumlar dışında Kazakistan Cumhuriyeti topraklarının tamamı üzerinde uygulanır. 8. Bir teknolojik süreç kapsamında bulunan ve/veya ilgili iş alanında faaliyetlerin devamı için doğal bir ihtiyaç elemanı olan iş alanları lisansa tabi değildir. Bir teknolojik süreç kapsamında bulunup bulunmadığına ve/veya ilgili iş alanında faaliyetlerin devamı için doğal bir ihtiyaç elemanı olup olmadığına dair belge başvuru yapanın başvurusu gereği lisans veren kurumun talebi üzerine yetkili kurum tarafınca verilir. 9. Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı hükümleri uyarınca belirlenmiş yetkileri kapsamında devet kurumlarınca, özerk eğitim kuruluşlarınca ve bu eğitim kuruluşlarında eğitim programlarını gerçekleştirmekte olan yabancı uyruklu tüzel kişilikler, Kazakistan Cumhuriyeti Kalkınma Bankası hariç lisans gerektiren bazı faaliyetlerini ya da bazı işlemlerini gerçekleştirilebilmek için lisans buludurmak zorunludur. Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı hükümleri uyarınca belirlenmiş yetkileri kapsamında Kredi ortaklıkları, merkez depozitoryum, registreci, devlet katılımıyla kurulan kredi ortaklıkları, karşılıklık sigortalama birlikleri, elektronik hükümet ağının ödeme portalı operatörü, Ulusal Posta operatörü faaliyetleri hariç finans sektöründe bazı faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının biriktirilmesi ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirilebilmek için lisans buludurmak zorunludur. Devlet lisans sistemini oluşturur: 1) Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti; 2) yetkili kurum; 3) lisans verenler. Bölüm 2. Lisans ile ilgili devlet sistemi Madde 5. Lisans ile ilgili devlet sistemi yapısı

3 Madde 6. Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nin yetkileri Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nin yetkilerine girer: 1) Lisanslama alanında temel devlet politikası yönlerini, uygulanması için stratejik ve taktik tedbirleri geliştirmek; 2) Lisans verecek kurumların belirlenmesi; 3) Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasının yetkileri kapsamında bulunanlar ve kumarcılık sektörüne ait kalifiyelik talepler hariç, kalifiyelik taleplerinin ve bunlara uygunluğunu teyit edici evrakların listesinin tanzim edilmesi ve onaylanması Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilir; 4) tarihli 461-IV Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından kaldırılmış; 5) Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı hükümleri uyarınca Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasının yetkileri kapsamında bulunan iş alanlarında lisans başvurusu için doldurulacak dilekçe formu hariç, lisansı ve/veya lisansın eklerini almak amacıyla başvurmak için doldurulacak dilekçenin formunun onaylanması; 6) Üretimi, işlemesi, nakliyesi, satın alması, koruması, satışı, kullanımı ve yok edilmesi lisansa tabi olan zehirlerin listesini onaylamak; 7) tarihli 461-IV Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından kaldırılmış; 8) Başvuruda bulunan şahsın Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı hükümlerince tespit edilmiş taleplerine uygunluğu konusunda lisansın verilmesini onaylayacak devlet kurumlarının belirlenmesi; 9) devlet elektronik lisanslar registresinin takibi ile ilgili kurallarının onaylanması; 9-1) halka hizmet merkezleri personelince evraklarının elektronik kopyalarını teyit etme kurallarının onaylanması; 10) Anayasa, işbu Kanun, Kazakistan Cumhuriyeti diğer mevzuat ve Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatları hükümleri uyarınca kendisine yüklenen diğer görevler ve vazifeler. Yetkili kurumun yetkileri aşağıdakilerden ibarettir: Madde 7. Yetkili kurumun yetkileri 1) lisans alanında devlet politikasını oluşturmak; 2) devlet elektronik lisans kaydının işlemesini sağlamak, erişim hakkını vermek gelişmeyi yönetmek; 2-1) halka hizmet merkezleri personelince evrakların elektronik kopyalarını onaylama kurallarının düzenlenmesi; 3) devlet elektronik lisanslar registresinin takip edilmesi kurallarının düzenlenmesi; 4) inans sektöründe bazı faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının biriktirilmesi ile ilgili faaliyetleri ile ilgili lisanslar hariç lisans formlarının ve lisans eklerinin formlarının tanzim edilmesi; 5) işbu Kanun, Kazakistan Cumhuriyeti diğer mevzuat ve Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatları ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin Kararnameleri hükümleri uyarınca kendisine yüklenen diğer görevler ve vazifeler. Madde 8. Devlet kurumlarının yetkileri Lisans veren kurumların yetkileri ve görevleri: 1) Bazı iş alanları (alt sektörleri) için istenilen kalifiyelik taleplerinin ve söz konusu kalifiyelik taleplerine uygunluğunun teyidi için sunulacak evrakları listesinin tanzim edilerek yetkili kurumun onayına sunulması. Yerel dairesi tarafından lisans veriliyorsa, merkez daireleri kendi yetkileri kapsamında bazı iş alanları (alt sektörleri) için istenilen kalifiyelik taleplerinin ve söz konusu kalifiyelik taleplerine uygunluğunun teyidi için sunulacak evrakları listesinin tanzim edecektir. 2) lisans ve (veya)lisans eki alırken başvuranın nitelik şartlarına uygunluğunu tespit etme; 3) lisanslama; 4) lisans kontrolü; 5) silah ve mermileri, piroteknik ürünler satın almak için alınan ruhstalar hariç, lisanslar listesini takip eder ve kendi internet sitesinde yayınlar. Lisans veren kurumun elektronik registresinde ve devlet elektronik lisanslar registresinde (listesinde) aşağıdaki bilgiler açıklanmalıdır; Lisans veren kurumun ünvanı; Lisansın ve/veya lisans eklerinin verildiği tarih ve numarası; Şahıs firmalar için: isim, soyismi, baba adı (varsa), ayrıca şahıs firma olarak devlet sicilini yaptırmış olması halinde ise özel kişinin şahıs firma olarak devlet sicili yapıldığına dair belgenin numarası ve verildiği tarihi; Tüzel kişilikler için tüzel kişiliğinin ünvanı ve adresi; Faaliyet alanları ve/veya alt sektör faaliyetleri Lisansın geçerli olacağı süre; Lisans harcın yatırıldığına dair ödeme dekontunun numarası ve tarihi;

4 Kişisel tanımlama numarası (İİN); İş tanımlama numarası; Lisansın ve/veya lisans eklerinin yeniden tanzim edildiği tarihi ve gerekçeleri; Lisansın durdurulduğu ve tekrar başlatıldığı tarihleri ve gerekçeleri; Lisansın feshi ve iptal edildiği tarihi ve gerekçeleri; Lisanlar ve lisansa tabi iş alanında (alt sektöründe) faaliyette bulunan lisans sahibi kuruluşunun şubeleri, temsilcilikleri (şantiyeleri, fabrika, arsa vs) hakkında bilgiler. 6) Başvuruda bulunan şahsın Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı hükümlerince tespit edilmiş taleplerine uygunluğu konusunda lisansın verilmesini onaylamak üzere devlet kurumlarına başvuru yapılması; 7) Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre bilgi sistemi kulllanarak elektronik hizmet verme; 8) kendi internet kaynaklarında verilen, tekrar düzenlenen,son verilen,yenilenen ve yürürlükten kaldırılan lisanlar hakkında bilgileri yerleştirme; 9) Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca yerel kamu kurumlarına yüklenen görevleri kapsamında yerel devlet kurumları çıkarlarını gözeterek diğer görevlerini üstlenir. Sahibi kuruluşlarının şubeleri, temsilcilikleri (şantiyeleri, fabrika, arsa vs) kurmaları halinde onun adresinin değiştirilmesi durumunda lisans sahibi kuruluşları on iş günü içinde kalifiyelik taleplerine uygunluğunun teyit edici evraklar paketini lisans veren kuruma sunar, lisans veren kurum yerel devlet dairelerinden biri ise, şubeleri, temsilcilikleri (şantiyeleri, fabrika, arsa vs) bağlı bulunduğu daireye sunar. Lisans sahibi kuruluşlarından kalifiyelik taleplerine uygunluğunun teyit edici evraklar paketini aldığı tarihi takp eden on iş günü içinde ilgili faaliyet alanı (alt sektörü) için istenmekte olan kalifiyelik taleplerine uygun olup olmadığını tespit eder. Kalifiyelik taleplerine uygun bulunması halinde, onunla ilgili bilgiyi lisanslar listesine dahil eder. Finans sektöründe bazı faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının biriktirilmesi ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirilebilmekte bulunan lisans sahibi kuruluşlarının şube (temsilcilik, bayilik) açtıklarına dair Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca bu durumlar için istenmekte olan evrakları lisans veren kuruma sunulduğu tarihi takip eden on iş günü içinde lisanslar listesinde gerekli düzeltmeler yapılır. Lisanslar aşağıdaki belirtilere göre ayrılırlar: Madde 9. Lisans türleri ve geçerliliği 1. Sübjelere göre: 1) Kazakistan Cumhuriyeti gerçek ve tüzel kişilerinee verilenler; 2) yabancılara, vatandaşlık almayan kişilere, yabancı tüzel kişilere ve uluslararası kuruluşlara verilenler. 2. Faaliyet kapsamına göre: 1) genel geçerlilik süresinde sınırlama olmadan belirli bir faaliyet ile uğraşmak için verilenler; 2) bir kerelik - "Konut inşaatinde paya katılım hakkında" Kazakistan Cumhuriyeti Kanununda belirlenmiş kapsamda paya katılanların parasını çekmek hesabına konut inşaatini organize etme faaliyetinde bulunmaya ve "Kumar işi hakkında" Kazakistan Cumhuriyeti Kanununda belirlenmiş süreye göre kumar işi alanında faaliyet türleri ile uğraşmaya izin verilen süre,kapsam,ağırlık veya miktar sınırında belli ekonomik operasyon yapmaya verilenler; 3) operasyon - banka faaliyetlerinde ve sigorta faaliyetleri sınıflarında (sigorta sınıfları) ayrı operasyonlar gerçekleştirmeye verilenler. 3. Mallarının ihracatı ve ithalatı alanlarında: 1) genel lisans Gümrük Birliği üyesi olan bir ülkenin kararı uyarınca dış ticaret mensubuna bazı mal kalemlerinin lisansla belirlenmiş miktar kadar ihracat ve/veya ithalat işlemlerini gerçekleştirebilme hakkını veren lisans; 2) istisnai lisans dış ticaret mensubuna bazı mal kalemlerinin ihracatını ve/veya ithalatını gerçekleştirmek konusunda istinai hak veren lisans; 3) bir kerelik lisans dış ticaret sözleşmesi uyarınca dış ticaret mensubuna verilen ve belirlenmiş miktar kadar ihracat ve/veya ithalat işlemlerini gerçekleştirebilme hakkını veren lisans. Madde 9-1. Lisansların işlerliği ile ilgili özel şartlar Lisansların işlerliği ile ilgili özel şartlar aşağıdaki bilgileri yansıtmak amacıyla belirtilir; Kazakistan Cumhuriyeti nde mimarlık, şehir inşaat ve inşaat faaliyetleri hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu uyarınca mimarlık, inşaat ve şehir inşaatı iş alanlarındaki faaliyetleri için lisans verme sırasında işletmelerin lisans kategorilerine göre ayrılması; Sanayi sektördeki faaliyetlerinin lisans tabi olduğu durumlarda lisansa tabi iş alanı hakkında bilgi.

5 Madde 10. Lisans şekilleri ve lisans ekleri Lisans şekillerini ve ona lisans eklerini Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti onaylar. Alt faaliyetlerin belirtildiği lisans ekleri lisansların ayrılmaz parçası sayılırlar. İşbu Kanu nun 32.maddesinde öngörülen finansal kaynakların birikimi ile ilgili faaliyeti gerçekleştirmek için lisans şekli finansal piyasalar ve finansal kuruluşların denetimini yapan ve kontrol eden yetkili devlet kurumu ve (veya) Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankası tarafından onaylanır. Lisanslar ve/veya lisansların ekleri elektronik form olarak verilir. Lisans ve/veya lisans eklerini kağıt çıktısı olarak almak için başvurulması halinde, lisans ve onun ekleri elektronik form olarak düzenlenir, çıktısı alınır ve lisans veren kurumun kaşesi basılır yöneticisinin tarafından imzalanarak verilir. Lisansın ve/veya lisansın eklerinin elektronik form olarak verilmesi için imkan bulunmuyorsa, lisans ve/veya lisansın ekleri kağıt üzerine çıktı olarak verilir. Madde 11. Lisanslama alanları Lisansa aşağıdaki alanlarda ayrı faaliyet türleri tabidirler: 1) sanayi; 2) atom enerjisi kullanımı; 3) zehirli maddelerin dönüşümü; 4) tarihli 461-IV Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından kaldırılmış; 5) taşıtlar; 6) uyuşturucu maddelerin,uyuşturucu araçlarının dönüşümü, psikotrop maddeler,uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler; 7) bilgi güvenliğinin sağlanması; 8) operatif arama faaliyetlerini yapmak için özel teknik araçları; 9) silahlandırma, askeri teknik donama ve belirli silah türleri dönüşümü, patlayıcı madde ve onları kullanarak yapılan ürünler; 10) uzay alanını kullanma; 11) bilgi ve iletişim; 12) eğitim; 13) kitle iletişim araçları; 14) tarım sektöründe; 15) sağlık koruma; 16) gerçek ve tüzel kişilere hizmet verme; 17) kumar işi; 18) veteriner; 19) " Kazakistan Cumhuriyeti nde yargı-ekspertize faaliyeti hakkında" Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu şartlarını hesaba alarak yargı-ekspertizesi; 20) kültür; 21) finansal kaynağın birikimi ile ilgili finansal alan ve faaliyetleri; 22) şehircilik ve inşaat, mimarlık; 23) Kazakistan Cumhuriyeti devlet armalarını hazırlama; 24) 297-IV tarihli KC Kanunu ile kaldırılmıştır; 25) etil ispirtosu ve alkol ürünleri dönüşümü ve üretimi,tütün ürünlerinin üretimi; 26) 167-IV tarihli KC Kanunu ile kaldırılmıştır; 27) malların ihracatı ve ithalatı; 28) mal borsaları. Bölüm 3. FAALİYET TÜRLERİ Madde 12. Sanayi alanında faaliyetleri lisanslama 1) madencilik tesislerinin (doğal madenleri arama, çıkarma), petrokimya, kimya üretim tesislerinin projelendirilmesi (teknolojik) ve/veya işletilmesi, petrol, gaz ürünleri işleme üretim tesislerinin projelendirilmesi (teknolojik), gaz boruları ana hatlarının, petrol boruları ana hatlarının, petrol ürünleri boruları ana hatlarının işletilmesi; Bu iş alanı kapsamında aşağıdaki alt sektörler mevcut: madencilik tesislerinin projelendirilmesi (teknolojik) ve/veya işletilmesi;

6 petrol, gaz, gaz petrol kondensatları, katı yararlı madenlerin (genel olarak yaygın bulunanlar hariç) mineral madencilik tesislerinin projelendirilmesi; gaz petrol yataklarının, katı yararlı madenlerin yataklarının işletilmesi ile ilgili projelerini ve teknik şartnamelerinin tanzim edilmesi; petrol, gaz, gaz petrol kondensatları, katı yararlı madenlerin (genel olarak yaygın bulunanlar hariç) madenciliği; katı yararlı madenlerin açık ocak ve yeraltı yöntemleri ile madenciliği; maden yataklarında teknolojik çalışmaların yapılması; madenleri çıkarmak için patlatma işlerinin yapılması; maden ve taş ocaklarının kapatılması ile ilgili tasfiye işleri; petrol ve gaz kuyularında günlük işleri; petrol ve gaz kuyularında patlatma işleri; denizlerde ve iç su havzalarında petrol ve gaz kuyularını açma işleri; kuyularının yer altında ve büyük tamiratı işleri; ekipmanların ve mekanizmalarının demontajı; kuyuları kaldırmak için vincin kurulması; kuyuların tamiratından sonra test yapılması; kuyuların yıkanması, test edilmesi, çimento ile işlenmesi ve işletmeye açılması; kuyularının verimliliğinin arttırılması ve petrol katmanlarının doygunluğunun iyileştirilmesi dökülen petrollerin, fışkırtan kuyuların, petrol ve gaz püskürtmelerin (patlatma çalışmaları hariç) denizde ve karada yayılımını kesmek ve önlemek için müdahale çalışmaları, kuyularının konservasyonu; petrokimya, kimya üretim tesislerinin projelendirilmesi (teknolojik) ve/veya işletilmesi; petrol ve gaz yataklarını işleme fizibilitelerinin hazırlanması; gaz boruları ana hatlarının, petrol boruları ana hatlarının, petrol ürünleri boruları ana hatlarının işletilmesi; 2) enerji temini amacıyla elektrik enerjisinin satın alınması; 3) kendi üretimlerinin atıkları olarak ya da demir ve/veya demir dışı metallerinin hurdaları bulunan malvarlığının satın almaları sonucu demir ve/veya demir dışı metalleri hurdalarının tüzel kişiler tarafından toplanması, stoklanması, işlenmesi ve satılması hariç demir ve/veya demir dışı metalleri hurdalarının tüzel kişiler tarafından toplanması, stoklanması, işlenmesi ve satılması. Madde 13. Nükleer enerjisi kullanılan alanda faaliyet lisanslana 1) nükleer enerjisi kullanan tesislerin yaşam döngüsü aşamaları ile ilgili işleri gerçekleştirme. Nükleer tesislerinin, radyoaktif atıkları depolarının inşaatı; Nükleer tesislerinin, radyoaktif atıkları depolarının işletilmesi; Nükleer tesislerinin, radyoaktif atıkları depolarının devre dışı alınması; Nükleer tesislerinin yerleştirilmesi, inşaatı ve devre dışı alınması kapsamındaki işlerin yönetilmesi ve projelendirilmesi. 2) nükleer malzemeleri dolaşımı. Nükleer malzemelerinin satışı; Nükleer malzemelerinin kullanılması; Nükleer malzemelerinin kullanılması; 3) radyoaktif malzemelerinin işlenmesi ve radyoaktif malzemelerini içeren cihazların ve aletlerin üretilmesi. radyoaktif malzemelerinin işlenmesi ve radyoaktif malzemelerini içeren cihazların ve aletlerin üretilmesi; radyoaktif malzemelerinin ve radyoaktif malzemelerini içeren cihazların ve aletlerin kullanılması; radyoaktif malzemelerinin ve radyoaktif malzemelerini içeren cihazların ve aletlerin depolanması; radyoaktif malzemelerinin ve radyoaktif malzemelerini içeren cihazların ve aletlerin satışı; doğal uranyum madenciliği ve işlenmesi; 4) iyonize radyasyon üreten cihazları ve aletleri ile ilgili işler. iyonize radyasyon üreten cihazların ve aletlerin üretilmesi; iyonize radyasyon üreten cihazların ve aletlerin kullanılması; 5) atom enerjisi alanında hizmet verilmesi. Tıbbi olanlar dahil, rapyoizotoplu iyonize radyasyon kaynaklarını içeren veya iyonize radyasyon üreten cihazların ve aletlerin tamiri, teknik bakımı, montajı, demontajı, şarj edilmesi, ikmal yapılması; iyonize radyasyon kaynaklarını içeren veya iyonize radyasyon üreten cihazların ve aletlerin kontrolü, iyonize radyasyon kaynaklarının çalışma kalitesinin kontrolü; arsaların, ofislerin, depoların, malların, hurdaların ve araçların radyasyon kontrolü;

7 gıda ürünlerinde, malzemelerde ve çevrede radyonüklitlerin oranının tespit edilmesi, radon ve diğer radyoaktif gazların ölçülmesi; personelin kişisel dozimetrik kontrolü; 6) radyoaktif atıkların işlenmesi. Radyoaktif atıkların toplanması ve istiflenmesi; Mekanların, ekipmanlarının ve malzemelerinin dezaktivasyonu (radyasyon kirlenmeden temizlenmesi); Radyoaktif atıklarının işlenmesi; Radyoaktif atıklarının depolanması ve gömülmesi; Arsaların ve binaların radyasyon kirlenmeden geri kazanılması ve rehabilitasyonu işleri; 7) nükleer malzelerinin, radyoaktif maddelerinin, iyonize radyasyon radyoizotoplu kaynaklarının, radyoaktif atıklarının Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi içinde nakliyatı (tranzit rejimi dahil),; 8) nükleer test üsleri ve nükler testler sonucu kirlenmiş olan diğer arsalar üzerindeki faaliyetler; 9) nükleer cihazlarının ve radyoaktif malzemelerin fiziksel koruması Fiziki güvenlik sisteminin projelendirilmesi, montajı, tamiri ve teknik bakımı; Nükleer malzemelerinin ve radyoaktif maddelerinin taşınması esnasında fiziki güvenliğin sağlanması; 10) nükleer ve radyasyon güvenliği konusunda sorumlu persinelin özel eğitimleri. Madde 14. Zehirli maddelerin dönüşümü alanında lisanslama 1) zehirlerin giderilmesi, kullanımı, üretim, işleme, satın alma, bulundurma, satışı; Zehirli maddelerinin üretimi, işlenmesi, stoklanması, satışı; Zehirli maddelerinin satın alınması, stoklanması, satışı, kullanılması; Zehirli maddelerinin satın alınması, stoklanması, satışı; Yıllık zehir ihtiyacını ve yıllık zehir tüketimini Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince onaylanmış usul ve düzene uygun olarak yıllık raporlar halinde zehirli maddelerinin dolaşımı alanında lisans veren kuruma bildirmekte ve sunmakta olup dezenfeksiyon, araştırma ve testlerin yapılmasında ilgili şartnameler tarafından belirlenmiş gereği kadar miktarda zehirli maddeleri kullanmakta olan kayıtlı laboratuvarların faaliyetleri lisansı gerçekleştirilebilir. 2) pestisitlerin (kimyasal zehirlerin) satışı, pestisitlerin (kimyasal zehirlerin) sprey ve fumigasyon yöntemleri ile kullanılması. pestisitlerin (kimyasal zehirlerin) üretimi (fomülasyonu); pestisitlerin (kimyasal zehirlerin) satışı; pestisitlerin (kimyasal zehirlerin) sprey ve fumigasyon yöntemleri ile kullanılması. Madde tarihli 461-IV Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından kaldırılmış Madde 16. Ulaşım alanında faaliyetleri lisanslama Şehirler arası, iller arası, ilçeler arası (il içi şehirler arası) ve uluslararası güzergahlarda otobüslerle ve/veya münübüslerle yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin sürekli olmadığı durumlarda ve uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin otobüslerle ve/veya münübüslerle sürekli olduğu durumlarda lisans gerekir. Madde 17. Prekürsörler,psikotrop, uyuşturucu maddeler ticareti alanında faaliyetleri lisanslama Prekürsörler,psikotrop, uyuşturucu maddeler ticareti ile ilgili faaliyette bulunmak için lisans almak şarttır. Prekürsörler,psikotrop, uyuşturucu maddeler içeren bitki ve otları imha etme,toplama, ekme; Prekürsörler,psikotrop, uyuşturucu maddeleri tahrip etme,kullanma,geliştirme, üretim,işleme, transfer, satın alma, depolama, dağıtım, satış. Madde 18. Bilgi güvenliği sağlama alanında faaliyetleri isanslama 1) tarihli 36-V Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından kaldırılmış; 2) kriptografik bilgi güvenliği araçlarını geliştirme ve gerçekleştirme (diğer transfer dahil olmak üzere). bilgilerinin şifreleyerek koruma araçlarının üretilmesi; bilgilerinin şifreleyerek koruma araçlarının satışı (başka türlü devredilmesi de dahil);

8 3) arama soruşturma işlemlerin yapılmasında kullanılmakta olan özel teknik araçlarının ve bilgilerinin kaçırıldığı teknik kanallarının tespit edilmesi konusunda hizmet verilmesi. Madde 19. Operatif arama faaliyetlerini gerekleştirmek için özel teknik araçlar alanında faaliyetleri lisanslama Arama soruşturma işlemlerin yapılmasında kullanılmakta olan özel teknik araçlarının tasarlanması, üretimi, tamiri ve satışı ile ilgili iş alanlarında çalışmak için lisans alınması gerekmektedir. arama soruşturma işlemlerin yapılmasında kullanılmakta olan özel teknik araçlarının tasarlanması, üretilmesi; arama soruşturma işlemlerin yapılmasında kullanılmakta olan özel teknik araçlarının tamiri ve satışı. Madde 20. Askeri teçhizat ve ayrı silah türleri, patlayıcı malzemeler ve onları kullanarak yapılan ürünler dönüşümü alanında faaliyetleri lianslama 1) montaj, işletme, kullanma, depolama, tamir ve bakım dahil özel malzemeler ve ekipman üretimiiçin silah ve askeri teçhizat, yedek parçaları,onların bileşenleri ve cihazlarını geliştirme, üretme, onarma ve satma. montaj, işletme, kullanma, depolama, tamir ve bakım dahil özel malzemeler ve ekipman üretimiiçin silah ve askeri teçhizat, yedek parçaları,onların bileşenleri ve cihazlarını tamir etme; 2) montaj, işletme, kullanma, depolama, tamir ve bakım dahil özel malzemeler ve ekipman üretimiiçin silah ve askeri teçhizat, yedek parçaları,onların bileşenleri ve cihazlarını temin etme ve satma. İşbu faaliyet türü aşağıdvaki alt faaliyet türlerini kapsamaktadır: Patlayıcı ve piroteknik malzemeler ve bunların kullanımı ile yapılan ürünler; Patlayıcı ve piroteknik malzemeler ve bunların kullanımı ile yapılan ürünler üretimi; Kendi üretim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla patlayıcı ve piroteknik malzemelerinin ve üretiminde bunların kullanıldığı ürünlerin satın alınması. 3) tasfiye(yıkım, geri kazanım, gömme) ve silah, askeri teçhizat, özel araçları ve serbest kalan mühimmatı işleme. tasfiye(yıkım, geri kazanım, gömme) ve serbest kalan mühimmatı işleme ликвидация; Tasfiye (tahrip etme, geri kazanım, gömme) ve askeri teçhizat, özel araçların geri dönüşümü; 4) tarihli 36-V Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından kaldırılmış; 5) sivil havai fişek ve kurum silahı ve mühimmatı,soğuk silah hem de gaz silah ve mühimmatını ve onun kurşunlarını üretim, satış, satın alma, geliştirme,koleksyonu. sivil ve hizmet silahlarının ve bunların mermilerinin tasarlanması; sivil ve hizmet silahlarının ve bunların mermilerinin üretimi; sivil ve hizmet silahlarının ve bunların mermilerinin tamiri; sivil ve hizmet silahlarının ve bunların mermilerinin ticareti; sivil ve hizmet silahlarının ve bunların mermilerinin koleksiyon yapılması; sivil ve hizmet silahlarının ve bunların mermilerinin sergilenmesi; 5-1) sivil ve hizmet silahlarının ve bunların mermilerinin satın alnması; 6) piroteknik malzemeler ve bunların kullanımı ile yapılan ürünlerin temini, satışı, tamiri,üretimi, geliştirilmesi. sivil piroteknik malzemelerin ve üretiminde bunların kullanıldığı ürünlerin tasarlanması; sivil piroteknik malzemelerin ve üretiminde bunların kullanıldığı ürünlerin üretimi; sivil piroteknik malzemelerin ve üretiminde bunların kullanıldığı ürünlerin ticareti; sivil piroteknik malzemelerin ve üretiminde bunların kullanıldığı ürünlerin kullanılması; 7) sivil piroteknik malzemelerin ve üretiminde bunların kullanıldığı ürünlerin satın alnması. Madde 21.Uzay alanını kullanma alanında faaliyet lisanslama Roket ve uzay teknolojisi yaratımı, üretimi, bakımı, onarımı ve modernizasyonu ve onun işleyişini sağlamak için zemin altyapı kullanımı (aralık, kumanda ve ölçüm sistemi, tezgah tabanı ve diğerleri)dahil olmak üzere uzay alanını kullanma ile ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmak için lisans alınması şarttır.

9 Madde 22. Bilgi ve iletişim alaında faaliyetleri lisanslama 1. İletişim alanında hizmet verebilmek için lisans alınması gerekir. Şehirlerarası telefon iletişimi; Uluslar arası telefon iletişimi; Uydu mobil iletişimi; Selüler iletişim (standartı belirlenecek). 2. Aşağıdaki faaliyetleri greçekleştirmek için lisans gerekmez: 1) ilgili lisans temelinde faaliyet gösteren diğer telekomünikasyon operatörlerine hizmet sunan ve kendi ya da kiralık ağ veya komütasyon ekipmanı olmayan gerçek ve tüzel kişiler. Böyle bir kişiler ve operatörler arasındaki ilişki yapısı lisans sahibi tarafından onaylanması gereken sözleşme ile düzenlenir. Aracılar sözleşme yaptıkları operatörün marka adı altında hizmet vermelidirler.bu durumda tüketici hizmetlerinin kalitesi ve lisans şartlarını yerine getirme sorumluluğu telekomünikasyon operatörüne aittir. 2) üçüncü şahıslara iletişim hizmeti vermeden radyo frekans spektrumu içeren, Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında dar mükelef iletişim operatörleri tarafından sunulan iletişim hizmetini kullanmaksızın iç üretim faaliyetleri ve teknolojik süreçleri yönetimine yönelik ağların kurulması ve işlemesi; 3) iletişim alanındaki faaliyetleri ile ilgili olmayan ana faaliyeti gerçekleştirmeye yönelik ve kamu telekomünikasyon ağına bağlantısız mobil telekomünikasyon (mobil radyo (radyotelefon)iletişim hizmeti dahil) iletişim, kanal ve çağrı hizmetleri) kurulması ve işlemesi. İşbu maddenin 2). ve 3). bentleri konusu durumlarda frekans gruplarının ve/veya radyo frekanslarının (radyo kanallarının) kullanılabilmesi için Kazakistan Cumhuriyeti iletişim alanındaki mevzuatı uyarınca iletişim alanında yetkili devlet kurum tarafından radyo frekans yelpazesini kullanılması için lisans verilir. Madde 23. Eğitim alanıda faaliyetlerin lisanslanması Eğitim alanında faaliyette bulunmak için lisans gereklidir. İlk okul, orta okul, lise genel eğitim programları; Meslek ve uzmanlık dallarına göre mesleki ve teknik eğitimi profesyonel programları; Uzmanlık dallarına göre önlisans, lisans ve mastera eğitimi profesyonel programları; Dini eğitimi programları. Madde 24. Televizyon ve radyolu yayın alanlarında faaliyetlerin lisans işleri Televizyon ve radyo kanallarının yayını ile ilgili alanlardaki faaliyetler için lisans alınması zorunludur. Madde 25. Tarım sektöründe lisans işleri 1) tarihli 36-V Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından kaldırılmış; 2) buğday senetleri karşılığında depo hizmetleri işletmeciliği; 3) pamuk senetleri karşılığında depo hizmetleri işletmeciliği; 4) tarihli 36-V Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından kaldırılmış; Madde 26. Sağlık koruma alanında faaliyetleri lisaslama 1) tıbbi faaliyetler. İlk acil tıbbi yardım: doktor öncesi,nitelikli, acil tıbbi yardım; muayene; patolojik anatomi; klinik laboratuvar muayenesi; kan ve bileşimlerinin hazırlanması, konservasyonu, işlenmesi, stoklanması ve satılması; yetişkinlere ve/veya çocuklara klinik muayene ve/veya yatılı hastane gibi tıbbi hizmetlerin branşlarına göre verilmesi; doğum ve jinekoloji;

10 çocuk ve yetişkin hastalıkları tedavisi: genel, nöropatoloji, kardiyoloji, romatoloji, gastroenteroloji, nefroloji, göğüs hastalıkları, endokrinoloji, alerji (immünoloji), hematoloji, patoloji profesyonel, aile hekimi, enfeksiyon hastalıkları, phthisiatry; cerrahi: genel, transplantasyon, kalp cerrahisi, damar cerrahisi, plastik cerrahi, çene cerrahisi, beyin cerrahisi, kulak burun boğaz, göz, transfusiology, üroloji, travmatoloji ve ortopedi, anestezi ve yoğun bakım ilaç; dermatovenereoloji (dermatocosmetology); psikiyatri: genel, uyuşturucu ve alkol kullanımı, psikoterapi, cinsel patoloji, tıbbi psikoloji; onkoloji; diş hekimliği; geleneksel tıp: homeopati, hirudotherapy, manuel terapi, refleksoloji; tıbbi rehabilitology; adli tıp, adli psikiyatrik ve adli narkotik ekspertiz; geçici iş göremezli ve mesleki uygunluk ekspertizleri; sıhhi-hijyenik ve anti-salgın tıbbi faaliyetler: üretim, işleme, dezenfeksiyon malzemeleri ve ilaç satışları, dezenfeksiyon, böcek ve fare ilaçlama, ve bunların kullanımı ile ilgili işlerin ve hizmetlerin verilmesi; 2) ilaç faaliyetleri. ilaç üretimi; tıbbi ürünler üretimi; tıbbi cihazların üretimi; ilaç malzemelerini hazırlama; tıbbi ürünler haırlama изготовление изделий медицинского назначения; ilaç perakende satış; tıbbi ürünleri toptan satış; tıbbi cihaz toptan satışı; tıbbi cihaz perakende satışı. Madde 27. Gerçek ve tüzel kişilere hizmet verme alanında faaliyetleri lisanslama 1) avukatlık hizmetler; 2) noter hizmetleri; 3) mülkiyet değerlendirme (fikri mülkiyet ve maddi olmayan duran varlıklar hariç); 4) fikri mülkiyet ve maddi olmayan duran varliklarin değerlendirilmesi; 5) auditorlük hizmetler; çevre koruma alanında işlerin ve hizmetlerin 6) sağlanması. Bu etkinlik aşağidaki alt faaliyetleri içerir: çevre düzenlemesi, kategori ekonomik ve diğer faaliyetlerin ben standardizasyonu; ekonomik ve diğer faaliyetleri 1. kategori işletmeciliği için çevre auditi; 7) piyango organizasyon ve yürütme işleri; 8) tüzel kişiliklerin güvenlik hizmetlerini sunması; 9) turist operatörlüğü hizmetleri; 10) özel icra faaliyetleri. Madde 28. Kumar işi alanında faaliyetleri lisanslama 1) casinoların faaliyetleri; 2) oyun makineleri odalarının faaliyetleri; 3) bahis oranları ofislerinin faaliyetleri; 4) totalizatör faaliyetleri. Madde 29. Veterinerlik alanında faaliyetleri lisanslama Veterinerlik alanında faaliyetlerde bulunmak için lisans alınması şarttır. veteriner ilaç satışı ve üretimi;

11 veterinerlik amaçlı biyolojik müstahzarlar ve ilaçlar satışı; hayvansal hammadde ve ürünlerin tıbbi veteriner ekspertizesi. Madde 30. Adli ekspertize alanında faaliyetleri lisanslama Adli ekspertize faaliyetinde bulunmak için lisans alınması şarttır. Madde 31. Kültür alanında faaliyetleri lisanslama Tarih ve kültür anıtlarında arkeolojik ve (veya) ilmi restorasyon çalışmaları faaliyetinde bulunmak için lisans alınması şarttır. Madde 32. Mali kaynakların konsantrasyonu ile ilgili faaliyetler ve mali sektör ve faaliyetleri lisanslama 1) bankacılık işlemleri: tüzel kişilerin banka hesaplarını açma, sürdürme, mevduat alma; gerçek kişilerin banka hesaplarını açma, sürdürme, mevduat alma; bankacılık işlemlerinin belirli türlerini gerçekleştiren banka ve kurumların muhabir hesaplarını açma ve yürütme; bankaların tüzel ve gerçek kişilerin işbu kişiye ait rafine değerli metaller ve değerli madenlerden yapılmış madeni paraların fiziki miktarını yansıtılan metalik hesaplarını açmaları ve yürütmeleri; nakit işlemleri: bozdurma, sayma, sıralama, ayırma,paketleme ve depolama dahil olmak üzere posta ulusal operatörü tarafından nakit para verilmesi ve kabül edilmesi; havale işlemleri: tüzel ve gerçek kişilerin para havalesi ve ödeme talimatlarını yerine getirme. Havale işlemlerini gerçekleştirmek için lisans sadece "Kazakistan Cumhuriyetinde bankalar ve bankacılık faaliyetleri hakkında" Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu Madde bendinde belirtilen bankalara ve tüzel kişilere verilir. muhasebe işlemleri: senet muhasebesi (indirim) ve gerçek ve tüzel kişilerin diğer borç yükümlülükleri; yabancı döviz değiştirme organizasyonu; banka kredisi işlemleri: banka, ipotek kurumlarınca simsar ve (veya) aracı tarafından nominal tutucu olarak veya ulusal yönetim holdinginin yavru şirketleri müşteri hesaplarını yönetmek hakkı ile ödeme, vade ve tarım alanında nakit olarak geri ödeme şartları ile krediler verme; madeni para,mevduat ve değerli eşyaların toplanması; ödeme belgelerinin(senet hariç)toplanmak için kabül edilmesi; akreditif açma(teşhir etme) ve onaylama ve onunla ilgili yükümlülükleri yerine getirme; banka tarafından nakit olarak yerine getirilmesi öngörülen banka garantilerini verme; banka tarafından üçüncü kişiler adına nakit olarak yerine getirilmesi öngörülen banka talimat ve diğer yükümlülükleri verme. 2) bankalar tarafından yapılan diğer işlemler: rafine kıymetli metaller (altın, gümüş, platin, platin grubu metaller) satın alma,teminat, muhasebe, depolama, muhasebe, depolama ve satma; değerli metaller ve değerli taşlar içeren mücevherat satın alma ve satma,teminat, muhasebe, depolama; senet ile işlemler: senetleri toplamak üzere kabül etme, ödeyici tarafından senet ödemeye yönelik hizmet verme ve ikametgahlı poliçeleri ödeme arabulucu düzeninde poliçenin kabül edilmesi; lising faaliyetlerini gerçekleştirme; kendi menkül kıymetini çıkarma (hisse senetler hariç за исключением акций); factoring işlemleri:ödenmemesi riski kabulü ile malların (işler, hizmetler)satıcısından ödeme şartları haklarının kazanılması; forwaıting işlemleri (forwart yapma): malların (işler, hizmetler)satıcısıya dönmeyen senet satın alma yoluyla satıcının borç yükümlülüklerini ödeme; güven işlemleri: mütevelli çıkarına ve talimatına göre rafine değerli metalleri ve ipotek alacakları şartları haklarını ve para yönetimi; seyf işlemleri: belgesel formda ihraç edilen menkul kıymet depolama hizmetleri dolaplar ve odalar,kiralık kasa kiralama dahil müşteri belge ve kıymetleri; 2-1) İslami bankalar tarafından yürütülen bankacılık işlemleri: gerçek ve tüzel kişilerin banka hesaplarını tutma,açma ve yürütme, faizsiz vadesiz mevduat kabül etme; gerçek ve tüzel kişilerin yatırım mevduatını kabül etme; banka istikraz işlemleri: İslam bankalarına vade, geri ödeme ve mükafat almama şartları ile para şeklinde kredi verme; girişimcilik faaliyetlerini aşağıdaki şekilde finanslama: ticari kredi sağlanması ile ticari bir komisyoncu olarak ticaret faaliyetlerini finanse etme; tüzel kişiler ve (veya) ortaklık temelinde ana sermayeye katılım yoluyla üretim ve ticaret faaliyetlerini

12 finanslama; lising (kiralama)şartlarında yatırım faaliyetleri; İslam bankalarının bankacılık işlemlerini yürütürken acente faaliyetleri; 3) " hayat sigortası " sektörüne göre aşağıdaki sigorta sınıfları çerçevesinde: hayat sigortası; rant sigortası; 4) " genel sigorta " sektörüne göre aşağıdaki sigorta sınıfları çerçevesinde: kaza sigortası; hastalık sigortası; otomobil araç sigortası; demiryolu taşımacılığı sigortası; hava taşımacılığı sigortası; su yolu taşımacılığı; yük sigortası; işbu bendin dördüncü- sekizinci fıkralarında belirtilen sınıflar hariç mülkün hasar sigortası; motorlu araç sahiplerinin vatandaşlık yasal sorumluluk sigortası; hava taşıtı sahiplerinin vatandaşlık yasal sorumluluk sigortası; su taşıtı sahiplerinin vatandaşlık yasal sorumluluk sigortası; işbu bendin onuncu fıkrasından onikincifıkrasına kadar belirtilen sınıflar hariç vatandaşlık yasal sorumluluk sigortası; borç sigortası; ipotek sigortası; garanti ve teminat sigortası; işbu bendin on dörtüncü, on beşinci,on altıncı, on sekizinci fıkralarında belirtilen sınıflar hariç mali kurumların zararının sigortası; tur operatörleri ve seyahat acentaları yasal sivil sorumluluğun zorunlu sigortası; Z bitki yetiştirmede zorunlu sigorta; faaliyetleri üçüncü kişilere zarar riski ile ilgili nesnelerin sahiplerinin yasal sivil sorumluluk zorunlu sigorta; Z çalışanların iş (memuri)yükümlülüklerini yerine getirirken kazalara karşı zorunlu sigortası; Z zorunlu çevresel sigorta; 6) yeniden sigortalama ile ilgili faaliyet. "genel sigorta" sektörüne göre lisans sahibi sigorta kurumu lisans alma ve tüm sınıflar için sadece "genel sigorta" sektörüne göre yeniden sigortalama faaliyeti gerçekleştirme hakkına sahiptir. "hayat sigortası " sektörüne göre lisans sahibi sigorta kurumu lisans alma ve tüm sınıflar için sadece "hayat sigortası " sektörüne göre yeniden sigortalama faaliyeti gerçekleştirme hakkına sahiptir Son derece önemli faaliyet türü olarak yeniden sigortalamayı gerçekleştiren yeniden sigortalama kurumu "hayat sigortası " ve "genel sigorta" sektörlerine göre yeniden sigortalama faaliyeti gerçekleştirme hakkına sahiptir; 7) sigorta komisyoncusu faaliyetleri; 8) sigorta pazarında aktüeryal çalışma; 9) komisyonculuk faaliyeti; 10) aracı faaliyeti; 11) tarihli 524-IV Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından kaldırılmış; 12) yatırım portföylerinin yönetimi faaliyeti; 13) emeklilik aktiflerinin yatırım yönetimi faaliyetleri; 14) veli etkinlik faaliyeti; 15) transfer - acenta faaliyetleri; 16) menkul kıymetler ve diğer finansal araçların ticaretinin organizasyonu faaliyetleri; 16-1) finansal araçlar kullanılan anlşamalar ile iligli clearing hizmetleri; 17) emeklilik primi çekme ve emeklilik ödemelerini gerçekleştirme faaliyetleri; 18) kuruculuğuna devlet katılan kredi bürolar hariç, kredi büroların faaliyetleri. Madde 33. Mimar,şehircilik ve inşaat alanında faaliyetleri lisanslama Aşağıdaki faaliyet türlerinde bulunmak için lisans alınması şarttır: 1) arama-araştırma faaliyetleri mühendislik ve jeodezi işleri, aşağıdakiler dahil: jeodezi ortalıklarının temelini atma ve inşaatı; yatay ve dikey araştırma ağlarının oluşturulması; tasarım ve yapım için topografik çalışma (1:10000 den 1:200 e kadar ölçekte çekim, yeraltı araçları ve yapıları çekimi ve toprak üstü hat yapıları ve unsurlarının çekimi ve izlenmesi); jeofizik ve diğer keşif noktaları,özüne bağlamalı transfer ile ilgili jeoteknik çalışmaları; jeoteknik ve hidrojeolojik mühendislik çalışmaları aşağıdakiler dahil:

13 jeofizik araştırmalar, çekim ve ön inceleme; toprakların saha çalışmaları, hidrojeolojik araştırmalar; 2) projelendirme işleri kentsel planlama (tarih ve kültür eserlerinin restorasyonu dışında tarihi yapıların bulunduğu bölgelerin kentsel rehabilitasyonu için tasarım hakkı ile) ve planlama, aşağıdakilerin geliştirilmesi dahil: planlama belgeleri(kentsel planlama alanlarının kapsamlı şeması,ilçe planlama projeleri, meskun yerlerin genel planı, detaylı planlama projeleri ve ayrı bölümler,mahalle, semtler inşaatinin tasarımı); meskun yerlerin taşımacılık altyapı geliştirme şemaları(yerleşim sınırları içinde bulunan trafik yolu seti ve şehir içi ve dışı taşıma tesisleri)ve köy arası alanlar (tesisler ve meskun yerlerin trafik yolu seti dışında bulunan dış ulaştırma iletişimi); yapı kurma sistemi içinde termal enerjisi transferi ve üretimi tesislerinin yerleştirilmesi ile köy arası alanlarda bulunan yerleşim alanlarının ve sanayi komplekslerinin ısı temini şeması; su hatlarını izleme içme ve (veya) endüstriyel su kaynaklarının yerleştirilmesi ile köy arası alanlarda bulunan yerleşim alanlarının ve sanayi komplekslerinin ısı temini şeması; kanalları geri kazanma tesislerinin ve buharlaştırıcıların, temel arıtıcıların yerleştirilmesi ile merkezi toplama ve atık, sanayi ve yağmur suyun akıtma sistemi dahil yerleşim alanları ve sanayi komplekslerinin kanalizasyon şemaları; yapı kurma sistemi içinde elektrik enerjisi transferi ve üretimi tesislerinin yerleştirilmesi ile köy arası alanlarda bulunan sanayi komplekslerinin elektrik temini şeması; bilgi kaynağı ve altyapı tesislerinin yerleştirilmesi ile yerleşim için telekomünikasyon ve iletişim şemeları; birinci ya da ikinci ve üçüncü derece sorumluluk sahibi yapı ve binaların (tarih ve kültür eserlerinin restorasyonu hariç mimari restorasyon çalışmaları için tasarım hakkı ile)aşağıdakiler dahil mimari tasarımı: binaların genel planı, arazi,konut ve kurum rölyefi teknik hazırlığı; bina ve yapıların yapısal tasarımı (onarım ve(veya) yeniden inşası için tasarım hakkı ile hem de aşağıda belirtilen işlerin her biri için yapılandırmanın hızlandırılması) ve yapılanma, aşağıdakiler dahil olmak üzere: tabanlar ve temeller; beton ve betonarme, taş ve betonarme yığma yapılar; metal (çelik, alüminyum ve alaşımları) yapıları; mühendislik sistemleri ve ağları dahil olmak üzere tasarım: iç ısı sistemi (elektrik dahil), havalandırma, klima, soğutma, gaz (düşük basınçlı gaz) ve destek tesisleri ile dış seti; iç su hattı sistemi (sıcak ve soğuk su) ve kanalizasyonu, ve destek tesisleri ile dış seti; düşük güç cihazları (telsiz kurma ve elektrik saat, telefonlar, iç ve interkom cihazı,kablolu TV ve güvenlik video izleme, elektrik alarm, yangın alarm ve koruma dahil) iletişim ve iç sistemler; 0,4 kw ve 10 kw ve daha yüksek güç kaynaklı iç ve dış mekan aydınlatma sistemi; ana petrol boru hatları, petrol ürünleri boru hatları, gaz boru hatları (orta ve yüksek basınç gaz temini; teknolojik tasarım (inşaat projelerinin teknolojik bölümlerinin geliştirilmesi): Okul öncesi eğitim, genel ve özel eğitim,yatılı okul,personel hazırlama kurumları,ilmi-araştırma, kültür eğitim ve eğlence kurum ve ticaret kurumları(eczaneler dahil), için sağlık (hastalığın tedavisi ve önlenmesi, rehabilitasyon ve kaplıca tedavileri, toplu yemek ve tüketici hizmetleri, sağlık, fitness ve spor faaliyetleri, turizm ve tatil ve diğer kamu hizmeti amaçlı çok kullanımlı odalı bina ve komplekslerini için; Ulaşım altyapısı için (nüfüsa doğrudan hizmet verme amaçlı) ve kamu hizmetleri (taşıt araçlarının bakımı için bina ve tesisler, hem de diğer sanayi ve ev kullanımı amaçlıları hariç); Üretim amaçlı tesislerin teknolojik tasarımı (inşaat projelerinin teknolojik bölümünün geliştirme) aşağıdakiler dahil olmak üzere: enerji sanayi için; hafif ve gıda sektörleri de dahil olmak üzere işleme endüstrisi için; ağır makine sanayi için; mikrobiyolojik ve ilaç endüstrisi, tıp için; kule ve direk tipi hidroteknik yapılar; barajlar ve diğer hidrolik yapılar; asansörler ve taşıma tesisleri için; teknolojik tasarım (inşaat projelerinin teknolojik bölümlerinin geliştirilmesi) ulaşım altyapısı, iletişim tesislerinin servisi de dahil olmak üzere: otomotiv, elektrik, demiryolu ve diğer raylı, hava, su taşıma gibi şehir içi ve dışı ulaşım; yerel iletişim hatları, radyo, telekomünikasyon; ulusal ve uluslararası iletişim hatları (uydu dahil) ve diğer telekomünikasyon türleri; teknolojik tasarım (ulaşım inşaat projelerinin teknolojik bölümlerinin geliştirilmesi, aşağıdakileri kapsar: demiryolu ulaşımının iletişim hatları; tüm kategorilerin karayolları; şehir elektrik taşıma yol trafik seti; çok seviyeli kavşak ve üstgeçit de dahil olmak üzere köprü ve köprü geçişlerinin yol ağı;

14 teknolojik tasarım (inşaat projelerinin teknolojik bölümlerinin geliştirilmesi) işleme işletmeleri hariç tarım işleri inşaati. 3) inşaat ve tesisat işleri. Özel kazı işleri: temel imalatları; kuyu açma işleri; su altı ve açık denizde teknik çalışmalar; I veya II ve III sorumluluk düzeyi bina ve yapıların taşınır ve çevreleyen tesislerinin yapımı (köprüler, karayolu kavşakları, tunel ve boru hatları, diğer yapılar hariç), yapıların büyük tamiratı ve rekonstruksiyon işleri dahil,aşağıdakileri dahil eder: metal yapıların montajı, betonarme koyma; baca ve kule ve direklik tipli inşaat yapılarının montajı; köprü ve köprü geçişlerinin taşınır yapılarının montajı; hidrolik ve selektör koruma tesisleri, barajlar, hendekler, bacalar, silolar inşaat, soğutma kuleleri; bacalar, silolar tesisi, soğutma kuleleri, maden ocakları şahmerdanları; dağ geçidi ve tünel çalışmaları,anti filtre tesisi; kaldırma ekipmanları (asansörler,yürüyen merdivenler, maden ocağı asansörü ve yük asansörleri, teleferik vb)inşaat yapılarının montajı; monolitik cihaz ve prekast beton ve betonarme, yığma taş parçaları ve bölme duvar ve dolgu boşluklar kurumu ve montajı; dam kaplama işleri; özel inşaat ve montaj çalışmalarının üretimi (özel zemin çalışmalarını yapma dahil olarak): likit veya gaz şeklinde tehlikeli (zararlı) veya patlayıcı malzemelerin deposu olarak kullanılacak olan veya basınç altında bulunacak çelik tankları (rezervuarları); petrol,doğal gaz boru hatları ve iletim şebekeleri boru hatları ve petrol ürünleri ana boru hatları; 35 kw a kadar ve 110 kw a kadar ve daha yüksek basınçlı elektrik iletim ana hattı; ulusal ve uluslararası iletişim ve telekomünikasyon hatları; büyük tamirat ve rekonstruksiyon işleri dahil altyapı tesislerin ve sistemlerin kurulması; demiryolları iletişim hatları elektrik temin seti, hava taşımacılığı işletmelerinin elektrik temin seti ve aydınlatılması; orta ve yüksek basınçlı doğal gaz temini seti ve ana ısıtma şebekesi dahil olmak üzere basınç altında çalışan boru hatları; soğuk ve sıcak su seti, endüstriyel iç ve yağmur suyu akış ağlarının merkezi kanalizasyonu, su hattı ve kanalizasyon şebekelerinin iç sistemleri; alçak basınç endüstriyel ve ev kullanımı gaz temini, iç doğal gaz işleri ve gaz tesisleri,aletleri sistemi; büyük tamirat ve rekonstruksiyon işleri dahil karayolu ve demir yolu inşaat işleri: demir yolu zemin ve üstyapıları; kent içi hız ve sürekli,kontrollü hareket anayolu, genel kent değerindeki ana caddelerde sürekli,kontrollü hareket anayolu ve I ve II teknik kategorili karayollarının yüzeyler ve kaplamaları, koruyucu yapılarının yerleştirilmesi; anayol sayılmayan meskün yerlerin karayolunda ve III, IV ve V teknik kategorili karayollarının yüzeyler ve kaplamaları, koruyucu yapılarının yerleştirilmesi; havaalanı ve helikopter uçuş ve iniş pistleri taban ve kaplama; teknolojik ekipman montajı (ayarlama-işletme işleri dahildir)aşağıdakilerle ilgili: hidroteknik ve sulamatesisleri; inşaat malzemeleri, ürünler ve yapılar üretimi; tiyatro eğlence, eğitim, spor ve eğlence ve dinlence amaçlı tesisler; yangına karşı koruma iletişimi, kontrol ve alarm sistemleri, araç, elektrik ve su tesislerini ve yaşam destek diğer nesneleri ve üretim ve evde kullanım amaçlı ölçüm cihazlarını kilitleme. 4) iştirakçıların paralarını kullanmak yoluyla konut inşaatlarını organizasyonu ile ilgili faaliyetler. Madde 34. Kazakistan Cumhuriyeti devlet semböllerinin hazırlanmasında faaliyetleri lisanslama Kazakistan Cumhuriyeti Devlet bayrağını ve Kazakistan Cumhuriyeti Devlet armasını ve onların görüntüsü ile maddi nesneler üretimi için lisans alınmas şarttır. Madde tarihli 297-IV Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu ile kaldırılmıştır

15 Madde 36. Tütün ürünleri üretimi, etilispirtosu ve alkol ürünleri üetimi ve dönüşümü alanında faaliyetleri lisanslama 1) etil ispirtosu üretimi; 2) alkol ürünleri üretimi. vodka ve özel vodka üretimi; liker malzemeleri üretimi; şarap malzemeleri üretimi; şarap üretimi; konyak üretimi; brendi üretimi; bira üretimi; 3) onun üretildiği alan dışında alkol ürünlerini depolama, toptan ve (veya)perakende satış faaliyetleri haiç alkol ürünlerini depolama, toptan ve (veya)perakende satış; P070731; E9 4) tarihli 461-IV Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu ile kaldırılmıştır; 5) tütün ürünleri üretimi. Madde tarihli 167-IV Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu ile kaldırılmıştır Madde Ticaret borsaları alanında faaliyetleri lisanslama 1) ticaret borsalarının faaliyetleri; 2) borsa simsarları ve borsa aracılarının faaliyetleri. Bölüm 4. MAL İHRACATI VE İTHALATI ALANINDA LİSANSLAMA Madde 38. Genel Hükümler 1. İhracat ve ithalatı lisans alınmasını gerektiren malların listesi Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenir. Başka ülkeler ile ticari ilişkilerinde Avrasya Ekonomi Birliği çerçevesinde kurulmuş gümrük birliği üye ülkelerin ihracatı veya ithalatı konusunda sınırlamalar ve yasaklar uygulanmakta olan ve Gümrük Birliği Komisyonu tarafından onaylanmış mallar listesi uyarınca. Belirli malların ihracat ve ithalatının lisanslanması malların ihracat ve ithalatına için öngörülen sınırlamaların yürürlüğe konma amacından daha da sınırlayıcı veya kısıtlayıcı etkide bulunmamalıdır. 2. GTİP listelerine göre sınıflandırılmakta olan lisansa tabi bütün mallar için tek tek lisans verilir. Aşağıdaki lisans türleri var: tek seferlik; genel; istisnai. Gümrük Birliği Komisyonu kararı uyarınca öngörülmüş durumlarda lisans veren devlet kurumu genel ve istisnai lisanları verebilir. 3. Genel ve istisnai lisans sahipleri, hesap verildiği üç aylık dönemi takip eden ayın on beşinci gününe kadar lisansın uygulanması hakkında raporlarını elektronik form olarak yetkili kuruma sunmakla yükümlüdür. Tek seferlik lisans sahipleri, lisansın geçerlilik süresinin bittiği günü takip eden on beşinci gününe kadar lisansın uygulanması hakkında raporlarını elektronik form olarak yetkili kuruma sunmakla yükümlüdür. 4. Tek seferlik lisansın geçerlilik süresi başladığı tarihi müteakip bir yılı geçmemelidir. Tek seferlik lisansın geçerlilik süresi dış ticaret anlaşmasının veya lisansın verilmesinde gerekçe olarak gösterilen başka bir evrağın geçerli olacağı süre ile sınırlı olabilir. Miktar sınırlaması uygulanmakta olan mallar için verilmiş lisansın geçerliliği ilgili kotanın uygulandığı sene bitecektir. Genel lisansın geçerlilik süresi başladığı tarihi müteakip bir yılı geçmemelidir. Miktar sınırlaması uygulanmakta olan mallar için ise, bunun aksi Gümrük Birliğinin Komisyonu kararıyla öngörülmemişse, verilmiş lisansın geçerliliği ilgili kotanın uygulandığı sene bitecektir. İstisnai lisansın geçerlilik süresi her bir olay için Gümrük Birliğinin Komisyonu kararıyla tespit edilir.

16 Madde tarihli 400-IV Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu ile kaldırılmıştır Madde tarihli 400-IV Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu ile kaldırılmıştır Madde 41. Belirli malların ithalatını otomatik olarak lisanslama Belirli malların ithalatını otomatik olarak lisanslamada her durumda başvuruya onay verilir. Bu durumda ithalat işlemlerini gerçekleştirmek için ithalatçı üyenin yasal gereklilikleri yerine getiren herhangi bir kişi aynı şekilde ithalat için lisans almak ve muamele hakkına sahiptir. Lisans almak için başvuru malların gümrükte temizlenmesinden önce herhangi bir iş günü yapılabilir. Lisans almak için eksiksiz ve gerektiği biçimde gereken belgeler sunularak başvuru yapıldığında lisans on iş günü içinde verilir. Otomatik lisansa tabi malların listesi ve lisans verme düzeni ve lisansın düzenlenmesi Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından onaylanır. Bölüm 5. LİSANS VE (VEYA) LİSANS EKİNİ VERME DÜZENİ VE ŞARTLARI Madde 42. Lisans ve (veya)lisans ekini verme düzeni ve şartları 1. Lisans veren bölgesel yerel yürütme organları (ulusal değeri olan şehirler, başkentler)veya merkezi devlet organının alan kurumu ise,lisans ve (veya)lisans eki gerçek kişi veya tüzel kişinin kayıtlı olduğu yere göre verilir. Finans sektöründe bazı faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının biriktirilmesi ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirilebilmek için Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası tarafından verilmekte olan lisanslar hariç, başvuru dilekçelerini ve evraklarını teslim alan, lisansları ve/veya lisans eklerini veren kurumlar. 2. lisans ve (veya) lisans eki almak için (alt faaliyet türleri olduğu takdirde) aşağıdaki belgelere ihtiyaç vardır: 1) dilekçe; 2) tüzel kişilikler için tüzüğün kopyası (teyit etmek için orijinallerinin sunulmaması halinde, noter tasdikli kopyası) ve tüzel kişiliğinin devlet sicili yapıldığına dair belge; 3) gerçek kişi için kimliğinin fotokopisi; 4) tüzük (ithalat ve ihracat işlemleri hariç) fotokopisi ve başvuran bireysel girişimci için bireysel girişimci olarak resmi kayıtlı olduğuna dair belgesinin noter tasdikli fotokopisi; 5) başvuranın vergi dairesinde kayıtlı olduğuna dair noter tasdikli fotokopisi; 6) belirli faaliyette bulunma hakkı için bütçeye lisans ücreti ödendiğini doğrulayan belge; 7) nitelik şartlarına uygun olduğuna dair bilgi ve belgeler. Mali kaynakların konsantrasyonu ile ilgili mali sektör ve faaliyetlerinde bulunma hakkı veren lisans belgelerin listesine ek şartlar Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankası ve Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak finansal piyasalar ve finansal kurumları denetleyen yetkili devlet organı tarafından konabilir. 3. faaliyet türü çerçevesinde lisans ekini elde etmek aşağıdaki belgeler gerekir: 1) dilekçe; 2) nitelik şartlarına uygun olduğuna dair bilgi ve belgeler. 4. Çevre koruma, nükleer, radyolojik, epidemiyolojik, endüstriyel, yangın güvenliği ve devlet enerji denetimi alanında devlet organlarının raporunu almak için lisans veren başvuranın lisans ve (veya)lisans ekini almak için belgelerini registre ettiği günden itibaren iki iş günü içerisinde,küçük girişimcilik sübjeleri için bir iş günü içerisinde başvuranın resmi kayıtlı olduğu yere göre çevre koruma, nükleer, radyolojik, epidemiyolojik, endüstriyel, yangın güvenliği ve devlet enerji denetimi alanındaki devlet organlarına başvuranın çevre koruma, nükleer, radyolojik, epidemiyolojik, endüstriyel, yangın güvenliği ve devlet enerji denetimi alanlarda koşulan şartlara uygunluk raporunu vermeleri için talep yönlendirir. Çevre koruma, nükleer, radyolojik, epidemiyolojik, endüstriyel, yangın güvenliği ve devlet enerji denetimi alanında devlet organları lisans verenin talebi üzerine yirmi beş iş günü içerisinde, küçük girişimcilik sübjeleri içinyedi iş günü içerisinde başvuranın çevre koruma, nükleer, radyolojik, epidemiyolojik, endüstriyel, yangın güvenliği ve devlet enerji denetimi alanında koşulan şartlara uygunluğunu tespit eder ve ilgili lisans verene başvuranın koşulan şartlara uygunluğu hakkında raporu yönlendirir. 5. Mali kaynakların konsantrasyonu ile ilgili mali sektör ve faaliyetlerinde bulunma hakkı veren lisans vermenin şartları ve düzeni,reddedilmesi,yürürlükten kaldırılması Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankası ve Kazakistan Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak finansal piyasalar ve finansal kurumları denetleyen yetkili devlet organı tarafından belirlenir. Kumar işi alanında faalieyette bulunmak için lisans vermenin şartları ve düzeni Kazakistan Cumhuriyeti kumar işi hakkında Kanunu ile belirlenir. Paya katılımcıların parasını çekmek hesabına konut inşaatini organize etme faalieyetinde bulunmak için lisans vermenin şartları ve düzeni "Konut inşaatinde paya katılım hakkında" Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu ile belirlenir.

17 Mimarlık, inşaat ve şehir inşaatı iş alanlarındaki faaliyetleri ile ilgili lisansların verilmesi için özel şartları Kazakistan Cumhuriyeti nde mimarlık, şehir inşaat ve inşaat faaliyetleri hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu uyarınca belirlenecektir. 6. Lisans ve (veya)lisans ekini almak için ilgili lisans verene listeye göre sunulan tüm belgelerin bir kopyası yetkili kurumca belgelerin kabül edildiği tarih yazılı not düşülerek başvurana gönderilir(eline verilir). 7. Lisansı ve/veya lisans eklerini alabilmek için ilgili lisans veren kurumlara veya halka hizmet merkezlerine sunulacak evraklar tutanakla listelenir ve bu tutanağın bir kopyası söz konusu kurumun evrakları teslim aldığı tarihi belirlenmiş şekilde başvuru yapan şahsa iletilir. Madde 43. lisans ve (veya) lisans ekini verme ile ilgili başvuruları inceleme süreleri 1. Atom enerjisinin kullanılması, finans sektöründe bazı faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının biriktirilmesi ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirilebilmek için işbu Kanun uyarınca tespit edilmiş ilgili evraklarının teslim edildiği tarihi takip eden otuz iş günü içinde verilecek olan lisanslar ve/veya lisans ekleri hariç, diğer lisanslar ve/veya lisans ekleri lisans veren kurumlarında en geç on beş iş günü içinde verilecektir. Lisans veren işbu maddede öngörülen süre içerisinde lisans ve (veya)lisans ekini vermelidir veya lisans ve (veya)lisans ekinini reddetme nedenleri yazılı olarak gerekçeli bir cevap vermelidir. 2. Lisans veren kurum, lisansı ve/veya lisans eklerini işbu Kanun uyarınca tespit edilmiş süre içinde başvuru yapan şahsa vermediği, ya da söz konusu süre zarfında lisansın ve/veya lisans eklerinin neden verilmediğini açıklayan gerekçeli red cevabını başvuru yapan şahsa iletmediği halde, lisansın ve/veya lisans eklerinin verilmesi için tanınmış sürenin bitiminde söz konusu lisans ve/veya lisans ekleri verilmiş sayılır. Lisansın ve/veya lisans eklerinin verilmesi için tanınmış sürenin bittiği tarihi müteakip beş iş gününü aşmayacak şekilde lisans veren devlet kurumu söz konusu başvuru yapan şahsa ilgili lisansını ve/veya lisans eklerini vermekle yükümlüdür. Lisansın ve/veya lisans eklerinin verilmesi için tanınmış sürenin bittiği tarihi müteakip beş iş günü içinde söz konusu başvuru yapan şahsa lisansının ve/veya lisans eklerinin ilgili lisans veren devlet kurumunca verilmemesi halinde, bahse konu lisans ve/veya lisansın ekleri alınmış sayılır. Lisansa tabi iş alanında faaliyetlerinin yasallığının ve salahiyetinin tasdik edici evrağı olarak lisansı ve/veya lisans eklerini almak için başvuru yaptığı an doldurulmuş bulunan başvurunun teslim alındığına dair tutanak. Madde 44. Belirli faaliyetlerde bulunma hakkı için lisans harcı Belirli faaliyetlerde bulunma hakkı için lisans (yeniden düzenlenirken)verirken (ikinci nüshası)lisans harcı Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu nuna göre alınır. Belirli faaliyetlerde bulunma hakkı için lisans harcının matrahı Kazakistan Cumhuriyeti Vergi Kanunu ile belirlenir. Lisans ekini (ikinci nüshasını) verirken lisans harcı alınmaz. İşbu Kanunun maddesi konusu durumlarda lisansların ve/veya lisans eklerinin verilmesi halinde lisans harcı ödenmez. Madde 45. Lisans ve (veya) lisans ekinin reddi 1. Lisansları ve/veya lsians eklerini almak için yapılan başvurular aşağıdaki durumlarda red edilebilir: 1) faaliyet türünde bulunma Kazakistan Cumhuriyeti kanunları tarafından işbu kategorideki sübje için yasaklanmış; 2) tarihli 461-IV Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu ile kaldırılmıştır; 3) bir faaliyet türünde bulunmak için lisans talep edildiği takdirde belirli faaliyetlerde bulunma hakkı için lisans harcı ödenmemiş ise; 4) başvuran nitelik şartlarına uygun değil ise; 4-1) onaylayacak devlet kurumu tarafından lisansın verileceği konusunda onay verilmemiş; 5) başvuran ile ilgili belirli faaliyetlerde bulunmasını yasaklayan mahkeme kararı var ise; 6) icra memurunun talebi üzerine mahkeme tarafından lisans verilmesi yasaklanmış İşbu maddenin 1. bendi konusu durumlar Kazakistan Cumhuriyeti inde emekli maaşlar hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Kanunun 73. maddesi uyarınca lisans alınması olaylarını kapsamaz. 2. Lisans veren tarafından lisan reddedildiği durumda başvurana işbu maddede öngörülen lisans ve (veya)lisans ekini verme süresi içerisinde yazılı olarak gerekçeli bir cevap verilmelidir.

18 Madde 46. Lisans ve (veya)ekininin reddine karşı itiraz Lisans ve (veya)lisans eki işbu Kanun da öngörülen sürede verilmedi ise veya lisans ve (veya)lisans eki başvurana gerekçesiz reddedilirse, o bu eylemleri Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatında öngörülen düzene göre itiraz edebilir. Bölüm 6. LİSANS VE (VEYA)LİSANS EKİNİ YENİDEN DÜZENLEME, İKİNCİ NÜSHA VERME, SON VERME VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA Madde 47. Lisans ve (veya)lisans ekini yeniden düzenleme ve ikinci nüshasını verme, ve elektronik ortama dönüştürülmesi 1. Lisans ve (veya) lisans ekini kaybettiği veya bozulduğunda lisans alan lisans ve (veya) lisans ekininin ikinci nüshasını almaya hakkı vardır. Lisansın kağıt çıktısı olarak verilmesi halinde, lisans sahibi şahıs dilekçe ile başvurarak lisansını elektronik formata dönüştürebilir. Lisans veren başvuruda bulunduğu günden itibaren iki iş günü içerisinde yeni numaralı ve sağ üst köşesinde "ikinci nüsha" yazılı lisans ve (veya)lisans ekininin ikinci nüshasını verir. Lisanslarının ve/veya lisans eklerinin elektronik formata dönüştürülmesi işbu Kanunun 10. maddesi uyarınca gerçekleştirilir. 2. Lisanslar ve/veya lisans ekleri aşağıdaki durumlarda dönüştürülür: 1) kişiye verilmiş durumlarda isim, soyismi, baba ismi (varsa) değiştiği zaman; 2) şahıs firmanın sicilini yeniden yaptırması, adres ve ünvanın değiştirilmesi; 3) tüzel kişiliğinin katılma, birleşme, ayrılma veya şekil değiştirme sonucu reorganizasyonu; 4) tüzel kişiliğin ünvanın ve/veya hukuki adresin değişmesi. Lisansa tabi iş alanının ve/veya alt sektörün adının değişmesi halinde, lisans sahibi şahıs, bazı iş alanlarında faaliyet göstermek için verilen lisansın yeniden düzenlenmesi için ödenecek harcın yatırdığını teyit edecek evrakları ekinde lisansın yeniden düzenlenip verilmesi için dilekçe ile başvurabilir. Lisans sahibi şahıs, bazı iş alanlarında faaliyet göstermek için verilen lisansın yeniden düzenlenmesi için ödenecek harcın yatırdığını teyit edecek evrakları ekinde lisansın yeniden düzenlenip verilmesi için dilekçe ile otuz takvim günü içinde başvurmalıdır. Harcın yatırılmaması halinde lisans veren yetkili kurum lisansn yeniden düzenlenmesi için yapılan başvuruyu reddeder. Bir veya bir kaç banka işlemi, bir veya bir kaç sigorta faaliyetleri sınıfları lisana tabi faaliyet türü listesinden çıkarılırsa lisans alan otuz takvim günü içerisinde lisans ve (veya)lisans ekini yeniden düzenlemek için dilekçe vermelidir. Lisansa tabi iş alanının adının değişmesi, fakat söz konusu değişikliğin iş alanının kapsamını değiştirmediği hallerde, finans sektöründe bazı faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının biriktirilmesi ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirilebilmekte olan lisans sahibi özel veya tüzel şahıs, bazı iş alanlarında faaliyet göstermek için verilen lisansın yeniden düzenlenmesi için ödenecek harcın yatırdığını teyit edecek evrakları ekinde lisansın yeniden düzenlenip verilmesi için dilekçe ile otuz takvim günü içinde başvurmalıdır. Lisansların ve/veya lisans eklerinin yeniden düzenlenmesi işbu Kanunun 10. maddesi uyarınca elektronik formatta dönüştürülerek yapılır. Madde Verilmiş lisanslardaki hataların düzeltilmesi Aldığı lisansın ve/veya lisans eklerin metninde hata bulan lisans sahibi şahıs dilekçe ile söz konusu hataların düzeltilmesi için başvurabilir. Lisans sahibinin ilgili dilekçesini alan lisans veren yetkili kurum on iş günü içinde lisanslar listesinde gerekli düzeltmeleri yapar ve lisansı ve/veya lisansın eklerini düzeltilmiş halie ile verir. Madde 48. Lisans ve (veya) lisans ekini yürürlükten kaldırma 1. Lisans ve (veya) lisans ekleri aşağıdaki durumlarda yürürlükten kalkar: 1) lisans verilme süresi sona erince; 2) gerçekleşmesi için verilen eylemler(işlemler)tümü ile tamamlandı ise; 3) lisanstan mahrum etme; 4) organizasyon yapısının birleşme,bölünme veya yeniden düzenleme şeklinde değişimi,gerçek kişi faaliyetlerinin sona ermesi,tüzel kişilik tasfiyesi, tüzel kişilik organizasyon yapısının değişimi;

19 5) lisansın ve/veya lisans eklerinin iade edilmesi; 6) lisans listesinden belirli faaliyetleri ve (veya)alt faaliyetlerin çıkarılması; 7) lisanslamaya tabi sübje sırasından lisans alanın çıkarılması; 8) Kazakistan Cumhuriyeti yasalarında öngörülen diğer durumlarda. 2. İşbu maddenin 1. bendinin 6). ve 7). paragrafları kapsamında öngörülmüş gerekçeler uyarınca lisansların ve/veya lisans eklerinin geçerliliklerinin kesilmesi durumları hariç, lisansın ve/veya lisans eklerinin geçerliliğinin kesilmesi durumunda lisans veren kurumu on iş günü içinde lisansı ve/veya lisansın eklerini lisansın sahibine iade etmekle yükümlüdür. Madde 49. Lisans reddi, yürürlükten kaldırma Lisansın işlerliğinin durdurulması veya elinden alınması Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca öngörülmüş usul ve düzen gereği gerçekleştirilir. Madde Lisans kontrolü 1. Lisans kontrolü teftiş ve benzeri şekillerde gerçekleştirilir. 2. Lisansları ve/veya lisans eklerini alan lisans sahibi şahsılarının Kazakistan Cumhuriyeti ruhsatlar hakkında mevzuatı uygulayıp uygulamadıklarının kontrolü Kazakistan Cumhuriyeti nde devlet kontrolü ve gözetimi hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu uyarınca gerçekleştirilir. Kontrolün diğer şekilleri Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca gerçekleştirilir. 3. Lisans ve/veya lisan ekleri verilmeden önceki dönemde lisans almak için başvuran şahsın kalifiyelik taleplerine uygun olup olmadığının kontrolü diğer kontrol şekli olarak işletmenin ziyareti neticesinde lisansı almak için başvuran şahsın kalifiyelik taleplerine uygun olup olmadığına kanaat getirilir. Kontrol amacı sunulan evraklarla teyit edilmesi mümkün olmayan kalifiyelik taleplerine uygunluğunun ve sunulan evraklarının doğruluğunun kontrolü yapılır. Bölüm 7. NİHAİ HÜKÜMLER Madde 50. Zararın tazmini Gerekçesiz olarak lisansın verilmemesi veya başka türlü lisans sahibinin haklarının zedelenmesi halinde doğacak zararların tazminatı Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı hükümleri uyarınca öngörülmüş şekilde gerçekleştirilir. Madde 51. Kazakistan Cumhuriyeti lisanslama hakkında Kanununu ihlal etme Kazakistan Cumhuriyeti lisanslama hakkında Kanununu ihlal etme Kazakistan Cumhuriyeti Kanunları tarafından öngörülen cezalanır. Madde 52. İşbu Kanunun yürürlüğe girme 1. İşbu Kanun resmi yayınlandığı günden itibaren altı ay geçtikten sonra yürürlüğe girer Nisan 1995 tarihli "Lisanslama hakkında" Kazakistan Cumhuriyeti Kanununu (Kazakistan, Cumhuriyeti Yüksek Konseyi Haberleri,, 1995, md. N 3-4, md. 37; N 12, md. 88; N 14, md. 93; N 15-16, md. 109; N 24, md. 162; Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Haberleri, 1996, N 8-9, md. 236; 1997, N 1-2, md. 8; N 7, md. 80; N 11, md. 144, 149; N 12, md. 184; N 13-14, md. 195, 205; N 22, md. 333; 1998, N 14, md. 201; N 16, md. 219; N 17-18, md. 222, 224, 225; N 23, md. 416; N 24, md. 452; 1999 г., N 20, md. 721, 727; N 21, md. 787; N 22, md. 791; N 23, md. 931; N 24, md.1066; 2000, N 10, md. 248; N 22, md. 408; 2001, N 1, md. 7; N 8, md. 52, 54; N 13-14, md. 173, 176; N 23, md. 321; N 24, md. 338; 2002, N 2, md. 17; N 15, md. 151; N 19-20, md. 165; 2003, N 1-2, md. 2; N 4, md. 25; N 6, 34; N 10, md. 50, 51; N 11, md. 69; N 14, md. 107; N 15, md. 124, 128, 139; 2004, N 2, md. 9; N 5, md. 27; N 10, md. 54; N 14, md. 82; N 15, md. 86; N 16, md. 91; N 17, md. 98; 2005, N 7-8, md. 23; N 11, md. 37; N 14, md. 55, 58; N 23, md.104; 2006, N 8, 45; N 13, md. 85; N 15, md. 92; N 16, md.97, 102) 17 Nisan 1995 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Kanunun yürürlükten kaldırılmıştır. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANI Beton Teknolojisi Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği Geoteknik Hazır Beton Teknolojisi İnşaat

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Banka ve Sigorta Yönetimi Bankacılık Borsa ve Finans Dış Ticaret Dış Ticaret ve Avrupa Birliği e-ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2016 - İstanbul PGD faaliyetlerinin etkinleştirilmesine ilişkin

Detaylı

ÜRETİM PLANI 4.1 NACE

ÜRETİM PLANI 4.1 NACE ÜRETİM PLANI 4.1 NACE Kodu: 4.2 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları 4.3 İş Akış Şeması 4.4 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar 4.5 Hukuki Gereksinimler (Ruhsat, izin vs.)

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI BİLGİ FORMU ÖĞR.SAYISI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI BİLGİ FORMU ÖĞR.SAYISI Sosyal Bilimler (E/) durumunda YEREL YÖNETİMLER 3 93 37 130 YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ 2 20 20 Lojistik /Çağrı Merkezi izmetleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 65 65 MUASEBE VE VERGİ MUASEBE

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/23)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/23) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) EK-2 SIRA NO BAŞVURUDA 1 13181 sayılı Kararname tatbikatları 2 Altyapı Proje İşleri 3 Altyapı Uygulama İşleri - 1 ay 4 Ara ve revize iş programı 5 Avan proje, uygulama proje yapım ve hazırlıkları 10.11.1984

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİKEY GEÇİŞ KONTENJANLARI Adı ları 2107 İlahiyat 105110084 İlahiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Türkçe YGS-4 13 254,52324 9262 İlahiyat - Sosyal Bilimler 105130088 İlahiyat Fakültesi (İÖ) İlahiyat Fakültesi (İÖ) Türkçe YGS-4 13

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 BAŞLIK KAMU İHALE BÜLTENİ ( İHALE İLANLARI ) İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2004 6 AYLIK ( 05.01.2004 30.06.2004 ) HAZIRLAYANLAR ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Yakup KILIÇ

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Resmî Gazete TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Hayvan Yetiştirme Bitki

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

mali açıklamalar 2014/032 08.05.2014 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımlar Hakkında Bazı Değişiklikler Yayınlandı

mali açıklamalar 2014/032 08.05.2014 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımlar Hakkında Bazı Değişiklikler Yayınlandı 2014/032 08.05.2014 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımlar Hakkında Bazı Değişiklikler Yayınlandı Bugünkü Resmi Gazete de yayınlanan 2014/2 no.lu Tebliği ile, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumları Alt Sektörü Harcamaların Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu HAZIRLANMA AMACI 1 Harcamaların fonksiyonel sınıflandırılması tablosu;

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

KOBİ LEASING PAKETLERİ

KOBİ LEASING PAKETLERİ KOBİ LEASING PAKETLERİ LEASING NEDİR? Özellikle büyümekte olan şirketlerin, tüm sektörlerde her türlü sıfır veya 2. el makine, ekipman yatırımlarını gerçekleştirmesine yönelik olarak orta veya uzun vadeli

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama E-Posta Website : aoa@tse.org.tr : www.tse.org.tr Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları 2013 TEŞVİK BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel

Detaylı

Detaylı Analiz ile Mülkünüz Gerçek Değerinde

Detaylı Analiz ile Mülkünüz Gerçek Değerinde Detaylı Analiz ile Mülkünüz Gerçek Değerinde Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak, profesyonel anlayış ve 81 ilde çalışan

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 17.12.2011-28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik

: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Sirküler No : 2014/26 Sirküler Tarihi :14.05.2014 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik 8 Mayıs 2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/23) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye

Detaylı

GÜMÜġHANE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU BELGELER. 1- Başvuru Formu

GÜMÜġHANE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU BELGELER. 1- Başvuru Formu SIRA NO RUHSAT CĠNSĠ GÜMÜġHANE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) KAMU STANDARTLARI TABLOSU BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER 1- Başvuru Formu şirket ise ticaret sicil gazeteci, imza sirküleri ve

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/23)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/23) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/23) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; Türkiye gümrük

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/2 Karar Tarihi: 31/5/2011

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/2 Karar Tarihi: 31/5/2011 (9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul Kararı Karar No:3242/2 Karar Tarihi: 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 (9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul Kararı Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011

Detaylı

MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU

MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU MEHMET SUAT KAYIKÇI PETROL PİYASASI HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR LİSTESİ... XVII ŞEKİLLER LİSTESİ... XIX KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜRKİYE PETROL MEVZUATININ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ Sunumun İçeriği GENEL BİLGİ & TÜZÜĞÜN İÇERİĞİ AMAÇ VE KAPSAM TESİS İŞLETME ZORUNLULUĞU VE MEVCUT TESİSLER MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT 9 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27576 Devlet Bakanlığından: TEBLİĞ TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Bu Tarife ve Talimat 2010/190 sayılı

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir?

Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? Hangi ön lisans programları, İstanbul Aydın Üniversitesi ndeki hangi lisans bölümlerine geçiş yapabilir? LİSANS BÖLÜMÜNE GEÇİŞ YAPABİLEN ÖNLİSANS PROGRAMI Donanımı Operatörlüğü Operatörlüğü ve Teknikerliği

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 07.02.2017 Sayı: 2017/026 Ref: 4/026 Konu: TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ŞUBAT AYI SONUNA KADAR HAZIRLANMASI GEREKEN 2016 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU HAKKINDA

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan metal hurdaları kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan metal hurdaları kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN M ETAL HURDALARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

Nükleer Tesislerin Denetimi. Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara

Nükleer Tesislerin Denetimi. Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara Nükleer Tesislerin Denetimi Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara İçindekiler TAEK Organizasyon Yapısı Nükleer Düzenleyici Çerçeve Düzenleyici Denetimler 2 Nükleer Güvenlik Forumu, Ankara 18 Ocak

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Levazım Mah.Koru Sok.Zorlu Center Tel : 0 212 269 37 41 E-Posta Website : info@kalitest.com.tr : www.kalitest.com.tr

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kurumda yapılan her türlü yazışmalarda,

Detaylı

%0,1-- asgari 7,00 KM, azami 20,00 KM 60,00 KM c) RTGS sistemi yoluyla (10.000,00 KM üzerinde) aynı gün saat 14.00'ten sonra ulaşan acil talimatlar

%0,1-- asgari 7,00 KM, azami 20,00 KM 60,00 KM c) RTGS sistemi yoluyla (10.000,00 KM üzerinde) aynı gün saat 14.00'ten sonra ulaşan acil talimatlar Hizmet Türü Hizmet Bedeli OPERASYON İŞLEMLERİ CUT OFF TIME:Transfer işlemlerinin saat kaça kadar yapılacağını ifade eder. Belirlenen saatlere uyulma, mesajların ilgili formatta olması kaydıyla, işlemin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATLARI Banka 1 Türk Dili I 2 0 2 Banka 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Banka 1 YABANCI DİL 1 2 0 2 Banka 1 BİLGİ VE İLET. TEK. 1 2 0 2 Banka

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT

Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Tehlikeli Atıkların Taşınması ve Uzaktan Takip Sistemleri- MoTAT Ahmet VARIR Mühendis Görev ve sorumluluklar Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevleri

Detaylı

2012 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

2012 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 2012 ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU Cengiz ESMEN Çevre Mühendisi BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ TIBBİ ATIK YÖNETİM SİSTEMİ 1 İÇERİK Önceki Sistem Aşamaları Toplama Taşıma Bertaraf (Kireç ile Gömme) Tıbbi Atık

Detaylı

BREZİLYA HEYETİ SKYWAY EKOTEKNOPARK I ZİYARET ETTİ

BREZİLYA HEYETİ SKYWAY EKOTEKNOPARK I ZİYARET ETTİ SUNAR BREZİLYA HEYETİ SKYWAY EKOTEKNOPARK I ZİYARET ETTİ SkyWay şirketler grubunda fikri mülkiyet haklarının korunması 2016'da SkyWay Teknolojisinin ticari markalar olarak uluslararası tescili için çeşitli

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2000 - Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 Tarım, balıkçılık 02 Madencilik ve taşocağı işletmesi 03 Gıda ürünleri, İçecekler ve

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/23)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/23) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN Amaç METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/23) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; Türkiye gümrük

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor

Miktar kısıtlamaları ve tarifeler yerini teknik engellere bırakıyor 1/50 2/50 Tarife engelleri (Gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları vb.) Tarife dışı engeller (Standartların, mevzuatın farklılığı, uygunluk değerlendirme prosedürlerindeki farklılıklar) Miktar kısıtlamaları

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı